metodika-navchannya-rozvyazuvannya-r-vnyan_.


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Підготовчі вправи до розв’язування рівнянь. Прості та складені рівнянняМОУ Поназыревская СОШ, Орлова Н.В.Вчитель початкових класів Білогородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Безус Світлана Олексіївна МОУ Поназыревская СОШ, Орлова Н.В.Здогадайся, які числа сховалися за малюнками. Напиши їх у клітинках. 4 + = 5 3 + = 6 МОУ Поназыревская СОШ, Орлова Н.В.1-й доданок 2-й доданок Сума Якщо від суми відняти перший доданок, то одержимо другий доданок Якщо від суми відняти другий доданок, то одержимо перший доданок

fillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.on
МОУ Поназыревская СОШ, Орлова Н.В.Підкресли однією рискою перший доданок, двома рисками другий. Знайди суму. До рівності на додавання склади дві рівності на віднімання. 5 + 3 = У рівностях підкресли однією рискою перший доданок, двома – другий. Склади рівність, щоб знайти невідомі доданки. 2 + = 5 + 2 = 9 735 – 2 = 3 9 – 2 = 7 8 – 5 = 38 – 3 = 5 81. Склади вираз , щоб знайти невідомий доданок. 3 + ? = 5 ? + 2 = 4 2 + ? = 92. Знайди невідомий компонент {F5AB1C69-6EDB-4FF4-983F-18BD219EF322}Доданок 2535Доданок 6426Сума 87910 5 - 3 = 2 4 - 2 = 2 9 – 2 = 7


Різниця 5 ?2Зменшуване Від'ємник 5 23

Було Розтануло Залишилося Було 7 сніжинок. Розтанули 3 сніжинки. Скільки сніжинок залишилося?2) Після того як розтануло 3 сніжинки, залишилося 4 сніжинки. Скільки сніжинок було спочатку ?3) Було 7 сніжинок. Дізнайся, скільки сніжинок розтануло, якщо залишилося 4 сніжинки?
style.opacitystyle.opacitystyle.opacity


Від'ємник Розглянь схему. Дай відповіді на запитання. У виразах знайди невідомий компонент.Як знайти невідоме зменшуване? Як знайти невідомий від'ємник? Різниця 7 34Зменшуване 7 – 3 = 4 4 + 3 = 7 – 4 = 


Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник.Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.1. Знайди невідомий компонент з поясненням. 3 + __ = 10 6 - __ = 3 __ + 4 = 6 __ - 5 = 2 2. Знайди невідомі числа {F5AB1C69-6EDB-4FF4-983F-18BD219EF322}Зменшуване 8910Від'ємник 652Різниця 7483 МОУ Поназыревская СОШ, Орлова Н.В.Назви компонентів та результатів дій множення й ділення При множенні числа, з якими виконують арифметичну дію, називають однаково – множники, але вказують їх порядок:перший множник, другий множник. Результат називають добуток. І множник ІІ множник Добуток 2 5 10 При діленні числа, над якими виконують арифметичну дію, називають за характером дії: більше число, яке ділиться, - ділене, А число, на яке ділять, - дільник. Результат називають частка .Ділене Дільник Частка 12 2 6 • ==:

Знаходження невідомого множникаa • b = cc : b = a c : a = bЯкщо добуток двох чисел поділити на один множник, то одержимо інший.Закінчи складати рівності.4 • 5 = 20 20 : 4 = 20 : 5 = 20 • 2 = 40 40 : ___ = 40 : ___ = 6 • 3 = ___ : ___ = ___ : ___ = Знаходження невідомого діленого або дільника Щоб знайти невідоме ділене, треба помножити дільник на частку. Щоб знайти невідомий дільник, треба поділити ділене на частку.

Знайди невідомий компонент дії 22 : ___ = 2 ___ : 4 = 22 • ___ = 6 ___ • 2 = 18 {F5AB1C69-6EDB-4FF4-983F-18BD219EF322}Множник 348Множник 632Добуток 12122418{F5AB1C69-6EDB-4FF4-983F-18BD219EF322}Ділене 204510Дільник 555Частка 9653
Рівняння Миколка склав таке завдання: “Знайти: при якому значенні змінної Х, вираз Х + 2 матиме значення 6.” Хлопчик зробив такий запис:Х + 2 = 6 рівність містить змінну рівняння Рівність, яка містить змінну, називається рівнянням.

Розв'язати рівняння – це означає знайти числове значення змінної, при якому рівняння перетворюється на істинну числову рівність.Значення змінної, при якому рівняння перетворюється на істинну числову рівність. називається розв'язком рівняння, або коренем рівняння. Способи розв'язування простих рівнянь;МОУ Поназыревская СОШ, Орлова Н.В.Спосіб підбору 12 : х = 6припустимо х=1; 12 : 1=12 12≠ 6 х= 1 не є коренем рівняння; х=2; 12 : 2= 6 6 = 6 х =2 є коренем рівняння Відповідь: х = 2.
МОУ Поназыревская СОШ, Орлова Н.В.Застосування правила знаходження невідомого компонента дії Пам'ятка розв'язування рівнянь Читаю рівняння з назвою компонентів.Визначаю, який компонент невідомий.Пригадую, як знайти невідомий компонент.Виконую дії.Виконую перевірку: підставляю знайдене значення замість букви і визначаю, чи буде при цьому рівність істинною.Роблю висновок, чи правильно розв'язане рівняння. Спосіб на основі властивості рівності Якщо між виразами стоїть знак рівності і вони містять однаковий компонент, то й інші компоненти в них – рівні числа.Встав такі числа, щоб утворились істинні рівності.38 + 18 = 38 + __ 56 – 29 = 56 - __ 5 • 6 = 5 • __ 18 : 3 = 18 : __ 186293а – 76 = 90 – 76 х • 8 = 7 • 8 а = х = 907
МОУ Поназыревская СОШ, Орлова Н.В.Рівняння ускладненої структури1 тип – рівняння , в яких праворуч записано вираз: х + 5 = 42 – 7.2 тип - рівняння, в яких один із компонентів поданий числовим виразом: х – (12 – 7) = 37. 9 + х = 7 • 29 + х = х = 14 – 9 х = 59 + __ = __ __ = __Відповідь: х = __14Права частина – числовий вираз


Один із компонентів – числовий вираз 3 • 3 – у = 5 – у = 5 9 у = 9 – 5 у = 4 __ - __ = 5 __ = __Відповідь: у = __


Пам'ятка розв'язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий числовим виразом З’ясовую, чим відрізняється це рівняння від простого. Замінюю числовий вираз його значенням.Розв'язую просте рівняння.Виконую перевірку. Рівняння ускладненої структури3 тип - рівняння, в яких правило застосовується два рази – це рівняння в яких невідоме входить в склад одного із компонентів, наприклад :( х – 13 ) + 40 = 65 ( х – 13 ) + 40 = 65 х – 13 = 65 – 40 х – 13 = 25х = 25 + 13х = 38( 38 – 13) + 40 = 65 65 = 65Відповідь: х = 38


Розв’язування задач за допомогою рівняньРозв'язування простих задач за допомогою рівняння Тарасик задумав число. Після того як він його збільшив на 9, одержав 12. Яке число задумав Тарасик? Розглянь, як Сашко та Маринка розв'язали задачу. З ким можна погодитись? У вазі було 9 цукерок. Після того як у вазу поклали ще декілька цукерок. У ній стало 28 цукерок. Скільки цукерок поклали у вазу? Було Поклали 28 9 Х 9 + х = 28 х = 28 – 9 х = 19Стало Відповідь: у вазу поклали 19 цукерок.Розв'язування складних задач за допомогою рівнянняУчні 3-го класу збирали макулатуру. Дівчатка принесли 16 кг, а хлопчики – 20 кг. Усю макулатуру розклали в коробки, по 6 кг у кожну. Скільки одержали коробок з макулатурою?
Бабуся з двох грядок зібрала помідори – з першої 16 і кілька з другої. Усі помідори вона розклала в 4 банки, по 7 помідорів у кожну. Скільки помідорів зібрала бабуся з другої грядки?Нехай х кг помідорівзібрала з ІІ грядки, тоді (х + 16) – всього помідорів;(7 • 4) – всього помідорів х + 16 = 7 • 4х + 16 = 28х = 28 – 16 х = 12 Відповідь: з ІІ грядки бабуся зібрала 12 кг помідорів. Пам’ятка для розв’язування задач за допомогою рівняння Позначаємо невідоме число буквою.Виділяємо зв’язки невідомого з числовими даними.Складаємо рівняння.Розв’язуємо рівняння.Записуємо відповідь задачі. Дякую за увагу!

Приложенные файлы

  • pptx 23482959
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий