КП орындау бойынша әдiстемелiк cілтемелер


«ӨНДІРІСТІК ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҮДЕРІСІН МОДЕЛЬДЕУ»
пәні бойынша
курстық жоба орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар
ОРТАҚ ЖАҒДАЙЛАРКурстық жоба БҚ-ның өміршендік циклының барлық кезеңдерін іс жүзінде өзіне қосады. Құрылып жатқан БҚ-ға жоспарлау және талаптардың талдауы жүргізіліп жатыр, техникалық жобалау, логикалық жобалау және іске асыру (жұмысты жобалау, физикалық жобалау және сол немесе басқа техналогияларды қолданып бағдарламалау).
Құрстық жоба тәртіптің зерттеуін аяқтайтын кезең болып табылады «Бағдарламалық қамсыздандыру және есептеуш техника» мамандығына арналған «Өндірістік және экономикалық процестерді модельдеу»
Курстық жобаны орындау білімді жүйелеуге және жалпылауға мүмкіндік береді, қазіргі БҚ-да есептеуді автоматтандыруда нақты есептерді шешу үшін керекті құралдарды таңдау кезінде ептілікке үйрену дұрыс бағдарлау.
Курстық жобаны қорғау студенттің пәндік облысты талдай білуге, моделдерді құруды, жасалып жатқан мәліметтер қорының талаптарды анықтау, ақпараттық процестерді автоматтандыруға нақты құралды таңдау және қолдану дайндығының дәрежесін көрсетуі қажет.
Курстық жобаның мақсаты – жасалып жатқап БҚ-ға талаптарды құрастыруға, олардың үлгілерін құрастыру, сондай-ақ студенттің тәжірибелік дағдыларды игеруі қазіргі әдістермен қабілеттерін қалыптастырып дербес тәжірибелерге қолдану және бағдарламалық қамсыздандырудың жобалау құралдарын, негізгілерін визуалды жобалауға және CASE- құралдарына қолдану.
Осы мақсаттар іске асыру үшін студент тиісті:
есептеу тиімділігін жоғарлату мақсатында ақпараттық ұйымдастыру кезінде автоматтандыру есептерді шығаруға қабілеттіліктерін көрсетуі қажет
пәндік облыстың жеке кезеңдерінде есептік процестерді автоматтандырудағы есептерді шығару дағдыларын игеру;
тіркеуді автоматтандыру обектіне жүйелік талдау жүргізе білу және соның негізінде жасалып жатқан ақпараттық жүйеге талаптарды тұжырымдау, адекватты қойылған есептерге;
ақпараттық технологиялардың қазіргі құралдарының мүмкіндіктерін толық қолдану керек және жоғары деңгейде ақпараттық қамсыздандыру сүйемелдеу бойынша озық ұйымдастыру шешімдерін әзірлеуді қамтамасыз ету керек;
жаттығу есептерді шешуде теориялық жағдайлар қолдана білуді көрсету керек, өз ойдыңды және ұсыныстарды айқын құрастыра білу.

КУРСТЫҚ ЖОБАНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫКурстық жобаға тапсырма
Кіріспе
1 Жалпы бөлім
1.1 Міндеттің тұжырымдамасы
1.2 Кіріс және шығыс құжаттарының сипаттамасы
1.3 Интерфейске қойылатын талаптар
2 Арнайы бөлім
2.1 Ақпараттық базаның сипаттамасы
2.2 Негізгі алгоритмнің сипаттамасы
2.3 Бағдарламаның құрылымдық схемасы
2.4 Пайдаланушының интерфейсін ұйымдастыру
2.5 Дипломдық жобаны жүзеге асырудың аспаптық құралдары
2.5.1 Қолданылған операциялық жүйенің қысқаша сипаттамасы
2.5.2 Бағдарламалау тілінің қысқаша сипаттамасы
2.6 Бағдарламаны тестілеу
3 Өндірісті ұйымдастыру
3.1 Аппараттық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар
3.2 Пайдаланушыға нұсқау
3.3 Бағдарламашыға нұсқау
Қорытынды
Қосымша А - Бағдарламаның листингі
Қосымша Ә - Бағдарлама жұмысының нәтижелері
Қосымша В - Графикалық бөлім
Қолданылған әдебиеттер

КУРСТЫҚ ЖОБАЛАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН
ЖҰМЫСТЫҢ ЖӘНЕ ТАЛАПТАРДЫҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІКурстық жобаның тақырыбын таңдау
Курстық жоба курстық жобалаумен басшылық етуші, оқытушыдан алынған, тапсырмалар негізде жасалады.
Студент өзінің тақырыбының тұжырымдарын көрсете алады, бірақ ол міндетті түрде жетекшімен үйлесімді және кафедра меңгерушісімен мақұлдаған болғаны тиісті.
Екі немесе оданда көп студенттер арасында бірдей тақырып таңдауға рұқсат етілмейді.
Курстық жобаға дайындық
Студентке курстық жобаны орындау кезінде ұсынылады:
пәндік облыста зерттеулер жүргізу (объектті зерттеу)
пәндік облыстың талдауы бойынша жобалауға тұрғы және есептер қойылымын іске асыру керек.
Курстық жобаны қорғауға дайындық
Рәсімделген курстық жоба мұғалімге студентпен басылған және электрондық түрде сессия басталмас бұрын екі апта алдын кешіктірмей көрсетіледі.
Кейбір уақыттан соң жетекшінің пікірімен кері өзінің жұмысын алса, онда студент курстық жобаны қорғауға дайындалады, өз қорытындыларын және ұсынуларын дәлелдеуі керек.Пікір бойынша алдын бағалау болжанады, сол немесе басқа тарапқа қарай өзгеруі мүмкін, курстық жобаны қорғағанға байланысты. Студенттің ұсынысымен жұмыс жасау кезінде жеткіліксіз белгіленген талдауға ерекше назар аудару қажет,оларды кетіру бойынша оқытушының әдістемелік кеңестеріне, ескертулеріне назар аударуы қажет. Қанағатсыз баға кезінде курстық жоба есепке алынбайды, студент таңдалған тақырып бойынша курстық жобаны толығымен өзгертуі қажет.
Курстық жобаны қорғау
Курстық жобаны қорғау үшін 15 минутқа дейін беріледі.Курстық жобаны қорғау кезінде студен жасалған жұмыстың қысқаша мақсатын сиппаттауы қажет, мазмұнын айту қажет, өте маңызды ілтипатты акценттеу және оның көз – қарасы бойынша қызықты шешулер, бірінші орында студентпен дербес қабылданған. Қорғау кезінде жұмыстың негізгі демонсрация нәтижелері қолданылуы керек (презентация, бағдарлама).
Курстық жобаны қорғаудан бір сағат бұрын мәліметтер компьютерге көшіріледі. Курстық жобаны қорғау кезінде қорытынды баға анықталғанда: курстық жобаның әр бөлімі бойынша студенттің баяндамасы; сұрақтарға жауап; жетекшінің бағасы.Курстық жоба жасаған студенттер, біріақ қорғау кезін қанағатсыз баға алса қайта тапсыруына құқы бар.Жұмыстың қанағатсыз баға кезінде студент бірнеше өзгертулермен қайтадан сол жұмысты тапсыра алады ма жоқ па немесе жаңадан жұмыс жасау керек екенін мұғалім шешеді.
Курстық жобаның бағасы
Курстық жобаның бағасының критерилері:
студентпен меңгерілген дәреже бойынша ұғымдарды және дәрежелерді тақырып бойынша зерттеу
құжатармен және әдеби көздермен жұмыс істеп білу;
нақты құралдардың талдау нәтижелері бойынша негізгі қорытындыларды құрастыра білу;
мазмұндаманың сауаттылығы және стилі;
жұмыстың дербестігі, материалды ұғыну бойынша шынайлылық;
рәсімдеудің дұрыстығы және ұқыптылығы;
курстық жобаны белгіленген талаптар бойынша рәсімдеу сәйкестігі.
Келесі критерийлерідің тек бір ғана бар болса онда жұмыс «қанағатсыз» деп табылады.
Жұмыстың мазмұны пәнге жатпайтын болса;
жұмыс интернеттен, мәлімет тасымалдаушылардан көшірілген болса;
курстық жобаның жобалау құрылымы жасалмаған
жұмыстың көлемі 15 беттен кем басылған мәтін;
жұмыста сілтме мен нормативтік сілтемелерге және басқада көздер болмаса;
жұмыста қосымшалар болмаса (құжаттың көшірмелері, логикалық схемалар, кестелер, иллюстрациялар және т.б.).
Курсттық жобаны рәсімдеу берілген талаптарга сәйкестелмейді (беттерді нөмірлеу болмайды, библиографияны рәсімдеу дұрыс емес немесе толық емес және т.б). Курстық жобаны бағаламастан бұрын мұғалім студенттің жұмысындағы таралған қателерге көңілін аударады:
–курстық жобаның мазмұнындағы негізгі анықтамасының айқындығының болмауына, сендірерлік дәлелдеулер, негіздемелер, шешімдер мен ұсынулар;
–мазмұнының тізбегінің бұзылуы, жиі қайталаулар, анық емес формулировка, ескертулер, граматикалық қателер.
–мәтін бойынша көрсетілетін мысалдардың мазмұнмен мағыналы байланыспауы, автордың талқылауларымен;
–курстық жоба әдеби мәліметтерді айтып беру болып табылады, дәйексөздер жиыны, фразалар.
МАЗМҰНЫННЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІНЕ ҚОЙЫЛЫТЫН
НЕГІЗГІ ТАЛАПТАР Кіріспеде келесі ақпаратты келтіру қажет:
Курстық жобада электрондық оқулық жасау кезінде бөлімше тұруы тиіс:
курстық жобаның таңдалған тақырыбының өзектілігі;
осы тақырып бойынша электрондық оқулықтардың бар болуын қарастыру;
Атқаратын жұмыстар мақсаттарыКурстық жобада ақпараттық жүйені жүзеге асыру бойынша бөлімше тұруы тиіс:
Таңдалған тақырыптың өзектілігіавтоматтандыруда және ақпаратты өңдеуде АЖ қызметіадамның шаруашылық жұмыстың әр түрлі облысында АЖ қолдану қажеттілігіорындалып жатқан жұмыстың мақсатықұрылып жатқан АЖ тағайындау,жасалып жатқан АЖ енгізуінің тиімділігіне сипиттамаКурстық жобада алгоритмдік есеп орындау бойынша (есеп айырысу, қолданбалы есептер) бөлімше тұруы тиіс:
таңдалған тақырыптың өзектілігі;жасалып жатқан жұмыстың мақсаты;Курстық жобада ойын бағдарламалары орындау бойынша бөлімше тұруы тиіс:
ОБ бойынша тақырыптың бүкіл және жеке қазақ тілінді бар болуы
Таңдаған курстық жобаның тақырыбының өзектілігі оның қайталанбауы және артықшылықтары
Орындалып жатқан жұмыстың мақсаты (білім беретін, көңіл көтеретін және т.б)Міндеттің тұжырымдамасында келесі ақпаратты келтіру қажет:
Курстық жобада электрондық оқулық жасау кезінде бөлімше тұруы тиіс:
пәндік облыстар сипаттамасы:
тәртіптің сиппаттамасы, бойынша оқулықты жасау;
оқулықты тағайындау.
электрондық оқулық орындауы керек толық тапсырманың сипаттамасы
оқулықтың құрылымдық бірліктерінің құрылымы және мазмұнына болжам.
Курстық жобада ақпараттық жүйе бойынша бөлімше тұруы тиіс:
пәндік облыстың ортақ мінездемесі – кәсіпорындар, бойынша АЖ жасалады.
Процестерге мінездеме, АЖ үшін жасалынып жатыр.
(фрагменты, их взаимосвязь) кәсіпорындар құрылымы (бөліктер, олардың байланысы)
АЖ жасау мақсаты
тапсырманың толық тізімі, жасалып жатқан АЖ орындалуы қажет (қажеттілерді қажет кезде көрсету атрибуттар тапсырмасы үшін)
жасалып жатқан АЖ қолданушылар тізімі және олардың мәліметтерге рұқсат, мәліметтерді өзгертуге рұқсат.
Курстық жобада алгоритмдік есептеулер жасағанда бөлімше тұруы тиіс:
пәндік облыстар сипаттама алгоритмдердің есептерін өндейтін пәндерге сипаттама
бағдарламаны жасау мақсаты;
Бағдарламамен болатын есептердің және төменгі есептердің тізімі;
Математикалық модель есептер шешу әдістері нұсқауымен;
Бақылау мысал.
Курстық жобада ойын бағдарламасы құру бойынша бөлімше тұруы тиіс:
Пәндік облысқа сипаттама – тақырыптар, бойынша ОБ өңдейтін
ОБ орындалатын жанрдың сипаттамасы
бағдарламаны жасаудың мақсаты
ойынның сюжетінің сипаттамасы, ойында жету керек болатын мақсаттар
ойынның турлар тізімі немесе деңгейлері;
ойында орындалатын барлық тапсырмалар сипаттамасы
ойын ережелері
ойында қолданылатын басқару
ойында пайда болуы мүмкін жағдайлар сипаттамасы
ойында барлық мүмкін нәтижелерінің сипаттамасы
Кіріс және шығыс құжаттарының сипаттамасында келесі ақпаратты келтіру қажет:
Курстық жобада электрондық оқулық жасау кезінде бөлімше тұруы қажет:
Ағымдар тізімі,оқулық үшін қолданылған құралдар ретінде
Әр есепке кіріс мінездемесі және шығу мәліметтері, «Есептің тұжырымдамасы» бөлімінде жазылған,кіріс/шығыс мәліметтерінің ұйымы
Курстық жобада ақпараттық жүйені орындау бойынша бөлімде болуы тиіс:
«Міндеттің тұжырымдамасы» бөліміндегі әр есеп үшін көрсету:
кіріс және шығыс құжаттарының атын (бланктер, белгілер, жапсырмалар, есепшоттар және т.б ) тағайындалғандардан;
кіріс құжаттарының түсулер көзі немесе шығыс құжаттарының алушысы;
кіріс және шығыс құжаттарының түсу мерзімділігі;
мәлімет енгізу ұйымы.
Курстық жобада алгоритмдік есептеулер жасағанда бөлімше тұруы тиіс:
Әр есепке кіріс және шығыс сипаттамасы, міндеттің тұжырымдамасында көрсетілген ;
Мәліметтерді енгізу әдісі (пернетақтадан, файлдан);
Мәліметтерді көрсету бағыты (экранға, файлға).
Курстық жобада ойын бағдарламасықұру бойынша бөлімше тұруы тиіс:
ағымдар тізімі (кітаптардың, мультфильмдердің, комикстердің) негізінде ойын сюжетінің жасалуы
«Міндеттің тұжырымдамасы» бөлімінде жазылған, әр есеп үшін кіріс және шығыс мәліметтерінің сипаттамасы
Мәліметтерді енгізу әдісі (пернетақтадан, файлдан, тінтуір шертпесі);
Мәліметтерді көрсету бағыты (экранға, файлға, басылымғ).
Ақпараттық базаның сипаттамасында келесі ақпаратты келтіру қажет:
Курстық жобада электрондық оқулық жасау бойынша бөлімше тұруы тиіс:
ЭО физикалық іске асыру сипаттамасы (қандай типті файлдар қолданылған, қанша файл бар, файлдардың ортақ көлемі)
Файлдың сипаттамасы (файл аты, файл өлшемі, файлдың ішіндегісісі)
Курстық жобада ақпараттық жүйені жүзеге асыру бойынша бөлімше тұруы тиіс:
кестелерді сипаттау, пәндік облысты талдаудың нәтижесінде алынған және нормаланған (кесте аты, кестені тағайындау),
кестенің атрибуттар тізімі (ұсынылатын мәліметтердің мүмкін диапазоны ),
бастапқы және сыртқы кілттердің және индекстердің нұсқауы,
кестелер арасындағы байланыстарға бастапқы және сыртқы кілттердің нұсқауымен схема түрінде графикалық ұсыныс
шектеу қойылған бүтіндіктің сипаттамасы (сілтемелік және логикалық)
мәліметтер қорының физикалық жүзеге асыру сипаттамасы (файлдың типі қандай, файлдар нешеу, файл ішіндегісі)
Курстық жобада алгоритмдік есептеулер жасағанда бөлімше тұруы тиіс:
Ақпараттық база
мәліметтердің сипаттамасы (аты, типі, мүмкін диапазон);
Файлдар саны (кіріс және шығыс ұйымы үшін қолдану),
файлдарды тағайындау,
мәліметтерді оқу бағыты,
файлдың мөлшері,
файлдар байланысы.
Курстық жобада ойын бағдарламасы құру бойынша бөлімше тұруы тиіс:
ойынның физикалық іске асыру сипаттамасы (файлдың қандай типтері қолданылған, файлдар нешеу,файлдардың ортақ өлшемі);
Ең қажетті файлдардың ішіндегісінің сипаттамасы (файл аты, файл өлшемі, файлдың ішіндегісі).
Кестені рәсімдеудің мысалы:
Кесте 2.1 – Оқулықтың файлдары
Файл типіСипаттамаКөлеміФайлдардың ортақ өлшемі.wavАудиофайлдар5050 МbКесте 2.2 – Тестілеудің аудиофайлдарыФайл аты Тағайындалуы Файл өлшемі
yes.wav Дұрыс жауап 23 754 Kb
no.wav Дұрыс емес жауап 90 256 Kb
Негізгі алгоритмнің сипаттамасы келесі ақпаратты келтіру қажет:
Курстық жобада электрондық оқулықжасау бойынша бөлімше тұруы тиіс:
ЭО алгоритмдер жұмысының сипаттамасы:
оқулықтың жүктелуі;
оқулықтың мазмұнын шығару;
таңдалған пункттің мазмұнының жүктелуі;
кері мазмұнға өту;
алгоритмдік тестілеудің блок –схемасы.
Курстық жобада ақпараттық жүйені жүзеге асыру бойынша бөлімше тұруы тиіс:
негізгі операцияларды жинақтау, қойылған мақсаттардың орындалуын қамтамасыздандыру (қолданылатын компоненттер, мәліметтер қорының объектісі)
алгоритмдер, жүзеге асырылатын негізгі операция (сауалдар мәтіні, процедуралар)
Курстық жобада алгоритмдік есептеулер жасағанда бөлімше тұруы тиіс:
Негізгі есептерді шығару алгоритмдері:
сөздік алгоритм,
алгоритмдердің блок – схемасы
Курстық жобада ойын бағдарламасы құру бойынша бөлімше тұруы тиіс:
ойынды жасаудың кезеңдерінің сипаттамасы (кейіпкерлерді құрастыру, интерфейс);
шағын ойындардың барлық типтерін жүзеге асыру алгоритміне сипаттама
қолданушының жауаптарының дұрыстығын тексеретін алгоритмдерге сипаттама
деңгейлерден өту алгоритмдеріне сипаттама
жиналған ұпайлардың есептеуінің алгоритміне сипаттама
Алгоритм сөз түрінде немесе блок –схема көмегімен жазылуы мүмкін. Блок –схемаларды құру кезінде келесі ережелерді ескеру қажет:
барлық блоктар нөмерленген болуы қажет
барлық блоктардың ендері бірдей болуы қажет
блок ішіндегісі сыймаған жағдайда, онда оны блок сыртына шығарады
жолайрық Иә, Жоқ сөздерімен жазылуы керек
барлық циклдердің қайтарымы бір жерге бағытталуы қажет
блок – схемаларбір бетке сыймаса, онда ол келесі бетте жалғасады, және де
блоктар байланысқан болуы қажет, 5,8 – блоктарының байланысу номері
циклдың жалғасы байланысады

Блок – схеманың құрудың мысалы
Басы
Тестілеуді бастау
Тестілеу
Шығу
Иә
Иә
Жоқ
Жоқ
2
3
5
4
Тіркеу қалыпы
1
Соңы
sledvopros(i,j)
Тестілеудің нәтижесі
6
7
5

Бағдарламаның құрылымдық схемасы бөлімшеде келесі ақпаратты келтіру қажет:Курстық жобада электрондық оқулық жасау бойынша бөлімше тұруы тиіс:
ЭО құрылымдық схемасы – ЭО файлдары және ағаштар каталогы;
оқулықтың жұмысы кезінде барлық файлдар байланысының графикалық көрсетілімі ақпараттық ағымның бірыңғай схема түрінде және бағдарламаның логикалық байланысы (құрылымдық схема)

Курстық жобада ақпараттық жүйені жүзеге асыру бойынша бөлімше тұруы тиіс:
ақпаратты – логикалық бағдарламаның қосымша байланысы және жобаланған мәліметтер қоры
ақпараттық ағымның біріңғай түрінде сипатталған байланыстың графикалық көрсетілімі және бағдарламаның логикалық байланысы (құрылымдық схема)
Курстық жобада алгоритмдік есептеулер жасағанда бөлімше тұруы тиіс:
Бағдарламаның құрылымдық схемасы
Жобаның модулінің сипаттамасы және олардың өзара байланысы
Жобаның құрылымдық графикалық көрсетілімі.
Қосымшаның ортақ өлшемі.
Курстық жобада ойын бағдарламасықұру бойынша бөлімше тұруы тиіс:
Ойынды өтудің процесінің графикалық көрсетілімі
Жобаның модулінің сипаттамасы және оның өзара байланысы.
Жобаның құрылымын графикалық түрде көрсету.
Құрылымдық схема – ағаштар каталогы және жоба файлдары;
Қосымшаның ортақ өлшемі.
Суретті рәсімдеудің мысалы:

Сурет 2.4 – Бағдарламаның құрылымдық схемасыПайдаланушының интерфейсін ұйымдастыру бөлімшеде келесі ақпаратты келтіру қажет:Курстық жобада электрондық оқулық жасау бойынша бөлімше тұруы тиіс:
бағдарламалық өнімде қолданылатын, интерфейстің барлық элементтерінің сипаттамасы (интерфейс элементінің суретінің сиппаттамасымен міндетті түрде суреттің бар болуы):
түрлі – түсті гамма,
мәзір,
пернелер,
сілтемелер,
файлдар ішіндегісінің компоновкасы (мәтін, суреттер),
жалаулар,
ауыстырып қосқыштар,
диалогтік терезе және т.б.
Курстық жобада ақпараттық жүйені жүзеге асыру бойынша бөлімше тұруы тиіс:
бағдарламалық өнімде қолданылатын, интерфейстің барлық элементтерінің сипаттамасы (интерфейс элементінің суретінің сиппаттамасымен міндетті түрде суреттің бар болуы):
түрлі – түсті гамма,
жалаулар,
ауыстырып қосқыштар,
мәтіндік жолдар,
кестелер,
тізімдер,
диалогтік терезе және т.б.
Курстық жобада алгоритмдік есептеулер жасағанда бөлімше тұруы тиіс:
Интерфейстің элементтерінің сипаттамасы;
Анықтама жүйесінің ұйымы.
Курстық жобада ойын бағдарламасы құру бойынша бөлімше тұруы тиіс:
түрлі –түсті гамманың сипаттамасы,
кейіпкерлердің суретінің сипаттамасы
ойынды басқарудың сипаттамасы
навигация сипаттамасы
интерфейса ойында қолданылатын, интерфейстің барлық элементінің сипаттамасы (мәзір, пернелер, сілтемелер т.с.с.) интерфейс элементінің суретінің сиппаттамасымен міндетті түрде суреттің бар болуы

Қолданылған операциялық жүйенің қысқаша сипаттамасы бөлімшеде келесі ақпаратты келтіру қажет:- Курстық жобада жасалған, бағдарламалық өнімнің жұмысына қажетті, ОЖ туралы қысқаша мәлімет.
- қолданылатын ОЖ қолданылу негіздемесі, бағдарламаларға қысқаша мәлімет (мысалы, браузер, флэш-плейер)
Бағдарламалау тілінің қысқаша сипаттамасы бөлімшеде келесі ақпаратты келтіру қажет:Курстық жобада электрондық оқулық жасау бойынша бөлімше тұруы тиіс:
- HTML тілінің ортақ сипаттамасы және тағайындалуы, оның басқа тілдерден артықшылықтары.
- негізгі тегтерге сипаттама, оқулықты жасауға пайдаланылған.
Курстық жобада ақпараттық жүйені жүзеге асыру бойынша бөлімше тұруы тиіс:
бағдарламалау жүйесін таңдау және/немесе қойылған есепті шешу үшін СУБД
нұсқа
СУБД қысқаша мінездеме және/немесе АЖ жасау және жүргізу үшін берілген мүмкіндіктерге нұсқау бойынша бағдарламалау жүйесі.
Курстық жобада алгоритмдік есептеулер жасағанда бөлімше тұруы тиіс:
Тілді таңдау немесе жүйені бағдарламалау берілген есепті шығару үшін;
Нұсқа;
Тілдің түрі: интерпретатор; компилятор немесе визуалдық бағдарламалау жүйесі:
Мәліметтер түрі;
Тарамданатын бағдарламалау және циклдық процестер;
Блоктаржәне процедуралар;
Кіріс және шығыс мәліметтерінің ұйымы.
Курстық жобада ойын бағдарламасы жасағанда бөлімше тұруы тиіс:
Тілді таңдау немесе жүйені бағдарламалау берілген есепті шығару үшін;
Нұсқа;
Тілдің түрі: интерпретатор; компилятор немесе визуалдық бағдарламалау жүйесі:
Мәліметтер түрі;
Тарамданатын бағдарламалау және циклдық процестер;
Блоктаржәне процедуралар;
Таптар;
Кіріс және шығыс мәліметтерінің ұйымы.
Бағдарламаны тестілеу бөлімшеде келесі ақпаратты келтіру қажет:Тестілеудің жоспары
Тестілеудің нәтижелерін
Тестілеудің нәтижелерін келесі кесте түрінде толтыру.
Кесте 2.6 – Өткізілген тесттердің сипаттамасытест N Кіріс мәлімттері Шығыс мәлімттері Нәтижені талдау Өзгертулер
Аппараттық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар бөлімшеде келесі ақпаратты келтіру қажет:аппараттық ресурстардың ең төмен кескіндеріне талаптар;
Қажетті сыртқы құрылымдардың тізімі (сканер, принтер және т.б.)
бағдарламаның арнайы функцияларын орындау үшін қажетті материалдардың тізімі
Пайдаланушыға нұсқау бөлімшеде келесі ақпаратты келтіру қажет:Бағдарламалық өнімді пайдалану бойынша жазылған нұсқаулық (әр есепті қалай шығару керек екенін қадам сайын әңгімелеу, мысал келтіру).
Бағдарламашыға нұсқау бөлімшеде келесі ақпаратты келтіру қажет:Бағдарламашыға нұсқаулық, бағдарламалық өнімнің бақылуымен орындалуы кескін мен мүмкін түрлендірудің дұрыстау бойынша:
бағдарламаны қоюдың талаптары мен ережелері; (қайда көшіру, қандай файлды ашу)
пайдаланудың нақты шарты бойынша бағдарламаны реттеу ережелері (жұмыс істеу уақыты, экранды жөндеу);
мүмкін түрлендіруді енгізу процесі (ойында деңгейлерді қосу, тақырыпты қосу, оқулықтың тесттерін)
ҚОСЫМША А
ЭТИКЕТКА

ҚОСЫМША Ә
ТИТУЛ

ҚОСЫМША Б
КУРСТЫҚ ЖОБАҒА ТАПСЫРМА

Приложенные файлы

  • docx 22705856
    Размер файла: 87 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий