РОБОЧИЙ ЗОШИТ Казначейська справа 2013

Київський фінансово-економічний коледж
Національного університету ДПС України


Циклова комісія фінансових дисциплінРОБОЧИЙ ЗОШИТ
до виконання практичного індивідуального завдання з дисципліни
«КАЗНАЧЕЙСЬКА СПРАВА»

студента (ки) 3-го курсу групи О-31
спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

(П.І.П. студента)

Викладач – Тарнавська В.В.


Графік виконання завдання та його оцінка:
Етапи
Зміст завдання
Дата
Оцінка

Перший
Скласти таблицю етапів становлення та розвитку казначейської справи. Побудувати організаційну структуру ДКСУ
до 20.01.14


Другий
Дати визначення економічним поняттям
до 03.02.14


Третій
Розв’язати тестові завдання
до 15.02.14


Четвертий
Розрити проблемні питання
до 01.03.14


П’ятий
Розв’язати кросворд
до 11.03.14


Шостий
Вирішити ситуаційне завдання
до 01.04.14
Загальна оцінка _______________
Підпис викладача______________


Ірпінь, 2013

Варіанти завдань та методичні поради щодо їх виконання

ЕТАП 1. КОЖЕН ЗІ СТУДЕНТІВ ГРУПИ ПОВИНЕН:

Скласти таблицю етапів становлення та розвитку казначейської справи.
Побудувати організаційну структуру Державної казначейської служби України.


ЕТАП 2. ДАТИ ВИЗНАЧЕННЯ НАСТУПНИМ ПОНЯТТЯМ:

З метою розв’язання комплексного практичного індивідуального завдання студенти насамперед мають визначити свій варіант завдання, який за номером відповідає порядковому номеру прізвища студента в алфавітному списку групи.
Якщо в групі налічується понад 25 осіб, то студенти, прізвище яких в алфавітному списку групи йде після № 25, вважаються такими, що входять до другої групи, і тому варіанти завдання вибираються ними, починаючи з №1. Так, якщо прізвище студента в алфавітному списку групи стоїть під №26, він повинен виконувати завдання № 1, якщо під номером № 27, то №2, і т. д.
Таблиця 1
УМОВИ ВИБОРУ ВАРІАНТІВ КОМПЛЕКСНОГО ПРАКТИЧНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
Варіант
Низка понять, яким необхідно дати визначення

1
Казначейство;
Бюджет;
Видатки розвитку;
Запозичення;
Ліміт технічного рахунку;
Податкове зобов’язання;
Стандарти бухгалтерського обліку;
Розпорядники бюджетних коштів;
Ліміт єдиного казначейського рахунку;
Єдиний казначейський рахунок;

2
Касове виконання бюджету;
Бюджетне асигнування;
Виділені бюджетні асигнування;
Казначейство;
Запозичення;
Меморіальні документи;
Позабалансові рахунки;
Субвенція;
Економічна ефективність;
Паспорт бюджетної програми;

3
Банківська система касового виконання бюджету;
Бюджетне зобов’язання;
Виконати бюджет за доходами;
Захищені статті видатків;
Метод сценаріїв;
Позабюджетні кошти;
Трансакція;
Умовні боргові зобов’язання;
Уніфікація позик;
Казначейські зобов’язання;

4
Казначейська система касового виконання бюджету;
Бюджетний запит;
Виконати бюджет за видатками;
Збалансований бюджет;
Міжбюджетні відносини;
Попередній фінансовий контроль;
Управління державним боргом;
Управлінський облік;
Ліміт єдиного казначейського рахунку;
Економічна ефективність;

5
Змішана система касового виконання бюджету;
Бюджетна класифікація;
Витрати бюджету;
Зведений бюджет;
Зведені особові рахунки;
Міжбюджетні трансферти;
Поточний контроль;
Учасники бюджетного процесу;
Казначейство;
Виконати бюджет за доходами;

6
Державна казначейська служба України;
Бюджетна політика;
Відстрочення погашення позик;
Зобов’язання;
Поточні видатки бюджетів;
Учасник платіжної системи;
Фінансовий контроль;
Розпорядники бюджетних коштів;
Казначейські зобов’язання;
Казначейство;

7
Повноваження органів Державної казначейської служби України;
Бюджетне порушення;
Внутрішній державний борг;
Внутрішній казначейський контроль;
Зовнішній державний борг;
Мінімальний бюджет місцевого самоврядування;
Принципи бюджетування;
Фіксовані видатки;
Фінансова стратегія;
Єдиний казначейський рахунок;

8
Функції органів Державної казначейської служби;
Бюджетна програма;
Внутрішній контроль;
Зовнішній контроль;
Місцеве самоврядування;
Прогнозування;
Програмний бюджет;
Фінансова тактика;
Ліміт єдиного казначейського рахунку;
Витрати бюджету;

9
Організаційна структура Державної казначейської служби;
Бюджетна система України;
Головні розпорядники бюджетних коштів;
Інсталяція;
Місцеві бюджети;
Прожитковий мінімум;
Профіцит;
Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості;
Казначейство;
Виконати бюджет за доходами;

10
Платіжна система;
Бюджетний календар;
Дата валютування;
Казначейство;
Наступний фінансовий контроль;
Прямі боргові зобов’язання;
Реєстраційні рахунки;
Фінансування бюджету;
Розпорядники бюджетних коштів;
Ліміт єдиного казначейського рахунку;

11
Внутрішня платіжна система Державної казначейської служби;
Бюджетний облік;
Державний борг;
Казначейські зобов’язання;
Національний дохід;
Резервний фонд бюджету;
Рефінансування державного боргу;
Фідуціарні фонди;
Витрати бюджету;
Єдиний казначейський рахунок;

12
Єдиний казначейський рахунок;
Бюджетне планування;
Державне внутрішнє запозичення;
Касове виконання бюджету;
Прямі боргові зобов’язання;
Рішення про місцевий бюджет;
Централізовані кошти;
Казначейство;
Запозичення;
Паспорт бюджетної програми;

13
Бюджетні рахунки;
Бюджетне повноваження;
Державна гарантія;
Капітальні видатки;
Нормативи витрат;
Розрахункова палата територіального управління;
Центральний банк;
Видатки бюджету;
Казначейські зобов’язання;
Виконати бюджет за доходами;

14
Позабюджетні рахунки;
Бюджетне правопорушення;
Державні доходи;
Державні запозичення;
Касовий метод;
Нормативи забезпечення;
Розрахунковий документ;
Цільове бюджетування;
Ліміт єдиного казначейського рахунку;
Економічна ефективність;

15
Державні доходи;
Бюджетне призначення;
Державні цільові фонди;
Класифікація;
Нульове бюджетування;
Облігація;
Розрахунково-касове обслуговування;
Ціна відсікання;
Видатки бюджету;
Єдиний казначейський рахунок;

16
Доходи бюджетів;
Бюджетне прогнозування;
Дефіцит бюджету;
Кліринг;
Облікова політика Державної казначейської служби;
Обліковий реєстр;
Розпорядники бюджетних коштів;
Часткова ревізія;
Інсталяція;
Казначейство;

17
Казначейське обслуговування бюджетів за доходами;
Бюджетний процес;
Дефолт;
Коефіцієнт вирівнювання;
Обслуговування державного боргу;
Розпорядники коштів ІІ ступеня;
Шифрування;
Видатки бюджету;
Казначейські зобов’язання;
Ліміт єдиного казначейського рахунку;

18
Автоматизована інформаційна система;
Бюджетний розпис;
Бюджетний устрій;
Децентралізовані кошти;
Консолідований кореспондентський рахунок;
Одержувачі бюджетних коштів;
Розпорядники коштів ІІІ ступеня;
Дефолт;
Секвестр;
Виконати бюджет за доходами;

19
Адміністративний контроль;
Бюджетні інструкції;
Документообіг;
Кореспондентський рахунок;
Основна сума боргу;
Особові рахунки;
Розрахунок;
Єдиний казначейський рахунок;
Запозичення;
Паспорт бюджетної програми;

20
Активні рахунки;
Бюджет розвитку;
Дотація вирівнювання;
Кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування;
Органи стягнення;
Паспорт бюджетної програми;
Розрахунковий документ;
Секвестр;
Казначейство;
Економічна ефективність;

21
Анулювання боргу;
Валовий внутрішній продукт;
Доходи бюджету;
Кошторис бюджетних установ;
Плата за користування бюджетними коштами;
Самооподаткування;
Видатки бюджету;
Ліміт єдиного казначейського рахунку;
Виконати бюджет за доходами;
Запозичення;

22
Балансові рахунки;
Валовий національний продукт;
Економічна ефективність;
Кредитні картки;
Платіж;
Платіжне доручення;
Секвестр;
Дефолт;
Прямі боргові зобов’язання;
Запозичення;

23
Боргові угоди;
Валовий суспільний продукт;
Електронний цифровий підпис;
Кредитування за вирахуванням погашення;
Платіжна система;
Система електронних платежів НБУ;
Казначейські зобов’язання;
Ліміт єдиного казначейського рахунку;

24
Бухгалтерський контроль;
Ведення бази даних;
Єдиний казначейський рахунок;
Криптографічний захист;
Платіжні інструменти;
Система електронної пошти НБУ;
Соціальні норми і нормативи;
Казначейство;
Єдиний казначейський рахунок;
Економічна ефективність;

25
Бухгалтерський облік;
Видатки бюджету;
Закон про Державний бюджет України;
Ліміт єдиного казначейського рахунку;
Погашення боргу;
Спеціальні кошти;
Спеціальні реєстраційні рахунки;
Секвестр;
Витрати бюджету;
Казначейські зобов’язання;


ЕТАП 3. ВИКОРИСТОВУЮЧИ НАКОПИЧЕНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗНАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «КАЗНАЧЕЙСЬКА СПРАВА», СТУДЕНТИ МАЮТЬ ДАТИ ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗАКРИТОГО ТИПУ:
Таблиця 2
Тестові завдання згідно порядкового номера студента у списку групи
Варіант
Тестові завдання

Варіант 1
1. Бюджет виконує наступні функції:
а) розподільчу;
б) регулюючу;
в) стимулюючу;
г) соціальну.
2.Своєчасне та повне надходження в бюджет коштів, а також їх оптимальний розподіл та ефективне використання забезпечує функція бюджету:
а) контрольна;
б) розподільча;
в) регулююча;
г) стимулююча
3.Структура бюджетної системи залежить від:
а) державного устрою;
б) фінансової політики держави;
в) адміністративного-територіального поділу країни;
г) усі відповіді вірні.


4. Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники:
а) бюджетів районів у місті;
б) міського бюджету та бюджетів районів у місті;
в) бюджетів районів і міст обласного підпорядкування;
г) міського бюджету та бюджетів районів і міст республіканського підпорядкування.
5.Формування доходів бюджету здійснюється за рахунок:
а) виробленого в країні національного доходу;
б) надходжень від міжнародного перерозподілу фінансових ресурсів;
в) надходжень від державних угідь;
г) усі відповіді вірні.

6.Дефіцит, який характеризується спрямуванням залучених для його покриття коштів на фінансування поточних потреб, - це дефіцит:
а) вимушений;
б) свідомий;
в) пасивний;
г) активний.7.Дефіцит, який існує в довгостроковому періоді та спричиняє зростання державного боргу, - це:
а) пасивний дефіцит;
б) стійкий дефіцит;
в) активний дефіцит;
г) тимчасовий дефіцит.
8.Збалансування бюджету в Україні відповідно до діючого законодавства можливо здійснити шляхом:
а) збільшення доходів;
б) скорочення видатків;
в) емісії грошей;
г) державних позик.
9.Організація бюджетного процесу в Україні регламентується:
а) Бюджетним кодексом;
б) Законом України „Про бюджетну систему України";
в) Регламентом Верховної Ради України;
г) усі відповіді вірні.

Варіант 2
1.Бюджетний період - це:
а) термін, на протязі якого діє складений та затверджений бюджет;
б) термін з початку складання проекту бюджету до моменту затвердження звіту про його виконання;
в) термін розглядання проекту бюджету законодавчим органом держави;
г) вірної відповіді немає.
2.Головний розпорядник бюджетних коштів не має права:
а) затверджувати кошториси розпорядників нижчого рівня;
б) здійснювати внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня;
в) передавати бюджетні повноваження іншому головному розпоряднику коштів;
г) отримувати звіти від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня;
3.До сфери управління Міністерства фінансів належать:
а) Міністерство доходів і зборів України;
б) Державна казначейська служба України;
в) Державна фінансова інспекція України;
г) усі відповіді вірні.4.Міністр фінансів призначається на посаду та звільняється з посади:
а) Верховною Радою України;
б) Президентом України;
в) Прем'єр-міністром України;
г) колегією Міністерства фінансів.
5. Переведення місцевих бюджетів на казначейське обслуговування здійснювалося в період:
а) з 1 січня 2001 року по 1 січня 2003 року;
б) з 1 січня 2002 року по 1 січня 2004 року;
в) з 1 січня 2001 року по 1 січня 2004 року;
г) з 1 січня 2003 року по 1 січня 2004 року.
6.Структуру Головного управління Державної казначейської служби затверджує:
а) Міністр фінансів України;
б) Прем'єр-міністр України;
в) Президент України;
г) Кабінет Міністрів України.7.Забезпечує функціонування апарату Рахункової палати, координує його діяльність з апаратом інших контрольних органів:
а) головний контролер;
б) Секретар Рахункової палати;
в) Голова Рахункової палати;
г) колегія Рахункової палати
8.Державний бюджет набуває чинності Закону у випадку його підписання:
а) Президентом України;
б) Головою Верховної Ради України;
в) Прем'єр-міністром України;
г) Міністром фінансів
9.Задачами бюджетного планування є:
а) визначення реальної величини доходів;
б) розробка основних напрямів державної фінансової політики;
в) обґрунтованість витрат;
г) збалансованість бюджету.

Варіант 3
1.Який з методів заснований на використанні норм і нормативів, установлених у відношенні як до детального, так і до узагальнюючих показників:
а) балансовий метод;
б) нормативний метод;
в) метод прямого рахунку;
г) аналітичний метод
2.Який метод бюджетного планування використовується при моделюванні бюджетних показників і передбачає обчислення планових показників на основі визначення впливу на них різноманітних чинників:
а) нормативний метод;
б) аналітичний метод;
в) балансовий метод;
г)програмно-цільовий метод
3.Розробляє проект закону про Державний бюджет України:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Комітет Верховної Ради з питань бюджету;
г) Міністерство фінансів України разом з Державною казначейською службою України


4. Розробляє і доводить до головних розпорядників коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів:
а) Державна казначейська служба України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету;
г) Кабінет Міністрів України
5.Державний бюджет набуває чинності Закону у випадку його підписання:
а) Президентом України;
б) Головою Верховної Ради України;
в) Прем'єр-міністром України;
г) Міністром фінансів
6.Розпис доходів та видатків Державного бюджету затверджує:
а) Верховна Рада України;
б) Міністр фінансів України;
в) Державна казначейська служба України;
г) Кабінет Міністрів України


7. Розпис Державного бюджету включає наступні складові:
а) розпис доходів;
б) розпис витрат;
в) розпис фінансування;
г) розпис асигнувань;
д) розпис повернення кредитів;
є) усі відповіді вірні
8.Розпис доходів Державного бюджету включає:
а) річний розпис доходів загального і спеціального фондів Державного бюджету;
б) помісячний розпис доходів загального фонду Державного бюджету;
в) помісячний розпис доходів спеціального фонду Державного бюджету;
г) усі відповіді вірні
9.Витрати Державного бюджету здійснюються на основі:
а) річного розпису фінансування загального і спеціального фондів;
б) помісячного розпису асигнувань загального фонду;
в) річного розпису асигнувань Державного бюджету;
г) помісячного розпису фінансування загального фонду

Варіант 4
1.Розпис доходів Державного бюджету складається:
а) Департаментом фінансової політики та управління державним боргом Міністерства фінансів;
б) Департаментом доходів Міністерства фінансів України;
в) Державною казначейською службою України;
г) Управлінням організації бюджетного процесу Міністерства фінансів
2.Доходи бюджету класифікуються за розділами, яких в бюджетній класифікації доходів:
а) вісім;
б) чотири;
в) три;
г) два.

3.До неподаткових надходжень належать:
а) доходи від власності та підприємницької діяльності;
б) надходження від продажу землі і нематеріальних активів;
в) надходження від штрафів та фінансових санкцій;
г) надходження від продажу основного капіталу


4.Доходи від операцій з капіталом включають:
а) доходи від власності та підприємницької діяльності;
б) надходження від продажу основного капіталу;
в) надходження від реалізації державних запасів товарів;
г) податки на фінансові операції та операції з капіталом
5.Уповноваженні банки щодня перераховують отримані від платників податків кошти:
а) Головному управлінню Державної казначейської служби;
б) Міністерству фінансів України;
в) Операційному управлінню НБУ;
г) обласним управлінням Державної казначейської служби
6.Класифікація видатків, яка дозволяє проаналізувати динаміку видатків за функціональним призначенням та здійснити прогноз наступних видатків, це:
а) економічна класифікація;
б) функціональна класифікація;
в) відомча класифікація;
г) програмна класифікація


7.Капітальні видатки включають платежі, пов'язані з:
а) придбанням землі, нематеріальних активів;
б) утворення державних запасів і резервів;
в) виплатою процентів за зобов'язаннями;
г) придбанням основного капіталу
8.Планування видатків із застосуванням програмно-цільового методу передбачає розробку, аналіз і вибір програм на стадії:
а) стратегічного планування;
б) поточного планування;
в) середньострокового планування;
г) термінового планування
9.Виконання видаткової частини Державного бюджету здійснюється через органи:
а) Міністерства фінансів;
б) Державної казначейської служби України;
в) Національного банку України;
г) банківської системи


1.Взаємні розрахунки, що виникають між Державним та місцевими бюджетами повинні бути погашені:
а) до 1 грудня
поточного року;
б) до 31 грудня поточного року;
в) до 1 лютого року, що настає за бюджетним роком;
г) до 10 лютого року, що настає за бюджетним роком.
2.Управління державними фінансами – це:
а) сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу держави на формування і використання централізованих і децентралізованих фондів державних фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні органів управління;
б) сукупність взаємопов’язаних дій (управлінських функцій, прийомів, методів), що направлені на управління доходами і видатками держави, фінансовими відносинами, які виникають в процесі їх руху;
в) діяльність, що реалізується через систему спостереження та перевірок в процесі створення та використання грошових фондів
3.Управління державними фінансами здійснюється за допомогою таких методів:
а) фінансове планування і прогнозування;
б) програмно – цільовий метод;
в) балансовий метод


4 .Науково – обґрунтована система нагляду, відображення, групування, узагальнення і контролю за кількісними і якісними показниками виконання фінансових планів держави – це:
а) фінансовий облік;
б) фінансове регулювання;
в) фінансовий контроль.
5.З визначенням обсягів фінансових ресурсів на перспективу для реалізації цільових програм економічного зростання пов’язане:
а) стратегічне управління;
б) використання програмно – цільового методу;
в) оперативне управління
6.Управління державними фінансами базується на таких принципах:
а) планомірність, системність, стратегічна спрямованість;
б) фіскальна і економічна ефективність;
в) публічність і прозорість


7. Орган державної влади, який розробляє основні напрями державної фінансової політики, створює державні фінансові резерви, забезпечує виконання державного бюджету:
а) Міністерство фінансів України;
б) Державна казначейська служба України;
в) Верховна Рада України
8.Суб’єктом оперативного управління державними фінансами є:
а) Державні цільові фонди;
б) Кабінет Міністрів України;
в) Верховна Рада України
9.Орган державної влади, що забезпечує виконання державного бюджету шляхом обліку надходжень та проведення видатків державного бюджету через оплату рахунків суб’єктів господарської діяльності, які виконали роботи, надали послуги відповідним розпорядникам бюджетних коштів:
а) Державна казначейська служба України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Міністерство доходів і зборів України;

Варіант 6
1.Центральна ланка фінансової системи, через яку здійснюється вплив фінансів на економічний і соціальний розвиток країни:
а) державні фінанси;
б) державні доходи;
в) податки
2.Функціями Міністерства фінансів є:
а) підготовка проекту Державного бюджету України, подання його до Кабінету Міністрів, організація виконання бюджету;
б) веде зведені реєстри розпорядників коштів Державного бюджету, позабюджетних фондів та рахунків територіальних органів казначейства в установах банків;
в) здійснює аналіз стану дотримання фінансової дисципліни і повідомляє про його результати відповідні центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та правоохоронні органи
3.Фінансовий орган, на який покладені функції з касового виконання Державного бюджету України
а) Державна казначейська служба України;
б) Міністерство фінансів України;
в) не вірно а і б


4.Державна казначейська служба в Україні утворена в
а) 1996 році;
б) 1995 році;
в) 1991 році
5 .Державна казначейська служба України виконує функції
а) організовує і здійснює взаємні розрахунки, а також збирання, зведення, аналіз фінансової звітності про стан виконання Державного бюджету і місцевих бюджетів;
б) складає та забезпечує виконання державного бюджету;
в) вірно а і б
6.Завдання Міністерства фінансів України полягають у
а) розробленні основних напрямів державної фінансової політики;
б) розробленні та затвердженні нормативно-методичних та інструктивних
документів з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації
виконання бюджетів усіх рівнів;
в) вірно а і б


7.Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбаченій відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум - це
а) видатки бюджету;
б) витрати бюджету;
в) інше
8. Класифікація видатків бюджету, що застосовується в аналітичних та статистичних документах, і служить основою для формування галузевої політики на рівні держави
а) функціональна класифікація;
б) відомча класифікація;
в) економічна класифікація
9. Класифікація видатків бюджету, що застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом
а) програмна класифікація;
б) класифікація кредитування бюджету;
в) економічна класифікація

Варіант 7
1.Форма бюджетного фінансування згідно якої надаються кошти з бюджету суб'єктам на поворотній та платній основі
а) бюджетні кредити;
б) бюджетні інвестиції;
в) державні трансферти
2.Кошти, що виділяються з бюджету підприємствам на покриття їх збитків, переважно у випадку, коли збитковість є наслідком певної політики держави - це
а) державні дотації;
б) державні субвенції;
в) державні субсидії
3.Чи вірне дане твердження, що система бюджетного обліку складається з трьох видів обліку, які ґрунтуються на єдиній теоретичній та інформаційній базі, відрізняючись за формою і періодичністю розрахунку даних?
а) так;
б) ні;


4.Рахунки бухгалтерського обліку, що призначені для обліку ресурсів бюджету за їх складом та розміщенням
а) активні;
б) пасивні.

5.Облік, що забезпечує своєчасне та повне відображення всіх операцій, надання користувачам інформації про стан активів і зобов'язань, результати виконання бюджетів (кошторисів) та їх змін.
а) бухгалтерський;
б) фінансовий;
в) управлінський
6. Об'єктами бюджетного обліку є
а) вірно б і в;
б) фонди і резерви, які формуються у бюджетах у процесі їх виконання;
в) доходи і видатки бюджету


7.Рахунки, що відкриваються в органах Державної казначейської служби розпорядникам бюджетних коштів і одержувачам коштів державного і місцевих бюджетів для обліку операцій за коштами загального фонду відповідного бюджету - це
а) реєстраційні рахунки;
б) спеціальні реєстраційні рахунки
8.Бюджет виконує наступні функції:
а) розподільчу;
б) регулюючу;
в) стимулюючу;
г) соціальну
9.Своєчасне та повне надходження в бюджет коштів, а також їх оптимальний розподіл та ефективне використання забезпечує функція бюджету:
а) контрольна;
б) розподільча;
в) регулююча;
г) стимулююча

Варіант 8
1. Структура бюджетної системи залежить від:
а) державного устрою;
б) фінансової політики держави;
в) адміністративного-територіального поділу країни;
г) усі відповіді вірні
2.Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники:
а) бюджетів районів у місті;
б) міського бюджету та бюджетів районів у місті;
в) бюджетів районів і міст обласного підпорядкування;
г) міського бюджету та бюджетів районів і міст республіканського підпорядкування
3.Формування доходів бюджету здійснюється за рахунок:
а) виробленого в країні національного доходу;
б) надходжень від міжнародного перерозподілу фінансових ресурсів;
в) надходжень від державних угідь;
г) усі відповіді вірні


4.Дефіцит, який характеризується спрямуванням залучених для його покриття коштів на фінансування поточних потреб, - це дефіцит:
а) вимушений;
б) свідомий;
в) пасивний;
г) активний
5.Міністр фінансів призначається на посаду та звільняється з посади:
а) Верховною Радою України;
б) Президентом України;
в) Прем'єр-міністром України;
г) колегією Міністерства фінансів
6.Збалансування бюджету в Україні відповідно до діючого законодавства можливо здійснити шляхом:
а) збільшення доходів;
б) скорочення видатків;
в) емісії грошей;
г) державних позик


7.Організація бюджетного процесу в Україні регламентується:
а) Бюджетним кодексом;
б) Законом України „Про бюджетну систему України";
в) Регламентом Верховної Ради України;
г) усі відповіді вірні
8.Бюджетний період - це:
а) термін, на протязі якого діє складений та затверджений бюджет;
б) термін з початку складання проекту бюджету до моменту затвердження звіту про його виконання;
в) термін розглядання проекту бюджету законодавчим органом держави;
г) вірної відповіді немає
9.Головний розпорядник бюджетних коштів не має права:
а) затверджувати кошториси розпорядників нижчого рівня;
б) здійснювати внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня;
в) передавати бюджетні повноваження іншому головному розпоряднику коштів;
г) отримувати звіти від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня

Варіант 9
1.До сфери управління Міністерства фінансів належать:
а) Міністерство доходів і зборів;
б) Державна казначейська служба України;
в) Державна фінансова інспекція України;
г) усі відповіді вірні
2.Дефіцит, який існує в довгостроковому періоді та спричиняє зростання державного боргу, - це:
а) пасивний дефіцит;
б) стійкий дефіцит;
в) активний дефіцит;
г) тимчасовий дефіцит
3.Переведення місцевих бюджетів на казначейське обслуговування здійснювалося в період:
а) з 1 січня 2001 року по 1 січня 2003 року;
б) з 1 січня 2002 року по 1 січня 2004 року;
в) з 1 січня 2001 року по 1 січня 2004 року;
г) з 1 січня 2003 року по 1 січня 2004 року


4.Структуру Головного управління Державної казначейської служби затверджує:
а) Міністр фінансів України;
б) Прем'єр-міністр України;
в) Президент України;
г) Кабінет Міністрів України
5.Забезпечує функціонування апарату Рахункової палати, координує його діяльність з апаратом інших контрольних органів:
а) Головний контролер;
б) Секретар Рахункової палати;
в) Голова Рахункової палати;
г) колегія Рахункової палати
6.Дефіцит, який характеризується спрямуванням залучених для його покриття коштів на фінансування поточних потреб, - це дефіцит:
а) вимушений;
б) свідомий;
в) пасивний;
г) активний


7.Задачами бюджетного планування є:
а) визначення реальної величини доходів;
б) розробка основних напрямів державної фінансової політики;
в) обґрунтованість витрат;
г) збалансованість бюджету
8.Який з методів заснований на використанні норм і нормативів, установлених у відношенні як до детального, так і до узагальнюючих показників:
а) балансовий метод;
б) нормативний метод;
в) метод прямого рахунку;
г) аналітичний метод
9.Державний бюджет набуває чинності Закону у випадку його підписання:
а) Президентом України;
б) Головою Верховної Ради України;
в) Прем'єр-міністром України;
г) Міністром фінансів

Варіант 10
1.Розробляє проект закону про Державний бюджет України:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Комітет Верховної Ради з питань бюджету;
г) Міністерство фінансів України разом з Державною казначейською службою України
2. Розробляє і доводить до головних розпорядників коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів:
а) Державна казначейська служба України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету;
г) Кабінет Міністрів України
3.Який метод бюджетного планування використовується при моделюванні бюджетних показників і передбачає обчислення планових показників на основі визначення впливу на них різноманітних чинників:
а) нормативний метод;
б) аналітичний метод;
в) балансовий метод;
г)програмно-цільовий метод


4.Розпис доходів та видатків Державного бюджету затверджує:
а) Верховна Рада України;
б) Міністр фінансів України;
в) Державна казначейська служба України;
г) Кабінет Міністрів України
5.Розпис Державного бюджету включає наступні складові:
а) розпис доходів;
б) розпис витрат;
в) розпис фінансування;
г) розпис асигнувань;
д) розпис повернення кредитів;
є) усі відповіді вірні.
6.Доходи від операцій з капіталом включають:
а) доходи від власності та підприємницької діяльності;
б) надходження від продажу основного капіталу;
в) надходження від реалізації державних запасів товарів;
г) податки на фінансові операції та операції з капіталом


7.Уповноваженні банки щодня перераховують отримані від платників податків кошти:
а) Головному управлінню Державної казначейської служби;
б) Міністерству фінансів України;
в) Операційному управлінню НБУ;
г) обласним управлінням Державної казначейської служби
8. Класифікація видатків, яка дозволяє проаналізувати динаміку видатків за функціональним призначенням та здійснити прогноз наступних видатків, це:
а) економічна класифікація;
б) функціональна класифікація;
в) відомча класифікація;
г) програмна класифікація
9.Капітальні видатки включають платежі, пов'язані з:
а) придбанням землі, нематеріальних активів;
б) утворення державних запасів і резервів;
в) виплатою процентів за зобов'язаннями;
г) придбанням основного капіталу

Варіант 11
1.Розпис доходів Державного бюджету включає:
а) річний розпис доходів загального і спеціального фондів Державного бюджету;
б) помісячний розпис доходів загального фонду Державного бюджету;
в) помісячний розпис доходів спеціального фонду Державного бюджету;
г) усі відповіді вірні
2.Планування видатків із застосуванням програмно-цільового методу передбачає розробку, аналіз і вибір програм на стадії:
а) стратегічного планування;
б) поточного планування;
в) середньострокового планування;
г) термінового планування
3.Витрати Державного бюджету здійснюються на основі:
а) річного розпису фінансування загального і спеціального фондів;
б) помісячного розпису асигнувань загального фонду;
в) річного розпису асигнувань Державного бюджету;
г) помісячного розпису фінансування загального фонду


4.Розпис доходів Державного бюджету складається:
а) Департаментом фінансової політики та управління державним боргом Міністерства фінансів;
б) Департаментом доходів Міністерства фінансів України;
в) Державною казначейською службою України;
г) Управлінням організації бюджетного процесу Міністерства фінансів.
5. Доходи бюджету класифікуються за розділами, яких в бюджетній класифікації доходів:
а) вісім;
б) чотири;
в) три;
г) два.
6.До неподаткових надходжень належать:
а) доходи від власності та підприємницької діяльності;
б) надходження від продажу землі і нематеріальних активів;
в) надходження від штрафів та фінансових санкцій;
г) надходження від продажу основного капіталу


7.Доходи від операцій з капіталом включають:
а) доходи від власності та підприємницької діяльності;
б) надходження від продажу основного капіталу;
в) надходження від реалізації державних запасів товарів;
г) податки на фінансові операції та операції з капіталом
8.Уповноваженні банки щодня перераховують отримані від платників податків кошти:
а) Головному управлінню Державної казначейської служби;
б) Міністерству фінансів України;
в) Операційному управлінню НБУ;
г) обласним управлінням Державної казначейської служби
9. Класифікація видатків, яка дозволяє проаналізувати динаміку видатків за функціональним призначенням та здійснити прогноз наступних видатків, це:
а) економічна класифікація;
б) функціональна класифікація;
в) відомча класифікація;
г) програмна класифікація.

Варіант 12
1.Капітальні видатки включають платежі, пов'язані з:
а) придбанням землі, нематеріальних активів;
б) утворення державних запасів і резервів;
в) виплатою процентів за зобов'язаннями;
г) придбанням основного капіталу.
2. Планування видатків із застосуванням програмно-цільового методу передбачає розробку, аналіз і вибір програм на стадії:
а) стратегічного планування;
б) поточного планування;
в) середньострокового планування;
г) термінового планування.
3.Виконання видаткової частини Державного бюджету здійснюється через органи:
а) Міністерства фінансів;
б) Державної казначейської служби України;
в) Національного банку України;
г) банківської системи.4.Взаємні розрахунки, що виникають між Державним та місцевими бюджетами повинні бути погашені:
а) до 1 грудня поточного року;
б) до 31 грудня поточного року;
в) до 1 лютого року, що настає за бюджетним роком;
г) до 10 лютого року, що настає за бюджетним роком.
5.Управління державними фінансами – це:
а) сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу держави на формування і використання централізованих і децентралізованих фондів державних фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні органів управління;
б) сукупність взаємопов’язаних дій (управлінських функцій, прийомів, методів), що направлені на управління доходами і видатками держави, фінансовими відносинами, які виникають в процесі їх руху;
в) діяльність, що реалізується через систему спостереження та перевірок в процесі створення та використання грошових фондів.
6. Управління державними фінансами здійснюється за допомогою таких методів:
а) фінансове планування і прогнозування;
б) програмно – цільовий метод;
в) балансовий метод


7.Науково – обґрунтована система нагляду, відображення, групування, узагальнення і контролю за кількісними і якісними показниками виконання фінансових планів держави – це:
а) фінансовий облік;
б) фінансове регулювання;
в) фінансовий контроль.
8.З визначенням обсягів фінансових ресурсів на перспективу для реалізації цільових програм економічного зростання пов’язане:
а) стратегічне управління;
б) використання програмно – цільового методу;
в) оперативне управління
9.Управління державними фінансами базується на таких принципах:
а) планомірність, системність, стратегічна спрямованість;
б) фіскальна і економічна ефективність;
в) публічність і прозорість

Варіант 13
1.Орган державної влади, який розробляє основні напрями державної фінансової політики, створює державні фінансові резерви, забезпечує виконання державного бюджету:
а) Міністерство фінансів України;
б) Державна казначейська служба України;
в) Верховна Рада України
2.Суб’єктом оперативного управління державними фінансами є:
а) Державні цільові фонди;
б) Кабінет Міністрів України;
в) Верховна Рада України
3.Центральна ланка фінансової системи, через яку здійснюється вплив фінансів на економічний і соціальний розвиток країни:
а) державні фінанси;
б) державні доходи;
в) податки.4.Орган державної влади, що забезпечує виконання державного бюджету шляхом обліку надходжень та проведення видатків державного бюджету через оплату рахунків суб’єктів господарської діяльності, які виконали роботи, надали послуги відповідним розпорядникам бюджетних коштів:
а) Державна казначейська служба України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Міністерство доходів і зборів України
5. Функціями Міністерства фінансів є:
а) підготовка проекту Державного бюджету України, подання його до Кабінету Міністрів, організація виконання бюджету;
б) веде зведені реєстри розпорядників коштів Державного бюджету, позабюджетних фондів та рахунків територіальних органів казначейства в установах банків;
в) здійснює аналіз стану дотримання фінансової дисципліни і повідомляє про його результати відповідні центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та правоохоронні органи
6.Фінансовий орган, на який покладені функції з касового виконання державного бюджету України
а) Державна казначейська служба України;
б) Міністерство фінансів України;
в) не вірно а і б.7. Державна казначейська служба в Україні утворена в
а) 1996 році;
б) 1995 році;
в) 1991 році.
8.Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбаченій відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум - це
а) видатки бюджету;
б) витрати бюджету;
в) інше.

9.Завдання Міністерства фінансів України полягають у
а) розробленні основних напрямів державної фінансової політики;
б) розробленні та затвердженні нормативно-методичних та інструктивних
документів з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації
виконання бюджетів усіх рівнів;
в) вірно а і б

Варіант 14
1. Державна казначейська служба України виконує функції
а) організовує і здійснює взаємні розрахунки, а також збирання, зведення,
аналіз фінансової звітності про стан виконання Державного бюджету і
місцевих бюджетів;
б) складає та забезпечує виконання державного бюджету;
в) вірно а і б.
2. Класифікація видатків бюджету, що застосовується в аналітичних та статистичних документах, і служить основою для формування галузевої політики на рівні держави
а) функціональна класифікація;
б) відомча класифікація;
в) економічна класифікація
3.Класифікація видатків бюджету, що застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом
а) програмна класифікація;
б) класифікація кредитування бюджету;
в) економічна класифікація.4.Форма бюджетного фінансування згідно якої надаються кошти з бюджету суб'єктам на поворотній та платній основі
а) бюджетні кредити;
б) бюджетні інвестиції;
в) державні трансферти.
5.Кошти, що виділяються з бюджету підприємствам на покриття їх збитків, переважно у випадку, коли збитковість є наслідком певної політики держави - це
а) державні дотації;
б) державні субвенції;
в) державні субсидії.

6.Чи вірне дане твердження, що система бюджетного обліку складається з трьох видів обліку, які ґрунтуються на єдиній теоретичній та інформаційній базі, відрізняючись за формою і періодичністю розрахунку даних?
а) так;
б) ні;


7. Рахунки бухгалтерського обліку, що призначені для обліку ресурсів бюджету за їх складом та розміщенням
а) активні;
б) пасивні.
8.Облік, що забезпечує своєчасне та повне відображення всіх операцій, надання користувачам інформації про стан активів і зобов'язань, результати виконання бюджетів (кошторисів) та їх змін.
а) бухгалтерський;
б) фінансовий;
в) управлінський
9.Об'єктами бюджетного обліку є
а) вірно б і в;
б) фонди і резерви, які формуються у бюджетах у процесі їх виконання;
в) доходи і видатки бюджету


Варіант 15
1.Рахунки, що відкриваються в органах Державної казначейської служби розпорядникам бюджетних коштів і одержувачам коштів державного і місцевих бюджетів для обліку операцій за коштами загального фонду відповідного бюджету - це
а) реєстраційні рахунки;
б) спеціальні реєстраційні рахунки
2.Своєчасне та повне надходження в бюджет коштів, а також їх оптимальний розподіл та ефективне використання забезпечує функція бюджету:
а) контрольна;
б) розподільча;
в) регулююча;
г) стимулююча.
3.Структура бюджетної системи залежить від:
а) державного устрою;
б) фінансової політики держави;
в) адміністративного-територіального поділу країни;
г) усі відповіді вірні


4.Формування доходів бюджету здійснюється за рахунок:
а) виробленого в країні національного доходу;
б) надходжень від міжнародного перерозподілу фінансових ресурсів;
в) надходжень від державних угідь;
г) усі відповіді вірні.
5.Дефіцит, який характеризується спрямуванням залучених для його покриття коштів на фінансування поточних потреб, - це дефіцит:
а) вимушений;
б) свідомий;
в) пасивний;
г) активний
6.Переведення місцевих бюджетів на казначейське обслуговування здійснювалося в період:
а) з 1 січня 2001 року по 1 січня 2003 року;
б) з 1 січня 2002 року по 1 січня 2004 року;
в) з 1 січня 2001 року по 1 січня 2004 року;
г) з 1 січня 2003 року по 1 січня 2004 року


7.Структуру Головного управління Державної казначейської служби затверджує:
а) Міністр фінансів України;
б) Прем'єр-міністр України;
в) Президент України;
г) Кабінет Міністрів України
8.Який метод бюджетного планування використовується при моделюванні бюджетних показників і передбачає обчислення планових показників на основі визначення впливу на них різноманітних чинників:
а) нормативний метод;
б) аналітичний метод;
в) балансовий метод;
г)програмно-цільовий метод.
9.Розробляє проект закону про Державний бюджет України:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Комітет Верховної Ради з питань бюджету;
г) Міністерство фінансів України разом з Державною казначейською службою України

Варіант 16
1. Розробляє і доводить до головних розпорядників коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів:
а) Державна казначейська служба України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету;
г) Кабінет Міністрів України.
2.Розпис доходів та видатків Державного бюджету затверджує:
а) Верховна Рада України;
б) Міністр фінансів України;
в) Державна казначейська служба України;
г) Кабінет Міністрів України
3.Розпис Державного бюджету включає наступні складові:
а) розпис доходів;
б) розпис витрат;
в) розпис фінансування;
г) розпис асигнувань;
д) розпис повернення кредитів;
є) усі відповіді вірні


4. Уповноважені банки щодня перераховують отримані від платників податків кошти:
а) Головному управлінню Державної казначейської служби;
б) Міністерству фінансів України;
в) Операційному управлінню НБУ;
г) обласним управлінням Державної казначейської служби.
5.Класифікація видатків, яка дозволяє проаналізувати динаміку видатків за функціональним призначенням та здійснити прогноз наступних видатків, це:
а) економічна класифікація;
б) функціональна класифікація;
в) відомча класифікація;
г) програмна класифікація
6.Взаємні розрахунки, що виникають між Державним та місцевими бюджетами повинні бути погашені:
а) до 1 грудня поточного року;
б) до 31 грудня поточного року;
в) до 1 лютого року, що настає за бюджетним роком;
г) до 10 лютого року, що настає за бюджетним роком


7.Розпис доходів Державного бюджету включає:
а) річний розпис доходів загального і спеціального фондів Державного бюджету;
б) помісячний розпис доходів загального фонду Державного бюджету;
в) помісячний розпис доходів спеціального фонду Державного бюджету;
г) усі відповіді вірні.
8.Управління державними фінансами – це:
а) сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу держави на формування і використання централізованих і децентралізованих фондів державних фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні органів управління;
б) сукупність взаємопов’язаних дій (управлінських функцій, прийомів, методів), що направлені на управління доходами і видатками держави, фінансовими відносинами, які виникають в процесі їх руху;
в) діяльність, що реалізується через систему спостереження та перевірок в процесі створення та використання грошових фондів.
9.Управління державними фінансами здійснюється за допомогою таких методів:
а) фінансове планування і прогнозування;
б) програмно – цільовий метод;
в) балансовий метод.

Варіант 17
1.Науково – обґрунтована система нагляду, відображення, групування, узагальнення і контролю за кількісними і якісними показниками виконання фінансових планів держави – це:
а) фінансовий облік;
б) фінансове регулювання;
в) фінансовий контроль.
2.З визначенням обсягів фінансових ресурсів на перспективу для реалізації цільових програм економічного зростання пов’язане:
а) стратегічне управління;
б) використання програмно – цільового методу;
в) оперативне управління.

3.Орган державної влади, який розробляє основні напрями державної фінансової політики, створює державні фінансові резерви, забезпечує виконання державного бюджету:
а) Міністерство фінансів України;
б) Державна казначейська служба України;
в) Верховна Рада України.


4.Суб’єктом оперативного управління державними фінансами є:
а) Державні цільові фонди;
б) Кабінет Міністрів України;
в) Верховна Рада України.


5.Орган державної влади, що забезпечує виконання державного бюджету шляхом обліку надходжень та проведення видатків державного бюджету через оплату рахунків суб’єктів господарської діяльності, які виконали роботи, надали послуги відповідним розпорядникам бюджетних коштів:
а) Державна казначейська служба України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Міністерство доходів і зборів України.
6. Центральна ланка фінансової системи, через яку здійснюється вплив фінансів на економічний і соціальний розвиток країни:
а) державні фінанси;
б) державні доходи;
в) податки.7.Функціями Міністерства фінансів є:
а) підготовка проекту Державного бюджету України, подання його до Кабінету Міністрів, організація виконання бюджету;
б) веде зведені реєстри розпорядників коштів Державного бюджету, позабюджетних фондів та рахунків територіальних органів казначейства в установах банків;
в) здійснює аналіз стану дотримання фінансової дисципліни і повідомляє про його результати відповідні центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та правоохоронні органи.
8.Завдання Міністерства фінансів України полягають у
а) розробленні основних напрямів державної фінансової політики;
б) розробленні та затвердженні нормативно-методичних та інструктивних
документів з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації
виконання бюджетів усіх рівнів;
в) вірно а і б.
9.Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбаченій відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум - це
а) видатки бюджету;
б) витрати бюджету;
в) інше.


Варіант 18
1.Класифікація видатків бюджету, що застосовується в аналітичних та статистичних документах, і служить основою для формування галузевої політики на рівні держави
а) функціональна класифікація;
б) відомча класифікація;
в) економічна класифікація.
2. Рахунки бухгалтерського обліку, що призначені для обліку ресурсів бюджету за їх складом та розміщенням
а) активні;
б) пасивні.
3.Форма бюджетного фінансування згідно якої надаються кошти з бюджету суб'єктам на поворотній та платній основі
а) бюджетні кредити;
б) бюджетні інвестиції;
в) державні трансферти.4.Чи вірне дане твердження, що система бюджетного обліку складається з трьох видів обліку, які ґрунтуються на єдиній теоретичній та інформаційній базі, відрізняючись за формою і періодичністю розрахунку даних?
а) так;
б) ні;
5. Класифікація видатків бюджету, що застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом
а) програмна класифікація;
б) класифікація кредитування бюджету;
в) економічна класифікація.

6.Облік, що забезпечує своєчасне та повне відображення всіх операцій, надання користувачам інформації про стан активів і зобов'язань, результати виконання бюджетів (кошторисів) та їх змін.
а) бухгалтерський;
б) фінансовий;
в) управлінський


7.Об'єктами бюджетного обліку є
а) вірно б і в;
б) фонди і резерви, які формуються у бюджетах у процесі їх виконання;
в) доходи і видатки бюджету

8.Рахунки, що відкриваються в органах Державної казначейської служби розпорядникам бюджетних коштів і одержувачам коштів державного і місцевих бюджетів для обліку операцій за коштами загального фонду відповідного бюджету - це
а) реєстраційні рахунки;
б) спеціальні реєстраційні рахунки.
9. Бюджетний період - це:
а) термін, на протязі якого діє складений та затверджений бюджет;
б) термін з початку складання проекту бюджету до моменту затвердження звіту про його виконання;
в) термін розглядання проекту бюджету законодавчим органом держави;
г) вірної відповіді немає.

Варіант 19
1.Головний розпорядник бюджетних коштів не має права:
а) затверджувати кошториси розпорядників нижчого рівня;
б) здійснювати внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня;
в) передавати бюджетні повноваження іншому головному розпоряднику коштів;
г) отримувати звіти від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня;
2.До сфери управління Міністерства фінансів належать:
а) Міністерство доходів і зборів України;
б) Державна казначейська служба України;
в) Головне Державна фінансова інспекція України;
г) усі відповіді вірні.
3.Який з методів заснований на використанні норм і нормативів, установлених у відношенні як до детального, так і до узагальнюючих показників:
а) балансовий метод;
б) нормативний метод;
в) метод прямого рахунку;
г) аналітичний метод


4.Переведення місцевих бюджетів на казначейське обслуговування здійснювалося в період:
а) з 1 січня 2001 року по 1 січня 2003 року;
б) з 1 січня 2002 року по 1 січня 2004 року;
в) з 1 січня 2001 року по 1 січня 2004 року;
г) з 1 січня 2003 року по 1 січня 2004 року.
5. Міністр фінансів призначається на посаду та звільняється з посади:
а) Верховною Радою України;
б) Президентом України;
в) Прем'єр-міністром України;
г) колегією Міністерства фінансів.

6.Забезпечує функціонування апарату Рахункової палати, координує його діяльність з апаратом інших контрольних органів:
а) Головний контролер;
б) Секретар Рахункової палати;
в) Голова Рахункової палати;
г) колегія Рахункової палати.


7. Бюджетний період - це:
а) термін, на протязі якого діє складений та затверджений бюджет;
б) термін з початку складання проекту бюджету до моменту затвердження звіту про його виконання;
в) термін розглядання проекту бюджету законодавчим органом держави;
г) вірної відповіді немає.
8.Задачами бюджетного планування є:
а) визначення реальної величини доходів;
б) розробка основних напрямів державної фінансової політики;
в) обґрунтованість витрат;
г) збалансованість бюджету
9.Розробляє і доводить до головних розпорядників коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів:
а) Міністерство доходів і зборів України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету;
г) Кабінет Міністрів України.

Варіант 20
1.Розпис доходів та видатків Державного бюджету затверджує:
а) Верховна Рада України;
б) Міністр фінансів України;
в) Державна казначейська служба України;
г) Кабінет Міністрів України.
2. Планування видатків із застосуванням програмно-цільового методу передбачає розробку, аналіз і вибір програм на стадії:
а) стратегічного планування;
б) поточного планування;
в) середньострокового планування;
г) термінового планування.
3.Управління державними фінансами здійснюється за допомогою таких методів:
а) фінансове планування і прогнозування;
б) програмно – цільовий метод;
в) балансовий метод.


4.Доходи бюджету класифікуються за розділами, яких в бюджетній класифікації доходів:
а) вісім;
б) чотири;
в) три;
г) два.

5.До неподаткових надходжень належать:
а) доходи від власності та підприємницької діяльності;
б) надходження від продажу землі і нематеріальних активів;
в) надходження від штрафів та фінансових санкцій;
г) надходження від продажу основного капіталу.
6. Розпис Державного бюджету включає наступні складові:
а) розпис доходів;
б) розпис витрат;
в) розпис фінансування;
г) розпис асигнувань;
д) розпис повернення кредитів;
є) усі відповіді вірні.


7. Розпис доходів Державного бюджету включає:
а) річний розпис доходів загального і спеціального фондів Державного бюджету;
б) помісячний розпис доходів загального фонду Державного бюджету;
в) помісячний розпис доходів спеціального фонду Державного бюджету;
г) усі відповіді вірні
8.Науково – обґрунтована система нагляду, відображення, групування, узагальнення і контролю за кількісними і якісними показниками виконання фінансових планів держави – це:
а) фінансовий облік;
б) фінансове регулювання;
в) фінансовий контроль.

9.З визначенням обсягів фінансових ресурсів на перспективу для реалізації цільових програм економічного зростання пов’язане:
а) стратегічне управління;
б) використання програмно – цільового методу;
в) оперативне управління.


Варіант 21
1.Управління державними фінансами базується на таких принципах:
а) планомірність, системність, стратегічна спрямованість;
б) фіскальна і економічна ефективність;
в) публічність і прозорість.

2.Орган державної влади, що забезпечує виконання державного бюджету шляхом обліку надходжень та проведення видатків державного бюджету через оплату рахунків суб’єктів господарської діяльності, які виконали роботи, надали послуги відповідним розпорядникам бюджетних коштів:
а) Державна казначейська служба України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Міністерство доходів і зборів України.
3.Центральна ланка фінансової системи, через яку здійснюється вплив фінансів на економічний і соціальний розвиток країни:
а) державні фінанси;
б) державні доходи;
в) податки.4.Функціями Міністерства фінансів є:
а) підготовка проекту Державного бюджету України, подання його до Кабінету Міністрів, організація виконання бюджету;
б) веде зведені реєстри розпорядників коштів Державного бюджету, позабюджетних фондів та рахунків територіальних органів казначейства в установах банків;
в) здійснює аналіз стану дотримання фінансової дисципліни і повідомляє про його результати відповідні центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та правоохоронні органи
5.Фінансовий орган, на який покладені функції з касового виконання державного бюджету України
а) Державна казначейська служба України;
б) Міністерство фінансів України;
в) не вірно а і б.

6. Державна казначейська служба в Україні утворена в
а) 1996 році;
б) 1995 році;
в) 1991році.7.Формування доходів бюджету здійснюється за рахунок:
а) виробленого в країні національного доходу;
б) надходжень від міжнародного перерозподілу фінансових ресурсів;
в) надходжень від державних угідь;
г) усі відповіді вірні.
8.Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбаченій відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум - це
а) видатки бюджету;
б) витрати бюджету;
в) інше.

9.Класифікація видатків бюджету, що застосовується в аналітичних тастатистичних документах, і служить основою для формування галузевоїполітики на рівні держави
а) функціональна класифікація;
б) відомча класифікація;
в) економічна класифікація.

Варіант 22
1.Чи вірне дане твердження, що система бюджетного обліку складається з трьох видів обліку, які ґрунтуються на єдиній теоретичній та інформаційній базі, відрізняючись за формою і періодичністю розрахунку даних?
а) так;
б) ні;
2.Рахунки бухгалтерського обліку, що призначені для обліку ресурсів бюджету за їх складом та розміщенням
а) активні;
б) пасивні.

3.Облік, що забезпечує своєчасне та повне відображення всіх операцій, надання користувачам інформації про стан активів і зобов'язань, результати виконання бюджетів (кошторисів) та їх змін.
а) бухгалтерський;
б) фінансовий;
в) управлінський.


4.Об'єктами бюджетного обліку є
а) вірно б і в;
б) фонди і резерви, які формуються у бюджетах у процесі їх виконання;
в) доходи і видатки бюджету

5.Бюджет виконує наступні функції:
а) розподільчу;
б) регулюючу;
в) стимулюючу;
г) соціальну.

6.Формування доходів бюджету здійснюється за рахунок:
а) виробленого в країні національного доходу;
б) надходжень від міжнародного перерозподілу фінансових ресурсів;
в) надходжень від державних угідь;
г) усі відповіді вірні.


7.Дефіцит, який характеризується спрямуванням залучених для його покриття коштів на фінансування поточних потреб, - це дефіцит:
а) вимушений;
б) свідомий;
в) пасивний;
г) активний.
8.Збалансування бюджету в Україні відповідно до діючого законодавства можливо здійснити шляхом:
а) збільшення доходів;
б) скорочення видатків;
в) емісії грошей;
г) державних позик.
9.Організація бюджетного процесу в Україні регламентується:
а) Бюджетним кодексом;
б) Законом України „Про бюджетну систему України";
в) Регламентом Верховної Ради України;
г) усі відповіді вірні.


Варіант 23
1.Бюджетний період - це:
а) термін, на протязі якого діє складений та затверджений бюджет;
б) термін з початку складання проекту бюджету до моменту затвердження звіту про його виконання;
в) термін розглядання проекту бюджету законодавчим органом держави;
г) вірної відповіді немає.

2.Головний розпорядник бюджетних коштів не має права:
а) затверджувати кошториси розпорядників нижчого рівня;
б) здійснювати внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня;
в) передавати бюджетні повноваження іншому головному розпоряднику коштів;
г) отримувати звіти від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня;
3.До сфери управління Міністерства фінансів належать:
а) Міністерство доходів і зборів України;
б) Державна казначейська служба України;
в) Головне Державна фінансова інспекція України;
г) усі відповіді вірні.4.Структуру Головного управління Державної казначейської служби затверджує:
а) Міністр фінансів України;
б) Прем'єр-міністр України;
в) Президент України;
г) Кабінет Міністрів України.
5.Задачами бюджетного планування є:
а) визначення реальної величини доходів;
б) розробка основних напрямів державної фінансової політики;
в) обґрунтованість витрат;
г) збалансованість бюджету
6.Який з методів заснований на використанні норм і нормативів, установлених у відношенні як до детального, так і до узагальнюючих показників:
а) балансовий метод;
б) нормативний метод;
в) метод прямого рахунку;
г) аналітичний метод.


7.Забезпечує функціонування апарату Рахункової палати, координує його діяльність з апаратом інших контрольних органів:
а) головний контролер;
б) Секретар Рахункової палати;
в) Голова Рахункової палати;
г) колегія Рахункової палати
8.Розпис доходів та видатків Державного бюджету затверджує:
а) Верховна Рада України;
б) Міністр фінансів України;
в) Державна казначейська служба України;
г) Кабінет Міністрів України.

9.Державний бюджет набуває чинності Закону у випадку його підписання:
а) Президентом України;
б) Головою Верховної Ради України;
в) Прем'єр-міністром України;
г) Міністром фінансів.

Варіант 24
1.Розпис Державного бюджету включає наступні складові:
а) розпис доходів;
б) розпис витрат;
в) розпис фінансування;
г) розпис асигнувань;
д) розпис повернення кредитів;
є) усі відповіді вірні.
2.Бюджет виконує наступні функції:
а) розподільчу;
б) регулюючу;
в) стимулюючу;
г) соціальну.

3.Структура бюджетної системи залежить від:
а) державного устрою;
б) фінансової політики держави;
в) адміністративного-територіального поділу країни;
г) усі відповіді вірні.


4.Розпис доходів Державного бюджету включає:
а) річний розпис доходів загального і спеціального фондів Державного бюджету;
б) помісячний розпис доходів загального фонду Державного бюджету;
в) помісячний розпис доходів спеціального фонду Державного бюджету;
г) усі відповіді вірні.
5.Витрати Державного бюджету здійснюються на основі:
а) річного розпису фінансування загального і спеціального фондів;
б) помісячного розпису асигнувань загального фонду;
в) річного розпису асигнувань Державного бюджету;
г) помісячного розпису фінансування загального фонду.

6.Своєчасне та повне надходження в бюджет коштів, а також їх оптимальний розподіл та ефективне використання забезпечує функція бюджету:
а) контрольна;
б) розподільча;
в) регулююча;
г) стимулююча.7.Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники:
а) бюджетів районів у місті;
б) міського бюджету та бюджетів районів у місті;
в) бюджетів районів і міст обласного підпорядкування;
г) міського бюджету та бюджетів районів і міст республіканського підпорядкування.
8.Міністр фінансів призначається на посаду та звільняється з посади:
а) Верховною Радою України;
б) Президентом України;
в) Прем'єр-міністром України;
г) колегією Міністерства фінансів.
9.Збалансування бюджету в Україні відповідно до діючого законодавства можливо здійснити шляхом:
а) збільшення доходів;
б) скорочення видатків;
в) емісії грошей;
г) державних позик.


Варіант 25
1.Формування доходів бюджету здійснюється за рахунок:
а) виробленого в країні національного доходу;
б) надходжень від міжнародного перерозподілу фінансових ресурсів;
в) надходжень від державних угідь;
г) усі відповіді вірні.
2.Організація бюджетного процесу в Україні регламентується:
а) Бюджетним кодексом;
б) Законом України „Про бюджетну систему України";
в) Регламентом Верховної Ради України;
г) усі відповіді вірні.

3.Бюджетний період - це:
а) термін, на протязі якого діє складений та затверджений бюджет;
б) термін з початку складання проекту бюджету до моменту затвердження звіту про його виконання;
в) термін розглядання проекту бюджету законодавчим органом держави;
г) вірної відповіді немає.


4.Дефіцит, який характеризується спрямуванням залучених для його покриття коштів на фінансування поточних потреб, - це дефіцит:
а) вимушений;
б) свідомий;
в) пасивний;
г) активний
5.Головний розпорядник бюджетних коштів не має права:
а) затверджувати кошториси розпорядників нижчого рівня;
б) здійснювати внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня;
в) передавати бюджетні повноваження іншому головному розпоряднику коштів;
г) отримувати звіти від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня;
6.До сфери управління Міністерства фінансів належать:
а) Міністерство доходів і зборів України;
б) Державна казначейська служба України;
в) Головна Державна фінансова інспекція України;
г) усі відповіді вірні.7.Дефіцит, який існує в довгостроковому періоді та спричиняє зростання державного боргу, - це:
а) пасивний дефіцит;
б) стійкий дефіцит;
в) активний дефіцит;
г) тимчасовий дефіцит.

8.Переведення місцевих бюджетів на казначейське обслуговування здійснювалося в період:
а) з 1 січня 2001 року по 1 січня 2003 року;
б) з 1 січня 2002 року по 1 січня 2004 року;
в) з 1 січня 2001 року по 1 січня 2004 року;
г) з 1 січня 2003 року по 1 січня 2004 року.
9.Структуру Головного управління Державної казначейської служби затверджує:
а) Міністр фінансів України;
б) Прем'єр-міністр України;
в) Президент України;
г) Кабінет Міністрів України


ЕТАП 4: РОЗКРИТИ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:
Використовуючи накопичені теоретичні знання та набуті практичні навики з дисципліни «Казначейська справа», кожен студент повинен виконати практичне завдання, яке передбачає пошук відповіді на поставлені проблемні питання.
Четвертий етап передбачає декілька кроків:
виконання поставленого завдання згідно порядкового номеру прізвища студента в алфавітному списку групи;
формування економічних обґрунтувань і висновків.

Якісне податкове законодавство – джерело наповнення державного бюджету;
Здійснення видатків бюджетних установ на капітальне будівництво;
Напрями вдосконалення механізму наповнення місцевих бюджетів;
Проблема забезпечення ефективності казначейського контролю;
Актуальні питання розвитку інформаційних технологій в Державній казначейській службі;
Навчання персоналу як запорука ефективного функціонування системи казначейства;
Макроекономічні фактори впливу на економіку та фінансування дефіциту Держбюджету України у 2013 році;
Особливості здійснення видатків за державними програмами соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету;
Мережа установ та організацій: її формування і подання до органів Державної казначейської служби України;
Напрями підвищення ефективності касового управління фінансовими ресурсами;
Казначей – спеціаліст широкого профілю;
Порядок взаємодії між органами в процесі відшкодування податку на додану вартість;
Фінансова звітність бюджетних установ: шляхи вдосконалення;
Проблемні питання при складанні та поданні фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів;
Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: етапи запровадження та шляхи вдосконалення;
Міжбюджетні трансферти – важливий інструмент бюджетного регулювання на місцевому рівні;
Контрольні повноваження Державної казначейської служби щодо дотримання бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу;
Повноваження казначейських органів в контексті реалізації положень Бюджетного кодексу;
Проблемні питання казначейського обслуговування місцевих бюджетів;
Міжбюджетні трансферти в умовах сьогодення;
Покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку;
Перспективні напрями оптимізації міжбанківських переказів коштів;
Взаємодія системи електронних платежів та системи термінових переказів;
Здійснення операцій за платежами до бюджету, що розподіляються державним та місцевими бюджетами;
Порядок оформлення операцій за надходженнями до загального фонду державного та місцевих бюджетів;
Порядок оформлення операцій за надходженнями до спеціального фонду державного та місцевих бюджетів;
Проблеми складання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів за видатками та напрями їх подолання;
Проблемні питання перерахування до державного бюджету коштів, одержаних від приватизації державного майна;
Сучасний стан та проблеми обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів;
Перспективи погашення боргів перед державним бюджетом.

ЕТАП 5: РОЗВ’ЯЗАТИ КРОСВОРД:
Студент обирає згідно свого порядкового номера у списку групи варіант кросворду. Якщо прізвище студента в алфавітному списку групи стоїть під №7, він повинен виконувати кросворд № 1, якщо під номером № 8, то №2, і т. д.

КРОСВОРД №1
1)
1)
К
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2)

 
 
А
 
 
  3)
З
 
 
 
 


 
4)4)

 
 
Н
13)

 
 
 
 
 
 
 
5)

А
 
 
 
 


 6)
 
 
 
 
 
 
 
 
Ч
 

 

 

7)

 
 
 
Е
 

2)

 
8)

 
 
 
 
Й
 
 
 9)
С
 
 
 
 
 
 
 
 


9)10)

 
 
 
 
 
 
 
Т


 

 
11)

 
 
 
 
В
 
 
 
 


  

 
12)

О
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

  

 

14)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    По – горизонталі:
1. Єдине систематизоване згрупування доходів та видатків, кредитування, фінансування та державного боргу за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та рядом інших ознак .
2. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених бюджетом за винятком коштів на погашення основної суми боргу.
3. Нормативний акт, за допомогою якого здійснюється регулювання певного процесу.
4. Бюджет держави за формою.
5. Форма виконання бюджету за видатками, доходами в межах бюджетних асигнувань.
6. Функція бюджету, відповідно до якої здійснюється розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів між різними ланками суспільного виробництва.
7. План формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади АРК та органами місцевого самоврядування.
8. Організація та принципи побудови бюджетної системи, її структура, взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи.
9. Міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції.
10. Бюджетний документ, в якому визначаються порядок і терміни складання, розгляду та затвердження бюджету, а також організація його виконання.
11. Своєрідний інструмент системи фінансового управління, що здійснюється шляхом встановлення бюджетних цілей не тільки на наступний рік, а й на перспективу.
12. Бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків з бюджету.
13. Перевищення видатків над доходами бюджету
14. Економічні відносини між державою та іншими учасниками суспільного відтворення, що пов’язані з необхідністю використання коштів за наданні кредити, виконанні послуги та з виконанням взятих державою економічних і соціальних зобов’язань.
По – вертикалі:
1. Збірник законів, норм та правил регулювання бюджетного процесу.
2. Процес, в якому визначаються джерела отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету і напрямки витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті перевищення доходів бюджету над його видатками.
3. Документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів по певних періодах року відповідно бюджетної класифікації.
4. Форма державного бюджету, яка передбачає здійснення операцій з коштами державного бюджету, розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів, контроль бюджетних повноважень, бюджетний облік та складання звітності.

КРОСВОРД №2
1)

 
 
 
 
 
 
 
2)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


3)
 
 
 
 
 
4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5)
 
 
 
 
 
 

6)
 
 
 
 
 
 
 
7)
 
 
 
 
 
 8)
 
 
 
 
 
 

9)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


10)
 
 
 
 
 
 
 
 
11)
 
 
 
 
 
 
 


12)
 
 
 
 
 
 Основний плановий документ, який надає повноваження бюджетній установі щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій.
Систематизоване згрупування за однорідними ознаками доходів, видатків, фінансування бюджету і державного боргу, які розташовані і закодовані в певному порядку.
Сукупність фінансових ресурсів держави.
Завершення платежу або виконання зобов’язання однією або двома сторонами.
Переказ грошових вимог, що здійснюється платником на особу, прийнятну для одержувача.
Класифікація видатків бюджету за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів.
Головний фінансовий план країни.
Казна якого князя є прообразом казначейства.
Кошти одержані від органів державної влади або міжнародних організацій на безоплатній безповоротній основі.
Пропорційне зниження державних витрат за всіма статтями бюджету протягом часу, що лишається до закінчення поточного бюджетного періоду.
Відносини з приводу використання централізованих фінансових ресурсів держави для виконання нею своїх функцій.
Частка централізованих ресурсів держави, що мобілізуються для виконання нею своїх функцій.

Кросворд №3
По-горизонталі:
Оперативний орган управління, що займається касовим виконанням бюджету?
Перевищення доходів бюджету над його видатками?
Заборгованість держави перед внутрішніми і зовнішніми позичальниками?
Фінансовий план держави, щодо формування і використання ресурсів необхідних для виконання функцій покладених на державу (економічну, соціальну, оборонну, управлінську)?
Перевищення видатків бюджету над його доходами?
Грошові відносини з приводу розподілу і використання централізованих та децентралізованих фондів грошових ресурсів держави з метою фінансових загальнодержавних потреб?
Кошти надані на безоплатній та безповоротній основі від вищестоящих органів до вищестоящих?
Урізання видатків державного бюджету «на ходу»?
Система заходів, які здійснюються для запобігання банкрутства і фінансового оздоровлення підприємств і банків за допомогою держави і крупних банків?

По-вертикалі:
10) Збірки законів з відповідної галузі права?
11) Місце куди раніше надходили кошти і звідки здійснювалися платежі для конкретних державних потреб?
12) Юридичні та фізичні особи, яким надано право розпоряджатися бюджетними коштами?
13) Система розміщення і групування доходів і видатків, що дає змогу одержати необхідні уявлення про структуру, склад доходів та платників?
14) Потік грошових коштів, що надходить на користь певної держави від міжнародних валютно-фінансових організацій?
15) Дохід, який отримує держава від емісії готівкових грошей?
16) відкриваються фізичними і юридичними особами в установах банку необхідні для здійснення їх поточної діяльності?
17) Метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств, установ, організацій?10)

 

 

11) 

  

 
12)

1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 

 


2)
 
 
 
 
 
 
 
 

3)
 
 
 
 
 


4)
 
 
 
 
 
 


 5)
 
 
 
 
 
 
 
 13)6)
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
14)
 

15)

7)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 

 17)


 
 

  


 
 

 

16)

  

 

 

  9)
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

 
Кросворд №4
По-вертикалі:
Унікальне економічне явище, у якому відображаються всі бюджетні відносини, рівень впливу цих відносин на розвиток економіки, соціально-культурної сфери, добробут населення
Функція бюджету яка полягає в тому, що вилучається частини чистого доходу між регіонами, виробничими і невиробничими сферами
Багатоманітне явище, яке характеризується змінами у стилях і напрямах виконуваної діяльності?

По-горизонталі:
1. Рахунок, що відкривається в органах Державної казначейської служби, відповідно до порядку їх функціонування для зарахування надходження та здійснення видатків ?
2.В Казначейських розрахунках обслуговування ведеться у межах?
3. Зобов'язання уряду, виражене у валюті, перед юридичними і фізичними особами?
4. Сума на яку в даному році витрати бюджету перевищують доходи?
5. Рахунки суб’єктів господарювання, які відкриваються в органах Державної казначейської служби згідно нормативних документів?
6. Розпорядження грошових коштів, що знаходяться на реєстрації рахунків в межах затвердження кошторисних доходів і видатків?
7. Систематизація згрупування доходів і видатків за ознакою економічної сутності?
1)


 


 

2)
 

 
1)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2)
 
 
 
 
 

 
3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3)

 5)
 
 
 
 
 
 
 6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


7)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 


 


Кросворд № 5


1)

1)
 
 
 
 
 
 
 
 


2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)
 
 
 
 
 


4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5)
 
 
 
 
 
 

6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7)
 
 
 
 
 
 8)
 
 
 
 
 
 

9)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


10)
 
 
 
 
 
 
 

11)
 
 
 
 
 
 
 


12)
 
 
 
 
 
 

По-вертикалі: 1. Як називається орган оперативного управління?
По-горизонталі:
Як називається основний плановий документ, який надає повноваження бюджетної установи щодо отримання доходів і здійснення видатків, які спрямовуються для виконання бюджетною установою своїх функцій?
Як називається функція Державного бюджету, яка концентрує кошти у центральному фонді держави за допомогою прибутків бюджету?
Як ще по іншому називається багатство держави?
Міжбюджетні трансферти для виконання на певну мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про її надання?
Як називається переказ грошових виплат що здійснюються платником на особу прийняту для одержування?
Як називається одна із функцій Державного бюджету, яка зумовлена тим, що в бюджетних відносинах, які завжди виступають у вигляді правовідносин , беруть участь майже всі учасники суспільного виробництва?
Як називається головний фінансовий план держави одним словом?
Казна якого князя була прообразом казначейства?
Кошти одержані від інших органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування і інших державних і міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі називається?
Кошти, які спрямовуються на погашення державного боргу називаються іншим словом?
Відносини з приводу використання централізованих фінансових ресурсів держави для виконання нею своїх функцій?
Усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі справляння яких передбачено законодавством України?

Кросворд №6
По-горизонталі:
1) Документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період;
5) Головний фінансовий план держави;
9) Видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу; 10) одностороння зміна доходності позики, коли держава заявляє про зниження для кредиторів доходності за позиками, отриманими державою;
11) Рахунки призначені для обліку джерел бюджетних коштів за їх цільовим призначенням;
13) Повноваження надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету;
15) Процес передачі, перевірки і в деяких випадках підтвердження платіжних доручень або доручень на трансферт цінних паперів, що здійснюється до розрахунку;
16) Рахунки призначені для обліку активів бюджету за їх складом і розміщенням;
17) Казначейський рахунок;
18) Метод документального контролю за всією фінансово-господарською діяльністю підприємства, організації, установи за певний проміжок часу з метою встановлення законності здійснюваних операцій, тощо.

По-вертикалі:
1) Будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду;
2) Надходження до бюджету;
3) Бюджет країни;
4) Особа, яка бажає сплатити гроші одержувачу платежу;
6) Загальна сума заборгованості;
7) Спосіб групування фінансово-економічної інформації для її поточного відображення в бухгалтерському обліку і для здійснення контролю за рухом і станом коштів;
8) Документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів по певних періодах року відповідно до бюджетної класифікації;
12) процес передачі накопичених платіжних інструкцій;
14) Боргові зобов’язання, що беруться безпосередньо юридичними особами та гарантуються державою.


1

 
 
 
 
2


4

 


3


 
6

5

 
 
 
 
 


 

 

 
7

8


  

 

 


 

9

 
 
 
 
 
 

 

 

 


12

 10

 
 
 
 
 
 
 
 

11

 
 
 
 
 
  

  


 
14


  


 

 


16


 

13

 
 
 
 

 
 
 
 
 
15

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
  
 


 


 

 

 


17

 
 
 
 
 


 


 


 

 
 
 

  
18

 
 
 
 
 
 

 
Етап 6: Вирішити ситуаційне завдання.
Ситуаційне завдання є однією з найбільш ефективних з точки зору організації навчального процесу форм активних методів навчання. Суть його полягає в пред’явленні ситуації на певний момент функціонування конкретної соціально-економічної системи. Завдання студентів – комплексно проаналізувати ситуацію та прийняти рішення в її рамках.
Відповіді студентів не повинні дублювати текст підручників або інших літературних джерел. Студентам необхідно повною мірою виявити свої знання і самостійно сформулювати відповіді, узагальнюючи теоретичні знання та досвід практичної роботи. У той же час не рекомендується давати однозначні відповіді без належних пояснень та обґрунтувань.

Проаналізувати структуру доходів Державного бюджету України за останні три роки. Зробити відповідні висновки.
Охарактеризувати етапи процесу касового виконання державного та місцевих бюджетів.
Проаналізувати структуру доходів бюджету Вашої області за останні три роки. Зробити відповідні висновки.
Назвати та дати характеристику основних балансових рахунків, відкритих органами казначейства для обліку доходів державного та місцевих бюджетів.
Проаналізувати структуру доходів бюджету Вашого міста за останні три роки. Зробити висновки.
Проаналізувати склад та динаміку видатків Державного бюджету України за останні три роки. Зробити висновки.
Проаналізувати склад та динаміку видатків Вашої області за останні три роки. Зробити висновки.
Проаналізувати склад та динаміку видатків бюджету Вашого міста за останні три роки. Зробити висновки.
Розкрити особливості здійснення операцій за надходженнями до загального фонду державного бюджету.
Розкрити особливості здійснення операцій за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету.
Описати та проаналізувати організацію роботи органів казначейства у процесі обслуговування державного бюджету за видатками.
Охарактеризувати порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками.
Охарактеризувати порядок здійснення оплати видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів органами казначейства.
Охарактеризувати та проаналізувати джерела формування та напрями використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
Охарактеризувати та проаналізувати джерела формування та напрями використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Охарактеризувати казначейське обслуговування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Яким чином здійснюється казначейське обслуговування Фонду України соціального захисту інвалідів.
Описати порядок складання та подання звітності бюджетними установами.
Описати порядок складання та подання звітності органами Державної казначейської служби України.
Дослідити систему державного фінансового контролю. Виявити переваги та недоліки у процесі здійснення державного фінансового контролю.
Охарактеризувати систему внутрішнього контролю в органах Державної казначейської служби.
Охарактеризувати казначейське обслуговування Пенсійного фонду України.
Проаналізувати джерела формування та напрями використання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Описати порядок зарахування коштів до державних цільових фондів.
Охарактеризувати та проаналізувати джерела формування Фонду державного майна.
Описати обслуговування Фонду державного майна органами Державної казначейської служби України.
Охарактеризувати організацію системи бухгалтерського обліку в органах Державної казначейської служби України.
Охарактеризувати методи фінансового контролю в системі органів казначейства та виділити найбільш ефективний із них на сьогоднішній день.
Охарактеризувати основні причини необхідності застосування фінансового контролю в системі казначейства.
Побудувати та проаналізувати схему етапів здійснення казначейського контролю за виконанням державного бюджету за видатками.


2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Казначейська справа» оцінюється за 5-бальною шкалою та враховується при виставленні заліку з даної дисципліни.
Оцінка «5» виставляється тоді, коли студент правильно та у повному обсязі виконав індивідуальне завдання, виявив творчий пошук, самостійність, оригінальність тощо.
Оцінка «4» виставляється тоді, коли студент в основному правильно та у повному обсязі виконав індивідуальне завдання, але допустив незначні погрішності.
Оцінка «3» виставляється тоді, коли студент виконав індивідуальне завдання з помилками, які є досить суттєвими, але в межах допустимого.
Викладач може підвищити оцінку за якісне оформлення виконаної роботи, інші здобутки, які можуть бути про стимульовані.

«___»________________2013 р.
13PAGE 15


13PAGE 142715

Приложенные файлы

  • doc 23320144
    Размер файла: 991 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий