Вимоги до оформлення інноваційних проектів


Вимоги до оформлення конкурсних робіт (інноваційних проектів)
1. Базова мова тексту конкурсної роботи – українська.
2. Текст розміщується на папері формату А4 (210 297 міліметрів) з використанням гарнітури Times New Roman та шрифту розміром 14 друкарських пунктів через 1-1,5 міжрядкового інтервалу з дотриманням таких полів (міліметри):
30 – ліве;
10 – праве;
20 – верхнє та нижнє.
3. Назва конкурсної роботи друкується великими літерами.
4. Під час друкування заголовків розділів, пунктів тощо дозволяється використовувати напівжирний шрифт (прямий або курсив).
5. Під час оформлення початку абзаців у тексті слід дотримуватися 12,5 міліметра відступу від межі лівого поля документа.
6. Якщо в тексті міститься посилання на додатки, слова «Додаток» (без лапок) друкується від межі лівого поля, а текст до них – через 1 міжрядковий інтервал.
7. Під час оформлення конкурсних робіт на двох і більше сторінках друга та наступні сторінки повинні бути пронумеровані.
Номери сторінок ставляться посередині верхнього поля аркуша арабськими цифрами без зазначення слова «сторінка» та розділових знаків. Перша сторінка не нумерується.

Приложенные файлы

  • docx 23212366
    Размер файла: 12 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий