ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ Дошкільна педагогіка 2017


ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
НА 2016-2017 Н.Р.
Художня праця як засіб естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку.
Інтерактивні форми підвищення педагогічної культури батьків вихованців ДНЗ.
Використання досвіду «Школи під голубим небом» В. Сухомлинського в роботі сучасного дошкільного закладу.
Екологічний тренінг як метод вивчення з дітьми старшого дошкільного віку взаємозв’язків у природі.
Дитяча література як засіб екологічного виховання старших дошкільників.
Виховання сенсорної культури молодших дошкільників в іграх з народними дидактичними іграшками.
Розвиток творчих здібностей дітей середнього дошкільного віку у процесі пізнання довкілля.
Проблемні ситуації як метод формування природничо-екологічної компетентності старших дошкільників.
Проблемне навчання як засіб розумового розвитку старших дошкільників.
Формування у дітей старшого дошкільного віку вмінь досліджувати природу.
Спостереження як метод вивчення з дітьми старшого дошкільного віку взаємозв’язків у природі.
Формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до праці.
Формування у дітей середнього дошкільного віку пізнавального інтересу до світу рослин.
Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з правилами поведінки у природі.
Виховання у старших дошкільників інтересу до настільно-друкованих ігор.
Виховання у старших дошкільників шанобливого ставлення до батьків.
Формування уявлень про рідне місто у старших дошкільників.
Педагогічні умови ознайомлення дітей середнього дошкільного віку з правилами безпечної поведінки.
Виховання навичок самообслуговування у дітей молодшого дошкільного віку.
Диференційований підхід до хлопчиків і дівчаток у процесі виховання в дошкільному закладі.
Розумове виховання старших дошкільників у творчих іграх.
Використання ігрових прийомів у навчанні дітей середньої групи.
Виховання дружби у дітей середнього дошкільного віку.
Метод проектів як засіб формування у старших дошкільників уявлень про явища суспільного життя.
Використання ігрових технологій у моральному вихованні дітей старшого дошкільного віку.
Виховання позитивного ставлення до однолітка у старших дошкільників засобами сюжетно-рольової гри.
Використання ігор-головоломок у розумовому вихованні дітей старшого дошкільного віку.
Виховання ввічливості як моральної якості дітей старшого дошкільного віку.
Виховання чуйності у дітей старшого дошкільного віку засобами дитячої книги.
Спільна робота дошкільного закладу і сім’ї у процесі соціалізації дошкільника.
Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї з формування готовності дитини до шкільного навчання.
Формування соціальних навичок ефективної взаємодії у дітей старшого дошкільного віку.
Будівельно-конструкційні ігри як засіб підготовки дітей до школи.
Гра як засіб економічного виховання дітей старшого дошкільного віку.
Формування в дітей старшого дошкільного віку позитивних мотивів навчання на заняттях з формування елементарних математичних уявлень.
Використання дидактичних ігор при ознайомленні молодших дошкільників з формою предметів.
Ознайомлення старших дошкільників з календарем як системою мір часу.
Формування у старших дошкільників уявлень про народні міри вимірювання.
Педагогічні умови розвитку логіко-математичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку засобами дидактичних ігор.
Методика розвитку зв'язного мовлення старших дошкільників у процесі театралізованої діяльності.
Особливості навчання розповідання в молодшому дошкільному віці на основі використання наочності.
Стимулювання мовленнєвої активності дітей старшого дошкільного віку в процесі навчання розповіді за картиною.
Особливості розвитку мовленнєвої творчості старших дошкільників у ігровій діяльності.
Спілкування з дорослими як умова мовленнєвого розвитку дітей раннього віку.
Формування діалогічних умінь дітей старшого дошкільного віку в іграх за сюжетами художніх творів.
Особливості розвитку моральної свідомості старших дошкільників засобами народної педагогіки.
Особливості соціалізації дітей в різновіковій групі дошкільного закладу.
Формування у старших дошкільників комунікативних навичок та вмінь у навчально-виховному процесі дошкільного закладу.
Формування пізнавальної активності у дітей середнього дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям.
Формування пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення з соціальним довкіллям.
Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами краєзнавства.
Вплив дитячих засобів масової інформації на формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку.
Формування у дітей старшого дошкільного віку елементарних економічних знань.
Використання художньої літератури як джерела мовленнєвого розвитку дитини раннього та дошкільного віку.
Формування мовленнєвого етикету дітей старшого дошкільного віку засобами художньої літератури.
Проблема соціалізації у педагогічній спадщині М. Монтессорі.
Використання казок В.О.Сухомлинського у соціальному вихованні дітей старшого дошкільного віку.
Реалізація індивідуально-диференційованого підходу в навчанні дошкільників.
Художня література як засіб виховання патріотичних почуттів дітей старшого дошкільного віку.
Формування громадянських якостей у дітей старшого дошкільного віку засобами художньої літератури

Приложенные файлы

  • docx 23184654
    Размер файла: 17 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий