ПМК-4

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

1. Ізмайлов повертався пізно ввечері додому. Раптом він почув крик дівчини, яка благала про допомогу. Підійшовши ближче він побачив, що двоє невідомих йому осіб намагаються зґвалтувати дівчину. Схопивши цеглину, Ізмайлов наніс двом невідомим удари, спричинивши середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Суд визнав Ізмайлова винним у вчиненні злочину (заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень). Свою позицію суд аргументував тим, що, по-перше, Ізмайлов захищав не особисті права, а права зовсім невідомої йому дівчини. А, по-друге, поряд із місцем події знаходився наряд міліції й по справі було встановлено, що Ізмайлов був обізнаний про це й мав реальну можливість звернутися до працівників міліції за допомогою, які, зі свого боку, могли попередити вчинення зґвалтування.
Вирішіть питання про відповідальність Ізмайлова.
а) відповідальності немає; наявні ознаки спеціального виду необхідної оборони;
б) рішення суду вірне;
в) відповідальності немає; наявні ознаки крайньої необхідності;
г) Ізмайлов підлягає відповідальності за перевищення меж необхідної оборони.

2. Особа, яка видала явно злочинний наказ:
а) підлягає кримінальній відповідальності, як і особа, яка його виконала, на загальних підставах;
б) підлягає кримінальній відповідальності лише у випадках, спеціально передбачених КК;
в) звільняється від кримінальної відповідальності;
г) не підлягає кримінальній відповідальності.
3. Звільнення від кримінальної відповідальності є:
а) правом суду;
б) правом або обов’язком суду в залежності від виду звільнення від кримінальної відповідальності;
в) обов’язком суду;
г) правом правоохоронних органів.

4. Підстава крайньої необхідності складається з наступних елементів:
а) суспільно небезпечного посягання та бажання того, хто захищається, його припинити;
б) небезпеки, що загрожує охоронюваним законом інтересам особи, суспільства або держави і неможливості усунення цієї небезпеки в даній обстановці іншими засобами, крім заподіяння шкоди цим інтересам;
в) небезпеки, що загрожує охоронюваним законом інтересам особи, суспільства або держави і бажання її негайного усунення;
г) наявності екстремальної ситуації та заподіяння шкоди іншим особам будь-яким способом.

5. Підстава необхідної оборони складається з наступних елементів:
а) суспільно небезпечного посягання та бажання того, хто захищається, його припинити;
б) небезпеки, що загрожує охоронюваним законом інтересам особи, суспільства або держави і неможливості усунення цієї небезпеки іншими засобами, крім заподіяння шкоди цим інтересам;
в) суспільно небезпечного посягання і необхідності в його негайному відверненні;
г) суспільно небезпечного посягання та наявності у того, хто захищається, засобів для його припинення.

6. Повне відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди при дійовому каятті полягає в:
а) примусовому задоволенні винним або іншими особами, зокрема батьками чи близькими родичами, обґрунтованих претензій потерпілого щодо відшкодування заподіяної злочином майнової та моральної шкоди, загладжуванні її в інший спосіб, наприклад, шляхом прилюдного вибачення за завдану образу;
б) добровільному задоволенні винним претензій органів дізнання або досудового слідства щодо відшкодування заподіяної злочином майнової та моральної шкоди, загладжуванні її в інший спосіб, наприклад, шляхом прилюдного вибачення за завдану образу;
в) примусовому задоволенні винним обґрунтованих претензій потерпілого щодо відшкодування заподіяної злочином майнової та моральної шкоди, загладжуванні її в інший спосіб, наприклад, шляхом прилюдного вибачення за завдану образу;
г) добровільному задоволенні винним або іншими особами, зокрема батьками чи близькими родичами, обґрунтованих претензій потерпілого щодо відшкодування збитків або усунення шкоди, заподіяної злочином.

7. Перевищенням меж вимушеного заподіяння шкоди при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації є вчинення:
а) будь-якого тяжкого або особливо тяжкого злочину;
б) особливо тяжкого злочину, вчиненого умисно і поєднаного з насильством над потерпілим, або тяжкого злочину, вчиненого умисно і пов'язаного з спричиненням тяжкого тілесного ушкодження потерпілому або настанням інших тяжких або особливо тяжких наслідків;
в) лише особливо тяжких злочинів, пов’язаних із спричиненням майнової шкоди в особливо великих розмірах;
г) лише тяжких чи особливо тяжких злочинів, пов’язаних із спричиненням майнової шкоди в особливо великих розмірах.

8. Вимушене заподіяння шкоди особою при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, якщо вона перевищила межі такого заподіяння, визнається:
а) обставиною, яка виключає злочинність діяння;
б) підставою звільнення від кримінальної відповідальності;
в) обставиною, що пом’якшує покарання;
г) обставиною, що обтяжує покарання.

9. Які з зазначених видів звільнення від кримінальної відповідальності є обов’язковими:
а) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки;
б) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим;
в) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки;
г) звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітнього із застосуванням примусових заходів виховного характеру.

10. Вимушене заподіяння потерпілому легких тілесних ушкоджень особою, яка діяла при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації:
а) тягне кримінальну відповідальність у випадках, спеціально передбачених у статтях Особливою частини КК України;
б) є обставиною, що пом’якшує покарання;
в) не є кримінально караним;
г) тягне адміністративну відповідальність.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

1. До слідчого прокуратури Палія прийшли Джежелий й Перов та запропонували за грошову винагороду передати їм деякі речові докази у кримінальній справі, яка була у провадженні Палія та стосувалася притягнення до кримінальної відповідальності Джежелого за вчинення зґвалтування. Палій відмовився це зробити. Тоді Джежелий вихопив із кишені ніж і, погрожуючи ним, сказав слідчому, що якщо той не здійснить передачу ним зазначених доказів по справі, то вб’є його. Слідчий виконав вимогу Джежелого і передав йому речові докази по справі, внаслідок чого останньому вдалося уникнути кримінальної відповідальності за вчинене зґвалтування.
Чи підлягає слідчий Палій кримінальній відповідальності за вчинене?
а) Палій підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах;
б) Палій не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з наявністю психічного примусу, який містить ознаки крайньої необхідності;
в) Палій не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з наявністю необхідної оборони;
г) діяння Палія вчинене в умовах виправданого ризику, тому кримінальна відповідальність відсутня.

2. Межі заподіяння шкоди при виправданому ризику визначаються:
а) суспільно корисною метою, яку ставить особа в умовах виправданого ризику;
б) обстановкою в якій опинилася особа;
в) межі заподіяння шкоди при вчинені діяння, пов’язаного з ризиком, в КК не передбачені;
г) небезпекою посягання.

3. Підставою звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям є:
а) дійове каяття особи, яке характеризується щирим розкаянням, активним сприянням розкриттю злочину та повним відшкодуванням завданих збитків або усуненням заподіяної шкоди;
б) щире розкаяння та прилюдне вибачення за завдану образу;
в) активне сприяння розкриттю злочину;
г) повне відшкодування завданих особою збитків або усунення заподіяної шкоди.

4. Підставою заподіяння шкоди при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації є:
а) реальна можливість заподіяння такої шкоди;
б) вимушеність заподіяння шкоди;
в) сприятлива обстановка для заподіяння шкоди;
г) дозвіл уповноваженої відповідно до закону особи на заподіяння шкоди.

5. Особа, яка перевищила межі заподіяння шкоди при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації:
а) не може бути взагалі притягнута до кримінальної відповідальності;
б) не може бути засуджена до позбавлення волі та до довічного позбавлення волі;
в) не може бути засуджена до довічного позбавлення волі, а покарання у виді позбавлення волі не може бути призначене їй на строк, більший, ніж половина максимального строку позбавлення волі, передбаченого законом за цей злочин;
г) не може бути притягнута до кримінальної відповідальності без згоди органу, чиє завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації вона виконувала.

6. Передумовою звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим є:
а) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості;
б) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості;
в) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості або злочину середньої тяжкості;
г) вчинення особою злочину невеликої тяжкості.7. Метою участі особи в організованій групі чи злочинній організації, коли ця особа вимушена заподіювати шкоду правоохоронюваним інтересам, є:
а) протидія вчиненню злочинів злочинними об’єднаннями шляхом відкритої підривної діяльності такої особи;
б) усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує правоохоронюваним інтересам;
в) можливість уникнення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у складі такого злочинного об’єднання;
г) попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації.

8. Метою затримання особи, що вчинила злочин, є:
а) доставлення злочинця відповідним органам влади;
б) позбавлення волі особи, яка вчинила злочин, з метою примусити її прилюдно вибачитися за завдану шкоду та відшкодувати завдані нею збитки;
в) одержання винагороди за доставлення злочинця відповідним органам влади;
г) прагнення власними силами покарати злочинця.

9. До умовних видів звільнення від кримінальної відповідальності відносяться:
а) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки та звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим;
б) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки та звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки;
в) звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітнього із застосуванням примусових заходів виховного характеру та звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим;
г) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки та звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітнього із застосуванням примусових заходів виховного характеру.

10. Найближчою метою затримання особи, що вчинила злочин, є:
а) позбавлення злочинця особистої свободи;
б) доставлення злочинця відповідним органам влади;
в) одержання винагороди за доставлення злочинця відповідним органам влади;
г) прагнення власними силами покарати злочинця.Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

1. Вночі у двері будинку Солодовника хтось постукав. Відкривши двері, Солодовник побачив незнайому особу, яка відразу нанесла йому удар рукою по обличчю й без дозволу зайшла до будинку. Солодовник схопив сокиру й наніс незнайомцю удар у відповідь, яким позбавив його життя.
Чи підлягає Солодовник кримінальній відповідальності за вчинене?
а) Солодовник підлягає відповідальності за перевищення меж необхідної оборони;
б) Солодовник підлягає відповідальності на загальних підставах;
в) відповідальності немає; є крайня необхідність;
г) відповідальності немає; є спеціальний вид необхідної оборони.

2. Кінцевою метою затримання особи, що вчинила злочин, є:
а) позбавлення злочинця особистої свободи;
б) доставлення злочинця відповідним органам влади;
в) одержання винагороди за доставлення злочинця відповідним органам влади;
г) доставлення злочинця потерпілому.

3. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у КК строків особа:
а) ухилилася від слідства або суду;
б) з’явилася із зізнанням до відповідного державного органу;
в) вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин;
г) вчинила будь-який новий злочин.

4. У випадку вчинення умисного вбивства з особливою жорстокістю особою (умисний особливо тяжкий злочин, поєднаний з насильством над потерпілим), яка виконувала спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації:
а) особа підлягає кримінальній відповідальності у випадку, передбаченому в відповідній статті Особливої частини КК;
б) особа підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах, при цьому вчинення злочину при виконанні спеціального завдання визнається обставиною, яка обтяжує покарання;
в) особа не підлягає кримінальній відповідальності;
г) особа підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж заподіяння шкоди з урахуванням положень ч. 3 ст. 43 КК, якщо вчинення такого діяння було вимушеним.

5. За характером діяння в стані крайньої необхідності може бути:
а) тільки активною поведінкою;
б) тільки пасивною поведінкою;
в) як активною, так і пасивною поведінкою;
г) як правило, активною поведінкою, однак можуть бути випадки, коли діяння в стані крайньої необхідності вчиняються шляхом бездіяльності, що зовні нагадує злочин.

6. Звільнення від кримінальної відповідальності – це:
а) відмова держави за наявності підстав, передбачених КК, від застосування до особи покарання;
б) відмова держави за наявності підстав, передбачених КК, від державного осуду особи, що вчинила злочин, а також від покладання на неї обмежень особистого, майнового або іншого характеру, передбачених законом за вчинення певного злочину;
в) правовий наслідок засудження особи вироком суду;
г) правовий наслідок правомірного діяння.

7. Суб’єктом виконання наказу, як обставини, що виключає злочинність діяння, визнається:
а) особа, яка зобов'язана виконати законний наказ;
б) особа, яка має бажання виконати законний наказ;
в) особа, яка видала законний наказ;
г) особа, якій заподіюється шкода виконанням законного наказу.

8. Об'єктом заподіяння шкоди при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації є:
а) інтереси особи, суспільства та держави, що поставлені під охорону закону;
б) інтереси особи, що виконує спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації;
в) інтереси спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, які залучають осіб до виконання спеціального завдання;
г) інтереси в сфері злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, до складу якої входить особа, яка виконує спеціальне завдання.

9. При звільненні від кримінальної відповідальності особа:
а) вважається судимою;
б) не вважається судимою;
в) вважається судимою тільки у випадках, передбачених законом;
г) вважається судимою у всіх випадках за виключенням звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

10. Перевищенням заходів, необхідних для затримання злочинця визнається:
а) заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає лише небезпечності посягання;
б) умисне або необережне заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці затримання злочинця;
в) умисне заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці затримання злочинця;
г) заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає лише обстановці захисту.Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

1. Синельников побачив, що із подвір’я його будинку незнайома особа викрадає його автомобіль. З метою захистити свою власність від посягання він схопив мисливську рушницю і зробив із неї два постріли у незнайомця, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження.
Чи підлягає Синельников кримінальній відповідальності за вчинене?
а) Синельников підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах;
б) Синельников підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж необхідної оборони;
в) Синельников не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з наявністю крайньої необхідності;
г) Синельников не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з наявністю необхідної оборони.

2. Правовим наслідком перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця є:
а) адміністративна відповідальність;
б) звільнення від кримінальної відповідальності;
в) кримінальна відповідальність у випадках, спеціально передбачених Кримінальним кодексом України;
г) виключення кримінальної відповідальності.

3. Підставою звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим є:
а) відшкодування завданих особою збитків або усунення заподіяної шкоди та укладення угоди між потерпілим та особою, яка вчинила злочин, про прощення злочинця;
б) укладення угоди між потерпілим та особою, яка вчинила злочин, про відшкодування завданих збитків;
в) укладення угоди між потерпілим та особою, яка вчинила злочин, про усунення заподіяної шкоди;
г) укладення угоди між потерпілим та особою, яка вчинила злочин, про активне сприяння розкриттю злочину.

4. Обставини, що виключають злочинність діяння, передбачені:
а) тільки Загальною частиною КК України;
б) тільки Загальною та Особливою частинами КК України;
в) тільки КК та КУпАП України;
г) КК України та іншими нормативно-правовими актами.

5. Виправданий ризик як обставина, що виключає злочинність діяння – це вчинення діяння, пов’язаного із заподіянням шкоди правоохоронюваним інтересам особи, суспільства або держави, для досягнення значної суспільно корисної мети, якщо:
а) вжиті запобіжні заходи щодо запобігання шкоди правоохоронюваним інтересам;
б) наявні ознаки крайньої необхідності;
в) ця мета в даній обстановці не могла бути досягнута неризикованою дією (бездіяльністю) і вжиті особою запобіжні заходи давали достатні підстави розраховувати на запобігання заподіяння шкоди;
г) ця мета могла бути досягнута тільки цим шляхом заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам.

6. Підставою звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим є:
а) укладення угоди між потерпілим та особою, яка вчинила злочин, наслідком якої є прощення потерпілим свого кривдника та відшкодування завданих особою збитків або усунення заподіяної шкоди;
б) відшкодування завданих збитків винною особою;
в) укладення угоди між потерпілим та особою, яка вчинила злочин, про усунення заподіяної шкоди;
г) укладення угоди між потерпілим та особою, яка вчинила злочин, про активне сприяння розкриттю злочину.

7. Своєчасність затримання особи, що вчинила злочин – це:
а) затримання в момент або безпосередньо після вчинення злочинного посягання;
б) швидке доставлення злочинця відповідним органам влади;
в) доставлення злочинця відповідним органам влади протягом доби після вчинення злочину;
г) затримання через якийсь час після вчинення злочинного посягання.

8. Переборним визнається фізичний примус:
а) при якому відсутня така ознака як вольовий характер діяння;
б) при якому особа зберігає можливість керувати своїми вчинками;
в) що створює стан крайньої необхідності;
г) в умовах необхідної оборони.

9. Щире розкаяння у вчиненому злочині при дійовому каятті означає:
а) укладення угоди між потерпілим та особою, яка вчинила злочин, про усунення заподіяної шкоди;
б) активне сприяння розкриттю злочину;
в) відшкодування завданих особою збитків;
г) визнання особою своєї провини, висловлення жалю з приводу вчиненого та бажання виправити ситуацію, що склалася.

10. Яка з обставин, що виключають злочинність діяння, не передбачена КК України?
а) виконання наказу або розпорядження;
б) фізичний або психічний примус;
в) правомірне застосування зброї працівником міліції;
г) виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

1. До слідчого прокуратури Палія прийшли Джежелий й Перов та запропонували за грошову винагороду передати їм деякі речові докази у кримінальній справі, яка була у провадженні Палія та стосувалася притягнення до кримінальної відповідальності Джежелого за вчинення зґвалтування. Палій відмовився це зробити. Тоді Джежелий вихопив із кишені ніж і, погрожуючи ним, сказав слідчому, що якщо той не здійснить передачу ним зазначених доказів по справі, то вб’є його. Слідчий виконав вимогу Джежелого і передав йому речові докази по справі, внаслідок чого останньому вдалося уникнути кримінальної відповідальності за вчинене зґвалтування.
Чи підлягає слідчий Палій кримінальній відповідальності за вчинене?
а) Палій підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах;
б) Палій не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з наявністю психічного примусу, який містить ознаки крайньої необхідності;
в) Палій не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з наявністю необхідної оборони;
г) діяння Палія вчинене в умовах виправданого ризику, тому кримінальна відповідальність відсутня.

2. Вжиття особою запобіжних заходів для запобігання шкоди правоохоронюваним інтересам при виправданому ризику відноситься до:
а) ознак ризикованого діяння;
б) меж заподіяння шкоди при виправданому ризику;
в) підстави ризикованого діяння;
г) своєчасності ризикованого діяння.

3. Наявність небезпеки при крайній необхідності може бути зумовлена:
а) лише злочинною діяльністю людини;
б) лише суспільно небезпечною діяльністю людини;
в) лише вчинками людини;
г) різними джерелами (діяльністю людини, силами природи, технологічними процесами тощо).

4. Який з зазначених видів звільнення від кримінальної відповідальності є умовним:
а) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим;
б) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки;
в) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки;
г) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям.

5. Особа має право на необхідну оборону:
а) у випадку, коли немає можливості уникнути посягання;
б) у випадку, коли відсутня можливість звернутися за допомогою до органів влади чи інших громадян;
в) незалежно від можливості уникнути посягання чи звернутися за допомогою до інших осіб;
г) після досягнення нею 16 років.

6. Обстановка при виправданому ризику повинна характеризуватися:
а) альтернативою при виборі шляху досягнення мети;
б) неможливістю досягти поставленої мети неризикованим діянням;
в) реальною можливістю досягти мету;
г) необхідністю досягти поставлену мету.

7. Кінцевим моментом обчислення строків давності при звільненні від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності є:
а) день набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
б) день настання суспільно-небезпечних наслідків;
в) день притягнення особи до кримінальної відповідальності;
г) день вчинення особою злочину.

8. Метою крайньої необхідності є:
а) усунення небезпеки;
б) негайне відвернення посягання;
в) уникнення злочинного посягання;
г) затримання злочинця і доставлення його органам влади.

9. Загальною підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності є:
а) тільки певна поведінка особи після вчинення злочину, яку держава заохочує;
б) тільки настання певної події;
в) певна поведінка особи після вчинення злочину, яку держава заохочує, або настання певної події;
г) необхідність зменшення кримінальної репресії.

10. Обставини, що виключають злочинність діяння, за загальним правилом, являють собою свідомі і вольові вчинки людини. Яка з цих обставин є винятком?
а) виправданий ризик;
б) фізичний примус;
в) крайня необхідність;
г) виконання наказу або розпорядження.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

1. Синельников побачив, що із подвір’я його будинку незнайома особа викрадає його автомобіль. З метою захистити свою власність від посягання він схопив мисливську рушницю і зробив із неї два постріли у незнайомця, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження.
Чи підлягає Синельников кримінальній відповідальності за вчинене?
а) Синельников підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах;
б) Синельников підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж необхідної оборони;
в) Синельников не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з наявністю крайньої необхідності;
г) Синельников не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з наявністю необхідної оборони.

2. Перевищенням меж необхідної оборони визнається:
а) умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту;
б) необережне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту;
в) заподіяння тому, хто посягає, особливо тяжкої шкоди, яка явно не відповідає лише небезпечності посягання;
г) заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає лише обстановці захисту.

3. Які з зазначених видів звільнення від кримінальної відповідальності є безумовними:
а) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки та звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим;
б) звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітнього із застосуванням примусових заходів виховного характеру та звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки;
в) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки та звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітнього із застосуванням примусових заходів виховного характеру;
г) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки та звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям.

4. Метою виконання наказу як обставини, що виключає злочинність діяння, визнається:
а) дія або бездіяльність особи повинна бути підпорядкована особистій меті того, хто видає наказ чи розпорядження;
б) дія або бездіяльність особи повинна бути підпорядкована її особистій меті;
в) дія або бездіяльність особи повинна бути підпорядкована меті виконання законного наказу;
г) дія або бездіяльність особи повинна бути підпорядкована меті допомоги ближньому в будь-якій ситуації.

5. Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження:
а) не підлягає кримінальній відповідальності;
б) звільняється від кримінальної відповідальності;
в) підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах;
г) підлягає кримінальній відповідальності лише у випадках, спеціально передбачених КК.

6. У разі порушення умов передачі на поруки:
а) особі збільшується іспитовий строк;
б) на особу покладаються додаткові зобов’язання під час відбування іспитового строку;
в) суд зараховує це як негативну підставу, яка обтяжує кримінальну відповідальність;
г) особа притягається до кримінальної відповідальності за вчинений нею злочин.

7. Шкода при крайній необхідності заподіюється:
а) будь-якій особі;
б) лише особі, яка створює небезпеку;
в) лише особі, яка створює небезпеку та є осудною, а також досягла віку, з якого можлива кримінальна відповідальність;
г) правоохоронюваним інтересам держави, суспільства або особи.

8. Особа, яка видала явно злочинний наказ:
а) підлягає кримінальній відповідальності, як і особа, яка його виконала, на загальних підставах;
б) підлягає кримінальній відповідальності лише у випадках, спеціально передбачених КК;
в) звільняється від кримінальної відповідальності;
г) не підлягає кримінальній відповідальності.

9. Звільнення від кримінальної відповідальності застосовується:
а) після набуття законної сили обвинувальним вироком суду;
б) після відбуття особою половини строку покарання;
в) після вчинення злочину і до моменту набуття законної сили обвинувальним вироком суду;
г) після повного відбуття покарання.

10. Перевищення меж крайньої необхідності – це:
а) умисне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена шкода;
б) екстремальна ситуація, за якої особа має право діяти будь-яким способом із заподіянням шкоди меншого розміру, ніж відвернута;
в) заподіяння шкоди у великих розмірах;
г) необережне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена шкода.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

1. Бондаренко їхав на автомобілі зі швидкістю 30 км/год. Зненацька на дорогу вибігла чиясь породиста собака. Не маючи можливості зупинити автомобіль щоб уникнути наїзду на собаку, Бондаренко повернув різко праворуч та виїхав на тротуар, де знаходились люди, в результаті чого Самойловій були спричинені середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Чи підлягає Бондаренко кримінальній відповідальності за вчинене?
а) кримінальна відповідальність відсутня у зв’язку з виправданим ризиком;
б) кримінальна відповідальність відсутня у зв’язку зі станом крайньої необхідності;
в) підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності;
г) кримінальній відповідальності на загальних підставах.

2. Перевищення меж крайньої необхідності має місце тоді, коли:
а) заподіяна шкода є більш значною, ніж відвернена шкода;
б) заподіяна шкода є рівнозначна відверненій шкоді;
в) заподіяна шкода є менш значною, ніж шкода відвернена;
г) заподіяна шкода є менш значною або рівнозначною шкоді відверненій.

3. Загальною передумовою звільнення особи від кримінальної відповідальності є:
а) вчинення нею певного злочину, незалежно від того, закінчено його чи ні, а так само вчинення такого злочину індивідуально чи у співучасті;
б) вчинення нею тільки закінченого злочину;
в) вчинення нею тільки незакінченого злочину;
г) вчинення нею злочину тільки одноособово.

4. За перевищення меж крайньої необхідності:
а) кримінальна відповідальність настає на загальних засадах;
б) особа несе кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених КК;
в) особа несе кримінальну відповідальність лише у разі заподіяння значної майнової шкоди;
г) особа несе кримінальну відповідальність лише у разі заподіяння потерпілому смерті чи тяжких тілесних ушкоджень.

5. Зумовити право на необхідну оборону може:
а) будь-який вчинок людини;
б) тільки злочин;
в) лише напад тварини;
г) лише суспільно небезпечне посягання людини.

6. У разі вчинення особливо тяжкого злочину особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:
а) сім років;
б) десять років;
в) п'ятнадцять років;
г) двадцять років.

7. Граничною і правомірною у стані крайньої необхідності повинна визнаватися заподіяна шкода:
а) якщо вона рівнозначна шкоді відверненій або є менш значною, ніж відвернена шкода;
б) якщо вона лише рівнозначна шкоді відверненій;
в) якщо вона є лише менш значною, ніж відвернена шкода;
г) якщо вона є більш значною, ніж відвернена шкода.

8. Внаслідок встановлення хоча б однієї обставини, що виключає злочинність діяння:
а) пом’якшується покарання;
б) діяння не визнається злочинним, кримінальна відповідальність виключається;
в) застосовується штраф;
г) може бути застосована амністія.

9. Звільнення від кримінальної відповідальності:
а) свідчить про припинення кримінально-правових відносин;
б) свідчить про виправдання особи;
в) призупиняє застосування покарання;
г) свідчить про відсутність вини особи.

10. Ризик не визнається виправданим:
а) якщо цей ризик завідомо створював загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи чи інших надзвичайних подій;
б) якщо ризиковане діяння було вчинене особою без належних повноважень;
в) якщо ризиковане діяння створювало лише загрозу для життя або здоров’я інших людей;
г) якщо ризиковане діяння було вчинене особою без належних повноважень або (та) без одержання відповідного дозволу компетентного органу.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

1. Командир роти майор Копилов вирішив покласти край так званій «дідівщині». Він наказав старшині роти Карасю викликати до себе солдатів старших періодів служби Цибулю й Луненка і шляхом нанесення їм тілесних ушкоджень примусити останніх відмовитися від підтримання у роті позастатутних відносин. Старшина роти Карась виконав наказ майора Копилова й спричинив Цибулі та Луненку легкі тілесні ушкодження, що не потягли за собою короткочасного розладу здоров’я або незначної втрати працездатності. У суді Карась повідомив, що виконував наказ командира роти, а тому не повинен нести відповідальності за вчинене.
Чи повинні нести кримінальну відповідальність у даному випадку Копилов та Карась?
а) Копилов та Карась не повинні нести кримінальну відповідальність;
б) кримінальній відповідальності підлягає тільки Копилов;
в) Копилов та Карась повинні обидва нести кримінальну відповідальність;
г) кримінальній відповідальності підлягає тільки Карась.

2. Відмова громадянина від використання свого права на необхідну оборону:
а) тягне цивільну відповідальність;
б) не тягне відповідальності взагалі;
в) має наслідком кримінальну відповідальність;
г) тягне адміністративну відповідальність.

3. Затримання особи, що вчинила злочин, є правомірним, якщо саме затримання було здійснене:
а) лише в момент вчинення злочинного посягання;
б) безпосередньо після вчинення злочинного посягання або через деякий час після цього;
в) через деякий час після вчинення злочинного посягання
г) в момент або безпосередньо після вчинення злочинного посягання.

4. У разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:
а) два роки;
б) три роки;
в) чотири роки;
г) п’ять років.


5. Непереборним визнається такий фізичний примус:
а) при якому особа хоча б частково зберігає можливість керувати своїми вчинками.;
б) при якому особа цілком позбавлена можливості керувати своїми вчинками.;
в) при якому особа хоча б частково втрачає можливість усвідомлювати свої вчинки.;
г) при якому особа фізично не може протидіяти злочинцю, який посягає на її життя чи здоров’я, інші охоронювані законом суспільні відносини.

6. Юридична природа обставин, що виключають злочинність діяння, полягає у:
а) відсутності об’єктивних ознак злочину;
б) виключенні підстави кримінальної відповідальності;
в) відсутності суб’єктивних ознак злочину;
г) виключенні суспільної небезпечності через малозначність.

7. Метою ризикованого діяння є:
а) досягнення будь-якої суспільно корисної мети;
б) досягнення лише значної суспільно корисної мети;
в) досягнення значної суспільно корисної мети виключно у господарській сфері;
г) досягнення значної суспільно корисної мети, пов’язаної лише із загальнодержавними інтересами.

8. За вчинення діяння у стані непереборного фізичного примусу:
а) кримінальна відповідальність виключається;
б) особа звільняється від кримінальної відповідальності;
в) особа несе кримінальну відповідальність лише у випадках, передбачених в Особливій частині КК;
г) особа не несе кримінальної відповідальність лише у випадках, коли такі дії створювали стан крайньої необхідності.

9. Початковим моментом перебігу строків давності при звільненні від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності є:
а) день набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
б) день початку відбування покарання;
в) день вчинення злочину;
г) день затримання злочинця.

10. За вчинення діяння у стані непереборного фізичного примусу кримінальна відповідальність виключається внаслідок:
а) відсутності такої обов'язкової ознаки кримінально-правового діяння, як його волимість;
б) відсутності такої обов'язкової ознаки кримінально-правового діяння, як його кримінальна протиправність;
в) відсутності такої обов'язкової ознаки кримінально-правового діяння, як його конкретність;
г) відсутності такої обов'язкової ознаки кримінально-правового діяння, як усвідомленість його особою.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

1. На охоронця Декабрьова, який здійснював охорону стратегічно важливого державного об’єкта, зненацька напали двоє невідомих і, завдавши йому сильний удар по голові важким предметом, позбавили свідомості. Прийшовши до тями, Декабрьов побачив, що невідомими особами було здійснено викрадення певних предметів, що мали важливе стратегічне значення. Суд визнав винним Декабрьова у порушенні обов’язків щодо охорони майна.
Вирішіть питання щодо відповідальності Декабрьова.
а) Декабрьов підлягає кримінальній відповідальності як співучасник викрадення;
б) Декабрьов підлягає кримінальній відповідальності за порушення обов’язків щодо охорони майна;
в) Декабрьов не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з наявністю переборного фізичного примусу, що спричинив стан крайньої необхідності;
г) Декабрьов не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з наявністю непереборного фізичного примусу.

2. За вчинення діяння у стані переборного фізичного або психічного примусу:
а) кримінальна відповідальність виключається;
б) особа не несе кримінальної відповідальність лише у випадках, коли такі дії створювали стан крайньої необхідності і при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності;
в) особа несе кримінальну відповідальність лише у випадках, передбачених в Особливій частині КК;
г) особа звільняється від кримінальної відповідальності

3. Час існування стану необхідної оборони визначається:
а) бажанням особи використати своє суб’єктивне право;
б) тривалістю суспільно небезпечного посягання;
в) суб’єктивним сприйняттям особою ситуації, що склалася;
г) часом на обміркування ситуації, що склалася.

4. У разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:
а) два роки;
б) три роки;
в) чотири роки;
г) п’ять років.

5. Підстава діяння, пов’язаного з ризиком, тобто виправданість визначається:
а) наявністю об'єктивної ситуації, що свідчить про необхідність досягнення значної суспільно корисної мети; отриманням дозволу на ризиковане діяння; прийняттям особою запобіжних заходів для запобігання шкоди правоохоронюваним інтересам;
б) суспільно корисною метою та неможливістю її досягнення не ризикованим діянням;
в) наявністю об'єктивної ситуації, що свідчить про необхідність досягнення значної суспільно корисної мети; неможливістю досягнення цієї мети не ризикованим діянням; прийняттям особою запобіжних заходів для запобігання шкоди правоохоронюваним інтересам;
г) наявністю об'єктивної ситуації, що свідчить про необхідність досягнення значної суспільно корисної мети і неможливістю досягнення цієї мети не ризикованим діянням.

6. як за перевищення меж необхідної оборони у разі коли особа: Уявна оборона тягне кримінальну відповідальність
а) не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення;
б) хоча і не усвідомлювала, але могла усвідомлювати помилковість свого припущення;
в) хоча і не усвідомлювала, але повинна або могла усвідомлювати помилковість свого припущення;
г) не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення, але при цьому перевищила межі захисту.


7. Юридична природа обставин, що виключають злочинність діяння, полягає у:
а) відсутності об’єктивних ознак злочину;
б) виключенні підстави кримінальної відповідальності;
в) відсутності суб’єктивних ознак злочину;
г) виключенні суспільної небезпечності через малозначність.

8. За наявності якої вини можливе перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця?
а) змішана форма вини або необережність;
б) умисел;
в) умисел і необережність;
г) злочинна самовпевненість.

9. Уявна оборона виключає кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду лише у випадках, коли обстановка, що склалася, давала особі достатні підстави вважати, що мало місце реальне посягання, і вона:
а) не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення;
б) хоча і не усвідомлювала, але могла усвідомлювати помилковість свого припущення;
в) хоча і не усвідомлювала, але повинна та могла усвідомлювати помилковість свого припущення;
г) хоча і не усвідомлювала, але повинна або могла усвідомлювати помилковість свого припущення.

10. Початковим моментом перебігу строків давності при звільненні від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності є:
а) день набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
б) день початку відбування покарання;
в) день вчинення злочину;
г) день затримання злочинця.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

1. До Ґудзя, який пізно ввечері повертався додому, підійшли двоє підлітків і попросили грошей на цигарки. Ґудзь відповів їм, що грошей у нього не має. Тоді підлітки почали завдавати йому удари руками й ногами у різні частини тіла. Ґудзь вихопив столовий ніж, який завжди був у нього в сумці на всяк випадок, й наніс ним удари підліткам від яких останні померли.
Чи підлягає Ґудзь кримінальній відповідальності за спричинення смерті підліткам?
а) відповідальності немає; наявні ознаки крайньої необхідності;
б) відповідальності немає; наявні ознаки спеціального виду необхідної оборони;
в) Ґудзь підлягає відповідальності на загальних підставах;
г) Ґудзь підлягає відповідальності за перевищення меж необхідної оборони.

2. Кінцевою метою необхідної оборони є (оберіть найбільш повний і правильний перелік):
а) усунення небезпеки;
б) захист охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також інтересів держави;
в) захист охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання;
г) затримання злочинця і доставлення його органам влади.

3. Матеріально-правовою передумовою звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки є:
а) вчинення особою одного злочину;
б) наявність клопотання колективу підприємства, установи або організації про передачу на поруки особи, що вчинила злочин;
в) вчинення особою вперше злочину невеликої або середньої тяжкості;
г) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості чи тяжкого злочину.

4. Співрозмірність крайньої необхідності характеризує:
а) мету крайньої необхідності;
б) своєчасність заподіяння шкоди в стані крайньої необхідності;
в) межі заподіяння шкоди в стані крайньої необхідності;
г) особу, яка заподіює шкоду.

5. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо вона не могла оцінити відповідність заподіяної шкоди небезпеці посягання чи обстановці захисту внаслідок:
а) фізіологічного сп’яніння;
б) сильного душевного хвилювання, викликаного суспільно небезпечним посяганням;
в) обмеженої осудності;
г) неповноліття особи.

6. Які з вказаних випадків не відносяться до підстав звільнення від кримінальної відповідальності:
а) зміна обстановки;
б) неосудність;
в) дійове каяття;
г) закінчення строків давності.

7. Особа не підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності, якщо вона не могла оцінити відповідність заподіяної шкоди небезпеці внаслідок:
а) фізіологічного сп’яніння;
б) сильного душевного хвилювання, викликаного небезпекою, що загрожувала;
в) обмеженої осудності;
г) неповноліття особи.


8. З якою виною може бути вчинено перевищення меж необхідної оборони?
а) злочинна недбалість;
б) умисел і необережність;
в) умисел;
г) злочинна самовпевненість.

9. Для визнання дійового каяття особи достатньо встановити:
а) щире розкаяння та примирення з потерпілим;
б) щире розкаяння та активне сприяння розкриттю злочину;
в) повне відшкодування завданих особою збитків або усунення заподіяної шкоди;
г) щире розкаяння, активне сприяння розкриттю злочину та повне відшкодування завданих особою збитків або усунення заподіяної шкоди.

10. Уявною обороною визнаються дії, пов’язані із заподіянням шкоди за таких обставин, коли:
а) суспільно небезпечне посягання об’єктивно мало місце, однак особа, що захищалася, помилково заподіяла шкоду не нападнику, а сторонній особі;
б) суспільно небезпечне посягання об’єктивно мало місце, однак особа, що захищалася, не змогла правильно оцінити дії нападника;
в) суспільно небезпечне посягання містило ознаки адміністративного правопорушення;
г) реального суспільно небезпечного посягання не було, і особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, лише помилково припускала наявність такого посягання.Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

103. Вночі рідному брату Івана Тесленка – Григорію стало погано. Зателефонувати й викликати швидку допомогу через відсутність зв’язку Іван не міг. Вийшовши на вулицю він декілька разів намагався зупинити таксі, однак це йому зробити також не вдалося. Раптом він побачив автомобіль, який стояв на узбіччі дороги. Підійшовши до нього Іван почав просити водія допомогти йому відвезти брата в лікарню, на що водій відповів, що у нього зараз повинна відбутися зустріч із другом, і їхати він нікуди не збирається. Тоді Іван, схопивши за комір водія, виштовхнув його із автомобіля, і заволодівши чужим транспортним засобом відвіз брата Григорія у лікарню, де останнього негайно прооперували.
Чи підлягає Іван Тесленко кримінальній відповідальності за незаконне заволодіння чужим транспортним засобом?
а) Іван Тесленко підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах;
б) Іван Тесленко не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку зі станом крайньої необхідності;
в) Іван Тесленко не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з виправданим ризиком;
г) Іван Тесленко підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності.

107. Співрозмірність при затриманні злочинця характеризує:
а) мету затримання;
б) своєчасність затримання;
в) межі шкоди, що заподіюється злочинцю;
г) особу, яка здійснює затримання.

78. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених КК, здійснюється:
а) будь-яким державним органом, уповноваженим здійснювати розслідування кримінальної справи, або судом;
б) судом або прокуратурою;
в) судом або Президентом України;
г) виключно судом.

108. Підставами спеціальних видів необхідної оборони можуть бути (оберіть найбільш повний і правильний перелік):
а) напад озброєної особи; напад групи осіб; протиправне вторгнення у житло, приміщення чи інше приміщення;
б) напад озброєної особи або напад групи осіб;
в) напад озброєної особи; напад групи осіб; протиправне насильницьке вторгнення у житло чи інше приміщення;
г) напад озброєної особи; напад групи осіб; протиправне насильницьке вторгнення у житло.

109. Заподіяна посягаючому при необхідній обороні тяжка шкода повинна відповідати:
а) тільки небезпечності посягання;
б) небезпечності посягання і обстановці захисту;
в) небезпечності посягання або обстановці захисту;
г) тільки обстановці захисту.

83. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється:
а) законом;
б) судом;
в) Президентом України;
г) прокуратурою.

110. Заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам при виконанні наказу можливе лише при наявності такої підстави:
а) наявність у особи обов’язку виконати будь-який наказ чи розпорядження;
б) наявність у особи обов’язку видати законний наказ чи розпорядження в ситуації, яка цього потребує;
в) наявність законного наказу або розпорядження та наявність у особи, зобов'язаної виконати такий наказ, реальної можливості для цього;
г) наявність явно незаконного наказу або розпорядження та наявність у особи бажання виконати такий наказ.

115. Своєчасність необхідної оборони означає, що дії особи, яка обороняється, були вчинені:
а) в момент або безпосередньо після вчинення посягання;
б) безпосередньо після вчинення посягання або через деякий час після цього;
в) протягом усього часу здійснення посягання;
г) безпосередньо перед вчиненням посягання.

84. Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин:
а) вчинила новий будь-який злочин;
б) вчинила новий тяжкий або особливо тяжкий злочин;
в) ухилилася від слідства або суду;
г) з’явилася із зізнанням до відповідного державного органу.

116. Заподіяння злочинцю при його затриманні тілесних ушкоджень середньої тяжкості:
а) тягне кримінальну відповідальність у випадках, спеціально передбачених у статтях Особливої частини КК України;
б) є обставиною, яка пом’якшує покарання;
в) не є кримінально караним;
г) є обставиною, яка обтяжує покарання.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

67. Співробітник міліції Миронов виконував спеціальне завдання у складі організованої злочинної групи з розкриття злочинної діяльності останньої. За час виконання спеціального завдання Миронов був вимушений брати участь разом з іншими членами організованої групи у наступному злочині: умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 121 КК) – тяжкий злочин.
Чи підлягає Миронов кримінальній відповідальності за вчинення зазначеного злочину? Якщо так, то яке покарання може бути призначене Миронову у даному випадку?
а) Миронов підлягає кримінальній відповідальності за вчинення цього злочину, але покарання у виді позбавлення волі не може бути йому призначене на строк, більший, ніж половина максимального строку позбавлення волі за цей злочин;
б) Миронов не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з тим, що винив зазначене діяння, виконуючи спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи;
в) Миронов підлягає кримінальній відповідальності за вчинення цього злочину, але покарання у виді позбавлення волі не може бути йому призначене на строк, менший, ніж половина максимального строку позбавлення волі за цей злочин;
г) Миронов підлягає кримінальній відповідальності за вчинення цього злочину, але йому не може бути призначене покарання у виді позбавлення волі.

118. Право на необхідну оборону виникає у особи у випадку:
а) тільки якщо неможливо уникнути суспільно небезпечного посягання;
б) тільки якщо неможливо звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади;
в) якщо неможливо уникнути суспільно небезпечного посягання і звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади;
г) незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.

120. Особа не підлягає кримінальній відповідальності при затриманні нею «уявного» злочинця у випадках, коли обстановка, що склалася, давала особі достатні підстави вважати, що мало місце реальне посягання, і вона:
а) хоча і не усвідомлювала, але повинна та могла усвідомлювати помилковість свого припущення;
б) хоча і не усвідомлювала, але могла усвідомлювати помилковість свого припущення;
в) не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення;
г) хоча і не усвідомлювала, але повинна або могла усвідомлювати помилковість свого припущення.

86. Відшкодування завданих особою збитків або усунення заподіяної шкоди, що свідчить про дійове каяття особи, визнається у випадках:
а) здійснення цього під умовою звільнення від кримінальної відповідальності;
б) здійснення цього без будь-яких умов;
в) здійснення цього під умовою подачі письмової заяви потерпілого про прощення особи, що вчинила злочин;
г) здійснення цього під умовою відмови потерпілого від будь-яких претензій.

121. Правовим наслідком перевищення меж необхідної оборони є:
а) притягнення до адміністративної відповідальності;
б) звільнення від кримінальної відповідальності;
в) притягнення до кримінальної відповідальності у випадках, спеціально передбачених у Кримінальному кодексі України;
г) виключення кримінальної відповідальності.

1. Межі шкоди, що заподіюється злочинцю при його затриманні повинні відповідати:
а) тільки небезпечності посягання;
б) небезпечності посягання і обстановці затримання злочинця;
в) небезпечності посягання або обстановці затримання злочинця;
г) тільки обстановці затримання злочинця.

90. Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки застосовується:
а) без будь-яких умов;
б) за умови, що особа протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку;
в) за умови, що особа протягом року після передачі на поруки виправдає довіру колективу і не ухилятиметься від заходів виховного характеру;
г) за умови, що особа протягом року після передачі на поруки виправдає довіру колективу і не порушуватиме громадський порядок.

2. Особа, яка видала явно злочинний наказ:
а) підлягає кримінальній відповідальності, як і особа, яка його виконала, на загальних підставах;
б) підлягає кримінальній відповідальності лише у випадках, спеціально передбачених КК;
в) звільняється від кримінальної відповідальності;
г) не підлягає кримінальній відповідальності.

3. Підстава крайньої необхідності складається з наступних елементів:
а) суспільно небезпечного посягання та бажання того, хто захищається, його припинити;
б) небезпеки, що загрожує охоронюваним законом інтересам особи, суспільства або держави і неможливості усунення цієї небезпеки в даній обстановці іншими засобами, крім заподіяння шкоди цим інтересам;
в) небезпеки, що загрожує охоронюваним законом інтересам особи, суспільства або держави і бажання її негайного усунення;
г) наявності екстремальної ситуації та заподіяння шкоди іншим особам будь-яким способом.

97. До спеціальних підстав звільнення від кримінальної відповідальності відносяться:
а) добровільна відмова від злочину;
б) випадки, передбачені у Загальній частині КК;
в) випадки, передбачені в Особливій частині КК;
г) зміна обстановки.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

70. Бондаренко їхав на автомобілі зі швидкістю 30 км/год. Зненацька на дорогу вибігла чиясь породиста собака. Не маючи можливості зупинити автомобіль щоб уникнути наїзду на собаку, Бондаренко повернув різко праворуч та виїхав на тротуар, де знаходились люди, в результаті чого Самойловій були спричинені середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Чи підлягає Бондаренко кримінальній відповідальності за вчинене?
а) кримінальна відповідальність відсутня у зв’язку з виправданим ризиком;
б) кримінальна відповідальність відсутня у зв’язку зі станом крайньої необхідності;
в) підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності;
г) кримінальній відповідальності на загальних підставах.

5. Перевищенням меж вимушеного заподіяння шкоди при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації є вчинення:
а) будь-якого тяжкого або особливо тяжкого злочину;
б) особливо тяжкого злочину, вчиненого умисно і поєднаного з насильством над потерпілим, або тяжкого злочину, вчиненого умисно і пов'язаного з спричиненням тяжкого тілесного ушкодження потерпілому або настанням інших тяжких або особливо тяжких наслідків;
в) лише особливо тяжких злочинів, пов’язаних із спричиненням майнової шкоди в особливо великих розмірах;
г) лише тяжких чи особливо тяжких злочинів, пов’язаних із спричиненням майнової шкоди в особливо великих розмірах.

105. Звільнення від кримінальної відповідальності може застосовуватись у випадку:
а) визнання діяння особи малозначним;
б) передачі особи на поруки;
в) реалізації особою права на необхідну оборону;
г) визнання особи неосудною.

6. Вимушене заподіяння шкоди особою при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, якщо вона перевищила межі такого заподіяння, визнається:
а) обставиною, яка виключає злочинність діяння;
б) підставою звільнення від кримінальної відповідальності;
в) обставиною, що пом’якшує покарання;
г) обставиною, що обтяжує покарання.

7. Вимушене заподіяння потерпілому легких тілесних ушкоджень особою, яка діяла при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації:
а) тягне кримінальну відповідальність у випадках, спеціально передбачених у статтях Особливою частини КК України;
б) є обставиною, що пом’якшує покарання;
в) не є кримінально караним;
г) тягне адміністративну відповідальність.

111. Випадки звільнення від кримінальної відповідальності передбачені:
а) лише статтями Особливої частини КК;
б) Кримінальним кодексом;
в) Кримінальним кодексом, законами України про амністію а також актами про помилування;
г) лише статтями Загальної частини КК.

8. Об'єктом заподіяння шкоди при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації є:
а) інтереси особи, суспільства та держави, що поставлені під охорону закону;
б) інтереси особи, що виконує спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації;
в) інтереси спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, які залучають осіб до виконання спеціального завдання;
г) інтереси в сфері злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, до складу якої входить особа, яка виконує спеціальне завдання.

9. Межі заподіяння шкоди при виправданому ризику визначаються:
а) суспільно корисною метою, яку ставить особа в умовах виправданого ризику;
б) обстановкою в якій опинилася особа;
в) межі заподіяння шкоди при вчинені діяння, пов’язаного з ризиком, в КК не передбачені;
г) небезпекою посягання.

112. Передумовою звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з втратою особою, яка вчинила злочин, суспільної небезпечності внаслідок зміни обстановки на час розслідування чи розгляду справи в суді є:
а) вчинення особою злочину невеликої тяжкості;
б) вчинення особою вперше злочину невеликої або середньої тяжкості;
в) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості;
г) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості.

10. Підставою заподіяння шкоди при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації є:
а) реальна можливість заподіяння такої шкоди;
б) вимушеність заподіяння шкоди;
в) сприятлива обстановка для заподіяння шкоди;
г) дозвіл уповноваженої відповідно до закону особи на заподіяння шкоди.Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

32. Ізмайлов повертався пізно ввечері додому. Раптом він почув крик дівчини, яка благала про допомогу. Підійшовши ближче він побачив, що двоє невідомих йому осіб намагаються зґвалтувати дівчину. Схопивши цеглину, Ізмайлов наніс двом невідомим удари, спричинивши середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Суд визнав Ізмайлова винним у вчиненні злочину (заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень). Свою позицію суд аргументував тим, що, по-перше, Ізмайлов захищав не особисті права, а права зовсім невідомої йому дівчини. А, по-друге, поряд із місцем події знаходився наряд міліції й по справі було встановлено, що Ізмайлов був обізнаний про це й мав реальну можливість звернутися до працівників міліції за допомогою, які, зі свого боку, могли попередити вчинення зґвалтування.
Вирішіть питання про відповідальність Ізмайлова.
а) відповідальності немає; наявні ознаки спеціального виду необхідної оборони;
б) рішення суду вірне;
в) відповідальності немає; наявні ознаки крайньої необхідності;
г) Ізмайлов підлягає відповідальності за перевищення меж необхідної оборони.

11. Особа, яка перевищила межі заподіяння шкоди при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації:
а) не може бути взагалі притягнута до кримінальної відповідальності;
б) не може бути засуджена до позбавлення волі та до довічного позбавлення волі;
в) не може бути засуджена до довічного позбавлення волі, а покарання у виді позбавлення волі не може бути призначене їй на строк, більший, ніж половина максимального строку позбавлення волі, передбаченого законом за цей злочин;
г) не може бути притягнута до кримінальної відповідальності без згоди органу, чиє завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації вона виконувала.

13. Метою участі особи в організованій групі чи злочинній організації, коли ця особа вимушена заподіювати шкоду правоохоронюваним інтересам, є:
а) протидія вчиненню злочинів злочинними об’єднаннями шляхом відкритої підривної діяльності такої особи;
б) усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує правоохоронюваним інтересам;
в) можливість уникнення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у складі такого злочинного об’єднання;
г) попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації.

113. Передумовою звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям є:
а) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості;
б) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості або злочину середньої тяжкості;
в) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості;
г) вчинення особою злочину невеликої тяжкості.

18. Метою затримання особи, що вчинила злочин, є:
а) доставлення злочинця відповідним органам влади;
б) позбавлення волі особи, яка вчинила злочин, з метою примусити її прилюдно вибачитися за завдану шкоду та відшкодувати завдані нею збитки;
в) одержання винагороди за доставлення злочинця відповідним органам влади;
г) прагнення власними силами покарати злочинця.

19. Найближчою метою затримання особи, що вчинила злочин, є:
а) позбавлення злочинця особистої свободи;
б) доставлення злочинця відповідним органам влади;
в) одержання винагороди за доставлення злочинця відповідним органам влади;
г) прагнення власними силами покарати злочинця.


114. Передумовою звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим є:
а) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості;
б) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості;
в) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості або злочину середньої тяжкості;
г) вчинення особою злочину невеликої тяжкості.

20. Кінцевою метою затримання особи, що вчинила злочин, є:
а) позбавлення злочинця особистої свободи;
б) доставлення злочинця відповідним органам влади;
в) одержання винагороди за доставлення злочинця відповідним органам влади;
г) доставлення злочинця потерпілому.

22. У випадку вчинення умисного вбивства з особливою жорстокістю особою (умисний особливо тяжкий злочин, поєднаний з насильством над потерпілим), яка виконувала спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації:
а) особа підлягає кримінальній відповідальності у випадку, передбаченому в відповідній статті Особливої частини КК;
б) особа підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах, при цьому вчинення злочину при виконанні спеціального завдання визнається обставиною, яка обтяжує покарання;
в) особа не підлягає кримінальній відповідальності;
г) особа підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж заподіяння шкоди з урахуванням положень ч. 3 ст. 43 КК, якщо вчинення такого діяння було вимушеним.

117. Щире розкаяння особи при звільненні від кримінальної відповідальності з передачею на поруки свідчить про:
а) бажання спокутувати провину перед колективом підприємства, установи чи організації та виправити свою поведінку;
б) бажання активно сприяти розкриттю злочину;
в) бажання відшкодувати завдані особою збитки;
г) бажання усунути заподіяну шкоду.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

67. Співробітник міліції Миронов виконував спеціальне завдання у складі організованої злочинної групи з розкриття злочинної діяльності останньої. За час виконання спеціального завдання Миронов був вимушений брати участь разом з іншими членами організованої групи у наступному злочині: умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 121 КК) – тяжкий злочин.
Чи підлягає Миронов кримінальній відповідальності за вчинення зазначеного злочину? Якщо так, то яке покарання може бути призначене Миронову у даному випадку?
а) Миронов підлягає кримінальній відповідальності за вчинення цього злочину, але покарання у виді позбавлення волі не може бути йому призначене на строк, більший, ніж половина максимального строку позбавлення волі за цей злочин;
б) Миронов не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з тим, що винив зазначене діяння, виконуючи спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи;
в) Миронов підлягає кримінальній відповідальності за вчинення цього злочину, але покарання у виді позбавлення волі не може бути йому призначене на строк, менший, ніж половина максимального строку позбавлення волі за цей злочин;
г) Миронов підлягає кримінальній відповідальності за вчинення цього злочину, але йому не може бути призначене покарання у виді позбавлення волі.

31. Суб’єктом виконання наказу, як обставини, що виключає злочинність діяння, визнається:
а) особа, яка зобов'язана виконати законний наказ;
б) особа, яка має бажання виконати законний наказ;
в) особа, яка видала законний наказ;
г) особа, якій заподіюється шкода виконанням законного наказу.

119. Активне сприяння розкриттю злочину – це:
а) укладення між органами дізнання або досудового слідства та особою, яка вчинила злочин, угоди про усунення заподіяної шкоди;
б) надання особою органам дізнання або досудового слідства будь-якої допомоги в установленні невідомих їм обставин справи;
в) не створення перешкод для розкриття злочину;
г) засудження своєї поведінки та повідомлення про це органам дізнання або досудового слідства.

34. Перевищенням заходів, необхідних для затримання злочинця визнається:
а) заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає лише небезпечності посягання;
б) умисне або необережне заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці затримання злочинця;
в) умисне заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці затримання злочинця;
г) заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає лише обстановці захисту.

35. Об'єктом заподіяння шкоди при виконанні законного наказу є:
а) правоохоронювані інтереси особи, суспільства або держави;
б) життя і здоров’я особи, яка зобов’язана виконати законний наказ;
в) життя і здоров’я особи, яка видала законний наказ;
г) суспільні відносини в сфері проходження військової служби.

12. Звільнення від кримінальної відповідальності є:
а) правом суду;
б) правом або обов’язком суду в залежності від виду звільнення від кримінальної відповідальності;
в) обов’язком суду;
г) правом правоохоронних органів.

37. Правовим наслідком перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця є:
а) адміністративна відповідальність;
б) звільнення від кримінальної відповідальності;
в) кримінальна відповідальність у випадках, спеціально передбачених Кримінальним кодексом України;
г) виключення кримінальної відповідальності.

39. Обставини, що виключають злочинність діяння, передбачені:
а) тільки Загальною частиною КК України;
б) тільки Загальною та Особливою частинами КК України;
в) тільки КК та КУпАП України;
г) КК України та іншими нормативно-правовими актами.

14. Повне відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди при дійовому каятті полягає в:
а) примусовому задоволенні винним або іншими особами, зокрема батьками чи близькими родичами, обґрунтованих претензій потерпілого щодо відшкодування заподіяної злочином майнової та моральної шкоди, загладжуванні її в інший спосіб, наприклад, шляхом прилюдного вибачення за завдану образу;
б) добровільному задоволенні винним претензій органів дізнання або досудового слідства щодо відшкодування заподіяної злочином майнової та моральної шкоди, загладжуванні її в інший спосіб, наприклад, шляхом прилюдного вибачення за завдану образу;
в) примусовому задоволенні винним обґрунтованих претензій потерпілого щодо відшкодування заподіяної злочином майнової та моральної шкоди, загладжуванні її в інший спосіб, наприклад, шляхом прилюдного вибачення за завдану образу;
г) добровільному задоволенні винним або іншими особами, зокрема батьками чи близькими родичами, обґрунтованих претензій потерпілого щодо відшкодування збитків або усунення шкоди, заподіяної злочином.

40. Виправданий ризик як обставина, що виключає злочинність діяння – це вчинення діяння, пов’язаного із заподіянням шкоди правоохоронюваним інтересам особи, суспільства або держави, для досягнення значної суспільно корисної мети, якщо:
а) вжиті запобіжні заходи щодо запобігання шкоди правоохоронюваним інтересам;
б) наявні ознаки крайньої необхідності;
в) ця мета в даній обстановці не могла бути досягнута неризикованою дією (бездіяльністю) і вжиті особою запобіжні заходи давали достатні підстави розраховувати на запобігання заподіяння шкоди;
г) ця мета могла бути досягнута тільки цим шляхом заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

58. До слідчого прокуратури Палія прийшли Джежелий й Перов та запропонували за грошову винагороду передати їм деякі речові докази у кримінальній справі, яка була у провадженні Палія та стосувалася притягнення до кримінальної відповідальності Джежелого за вчинення зґвалтування. Палій відмовився це зробити. Тоді Джежелий вихопив із кишені ніж і, погрожуючи ним, сказав слідчому, що якщо той не здійснить передачу ним зазначених доказів по справі, то вб’є його. Слідчий виконав вимогу Джежелого і передав йому речові докази по справі, внаслідок чого останньому вдалося уникнути кримінальної відповідальності за вчинене зґвалтування.
Чи підлягає слідчий Палій кримінальній відповідальності за вчинене?
а) Палій підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах;
б) Палій не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з наявністю психічного примусу, який містить ознаки крайньої необхідності;
в) Палій не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з наявністю необхідної оборони;
г) діяння Палія вчинене в умовах виправданого ризику, тому кримінальна відповідальність відсутня.

42. Своєчасність затримання особи, що вчинила злочин – це:
а) затримання в момент або безпосередньо після вчинення злочинного посягання;
б) швидке доставлення злочинця відповідним органам влади;
в) доставлення злочинця відповідним органам влади протягом доби після вчинення злочину;
г) затримання через якийсь час після вчинення злочинного посягання.

15. Які з зазначених видів звільнення від кримінальної відповідальності є обов’язковими:
а) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки;
б) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим;
в) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки;
г) звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітнього із застосуванням примусових заходів виховного характеру.

43. Переборним визнається фізичний примус:
а) при якому відсутня така ознака як вольовий характер діяння;
б) при якому особа зберігає можливість керувати своїми вчинками;
в) що створює стан крайньої необхідності;
г) в умовах необхідної оборони.

45. Яка з обставин, що виключають злочинність діяння, не передбачена КК України?
а) виконання наказу або розпорядження;
б) фізичний або психічний примус;
в) правомірне застосування зброї працівником міліції;
г) виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

16. Підставою звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям є:
а) дійове каяття особи, яке характеризується щирим розкаянням, активним сприянням розкриттю злочину та повним відшкодуванням завданих збитків або усуненням заподіяної шкоди;
б) щире розкаяння та прилюдне вибачення за завдану образу;
в) активне сприяння розкриттю злочину;
г) повне відшкодування завданих особою збитків або усунення заподіяної шкоди.

48. Вжиття особою запобіжних заходів для запобігання шкоди правоохоронюваним інтересам при виправданому ризику відноситься до:
а) ознак ризикованого діяння;
б) меж заподіяння шкоди при виправданому ризику;
в) підстави ризикованого діяння;
г) своєчасності ризикованого діяння.

49. Наявність небезпеки при крайній необхідності може бути зумовлена:
а) лише злочинною діяльністю людини;
б) лише суспільно небезпечною діяльністю людини;
в) лише вчинками людини;
г) різними джерелами (діяльністю людини, силами природи, технологічними процесами тощо).

114. Передумовою звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим є:
а) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості;
б) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості;
в) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості або злочину середньої тяжкості;
г) вчинення особою злочину невеликої тяжкості.

23. До умовних видів звільнення від кримінальної відповідальності відносяться:
а) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки та звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим;
б) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки та звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки;
в) звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітнього із застосуванням примусових заходів виховного характеру та звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим;
г) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки та звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітнього із застосуванням примусових заходів виховного характеру.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

63. Синельников побачив, що із подвір’я його будинку незнайома особа викрадає його автомобіль. З метою захистити свою власність від посягання він схопив мисливську рушницю і зробив із неї два постріли у незнайомця, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження.
Чи підлягає Синельников кримінальній відповідальності за вчинене?
а) Синельников підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах;
б) Синельников підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж необхідної оборони;
в) Синельников не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з наявністю крайньої необхідності;
г) Синельников не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з наявністю необхідної оборони.

49. Наявність небезпеки при крайній необхідності може бути зумовлена:
а) лише злочинною діяльністю людини;
б) лише суспільно небезпечною діяльністю людини;
в) лише вчинками людини;
г) різними джерелами (діяльністю людини, силами природи, технологічними процесами тощо).

54. Особа має право на необхідну оборону:
а) у випадку, коли немає можливості уникнути посягання;
б) у випадку, коли відсутня можливість звернутися за допомогою до органів влади чи інших громадян;
в) незалежно від можливості уникнути посягання чи звернутися за допомогою до інших осіб;
г) після досягнення нею 16 років.

24. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у КК строків особа:
а) ухилилася від слідства або суду;
б) з’явилася із зізнанням до відповідного державного органу;
в) вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин;
г) вчинила будь-який новий злочин.

55. Обстановка при виправданому ризику повинна характеризуватися:
а) альтернативою при виборі шляху досягнення мети;
б) неможливістю досягти поставленої мети неризикованим діянням;
в) реальною можливістю досягти мету;
г) необхідністю досягти поставлену мету.

57. Метою крайньої необхідності є:
а) усунення небезпеки;
б) негайне відвернення посягання;
в) уникнення злочинного посягання;
г) затримання злочинця і доставлення його органам влади.

25. Звільнення від кримінальної відповідальності – це:
а) відмова держави за наявності підстав, передбачених КК, від застосування до особи покарання;
б) відмова держави за наявності підстав, передбачених КК, від державного осуду особи, що вчинила злочин, а також від покладання на неї обмежень особистого, майнового або іншого характеру, передбачених законом за вчинення певного злочину;
в) правовий наслідок засудження особи вироком суду;
г) правовий наслідок правомірного діяння.

59. Обставини, що виключають злочинність діяння, за загальним правилом, являють собою свідомі і вольові вчинки людини. Яка з цих обставин є винятком?
а) виправданий ризик;
б) фізичний примус;
в) крайня необхідність;
г) виконання наказу або розпорядження.


62. Перевищенням меж необхідної оборони визнається:
а) умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту;
б) необережне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту;
в) заподіяння тому, хто посягає, особливо тяжкої шкоди, яка явно не відповідає лише небезпечності посягання;
г) заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає лише обстановці захисту.

26. При звільненні від кримінальної відповідальності особа:
а) вважається судимою;
б) не вважається судимою;
в) вважається судимою тільки у випадках, передбачених законом;
г) вважається судимою у всіх випадках за виключенням звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

67. Співробітник міліції Миронов виконував спеціальне завдання у складі організованої злочинної групи з розкриття злочинної діяльності останньої. За час виконання спеціального завдання Миронов був вимушений брати участь разом з іншими членами організованої групи у наступному злочині: умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 121 КК) – тяжкий злочин.
Чи підлягає Миронов кримінальній відповідальності за вчинення зазначеного злочину? Якщо так, то яке покарання може бути призначене Миронову у даному випадку?
а) Миронов підлягає кримінальній відповідальності за вчинення цього злочину, але покарання у виді позбавлення волі не може бути йому призначене на строк, більший, ніж половина максимального строку позбавлення волі за цей злочин;
б) Миронов не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з тим, що винив зазначене діяння, виконуючи спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи;
в) Миронов підлягає кримінальній відповідальності за вчинення цього злочину, але покарання у виді позбавлення волі не може бути йому призначене на строк, менший, ніж половина максимального строку позбавлення волі за цей злочин;
г) Миронов підлягає кримінальній відповідальності за вчинення цього злочину, але йому не може бути призначене покарання у виді позбавлення волі.

64. Метою виконання наказу як обставини, що виключає злочинність діяння, визнається:
а) дія або бездіяльність особи повинна бути підпорядкована особистій меті того, хто видає наказ чи розпорядження;
б) дія або бездіяльність особи повинна бути підпорядкована її особистій меті;
в) дія або бездіяльність особи повинна бути підпорядкована меті виконання законного наказу;
г) дія або бездіяльність особи повинна бути підпорядкована меті допомоги ближньому в будь-якій ситуації.

65. Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження:
а) не підлягає кримінальній відповідальності;
б) звільняється від кримінальної відповідальності;
в) підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах;
г) підлягає кримінальній відповідальності лише у випадках, спеціально передбачених КК.

27. Підставою звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим є:
а) відшкодування завданих особою збитків або усунення заподіяної шкоди та укладення угоди між потерпілим та особою, яка вчинила злочин, про прощення злочинця;
б) укладення угоди між потерпілим та особою, яка вчинила злочин, про відшкодування завданих збитків;
в) укладення угоди між потерпілим та особою, яка вчинила злочин, про усунення заподіяної шкоди;
г) укладення угоди між потерпілим та особою, яка вчинила злочин, про активне сприяння розкриттю злочину.

66. Шкода при крайній необхідності заподіюється:
а) будь-якій особі;
б) лише особі, яка створює небезпеку;
в) лише особі, яка створює небезпеку та є осудною, а також досягла віку, з якого можлива кримінальна відповідальність;
г) правоохоронюваним інтересам держави, суспільства або особи.

28. Підставою звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим є:
а) укладення угоди між потерпілим та особою, яка вчинила злочин, наслідком якої є прощення потерпілим свого кривдника та відшкодування завданих особою збитків або усунення заподіяної шкоди;
б) відшкодування завданих збитків винною особою;
в) укладення угоди між потерпілим та особою, яка вчинила злочин, про усунення заподіяної шкоди;
г) укладення угоди між потерпілим та особою, яка вчинила злочин, про активне сприяння розкриттю злочину.

71. Перевищення меж крайньої необхідності – це:
а) умисне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена шкода;
б) екстремальна ситуація, за якої особа має право діяти будь-яким способом із заподіянням шкоди меншого розміру, ніж відвернута;
в) заподіяння шкоди у великих розмірах;
г) необережне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена шкода.

72. Перевищення меж крайньої необхідності має місце тоді, коли:
а) заподіяна шкода є більш значною, ніж відвернена шкода;
б) заподіяна шкода є рівнозначна відверненій шкоді;
в) заподіяна шкода є менш значною, ніж шкода відвернена;
г) заподіяна шкода є менш значною або рівнозначною шкоді відверненій.

29. Щире розкаяння у вчиненому злочині при дійовому каятті означає:
а) укладення угоди між потерпілим та особою, яка вчинила злочин, про усунення заподіяної шкоди;
б) активне сприяння розкриттю злочину;
в) відшкодування завданих особою збитків;
г) визнання особою своєї провини, висловлення жалю з приводу вчиненого та бажання виправити ситуацію, що склалася.

73. За перевищення меж крайньої необхідності:
а) кримінальна відповідальність настає на загальних засадах;
б) особа несе кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених КК;
в) особа несе кримінальну відповідальність лише у разі заподіяння значної майнової шкоди;
г) особа несе кримінальну відповідальність лише у разі заподіяння потерпілому смерті чи тяжких тілесних ушкоджень.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

70. Бондаренко їхав на автомобілі зі швидкістю 30 км/год. Зненацька на дорогу вибігла чиясь породиста собака. Не маючи можливості зупинити автомобіль щоб уникнути наїзду на собаку, Бондаренко повернув різко праворуч та виїхав на тротуар, де знаходились люди, в результаті чого Самойловій були спричинені середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Чи підлягає Бондаренко кримінальній відповідальності за вчинене?
а) кримінальна відповідальність відсутня у зв’язку з виправданим ризиком;
б) кримінальна відповідальність відсутня у зв’язку зі станом крайньої необхідності;
в) підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності;
г) кримінальній відповідальності на загальних підставах.

74. Зумовити право на необхідну оборону може:
а) будь-який вчинок людини;
б) тільки злочин;
в) лише напад тварини;
г) лише суспільно небезпечне посягання людини.

33. Який з зазначених видів звільнення від кримінальної відповідальності є умовним:
а) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим;
б) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки;
в) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки;
г) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям.

75. Граничною і правомірною у стані крайньої необхідності повинна визнаватися заподіяна шкода:
а) якщо вона рівнозначна шкоді відверненій або є менш значною, ніж відвернена шкода;
б) якщо вона лише рівнозначна шкоді відверненій;
в) якщо вона є лише менш значною, ніж відвернена шкода;
г) якщо вона є більш значною, ніж відвернена шкода.

77. Ризик не визнається виправданим:
а) якщо цей ризик завідомо створював загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи чи інших надзвичайних подій;
б) якщо ризиковане діяння було вчинене особою без належних повноважень;
в) якщо ризиковане діяння створювало лише загрозу для життя або здоров’я інших людей;
г) якщо ризиковане діяння було вчинене особою без належних повноважень або (та) без одержання відповідного дозволу компетентного органу.

36. Кінцевим моментом обчислення строків давності при звільненні від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності є:
а) день набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
б) день настання суспільно-небезпечних наслідків;
в) день притягнення особи до кримінальної відповідальності;
г) день вчинення особою злочину.

79. Відмова громадянина від використання свого права на необхідну оборону:
а) тягне цивільну відповідальність;
б) не тягне відповідальності взагалі;
в) має наслідком кримінальну відповідальність;
г) тягне адміністративну відповідальність.

80. Затримання особи, що вчинила злочин, є правомірним, якщо саме затримання було здійснене:
а) лише в момент вчинення злочинного посягання;
б) безпосередньо після вчинення злочинного посягання або через деякий час після цього;
в) через деякий час після вчинення злочинного посягання
г) в момент або безпосередньо після вчинення злочинного посягання.

38. Загальною підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності є:
а) тільки певна поведінка особи після вчинення злочину, яку держава заохочує;
б) тільки настання певної події;
в) певна поведінка особи після вчинення злочину, яку держава заохочує, або настання певної події;
г) необхідність зменшення кримінальної репресії.

41. Які з зазначених видів звільнення від кримінальної відповідальності є безумовними:
а) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки та звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим;
б) звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітнього із застосуванням примусових заходів виховного характеру та звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки;
в) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки та звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітнього із застосуванням примусових заходів виховного характеру;
г) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки та звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

76. На охоронця Декабрьова, який здійснював охорону стратегічно важливого державного об’єкта, зненацька напали двоє невідомих і, завдавши йому сильний удар по голові важким предметом, позбавили свідомості. Прийшовши до тями, Декабрьов побачив, що невідомими особами було здійснено викрадення певних предметів, що мали важливе стратегічне значення. Суд визнав винним Декабрьова у порушенні обов’язків щодо охорони майна.
Вирішіть питання щодо відповідальності Декабрьова.
а) Декабрьов підлягає кримінальній відповідальності як співучасник викрадення;
б) Декабрьов підлягає кримінальній відповідальності за порушення обов’язків щодо охорони майна;
в) Декабрьов не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з наявністю переборного фізичного примусу, що спричинив стан крайньої необхідності;
г) Декабрьов не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з наявністю непереборного фізичного примусу.

82. Непереборним визнається такий фізичний примус:
а) при якому особа хоча б частково зберігає можливість керувати своїми вчинками.;
б) при якому особа цілком позбавлена можливості керувати своїми вчинками.;
в) при якому особа хоча б частково втрачає можливість усвідомлювати свої вчинки.;
г) при якому особа фізично не може протидіяти злочинцю, який посягає на її життя чи здоров’я, інші охоронювані законом суспільні відносини.

44. У разі порушення умов передачі на поруки:
а) особі збільшується іспитовий строк;
б) на особу покладаються додаткові зобов’язання під час відбування іспитового строку;
в) суд зараховує це як негативну підставу, яка обтяжує кримінальну відповідальність;
г) особа притягається до кримінальної відповідальності за вчинений нею злочин.

85. Метою ризикованого діяння є:
а) досягнення будь-якої суспільно корисної мети;
б) досягнення лише значної суспільно корисної мети;
в) досягнення значної суспільно корисної мети виключно у господарській сфері;
г) досягнення значної суспільно корисної мети, пов’язаної лише із загальнодержавними інтересами.

87. За вчинення діяння у стані непереборного фізичного примусу:
а) кримінальна відповідальність виключається;
б) особа звільняється від кримінальної відповідальності;
в) особа несе кримінальну відповідальність лише у випадках, передбачених в Особливій частині КК;
г) особа не несе кримінальної відповідальність лише у випадках, коли такі дії створювали стан крайньої необхідності.

46. Звільнення від кримінальної відповідальності застосовується:
а) після набуття законної сили обвинувальним вироком суду;
б) після відбуття особою половини строку покарання;
в) після вчинення злочину і до моменту набуття законної сили обвинувальним вироком суду;
г) після повного відбуття покарання.

88. За вчинення діяння у стані непереборного фізичного примусу кримінальна відповідальність виключається внаслідок:
а) відсутності такої обов'язкової ознаки кримінально-правового діяння, як його волимість;
б) відсутності такої обов'язкової ознаки кримінально-правового діяння, як його кримінальна протиправність;
в) відсутності такої обов'язкової ознаки кримінально-правового діяння, як його конкретність;
г) відсутності такої обов'язкової ознаки кримінально-правового діяння, як усвідомленість його особою.

89. За вчинення діяння у стані переборного фізичного або психічного примусу:
а) кримінальна відповідальність виключається;
б) особа не несе кримінальної відповідальність лише у випадках, коли такі дії створювали стан крайньої необхідності і при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності;
в) особа несе кримінальну відповідальність лише у випадках, передбачених в Особливій частині КК;
г) особа звільняється від кримінальної відповідальності

47. Загальною передумовою звільнення особи від кримінальної відповідальності є:
а) вчинення нею певного злочину, незалежно від того, закінчено його чи ні, а так само вчинення такого злочину індивідуально чи у співучасті;
б) вчинення нею тільки закінченого злочину;
в) вчинення нею тільки незакінченого злочину;
г) вчинення нею злочину тільки одноособово.

91. Час існування стану необхідної оборони визначається:
а) бажанням особи використати своє суб’єктивне право;
б) тривалістю суспільно небезпечного посягання;
в) суб’єктивним сприйняттям особою ситуації, що склалася;
г) часом на обміркування ситуації, що склалася.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

81. Командир роти майор Копилов вирішив покласти край так званій «дідівщині». Він наказав старшині роти Карасю викликати до себе солдатів старших періодів служби Цибулю й Луненка і шляхом нанесення їм тілесних ушкоджень примусити останніх відмовитися від підтримання у роті позастатутних відносин. Старшина роти Карась виконав наказ майора Копилова й спричинив Цибулі та Луненку легкі тілесні ушкодження, що не потягли за собою короткочасного розладу здоров’я або незначної втрати працездатності. У суді Карась повідомив, що виконував наказ командира роти, а тому не повинен нести відповідальності за вчинене.
Чи повинні нести кримінальну відповідальність у даному випадку Копилов та Карась?
а) Копилов та Карась не повинні нести кримінальну відповідальність;
б) кримінальній відповідальності підлягає тільки Копилов;
в) Копилов та Карась повинні обидва нести кримінальну відповідальність;
г) кримінальній відповідальності підлягає тільки Карась.

92. Підстава діяння, пов’язаного з ризиком, тобто виправданість визначається:
а) наявністю об'єктивної ситуації, що свідчить про необхідність досягнення значної суспільно корисної мети; отриманням дозволу на ризиковане діяння; прийняттям особою запобіжних заходів для запобігання шкоди правоохоронюваним інтересам;
б) суспільно корисною метою та неможливістю її досягнення не ризикованим діянням;
в) наявністю об'єктивної ситуації, що свідчить про необхідність досягнення значної суспільно корисної мети; неможливістю досягнення цієї мети не ризикованим діянням; прийняттям особою запобіжних заходів для запобігання шкоди правоохоронюваним інтересам;
г) наявністю об'єктивної ситуації, що свідчить про необхідність досягнення значної суспільно корисної мети і неможливістю досягнення цієї мети не ризикованим діянням.

50. У разі вчинення особливо тяжкого злочину особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:
а) сім років;
б) десять років;
в) п'ятнадцять років;
г) двадцять років.

93. Уявна оборона тягне кримінальну відповідальність як за перевищення меж необхідної оборони у разі коли особа:
а) не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення;
б) хоча і не усвідомлювала, але могла усвідомлювати помилковість свого припущення;
в) хоча і не усвідомлювала, але повинна або могла усвідомлювати помилковість свого припущення;
г) не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення, але при цьому перевищила межі захисту.

94. За наявності якої вини можливе перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця?
а) змішана форма вини або необережність;
б) умисел;
в) умисел і необережність;
г) злочинна самовпевненість.

53. Звільнення від кримінальної відповідальності:
а) свідчить про припинення кримінально-правових відносин;
б) свідчить про виправдання особи;
в) призупиняє застосування покарання;
г) свідчить про відсутність вини особи.

95. Уявна оборона виключає кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду лише у випадках, коли обстановка, що склалася, давала особі достатні підстави вважати, що мало місце реальне посягання, і вона:
а) не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення;
б) хоча і не усвідомлювала, але могла усвідомлювати помилковість свого припущення;
в) хоча і не усвідомлювала, але повинна та могла усвідомлювати помилковість свого припущення;
г) хоча і не усвідомлювала, але повинна або могла усвідомлювати помилковість свого припущення.

96. Внаслідок встановлення хоча б однієї обставини, що виключає злочинність діяння:
а) пом’якшується покарання;
б) діяння не визнається злочинним, кримінальна відповідальність виключається;
в) застосовується штраф;
г) може бути застосована амністія.

56. Юридична природа обставин, що виключають злочинність діяння, полягає у:
а) відсутності об’єктивних ознак злочину;
б) виключенні підстави кримінальної відповідальності;
в) відсутності суб’єктивних ознак злочину;
г) виключенні суспільної небезпечності через малозначність.

98. Кінцевою метою необхідної оборони є (оберіть найбільш повний і правильний перелік):
а) усунення небезпеки;
б) захист охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також інтересів держави;
в) захист охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання;
г) затримання злочинця і доставлення його органам влади.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

99. До Ґудзя, який пізно ввечері повертався додому, підійшли двоє підлітків і попросили грошей на цигарки. Ґудзь відповів їм, що грошей у нього не має. Тоді підлітки почали завдавати йому удари руками й ногами у різні частини тіла. Ґудзь вихопив столовий ніж, який завжди був у нього в сумці на всяк випадок, й наніс ним удари підліткам від яких останні померли.
Чи підлягає Ґудзь кримінальній відповідальності за спричинення смерті підліткам?
а) відповідальності немає; наявні ознаки крайньої необхідності;
б) відповідальності немає; наявні ознаки спеціального виду необхідної оборони;
в) Ґудзь підлягає відповідальності на загальних підставах;
г) Ґудзь підлягає відповідальності за перевищення меж необхідної оборони.

100. Співрозмірність крайньої необхідності характеризує:
а) мету крайньої необхідності;
б) своєчасність заподіяння шкоди в стані крайньої необхідності;
в) межі заподіяння шкоди в стані крайньої необхідності;
г) особу, яка заподіює шкоду.

51. У разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:
а) два роки;
б) три роки;
в) чотири роки;
г) п’ять років.

101. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо вона не могла оцінити відповідність заподіяної шкоди небезпеці посягання чи обстановці захисту внаслідок:
а) фізіологічного сп’яніння;
б) сильного душевного хвилювання, викликаного суспільно небезпечним посяганням;
в) обмеженої осудності;
г) неповноліття особи.

102. Особа не підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності, якщо вона не могла оцінити відповідність заподіяної шкоди небезпеці внаслідок:
а) фізіологічного сп’яніння;
б) сильного душевного хвилювання, викликаного небезпекою, що загрожувала;
в) обмеженої осудності;
г) неповноліття особи.

53. Звільнення від кримінальної відповідальності:
а) свідчить про припинення кримінально-правових відносин;
б) свідчить про виправдання особи;
в) призупиняє застосування покарання;
г) свідчить про відсутність вини особи.

104. Уявною обороною визнаються дії, пов’язані із заподіянням шкоди за таких обставин, коли:
а) суспільно небезпечне посягання об’єктивно мало місце, однак особа, що захищалася, помилково заподіяла шкоду не нападнику, а сторонній особі;
б) суспільно небезпечне посягання об’єктивно мало місце, однак особа, що захищалася, не змогла правильно оцінити дії нападника;
в) суспільно небезпечне посягання містило ознаки адміністративного правопорушення;
г) реального суспільно небезпечного посягання не було, і особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, лише помилково припускала наявність такого посягання.

106. З якою виною може бути вчинено перевищення меж необхідної оборони?
а) злочинна недбалість;
б) умисел і необережність;
в) умисел;
г) злочинна самовпевненість.

52. У разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:
а) один рік;
б) два роки;
в) три роки;
г) чотири роки.

107. Співрозмірність при затриманні злочинця характеризує:
а) мету затримання;
б) своєчасність затримання;
в) межі шкоди, що заподіюється злочинцю;
г) особу, яка здійснює затримання.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

103. Вночі рідному брату Івана Тесленка – Григорію стало погано. Зателефонувати й викликати швидку допомогу через відсутність зв’язку Іван не міг. Вийшовши на вулицю він декілька разів намагався зупинити таксі, однак це йому зробити також не вдалося. Раптом він побачив автомобіль, який стояв на узбіччі дороги. Підійшовши до нього Іван почав просити водія допомогти йому відвезти брата в лікарню, на що водій відповів, що у нього зараз повинна відбутися зустріч із другом, і їхати він нікуди не збирається. Тоді Іван, схопивши за комір водія, виштовхнув його із автомобіля, і заволодівши чужим транспортним засобом відвіз брата Григорія у лікарню, де останнього негайно прооперували.
Чи підлягає Іван Тесленко кримінальній відповідальності за незаконне заволодіння чужим транспортним засобом?
а) Іван Тесленко підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах;
б) Іван Тесленко не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку зі станом крайньої необхідності;
в) Іван Тесленко не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з виправданим ризиком;
г) Іван Тесленко підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності.

108. Підставами спеціальних видів необхідної оборони можуть бути (оберіть найбільш повний і правильний перелік):
а) напад озброєної особи; напад групи осіб; протиправне вторгнення у житло, приміщення чи інше приміщення;
б) напад озброєної особи або напад групи осіб;
в) напад озброєної особи; напад групи осіб; протиправне насильницьке вторгнення у житло чи інше приміщення;
г) напад озброєної особи; напад групи осіб; протиправне насильницьке вторгнення у житло.

51. У разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:
а) два роки;
б) три роки;
в) чотири роки;
г) п’ять років.

109. Заподіяна посягаючому при необхідній обороні тяжка шкода повинна відповідати:
а) тільки небезпечності посягання;
б) небезпечності посягання і обстановці захисту;
в) небезпечності посягання або обстановці захисту;
г) тільки обстановці захисту.

110. Заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам при виконанні наказу можливе лише при наявності такої підстави:
а) наявність у особи обов’язку виконати будь-який наказ чи розпорядження;
б) наявність у особи обов’язку видати законний наказ чи розпорядження в ситуації, яка цього потребує;
в) наявність законного наказу або розпорядження та наявність у особи, зобов'язаної виконати такий наказ, реальної можливості для цього;
г) наявність явно незаконного наказу або розпорядження та наявність у особи бажання виконати такий наказ.

56. Юридична природа обставин, що виключають злочинність діяння, полягає у:
а) відсутності об’єктивних ознак злочину;
б) виключенні підстави кримінальної відповідальності;
в) відсутності суб’єктивних ознак злочину;
г) виключенні суспільної небезпечності через малозначність.

115. Своєчасність необхідної оборони означає, що дії особи, яка обороняється, були вчинені:
а) в момент або безпосередньо після вчинення посягання;
б) безпосередньо після вчинення посягання або через деякий час після цього;
в) протягом усього часу здійснення посягання;
г) безпосередньо перед вчиненням посягання.

116. Заподіяння злочинцю при його затриманні тілесних ушкоджень середньої тяжкості:
а) тягне кримінальну відповідальність у випадках, спеціально передбачених у статтях Особливої частини КК України;
б) є обставиною, яка пом’якшує покарання;
в) не є кримінально караним;
г) є обставиною, яка обтяжує покарання.

60. Початковим моментом перебігу строків давності при звільненні від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності є:
а) день набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
б) день початку відбування покарання;
в) день вчинення злочину;
г) день затримання злочинця.

118. Право на необхідну оборону виникає у особи у випадку:
а) тільки якщо неможливо уникнути суспільно небезпечного посягання;
б) тільки якщо неможливо звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади;
в) якщо неможливо уникнути суспільно небезпечного посягання і звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади;
г) незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

70. Бондаренко їхав на автомобілі зі швидкістю 30 км/год. Зненацька на дорогу вибігла чиясь породиста собака. Не маючи можливості зупинити автомобіль щоб уникнути наїзду на собаку, Бондаренко повернув різко праворуч та виїхав на тротуар, де знаходились люди, в результаті чого Самойловій були спричинені середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Чи підлягає Бондаренко кримінальній відповідальності за вчинене?
а) кримінальна відповідальність відсутня у зв’язку з виправданим ризиком;
б) кримінальна відповідальність відсутня у зв’язку зі станом крайньої необхідності;
в) підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності;
г) кримінальній відповідальності на загальних підставах.

120. Особа не підлягає кримінальній відповідальності при затриманні нею «уявного» злочинця у випадках, коли обстановка, що склалася, давала особі достатні підстави вважати, що мало місце реальне посягання, і вона:
а) хоча і не усвідомлювала, але повинна та могла усвідомлювати помилковість свого припущення;
б) хоча і не усвідомлювала, але могла усвідомлювати помилковість свого припущення;
в) не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення;
г) хоча і не усвідомлювала, але повинна або могла усвідомлювати помилковість свого припущення.

121. Правовим наслідком перевищення меж необхідної оборони є:
а) притягнення до адміністративної відповідальності;
б) звільнення від кримінальної відповідальності;
в) притягнення до кримінальної відповідальності у випадках, спеціально передбачених у Кримінальному кодексі України;
г) виключення кримінальної відповідальності.

61. Матеріально-правовою передумовою звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки є:
а) вчинення особою одного злочину;
б) наявність клопотання колективу підприємства, установи або організації про передачу на поруки особи, що вчинила злочин;
в) вчинення особою вперше злочину невеликої або середньої тяжкості;
г) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості чи тяжкого злочину.

102. Особа не підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності, якщо вона не могла оцінити відповідність заподіяної шкоди небезпеці внаслідок:
а) фізіологічного сп’яніння;
б) сильного душевного хвилювання, викликаного небезпекою, що загрожувала;
в) обмеженої осудності;
г) неповноліття особи.

68. Які з вказаних випадків не відносяться до підстав звільнення від кримінальної відповідальності:
а) зміна обстановки;
б) неосудність;
в) дійове каяття;
г) закінчення строків давності.

106. З якою виною може бути вчинено перевищення меж необхідної оборони?
а) злочинна недбалість;
б) умисел і необережність;
в) умисел;
г) злочинна самовпевненість.


107. Співрозмірність при затриманні злочинця характеризує:
а) мету затримання;
б) своєчасність затримання;
в) межі шкоди, що заподіюється злочинцю;
г) особу, яка здійснює затримання.

69. Для визнання дійового каяття особи достатньо встановити:
а) щире розкаяння та примирення з потерпілим;
б) щире розкаяння та активне сприяння розкриттю злочину;
в) повне відшкодування завданих особою збитків або усунення заподіяної шкоди;
г) щире розкаяння, активне сприяння розкриттю злочину та повне відшкодування завданих особою збитків або усунення заподіяної шкоди.

108. Підставами спеціальних видів необхідної оборони можуть бути (оберіть найбільш повний і правильний перелік):
а) напад озброєної особи; напад групи осіб; протиправне вторгнення у житло, приміщення чи інше приміщення;
б) напад озброєної особи або напад групи осіб;
в) напад озброєної особи; напад групи осіб; протиправне насильницьке вторгнення у житло чи інше приміщення;
г) напад озброєної особи; напад групи осіб; протиправне насильницьке вторгнення у житло.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

99. До Ґудзя, який пізно ввечері повертався додому, підійшли двоє підлітків і попросили грошей на цигарки. Ґудзь відповів їм, що грошей у нього не має. Тоді підлітки почали завдавати йому удари руками й ногами у різні частини тіла. Ґудзь вихопив столовий ніж, який завжди був у нього в сумці на всяк випадок, й наніс ним удари підліткам від яких останні померли.
Чи підлягає Ґудзь кримінальній відповідальності за спричинення смерті підліткам?
а) відповідальності немає; наявні ознаки крайньої необхідності;
б) відповідальності немає; наявні ознаки спеціального виду необхідної оборони;
в) Ґудзь підлягає відповідальності на загальних підставах;
г) Ґудзь підлягає відповідальності за перевищення меж необхідної оборони.

100. Співрозмірність крайньої необхідності характеризує:
а) мету крайньої необхідності;
б) своєчасність заподіяння шкоди в стані крайньої необхідності;
в) межі заподіяння шкоди в стані крайньої необхідності;
г) особу, яка заподіює шкоду.

78. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених КК, здійснюється:
а) будь-яким державним органом, уповноваженим здійснювати розслідування кримінальної справи, або судом;
б) судом або прокуратурою;
в) судом або Президентом України;
г) виключно судом.

96. Внаслідок встановлення хоча б однієї обставини, що виключає злочинність діяння:
а) пом’якшується покарання;
б) діяння не визнається злочинним, кримінальна відповідальність виключається;
в) застосовується штраф;
г) може бути застосована амністія.

98. Кінцевою метою необхідної оборони є (оберіть найбільш повний і правильний перелік):
а) усунення небезпеки;
б) захист охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також інтересів держави;
в) захист охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання;
г) затримання злочинця і доставлення його органам влади.

83. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється:
а) законом;
б) судом;
в) Президентом України;
г) прокуратурою.

94. За наявності якої вини можливе перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця?
а) змішана форма вини або необережність;
б) умисел;
в) умисел і необережність;
г) злочинна самовпевненість.

95. Уявна оборона виключає кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду лише у випадках, коли обстановка, що склалася, давала особі достатні підстави вважати, що мало місце реальне посягання, і вона:
а) не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення;
б) хоча і не усвідомлювала, але могла усвідомлювати помилковість свого припущення;
в) хоча і не усвідомлювала, але повинна та могла усвідомлювати помилковість свого припущення;
г) хоча і не усвідомлювала, але повинна або могла усвідомлювати помилковість свого припущення.

84. Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин:
а) вчинила новий будь-який злочин;
б) вчинила новий тяжкий або особливо тяжкий злочин;
в) ухилилася від слідства або суду;
г) з’явилася із зізнанням до відповідного державного органу.

92. Підстава діяння, пов’язаного з ризиком, тобто виправданість визначається:
а) наявністю об'єктивної ситуації, що свідчить про необхідність досягнення значної суспільно корисної мети; отриманням дозволу на ризиковане діяння; прийняттям особою запобіжних заходів для запобігання шкоди правоохоронюваним інтересам;
б) суспільно корисною метою та неможливістю її досягнення не ризикованим діянням;
в) наявністю об'єктивної ситуації, що свідчить про необхідність досягнення значної суспільно корисної мети; неможливістю досягнення цієї мети не ризикованим діянням; прийняттям особою запобіжних заходів для запобігання шкоди правоохоронюваним інтересам;
г) наявністю об'єктивної ситуації, що свідчить про необхідність досягнення значної суспільно корисної мети і неможливістю досягнення цієї мети не ризикованим діянням.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

81. Командир роти майор Копилов вирішив покласти край так званій «дідівщині». Він наказав старшині роти Карасю викликати до себе солдатів старших періодів служби Цибулю й Луненка і шляхом нанесення їм тілесних ушкоджень примусити останніх відмовитися від підтримання у роті позастатутних відносин. Старшина роти Карась виконав наказ майора Копилова й спричинив Цибулі та Луненку легкі тілесні ушкодження, що не потягли за собою короткочасного розладу здоров’я або незначної втрати працездатності. У суді Карась повідомив, що виконував наказ командира роти, а тому не повинен нести відповідальності за вчинене.
Чи повинні нести кримінальну відповідальність у даному випадку Копилов та Карась?
а) Копилов та Карась не повинні нести кримінальну відповідальність;
б) кримінальній відповідальності підлягає тільки Копилов;
в) Копилов та Карась повинні обидва нести кримінальну відповідальність;
г) кримінальній відповідальності підлягає тільки Карась.


82. Непереборним визнається такий фізичний примус:
а) при якому особа хоча б частково зберігає можливість керувати своїми вчинками.;
б) при якому особа цілком позбавлена можливості керувати своїми вчинками.;
в) при якому особа хоча б частково втрачає можливість усвідомлювати свої вчинки.;
г) при якому особа фізично не може протидіяти злочинцю, який посягає на її життя чи здоров’я, інші охоронювані законом суспільні відносини.

86. Відшкодування завданих особою збитків або усунення заподіяної шкоди, що свідчить про дійове каяття особи, визнається у випадках:
а) здійснення цього під умовою звільнення від кримінальної відповідальності;
б) здійснення цього без будь-яких умов;
в) здійснення цього під умовою подачі письмової заяви потерпілого про прощення особи, що вчинила злочин;
г) здійснення цього під умовою відмови потерпілого від будь-яких претензій.

79. Відмова громадянина від використання свого права на необхідну оборону:
а) тягне цивільну відповідальність;
б) не тягне відповідальності взагалі;
в) має наслідком кримінальну відповідальність;
г) тягне адміністративну відповідальність.

80. Затримання особи, що вчинила злочин, є правомірним, якщо саме затримання було здійснене:
а) лише в момент вчинення злочинного посягання;
б) безпосередньо після вчинення злочинного посягання або через деякий час після цього;
в) через деякий час після вчинення злочинного посягання
г) в момент або безпосередньо після вчинення злочинного посягання.

90. Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки застосовується:
а) без будь-яких умов;
б) за умови, що особа протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку;
в) за умови, що особа протягом року після передачі на поруки виправдає довіру колективу і не ухилятиметься від заходів виховного характеру;
г) за умови, що особа протягом року після передачі на поруки виправдає довіру колективу і не порушуватиме громадський порядок.

74. Зумовити право на необхідну оборону може:
а) будь-який вчинок людини;
б) тільки злочин;
в) лише напад тварини;
г) лише суспільно небезпечне посягання людини.

75. Граничною і правомірною у стані крайньої необхідності повинна визнаватися заподіяна шкода:
а) якщо вона рівнозначна шкоді відверненій або є менш значною, ніж відвернена шкода;
б) якщо вона лише рівнозначна шкоді відверненій;
в) якщо вона є лише менш значною, ніж відвернена шкода;
г) якщо вона є більш значною, ніж відвернена шкода.

97. До спеціальних підстав звільнення від кримінальної відповідальності відносяться:
а) добровільна відмова від злочину;
б) випадки, передбачені у Загальній частині КК;
в) випадки, передбачені в Особливій частині КК;
г) зміна обстановки.

73. За перевищення меж крайньої необхідності:
а) кримінальна відповідальність настає на загальних засадах;
б) особа несе кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених КК;
в) особа несе кримінальну відповідальність лише у разі заподіяння значної майнової шкоди;
г) особа несе кримінальну відповідальність лише у разі заподіяння потерпілому смерті чи тяжких тілесних ушкоджень.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

70. Бондаренко їхав на автомобілі зі швидкістю 30 км/год. Зненацька на дорогу вибігла чиясь породиста собака. Не маючи можливості зупинити автомобіль щоб уникнути наїзду на собаку, Бондаренко повернув різко праворуч та виїхав на тротуар, де знаходились люди, в результаті чого Самойловій були спричинені середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Чи підлягає Бондаренко кримінальній відповідальності за вчинене?
а) кримінальна відповідальність відсутня у зв’язку з виправданим ризиком;
б) кримінальна відповідальність відсутня у зв’язку зі станом крайньої необхідності;
в) підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності;
г) кримінальній відповідальності на загальних підставах.

71. Перевищення меж крайньої необхідності – це:
а) умисне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена шкода;
б) екстремальна ситуація, за якої особа має право діяти будь-яким способом із заподіянням шкоди меншого розміру, ніж відвернута;
в) заподіяння шкоди у великих розмірах;
г) необережне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена шкода.

105. Звільнення від кримінальної відповідальності може застосовуватись у випадку:
а) визнання діяння особи малозначним;
б) передачі особи на поруки;
в) реалізації особою права на необхідну оборону;
г) визнання особи неосудною.

65. Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження:
а) не підлягає кримінальній відповідальності;
б) звільняється від кримінальної відповідальності;
в) підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах;
г) підлягає кримінальній відповідальності лише у випадках, спеціально передбачених КК.

66. Шкода при крайній необхідності заподіюється:
а) будь-якій особі;
б) лише особі, яка створює небезпеку;
в) лише особі, яка створює небезпеку та є осудною, а також досягла віку, з якого можлива кримінальна відповідальність;
г) правоохоронюваним інтересам держави, суспільства або особи.

111. Випадки звільнення від кримінальної відповідальності передбачені:
а) лише статтями Особливої частини КК;
б) Кримінальним кодексом;
в) Кримінальним кодексом, законами України про амністію а також актами про помилування;
г) лише статтями Загальної частини КК.

59. Обставини, що виключають злочинність діяння, за загальним правилом, являють собою свідомі і вольові вчинки людини. Яка з цих обставин є винятком?
а) виправданий ризик;
б) фізичний примус;
в) крайня необхідність;
г) виконання наказу або розпорядження.

62. Перевищенням меж необхідної оборони визнається:
а) умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту;
б) необережне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту;
в) заподіяння тому, хто посягає, особливо тяжкої шкоди, яка явно не відповідає лише небезпечності посягання;
г) заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає лише обстановці захисту.

112. Передумовою звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з втратою особою, яка вчинила злочин, суспільної небезпечності внаслідок зміни обстановки на час розслідування чи розгляду справи в суді є:
а) вчинення особою злочину невеликої тяжкості;
б) вчинення особою вперше злочину невеликої або середньої тяжкості;
в) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості;
г) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості.

57. Метою крайньої необхідності є:
а) усунення небезпеки;
б) негайне відвернення посягання;
в) уникнення злочинного посягання;
г) затримання злочинця і доставлення його органам влади.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

58. До слідчого прокуратури Палія прийшли Джежелий й Перов та запропонували за грошову винагороду передати їм деякі речові докази у кримінальній справі, яка була у провадженні Палія та стосувалася притягнення до кримінальної відповідальності Джежелого за вчинення зґвалтування. Палій відмовився це зробити. Тоді Джежелий вихопив із кишені ніж і, погрожуючи ним, сказав слідчому, що якщо той не здійснить передачу ним зазначених доказів по справі, то вб’є його. Слідчий виконав вимогу Джежелого і передав йому речові докази по справі, внаслідок чого останньому вдалося уникнути кримінальної відповідальності за вчинене зґвалтування.
Чи підлягає слідчий Палій кримінальній відповідальності за вчинене?
а) Палій підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах;
б) Палій не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з наявністю психічного примусу, який містить ознаки крайньої необхідності;
в) Палій не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з наявністю необхідної оборони;
г) діяння Палія вчинене в умовах виправданого ризику, тому кримінальна відповідальність відсутня.

59. Обставини, що виключають злочинність діяння, за загальним правилом, являють собою свідомі і вольові вчинки людини. Яка з цих обставин є винятком?
а) виправданий ризик;
б) фізичний примус;
в) крайня необхідність;
г) виконання наказу або розпорядження.

113. Передумовою звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям є:
а) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості;
б) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості або злочину середньої тяжкості;
в) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості;
г) вчинення особою злочину невеликої тяжкості.

54. Особа має право на необхідну оборону:
а) у випадку, коли немає можливості уникнути посягання;
б) у випадку, коли відсутня можливість звернутися за допомогою до органів влади чи інших громадян;
в) незалежно від можливості уникнути посягання чи звернутися за допомогою до інших осіб;
г) після досягнення нею 16 років.

55. Обстановка при виправданому ризику повинна характеризуватися:
а) альтернативою при виборі шляху досягнення мети;
б) неможливістю досягти поставленої мети неризикованим діянням;
в) реальною можливістю досягти мету;
г) необхідністю досягти поставлену мету.

114. Передумовою звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим є:
а) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості;
б) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості;
в) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості або злочину середньої тяжкості;
г) вчинення особою злочину невеликої тяжкості.

48. Вжиття особою запобіжних заходів для запобігання шкоди правоохоронюваним інтересам при виправданому ризику відноситься до:
а) ознак ризикованого діяння;
б) меж заподіяння шкоди при виправданому ризику;
в) підстави ризикованого діяння;
г) своєчасності ризикованого діяння.


49. Наявність небезпеки при крайній необхідності може бути зумовлена:
а) лише злочинною діяльністю людини;
б) лише суспільно небезпечною діяльністю людини;
в) лише вчинками людини;
г) різними джерелами (діяльністю людини, силами природи, технологічними процесами тощо).

117. Щире розкаяння особи при звільненні від кримінальної відповідальності з передачею на поруки свідчить про:
а) бажання спокутувати провину перед колективом підприємства, установи чи організації та виправити свою поведінку;
б) бажання активно сприяти розкриттю злочину;
в) бажання відшкодувати завдані особою збитки;
г) бажання усунути заподіяну шкоду.

45. Яка з обставин, що виключають злочинність діяння, не передбачена КК України?
а) виконання наказу або розпорядження;
б) фізичний або психічний примус;
в) правомірне застосування зброї працівником міліції;
г) виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

32. Ізмайлов повертався пізно ввечері додому. Раптом він почув крик дівчини, яка благала про допомогу. Підійшовши ближче він побачив, що двоє невідомих йому осіб намагаються зґвалтувати дівчину. Схопивши цеглину, Ізмайлов наніс двом невідомим удари, спричинивши середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Суд визнав Ізмайлова винним у вчиненні злочину (заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень). Свою позицію суд аргументував тим, що, по-перше, Ізмайлов захищав не особисті права, а права зовсім невідомої йому дівчини. А, по-друге, поряд із місцем події знаходився наряд міліції й по справі було встановлено, що Ізмайлов був обізнаний про це й мав реальну можливість звернутися до працівників міліції за допомогою, які, зі свого боку, могли попередити вчинення зґвалтування.
Вирішіть питання про відповідальність Ізмайлова.
а) відповідальності немає; наявні ознаки спеціального виду необхідної оборони;
б) рішення суду вірне;
в) відповідальності немає; наявні ознаки крайньої необхідності;
г) Ізмайлов підлягає відповідальності за перевищення меж необхідної оборони.

42. Своєчасність затримання особи, що вчинила злочин – це:
а) затримання в момент або безпосередньо після вчинення злочинного посягання;
б) швидке доставлення злочинця відповідним органам влади;
в) доставлення злочинця відповідним органам влади протягом доби після вчинення злочину;
г) затримання через якийсь час після вчинення злочинного посягання.

43. Переборним визнається фізичний примус:
а) при якому відсутня така ознака як вольовий характер діяння;
б) при якому особа зберігає можливість керувати своїми вчинками;
в) що створює стан крайньої необхідності;
г) в умовах необхідної оборони.

119. Активне сприяння розкриттю злочину – це:
а) укладення між органами дізнання або досудового слідства та особою, яка вчинила злочин, угоди про усунення заподіяної шкоди;
б) надання особою органам дізнання або досудового слідства будь-якої допомоги в установленні невідомих їм обставин справи;
в) не створення перешкод для розкриття злочину;
г) засудження своєї поведінки та повідомлення про це органам дізнання або досудового слідства.

39. Обставини, що виключають злочинність діяння, передбачені:
а) тільки Загальною частиною КК України;
б) тільки Загальною та Особливою частинами КК України;
в) тільки КК та КУпАП України;
г) КК України та іншими нормативно-правовими актами.

40. Виправданий ризик як обставина, що виключає злочинність діяння – це вчинення діяння, пов’язаного із заподіянням шкоди правоохоронюваним інтересам особи, суспільства або держави, для досягнення значної суспільно корисної мети, якщо:
а) вжиті запобіжні заходи щодо запобігання шкоди правоохоронюваним інтересам;
б) наявні ознаки крайньої необхідності;
в) ця мета в даній обстановці не могла бути досягнута неризикованою дією (бездіяльністю) і вжиті особою запобіжні заходи давали достатні підстави розраховувати на запобігання заподіяння шкоди;
г) ця мета могла бути досягнута тільки цим шляхом заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам.

36. Кінцевим моментом обчислення строків давності при звільненні від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності є:
а) день набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
б) день настання суспільно-небезпечних наслідків;
в) день притягнення особи до кримінальної відповідальності;
г) день вчинення особою злочину.

35. Об'єктом заподіяння шкоди при виконанні законного наказу є:
а) правоохоронювані інтереси особи, суспільства або держави;
б) життя і здоров’я особи, яка зобов’язана виконати законний наказ;
в) життя і здоров’я особи, яка видала законний наказ;
г) суспільні відносини в сфері проходження військової служби.

37. Правовим наслідком перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця є:
а) адміністративна відповідальність;
б) звільнення від кримінальної відповідальності;
в) кримінальна відповідальність у випадках, спеціально передбачених Кримінальним кодексом України;
г) виключення кримінальної відповідальності.

38. Загальною підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності є:
а) тільки певна поведінка особи після вчинення злочину, яку держава заохочує;
б) тільки настання певної події;
в) певна поведінка особи після вчинення злочину, яку держава заохочує, або настання певної події;
г) необхідність зменшення кримінальної репресії.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Спеціальність: Правознавство Семестр 4
Навчальний предмет: кримінальне право (ч. Загальна)
Форма контролю знань: Поточний модульний контроль
Змістовний модуль № 4
БІЛЕТ № ____

21. Вночі у двері будинку Солодовника хтось постукав. Відкривши двері, Солодовник побачив незнайому особу, яка відразу нанесла йому удар рукою по обличчю й без дозволу зайшла до будинку. Солодовник схопив сокиру й наніс незнайомцю удар у відповідь, яким позбавив його життя.
Чи підлягає Солодовник кримінальній відповідальності за вчинене?
а) Солодовник підлягає відповідальності за перевищення меж необхідної оборони;
б) Солодовник підлягає відповідальності на загальних підставах;
в) відповідальності немає; є крайня необхідність;
г) відповідальності немає; є спеціальний вид необхідної оборони.

22. У випадку вчинення умисного вбивства з особливою жорстокістю особою (умисний особливо тяжкий злочин, поєднаний з насильством над потерпілим), яка виконувала спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації:
а) особа підлягає кримінальній відповідальності у випадку, передбаченому в відповідній статті Особливої частини КК;
б) особа підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах, при цьому вчинення злочину при виконанні спеціального завдання визнається обставиною, яка обтяжує покарання;
в) особа не підлягає кримінальній відповідальності;
г) особа підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж заподіяння шкоди з урахуванням положень ч. 3 ст. 43 КК, якщо вчинення такого діяння було вимушеним.

25. Звільнення від кримінальної відповідальності – це:
а) відмова держави за наявності підстав, передбачених КК, від застосування до особи покарання;
б) відмова держави за наявності підстав, передбачених КК, від державного осуду особи, що вчинила злочин, а також від покладання на неї обмежень особистого, майнового або іншого характеру, передбачених законом за вчинення певного злочину;
в) правовий наслідок засудження особи вироком суду;
г) правовий наслідок правомірного діяння.

19. Найближчою метою затримання особи, що вчинила злочин, є:
а) позбавлення злочинця особистої свободи;
б) доставлення злочинця відповідним органам влади;
в) одержання винагороди за доставлення злочинця відповідним органам влади;
г) прагнення власними силами покарати злочинця.

20. Кінцевою метою затримання особи, що вчинила злочин, є:
а) позбавлення злочинця особистої свободи;
б) доставлення злочинця відповідним органам влади;
в) одержання винагороди за доставлення злочинця відповідним органам влади;
г) доставлення злочинця потерпілому.

23. До умовних видів звільнення від кримінальної відповідальності відносяться:
а) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки та звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим;
б) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки та звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки;
в) звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітнього із застосуванням примусових заходів виховного характеру та звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим;
г) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки та звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітнього із застосуванням примусових заходів виховного характеру.

10. Підставою заподіяння шкоди при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації є:
а) реальна можливість заподіяння такої шкоди;
б) вимушеність заподіяння шкоди;
в) сприятлива обстановка для заподіяння шкоди;
г) дозвіл уповноваженої відповідно до закону особи на заподіяння шкоди.

11. Особа, яка перевищила межі заподіяння шкоди при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації:
а) не може бути взагалі притягнута до кримінальної відповідальності;
б) не може бути засуджена до позбавлення волі та до довічного позбавлення волі;
в) не може бути засуджена до довічного позбавлення волі, а покарання у виді позбавлення волі не може бути призначене їй на строк, більший, ніж половина максимального строку позбавлення волі, передбаченого законом за цей злочин;
г) не може бути притягнута до кримінальної відповідальності без згоди органу, чиє завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації вона виконувала.

16. Підставою звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям є:
а) дійове каяття особи, яке характеризується щирим розкаянням, активним сприянням розкриттю злочину та повним відшкодуванням завданих збитків або усуненням заподіяної шкоди;
б) щире розкаяння та прилюдне вибачення за завдану образу;
в) активне сприяння розкриттю злочину;
г) повне відшкодування завданих особою збитків або усунення заподіяної шкоди.

8. Об'єктом заподіяння шкоди при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації є:
а) інтереси особи, суспільства та держави, що поставлені під охорону закону;
б) інтереси особи, що виконує спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації;
в) інтереси спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, які залучають осіб до виконання спеціального завдання;
г) інтереси в сфері злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, до складу якої входить особа, яка виконує спеціальне завдання.


Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1, протокол №_______ від «___» ________________ 2012 р.

зав. кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________

13PAGE 15


13PAGE 142115
Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 26766444
    Размер файла: 431 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий