Питання для проведення перевідного іспиту для с..

Питання для проведення перевідного іспиту для студентів
IV курсу стоматологічного факультету.
(VIII семестр)

1. Ортопедична стоматологія. Розділи, мета та завдання. Основні напрямки розвитку цієї науки.
2. Анатомія і функція нижньої та верхньої щелеп, зв`язок з другими дисциплінами.
3. Діагноз в клініці ортопедичної стоматології. Методи дослідження хворих.
4. Анатомо-функціональні особливості будови верхньої щелепи.
5. Асептика та антисептика в клініці ортопедичної стоматології.
6. Знечулення. Види знечулення при препаровці твердих тканин зубів. Препарати. Інструментарій.
7. Вибір способу знечулення при препаровці для різних функціонально-орієнтованих груп зубів на верхній та нижній щелепах.
8. Фармакодинамічні особливості препаратів, які використовуються в ортопедичній стоматології для знечулення твердих тканин зубів.
9. Можливі помилки та ускладнення при проведенні знечулення. Перша допомога при критичних станах (обморок, колапс, шок).
10. Анатомо-функціональна характеристика скронево-нижньощелепного суглобу. Основні структурні та елементи СНЩС та їх функціональне значення.
11. Рухи нижньої щелепи у вертикальному, сагітальному та трансверзальному напрямках. Жувальні рухи по ГІЗІ. Взаємозв`язок між формою та функцією скронево-нижньощелепного суглобу.
12. Жувальна мускулатура та її функція в нормі ( групи жувальних м`язів). Синергізм. Погоджений антагонізм.
13. Відносний фізіологічний спокій жувальної мускулатури, його значення в клініці ортопедичної стоматології.
14. Мімічна мускулатура, її функція та значення в клініці ортопедичної стоматології.
15. Будова і функції парадонту. Механізм розподілу жувального тиску.
16. Будова і функція періодонту. Рухомість зубів по Ентіну, діагностичне значення.
17. Методи обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології. Діагноз. Історія хвороби пацієнта. Наряд-заказ.
18. Визначення термінів “артикуляція” та “оклюзія”. Їх значення для конструювання зубних протезів.
19. Основні положення суглобової теорії артикуляції та їх практичне використання.
20. Теорія артикуляційної рівноваги, основні положення.
21. Основні положення сферичної теорії артикуляції та її практичне використання.
22. Сагітальні та трансверзальні оклюзійні криві. Їх значення в конструюванні повних знімних протезів. Робоча та балансуюча сторони.
23. Методи регістрації рухів нижньої щелепи (внутріротові та позаротові). Їх значення для конструювання зубних рядів.
24. Механізм руху нижньої щелепи в сагітальному напрямку. Сагітальний, різцевий та суглобовий шляхи. Їх взаємозв`язок. Феномен Христенсена. Значення при конструюванні повних знімних протезів.
25. Рух нижньої щелепи в трансверзальному напрямку (кут Бенета, Готичний кут. Співвідношення зубних рядів). Фази жувальних рухів по ГІЗІ.
26. Будова зубних рядів. Поняття про зубну, альвеолярну та базальну дуги. Оклюзійні криві. Фактори, що забезпечують стійкість зубів.
27. Жувальна сила, жувальний тиск, жувальна ефективність. Методи їх визначення.
28. Рефлекси жувальної системи. Поняття про періодомускулярний, гінгівомускулярний та міотатичний рефлекси. Їх значення.
29. Класифікації дефектів зубних рядів за А.І.Бетельманом, Кенеді. Їх значення в клініці ортопедичної стоматології.
30. Прикуси. Фізіологічні та патологічні прикуси. Вікова характеристика прикусу.
31. Рухомість та податливість слизової оболонки порожнини рота. Класифікації та значення при знімному протезуванні.
32. Будова слизової оболонки порожнини рота, її зміни при зубному протезуванні. Рухома, нерухома слизова та нейтральна зона.
33. Маргінальний парадонт. Зубо-ясенне з`єднання, будова, функції та значення.
34. Атрофія щелеп, її види. Фактори, що впливають на розвиток атрофії, їх клінічне значення.
35. Підготовка порожнини рота до протезування, її обсяг та значення.
36. Гнатодинамометрія. Резервна та залишкова потужність парадонту, практичне значення.
37. Відбитки, їх класифікація, матеріали, що використовуються для цього. Ускладнення при отриманні анатомічних гіпсових відбитків та їх попередження.
38. Класифікація відбиткових матеріалів. Вимоги, що до них ставляться.
39. Вимоги до штучних коронок. Помилки та ускладнення, які можливі при їх виготовленні. Показання до покриття зуба коронкою. Класифікації коронок. Матеріали, які використовуються для виготовлення штучних коронок.
40. Наслідки препаровки твердих тканин зубів. Необхідність використання тимчасових конструкцій.
41. Вимоги, що ставляться до штампованої металевої коронки. Види штамповки, матеріали, інструментарій.
42. Правила препарування зубів, які відносяться до різних функціонально-орієнтованих груп, під штамповану коронку. Інструментарій.
43. Клініко-лабораторні етапи виготовлення штампованої,металевої коронки. Види штамповки.
44. Взаємовідношення краю коронки з краєвими яснами. Ускладнення, пов`язані з порушенням вимог до виготовлення коронки. Клініко-морфологічна картина.
45. Клініко-лабораторні етапи виготовлення пластмасової коронки. Матеріали, які для цього використовуються.
46. Правила препарування зуба під комбіновану коронку. Методи виготовлення. Матеріали.
47. Литі коронки. Показання. Клінічні етапи виготовлення. Матеріали для їх облицювання.
48. Лабораторні етапи виготовлення суцільнолитих коронок. Механізм з`єднання облицювального матеріалу з каркасом.
49. Показання до протезування дефектів зубних рядів мостовидними протезами. Їх конструкції. Облицювальні матеріали, показання до їх використання.
50. Показання до використання різних опорних елементів в мостовидних протезах. Характеристика. Вимоги до опорних зубів.
51. Конструкції мостовидних протезів, показання до їх використання.
52. Порівняльна характеристика паяних, безпаяних та суцільнолитих мостовидних протезів.
53. Центральна оклюзія, її ознаки. Визначення центральної оклюзії при різних групах дефектів зубних рядів.
54. Клінічні та лабораторні етапи виготовлення паяного мостовидного протезу. Використання облицювальних матеріалів.
55. Показання до виготовлення безпаяних мостовидних протезів. Клініко-лабораторні етапи виготовлення.
56. Суцільнолиті мостовидні протези. Показання та протипоказання до їх виготовлення. Особливості обробки зубів та отримання відбитків.
57. Особливості одержання відбитків при різних групах дефектів зубних рядів. Можливі ускладнення.
58. Характеристика груп дефектів зубних рядів. Особливості визначення центральної оклюзії при різних групах дефектів зубних рядів.
59. Особливості визначення центральної оклюзії при III групі дефектів зубних рядів.
60. Визначення центральної оклюзії при IV групі дефектів зубних рядів та засоби її фіксації.
61. Помилки при визначенні центральної оклюзії та їх виправлення.
62. Перевірка конструкції часткових знімних протезів. Виявлення помилок. Їх виправлення.
63. Здача часткових знімних протезів. Інструментарій.
64. Адаптація до часткових знімних протезів. Корекція часткових знімних протезів. Правила користування та гігієнічний догляд за ними.
65. Порівняльна характеристика часткових знімних, бюгельних та мостовидних протезів.
66. Методи фіксації часткових знімних протезів . Показання до вибору різних елементів фіксації часткових знімних протезів (кламери, замкові кріплення, телескопічні коронки).
67. Значення кількості опорних зубів та їх положення для фіксації часткових знімних протезів. Крапкове, лінійне та площинне укріплення протезів. Кламерні лінії. Значення їх правильного вибору.
68. Поняття про оклюзійні та ретенційні поверхні зубу. Утримуючі, опорні та комбіновані кламери. Класифікація кламерів. Способи з`єднання кламерів з протезом.
69. Значення анатомічної ретенції для фіксації часткових знімних протезів. Безкламерні протези.
70. Вибір конструкції зубного протезу при наявності одного зуба на верхній або нижній щелепах.
71. Лабораторні етапи виготовлення часткових знімних протезів матеріалу, які для цього застосовуються.
72. Показання до виготовлення часткових знімних протезів з металевим базисом. Клінічні етапи виготовлення.
73. Лабораторні технології виготовлення металевого базису часткового знімного протезу.
74. Паралелометрія. Способи визначення загальної кламерної лінії. Конструкції паралелометрів.
75. Межа базисів знімних протезів в залежності від топографії дефектів зубних рядів. Вимоги до опорних зубів.
76. Показання до виготовлення бюгельних протезів. Діагностичні моделі. Значення для планування та виготовлення бюгельного протезу.
77. Правила розміщення опорно-фіксуючих елементів в бюгельному протезі. Загальна кламерна лінія. Їх значення для конструювання бюгельного протезу.
78. Вибір конструкції кламеру. Калібровка моделей.
79. Планування кламерних систем в залежності від класу дефектів зубних рядів, а також конфігурації альвеолярної частини щелеп.
80. Дублювання моделей. Етапи дублювання моделей. Матеріали, що для цього застосовуються.
81. Конструктивні та функціональні особливості бюгельних протезів. Припасовка каркасу бюгельних протезів.
82. Здача бюгельного протезу. Корекція бюгельного протезу.
83. Відбитки та відбиткові матеріали, що використовуються для виготовлення бюгельних протезів при різних дефектах зубних рядів. Виготовлення робочих та діагностичних моделей.
84. Значення компенсації усадки сплавів, вогнетривкі маси. Їх стоматологічна характеристика.
85. Апарати, які відтворюють рух нижньої щелепи. Артикулятори, оклюдатор.
86. Штучні зуби, способи виготовлення, матеріали. Правила підбору штучних зубів для постановки у знімні протези.
87. Правила постановки штучних зубів. Фіксація їх в базисі часткового знімного протезу.
88. Компресійне пресування пластмас. Матеріали, обладнання. Методи загіпсовки моделей в кювету, паковка пластмаси.
89. Паковка пластмаси методом литтєвого пресування. Загіпсовка моделей в кювету. Властивості пластмас для паковки методом литтєвого пресування.
90. Полімеризація пластмас. Підготовка пластмаси до паковки. Режими полімеризації. Ізоляційні матеріали.
91. Матеріали, що застосовуються для виготовлення базисів пластинчатих протезів. Акрилові пластмаси. Склад, спосіб застосування. Позитивні та негативні властивості.
92. Оцінка якості полімерізації базисних матеріалів. Пористість, види, причини виникнення.
93. Акрилові пластмаси, які використовуються для виготовлення базисів пластинчатих протезів. Полімеризація. Оптимальні режими полімеризації.
94. Пропої та флюси. Срібний припій, склад, спосіб застосування. Роль флюсів у процесі паяння.
95. Відбиткові матеріали. Вимоги до них. Характеристика кристалізуючих відбиткових матеріалів.
96. Відбиткові матеріали. Вимоги до них. Характеристика термопластичних відбиткових матеріалів.
97. Відбиткові матеріали. Вимоги до них. Характеристика еластичних відбиткових матеріалів.
98. Відбиткові матеріали. Вимоги до них. Характеристика силіконових відбиткових матеріалів.
99. Метали та сплави металів, що застосовуються в стоматології. Благородні сплави.
100. Метали та сплави металів, що застосовуються в ортопедичній стоматології. Сталь, маркірування. Фізико-хімічні властивості. Роль лігуючих елементів.
101. Конструювання проміжної частини мостовидного протезу. Способи литва, матеріали, обладнання.
102. Моделювання та литво каркасу бюгельного протезу. Необхідні матеріали.
103. Дослідження порожнини рота у беззубих хворих. Підготовка порожнини рота до протезування повними знімними протезами.
104. Класифікації беззубих щелеп. Значення стану щелеп у забезпеченні фіксації протезу.
105. Класифікація стану слизової оболонки беззубої щелепи. Значення стану її податливості для вибору методики отримання відбитків.
106. Анатомічні особливості щелеп, що мають значення для фіксації знімних протезів.
107. Класифікації відбитків для виготовлення повних знімних протезів. Відбиткові маси. Їх властивості.
108. Межі протезного ложа при виготовленні повних знімних протезів. Нейтральна зона, її топографія.
109. Фіксація, стабілізація та рівновага повних знімних протезів та фактори, що їх забезпечують. Топографія клапанної зони на верхній та нижній щелепах.
110. Виготовлення одномоментної індивідуальної ложки. Особливості виготовлення індивідуальних ложок за методом ЦІТО та
З.С. Василенко.
111. Виготовлення жорстких індивідуальних ложок. Матеріали, що використовуються для цього. Припасування індивідуальної ложки за методикою Гербста на верхню та нижню щелепу.
112. Етапи визначення центральної оклюзії при протезуванні беззубих щелеп. Способи її фіксації.
113. Порівняльна характеристика власно функціональних та функціонально-присмоктуючих відбитків.
114. Отримання функціонально-присмоктуючих відбитків під жувальним тиском.
115. Відбитки з різним ступенем відтиснення слизової оболонки. Показання до їх застосування та значення для фіксації повних знімних протезів.
116. Формування індивідуальних оклюзійних кривих, виходячи з сферичної теорії артикуляції. Постановка зубів.
117. Анатомічна постановка зубів. Способи індивідуальної постановки зубів.
118. Анатомічна постановка зубів. Постановка зубів по сфері.
119. Перевірка конструкції повних знімних протезів. Можливі помилки та їх усунення.
120. Здача повних знімних протезів, їх корекція. Адаптація до повних знімних протезів.
121. Щелепно-лицева ортопедична стоматологія. Мета і завдання. Розділи.
122. Ортопедичні апарати для лікування щелепно-лицевих травм, їх загальна характеристика.
123. Класифікація переломів щелеп. Механізм зміщення уламків.
124. Принципи організації стоматологічної допомоги в армії та ВМФ. Обсяг ортопедичної допомоги щелепно-лицевим пораненим на етапах медичної евакуації. Транспортні шини.
125. Комплектно-табельне оснащення сил та засобів медичної служби,призначене для надання стоматологічної допомоги. Порядок поповнення,призначення та можливості комплектів ЗП,ЗТ-1, ЗТ-2, ЗТ-3, ЗТ-4.
126. Лігатурне зв`язування за Айві, Лімбергом, Гейніним, Вільга. Транспортні шини.
127. Лікування переломів без зміщення відломків за допомогою гнутих дротяних шин. Помилки при шинуванні, ускладнення.
128. Види фіксуючих та репонуючих шин за Тігерштедтом. Характеристика та показання до застосування.
129. Лікування переломів щелеп зі стійким зміщенням відломків у вертикальному напрямку.
130. Знімні та незнімні шини лабораторного виготовлення Вебера, Ванкевич, Лімберга, Гунінга-Порта. Характеристика, показання, виготовлення.
131. Лікування переломів щелеп зі зміщенням відломків у сагітальному та трансверзальному напрямках. Особливості лікування при наявності беззубих відломків.
132. Формуючі та фіксуючі апарати, що застосовуються при остеопластиці щелеп.
133. Контрактури нижньої щелепи, їх класифікація. Механізм розвитку контрактур. Ортопедичні втручання при лікуванні контрактур.
134. Етіологія та клініка мікростомії. Зубне протезування при мікростомії.
135. Набуті та вродженні дефекти твердого та м`якого піднебіння. Ортопедичне втручання при них.
136. Переломи щелеп, що не зрослися. Патологічна анатомія хибних суглобів. Конструкції зубних протезів при наявності хибного суглобу.
137. Безпосереднє протезування при резекції щелеп. Ектопротези.
138. Становлення військової стоматології. Завдання військової стоматології в мирний час та під час військових дій.
139. Основні принципи етапного лікування поранених в голову та шию.
140. Техніка безпеки при роботі з інструментами, матеріалами та на обладнанні.

Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 26743659
    Размер файла: 57 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий