Питання до лекцій по мові С++


Питання до лекцій по мові С++
Лекція 2.
Етапи виконання програми
Розширення вихідного коду
Компілятори для Windows
Що потрібно ввести у кінці програми, щоб побачити результат виконання?
Етапи життєвого циклу програмного забезпечення.
Який об’єкт застосовується для виводу символів?
Функціональна структура програми. Навести приклад.
Як задаються коментарі?
Що таке препроцесор?
Як у програмі використовується директива препроцесора #include <iostream>?
Що таке маніпулятори?
Яких правил треба дотримуватися при напису програми?
Що собою уявляє програма на мові С++? Об’ява змінної.
Лекція 3.
Які є категорії функцій? Що таке прототип функції?
Що таке ініціалізація?
Як розуміти, що об’єкти cin та cout є інтелектуальними?
Чи можна для функцій використовувати більш одного аргументу? Що вказує ключове слово void явним чином?
Які типи операторів використовуються у мові С++?
Як діє виклик функції?
Як діє прототип функції?
У чому полягає сенс об'єктивно-орієнтованого програмування? Які властивості треба знати, щоб зберегти елемент інформації в пам’яті?
Яких правил потрібно дотримуватися для присвоєння імен?
Як описуються цілі числа?
Що робить операція sizeof?
Що розуміється під ініціалізацією змінних?
ЛЕКЦІЯ 4.
Які цілі константи записуються в явному вигляді у трьох системах числення?
Як cout відображає цілі числа?
Як представляти константи?
Як визначаються типи констант цілого числа?
Для чого призначена функція cout.put ()?
Якими способами можна записувати символьні константи char?
Перелік кодів керуючих послідовностей у С++
Як використовують універсальні імена символів?
Як використовують типи char і bool?
Кваліфікатор const.
Як записуються числа з плаваючою точкою?
Яка перевага чисел з плаваючою точкою над цілим числом?
ЛЕКЦІЯ 5
Арифметичні операції.
Правила пріоритету для виконання арифметичних операцій.
Перетворення типів.
Правила перетворення типів.
Використання прототипів при перетворені типів.
На які групи поділяються типи даних?
Що таке складені типи?
Що таке масив даних?
Як здійснюється ініціалізація?
ЛЕКЦІЯ 6
Що таке рядок?
Порядкове читання вводу.
Що робить функція-член get ()?
ЛЕКЦІЯ 7
Клас string.
Додаткові відомості про рядковий ввід-вивід.
Яка довжина рядка str перед введенням?
На що вказує точкова нотація?
Що таке структура даних?
Створення структури.
Надати приклад опису структури. Поясніть приклад.
ЛЕКЦІЯ 8
Об’ява функції main ().
Ініціалізація структур членами типа клас string.
Користувацькі типи.
Як включається масив до структури?
Як робиться об'єднання даних?
Що робить оператор enum?
Як робиться перерахування значень?
Показники та вільне сховище
Показник та операція разименовання.
ЛЕКЦІЯ 9
Змінна і змінна показника.
Що таке змінні та показники.
Звільнення пам’яті.
Важливі обставини відносно динамічних масивів.
Як зробити доступ до кожного елемента масиву?
Яка різниця між показниками та іменами масивів?
ЛЕКЦІЯ 10.
Об’ява показників та присвоєння ім значень.
Разименованія показників
Різниця між показником і значенням, що вказується
Імена масивів.
Арифметика показників
Динамічне і статичне зв’язування масивів.
Нотація масивів та нотація показників.
Показники та рядки.
Використання new для створення динамічних структур
Нотація, копіювання рядка, налагодження розміру сховища для рядка.
Копіювання рядка із масиву.
Використання операцій new та delete.
 Отримання простору пам’яті.
ЛЕКЦІЯ 11.
Введення у цикл for
Оператори if і while та cout.
Коли оператор стає виразом?
Побудувати програму, яка обчислює перші 16 факторіалів.
Засоби у циклі for.
ЛЕКЦІЯ 12.
Префікса версія мови С++
Вирази відношень
Операції відношень
ЛЕКЦІЯ 13.
Цикл while
Яка різниця між циклами for і while?
Цикл do while.
Цикли і текстовий ввід.
Клас istram.
ЛЕКЦІЯ 14.
Що визначає кінець файлу? Коли метод cin виявляє EOF?
Аналіз умови циклу: while ((ch = cin.get ()) != EOF).
Порівняння cin.get (char) і cin.get ().
Двовимірні масиви
Можливість ініціалізації кожного елемента.
ЛЕКЦІЯ 15.
Оператор if.
Оператор if else.
Робота оператора if else.
Логічні оператори.
ЛЕКЦІЯ 16.
Логічна операція НІ:
Які дві символьні константи використовує бульова функція is_int ()?
Логічні операції: альтернативні уявлення
Бібліотека символьних функцій cctype.
Символьні функції cctype.
Операція ?:.
Оператор switch.
Розпізнання перерахуємих типів.
Застосування операторів switch і if else.
Оператори break і continue.
ЛЕКЦІЯ 18
Оператор goto.
Цикли для читання чисел та простий файловий ввід-вивід.
Як при виводі здійснюється зворотній процес?
Як починається ввід?
Простий файловий ввід-вивід числової інформації.
Простий файловий ввід-вивід символьної інформації.
Деякі основні факти, що використовують cout у консольному виводі.
Основні кроки, котрі потрібно пройти, щоб використовувати файловий вивід.
ЛЕКЦІЯ 19.
Читання текстового файлу.
Файловий ввід.
Спосіб перевірки відкриття файлу.
ЛЕКЦІЯ 20.
Огляд функцій.
Визначення функції.
Прототип функції.
Формальний аргумент.
Локальні змінні.
Коли функція має два аргументи.
Функція дозволяє вгадувати 6 номерів у лотереї з 51.
ЛЕКЦІЯ 21.
Функції і масиви.
Який у програмі prog056.cpp присутній виклик функції?
Використання циклу для читання у масиві послідовних значень.
Операції з масивами.
ЛЕКЦІЯ 22.
Процеси програмування в ООП.
Як вказати діапазон елементів у масиві?
Показники і const.
Функції та двовимірні масиви.
Формат для читання.
Ім’я двовимірного масиву.
Як передати рядок функції у вигляді аргументу?
ЛЕКЦІЯ 23.
Функція buildstr.
Функції та структури.
Як зробити функцію для перетворення однієї форми в іншу?
Спосіб опису позиції точки.
Функція, яка відображає вміст структури типу polar.
Функція, що перетворює прямокутні координату у полярні.
ЛЕКЦІЯ 24.
Як зробити передачу адреси замість передачі самої структури?
Як зробити, передаючи функції два показника на структуру?
Функції та об’єкти класу string.
Програма сприймає об’єкти string як будь-який вбудований тип аналогічно int.
Рекурсія.
ЛЕКЦІЯ 25.
Показники на функції.
Отримання адреси функції.
Оголошення показника на функцію.
Використання показника для виклику функції.
Функції у С++.
Вбудовані функції С++.
Посилальні змінні.
ЛЕКЦІЯ 26.
Використання посилальних аргументів.
Аргументи, що визначаємо за замовчуванням.
Перевантаження функції.
Шаблони функцій.
Перевантажені шаблони.
ЛЕКЦІЯ 27.
Явні спеціалізації.
Приведемо приклади прототипів усіх трьох форм функцій.
Створення екземплярів і спеціалізації.
Явне створення екземплярів.
Порівняємо явне створення екземплярів з явною спеціалізацією.
ЛЕКЦІЯ 28.
МОДЕЛІ ПАМ’ЯТІ І ПРОСТІР ІМЕН - Окрема компіляція програм/
Директива #include.
Об’ява структур.
Довгочасність існування області зберігання, області видимості та компоновки.
Область видимості і зв’язування.
Автоматична довгочасність збереження.
Автоматичні змінні та стек.
Регістрові змінні.
ЛЕКЦІЯ 29.
Статичність довгочасного зберігання.
Створення трьох видів статистичних змінних.
Властивості пам’яті, котрі існували до введення поняття простору імен.
Спеціфікатори і класифікатори.
Додаткові відомості про спеціфікатор const.
Функції і зв’язування.
Мовне зв’язування, котре дотикається функції.
ЛЕКЦІЯ 30.
Функції new з адресацією.
Простір імен.
Традиційний простір імен С++.
Нові властивості простору імен.
Глобальний простір імен.
Як відкрити просторі імен.
Об’ява using та директива using.
Розміщення директиви на глобальному рівні імен простору.
Порівняння директив using і об’яв using.
Застосування об’яви using.
КІНЕЦЬ ПИТАНЬ!

Приложенные файлы

  • docx 26743650
    Размер файла: 30 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий