Питання підсумкового контролю

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА


Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки


ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
З КУРСУ
„Методика виховної роботи”для студентів IIІ курсу
історичного факультету
стаціонарної форми навчаннядоц. Пусепліна Н.М.Полтава 2012-2013 н. р.
Питання підсумкового контролю

Методика виховної і соціально-педагогічної діяльності вчителя як галузь педагогічної науки.
Особливості організації сучасного виховного процесу у сучасних загальноосвітніх навчальних закладах.
Особистісно-гуманістична парадигма виховання – інноваційна основа організації професійної діяльності сучасного вчителя-вихователя.
Класифікація методів виховання у педагогічній науці.
Діагностика і вимірювання вихованості у педагогічному процесі (критерії, ступені, методи).
Сучасний учитель-вихователь: Особистість. Професіонал. Громадянин.
Мета, завдання і зміст роботи класного керівника.
Шляхи реалізації основних напрямів професійної діяльності вчителя-вихователя.
Зміст позаурочної та позашкільної виховної роботи з учнями.
Наукові основи складання плану виховної роботи з учнями на різних вікових етапах.
Методика дослідження родини учня.
Методика організації масових форм роботи класного керівника з батьками учнів (лекцій, загальношкільних батьківських зборів, конференцій, зустрічей за круглим столом, вечорів запитань і відповідей).
Методика організації групових форм роботи класного керівника з батьками учнів (робота з батьківським комітетом, консультації для групи батьків,колективні творчі справи тощо).
Методика організації індивідуальних форм роботи класного керівника з батьками учнів (відвідування сімей учнів, індивідуальних бесід, індивідуальних педагогічних доручень і таке інше).
Соціально-педагогічна діяльність класного керівника з проблемними сім’ями.
Поняття форми організації виховного процесу у педагогічній теорії і шкільній практиці.
Провідні форми виховання школярів на сучасному етапі виховання.
Індивідуальні, групові і масові форми виховної роботи: мета, різновиди й зміст у різних виховуючих ситуаціях.
Наукові основи сценарію виховного заходу. Технологія організації і проведення виховного заходу.
Інноваційні і традиційні форми організації позаурочної діяльності школярів.
Технології виховання: сутність, наукові засади створення та принципи застосування.
Класифікація виховних технологій у педагогічній науці.
Технологія гуманістичного виховання.
Виховні технології, що спрямовані на збереження психофізичного здоров’я школярів у навчально-виховному процесі.
Виховні технології формування особистісно орієнтованої взаємодії вчителя й учня.
Технології створення класного колективу та технології учнівського самоврядування.
Соціально-педагогічні виховні технології.
Загальні закономірності розвитку особистості.
Особливості формування індивідуальної взаємодії вчителя й учнів на ціннісно-гуманній основі.
Механізм формування виховуючих відносин у сучасній загальноосвітній школі.
Методи, шляхи і засоби формування класного колективу.
Основні види діяльності школярів. Їх зміст та форми.
Загально-методичні вимоги до організації різнопланової діяльності колективу учнів.
Методика колективної творчої діяльності.
Учнівське самоврядування як спосіб життя класного колективу.
Процес соціалізації дитини. Норма і відхилення від норми у соціальному розвитку особистості учня.
Мета, завдання, принципи і зміст соціально-педагогічної діяльності вчителя-вихователя.
Особливості технологій соціально-педагогічної діяльності вчителя -вихователя.
Специфіка індивідуальної взаємодії з учнями девіантної поведінки. Провідні методи впливу.
Технологія індивідуальної взаємодії з обдарованими дітьми.
Охорона життя і здоров'я дітей в таборі.
Методи і прийоми індивідуальної взаємодії в системі: ”вожатий-дитина”, ”вожатий-педагогічний колектив”, ”вожатий-обслуговуючий персонал”, ”вожатий-батьки”.
Методи і прийоми колективної взаємодії.
Особливості дитячого самоврядування в загоні.
Соціально-педагогічна діяльність вожатого в таборі.
Конфлікти в загоні, шляхи їх вирішення.
Основні завдання, особливості і методи діяльності вожатого в організаційний, основний та заключний періоди табірної зміни.
Адаптація дітей до умов життя в оздоровчому таборі.
Планування виховної роботи на період табірної зміни.
Методика проведення ”Вогника знайомств”.
Технологія виховних справ у дитячому оздоровчому таборі..
Проведення вільного часу у дитячому оздоровчому таборі. Заняття в негоду.
Методика організації аналізу життєдіяльності в загоні: аналіз дня, аналіз конфліктної ситуації, аналіз справи, самоаналіз.
Методика виховної діяльності в позашкільних навчально-освітніх закладах, дитячих, юнацьких та молодіжних організаціях.
Позашкільні заклади в системі освіти і виховання. Регіональний аспект.

wђ Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 26743511
    Размер файла: 38 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий