Питання до екзамену з філософії релігії


Перелік питань на іспит.
Блок І
Філософія релігії в системі філософських дисциплін і як структурний компонент
релігієзнавства.
Поняття філософії релігії та особливості її тлумачення.
Причини появи ідеї філософії релігії та особливості її концептуального оформлення.
Логіка становлення концептуальних форм філософії релігії.
Структурний поділ філософії релігії.
Філософія релігії та релігійна філософія: їх розрізнення.
Особливості сприйняття поняття "religio" та його етимологічні аргументи.
Формула релігії, її можливі тлумачення.
Два підходи в розумінні сутності релігії.
Метаморфози семантичної історії релігії.
Проблема визначальної риси релігійного світосприйняття.
Супранатуралістичні теорії походження релігії.
Раціоналістичні теорії походження релігії.
Уявлення про структури епістемологічного аналізу релігії.
Проблема релігійного знання, його характеристики.
Релігія як фактуальне знання. Когнітивізм та нонкогнітивізм.
Істина у релігійному контексті. Характеристики релігійної істини.
Рівні актуалізації релігії, їх характеристики.
Полісемантичність у понятійному схопленні феномену віри. Змістовний простір віри.
Віра як онтологічна реальність. Недостатність психології віри.
Парадоксальність релігійної віри.
Аргумент-парі Б.Паскаля на користь релігійної віри.
Можливі раціональні підстави на користь релігійної віри.
Характеристика релігійної віри як пізнавального акту.
Віра у її відношенні до знання.
Різновиди віри у контексті епістемології.
Значимість віри у пізнавальному процесі.
Праксеологічні характеристики релігійної віри.
Віра в її відношенні до справ.
Шляхи реалізації релігійної віри: інтелектуальний та ритуальний.
Блок 2
Уявлення про потойбічне (трансцендентне); його зміст та характеристики.
Проблема взаємозв’язку трансцендентного та іманентного.
Потойбічність і чудесне. Концепції тлумачення чудесного.
Семантичне поле і характеристики чудесного.
Потойбічність і видіння: пошуки можливого зв’язку.
Метафізичні аспекти "сновидіння", його характеристики.
Філософські номінації світу потойбічного; розкриття їх змісту.
Тлумачення ангелів та їх характеристики. Концепція ангелізма.
Аспекти понірології: сприйняття демонів та їх локалізації.
Сутність диявола та його характеристики.
Проблема тлумачення поняття "Бог".
Ідея монотеїзму: її сутність та особливості становлення.
Сутність та атрибути як аспекти логічного визначення Бога.
Єдність як атрибутивна характеристика Бога. Концепція абсолютизму Бога.
Метафізичні атрибути Бога: всемогутність, усюдисутність, вічність.
Теїзм як філософське вчення про Бога.
Деїзм як філософське вчення про Бога.
Пантеїзм і панентеїзм як філософські вчення про Бога.
Різновиди богознання: знання Бога і знання про Бога.
Апофатичний та катафатичний способи осягнення Бога.
Теогносеологічні концепції: розкриття їх змісту.
Філософські обґрунтування Бога: передумови їх появи та особливості сприйняття.
Онтологічний аргумент на користь існування Бога.
Космологічний аргумент на користь існування Бога.
Телеологічний аргумент на користь існування Бога.
Моральнісний аргумент на користь існування Бога.
Різноманітні концепції творіння Богом світу.
Акт творіння як проблема, розкриття його смислу.
Проблема теодіцеї, її філософський та етичний смисли.
Можливі варіанти вирішення проблеми теодицеї.

Приложенные файлы

  • docx 26743056
    Размер файла: 17 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий