Питання до екзамену з анатомії

Питання до екзамену з анатомії, фізіології, патології дітей з основами генетики
людини
1 .Закономірності росту і розвитку організму дитини. Генетична і соціальна програми онтогенезу. Спадкові захворювання.
2. Біоелектричні явища як основа нервових процесів. Поняття про синапси. Властивості
синапсыв і механізм передачі збудження.
3.Поняття про вищу нервову і психічну діяльність. Роль робіт І.М.Сєченова і І.П.Павлова
у дослідженні ВНД. Умови і механізм утворення умовних рефлексів. Класифікація рефлексів.
4. Гальмування, його значення. Види гальмування умовних рефлексів.
5.Динамічний стереотип, його формування і значення. Властивості динамічного стереотипу.
6.Шкільна зрілість, її критерії. Гігієна навчально-виховного процесу. Втома, її фізіологічні механізми.
7.Основні типи ВНД людини. Поняття про спадкові психічні захворювання.
8.Сенсорні системи, їх будова і властивості.
9.Зорова сенсорна система. Механізм фоторецепції. Порушення функціональних характеристик ока, їх профілактика. Гігієнічні вимоги щодо освітлення робочого місця.
10.Слухова сенсорна система. Механізм слухової рецепції. Гігієна слуху.
11.Загальний план будови нервової системи. Функції нервової системи. Захворювання нервової системи.
12.Будова і функції стінного мозку. Спинномозкові рефлекси. Будова рефлекторної дуги.
13. Морфо-функціональна характеристика скелета, його вікові особливості.
14.Хімічний склад і будова кісток. Типи з'єднання кісток у скелеті.
15. Морфо-функціональна характеристика скелетних м'язів
І6. Гігієна опорно-рухового апарату. Постава, значення постави. Причини порушення постави у дітей. Профілактика порушень постави у дітей. Спадкові захворювання ОРА.
17.Класифікація залоз. Значення залоз внутрішньої секреції. Гіпофіз, його вплив на ріст і
розвиток організму .
18.Щитовидна залоза, її вплив на ріст і розвиток організму.
19.Залози змішаної секреції. Підшлункова заноза. Цукровий діабет.
20.Статеві залози, їх вплив на ріст і розвиток організму. Статевий розвиток людини. Порушення статевого розвитку.
21. Значення, склад і фізико-хімічні властивості крові.
22.Механізм згортання крові. Порушення згортання крові. Гемофілія.
23.Групи крові. Переливання крові. Донорство
24.Поняття про імунітет. Клітинний і гуморальний імунітет.
25.Типи імунітету. Поняття про вакцінацію. Значення профілактичних щеплень.
26 Будова серця. Серцевий цикл. Зміцнення серцево-судинної системи. Вади серця.
27.Регуляція діяльності серця. Автоматія серцевих скорочень.
28.Визначений стану серцево-судинної системи. зміцнення серцево-судинної системи
29.Значення кровообігу. Основні принципи гемодинаміки. Велике коло кровообігу.
ЗО.Будова різних типів судин. Мале коло кровообігу.
31. Лімфатична система.
32.Будова дихального апарату людини. Механізм вдиху і видиху.
33.Легеневий і тканинний газообмін. Транспорт газів кров'ю.
З4.Механізми регуляції дихання. Дихання під час фізичної роботи. Дихальні рефлекси. 35.Голосоутворення. Дефекти мови у дітей. Спадкові захворювання дихальної системи.
46. Будова травного каналу. Травлення в різних відділах травного каналу. Роль травних залоз в процесах травлення. Травлення в ротовій порожнині. Гігієна ротової порожнини.
47. Функціональне значення печінки. Роль печінки в процесах травлення. Механізми регуляції травлення.
48.Спадкові патології і захворювання органів травлення.
49 Поняття про обмін речовин. Реакції асиміляції і дисиміляції. Основний і загальний обмін. Спадкові захворювання обміну речовин.
50. Обмін білків. Значення білків.
51. Вуглеводний обмін. Регуляція обміну вуглеводів.
52. Водно-мінеральний обмін. Водний баланс. Потреба організму у воді.
53. Вітаміни, їх фізіологічна роль. Види вітамінів. Вікові особливості обміну речовин у дітей.
54. Видільні системи організму. Значення виділення. Будова та функції сечовидільної системи.
55. Механізм сечоутворення. Регуляція процесу сечоутворення. Вікові особливості, сечовидільної системи у дітей *
56. Будова і функції шкіри. Вікові особливості шкіри у дітей. Захворювання шкіри, їх,
профілактика.


15

Приложенные файлы

  • doc 26743030
    Размер файла: 36 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий