Питання до екзамену 9сем.

Перелік питань до іспиту

Алгебра і початки аналізу як навчальний предмет в школі. Цілі і зміст. Вимоги до математичної підготовки учнів.
Профільна диференціація.
Методика вивчення комплексних чисел.
Повторення і розширення відомостей про функції.
Методика вивчення тригонометричних функцій.
Функції обернені до тригонометричних.
Систематизація відомостей про степеневу функцію.
Методика вивчення тригонометричних виразів.
Методика вивчення ірраціональних виразів.
Методика вивчення логарифмічних виразів.
Методика вивчення показникової та логарифмічної функції.
Методика вивчення тригонометричних рівнянь та нерівностей.
Методика вивчення ірраціональних рівнянь та нерівностей.
Методика вивчення показникових та логарифмічних рівнянь та нерівностей.
Границя послідовності та функції.
Методика вивчення неперервності функції.
Методика введення поняття похідної.
Методика вивчення правил диференціювання, похідні основних елементарних функцій.
Використання похідної до дослідження функцій та побудови їх графіків.
Методика введення поняття первісної.
Основна властивість первісної. Таблиця первісних основних елементарних функцій.
Методика введення поняття інтегралу.
Використання інтегралу для обчислення площ та об(ємів.
Використання інтегралу у фізиці та техніці.
Найпростіші диференціальні рівняння.
Поняття множини. Елементи комбінаторики.
Елементи теорії ймовірностей. Вступ в статистику.

Приложенные файлы

  • doc 26742767
    Размер файла: 29 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий