22 питання


22 питанняДрукована реклама — це спеціальна інформація про об'єкт (товар, послугу, фірму), яка поширюється на поліграфічно> продукційних носіях з комерційною або некомерційною метою. Під поліграфічно>продукційними носіями розуміються друко> вані видання — видання, одержані друком чи тисненням, поліграфічно самостійно оформлені. До них зокрема належать книги, газети, журнали, каталоги, буклети, афіші, плакати, про> спекти, листівки та ін. Таким чином з упевненістю можна стверджувати, що друкованою є реклама, що поширюється в різних формах на цих носіях. Специфіка друкованої реклами полягає в сутності можли> востей поліграфії та поліграфічної продукції, котрі забезпечу> ють велике розмаїття відображення об'єкта просування в різних формах. Відповідно до носіїв, на яких вона поши> рюється, варто виокремити такі найоголовніші види друкова> ної реклами: прес>рекламу, рекламу в каталогах, плакатну, поштову рекламу та ін. Охарактеризуємо їх детальніше.
Рекламні листівки - малоформатні видання, в яких текст і ілюстрації розміщені на одному аркуші. В силу своєї економічності випускаються великими тиражами і відносяться до засобів оперативної реклами.
23 питанняРеклама на радіо
Радіо може використовувати будь-яка фірма з досить широким колом споживачів. Радіо викликає миттєву реакцію на рекламовану пропозицію. Воно чудово виправдовує покладені на нього надії, якщо мова йде про те, щоб познайомити клієнтів з фірмою, а також допомогти створити їй репутацію.
Завдяки порівняно невисокій вартості, а також можливості виборчого впливу на споживачів, радіореклама займає почесне друге місце серед рекламного інструментарію невеликих фірм.
Переваги радіореклами:
• дає гарні результати навіть для відносно невеликого бізнесу;
• дозволяє впливати на певним тип аудиторії;
• зробити рекламний радіоролик досить просто і недорого, більше того, це досить цікаво;
• доносить рекламу людям активних, переміщаються, що дозволяє працівникам роздрібної торгівлі буквально витягати клієнтів із машин;
• радіо - одне з найбільш інтимних засобів масової інформації. Це цінна для рекламодавця якість;
• реклама по радіо чудово створює навколо подій (відкриття нового магазину, розпродаж, спеціальні пропозиції) атмосферу урочистості і актуальності;
• легко внести зміни як і текст реклами, так і у плану його звучання в ефірі;
• радиоаудитория зазвичай кілька років молодший, ніж типові читачі газет, і тому більш охоче купує нові товари та послуги.
Недоліки радіореклами:
• деякі радіослухачі перемикають приймачі з однієї станції на іншу буквально щохвилини і не люблять блоки реклами та оголошень;
• якщо рекламний ринок великий, то ефірний час може бути дуже дорогим.
24 питанняОсновною формою радіо реклами є радіоролик (блек-аут) - короткочасне (тривалістю 20-30 секунд) рекламне звернення на радіо, ідея якого може розвиватися в таких формах: діалог, вільна композиція з відтінками гумору і т. д.
Діалог рекламний - жанр радіореклами тривалістю не більше 45 секунд, що складається з рекламної сценки за участю від двох і більше персонажів. Прес-службі кандидата слід забезпечити відеозапис зустрічей та поїздок кандидата, саме на них можна отримати спонтанні, а тому й найприродніші бліц-виступи кандидата з різних проблем, які зголом можна використовувати в ході “розкрутки” іміджу.
Виступи - особисті звернення (монологи) кандидата, його довіреної особи, уповноваженої особи політичної партії (блоку) або інших суб’єктів виборчого процесу до виборців з викладенням передвиборної програми.
Зазвичай фахівець з ПР-технологій готує сценарій виступу однак можлива й імпровізація - подача реклами в радіо- або телеефірі у формі вільного викладу тексту, а не читання його за раніше заготовленим сценарієм. При підготовці радіореклами важливе значення має також і голос диктора. Він повинен стати частиною фірмового стилю кампанії. Різноголосиця тут недоречна. В ідеалі бажано використовувати голос одного з відомих журналістів, який пізнається слухачами або ведучого новин.  Знайомий голос полегшуватиме сприйняття змісту рекламного ролика й робитиме його схожим на новини.
Створенням теле- та радіореклами займаються телерадіоорганізації. Ст. 1. Закону України “Про телебачення і радіомовлення” визначає телерадіоорганізаціями редакції, студії, агентства, об’єднання, асоціації, компанії, радіостанції тощо – юридичні особи, зареєстровані у визначеному чинним законодавством порядку, які мають право виробляти та розповсюджувати телерадіопередачі та програми. Канали теле- і радіомовлення, призначені для трансляції телерадіопрограм понад половини областей України називаються загальнонаціональними каналами радіо і телебачення.
25 питанняДля радіореклами перші 10 секунд найважливіші: якщо відразу не зацікавити слухача, він може не сприйняти рекламне послання. Запам'ятовуваність інформації, отриманої аудіовізуальним шляхом, набагато вище, ніж запам'ятовуваність відомостей, отриманих іншим шляхом.  HYPERLINK "http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BCa" \o "Радіорекламa" Радіореклама привертає увагу тільки 30% аудиторії слухачів. Сила уваги до радіорекламі знаходиться в прямій залежності від її тривалості. Ефективна  HYPERLINK "http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0" \o "Радіореклама" радіореклама повинна пробитися крізь завісу інших радіо оголошення і дійти до свідомості слухача. Як цього досягти?
Радіореклама припускає використання радіомережі для передачі та слухового сприйняття рекламної інформації, тобто це звукова реклама. Вона більшою мірою впливає на почуття, ніж на розум, так як її сприймають як фон до звичайних повсякденних занять. Багато хто, особливо музичні, радіостанції, тільки й передають музику і новини, а між ними - рекламу. Людина може її як би і не чути, але тим не менш десь на четвертий-п'ятий раз назва фірми і її вихідні дані западають у пам'ять. Ефективна радіореклама повинна пробитися крізь завісу інших радіо оголошення і дійти до свідомості слухача.
Радіореклама може мати різні форми:
рекламні повідомлення, які зазвичай читає один або два диктора в перервах між окремими передачами;
рекламний заклик (слоган);
рекламна бесіда двох і більше осіб, мета якої - ознайомити слухачів зі змістом реклами за допомогою необізнаного співрозмовника;
виступ по радіо авторитетної особи;
поради радіослухачам;
пісня з рекламним змістом, яка може звучати в перервах між передачами;
рекламний конкурс;
прихована реклама, що включається в різні радіопередачі по радіо.
За обсягом і рівнем охоплення розрізняють:
«Точкову» радіорекламу, коли оголошення розміщується на окремій радіостанції (вона становить близько 80% всієї радіореклами, а її популярність є результатом гнучкості: місцеві радіостанції проводять незвичайну рекламу, вносять зміни про тарифи, часу повідомлення);
радіомережі, що представляють собою групу місцевих філій, що забезпечують одночасну трансляцію передач за допомогою зв'язку з однією або декількомамережами з провідним каналам.
За місцем застосування виділяють радіорекламу на радіостанціях, в метро, ​​в наземному транспорті, в установах і організаціях, в магазинах, на оптових ярмарках, на виставках і вернісажах, у театрах і кінотеатрах.
Радіореклама привертає увагу тільки 30% аудиторії слухачів. Сила уваги до радіорекламі знаходиться в прямій залежності від її тривалості. Запам'ятовуваність інформації, отриманої аудіовізуальним шляхом, набагато вище, ніж запам'ятовуваність відомостей, отриманих іншим шляхом. Про цесвідчать дані англійських соціологів (табл. 2).
Таблиця 2. Запам'ятовуваність інформації
Спосіб сприйняття Кількість осіб, що згадали рекламу,%
відразу через 3 дні
На слух 70 10
Візуально 73 20
Звук і зображення 86 65
У табл. 3 наведені значення індексу запоминаемости залежно від так званого «коригуючого параметра».
Таблиця 3. Коефіцієнти запоминаемости радіорекламиКоригувальний параметр Індекс запоминаемостиТривалість реклами, секунд: 60 1,4
30 1,0
10 0,7
Стать і вік слухачів: 30 секунд 60 секунд
чоловіки різного віку 0,9 1,2
жінки різного віку 1,0 1,5
дорослі 0,9 1,3
підлітки 1,2 1,6
Формат або тип реклами: фрагмент з життя (міні-п'єса) 1,4 1,7
інтерв'ю або рекомендація 1,3 1,5
«Співай і продавай» (пісня) 1,0 1,2
дикторський текст 1,0 1,2
Дослідження реклами на радіо показують, що люди слухають активніше і уважніше, якщо диктор говорить швидко і вимовляє більше слів за одиницю часу.
26 питанняТелевізійна реклама
Кожен спосіб реклами має свої особливості. Телебачення сфокусувало в собі абсолютну більшість переваг всіх видів реклами.
Телевізійна реклама, виступаючи в якості домашнього страхового агента, може демонструвати нові товари та моди, показати технологію приготування різних страв, показувати в роботі побутову техніку, автомобілі, сільськогосподарський і садовий інвентар, демонструвати різну зброю, музичні інструменти, рекламувати роботу естрадних груп, спектаклів і т.п. Телебачення охоплює найбільшу аудиторію слухачів. Магазини можуть успішно практикувати оформлення "телевізійних" вітрин, в яких вигідно і зручно представити товари, що рекламуються в телепередачах
Для реклами по телебаченню використовуються слайди, кіно-і відеоролики. Можлива і пряма передача з телестудії або з місця події.
Кіно-і відеоролики можуть бути ігровими, знятими з натури, мультиплікаційні і графічні.
Мультиплікаційні ролики дуже популярні і мають широкі можливості, ще більш підвищується ефект при використанні комп'ютерної анімації. По типу сюжетів рекламні ролики діляться на три різновиди:
1. Описові (інформаційні), в них міститься певна інформація;
2. Благополучно-сентиментальні, створюють атмосферу благополуччя, що приходить з рекламованим товаром, як правило, є атрибутом відповідного способужиття;
3. Парадоксальні і шокові протиставляють в сюжеті незручності і лиха без рекламованого товару і переваг, принесених їм.
Виробництво рекламних роликів - задоволення дороге і трудомістке. Для створення таких роликів необхідні висококваліфіковані фахівці: маркетологи, продюсери, сценаристи, оператори, а іноді актори й композитори.
Найбільш важливі переваги телевізійної реклами крім вже названих:
• одночасно візуальне та звукове вплив, подія зокрема в русі, що залучає глядача до демонстроване на екрані;
• миттєвість передачі, що дозволяє контролювати момент отримання звернення;
• можливість вибірково діяти на певну аудиторію;
• особистісний характер звернення, що робить цей засіб близьким по ефективності до особистого продажу. Цю роль чудово виконує кабельне телебачення;
• величезна аудиторія.
• має ні з чим не порівнянні можливості для створення незабутніх образів;
• може показати глядачеві, як він буде відчувати себе, купивши пропонований товар або послугу;
• люди зазвичай дивляться телевізор під час відпочинку, коли нікуди не поспішають і не мають ніяких справ (особливо ввечері);
• сам факт присутності вашої фірми на телеекрані може створити враження, що вона більше, солідніше і міцніше, ніж насправді;
• записали ту чи іншу передачу на відеомагнітофон, побачать присутню в ній рекламу кілька разів і протягом тривалого часу;
• телебачення може створити навколо рекламованих товарів і послуг атмосферу актуальності, успіху і свята.
Телевізійна реклама має деякі недоліки
• телереклама короткочасна і епізодична. Якщо телевізійна реклама не вгадала режим дня потенційного покупця, то рекламні звернення в термін не потраплять.
• стислість телевізійної реклами не дає можливості детально описувати позитивні якості товарів і не дозволяє запропонувати слухачам весь асортимент товарів.
• головна причина обмеження телевізійної реклами висока вартість.
• жоден інший тип реклами не вимагає стільки майстерності, знань і творчих здібностей;
Торгові фірми використовують рекламне час у телепередачах тривалістю від 5 секунд до 1 хвилини. Але цей недолік можна обійти, складаючи телепрограму з рекламою на кооперативних засадах з іншими фірмами.
З багатьох способів визначення ефективності телереклами звернемо увагу на два найбільш простих методу:
1) інтерв'ювання населення району для з'ясування, які телепередачі були переглянуті за попередні 3-4 години;
2) телефонне інтерв'ювання мешканців району під час передачі реклами для визначення назви передачі в момент телефонного дзвінка.
Якщо ви маєте можливість фінансувати проведення телевізійної рекламної компанії, то вам необхідно користуватися порадами лише професіоналів у галузі реклами, які, використовуючи свій багатий досвід і потенціал, допоможуть вам раціонально витратити рекламні асигнування.
Телебачення - ідеальний рекламний інструмент для підприємств, яким потрібно "показати товар лицем" або створити, навколо нього атмосферу ажіотажу. Багато хто вважає телевізійну рекламу найбільш ефективною, оскільки вона передає зорові образи - самі наочні й переконливі з усіх можливих.
Телереклама - не для лякливих і не для бідних. Це дуже дорогий засіб реклами, яке поглине більше вашого часу, думок і грошей, ніж будь-яке інше.
Традиційно до телерекламі вдаються фірми, які хочуть донести свою інформацію до широкого кола клієнтів. Однак у майбутньому ситуація може змінитися: з розвитком кабельного телебачення можна буде направляти теле-рекламу більш вузьким, обмеженим колам споживачів.
27 питанняФОРМИ ТЕЛЕВІЗІЙНОІ РЕКЛАМИ
Форма телевізійного рекламного ролика залежить від того, який тип телемереж використовується (рис. 11.1). Телемережі пропонують рекламодавцям спонсорство або участь у програмах, а місцеві філії надають можливість «точкових» оголошень та місцевого спонсорства.
СПОНСОРСТВО
При спонсорстві, характерному для великої частини ранньої телевізійної реклами, рекламодавець приймає на себе всю фінансову відповідальність за вироб-
Цей малюнок ілюструє вибір, з яким стикаються телевізійні рекламодателі.Пріведено з дозволу Advertising Age. Copyright Crain Communications Inc.
Ництво програми і надає рекламні ролики. Прикладами таких програм є Bonanza (спонсор - Chevrolet), The Hallmark Hall of Fame і Kraft Music Hour. Спонсорство надає потужний вплив на глядачів, особливо завдяки тому, що рекламодавець може контролювати як зміст і якість програми, так і розташування і довжину рекламних роликів. Однак вартість виробництва і спонсорування 30-60-хвилинної програми робить цей варіант занадто дорогим для більшості сьогоднішніх рекламодавців. Можливим варіантом є участь у виробництві програми спільно декількох рекламодавців. Так часто надходять при створенні спортивних репортажів, де кожен спонсор отримує 15-хвилинний сегмент.
На частку спонсорства припадає ме-
неї 10% телевізійної реклами. Інший обсяг припадає на частку УЧАСТІ У програмі, при якій
рекламодавці платять за 15, 30 або 60 з рекламного часу в одній або більше програмах.
Рекламодавець може купити будь-яке доступне час на регулярній або нерегулярній основі. Цей підхід не тільки знижує ризик і витрати, пов'язані зі спонсорством, а й надає велику гнучкість щодо охоплення ринку, цільових аудиторій, графіка розміщення реклами і витрат. Проте участь в програмах не дає такого ж ефекту, як спонсорство, і рекламодавці не можуть контролювати зміст програм. І нарешті, рекламний час в найбільш популярних передачах часто виявляється скуплено великими рекламодавцями, а більш дрібним рекламодавцям залишається менш привабливе рекламний час.
«Точкові» оголошення
Третя форма телевізійної реклами - це - «ТОЧКОВІ» ОГОЛОШЕННЯ. Такі оголошення передаються в перервах між програмами, що продаються місцевими філіями телемереж місцевим рекламодавцям. Реклама тривалістю 10, 20, 30 і 60 с продається кожною станцією окремо місцевим, регіональним і національним рекламодавцям. Час для «точкової» реклами купується в основному місцевими рекламодавцями.
Перерви між програмами не завжди є оптимальним часом для реклами, так як в них часто виникають перешкоди конкуруючих рекламних роликів, заставок телестанції та інших відволікаючих чинників. Крім того, в перервах між програмами глядачі часто прагнуть відпочити від телевізора.
ЛЕВІЗІОННАЯ АУДИТОРІЯ
Якщо судити з того, що доходи від мережевий, «точкової» та кабельної реклами в 1995
м.
оцінювалися в $ 52 млрд, телебачення є великим бізнесом11. Телебачення стало оплотом американського суспільства: 98% американських сімей мають телевізори. Люди збираються біля них день за днем, вечір за вечором для розваги або відходу від реальності. Ця залежність пояснює, чому велике число рекламодавців вважають телебачення своїм основним засобом реклами. Як глядачі дивляться телевізор? Чи є ми поколінням «телеманів», подібних зомбі? Або ж ми ретельно і осмислено вибираємо те, що дивимося?
Було зібрано багато інформації, що характеризує телеглядачів. Наприклад, в 1996
р. середній американець контактував з джерелами інформації 3,389 години на день, з них 1,552 години він дивився телевізор, 2. Недавнє опитування, проведене фірмою Gallup, показав наступне: більшість респондентів вважають, що телебачення за багатьма показниками стає гірше, а не краще. Разом з тим 74% вважають, що насильство на екрані призводить до зростання насильства в реальному житті, а 68% впевнені в тому, що телебачення сприяє зростанню сексуальної активності серед дітей до 18 років. У ході іншого дослідження у телеглядачів запитували, скільки телевізійних каналів з наявних у них вони дивляться. Ті, хто брав 36 каналів, в дійсності дивилися 13, а ті, а хто брав 80 каналів - всього 14 з них 13.
28 питанняФорми і жанри телевізійної реклами
Як і у випадку з радиорекламой, ми маємо намір виділити в телевізійній рекламі форми і жанри.
На підставі форми розглянемо пряму рекламу, спонсорство телепрограм, інтеграцію реклами в телепрограми(Product Placement) і накладення реклами поверх кадру ("біжучий рядок" і бампери, пропозиція інтерактиву).
Пряма реклама.
Ховаюся відома телеглядачам і рекламодавцям. Вона оформляється у вигляді рекламних блоків, які йдуть між телепрограмами, фільмами і серіалами або всередині них. В останні роки телеканали, стурбовані просуванням власних програм і бажаючі не допустити переходу глядача на інші канали, активно використовують тільки впутріпрограммние блоки. Принаймні практично всі національні телеканали Росії виключили сьогодні міжпрограмні блоки. На регіональних каналах такі все ж ще зустрічаються.
Пряма реклама регулюється Федеральним законом "Про рекламу", сучасна редакція якого не дозволяє розміщення реклами більш ніж 15% як від обсягу години, так і від обсягу добового мовлення. Діюча до середини 2007 р законодавча норма дозволяла розміщення прямої реклами в межах 20% обсягу добового мовлення. Це призводило до того, що рекламодавець намагався розмістити свою рекламу в найбільш вигідний час, коли біля телеекранів збиралося максимальну кількість глядачів, - у вечірні години.
Пряма телевізійна реклама оцінюється експертами як найбільш дешева форма, ніж спонсорство чи інтеграція в програми. Однак у той же час пряма реклама має один істотний недолік, який полягає в тому, що споживачі відходять від телеекранів або перемикають на інший телеканал (особливо гелі знають приблизну тривалість рекламного блоку).
В рамках прямої реклами можна виділити кілька жанрових утворень:
o рекламний кліп (або ролик);
o оголошення (дикторское або текст на екрані);
o електронна заставка.
Під рекламним кліпом ми розуміємо короткий, як правило, розрахований на 5-30 секунд рекламний телевізійний продукт з використанням різних технічних, технологічних і тематичних прийомів. Оголошення все рідше з'являється в телевізійній рекламі. Дикторське оголошення практично не застосовується на національних каналах, але все ще зустрічається па регіональних. Текстові оголошення на екрані також прерогатива регіональних каналів. Іноді під оголошення формується цілий рекламний блок, що розміщується в основному в денний час. Взагалі, на наш погляд, використання текстової реклами і дикторських оголошень для телебачення занадто марнотратно: займати дорогий ефір неефективною рекламою економічно невигідно. Текст логічний для газетної реклами, а телебачення припускає дію. Дикторський текст більш прийнятний для радіо.
І нарешті, електронна заставка являє собою або логотип фірми-рекламодавця, або короткий динамічний або статичний ролик, хронометраж якого не перевищує більш 5 секунд. В якості легко впізнаваного приклад можна навести заставки-відбиття, якими користуються сьогодні всі телеканали для ідентифікації розпочатого рекламного блоку.
Спонсорство телепрограм.
Спонсорство широко поширене на сучасному телебаченні. Як правило, спонсору пропонується декількох можливостей нагадати про себе, які фірма-спонсор може використовувати комплексно або в якому-небудь поєднанні. Виділяючи спонсорство як форму телевізійної реклами, ми, відповідно, розглядаємо різні його можливості як організаційні жанрові освіти рекламного спонсорства. До них можна віднести:
o спонсорський ролик (кліп);
o електронну заставку;
o розміщення логотипу спонсора або назва його компанії в титрах,
o подарунки учасникам програми від спонсора;
o усне оголошення ведучого;
o розміщення логотипу спонсора на студійній меблів.
На відміну від звичайної реклами основний плюс спонсорства - "залученість" спонсора в сюжет програми. Це не тільки допомагає створювати необхідний імідж марки, але й не дозволяє глядачеві перемкнути канал, як це відбувається під час рекламних пауз. Відповідно і рейтинг програми (читай: спонсорської реклами) вище рейтингів блоків прямої реклами, і на відміну від останньої спонсорську участь виключає сусідство з брендами-конкурентами.
Крім того, спонсорство - додаткова можливість просування на телебаченні тих товарів, пряма реклама яких заборонена.
Приклад
Один з яскравих прикладів - спонсорський проект компанії Nemiroff (алкогольна і консервована продукція). Виробник горілки переніс практику спонсорування спортивних заходів з українського телебачення на Перший канал. Компанія заявила про себе широкій аудиторії, яка раніше не знала про існування її продукту, і, можливо, саме цей проект дозволив їй значно збільшити свою частку на російському ринку.
Іноді спонсорство допомагає компанії не тільки збільшити впізнаваність марки, а й встановити позитивні асоціації з брендом.
Обсяг спонсорських проектів на телебаченні останні роки стабільно збільшується. Найбільш затребуваними у рекламодавців залишаються фільми і серіали, розважальні та музичні програми.
Мінімальна вартість спонсорського пакета становить приблизно 5000 дол. США, а максимальна на сьогоднішній день - 2 млн дол. Генеральне спонсорство проекту Першого капала "Фабрика зірок" обходилося в суму 2 млн дол. Приблизно стільки ж коштує найдорожчий спонсорський проект на СТС - "Кіно о 21.00 "(заставка перед початком програми і три заставки всередині фільму кожен день протягом року). П'ятисекундна заставка перед серіалом "Секс у великому місті" на НТВ коштувала 4000 дол. США.
Донедавна спонсорувались тільки програми, вироблені на замовлення продюсерськими компаніями. Як правило, в таких випадках спонсорів шукали самі продюсери. Наприклад, "Городок", "Сам собі режисер" і т.д. Зараз спонсоруються вже програми власного виробництва телеканалів і показ придбаних самими каналами фільмів. Це вже спонсорство, про який необхідно домовлятися з телеканалом, а не з виробником програм. Так, пивоварний завод "Степан Разін" представляв показ на НТВ серії фільмів про агента 007.
29 питанняВітчизняний рекламодавець, який якимись правдами чи неправдами зняв рекламний ролик і плекає надію, що його побачать ті, кому він призначається, стикається, принаймні, з двома проблемами. Перша пов'язана з високою вартістю демонстрації ролика на телебаченні, друга - зі слабким  HYPERLINK "http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F" \o "Розуміння" розуміннямтехнології розміщення реклами на телебаченні. У першому випадку ми навряд чи допоможемо, а ось у вирішенні другої проблеми постараємося допомогти. Звичайно, для вирішення технологічних проблем можна запросити спеціалізоване рекламне агентство, але це буде коштувати додаткових грошей, та й у цьому випадку рекламодавцю не можна не мати хоча б загальних уявлень про розміщення реклами на телебаченні.
Слабке уявлення вітчизняного рекламодавця про технології розміщення реклами на телебаченні не дозволяє йому грамотно сформулювати відповідь на запитання: «Чого він хоче досягти за допомогою розміщення свого рекламного ролика на телебаченні?» У відповідь найчастіше можна почути: «Хочу, щоб моя реклама була показана в кращий час ». Самі просунуті можуть сказати: «Хочу, щоб моя реклама набрала якомога більше рейтингів». За цими, поки досить загальними й абстрактними відповідями ховаються дві принципово різні моделі розміщення реклами на телебаченні: фіксоване розміщення реклами та розміщення по рейтингах.
Основні моделі розміщення реклами
Фіксоване розміщення
Це модель, яка найбільш поширена на вітчизняному телебаченні сьогодні. У цьому випадку рекламодавець купує у телевізійного каналу рекламний час, що виступає в якості товару, яким торгує телевізійний канал. Наприклад, рекламодавець хоче купити 5 хвилин під рекламний ролик тривалістю 15 секунд. Канал повинен розмістити двадцять виходів даного рекламного ролика. Час виходу найчастіше фіксується рекламодавцем. При цьому рекламодавець, спираючись на власний досвід та інтуїцію, визначає, коли і в якій програмі повинна виходити його реклама, і ревно стежить за тим, щоб його умови виконувалися.
Основна перевага такого розміщення реклами - у простоті і прозорості всього технологічного ланцюжка. У даному випадку рекламодавець бере на себе всі успіхи і невдачі розміщення. Функція каналу зводиться до звичайного продажу часу і гарантії, що рекламний спот вийде у певний, чітко фіксований час.
Недолік такого розміщення в його слабкої інформаційної обгрунтованості, а отже, і у високій ймовірності неефективності проведеної рекламної кампанії. Розміщення реклами на телебаченні багатоваріантно. Для того щоб зробити правильний вибір, необхідна обширна інформація про поведінку телевізійної аудиторії, її смаки, звички, стереотипи. Особистого досвіду рекламодавця, хоча досвід і має істотне значення, явно недостатньо. Для ефективного розміщення реклами необхідні соціологічні дані.
Розміщення по рейтингах
Саме соціологічні дані лежать в основі другої моделі - «розміщення по рейтингах», або «розміщення по GRP». Це більш складна технологія розміщення, і за цією технологією зараз реклама розміщується на федеральних каналах, і робляться спроби упровадити її в регіонах.
Головне її змістовне відмінність полягає в тому, що канал продає не час, а аудиторію. При цій схемі продаж перетворюється на послугу з розміщення реклами, а саме розміщення - в інтелектуальний процес, який базується на широкій інформаційній основі.
Переваги цієї технології розміщення реклами на телебаченні випливає з її суті - продажу рекламодавцеві аудиторії. Рекламодавець купує свою цільову групу і велику упевненість в ефективності своєї рекламної кампанії.
Недолік такої технології розміщення в її складності і сильній залежності від розвитку інформаційних джерел. Серед таких виступають: прайс-листи,соціологічні дані, дані моніторингу телевізійного ефіру
30 питанняу популяризації видавничої продукції та послуг. Перш за все необхідно відзначити, що телебачення як рекламний носій має безліч переваг. Так, незаперечною перевагою телевізійної реклами є одночасний візуальний та аудіальний вплив, а також те, що подія спосте" рігається в русі. Іншою первагою телереклами є те, що таргетинг (вибірко" вий показ реклами) дозволяє точно адресувати реламне оголошення цільовій аудиторії, відбираючи її за географічним розміщенням, інтересами, часом. Крім того, саме телебачення надає можливість створювати незабутні образи, показати, що відчуватиме глядач після придбання товару; може створити навколо товару атмосферу ажіотажу; особистісне звернення уподібнює телерекламу особистому продажу та ін. Серед недоліків теле" реклами варто назвати її короткочасність та епізодичність, зокрема нетри" валість телереклами не дозволяє запропонувати ввесь асортимент товарів; Соціальні комунікації високу вартість. Та головний її недолік полягає в тому, що увага телегляда" ча має увесь час зосереджуватися на екрані, в іншому разі телерекламу просто не сприйматимуть [11]. Саме тому вдала телереклама характери" зується тим, що: – є цікавою, послідовною візуалізацією; – привертає увагу в перші п'ять секунд; – не змушує, а допомагає сприймати суть; – сюжет створюється навколо людини, що користується товаром, а не навколо неживого предмета; – небагатослівна — кожне слово має бути впливовим. Загалом, як і інші види, телереклама має безліч форм та жанрів, най" головнішими серед яких є такі. Анімаційний ролик — це мальований, ляльковий чи з використанням комп'ютерної графіки відеоматеріал. Анімація використовується тоді, коли небажано демонструвати реальний товар з етичних чи інших міркувань, а також тоді, коли товар необхідно персоніфікувати. Біжучий рядок — короткий текст, що містить назву фірми чи товару, певну пропозицію та реквізити і який рухається внизу екрана. Біжучий рядок не може бути занадто довгим, складатися з багатьох речень. Зазвичай він має фіксований розмір у знаках чи словах. Може бути ефективним засобом для іміджевої реклами видавництва чи книжкового магазину. Напрямок руху біжучого рядка — зліва направо внизу екрана. Особлива його перевага в тому, що рядок може з'являтися не в реклам" ному блоці, а під час показу фільму або передачі, охоплюючи таким чином їхню аудиторію. Деякі дослідники вважають біжучий рядок незручним для сприйняття, оскільки глядач має «розриватися» між передачами/фільмом та рекламою. Як результат, він не сприймає рекламну інформацію якісно. Інші вважають біжачий рядок малоефективним і невиправданим, оскільки на нього мало хто дивиться і мало хто встигає записати адреси й телефони, як результат — глядач перемикає канал або виходить до телефону чи на кухню. Проте слід зазначити, глядач перемикає канал і йде в іншу кімнату і під час трансляції рекламних роликів. А біжучий рядок, хоча і є подразню" ючим фактором, але не перериває кінопоказ чи програму, на відміну від телевізійних роликів, є ефективним для інформування про місцерозміщення книжкових магазинів чи видавництв, а також про організацію спеціальних заходів (книжкових ярмарків, виставок, презентацій та ін.). Відеоролик — це зображально"звукова комерційна інформація (у запи" су) про товар, послугу, яка створюється з використанням відео" та аудіоре" сурсів. За часом демонстрування розрізняють бліц"ролик (до 15 секунд) і роз" горнутий ролик (від 15 секунд і більше). За типом сюжету відеоролики поділяються на описові, котрі містять певну інформацію, наприклад, кар" тинки з життя, свідчення покупців; благополучно"сентиментальні, вони Вісник ХДАК. Випуск 29. 2010 створюють атмосферу благополуччя, котру забезпечить рекламований товар; парадоксальні та шокові, які протиставляють у сюжеті незручності без рекламованого товару та переваги, які він надає. За способом зйомки розрізняють ігрові ролики, зняті натури, мультиплікаційні та графічні. Існу" ють сюжети з частковим використанням драматургічних елементів для висвітлення презентацій, виставок тощо.
31 питання3. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА
Ідеальні кандидати для використання зовнішньої реклами (великоформатних плакатів) - торгові фірми, фірми, що надають різні послуги, а так самоорганізатори масових заходів, концертів і т.д., клієнти яких зосереджуються на відносно невеликому просторі.
Переваги зовнішньої реклами
• Дуже помітна і, завдяки своїм розмірам, робить сильний вплив на споживачів.
• Люди часто проїжджають повз тих чи інших великоформатних плакатів, завдяки чому вплив зовнішньої реклами ще більш посилюється.
• Будучи один раз встановленою, впливає на споживачів постійно, 24 години на добу, протягом довгого часу.
• Допомагає швидкому поширенню відомостей про фірму серед споживачів. Потенційні клієнти помічають і швидко реагують на інформацію, вміщену на зовнішній рекламі.
• Зовнішня реклама часто доходить до більш заможних верств суспільства (наприклад, до людей, що їздять на машинах).
• Просто і дуже ефективно передає вашу інформацію, дає уявлення про позиції фірми.
Недоліки зовнішньої реклами
• Висока вартість. Вкладені кошти повертаються не раніше ніж через кілька місяців, а то й років.
• Псується під впливом атмосферних явищ (від дощу, вітру і т.д.), іноді її псують люди.
32 питання§ 3. ОСНОВНІ КОЛЬОРИ ТА ЇХ СПРИЙНЯТТЯ Сучасна реклама - складне виробництво, що вимагає всебічних знань. Графічний дизайн в рекламі - це процес вирішення проблеми візуальними засобами. Мета рекламного дизайну не в тому, щоб постати з найпрекраснішої або найкрасивішою картиною, а в тому, щоб створити візуальне рішення проблеми комунікації, створити правильний образ, зрозумілий аудиторії. Всі найхимерніші програмні продукти в світі не можуть врятувати невдало задуману ідею. Умінням і навичкам дизайну і композиції можна навчити, але це дуже мало для розробки грамотної реклами. Найбільша проблема в рекламі, коли дизайнер (або дизайн-бюро) закохується в своє прекрасне твір, створюючи те, що подобається самому собі, забуваючи, що він існує на гроші замовника і повинен стояти «на сторожі капіталістичних інтересів, забезпечуючи рівні продажів і робочі місця »[1]. Фотографії в рекламі привертають більше уваги, ніж малюнки. Ілюстрації, що зображують людей, привертають увагу на 23% більше, ніж ілюстрації, що зображують неживі предмети. Малюнки привертають увагу дітей, і їх часто використовують у відповідній рекламі, Рекламні оголошення поштою, надруковані на кольоровому папері, більш ефективні, ніж на простій. Око спочатку затримується на кольоровій рекламі, а потім вже на чорно-білою. Про колір у рекламі варто поговорити окремо. Кожен колір має свою дію: Зелений колір заспокоює нервову систему, знижує біль, втома, нормалізує кров'яний тиск. Блакитний колір знімає болі при невралгії, запаленнях. Помаранчевий стимулює почуття й прискорення серцебиття, підвищує кров'яний тиск, створює атмосферу благополуччя і веселого настрою. Жовтий допомагає зосередитися, загострює сприйняття і сприяє вирішенню складних ситуацій, завдань і проблем. Червоний колір - теплий і дратівливий, стимулює мозок, поліпшує настрій. Фіолетовий діє на серце і кровоносні судини. Червоний колір віддають перевагу люди влюбливі. Зелений - здібні та врівноважені. Синій - розчаровані. Коричневий - консервативно налаштовані люди, які не бажають нічого міняти. Жовтий, оранжевий - життєрадісні, імпровізують. Фіолетовий - люди з нестійким характером. Чорний - підкреслює владу і стриманість. Нижче наведені деякі з основних значень різних квітів у християнській цивілізації (тобто це споконвічно російська трактування кольорів): білий колір - срібло, чистота, правдивість, Європа, християнство; жовтий колір - золото, багатство, сміливість, Азія, буддизм; червоний колір - сила, демократія, революційність, Америка; зелений колір - родючість, розквіт, юність, Австралія, іслам; синій колір - невинність, миролюбність; фіолетовий колір - печаль, лиха; чорний колір - траур, смерть, Африка. Асоціації квітів з континентами можна побачити в багатобарвному «логотипі» Олімпіади, що символізує єднання всіх країн. Сучасна колірна семантика дещо багатші і набуває більше відтінків та смислових асоціацій: 
жовтий - сонце, світло, радість, ревнощі, заздрість, світлий, легкий, свіжий, звеселяючий, юний, сяючий; помаранчевий - спека, енергія, радість, теплота, стиглість, що випромінює, виступаючий вперед, сухий, теплий, схвильований; червоний - вогонь, любов, пристрасть, боротьба, динамізм, гнів, сила, революція, близький, пекучий, збудливий, гучний; пурпуровий - пишність, гідність, влада, держава, зрілість, багатство, компактний, виконаний внутрішньої сили, розпечений, насильницький, урочистий, важливий; фіолетовий - затемнення, старість, віра, совість, смиренність, тупий, що огортає, задушливий, похмурий, важкий, похмурий; синій - нескінченність, космос, туга, холодність, вірність, серйозний, зміцнюючий, свіжий, прохолодний, удаляющийся; смарагдовий - кристал, холод, лід, закляклість, вода, стриманий, вичікують, крижаний, стомлений, віддалений; зелений - природа, спокій, молодість, безпеку, надія, скромний, спокійний, вологий, м'який, посередній; білий - чистота, невинність, світло, легкий, свіжий, прохолодний, сліпучий, чудовий, блискучий; чорний - темрява, морок, траур, смерть, темний, важкий, теплий, всмоктуючий, засмоктує, сірий - гідність, звання, різний, диференціює, нейтральний, знатний, пишалися. Слід враховувати, що представники різних культур можуть розуміти один і той же колір по-різному. Так, в системі японської символіки синій колір символізує зло і аморальність, а в ісламській колірній системі синій колір - символ спокою, але цей спокій ночі і смерті. Білий колір в європейських  HYPERLINK "http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0" \o "Культура" культурахозначає життя, божественність, радість і т.д., а в китайській колірної символіки він означає смерть. У афроамериканців, як не дивно, навіть похоронні кортежі білі ... Тому невміло використані колірні асоціації можуть завдати непоправної шкоди всій рекламної кампанії, і це слід враховувати, виходячи на міжнародний ринок реклами. За ступенем сприйняття квітів від кращого до гіршого вони розташовуються в наступному порядку: 1) синій на білому (логотипи IBM, Nokia, Sony, HP); 2) чорний на жовтому (Білайн, UPS, фотостудія LeopART); 3) зелений на білому (BP); 4) чорний на білому (Sony Walkman); 5) зелений на червоному, червоний на жовтому (МТС); 6) червоний на білому; 7) помаранчевим на чорному; 8) чорним на пурпурному; 9) помаранчевий на білому (Palm); 10) червоним на зеленому. Слід зазначити, що синій на білому вживається найчастіше у високотехнологічній сфері товарів і послуг. Не меншу роль, ніж колір, в рекламі виконують особливі психологічні ефекти. § 4. ОСНОВНІ ШРИФТИ І ЇХ СПРИЙНЯТТЯ Шрифт, незалежно від техніки його виконання, представляє собою упорядковану графічну форму певної системи листа. Шрифт є виразником  HYPERLINK "http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0" \o "Культура" культурноїспадщини народу і розглядається як засіб естетичного і художнього оформлення носія інформації, а в поліграфії є ​​одним з найважливіших засобів оформлення будь-якої друкованої продукції. Найбільш зручно читаються і розбірливими виявилися шрифти Times Roman і Verdana. Саме ці шрифти вживається в більшості рекламних плакатів. Ними виконується найбільш важлива інформація, яку бажає донести продавець до споживача товару. Особливу увагу у створенні рекламних плакатів приділяється шрифту, яким буде написаний текст. Це інформаційне послання повинно бути легко сприймаються як і незабутнім. Виняток у зовнішній рекламі складають логотипи, назви фірм та торгових марок, які можуть писатися хитромудрим важким для сприйняття шрифтом. Гарнітура Times Roman вживається часто, так як цей шрифт має зарубки. Засічки візуально з'єднують слова і позитивно впливають на читаність і розбірливість. Людина легко сприймає даний текст. У сучасній рекламі існує тенденція - використовувати шрифти без зарубок. Гарнітура Verdana є прикладом шрифту без зарубок. Букви в цьому шрифті мають геометричну форму, вони однакової товщини, акуратні і відкриті. Такий шрифт, на думкупсихологів, позитивно впливають на візуальне сприйняття. Удобочитаемость шрифту. Удобочитаемость є одним з найважливіших достоїнств хорошого шрифту. Це не тільки загальна оцінка придатності його форми, але й показник краси. На легкість для читання впливають такі фактори: · Форма шрифтових знаків (малюнок або тип шрифту, розмір, пропорційність відносини ширини знака до його висоти, ритм форми, насиченість, колір); · Шрифтовий композиція (довжина рядка (написи) або ширина шрифтового поля (колонки), пробіл навколо рядка або шрифтового поля, інтервал між рядками, шрифтовими полями, форма рядків, шрифтового поля, ритм рядка і композицією тексту, колірне рішення); · Чіткість шрифту (відношення кольору (тони) шрифту до кольору (тону) фону - носія знаків, фактура, якість виконання); ясність шрифту (впізнаваність знаків, їх диференційованість, виправдана простота форм, представлення змісту). Необхідність дотримання вимоги удобочітаемості викликана психофізіологічними особливостями людини, їх виявляють у процесі читання й осмислення тексту. Удобочитаемость сприяє псіхосуб'ектівному відношенню до тексту, готовності до читання, зумовлюючи звички і очікування глядача. До сказаного слід додати, що легкість для читання залежить від складності змісту, текстової навантаженості, оточення, що потрапляє в поле зору одночасно зі шрифтом, а також ступеня освітленості. Перераховані фактори виконання основної вимоги - легкості читання - є загальними і становлять основу професійної грамоти в області мистецтва шрифту. Зміст і форма. Образність шрифту. На форму шрифту, його образність безпосередньо впливає, як зазначалося вище, зміст тексту. Єдність форми букви і змісту письмового повідомлення - друга основна після удобочітаемості вимогу. На якому шрифті зупинити свій вибір? Який малюнок найкращим чином буде відповідати розкриття змісту? Ці питання виникають перед кожним виконавцем. Але чи зможе швидко і точно відповісти на них, не вдаючись до зайвих пошуків підходящого шрифту за каталогами, книжок та інших джерел, лише той художник, який володіє теорією шрифту, розуміє специфіку та спільність естетичних вимог, що пред'являються до нього. Готового рецепту немає. Наявні під рукою трафарети не завжди можуть підійти для заданої теми. Не можна не враховувати і фактор морального старіння шрифту. Час висуває свої вимоги до оновлення його асортименту. Досконалість форми припускає безперервне її розвиток. Шрифт як елемент художнього оформлення повинен і вирішуватися художньо, або бути правильно підібраним, зі своїм творчим прийомом побудови композиції тексту. Спочатку з'ясуємо для себе, що літерні знаки алфавіту - це певні елементи мови, знакової системи, що мають матеріальну, чуттєво сприйняту форму і служать для позначення окремих звуків мови - фонем. Зорові образи фонем - графеми - історично сформовані, загальноприйняті схеми букв, що дозволяють безпомилково впізнавати позначаються ними звуки. Позначаючи якийсь звук, графеми можуть відрізнятися за формою, як, наприклад, графеми прописних і рядкових букв (звідси двухваріантний графематіческій лад алфавіту). Форми графем, володіючи певною структурою, відносно стійкі. Вони змінюються в часі, хоча і вкрай повільно. Більшого варьированию схильні форми знаків, для яких графеми служать морфологічної організацією, їх найбільш стійкою структурою. Що змушує змінюватися форму знаків? Звичайно, зміст. Зміст - це те матеріальну підставу, яка обумовлює зміну предмета завдяки взаємодії різних сторін і властивостей предмета, виконуваних цим предметом функцій. Відмінності у виразності шрифту примушують художника задуматися при виборі, модифікації або створення потрібних форм. Форма шрифту не пасивно слідує за змістом, вона, так само як і саме мистецтво шрифту, має відносну самостійність і впливає на зміст. У залежності від ставлення до форми шрифту художника (так само як і глядача) вона може сприяти розвитку предмета чи, навпаки, гальмувати його. В історичному аспекті процес взаємовпливу змісту і форми в шрифті постає досить наочно. У сучасній практиці при розробці шрифтів форми важливо, враховуючи взаємозв'язок її з утриманням, чітко усвідомлювати функціональне значення як самих буквених знаків, які входять у певну систему (тип шрифту, гарнітура), так і текстів (шрифтові композиції). Виконуючи одночасно утилітарну і естетичну функції, шрифт має: предметне значення (що позначаються об'єкти: буквеним знаком - звук мови, комбінацією знаків - слова і пропозиції) та експресивно-смислове значення (почуття, передані зримими образами цих об'єктів людської мови). На предметному рівні шрифт не представляє загадок для всякого грамотної людини. Про експресивно-смисловому значенні читач частіше не замислюється, але для художника шрифту це значення відіграє першорядну роль. Естетичне почуття людини рідко його обманює. Глядач, не вдаючись у тонкощі мистецтва шрифту, завжди відрізнить гарне від некрасивого, наочне від непривабливого. З духовним зростанням суспільства сприйняття і оцінка глядачем змісту, укладеного у формі шрифту, розширюються і поглиблюються, підвищуються естетичні вимоги. Мистецтво ж в особі художника представляє соціальну потребу людини в абсолютному прояві своїх творчих сил і здібностей, і в силу цього воно завжди повинно бути трошки попереду не тільки сучасного йому глядача, читача, але і свого часу. У книзі "Естетика мистецтва шрифту" відомий німецький художник шрифту Альберт Капр пише: "Мистецтво шрифту - це в першу чергу мистецтво пропорції. Напруженість і гармонія, симетрія та асиметрія, ритм форми і контрформи, єдність індивідуального і загального - при роботі над шрифтом доводиться враховувати безліч протилежностей ". За гіпотезою А. Капра, "... закони орнаменту, що грають в шрифті домінуючу роль, відображають у загальній формі основні закони природи, перш за все діалектики. Ці вироблені в процесі практичної діяльності аксіоми в повній мірі відносяться і до естетичної оцінки. Лише при дотриманні законів форми виникає враження прекрасного ". Будь-який твір образотворчого мистецтва вимагає різноманіття в єдності і єдності в різноманітті, єдиного настрою, створюваного численними відтінками, цілісності композиції, що складається з багатьох деталей, тобто прояви основного закону діалектики - закону єдності протилежностей. Ритмічний лад шрифту. Закон розвитку форми у шрифті зумовлюється повторенням таких пар протилежностей, як округлий - незграбний, широкий - вузький, великий - маленький, контрастний - нюансной і т. п. Боротьба протилежностей викликає відчуття умовного руху, внутрішньої динаміки зображення. Це і є ритм - нова якість протилежностей. Ритм створюється продуманим чергуванням плям букв і межбуквенних прогалин, взаєморозташуванням слів і рядків, геометричної і оптичної пропорційністю букв, рядків, композиції в цілому - всім лінійно-просторовим ладом. Ритм ускладнюється при об'ємно-просторовому рішенні тексту. Шрифт, підкоряючись усім цим зоровим закономірностям ритму, впливає на людину, викликаючи той або інший настрій. активізує або гальмує сприйняття, на легкість для читання і образність форми. Правильне виконання умов створення ритму - наступне за значенням основна вимога. По емоційного сприйняття ритмічний лад тексту може бути простим і складним, статичним і динамічним, врівноваженим і спокійним. Порушення ритмічних зв'язків тягне за собою враження дробности, випадковості, втрату цілісності композиції і, навпаки, гармонійне побудова допомагає читання, доставляє зорове задоволення. 
33 питання1.1. Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Вінниці (далі - Порядок) розроблений відповідно до Законів України «Про рекламу», «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист прав споживачів», «Про місцеве самоврядування в Україні»; «Про дорожній рух», на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067 та Концепції розвитку зовнішньої реклами у місті Вінниці, затвердженої рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 14.07.2011р. №1620, «Правил благоустрою території м.Вінниці»  затверджених рішенням Вінницької міської ради від 01.03.2011р. №104, «Положення про порядок оформлення, супроводу та видачі ордерів на виконання робіт в м.Вінниці», затвердженого рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 13.08.2009р. №1833.
1.2. Порядок регламентує процедури надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами та процедуру їх переоформлення, зміни й анулювання, визначає вимоги до технічного стану, художньо-естетичного вигляду та порядку розміщення рекламних засобів, умови користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, що перебувають у комунальній власності, на об’єктах та елементах благоустрою, підстави та порядок здійснення демонтажу протиправно розміщених рекламних засобів, а також порядок здійснення контролю за дотриманням положень цього Порядку.
1.3. Дія цього Порядку поширюється на всю територію міста Вінниці, включаючи розташування рекламних засобів на будинках (будівлях) і спорудах, на відкритих майданчиках, на міських вулицях (дорогах), площах та інших територіях, на територіях зелених насаджень, на елементах вуличного обладнання, на об’єктах та елементах благоустрою, зовнішніх та внутрішніх поверхнях підземних переходів, інших об'єктах, розташованих на відкритій місцевості, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.
Порядок є обов'язковим до виконання всіма суб'єктами, що вступають у правовідносини з питань розміщення зовнішньої реклами у межах території міста Вінниці.
1.4. У цому Порядку наведені нижче терміни вживаються у наступних значеннях:
алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена як правило, з обох боків деревами та чагарниками;
афішна тумба – стаціонарний вертикальний рекламний засіб циліндричної форми, призначений для розміщення, як правило, рекламних афіш;
великоформатний рекламний засіб – спеціальна конструкція, площа рекламної поверхні якої становить 12 кв.м та більше;
демонтаж – комплекс заходів, які передбачають відокремлення рекламного засобу разом з основою від місця його розміщення, включаючи подальше транспортування на місце зберігання;
договір на право тимчасового користування місцями для розташування рекламних засобів – двосторонній договір, укладений між розповсюджувачем зовнішньої реклами та виконавчим комітетом міської ради, що визначає їх взаємні права та обов’язки щодо користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності; якщо місця для встановлення рекламного засобу не перебувають у комунальній власності розповсюджувачу зовнішньої реклами вкладає договір з власником місця за його згодою;
дозвіл – документ встановленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;
екстендери – конструктивні елементи, призначені для розміщення на стаціонарних наземних рекламних засобах з метою об’ємно-просторової візуалізації конкретного сюжету зовнішньої реклами;
заявник – фізична або юридична особа, що звертається до робочого органу із заявою про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;
зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;
місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості в межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);
пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;
прилегла територія до рекламного засобу - територія, яка необхідна для встановлення та обслуговування рекламного засобу, і визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу;
протиправно розміщений рекламний засіб – рекламний засіб, що характеризується хоча б однією з наступних ознак: - розміщується без виданого у встановленому порядку дозволу; - продовжує розміщуватись після закінчення терміну дії дозволу, у тому числі у випадку анулювання дозволу чи відмови у його продовженні; - розміщується з недотриманням хоча б одного з визначених дозволом параметрів щодо формату, типу, розміру рекламного засобу та/або місце розташування якого не відповідає місцю, визначеному дозволом; - розміщується на місцях, що перебувають у комунальній власності, без укладання відповідного договору з виконкомом міської ради, у тому числі у разі закінчення терміну дії договору або його дострокового розірвання.
рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача, рекламоносії;
робочий орган – департамент архітектури, містобудування та кадастру Вінницької міської ради, уповноважений Вінницькою міською радою регулювати діяльність з розміщення зовнішньої реклами у межах міста Вінниці;
розповсюджувач зовнішньої реклами – особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами рекламними засобами, що належать такій особі на праві власності або передані їй у користування;
рекламна площина – зовнішня сторона рекламного засобу, що використовується для розміщення зовнішньої реклами;
складний рекламний засіб – наземна конструкція, загальна площа якої більше ніж 24 кв.м або форму якої виготовлена за індивідуальним проектом (нетипова, нестандартна конструкція). До складних рекламних засобів відносяться також дахові установки;
соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;
спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі, флагштоки тощо), які використовуються для розміщення зовнішньої реклами; 
формат рекламного засобу – розмір площі однієї зовнішньої сторони рекламного засобу, що використовується для розміщення зовнішньої реклами.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про рекламу", Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Законі України "Про благоустрій населених пунктів", Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актах.
 
2. Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами. Повноваження
 
2.1. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами виконкомом міської ради уповноважено департамент архітектури, містобудування та кадастру (далі робочий орган, рішення 6 сесії 6 скликання Вінницької міської ради від 1 квітня 2011 року № 218 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.03.2011 року №101 «Про затвердження Положень виконавчих органів Вінницької міської ради»).
Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.
2.2. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами уповноваженим органом залучаються на громадських засадах представники об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.
2.3. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та за процедурами, встановленими виконкомом міської ради відповідно до цього Порядку.
2.4. Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконкомом міської ради забороняється.
2.5. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб, балансоутримувачів) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища  та з додержанням Правил благоустрою територій міста Вінниці.
2.6. Послуги, які виконуються на платній основі міським комунальним підприємством «Вінницький муніципальний центр містобудування та архітектури» (далі МКП «ВМЦМіА») по підготовці необхідних документів на розміщення зовнішньої реклами:
2.6.1. Виготовлення топогеодезичних матеріалів знімання місцевості           (М 1:500) з прив'язкою місця розташування наземного рекламного засобу та позначенням виду робіт, або схеми в М 1:2000 для розташування рекламних засобів на опорах вуличного освітлення, фасадах будинків тощо;
2.6.2. Виготовлення витягів зі схем комплексного розміщення рекламних засобів;
2.6.3. Розроблення проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
2.6.4. Підготовка фотографій місць, де планується розташувати рекламні конструкції та комп'ютерного макету фрагментів місцевості з запропонованими рекламоносіями;
2.6.5. Виготовлення ескізів рекламних засобів, які мають включати конструктивне рішення рекламоносіїв з основними габаритними розмірами, кресленнями вузлів кріплення, дані про застосовані матеріали, про під'єднання до електропостачання, іншими технічними характеристиками, обов'язковим підписом проектанта щодо дотримання нормативних вимог;
2.6.6. Виготовлення бланків дозволів;
2.6.7. Погодження питання щодо надання дозволу із зацікавленими органами  (особами) за дорученням розповсюджувача зовнішньої реклами;
2.6.8. Підготовка договору тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності, для розташування рекламного засобу .
Зазначені у пункті 2.6 цього Порядку послуги розповсюджувач зовнішньої  реклами може одержати в інших органах, установах та організаціях (крім            пп. 2.6.8).
2.7. Повноваження робочого органу:
2.7.1. Розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами:
- про надання дозволу;
- про внесення змін у дозвіл;
- про переоформлення дозволу;
- про продовження строку дії дозволу.
2.7.2. Надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами вихідних даних на розробку проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
2.7.3. Прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;
2.7.4. Погодження договорів тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальний власності для розміщення рекламних засобів;
2.7.5. Підготовка проекту рішення виконавчого комітету міської ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;
2.7.6. Видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету міської ради;
2.7.7. Підготовка проектів рішень виконкому міської ради щодо продовження терміну дії дозволів;
2.7.8. Підготовка проектів рішень виконкому міської ради щодо зміни місця розташування рекламного засобу;
2.7.9. Ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру міста;
2.7.10. Подання управлінню у сфері захисту прав споживачів Вінницької облдержадміністрації матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;
2.7.11. Подання до управління у сфері захисту прав споживачів Вінницької облдержадміністрації для вжиття ним відповідних заходів щодо незаконно встановлених рекламних засобів у межах власних повноважень;
2.7.12. Ведення обліку рекламних засобів та дозволів на розташування зовнішньої реклами;
2.7.13. Здійснення контролю за дотриманням розповсюджувачами зовнішньої реклами Порядку розміщення зовнішньої реклами;
2.7.14. Підготовка запитів до власників або користувачів об’єктів та елементів благоустрою, де розташовуються рекламні засоби про наявність інформації щодо даних рекламоносіїв та їх власників (якщо власники рекламних засобів не відомі);
2.7.15. Підготовка попереджень власникам рекламних засобів з вимогами демонтувати рекламні засоби, встановлені з порушенням вимог чинного законодавства, та місцевих правил, Правил благоустрою територій міста Вінниці, затверджених рішенням міської ради від 01.03.2011 р. №104, або термін дії дозволів на розташування яких закінчився;
2.7.16. Складання актів про неналежний зовнішній вигляд та технічний стан рекламоносіїв;
2.7.17. Підготовка матеріалів для передачі до департаменту правової політики та якості для ведення судово-претензійної роботи;
2.7.18. Подання органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл;
2.7.19. Підготовка проектів рішень виконкому міської ради про анулювання дозволів у випадках, передбачених даним Порядком;
2.7.20. Прийняття рішень щодо зміни конструкції рекламного засобу;
2.7.21. Робочий орган здійснює загальну координацію згідно повноважень відповідно до законодавства.
2.8. Повноваження Департаменту міського господарства:
2.8.1. Погодження дозволів, як утримувача місця розташування рекламного засобу, у випадках, коли рекламний засіб розташований на місцях, що перебувають в комунальній власності. Погодження здійснюється безоплатно, бланк дозволу є єдиним документом, необхідним для погодження;
2.8.2. На запит робочого органу видавати технічні умови на встановлення рекламних засобів.
2.8.3. Надання ордерів на виконання робіт, пов’язаних з порушенням благоустрою територій, де встановлюється засіб зовнішньої реклами, термін надання - 15 днів з дня подачі в ЦАП «Прозорий офіс» пакету документів встановленої форми.
2.9. Повноваження інспекції по контролю за благоустроєм та санітарним станом міста:
2.9.1. Здійснення контролю за утриманням рекламного засобу, прилеглої до рекламного засобу території, та складання приписів та протоколів про адміністративне правопорушення;
2.9.2. Здійснення подання до робочого органу про скасування дозволу в разі порушення розповсюджувачем реклами Правил благоустрою територій                 м. Вінниці та інших чинних правил та норм благоустрою;
34 питанняФормати зовнішньої реклами. Згідно з чинним Федеральним законом "Про рекламу" поширення зовнішньої реклами відбувається "з використанням щитів, стендів, будівельних сіток, перетяжок, електронних табло, повітряних куль, аеростатів та інших технічних засобів стабільного територіального розміщення (далі - рекламних конструкцій), що монтуються і розташовуються на зовнішніх стінах, дахах і інших конструктивних елементах будівель, будівель, споруд або поза ними, а також зупиночних пунктів руху громадського транспорту". Таким чином, будь-яка стаціонарна рекламна конструкція на вулиці, будівлі або всередені будівлі розглядається як конструкція зовнішньої реклами. У той же час в ситуації західної традиції класифікації реклами прийнято виділяти зовнішню рекламу (outdoor, або конструкції, що розташовуються зовні будівель) indoor-рекламу (конструкції з розміщенням всередині будівель).
Як вже говорилося, зовнішня реклама працює з різноманітними носіями, які можна класифікувати за наступними критеріями:
1) технологія носія;
2) формат;
3) тип;
4) розмір носія.
З точки зору технології виділяють цифрові і нецифровые носії. До перших належать різні плазмові і світлодіодні екрани, які дозволяють показувати повноцінні відеоролики, хоч і без звуку. До другого виду відносяться всі традиційні носії з постійним фіксованим зображенням.
Компанія ЕСПАР-Аналітик, що займається моніторингом зовнішньої реклами в 50 містах Росії, виділяє п'ять основних форматів поверхонь зовнішньої реклами:
o сіті-формат (1,2 х 1,8 м);
o щити (6x3 м);
o великі форми (всі види дахових установок і поверхні площею понад 30 м2);
o щити (крім 6х3м, площею до 30 м2);
o інші форми (різноманітні поверхні, крім щитів площею до 30 м2).
До цієї класифікації можна додати перетяжки, які не фіксуються в моніторингу ЕСПАР-Аналітик, так як період їх розміщення менше місяця, що менше, ніж у інших форматів зовнішньої реклами. Додатково ЕСПАР-Аналітик використовує більш детальну класифікацію за типами носіїв. Що стосується класифікації за розміром носія, то тільки в Москві ЕСПАР-Аналітик виділяє 357 варіантів розмірності носія (табл. 4.5).
Незважаючи на все розмаїття носіїв, яке можна зустріти в зовнішній рекламі, її основу складають два формати носіїв з фіксованими розмірами. Це щити 6 х 3 м та сіті-формат з розмірами 1,2 х 1,8 м. В цілому по всіх містах моніторингу ЕСПАР-Аналітик на їх частку припадає 85% всіх поверхонь зовнішньої реклами (в Москві - 80%).
До найбільш поширених форматів зовнішньої реклами належать щити, або білборди. Як правило, це окремо стоять конструкції з двома робочими поверхнями. Для розміщення оплачується не весь щит, а його поверхні, хоча поняття можуть підмінятися і фраза "кампанія на 200 щитів" фактично означає 200 поверхонь. Поверхні щита позначаються як сторона А (праворуч по ходу руху) і сторона В (зліва по ходу руху, інакше - на іншій стороні вулиці). Помітність боку Авище, тому ціна на використання цієї сторони вище, ніж сторони Ст. Якщо щит стоїть на розділовій смузі проспекту / вулиці, то сторони вважаються рівноцінними, на них дається однакова ціна і вони позначаються А і Л2 (див. рис. 4.5).
Таблиця 4.5. Розподіл поверхонь зовнішньої реклами за форматами і типамиРис. 4.5. Робочі поверхні щитової реклами
В основному розміщення на щитах впливає на автомобілістів; залежно від швидкості руху транспортного потоку час контакту з рекламною поверхнею в середньому становить від 2 до 8 секунд. З-за цього вимогами до зовнішньої реклами є яскравість і помітність креативу, акцент на зображенні, мінімум тексту і використання великих шрифтів. У деяких випадках, щоб підвищити помітність щитової кампанії, виділити її серед рекламного шуму в зовнішній рекламі, привернути увагу аудиторії, використовуються макети з экстендерами - елементами, що виступають за поле поверхні.

Рис. 4.6. Зовнішня реклама у вигляді щита (а) і трівіжн (б)
Серед формату щитів 6х3м (білбордів), крім стандартних поверхонь з одним зображенням, можна зустріти трівіжн або призматрон (див. рис. 4.6), односторонню конструкцію, рекламне поле якої утворено поруч вертикально встановлених тригранних призм (трівіжн). Призми можуть періодично повертатися на 120°, змінюючи зображення, що дає можливість показати до трьох макетів на одній конструкції або три робочі поверхні, позначаються А1, А2 і А3.Даний тип конструкції зустрічається також серед великих форматів.
Наступним за значимістю форматом зовнішньої реклами після щитів є сіті-формат: кілька видів носіїв, об'єднаних загальним розміром 1,2 х 1,8 м. На відміну від щитів 6 х 3 м вплив сіті-формату більшою мірою націлена на пішоходів, він розташовується на тротуарах і володіє меншим розміром, ніж щити.
Найбільш часто зустрічаючихся носієм в рамках сіті-формату є пілони (скролери, ролери) -окремо стоять двосторонні (рідше односторонні) конструкції, що представляють собою короб з внутрішнім підсвічуванням (мал. 4.7). На деяких пілонах всередині короба монтуються системи, що дозволяють прокручувати стрічку з декількома зображеннями, і такий вид носія називається ролер, або скроллер. Важливою перевагою цього виду сіті-формату вважається його розташування в центрі міста, в культурно-історичній частині, на основних пішохідних маршрутах. У ряді великих міст, де в центрі міста заборонено використання щитів (наприклад, Санкт-Петербург), пілони і ролери - важливий інструмент покриття руху, що проходить через центр.
Сіті-формат також використовується в якості конструктивного елемента зупиночних павільйонів громадського транспорту, виступаючи не тільки носієм реклами, але і бокової чи задньої стінкою самої зупинки. Порівняно з іншими носіями сіті-формату, зупинки забезпечують високу тривалість контакту і ними дуже ефективно перекривати транспортні вузли міста, точки, де сходяться основні потоки громадського транспорту.
І третій поширений тип сіті-формату - це панель-кронштейни - двосторонні панелі, підвішені вздовж доріг на щоглах вуличного освітлення (ліхтарних стовпах) на висоті до 2-3 м. На відміну від інших носіїв сіті-формату, панель-кронштейни більшою мірою орієнтовані на автомобілістів, але з-за малого розміру, посиленого висотою підвісу конструкції, вони володіють низькою помітністю. Тому панель-кронштейни мило годяться для донесення складних повідомлень, але макет з великим логотипом марки цілком підходить для нагадування про неї, збільшення впізнаваності. В силу своїх комунікаційних обмежень панель-кронштейни рідко виступають самостійним інструментом рекламної комунікації та використовуються в рамках широкого медіа-міксу і спліта носіїв. До плюсів панель-кронштейнів можна віднести вартість розміщення на них, що значно нижче, ніж на інших носіях сіті-формату (див. рис. 4.7).
Всі рекламні поверхні площею понад 30 м2 можна віднести до великих форм зовнішньої реклами. В даній категорії найбільш високо кількість рекламних носіїв нестандартного розміру. Це пов'язано з тим, що у практично всіх типів конструкцій розміри залежать безпосередньо від об'єкта, на якому вони встановлюються. Подібна залежність найбільш очевидна у разі брандмауерів, будівельних сіток або дахових установок, розмір яких визначається площею торця будівлі у разі брандмауерів, площею фасаду будівлі або периметра будівлі у випадку з будівельними сітками, висотою будівлі і даху площею у випадку з дахової установкою.

Рис. 4.7. Зовнішня реклама у вигляді пілона (а), зупинного павільйону (б) і панель-кронштейни (в)
В рамках великих форм зовнішньої реклами можна виділити і цілком стандартні конструкції, на які припадає майже половина всього ринку великоформатних конструкцій. Мова йде про суперсайтах - поверхнях розміром 12 х 5 і 15 х 5 м і супербордах розміром 12 х 4 м (рис. 4.8). З-за великого розміру конструкцій рекламне зображення на них помітно з великих відстаней, що важливо, якщо мова йде про швидкісних трасах з великим полем і глибиною огляду. Приміром, у Москві суперсайти і суперборды - основний тип конструкцій, що стоять на Московській кільцевій дорозі (МКАД) і третьому транспортному кільці (ТТК), великих транспортних артеріях з багатосмуговим рухом, з великими швидкостями і великою відстанню від крайньої лівої смуги до узбіччя, де встановлюються конструкції.
Велика площа великоформатних поверхонь забезпечує високу помітність рекламного макету, увагу до повідомлення і запам'ятовуваність марки і її пропозиції. У свій час Маршалл Макклюен висловив думку про те, що повідомлення виражається і у виборі його носія (medium is a message). З цієї точки зору вибір великого формату також закладається певне повідомлення аудиторії. Великий помітний носій, домінуючий не тільки серед інших рекламних повідомлень зовнішньої реклами, і виділяється на загальному тлі забудови району, підспудно повідомляє про силі і значущості марки, рекламне повідомлення яку він несе. Тому великий формат служить одним з інструментів іміджевої комунікації, завдання якої - стимулювати звернення до марки і формувати лояльність до неї за рахунок донесення

Рис. 4.8. Зовнішня реклама у вигляді будівельної сітки, брандмауера (а) і суперсайта (б)
до аудиторії образів, що викликають у неї позитивне ставлення до марки і її споживання.
Як вже зазначалося, дати повноцінний огляд всіх типів носіїв зовнішньої реклами практично неможливо. Тому, розглядаючи зовнішню рекламу, ми, звичайно ж, пропустили величезна кількість носіїв, залишивши без уваги великогабаритні макети товару, прапори, покажчики, повітряні конструкції, рекламу на тротуарах, рекламне графіті і багато іншого. Частка подібних носіїв на ринку зовнішньої реклами невелика, хоча вони мають свою нішу і можуть відігравати важливу роль в медіа-міксі рекламної кампанії.
Транспортна реклама. В Росії тим чи іншим видом громадського транспорту (маршрутки, наземний транспорт, метро) хоча б раз протягом тижня користуються 77% жителів старше 16 років, що проживають в містах з чисельністю жителів понад 100 тис. осіб. Маршрути наземного транспорту пронизують весь місто, а його помітність на дорозі дозволяє впливати не тільки пасажирів, але і на автомобілістів, пішоходів і т. п.
Для розміщення реклами використовуються практично всі види транспорту. Це стосується і міського наземного і підземного транспорту, приміського та міжміського транспорту, річкового і повітряного. Основні формати розміщення па транспорті - це оформлення самого транспортного засобу або його частин/елементів і розміщення всередині салону транспортного засобу (табл. 4.6).
Таблиця 4.6. Обсяг використання видів транспорту протягом тижня, % від аудиторії старше 16 років
Вигляд транспорту Москва Санкт-Петербург Росія (міста 100+)
Маршрутне таксі 30 38 48
Наземний транспорт 54 59 55
Метро 64 56 16
Автомобіль 39 36 37
В рамках оформлення міського наземного громадського транспорту (автобуси, тролейбуси і трамваї) в даний момент на російському ринку пропонується три види розміщення (рис. 4.9):
o повне оформлення транспортного засобу (ТЗ). Рекламний макет задіє всі поверхні ТЗ: борту, передній і задній торці;
o бортова реклама. Оформлення тільки бортів ТЗ, без торців. Наприклад, в Санкт-Петербурзі можливість повного оформлення ТЗ обмежена законодавчо. Це також єдиний варіант, який використовується при оформленні маршрутних таксі;
o медиаборт. Економ-варіант оформлення транспортного засобу, при якому під рекламу задіюється тільки один борт (не повністю). Такий підхід знижує вартість виробництва макета і розміщення.

Рис. 4.9. Приклади рекламного оформлення транспортних засобів
Крім оформлення ТЗ зовні, для рекламодавців пропонуються різноманітні види носіїв в його салоні. Ще на початку 1990-х рр. в салонах наземного громадського транспорту стали з'являтися перші рекламні повідомлення на папері різного формату. Зараз їх місце міцно зайняли плівкові стакеры: 30 х 40 см (АЗ) і 20 х 30 см (А4), що розміщуються в простінку між вікном і дверима, 48 х 15 см - над дверима. У ряді регіонів крім стандартних носіїв в салоні ТЗ можна побачити і інші типорозміри стакеров, у тому числі виконаних на папері, але на них припадає невелика частка розміщення. Крім стікерів, в салоні ТЗ можуть встановлюватися рекламні поручні, рrотоbох, розміщення на схемі маршрутів, реклама на квитках, біжучий рядок, аудиореклама. Салони маршрутних таксі обладнані моніторами з видеорекламой.
Реклама в метро. У семи містах Росії (Москва, Санкт-Петербург, Нижній Новгород, Новосибірськ, Єкатеринбург, Самара і Казань) крім наземного громадського транспорту діє метро. Хоча тільки в двох містах - Москві і Санкт-Петербурзі - на метро припадає значний обсяг перевезень пасажирів, порівнянна або навіть перевершує обсяги перевезень наземним транспортом. У цих містах розміщення в метро служить потужним інструментом охоплення аудиторій, здатним вирішувати різні комунікативні завдання і забезпечувати досягнення різноманітних маркетингових завдань. За місяць рекламної кампанії розміщення в підземці Москви і Санкт-Петербурга дозволяє охопити до 70-75% аудиторії і забезпечити високу частоту контакту з рекламним повідомленням. Житель Москви проводить в метро в середньому до 40 хвилин в день, що сильно підвищує імовірність і тривалість контакту з низкою рекламних носіїв, доступних в метро (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Приклади рекламних носіїв в метро
В інших містах метро обмежується однією гілкою (тільки в Новосибірську дві гілки з загальним число станцій 12). Метро в цих містах покриває не всі райони, що сильно позначається на пасажиропотоці, на можливості охоплення аудиторій за допомогою розміщення в метро. У цих містах метро протягом тижня використовують не більш 20-25% жителів міста (в окремих містах і того менше), і воно сильно поступається наземного транспорту.
Розміщення В метро кожного з міст є певний набір загальних речей. У підземці будь-якого міста є оформлення інфраструктури станцій і розміщення всередині вагонів, використовуються два основних формати - стікери і лайт-бокси (поверхня з внутрішнім підсвічуванням). Але на цьому загальні моменти закінчуються, так як метро кожного міста пропонує свої унікальні можливості з точки зору типів носіїв і їх розмірів. Наприклад, в московському метро по мірі руху під землю ми зіткнемося з стакерами на дверях станцій, односторонніми лайт-боксами сіті-формату в прикассовых вестибюлях станцій, прапорцями над турнікетами, стакерами на турнікетах, лайт-боксами в переходах станцій, эскалаторными щитами, відеоекранами на станціях, лайт-боксами на станціях (не на всіх), шляховими щитами (стакеры 4 х 2 м, доступні на ряді станцій), великою різноманітністю стакеров у вагонах (рис. 4.11).
Крім візуальних засобів комунікації, у московському метро є і аудиореклама на ескалаторних спусках. У Санкт-Петербурзі до московського списку носіїв додадуться великоформатні лайт-бокси в прикассовых вестибюлях станцій, двосторонні ескалаторні лайт-бокси 0,6 х 0,9 м, а вагонах метро зустрічаються стакеры інших розмірів, ніж у Москві, у тому числі двосторонні стакеры АЗ і А2, розміщуються на вікнах вагонів. Але відеореклама в метро Санкт-Петербурга ще не проникла, хоча вона давно вже є в Нижньому Новгороді. У підземці ряду міст можуть запропонувати носії, які заборонені і в Москві, і в Санкт-Петербурзі, наприклад зовнішнє оформлення вагонів і підлогові стакеры. І розміри інших "традиційних", носіїв у всіх містах часто відрізняються від їх аналогів, що використовуються в Москві.

Рис. 4.11. Види і розташування рекламних носіїв у вагонах метро (Москва)
Рекламні можливості транспорту не вичерпуються розміщенням в метро і наземному громадському транспорті. Додатково можна згадати розміщення стакеров 30 х 40 см (див. рис. 4.10) у приміських поїздах, на річкових трамваях, мобільні щити (поверхні, змонтовані на базі автомобіля), можливості розміщення в літаках (оформлення салону, підголівників крісел), реклама на та в таксі і багато іншого. Транспорт пропонує безліч варіантів розміщення, і крім базових стандартних видів розміщення, докладно розглянутих нами, завжди можна знайти унікальний варіант, який буде найбільш повно відповідати завданням кампанії і відповідати цільовій аудиторії.
Indoor-реклама. Порівняно з рекламою на транспорті та зовнішньою рекламою у indoor-реклами більш високі можливості роботи з вузькими аудиторіями. Транспортні потоки, охоплювані транспортної та зовнішньою рекламою, є широкими аудиторіями, і носії цих двох видів рекламного розміщення практично не дозволяють вичленувати з них вузькі соціально-демографічні, поведінкові або споживчі аудиторії, indoor-реклама охоплює аудиторії, які вже дісталися до певного місця призначення: під'їзди, навчальні заклади, бізнес-центри, торгові центри, кінотеатри, вокзали і аеропорти, спортивні заклади, розважальні заклади та інші об'єкти міської інфраструктури. Розміщення в цих місцях дозволяє виділити певні вузькі аудиторії з унікальними характеристиками споживання, стилю життя, віковими та дохідними характеристиками і т. п.
Indoor-реклама дозволяє не тільки працювати з вузькими аудиторіями. Вона поєднує в часі рекламне повідомлення марки та на момент прийняття рішення про її покупку, ситуації її споживання або ситуації, коли в ній може виникнути необхідність. Наприклад, розміщення реклами марки спортивних товарів у торговому центрі, де вона продається, або у фітнес-центрі, де вона може використовуватися.
Практика і дослідження ефектів реклами показують, що чим рекламне повідомлення марки ближче за часом до ситуації покупки, тим вище ймовірність покупки рекламованої марки, адже на місці продажу приймається
80% рішень про покупку. Таким чином, (Indoor-розміщення забезпечує останнє нагадування про марку та її пропозиції, що передує прийняттю рішення про її купівлю (купувати чи не купувати). Причому indoor-реклама може виступати в якості самостійного інструменту, але в рамках складної комунікації з використанням декількох медіа вона може посилити загальний ефект кампанії.
З-за своїх комунікаційних особливостей indoor-реклама найбільш повноцінно присутній у місцях продажу різних торгових точках і торгових центрах. Там можна знайти практично всі типи носіїв, що становлять основу indoor-комунікації, в будь-якому місці - постери, стакеры, лайт-бокси, сіті-формату, рекламні стійки, відеорекламу, indoor-реклама в торгівельних точках найбільш добре підходить для просування марок, представлених в цих точках, стимулюючи їх продажу. У тому випадку, якщо власником рекламних конструкцій є сам торговий центр/точка, це стає вже "залізним" правилом, згідно якому}' до розміщення допускаються тільки рекламодавці, які орендують торгові площі або чиї марки представлені у продажу. Якщо власник рекламних конструкцій незалежна стороння компанія, то до розміщення може бути допущена будь-яка марка. Наприклад, продажем реклами на відеомоніторах в торгових центрах МЕГА займається "VI плазма", один з найбільших операторів indoor-реклами, який розмістить на них будь-якого рекламодавця. Але всі інші indoor-конструкції в МЕГА, як і самі торгові центри, належать MEGA Development AG,яка при розміщенні буде віддавати пріоритет компаніям, котрі орендують торгові площі.
Об'єднання в один блок каналів зовнішньої, транспортної та indoor-реклами іноді викликає дискусії. Але, як вже було сказано раніше, в практиці ведення бізнесу ці, безсумнівно, різні за можливостями канали об'єднані.
Отже, в даній главі ми розглянули основних учасників рекламного процесу : рекламодавців, рекламні агентства та канали поширення реклами, взаємодіючих один з одним і становлять споживачеві певний рекламний продукт. Його ми маємо намір проаналізувати в наступній главі.
35 питанняГлава 7 Реклама на транспорті
Як масового засоби впливу на людей, що користуються різними видами транспорту, реклама на транспорті незамінна. Щодня послугами метро, ​​автобусів, тролейбусів, трамваїв, приміськими електричками користуються мільйони людей.
Реклама на транспорті класифікується на три види:
1) внутрішньосалонове рекламні планшети в громадському транспорті;
2) Зовнішні рекламні плакати, розміщені на зовнішніх сторонах транспортних засобів;
3) Станційні плакати, що розміщуються на залізничних вокзалах і в Аерофлот, на автобусних станціях, на зупинках трамваїв і тролейбусів, на автозаправних станціях.
Середня тривалість проїзду в громадському транспорті становить 30 хвилин.
Число читачів внутрішньосалонових планшетів перевищує кількість читачів газет.
Коло читачів внутрішньосалонових планшетів становить приблизно 25% від дорослого населення.
Реклама на транспорті може бути обмежена рамками одного міста, але може включити в себе набір регіонів. Реклама на транспорті дозволяє варіювати розміщення і форми і розміри оголошень. Транспортна реклама розрахована на специфічні аудиторії - робітників - чоловіків і жінок, що переїжджають з дому на роботу і назад, домашніх господарок, що відправляються днем ​​за покупками, школярів і студентів.
Існують п'ять найбільш важливих правил реклами на транспорті.
1. Часто попадатися на очі.
2. Залучати до себе увагу.
3. Бути короткою.
4. Бути легко читається на ходу.
5. Бути зрозумілою.
Реклама на засобах транспорту включає в себе три види:
внутрішні рекламні наклейки, зовнішні плакати на бортах транспорту і щити на зупинках і платформах. Внутрішні рекламні наклейки та оголошення вивішуються у поїздах, автобусах, тролейбусах, трамваях, метро, ​​таксі. Реклама на бортах буває як навісний, так і мальованої.
     Транспортна реклама підходить для магазинів і фірм, що пропонують різні послуги населенню, а також для організаторів масових заходів, цільовий ринок яких зосереджений у даному населеному пункті. Реклама, розміщена зовні транспортних засобів, звернена до іншої групи населення, ніж реклама всередині їх.
Переваги реклами на засобах транспорту
• Добре помітна і, отже, ефективна.
• Доступна споживачам протягом 16 або 18 годин на добу.
• Її можна використовувати, щоб донести рекламу до багатих людей, що користуються машинами.
• Постійно переміщається по місту; ваше оголошення побачать різні групи споживачів.
• Впливає на людей, що перебувають у замкненому просторі (тільки реклама всередині салонів).
Недоліки реклами на засобах транспорту
• Постійне русі, у людей всього кілька секунд, щоб засвоїти інформацію (стосується тільки реклами на бортах).
• Схильна до дії атмосферних чинників та актів вандалізму.
• Не завжди доречна і не завжди доступна.
36 питанняПереваги та недоліки реклами на наземному транспорті Реклама на наземному транспорті — один із найпопуляр> ніших видів масової реклами, котру вважають різновидом зовнішньої. Проте, порівняно з останньою, вона має деякі пере> ваги, що пов'язані з сутнісними особливостями її носіїв — тран> спортних засобів. 1. На відміну від інших видів зовнішньої реклами, реклама на транспорті є динамічною рекламою, що дозволяє їй, по>пер> ше, охоплювати більшу кількість споживачів, адже вона зверне> на до величезних потоків людей, що рухаються — це водії і пасажири суспільного і легкового транспорту, пішоходи, це — 141 — приватні особи і представники ділового світу. Щоб забезпечи> ти подібне охоплення цільової аудиторії стаціонарними видами зовнішньої реклами, необхідна як мінімум у 2–3 рази більша кількість рекламних поверхонь. По>друге, динамічна реклама привертає набагато більше уваги, ніж зображення, розміщене стаціонарно. По>третє, мобільна реклама доступна в будь>якій частині міста. 2. Розмір рекламної поверхні в цього виду реклами набагато більший, ніж у інших рекламоносіїв. Так, площа зовнішньої по> верхні одного тролейбуса складає 77 кв. м. (довга машина), або 59 кв.м. (коротка), при цьому рекламна площа складає близько 60%, що перетворює цей носій на один з найбільших і най> помітніших у місті. Реклама на транспорті дозволяє варіювати розміщення, форми і розміри оголошень. 3. Цей вид реклами надає рекламодавцеві великий вибір в орієнтації своєї реклами по категоріях споживачів, тобто вона може бути легко скоректована під вимоги тієї або іншої тери> торіальної, соціальної чи іншої групи. Наприклад, залежно від характеристик товару, рекламу на транспорті можна зосереди> ти в певному районі міста, де сконцентровані центри продажу даного товару, або охопити якнайбільший простір міста, якщо товар продається в кожному магазині. Досягається це завдяки вибору маршруту, що курсує в даному районі, — для першого випадку, і вибору маршруту, що проходить по центральних магістралях міста, — у другому.Також можлива орієнтація рек> лами за рівнем добробуту потенційного покупця. Градація рівнів купівельної спроможності потенційних споживачів рек> ламованих товарів або послуг відбувається дуже просто. Спожи> вачі низького і середнього статку сприймають рекламну інфор> мацію, розташовану в салонах тролейбусів і трамваїв (а, як відомо, людина проводить у транспорті в середньому чверть ро> бочого дня). Споживачі зі статком, вищим за середній, спо> стерігають рекламну інформацію зовні, користуючись власни> ми транспортними засобами, але постійно перетинаючись з міським транспортом у процесі руху. Автомобільні пробки, пов'язані зі збільшенням транспортного потоку, сприяють ефек> тивному сприйняттю рекламної інформації власниками авто> мобілів, що терпляче чекають, коли великогабаритний носій реклами звільнить їм дорогу. 4. Транспортна реклама є найприйнятнішою за співвідно> шенням ціна — якість: зазвичай її вартість нижча приблизно в 2–3 рази (залежно від об'єкта порівняння). — 142 — 5. Реклама на транспорті має тривалий термін ефективної дії: залежно від часу року або доби рекламна інформація, розміщена на об'єктах, що рухаються, сприймається по>новому при кожній зустрічі потенційного споживача з носієм реклами. Це підвищує запам’ятовування рекламної інформації, не вик> ликаючи «ефекту неприйняття» реклами. Означені переваги транспортної реклами не усувають її не> доліків, на які обов'язково слід зважати при виборі видів рекла> моносіїв. Серед недоліків реклами на транспорті варто назвати такі. Нетривалість контакту аудиторії з рекламоносієм. Тому зде> більшого вона використовується як іміджева, а не торгова. Ефек> тивна лише в разі одночасного застосування інших носіїв. Потребує досить стандартних форматів: транспорт має роз> тягнуту по горизонталі поверхню, численні вікна, двері, конст> руктивні елементи. Реклама на транспорті не дозволяє вводити додаткові кон> структивні елементи, вирізнятися за формою носія. Вона не повинна перевищувати розмірів самого транспортного засобу. Забороняється заклеювати непрозорими рекламними ма> теріалами вікна огляду більше ніж на 20%. Одна з особливостей реклами на транспорті — відсутність гарантії, що увесь час, зазначений у договорі, транспорт (тро> лейбус, автобус, трамвай або маршрутне таксі) рухатиметься. Це необхідно обов'язково брати до уваги під час підписання до> говору з автопарком або рекламним агентством. Гарантія може складати лише 70–80%. Що стосується звукової реклами, то в автобусах гарантувати можна транслювання тільки половини запланованих рекламних оголошень. Певні обмеження накладає служба ДАІ, що забороняє по> фарбування муніципального транспорту в чорний колір, із при> чин, пов'язаних з недостатньою видимістю в темний час доби. Світловідбиваючі плівки також були відкинуті ДАІ. Причиною відмови стало те, що відображення може засліпити водіїв у тем> ний час доби. Обмеження ДАІ пов'язані не лише з правилами дорожньої безпеки, а й зі скаргами пасажирів. Слід зазначити як серйозний факт небажання їхати в транспорті, вікна якого повністю заклеєні зовні перфорованою плівкою з нанесеним зображенням, це викликає невдоволення пасажирів, що, безу> мовно, переноситься і на предмет реклами. — 143 — Сезонні обмеження: бруд на бортах може зіпсувати вражен> ня від реклами, або приховати важливу інформацію, розміщену внизу бортів (наприклад, номери телефонів або адреси мага> зинів). Особливо це характерно для маршрутних таксі, борти яких спускаються дуже низько до землі. Тому всі ці моменти потребують уваги при розробці макета бортової реклами: най> важливіший текст бажано розташовувати вище. Можливі акти вандалізму. Тому не варто закладати в рек> ламне рішення свідомо привабливі для вандалів позиції: зобра> ження відомих особистостей будуть неминуче відірвані від рек> ламного носія повністю або частково. Істотна частка собівартості такої реклами — нанесення зоб> раження на борт автобуса або тролейбуса. Занадто часто пере> фарбовувати техніку транспортним підприємствам або агентст> вам, що спеціалізуються на цьому виді реклами, невигідно. То> му стандартний термін контракту на використання бортової рек> лами півроку, мінімальний — три місяці. Це досить значний термін і не має смислу в такий спосіб повідомляти про знижки, акції. Але укладати договір на місячне розміщення реклами не> вигідно. Адже в цьому разі вона обійдеться в суму, що складає більше 60% від вартості розміщення на півроку. Ще один мінус означеного способу рекламування — відсут> ність інструментів, що дозволяють вимірити його ефективність. На питання, який конкретно ефект мала бортова реклама, склад> но відповісти, зазвичай вона забезпечує популярність фірми. Відсутність стандартів на оформлення реклами на транс> порті також є одним з її недоліків, оскільки унеможливлює виготовлення рекламних матеріалів за одним макетом для автотранспорту у всіх містах. Як результат — процес оформлен> ня може тривати близько півроку.
2
Реклама на підземному транспорті (реклама в метро) Важливе місце серед видів реклами належить рекламі в мет> ро. Специфіка реклами в метро зумовлена замкненістю реклам> ного простору та мінімальним впливом атмосферних опадів, сонячного світла, великих перепадів температури. Тобто метро> реклама не зазнає кліматичних впливів і не залежить від сезону розміщення, що і зумовило виокремлення її як різновиду транспортної реклами. У метро використовуються як рекламо> носії не тільки вагони метропотягів, але і стіни, різні інженерні спорудження, що дозволяє розміщувати рекламні плакати різних розмірів. На відміну від реклами на наземному транспорті, реклама в метро дозволяє використовувати будь>які кольори, хоча деякі обмеження можуть бути пов'язані з місцем розміщення несвітлових рекламних носіїв, введення нових конструктивних елементів також не схвалюється. Інформаційна насиченість, своєчасність демонстрування, величезна аудиторія, різно> манітність видів, розмірів та місць розміщення є гарантом дієвості, ефективності підземної реклами. Підземну рекламу можна розміщувати у вагонах метро, на вагонах метро, у вести> бюлях та переходах, на платформах. Найефективнішим та найпопулярнішим носієм реклами у вагонах метро вважаються наклейки (стікери). По>перше, тому що якість їх друку близька до глянцевих журналів. По>друге, тому що пасажири змушені ознайомлюватися в дорозі з рек> ламними оголошеннями і мимові запам'ятовують їх. Більше 92% пасажирів цікавляться рекламою, розташованою усередині вагонів. Наклейки можна розміщувати на простінках (стан> дартні стікери — 30х40 см та 48х12 см.), на дверіх потягів (стікери можуть бути лише одного розміру — 35х15 см, оскільки площа рекламного простору на дверіх обмежена; пере> вага цієї реклами — можливість розміщення двостороннього зображення). — 149 — Реклама на вагонах метро має відповідати тим самим вимо> гам, що й реклама на наземному транспорті, тобто бути яскра> вою, лаконічною, ефектною. Зазвичай на вагони наносять назву закладу>виробника чи торговельної організації, тобто застосо> вують іміджеву рекламу, вагон фарбують у яскравий колір. Реклама у вестибюлях та переходах метро — це різновид зовнішньої реклами. Рекламні установки можна розташовува> ти в міжстанційних переходах, на ескалаторних спусках, у вес> тибюлях метро тощо. Носіями є щити, інформаційні покажчики, постери>прапори та ін. Зокрема вдалим місцем для розміщення реклами, особливо іміджевої, є рекламні щити на ескалаторах, оскільки це місця з гарною видимістю. Ефективність гаран> тується значними пасажиропотоками за умови привабливого сюжету. Вимоги до ескалаторних щитів ідентичні вимогам до динамічної реклами: пасажир має встигнути «схопити» оком щось цікаве і запам'ятати фрагмент або весь щит повністю. Так, щоб полегшити пошук видавництва чи магазину, на покажчи> ках варто передбачити інформаційний текстовий блок, а також лаконічний символ напрямку руху; зазвичай розміщується спрощена схема руху; покажчики є оптимальним варіантом за площею та місцем розміщення для всіх рекламодавців, особли> во для середнього та малого бізнесу. Реклама на постерах>прапорах на склепіннях станцій та міжстанційних переходів метро — досить оригінальний спосіб розміщення реклами. Відмітна ознака цього рекламного носія — місцерозміщення на станціях: вони кріпляться на стелях коридрів до ескалаторів, по входу та виходу пасажирів до на> земних вестибюлів, у перехідних коридорах міжстанційних пе> реходів. Це забезпечує безперешкодність сприйняття реклами та її чудову оглядовість. Рекламне зображення наносять з двох боків постерів>прапорів, що дозволяє інформувати пасажирів у двох напрямах. Ефект повторюваності гарантує надійне сприй> няття реклами, а отже її ефективність. Проте необхідно зважа> ти на невеликий час експозиції зображення, що пов'язано з без> перервним рухом пасажирів. Рекомендується для іміджевої реклами, котра не містить адресного блоку, не перенасичена текстом, не потребує додаткової уваги і не перешкоджатиме ру> ху пасажирів. Надзвичайно ефективним місцем розміщення реклами вважаються дорожні стіни станцій метрополітену (мал. 22), ос> кільки якість зображення та величезне рекламне поле мимо> — 150 — вільно привертають увагу пасажирів і одночасно дозволяють розмістити необхідну рекламну інформацію. Вигідно відрізня> ються від інших постерів, тому що контакт відбувається не в русі. Характеризується значним психологічним впливом (здебільшого завдяки розмірам, яскравості та якості виконан> ня), дозволяючи сприйняти ключову інформацію про власти> вості товару та його переваги. На дорожніх стінах метро ефективним є й розміщення конструкцій з біжучим рядком.
37 питаннятого, щоб реклама на транспорті була ефективною, крім урахування її переваг і недоліків варто пам'ятати про правила її створення та знати способи нанесення матеріалів. — 147 — Існують п'ять найважливіших правил реклами на транспорті. 1. Вона має часто потрапляти на очі (це потребує залучення багатьох транспортних засобів та різних маршрутів суспільно> го транспорту). 2. Обов'язково має привертати увагу, для цього вона має бу> ти яскравою та неординарною. 3. Бути короткою, щоб пасажири та пішоходи мали мож> ливість запам'ятати рекламну інформацію. Для цього виду рек> лами неприйнятна перевантаженість як образотворчими, так і текстовими елементами. 4. Має легко сприйматися в русі. Тут можна керуватися зви> чайними правилами, що застосовуються до зовнішньої реклами: – чим простіший шрифт — тим він краще читається; – декоративні шрифти або шрифти з надмірним контрастом між тонкими і товстими елементами знижують чіткість тексту; – використання великих літер необхідно звести до мінімуму; – незалежно від гарнітури варто уникати дуже світлих або дуже жирних накреслень; – не можна надмірно зменшувати відстань між буквами і словами; – ліпше застосовувати контрастні кольори, оскільки тьмяні, невиразні тони зливаються з тлом. 5. Реклама має бути зрозумілою. Дотримання перелічених правил сприятиме підвищенню ефективності реклами на транспортних засобах. Способи виготовлення зображення Аплікація плівками%самоклейками — найпоширеніший ме> тод нанесення зображень. У найпростішому варіанті така рек> лама являє собою фонову плівкову смугу, висотою 0,7 м, на бортах тролейбусів і висотою 0,9 м — на бортах трамваїв, по> верх якої наклеюється вирізане плоттером зображення. Комбінування фарбування з аплікацією. З метою створення образу, що запам'ятовується, і поліпшення зовнішнього вигля> ду транспортного засобу здійснюється його повне фарбування з наступним нанесенням рекламної плівки. Така технологія стає все популярнішою, оскільки зображення виходить бар> вистим і довго не втрачає своїх якостей. Повнокольоровий друк. Складні повнокольорові фотозобра> ження друкують на основу, що самоклеїться. Такі плакати роб> лять борти і кузови транспортних засобів подібними до сторінок барвистих фотоальбомів. — 148 — Аерографічне фарбування кузова застосовується в разі не> обхідності повного перефарбування кузова автобуса, тролейбу> са, трамвая або вантажівки у фірмові кольори замовника. При цьому використовують спеціальні фарби, напилюючи їх аеро> графом. Це надзвичайно трудоємний і дорогий спосіб виготов> лення реклами.
38 питанняВажливе місце серед видів реклами належить рекламі в мет> ро. Специфіка реклами в метро зумовлена замкненістю реклам> ного простору та мінімальним впливом атмосферних опадів, сонячного світла, великих перепадів температури. Тобто метро> реклама не зазнає кліматичних впливів і не залежить від сезону розміщення, що і зумовило виокремлення її як різновиду транспортної реклами. У метро використовуються як рекламо> носії не тільки вагони метропотягів, але і стіни, різні інженерні спорудження, що дозволяє розміщувати рекламні плакати різних розмірів. На відміну від реклами на наземному транспорті, реклама в метро дозволяє використовувати будь>які кольори, хоча деякі обмеження можуть бути пов'язані з місцем розміщення несвітлових рекламних носіїв, введення нових конструктивних елементів також не схвалюється. Інформаційна насиченість, своєчасність демонстрування, величезна аудиторія, різно> манітність видів, розмірів та місць розміщення є гарантом дієвості, ефективності підземної реклами. Підземну рекламу можна розміщувати у вагонах метро, на вагонах метро, у вести> бюлях та переходах, на платформах. Найефективнішим та найпопулярнішим носієм реклами у вагонах метро вважаються наклейки (стікери). По>перше, тому що якість їх друку близька до глянцевих журналів. По>друге, тому що пасажири змушені ознайомлюватися в дорозі з рек> ламними оголошеннями і мимові запам'ятовують їх. Більше 92% пасажирів цікавляться рекламою, розташованою усередині вагонів. Наклейки можна розміщувати на простінках (стан> дартні стікери — 30х40 см та 48х12 см.), на дверіх потягів (стікери можуть бути лише одного розміру — 35х15 см, оскільки площа рекламного простору на дверіх обмежена; пере> вага цієї реклами — можливість розміщення двостороннього зображення). — 149 — Реклама на вагонах метро має відповідати тим самим вимо> гам, що й реклама на наземному транспорті, тобто бути яскра> вою, лаконічною, ефектною. Зазвичай на вагони наносять назву закладу>виробника чи торговельної організації, тобто застосо> вують іміджеву рекламу, вагон фарбують у яскравий колір. Реклама у вестибюлях та переходах метро — це різновид зовнішньої реклами. Рекламні установки можна розташовува> ти в міжстанційних переходах, на ескалаторних спусках, у вес> тибюлях метро тощо. Носіями є щити, інформаційні покажчики, постери>прапори та ін. Зокрема вдалим місцем для розміщення реклами, особливо іміджевої, є рекламні щити на ескалаторах, оскільки це місця з гарною видимістю. Ефективність гаран> тується значними пасажиропотоками за умови привабливого сюжету. Вимоги до ескалаторних щитів ідентичні вимогам до динамічної реклами: пасажир має встигнути «схопити» оком щось цікаве і запам'ятати фрагмент або весь щит повністю. Так, щоб полегшити пошук видавництва чи магазину, на покажчи> ках варто передбачити інформаційний текстовий блок, а також лаконічний символ напрямку руху; зазвичай розміщується спрощена схема руху; покажчики є оптимальним варіантом за площею та місцем розміщення для всіх рекламодавців, особли> во для середнього та малого бізнесу. Реклама на постерах>прапорах на склепіннях станцій та міжстанційних переходів метро — досить оригінальний спосіб розміщення реклами. Відмітна ознака цього рекламного носія — місцерозміщення на станціях: вони кріпляться на стелях коридрів до ескалаторів, по входу та виходу пасажирів до на> земних вестибюлів, у перехідних коридорах міжстанційних пе> реходів. Це забезпечує безперешкодність сприйняття реклами та її чудову оглядовість. Рекламне зображення наносять з двох боків постерів>прапорів, що дозволяє інформувати пасажирів у двох напрямах. Ефект повторюваності гарантує надійне сприй> няття реклами, а отже її ефективність. Проте необхідно зважа> ти на невеликий час експозиції зображення, що пов'язано з без> перервним рухом пасажирів. Рекомендується для іміджевої реклами, котра не містить адресного блоку, не перенасичена текстом, не потребує додаткової уваги і не перешкоджатиме ру> ху пасажирів. Надзвичайно ефективним місцем розміщення реклами вважаються дорожні стіни станцій метрополітену (мал. 22), ос> кільки якість зображення та величезне рекламне поле мимо> — 150 — вільно привертають увагу пасажирів і одночасно дозволяють розмістити необхідну рекламну інформацію. Вигідно відрізня> ються від інших постерів, тому що контакт відбувається не в русі. Характеризується значним психологічним впливом (здебільшого завдяки розмірам, яскравості та якості виконан> ня), дозволяючи сприйняти ключову інформацію про власти> вості товару та його переваги. На дорожніх стінах метро ефективним є й розміщення конструкцій з біжучим рядком
39 питанняСучасність Інтернет – реклами, її переваги та недоліки.
Однією з характерних особливостей нашого часу є масштабні зміни, пов'язані з розвитком Інтернет-технологій і застосуванням мережевих інновацій у маркетинговій діяльності підприємств. Сьогодні Інтернет зміцнює свої позиції в інструментарії просування та стає дедалі привабливішим і доступнішим носієм рекламної інформації. Низька вартість проведення рекламних кампаній, висока ефективність та можливість оперативного внесення змін є безумовною перевагою Інтернету порівняно до інших каналів реклами. У деяких сферах бізнесу реклама в Інтернеті стає пріоритетним засобом приваблення покупців.
Різні аспекти розвитку Інтернет реклами розглядали в працях таких вчених: Р. Зефа, Б. Аронсона, Годин А. А., Годин А.М., Комаров В.М.
Система маркетингу і реклами зазнала значних змін, пов'язаних з інформаційно-комунікаційними технологіями. Інтернет-реклама вважається важливим механізмом підтримки ефективної електронної комерції. В опублікованому у серпні 1999 р. другому виданні книги Р. Зефа і Б. Аронсона «Реклама в Інтернет» наводиться два визначення:
«Інтернет-реклама - конвергенція традиційної реклами і маркетингу прямого відгуку»;
«Інтернет-реклама - це конвергенція брендинга, розповсюдження інформації і продажів — усе в одному місці» [4,78].
Інтернет-рекламу також можна визначити, як оплачений учасниками ринку і каналами розповсюдження інформації захід з установленням засобами мережі Інтернет двосторонніх комунікацій - рекламоодержувача та рекламодавця [1].
Згадування про Інтернет-рекламу у чинному Законі України «Про рекламу» відсутні. У контексті активного використання Мережі, як глобального інформаційного середовища, перед Україною постає питання законодавчого врегулювання нових інформаційних відносин, що виникають у системі «людина-Інтернет», що нерозривно пов’язані з інтернет-рекламою.
В наш час відомо достатньо багато різновидів Інтернет-реклами. Найбільш повна типологізаиія запропонована Т.В. Дейнекіним у праці «Оцінка ефективності підприємницької діяльності у сфері Інтернет-реклами», де визначаються такі різновиди «рекламних площ»: електронні ЗМІ; портали; безкоштовні почтові севери; тематичні сайти: тортові системи; пошукові системи та каталоги; банерні мережі; почтові розсилки [2].
Сьогодні все більшого значення набуває Інтернет-реклама, що порівняно з традиційними теле- і радіорекламою, рекламою в друкованих засобах масової інформації (ЗМІ) має масу переваг:
-            до переваг Інтернет-реклами щодо інших традиційних засобів розміщення реклами є його легка доступність для споживача;
-            інформація, яка передається через Інтернет-банер та відповідну Web-сторінку має більший порівняно з традиційною рекламою, опис продукту і послуги;
-            Інтернет-реклама, як і сам Інтернет стає більш масовою з кожним роком;
-            Інтернет-реклама є більш дешевою для рекламодавця ніж інші традиційні засоби розміщення реклами.
-            Інтернет-реклама більш за будь-який інший засіб розміщення реклами привертає увагу потенційних споживачів. Значною мірою це відбувається через професійність оформлення сайтів та можливість отримати додаткову інформацію відразу;
-            практичні результати серед різних засобів розміщення реклами, найбільш високі має Інтернет-реклама, через зручність розрахунку по кредитній картці, повноту інформації, збереження власних зусиль на пошук необхідного товару чи послуги у різних засобах розміщення реклами.
Але Інтернет-реклама має і свої недоліки, перелік яких звичайно менший ніж переваг:
-            все менш і менш людей довіряють рекламі в Інтернеті, через бурхливий розвиток фіктивних пропозицій у перші роки Інтернет-реклами;
-            складність знайдення потрібного сайту з потрібною рекламою в другий, третій, четвертий  раз;
-            не всі громадяни України на даний час мають доступ до інтернету.
Сьогодні майже всі рекламні агентства вже пропонують своїм клієнтам таку послугу, як Інтернет-реклама. Але до останнього часу багато хто відносились до цього напрямку з великою недовірою: особливо обережні  клієнти, які самі не мали доступу до Мережі і, відповідно, не могли оцінити її ефективності.
Деякі компанії вже давно почали перерозподіляти свій бюджет на користь реклами в Інтернеті, поступово скорочуючи обсяги традиційних видів просування, оскільки вони вже не настільки ефективно виконують свої функції.
На сьогоднішній день, Інтернет реклама дуже швидко розвивається. Щороку зростає оберт засобів, що вкладаються в Інтернет рекламу. Частка Інтернету насвітовому рекламному ринку вже становить близько 21%, а за оцінками експертів до 2011 р. вона зросте до 26-28% [3].
Отже, Інтернет-реклама - це процес комунікацій в інтерактивному середовищі, який впливає на масову або індивідуальну свідомість споживачів, зумовлює зміни в купівельній поведінці і спонукає до придбання продукції, послуг або ідей потенційними та існуючими покупцями.
40 питання

Приложенные файлы

  • docx 26742313
    Размер файла: 195 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий