Для студентів ТЕСТОВІ питання екзамену


Контрольні питання тестових завдань дисципліни «Основи охорони праці та охорона праці в галузі» що виносяться на екзамен для спеціальностей «Фармація» та «Лабораторна діагностика»
(У відповідності до типової навчальної програми МОН
«ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» 2011р).
Література: В.Ц. Житецький «Основи охорони праці»
О.В. Жукові на «Охорона праці у фарма-
цевтичній галузі»

1. Яке визначення поняття „Охорона праці" правильне:
2. Закон України „Про охорону праці" був затверджений в:
3. Види інструктажів з охорони праці і терміни їх проведення:
4. За результатами розслідування нещасних випадків які сталися на виробництві складається:
5. Професійні захворювання визначаються:
6. Аварія першої категорії це коли:
7. Забезпечення пожежної безпеки в лікувально-профілактичних закладах покладається:
8. Гострі отруєння виникають:
9. Мутагенні речовини викликають:
10. Хронічні профзахворювання виникають:
11. До засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання відносять:.
12. Засоби індивідуального захисту при роботі з кислотами, лугами та іншими хімічними речовинами це:
13. Фактори, які викликають травматизм, захворювання на виробництві це:
14. На облік за результатами розслідування беруться нещасні випадки, які сталися з потерпілим:
15. Гранично допустимий рівень виробничого фактора це такий вплив який:
16. Електричний струм, проходячи через організм людини викликає вплив:
17. Електричні травми це:
18. Захисне заземлення це:
1 9. Електричний удар це:
20. Виробнича санітарія це:
21. Шкідлива речовина - це така речовина яка:
22. За характером впливу шкідливі речовини поділяються на:
23. Одеса т3пит11. Які з перелічених заходів спрямовані на загальне покращення умов праці?
24. В Законі „Про охорону праці" мова йде про:
25. Медичні огляди бувають:
26. Тривалість робочого тижня:
27. Тривалість робочого тижня для працівників віком 15-16 років:
28. Відпустки бувають:
29. Право на відпустку працівник набуває після безперервної праці на даному підприємстві терміном:
31. Чим визначається дія отруйних речовин на здоров'я людини:
32. Принцип дії захисного заземлення полягає в тому, що в разі замикання на корпус приладу:
33. Не пізніше якого терміну, працівникам, що стають до роботи вперше, оформляється трудова книжка:
34. Гасіння електричного обладнання під напругою здійснюється за допомогою:
35. Гасіння пожеж горючих рідин, твердих речовин здійснюється за допомогою:
36. Одеса т3пит3. Вплив шуму на організм людини можна зменшити:
37. Одеса т 2 пит4. Робоча зона це:
38. Чи мають право приймати на роботу осіб молодше 16 років?
39. Одеса т2 пит16. Відповідно до Гігієнічної класифікації умови праці поділяються на :
40. За величиною пожежонебезпечності до категорії “В” відносять:
1. Вид інструктажу, що проводиться інженером з техніки безпеки:
2. Тривалість робочого тижня працівників при роботі зі шкідливими умовами праці:
3. Додаткова відпустка може надаватися терміном:
4. До робіт зі шкідливими умовами праці можуть бути залучені працівники не молодше:
5. Тривалість робочого тижня для працівників віком 15 - 16 років:
6. Вид фізичної роботи:
7. 19.Пороговий невідпускаючий струм викликає у людини
8. 21.Плями сірого або блідо-жовтого кольору у вигляді мозолі на поверхні шкіри в місці контакту зі струмопровідними елементами, які безболісні й через деякий час зникають це :
9.23. Витрати енергії при виконанні фізичних робіт середньої важкості знаходяться у межах
10. За порушення або невиконання колективного договору передбачається:
11. 25.Світильники якої напруги дозволяється використовувати при роботах в особливо небезпечних умовах
12. 27.До засобів захисту від статичної електрики належать
13. 29.Граничні норми підіймання та переміщення вантажів вручну для жінок при підійманні та переміщенні вантажу з чергуванням з іншою роботою становлять
14. Відповідальність за виконання правил охорони праці в аптеці покладається на:
15. 30.Відведення шкідливих виділень (надмірного тепла, вологи, пари, газів та пилу) з місць їх утворення здійснюється за допомогою
16. Яке визначення поняття "Охорона праці" правильне:
17. На облік за результатами розслідування беруться нещасні випадки, які сталися з потерпілим:
18. Електричний удар – це:
19. Якими факторами викликається травматизм, захворювання на виробництві?
20. Виробнича санітарія – це:
21. Гранично допустимий рівень виробничого фактора – це вплив який:
22. Гасіння пожеж горючих рідин і газів здійснюється за допомогою:
23. 22.Чи можна відтягнути постраждалого від джерела струмоведучих частин за одяг
24. Первинний інструктаж з охорони праці для робітників, працюючих в шкідливих умовах проводять...
25. Які найбільш несприятливі для здоров'я людини мікрокліматичні умови можуть бути на робочому місці:
26. 24.Відімкнення напруги під час відчинення дверей огороджувальних пристроїв здійснюється за допомогою блокувальних контактів
27. 33.Спеціальне віброзахисне взуття, рукавиці з м'якими надолонниками, пружньодемпфіруючі прокладки та пластини для обхвату вібруючих рукояток та деталей - це
28. Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися:
29. Шкідливі речовини в організмі людини викликають:
30. Загальнотоксичні речовини викликають:
31. Електрофтальмія - це :
32. Вуглекислотними вогнегасниками не можна гасити:
33. 32. Герметизація конструкцій обладнання, влаштування місцевої вентиляції, використання протигазів, респіраторів здійснюється для захисту від дії
34. Вкажіть нормативний документ який діє в межах підприємства:
35. Вкажіть до якої статті Конституції України належить вислів «Кожен має право на охорону здоров'я»:
36. 48.На який термін накладають джгут у теплу та в холодну пору року
37. 50.Яких заходів необхідно вжити для зменшення всмоктування отрути слизовою оболонкою шлунково-кишкового тракту
38. При порушенні працівниками вимог нормативних актів з охороні праці проводять інструктаж:
39. Практичні навчання з прийомів звільнення потерпілих від електричного струму, виконання штучного дихання та зовнішнього масажу серця проводить:
40. 53. Характерні ознаки артеріальної кровотечі
1. Руки персонал аптеки після миття з милом протирає марлевою серветкою змоченою:
2. Загальні електротравми це:
3. Горіння припиняється:
4. Правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки є:
5. Хто здійснює державний нагляд за виконання законодавчих актів з охорони праці?
6. В який термін з дня прийняття на роботу працівник повинен пройти навчання з охорони праці?
7. Виберіть відповідно до призначення знак безпеки:
8. Протягом якого часу комісія з розслідування обставин та причин нещасного випадку повинна скласти акт за формою Н–1:
9. Не пізніше якого терміну, працівникам, що стають до роботи вперше, оформляється трудова книжка:
10. Що може статися з працівником внаслідок багаторазової, тривалої дії на його організм шкідливих виробничих чинників:
11. Виберіть відповідні кольори фарбування для знаків безпеки:
12. Гумові килимки, оброблені дезінфікуючим розчином повинні бути перед входом в:
13. Санітарні вузли чистяться і дезінфікуються:
14. За своїм походженням „вражаючі фактори" можуть бути:
15. Вкажіть статтю Конституції України де записано: «Кожен має право на працю»?
16. Стажування проводиться з працівниками:
17. Вкажіть випадки при яких складається акт за формою НТ:
18. Основні причини виробничого травматизму і профзахворюваності:
19. Відповідальність за стан електрогосподарства покладається:
20.
·Основні завдання служби охорони праці:
21. До первинних засобів гасіння пожежі відносяться:
22. Засоби індивідуального захисту органів зору, дихання:
23. Загальнотоксичні речовини викликають:
24. У новій редакції Закон „Про охорону праці" був прийнятий Верховною Радою та затверджений Президентом України в:
25. Найбільш несприятливі для здоров'я людини мікрокліматичні умови на робочому місці це:
26. Стрес належить до факторів:
27. При роботі з агресивними речовинами необхідно користуватися:
28. Для підтримання чистоти повітря в приміщеннях для зберігання лікарських засобів використовують:
29. 12. Коли проводиться позачерговий інструктаж і перевірка знань з техніки безпеки на робочих місцях?
30. 11. При виникненні ситуації небезпечної для здоров'я працівника він може не виконувати роботу:
31. За результатами розслідування нещасних випадків які сталися на виробництві складається:
32. Канцерогенні речовини можуть викликати:
33. 5. Неповнолітні проходять медичні огляди:
34. 4. На які об'єкти поширюється чинність Закону “Про охорону праці” й Кодексу законів про працю України?
35. Закон України „Про охорону праці" був прийнятий у:
36. Асфіксія настає при припиненні надходження повітря в легені протягом:
37. Сенсибілізатори - це речовини, що викликають:
38. 2. У яких випадках дозволяється допускати до роботи працівника, що не пройшов навчання й перевірку знань із питань охорони праці?
39. Концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинна бути:
40. Право працівників на щорічну відпустку гарантує стаття Конституції України №:
1. Електричний струм, проходячи через організм людини викликає вплив:
2. Шкідлива речовина – це така речовина яка:
3. До першої категорії належить аварія при якій:
4. Закон України « Про охорону праці » був затверджений в:
5. Захисне заземлення це:
6. Подразнюючі речовини викликають:
7. Види інструктажів з охорони праці і терміни їх проведення:
8. Професійні захворювання визначаються:
9. За характером впливу шкідливі речовини поділяються на:
10. 4. На які об'єкти поширюється чинність Закону “Про охорону праці” й Кодексу законів про працю України?
11. Забезпечення пожежної безпеки в лікувально-профілактичних закладах покладається на:
12. Гострі отруєння виникають в результаті:
13. Хронічні профзахворювання виникають в результаті:
14. Електричні травми це:
15. 1. Про що повинен бути поінформований громадянин під розписку при укладенні трудового договору?
16. Засоби індивідуального захисту при роботі з кислотами, лугами та іншими хімічними речовинами це:
17. Яке визначення поняття « Охорона праці » правильне;
18. На облік за результатами розслідування беруться нещасні випадки, які сталися з потерпілим;
19. Електричний удар – це;
20. Вкажіть фактори, які викликають травматизм, захворювання на виробництві?
21. Виробнича санітарія – це:
22. Гранично допустимий рівень виробничого фактора – це такий вплив який: .
23. За результатами розслідування виробничих нещасних випадків складається:
24. 3. При виникненні ситуації небезпечної для здоров'я працівника він може не виконувати роботу:
25. 6. Хто одержує пільги й компенсації за важкі й шкідливі умови праці?
26. 7. Тривалість робочого тижня для підлітків 16-18 років складає:
27. За порушення або невиконання колективного договору передбачається:
28. 10. Чи має право працівник розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про охорону праці й умови колективного договору із цих питань? Чи виплачується йому в цьому випадку вихідна допомога?
29. 13. Державні нормативно-правові акти про охорону праці це:
30. Учасники конфлікту найбільше перешкоджають один одному у вирішенні проблеми, займаючи позицію...
31. Дія отруйних речовин на здоров'я людини визначається:
32. Принцип дії захисного заземлення полягає в тому, що в разі замикання на корпус приладу:
33. 14. Хто несе відповідальність згідно законодавства України за створення безпечних та здорових умов праці на кожному робочому місці на підприємстві, в організації, установі?
34. Гасіння електричного обладнання під напругою здійснюється за допомогою:
35. 2. У яких випадках дозволяється допускати до роботи працівника, що не пройшов навчання й перевірку знань із питань охорони праці?
36. Об'єктами бактеріологічного контролю в аптеках є:
37. Стрес належить до факторів:
38. При роботі з агресивними речовинами необхідно користуватися:
39. Для підтримання чистоти повітря в приміщеннях де зберігаються лікарські засоби використовують:
40. 15. На кого покладено вищий нагляд по забезпеченню законодавства з охорони праці?
1. Засоби індивідуального захисту органів зору, дихання:
2. 16. Хто притягає до відповідальності порушників правил і норм техніки безпеки та охорони праці або заохочує сумлінних працівників?
3. 17. В яких випадках з перелічених проводиться позачергова перевірка знань з охорони праці?
4. Відповідальність за стан всього електрогосподарства покладається:
5. 18. Якими заходами підвищується рівень знань з техніки безпеки?
6. Горіння припиняється:
7. Вкажіть статтю Конституції України де записано: «Кожен має право на працю»?
8. 20. Які види витрат у разі ушкодження здоров’я працівника, або нещасного випадку, передбачено законодавством?
9. 22. Що розуміється під адміністративною відповідальністю за порушення правил охорони праці?
10. 24. Чи може (має право) власник укласти трудовий договір з особою, якій за медичними показниками протипоказана запропонована робота?
11. Гумові килимки, оброблені дезінфікуючим розчином повинні бути перед входом в:
12. 26. З якого віку дозволяється приймати на роботу підлітків?
13. 28. Де повинна виконуватися перевірка знань з питань охорони праці відрядженого працівника?
14. 30. Які пільги та компенсації передбачені чинним законодавством за важкі та шкідливі умови праці:
15. Основні причини виробничого травматизму і профзахворюваності:
16. Основні завдання служби охорони праці:
17. 1.Для осіб, які допускаються до обслуговування обладнання підвищеної небезпек
18. 2.Який порядок надання відпустки неповнолітнім
19. До первинних засобів гасіння пожежі відносяться:
20. Загальні електротравми – це :
21. Правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки є:
22. Стажування проводиться з працівниками:
23. Акт за формою НТ з працівниками про нещасний випадок складається:
24. 3.За якого формою складається акт про нещасний випадок з учнями
25. 4.Чи потрібна згода або заява працівника для його страхування від нещасних випадків на виробництві
26. 6.До якого класу умов праці відносяться умови, за яких зберігається здоров’я працюючих і працездатність підтримується на високому рівні протягом тривалого часу
27. 7.Ширина дверей на шляху евакуації повинна бути
28. 8.На планах евакуації стрілки, що вказують шлях евакуації, наносять
29. 5.Акт про нещасний випадок на підприємстві, не пов'язаний з виробництвом, має форму
30. 10.Який колір повинен використовуватись, якщо знак безпеки містить слова "Небезпечна зона. Працює кран"
31. Професійні захворювання визначаються:
32. За характером впливу шкідливі речовини поділяються на:
33. До засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання відносять:
34. Забезпечення пожежної безпеки в лікувально-профілактичних закладах покладається:
35. Гострі отруєння виникають в результаті:
36. Хронічні профзахворювання виникають в результаті:
37. Електричні травми це:
38. 19.Пороговий невідпускаючий струм викликає у людини
39. Засоби індивідуального захисту при роботі з кислотами, лугами та іншими хімічними речовинами це:
40. Закон України « Про пожежну безпеку » був прийнятий у:13PAGE 15


13PAGE 14415

Приложенные файлы

  • doc 26741311
    Размер файла: 93 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий