Паралельність площин


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

 β  β  β  ║β  Мають одну спільну точку Перетинаються по прямій (аксіома) Не мають спільної точки Мають безліч спільних точок Накладання площин  і β Дві площини називаються паралельними, якщо вони не перетинаються. Виконання вправ1. Наведіть приклади паралельних площин із оточення.2. На моделях куба, прямокутного паралелепіпеда покажіть паралельні та площини, що перетинаються.3. Користуючись зображенням прямокутного паралелепіпеда АВСDА1B1С1D1, укажіть:а) грані, які перетинають грань АВСD;б) площини, які паралельні площині АВС.4. Площини  і  паралельні. Доведіть, що кожна пряма площини  паралельна площині . Якщо дві прямі, що перетинаються і лежать в одній площині, паралельні двом прямим другої площини, то такі площини паралельні. a b  a1 b1 β C C1 1. a  ∩ ∩ b  ∩ a b = C ∩ 2. a1 β ∩ b1 β ∩ a1 b1 = C1 3. a ║ а1 b ║ b1 =>  ║ β Виконання вправ1. Дано куб АВСDА1В1С1D1. Доведіть паралельність площин:а) АВС і А1В1С1; б) АВ1D1 і ВDС1.2. Точка В лежить поза площиною . Проведіть через точку В площину, паралельну площині .3. Відомо, що дві прямі, які лежать у площині  , паралельні двом прямим площини . Чи випливає з цього, що  || ? Теорема. Через точку поза даною площиною можна провести площину, паралельну даній, і до того ж тільки одну. Виконання вправЧерез пряму а, яка паралельна площині , проведіть площину, паралельну даній площині . Скільки площин можна провести? α β A B C D AB=CD Властивості паралельних площин 2.Відрізки паралельних прямих, що відтинаються паралельними площинами, рівні. AC||BD 1.Площина, яка проходить через прямі АВ і СD,перетинає паралельні площини по паралельних прямих. Точка О лежить між паралельни­ми площинами α і β (рис. 71а). Дві прямі а і b, які проходять через точку О, перетинають площину α в точках А1 , B1, а площину β — в точках А2, В2. Укажіть, які з тверджень правильні, а які — неправильні: а) якщо А1В1 = А2В2, то обов'язково А1В2 = В1А2; б) прямі А1В1 і А2B2 мимобіжні;в) прямі A1B1 і А2B2 паралельні;г) прямі а і b лежать в одній площині. Варіант 1 Варіант 2 Математичний диктант Дано зображення куба: варіант 1 — рис. 64, варіант 2 — рис. 65. Користуючись зображенням, запишіть:площину, яка паралельна площині АВС; (2 бали)площину, яка паралельна площині СNL; (2 бали) площину, яка паралельна площині МКD; (2 бали) паралельні площини, які містять мимобіжні прямі МК і АВ; (2 бали) паралельні площини, які проходять через мимобіжні прямі АВ і КD; (2 бали) площину, яка паралельна площині МNК і містить пряму АD. (2 бали) Відповідь. Варіант 1. 1) МNК; 2) ВDМ; 3) АСN; 4) АВС і КLМ; 5) АВМ і СКD; 6) АВС.Варіант 2. 1) LNК; 2) АDМ; 3) ВСL; 4) АВD і СКМ; 5) АВС і DКL; 6) АВD.

Приложенные файлы

  • ppt 26731375
    Размер файла: 202 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий