План счетов НБУ

Додаток А
План рахунків НБУ
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А

від 23 грудня 2005 р. № 496 Київ

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку
Національного банку України та Інструкції про застосування
Плану рахунків бухгалтерського обліку
Національного банку України

Відповідно до статті 15 Закону України „Про Національний банк України” та з метою врахування змін, що внесені до Міжнародних стандартів фінансової звітності, Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України та Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Правління Національного банку України від 28.11.2002 № 453 „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України”;
постанову Правління Національного банку України від 30.12.2003 № 598 „Про затвердження Змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України”;
постанову Правління Національного банку України від 10.12.2004 № 626 „Про затвердження Змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України”.
3. Постанова набирає чинності з 1 січня 2006 року.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на керівників територіальних управлінь, структурних одиниць, підприємств та навчальних закладів Національного банку України, Департамент бухгалтерського обліку (В.І.Ричаківська).

Голова В.С.СтельмахПродовж. додатку А

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
23.12.2005 № 496
реєстр № 1179 від
26.12.2005
План рахунків бухгалтерського обліку
Національного банку України
1 Основні активи
10 Готівкові кошти
100 Готівкові кошти в Національному банку України

1001 А [1] Банкноти та монети в оборотних касах Національного банку України
1004 А Банкноти в банкоматах Національного банку України
1007 А Банкноти та монети в дорозі
1008 А Банкноти та монети в касах установ і підприємств Національного банку України
1009 А Пам’ятні монети, що видані під реалізацію

101 Готівкова іноземна валюта

1011 А Готівкова іноземна валюта в касі Національного банку України
1017 А Готівкова іноземна валюта в дорозі

11 Монетарне золото та банківські метали
110 Монетарне золото

1100 А Монетарне золото
1107 А Монетарне золото в дорозі

111 Банківські метали

1110 А Банківські метали
1117 А Банківські метали в дорозі
1118 А Банківські метали в переробці

12 Розміщені депозити
120 Кошти на вимогу

1200 А Кореспондентські рахунки Національного банку України в банках-резидентах
1201 А Кореспондентські рахунки Національного банку України в банках-нерезидентах
1202 А Кошти на вимогу
1208 А Нараховані доходи за коштами на вимогу
1209 А Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу

121 Строкові депозити

1211 А Короткострокові депозити
1212 А Довгострокові депозити
1216 А Неамортизована премія за строковими депозитами
1217 А Прострочена заборгованість за строковими депозитами
1218 А Нараховані доходи за строковими депозитами
1219 А Прострочені нараховані доходи за строковими депозитами

122 Операції з МВФ

1220 А Внески в рахунок квоти
1221 А Авуари в СПЗ
1228 А Нараховані доходи за авуарами в СПЗ

128 Сумнівна заборгованість за розміщеними депозитами
1280 А Сумнівна заборгованість за коштами на вимогу
1281 А Сумнівна заборгованість за короткостроковими депозитами
1282 А Сумнівна заборгованість за довгостроковими депозитами

129 Резерв під заборгованість за розміщеними депозитами

1290 КА Резерв під заборгованість за розміщеними депозитами
13 Цінні папери та інвестиції, що не оформлені цінними паперами

Боргові цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

1302 А Боргові цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю
з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
1305 АП Результат переоцінки боргових цінних паперів, що
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
1306 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
1307 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
1308 АП Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
1309 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах

132 Боргові цінні папери на продаж

1320 А Боргові цінні папери на продаж
1326 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами на продаж
1327 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами на продаж
1328 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами на продаж
1329 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами на продаж

133 Інструменти капіталу на продаж

1330 А Інструменти капіталу на продаж
1338 АП Нараховані доходи за інструментами капіталу на продаж

134 Боргові цінні папери до погашення

1340 А Боргові цінні папери до погашення
1346 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами до погашення
1347 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами до погашення
1348 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами до погашення
1349 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами до погашення

139 Резерви за фінансовими інвестиціями на продаж і до погашення
1391 КА Резерви за фінансовими інвестиціями на продаж
1392 КА Резерви за борговими цінними паперами до погашення

14 Надані кредити
140 Внутрішній державний борг

1401 А Внутрішній державний борг
1407 А Прострочена заборгованість за внутрішнім державним боргом
1408 А Нараховані доходи за внутрішнім державним боргом
1409 А Прострочені нараховані доходи за внутрішнім державним боргом

141 Короткострокові кредити, що надані банкам

1410 А Кредити овернайт, що надані банкам шляхом рефінансування
1411 А Кошти, що надані банкам за операціями репо
1412 А Короткострокові кредити, що надані банкам шляхом рефінансування
1414 А Короткострокові стабілізаційні кредити, що надані банкам
1415 А Інші короткострокові кредити, що надані банкам
1417 А Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надані банкам
1418 А Нараховані доходи за короткостроковими кредитами, що надані
банкам
1419 А Прострочені нараховані доходи за короткостроковими кредитами,
що надані банкам

142 Довгострокові кредити, що надані банкам

1423 А Довгострокові стабілізаційні кредити
1424 А Інші довгострокові кредити
1425 КА Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що надані банкам
1427 А Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надані банкам
1428 А Нараховані доходи за довгостроковими кредитами, що надані банкам
1429 А Прострочені нараховані доходи за довгостроковими кредитами, що надані банкам
143 Кредити, що надані іншим позичальникам

1430 А Кредити, що надані іншим позичальникам
1435 КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим позичальникам
1437 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим позичальникам
1438 А Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим позичальникам
1439 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим позичальникам

144 Кредити, що надані банкам за рахунок коштів іноземних фінансових
Організацій

1440 А Короткострокові кредити, що надані банкам за рахунок коштів іноземних фінансових організацій
1441 А Довгострокові кредити, що надані банкам за рахунок коштів іноземних фінансових організацій
1445 КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані банкам за рахунок коштів іноземних фінансових організацій
1447 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані банкам за рахунок коштів іноземних фінансових організацій
1448 А Нараховані доходи за кредитами, що надані банкам за рахунок коштів іноземних фінансових організацій
1449 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані банкам за рахунок коштів іноземних фінансових організацій

145 Кредити, що надані іншим позичальникам за рахунок коштів
іноземних фінансових організацій

1450 А Короткострокові кредити, що надані іншим позичальникам за
рахунок коштів іноземних фінансових організацій
1451 А Довгострокові кредити, що надані іншим позичальникам за
рахунок коштів іноземних фінансових організацій
1455 КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим
позичальникам за рахунок коштів іноземних фінансових організацій
1457 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим позичальникам за рахунок коштів іноземних фінансових організацій
1458 А Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим позичальникам за рахунок коштів іноземних фінансових організацій
1459 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим
позичальникам за рахунок коштів іноземних фінансових організацій

148 Сумнівна заборгованість за наданими кредитами

1480 А Сумнівна заборгованість за внутрішнім державним боргом
1481 А Сумнівна заборгованість за короткостроковими кредитами, що надані банкам
1482 А Сумнівна заборгованість за довгостроковими кредитами, що надані банкам
1483 А Сумнівна заборгованість за короткостроковими кредитами, що надані іншим позичальникам
1484 А Сумнівна заборгованість за довгостроковими кредитами, що надані іншим позичальникам
1485 КА Неамортизований дисконт за сумнівною заборгованістю за наданими кредитами
1489 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями

149 Резерви за наданими кредитами та виплаченими гарантіями

1490 КА Резерви за наданими кредитами та виплаченими гарантіями

15 Сумнівна заборгованість та резерви за нарахованими доходами

158 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами

1580 А Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами

159 Резерви за нарахованими доходами

1590 КА Резерви за нарахованими доходами

17 Інші основні активи Національного банку України
170 Вимоги за деривативами

1700 А Сплачена премія за купленими опціонами
1703 А Результати переоцінки активів та зобов’язань за купленими опціонами

2 Інші активи
21 Інвестиції в афілійовані компанії
210 Інвестиції в асоційовані компанії

2100 А Інвестиції в асоційовані компанії
2108 А Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії

211 Інвестиції в дочірні компанії

2110 А Інвестиції в дочірні компанії
2118 А Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії

219 Резерви за інвестиціями в асоційовані та дочірні компанії

2190 КА Резерви за інвестиціями в асоційовані компанії
2191 КА Резерви за інвестиціями в дочірні компанії

22 Запаси матеріальних цінностей
220 Оборотні матеріальні активи

2200 А Запаси матеріальних цінностей на складі
2201 А Запаси матеріальних цінностей, що придбані централізовано
2202 А Матеріальні цінності у підзвітних осіб та в переробці
2203 А Готова продукція
2204 А Виробництво
2207 А Матеріальні цінності в дорозі

221 Дорогоцінні метали та каміння
2210 А Дорогоцінні метали та каміння у сховищі та експерта
2211 А Дорогоцінні метали та каміння в підзвітних осіб та в переробці
2212 А Нерозібрані посилки з дорогоцінними металами та камінням у сховищі
2213 А Посилки з дорогоцінними металами та камінням у підзвітних осіб
2214 А Нерозібрані посилки з банківськими металами у сховищі
2215 А Посилки з банківськими металами в підзвітних осіб
2217 А Дорогоцінні метали та каміння в дорозі

222 Вимоги за операціями з пам’ятними монетами та сувенірною
Продукцією

2220 А Вимоги за операціями з пам’ятними монетами з дорогоцінних металів
2222 А Сувенірна продукція
2227 А Пам’ятні монети та сувенірна продукція в дорозі

23 Нематеріальні активи
230 Нематеріальні активи

2300 А Нематеріальні активи
2309 КА Накопичена амортизація нематеріальних активів

231 Капітальні вкладення в нематеріальні активи

2310 А Капітальні вкладення в нематеріальні активи

24 Необоротні матеріальні активи
240 Основні засоби в експлуатації

2400 А Основні засоби
2407 А Основні засоби та інші необоротні активи в дорозі
2409 КА Знос основних засобів
241 Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

2410 А Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи на складі
2411 А Обладнання, що потребує монтажу, у підзвіті

243 Капітальні вкладення в основні засоби
2430 А Капітальні вкладення в основні засоби
2432 А Незавершені капітальні вкладення в основні засоби, що прийняті в оренду (оперативний лізинг)
2438 А Завершені капітальні вкладення в основні засоби, що прийняті в оренду (оперативний лізинг)

25 Інші необоротні матеріальні активи
250 Інші необоротні матеріальні активи

2500 А Інші необоротні матеріальні активи
2509 КА Знос інших необоротних матеріальних активів

26 Клірингові рахунки, суми до з’ясування та транзитні рахунки
261 Дебетові суми до з’ясування
2610 А Дебетові суми до з’ясування

262 Інші транзитні рахунки автоматизованої банківської системи

2621 АП Транзитний рахунок для обліку сум документів на оплату та/або оприбуткування/приймання матеріальних і нематеріальних активів, робіт/послуг
2622 АП Транзитний рахунок для обліку сум документів з реалізації матеріальних і нематеріальних активів

Транзитні рахунки СЕП
2631 А Транзитний рахунок для сум, які не були підтверджені
одержувачем коштів
2632 А Транзитний рахунок регіону для непідтверджених сум
2633 А Внутрішній транзитний рахунок АРМ-2 СЕП

27 Інші активи Національного банку України
270 Витрати майбутніх періодів

2700 А Витрати майбутніх періодів

271 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю
Національного банку України

2710 А Дебіторська заборгованість з придбання та продажу активів і послуг
2715 А Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами
2717 А Прострочена дебіторська заборгованість з придбання та продажу активів і послуг

273 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками
Національного банку України та іншими особами

2731 А Кошти, що видані працівникам Національного банку України в підзвіт
2732 А Нестачі та інші нарахування на працівників Національного Банку України
2734 А Дебіторська заборгованість працівників Національного банку України за заробітною платою та іншими виплатами
2735 А Позики, що надані працівникам Національного банку України
2736 А Прострочена заборгованість за позиками, що надані працівникам Національного банку України
2737 А Дебіторська заборгованість працівників Національного банку України за податками та іншими обов’язковими платежами
2738 А Нараховані доходи за позиками, що надані працівникам Національного банку України
2739 А Інша дебіторська заборгованість

274 Дебіторська заборгованість за операціями з фінансовими
Інструментами

2744 А Дебіторська заборгованість з придбання і продажу іноземної валюти, монетарного золота та банківських металів
2746 А Дебіторська заборгованість за операціями з фінансовими інвестиціями
2749 А Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами

276 Вимоги до Державного бюджету України за результатами діяльності
Національного банку України

2760 А Вимоги до Державного бюджету України за результатами діяльності Національного банку України

277 Інші нараховані доходи

2770 А Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування
2778 А Інші нараховані доходи
2779 А Прострочені інші нараховані доходи

278 Сумнівна заборгованість за іншими активами

2782 А Сумнівна заборгованість за господарською діяльністю Національного банку України
2783 А Сумнівна заборгованість за розрахунками з працівниками
Національного банку України
2784 А Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з
фінансовими інструментами
2789 А Інша сумнівна дебіторська заборгованість

279 Резерви за іншими активами

2790 КА Резерви за іншими активами

28 Розрахунки між Операційним управлінням, територіальними управліннями, установами, підприємствами Національного банку України

280 Розрахунки між Операційним управлінням, територіальними
управліннями, установами, підприємствами Національного банку України

2800 А Рахунки територіальних управлінь Національного банку України для внутрішньобанківських розрахунків
2801 А Рахунки установ Національного банку України – учасників СЕП
2802 А Кошти, що надані територіальним управлінням, установам і
підприємствам Національного банку України
2803 А Поточні рахунки підприємств Національного банку України

281 Дебіторська заборгованість за внутрішньобанківськими
Розрахунками

2810 А Дебіторська заборгованість за внутрішньобанківськими
розрахунками

29 Сумнівна заборгованість та резерви за іншими нарахованими доходами
298 Сумнівна заборгованість за іншими нарахованими доходами

2980 А Сумнівна заборгованість за іншими нарахованими доходами

299 Резерви за іншими нарахованими доходами

2990 КА Резерви за іншими нарахованими доходами

3 Основні зобов’язання
30 Готівкові кошти, що випущені в обіг
300 Емісія грошей

3000 П Емітовані банкноти Національного банку України
3001 П Емітовані монети Національного банку України
3007 КП Банкноти та монети в дорозі, що відправлені зі сховищ Національного банку України
3009 КП Банкноти та монети у сховищах Національного банку України
32 Депозити, що залучені, та рахунки МВФ

320 Кошти банків на вимогу

3200 П Кореспондентські рахунки банків-резидентів
3201 П Кореспондентські рахунки банків-нерезидентів
3203 П Кошти обов’язкових резервів, що перераховані банками
3204 П Кошти, що перераховані членами платіжної системи, для формування страхових резервів
3206 П Транзитний рахунок для сум, що не були підтверджені банком –одержувачем коштів
3207 П Накопичувальні рахунки
3208 П Нараховані витрати за коштами на вимогу

321 Строкові депозити

3210 П Кошти, що отримані за операціями репо
3211 П Короткострокові депозити банків
3212 П Довгострокові депозити банків
3218 П Нараховані витрати за строковими депозитами

322 Рахунки МВФ

3220 П Рахунок МВФ № 1
3221 П Рахунок МВФ № 2
3223 П Рахунок МВФ з цінних паперів
3224 П Цінні папери МВФ до отримання
3225 АП Результати переоцінки зобов’язань перед МВФ
3226 АП Результати проміжної переоцінки зобов’язань перед МВФ
3228 П Нараховані витрати за операціями з МВФ

323 Рахунки клієнтів

3230 П Поточні рахунки суб’єктів господарювання
3232 П Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання
3233 П Цільові кошти на вимогу суб’єктів господарювання
3234 П Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання
3238 П Нараховані витрати за рахунками клієнтів

324 Кошти Державного казначейства України

3240 П Єдиний казначейський рахунок
3246 П Транзитний рахунок для сум, що не були підтверджені
управлінням Державного казначейства України – одержувачем коштів
3248 П Нараховані витрати за рахунками Державного казначейства України

33 Цінні папери власної емісії
332 Депозитні сертифікати Національного банку України

3320 П Депозитні сертифікати, що емітовані Національним банком України
3326 КП Неамортизований дисконт за депозитними сертифікатами, що емітовані Національним банком України
3327 П Неамортизована премія за депозитними сертифікатами, що емітовані Національним банком України
3328 П Нараховані витрати за депозитними сертифікатами, що емітовані Національним банком України

337 Інші цінні папери власної емісії

3370 П Інші цінні папери, що емітовані Національним банком України
3376 КП Неамортизований дисконт за іншими цінними паперами, що емітовані Національним банком України
3377 П Неамортизована премія за іншими цінними паперами, що емітовані Національним банком України
3378 П Нараховані витрати за іншими цінними паперами, що емітовані Національним банком України

34 Кредити, що отримані
340 Кредити, що отримані Національним банком України

3400 П Кредити, що отримані Національним банком України від Європейського банку реконструкції та розвитку
3401 П Кредити, що отримані Національним банком України від інших іноземних фінансових організацій
3405 КП Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані
Національним банком України
3408 П Нараховані витрати за кредитами, що отримані Національним банком України

35 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України
351 Кошти Державного бюджету України

3513 П Кошти Державного казначейства України
3518 П Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України

352 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного
бюджету України

3520 П Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України
3523 П Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України
3526 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

353 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

3530 П Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

354 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються з місцевих бюджетів

3541 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів
3542 П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів
3544 П Кошти обласних бюджетів з цільовим призначенням
3545 П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів з цільовим призначенням

355 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

3552 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з обласних бюджетів
3553 П Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів обласних бюджетів
3554 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з районних, міських, селищних та сільських бюджетів
3555 П Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів

356 Кошти позабюджетних фондів

3560 П Державні позабюджетні фонди
3561 П Галузеві позабюджетні фонди
3562 П Регіональні позабюджетні фонди
3568П Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів

37 Інші основні зобов’язання Національного банку України
370 Зобов’язання за деривативами
3700 П Отримана премія за проданими опціонами
3702 АП Результат переоцінки активів і зобов’язань за фінансовими інструментами, за якими не настала дата розрахунку (валютування)
3703 П Результати переоцінки активів та зобов’язань за проданими Опціонами

4 Інші зобов’язання
46 Клірингові рахунки, суми до з’ясування та транзитні рахунки
460 Клірингові рахунки

4600 АП Клірингові рахунки за розрахунками за операціями з цінними паперами
4601 АП Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками

461 Кредитові суми до з’ясування
4610 П Кредитові суми до з’ясування

462 Інші транзитні рахунки

4620 АП Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками
4621 АП Транзитний рахунок за операціями з фінансовими інвестиціями
4629 АП Транзитний рахунок за іншими операціями

463 Транзитні рахунки СЕП

4631 П Транзитний рахунок для сум, які не були підтверджені
одержувачем коштів
4632 П Транзитний рахунок регіону для непідтверджених сум
4633 П Внутрішній транзитний рахунок АРМ-2 СЕП

47 Інші зобов’язання Національного банку України
470 Доходи майбутніх періодів

4700 П Доходи майбутніх періодів

471 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю
Національного банку України

4710 П Кредиторська заборгованість з придбання та продажу активів і послуг
4715 П Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами
473 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками
Національного банку України та іншими особами

4731 П Заборгованість працівникам Національного банку України за відрядженнями та господарськими витратами
4732 П Нарахування з оплати праці та за іншими виплатами
4733 П Утримання з працівників Національного банку України на користь третіх осіб
4735 П Поточні рахунки працівників Національного банку України
4736 П Кошти для розрахунку платіжними картками
4737 П Податки та інші обов’язкові платежі, що утримані з доходів працівників Національного банку України
4738 П Кошти для виплати стипендій
4739 П Інша кредиторська заборгованість

474 Кредиторська заборгованість за операціями з фінансовими
інструментами та послугами

4740 П Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів
4741 П Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу цінних паперів за дорученням клієнтів
4743 П Кредиторська заборгованість за недіючими рахунками
4744 П Кредиторська заборгованість з придбання і продажу іноземної валюти, монетарного золота та банківських металів
4746 П Кредиторська заборгованість за операціями з фінансовими інвестиціями
4749 П Кредиторська заборгованість за операціями з іншими
фінансовими інструментами

475 Кошти на додаткове пенсійне забезпечення

4750 П Кошти на додаткове пенсійне забезпечення

476 Зобов’язання Національного банку України за результатами його діяльності перед Державним бюджетом України

4760 П Зобов’язання Національного банку України за результатами його діяльності перед Державним бюджетом України

477 Інші нараховані витрати
4778 П Інші нараховані витрати

479 Резерви під імовірні майбутні витрати

4790 П Резерви під імовірні витрати
4791 П Резерви на оплату щорічних відпусток та інших соціальних виплат

48 Розрахунки між Операційним управлінням, територіальними управліннями, установами, підприємствами Національного банку України

480 Розрахунки між Операційним управлінням, територіальними
управліннями, установами, підприємствами Національного банку України

4800 П Рахунки територіальних управлінь Національного банку України для внутрішньобанківських розрахунків
4801 П Рахунки, що відкриті в територіальних управліннях установам Національного банку України – учасникам СЕП
4802 П Кошти, що отримані територіальними управліннями, установами та підприємствами Національного банку України
4803 П Поточні рахунки підприємств Національного банку України, що відкриті в Операційному управлінні Національного банку України

481 Кредиторська заборгованість за внутрішньобанківськими
Розрахунками

4810 П Кредиторська заборгованість за внутрішньобанківськими розрахунками

5 Капітал
50 Статутний капітал та інші фонди Національного банку України
500 Статутний капітал

5000 П Статутний капітал

502 Фонди та загальні резерви Національного банку України
5020 П Фонди Національного банку України
5021 П Загальні резерви

504 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
5040 АП Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

51 Результати переоцінки

510 Результати переоцінки іноземної валюти та банківських металів
5100 АП Результати переоцінки іноземної валюти та банківських металів

513 Результати переоцінки основних засобів та нематеріальних активів
5130 П Результати переоцінки основних засобів та нематеріальних активів

6 Доходи
60 Процентні __________доходи
602 Процентні доходи за розміщеними депозитами

6020 П Процентні доходи за коштами на вимогу
6021 П Процентні доходи за строковими депозитами
6022 П Процентні доходи за рахунками в МВФ

603 Процентні доходи за борговими цінними паперами

6030 АП Процентні доходи за борговими цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
6031 АП Процентні доходи за борговими цінними паперами на продаж
6032 АП Процентні доходи за борговими цінними паперами до погашення

604 Процентні доходи за наданими кредитами

6040 П Процентні доходи за внутрішнім державним боргом
6042 П Процентні доходи за кредитами, що надані банкам
6043 П Процентні доходи за кредитами, що надані іншим позичальникам

609 Інші процентні доходи

6099 П Інші процентні доходи

61 Комісійні доходи
610 Комісійні доходи за операціями з фінансовими інструментами

6100 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами
6102 П Комісійні доходи за кредитами, що надані банкам
6103 П Комісійні доходи за кредитами, що надані іншим позичальникам
6104 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку
6109 П Комісійні доходи за операціями з іншими фінансовими
інструментами

611 Комісійні доходи за наданими послугами

6110 П Комісійні доходи за послугами СЕП та електронної пошти
6111 П Комісійні доходи за операціями з розрахунково-касового обслуговування
6112 П Комісійні доходи за послугами з доставки цінностей
6113 П Комісійні доходи за наданими консультаційними послугами
6119 П Комісійні доходи за іншими наданими послугами

619 Інші комісійні доходи
6199 П Інші комісійні доходи

62 Результати від операцій з купівлі-продажу фінансових активів

620 Результати від операцій з купівлі-продажу фінансових активів

6200 АП Результат від продажу фінансових інвестицій
6204 АП Результат від операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, монетарного золота та банківських металів
6209 АП Результат від операцій з купівлі-продажу інших фінансових
активів

63 Результати переоцінки

630 Результати переоцінки боргових цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

6300 АП Результат переоцінки боргових цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату
переоцінки у фінансових результатах

64 Інші операційні доходи
640 Дивідендні доходи

6400 П Дивідендні доходи

641 Доходи від продажу пам’ятних монет, сувенірної та іншої продукції

6410 П Доходи від продажу пам’ятних монет і сувенірної продукції
6419 П Доходи від продажу іншої продукції

649 Інші операційні доходи

6490 П Доходи від продажу платіжних засобів
6491 П Доходи від реєстрації та видачі ліцензій
6492 П Доходи від управління кредитними лініями
6493 П Доходи від інвестицій в асоційовані та дочірні компанії
6499 П Інші операційні доходи

65 Доходи за внутрішньобанківськими операціями

650 Доходи за операціями з Операційним управлінням, територіальними управліннями, установами, підприємствами Національного банку України

6500 П Доходи від реалізації банкнот
6501 П Доходи від реалізації монет
6502 П Доходи від реалізації захищеного паперу
6503 П Доходи від надання послуг
6509 П Доходи від реалізації іншої продукції

66 Неопераційні доходи

660 Позареалізаційні доходи

6600 П Штрафи, пеня, неустойки, що отримані за господарськими операціями
6601 П Інші штрафи, пеня, неустойки, що отримані
6609 П Інші позареалізаційні доходи

662 Доходи від продажу основних засобів, інших матеріальних і
нематеріальних активів

6620 П Позитивний результат від продажу основних засобів та інших
необоротних матеріальних активів
6621 П Позитивний результат від продажу нематеріальних активів

669 Інші неопераційні доходи

6691 П Отримана допомога
6699 П Інші неопераційні доходи

67 Надходження за списаними активами
671 Надходження за списаними активами

6710 П Надходження за списаними активами

68 Непередбачені доходи
680 Непередбачені доходи

6800 П Непередбачені доходи

7 Витрати
70 Процентні витрати
702 Процентні витрати за депозитами і операціями з МВФ

7020 А Процентні витрати за коштами на вимогу
7021 А Процентні витрати за строковими депозитами
7022 А Процентні витрати за операціями з МВФ
7023 А Процентні витрати за рахунками клієнтів (крім клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету)
7024 А Процентні витрати за рахунками клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету

703 Процентні витрати за цінними паперами

7032 А Процентні витрати за депозитними сертифікатами, що емітовані Національним банком України
7037 А Процентні витрати за іншими цінними паперами, що емітовані Національним банком України

704 Процентні витрати за отриманими кредитами

7040 А Процентні витрати за кредитами, що отримані Національним банком України

709 Інші процентні витрати

7099 А Інші процентні витрати

71 Комісійні витрати
710 Комісійні витрати за операціями з фінансовими інструментами

7100 А Комісійні витрати за операціями з фінансовими інвестиціями
7101 А Комісійні витрати за отриманими кредитами
7102 А Комісійні витрати за операціями на валютному ринку
7109 А Комісійні витрати за операціями з іншими фінансовими
інструментами

714 Комісійні витрати за операціями з іноземними організаціями

7140 А Комісійні витрати за операціями з МВФ
7149 А Комісійні витрати за операціями з іншими іноземними
організаціями

719 Інші комісійні витрати

7199 А Інші комісійні витрати

72 Витрати на утримання персоналу
720 Витрати на оплату праці та інші соціальні виплати

7201 А Основна та додаткова заробітна плата
7202 А Матеріальна допомога та інші соціальні виплати
7203 А Внески на загальнообов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування

721 Інші витрати на утримання персоналу

7210 А Витрати на підготовку кадрів і підвищення кваліфікації
7211 А Витрати на спецодяг, взуття та інші засоби захисту працівників
7212 А Витрати на забезпечення житлом працівників Національного банку України
7219 А Інші витрати на утримання персоналу

73 Адміністративні витрати
730 Витрати на послуги та обслуговування телекомунікацій

7300 А Витрати на міжнародні телекомунікаційні та інформаційні послуги
7301 А Витрати на обслуговування мережі передавання інформації
7304 А Витрати на послуги та обслуговування телефонного зв’язку

731 Витрати на службові відрядження

7310 А Витрати на службові відрядження

732 Інші адміністративні витрати

7320 А Поштові витрати
7321 А Канцелярські витрати
7322 А Представницькі витрати
7323 А Витрати на маркетинг та рекламу
7324 А Спеціальні витрати
7329 А Інші адміністративні витрати

74 Інші операційні витрати
740 Витрати, пов’язані з виготовленням банкнот, монет, сувенірної та іншої продукції

7400 А Витрати на виготовлення банкнот
7401 А Витрати на виготовлення монет
7403 А Витрати на виготовлення іншої продукції
7406 А Витрати, що не включаються до собівартості реалізованої продукції
7407 А Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати

741 Експлуатаційні та господарські витрати

7410 А Витрати на комунальні послуги
7411 А Витрати на охорону
7412 А Господарські витрати
7413 А Орендні (лізингові) платежі
7419 А Інші експлуатаційні витрати

742 Витрати на аудит

7420 А Витрати на аудит

743 Витрати на утримання необоротних матеріальних та нематеріальних активів

7430 А Витрати на ремонт та технічне обслуговування необоротних матеріальних активів
7439 А Інші витрати на утримання необоротних матеріальних та нематеріальних активів

744 Амортизаційні відрахування

7440 А Амортизаційні відрахування

745 Податки, збори і платежі

7450 А Плата (податок) за землю
7451 А Акцизний збір
7452 А Податок на додану вартість
7459 А Інші податки, збори і платежі

748 Нереалізований збиток від переоцінки іноземної валюти, монетарного золота та банківських металів

7480 А Нереалізований збиток від переоцінки іноземної валюти, монетарного золота та банківських металів

749 Інші операційні витрати

7492 А Витрати з адміністрування Групи управління проектами міжнародних кредитних ліній у межах отриманої плати за управління кредитними лініями
7499 А Інші операційні витрати

75 Витрати за внутрішньобанківськими операціями
750 Витрати за операціями з Операційним управлінням, територіальними управліннями, установами, підприємствами Національного банку України

7500 А Виробнича собівартість виготовлення банкнот
7501 А Виробнича собівартість виготовлення монет
7502 А Виробнича собівартість виготовлення захищеного паперу
7503 А Виробнича собівартість послуг
7509 А Виробнича собівартість іншої продукції

76 Неопераційні витрати
760 Позареалізаційні витрати

7600 А Штрафи, пеня, неустойки, що сплачені за господарськими операціями
7601 А Інші штрафи, пеня, неустойки, що сплачені
7609 А Інші позареалізаційні витрати

762 Інші неопераційні витрати

7620 А Негативний результат від вибуття основних засобів та продажу інших необоротних матеріальних активів
7621 А Негативний результат від ліквідації нематеріальних активів
7622 А Негативний результат від ліквідації запасів матеріальних цінностей
7623 А Спонсорство і доброчинність
7624 А Витрати на придбання музейних цінностей
7629 А Інші неопераційні витрати

77 Формування резервів за активами і доходами та витрати зі списання активів
770 Відрахування в резерви за активами

7700 АП Відрахування в резерви за активами

771 Витрати зі списання активів

7710 А Витрати зі списання активів

772 Відрахування в резерви під нараховані доходи

7720 АП Відрахування в резерви під нараховані доходи

78 Непередбачені витрати
780 Непередбачені витрати

7800 А Непередбачені витрати

8 Меморандні рахунки
80 Меморандні рахунки
800 Позиція Національного банку України щодо іноземної валюти, монетарного золота та банківських металів

8000 АП Позиція Національного банку України щодо іноземної валюти, монетарного золота та банківських металів

801 Рахунки за емісійними операціями Національного банку України

8010 П Емісійний фонд
8011 А Емісійні кошти
8012 П Використання емісійних коштів

803 Технічні рахунки для контролю платіжних документів, що отримані через СЕП

8030 А Технічний рахунок для контролю платіжних документів, що отримані через СЕП
8031 П Технічний рахунок для контролю платіжних документів, що підготовлені для відправлення через СЕП

804 Технічні рахунки в СЕП
8040 АП Технічні рахунки в СЕП
8041 АП Технічний рахунок АРМ-2

805 Малоцінні та швидкозношувані предмети, інші необоротні матеріальні та нематеріальні активи в експлуатації

8051 А Малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатації
8052 А Інші необоротні матеріальні активи в експлуатації
8053 А Програмні продукти, що створені Національним банком України

806 Рахунки за платіжними картками

8061 А Платіжні картки в експлуатації

807 Запасні частини, комплектуючі вироби на складі

8071 А Запасні частини, комплектуючі вироби на складі

808 Музейні цінності

8080 А Музейні цінності

809 Технічні рахунки для подвійного запису за рахунками груп 805 – 808

8090 АП Технічний рахунок для подвійного запису за рахунками груп 805 – 808

б87 Рахунки для обліку документів за цивільно-правовими договорами з клієнтами

88 Рахунки для здійснення контролю за операціями, що визначені Національним банком України

89 Рахунки за операціями із внесення облікової інформації в автоматизовану систему та за іншими операціями

9 Позабалансові рахунки
90 Рахунки за емісійними операціями Національного банку України
900 Рахунки за емісійними операціями Національного банку України

9000 А Резервні фонди банкнот і монет Національного банку України в Центральному сховищі
9001 А Резервні фонди банкнот і монет Національного банку України в дорозі
9002 А Не придатні до обігу банкноти та монети
9003 А Банкноти і монети до їх знищення

91 Зобов’язання та вимоги з кредитування гарантій
910 Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти

9100 А Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам
9101 П Гарантії, що отримані від банків
9102 А Гарантії, що надані клієнтам
9103 П Гарантії, що отримані від клієнтів

911 Зобов’язання з кредитування, що надані

9110 А Кредитні лінії та інші зобов’язання з кредитування, що надані

912 Зобов’язання з кредитування, що отримані

9120 П Кредитні лінії та інші зобов’язання з кредитування, що отримані

92 Зобов’язання і вимоги за операціями з валютою, монетарним золотом, банківськими металами, цінними паперами, депозитами та іншими фінансовими інструментами

920 Активи до отримання

9200 А Валюта, монетарне золото та банківські метали, що придбані, але не отримані
9201 А Цінні папери та частки участі в капіталі компаній, що не оформлені цінними паперами, які придбані, але не отримані
9202 А Депозити до розміщення
9209 А Інші активи до отримання

921 Активи до постачання

9210 П Валюта, монетарне золото та банківські метали, що продані, але не передані
9211 П Цінні папери та частки участі в капіталі компаній, що не оформлені цінними паперами, які продані, але не передані
9212 П Депозити до залучення
9219 П Інші активи до постачання
95 Інші зобов’язання і вимоги

950 Отримана застава

9500 П Отримана застава, за якої предмет застави залишається в заставодавця
9501 П Отримана застава, за якої предмет застави передається Національному банку України
9502 П Отримана застава, за якої предмет застави передається третім Особам

951 Надана застава

9510 А Надана застава

952 Зобов’язання з капітальних вкладень

9520 А Зобов’язання з капітальних вкладень

96 Списана заборгованість та кошти до повернення
960 Списана за рахунок резервів заборгованість за активами

9600 А Списана за рахунок резервів заборгованість за активами

961 Списана у збиток заборгованість за активами

9610 А Списана у збиток заборгованість за активами

962 Неотримані нараховані доходи

9620 А Неотримані нараховані доходи

97 Цінні папери та інші активи клієнтів
970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні

9702 А Цінні папери на зберіганні
9709 А Інші активи на зберіганні

971 Документи з приватизації – житлові чеки

9712 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації
9713 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим
9714 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетними державними фондами приватизації адміністративно-територіальних одиниць
9717 А Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових
посередників
9718 А Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані
об’єкти приватизації

972 Документи з приватизації – майнові сертифікати

9722 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації
9724 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетними державними фондами приватизації адміністративно-територіальних одиниць
9727 А Приватизаційні майнові сертифікати, що акумульовані на рахунках фінансових посередників для приватизації майна
9728 А Майнові сертифікати, що акумульовані для розрахунків за приватизоване житло

974 Інші розрахунки

9740 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно
9741 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за придбане майно
9742 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетними державними фондами приватизації адміністративно-територіальних одиниць за придбане майно
9745 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетними державними фондами приватизації адміністративно-територіальних одиниць за приватизоване житло

975 Документи з приватизації – компенсаційні сертифікати

9752 А Компенсаційні сертифікати, що обертаються на ринку
9754 А Компенсаційні сертифікати, що зберігаються в Національному банку України
9755 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації
9756 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим
9757 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетними
державними фондами приватизації адміністративно-територіальних одиниць

977 Різні цінності та документи з приватизації в дорозі

9770 А Різні цінності та розрахункові документи за придбаними об’єктами приватизації, що відправлені

98 Облік інших засобів, цінностей та документів
980 Документи за розрахунковими операціями

9802 А Акредитиви до виконання

981 Інші цінності
9810 А Нерозібрані посилки з цінностями
9811 А Банкноти та монети до приймання
9812 А Погашені цінні папери
9819 А Інші цінності

982 Бланки цінних паперів і бланки суворого обліку

9820 А Бланки цінних паперів
9821 А Бланки суворого обліку

983 Документи і цінності, що прийняті та відправлені на інкасо

9830 А Документи і цінності, що прийняті на інкасо
9831 А Документи і цінності, що відправлені на інкасо
Закінчення Додатку Б
984 Операції з основними засобами

9840 А Основні засоби, що прийняті в оренду (оперативний лізинг)

985 Кошти на будівництво та придбання житла

9850 А Кошти на будівництво житла, що передані в порядку пайової участі
9851 А Кошти на придбання житла для працівників Національного банку України

989 Бланки і цінності в підзвіті та в дорозі

9890 А Бланки цінних паперів у підзвіті
9891 А Бланки цінних паперів у дорозі
9892 А Бланки суворого обліку в підзвіті
9893 А Бланки суворого обліку в дорозі
9898 А Інші цінності в підзвіті
9899 А Інші цінності в дорозі

99 Технічні рахунки
991 Технічні рахунки

9910 АП Технічний рахунок для подвійного запису за рахунками класу 9

Головний бухгалтер – директор
Департаменту бухгалтерського обліку В.І.Ричаківська
Виконавці: Заступник директора департаменту – начальник
управління методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності Національного банку України В.М.Баженова
Заступник начальника управління – начальник відділу методології бухгалтерського обліку банківських
операцій Національного банку України В.Д.Тищенко
головний економіст відділу методології бухгалтерського обліку банківських операцій Національного банку України Т.А.Гольонко
ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови Національного
банку України
__________________П.М.Сенищ
(підпис)
“___” _____________ 2005р.

[1] Після номера рахунку проставляється ознака синтетичного рахунку: А – активний; П – пасивний; АП – активно-пасивний; КА – контрактивний; КП – контрпасивний. Підписано__


Додаток Б
Баланс Національного банку України

на ____________________________________________
(число, місяць, рік)
(грн.)
Найменування статті
Сума_________________________________ Керівник__________________
(прізвище та ініціали виконавця) (підпис)
Головний
бухгалтер_________________
(підпис)
Закінчення Додатку Б
Звіт про фінансові результати
за_____________________рік

(грн.)
Найменування статті
Поточний рік


_________________________________ Керівник__________________
(прізвище та ініціали виконавця) (підпис)
Головний
бухгалтер_________________
(підпис)

13PAGE 15


13PAGE 14215
Заголовок 1 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 26729267
    Размер файла: 277 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий