Приглашение_укр

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Назва файлу має відповідати прізвищу й ініціалам першого співавтора (наприклад, Петров_ПИ.doc). Якщо в першого співавтора кілька тез, то до назви файлу тез необхідно додати порядковий номер (наприклад, Петров_ПИ1.doc).

Правила оформлення тез доповіді:
Текстовий редактор – MS OFFICE WORD 2003. Формат сторінки – А4. Всі поля по 2 см. Шрифт Times New Roman. Міжрядковий інтервал – одинарний; шрифт – 14 пт., прямий.
Номер секції.
Назва доповіді: шрифт – напівжирний.
Автори: науковий ступень, вчене звання, ініціали, прізвище.
Організація: повна назва організації, місто.
Основний матеріал тез: обсяг тексту – до 15 рядків.
2 пустих рядка.
Дані про авторів (українською мовою): ім'я, по-батькові, прізвище, телефон для зв’язку, науковий ступень, вчене звання, повна назва організації, адреса, електронна пошта.

Приклад оформлення тез доповіді

Секция 7
Анализ МультимедийНОГО ТРАФИКА в гетерогенных сетях
к.ф-м.н., с.н.с. Петров П.И.
Национальный технический университет "ХПИ", Харьков
В докладе рассмотрены особенности представления мультимедийного трафика гетерогенной сети в виде солитоноподобных волн. Предложена модель трафика гетерогенной компьютерной сети, основанная на его представлении в виде солитоноподобных функций, которые являются результатом решения нелинейных дифференциальных уравнений Кортевега де Вриза. Проведенный анализ показал, что данная модель точнее отображает характер наиболее нестабильных участков трафика по сравнению с существующими моделями.


Петро Іванович Петров, 050-3999999, к.ф-м.н., с.н.с., Національний технічний університет "ХПІ", Харків, вул. Фрунзе, 18, [email protected]
Черкаський державний технологічний університет
Військова Академія Збройних Сил Азербайджанської республіки
Університет технології і гуманітарних наук (м. Бельсько-Бяла, Польща)
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Четверта міжнародна
науково-технічна конференція

ПРОБЛЕМИ ІНФоРМАТИЗАЦІЇ


3 – 4 листопада 2016 року
Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла – Полтава
ЗАПРОШЕННЯ
Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у четвертій міжнародній науково-технічній конференції «ПРОБЛЕМИ ІНФоРМАТИЗАЦІЇ». Для участі запрошуються вчені, аспіранти, студенти, співробітники наукових установ і промислових підприємств.


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Співголови оргкомітету:
АДАМЕНКО Микола Ігоревич (д.т.н., проф., ХНУ, Харків, Україна);
Обідін Дмитро Миколайович (д.т.н., проф., КЛА НАУ, Кропивницький, Україна);
ОНИЩЕНКО Володимир Олександрович (д.екон.н., проф., ПНТУ, Полтава, Україна);
РУДНИЦЬКИЙ Володимир Миколайович (д.т.н., проф., ЧДТУ, Черкаси, Україна).
Члени оргкомітету:
БАБЕНКО Віра Григорівна (к.т.н., доц., Черкаси, ЧДТУ, Україна);
Байрамов Азад Агалар огли (д.ф.-м.н., проф., ВА ЗС АР, Баку, Азербайджан);
Гашимов Ельшан Гіяс огли (к.т.н., ВА ЗС АР, Баку, Азербайджан);
КАРПІНСЬКІ Міколай (д.н., проф., Університет Бельсько-Бяла, Польща);
Краснобаєв Віктор Анатолійович (д.т.н., проф., ХНУ, Харків, Україна);
КУРЧАНОВ Валерій Микитович (к.т.н., доц., ПНТУ, Полтава, Україна);
КУЧУК Георгій Анатолійович (д.т.н., проф., Харків, НТУ «ХПІ», Україна);
ЛЕЩЕНКО Олександр Борисович (к.т.н., доц., Харків, НАУ «ХАІ», Україна);
МАШКОВ Олег Альбертович (д.т.н., проф., ДЕА, Київ, Україна);
МОЖАЄВ Олександр Олександрович (д.т.н., проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна);
МУРАВЛЬОВ Володимир В’ячеславович (к.т.н., доц., ПНТУ, Полтава, Україна);
Неділько Сергій Миколайович (д.т.н., проф., КЛА НАУ, Кропивницький, Україна);
ПАВЛЕНКО Максим Анатолійович (д.т.н., доц., ХНУПС, Харків, Україна);
Пашков Дмитро Павлович (д.т.н., проф., ДЕА, Київ, Україна);
Пеліхатий Микола Михайлович (д.ф.-м.н., проф., ХНУ, Харків, Україна);
РУБАН Ігор Вікторович (д.т.н., проф., ХНУРЕ, Харків, Україна);
РуденкО Олег Григорійович (д.т.н., проф., ХНЕУ, Харків, Україна);
СЕМЕНОВ Сергій Геннадійович (д.т.н., с.н.с., НТУ «ХПІ», Харків, Україна);
ФАУРЕ Еміль Віталійович (к.т.н., доц., ЧДТУ, Черкаси, Україна);
ФЕДОРОВИЧ Олег Євгенович (д.т.н., проф., НАУ «ХАІ», Харків, Україна);
ХРАЩЕВСЬКИЙ Рімвідас Вілімович (д.т.н., проф., УТЦ «Авіатор», Київ, Україна);
Секретаріат оргкомітету
КОВАЛЕНКО Андрій Анатолійович (к.т.н,, доц., ХНУРЕ, Харків, Україна);
КУЧУК Ніна Георгіївна (к.пед.н., ХНУ, Харків, Україна);
ФЕДОТОВА-ПІВЕНЬ Ірина Миколаївна (к.т.н., доц., ЧДТУ, Черкаси, Україна).
ЧЕРНИЦЬКА Ілона Олександрівна (ПНТУ, Полтава, Україна).


МОВИ
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1. Інформатизація навчального процесу.
Секція 2. Застосування та експлуатація телекомунікаційних систем та мереж.
Секція 3. Безпека функціонування телекомунікаційних систем та мереж.
Секція 4. Комп’ютерні методи і засоби інформаційних технологій та управління.
Секція 5. Методи швидкої та достовірної обробки даних в комп’ютерних системах та мережах.
Секція 6. Цивільна безпека (інформаційна підтримка).
Секція 7. Економічний ризик та економічна надійність.
Секція 8. Сучасні інформаційно-вимірювальні системи.


ВАЖЛИВІ ДАТИ

12.10.2015 – Надання організаційному комітету готових до друку тез доповідей та оплата організаційного внеску
3.11.2016 – Реєстрація учасників та початок проведення засідань відповідно до програми


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Друк матеріалів конференції та організаційні витрати – 40 грн.

ОПЛАТА ОРГанізаційного ВНЕСКУ
здійснюється під час прийому тез доповідей або перед початком конференції при отримані брошури із програмою та тезами доповідей конференції.
зв'язок з ОРГКОМІТЕТом
Контактні телефони:
Черкаси (096) 999-85-87 e-mail: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Рудницький Володимир Миколайович

Харків (057) 756-47-02
e-mail: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
КУЧУК Георгій Анатолійович

Приложенные файлы

  • doc 26717701
    Размер файла: 90 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий