ПМІ_пр_16-17


Прикладна математика, 2-й курс
Практичне заняття 16-17
Тема: Дієслово у професійному мовленні
План
1.Дієслово у фаховому мовленні. Особливості вживання.
2. Основні форми дієслова. Дієвідмінювання дієслів.
3. Особливості дієслівного керування.
4. Перевага активних конструкцій над пасивними.
5. Дієприкметник. Дієприслівник.
Запитання і завдання для самостійної роботи
Назвіть п’ять основних форм дієслова. Наведіть приклади дієслів у різних формах, поставте до них питання.
Опишіть закономірності поділу дієслів на дві дієвідміни. Які дієслова не належать до жодної з них?
Охарактеризуйте категорії виду і способу. Як відмінюються дієслова у наказовому способі?
У чому полягає відмінність між активними і па сивними дієсловами? Як побудовані речення, до складу яких вони входять? У яких випадках пасивні речення бажано замінювати на активні?
Яка різниця між активними і пасивними дієприкметниками? Які Ви знаєте способи заміни активних дієприкметників?
Яка форма дієслова вказує на другорядну дію в реченні? Чому в головному реченні й дієприслівниковому звороті повинен бути один діяч? Від яких дієслів і за допомогою яких суфіксів можна утворити дієприслівни ки недоконаного виду, а від яких — доконаного?
Практичні завдання
Завдання 1. Утворіть другу особу однини і третю особу множини дійсного способу від дієслів: колоти, молоти, молотити, полоти, боротися, кроїти, бігти, бігати, світліти, світити, біліти, білити, гарантувати, створити, створювати, пересідати, пересісти, обговорити, обговорювати, приносити, принести, здобувати, здобути, відокремлювати, відокремити, доручити, доручати, зупинити, зупиняти, заводити, завести, говорити, недоговорювати, вантажити, завантажувати, здійснювати, здійснити, завершувати, завершити, забороняти, заборонити.
Завдання 2. Утворіть заперечні конструкції до словосполучень: вивчаю кодекс, бачу університет, купую хліб, беру телефон, люблю Оксану, бачу будинок, роблю записи, печу торт, їм бутерброд, шукаю помилки, прочитав статтю, зібрав інформацію, чекаю групу, складаю дошки, читаю рукопис, розкидаю сніг, бачив Світязь, читаю текст, замовляю товар, маю інвентар, складаю екзамен, роблю ремонт, веду заняття, згрібаю листя, роблю обчислення, воджу автомобіль, роблю відкриття, відчуваю прогрес, роблю стрибок, відчуваю біль, роблю капіталовкладення, розглядаю атлас, має деякі обмеження, має незначні пошкодження, має певні досягнення, навів суттєві доповнення, впровадив численні нововведення, зробив важливі виправлення.
Завдання 3. Утворіть дієприслівники від дієслів: купувати, купити, пригадати, пригадувати, відзначати, відзначити, потрапляти, потрапити, обмежити, обмежувати, газифікувати, імітувати, пристосувати, пристосовувати, відмічати, відмітити, записати, записувати, гарантувати, обіцяти, згадати, згадувати, прийти, робити, зробити, переробляти, переробити, авансувати, веліти, женити, мовити, розслідувати, наслідувати, інтенсифікувати, аргументувати, рекомендувати, атакувати, асигнувати, атестувати, кредитувати, адресувати, відпочивати, відпочити, екранізувати, випробувати, випробовувати, проводити, провести, аналізувати, проаналізувати, говорити, сказати.
Завдання 4. Відредагуйте речення, звертаючи увагу на правильне вживання дієслів і коректне утворення дієслівних форм: Ми будем віддихали три дня. Збираємся і йдем, бо не вспіємо на електричку, прийдеться їхати на маршрутці. Я ще не встиг проголодатися, але хтів би випити стакан яблучного сока. Із-за поганої роботи комунальних служб ми кажду зиму барахтаємось у сугробах. Опитний водій знає, що згідно правил на деяких участках цієї траси ограничується швидкість. Щоб поклеїти потолок у прихожій, тобі точно не хватить обоїв. Візьмем ще ці пару рулонів, вони мають похожий узор. Закрий форточку, так як дує і тебе може проскво- зити. Ти ще вспієш на поїзд, якщо першим здасиш іспит по історії. Сьогодні мова йдеться про наболівші проблеми нашого міста. Досвідчений завідуючий відділом справиться з любими трудностями. Обнищання народу набирає угрожаючих форм. Засохші квіти лежали в мусорнику. Ви поступаєте за приказом чи за вказівкою свого бувшого директора?
Завдання 5. Відредагуйте речення, уникаючи пасивних конструкцій:
Нами будується Україна. Це питання буде розглянуте деканатом на слідуючій неділі. Поема була написана автором ще в 19 столітті. Це завдання достроково виконане нашим колективом. В цьому році нами побудовані три нових завода. На слідуючій неділі нами буде проведена пара міроприємств. Відомість була віднесена викладачем у деканат. За перший учбовий семестр нами пройдено більшу частину матеріала. Протоколи зборів підписуються головуючим і секретарем зборів.
Завдання 6. Відредагуйте словосполучення, замінюючи невластиві для української мови активні дієприкметники: ворогуючі сторони; постійно діюча комісія; в слідуючий раз; існуючий устрій; заспокоюючий препарат; бувший директор; вимірюючий прилад; стояча вода; бажаючий; знаюча людина; початкуючий водій; зібралися всі працюючі; хвилюючі слова; домінуючий світогляд; оточуюче сере довище; правлячий клас; поступати слідуючим образом; головуючий на зборах; шокуючий випадок; переважаюча більшість; потрясаючий ефект; слідуюча остановка; підчинятися завідуючому кафедрою; наступаючий Новий рік; вітаємо вас з наступаючими святами.
Завдання 7. Відредагуйте речення:
Вислухавши виступ нашого заввідділенням про об’єми перевозки гру зів за прошлий рік, ми прийшли до слідуючих висновків. На повістку дня було поставлено слідуючі питання. Він вміє настояти на свому і рахує, що любий починаючий вчений у своїй дисертації повинен вияснити суть проблеми до кінця. Погляди виступаючих співпали, особливо по питанню економічних зв’язків. Виробництво скоротилося із-за нехватки сировини, але в слідуючому році воно буде збільшене. Мною написаний твір, дуже сподобався вчительці.
Завдання 8. Відредагуйте речення з дієприслівниковими зворотами:
Тепер повертаючись додому, надворі уже темно. Познайомившись з симпатичним хлопцем, він мені обіцяв золоті гори. Повернувшись додому, у мене знову появився добрий настрій. Не дивлячись на те, що місцеві власті заборонили проведення мітинга, забастов- щики все рівно зібралися рядом з облрадою. Допомагаючи один одному, в нашій групі нема відстаючих. Відправившись на прогулку, з нами трапилась пригода. Сидівши біля столу, я читаю цікаву книгу. Вивчаючи маршрути Карпат, ми влітку поїдемо туди віддихати. Не дивлячись на дощі, ми цього літа вчасно закінчили жнива. Продається мебель (виробництво Германія), бувша у ви користанні, недорого. Побачивши його, моє серце закалатало. Написавши книжку поезій, його визнали як видатного поета. Дякуючи йому, ми прекрасно провели час. Відійшовши від каси, претензії про нестачу грошей не приймаються.
Завдання 9. Відредагуйте речення:
Будинок заселяється у вказаний термін згідно домовленості. Товари поставляються продавцем по місцю призначення безкоштовно. Інструкція виконується працівниками відділу на належному рівні. Інформація приймається до уваги і передбачається, що вона буде врахована. Підготовка конференції здійснюється згідно положення про проведення конференції. Механізм включається при допомозі дистанційного керування. Любі проблеми вирішуються по мірі їх виникнення. Рівень освітлення регулюється в залежності від потреби. Всі інструкції по техніці безпеки приводяться у відповідність до діючого законодавства. Получається, що відсутність на нараді по любим причинам, навіть і дуже важним, карається одинаково строго. У нашій країні посилено ведеться робота по знешкодженню організованої злочинності. Виплата заробітньої плати буде продовжуватися до сімнадцяти годин. В нові будинки жителями вже завозиться мебель, облаштовуються квартири, перевозяться домашні речі. Получивши задоволення від міроприємства, ми відправилися додому.
Вправа 10. Відредагуйте речення, з’ясувавши тип помилок.
1. Починаючи збори, у мене спочатку була невпевненість у їхній необхідності.
2. Зробив усі домашні завдання, ти можеш відпочити.
3. Залишаючи приміщення, світло обов’язково повинно вимикатись.
4. Прикрашаючи ялинку, у нас був святковий настрій.
5. Стоя біля дошки, Максим завжди розгублюється і не може добре відповідати.
6. Починаючи вивчати проблему, йому бачилась можливість її практичного застосування.
7. Знайомлячись з експозицією музею, екскурсоводу було поставлено відвідувачами багато запитань.
8. Вивчаючи ці зразки, були відзначені їхні переваги.
9. Сидя так близько від телевізора, псується зір.
10. Перечитуючи твої листи, мені ставало спокійніше на серці.
11. їдучи на змагання, всім хочеться перемагати.
12. Дізнавшись про твої успіхи, мені було дуже приємно.
13. Ремонтуючи вчасно взуття, воно буде довше вам служити.
14. Познайомившись з Григорієм ближче, стало зрозуміло, яка це чудова людина.
15. Приїхавши у Чернігів, нами були відвідані майже всі музеї.
16. Послухав співачку, виникає бажання знову прийти на її концерт.
17. Розірвавши конверт, лист був одразу прочитаний.

Приложенные файлы

  • docx 26715024
    Размер файла: 30 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий