Д63-3 ПЗ-23

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Завідувач кафедри № 803
ПрЗСУ. В.О.ІВАНЮК
„__”__________201_ р.
ПЛАН
Проведення группового зайняття №23 з навчальної дисципліни Д 63-2
“Побудова та експлуатація ЗРК малої дальності військ ППО СВ”
ЗМ 4.2.3.1.Тема №10.Будова та функціонування основних систем ЗКР 9М33М3.
Заняття №5. Взаємодія ракети з основними елементами ЗРК.
Навчальна група: 428 навч.група. Час: 90 хв. (10.45-12.15 05.11.15.)
429 навч.група. Час: 90 хв. (10.45-12.15 06.11.15.)
Місце проведення заняття: аудиторія Г-215.

Навчальна та виховна мета:
1.Ознайомити студентів з функціонуванням ракети 9М33М2.
2.Ознайомити студентів з особливою будовою та принципом функціонування..бойового спорядження ракети 9М33М3. .
3.Виховувати у студентів відповідальність за виконання свого службового довгу на посадах призначення.
Навчальні питання та розподіл часу:
№ з/п
Навчальні питання
Відведений час


Вступ
10 хв.


Перевірка готовності до занять(літучка).
_7_ хв.


Перевірка конспектів
3 хв.


Основна частина
_75_ хв.

4.
Питання№1 Взаємодія ракети з БМ в передпусковому циклі.
40 хв.

5.
Питання№2 . Взаємодія ракети з БМ в пусковому циклі.
35 хв.

6.
Заключна частина
5 хв.

7
Підведення підсумків занять
5 хв.Навчально – матеріальне забезпечення:
1.Альбом схем .
2.Стенди навч.ауд.№ Г-215,плакати.
Навчальна література
1.Автономный войсковой зенитный ракетный комплекс “ОСА”.М.Воениздат.
2.Инструкция по эксплуатации БМ 9А33БМ3.ч1.-91г..
3.Зенитное ракетное и артиллерийское вооружение. Часть ІІ. Устройство и эксплуатация ЗУР, технического оборудования ЗРК ПВО Сухопутных войск. ВА ПВО СВ. -82г.
Розробив:старший викладач кафедри
працівник ЗСУ Ю.В. ЛИТВИНЕНКО
« » 201 р“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Завідувач кафедри № 803
ПрЗСУ. В.О.ІВАНЮК
„__”__________201_ р.
Методична розробка
Проведення группового зайняття №23 з навчальної дисципліни Д 63-2
“Побудова та експлуатація ЗРК малої дальності військ ППО СВ”
ЗМ 4.2.3.1.Тема №10.Будова та функціонування основних систем ЗКР 9М33М3.
Заняття №5: Взаємодія ракети з основними елементами ЗРК.
Навчальний потік: 428-429.
Час: 2 години Місце: згідно розкладу занять

Навчальна та виховна мета:
1. Ознайомити студентів з функціонуванням ракети 9М33М2.
2.Ознайомити студентів з особливою будовою та принципом функціонування..бойового спорядження ракети 9М33М3. .
3.Виховувати у студентів відповідальність за виконання свого службового довгу на посадах призначення.
Навчальні питання і розподіл часу:
№ з/п
Навчальні питання
Відведений час


Вступ
10 хв.


Перевірка готовності до занять(літучка).
_7_ хв.


Перевірка конспектів
3 хв.


Основна частина
_75_ хв.

4.
Питання№1 Взаємодія ракети з БМ в передпусковому циклі.
40 хв.

5.
Питання№2 . Взаємодія ракети з БМ в пусковому циклі.
35 хв.

6.
Заключна частина
5 хв.

7
Підведення підсумків занять
5 хв.


Навчально – матеріальне забезпечення:
1.Альбом схем .
2.Стенди навч.ауд.№Г-215,плакати..

Навчальна література
1.Автономный войсковой зенитный ракетный комплекс “ОСА”.М.Воениздат.
2.Инструкция по эксплуатации БМ 9А33БМ3.ч1.-91г..
3.Зенитное ракетное и артиллерийское вооружение. Часть ІІ. Устройство и эксплуатация ЗУР, технического оборудования и базовых машин ЗРК ПВО Сухопутных войск. ВА ПВО СВ. -82г.І. ВСТУП.
Приймаю доповідь від чергового про наявність особового складу та готовність до заняття. Оголошую тему, цілі і навчальні питання та літературу, а також порядок проведення заняття.
Контроль знань раніше пройденого матеріалу проводиться в ході заняття методом проведення усного опитування за питаннями минулого заняття за наступними питаннями:
Склад та призначення,основні ТТХ ЗКР 9М33М3..
Режими роботи двигунової установки.
Важливість теми заняття полягає в тому, що на занятті розглядаються питання взаємодія ракети з БМ на ПУ і в польоті.
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

Питання№1 Взаємодія ракети з БМ в передпусковому циклі.

Ракети 9МЗЗМ2 і 9МЗЗМЗ у складі автономного зенітного ракетного комплексу 9КЗЗМЗ є елементами, які при взаємодії із пристроями й системами бойової машини забезпечують поразка цілей.
Пусковий пристрій БМ заряджається шістьома ракетами, що перебувають у ТПК. Заряджання виробляється транспортно-заряджаючою машиною.
Після виявлення й упізнавання за 15 з до входу попередженої крапки в зону поразки по сигналі зі СРП починається робота системи стартової автоматики. ССА, видаючи через бортове рознімання команди й одержуючи сигнали про їхнє виконання, забезпечує: контроль наявності ракет і справності їх по ланцюзі безпеки (при несправності ракети відбувається її автоматичне відключення від джерела наземного живлення); відключення бортового джерела живлення від электросхемы ракети й підключення її до наземних джерел живлення (по команді зі ССА «Откл. реле»); підключення до бортової апаратури ракети на 10 з форсажних напруг від наземного джерела живлення; після закінчення форсажного режиму перемикання на нормальне живлення, включення відповідача апаратури РУ й У и відключення датчиків кутових швидкостей (по команді зі ССА «Відключення ДУС»). Після чого ракети готові до пуску.
Через 10 хв, якщо пуск не був зроблений, ССА відключає живлячі напруги й знімає видані команди. Оператор наведення забезпечує спостереження за готовністю ракет до пуску й здійснення пуску при наявності сигналів зі СРП про вхід мети в зону й сигналів про готовність до роботи всіх систем і пристроїв, що беруть участь у пуску ракети.
Питання№2 . Взаємодія ракети з БМ в пусковому циклі.

Стрілянина може бути зроблена як однієї, так і двома ракетами із четырехсекундным інтервалом старту. Для здійснення пуску ракети оператор наведення натисканням кнопки подає команду «Пуск». По цій команді одночасно виробляється підрив пироболта задньої кришки ТПК і пиропатронов запуску ВАБ. При відкритті задньої кришки ТПК спрацьовує кнопковий перемикач, через який подається напруга й підривається пироболт відкриття передньої кришки ТПК. З відкриттям передньої кришки спрацьовує кнопковий перемикач. Кнопкові перемикачі задньої й передньої кришок ТПК при своєму спрацьовуванні замикають ланцюга для проходження команд на підрив пиропатронов двигуна.
Вихід на режим (досягнення номінальних параметрів) блоку живлення контролюється системою стартової автоматики, що по закінченні виходу на режим блоку живлення видає команди, що забезпечують перехід апаратури ракети на бортове живлення й разарретирование гіроскопічного раскладчика команд. Після переходу апаратури на бортове живлення й разарретирования ГРК ССА виробляється підрив пиропатронов рухової установки ракети.
Під впливом газового струменя важіль механізму закріплення ракети в ТПК зрізує срезной болт і повертається, звільняючи задній бугель ракети. При русі ракети в ТПК відбувається розстикування бортового рознімання. При цьому ДУС підключається до входів каналів автопілоту для можливості обмеження перевантажень, що діють щодо поперечних осей ракети. При виході ракети із ТПК її крила розкриваються механізмами розкриття, і ракета починає свій рух у просторі.
Перед стартом ракети із БМ на радиовзрыватель ракети можуть бути видані команди «Затримка» і БС («Ближній строб»). Команда «Затримка» (аналогічна команді ЦВ для ракет 9M33M2) видається при стрілянині по малоскоростным цілям і забезпечує затримку підриву БЧ на 20 мс щодо моменту виявлення мети в зоні дії РВ. Команда БС видається на ракету, при роботі в складної помеховой обстановці або при стрілянині по НЛЦ. По цій команді знижується зона дії РВ, чим виключається його спрацьовування від перешкод, що впливають, або поверхні, що підстилає.
Ракета стартує під постійним кутом нахилу до обрію, рівним 27°, і після виходу із ТПК до початку радіоуправління робить некерований політ. На цій ділянці польоту ракети СПК передає на апаратуру РУ й В імпульси «запиту» і команди керування помилковим кодом (штучне перекручування кодової комбінації), що забезпечує непроходження команд на автопілот, тому що він залишається відключеним від апаратури РУ й В.
При досягненні ракетою лінійних прискорень до 8 g і при досягненні тиску газів у камері згоряння двигуна більше 3 МПа знімається I щабель запобігання ПІМ. У випадку неправильної роботи рухової установки до витікання 2,5 з польоту (якщо лінійні прискорення не досягнуть 8 g) спрацьовує противоклевковое пристрій. Його інерційний грузик застопорить роботу годинного механізму ПІМ і не допустить зняття щаблів його запобігання. Внаслідок цього самоліквідація ракети до витікання 2.5 з відбутися не може. Після переходу СВР на автосопровождение ракети й зняття помилкового коду команди керування ДО1 і ДО2 починають передаватися робітником (щирим) кодом і вхід автопілоту підключається до апаратури РУ й В. При цьому годинний механізм ПІМ (через 0,71 з послу старту) видає команду «+27 У» до аттенюатору приймальні антени РУ й В, що подається на електромагнітний механізм виводу аттенюатора. Шток електромагніта переміщається, відкриваючи хвилевід прийомної антени апаратури РУ й В. Продовжуючи працювати далі, годинний механізм ПІМ через 3,3 зі знімає II щабель запобігання ПІМ і готовить електричне коло для проходження команди КЗ.
Стабілізація ракети щодо поперечних осей і зменшення перерегулювання по куті атаки й перевантаженню здійснюються протягом усього часу польоту контуром стабілізації з негативним зворотним зв'язком по кутових швидкостях ракети. Щодо поздовжньої осі ракета в польоті не стабілізується.
Протягом усього керованого польоту ракета й елементи системи наведення БМ утворять замкнутий контур керуванні, від якого залежить точність наведення ракети на мету. Керування ракетою здійснюється по двох взаємно перпендикулярних площинах. Кутові координати ракети й мети надходять на координатні блоки (апаратуру СВР і ССЦ) у вигляді приладових (обмірюваною апаратурою) значень кутових координат. СРП, з огляду на значення кутової неузгодженості ракети щодо кінематичної траєкторії, виробляє команди керування ДО1 (ДО2), які шифруються й передаються СПК, по радіолінії. Бортова апаратура РУ й У приймає команди керування.
Принятые команди керування необхідно відпрацьовувати у зв'язаній системі координат, забезпечивши сполучення площини відпрацьовування із площиною результуючої радіокоманди. Обертання ракети і її системи координат у польоті навколо поздовжньої осі обумовлено відсутністю стабілізації по крені й відбувається під дією різних збурювань. У зв'язку із цим команди ДО1 (ДО2) з апаратури РУ й У подаються на ГРК, що робить перерозподіл прийнятих команд керування між площинами пар рулей з урахуванням поточного кута крену. Команда із ГРК підсумується із сигналом ДУС контуру стабілізації й надходить на кермовий привод, що відхиляє рули ракети на відповідний кут. Відхилення рулей приводить до зміни утла атаки ракети й отже, зміні піднімальної сили. Переміщення ракети під дією піднімальної сили приводить до зміни її кутових координат.
На пасивній ділянці польоту (після закінчення роботи рухової установки) швидкість ракети знижується, а виходить, зменшується ефективність аеродинамічних рулей. Тому при спаді тиску в камері згоряння ДУ до 1 Мпа сигналізатор спаду тиску видає команду на збільшення коефіцієнта передачі автопілоту у два рази. При цьому ефективність рулей відновлюється.
При наближенні до мети зі СПК подається команда КЗ для наведення радиовзрывателя й зняття останньої, III щабля ПІМ. По цій команді радиовзрыватель починає випромінювати в просторі електромагнітні імпульси й приймати відбиті від мети сигнали. При нагромадженні певної кількості відбитих сигналів у схемі РВ виробляється напруга, що забезпечує спрацьовування ПІМ, що викликає ініціювання (підрив) бойової частини.
Ракета 9МЗЗМЗ відрізняється від ракети 9МЗЗМ2 наявністю доробленого радиовзрывателя, що дозволяє робити прийом і запам'ятовування команди БС, видаваної із БМ перед стартом ракети при стрілянині по вертольотах, що летить і зависающим на висотах менш 25 м. Крім того, у ракеті 9МЗЗМЗ передбачений «ланцюг упізнавання», що дозволяє апаратурі БM відрізняти ракету 9МЗЗМЗ від ракети 9МЗЗМ2.
Якщо спрацьовування виконавчої схеми РВ у мети не відбулося (при наявності команди КЗ), то на 2528 з польоту на ракету подаються максимальні радіокоманди, що відхиляють її траєкторію нагору (для того щоб самоліквідація відбувалася на безпечній висоті польоту). Ракета самоліквідується підривом БЧ, що забезпечується годинним механізмом ПІМ.Заключна частина.

Підвожу підсумок зайняття. Перевіряю якість засвоєння сьогоднішнього матеріалу коротким опитуванням студентів
Ставлю завдання на самопідготовку.


Розробив :старший викладач кафедри
Пр. ЗСУ
Ю.В. ЛИТВИНЕНКО


Методична розробка обговорена і схвалена на засіданні кафедри № 803
Протокол № від р.


13PAGE 15


13PAGE 14215Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 615

Приложенные файлы

  • doc 26714578
    Размер файла: 88 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий