д63-2.ПЗ-18

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Завідувач кафедри № 803

пр.ЗСУ В.О.ІВАНЮК
„__”__________201_ р.
ПЛАН
Практичного зайняття №18 з навчальної дисципліни Д 63-2
“Побудова та експлуатація ЗРК малої дальності військ ППО СВ”

ЗМ 4.2.2.7.Тема8.Загальні системи бойової машини 9М33БМ3.
Заняття №3.Будова та функціонування пневмосистеми підкачки бойової
машини 9М33БМ3.
Навчальна група: 428 навч.група. Час:90 хв. (9.00-10.30 8.10.15.)
429 навч.група. Час:90 хв. (9.00-10.30 9.10.15.)
Місце проведення заняття: аудиторія Г-215

Навчальна та виховна мета:
1.Ознайомити студентів з загальною характеристикою пневмосистеми підкачки відсіків БМ.
2..Ознайомити студентів з роботою системи.
4.Виховувати у студентів відповідальність за виконання свого службового довгу на посадах призначення.

Навчальні питання і розподіл часу:
№ з/п
Навчальні питання
Відведений час


Вступ.
5 хв.


Питання 1 Призначення,загальна характеристика та будова системи підкачки відсіків.
40 хв.


Питання 2. Функціонування системи підкачки відсіків
Бл.ОО 04-20М1.
40 хв.


Заключна частина.
5 хв.


Навчально – матеріальне забезпечення:
1Альбом схем.2Слайди.
Навчальна література
1.Автономный войсковой зенитный ракетный комплекс “ОСА”.М.Воениздат.
2.Эксплуатация боевой техники ивооружения ч.1.В.И.Кручинин.СВЗРИУ-82.
3.Инструкция по эксплуатации БМ 9А33БМ3.ч1.-91г..
4.Зенитное ракетное и артиллерийское вооружение. Часть ІІ. Устройство и эксплуатация ЗУР, технического оборудования и базовых машин ЗРК ПВО Сухопутных войск. ВА ПВО СВ. -82г.

Розробив:старший викладач
працівник ЗСУ Ю.В. ЛИТВИНЕНКО
„__”__________201_ р.
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Завідувач кафедри № 803
ПрЗСУ. В.О.ІВАНЮК
„__”__________201_ р.
Методична розробка
для проведення практичного зайняття №18 з навчальної дисципліни
Д 63-2
“ Побудова та експлуатація ЗРК малої дальності військ ППО СВ ”

ЗМ 4.2.2.7.Тема8.Загальні системи бойової машини 9М33БМ3.
Заняття №3.Будова та функціонування пневмосистеми підкачки бойової
машини 9М33БМ3.

Навчальний потік: 428,429.

Час: 2 години Місце: клас (згідно розкладу занять).

Навчальна та виховна мета:
1.Ознайомити студентів з загальною характеристикою пневмосистеми підкачки відсіків БМ.
2..Ознайомити студентів з роботою системи.
4.Виховувати у студентів відповідальність за виконання свого службового довгу на посадах призначення.
Навчальні питання і розподіл часу:
№ з/п
Навчальні питання
Відведений час


Вступ.
5 хв.


Питання 1 Призначення,загальна характеристика та будова системи підкачки відсіків.
40 хв.


Питання 2. Функціонування системи підкачки відсіків
Бл.ОО 04-20М1.
40 хв.


Заключна частина.
5 хв.Навчально – матеріальне забезпечення:
1.Альбом схем ЗРК ОСА-АКМ. 2ч..
2..Слайди.
Навчальна література:
1.Автономный войсковой зенитный ракетный комплекс “ОСА” М. Воениздат. 2.Инструкция по эксплуатации БМ 9А33БМ3.ч1.-91г..
3.Зенитное ракетное и артиллерийское вооружение. Часть ІІ. Устройство и эксплуатация ЗУР, тех. оборуд. и БМ ЗРК ПВО СВ-.ВА ПВО СВ. -88г.
ІІ. НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ
І. ВСТУП.
Приймаю доповідь від чергового про наявність особового складу та готовність до заняття. Оголошую тему, цілі і навчальні питання та літературу, а також порядок проведення заняття. Проводжу інструктаж з дотримання МТБ при роботах та заняттях на БМ 9А33БМ3.
Контроль знань раніше пройденого матеріалу проводиться в ході заняття методом проведення письмового опитування за питаннями минулого заняття за наступними питаннями.
Актуальність теми заняття полягає в тому, що розглядається порядок передпускової підготовки ЗКР, правильність проведення якої, суттєво впливає на бойові можливості БМ.


Питання 1. Призначення,загальна характеристика та будова системи підкачки відсіків БМ.
Пневмосистема підкачування відсіків блоку OO04-20M1 призначена для створення надлишкового тиску повітря 0,18 0,23 кпс/див2 у відсіках з високовольтною апаратурою (передавальних систем СОЦ, ССЦ і СПК.
Надлишковий тиск у відсіках дозволяє включати висока напруга при роботі на висотах над рівнем моря 2-3 км. Пневмосистему необхідно включати при роботі на висоті більше 1км над рівнем моря, а також при роботі під час дощу на будь-яких висотах.
До складу пневмосистемы підкачування входять: компресорний пристрій; ресивер блоку ОО04-20М1 (1,5 л, 6 кгс/див2); ресивер виробу 5937 (20 л, 6 кгс/див2); регулятор компенсації витоку;
электропневмоклапаны (ЭПК); запобіжний клапан (ПК); датчики тиску типу СДУ.
Схема пневмосистемы підкачування відсіків МТУ наведена на мал. 2.63.
При працюючому ходовому двигуні в ресивері виробу 5937 створюється тиск 57 кгс/див2. Стиснене повітря через ЭПК-2 компресорні пристрої, пройшовши фільтри очищення від води й масла, через обертове повітряне з'єднання надходить у блок OО04-20M1, де підводить через ЭПК у відсіки ОК23-ЗМ і ОК23-6М. При натисканні кнопки ПІДКАЧУВАННЯ ВІДСІКІВ ШТАТНА блоку ОО96-9М1 напруга +27 У надходить: на сигнальну лампу ПІДКАЧУВАННЯ ВІДСІКІВ ВКЛ. цього ж блоку; в азимутальну частину блоку ОО04-20М1 через нормально замкнуті контакти реле Р9 і Р10 на обмотки ЭПК відсіків ОК23-ЗМ і ОК23-6М; на обмотку ЭПК-2 компресорні пристрої. ЭПК відсіків спрацьовують і пропускають стиснене повітря з ресивера у відсіки передавачів. Всі відсіки передавачів об'єднані зрівняльної пневмомагистралью в загальний обсяг. До зрівняльної магістралі підключені датчики тиску СДУ2А-0,23 і СДУ2А-0,18. При досягненні тиску 0,18 кгс/див2 замикаються контакти датчика СДУ2А-0.18, загоряється сигнальна лампа Р13 EMBED Equation.3 1415 0,18 кгс/див2 і підключається «корпус» до обмотки реле Р10. При досягнення тиску 0;23 кгс/див2 замикаються контакти датчика З2А-0.23, спрацьовує реле Р10 і .контактами 5, 6 блокує цей СДУ. Спрацьовуючи, реле Р10 виключає ЭПК відсіку ОК23-ЗМ, а контактами 2, 3 виключає лампу ПІДКАЧУВАННЯ ВІДСІКІВ ВКЛ. на блоці OO96-9MI і підключає «корпус» до обмотки реле Р9. Реле Р9 включається й самоблокується контактами 2.3. При спрацьовуванні реле Р9 контактами 4, 5 знімає напруга + 27 У с ЭПК відсіку ОК23-6М. Отже, ЭПК відсіку ОК23-6М, включений через контакти 4, 5 реле Р9, включається тільки на один цикл, коли тиск у відсіках наростає від 0 до 0,23 кгс/див2. Далі за рахунок витоку повітря з відсіків тиск знижується до 0,18 кгс/див2, знімається «корпус» з реле Р10, реле знеструмлюється. Короткочасно гасне лампа Р13 EMBED Equation.3 1415 0,18 на блоці ОО96-9М1, і знову спрацьовує ЭПК відсіку ОК23-ЗМ. Цикл повторюється знову тільки з тим розходженням, що підкачування відсіків іде через один ЭПК, запитанный через контакти 4, 5 реле Р10. Далі тиск буде підтримуватися автоматично в межах 0,180,23 кгс/рм2.


Питання 2. Функціонування системи підкачки відсіків
Бл.ОО 04-20М1.
Признаками нормальної роботи системи підкачування відсіків є наступна сигналізація ламп ПІДКАЧУВАННЯ ВІДСІКІВ ВКЛ. і Р13 EMBED Equation.3 1415 0,18 на блоці ОО96-9М1:
при заповненні повітрям відсіків горить лампа ПІДКАЧУВАННЯ ВІДСІКІВ ВКЛ.;
при досягненні тиску 0,18 кгс/див2 загоряється сильна лампа Р13 EMBED Equation.3 1415 0,18;
при досягненні тиску у відсіках 0,23 кгс/див2 лампа ПІДКАЧУВАННЯ ВІДСІКІВ ВКЛ. гасне. Іде витік повітря з відсіків;
при зниженні тиску у відсіках до 0,18 кгс/див2 короткочасно гасне лампа Р13 EMBED Equation.3 1415 0,18 і знову загоряються обидві лампи Р13 EMBED Equation.3 1415 0,18 і ПІДКАЧУВАННЯ ВІДСІКІВ ВКЛ. (іде цикл підкачування відсіків).
На випадок сильної розгерметизації відсіків, якщо лампа ПІДКАЧУВАННЯ ВІДСІКІВ ВКЛ. не гасне, необхідно включити перемикач АВАРІЙНЕ ПІДКАЧУВАННЯ ВІДСІКІВ блоку ОО96-9М1. У цьому випадку підкачування відсіків буде вироблятися через два ЭПК.
У випадку відмови схеми автоматичного регулювання величини надлишкового тиску у відсіках спрацьовують запобіжні клапани, не допускаючи підвищення надлишкового тиску більше 0,28 кгс/див2.
Підкачування ABC і відсіків передавальних систем БМ 9АЗЗБМЗ можливі у двох режимах:
при працюючому двигуні виробу 5937 (при цьому відбір повітря на ресивер азимутального блоку ОО04-20М1 виробляється від ресивера виробу 5937 через ЭПК-2 компресорні пристрої) ;
при непрацюючому двигуні виробу 5937 і зниженні тиску в ресивері азимутального блоку до 2,5 кгс/див2 (при цьому спрацьовує схема автоматичного підкачування ресивера азимутального блоку, що виконана на двох СДУ),
При зниженні тиску нижче 2,5 кгс/див2 або відсутності тиску в ресивері азимутального блоку подається напруга +27 У через нормально замкнуті контакти 1, 2 реле Р12 на включення компресорного пристрою, розташованого в мотором відсіку виробу 5937. При цьому спрацьовує реле Р32 блоку ОО96-9М1, Напруга 220 У 400 Гц подається на електродвигун компресорного пристрою. Стиснене повітря з виходу компресорного пристрою через обертове повітряне з'єднання подається в ресивер азимутального блоку. При підвищенні тиску в ресивері азимутального блоку вище 2,5 кгс/див2 спрацьовує СДУ5А-2,5, що, замикаючи свої контакти, підготовляє ланцюг включення реле Р12. При підвищенні тиску вище 2,6 кгс/див2 спрацьовують СДУбА-3,6 і реле Р12, що своїми контактами 5, 6 ставиться на самоблокування й відключає компресорний пристрій. Коли тиск у ресивері азимутального блоку буде нижче 2,5 кгс/див2, СДУ розімкне свої контакти, реле Р12 знеструмиться й знову ввімкнеться компресорний пристрій. Цикл повториться знову. Необхідно пам'ятати, що перемикач КОМПРЕССОР-ОТКЛ. на шафі ОО96-9М1 повинен бути включений. Ознакою нормальної роботи компресорного пристрою є загоряння лампи КОМПРЕСОР ВКЛ. на блоці OO96-9M1 при включенні компресорного пристрою.
Повітря від ресивера азимутального блоку подається по пневмомагистрали через силикагелевый фільтр на понижувальний редуктор 1,62,0 кгс/див2, що знижує тиск повітря й через другий фільтр і зворотні клапани подає його у волноводные тракти всіх систем.
Натискання кнопки ПІДКАЧУВАННЯ ВІДСІКІВ ШТАТНА або включення перемикача ПІДКАЧУВАННЯ ВІДСІКІВ АВАРІЙНА блоку ОО96-9М1 приводить до спрацьовування ЭПК-2 компресорні пристрої. При працюючому двигуні виробу 5937 ресивер виробу 5937 через ЭПК-2 компресорні пристрої дозволяє підтримувати необхідний надлишковий тиск у пневмосистеме при виході з ладу компресорного пристрою або при недостатній продуктивності його через більші витоки повітря у волноводных трактах або відсіках.


Висновки та відповіді на питання:


. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА.
ОЦІНЮЮ, досягнуто чи ні навчальні та виховні цілі заняття. Відповідаю на запитання. Виділяю кращих та гірших. Оголошую оцінки курсантам. Доводжу тему наступного заняття. ДАЮ завдання на самостійну підготовку: Вивчити призначення, склад, розташування та принцип роботи СЕЖ. Повторити призначення, склад та технічні характеристики СПК БМ, а також принцип роботи по структурній схемі.


Розробив старший викладач кафедри
Працівник ЗСУ
Ю.В. ЛИТВИНЕНКО

Методична розробка обговорена і схвалена на засіданні кафедри № 603
Протокол № від р.


13PAGE 15


13PAGE 14715
Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 26714513
    Размер файла: 441 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий