ПЗ.11


Тиждень Тема Код та назва. Типи завдань, які вирішуються під час заняття Обсяг, год. МЗ
12 7 ПЗ.11– Моделювання поведінки фірми в умовах олігополії та монополістичної конкуренції
Мета заняття: засвоїти основи моделювання поведінки фірми на різних часових горизонтах в умовах олігополії та монополістичної конкуренції.
Зміст роботи:
Виконання завдань з експрес-контролю лекційного матеріалу (ЛК.07).
Обговорення наступних теоретичних питань:
Ознаки і ринкова поведінка монополістичного конкурента.
Характеристика нецінової конкуренції.
Основні ознаки олігополії.
Теоретичні моделі олігополії.
Моделі олігополістичного ціноутворення.
Теорія ігор у моделюванні олігополії.
Теми доповідей та рефератів:
Монополістична конкуренція й економічна ефективність.
Сутність та передумови розвитку нецінової конкуренції.
Моделювання поведінки олігополістів.
Теорія ігор у моделюванні олігополії.
Інституціональні аспекти створення та діяльності картельних товариств.
Антитрестівське законодавство: історія питання.
Економічні наслідки олігополії.
Розв’язання практичних завдань.
Форма звіту: Оформлена доповідь (реферат) на тему у відповідності до вимог та презентація. Активна участь у обговоренні теоретичних питань. Короткий опис розв’язання практичних завдань. 2 Практичні завдання
Завдання 11.1
Дуополісти Курно стикаються з кривою ринкового попиту: P= 10 – Q. Кожен з них виробляє продукцію за сталих граничних витрат МС = 2.
Визначте:
1) криві реакції фірм; проілюструйте їх графічно;
2) оптимальні обсяги випуску фірм;
3) сукупний обсяг виробництва галузі та ціну продукції;
4) величину економічного прибутку, який отримає кожна з фірм.
Завдання 11.2
Крива ринкового попиту для дуополії Бертрана описується рівнянням: P = 10 – Q. Граничні витрати фірм є сталими МС = 2.
Визначте:
1) рівноважні ціну і обсяг випуску для кожної фірми;
2) величину економічного прибутку фірм.
Завдання 11.3
Крива ринкового попиту для фірми – лідера і фірми – аутсайдера в моделі Штакельберга визначається рівнянням: P= 10 – Q. Граничні витрати обох фірм є сталими: МС = 2.
Визначте:
1) криві реакції фірм; проілюструйте їх графічно;
2) оптимальні обсяги випуску фірм;
3) сукупний обсяг виробництва галузі та ціну продукції;
4) величину економічного прибутку, який отримає кожна з фірм.
Завдання 11.4
На ринку функціонують три фірми, які вирішили об’єднатись у картель. Функція попиту на продукцію галузі: QD = 20 – Р. Функція пропозиції першої фірми задана рівнянням QS1 = –8 + Р, другої фірми – QS2 = –12 + 1,5Р, третьої фірми – QS3 = –24 + 3Р.
Визначте:
1) оптимальний обсяг випуску картелю та ціну, яка буде встановлена на продукцію;
2) обсяги випуску кожного учасника картелю, якщо виробничі квоти, визначені для кожної з фірм, становлять відповідно 2 : 5 : 4;
3) на основі одержаної інформації поясніть, чому звичайно в учасників картелю виникає спокуса порушити картельну угоду і ці угоди є нестійкими.
Завдання 11.5
Функція сукупних витрат монополістичного конкурента має вигляд: TC = 200 + 30Q, функція попиту на продукцію фірми описується рівнянням: Р = 60 – 0,2Q.
Визначте оптимальний обсяг випуску і ціну, які дозволяють максимізувати прибуток фірми.
Завдання 11.6
Фірма «Фаворит» займається виробництвом спортивних костюмів (тис. одиниць на рік) і діє на ринку монополістичної конкуренції. Граничний виторг фірми описується рівнянням: MR = 20 – Q, граничні витрати: МС = 3Q – 10.
Визначте величину надлишкових виробничих потужностей фірми в одиницях річного випуску, якщо мінімальні довгострокові середні витрати становлять 11 грн.
Завдання 11.7
Відомо, що в довгостроковому періоді середні змінні витрати монополістично конкурентної фірми залежать від обсягу виробництва як АС = Q + 10. Попит на продукцію фірми описується формулою Р = 150 – 3Q.
Визначте параметри рівноваги (ціну й обсяг продажів) та зробіть висновок, чи знаходиться фірма в стані довгострокової або короткострокової рівноваги.
Завдання 11.8
Функція середніх витрат фірми - монополістичного конкурента на своєму ринку: АС = 3Q – 2. Залишковий ринковий попит на продукцію фірми: Q = 52 – 2Р. Після проведення рекламної кампанії, витрати на яку склали Срекл = 0,5Q2 + 6Q, залишковий попит збільшився і склав Q = 104 – 2Р.
Визначте прибуток фірми до і після проведення рекламної кампанії і зробіть висновки про її ефективність.

Приложенные файлы

  • docx 26714445
    Размер файла: 24 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий