ПЗ.02


Тиждень Тема Код та назва. Типи завдань, які вирішуються під час заняття Обсяг, год. МЗ
3 2 ПЗ.02 – Попит та пропозиція: аналіз часткової рівноваги
Мета заняття: Визначити механізм формування та взаємодії попиту та пропозиції.
Зміст роботи:
Виконання завдань з експрес-контролю лекційного матеріалу (ЛК.02).
Обговорення наступних теоретичних питань:
Попит і закон попиту. Аналіз зміни попиту загалом та величини попиту.
Пропозиція і закон пропозиції. Аналіз зміни пропозиції загалом та величини пропозиції.
Поняття ринкової рівноваги. Рівноважна ціна та рівноважна кількість товару.
Вплив попиту й пропозиції на стан рівноваги, рівноважну ціну та рівноважну кількість товару.
Надлишки споживача і виробника.
Теми доповідей та рефератів:
Теорії попиту та пропозиції.
Моделі ринкової рівноваги.
Державне регулювання ринку.
Розв’язання практичних завдань.
Форма звіту: Оформлена доповідь (реферат) на тему у відповідності до вимог та презентація. Активна участь у обговоренні теоретичних питань. Короткий опис розв’язання практичних завдань. 2 Практичні завдання
Завдання 1.1
Функція попиту на товар задана рівнянням: QD= 8 – P; функція пропозиції товару: QS=P – 1.
Визначте аналітично та покажіть графічно:
1) параметри ринкової рівноваги (ціна – грн., обсяг – тис. шт.);
2) як вплине на рівноважну ціну та рівноважний обсяг продукції зменшення попиту на 25%;
3) що змінилось у положенні кривої попиту.
Завдання 1.2
Функція пропозиції товару задана рівнянням: QS = 15 + 2P; функція попиту на товар: QD = 20 – 3P.
Визначте аналітично та покажіть графічно:
1) параметри ринкової рівноваги (ціна – грн., обсяг – тис. шт.);
2) яким чином вплине на рівновагу встановлення державою мінімальної ціни на цей товар на рівні 0,8 грн.;
3) яким чином вплине на рівновагу встановлення виробниками ціни на товар на рівні 2 грн.
Завдання 1.3
Функція попиту на товар задана рівнянням: QD = 70 – 2Р; функція пропозиції товару: QS = 10 + Р. Уряд ввів податок на споживачів в розмірі 9 грн. за одиницю.
Визначте аналітично:
1) як зміняться параметри ринкової рівноваги (ціна – грн., обсяг – тис. шт.);
2) який дохід держави від введення цього податку;
3) у якій мірі постраждають від введення цього податку виробники і споживачі.
Завдання 1.4
Функція попиту на фотоапарати задана рівнянням: QD = 100 – P. Пропозиція задається рівнянням: QS = 2P – 50.
Визначте аналітично та покажіть графічно:
1) рівноважну ціну (грн.) та рівноважну кількість (тис. шт.) фотоапаратів;
2) як зміняться рівноважні ціна та кількість фотоапаратів, якщо буде введений 10 % податок з продажу?
Завдання 1.5
Функція попиту на мікроавтобуси має вигляд: QD = 500 – P. Пропозиція задається рівнянням: QS = 2P–100.
Визначте аналітично та покажіть графічно:
1) рівноважну ціну (тис. грн.) та рівноважну кількість товару (тис. шт.);
2) якими будуть рівноважні ціна і кількість мікроавтобусів, якщо уряд надасть їх виробникам субсидію в розмірі 75 тис. грн. на одиницю товару? Які зміни відбудуться на графіку?
3) визначте загальну суму субсидії, наданої виробникам мікроавтобусів.
Завдання 1.6
Студенти Юра, Оля, Микола, Маша, Саша і Максим бажають проглянути новий фільм у кінотеатрі. Юра готовий заплатити за квиток не більше 70 грн., Оля – не більше 90 грн., Микола і Саша – не більше 80 грн., Маша – не більше 30 грн., Максим – не більше 50 грн.
Відобразіть графічно сумарну криву попиту студентів на квитки до кінотеатру.

Завдання 1.7
Попит на товар на внутрішньому ринку описується рівняннямQD = 100 – 2Р. Пропозиція вітчизняних фірм описується рівнянням QS = –50 + 3Р. Світова ціна на заданий товар встановилася на рівні 20 гр. од.
Визначте аналітично та покажіть графічно:
1) розмір імпорту в країну, якщо держава не вдається до митних зборів і квот;
2) як зміняться пропозиція вітчизняних виробників та імпортні поставки при запровадженні мита в розмірі 6 гр. од. за одиницю товару;
3) як вплине на пропозицію вітчизняних виробників та імпортні поставки запровадження митної квоти в розмірі 30 шт.
Завдання 1.8
В країні А попит на товар X описується рівнянням QDА = 200 – Р, а пропозиція вітчизняних виробників: QSА = 50 + 4Р. У країні В попит на товар X описується рівнянням QDВ = 100 – 2Р, а пропозиція вітчизняних виробників –QSВ = –50 + 2Р.
Визначте аналітично:
1) яка ціна встановиться на світовому ринку;
2) як будуть спрямовані експортно-імпортні потоки товару X між країнами А і В, якщо вважати, що ринок обмежується тільки ними;
3) в чому полягають вигоди країн А і В від світової торгівлі;
4) розрахуйте показник суспільного добробуту в обох країнах без світової торгівлі і зі світовою торгівлею.
Завдання 1.9
Попит на товар А (яблука) описується рівнянням QDА = 100 – 2РА + РВ; попит на товар В (груші) – рівнянням QDВ = 100 – 2РВ + РА. Пропозиція товару А описується рівнянням QSА = –50 + РА; пропозиція товару В – рівнянням QSВ = –50 + РВ.
Визначте аналітично:
1) параметри ринкової рівноваги на двох ринках;
2) як зміняться параметри ринкової рівноваги, якщо на товар В (груші) буде введений податок у розмірі 10 гр. од. за одиницю товару;
3) якою буде загальна сума податкових відрахувань?;
4) якою буде загальна сума податкових відрахувань у разі, якщо такий податок буде введений на двох ринках одночасно.
Завдання 1.10
На валютній біржі денний попит на долари виражається функцією PD = 5250 – 1,5Q, а пропозиція PS = 5050 + 2,5Q, де Р – ціна дол. у гривнях, а Q – кількість дол. у млн.
Визначте аналітично:
яким буде рівноважний курс і скільки буде куплено за цим курсом;
якою повинна бути інтервенція центрального банку, щоб курс становив 5160 грн./дол., припускаючи, що центральний банк готовий продавати свою валюту за будь-яким курсом?

Приложенные файлы

  • docx 26714294
    Размер файла: 25 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий