ПЗ.01


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Тиждень

Тема

Код

та

назва.

Типи

завдань,

які

вирішуються

під

час

заняття

Обсяг,

год.

МЗ

3

1

ПЗ
.
0
1Процедура

реєстраці
ї

банків

та

ліцензування

банківської

діяльності

Мета

заняття:

засвоїти

порядок

реєстрації

та

ліцензування

банківських

установ
.

I.

Виконання

завдань

з

експрес
-
контролю

лекційного

матеріалу

(ЛК.
01
-
03
).

II.

Зміст

роботи
:

1.

Ознайомлення

з

процедурою

створення

банку.

2.

Ознайомлення

з

документами,

необхідними

для

реєстрації

банку.

3.

Формування

висновку

про

можливість

реєстрації

банку.

4.

Ознайомлення

з

процедурою

ліцензування

банківської

діяльності.

III.

Розв’язання

практичних

завдань
.

Форма

звіту:

Назва,

тема,

мета

роботи.

Короткий

опис

розв’язання

практичних

завдань.

2


Практичні

завдання


Ситуація

1.1.

До

територіального

управління

НБУ

надійшов

повний

пакет

документів

для

погодження

статуту

регіонального

банку

«
ВіватБанк
»
,

який

створюється

у

формі

публічного

акціонерного

товариства.

Учасниками

банку

планують

стати:

ВАТ

«Батьківщина»,

ЗАТ

«Мрія»,

благодійна

організація

«Добробут»,

громадянин

Італії

Адріано

Банко.

Завдання

1.1.

1.

Проведіть

групування

документів,

що

подаються

для

державної

реєстрації

банку.

2.

Які

дії

територіального

управління

після

отримання

документів

від

клієнта?

3.

Хто

приймає

рішення

про

можливість

реєстрації

банку

та

з

якого

моменту

банк

вважається

створеним?

4.

Яка

сума

коштів

повинна

бути

накопичена

на

рахунку

майбутнього

банку

до

моменту

його

реєстрації?

5.

Проаналізуйте

можливість

участі

в

акціонерному

капіталі

банку

зазначених

фізичних

та

юридичних

осіб.Ситуація

1.2.


До

територіального

управління

НБУ

надійшов

пакет

документів

для

погодження

Національним

банком

України

статуту
акціонерного

банку

«
УноБанк
»
.

За

даними

установчого

договору,

підписаного

засновниками

банку

та

засвідченого

відбитком

їх

печатки,

до

складу

засновників

банку

ввійшли:ВАТ

«
Нафтопереробний

завод
»
,

що

купує

акцій

банку

в

сумі,

еквівалентній

35

%

статутного

капіталу

банку;ВАТ

«
Укрросметал
»у

сумі,

еквівалентній

20

%

статутного

капіталу

банку;ЗАТ

«
Колос
»у

сумі,

відповідно,

20

%

статутного

капіталу.

У

поданих

документах

також

вказано,

що

ЗАТ

«
Колос
»

володіє

60

%

акцій

ВАТ

«
Нафтопереробний

завод
»
.

Інші

25%

акцій

розподілені

незначними

за

обсягом

частками

серед

інших

учасників

банку.

Кошти

на

формування

статутного

капіталу

новостворюваного

банку

у

розмірі,

передбаченому

чинним

законодавством

України

та

установчими

документами

банку,

акумульовано

засновниками

банку

на

накопичувальному

рахунку

у

повному

обсязі.

Завдання

1.2.

1.

Поясніть,

чи

вправі

НБУ

погодити статут

банку?

2.

У

чому

полягатиме

особливість

реєстрації

участі

зазначених

юридичних

осіб?

3.

Яка

особливість

розрахунку

участі

ЗАТ

«
Колос
»

у

статутному

капіталі

банку

«
УноБанк
»
?

4.

Перерахуйте

можливі

причини

відмови

у

реєстрації

банку?


Ситуація

1.3.

До

територіального

управління

НБУ

надійшов

пакет

документів

для

погодження

Національним

банком

України

статуту

комерційного

банку

ВАТ

«ТрастБанк».

Як

свідчать

подані

документи,

потенційні

учасники

планують

зробити

наступні

внески

в

статутний

капітал

банку:ВАТ

«Перший»

-

внесок

у

розмірі

50

млн.

грн.

(власні

кошти);ВАТ

«Другий»

-

внесок

у

вигляді

будівлі,

у

якій

планується

розмістити

головний

офіс

банку.

Вартість

будівлі

1

млн.

євро;ф
ізична

особа,

громадянин

Російської

Федераціївнесок

у

розмірі

3

млн.

російських

рублів

(власні

кошти);ЗАТ «Третій»


внесок

у

розмірі

2

млн.

дол.

США

(власні

кошти);ф
ізична

особа,

громадянин

Українивнесок

у

розмірі

100

тис.

грн.;ВАТ «Четвертий»


внесок

у

вигляді

програмного

забезпечення,

яке

планується

використовувати

в

процесі

організації

діяльності

банку,

вартістю

200

тис.

дол.

США;ВАТ

«П’ятий»внесок

у

розмірі

3

млн.

євро,

що

були

отримані

за

рахунок

кредиту

від

іноземного

банку;ВАТ

«Шостий»внесок

у

розмірі

30

млн.

грн.

(власні

кошти);К
орпоративний

інвестиційний фонд
«Траст
»
-

2 млн.
грн.

Офіційний

курс

гривні

до

іноземних

валют

на

дату

підписання

установчого

договору

про

створення

банку

складав:

EUR/
UAH

:

10.
6507
;

USD
/
UAH

:

7
.
9930
.

Завдання

1.3.

1.

Поясніть,

внески

яких

засновників

не

можуть

бути

зараховані

у

статутний

капітал

банку.

Чому?

2.

У

чому

полягатиме

особливість

реєстрації

зазначеного

внеску

фізичної

особигромадянина

України?

3.

Розрахуйте

розмір

статутного

капіталу

банку,

враховуючи

прийнятні

внески

засновників.

Чи

вправі

НБУ

погодити статут

банку?


Ситуація

1.4.

До

територіального

управління

НБУ

надійшов

пакет

документів

для

погодження

Національним

банком

України

статуту

місцевого

кооперативного

банку.

Як

свідчать

дані

установчого

договору,

кількість

учасників

банку

становить

60

осіб,

з

яких

5

осібблагодійні

фонди

(3

%

участь

у

статутному

капіталі).

Поряд

з

цим,

засновниками

банку

забезпечено

на

момент

реєстрації

сплату

коштів

на

накопичувальний

рахунок,

відкритий

у

територіальному

управлінні,

у

розмірі

125
млн.

грн.

Завдання

1.4.

1.

Поясніть,

чи

вправі

НБУ

погодити статут

банку
?

2.

Які

категорії

суб’єктів

не

можуть

бути

засновниками

банку?

3.

За

рахунок

яких

коштів

може

відбутися

формування

статутного

капіталу

банків

України

і

порядок

контролю

даного

параметра.


Приложенные файлы

  • pdf 26714204
    Размер файла: 270 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий