ЗАВДАННЯ_I_ТУРУ_ОЛIМПIАДИ_З_ХIМII

ЗАВДАННЯ I ТУРУ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ

8 клас

Що важче 1 літр сухого повітря або 1 літр вологого повітря? Відповідь обгрунтуйте розрахунками. (4 б)
В результаті аналізу оксибромату KBrOx встановлено, що він містить 52,92% Брому. Чому дорівнює значення х у формулі ? (5 б)

3. Відносна атомна маса елемента А в 1,4375 разів більше за відносну атомну масу елемента B. Сума відносних атомних мас елементів А і В дорівнює 39. Визначте елементи А і В, складіть формулу бінарної сполуки цих елементів, визначте її відносну молекулярну масу. (5 б)
Юний хімік Вася додав до розчину гідроген пероксиду трохи чорного порошку MnO2. Зараз же рідина скипіла і з неї почав бурхливо виділятися газ. «Так це ж виділяється ... (1), »- подумав Вася, -« А тип реакції? Напевно, реакція ... (2) »- вирішив він. Нарешті реакція закінчилася, і Вася звернув увагу, що чорного порошку в пробірці не зменшилося. «Подумати тільки, так прискорює реакцію, а не витрачається! Недармакажуть, що MnO2 - це ... (3). Але треба дослідити отриманий газ. Взявши на залізну ложечку шматочок сірки, Вася підпалив її і опустив у колбу з газом. Спостерігаючи за бурхливою реакцією, він думав: «Так, тепер це реакція ... (4). Цікаво, сірка тут окисник або відновник? Думаю, що ... (5). » Нарешті і ця реакція закінчилася. «Що б ще таке створити?» - Розмірковував Вася. Він додав в ту ж колбочку трохи водички, розмішав, і капнув трохи фіолетового лакмусу. Рідина в колбочці набула червоного кольору. «Все зрозуміло, в колбочці у мене ... (6), адже лакмус - це ... (7). Проведу-ка я ще реакцію ...(8) »- вирішив він, і почав обережно доливати розчин NaOH. Коли рідина в колбочці знову стала фіолетовою, Вася сказав: «Ось тепер у мене тут вийшла сіль! І я знаю яка! Це - ... (9) натрію! »Допоможіть відновити текст про юного хіміка. (6 б)


9 класс
1. Вам выдана смесь следующих веществ: железо, сажа, медь, мел, поваренная соль. Предложите план разделения этих веществ, используя воду и соляную кислоту. Какое лабораторное оборудование потребуется для разделения этой смеси? Напишите уравнения реакций, которые будут использованы при разделении. Рассчитайте массу мела в смеси по объему выделившегося газа в 5,6 л. (5 б.)
2. «Магическое число семь»
Человечество давно питает особое пристрастие к числу семь. В древности существовало семь чудес света и семь царств. Какое значение имело число «семь» в алхимии?
Алхимики считали, что в природе существует только семь металлов по числу известных в то время планет и что эти металлы связаны со средой обитания человека, его душевным состоянием, днем недели и космосом. Поэтому металлы имели названия планет, которые приведены в таблице.
Таблица.  Алхимические обозначения металлов.
 
Металл
Планета
День недели

1.
Золото
Меркурий
Суббота

2.
Серебро
Марс
Четверг

3.
Железо
Солнце
Вторник

4.
Ртуть
Юпитер
Понедельник

5.
Олово
Сатурн
Воскресенье

6.
Медь
Луна
Пятница

7.
Свинец
Венера
Среда

Подберите каждому металлу (колонка 1) соответствующую планету (колонка 2) и день недели (колонка 3), с которым связано название планет
·ы (колонка 2). (5 б.)
3.Щелочной металл массой 1,56 г прореагировал с избытком хлора. Образовалось твёрдое вещество, которое растворили в воде и добавили раствор аргентум нитрата, вследствие чего выпал осадок массой 5,74 г. Определите металл. ( 5 б.)

4. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: Ca Ca(OH)2  CaCO3  Ca(HCO3)2  CaCl2  Ca(NO3)2 (5 б.)


10 клас
На шальках технічних терезів зрівноважено два стакани. В першому міститься 5 г натрій сульфіду, в другому-5 г цинк сульфіду. В перший стакан долили 25 г 20% розчину сульфатної кислоти, у другий 25 г хлоридної кислоти. Як зміниться рівновага на шальках після закінчення реакцій? Які речовини утворилися в результаті? ( 5 балів )
Допишіть рівняння реакції, що відбулася у водному розчині:
Cu2S + HNO3 = CuSO4 + + NO +
Визначте коефіцієнти методом електронного балансу. ( 4 бали )
Дві пластинки однакової маси виготовлені з одного двовалентного металу занурили в розчини солей міді і срібла однакової нормальної концентрації. Через деякий час пластинки вимили, висушили і зважили ( вважали, що весь метал осідав на пластинках ). Маса першої пластинки збільшилася на 0,8%, другої-на 16%. З якого металу виготовлено пластинки? ( 8 балів )
Після вибуху суіміші, що складається з одного об’єму досліджуваного газу і одного об’єму водню, утворилися один об’єм водяної пари і один об’єм азоту. Всі вимірювання проводилися в однакових умовах. Визначити формулу досліджуваного газу. ( 3 бали)

11 клас
Завдання 1
Навести та назвати за міжнародною номенклатурою ізомери (не менш ніж 10) органічних сполук, що мають формулу С4H7Br. Добути один із ізомерів синтезом з неорганічних речовин.(5 б.)Завдання 2
У препараторській хімічного кабінету в 7 скляних банках знаходяться різні органічні речовини: гексан, гексен-2, гексін-1, гліцерин, етанол та водні розчини крохмалю і гліцину, але надписи на банках стерлися.
Запропонуйте методи визначення цих речовин і допоможіть відновити надписи.
Наведіть структурні формули названих сполук.
Наведіть рівняння запропонованих якісних реакцій. (5 б.)
Завдання 3
Є отруйна темно-червона кристалічна речовина А. При нагріванні вона розкладається з відділенням кисню й перетворюється на речовину В зеленого кольору. Речовина А розчиняється у воді з утворенням кислот С1 та С2, при нейтралізації яких натрій гідроксидом утворюється сіль D жовтого кольору. Унаслідок підкислення ненасиченого розчину солі D концентрованою сульфатною кислотою і охолодження виділяються темно-червоні кристали.
Визначте речовини A, D, С1, С2. Напишіть формули цих речовин і дайте їм назву.
Опишіть рівняння описаних реакцій.
Охарактеризуйте хімічну природу речовини А та наведіть хімічні реакції, що її підтверджують. (5 б.)

Завдання 4
У результаті спалювання суміші етану і пропану об’ємом 2,24 л (н.у.) та з відносною густиною за гелієм 9,95 карбон (1V) оксид, який виділився, пропустили через розчин, що містить 12,8 г їдкого натру. Визначте масу і склад солей, які утворилися в результаті
Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 26705778
    Размер файла: 54 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий