АППОИ_5_Оператори структурного програмування


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

* Оператори структурного програмування Введення/виведення данихОбчислення данихВибір та логічні розгалуження * Введення/виведення даних Сьогодні ми будемо вести мову про введення/виведення даних для консольних додатків. Ми повернемося до цього питання коли будемо розглядати форми та введення/виведення до файлів.Оператори виведення текстової інформації:Console.WriteLine("Введіть прізвище та скільки Вам років")Console.WriteLine("Прізвище: {0}, прожив {1} років", Family, age) * Введення/виведення даних Якщо потрібно виводити інформацію у рядку без переведення на наступний рядок слід скористатися оператором:Console.Write("Введіть кількість елементів масиву:")N = Console.ReadLine() ‘ кількість елементівConsole.WriteLine()Отримаємо такий результат:Введіть кількість елементів масиву: 25 * Введення/виведення даних Оператор введення даних: Family = Console.ReadLine() ' вводимо прізвище age = CInt(Console.ReadLine()) ' вводимо вікОператор ReadLine() дає можливість отримати і зберегти у змінній послідовність символів, які набрали на клавіатурі. Признаком завершення набору є натиснення на клавішу Enter. * Обчислення даних Після того як змінна оголошена у програмі, їй потрібно надати якесь значення. Для цього використовується оператор привласнення. Синтаксис оператора: Змінна = значенняЗначення може бути обчислено в результаті деяких математичних операцій.Наприклад: x=7y=2*b+3*(a+1) Математичні операції Оператор Операція + додавання - віднімання / ділення \ Цілочислене ділення * множення ^ Піднесення до степеня * Круглі дужки й пріоритет операцій Послідовність виконання операцій задається двома способами: круглими дужками й пріоритетом операцій.Нижче наведені математичні операції у порядку зменшення пріоритету:Піднесення до степеня (^).Унарний мінус (зміна знака числа).Множення і ділення (* /). Цілочислене ділення (\).Обчислення залишку (Mod).Додавання та віднімання (+ -). Якщо дві операції мають однаковий пріоритет, порядок виконання визначається порядком їх розташування у виразі (зліва направо). * Приклади оператора привласнення Y=(a*x^2-c)/(sin(x)^2+2) z=sqrt(abs(x^3-a*b))/2/a/x w=(1+a/(2+a*b))/(3+a)*x*b * Скорочений запис операцій з привласненням Для деяких операцій, об’єднаних з привласненням, у VB.NET передбачені скорочені позначення: Скорочений запис Еквівалент А*=В А = А*В А+=В А = А + В А/=В А = А/В А-=В А = А-В А\=В А = А\В А^=В А = А^В А&=В А = А & В (конкатенація рядків) * Умовний оператор If Умовний оператор If у VB.NET існує у двох версіях: однорядковий та багаторядковий.Однорядковий If:If умова Then [оператор] [Else оператор] ‘файл If_Then_From_HELP_MSDN.doc * Однорядковий оператор If Визначити чому буде дорівнювати змінна а після виконання оператора If (для кожного рядка початкове значення a=10)If a>=0 Then a=a+1 Else a=a-1If a>3 Then Else a=a*2If a<0 Then a=0 Else a=a-1If a>=0 Then a=a+1 : a=a*2 Else a=a^2If a<3 Then a=2*a : a=a+2 Else a=1/a : a=a+1If a>20 Then a=a/10 * Умовний оператор If Багаторядковий If:If умова [ Then ] [оператори][ElseIf elseifумова [ Then ] [elseifоператори] ][ Else [elseоператори] ]End If ‘файл If_Then_From_HELP_MSDN.doc * Багаторядковий If (Взято із HELP) Dim Number, Digits As IntegerDim MyString As StringNumber = 53 : MyString=“” ' Ініціалізація змінних.If Number < 10 Then Digits = 1ElseIf Number < 100 Then' Умова яка перевіряється істинна тому буде виконуватись. Digits = 2Else Digits = 3End IfConsole.Writeln(Digits) ' Визначення значення з використанням однорядкового If.If Digits = 1 Then MyString = "One" Else MyString = "More than one" * Оператор Select … Case Як альтернатива для громіздких конструкцій з безліччю Else lf у VB.NET була збережена команда Select Case, що спрощує прийняття рішень залежно від стану числової або строкової змінної.Select [ Case ] testexpression [ Case expressionlist [ statements ] ] [ Case Else [ elsestatements ] ]End Select * Приклад на Select … Case Dim a As Integer Console.WriteLine("Введіть оцінку")a = CInt(Console.ReadLine()) ‘ ми вводимо текст та перетворюємо на цілеSelect Case a Case 1, 2Console.WriteLine("Двієчник") Case 3 Console.WriteLine("Трієчник") Case 4 Console.WriteLine(“Добряк") Case 5 Console.WriteLine(“Відмінник") Case Else Console.WriteLine(“А таких оцінок не буває!") End Select * Пояснення до Select … Case Можливі варіанти синтаксису для case:Case 1 To 10 Console.WriteLine("Число від 1 до 10")Case Is < 0 Console.WriteLine(“Від’ємне число")Case 1 To 4, 7 To 9, 11, 13, Is > 100 Console.WriteLine(“Щось страшне")Ключове слово To задає діапазон значень.Is означає саме число (у нашому випадку а). Тобто якщо a менше нуля, то виведеться надпис "Від’ємне число". Останній Case – і таке також можливо.

Приложенные файлы

  • ppt 26699071
    Размер файла: 222 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий