Структура рейтингової системи оцінювання педагогічної практики

Структура рейтингової системи оцінювання педагогічної практики


Кафедра англійської філології
Дисципліна Педагогічна практика, 4 , 5 курсиЕлементи контролю
Бали
Сума

1
Щоденник практики
Індивідуальний план
максимально 5 б.
10 б.Повнота розкриття змісту практики
максимально 5 б.


2
Проектування і проведення двох залікових уроків з англійської
мови
Формулювання цілей та задач уроку
Обов’язково:
практична ціль
виховна ціль
культурологічна ціль
розвиваюча ціль

максимальна кількість балів за один урок 4 б. (за два уроки -8 б.)
40 б.Відповідність змісту меті уроку
максимальн а кількість балів за один урок 2 б. (за два уроки -4 б.)
Використання вправ для розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності та мовних аспектів
максимальна кількість балів за один урок 4 б. (за два уроки -8 б.)
Планування часу проведення уроку і відповідність структури уроку його типу
максимальна кількість балів за один урок 1 б. (за два уроки -2 б.)
Використання інтерактивних видів роботи
максимальна кількість балів за один урок 1 б. (за два уроки -2 б.)
Використання наочних посібників:
аудіовізуальні матеріали,
роздатковий матеріал
ТЗН
максимальна кількість балів за один урок 2 б. (за два уроки -4 б.)
Демонстрація всіх режимів роботи:
Учень-учень
учень
Учитель-учень-учитель
Учень-учитель-учень

максимальна кількість балів за один урок 4 б. (за два уроки -8 б.)
Якість та правильність оформлення планів-конспектів
максимальна кількість балів за один урок 2 б. (за два уроки -4 б.)


3
Самоаналіз уроків
Письмовий звіт
максимально 3 б.
3 б.

4
Проведення і план-конспект організаційно-виховного заходу з предмету

Чітке формулювання мети і відповідність форми заходу меті.
Формулювання задач і функцій заходу.
Якість та правильність оформлення плану-конспекту
максимально 5 б.
10 б.Актуальність теми, зв’язок з сучасними напрямками навчальної та виховної роботи з учнями
максимально 5 б.


5
Самоаналіз заходу
Письмовий звіт
максимально 2 б.
2 б.

4
Опрацювання навчальної і методичної літератури.
Конспект
5 б.

5
Вивчення програм і підручників, які використовуються в школі
Конспект
5 б.

6
Аналіз уроків учителів
5 б.

7
Захист
20 б.


Всього

100 б.


15

Приложенные файлы

  • doc 26698808
    Размер файла: 50 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий