08.СТРУКТУРА ПРАКТИКИ

«СТРУКТУРА ПРАКТИКИ ТА СИСТЕМА ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ» ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ КМШБ


Етап
Ціна
Документи / Дії
Критерії оцінки
Max

1
Анкети і РЕЗЮМЕ
(заповнити)
10
«Спеціалізація»
Повнота і ясність відповідей
0+4
«Партнерство» і «База»
Повнота і ясність відповідей
0+4
«Резюме»
Інформативність, ясність, естетика
0+2

2
Завдання
(отримати)
5
«Присутність на зборах»
«Комплексне завдання»
Бланк «Щоденника»
«Офіційний лист»
Реєстрація в журналі та уточнення
Розписка про отримання в журналі
Розписка про отримання в журналі
Розписка про (не) отримання
0+2
0+1
0+1
0+1

3
ПрацЯ
(здійснити)
20
«Процес праці» (15) –дисциплінованість, старанність, професійність, креативність
1. Дефіцит роб. днів (норм.= 5/тиж.)
2. Дефіцит роб. год. (норм.= 5/день)
3. Обсяг робіт (норма/факт)
4. Складність виконаних робіт
5. Якість виконання робіт
до -20
до -10
0+5
0+4
0+6
«Позиціювання» (5) –
рівень відповідальності, правильність профілю
1. Робота не за норматив. профілем
2. Відповідність якості кваліфікації
3. Ступінь відповідальності (посада)
до -20
0+2
0+3

4
Звіти
(виконати)
45
«Аналітичний звіт» і «Резюме студента» (20)

1. Відсутність звіту
2. Невчасність реєстрації
3. Формальна невідповідність
4. Структурна неповнота
5. Менше мінімального обсягу
6. Оригінальність, інформативність
7. Культура і професійність мови
8. Ясність і наочність форми
до -20
до -10
до -10
до -10
до -10
0+10
0+5
0+5
«Щоденник» (3)
1. Відсутність щоденника
2. Повнота заповнення
3. Розбірливість
4. Інформативність
до -5
0+1
0+1
0+1
«Характеристика» (
·2)
1. Відсутність характеристики
2. Наявн. бланку, підпису, печатки
до -5
0+2
«Додаток» (20) до «Характеристики» з оцінкою професійних якостей практиканта

Заповнює керівник Бази практики:
1. Морально-етичні/ввічливість
2. Здатність вчитися/уважність
3. Проф. ерудиція/адекватність
4. Самостійність/ініціативність
5. Креативність/раціоналізаторство
6. Управлінські навички/керування
7. Системність мислення і дій
8. Воля/доведення справ до кінця
9. Особиста відповідальність
10. Виконавська дисципліна
11. Командна дія/людяність
12. Здатність розуміти завдання
13. Підтримка корпоративного духу
14. Рівень культури і проф. знань
15. Швидкість мислення і дій
16. Стійкість до стресів
17. Продуктивність праці
18. Бажання взяти у штат
19. Бажання співпрацювати
20. Бажання наймати разово
0+20:
0+1
0+1
0+1
0+1
0+1
0+1
0+1
0+1
0+1
0+1
0+1
0+1
0+1
0+1
0+1
0+1
0+1
0+1
0+1
0+1

5
Захист
(зробити)
20
Вар. А: «Усна презентація звіту» -
до 5/7/10 хв. (14)
1. Ясність викладення матеріалу
2. Конкретність та доказовість
3. Образність та артистизм виступу
4. Наявність узагальнень і висновків
5. Культура мови і мовлення
6. Вживання програми Power Point
7. Відповіді на питання і критику
0+3
0+2
0+2
0+3
0+2
0+6
0+2
Вар. Б: «Екранна мультимедійна презентація» (20)MAX = 100


© Кирило В. Стеценко, 2011
15

Приложенные файлы

  • doc 26698807
    Размер файла: 74 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий