08.СТРУКТУРА ПРАКТИКИ

«СТРУКТУРА ПРАКТИКИ ТА СИСТЕМА ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-4 КУРСІВ СМШБ


Етап
Ціна
Документи / Дії
Критерії оцінки
Max %

1
Анкети і РЕЗЮМЕ
(заповнити)
10%
«Спеціалізація»
Повнота і ясність відповідей
0+4%
«Партнерство» і «База»
Повнота і ясність відповідей
0+4%
«Резюме» (до 7 грудня)
Інформативність, ясність, естетика
0+2%

2
Завдання
(отримати)
5%
«Присутність на зборах»
«Комплексне завдання»
Бланк «Щоденника»
«Офіційний лист»
Реєстрація в журналі та уточнення
Розписка про отримання в журналі
Розписка про отримання в журналі
Розписка про (не) отримання
0+2%
0+1%
0+1%
0+1%

3
ПрацЯ
(здійснити)
20%
«Процес праці» (15%) –дисциплінованість, старанність, професійність, креативність
1. Дефіцит роб. днів (норм.= 5/тиж.)
2. Дефіцит роб. год. (норм.= 5/день)
3. Обсяг робіт (норма/факт)
4. Складність виконаних робіт
5. Якість виконання робіт
до -20%
до -10%
0+5%
0+4%
0+6%
«Позиціювання» (5%) –
рівень відповідальності, правильність профілю
1. Робота не за норматив. профілем
2. Відповідність якості кваліфікації
3. Рівень відповідальності (посада)
до -20%
0+2%
0+3%

4
Звіти
(виконати)
45%
«Аналітичний звіт» і «Резюме студента» (20%)

1. Відсутність звіту
2. Невчасність реєстрації
3. Формальна невідповідність
4. Структурна неповнота
5. Менше мінімального обсягу
6. Оригінальність, інформативність
7. Культура і професійність мови
8. Ясність і наочність форми
до -20%
до -10%
до -10%
до -10%
до -10%
0+10%
0+5%
0+5%
«Щоденник» (3%)
1. Відсутність щоденника
2. Повнота заповнення
3. Розбірливість
4. Інформативність
до -5%
0+1%
0+1%
0+1%
«Характеристика» (2%)
1. Відсутність характеристики
2. Наявн. бланку, підпису, печатки
до -5%
0+2%
«Додаток» (20%) до «Характеристики» з оцінкою професійних якостей практиканта

Заповнює керівник Бази практики:
1. Морально-етичні/ввічливість
2. Здатність вчитися/уважність
3. Проф. ерудиція/адекватність
4. Самостійність/ініціативність
5. Креативність/раціоналізаторство
6. Управлінські навички/керування
7. Системність мислення і дій
8. Воля/доведення справ до кінця
9. Особиста відповідальність
10. Виконавська дисципліна
11. Командна дія/людяність
12. Здатність розуміти завдання
13. Підтримка корпоративного духу
14. Рівень культури і проф. знань
15. Швидкість мислення і дій
16. Стійкість до стресів
17. Продуктивність праці
18. Бажання взяти у штат
19. Бажання співпрацювати
20. Бажання наймати разово
0+20%:
0+1%
0+1%
0+1%
0+1%
0+1%
0+1%
0+1%
0+1%
0+1%
0+1%
0+1%
0+1%
0+1%
0+1%
0+1%
0+1%
0+1%
0+1%
0+1%
0+1%

5
Захист
(зробити)
20%
Вар. А: «Усна презентація звіту» -
до 5/7/10 хв. (14%)
1. Ясність викладення матеріалу
2. Конкретність та доказовість
3. Образність та артистизм виступу
4. Наявність узагальнень і висновків
5. Культура мови і мовлення
6. Вживання програми Power Point
7. Відповіді на питання і критику
0+3%
0+2%
0+2%
0+3%
0+2%
0+6%
0+2%
Вар. Б: «Екранна мультимедійна презентація» (20%)MAX = 100%


© Кирило В. Стеценко, 2010
15

Приложенные файлы

  • doc 26698800
    Размер файла: 73 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий