ФЛ СПР
Периферична нервова система (ПНС) з'єднує центральну нервову систему з органами і кінцівками. Нейрони периферичної нервової системи розташовуються за межами центральної нервової системи - головного і спинного мозку. Не захищена кістками або ГЕБ, і може бути піддана механічним пошкодженням і дії токсинів.
Соматична нс (свідома діяльність) Вегетативна нс координація рухів тіла, отримання зовнішніх стимулів
Симпатична Парасимпатична
небезпека звуження зіниць стрес уповільнення серцебиття підвищує рівень адреналіну стимуляц. травної і сечостат. систем збільшую АТ и частоту пульсу розшир. кровоносних судин

Нейромедіатори - БАР, за допомогою яких здійснюється передача електричного імпульсу з [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] через [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Головними нейромедиаторами ПНС є АЦХ і норадреналін. Також є й інші нейромедіатори (гістамін, гамма-аміномасляна кислота, дофамін, оксид азоту та ін.а також медіаторні нейропептиди.


Виділяють два типи напрямків нейронів: чутливі сенсорні нейрони (тобто передавальні імпульси в центральну нервову систему); чутливі рухові нейрони (тобто передавальні імпульси з центральної нервової системи).
Аферентні нейрони, також відомі як [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] або [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], несуть нервові імпульси від [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] або [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] відчуття у напрямі [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Мають два види відростків. Дендрит слідкує на периферію і закінчується чутливими закінченнями - рецепторами , які сприймають зовнішнє подразнення; другий - одиночний аксон направляється в головний і спинний мозок .1 - рецептор; 2 - афферентний нейрон ; 6 - эфферентный нейрон; 7- ефектор (робочий орган)Еферентні нейрони нс - це нейрони, що передають інформацію від нервового центру до виконавчим органам або іншим центрам нервової системи.Адренергічні нервові волокна Холінергічні нервові волокна парасимпатичні нервові волокна парасимпатичні нервові волокна в в гангліях яких утворюється гангліях і нервових
медіатор АЦХ, а в нервових закінченнях яких утворюється закінченнях адреналін утворюється медіатор АЦХ

Ацетилхолінові рецептори - виділено два загальні класи ацетілхолінових рецепторів: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] та [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Загалом, мускаринові рецептори активуються [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] та блокуються [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], в той час як нікотинові рецептори активуються [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і блокуються [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


Н-холінорецептор М-холінорецептор Збуджуються алкалоїдом табака нікотином Збуджуються алкалоїдом гриба мухомора мускарином нікотиночутливі мускаріночутливі

Н-холіноміметики-фарм. препарати, які збуджують М-холіноміметики-фарм. препарати, які збуджують н-холінорецептори і викликають дію подібну діх АЦХ. м-холінорецептори і викликають дію подібну діх АЦХ.

Н-холінолітики-фарма. препарати які блокують М-холінолітики-фарма. препарати які блокують
н-холінорецептори і викликають дію протилежну АЦХ м-холінорецептори і викликають дію протилежну АЦХ
Синапс – це морфофункцiональне утворення ЦНС, що забезпечує передачу сигналу з нейрона на інший нейрон або з нейрона на ефекторну клітину (м’язеве волокно, секреторну клітину). Всі синапси ЦНС можна класифікувати в такий спосіб.
1. По локалізації: центральні (головний і спинний мозок) і периферичні (нервово-м’язевий, нейросекреторний синапс вегетативної нервової системи). Центральні синапси можна у свою чергу розділити на аксо-аксональнi, аксо-дендротичнi (дендритнi), аксо-соматичнi, дендро-дендротичнi, дендро-соматичнi і т.п. Відповідно Г. Шеперду, розрізняють реципрокнi синапси, послідовні синапси і синаптичнi гломерули (різноманітним засобом сполучені через синапси клітини).
2. По розвитку в онтогенезі: стабільні (наприклад, синапси дуг безумовного рефлексу) і динамiчнi, що з’являються в процесі індивідуального розвитку.
3. За кінцевим ефектом: гальмiвнi і збудливі.
4. По механізму передачі сигналу: електричні, хімічні, змішані.
5. Хімічні синапси можна класифікувати по природі медiатора- холiнергiчнi (медiатор АХ), адренергiчнi (НА), дофамiнергiчнi (дофамiн), ГАМК-ергiчнi, глiцинергiчнi, глутаматергiчнi, аспартатергiчнi.
АДРЕНЕРГІЧНІ СИНАПСИ
Вони локалізуються в головному мозку, а також в симпатичній нервовій системі – на закінченнях постганглiонарних волокон. Вони здійснюють збудження (серцевий м’яз) або, навпаки, гальмування (ГМК шлунково-кишкового тракту і бронхів). В усіх цих синапсах медiатором є НА – норадреналiн (вірніше було б їх назвати норадренергiчними).
Адреноміметики – фармакологічні препарати, які збуджують адренорецептори і викликають дію подібну до дії медіатору ноадерналіну.
· - адреноміметики
· - адреноміметики
·,
· - адреноміметики

Центральна нервова система(ЦНС) - основна частина нервової системи тварин і людини, що складається з нейронів і їх відростків; представлена у безхребетних системою тісно пов'язаних між собою нервових вузлів(гангліїв), у хребетних тварин і людини - спинним і головним мозком.
Головна і специфічна функція ЦНС - здійснення простих і складних високодиференційованих відбивних реакцій, що дістали назву рефлексів. У вищих тварин і людини нижчі і середні відділи ЦНС - спинний мозок, довгастий мозок, середній мозок, проміжний мозок і мозочок - регулюють діяльність окремих органів і систем високорозвиненого організму, здійснюють зв'язок і взаємодію між ними, забезпечують єдність організму і цілісність його діяльності. Вищий відділ ЦНС - кора великих півкуль головного мозку і найближчі підкіркові утворення - в основному регулює зв'язок і взаємовідносини організму як єдиного цілого з тим, що оточує.

Психотропні засоби


Нейролептики
Транквілізатори Пригнічуючого типу дії на ЦНС
Седативні засоби

Антидепресанти – проміжна група


Психотропні – збуджуючого типу дії

Ноотропи - близькі
Адаптогени·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Назва
Синтетичні аналоги
Шляхи потрапляння
Фізіологічна роль
Захворювання
Застосування
Форма випуска
Препарати

В1 (Тіамін)
Тіаміну хлорид Тіаміну бромід
- Злакові - Хліб простого помолу - дріжджі - Печінка - Нирки
- Впливає на обмін речовин ( БЖВ) - Необхідний для синтезу АЦХ
Хвороба Бері-бері: ураження ЦНС і ПНС, параліці, набряки, виснаження
- Гіпо/авітаміноз - Захворювання неврогенного характеру (невріти, радикуліти , поліневриті) - Захворювання ССС
Ампули 1%,2%,5% 1%,3%,6%


В2 (Рибофлавін)

- М’ясо - Молоко
- Впливає на обмін речовин - Підтримує нормальну зорову функцію - Синтез гемоглобіну - Стимулює ріст та регенерацію тканин
«Кутовий стоматит» (Хілоз): утворення тріщин в кутках вуст та посередині нижньої губи, язик сухий, яскравочервоний, фотофобія, оньюнктивіт.
- Гіпо/авітаміноз - Млявозаживаючі рани - Захворювання ССС
0,01% розчин


В3 (РР) (Кислота нікотинова, антипелагрічний)

- Злакові - Печінка - Нирки - Хліб простого помолу - Овочі - Фрукти
- Впливає на обмін речовин - Судиннорозширююча дія
Пелагра: шорстка і на відкритих ділянках семетричнотемного забарвлення шкіра, розлади травлення, психічні розлади.
- Гіпо/авітаміноз - Смазм судин ГМ, нижніх кінцівок - Атерослклероз - Млявозагоюючих ранах - Захворювання печінки - Виразкова хвороба
1% розчин пігулки 0,05
Нігексін Ніповерін Нікошпан Компламін (Теонікол, кстантінолу нікотінат)

В6 (Пірідоксін)
Пірідоксіну гідрохлорид
- Синтезується МФ кишечнику - Злакові - Хліб простого помолу - дріжджі - Печінка - Нирки
- Впливає на ліпідний обмін (амінокислоти – метіонін, глютамінова, тріптофан, ліпоєва)

- Гіповітаміноз - Атересклероз - Хвороба Паркінсона, радикуліти, невриті, поліневриті
Ампули 5%


Вс (Кислота фолієва)
-
- Томати - Кавуни - Цитрусові - Боби - Печінка - Нирки
- Стимулює ерітропоез - Синтез амінокислот

- Активний протианемічний засіб при макроцитарній анемії - Анемії, лекопенії
Порошок, пігулки 0,001


В12 (Ціанокобаламін)
-
- Синтезується МФ кишечнику - Сира та напівсмажена печінка
- Впливає на вуглеводневий та ліпідний обмін - Стимулює ерітропоез - Впливає на фунції печінки та серця

- Гіповітаміноз - Атересклероз - Перніціозна анемія - Підвищує згортання крові - Хвороба Боткіна - Радикуліти, невриті - Виразкова хвороба


С (Кислота аскорбінова протицинготний)
-
- Шипшина - Капуста - Смородина - Кавуни - Цитрусові
- Впливає на вуглеводний обмін, окисні процеси - Підвищує зсідання крові - Знижує проникненість та ламкість стінок судин - Покращує процеси регенерації
Цинга:припухлість, кровотечі ясен, випадіння, крововиливи в шкіру, м’язи, кров’яні висипки, зміна кісткової тканини (западіння грудей, анемія)
- Гіпо/авітаміноз
- Зниження опірності організму - Кровотечі - Захворювання печінки, інтоксикації - Переломи, млявозаживаючі рани - Анемії - Підвищене розумове та фізичне навантаження
Драже 0,05 5% розчин


Р
Рутин
- Недозрілі грецькі горіхи - Смородина - Горобина Супутній віт. С
- Нормалізує проникнетість та ламкість стінок судин

- Геморрагічні діатези - Гіпертонія - Атеросклероз
- Алергічні інфекційні захворюваня - З профілактичною метою при застосуванні саліцилатів
Порошок Пігулки 0,02
«Аскорутин»

A (Ретинол)
Ретинолу ацетат Ретинолу пальмітат
- Масло, молоко, жовток - Морква, салат ,щавель ,салатний перець, цибуля, крижовник, смородина, персики.
- Впливає на обмін речовин - Сприяє росту та розвитку ростущого організму - Підтримує нормальну зорову функцію (входить до зорового пігменту) - Підтримує нормальний стан шкіри та слизових оболонок - Підвищує опірність організму

- Гіпо/авітаміноз - Сухість, блідість, лущення шкіряних покривів ,вугрі , гноєчкові ураження, жаб’яча шкіра - Ламкість ,млявість волосся - «Куряча сліпота» - гемералопія, кератит , кератомаляция , ксерофтальмія - Захворювання органів травлення - Застудні захворювання
Драже 3300 ОМ ампули 3,44%; 6,66% олійни розчин капсули 500/1000
Стрікс Чорниця форте Лютеїн окювайт


D2 (Ергокальциферол, протирахітичний)
-

- Молоко, жовток, масло - Печінка трескових риб - Утворюється у шкірі
- Впливає на обмін кальцію та фосфору, сприяє всмоктуванню кальцію, що відкладається у кістках
Рахіт: уповільнення росту, деформація кісток, зниження тонусу м’язів, підвищена пітливість, збудження НС.
- Гіпо/авітамінози - Переломи
Драже 500 МО олійні розчини 0,125 – 10 мл


К (Філохінон, антигеморрагічний)
Вікасол
- Синтезується МФ кишечнику - Кольорова капуста - Шпинат - Хвоя
- Підвищує згортання крові (сприяє утворення протромбіну)

- Захворювання печінки - Різни кровотечі - Як антагоністи при передозування антиагрегантами непрямої діїЕ (Токоферол)
Токоферолу ацетат
- Зародки пшениці


- Загроза викидня
- Безпліддя - Атеросклероз
Олійний розчин 5%,10%,30%, капсули
Назва
Вміст діючих речовин
Застосування
Дія

Галогеновмісні сполуки

Хлорне вапно (Саlcaria chlorata)
Не менше 32% активного хлоруХлорамін Б (Сhliraminum В)
25-29% активного хлору
- 1,5-2% гнійні інфіковані рани
- 0,25-0,5% обробка рук
- 1-3% неметалевий інструментарій, предметів догляду - 5% туберкульозна інфекція
Дезінфікуючий, дезодоруючий засіб.


Розчин йоду спиртовий (Solutio Iodi spirituosa)
5% водноспиртовий
10% спиртовий
- в хірургічній практиці
- у вигляді розчину Люголя для оробки зева, глотки, горлянки, при запальних інфекційних захворюваннях;
- раньова поверхня


Йоддіцерін

- Протигрибковий - Антисептичний


Антисептики ароматичного ряду

Фенол або кислота карболова
(Phenolum purum; Acidum carbolicum crystallisatum)
Продукт переробки кам'яного вугілля
- 3-5% дезинфекція білизни, неметалевого посуду, предметів догляду
- 5-1% консервація ЛП
- при запаленні середнього вуха, при захворюваннях шкіри, аленевеликих уражень, тому що надає резорбтивну дію (запаморочення, судоми)


Дьоготь березовий (Pix liquida Betullae)
Отримують із кори берези
- для лікування захворювань шкіри
- у вигляді мазі Вількінсона при корості (сверблячка)
- входить до складу лініменту бальзамічного по Вишневському для лікування гнійних ран, виразок, пролежнів
Протимікробний, інсектицидний, подразнювальний засіб.

Іхтіол (Ichthiolum)
Продукт переробки сланців
- при захворюваннях шкіри (екзема, бешихове запалення);
- 10-30% водно-спиртові примочки- протизапальний засіб при артритах, невралгіях
- тампони гінекологія
- свічки по 0,1 -0,2 при хронічних захворюваннях прямої кишки
Протимікробний, протизапальний засіб.

Антисептики аліфатичного ряду

Спирт етиловий (Spiritus aethylicus)
Використовують 70%-96% спирт

Протимікробна дія якого полягає в здатності забирати воду і викликати денатурацію білків.

Розчин формальдегіду (Solutio Formaldehydi)
37% розчин
- 0,5-1% дезінфікуючий, дезодоруючий засіб, для обробки шкіри при підвищеній пітливості
- 0,5-1% неметалевий інструментарій,предметів «догляду за хворими - для консервації анатомічних препаратів, вакцин та сироваток;
- 0,02-0,03% гінекологія для спринцювання


БарвникиДіамантовий зелений (Viride nitentis)
1-2% водний або спиртовий розчин

- при піодермії - гнійникові ураження шкіри;
- при блефориті - інфекційне захворювання повік;
- для обробки подряпин, зсадин


Ріванол або Етакридину лактат (Аеtacridini Lactas)
0,05%; 0,1 -0,2% розчин
Для обробки раневої поверхні, промивань різних порожнин в гінекології, урології, хірургії, лор практиці розчини


Похідні нітрафурону

Фурацилін (Furacillinum)
- водний розчин (1:5000)
- спиртовий (1:1500) - порошок, таблетки по 0,02; 0,1
- бактеріальна дизентерія
- гнійно-запальні процеси виразки, опіки, пролежнів, сприяє епітелізації
- ангіна, стомати
- в очній практиці
- для промивань різних порожнин
Володіє високою протимікробною активністю і низькою токсичністю.

Окисники (Розкладаючись виділяють кисень, який окислює білки мікробних клітин і викликає загибель мікроорганізмів)

Розчин перекису водню (Solutio Hydrogenii peroxydi diluta)
3%-ний розчин

Виділяє молекулярний кисень, тому як антисептик слабкий. Як дезінфікуючий, дезодоруючий засіб. Внаслідок інтенсивного виділення кисню він вспінюється і з піною виносяться омертвілі тканини, згустки крові, що сприяє механічному очищенню рани.


Калія перманганат (Каlii permanganas)

- 0,5% для обробки раневої поверхні
- 0,02-0,1% при ангіні, стоматиті, для промивань, полоскань, в гінекології, урології, для промивання шлунку при отруєннях алкалоїдами і іншими легкоокиснюючими отрутами - 2-5% для обробки опікової поверхні
Виділяє атомарний кисень - більш активний окисник. Протимікробний, дезодоруючий засіб. У невеликій концентрації надає в'яжучу дію, а у більш високій -подразнювальну, припікаючу.

Препарати важких металів (зв'язують сульфгідрильні групи ферментних систем мікробних клітин (-SН), що призводить до загибелі мікроорганізмів, їх протимікробна активність знижується у середовищі з високим вмістом білку, тобто в присутності гною крові, тому для знезараження виділень хворих не застосовуються)

Ртуті Дихлорид; Сулема (Hydrargiri dichliridum)

для дезінфекції приміщень, стін, білизни, предметів догляду за хворими, а також для лікування деяких захворювань шкіри розчином 1:1000, 1:2000
Висока токсичність

Срібла нітрат (Argenti nitras)

- в очній практиці;
- 0,5-0,6% при запальних захворюваннях шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразкова хвороба шлунку та 12-п. кишки)
- для припікання бородавок, ерозій
У концентрації до 2% надає протизапальну дію, а в більш високій - 5-10% припікаючу.


Ксероформ
Дерматол

- мазь 3-5% при запальних захворюваннях шкіри, слизових оболонок у вигляді присипок,
- ефективні при мокнучих ураженнях, тому, що надають підсушуючу дію;
- Ксероформ входить до складу лініменту бальзамічного по Вишневському для лікування гнійних ран, виразок, пролежнів.


НЕ ЕФЕКТИВНІ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ѕ
·
·Ѕ
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
Анестезуючі засоби

Тимчасово обернено пригнічують чутливі нервові закінчення, блокуючи больові рецептори в зоні дії анестетика - місцева анестезія.

Поверхнева
Шкіра
Рани
Виразки
Слизові оболонки

Спинно-мозкова
Органи малого тазу
Нижні кінцівки

Провідникова
Зубна практика
Операції на кінцівках

До роз-ну анестетика додають судиннозвужуючу реч.- 0,1% р-н Адреналіну (1кр.- 5-10мл)

Дикаїн (Dicainum)
Високотоксичний
Місцево в ЛОР і в очній практиці
0,25%-0,5% р-н

Новокаін (Novocainum)
поверхнева анестезія
ураження шкіри - мазь 5%-10%

Анестезін [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
ураж. шкіри - мазі,присипки, пасти 5%-10%
ураж. прямої кишки - свічки «[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]»
біль, спазм шлунку, блювоті вагітних - «[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]um», «Bellasthesinum» «[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]» - таб. 0,3
Ксікаїн ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ])- [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Новокаїн (Novocainum)
1%-2% - 1,2-5мл
Тривалість дії 30-60хв.
Біль в шлунку – 0,25%-0,5% р-н по 1ст.л.
Алергічні реації


Тримекаінум (Trimecainum)

Новокаїн (Novocainum)

Ксікаїн ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ])

Інфільтраційна
операції на внутрішніх органах

Тримекаінум (Trimecainum)

Ксикаїн ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ])

Новокаїн (Novocainum)
0,25%- 200-500мл +судиннозвужуюча реч.


Ультракаїн (Ultracainum), Бупівакаїн (Bupivacainum)

Ф
Д

А
Н
Е
С
Т
Е
З
І
Я

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Су
час
ні

В’яжучі засоби

Ф
Д

Викликають коагуляцію білків слизу, утворюючи щільну білкову оболонку. Зменшується секреція залоз, відбувається звуження судин, зменшується проникненість ліквідація запального процесу.

Ф
Е

Протизапальна дія зменшується біль;
Протимікробна викликають згортання білків мікробів.

Засто
сува
ння


Запальні захворювання шкіри( рани, виразки, опіки);
Запальні захворювання слизових оболонок (рот, ніс, носоглотка);
Запальні захворювання ШКТ

В
И
Д
И

Неорганічні

Органічні (рослинні)

Кора дуба (Cortex Quercus)
Ромашка (flires Chamomillae)
Звіробій (herba Hyperici)
Шавлія (folia Salviae)
Вільхове супліддя
Плоди черемхи та чорниці

Таннін (Таnninum)
Нарости на Малоазіатському дубі
Захворювання шкіри, слизових оболонок – мазі і розчин
Промивання шлунку-0,5%- 1% р-н
Отруєння алкалоїдами, солями важких металів
Всередину не застосовується!!!


Вісмута нітрат основний (Bismuthі subnitras)
Запальні захворювання шкіри та слизових оболонок – присипки, мазі 5%-10%
Запальні захворювання ШКТ – пігулки 0,25-0,5 «Vicalin», «Vicair», « De-nol»

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Ксероформ (Хеrоformum), Дерматол (Dеrmatolum)
Препарати вісмута
Запальні захворювання шкіри і слизових оболонок – присипки, мазі 3%-10%
Ксероформ- лінімент бальзамічний по Вишневському(гнійні рани)
Мокнучі ураження –підсушуюча діяГалуни (Alumen)
Промивання,полоскання, примочки, спринцювання – 0,5%-1% р-н
Припікаюча та кровозупинна дія ( кровозупінні олівці)

Обволікальні засоби

Ф
Д

У воді утворюють колоїдні роз-ни, слизи, які обволікають, покриваються слизову оболонку, захищаючи нервові закінчення від подразнення.

Запальні захворювання слизових оболонок (ШКТ);
Отруєння зменшення всмоктування токсичних речовин;
Входять до ЛФ (мікстур, клізм) зменшення подразнювальної дії окремих інгридієнтів

Засто
сува
ння


Насіння льону (Semen Lini)
Корінь Алтею (Radix Althaeae)

Молоко
Яєчний білок
Відвар вівсяної крупи
Слиз крохмалю картоплі (Amylum Solani), рису (Oryzae), кукурудзи (Maydis), пшениці (Тritici).

Харчові продукти

Рослини

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И

Адсорбуючі засоби

Інертні порошки, з великою адсорбційною поверхнею, що адсорбують на поверхні різні речовини, у т.ч. токсичні, запобігаючи їх всмоктуванню в кров і наданню резорбтивної токсичної дії.

Вугілля активоване (Сarbo ctivatus)- Карболен (Carbolenum)
Отруєння алкалоїдами
Отруєння солями важких металів
Харчові інтоксикації
У вигляді взвісі у воді 30-50 г – Ѕ скл.води
Метеоризм – пігулки 0,25-0,5

Біла глина
MgO
Al(OH)3
«Альмагель»
Ентеросгель
Полісорб
Сорбекс

Деякі адсобруючі засоби (дитяча присипка) – поглинають виділення і захищають н.з. від подразнення.

Ф
Д

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Подразнювальні засоби

Надають терапевтичний ефект в наслідок подразнення рецепторів шкіри або слизових оболонок.
Деякі при місцевому застосуванні викликають печію, почервоніння – «відволікаючий ефект» зменшуються больові відчуття, покращується функціональний стан органу.

Ф
Д

Ментол (Mentholum)
Міозити, невралгії, радикуліти- 1%-2% спиртовий р-н. 10% олійний р-н. Розтирання «Menovasinum», мазі «Ephcamonum», «Boromentholum», «Діпріліф»
Рініт – 1% олійний роз-н. «Назол», «Boromentholum»
Запальні захворювання дих.шляхів - аерозольні препарати «Інгаліпт» , «Камфомен», «Каметон»
Кашель – пігулки «Пектусін», «Ментоклар»
Спазм ,біль в шлунку- м’ятні пігулки
Стенокардії – «Валідол» 0,06, 5% р-н Ментолу спиртовий, «Корвалол» («Валокардин», «Корвалдин», краплі Зеленіна)

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Бджолина, зміїна отрута
«Apisatron», «Viprosal»


Стручковий перець ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ])
Перцевий пластир,"Capsitrin"

Гірчичники – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Sinapis)
Подразнювальний відволікаючий засіб при бронхітах, пневмоніях, міозитах


Олія терпентинна очищена (Оleum terepinthinae rectificatum)- Скіпідар
Міозити, невралгії – мазі, лініменти

Етиловий спирт( Spiritus aethylicus)
Міозити, невралгії, радикуліти – 40% у вигляді розтирань, зігрівальних компресів.

Нашатирний спирт (Solutio Ammonii caustici)
Збудження дихального та судинно-рухового центрів довгастого мозку при знепритомленні
Алкогольне сп’яніня для блювоти - 5-10кр.-1/2 скл. води
ФВ :1%-1мл, 25 мл

Лікарські засоби, що впливають на холінорецептори

В
И
Д
И


Н-холіноміметики

М-холіноміметики

Зниження АТ
Брадікардія
Міоз
Підвищення тонусу гладеньких м’язів внутрішніх органів
Підвищується тонус та перистальтика кишечника
Посилення секреція травних, потових залоз


Ф
Д

Цититон (Cytitonum)
1мл в/в
0,15% р-н цитізіну - алкалоїд трави Термопсісу


Лобеліну гідрохлорид (Lobelini hydrochloridum)
1% - 1мл в/в
Алкалоїд рослини роду Lobelia
Пігулки « Лобесіл» 0,002; «Табекс» - №50,100 (за схемою)

Пілокарпіну гидрохлорид (Pilocarpini hydrochloridum)
Високотоксичний
Алкалоїд рослини
1%-2% р-н , мазь, дозовані полімерні плівки

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Ацеклідин (Aceclidinum)
Атонія кишечника, сечового міхура (післяопераційний період)


Стимулятор дих. рефлекторної дії


Допоміжні засоби при палінні
Полегшують стан абстиненції
Викликають неприємне відчуття при палінні

Глаукома
Зниж. внутрішньоочного тиску
Міотича дія
Спазм акомодації

Засто
сува
ння


Анабазін
Табакум-Плюс
Нікоретте

«Оптімол» (Optymolum)
«Арутімол» (Arutimolum) («Тімолол»)
«Тімогексал» [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Су
час
ні

Гіпертонії
Слабка пологова діяльність

Паралічі
Поруш. мозкового кровообігу

Атонія кишечника сечового міхура

Оборотної дії

Прозерін (Proserinum)

Фізостігмін (Physostigminum)
Армін (Arminum)


Галантаміну гідробромід (Galanthamini hydrobromidum)
Проникає через ГЕБ

Фосфакол (Phosphacolum)


ФОС- фосфорорганічні сполуки
БОР - бойові отруйні речовини


Необоротної дії

Глаукома


В
И
Д
И


Антихолінестеразні засоби

Блокують фермент холінестераза (Anticholinesterase), що руйнує медіатор АЦХ, що утворює комплекс (Антихолінестеразна речовина+ фермент). Різна міцність.

Засто
сува
ння


П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Ф
Д

М-холінолітики або М-холіноблокуючі засоби

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Селективний блокатор гастроцепін [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


Метацин (Methacinum)

Скополаміну гідробромід (Scopolamini hydrobromidum)

Платіфіліну гідротартрат (Platyphyllini hydrotartras)

Препарати Красавки
Tinctura Belladonnae

Атропіну сульфат (Atropini sulfas)

Знеболювальна та спазмолітична дія органів черевної порожнини
Зниження надмірної секреції залозГіпертонія ,стенокардія, спазі судин ГМ
Зниження надмірної секреції залоз
БА; коліки, спазмі сечо- жовчовивідних шляхів
В очній практичі з лікувальною та діагностичною метою


Морська та повітряна хвороба

Профілактика брадікардії, зупинки серця
При підборі окулярів; дослідження очного дна
Зниження надмірної секреції залоз
БА; коліки, спазмі сечо- жовчовивідних шляхів
Морська та повітряна хвороба, хвороба Паркінсона

Засто
сува
нняФ
В

Пігулки 0,25 «Aeronum»


Пікулки 0,005«Pafillinum», «Tepafillinum», «Plavefinum»
Ампули 0,2% в/ш


Краплі 5-10,дітям 1-5
Пігулки : «Becarbonum" «Besalolum», «Bellalginum», «Bellasthesinum», «Bellaiodum», «Bellataminalum», «Bellasponum»
Супоз.- 0,015 «Bethiolum», «Anusolum»

Пігулки 0,0005
Ампули 0,1%

Ф
В


Т
И
П
И


Ф
Е

Н-холінолітики або Н-холіноблокуючі засоби


Гангліоблокатори або гангліолітики

Міорелаксанти або курареподібні

В
И
Д
И


АТ
Секрецію залоз
Тонус гладеньких м’язів внутр. органів
Усувають спазми периферичних судин нижніх кінцівок

Викликають розслаблення скелетних м’язів

Короткої дії в/в 10-15 хв.

Тривалої дії декілька год

Антидеполяризуючого типу дії

Деполяризуючого типу дії


Тубокураріну хлорид (Тubocurarini hydrochloridum)

Дітілін (Dithylinum)-Лістенон (Lysthenonum)

Гігроній (Hygronium)

Пірилен ( Рirilenum )
Пентаніл (Pentanilum)
Дімеколін (Dimecolinum)


Бензогексоній (Benzohexony
)

Пахікарпіну гідройодид (Pachicarpini hydroiodidum)

Проведення «керованої гіпотонії»

Гіпертонія
БА
Підвищена секреція залоз
Ендартеріїт
«Керована гіпотонія»Гіпертонічний криз
Ендартеріїті
Прискорення пологової діяльності

Амп 3%- 2мл; п/ш в/м
Пігулки 0,1

Пігулки 0,1
Амп. 2,5% р-н

Хірургія (переведення на штучне дихання)
Травматологія
Судомні стани

Засто
сува
ння


Ардуан (Arduanum), Мелінтін


· - адреноміметики

Офтальмологія (кон’юнктивіт) зменшує набряк, гіперемію

Ф
Е

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Рініти
Судинний колапс

Р-н 1%
Порошок (готують краплі)

Як прессорний зс.
Рініти
Очній практиці з діагностичною метою
Відкритоугольна форма глаукоми


Викликають звуження кровоносних судин шкіри та слизових оболонок, нирок.


Ф
В

Засто
сува
ння


Тільки місцево при ринітах.
Кровозупинний (судинно-звужуюча , протизапальна дія)
Дітям до 1 року НЕ МОЖНА (резорбтивна токсична дія), тахіфілаксія

Судинний колапс
Кровотечі (судиннозвужуючий ефект ,сильний, але короткочасний)

Нафтізін (Санорин, Галазолін) (Naphthyzinum)

Норадреналіну гідротартрат (Noradrenalini hydrotartras)

Назол (Nazolum)

Мезатон
(Mesatonum)

Візин (Тетразолін) (Visinum)

0,2% у 5% р-ні глюкози в/в
в/ш та в/м не можна – некроз!


Флакон р-н 1%– дорослі, 0,05% - діти


· - адреноміметики

Викликають розслаблення гладеньких м’язів бронхів (при БА).
Препарати ефективні у вигляді інгаляцій.


Ф
В

Аерозольні балони по 10 мл
Таблетки по 0,002; 0, 004

Порошок
Таблетки по 0,0005
флакони по 25,100 мл 0,5-1%

Засто
сува
ння


Тахікардія

БА
Передчасні пологи
Активна пологова діяльність

Сальбутамол + Бромгексин

Ізадрін (Новодрін, Еуспіран) (Isadrium)

Сальбутамол
(Salbutamolum)

Спіропент

Беротек
(Berotec)

Фенотерол (Fenoterol)

Орципреналіна сульфат (Астмопент, Алупент)
(Orciprenalini sulfas)

Інстаріл

Ф
Е

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И·,
· - адреноміметики

Як і адреналін
При отруєннях снодійними, наркотичними зс.
Гіпертензивний зс.
При серцевій недостатності
Рініти 1%-5% р-н
БА (попередження, купірування) «Теофідрін»

Ампули 0,1% - 1мл
флакони (краплі в ніс)


Ф
В

Колапс, зупинка серця.
Рініти 0,1% р-н
Судиннозвужуючий зс.
Купірування нападів БА п/ш 0,1% р-н
Гіпоглікемія

Засто
сува
ння


Збуджує ЦНС ( дихальний центр ,володіє допінговою активністю)
За фармакологічними властивостями та застосуванням подібне адреналіну, але більш тривалої дії

Звуження кровоносних судин шкірі, слизових оболонок
Розширення кровоносних судин серця, ГМ, скелетних м’язів
Розслаблення гладеньких м’язів бронхів, кишечника
Підвищення тонусу м’язів матки
Підвищує рівень цукру в крові

Ф
Е

Ефедрину гідрохлорид
(Ephedrini hydrochloridum)

Анденаліна гідрохлорид (Adrenalin hydrochloridum)

Симпатолітики

Препарати Раувольфії

М’яка дія

Гіпотензивна + седативна дія

Резерпін (Рауседіл)
(Reserpinum)

Раунатін
(Rаunаtinum)

Засто
сува
ння


«Адельфан»
«Брінердін»
«Трірезід»
«Крістіпін»


·- метилдофа (Альдомет, Допегіт)

Октадін (Ізобарін)
(Octadinum)

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Зменшує виділення судиннозвужуючого медіатору норадреналіну розширення судин, зниження АТ (гіпотензивний ефект)

Ф
Д

Ф
Е

Блокують проведення нервових імпульсів в ділянці закінчень симпатичних нервів.

Адреноблокуючі засоби

Лікарські речовини, блокуючі
· -адренорецептори
Блокують постсинаптичні
· –адренорецептори (розширюючи кровоносні судини і знижуючи АД)
Блокують пресинаптичні
· -адренорецептори (що призводить до надмірного вивільнення норадрена-ліну.


Серміон (Ніцерголін) (Sermion)

Гіпертонія
Спазми судин ГМ

Гіпертонія

Пірроксан (Pyrroxan)

Празозін (Prazosinum)

Засто
сува
ння


Фентоламін (Phentolaminum)

Тропафен (Tropaphenum)

Гіпертонія
Ендартиріїт

Ф
Е

Гіпертонія
Тахіаритмія
Стенокардія
Інфаркт міокарду
Ішемія

Анапрілін (Anaprelinum)
Атенол (Atenolum)
Атенолол (Atenolol)
Ацебуталол (Сектраль)
Атеносал (Atenosalum)
Егілок (Метопролол)
Теноріk (Tenorik)
Вазокордін (Vasocоrdinum)
Корданум (Cordanum)
Тразікор (Trasicorum)
Віскен (Visken)

Блокують
· – адренорецептори , зменшують вплив на них судиннозвужуючого медіатору норадреналіну - розширення судин
Поліпшують метаболічні процесів
Зменшують потребу міокарда в кисні (зменшують частоту скорочень міокарду)


· - адреноблокуючі· - адреноблокуючі


В
И
Д
И


Засоби для наркозу

Засоби для інгаляційного наркозу

Засоби для не інгаляційного наркозу

Вплив на різні структурні елементи ЦНС втрата свідомості, больових відчуттів, пригнічення рефлексів та розслаблення склетних м’язів

Ефір для наркозу
(Aether pro narcosi)

Фторотан
(Phthorothanum)

Азоту закис
(Nitrogenium oxydatum)

Летка рідина
Сила наркозної дії велика
Дія розвивається довго (20хв)
Універсальний зс.
Не токсичний

Летка рідина
Сильніше за ефір в 3-4 рази
Швидкість дії 3-5 хв
Слабка анальне-зуюча, міорелак-сантна дія
Застосовується при БА

Мала сила дії
Комбінують з ефі-ром, фторотаном, міорелаксантами, наркотичними анальгетиками
Як знеболюючий в зубній практиці, ураж. шкіри.

Натрію оксибутират
(Natrium oxybutiratum)

Кетаміну гідрохлорид
(Ketamini hydrochloridum)

Пропанідін (Сомбревік)
(Propanidinum)

Тіопенталь-натрію (Thiopentalum-natrium)

Флакон 50 мл

Стер. порошок по 0,5- 1,0 у флаконах

Наркоз ультракороткої дії
Розвиток через 30-40 сек
Мононаркоз

Ввідний наркоз, моно наркоз
Слабка міорелаксантна, анальгезуюча дія

Ввідний, базисний наркоз
«Дисоціативний наркоз»

Легко переноситься
Добра гіпнотична дія
Слабка аналгетична дія

Амп. 20,50 мл 1%
10,20 мл 5%

Ф
Д

В
И
Д
И


П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Засто
сува
ння


Ф
В

Спирт етиловий

ЦНС

Органи травлення

Подразнення рецепторів слизової рота, шлунка – підвищення секреторної ф. залоз шлунка апетиту.
Руйнування травних ферментів – порушення травлення

Паралізує процеси гальмування
Пригнічення ЦНС при збільшенні дози
Порівнюється з наркотичним зс., але не дося-гається потрібна глибина наркозу
Мала широта наркотичної дії

Ф
Д

В’яжучий зс. (згортання білків тканин, розчиняє жири – сухість шкіри)
При місцевому застосуванні 95% спирт
Обробки опікової поверхні, уникнення утворення пухирів
Обробка пролежнів

Протимікробний зс. (згортання білків клітин і мікробів)
70% спирт – обробка рук хірурга, опера-ційного поля, на початковий стадіях гнійничкових уражень
95% спирт - обробка мед інструментів


Подразнювальний зс.
При запаленні м’язів, нервів, суглобів – 40% спирт
В дитячій практиці – 20% спирт

Засто
сува
ння


Анальгезуючий зс.
Входить до складу протишокових рідин

Антабус (Antabus)
Підвищення концентрації ацетальдегіду, що викликає негативні відчуття(приливи крові до особи, нудоту, блювоту, тахікардію, пониження АД і тому подібне
Умовно-рефлекторна відраза до смаку і запаху спиртних напоїв.

Еспераль (Esperal)
Пролонгує ф. Тетураму
таб. 500 мл ампули
імплантати п/ш


Апоморфіна гідрохлорид (Apomorphini hydrochloridum)
Еметіна гідрохлорид (Emetini hydrochloridum)

Спирт сполучають з блювотним зс. і запах і вид викликає відразу

Пропротен-100
Клопіксол
Циамід
Алкамін
Алкостоп
Медіхронал
Відвар Баранцю
(Dесoctum Lyсороdii selaginosi)

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Тетурам
(Teturamum)

0,1; 0,15; 0,25

Препарати різної хім. будови

Безсоння
Заспокійливе
Судорожні стани
Захворювання НС

Швидко всмоктуються
Дія розвивається через 30 хв
Тривалість 3-6 год
Виводяться у вигляді продуктів розкладу

Повільно всмокту-ються
Дія розвивається через 1 год
Тривалість 6-8 год
Виводяться в нез-мінному стані


Транквілізуюча активність з порушенням сну, пов’язаним з емоційним напруженням

Порушується фаза засипання, а тривалість сну не порушується

Добре засинає, але не спокійно спить, або рано прокидається

Засто
сува
ння


Порошок
Пігулки 0,1

пігулки 0,1

Порошок
Пігулки 0,05; 0,1

Ф
В

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Фенобарбітал
(Люмінал)
(Phenobaritalum)

Етамінал натрію (Нембутал)
(Aethaminalum-natrium)

Барбаміл (Barbamilum)

Середньої тривалості

Тривалої дії

Нітразепам (Еуноктін, Радедорн)
(Nitrozepam)

Донорміл
Не порушує структуру сну

Івадал (Золпідем)
Імован (Зопіклон)
Соннт
Сонован
Сомнол
Бромізовал (Bromizovalum)

Препарати Валеріани (Valeriana)
Хмелю (Humulus)
Мелісси (Melissa officinalis)
Нотти (Notta)

Гербальні препарати

Похідні барбітурової. к-ти

В
И
Д
И


М
Д

Ф
Д

Блокують проведення нервових імпульсів в синапсах ЦНС

Викликають стан подібний до природного сну. Сон запобігає виснаженню нервових клітин

Ф
К

Снодійні засоби

Протипаркенсонічні засоби

Спостерігається зменшення вмісту провідного медіатора ГМ – дофаміну, підвищується тонус холінергічної системи:
підвищується тонус скелетних м’язів
тремор кінцівок ,голови
дрібна хода
слинотеча

В
И
Д
И


ЛЗ, що впливають на дофамінергічні структури ГМ

ЛЗ, що вливають на холінергічну систему

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Юмекс (Umex)
Малопар (Malopar)
Наком (Nacom)

Леводопа (Levodopa)

Мідантан (Midantanum)

Циклодол
(Cyclidolum)

Тропацин (Tropacinum)
Скополамін (Scopolaminum)

Ф
В

Капсули 0,25; 0,5

Таблетки 0,0005-0,0001, поступово дози збільшують

Таблетки 0,1

Харак
терис
тика

Харак
терис
тика

Протиепілептичні засоби

Епілепсія – хронічне захворювання ЦНС з періодичними нападами.
Види нападів
Великі судомні, що охоплюють усе тіло і супроводжуються втратою свідомості
Малі, з короткочасною втратою свідомості, без судом
Психомоторні, супроводжуються псих. збудженням, агресивність

В
И
Д
И


ЛЗ при великих нападах

ЛЗ при судомі та без судомних нападах

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Ф
В

ЛЗ при малих нападах

ЛЗ при психомоторних нападах

Клоназепам (Clonazepamum)
Бензонал (Benzonalum)

Тігрітол (Фінлепсін, Карбамазепін, Стазепін)

Також при невралгії трійникового нерву


Етосуксімід (Суксілен, Ронтон) (Ethosuximidum)
Тріметін (Trimethinum)

Також при невралгії трійникового нерву


Фенобарбітал
Діфінін (Dipheninum)
Гексамедін (Hexamedinum)


Вальпроати (похідні Ac. Valproicum)
Натрію вальпроат (Ацедіпрол) (Acediprolum)

Су
час
ні

Таблетки по 0,125; 0,25

порошок
капсули по 0,25

Надають знеболювальну дію без виключення свідомості.
Надають місцеву короткочасну знеболювальну дію

В
И
Д
И


Алкалоїди Опію

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Напівсинтетичні препарати

Синтетичні препарати

Морфін (Morphinum)
Пригнічують ЦНС.
Підвищують тонус м’язів
Сильний анальгетик

Морфіну гідрохлорид ( Morphini hydrochloridum)
Знеболююча дія з загостренням слуху та нюху
Морфінна ейфорія
Пригнічує больовий, кашльовий, блювотний центри.
Збуджує центри окорухового нерву, блукаючого нерву спастичні явища, затруднення сечовиділення

Кодеїн (Codeinim)
Протикашльовий ефект
Незначна анальезуюча дія
Віпуск: порошок , таб. по 0,015
Входить до таб. «Кодтерпін» , «Пенталгін» «Седалгін», мікстура Бехтерева

Ф
Д

Наркотичні анальгетики

Папаверін
Не впливає на ЦНС
Відсутня аналгетична дія
Спазмолітичний зс. (розслаблю мус-кулатуру глад. м’язів і кровоносних судин)

Кодеїну фосфат (Codeini phosphas)

Етилморфіну гідрохлорид (Діонін) (Aethylmorphini hydrochloridum)

Омнопон (Omnoponum)
Суміш алкалоїдів опію
Ефективний при болях при спазмі гладкої мускулатурі
Амп. 1 мл 1%

Фентаніл (Phentanylum)
Більш активний ніж морфін і промедол.
Короткочасний ефект
Амп. 2, 10 мл 0,005%

Промедол (Promedolum)
Трамадол (Трамал, Трамалгін) (Tramadolum)
Пентазоцин (Pentazocinum)
Засто
сува
ння


Рекомендації

Харак
терис
тикаЕглоніл (Eglonilum)
Семап ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ])
Клопіксол (Clopixouml)
Рідазін (Ridazinum)
Тіорідозін (Thioridazinum)
Галоперідол (Haloperidolum)
Тріфлуперідол (Trifluperidolum)
Дропіродол (Droperidolum)
Труксал ( Хлорпротиксен(Chlorprothixenum))
Сонапакс (Sonapaxum)
Френолон (Phrenolonum)
Тізерцин (Tisercinum)
Тріседіл (Trisedylum)
Резерпін (Reserpinum)
Трифтазін (Triftazinum)
Карбідін (Carbidinum)


Застосовувати після їжі ( знижує секреторну ф-ю ШКТ викликає диспепсію, тому хворим на ахілію та атонію рекомендується вживати шлунковій сік або 10-15 кр. 1-3% р-ну HCl на Ѕ склянку води)
Надає подразнюючу дію ( уникати попадання на шкіру, слизові оболонки)
Можливий ортостатичний колапс та фотосенсибілізація.

Драже 0,0025, 0.05, 0,1
Ампули 2,5% 1,2_5 мл

Ф
В

- В неврології та психіатричній практиці як анти психопатичний зс.
В хірургічній практиці для премедикації
Протиблювотний зс.
Для зниження АТ( адренолітична активність)
При алергічних захворюваннях (антигістамінний зс.)

Аміназін (Aminazinum)

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


- Володіють анти психопатичною активністю (зменшують або усувають психопатичний синдром);
- Викликають стан дрімоти ( посилюють дію снотворних, наркотичних та ін. засобів);
- Викликають розслаблення скелетних м’язів;
- знижують рухову активність;
- Надають протиблювотну дію.


Надають виражену пригнічуючи заспокійливу дію на ЦНС;


Нейролептики

Ф
Д

Надають заспокійливу , пригнічуючи дію на ЦНСТранквілізатори ( антифобічні атарактики, анксіолитики)

Ф
Д

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Гідазепам (Gidazepam)
Феназепам (Phenazepaitium)
Бензоклідін (Benzoclidine) (Оксілідін)
Мебікар ( Адаптол) (Mebikarum) (Adaptolum)
Тріоксазін (Trioxazinum)
Мепробамат (Мепротан) (Meprobamatum) (Meprotanum)


[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) (Chlordiazepoxidum) (Elenium,Chlozepidum)

- Не володіють вираженою анти психопатичною дією.
- Усувають широкий спектр невротичних розладів ( емоційне напруження, страх, дратівливість)
- Деякі викликають розслаблення скелетних м’язів центральні релаксанти
- Застосовувати слід при наявності відповідних показань психологічна залежність
- Не можна призначати до та під час роботи особам робота яких потребує концентрації уваги та координації рухів

Харак
терис
тика


Таб. 0,005
Амп. 0,5% - 2 мл

Драже 0,025

Менш виражений міорелаксантний ефект , тому легше переноситься.


Більш активний ніж еленіум, але подібне за своїми фармакологічними властивостями та застосуванням


Ф
В

- Активний заспокійливий засіб при безсонні , невротичних , клімактеричних розладах, дратівливості.
- При захворюваннях нейрогенного характеру (гіпертонія, виразка)
- При захворюваннях, що супроводжуються підвищенням тонусу м’язів (артрити, порушення рухів у дітей)


Засто
сува
ння


[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) (Oxazepamum) (Nozepamum, Tazepamum)


[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) Diazepamum (Seduxenum, Relanium)

- Неврози ССС
- Безсоння
- Ранні стадії гіпертонії
Препарати :
Корвалол (Валокордін)
Корвалдін
Барбовал
Краплі Зеленіна


Настій 15 г /200мл
Настоянка 15-20 кр.

Ф
В

Настій 6-10г /180-200 мл
Настоянка 15-20 кр.
Пігулки 0,02

Засто
сува
ння


- Основний діючий початок- ізовалеріанова кислота та інші орг. Кислоти
- При неврозах ССС
- При безсонні
- Підвищеній дратівливості
- Спазмах ШКТ


Настойки та екстракти
Піону
Глоду
Хмелю
Меліси
Пасфілори


Ново-пасит
Корвалтаб
Гліцесед
Персен
Саносон
Фтосет
Седовіт
Трікардін
Кардіофіт

Препарати Кропиви собачої

Препарати Валеріани

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


- За седативною активністю поступаються транквілізаторам;
- Основними представниками є броміди ( NaBr, KBr, бромкамфора);
- Для підвищення терапевтичного ефекту обмежують прийом повареної солі;
- Токсичність бромідів невелика, але копулюють в організмі, що може призвести до появи захворювання «бромізму»Надають заспокійливу та регулюючу дію на ЦНСХарак
терис
тика


Ф
Д

Седативні засоби

- При мляво текучій формі шизофренії;
- При астенічних станах ( млявість, загальмованість);
- Для лікування після алкогольної абстиненції.


Засто
сува
ння


- При інфекційних та інших захворюваннях , що пригнічують ЦНС, ССС;
- При отруєнні снодійними, наркотичними речовинами;
- При гіпотонії;
- При мігрені (спазм судин ГМ);
Пігулки: Аскофен, Ацефіїн, Аспалгін, Цитрамон, Цитропак, Аскопак
- Для підвищення фізичної та розумової працездатності.

Харак
терис
тика


- Сприяє поліпшенню фізичного та психічної працездатності;
- Зменшує апатію, сонливість;
- Тривале застосування призводить до виснаження НС;
- Мобілізує потреби організму і не усуває потреби у нормальному відпочинку;
- Прискорюється та посилюється ритм серцевих скорочень;
- Збуджує дихальний центр;
- Ослаблює дію снодійних, наркотичних зс;
- Сечогінна дія.

Кофеїн (Coffeinum)

Надають збуджуючу дію на функції головного мозку

Психотонічні засоби (психостимулятори)

Фенамін(Phenaminum) Меріділ (Meridilum)

Сіднофен (Sydnophenum) Сіднокарб (Sydnocarbum)

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Ф
Д

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Ноотропіл (Nootropilum)( Пірацетам, Луцетам) (Pyracetamum, Lucetam)
Аміналон (Aminalonum) ( Гамалон)
Пікомілон (Picamilonum)
Церебролізін (Cerebrolysin)
Церебрум композітум (Cerebrum compositum)
Фезам(Phezam)
Бетасерк (Betaserc)
Прамістар (Pramistar)
Енцефабол (Encephabol)
Оксібрал(Oxybralum)
Серміон (Sermion) (Ніцерголін)
Ноофен (Noophen) (Фенібут) (Phenibutum)
Пантогам (Pantogamum)
Фенотропіл (Phenotropil)

- При порушеннях мозкового кровообігу пов’язаних з інфекційними та запальними захворюваннями кори ГМ;
- При атеросклерозі церебральних судин;
- Постінсультний, посттравматичний період;
- При затримці розумової діяльності у дітей


Засто
сува
ння


Метаболічні психостимулятори. Вони поліпшують обмінні процеси в клітинах ГМ, сприяють покращенню пам’яті, розумової діяльності.


Ф
Д

Ноотропні засоби

Амп. 1мл п/ш; в/в
Таб. 0,15
Крап. 20-40 кр.

Пантокрін(Pantocrin) – екстракт із не окостенілих ріг зюбра, марала, плямистого оленя)

Женьшень
Лимонник китайський
Елеутерокок
Аралій (піг. Сапарал)
Левзея
Заманиха
Радіоли рожевої
Ехінацея

- При вегето-судинній дистонії;
- Астенічні стани;
- Функціональні розлади НС;
- Гіпотонія;
- Імпотенція;
- Перевтома

Препарати тваринного походження

Препарати рослинного походження

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Засто
сува
ння


- Препарати рослинного та тваринного походження, що збуджують ЦНС;
- Тонізуючий ефект розвивається поступово, покращується вуглеводневий, енергетичний обмін, підвищується апетит, працездатність, потенція, стимулюються імунні процеси.


Ф
В

Ф
Д

Адаптогенні засоби

Стимулюють внутрішні механізми організму


Амітріптілін (Amitriptylinum)
Імізін( Меліпрамін) (Imipraminum)
Сінекван (Sinequanum)

Нувідал (Ніаламід) (Nialamidum)
Піразідол (Pirazidole)


Флуоксетін (Fluoxetin)

Ігібітори МАО (моноамінооксидаза)
Фермент, що інактивує дію норадреналіну, дофаміну та серотоніну

Трициклічні

Різні препарати

Сприяють накопиченню в деяких ділянках ГМ медіатору норадреналіну і впливають на обмін нейрогормонів -дофаміну та серотоніну, що підтримують нормальну психічну діяльність людини

М
Д

П
Р
Е
П
А
П
А
Р
А
Т
И


Засто
сува
ння


- В психологічній практиці для лікування психозів, що протікають з ознаками депресії, так як поліпшується емоційний стан, зменшується туга, апатія.Антидепресанти

Р-н 0,5-10 мл в/в

Високоактивний аналептик синтетичного походження. Найбільш виражені антагоністичні властивості до снодійних, наркотичних та інших речовин

Бемегрід
(Bemegridum)

Етімізол (Aethimizolum)
Стріхніна нітрат (Strychnini nitras)


Олійний р-н 10%/20% п/ш 1,2-5 мл

Амп. 10%- 1мл; 20% п/ш
Таб 0,075 – дит. 0,!_0,2 – дор.

Р-н 10% п/ш; в/м; в/в

Р-н 25%

- При отруєннях різної етіології;
- Гостра та хронічна серцева недостатність
- Подразнювальний, відволікаючий зс. При міозитах, невралгія , радикулітах

Слабкий аналептик , застосо-вується в комплексі

Застосовують у вигляді інга-ляцій. Газова суміш кисню та вуглекислоти

- Асфіксія новонароджених;
- Отруєння чадним газом

Порушення дихання та кровообігу;


Р-н діетіламіду нікотинової кислоти
Слабкий аналептик

Комплексний препарат сульфокамфорної кислоти більш швидкої дії

Ф
В

- Порушення дихання та кровообігу;
- При отруєннях різної етіології

Засто
сува
ння


Активний психостимулятор та аналептик, який підвищує чутливість дихального центру до карбонатної кислоти.
Посилює частоту , силу серцевих скорочень, частоту та об’єм дихальних рухів покращується легенева вентиляція.

Харак
терис
тика


П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Камфора
(Camphora)


Карбоген
(Carbogenum)

Кордіамін
(Cordiaminum)

Кофеїну - натрію бензоат
(Coneinum natrii-benzoas)

Сульфокамфокаїн
(Sulfocamphocainum)

Надають збуджуючу дію на дихальний , судиноруховий центри довгастого мозку , стимулюють дихання та кровообіг, підвищуючи чутливість дихального центру до карбонатної кислоти


Ф
Д

Аналептики

«Оптімол» (Optymolum)
«Арутімол» (Arutimolum) («Тімолол»)
«Тімогексал» [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Ацеклідін (Aceclidinum)
Атонія кишечника, сечового міхура (післяопераційний період)


Пілокарпіну гідрохлорид (Pilocarpini hydrochloridum)
Високотоксичний
Алкалоїд рослини
1%-2% р-н , мазь, дозовані полімерні плівки

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Засто
сува
ння


Ф
Д

- Асфіксія новонароджених;
- Отруєння чадним газом;
При отруєнні снодійними, наркотичними зс. Не застосовується. Так як порушується рефлекторна збудливість, а застосовують аналептики.

Рефлекторно стимулюють дихальний центр


Стимулятори дихання

- Менш токсичний


- Застосовують епізодично;
- Не можна дітям до 2-х років, високо токсичний
Піг: Пенталгін .Кодтерпін, Кофекс

- Більш активний


+ Високоефективні ЛЗ, що застосовують при захворюваннях з сильним кашлем

- При повторному застосуванні викликають звикання, лікарську залежність.
Їх дія на кашльовий центр не вибіркова: пригнічують дихальний центр , зменшують дихальний об’єм, що може погіршити стан хворих на емфізему легень, БА)

Харак
терис
тика

Естоцин
Тусупрекс (Tusuprex)
Тусін +
Глоуцино (Глаувент) (Glauvent)

Ненаркотичні засоби

Наркотичні анальгетики

Етілморфіну гідрохлорид (Діонін)
(Aethylmorphini hydrochloridum)

Кодеїну фосфат
(Codeini phosphas)

Морфін
(Morphinum)

- Ненаркотичний протикашльовий засіб периферичної дії.
- За активністю подібен кодеїну, але не викликає звикання, не пригнічує дихальній центр.
- Володіє протизапальною спазмолітичною , місцево-анестезуючую дією, тому пігулки ковтають не розсмоктуючи.

Лібексін
(Ubexin)

Стоптусін
Лорикацин
Геделікс
Бромгексін (Сальвін)
Амброксол
Амбробене (Лазолван)
Траесіл

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Протикашльові засоби центральної дії

Протикашльові засоби периферичної дії

Класифіка
ція


Протикашльові засоби

Корін алтею (Radix Althaeae) (Мукалтін)
Корінь Оману (Radix Inulac)
( Алантон)
Подорожник (Plantago major)
Мати-й-мачуха (Folium Farfare)
Фіалка мінлива(Herba Violi)
Чебрець (Herba Serpyui)
Збір грудний (Species pectoralis)
Соснові бруньки ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ])
Лист евкаліпту(Folium Eucalypti)
Плоди фенхелю(Fructus Fоеniculi)
Материнка(Orнganum vulgбre)

КI
NaHCO3
NH4Cl
Нашатирно-ганусові краплі
Солютаб
АЦЦ (Ацетіл цистеїн)
Бромгексін ( Сальвін)
Бронхофіт
Бронхікум
Травесіл
Амброксол
Амбробене
Амброгексал

Тріпсін
Хімотріпсін

Екстракт Термопсису сухий (Extractum Thermopsidis siccum)

Корінь солодки (Glycyrrhizae radices)
Препарати:
Лікоріну гідрохлорид
Ліквірітон
Гліцерам


Розщеплюють муко полісахариди , мукопротеїди, бронхіального секрету розрідження мокротиння ,зменшують їх адгезивні властивості.

Ферментні препарати, що розщеплюють білкові речовини мокротиння

Муколітики секретолітичної дії

Протеолітичні препарати

Впливають безпосередньо на слизову бронхів ,що сприяє розрідженню мокротиння

Посилюють секрецію залоз

Лікарські рослини відхаркувальної дії

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Відхаркувальні засоби прямої дії

Відхаркувальні засоби рефлекторної дії

Подразнюють рецептори слизової шлунка – розрідження мокротиння. Підвищують рухову активність війчастого епітелію слизової бронхів, що прискорює виділення мокротиння.
НЕ МОЖНА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ШЛУНКА
( подразнює слизову шлунка)

М
Д

В
И
Д
И


Ф
Д

Сприяють виділення мокротиння із дихальних шляхів

Відхаркувальні засоби

Застосовуються при БА


Класифіка
ція


Бронхолітичні засоби

флакони по 25,100 мл 0,5-1%
Аерозольні балони по 10 мл


- Викликає сухість у роті
- Одночасно призначають відхаркувальні зс. секретолітичної дії : KI , Іпратропію бромід (Ipratropium bromidi) (Атровен) у вигляді інгаляцій

- За фармакологічними властивостями та застосуванням Ефедрин подібний до адреналіну, але більш тривалої дії.


Ампули 0,1% - 1мл
Теофідрін


Пігулки 0,0005
Ампули 0,1%

Амп. в/в 2,4% по 5-10мл в 20 мл 40% р-ну глюкози
в/м 24% по 1-1,5 мл

- Активний бронхолітик
- Знижує АТ
- Поліпшує мозковий та коронарний кровообіг.
- Викликає тахікардію, збільшує потребу міо-карду у кисні.

Харак
терис
тика

Еуфіллін
(Euphyllinum)

Спазмолітики міотропної дії


·,
· - адреноміметики

М-холінолітики

Атропіну сульфат
(Atropini sulfas)

Ефедрину гідрохлорид
(Ephedrini hydrochloridum)

Адреналіна гідрохлорид (Adrenalin hydrochloridum)

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И· - адреноміметики


Ізадрін (Новодрін, Еуспіран) (Isadrium)
Інстаріл
Орципреналіна сульфат (Астмопент, Алупент) (Orciprenalini sulfas)
Фенотерол
Беротек(Berotec)
Спіропент
Сальбутамол (Salbutamolum)Ф
Д

Викликають розслаблення гладеньких м’язів бронхів

- Оксигенотерапія з піногасниками, які підвищують поверхневий натяг : антифомсилан ( Antifomsilanum), етиловий спирт;
- Дегідратуючі зс. ( перехід рідини з набряклих тканин у судинне русло): сечовина (urea pura) в/в, манніт /маннітол(Mannitol);
- Сечогінні зс. негайної дії : фуросемід (Furosemiduin), лаз ікс;
- Для зменшення кровонаповнення легень вводять ЛЗ, що знижують артеріальний, венозний кровотік – гангліоблокатори: гігроній (Hygronium), пентаніл (Pentanilum), бензогексоній Benzohexony);
- При набряку легень виникає серцева недостатність, тому вводять СГ негайної дії: строфантін (Strophanthinum), корглікон (Corglyconum), целанід (Celanidum);
- Наркотичні анальгетики, які пригнічують дихальний центр, що призводить до зменшення піноутворення: морфін (Morphinum), омнопон.

Харак
терис
тика

При набряку легень відбувається перехід рідкої частини крові - плазми через стінки легеневих альвеол накопичення 100-200 мл рідини з малим поверхневим натягом , тому при диханні вона вспінюється і утворює 3-4 л піни, яка заповнює усю поверхню альвеол, бронхів, дихальних шляхів , що призводить до ядухи.

Ф
Д

Набряк легень – тяжкий небезпечний стан, що виникає при серцевій недостатності внаслідок застою крові в легенях, інфекційних захворюваннях , ураженні хімічними речовинами, захворюваннях печінки , нирок , набряку мозку

ЛІКУВАННЯ

ЛЗ, які застосовуються при набряку легень

- При пероральному застосуванні вони частково руйнуються, тому ефективність їх знижується;
- п/ш ін’єкції болісні ;
- Найбільш повний та швидкий вплив при в/м , в/в введенні при розведенні у 0,9% р-ні NaCl або 5%, 20%,40% р-ні глюкози ;
- Інактивуються у печінці, виводяться нирками з різною швидкістю.

Ф
К

СГ високоефективні ЛЗ при серцевій недостатності, але застосування їх обмежене через малу ШТД, тому ведеться пошук сучасних не глікозидних кардіотоніків, ефективних при різних формах серцевої недостатності.

- Посилюють серцеві скорочення – кардіотонічна дія (відбувається викид крові із порожнини серця і зменшення застійних явищ);
- Збільшують хвилинний об’єм ( подовжується діастола, посилюється і укорочується систола - енергійніший викид із порожнини серця);
- Сприяють накопиченню кальцію в клітинах серця, який сприяє скороченню волокон серця і зменшує вміст калію, який ослаблює дію СГ;
- Не збільшують потребу міокарду у кисні, на відміну від інших кардіотонічних зс.;
- Уповільнюють серцеві скорочення за рахунок подовження діастоли ( застосовують при серцевій недостатності : 120-140 скорочень, які є мало продуктивними);
- Уповільнюють внутрішньосерцеву провідність, що застосовується для лікування деяких видів аритмій;
- Підвищують автоматизм серця : утворення імпульсів (сприяють генеруванню внутрішніх електричних імпульсів ;
- Впливають на вуглеводневий обмін речовин (сприяють накопиченню глікогену у серцевому м’язі, який при розкладі є джерелом енергії);


При передозуванні СГ може виникнути передсердно-шлуночковий блок (АВБ) – імпульси від передсердь не потрапляють до шлуночків і вони скорочуються у власному ритмі, недостатньому для кровообігу; екстрасистолія ( позачергові скорочення міокарду) або миготлива аритмія.

Ф
Д

Надають вибіркову тонізуючу дію на серцевий м’яз.

Серцеві глікозиди засоби
(кардіотонічні засоби)

Строфант
(Strophanthus)

Горицвіт весняний
(Adonis vernalis)

Конвалія
(Convallaria majalis)

Наперстянка
(Digitбlis)

- Менш активні ніж препарати Наперстянки;
- Ефект розвивається швидше (до 4год);
- Тривалість менша;
- Відсутні кумулятивні властивості
- Надають седативну і помірну діуретичну дію;
- Застосовують при неврозах, підвищенні збудливості, легкій формі хрон. серцевої недостатності

Настій Горицвіту весняного (Tinctura Adonis vernalis)
Пігулки «Адоніс-бром» №25
Краплі Адонізід, мікстура Бехтєрєва

Амп 0,025%; 0,05%

- Найпотужніший засіб : швидкий та короткочасний ефект, тому застосовують при гострій серцевій недостатності

Строфантин-К
(Strophanthin-K)

Х
А
Р
А
К
Т
Е
Р
И
С
Т
И
К
А


Амп. 0,6% - 1 мл

- Малоефективна при «per os»;
- Седативна та слабка стимулююча дія на серцевий м’яз;

- Суміш глікозидів конвалії при гострій серцевій недостатності

Настоянка конвалії
(Тinctura Сonvallariae)

Корглікон
(Corglyconum)

Таб. 0,00025
Амп. 0,0025

Таб. 0,00025
Амп. 0.02
Фл 0,05

Таб. 0,0001
Свічк. 0,0015

Ф
В

- Стійкий, застосовують «per os»;
- Повільний розвиток ефекту (до 12 год), тому призначають для тривалої терапії при хрон. серцевій недостатності
- Виражені кумулятивні властивості;
- Використовують для насичення організму СГ

- Середньої тривалості дії;
- Комулятивні властивості менш виражені ніж у дігітоксіну;
- Застосовують при хрон. серцевій недостатності та аритміях

- Надає швидкий короткочасний ефект;
- Ще менш виражені кумулятивні властивості;
- При гострій та хрон. серцевій недостатності

Дігітоксін (Digitoxinum)

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Целанід (Celanidum)
(Ізоланід)

Дігоксін (Digoxinum)

Класифіка
ція·,
· – адреноміметики (Атропіну сульфат)
м-холінолітики (Адреналіну гідрохлорид)
симпатоміметики (Ефедрину гідрохлорид)

· –адреноміметики
(Ізадрін та ін.)


Ф
Д

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


- Гіпертонія;
- Тахіаритмія;
- Стенокардія;
- Інфаркт міокарду;
- Ішемія.

- Блокують
· – адренорецептори , зменшують вплив на них судиннозвужуючого медіатору норадреналіну - розширення судин
- Поліпшують метаболічні процесів
- Зменшують потребу міокарда в кисні (зменшують частоту скорочень міокарду)

Анапрілін (Anaprelinum)
Атенол (Atenolum)
Атенолол (Atenolol)
Ацебуталол (Сектраль)
Атеносал (Atenosalum)
Егілок (Метопролол)
Теноріk (Tenorik)
Вазокордін (Vasocоrdinum)
Корданум (Cordanum)
Тразікор (Trasicorum)
Віскен (Visken)

Панангін (Panangin) (Аспаркам) (Asparkam)
KCl + інсулін+глюкоза

- Зменшують вміст іонів кальцію всередині клітина, що веде до розширення кровоносних судин і поліпшення кровопостачання в різних судинних басейнах.
- Зменшують потребу міокарду у кисні .


Харак
терис
тика

ЛЗ медіаторного типу дії

- Деякі види аритмії;
- Гіпертонія;
- Стенокардія;
- Інфаркт міокарду.

Кордарон
( Аміордарон) (Amiodarone)
Орніт (Бретилій) (Bretylium tosilate)

ЛЗ, що уповільнюють реполяризацію

Ізоптін (Isoptinum) (Лекоптін , Верапаміл)
Фенігідін (Phenyhydinum) ( Нифедіпін (Nifedipine)(Корінфар))
Норваск (Norvascum)
Апровель (Aprovelum)
Амлодак (Amlodac)
Амлодіпін (Amlodipine)
( Амло)
Ділтіазем (Diltiazemum) (Діазем, Ділтісан)
Німотоп (Nimotopum)
Немотан (Nemotanum) (Німодіпін) (Nimodipine)
Пурантін

Блокатори кальцієвих канальців ( антагоністи Кальцію)

Мембраностабілізуючі засоби
( хінідіноподібні)

Етмозін (Etmozinum)
Аймалін ( Аjmalinum )
( Пульснорма) (Pulsnorma)
Діфенін (Dipheninum)
Ксікаїн (Лідокаїн) ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ])
Трімекаїн (Trimecainum)
Хінідіну сульфат
Новокаїнамід
(Novocainamide)· - адреноблокатори


Застосовуються при порушенні ритму серцевих скорочень, тобто аритміях. Причиною виникнення яких є порушення скоротливості збудливості та провідності серцевого м’яза. Вони ослаблюють серцевий м’яз, супроводжують вади серця, інфаркт міокарду, ендокардит. Можуть бути нейрогенного характеру, або як ускладнення після операції на судинах.

Протиаритмічні засоби

Порушують транспорт через мембрану волокон серця іонів Калію і Натрію, Кальцію і Хлору. При цьому зменшується автоматизм серця і гальмується внутріньосерцева провідність, що сприяє поліпшенню властивостей м’язів серця.

Етмозін (Etmozinum)
Аймалін ( Аjmalinum )
( Пульснорма) (Pulsnorma)
Діфенін (Dipheninum)
Ксікаїн (Лідокаїн) ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ])
Трімекаїн (Trimecainum)
Хінідіну сульфат
Новокаїнамід
(Novocainamide)


Мембраностабілізуючі засоби
( хінідіноподібні)

Гіпертонія
Тахіаритмія
Стенокардія
Інфаркт міокарду
Ішемія

- Блокують
· – адренорецептори , зменшують вплив на них судиннозвужуючого медіатору норадреналіну - розширення судин
- Поліпшують метаболічні процесів
- Зменшують потребу міокарда в кисні (зменшують частоту скорочень міокарду)

Анапрілін (Anaprelinum)
Атенол (Atenolum)
Атенолол (Atenolol)
Ацебуталол (Сектраль)
Атеносал (Atenosalum)
Егілок (Метопролол)
Теноріk (Tenorik)
Вазокордін (Vasocоrdinum)
Корданум (Cordanum)
Тразікор (Trasicorum)
Віскен (Visken)

Анапрілін (Anaprelinum)
Атенол (Atenolum)
Атенолол (Atenolol)
Ацебуталол (Сектраль)
Атеносал (Atenosalum)
Егілок (Метопролол)
Теноріk (Tenorik)
Вазокордін (Vasocоrdinum)
Корданум (Cordanum)
Тразікор (Trasicorum)
Віскен (Visken)


· - адреноблокатори


Протиаритмічні засоби

Застосовуються при порушенні ритму серцевих скорочень, тобто аритміях. Причиною виникнення яких є порушення скоротливості збудливості та провідності серцевого м’яза. Вони ослаблюють серцевий м’яз, супроводжують вади серця, інфаркт міокарду, ендокардит. Можуть бути нейрогенного характеру, або як ускладнення після операції на судинах.

Засто
сува
ння


Харак
терис
тика

Ліпоєва кислота
Віт. Н
(Acidum Lipolcum)

- В комплексній терапії при атеросклерозі коронарних судин;
- Захворюваня печінки;
- Інтоксикація.


- Захворювання печінки піг. 0,5;
- Атеросклероз


Метіонін [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


- Гіпохолесте-ринемічна дія;
- Гепатопротектор

Вітамин Е- токоферол
Вітамін С - аскорбінова к-та
Вітамін Р - рутін

Попереджують деструктивні зміни в еластичних стінках судин

Препарати амінокислот

Непрямої дії

Прямої дії

Добезілат (Calcium dobesilate)
Трібенозід (Tribenosidum)
( Глівенол) (Glyvenolum)
Асмін
Гербіон ( екстракт часнику)
Мемоплант (Мемоplant)
Ріб’ячий жир (Oleum jecoris)
Продектін (Prodectinum) (Пармідін, Ангінін) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (Angininum)


- Капілярні кровотечі у офтальмології, урології, ЛОР практиці


Етамзілат (Etamsylatiim) (Діцинон) (Dicynonum)

- З профілактичною та лікувальною метою при атеросклерозі по 1-1,5 ст.л під час їжі
- Для лікування опіків у вигляді аерозолів : «Левовінізол», «Легразоль», «Лівіан», «Олазоль».

Засто
сува
ння


Лінетол [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Ловастатин (Lovastatinum)
( Мевакор) (Mevacorum)


Симвастатин (Simvastatinum) ( Зокор)
Вазілік
Правастатин (Pravastatinum) ( Проваксол)
Аторвостатин ( Ліпримар) ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ])
Флувостатин (Fluvastatinum)
( Лескол) (Lescolum)
Фенофібрат (Phenofibratum)
Ципрофібрат (Ciprofibratum)
Лінакорд


П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


- Гіперліпідемія;
- Атеросклероз

- Поліпшують метаболічні процеси мікроциркуляцію;
- Зменшують проникненість та ламкість стінок судин ( зменшення появи набряків)

Група препаратів гіполіпідемічної дії, що застосовується при атеросклерозі, гіперліпідемії

- Зменшують потребу тканин у кисні;
- Знижують кількість вільних токсичних радикалів у крові, уповільнення старіння організму

Ангіопротектори

Антиоксиданти

ЛП, що впливають на обмін ліпідів


Регулюють обмін холестерину та ліпідів в організмі тим самим запобігаючи розвитку атеросклерозу ( патологічному ущільненню)

Гіпохолестеринемічні засоби

Класифіка
ція


ЛР, що впливають на мозковий кровообіг

Володіють загальною спазмолітичною дією і поліпшують кровообіг не тільки в органах і тканинах, а й позитивно впливають на мозковий кровообіг, поліпшуючи метаболічні процеси, мікроциркуляцію і тому застосовується при порушеннях мозкового кровообігу.

- Порушення мозкового кровообігу пов’язаного з постінсультним, посттравматичним періодом;
- Атеросклероз;
- Зниження пам’яті;
- В ЛОР практиці при зниженні слуху токсичного характеру.

Порушення мозкового кровообігу

- Мігрень;
- Ендартеріїт

- Містить сухий екстракт листків Білоба, що надає вазо протекторну дію.;
- Поліпшує метаболічні процеси, мікроциркуляцію;
- Сприяє накопиченню АТФ.

Засто
сува
ння


- порушення мозкового та інш. кровообігів;
- порушення мозкового кровообігу пов’яз. з гіпертонією, постінсультний, посттравматичний період ,атеросклероз церебральний судин;
- мігрень;
- морська та повітряна хвороба (розлади вестибулярного апарату);
- ендартеріїті пов’язаному з порушеннями периферичного кровообігу

- Містить алкалоїд барвінку;
- Церебральний вазоделататор (захищаюча мозкова речовина);
- Володіє спазмолітичною дією;
- Зменшує явище гіпоксії;
- Сприяє накопиченню АТФ, утилізації глюкози.

Володіє властивостями блокаторів кальцієвих канальців і надає проти судомну дію

Володіє вираженою спазмолітичною дією на судини ГМ

Володіють
· – адренолітичною активністью ( викликають розширення кровоносних судин)


Призначаються з ноотропами

Препарати Білоба

Кавінтон (Cavintonum) ( Вінкоцетін) (Vinpocetinum)

Танакан (Tanakan)


Гінкопрім
Вазавітал (кстра.+віт.)

Інстенон (Instenonum)
Актовеніг (Actoveginum)
Компламін (Complaminum) ( Теонікол, Ксантінолу нікотінат, Нікошпан) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (Xantinol nicotinate) (Nicospanum)
Трентал (Trentalum) ( Пентоксіфілін , Пентелін, Агапурін) (Pentoxifyllinum) (Agapurinum)

Дигідроерготамін
(Dihydroergotaminum)

Ніцеріум уно (Nicerium)
Ніцерголін (Серміон)
Дігідроерготоксін (Dihydroergotoxin) (Редергін) (Rederginum)

Німотоп(Nimotop)
( Німодіпін) (Nimodipinum)


Циннарізін (Cinnarizinum)


Флунарізін (Flunarizinum)
(Сіберіум)


Харак
терис
тика

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Різні препарати

ЛП рослинного походження

Дегідровані похідні алкалоїдів спориньї

Блокатори кальцієвих канальців

Класифіка
ція


- порушення мозкового та інш. кровообігів;
- порушення мозкового кровообігу пов’яз. з гіпертонією, постінсультний, посттравматичний період ,атеросклероз церебральний судин;
- мігрень;
- морська та повітряна хвороба (розлади вестибулярного апарату);
- ендартеріїті пов’язаному з порушеннями периферичного кровообігу

Антиангінальні засоби

Angina pectoris – стенокардія або «грудна жаба».

Етіологія
Пато генез

- Порушення мозкового кровообігу пов’язаного з постінсультним, посттравматичним періодом;
- Атеросклероз;
- Зниження пам’яті;
- В ЛОР практиці при зниженні слуху токсичного характеру.

Нітронг (Nitrongum)
Тринітролонг (Trinitrolongum)
Нітрогранулонг (Nitrogranulongum)
Нітропентен (Ерініт)

Дигідроерготамін
(Dihydroergotaminum)

Інстенон (Instenonum)
Актовеніг (Actoveginum)
Компламін (Complaminum) ( Теонікол, Ксантінолу нікотінат, Нікошпан) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (Xantinol nicotinate) (Nicospanum)
Трентал (Trentalum) ( Пентоксіфілін, Пентелін, Агапурін) (Pentoxifyllinum) (Agapurinum)

Порушення мозкового кровообігу

- Містить сухий екстракт листків Білоба, що надає вазо протекторну дію.;
- Поліпшує метаболічні процеси, мікроциркуляцію;
- Сприяє накопиченню АТФ.

- Містить алкалоїд барвінку;
- Церебральний вазоделататор (захищаюча мозкова речовина);
- Володіє спазмолітичною дією;
- Зменшує явище гіпоксії;
- Сприяє накопиченню АТФ, утилізації глюкози.

Володіє вираженою спазмолітичною дією на судини ГМ

Володіє властивостями блокаторів кальцієвих канальців і надає проти судомну дію

Флунарізін (Flunarizinum)
(Сіберіум)


Німотоп(Nimotop)
( Німодіпін) (Nimodipinum)


Призначаються з ноотропами

Танакан (Tanakan)


Володіють
· – адренолітичною активністью ( викликають розширення кровоносних судин)


Гінкопрім
Вазавітал (кстра.+віт.)

- Мігрень;
- Ендартеріїт

Різні препарати

Кавінтон (Cavintonum) ( Вінкоцетін) (Vinpocetinum)

ЛП рослинного походження

Препарати Білоба

Нітрати, нітрити, нітратоподібні засоби

Циннарізін (Cinnarizinum)


Блокатори кальцієвих канальців

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Класифіка
ція


Засто
сува
ння


Коронарна недостатність кисню у серцевому м’язі. Тобто виникає невідповідність між потребою міокарду у кисні та його постачанням

Мілдронат Тіофосфамін

Аспірін, Трентал

Промедол, морфін, фентаніл Закис азоту

Преднізолон

Фібрінолізін

Гепарін

Мезатон Норадреналін

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Валідол – основний діючий компонент ментол. Поступається нітрогліцерину. Подразнює рецептори слизової рота і рефлекторно розширює коронарні судини. Пумпан

Заспокійливі засоби

Протиаритмічні засоби


· - адреноблокатори


Блокатори кальцієвих канальців

ЛЗ, що поліпшують мозковий кровообіг

Прессорні засоби – підвищую АТ

Серцеві глікозиди негайної дії

Кардіопротектори – поліпшують метаболічні процеси

Антиагреганти – поліпшують текучість крові

Антитромбічні засоби

Глюкокортикоїди - при шоці

Фібрінолітичні засоби – розсмоктують нитки фібріну (якщо причина в утворенні тромбів)

Наркотичні анальгетики + спазмолітини – для запобігання кардіогенного шоку, зняття больового синдрому. Наркотичні речовини - при неефективності Для зняття остаточних болей.

Інгаляції киснем – для кращого живлення серцевого м’язу 5% р-н глюкози

ЛР, що застосовуються при інфаркті міокарду мыокарду

Інфаркт супроводжується сильним болем за грудиною, біль іррадіює під лопатку, в руку, верхню частину живота. Може виникнути аритмія, зниження АТ, ослаблення серцевої діяльності.

Етіологія
Пато генез

Амп. 25% - 5,10,20 мл

Піг 0,02; «Папазол» «Амазол»
0,5-1% -1,2-5мл

Ф
В

АТ змінюється в залежності від водно-сольового балансу.

Похідні ксантіну


·- метилдофа (Альдомет, Допегіт)

Блокатори кальцієвих канальців


· - адреноблокатори


Впливають на ЦНС і на передачу нервових імпульсів до судин і серця

Артеріолярний вазоділятатор – усуває загальний периферичний опір стінок судин

- Для лікування постійної гіпертонії (15-20 ін’єкцій);
- При гіпертонічному кризі;
- При токсикозі в 2 половині вагітності, яка супроводжується підвищенням АТ, судомами


Діхлотіазід (Dichlothiazidum)
(Гіпотіазід) (Hypothiazid)
Фурасемід (Furosemiduin) (Лазікс) (Lasix)
Верошпірон (Verospiron) (Спіронолактон) (Spironolactone)

- Для лікування постійної гіпертонії
- При гіпертонічному кризі 0,01% р-ні по 1 млв 10-20 мл 0,9% HCl
- Седативна дія


Естулік (Estilic)
Клофелін (Clophelinum) (Клонідін (Clonidine), гемітон (Haemiton), катапресан (Catapresan))

Периферичної дії

Заспокійливі засоби

Теофілін (Theophyllinum)
Теобромін (Theobrominum)

Апресін (Apressinum)

Симпатолітики
Октадін (Ізобарін)
Препарати Раувольфії

Гангліоблокатори
Бензогексоній
Пентамін

Салуретики

ЛЗ, що впливають на водно-сольовий баланс

Дібазол (Dibazol)

Гіпотензивні засоби міотропної дії

Магнію сульфат (Magnii sulfas)

ЛЗ, що впливають на ренін-ангіотензивну систему

Еналапріл (Enalapril)
Берліпріл (Berlipril)
Каптопріл (Captoril)
Енагексал (Enahexal)
Едніт (Ednyt)
Ангізар(Angizar)
Діротон (Diroton)
Діован (Diovan)
Каптопрес (Captopres)
Кавопрес (Kavopres)
Бі – престаріум (Bi-Prestarium)
Капотіазид (Capothiasidum)
Моекс (Moex)

Ренін утворюється при ішемії нирки, який перетворюється в гіпертензин, ангіотензин.

Центральної дії

Гіпотензивні засоби нейтронної дії

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Підвищення АТ внаслідок підвищення тонусу кровоносних судин. Періодично виникає гіпертонічний криз – різке підвищення АТ яке супроводжується порушенням мозкового кровообігу і закінчується інсультом

Антигіпертензивні засоби (гіпотензивні засоби )

Класифіка
ція


Засто
сува
ння


Засто
сува
ння


Харак терис тика

Класифіка
ція


Сечогінні засоби

Сприяють виведенню з організму солей та води. Застосовують при захворюваннях, що супроводжуються набряками: захворювання серця, печінки, нирок, гіпертонія, для прискорення елімінації токсичних речовин.
По 1-2 піг. на прийом при легких формах; 3-4 піг на прийом при важких формах до/після їжі
ечовин при отруєннях.

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Салуретики які впливають на ф-ю ниркових канальців

Тріамтерен (Triamterenum)
Трімпур Композітум (Triampur Compositum)
Амілорід (Amiloridum)
Модуретик (Moduretic)

Калій зберігаючі діуретики

Манніт (Mannit) (Маннітол) (Mannitolum)
Сечовина (Urea pura)

Осмотичні діуретики

Сечогінні засоби рослинного походження

Діхлотіазід (Dichlothiazidum) (Гіпотіазід) (Hypothiazid)


Піг. 0,04 1р/д
Амп. 1% - 2 мл

Урегіт (Uregit) (Кислота етакрінова) (Acidum etacrynicum)
Діакарб(Diacarb)
Бринальдікс (Brinaldix) (Клопамід)(Clopamidum)
Торсід (Torsidum)
Тріфас (Trifas)

- Проведення форсованого діурезу при гострій серцевій , нирковій недостатності
- Дегідратуючі засоби при набряку легень .мозку


Верошпірон (Verospiron) (Спіронолактон) (Spironolactone)


Хвощ польовий (Equisйtum arvйnse)
Лист мучниці, брусниці, ортосифону (Folium Uvae Ursi, Vaccinum Vitis-ideae, Orthosiphoni)
Плоди Ялівцю (Fructus Juniperi)
Бруньки Берези (Gemma Betulae)
Квітки Волошки (Flores Centaurii)
Шипшина (Rosa Cinnamomea)
Спориш (Polygonum Avicularis)
Кукурудзяні стовпчики (Zeae maydis styli)
Збір «Нефрофіт»
Препарат «Леспенефріл»


Ф
В

Піг. 0,025; 0,01
По 1-2 піг. на прийом при легких формах; 3-Піг. 0,025
ийом при важких формах до/після їжі

Піг. 0,025

- Антагоніст альдостерону
- Набряки різного походження (виводить тільки іони Na)
- Разом з салуретиками для запобігання гіпокаліємії


Фурасемід (Furosemiduin) (Лазікс) (Lasix)


- Сульфаніламідний діуретин
- Виводить іони Na, K,Cl
- Лікування постійної гіпертонії (10-12 год)


- Сульфаніламідний діуретинк
- Виводить іони Na, K,Cl
- Проведення форсованого діурезу (короткотривала дія)
Ототоксична дія!!!


ЛЗ, що впливають на тонус та скоротливу властивість міометрію. (Маткові засоби)

Амп. 1 мл - 5 ОД в 40% р-н глюкози

Класифіка
ція


П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


- Гормон задньої долі гіпофіза. - Зупинка кровотеч але у перші 3 дні після пологів!
- Посилення лактації

Наркотичні речовини

Олія рицини (Oleum Ricini)

Пахікарпіна гідройодид (Pachicarpini hydroiodidum)

Оксітоцин (Oxytocinum)

Котарніна хлорид (Cotarnini chloridum) (Стіктіцин)(Stipticinum)

Гормональні препарати

Синтетичні препарати

Малі кровоспинні засоби

- Алкалоїди спориньї - Зупинка кровотеч - Прискорення інволюції матки
Викликають спастичні явища – асфіксія плоду!!!


Ерготамін(Ergotamin)
Ергометрину маліат (Ergometrini maleas)

Ерготал (Ergotalum)


- Існує 20 простагландинів А,В,Е,F - Впливають на секрецію залоз - Використовують для преривання вагітності, під час пологів


Піг. 0,0005; 0,001
Амп. 0,05% - 1мл п/ш, в/м

Ф
В

Настойки та екстракти:
Калини (Viburni)
Кропиви (Urtica)
Грициків(Capsella bursa-pastoris)
Гірчаку перцевого(Polygonum hydropiper)
Арніки(Arnica)
Лагохілyсy(Lagochilus inebrians)
Деревію(Achilea Millefolium)


Спориньї (Secale Cornutum)

- Менший вміст вазопресину - Нецукровий діабет (ураження гіпофізарної системи, недостатня виробока АДГ –поліурія)
- Пітуітрін містить АДГ і Вазопресин

Атропіну сульфат (Atropini sulfas)

Піг. 0,05

Пітуітрін (Pituitrinum)
Пітуітрін –М (Гіфотоцин)


Токолітики

Закис азоту
Ефір для наркозу

ЛЗ при слабкій пологовій діяльності

Простагландін Е2
Простагландін F2(Ензапрост)
Дінопрост (Dinoprost)
Дінопростон (Dinoproston)
Карбопрост (Сarboprost)

ЛЗ при маткових кровотечах

Засто
сува
ння


Ізадрін (Новодрін, Еуспіран) (Isadrium)
Сальбутамол (Salbutamolum)
Партусістен (Partusisten)


·-адреноміметики

При введені у відносно невеликих дозах викликають скорочення м’язів матки. Застосовуються в акушерстві та гінекології для стимуляції пологів, зупинки кровотеч внаслідок пологів або гінекологічних хвороб Під їх впливом підвищується тонус міометрію (м’язовий шар матки) здавлення судин та зупинка кровотеч.

Харак терис тика

Застосовують при анеміях різного виду.

Властивості

Класифіка
ція


ЛЗ, що впливають на еритропоез (продукцію еритроцитів)

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


ЛЗ при гіпохромній (залізодефіцитній) анемії

ЛЗ при гіперхромій анемії

Вітамін Вс – фолієва кислота (Ac, Folicum)

ЛЗ при макроцитарній (фолієводифіцитній) анемії

Вітамін В12 (Cyanocobalaminum)

- Виділений з сирої та напівсмаженої печінки - Перорально вводять з фолієвою кислотою - Лікування анемії


Ферковен (Fercovenum)


Гемостімулін (Haemostlmulinum)
Ферроплекс (Ferroplexum)
Ферроцерон (Ferroceronum)
Феррамід (Ferramidum)
Ферро-градумет (Ferro-Gradument)
Ферумл Лек (Fernun Lek)
Фенюльс (Fenules)
Глобірон (Globironum)
Гемоферон (Haemoferon)
Жектофер (Jectofer)
Каферід (Caferidum)
Залізосахара (лактат, аскорбінат)
(Ferri lactas)

Ф
В

Амп. 1мл в/в

100/200/500 мкг,1мл в/м

- Препарат заліза та кобальту. Застосовують щоб швидше ліквідувати дефіцит заліза, або при не перенесені перорального прийому препаратів заліза


Виникає внаслідок недостачі заліза необхідного для синтезу гемоглобіну, що входить до складу еритроцитів (недостатнє потрапляння з їжею, недостатність НСl, інтенсивний ріст, вагітність, крововтрати

Порошок
Піг. 0,001

Посилені витрати фолієвої кислоти, що приводить до утворення надзвичайно крупних форм еритроцитів – макроцитів при недостатній кількості гемоглобіну

Порушення нормального розвитку еритроцитів. Перніціозна (мегалобластична) анемія. Утворюються недозрілі форми еритроцитів з великою кількістью гемоглобіну, але кількість еритроцитів знижена, тому виникає недостатність гемоглобіну

Коамід (Coamidum)

- Препарат Астату , т.я. надає загально тонізуючу дію. При анемії, неврастенії, виснаженні.


Дуплекс

- Входить астат натрію 1% і стрихніну нітрат.

Харак терис тика

Ф
В

Піг. 0.025; 0,1

Лейкоген(Leucogcnum)
Метилурацил(Methyluracilum)
Тіофосфамід(Thiophosphamidum)
Меркаптопурін(Mercaptopurinum)
Допан (Dopanum)

Натрію нуклеинат (Natri nucleas)
Пентоксіл (Pentoxylum)

При лейкопенії, агранулоцитозі (зникненні лейкоцитів) призначають ЛЗ, що стимулюють функцію кісткового мозку.

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


При лейкеміхї білокрів’ї, лейкоцитозі, лейкоцитозі (підвищена кількість лейкоцитів) призначають протибластомні (протипухлинні) препарати

ЛЗ, що впливають на лейкопоез

Класифіка
ція


Властивості

Класифіка
ція


ЛЗ, що впливають на згортання крові

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Антитромбічні засоби (антикоагулянти, антиагреганти)

Фібринолітичні засоби

Антикоагулянти непрямої дії

- Вони запобігають утворенню протромбіну у печінці. - Дія розвивається повільно (12-24 год). Але діє до 3х днів. - Часто призначають з антигулянтими прямої дії.Гепарін (Heparinum)

Фібринолізін(Fibrinolysinum)
Стрептоліаза(Streptoliase)
Стрептокіназа(Streptokinase)
Стрептодеказа (Streptodecasum pro injectionibus)
Целіаза(Celyasa)
Альтеплаза(Alteplase)

Ф
В

Фл. 5,10,20 тис.ОД – 5 ml

- Впливає безпосередньо на функцію згортання крові запобігаючи переходу протромбіну у тромбін
- Ефект розвивається на 6 годину (в/в)
- Печінка ,селезінка , серцевий м’яз


Запобігають згортанню крові та гальмують ріст утворення тромбу. Застосовують при різних тромбоемболічних станах з лікувальною та профілактичною метою.

в/в крапельно в стаціонарі

Неодікумарін (Фелінтан) (Neodicumarinum) (Pelentanum)
Омефін [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Сінкумар(Syncumar)
Фепромарон(Phepromaronum)
Фенілін(Phenylinum)

Застосовуються при тромбозах коронарних, мозкових, периферичних судинах, але ефективні при свіжих тромбах від 1-7 діб, далі ефект знижується. Застосовують ферментні препарати. Які відновлюють прохідність трамбованих судин

Натрію цитрат (Natrii cytras)

- Зв’язує іони кальцію, що необхідний для переходу протромбіну в тромбін. - Застосовують для консервування донорської крові


Мазь Гепароїд (Heparoid)
Гепатромбін (Hepatrombinum)
Ліотон (Lioton)
Проктоседіл(Proctosedyl)
Герудін (Hirudin)
Фраксіпарін(Nadroparin calcium)
Клексан(Clexane)
Кліварін(Clivarin)

Характеристика

Антикоагулянти прямої дії

Аспірін (Aspirin)
Ацилізін(Acelysinum)
Аспірін кардіо(Aspirin Cardio)
Аспекард(Aspecard)
Кардіомагніл
Курантіл (Діпірідамол)
Трентал(Trental)
Тіклід (Ticlidum)
Діклатт
Плабікс(Plavix)

- Гальмують початковий процес тромбоутворення. Вони інгібірують агрегацію, тобто наближення та склеювання тромбоцитів і еритроцитів, тим самим запобігають згущенню крові. - Застосовують з профілактичною метою при ІХС в післяопераційний період

Характеристика

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Антиагреганти (антитромбоцитарні засоби)

Класифіка
ція


Застосування

Порошок стерильний у 0,9% NaCl і змочують серветки


Місцево при операціях на органах із паренхіматозної тканини

Тромбін (Thrombinum)

- Капілярні та масивні кровотечі - Алергічні захворювання (зменшує набряки)

Кальцію хлорид (Calcium chloridi)

- кровотечі (шлункові, кишкові, маткові) - хірургія - при кровотечах пов’язаних із зниженням вмісту протромбіну у крові (гемофілія)


Препарати кальцію

Характеристика

Кальцію глюконат
(Calcium gluconate)

Сприяють згортанню крові при недостатній кількості іонів кальцію в крові., який сприяє переходу протромбіну у тромбін та знижує ламкість та проникненість стінок судин


Губка гемостатична
Фібриноген

Настойки та екстракти:
Калини (Viburni)
Кропиви (Urtica)
Грициків(Capsella bursa-pastoris)
Гірчаку перцевого(Polygonum hydropiper)
Арніки(Arnica)
Лагохілyсy(Lagochilus inebrians)
Деревію(Achilea Millefolium)


Р-н 5-10% по 1ст.л. після їжі
В/в 5% по 10 мл в 0,9% NaCl

Стимулюють утворення протромбіну у печінці


Фл. 1%-1 мл в/м
Піг 0,015 по 1-2 1р/д

Ф
В

Фібринолізін (Fibrinolysinum)
Стрептоліаза (Streptoliase)
Стрептокіназа (Streptokinase)
Стрептодеказа (Streptodecasum pro injectionibus)
Целіаза (Celyasa)
Альтеплаза (Alteplase)

Вікасол (Vicasolum)

Вітамінні препарати

Різні препарати

Препарати крові

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


ЛЗ, що сприяють згортанню крові (гемостатики, коагулянти, антигеморагічні)

Застосування

Впливають на ЦНС, зокрема центри гіпоталамічної області, яка регулює відчуття насичення і сприяють мобілізації жиру із жирових депо.
Приймати ввечері не можна!!!

По 15-20 кр. за 30 хв. до їжі

Піг./Драж. 0,025 по 1 таб. за 30 хв. до їжі

Ксенікал(Xenical)
Флоресіна

Дезопімон (Desopimon)
Мазіндол(Mazindol)

Настойки:
Полині (Absinthium)
Лист трифолії (Folia Menyanthidis trifoliata)
Золототисячник (Centбurium erythraйa)
Кульбаба (Taraxacum)
Збір апетитний
Цибуля ріпчаста
Хрін
Гірчиця

Завдяки гіркому смаку збуджують рецептори слизової ротової порожнини і рефлекторно збуджують центр голоду

Ф
В

Фепранон(Phepranonum) (Амфепранон) (Amphepranonum)


Засоби, що підвищують апетит

Засоби, що знижують апетит

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


ЛЗ, що впливають на апетит

Класифіка
ція


Характеристика

Фл-100 мл по 1 ст.л. до їжі

1-3% р-н 10-15 кр. на 0,5 скл. води

Ф
В

Пор. 0,2-0,5 до їжі

- Протимікробна дія - Сприяє всмоктуванню Fe у кишечник - Підвищує протеолітичну активність пепсину - Регулює евакуацію вмісту шлунку до кишечнику - Сприяє утворенню ферментів підшлункової залози

- Фермент із слизової шлунку свиней - Сприяє перетравленню білків їжі

Сік шлунковий (Succus gastricus naturalis)

Кислота хлористоводнева розведена (Ac. Hydrochloridum dilutum)

Пепсин (Pepsinum)

- Отримують методом Павлова від коней, свиней
- Містить всі компоненти шл.с. людини

Характеристика

Ацедін-пепсин(Acidin-pepsinum)
Панзинорм(Panzinorm)
Ензинорм
Абомін(Abominum)
Пепсіділ(Pepsidilum)
Сік подорожника(Succus Plantaginis)
Гранули Плантаглюцид

Екстрактивні речовини

Мінеральні води

Гіркоти

М’ясний бульйон
Сік капусти

Есентуки №1,№17
Смирновська
Слов’яновська
Поляна квасова

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Настойки:
Полині (Absinthium)
Лист трифолії (Folia Menyanthidis trifoliata)
Золототисячник (Centбurium erythraйa)
Кульбаба (Taraxacum)
Збір апетитний
Цибуля ріпчаста
Хрін
Гірчиця

Засоби замісної терапії з шлунковим соком або його компонентами

ЛЗ, що стимулюють секреторну функцію залоз шлунка

При гіпоцидному гастриті спостерігається зменшення вмісту соляної кислоти у шлунковому соці. Змінюється ферментний склад, що веде до порушення травлення

Класифіка
ція


Застосування

ЛЗ, що застосовують при зниженій функції залоз шлунка

Ренні(Rennie)
Алюмак(Alumag)
Фосфалюгель(Fosfalugel)


Анацид(Anacid)
Гастал(Gastal)
Маалокс(Maalox)

Антацидні засоби

- Закрепи


Пор. 0,5-1,0
Недоз. Пор.

- Більш активний за соду
- Дія розвивається повільно (30-40 хв)
- Не викликає алкалоз, вторинної гіперсекреції
- Пронос


-Викликає швидку нейтралізацію соляної кислоти
- Алкалоз
- Вторинна гіперсекреція – перфорація
Не застосовувати самостійно!! Комбінувати з м-холіноблокаторами, в’яжучими , адсорбентами, обволікаючими засобами!!

Через 1 год після їжі

Ф
В

Властивості

Альмагель(Almagel)
Альмагель-А(Almagel-A)
Альмагель Нео(Almagel Neo)

Al(OH)3

MgO

NaHCO3

Циметідін (Cimetidinum) (Ранітідін) (Ranitidine) (Гістак) (Histac)
Фамотідін (Famotidine) (Квамотел)

Пантокар(Pantoсar)
Проксіум (Proxium)
Омепразол (Omeprazole) (Омез) (Omez)

Нейтралізують HCl

Гангліоблокатори

М-холіноблокатори

Знижують секрецію залоз

Знижують секрецію залоз

Атропіну сульфат
Платифіліну гідротартрат
Скополаміну гідробромід
Гастроцепін
Препарати Белладонни
Метацин

Тромбін (Thrombinum)

Бензогексоній (Benzohexony)


Інгібітори протонної помпи

Знижують кислотоутвореня

Знижують секрецію залоз шлунка

Блокатори Н2- ГЧ рецепторів

Класифіка
ція


Застосовують при гіперацидному гастриті, виразковій хворобі шлунка.
Підвищена кислотність супроводжується відчуттям печії


Застосування

ЛЗ, що застосовуються при підвищеній функції залоз шлунка

Характеристика

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Тріпсін(Trypsinum)
Трасілол (Контрікал) (Contrycal)
Пантріпін(Pantrypinum)
Гордокс(Gordox)

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


В нормальних умовах ферменти в підшлунковій залозі виробляються в неактивному стані – проферменти. Активація відбувається при потраплаянні до 12-палої кишки. При гострому панкреатиті активація відбувається в самій залозі, що веде до само перетравлення її слизової.

ЛЗ, при гострому панкреатиті

Антацидні засоби

Антиферментні препарати

М- холіноблокатори

ЛЗ, які зменшують секрецію ферментів залози

Панкреатин (Pancreatinum)
Мезім форте (Mezym forte)
Солезім (Solizymum)
Трифермент (Trifermentum)
Пангрол (Pangrol)

Фестал(Festal)
Дігестал(Digestal)
Ензістал(Enzystalum)
Панзинорм форте (Panzinorm forte)

ЛЗ, що містять тільки панкреатичні ферменти

ЛЗ, які містять панкреатичні ферменти та інші компоненти

Природні стимулятори залози

Засоби замісної терапії

Причиною хронічного панкреатита є недостатня секреція ферментів. Природним стимулятором залози є хлористоводнвека кислота, яка подразнює рецептори 12-палої кишки і рефлекторно посилює секрецію ферментів підшлункової залози


ЛЗ, при хронічному панкреатиті

Хронічний та гострий панкреатит

Застосування

ЛЗ, що впливають на фунцію підшлункової залози

Характеристика

Класифіка
ція


Синтетичні препарти

Рослинні препарати

Засоби замісної терапії

20-25%;30% р-н по 1-2 ст.л.
Дуоден. зондування 20-25% р-н теплий 50 мл

Піг №10; піг. №50

Аллохол(Allocholum)


Оксофенамід(Oxaphenamidum)
Нікодін (Nicodinum)
Циквалон(Cycvalonum)

Холензим ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ])
Лиобил(LiobUum)

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


ФВ

Холосас(Cholosasum)
Фламін(Flaminum)
Берверіну бісульфат
Танацехол(Tanacecholum)
Левасіл(Levasil)
Холівер(Choliver)
Хофітол(Chophytol)
Артишок (Cynara)
Кукурудзяні прийомчки(Stigmata Maydis)

Препарати рефлекторної дії

Спазмолітики міотропної дії

М-холіноблокатори

Хенофал(Chenofalk)
Урсофальк (Ursofalk)
Профіт(Profitum)

Тіотріазолін(Thiotriazolinum)
Тиквеол(Tycveolum)
ЛІВ-52(Liv 52)
Легалон(Legalonum)
Карсил(Karsil)
Дарсил(Darsil)
Есенціале(Essentiale)
Гепабене(Нepabene)
Галстена
Левасіл(Levasil)
Силібінін(Silibinin)
Силібор(Siliborum)


Містять кислоти, які розчиняють холестеринові компоненти в жовчному міхурі і знижуть вміст холестерину у жовчі.
Додаток при проведенні ударно- хвильової терапії

-Зв’язуть вільні токсичні радикали і сприяють стабілізації кліткових мембран
- Підвищують стійкість печінки до пат. факторів
- Підвищують знезаражувальну функцію печінки
- Відновлення функцій
- Поліпшують метаболізм, мікроциркуляцію, зменшують запальні процеси


Застосовують при захворюваннях, що супроводжуються спазмами жовчовивідних шляхів, т.я. знижують тонус м’язів

Характеристика

Жовчогінні засоби

ЛЗ, що сприяють виділенню жовчі

ЛЗ, що посилюють утворення жовчі

Гепатопротектори

Холелітолітичні

Класифіка
ція


Гепатотропні засоби

Застосування

- Випадкові закрепи - Стимулювання пологової діяльності - Не застосовують при отруєннях и хронічних закрепах (подразнююча дія, не порушує всмоктування токсичниї речовин

Тільки при отруєннях (порушують всмоктування поживних речовин)

Дуфалак (Duphalac)


Бісакодил(Bisacodyl)
Прелаксан(Prelaxan)
Регулакс(Regulax)
Гутталакс(Guttalax)
Піколакс(Picolax)
Форлакс(Forlax)
Ардіолакс (Ізоман)

Хронічні закрепи (не порушують всмоктування поживних речовин)

Призначають дітям, вагітним, літнім людям.

Сенаде (Senade)
Сенадексін (Senadexinum)
Пурсеннід (Pursennid)
Глаксена (Glaxena)
Кафиол (Cafiolum)

Сенна(Senna)


Крушина(Frangila)
Ревінь(Rheum)
Жостер(Rhamnus)
Морська капуста
Збір проносний
Збір протигемороїдальний

Вазелінова
Свічки з гліцерином

Фенолфлатеїн (Phenolphtaleinum)

Різні

Рицинова олія (Oleum Ricini)

NaSO4
MgSO4


Синтетичні

Олійні

Рослинні

Олійні

Сольові проносні

ЛЗ, що впливають переважно на товстий кишечник

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


ЛЗ, що діють по всьому кишечнику

- Закрепи, отруєння - Передопераційна підготовка, перед пологами - При гельмінтозі

Застосування

Класифіка
ція


Проносний ефект обумовлюється тим. Що подразнюючи рецептори ШКТ. Вони рефлекторно посилюють його перестальтику


Проносні ЛЗ

Лоперамід(Loperamide)
Імодіум (Imodium)

Класифіка
ція


Смекта
Активоване вугілля
Енеросгель
Сорбогель

Левоміцетин (Laevomycetinum)
Поліміксін (Polymyxin)
Пімафуцин (Pimafucin)
Ністатін (Nystatinum)
Леворін (Levorinum)

Фталазол (Phthalazolum)
Фтазін (Phthazinum)
Сульгін (Sulginum)
Ніфуроксазід (Nifuroxazidum)

Синтетичні протимікробні засоби

Антибіотики

Ентеросорбенти

Антибактеріальні засоби

ЛЗ, які пригнічують перистальтику кишечнику

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Протидіарейні засоби

При блювоті центрального походження, пов’язаною зі збудженням тригерної зони блювотного центру.


- Надає слабку знеболювальну, виражену блювотну, але пригнічує дихальний центр
- Алкголізм, отруєння

Застосування

Аерон
Плабефін
Валідол

Циннарізін (Стугерон)

Полібшують мозковий кровообіг

Дімедрол
Діпразін (Піпольфен)

Аміназін (Aminazinum)
Тріфтазін (Triftazinum)
Етаперазін (Aethaperazinum)
Церукал (Cerucal) (Метаклопрамід) (Metoclopramidum)

ZnSO4
CuSO4
MgSO4
Настойка термопсису (1;40)
Іпекакуана

Рефлекторної дії

Блювота – рефлекторний акт спрямований на виділення із ьлунку подразнюючих або токсичних речовин. Під впливом блювотних засобів відбувається антиперестальника шлунку, вміст иде в зворотньому напрямку, що супроводжується блювотою.

Блювотні засоби

Протиблювотні засоби

Блювота – не завжди захисна реакція організму. Болісний стан при токсикозі вагітних, захворюваннях ШКТ, застосуванні ЛЗ

Антигістамінні

Впливають на еферентну іннервацію

Центральної дії

Апоморфцну гідрохлорид (Apomorphini hydrochloridum)

Центральної дії

Класифіка
ція


П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Блювотні та протиблювотні засоби

Оксітоцин (Oxytocin)

Пітуітрін (Pituitrinum)

Адіурекрін (Adiurecrinum)

- При енурезі - Нецукровому діабеті

- Зупинка кровотеч але у перші 3 дні після пологів!
- Посилення лактації

Сухий пітуітрін, містить АДГ

- Гіпофізарна недостатність
- Стимуляція кори наднирників
- Алергічні захворювання
- Запальні захворювання (артрити, поліартрити)


- Впливає на функцію статевих органів

- Впливає на білковий, вугле-водневий обмін - Зменшує проникненість стінок судин - Протизапальна дія

Гормон росту

Гонадотропні гормони

Кортикотропний гормон

Кортикотропін (Corticotropinum)
Адренокортикотропний гормон

Гонадотропін хоріонічний (Chorionic Gonadotropin)

Задня частина

Застосування

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Передня частина

Класифіка
ція


Препарати гормонів гіпофізу

- Профілактика


Йодована сіль
Морепродукти
Буряк
Чоноплідна горобина
Смородина
Чорний виноград
П’ять зерняток з яблука
Морське повітря

- Активізує основний обмін


Тіреоідин (Thyreoidlnum)

Йод 131

Мерказоліл(Mercazolilum) (Метізол)(Methizol)

- Зменшує виробку гормонів , але викликає лейкопенію

- Частково руйнує тканини щитовидної залози

Дійодтірозін[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Метілурацил (Methyluracilum)
Мерказоліл (Mercazolilum)
Препарати йоду (KI,NaI)


Тіроксин

Трійодтіронін

Кальцийтонін

- Надмірне поглинання щитовидною залозою йоду. - Підвищення основного обміну – схуднення - Тіреотоксична тріада : тахікардія, збільшення щитовидної залози, екзофтальм)

Гіперфункція щитовидної залози (тіреотоксикоз, базедова хвороба, дифузний токсичний зоб)

Застосування

Гіпофункція щитовидної залози (ендемічний зоб)

Тіроксін (Тhyroxin)
Левотіроксін (Levothyroxin)
Трійодтіронін (Triiodthyronin)
Кальцитонін (Calcitonin)
Антриструмін (Antistruminum)
Йодомарін 200 (Iodomarin 200)
Препарати йоду(KI,NaI)

- Випадіння волосся - Хриплий голос - Ламкість нігтів - Ожиріння - Недоумкуватість - Набряк повік слизового характера

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Препарати гормонів щитовидної залози

Класифіка
ція


Паратіреоидин(Parathyreoidinum)
Дигідротахістерол (Dihydrotachysterol)

- При злоякісниї пухлинах. - Відбувається перехід іонів Кальцію із кісткової тканини - остеомаляция.

- Знижується рівень гормону у крові, що впливає на обмін кальцію та фосфору.
- Збудження ЦНС- судоми, ослаблення серцевої діяльності

Гіпофункція паращитовидної залози

Гіперфункція паращитовидної залози

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Паратгормон

Препарати гормонів щитовидної залози

Класифіка
ція


Класифіка
ція


Препарати гормонів підшлункової залози

Простий інсулін + ультраленте

Інсулін

Препарати інсуліну

- Тяжкі форми цукрового діабету
- Стимулюють
·-клітини островків Лангенгарса, що виробляють інсулін

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


- При гіпофунції підвищується рівень цурку у крові, який з’являється у сечі – цукровий діабет або цукрове сеочвиснаження - глюкозурія - Гіперглікемічна кома (відсутність лікування) –запах ацетону, ацетон у сечі, непритомність

Букарбан(Bucarban)
Бутамід(Butamidum) (Орабет)
Адебіт(Adebit)
Надізан(Nadizan)
Манініл(Мaninil) (Глібенкламід) (Glibenclamidum)
Глюколайф(Glucolaif)
Глюкобайт(Glucobay)
Глюренорм(Glurenorm)
Сіофор (Siofor) (Метформін) (Metforminum)
Акорбоза(Acarbose)

Білий хліб
Цукор
Солодкий чай
В/в 40% р-н глюкози
Р-н адреналіну

Комбіновані препарати

Синтетичні гіпоглікемічні засоби

При передозуванні інсуліну

Простий інсулін
Інсулін семіленте
Інсулін ультраленте


- Ревматизм, ревматоїдний артрит
- БА - Шок
- Лікування захворювань шкіри
Резорбтивна дія! Тільки при тяжких та прогресуючих середньої тяжкості захворюваннях! Серйозні ускладнення!

Полькортолон (Polcortolon) (Треамцінолон(Triamcinolonum), Кеналог(Kenalog))
Дексаметазон (Dexamethasonum)– Проктоседіл(Proctosedyl), Офтодек , Софрадекс(Sofradex).Фармадекс(Farmadex), Максітрол(Maxitrol)


Гідрокортизон (Hydrocortisonum) –Діпроспан, Преднізолон (Prednisolonum) (Преднізол)

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Кортизон (Cortisonum)- Бекотід (Becotide) (Бекламетазон) (Beclometasonum)

Застосування

- Підвищують рівень цукру у крові
- Протизапальна дія
- Протиалергічна дія
- Протишокова дія
- Антитоксична дія
- Імунодепресивна дія

Дезоксикортикостерону ацетат (Desoxycorticosteroni acetas)

Статеві гормони

Мінералокортикостероїди

Глюкокортикостероїди

Адреналін

Препарати гормонів кори наднирників

Корковий шар

Мозковий шар

Класифіка
ція


Застосування

Класифіка
ція


Препарати жіночих статевих гормонів

Естрогенні (фолікулярні)

Сінестрол(Synoestrolum)
Діетілстільбестрол (Diethylstilboestrolum)
Октестрол
Сігітін
Клімактерін
Кліманорм
Мікрофолін
Клімаденон

Препарати гормонів

Синтетичні препарати

Гестагенні (прогестерон)

- Недорозвиненість статевих органів (інфантилізм) - При порушенні меснтруаційного циклу - Маткові кровотечі - Слабка пологова діяльність - Безпліддя - Клімактеричні розлади - При раку простати у чоловіків

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Секретується жовтим тілом

Продукуються фолікулами яєчників

Нарколут (Norcolut)
Діане 35(Diane-35)
Дуфастон (Duphaston)
Прегнін(Praegninum)
Прогестерон(Progesteronum)
Оксипрогестерона капроат (Oxyprogesteroni caproas)

- Попередження передчасних пологів загрозі викидня, т.я. внаслідок недостачі прогестерону підвищується скорочення міометрію - Порушення меструації - Маткові кровотечі - Безпліддя - Болі після пологів

Естрон – Фолікулін(Folliculinum)
Естріол – Овестін(Ovestin)
Естрадіол – Естрадіолу пропіонат(Oestradiolidipropionas), Естрадіолу діпропіонат(Oestradioli dipropionas), Естрадіолу бензоат(Oestradioli benzoas)

Застосування

Класифіка
ція


Препарати чоловічих статевих гормонів

Андрогенні засоби

Ретаболіл(Retabolil)
Феноболін(Phenobolinum)
Метандростенолон (Methandrostenololum)

Анаболічні засоби

- Інфантилізм - Імпотенція - Чоловічий клімакс - Рак молочних залоз - Переломи (сприяють кальцинації кісток) - Захворювання, що супроводжуються втратою білка (посилюють анаболічні процеси)

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Не володіють гормональною активністью

Утворюються в сім’янниках

- Захворювання, що супроводжуються втратою білка (опіки , переломи , післяопераційний період) - Ендокринологія - Постінфекційний період - Дерматологія (псоріаз) - Онкологія (рак молочної залози) - Педіатрія (затримка росту у дітей, м’язова дистофія) - Статеві розлади

Тестостерону пропіонат(Testosteroni propionas)
Метилтестостерон(Methyltestosteronum)
Метиландростендіол(Methylandrostendiolum)
Сустанон 250
Тестенат(Testoenatum)
Тестобромлецит(Testobromlecitum)
Тетрастерон(Tetrasteronum)

Вітамінні препарати

Застосування

Класифіка
ція


ЛЗ неспецифічної стимулюючої терапії

Взвісь плаценти
Жовч медична
Румалон(Rumalon)
Раверон(Raveron)
Прополіс
Скловидне тіло(Corpus vitreum)

Рослинні препарати

ФІБС

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


- Були вивчені і запропоновані академіком Філатовим
- При введені в організм вони надають стимулюючу дію і сприяють процесам регенерації

Пелоъдын
Пелоідум дистилят
Гумізоль
Торфот


Плазмол(Plasmolum)
Солкосеріл (Solcoseryl)
Гематоген(Hematogen)


Тваринні препарати

Препарати лиманних грязей

Препарати крові

Каланхое (Kalanchoл)
Біосед (Biossedum)
Бефунгін (Befunginum)

Алое (Aloe)

Спленін (Spleninum)


Апілак (Apilacum)


- Використовують усю рослину - В офтальмології - Виразкова хвороба шлунка - БА - Гінекологія

Препарат нативного бджолиного маточного молочка - Анорексія - Гіпотрофія - Порушення харчування у реконвалесцентів - Порушення лактації - Себорея шкіри - Гіпотонія

- Отримують із селезінки великої рогатої худоби - При токсикозі вагітних - Для нормалізації азотистого обміну - Для підвищення дезінтоксикаційних функцій печінки

- Отримують із відгону лиманних грязей - Офтальмологія - При радікуліті, артриті

Фл. 64 у.о. у 0,5% розчині новокаїну

Пор. 0,005 – 0,01 розводять у 2-3 мл 0,9% NaCl

ФВ

- Відхаркуючий засіб при запальних захворюваннях дихальних шляхів. - Парадонтоз - Протизапальний засіб при гайморити, тромбофлебіті

- При малорухомості суглобів - Офтальмології для більш тонкого руцювання уражених ділянок рогівки - В хірургії - При опіках для більш токного рубцювання - Для розсмоктування гематом

Застосування

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Ферментний препарат із сім’яників вбитої худоби. Містить фермент гіалуронідазу, який розщеплює гіалуронову кислоту ,що володіє великою в’язкістю і є цементуючою речовиною сполучної тканини.

Хімотріпсін (Chymotrypsinum)
Дезоксирибонуклеаза (Desoxyribonucleasa)
Пепсин( Рерsinum )
Сік шлунковий

Лідаза (Lidasum)

Тріпсін кристалічний (Тrypsinum сrystallisatum)

Ферментні препарати

Застосування

Класифіка
ція


Протиалергічні засоби

Блокатори Н1 ГЧ рецепторів

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Засоби, які зменшують ознаки алергії. Алергія – патологічний процес, який виникає внаслідок потрапляння в сенсибілізований організм антигену.

Кромолін-натрій (Cromolyn natrium) (Інтал) (Intal)


·-адреноміметики
Симпатолітики

·-адреноміметики
Глюкокортикоїди

Глюкокортикоїди

Синтетичні препарати

Симптоматична терапія

Димедрол(Dimedrolum)
Діпразін (Diprazinum) (Піпольфен) (Pipolphen)

Алергоділ(Alegodil)
Агістам (Agistam) (Кларитин, лоратодин, лорано) (Claritine) (Loratadine) (Lorano)
Зестра(Zestra)
Зодак(Zodac)
Гістаглобулін(Gistaglobulinum)
Дісмокал (Астемізол) (Astemizole)
Ринітал(Rhinital)
Кромоглін (Cromoglin)
Кромогексал(Cromohexal)
Телфаст(Телфаст)
Кетотіфен(Ketotifenum)
Цетрін(Cetrine)


- Пригнічуюча дія на ЦНС - Вазомоторний риніт - Алергічний кньюнктивіт - Сверблячі дерматози

Супрастин(Suprastin)
Тавегіл(Tavegil)
Фенкарол(Phencarolum)

- Запобігають розриву тучних клітин і виходу з них медіаторів алергії. - Застосовуються при тяжких, прогесуючих, середньої тяжкості формах

- Менший вплив на ЦНС

- Не впливають на ЦНС

- Тільки при БА у вигляді інгалацій для тривалого лікування

- Усунення певних симптомів

Протимікробні засоби

Застосування

Класифіка
ція


Антибіотики групи Пеніциліну

Біцилін – 1(7-14)
Біцилін - 3 (4-7)
Біцилін - 5 (4 т.)

Бензилпеніциліни

Вводять перорально. Стійкі до пеніцилінази та шлункового соку.

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


- Пневмонія - Менінгіт - Гонорея - Сифіліс - Дифтерія - Газова гангрена - Сибірська виразка - Правець

Феноксиметилпеніциллін (ФАУ-пеніциллін, Оспен) (Ospen) (Phenoxymethylpenicillinum)
Оксоцилін натрієва сіль (Oxacillinum-natrium)
Ампіциkлін (Ampicllinum)

Амоксициллін (Amoxicillin)
Диклоксациллін (Dicloxacillin)
Карфецилін (Carfecillin)
Клоксацилін(Cloxacillin)
Амоксиклав(Amoksiklav)
Пенаміциллін (Penamecillin)

Біциліни

Напівсинтетичні

Синтетичні

Натрієва сіль Калієва солі

Новокаїнова сіль

Короткої дії

Тривалої дії

Не можна ендолюмбально - судоми, порушення серцевої діяльності.
Болісні ін’єкції в/м - інфільтрати

Піг. 0,1; 0,25

Для лікування затяжних захворювань: ревматизм , сифіліс, ускладнення

Ампіокс (Ampioxum) (Оксамп) (Oxamp)
Уназін (Unasyn)

- Вірусна інфекція - Туберкульоз - Кишкові іінфекції

Вводять в/м, ендолюмбально, порожнини.

300,600,1.200 тис ОД

Порошок 300,600 тис ОД

Порошок 250-500 тис. ОД

ФВ

- Пневмонія, менінгіт
- Гонорея ,сифіліс - ЛОР практика - Інфекція дихальних шляхів - Гінекологія ,наьова ініекція - Очна практика

ФВ

- Інфекція дихальних шляхів
- Інфекція сечовидільних шляхів - Інфекція ШКТ

Азітроміцин (Azithromycin) (Сумамед) (Sumamed)
Азіном
Азімед
Клацид (Klacid ) (Кларитроміцин) (Clarithromycin)

Піг. 0,1; 0,25 Мазь 10 тис. ОД

Розвивається швидко резистентність МО. Застосовують комбіновано з САП або іншими А/Б. Застосовуються при стадії доліковування, захворюваннях середньої тяжкості.


- ОРЗ - Інфекція сечових шляхів
- Відхаркувальний

Застосування

Антибіотики Макроліди та Азоліди

Мають в основі макроциклу лактонне кільце, куди входить ерітроміцин

Азоліди

Макроліди

Мають в основі макроциклу лактонне кільце

Макропен(Macropen) (Мідекаміцин) (Midecamycin)
Макротуссін

Спіраміцин (Spiramycin ) (Роваміцин) (Rovamycin)
Роксітроміцин (Roxithromycine) (Рулід) (Rulid)
Джозаміцин (Josamycin)

Олететрін (Oletetrin)
Еріциклін(Erycyclinum)
Сігмаміцин(Sigmamycinum)

Ерітроміцин (Erythromycinum)

Олеандоміцин (Oleandomycini)

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Класифіка
ція


Антибіотики ШСД Тетрацикліни

- Пневмонія - Менінгіт - Гонорея - Сифіліс - Кишкова інфекція - Раньова інфекція - Офтальмологія

ФВ

Піг. 0,05; 0,1; 0,25 Мазь 30 тис. ОД – шкірна
Мазь 10 тис. ОД - очна

НЕ МОЖНА запивати молоком, т.я. з іонами кальцію та антацидними азсобами утворюють нерозчинні сполуки

Тетрациклін (Tetracyclinum)
Тетрацикліну гідрохлорид (Tetracyclini hydrochloridum)

Метаицліну гідрохлорид (Methacyclinumhydrochloridum) (Рондоміцин) (Rondomycine)
Доксиціклін (Doxycyclinum) (Вібраміцин, Юнідокс) (Vibramycin) (Unidox)

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Короткої дії (4 год)

Класифіка
ція


Тривалої дії (12 год)

Застосування

Застосування

ФВ

Піг. 0,1; 025; 0,5
Свічіки
Очні краплі 0,25%
Мазь 1% «Левоміколь»
Лінімент
Аерозольні препарати «Легразоль», «Левовінізоль», «Олазоль»


Антибіотик резерву. Препарат вибору кри кишковій інфекції, т.я. викликає дисбактеріоз висипки на слизовій рота, навкола анусу, «сірий плід».

Антибіотики резерву. Природні та напівсинтетичні БП. Стійкі до дії пеніцилінази і деякі до HCl

Хлорамфеніколи

Цефалоспоріни

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Цефтріаксон (Ceftriaxonum)
Цепорін (Цефалорідін)
Цепорекс (Цефаліксін)
Цефазолін(Cefazolin) (Кефзол)
Цефуроксім (Cefuroxim)
Цефотаксім(Cefotaximum)
Цефепім (Cefepimum)
Цефпірол(Сefpirome)

Левоміцетин (Laevomycetinum)

Антибіотики ШСД Цефалоспоріни, Хлорамфініколи

Порошок 0,25; 0,5, 1,0 у 2-5 мл води для ін’єкцій, в 0.9% розчині NaCl, 0,25% новокаїні

- Алергічні реакції - Дисбактеріоз – діарея - Впливає на 8 пару черепно-мозкових нервів – розлад вестибулярноно апарату, зниження слуху, глухота - Гепато/нейро/нефротоксична дія - Можливість контактних дерматитів

Стрептоміцину сульфат
(Streptomycinі sulfas)


Канаміцин (Kanamycinum)
Мономіцин (Monomycinum)
Гентаміцину сульфат (Gentamycinisulfas)
Неоміцин (Neomycini sulfas)
Амікацин (Amikacinum)


Побічні
явища

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Антибіотики ШСД Аміноглікозиди

Рифампіцини

ФВ

Фл. 1,0 порошок
Водний розчин перорально

Пігулки 0,125; 0,25

Капсули 0,05; 0,15
Ампули 0,15 порошок


Порошок 250-500 тис. ОД

- Тяжкі кишкові, септичні інфекції - Менінгіт - Остеомієліт - Захворювання шкіри, м’яких тканин

Лінказаміди

Лінкоміцину сульфат (Lincomycin) (Ванкоміцин) (Vancomycin)

- Остеомієліт

Фузідін натрію (Префузін) (Fusidinum-natrium) (Prefuzinum)
Кислота фузідієва (Аcidum Fusidiicum)

Фузідіни

- Туберкульоз - Бронхіти, бронхопневмонії

Рифампіцин (Rifampicinum) (Бенеміцин)(Benemycin) Ріфазін

- Кишкова інфекція - Санація кишечнику - Септичні інфекції - Інфекції сечових шляхів - Пневмонія

Застосування

Поліміксіну Б (Polymyxin B)

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Поліміксіни

Класифіка
ція


Антибіотики різних груп

1-2 день : 1,0 – 6 разів 3-4 день: 1,0 – 4 рази 5-6 день: 1,0 – 3 рази

«Бактрім»
«Бісептол»
«Гросептол»
«Сульфатон»

1 день «Ударна доза» : 2,0 + 1,0 5 разів
«Підтримуюча доза»: 1,0 – 4-6 разів

1 день : 1,0 – 2,0 наступні дні: Ѕ інтервал 24 год (5-7 днів)

Фтазін (Phthazinum)
Сульгін(Sulginum)
Фталазол (Phthalazolum)

Сульфален (Sidfalenum)

Сульфамонометоксін (Sulfamonomethoxinum)
Сульфадіметоксін (Мадрібон) (Sulfadimetoxin)
Сульфапірідозін (Sulfapyridaziiuim)

Сульфазін (Sulfazinum)

Стрептоцид (Streptocidum)
Сульфадимезин (Sulfadimezinum)
Норсульфазол (Norsulfazolum)
Етазол(Aethazolum)
Уросульфан (Urosulfanum)
Альбуцид (Сульфацил натрій) (Sulfacylum-natrium)

Тривалої дії (48 год)

Середньої тривалості ( до 16 год)

Надтривалої дії (65 год)

Короткої дії (8 год)

Класифіка
ція


Застосування

- Кишкова інфекція

- Гнійно-септичні інфекції - Інфекції сечових шляхів - Раньова інфекція - Офтальмологія

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Утворюють високу конценрацію у кишечнику, і виводяться з калом

Швидко накопичуються у крові та органах

Важковсмоктуюючі САП

Добревсмоктуюючі САП

МД

Вступають в конкурентний антагонізм з ПАБК, яка разом з метіоніном і фолієвою кислотою є фактором росту мікробних клітин. САП захоплюються мікроорганізмами замість ПАБК, що веде до порушення обмінних процесів у мікробній клітині.

Сульфаніламідні препарати

Сечо вивідні шляхи

Нітроксолін (Nitroxolinum) (5-НОК) (5-NOK)

Кислота налідіксова (Acidum nalidixicum)
Неграм( Невіграмон) (Negram) (Nevigramon)


Кислота оксолінієва (Acidum oxolinicum)

Норфлоксацин (Norfloxacin)

Фурадонін (Furadonin)
Фурагін(Furagin)

А/Б засіб ШСД. Виводиться нирками в незмінному вигляді. Сеча забарвлюється в жовтий колір

Похідні нафтиридину

- Дерматологія- піодермі - Хірургія - Протигибковий засіб

- Гнійно-септична інфекція - Інфекція дихальних шляхів - Інфекція м’яких тканин - Суглобова інфекція

Ципрофлоксацин (Ципробай, Ципронат, Ципролет , Цифран) (Ciprofloxacinum) (Ciprolet) (Cifran)((Cipronat)

Офлоксацин (Ofloxacinum) (Офлаксин, Левофлоксацин) (Ofloxin) (Levofloxacin)

Фуразалідон (Furazolidonum)

Ніфуроксазід (Nifuroxazidum)

Хлорхінальдол (Chlorchinaldolum)

ШКТ


Кишковий антисептик. Не порушує природньої МФ

Найбільш чутливі бактерії кишечної групи та найпростіші

Фторхінолони

Похідні 8-оксихіноліну

Похідні нітрофурану

Класифіка
ція


Синтетичні протимікробні засоби різної хімічної будови

Застосування

Класифіка
ція


Протитуберкульзоні засоби

Фтівазід (Phthivazidum)
Флуренізід (Flurenizidum)
Метазід (Methazidum)
Салюзід (Saluzidum)

I ряду

Ефективні при свіжопротікаючих, гострих формах.
- Підвищує чутливість до туберкуліну. - Хіміопрофілактика контактним хворим

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Туберкульоз – хронічне захворювання, викликане мікобактерією – паличкою Коха.

Каноміцин (Капреоміцин) (Capreomycin)
Флоріміцин (Вітаміцин) (Florimycinum)
Амікоцин
Циклосерін (Cycloserinum)

Етіонамід (Ethionamidum)
Протіонамід (Protionamidum)
Етоксид (Aethoxydum)
Етамбутол (Ethambutolum)
Піразінамід (Pirazinamidum)

Синтетичні

I I ряду

Антибіотики

Стрепроміцину сульфат
Стрептосалюзід (Streptosaluziduni)
Ріфампіцини

Похідні ПАСК

Антибіотики

Похідні ГІНК

Для лікування всіх форм туберкульоза.
- Менш токсичний. - Швидко перетворюється в неактивну форму - Застосовують у великих дозах

Ізоніазід (Isoniazidum) (Тубазід)


Натрієва сіль ПАСК
Б-ПАСК

Біогенні стимулятори

KI NaI

Застосування

Тімоген(Thymogenum) Тімолін (Thymalinum)

Лікування всіх форм сифілісу. - Володіє протизапальною, розсмоктуючою дією, тому застосовується при несифілітичних ураженнях НС - Відкладається у внутрішніх органах викликаючи їх ураження.

Бійохінол (Biiochinolum)

Тетрацикліни
Левоміценит
ЦС
Макролідні А/Б

Препарати альтернативи

Ексенсин
Ретарпен (Retarpen)

Препарати БП
Напівсинтетичні БП
Біциліни

Препарати вибору

Класифіка
ція


П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Для лікування сифілісу. Збудник – бліда спірохета (тріпонема).

Протиспірохетозні засоби

Протигрибкові засоби

Застосовують при захворюваннях викликаних різними видами грибків: - дерматомікози - оніхомікози
- тріхофітія - кадідомікози - системні мікози

Усі види мікозів

Дерматомікози

Мікогептін (Mycoheptinum)

Амфотерецин (Amphotericinum)

Грізеофульвін (Griseofulvinum)

Амфоглюкамін (Amphoglucaminum)
Наличие: нет в наличии
Наименование: Амфоглюкамин (Amphoglucaminum)

Місцево

Системні мікози

Дерматомікози

Леворін(Levorinum)
Мікосептін (Mycoseptin)

Антибіотики

Ністатін (Nistatinum)

«Ундецин» (Undecinum)
«Цинкундан» (Zincundanum)


Похідні ундициєвої кислоти

Препарати Йоду (ПМ)
Діамантовий зелений
Фенол
Іхтіол
Саліцилова кислота
Борна кислота
Яблучний оцет

Хлорнітрофенол (Chlornitrophenole) (Нітрофунгін) (Nitrofungin)
Нізорал(Nizoral)
Міконазол(Myconazol)
Клотримазол(Clotrimazole) (Канестен)
Тербезил(Terbisil) (Карбенол)
Діфмонал( Флюконазол) (Fluconazole)
Екзодерил(Exoderil)
Біфоназол(Bifonazole)
Міконазол (Mlconazole)
Аміказол(Amycazolum)
Пімафуцин(Pimafucin)

Антисептики

Різні препарати

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Класифіка
ція


Застосування

Для лікування 1,5 л кисню вводять у черевну порожнину – утворюється пероксид, що є отрутою для МО.

Кламоксіл
Діпразіну цитрат (Diprazini citras)
Празіквантел(Praziquantel)

Фенасал(Phenasalum)
Екстракт чоловічої папороті
Кора гранатнику
Насіння гарбуза(Semen cucurbitae)

Паралізує мускулатуру викликаючи нерухомість . Перорально повільно всмоктується із ШКТ, згубно діючи на гельмінтів.

Кисень (Oxygenum)

Піперазіну адіпінат (Piperazine adipate)

Нафтамон (Naphthammoni)
Вермокс(Vermox) ( Небендазол) (Nebendazol)
Ворміл(Vormil) Альбендазол (Albendazol)
Декаріс (Decaris) (Лавомізол) (Levamisolum)
Комбантрін (Combantrin) (Пірантел) (Pyrantel)
Пірвіній памоат(Pyrvinii pamoas)
Квіти пижми(Flores Tanaceti)
Цитварна полинь
Часник

При позакишкових формах

При кишкових цистодах

При кишкових нематодах

При гельмінтозах різної локалізації викликаних нематодами, цистодами, трематодами

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Протиглисні (антигельмінтні) засоби

Класифіка
ція


Застосування

Низькомолекулярни білок, який утворюєся организмом у відповідь на потрапляння вірусної інфекції – противірусний імунінетт. З’являється при потраплянні іфекції в органзімі, після видужання зникає Отримують з лейкоцитів.

Віруцидна та імономодулююча активність. При грипі А та В, ГРВІ.

При грипі викликаному вірусами А та В.

Володіє віруцидною активністю : шкіра, очі, грип

Оксолін Oxolimum

Ремантадин (Remantadinum)


Арбідол (Arbidolum)

Інтерферон(Anaferon) (Анаферон, Лаферон, бетаферон, реаферон, назоферон) (Reaferonum) (Interferon beta) (Nazoferon) (Laferon)

Мідантан (Midantanum) (Амантадін) (Amantadine)
Теброфен(Tebrophenum)
Флюреналь(Florenalum)
Іммунал (Immunal)
Герпевір(Herpevirum)
Ацикловір (Зовіракс) (Aciclovir) (Zovirax)
Пенавир(Panavir)
Протефлазід(Proteflazidum)
Бнафтон (Bonaphtonum)
Амізон(Amizonum)
Гріпхель(Gripp-Heel)

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Препарати які застосовуються при вірусній інфекції з лікувальною та профілактичною метою

Противірусні засоби

Цитостатики

Алкілуючі сполуки

Тіофосфамід (Thiophosphamidum)
Циклофосфамід (Сyclophosphamide)
Мієлосан (Myelosanum)

Затримують розмноження злоякісних клітин

Антибіотики

Бруламіцин (Brulamicin)
Блеоміцин (Bleomycinum)

Антиметаболіти

Метотриксат (Methotrexatum)
Меркаптопурин (Mercaptopurinum)
Фторурацил (Phthoruracilum)

Алкалоїди рослин

Гормональні препарати

Фосфестрол (Phosphoestrolum)
Флутамид (Flutamide)


Колхамін
Вінкрістін
Вінбластін


·-аспаргіназа

Ферментні препарати

Засоби, які затримують розвиток злоякісних пухлин. Порушують обмін нуклеїнових кислот в ядрах клітин, тим самим запобігаючи їх діленню та розмноженню.

П
Р
Е
П
А
Р
А
Т
И


Протипухлинні засоби

Класифіка
ція
 Лікарські засоби, що впливають
на переферичну нервову систему
в ділянці закінчень аферентних
( чутливих) нервівArial BlackЛікарські речовини,
що впливають на
еферентну іннерваціюArial BlackЛікарські засоби, що впливаютьArial Blackна передачу збудження в адренергічних синапсахArial BlackЛікарськи засоби, що впливають на ЦНСArial BlackПсихотропні засобиArial BlackЛікарські речовини, Arial Blackщо впливають на Arial Blackфункції органів диханняArial BlackЛікарські речовини,Arial Blackщо впливають на Arial Blackсерцево-судинну системуArial BlackЛікарські засоби,Arial Blackщо впливають наArial Blackсистему кровіArial BlackЛікарські засобиArial Blackщо впливають на функціюArial Blackорганів травленняArial BlackГормональні препаратиArial Black Заголовок 1 Заголовок 29ђ Заголовок 3 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 26684633
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий