Задачі ТП 10-11

Тема 1
ПРЕДМЕТ І МЕТОД ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Задача № 1
Громадянка Котенко уклала договір з КСП «Тарасівський» про те, що вона створить бригаду сторожів, які з собаками будуть охороняти врожай фруктів саду з 1 червня по 1 листопада. Розмір оплати сторожам було визначено угодою сторін з надбавкою 20 % для Котенко за бригадирство.
Договір було укладено в письмовій формі, названо його «трудовий» і зазначено, що у випадку спору між сторонами він повинен розглядатись на підставі законодавства про працю за винятком оплати за надурочну роботу і за роботу у вихідні дні.
Приблизно через місяць директор КСП повідомив Котенко, що він допустив помилку і встановив надто високу заробітну плату, запропонував зменшити її наполовину. Котенко не погодилась і сторони припинили свої відносини. Оскільки КСП не виплатив заробітну плату за відпрацьований червень місяць, Котенко звернулась до районного суду за місцем свого проживання з позовом про стягнення заробітної плати і вихідної допомоги, вважаючи, що її вини в тому, що припинились відносини з КСП, немає.
Районний суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, пославшись на те, що у даному випадку між сторонами існують не трудові, а цивільні правові відносини, тому справа повинна розглядатись районним судом за місцем знаходження КСП.
Районний суддя по місцю знаходження КСП визнав договір між сторонами трудовим і порадив звернутись знову в суд за своїм місцем проживання, а у випадку відмови звернутись з обласного суду за визначенням підсудності.
Київський обласний суд визначив підсудність районному суду і місцем проживання Котенко. Але коли вона знову звернулась до суду з позовною заявою, суддя відмовив їй у прийнятті заяви, пославшись на те, що усі трудові спори попередньо повинні вирішуватись в комісії по трудових спорах, які обираються на підприємствах трудовими колективами.
Комісія по трудових спорах вимоги Котенко задовольнив частково, тому вона звернулась до суду з позовом про стягнення їй визначених нею сум у повному обсязі.
Проаналізуйте зміст суспільних відносин, що виникли між сторонами на підставі укладеного ними договору?
Норми якого права цивільного чи трудового повинні застосовуватись при вирішенні даного спору?
Аргументуйте свою точку зору.

Задача № 2
Майстер Старков поставив групу працівників на роботу, що загрожувала їх здоров'ю. Старший інспектор Комітету по нагляду за охороною праці, встановивши факт виконання роботи працівниками в умовах, які загрожували їх здоров'ю, притягнув Старкова до адміністративної відповідальності наклавши на нього штраф. Директор заводу у свою чергу відреагував на порушення Старковим правил по техніці безпеки тим, що оголосив йому догану.
Старков визнав факт загрози здоров'ю працюючих, погодився з стягненням, накладеним директором як уповноваженим власником на управління органом, з яким він перебуває трудових відносинах. Але вважає, що оскільки з державним органом по охороні праці він у договірних відносинах не перебуває, ніяких обов'язків щодо цього органу він не брав, то відповідно цей орган не вправі втручатись у його договірні відносини.
Які відносини виникли між їх учасниками? Галуззю якого права вони повинні регулюватись?

Задача № З
Електрозварник Бабич при виконанні зварювальних робіт допустив порушення правил протипожежної охорони внаслідок чого виникла пожежа, якою підприємству завдана шкода по суті біля 3 тисяч гривень.
Директор заводу за вчинення пожежі наклав на Бабича дисциплінарне стягнення оголосив догану та зобов'язав юрисконсульта Халандача пред'явити позов про стягнення з Бабича з даної шкоди підприємству.
Пожежна інспекція району за порушення правил пожежної безпеки притягнула Бабича до адміністративної відповідальності наклала штраф.
Бабич погоджується з тим, що директор як представник сторони трудового договору, з якою він перебуває в трудових правовідносинах, може притягнути його або до дисциплінарної, або до матеріальної відповідальності. Що ж до пожежної інспекції, то з цією організацією він у правових відносинах не перебуває, тому вона після притягнення його до дисциплінарної відповідальності накладати ще одне стягнення не вправі. При цьому Бабич посилається на статтю 64 Конституції України як закон прямої дії, якою передбачено, що «ніхто не може бути двіччі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення».
Яку пораду Ви надали б Бабичу, якби він звернувся до Вас за консультацією.

Задача № 4
З вини шофера Коцара сталася автотранспортна пригода, (наслідок - була пошкоджена вантажна автомашина, що належала автопідприємству). Автомобільна інспекція МВС наклала на Коцаря штраф і позбавила його права водіння автомашини строком на три місяці.
За ці ж дії директор підприємства оголосив Коцару догану, перевів на три місяці на ремонтні роботи і зобов'язав самому відремонтувати машину.
Коцар вважає, що таке вирішення питання суперечить статті 1 Конституції України, якою передбачено, що «ніхто не може бути двіччі притягнений до юридичної відповідальності за одне й те саме правопорушення». Він звертається до Вас проханням порадити, які дії автоінспекції чи директора не відповідають його трудовим відносинам і чи може він їх оскаржити? Якщо може, то який закон при цьому повинен бути використаним?Задача № 5
Поет Андрій Малигин мав автомашину «Волга», але сам водити її не вмів. Тому він найняв для водіння автомашини Сигаєва, який у години, що визначав Малигин, приходив у гараж, заводив автомашину і під'їжджав до будинку Малигина, відвозив його за вказаним маршрутом.
Винагорода за працю була визначена за угодою між сторонами.
Оскільки протягом значного часу Малигин не виплачував водію автомашини винагороди, останній звернувся до суду з позовом про її стягнення. При подачі позовної заяви виникло питання, якими нормами права повинні регулюватись відносини між сторонами: цивільним чи трудовим законодавством. Відповідно, до якого суду повинен звертатись Сигалов: за своїм місцем проживання чи за місцем проживання Малигина, і чи необхідно сплачувати державне мито?
Визначте характер відносин, що виникли між сторонами.

Задача № 6
Художник Побиванець уклав з кафе договір на виготовлення і встановлення вітрини-вітражу. Розпочавши роботу і виконавши її майже наполовину, Побиванець захворів і протягом 3 тижнів був на лікарняному. Після одужання продовжував розпочату роботу, за час хвороби звернувся з вимогою оплатити по лікарняному листку. Чи підлягають його вимоги задоволенню?

Задача № 7
Сім'я Сергієнко для догляду за хворою мамою Грушко найняла пенсіонерку Галкіну з умовою, що Галкіна буде здійснювати догляд за хворою щоденно з 8 до 18 години, крім неділі. Через деякий час Галкіна зажадала від Сергієнко додаткової оплати, так як вона працює по 60 годин на тиждень, а відповідно до ст. 51 КЗпП України тривалість робочого тижня 40 годин.
Сергієнко відмовився від додаткової оплати, пославшись на те, що трудове законодавство не поширюється на домашніх працівників.
Галкіна звернулась до юридичної консультації, де у цей час чергували Ви. Роз'ясніть Галкіній її права.

Задача № 8
Заводоуправління і громадські організації підприємства у зв'язку з проведенням святкування 1 травня розробили графік для художнього оформлення будівель заводу. Всі роботи по виготовленню лозунгів і прикрас були виконані по вечорах, силами образотворчого гуртка заводського клубу, електропроводку зробили заводські електромонтери в робочий час, а портрети малював художник по договору.
В яких правовідносинах з заводом перебувають ці учасники робіт по святковому оформленню?

Задача № 9
При перевірці додержання фінансової і штатної дисципліни в одній із будівельних організацій було встановлено, що всупереч штатному розкладу в апараті є юрисконсульт член колегії адвокатів, що обслуговує організацію по договору між цією організацією і юридичною консультацією, і, крім того, окремі роботи по переписуванню документів здаються друкаркам, що працюють вдома.
В яких правовідносинах з будівельною організацією знаходяться юрист і друкарки?

Задача №10
В колективному сільськогосподарському підприємстві в кузні працюють два працівники: Рибальченко завідувач кузні, який працює по найму, і Сухомлин коваль, що є членом цього колективного підприємства. Під час роботи, у розмові між собою виникла суперечка, хто з них користується більшими правами і якою галуззю права ці права регулюються?
Роз'ясніть ковалям їх права і галузь права, якою їх права регулюються.

Задача №11
Група працівників будинку моделей одягу створила кооператив - почали самостійно шити і реалізовувати свою продукцію. Винагороду розподіляли залежно від результатів роботи. В процесі роботи окремі члени кооперативу, що досягли пенсійного віку, оформили пенсію і залишили роботу. Ті працівники, які припинили роботу, цікавляться, чи залишаються вони членами кооперативу, чи мають вони право на істину одержуваного кооперативом прибутку, чи у разі припинення трудового зв'язку з кооперативом закінчується і членство кооперативі?
Дайте відповідь на поставлені питання.

Задача №12
Цукровий завод уклав з юристом Ветуховим договір, за яким Ветухов зобов'язався вести усі справи по стягненню дебіторської заборгованості в народному і арбітражному суді на користь заводу. Завод за проведену роботу зобов'язався виплачувати Ветухову винагороду у розмірі 5 % від стягнутих на користь заводу сум.
Ветухов активно приступив до роботи, виграв у суді декілька справ, за що частково одержав винагороду з сум, які надійшли на банківський рахунок заводу.
Одночасно виникло декілька справ про стягнення із заводу кредиторської заборгованості, по яких директор заводу доручив Ветухову виступити в суді. Ветухов від участі у справах відмовився, посилаючись на те, що він уклав договір про участь справах про стягнення на користь заводу дебіторської заборгованості, а не по справах, коли позови пред'являються заводу.
Директор у зв'язку з відмовою Ветухова обслуговувати завод у справах про вимоги до заводу, дав вказівку бухгалтерії не виплачувати Ветухову винагороди взагалі. Ветухов звернувся з позовом про стягнення винагороди до районного суду. На підставі якого законодавства: цивільного чи трудового повинен бути вирішений цей спір?
Задача №13
Шустицька влаштувалась на роботу домашньою робітницею сім'ю музикантів Рудкин. Під час епідемії грипу Шустицька захворіла, і, щоб від неї ніхто не захворів з сім'ї Рудкина, під час хвороби перебувала у родичів. Після закінчення хвороби Шустицька звернулася з проханням до Рудкина виплатити їй заробіток за час хвороби, пред'явивши при цьому лікарняний лист Рудкин від виплати заробітної плати відмовився, пославшись те, що заробіток виплачується за роботу, а Шустицька під хвороби не працювала. Шустицька звернулася до юридичної консультації обласної ради профспілок з проханням роз'яснити чи є її робота у Рудкина трудовим договором, чи повинен бути оплаченим період її хвороби і хто це повинен зробити. Дайте відповідь.

Задача № 14
Завод побудував багатоквартирний будинок і заселив в нього своїх працівників. Серед працівників, що поселилися, виявилось декілька осіб, які своєчасно не сплачують квартирну плату та оплату комунальних послуг. З метою наведення порядку в утриманні будинку директор заводу , пославшись на ст. 136 КЗпП України, дав розпорядження бухгалтерії проводити стягнення заборгованості із заробітної плати боржників.
Не будучи впевненими у правильності дій директора, працівники звернулись до обласної ради профспілок з проханням дати їм юридичну консультацію і при можливості захистити інтереси.
Дайте мотивовану консультацію по даному випадку.

Тема 2 ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Задача № 15
Частиною 3 статті 32 КЗпП України, допускається зміна істотних умов праці працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про таке змінення істот них умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніш ніж за два місяці.
Частиною 3 статті 86 цього ж Кодексу передбачено, що по запровадженні нових і зміні чинних норм праці власник або уповноважений ним орган повідомляє працівників не пізніш як за один місяць до їх запровадження.
Чи не вбачаєте Ви протиріччя між цими статтями Кодексу законів про працю? Яка з цих норм повинна бути застосовною?

Задача N 16
На колективному заводі безалкогольних напоїв з урахуванням особливостей місцевих умов були розроблені правила внутрішнього розпорядку. Спочатку проект правил був обговорений в структурних підрозділах заводу: в заводоуправлінні, відділах, цехах. Після такого обговорення директор заводу і голова профспілкового комітету підписали правила і з моменту підпису ввели їх в дію. Чи правомірні дії директора і голови профкому?
Хто і в якому порядку затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку?

Задача № 17
Правилами внутрішнього трудового розпорядку встановлено, що робочий день розпочинається о 9 годині. Директор фабрики на зміну правил зобов'язав трьох майстрів виходити на роботу на годину раніше початку робочого дня в зв’язку з тим, щоб контролювати підготовку підприємства до початку роботи. Цим же наказом зазначалось, що вони можуть на годину раніше закінчувати свій робочий день.
Один з майстрів Ліповенко не погодився з такою зміною режиму робочого часу, пославшись на те, що раніше майстри закінчувати роботу не можуть, тому цим наказом директора збільшено на годину їх робочий день.
Чи має правову силу такий наказ директора?

Задача №18
Геолог Новак працював в об'єднанні «Тюмень» протягом декількох років на постійній роботі. У зв'язку зі станом здоров'я і приписом лікарів змінити клімат, переїхав до батьків у Черкаську область, поновив громадянство України і звернувся до районного суду з позовом до об'єднання «Тюмень» про стягнення заробітної плати у зв'язку із затримкою розрахунку при його звільненні з роботи.
Районний суддя відмовив Новаку у прийнятті заяви, пославшись на те, що трудові відносини відбувались на території іншої держави, тому спір повинен розглядатися судом цієї держави.
Новак наполягав на розгляді справи судом за місцем свого проживання, посилаючись на те, що відповідно до процесуального законодавства і Росії, і України трудові спори можуть розглядатися судами за місцем проживання позивача.
Який закон повинен застосовуватись у даному випадку?

Задача № 19
При звільненні працівника з роботи за своєю ініціативою власник або уповноважений ним орган зобов'язаний одержати попередню згоду профспілкового комітету. Якщо розірвання трудового договору проведено власником без звернення до профспілкового органу, а працівник оскаржує правильність звільнення у судовому порядку, суд відповідно до ст. 43 КЗпП України зупиняє провадження по справі, запитує згоду профспілкового органу і після її одержання або відмови профспілкового органу в наданні згоди на звільнення працівника розглядає спір по суті.
Пленум Верховного Суду України в пункті 15 Постанови від листопада 1992 р. «Про практику розгляду судами трудових спорів» зазначив, що «відмова профспілкового органу в згоді і звільнення є підставою для поновлення на роботі».
Чи не змінює це роз'яснення Пленуму Верховного Суду норми, що вміщуються в ст. 43 КЗпП України?
Чи відносяться керівні роз'яснення Пленуму Верховного Суду Ураїни до джерел трудового права?

Задача № 20
Для того, щоб була можливість підігрівати .воду для змивання деталей після їх відповідної обробки в цеху було встановлено титан. Поряд з титаном на стенді було написана художником великими літерами технічна інструкція про правила користування титаном.
Ця інструкція була не дотримана робітником Хмизом, внаслідок чого титан на якийсь час вибув із ладу. За порушення технічних правил директор оголосив Хмизу дисциплінарне стягнення догану.
Хмиз вважає, що ним закон не порушено, а лише технічні правила, тому немає підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності, працівник оскаржив накладання стягнення до комісії по трудових спорах.
Яке рішення може бути по даному питанню?

Задача №21
Стаття 27 КЗпП України передбачає можливість за угодою сторін встановлювати випробування при прийнятті на роботу робітників на строк до одного місяця, а службовців до трьох місяців. В окремих випадках випробування службовців може проводитися до шести місяців.
Чи не свідчить таке збільшення строку випробування дискримінацію щодо службовців у порівнянні з робітниками.
Аргументуйте свою точку зору?

Задача № 22
По закінченні строку тимчасової роботи Макуха був звільнений з роботи з посиланням на пункт 2 статті 36 КЗпП України. Не погодившись з цим звільненням, Макуха звернувся до районного суду з позовом, в якому посилаючись на те, що КЗпП України не передбачає такого прийняття на роботу як тимчасовий договір, тому і припинятись за такою підставою не повинен.
Чи допущені порушення закону при прийнятті на роботу і звільненні? Аргументуйте свою точку зору?

Задача № 23
Працівниця овочевої бригади Герань, була звільнена з роботи як сезонний працівник з посиланням на п. 2 статті 36 КЗпП України. Герань не погодилася із звільненням і звернулася з позовом про поновлення на роботі, посилаючись на те, що КЗпП України не передбачає таких понять, як сезонний трудовий договір, сезонний працівник.
Чи допущені порушення закону при прийнятті роботу як сезонного працівника і звільненні?
Аргументуйте свою точку зору.

Задача № 24
Старший викладач державного педагогічного інституту Рубан, вік якого наближається до пенсійного, звернувся до відділу кадрів інституту з проханням підготувати його документи про вихід на пенсію як державного службовця відповідно до Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р.
Свою вимогу Рубан обґрунтував посиланням на пункт 1 статті Конвенції МОП 1978 р. про трудові відносини на державній службі, відповідно до якого ця Конвенція застосовується до усіх осіб, найнятим державним органом, якщо тільки до них не застовуються більш сприятливі положення інших міжнародних конвенцій. Статтею 81 КЗпП України визначено, якщо міжнародними договорами або угодами встановлені інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство України, повинні застосовуватись правила міжнародних договорів.
Яка Ваша думка щодо поставленого Рубаном питання?

Задача № 25
Нормувальниця Барська поступила на навчання до Міжрегіональної академії управління персоналом, яка є приватним навчальним закладом. Під час навчання Барська довідалась про існування Рекомендації МОП 1974 р. про оплачувані навчальні відпустки, пунктом 6 статті 20 якої передбачено, що тим, хто вчиться, повинна виплачуватись фінансова допомога для відшкодування великих додаткових затрат, що пов'язані з освітою та підготовкою.
У Барської виникла думка, чи не повинна у зв'язку з цим адміністрація, де вона працює, відшкодовувати їй витрати на навчання, що виплачуються нею. Тому звертається до Вас за порадою проконсультувати її з цього питання. Дайте Барській таку консультацію.

Задача № 26
Машиністка Зельська була звільнена з роботи за п. 5 статті 1 КЗпП України, у зв'язку з відсутністю на роботі через тимчасову непрацездатність понад 4 місяці підряд. Цей пункт статті КЗпП України, на думку Зельської, не може бути підставою для звільнення, оскільки статтею 6 Конвенції МОП 1982 р. про припинення трудових відносин тимчасова відсутність на роботі в зв’язку з хворобою не є законною підставою для звільнення».
Конвенція МОП є міжнародним договором, тому, вважає Зельська, у даному випадку відповідно до статті 81 КЗпП України повинні застосовуватись правила міжнародних договорів.
На підставі якого законодавства повинен вирішуватись спір?

Задача № 27
Договором між посольством Панами і Головною дирекцією по обслуговуванню іноземних представництв при Київської міській державній адміністрації для обслуговування представництва була прийнята на роботу група працівників обслуговуючого персоналу. Поряд з іншими умовами праці договором передбачалось, що посольство може поставити питання про припинення трудового договору у випадку недовіри до працівника.
Через деякий час посольство поставило питання про звільнення прибиральниці Пряхно, яка має звичку переглядати документи, що викидаються в корзину для сміття.
Пряхно вважає, що вона не відноситься до кола працівників, які обслуговують грошові або матеріальні цінності, тому не може бути звільненою за цієї підставою (пункт 2 статті 41 КЗпП).
Незважаючи на заперечення, Пряхно була звільнена з роботи за втратою довіри. Яким законом слід керуватися у разі, коли Пряхно буде оскаржувати звільнення в судовому порядку?

Тема 3 СУБ'ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Задача № 28
Неповнолітній Корольов, якому виповнилося 16 років, звернувся до відділу кадрів будівельного управління з проханням прийняти його на літній період на роботу. Начальник відділу кадрів відповів Корольову, що питання про прийняття і роботу може бути вирішене тоді, коли він отримає паспорт. Корольов отримав паспорт і знову звернувся до відділу кадрів. Начальник відділу кадрів запропонував Корольову щоб той на наступний день прийшов з одним з батьків. Коли на наступний день прийшла мати Корольова, начальник відділу кадрів почав вимагати від неї заяви, що у разі нещасного випадку з Корольовим вона не буде мати претензій до будівельного управління.
Які права щодо вступу в трудові відносини мають неповнолітні?

Задача № 29
В'єтнамець Фам Конг звернувся до дирекції універсаму «Борисфен» з проханням прийняти його на роботу на посаду продавця. Директор універсаму відмовив йому у прийнятті на роботу, пославшись на те, що Фам Конг є громадянином В'єтнаму, а не України. Директор пояснив свою позицію тим, що іноземці не можуть працювати в сфері торгівлі. Чи правильна позиція, директору універсаму?

Задача № 30
Директор заводу Антонов прийняв Тараненка на посаду інженера конструкторського бюро заводу, з строком випробування 3 місяці. До закінчення цього строку Тараненко був звільнений з роботи на підставі ст. 28 КЗпП України як такий, що не витримав випробування.
Вважаючи своє звільнення неправомірним, оскільки за час роботи йому не зроблено жодного зауваження про те, що він не відповідає займаній посаді, Тараненко звернувся до Антонова з позовом про поновлення на роботі в районний суд за місцем проживання Антонова.
Суддя відмовив Тараненку у прийнятті позовної заяви, пославшись на те, що відповідачем повинен бути не Антонов, а завод, і з позовом необхідно звертатись не за місцем проживання Антонова, а за місцем знаходження заводу.
На постанову районного судді Тараненко подав скаргу, в якій просив скасувати постанову і спрямувати його заяву на розгляд суду, посилаючись на те, що трудовий договір відповідно до ст. 1 КЗпП України укладається не з підприємством, установою, організацією, а з власником або уповноваженим ним органом, яким, на його думку, є сам директор заводу.
Як повинна бути вирішена справа? Мотивуйте своє рішення.

Задача №31
Інженер Алекс був звільнений з роботи у зв'язку з виявленою невідповідністю займаній посаді. Вважаючи звільнення неправомірним, Алекс звернувся в суд з позовом до директора заводу Бакалинського про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.
Районний суддя відмовив у прийнятті позовної заяви і зазначив, що відповідачем по справі може бути юридична особа – завод, а не директор Бакалинський. Останній може виступати справі як третя особа.
Алекс оскаржив постанову судді, пославшись на те, що відповідно до ст. 21 КЗпП України другою стороною виступає власник або уповноважений ним орган, а не підприємство, установа, організація. Тому просив постанову скасувати і зобов’язати суддю розглянути його позов.
Яку ухвалу повинен винести обласний суд?

Задача № 32
Станція Київ-Дніпровський входить до Київського відділу залізниці без права юридичної особи. З вини бухгалтера Гричової станція змушена була провести зайві грошові виплати, про відшкодування завданої шкоди адміністрація станції звернулась до районного суду з позовною заявою.
Чи підлягає ця заява розгляду за позовом станції, якщо станція немає статус юридичної особи?

Задача № 33
Фабрика індивідуального пошиття одягу у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці значно зменшила обсяг виконуваних робіт, тому змушена була звільнити з роботи ряд працівників.
Окремі працівники з цим звільненням не погодилися і звернулися до районного суду з позовом про поновлення на роботі.
При подачі позовної заяви виникло питання про те, хто повинен бути відповідачем по справі, оскільки фабрика хоча і має рахунок у банку, свої власні кошти, але не володіє правами юридичної особи. Права юридичної особи належать управлінню. легкої промисловості міської держадміністрації, до якого фабрика входить як його складова частина.
Чи може фабрика бути відповідачем по спору?

Задача № 34
Майстер Проворков наказом директора заводу був призначений на посаду начальника цеху. Заводський комітет профспілки, вважаючи таке підвищення в посаді Проворкова неправомірним, оскільки Проворков раніше систематично допускав порушення трудового законодавства і не виконував зобов'язань колективного договору, звернувся до директора заводу з клопотанням про скасування наказу. Одним з мотивів вимоги про касування наказу послужило те, що призначення Проворкова на посаду начальника цеху не було погоджене з заводським комітетом профспілки.
Які повноваження надані профспілковим комітетам по підбору і розстановці кадрів? Як вирішити даний спір?
Задача № 35
Профспілковий комітет фабрики «Зміна» рекомендував директору призначити на вакантну посаду начальника цеху Овчаренка, який працює майстром у цьому цеху, має великий досвід роботи саме на цьому виробництві. Директор на посаду начальника цеху призначив Когана, який напередодні заочно закінчив інститут.
Визначіть, чи є законними дії директора?

Задача № 36
Директор заводу звернувся до профспілкового комітету з клопотанням дати згоду на звільнення бригадира Решетняка у зв'язку з систематичним порушенням ним трудової дисципліни.
Профспілковий комітет розглянув подання директора, визнав, що дійсно, Решетняк неодноразово порушував трудову дисципліну, тому є підстави для його звільнення, але, враховуючи попередню позитивну його діяльність і обіцянку виправити поведінку, не надав згоди на звільнення Решетняка.
Директор оскаржив постанову профспілкового комітету заводу до обласного комітету як вищестоящої профспілкової організації.
Вирішіть даний спір і дайте письмову відповідь директору.

Задача №37
Директор заводу звернувся до профспілкового комітету з проханням дати згоду на звільнення майстра цеху Короля. Профспілковий комітет у наданні згоди на звільнення відмовив. Директор звернувся із скаргою до обласного комітету профспілки з проханням скасувати постанову профспілкового комітету.
Які повноваження мають профспілкові органи в трудових зносинах?

Задача № 38
Профспілковий комітет неповної середньої школи на захист учителя школи Степкова, звернувся до суду з позовом про визнання його співавтором атласу по біології, автором якого був вказаний тільки Ломейко.
Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, пославшись те, що школа не має прав юридичної особи, а відповідно прав не має і комітет профспілки.
Які органи профспілкової організації є юридичними особами?
Чи вправі профспілковий комітет школи представляти інтереси працюючих у суді?

Задача № 39
Адміністрація кондитерської фабрики розробила нові норми виробітку для працюючих в карамельному цеху і подала їх на затвердження профспілкового комітету. Профспілковий комітет відхилив нові норми виробітку на тій підставі, що ці норми не відповідають рівню розвитку техніки на фабриці.
Чи вправі адміністрація фабрики ввести нові норми виробітку без згоди профспілкового комітету? Які наслідки повинні настати, якщо ці норми будуть і без погодження з профспілковим комітетом? Які повноваження мають профспілкові організації по управлінню виробництвом?
Задача № 40
Директор заводу без погодження профспілки видав ордер на кімнату інженеру по техніці безпеки Зурову, який до цього проживав у гуртожитку.
Вважаючи такий розподіл житлової площі неправильним заводський комітет профспілки звернувся в суд з позовом про виселення Зурова.
Якими правами наділені профспілкові органи по розподілу житлової площі?

Задача №41
При розподілі квартир в побудованому заводом будинку, між адміністрацією і заводським комітетом профспілки виникли розбіжності відносно списку працівників, яким повинна бути надана житлова площа.
У зв'язку з цим, заводський комітет, посилаючись на пункт колективного договору, що передбачає обов'язок адміністрації погоджувати з профспілковою організацією список працівників яким надаються квартири, не допустив заселення будинку.
Заселення будинку після врегулювання спору відбулося з затримкою на один місяць. Адміністрація заводу, посилаючись те що з вини заводського комітету профспілки завод не одержав квартирної плати за час затримки заселення будинку і тим самим поніс збитки, звернувся до заводського комітету з вимогою про відшкодування втрачених сум.
Які права має профспілковий комітет по розподілу житлової площі?
Які підстави і межі майнової відповідальності профспілок? Чи підлягають задоволенню вимоги заводу?

Задача № 42
Директор магазину звернувся до профспілкового комітету з проханням дати згоду на звільнення з роботи продавця Шмельової за п. 2 ст. 41 КЗпП у зв'язку з втратою довіри. Профспілковий комітет відмовив директору в згоді на звільнення, пославшись на те, що Шмельова вперше допустила порушення правил торгівлі і обіцяла більше порушень не допускати.
Директор з постановою профспілкового комітету не погодився і посилаючись на Статут профспілок, що побудований на принципах демократичного централізму, звернувся до обласного комітету профспілки працівників торгівлі, з скаргою про скасування постанови профспілкового комітету про відмову в наданні згоди на звільнення і дати згоду на звільнення Шмельової.
Як повинна бути вирішена скарга директора магазину. Розкрийте повноваження профспілкових органів в трудових відносинах.

Тема 4 КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
Задача № 43
Директор заводу і голова профспілкового комітету склали проект колективного договору, який було передано на обговорення структурних підрозділів заводу. Після одержання протоколів зборів структурних підрозділів, було проведено спільні засідання заводоуправління і профкому заводу, із запрошенням на це засідання керівників і профспілкових організаторів структурних підрозділів. На цьому засіданні було враховано ряд зауважень, зроблених трудовими колективами структурних підрозділів, вирішили доручити директору заводу і голові профспілкового комітету підписати колективний договір і ввести його в дію.
Який порядок укладення колективного договору?
Чи правильні дії директора заводу і голови профспілкового комітету? Чому?

Задача № 44
На конференції трудового колективу по обговоренню проекту колективного договору було зроблено ряд зауважень щодо його змісту, у зв'язку з чим проект не був схвалений. Сторони – директор заводу і голова профспілкового комітету доопрацювали колективний договір з урахуванням зауважень, висловлених на конференції, підписали договір і ввели його в дію.
Чи правильні дії директора заводу і голови профспілкового комітету?

Задача № 45
Було укладено колективний договір про те, що особи з ненормованим робочим днем зобов'язані щоденно приходити на роботу за 30 хвилин до початку робочого дня для підготовки робочих місць, і залишати її пізніше на 30 хвилин для того, щоб перевірити, як робітники залишають свої робочі місця.
Чи вправі сторони включати в зміст колективного договору такі положення?
Який зміст колективного договору і з яких розділів він складається?

Задача № 46
Незважаючи на наявність на підприємстві профспілкового комітету, конференція трудового колективу вирішила доручити проведення переговорів, підготовку проекту колективного договору і його підписання раді трудового колективу.
Чи відповідає законодавству таке рішення трудового колективу?

Задача №47
При укладенні колективного договору на автотранспортному підприємстві, на вимогу дирекції, було включено положення про збільшення в оплаті за виконання робіт різних розрядів. Однак адміністрація заводу відмовилась здійснити її, пославшись на те, що оплата такої різниці передбачалась лише колективним договором на 2005 рік. 2005 рік вже закінчився, новий колективний договір ще не укладений і в новому колективному договорі адміністрація не має наміру включати положення про виплату такої різниці
Який порядок укладення колективного договору і строк його дії?
Як вирішити даний спір?
Задача №48
При укладенні колективного договору між дирекцією фабрики і профспілковим комітетом виникли розбіжності з питань:
про строк введення в експлуатацію житлового будинку;
про необхідність будівництва для робітників і службовців дитячого садочка;
про виплату міжрозрядної різниці в заробітній платі за конання робіт різної кваліфікації.
В якому порядку укладаються колективні договори? Як вирішуються розбіжності між сторонами, що виникають при укладенні колективного договору?

Задача № 50
Згідно з колективним договором паперової фабрики адміністрація взяла на себе зобов'язання забезпечити робітників і службовців паливом. Коли робітник Акулов звернувся з проханням про надання йому палива, адміністрація фабрики відмовила в йому в видачі пального, посилаючись на те, що його було прийнято на роботу в листопаді місяці, тобто тоді, коли цей пункт договору був вже виконаний, а строк колективного договору закінчувався. Крім того, Акулов ще не вступив в члени профспілки.
Який строк дії колективного договору? На кого поширюється колективний договір? Який порядок контролю за виконанням колективних договорів? Як повинен бути вирішений даний спір?

Задача №51
За розпорядженням міністерства механічному заводу № на якому вже було укладено колективний договір, був переданий з іншого підприємства цех з усіма робітниками і службовцями.
При вирішенні спору про виплату переведеним робітника) міжрозрядної різниш при виконанні робіт різної кваліфікації виникло питання про те, яким колективним договором механічного заводу чи підприємства, з якого були переведені працівники слід керуватися, а також чи поширюється дія колективного договору на працівників, які не є членами профспілки.
Як вирішити ці питання?

Задача № 52
Профспілковий комітет фабрики не погодився з пропозицією дирекції про попередження робітників щодо зміни норм виробітку і відрядних розцінок не пізніше ніж за 12 робочих днів. На думку профспілкового комітету таке ознайомлення робітників з новими нормами повинно проводитися не пізніші ніж за місяць, у зв'язку з чим сторони не змогли включити пункт в колективний договір.
Де і в якому порядку вирішуються розбіжності, що виникають при укладенні колективного договору?
Як вносяться зміни в колективний договір?
Як повинен бути вирішений даний спор?

Задача № 53
Через відсутність на малому підприємстві профспілкової організації, його директор відмовився вести колективні переговори з представниками, обраними трудовим колективом і укласти колективний договір. Представники трудового колективу звернулись до прокурора району з клопотання усунути порушення закону і зобов'язати директора вступити в переговори по кладенню колективного договору.
Які дії повинен вчинити прокурор?

Задача № 54
У зв'язку зі скаргами, що надійшли, прокурор зажадав від підприємства пояснень, чому на підприємстві не укладений колективний договір. Директор у поясненні зазначив, що він не перешкоджає укладенню колективного договору, але він і не зобов'язаний проявляти ініціативу в укладенні колективного договору, тим більше, що на підприємстві відсутня профспілкова організація.
Прокурор зробив припис директору і трудовому колективу про необхідність укладення колективного договору. Як повинно бути вирішено це питання?

Задача № 55
У колективному договорі, укладеному профспілковою організацією трамвайного депо, що представляла водіїв трамваю, передбачалось виплата вихідної допомоги працівникам, які виходять на пенсію, у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. В депо була створена також профспілкова організація ремонтних працівників, яка поставила вимогу укласти з працівниками, яких вона представляє, колективний договір.
Як повинно бути вирішено питання про укладення колективного договору, фактично другого на підприємстві?

Задача № 56
При укладенні колективного договору власник вимагав включити в колективний договір умови, що працівники підприємства вправі влаштовуватись на іншу роботу за умови, що ця робота за сумісництвом не завдає шкоди підприємству. На вимогу профспілки власник пояснив, що під шкодою він має на увазі роботу на підприємстві, що випускає конкуруючу продукцію.
Чи може бути включена така умова в колективний договір?

Задача № 57
При укладенні колективного договору проектного інституту, трудовий колектив поставив вимогу про встановлення для всіх працівників оплачуваної відпустки тривалістю 30 календарних днів. Директор по суті не заперечував, але просив зазначити, що надання такої відпустки буде проводитись не за рахунок коштів, що виділяються з державного бюджету, а за рахунок коштів самого інституту. Голова профкому висловив сумнів щодо встановлення такої тривалості відпустки для усіх працівників, оскільки окремі працівники мають відпустки більшої тривалості.
Чи може бути включеною в колективний договір така умова.

Задача № 58
Житель м. Дніпропетровська Костенко, звернувся до газети «Урядовий кур'єр» (№ 144145, 2009, 30 липня) із запитання чи потрібно укладати колективний договір у товаристві з обмеженою відповідальністю, де працює чотири найманих працівника. Дайте письмову відповідь Костенко.
Задача № 59
Колективним договором, що був укладений на підприємстві, передбачено, що при бажанні працівника підприємства працювати за сумісництвом на іншому підприємстві він повинен отримати згоду керівника підприємства.
У багатьох працівників виник сумнів у законності цієї норми.
А як думаєте Ви?

Задача № 60
Перевіркою стану дотримання трудового законодавства, що зводилась профспілковим органом, було виявлено, що у товаристві з обмеженою відповідальністю, де працюють наймані працівники, не укладено колективний договір. На керівника підприємства з посиланням на статті 1719 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. за відсутність колективного договору було накладено штраф у розмірі п'яти мінімальних заробітних плат.
Директор оскаржив штраф, оскільки ніхто з працюючих не піднімав питання про укладення колективного договору, а трудовий колектив ніякий орган на ведення переговорів не уповноважував. Сам директор не вважає правильним нав'язувати трудовому колективу розроблений ним односторонньо колективний договір.
Чи правильно у даному випадку застосовані статті 1719 Закону «Про колективні договори і угоди»?
А як думаєте Ви?

Задача №61
Кушнір зареєстрував фермерське господарство і найняв на роботу працівників. Крім трудового договору працівники стали вимагати укладення колективного договору.
Кушнір відмовився від укладення колективного договору, оскільки, на його думку, фермерське господарство не є підприємством і статусу юридичної особи не має. У відповідь на це наймані працівники стали вимагати дотримання Кушніром законодавства про тривалість робочого часу і часу відпочинку. У літній період, під час польових робіт Кушнір встановлював тривалість робочого дня 10 годин. Дотримання тривалості робочого дня і скороченого робочого часу в фермерських господарствах, на думку Кушніра, є обов'язковим тільки для жінок, неповнолітніх та інвалідів.
Чи обґрунтовані на законі доводи Кушніра?

Задача № 62
При обговоренні на загальних зборах проекту колективного договору, група працівників поставила питання про включення до колективного договору положення, що з метою покращення матеріального стану штатних працівників їм у першу чергу повинна бути надана можливість працювати за сумісництвом. Для забезпечення цього положення Директор повинен звільнити сумісників, що працюють на основній роботі на інших підприємствах.
Загальні збори з цим погодились і директор звільнив усіх сумісників, які не працюють на даному підприємстві як штатні працівники.
Чи законне включення такого положення в колективний договір? Аргументуйте свою відповідь.

Задача № 63
Через невиконання адміністрацією заводу своїх обов'язків; по удосконаленню і ремонту вентиляційних пристроїв, робітник Кришталь захворів і не виходив на роботу протягом 6 робочих днів.
Яка відповідальність передбачена законом при невиконання зобов'язань по колективному договору?
Які види відповідальності можуть мати місце в даному випадку?

Задача № 64
При перевірці зобов'язань колективного договору на механічному заводі було встановлено, що транспортний цех не виконав ряд зобов'язань по підвищенню продуктивності праці. У зв'язку з цим, профспілковий комітет поставив перед дирекцією заводу питання про звільнення начальника цеху з роботи як незабезпечуючого належне керівництво цехом.
Яка відповідальність сторін встановлюється по колективному договору?

Задача № 65
В колективний договір політехнічного інституту за погодженням між сторонами було записано положення, що при звільненні осіб викладацького і наукового складу у зв'язку з виходом на пенсію, які визнані в установленому порядку ветеранами інституту, виплачувати їм 6-ти місячну вихідну допомогу.
Чи не суперечить таке положення колективного договору
Зробіть посилання на відповідний закон.

Тема 5
ПРАВОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН
Задача №66
Канонюк із своєю сім'єю виїжджав на роботу в Тюменську область Росії. Через кілька років вирішив повернутися в Україну, прийняв громадянство України і хоче влаштуватись на роботу.
Звернувся до юридичної консультації із запитанням, яка організація займається працевлаштуванням громадян і які її завдання та повноваження.
Дайте відповідь Канонюку.

Задача № 67
Громадянка Жадько, жінка пенсійного віку, не працює, трудового стажу не має, тому їй була призначена соціальна пенсія. Оскільки ця пенсія не забезпечує всіх її потреб, Жадько звернулася до органів зайнятості з проханням надати їй статус безробітної і призначити допомогу по безробіттю. Як повинно бути вирішене її прохання?


Задача № 68
Заволока, 62-річного віку, звернувся до служби зайнятості з проханням підшукати для нього підходящу роботу. Таку роботу йому підшукати не змогли, тоді він зажадав визнати його безробітним і виплачувати допомогу по безробіттю.
Служба зайнятості відмовила Заволоці у наданні статусу безробітного, пославшись на те, що він досяг пенсійного віку і може оформити пенсію. Заволока вважає таку відмову неправильною, оскільки він ще хоче працювати, а не бути пенсіонером.
Як повинні бути вирішені вимоги Заволоки?

Задача № 69
Кузькова самостійно влаштувалась на роботу кур'єром-посильною в акціонерне товариство «Південь», з тривалістю роботи по три години в день з відповідною погодинною оплатою. Одержувана заробітна плата навіть частково не покриває її потреб, тому Кузькова звернулась до служби зайнятості з проханням підшукати їй постійну роботу з пристойним заробітком а до підшукання роботи виплачувати їй допомогу.
У службі зайнятості у вимогах Кузьковій відмовили, пославшись на те, що вона відноситься до зайнятого населення.
Кузькова запитує, чи правильна така відмова?
Чи не означає це, що тепер вона все життя буде працювати протягом трьох годин на день?

Задача № 70
У зв'язку із змінами в організації виробництва і праці Ященко була звільнена з роботи за п. 1 ст. 40 КЗпП України у 53 роки і 4 місяці. Після звільнення з роботи звернулася до служби зайнятості з проханням надати їй додаткові гарантії, передбачені статтею 5 Закону України про зайнятість населення підшукати іншу підходящу роботу.
В службі зайнятості Геращенко порадили оформляти пенсію за віком. Геращенко вважає, що така пенсія їй могла бути призначена відповідно до п. «г» ст. 26 Закону про зайнятість населення» за півтора роки до настання пенсійного віку. А її звільнили за один рік і 8 місяців до настання цього віку.
Як повинно бути вирішене спірне питання?

Задача № 71
Інженер Бобровник був звільнений з роботи у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці у віці 58 років. Служба зайнятості, до якої він звернувся зразу ж після звільнення, підходящої роботи для Бобровника не підшукала.
Через шість місяців після звільнення, Бобровник звернувся до районного управління захисту населення з проханням призначити йому пенсію за віком.
У призначенні пенсії в управлінні соціального захисту відмовили з тих мотивів, що Бобровник ще не досяг пенсійного віку. Цю відмову у призначенні пенсії Бобровник вважає такою, що суперечить п. «г» ст. 26 Закону України «Про зайнятість населення».Як повинна бути вирішена розбіжність між сторонами?
Задача № 72
Механік Симоненко звернувся до станкобудівельного заводу з проханням прийняти його на роботу. У відділі кадрів заводу Симоненко відповіли, що заводу необхідні працівники його професії, але декілька днів тому, вони зробили заявку службі зайнятості про вакансію робочих місць і служба зайнятості надішле їм необхідних спеціалістів. Якщо служба видасть і йому направлення, то завод візьме його на роботу.
Симоненко звернувся до служби зайнятості району, де значиться завод. Служба відмовила Симоненку у видачі направлення, оскільки він не проживає на території цього району. У службі зайнятості району, де він проживає, відмовили Симоненку з підстав, що вони не мають даних про наявність вакантних місць на підприємствах інших районів.
Як може бути вирішене питання про працевлаштування Симоненка на станкобудівельному заводі?

Задача № 73
В попередній задачі механіку Симоненку тричі відмовили у проханні: у відділі кадрів, у службі зайнятості за місцем знаходження заводу і в службі зайнятості за місцем проживання Симоненка.
До яких органів Симоненко може оскаржити відмову у прийнятті на роботу?
Задача № 74
Учень 9 класу Германчук, якому виповнилося 15 років, на час літніх канікул звернувся до служби зайнятості з проханням підшукати для нього роботу терміном до двох місяців.
Такої роботи служба зайнятості Германчуку підшукати не змогла, тому Германчук зажадав від служби зайнятості визнати його безробітним і призначити допомогу по безробіттю.
Як повинні бути вирішені вимоги Германчука?

Задача № 75
Після звільнення з попередньої роботи у зв'язку із зменшенням обсягу робіт, Славкин звернувся за сприянням до органів зайнятості, був зареєстрований як такий, що шукає роботу і одержав статус безробітного. Через деякий час йому була запропонована робота по його спеціальності, але значно нижчого рівня по оплаті, ніж та, що була у нього до звільнення. Славкин від роботи відмовився.
У центрі зайнятості Славкина попередили, що при такій відмові від роботи, яка йому пропонується, він буде знятий з обліку як безробітний і тому буде припинено виплата допомоги по безробіттю.
Славкин вважає, що його відмова від роботи є обґрунтованою, оскільки робота, що оплачується нижче за попередню не може вважатися задовільною.
А як Ви вважаєте?
Задача № 76
Для комбінату побутового обслуговування місцевою державною адміністрацією була встановлена квота в прийнятті на роботу молоді, що закінчує загальноосвітні школи в розмірі 5 відсотків від загальної чисельності працюючих.
Оскільки на комбінаті працювало лише 3 відсотки, служба зайнятості у межах квоти направила на роботу двох осіб. Комбінат відмовився прийняти їх на роботу, пославшись на те що обсяг робіт зменшується, що може привести навіть до звільнення працівників.
Які наслідки наступають при відмові підприємства прийняти на роботу працівників, що направлені службою зайнятості?


Задача № 77
Завод відповідно до п. 3 ст. 20 Закону України «Про зайнятість населення» подав службі зайнятості інформацію про наявність вакантних посад. Через декілька днів служба зайнятості направила на роботу Бикова, який перебував на обліку.
Директор заводу, ознайомившись з трудовою книжкою Бикова встановив, що він двічі з попередніх місць роботи звільнявся за систематичне порушення трудової дисципліни і відмовив Бикову у прийнятті на роботу.
Биков, посилаючись на частину 2 ст. 232 КЗпП України, звернувся з позовом до суду.
Які заходи у цьому випадку може вжити служба зайнятості?

Задача № 78
Районна державна адміністрація звернулася до служби зайнятості району з пропозицією створити з осіб, які перебувають на обліку як такі, що шукають роботу, бригаду, яку направити у КСП «Приміський» для збирання овочів як на громадські роботи.
Така бригада була створена, працювала на полях КСП, і виконала значний обсяг робіт. Коли робота була виконана, виникло питання, хто ж повинен оплатити вартість виконаної роботи.
Як Ви думаєте?

Задача № 79
Безробітний Верник був направлений на асфальтування дороги як на громадські роботи. Протягом виконання робіт він виконав значний обсяг роботи і одержав досить високу заробітну плату.
Але коли він звернувся за допомогою по безробіттю, йому у допомозі відмовили, пославшись на те, що він мав пристойно оплачувану роботу, тому виплату допомоги відповідно до статті 30 Закону «Про зайнятість населення» йому відкладено на увесь час роботи.
Верник запитує, чи правильно йому відклали виплату допомоги по безробіттю?Тема 6
ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ І ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
Задача № 80
Шевчук в 1992 році був прийнятий на посаду інженера лабораторії інституту. Попрацювавши біля року, Шевчук звернувся в бухгалтерію інституту з проханням перевірити правильність нарахування і виплати йому заробітної плати, зокрема утримання податків. У розрахунковій частині бухгалтерії Шевчуку відповіли, що утримання заробітної плати і утримання податків проводиться правильно.
В березні 1996 року, тобто через чотири роки після укладення договору, Шевчук випадково дізнався, що за весь час з його заробітної плати утримувався прибутковий податок, хоч він, як учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни, звільнений від сплати прибуткового податку.
Посилаючись на неправильність нарахування і виплати заробітної плати, утриманої як податок, Шевчук звернувся в комісію по трудових спорах з вимогою про стягнення на його користь незаконно утриманої заробітної плати за чотири роки.
Які відносини виникли по утриманню податків і якою галуззю права вони регулюються? У чому відмінність адміністративно-правових і трудових відносин?

Задача №81
Завідуючий господарським відділом лікарні Гилько запросив двох теслярів на тимчасову роботу по ремонту вікон і дверей лікарні. Коли теслярі закінчили роботу, вони дізналися, що Гилько не мав права приймати їх на роботу, а штатним розкладом лікарні теслярі не передбачені. В зв'язку з цим вони звернулися до районного суду з позовом до Гилько про стягнення заробітної плати.
Чи виникли в даному випадку трудові правовідносини, а якщо виникли, то хто є сторонами правовідносин?
Чи несе відповідальність підприємство і установа за дії службових осіб, які уклали договір від його імені?

Задача № 82
Підгорбунська, яка працювала позаштатним страховиком інспекції держстраху, була звільнена з роботи за погодженням з профспілковим комітетом за порушення трудової дисципліни, систематичне неподання бухгалтерської звітності.
Вважаючи звільнення неправильним, Підгорбунська звернулась до суду з позовом про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.
Чи має місце в даному випадку між сторонами трудовий договір?

Задача № 83
На заводі з пенсіонерів, які пропрацювали на підприємстві більше 10 років, було створено раду робітничої гідності. З метою популяризації роботи цієї ради, директор заводу видав наказ, яким зобов'язав відділ кадрів оформляти прийняття ним звільнення тільки за згодою ради робітничої гідності.
Який порядок прийняття на роботу встановлює закон? Дайте оцінку наказу директора заводу.

Задача № 84
При переговорах з директором підприємства «Укрхімфарм» домовлено, що Мащенко приймається на роботу через 15 днів з тим, щоб він міг звільнитись із попередньої роботи. Мащенко тут же написав заяву, на якій директор наклав резолюцію: «Відділ кадрів. До наказу».
Коли Мащенко в обумовлений день вийшов на роботу, виявилось, що наказ про зарахування його на роботу не видавався і потреби в його праці підприємство не має.
Чи виникли між Мащенко і підприємством «Укрхімфарб» трудові відносини? Як Мащенко може захистити свої права?

Задача № 85
Зозуля 15 серпня домовився про роботу з бухгалтером фірми Сімплекс» і 16 серпня був виданий наказ про зарахування його на роботу з 1 вересня. Коли 1 вересня Зозуля прийшов на роботу, його до роботи не допустили, пославшись на те, що обсяг роботи зменшився і потреби в його послугах фірма немає.
Чи виникли між Зозулею і фірмою «Сімплекс» трудові відносини? Як Зозуля може захистити свої права?

Задача № 86
Директор приватного підприємства видав наказ, яким заборонив приймати на роботу родичів осіб, які працюють на підприємстві. На підставі цього наказу було відмовлено Дядюрі в прийнятті на роботу шофером, оскільки його брат є працівником даного підприємства заступник директора по економіці.
Чи є законним такий: наказ директора? Як може Дядюра оскаржити дії директора?

Задача № 87
Христенко звернувся до директора підприємства з проханням про прийнятті на роботу інженером. Директор запропонував взяти у відділі кадрів листок по обліку кадрів, заповнити його і разом з іншими документами і заявою принести до нього.
Поки Христенко виконував цю вказівку директора, останній зателефонував на місце роботи Христенко і з'ясував, що Христенко є членом Комуністичної партії України, активно веде партійну роботу, двічі при підготовці колективного договору організував страйки, входив до складу страйкового комітету.
Одержавши такі відомості про Христенка директор відмовив йому у прийнятті на роботу.
Чи законні такі дії директора?Задача № 88
Канторович домовився з начальником цеха про прийняття його на роботу майстром пошивочного цеха фабрики індивідуального пошиття одягу. Оскільки начальнику цеха працівник був потрібним негайно, він запропонував Канторовичу передати йому всі документи на оформлення трудового договору, і ходити завтра на роботу, а прийом на роботу він сам оформить у відділі кадрів.
Канторович з пропозицією начальника цеха погодився і приступив до роботи. Через тиждень начальник цеха повернув Канторовичу документи і пояснив, що директор фабрики відмовився від укладення з Канторовичем трудового договору, оскільки обсяг роботи в цеху зменшився і буде скорочення штату працівників.
Чи можна вважати трудовий договір з Канторовичем укладеним, оскільки він був фактично допущений до роботи. Які правові наслідки настали у даному випадку?

Задача № 89
Після домовленості про прийняття Фещенка на посаду інженера, уповноважений власником орган підприємства зажадав від нього:
1) трудову книжку;
2) паспорт;
3) диплом про освіту;
4) характеристику з попереднього місця роботи;
5) довідку про забезпеченість житловою площею.
Фещенком були подані всі ці документи, крім характеристики, яку він зобов'язався подати протягом тижня. Уповноважений власником орган допустив Фещенка до роботи, але попередив, що коли він протягом тижня не подасть характеристики, угода про укладення трудового договору буде розірвана.
Такої характеристики Фещенко не подав, так як керівник з попереднього місця роботи відмовився її видати.
Які документи може вимагати власник або уповноважений ним орган при прийнятті на роботу? Які правові наслідки наступають при неподанні Фещенком характеристики?
Задача №90
Безробітний Курочкин уклав трудовий договір з Головко, який зареєструвався як приватний підприємець з правом найму працівників. Пропрацювавши якийсь час, Курочкин став вимагати оформлення трудової книжки, у чому Головко йому відмовив з посиланням на те, що Інструкція про порядок ведення трудових книжок не передбачає ведення трудових книжок при роботі в приватних підприємців.
Чи правомірні дії Головко? Як Курочкин зможе підтвердити трудовий стаж роботи в приватного підприємця, коли у нього виникне така потреба?

Задача №91
В газеті «Голос України» було опубліковано оголошення, що фірма «Контакт» запрошує на роботу менеджера по реалізації продукції фірми: чоловіка не старше 35 років, що знає англійську і українську мови, вміє працювати на комп'ютері.
За цією об'явою до президента фірми звернулась Григор'єва, яка відповідає усім вимогам, крім однієї вона жінка.
Президент фірми відмовив Григор'євій у прийнятті на роботу, пославшись на те, що робота пов'язана з роз'їздами і фірма хоче прийняти на роботу тільки чоловіка. Григор'єва оскаржила відмову в прийнятті на роботу прокурору району.
Які заходи може вжити прокурор? Чи щось зміниться, коли виявиться, що Григор'єва вагітна?

Задача №92
Із заявою про прийняття на роботу звернулась Райдужна. Директор малого підприємства з'ясувавши про вагітність Райдужної, відмовив їй у прийнятті на роботу, пославшись на невелику кількість працюючих, тому прийняття на роботу жінки, якій повинні надаватись пільги, негативно вплине на соціально-психологічний стан працюючих.
Куди Райдужна може оскаржити дії директора? Які можуть наслідки цього оскарження?
Задача №93
Статутом спільного канадсько-українського підприємства передбачено прийняття на роботу всіх працюючих тільки в формі укладення контракту. Цей контракт передбачав повну матеріальну відповідальність за завдану підприємству шкоду, переведення в порядку дисциплінарного стягнення працівників на строк до трьох місяців, можливість припинення контракту при розголошенні комерційної таємниці.
Чи правомірне включення до контракту таких положень?

Задача № 94
Іванов в червні уклав з фірмою «Утекс» контракт, відповідно до якого він повинен був з 1 серпня приступити до роботи. Коли 1 серпня Іванов відповідно до умов контракту вийшов на роботу, виявилося, що наказ про його зарахування на роботі не видавався, директор перебуває в відпустці, на посаді щодо якої укладено контракт, працює інший робітник. Іванову було відмовлено у наданні роботи за контрактом.
Чи виникли трудові відносини Іванова з фірмою? Як Іванов може захистити свої права?
Задача № 95
Гольцев працював за сумісництвом на приватному підприємстві. Власник цього підприємства став підозрювати, що Гольцев передає відомості, що становлять комерційну та . цю, фірмі, де він працює як постійний працівник.
Власник підприємства звернувся до адвоката, що він на підприємстві за договором, чи може він за передачу комерційної таємниці звільнити Гольцева? Дайте мотивовану відповідь.

Задача № 96
Яремчук після закінчення Київського будівельного технікуму як молодий спеціаліст, був направлений в РЖУ Радянського району на посаду техніка ЖЕК. Наказом по РЖУ Радянського району Яремчук був призначений техніком ЖЕК № 404 з максимальним строком випробування.
Чи правильно був прийнятий Яремчук на роботу іспитовим строком?

Задача №97
Київський університет для співробітників та студентів побудував в
с. Берегове Миколаївського району Кримської АР базу відпочинку, що діє з 1 червня по 30 вересня щорічно. На нараді Директора по адміністративно-господарській роботі з участю профспілкового комітету було поставлено на обговорення питання про порядок прийняття на роботу обслуговуючого персоналу. Виступаючі на нараді зробили ряд пропозицій: за сумісництвом зараховувати на роботу тільки співробітників університету. Більшість обслуговуючого персоналу повинна бути підібрана з місцевого населення; керівні працівники повинні бути співробітниками університету, рекомендовані на зайняття посад профкомом; усіх працівників обслуговуючого персоналу як тимчасових; як сезонних працівників; за строковим трудовим договором; на контрактній основі.
Яка з цих пропозицій відповідає законодавству про працю?

Задача № 98
Самійло домовилась з директором малого підприємства про прийняття її на роботу бухгалтером у порядку переведення. Директор підприємства дав Самійло листа з проханням звільнити її з роботи у зв’язку з переведенням, тобто за п. 5 ст. 36 КЗпП України. Коли Самійло, звільнившись з роботи, подала документи на оформлення трудового договору, їй у прийнятті на роботу було відмовлено по мотиву, що у зв'язку з кризовим станом малому підприємству поки що бухгалтер не потрібний.
Чи не допущено тут порушення прав Самійло? Якщо так, то чому ці порушення полягають, і як їх можна усунути?

Задача № 99
Кооператив рішенням загальних зборів членів кооперативу перетворений в товариство з обмеженою відповідальністю. Відповідно до статуту кооперативу усі його члени працювали в кооперативі на різних роботах за строковими трудовими договорами. Перетворення кооперативу в товариство, на думку його членів, не змінило правового статусу працівників: вони залишилися працювати за строковими трудовими договорами. По закінченні строку трудового договору в бухгалтера Сурикової, вона була звільнена з роботи на підставі п. 2 статті 36 КЗпП.
Чурикова звернулася до районного суду з позовом про поновлення на роботі вважаючи, що строковий трудовий договір, вона укладала в кооперативі. Перетворення останнього в –товариство з обмеженою відповідальністю вніс зміни в її правовий статус: трудовий договір став на невизначений строк.
Дайте правову характеристику строку трудового договору Чурикової?Задача № 100
Статутом підприємства з участю іноземного капіталу передбачено, що на цьому підприємстві не діють правила гл. ІІІ КЗпП України. Вважаючи це обмеження неправомірні, група працівників звернулася до прокурора з проханням опротестувати Статут у цій частині як такий, що суперечить закону.
Прокурор району опротестував Статут в цій частині, але збори засновників підприємства цей протест відхилили. Прокурор звернувся із заявою до районного суду про визнання Статуту недійсним в частині, що суперечить законодавству про працю. Свою вимогу прокурор мотивував тим, що якщо підприємство у своєму статутному фонді не має кваліфікаційної іноземної інвестиції, то в статуті не можуть встановлюватись будь-які особливості її регулювання трудових відносин у порівнянні із законодавством України.
Чи підпадає підприємство під категорію тих, на яких були встановлені особливості регулювання трудових відносин відповідно до статті 3 КЗпП України?
Яке рішення повинен винести суд?

Задача №101
Нестерко заочно закінчив економічний інститут і звернувся до підприємства з проханням прийняти його на роботу економістом. Директор погодився взяти його на роботу, але з терміном випробування терміном 1 місяць. Нестерко заперечив проти цього, пославшись на ст. 26 КЗпП України, якою заборонено встановлювати строк випробування для молодих спеціалістів після закінчення ними вузу.
Директор підприємства вважає, що ст. 26 КЗпП України ніякого відношення до даного випадку не має.
Хто ж правий у даному випадку? Які випадки заборони встановлення строку випробування передбачає ст. 26 КЗпП України?

Задача №102
Пахомов відповідно з домовленістю приступила до роботи медичної сестри стоматологічної поліклініки, подавши до відділу кадрів відповідні документи. Через два тижні після початку роботи їй було пред'явлено для ознайомлення наказ про прийняття на роботу в якому встановлювався для Пахомової місячний строк випробування. При ознайомленні з наказам Пахомова на ньому зробила застереження: «проти встановлення строку випробування заперечую, оскільки такої домовленості не було»
Пройшло ще два тижні, після яких Пахомова була звільнена з роботи як така, що не витримала випробування. Не погодившись із звільненням Пахомова звернулася з позовом до районного суду.
Під час слухання справи в суді було встановлено що Пахомова відповідає посаді медичної сестри, має відповідну освіту і досвід роботи, але йде скорочення штату. Тому вирішили звільнити тих, хто недавно прийнятий на роботу.
Яке рішення повинен винести районний суд? Мотивуйте.


Задача № 103
Директор заводу Антонов прийняв Тараненка на посаду інженера конструкторського бюро заводу з іспитовим строком З місяці. До закінчення цього строку Тараненко був звільнений з роботи на підставі ст. 28 КЗпП України як такий, що не витримав випробування.
Вважаючи своє звільнення неправомірним, оскільки за час роботи йому не зроблено жодного зауваження про те, що він не відповідає займаній посаді, Тараненко звернувся до Антонова з позовом про поновлення на роботі в районний суд за місцем проживання Антонова.
Суддя відмовив Тараненку у прийнятті позовної заяви, пославшись на те, що відповідачем повинен бути не Антонов, а завод, і з позовом необхідно звертатись не за місцем проживання Антонова, а за місцем знаходження заводу. На постанову судді Тараненко подав скаргу, в якій просив скасувати постанову і спрямувати його заяву на розгляд суду, посилаючись на те, що трудовий договір відповідно до ст. 21 КЗпП укладається не з підприємством, установою, організацією, а з власником або уповноваженим ним органом.
Таким уповноваженим органом, на його думку, є сам директор заводу.
Як повинна бути вирішена справа? Мотивуйте своє рішення

Задача № 104
Токар механічного заводу Дубченко звернувся до директора заводу з проханням перевести його на таку ж роботу в інструментальний цех, який модернізовано, де встановлені нові станки та обладнання, внаслідок чого значно зріс заробіток. Начальник відділу кадрів роз'яснив Дубченку, що інструментальному цеху токарі потрібні, але станки там імпортні і не кожен токар заводу зможе там працювати.
Дубченко умовив начальника відділу кадрів перевести його на інструментальний цех з іспитовим строком в 1 місяць. По заводу було видано відповідний наказ про переведення з місячним іспитовим строком.
При закінченні цього строку було виявлено, що Дубченко не може належним чином виконувати роботу на новому обладнанні, тому його знову було переведено в механічний цех.
Не оспорюючи факту, що він належним чином не виконав роботу в інструментальному цеху, Дубченко звернувся з позовом про поновлення на роботі в інструментальному цеху, стверджуючи, що йому необхідно дуже мало часу, щоб належним чином освоїти нову техніку.
Вирішить цей спір.
Задача №105
Слюсаря третього розряду Ткаченка було прийнято на роботу в будівельне управління з тижневим строком випробування. На третій день роботи Ткаченко подав заяву про звільнення, в якій просив звільнити його з наступного дня, посилаючись на те, що строк випробування не закінчився, а тому він не зобов'язаний чекати закінчення двотижневого строку. Начальник будівельного управління запропонував Ткаченку пропрацювати з моменту подачі заяви два тижні, після чого його буде звільнено за власним бажанням.Як вирішити спір?
Задача № 106
Петрова 8 жовтня 2005 року була прийнята на посаду старшого інженера контори. 1 квітня 2006 року вона була переведена на посаду інженера із зменшенням окладу.
Зважаючи таке переведення неправильним, Петрова звернулась до суду з позовом про поновлення її на попередній роботі.
Чи правильні дії адміністрації, якщо врахувати, що за штатним розписом посада ст. інженера була ліквідована, а замість неї введена посада інженера?

Задача № 107
Позивач Домашенко з 1990 р. працювала на Київському заводі напівпровідникових приладів гардеробницею. Розпорядженням начальника адміністративно-господарського відділу заводу від 7 серпня 2005 р. вона була переведена двірником строком на 1 місяць по мотиву виробничої потреби.
Вважаючи переведення неправильним, Домашенко звернулась до суду з позовом про поновлення її на роботі.
В судовому засіданні було встановлено, що на підприємстві відчувається гостра нестача двірників, у зв'язку з чим і була переведена Домашенко. При цьому в наказі було зазначено, що переведення здійснюється на один місяць. Фактично переведення продовжувалось аж до звернення до суду, хоч письмової згоди на це Домашенко не давала.
В судовому засіданні було також встановлено, що переведення здійснювалось начальником адміністративно-господарського відділу заводу, який правом прийому на роботу, переведенням і звільнення з роботи не користувався.
Складіть письмовий проект рішення районного суду по цій справі.

Задача №108
Технолог Томашенко був попереджений про скорочення його з посади і дав згоду працювати в відділі технічного контролю заводу
Через декілька днів після переходу Томашенка на нову роботу на посаду технолога, де працював Томашенко, було прийнято Аверіна. В зв'язку з цим Томашенко оспорив переведення його на іншу роботу.
Заперечуючи проти позову, представник директора послався на те, що переведення Томашенка на іншу постійну роботу проведено за його згодою.
Які види переведень Ви знаєте? Чи правильні дії уповноваженого власником органу?

Задача №109
Директор державного підприємства зарахував на посаду не нормувальниці свою дочку Оксану. Голова профспілкового комітету висловив сумнів у законності таких дій директора і звернувся за порадою на юрисконсульта.
Дайте консультацію голові профкому від імені юрисконсульта. Якщо виявиться, що допущені порушення, як їх можна усунути?Задача №110
На малому підприємстві була вакантною єдина посада у відділі кадрів інспектора. Протягом довгого часу директор не міг підшукати для себе необхідного працівника, тому вирішив у порядку ст. 33 КЗпП України тимчасово призначити юрисконсульта Стесіна, не запитавши його згоди. За виконання обов'язків інспектора по кадрах Стесіну була встановлена доплата у розмірі 50 відсотків посадового окладу юрисконсульта.
Які порушення допущені у даному випадку?

Задача №111
Старший інженер конструкторського бюро Тихоненко у зв'язку із звільненням начальника бюро Потапова був переведенні тимчасово виконуючим обов'язки начальника конструкторського бюро до підшукання нового начальника. Через два місяці на посаду начальника бюро був призначений інженер Юшко, а Тихоненко повернутий на посаду старшого інженера.
Тихоненко з таким вирішенням питання не погодився і звернувся з позовом до суду про поновлення на роботі начальником бюро. Свої вимоги він мотивував тим, що відповідно до ст. 3 КЗпП без згоди працівника для заміщення посади можна переводити іншого працівника тимчасово. Оскільки посада начальника конструкторського бюро була вакантною, його призначення на цю посаду було постійним, тим більше, що право заміщення цієї посади належить директору.
Як повинен бути вирішений спір?

Задача № 112
Інженер Прошин, диспетчер технічного відділу, був призначений управляючим трестом, на посаду головного технолога одного із заводів тресту.
Оскільки завод знаходився в іншому місці, Прошин від переведення відмовився, у зв'язку з чим був звільнений згідно зі ст. 3 ст. 40 КЗпП України. В наказі зазначалось, що за три тижні до переведення Прошин уже мав дисциплінарне стягнення і взагалі проявляв недисциплінованість.
Прошин звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі.
Який порядок звільнення працівників при відмові від переведення на постійну роботу? Як повинен бути вирішений спір?

Задача № 113
Механік транспортного цеху Ясинський у зв'язку з виробничою потребою був переведений черговим слюсарем заводу, пропрацювавши 1 місяць і 5 днів, Ясинський став вимагати переддення на попередню роботу, в чому йому було відмовлено на тій підставі, що завод не має чергового слюсаря, в той час як роботу механіка виконують робітники транспортного цеху.
Як повинно бути вирішено питання про переведення Ясинського?

Задача №114
Головний інженер науково-виробничого об'єднання Славгородський був обраний заступником голови виконавчого комітету районної Ради народних депутатів і відповідно був звільнений з роботи за п. 5 ст. 36 КЗпП України.
Через п'ять років повноваження Славгородського як голови виконкому районної Ради закінчились і він звернувся до об’єднання з проханням надати йому попередню посаду головного інженера.
Директор об'єднання, пославшись на те, що об'єднання прийняло на посаду головного інженера Курпаса, який є досить кваліфікованим інженером, з своїми обов'язками успішно справиться, тому немає підстав для його звільнення.
Славгородський звернувся в суд із позовом, в якому, посилюючись на ст. 118 КЗпП України, просив поновити його на роботі.
Чи підлягає Славгородський поновленню на роботі? Чи може бути звільнений з роботи Курпас? Вирішить справу.

Задача № 115
Інженер виробничого відділу заводоуправління Дядьків був призначений головою профспілкового комітету заводу, яка виконувалась із звільненням від попередніх службових обов'язків. Відділ кадрів заводу підготував, а директор заводу підписав наказ про звільнення Дядьків з роботи на підставі п. 5 ст. 36 КЗпП України.
Дядьків з цим звільненням не погодився, пославшись на те що він, хоч і обраний головою профспілкового комітету, буде виконувати обов'язки інженера у повному обсязі.
Директор заводу, інженер за освітою, не знає, чи можеш не звільняти Дядьків з роботи, попросив юрисконсульта дати висновок по заяві Дядьків.
Яка Ваша думка з цього питання?

Задача №116
На заводі «Електроприлад» була проведена атестація інженерно-технічних працівників заводоуправління. Конструктор Сахнюк за наслідками атестації комісії був визнаним таким, що не відповідає займаній посаді і було запропоновано використати його на посаді техніка.
Через три місяці після проведення атестації Сахнюк був звільнений з роботи у зв'язку із скороченням штату.
Оскільки звільнення було проведене через три місяці, а при атестації відповідно до Положення про порядок проведення атестації звільнення може мати місце лише протягом двох місяців з дня проведення атестації, Сахнюк звернувся в суд про поновлення на роботі.
Чи підлягає його позов задоволенню? Чому?

Задача №117
Інженер Рибченко, який працював у плановому відділі заводу, систематично не виконував покладених на нього трудових обов'язків, за що був звільнений з роботи.
В описовій частині наказу про звільнення були зазначені кілька випадків помилок, що допустив Рибченко при проведенні розрахунків і при складенні звітів. В резолютивній частині однак зроблено посилання, що Рибченко звільнений з роботи у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді на підставі п 2 ст. 40 КЗпП України.
Своє звільнення з роботи Рибченко вважає неправильним, оскільки за період роботи він жодного разу не притягався до дисциплінарної відповідальності, а усні зауваження, що йому робилися, не можуть вважатися стягненням. Тому Рибченко звертається до Вас, з проханням поради про правильність складення заяви до органу про поновлення на роботі. Виконайте прохання Рибченка.
Задача№118
На засіданні профспілкового комітету проектного інституту було заслухано звіт про роботу пошукової групи, де було встановлено, що інженер Шариков не виконує покладених на нього обов'язків. Постановою профкому було рекомендовано директору звільнити Шарикова з роботи і, якщо директор погодиться з цією пропозицією, дати згоду на звільнення Шарикова.
Наказом по інституту інженера Шарикова було звільнено із роботи.
Чи правильні дії директора? Які підстави припинення трудових відносин? Які підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу? Чи підлягає виплаті вихідна допомога?

Задача №119
Степанюк працювала електрокраневою металобази. 4 квітня 2006 року вона подала заяву про звільнення її з роботи з 5 квітня. Оскільки за графіком 5 квітня для Степанюк був вільний день, а 6 і 7 квітня вихідні дні, наказ про звільнення Степанюк був виданий 8 квітня 1996 року із зазначенням, що звільнення проведене за ініціативою працівника.
Чи може мати місце звільнення з ініціативи працівника до закінчення 2-тижневого строку попередження?

Задача № 120
Прибиральниця Цуканова подала заяву про звільнення за власним бажанням, і відділ кадрів видав їй обхідний листок. Комендант будинку, до якого звернулася Цуканова, відмовився його підписати, оскільки вона не здала відро, яке було видане їй до роботи. Начальник відділу кадрів, посилаючись на відсутність підпису коменданта, затримав видачу трудової книжки на 6 днів, а бухгалтер без трудової книжки відмовилась провести розрахунок. Затримка трудової книжки позбавила Цуканову можливості влаштуватись на нову роботу. Як вправі поступити Цуканова?

Задача № 121
Гр. Коновалов, будучи непрацездатним у зв'язку з хворобою, 15 вересня подав заяву про звільнення з роботи, в якій вказав, що за станом здоров'я виконувати обов'язки більше зможе. Проте 22 вересня Коновалов видужав і приступив до виконання своїх службових обов'язків.
Чи вправі адміністрація в межах двотижневого строку звільнити Коновалова за поданою ним заявою? Чи може працівник попередити адміністрацію про звільнення в період тимчасової непрацездатності?


Задача № 122
Циганов протягом 2 років працював на будівництві по трудовому договору, укладеному на цей строк. Після закінченні строку договору, Циганов подав заяву про звільнення його роботи. Начальник будівництва наказу про звільнення Циганова не видав, пославшись на відсутність на будівництві кваліфікованих кадрів.
Через 3 місяці, використавши подану раніше Цигановим заяву, начальник будівництва звільнив з роботи Циганова.
Циганов оскаржив дії начальника управління до суду, посилаючись на те, що він дійсно раніше просив його звільнити роботи, але в даний час обставини змінились і він не мав звільнитися. Скорочення робітників на будівництві не було.
Яке рішення повинен винести суд?

Задача № 123
Молодий спеціаліст Крилов після закінчення вузу був направлений на завод на посаду конструктора. Через 6 місяців Крилов звернувся до комісії по трудових спорах з заявою про розірвання трудового договору на тій підставі, що адміністрація використовує його на посаді завідуючого технічним кабінетом до цього часу не надала житлової площі. Комісія по трудових спорах відмовила Крилову в задоволенні його вимог, оскільки він зобов'язаний, як молодий спеціаліст, пропрацювати на заводі 3 роки і з роботою завідуючого технічного кабінету справляється. Відносно житла йому обіцяли незабаром надати кімнату в новому будинку.
Як і хто може вирішити цей спір?

Задача № 124
Завідуюча секцією готового одягу універмагу Трефілова за допущені нею зловживання була притягнута до кримінальної відповідальності і перебувала під вартою протягом трьох місяців.
Після припинення органами прокуратури кримінальної справи Трефілової і за амністією адміністрація видала наказ про звільнення її з роботи на підставі п.7 ст. 36 КЗпП України.
Не погодившись із таким звільненням, Трефілова звернулась до суду з позовом про зміну формулювання наказу про звільнення і про визнання її звільненою за власним бажанням з виплатою зарплати за час вимушеного прогулу.
В судовому засіданні з'ясувалося, що Трефілова по своїй роботі систематично обраховувала покупців, у зв'язку з чим представник універмагу зажадав в суді вважати її звільненою не тільки по п.7 ст. 36 КЗпП України, а й по п. 2 ст. 41 КЗпП України в зв'язку з втратою довіри. Дисциплінарні стягнення до Трефілової не застосовувались.
Як вирішити справу? З яких підстав Трефілова може бути звільнена з роботи?Задача № 125
У зв'язку з скороченням штату, що викликане зміною профілю роботи підприємства, дирекція порушила питання про звільнення трьох робітників: шофера Корнєєва, який є членом профспілкового комітету; диспетчера Євгеньєву, яка має дитину віком 10 місяців; експедитора Хомякову, яка знаходиться на 5 місяці вагітності.
Які є підстави припинення трудових правовідносин з ініціативи власника або уповноваженого ним органу? Який порядок звільнення працівників з роботи?

Задача № 126
Орлов працював художником-декоратором Київської кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка. В зв'язку з скороченням обсягу роботи і враховуючи, що Орлов протягом тривалого періоду знаходився на простої, дирекція студії звільнила Орлова з роботи з виплатою вихідної допомоги.
Вважаючи звільнення неправильним, Орлов звернувся з позовом до суду. Для підтвердження своїх вимог Орлов представив протокол засідання бюро секції кіностудії, протокол розширеного засідання бюро секції художників, характеристики службових осіб, в яких дається висока оцінка якості роботи Орлов.
Яка підстава розірвання трудового договору використана керівництвом студії? Як слід вирішити дану справу?

Задача № 127
Кац працювала різноробочою будівельного управління і використовувалась адміністрацією для охорони об'єктів. Наказом від 6 березня, в числі інших робітників, Кац була звільнена з роботи за скороченням штату.
Посилаючись на те, що вона одинока і крім одержуваної зарплати інших джерел для існування не має, Кац звернулась до суду з позовом про поновлення на роботі.
Районний суд в позові Кац відмовив. На рішення суду позивачка принесла касаційну скаргу, а прокурор касаційний протест, де зазначається, що в будівельному управлінні № 143 скорочення штатів не мало місця, що позивачці належить переважне право залишення на роботі, а адміністрація мала можливість надати позивачці іншу роботу і що звільнення було проведене в період хвороби, і в яких просили рішення суду скасувати і справу направити на новий розгляд.
Дайте аналіз обставин, вказаних в касаційній скарзі і касаційному протесті.

Задача № 128
За вказівкою зав. відділу освіти про скорочення штату працівників вчителька молодших класів середньої школи Савченко була звільнена за скороченням штату (п. 1 ст. 40 КЗпП України) вважаючи звільнення неправильним, Савченко звернулась до суду з позовом про поновлення на роботі. В заяві вона зазначила, що є студенткою заочного відділення педагогічного університету і має двох утриманців, в школі працює вже 5 років. Залишений на роботі Грибов має вищу освіту, але в школі працює лише 6 місяців, а стаж його педагогічної роботи взагалі 2 роки, утриманців не має. В суді було встановлено, що на засіданні профспілкового органу із 7 членів профспілкового органу були присутні лише 5, при цьому один з них голосував проти звільнення Савченко. Таким чином, постанова профспілкового комітету прийнята менше, ніж 2/3 членів профспілкового органу.
Які докази підтверджують наявність підстав для скорочення чисельності штату працівників?
Хто має переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці? Чи має юридичне значення постанова профспілкового органу? Яке рішення має винести суд?

Задача № 129
У зв'язку із змінами в організації виробництва і праці на підприємстві проводиться скорочення штату і звільнення працівників. Усіх тих, хто намічений на звільнення, попередили про майбутнє звільнення за два місяці. Частина працівників підшукала собі іншу роботу і звернулись до директора з проханням звільнити їх за п. 1 ст. 40 КЗпП України до закінчення двох місяців.
Директор побоюється, що при звільненні за п. 1 ст. 40 КЗпП України до закінчення строку попередження, служба зайнятості стягне з підприємства великий штраф, тому дав згоду на звільнення до п. 2 ст. 36 або ст. 38 КЗпП України.
Як, на Вашу думку, може бути вирішене це питання?
Аргументуйте своє рішення.

Задача № 130
На підприємстві скорочення штату і працівники попереджені про звільнення. Частина з них підшукала собі іншу роботу і хоче, щоб їх звільнили за п. 1 ст. 40 КЗпП України до закінчення двомісячного строку попередження.
Адміністрація підприємства заявила, що до закінчення двомісячного строку вона може звільнити працівників тільки на підставі ст. 38 КЗпП України.
Як у даному випадку повинно бути вирішене непорозуміння між сторонами?

Задача № 131
Доценко був прийнятий на роботу шляхом укладення контракту. Задовго до закінчення строку контракту Доценко був звільнений з роботи за скороченням штату на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України.
Оскільки звільнення було проведене з порушенням закону, суд поновив Доцента на попередній посаді. При виконанні рішення суду виникло питання, чи є чинним контракт, що був укладений до звільнення, чи у даному випадку трудові відносини Доценка з організацією є на невизначений строк? Яка Ваша думка з цього питання?
Задача № 132
При скороченні штату проектно-кошторисної контори інспектор контрольної групи Малий був звільнений з роботи у зв’язку з невідповідністю умовам роботи в цій групі. На посаду, що звільнилась, був призначений Савін, який раніше працював в плановому відділі.
Не погодившись із звільненням, Малий звернувся до суду позовом, посилаючись на те, що його посада не скорочувалася, стаж роботи його на посаді більше ніж у Савіна і що на його утриманні знаходиться дружина.
Представник відповідача, заперечуючи проти позову, представив докази про низьку виробничу кваліфікацію Малого.
Як треба вирішити спір?

Задача № 133
При скороченні обсягу роботи на підприємстві проводилась певна робота по працевлаштуванню працівників. Робітник Костенко, якому стало відомо про підготовку такого звільнення, 2 жовтня подав заяву про звільнення в зв'язку з тим, що він підшукав собі нову роботу, до якої хоче приступити 3 жовтня.
Адміністрація дільниці задовольнила прохання Костенка, але при видачі трудової книжки записала, що він звільнений за власним бажанням.
Чи правильні дії адміністрації?

Задача № 134
У березні 2003 року Карпінська була прийнята на посаду касира-прибиральниці перукарні Узинського комбінату комунальних підприємств, а в квітні 2003 року була переведена без її згоди гардеробницею бані. За протестом прокурора на законність переведення Карпінська в вересні 2003 року була поновлена на попередній посаді.
1-го лютого 2004 року Карпінська була звільнена з роботи за скороченням штату по п.1 ст. 40 КЗпП України.
Зважаючи своє звільнення неправильним, Карпінська звернулась до суду з позовом про поновлення її на роботі касира-прибиральниці та про стягнення зарплати за вимушений прогул.
При розгляді справи в суді було встановлено, що кількість посад за штатним розписом не змінилась, але перукарня не виконує плану, тому завідуючий вирішив зменшити витрати на утримання персоналу.
У судовому засіданні також було встановлено, що до видання наказу про звільнення профспілковий комітет не міг зібратись, бо половина членів комітету хворіла грипом. Згоду на звільнення тимчасово дав голова місцевого комітету, а коли члени комітету вийшли на роботу, 4 лютого 2004 р., тимчасова згода голови комітету була оформлена на засіданні як згода профспілкового комітету на звільнення.
Чи мав начальник Узинського комбінату комунальних підприємств право на звільнення Карпінської з роботи?Задача №135
Беззубченко працював у Фастівській середній школі викладачем історії, географії і трудового навчання. З 1 вересня 2003 року він не був укомплектований як викладач на 20032004 навчальний рік і не був допущений до роботи з 1 вересня директором школи.
Беззубченко звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі і стягнення зарплати за час вимушеного прогулу. Пізніше позивач змінив свої вимоги і просив визнати звільнення неправильним і стягнути зарплату за час вимушеного прогулу, оскільки з 10 вересня 2003 року він працював в іншій школі. В судовому засіданні було встановлено, що директор школи не допустив Беззубченка до роботи без наказу відділу освіти про його звільнення з роботи, що такий наказ було видано пізніше.
Районний суд стягнув на користь Беззубченка зарплату за час вимушеного прогулу з 1 по 10 вересня 2003 року. В решті позову йому було відмовлено.
Беззубченко звернувся з касаційною скаргою до міськрайонного суду.
Якою за змістом повинна бути ухвала міськрайонного суду?

Задача № 136
Іванова працювала викладачем математики в 5-7 класах школи №44 м. Києва. В серпні 2007 року Чайка була переведена на посаду вихователя групи продовженого дня в зв'язку з тим, що не забезпечувала викладання математики.
Вважаючи це переведення неправильним, Чайка звернулась до суду з позовом про поновлення на роботі викладача і виплати заробітної плати за час вимушеного прогулу.
Районний суд в позові Чайці відмовив. Після розгляду справи обласним судом адміністрація отримала згоду профспілкового комітету на звільнення і наказом 1 20 жовтня 2007 року змінила попередній наказ, звільнила Чайку з 20 жовтня 2007 року по невідповідності займаній посаді, і в порядку працевлаштування надала їй роботу вихователя групи продовженого дня. Чайка не погодилась із цим наказом і зажадала її поновлення.Чи законні вимоги Чайки?

Задача № 137
Доцент Манушкін уклав з Інститутом управління і права контракт, в якому Манушкіну заборонялась робота за сумісництвом в іншому ВУЗі. Також передбачалось, що у випадку порушення цього обмеження працівник може бути звільненим з роботи.
Пізніше виявилось, що Манушкін працює за сумісництвом в Педагогічному інституті, тому ректор Інституту управління і права видав наказ про звільнення Манушкіна з роботи на підставі п. 8 ст. 36 КЗпП України.
Чи не допущено у даному випадку порушення закону? Чи є у Манушкіна перспектива бути поновленим в судовому порядку?

Задача № 138
На опалювальний сезон з 15 жовтня по 15 квітня в котельню було прийнято кочегаром Солонька. У зв'язку з похолоданням в квітні Солонько фактично працював до 30 квітня. При звільненні постало питання про підставу припинення трудового договору: як сезонного чи як постійного працівника?
Як Ви вважаєте, яка підстава повинна бути застосована у даному випадку? Яка різниця між цими підставами?

Задача № 139
Петров був прийнятий на роботу завідувачем гаража малого підприємства «Радість». Власник цього підприємства через якийсь час створив ще одне підприємство в тому ж населеному пункті, зареєструвавши його під назвою «Щастя», на яке і був переведений Петров, завідувачем гаража з тією ж оплатою і тими ж умовами праці.
Петров вважає, що у даному місці має випадок переведення на постійну роботу без його згоди, тому звернувся в суд з позовом про поновлення на роботі. Власник в судовому засіданні заперечував проти позову, посилаючись на те, що Петров укладав трудовий договір саме з ним, власником, а не підприємством «Радість», тому він вправі без згоди працівника переміщувати його на таку ж посаду без змінення спеціальності, кваліфікації та істотних умов праці. Саме таке переміщення Петрова відбулося.
Визначіть, що мало місце у даному випадку: переведення чи переміщення? Яке рішення повинен постановити районний суд?

Задача № 140
Деркач, що працював за сумісництвом, був звільнений з роботи за дисциплінарний проступок на підставі по п. З ст. 40 КЗпП.
Деркач оскаржив звільнення до районного суду, посилаючись на те, що проступок, який він скоїв, єдиний за весь рік роботи, з нього ніхто пояснень не брав, порушені строки накладення стягнення. В судовому засіданні представник відповідача, заперечуючи ; проти позову, підтвердив, що Деркач працював як сумісник, а тому до нього не повинен застосовуватись порядок, передбачений для дисциплінарних звільнень штатних працівників.
Чия точка зору більше відповідає закону?

3адача № 141
Директор науково-дослідного інституту звільнив з роботи наукового співробітника Номаканова, який працював за сумісництвом, по мотиву, що на цю посаду прийнято нового працівника. Номаканов, вважаючи що нового працівника прийнято на нову роботу, із звільненням погодився і його не оскаржив.
Але через три місяці після звільнення він довідався, що на посаду прийнято також сумісника. Номаканов звернувся до юридичної консультації за допомогою, чи може він оскаржити своє звільнення і чи може він поновитись на роботі?Задача № 142
Директор малого підприємства вирішив звільнити з роботи головного бухгалтера Плестакова, який працював за сумісництвом, і прийняти на роботу головним бухгалтером постійного працівника. При підготовці наказу виникло питання, яке формулювання причин звільнення необхідно вказати і на яку конкретно статтю КзПП необхідно послатись при звільненні Плестакова? Допоможіть директору вирішити питання.

Задача № 143
Внаслідок приватизації державного підприємства, підприємство «Кінап» стало відкритим акціонерним товариством. Загальні збори акціонерів, розглянувши звіт про економічний та господарський стан підприємства, поставили перед правлінням товариства завдання провести скорочення кількості працюючих і тим зменшити витрати на утримання управлінського персоналу
Юрисконсульт підприємства виступив проти таких дій пояснивши те, що розірвання трудового договору з працівниками підприємства, що приватизоване, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається.
Як у дійсності вирішується питання про розірвання трудового договору з працівниками приватизованих підприємств?

Задача № 144
Заславський працював викладачем англійської мови державних курсів іноземних мов. 23 лютого загальні профспілкові збори зажадали звільнення Заславського з роботи, оскільки він не забезпечував учбову і виховну роботу. Профспілковий комітет на курсах не обирався, а є тільки профспілковий організатор, не звертаючись до якого, адміністрація 23 лютого звільнила Заславського з роботи.
Заславський оскаржив дії адміністрації до суду. Чи є вимога профспілкових зборів про звільнення Заславського обов'язковою для адміністрації? З яких підстав проведено звільнення? Як вирішити справу?

Задача N° 145
Юрисконсульт комбікормового заводу Винокур був звільнений з роботи по п.2 ст. 40 КЗпП України, в зв'язку з відсутністю у нього спеціальної освіти. Винокур оскаржив дії адміністрації до районного суду.
Як слід вирішити справу?

Задача №146
Сербина працювала провідником вагонів Київського резерву провідників. Згідно існуючих правил особи, які працюють на залізничному транспорті на певних посадах, повинні проходити періодичні медичні огляди. Під час проходження огляду виникла потреба провести медичне обстеження Сербиної в стаціонарних умовах, від чого вона відмовилась. Наказом від 7 травня 2008 р. Сербина була переведена провідником по охороні вагонів, тобто на роботу, не пов’язану з виїздом. Від цього переведення Сербина відмовилась і на ІТУ не вийшла, у зв'язку з чим була звільнена з роботи на підставі п. 4 ст. 40 КЗпП України. Чи правильно проведене звільнення Сербиної? Складіть письмовий проект позовної заяви.
Задача 147

Шадського з 1 лютого 2007 року було прийнято кочегаром міської клінічної лікарні. З листопада 2006 року в тій же лікарні кочегаром працювала дружина Шадського Калинчук.
За попереднім погодженням з профспілковим комітетом Головний лікар звільнив Калинчук по невідповідності займаній роботі, оскільки вона не має документа, що дає право на роботу кочегаром газових установок; Шадського за появу на роботі в нетверезому стані 9 березня 2007 року звільнили. Вважаючи звільнення неправильним, Шадський і Калинчук звернулися до суду з позовом про поновлення на роботі та виплати заробітної плати за час вимушеного прогулу. Свої вимоги Шадський мотивував тим, що він звільнений без згоди профспілкового органу. Калинчук посилалась на те, що хоч вона була кочегаром, фактично вона виконувала роботу двірника, а тому просила поновити її на роботі двірника лікарні. Як вирішити справу? Чи зобов'язана адміністрація в виплатити Шадському і Калинчук вихідну допомогу?

Задача N° 148
Електрозварника Управління захисних споруд Сєдого звільнено з роботи за пияцтво, хуліганство. Доказів про те, що позивач не справляється з дорученою йому роботою за станом здоров'я, відповідач суду не представив. Яке рішення повинен винести суд?

Задача № 149
Желіховська працювала прибиральницею Центрального Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників народної освіти України. Наказом від 3 березня 2006 р. Желіховська звільнена з роботи за систематичне порушення трудової дисципліни. Вважаючи звільнення неправильним, Желіховська звернулась до суду з проханням поновлення на роботі. Складіть проект позовної заяви про незаконне звільнення та поновлення на роботі.

Задача 150
Скачков працював радіомеханіком IV розряду в Київському радіотелевізійному ательє № 4. Наказом від 4 травня 2008 року Скачков був звільнений з роботи у зв'язку з неможливістю виконувати трудові обов’язки за станом здоров'я. Посилаючись на те, що звільнення проведене з підстави, не передбаченої законом, без попередньої згоди профспілкового комітету, Скачков звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі і стягнення коштів за час вимушеного прогулу.

Задача №151
Гаранін В.Г. працював слюсарем в об'єднанні «Волиньгаз», 17 лютого його було звільнено з роботи на підставі п. 7 ст. 4 КЗпП України за те, що 10 лютого він перебував на роботі у нетверезому стані. Гаранін, вважаючи звільнення неправильним, оскільки 10 лютого він спиртних напоїв не вживав, звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.
Під час розгляду в суді справи, Гаранін пояснив, що коли його 10 лютого звинуватили у вживанні спиртних напоїв, він став вимагати медичного огляду, у зв'язку з чим його і робітників Бугайчука та Кушнірчука було доставлено в облнаркодиспансер для обстеження. В диспансері була велика черга, представники адміністрації не стали чекати і залишили диспансер. Коли підійшла черга на обстеження медичні працівники відмовились їх обстежувати, пославшись на те, що у робітників не було направлення на обстеження.
Допитані як свідки Бугайчук і Кушнірчук пояснили, що ні вони, ні Гаранін у той день спиртних напоїв не вживали і коли б вони були обстеженими, то висновок для них був би позитивним. Адміністрація на доказ того, що Гаранін був у нетверезомі стані, подала письмове свідчення робітника Галянта, який в судове засідання не з'явився.
Як повинна бути вирішена справа? Чи має значення та обставина, що Гаранін не був відсторонений від роботи? У письмовому свідченні Галянт вказував, що Гаранін вживав спиртні напої під час роботи разом з Бугайчуком і Кушнірчуком. Чи заслуговують на увагу покази таких свідків? Складіть рішення по даній справі.

Задача № 154
Бутенко працював сторожем в Таращанському ощадному банку. Наказом керуючого банку Бутенка було звільнено з роботи з формулюванням: «... за сон на посту, незабезпечення охорони цінностей і невиконання розпорядження керуючого» Бутенко, звернувся до суду з позовом про поновлення на роботу і про виплату заробітної плати за вимушений прогулу. При розгляді справи в суді було встановлено, що позивача звільнено з роботи за те, що він несвоєчасно відповів керуючому банку на стук у вікно і не впустив його в приміщення банку в 2 години ночі. Яке рішення повинен прийняти суд?

Задача № 155
Кнорозок працював черговим електриком заводу медичних препаратів. Наказом від 28 травня 2006 року Кнорозок був звільнений з роботи за систематичне порушення трудової дисципліни. Приводом для звільнення послужила відмова Кнорозок ліквідувати несправність сушильної шафи 2 квітня 2006 року, внаслідок чого робота дільниці була затримана на 2 години.
Раніше до Кнорозка застосовувалося дисциплінарне стягнення (29.04.2005 р.) і тричі він був позбавлений премії (28.10.2005 року, 26.01.2006 року та 6.10.2005 року). Кнорозок звернувся до суду. Чи мала дирекція заводу підстави для звільнення Кнорозка? Як вирішити справу?

Задача № 156
Пейсах працювала в управлінні «Київенерго» контролером-монтером. 20 січня 2006 року в зв'язку з одруженням Пейсах не вийшла на роботу, за що і була звільнена як за прогул без поважної причини.
Вважаючи звільнення неправильним, Пейсах звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі. Як вирішити спір? Які причини відсутності слід розуміти поважними?

Задача № 157
Янковський з жовтня 2007 року працював майстром оздоблювальних робіт в БМУ № 38. 29 грудня 2007року Янковського було звільнено з роботи як забезпечуючого роботу майстра. Вважаючи звільнення неправильним по суті, а також, пославшись на те, що адміністрація звільнила його без попередньої згоди профспілки, Янковський звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі і стягнення зарплати за час вимушеного прогулу. З чиєї ініціативи і на якій підставі звільнений Яновський? Як вирішити справу, якщо на день її розгляду, тобто 1 лютого 2008 року, Янковський працює в БУ Київського облбудтресту і залишати цю роботу не бажає? Чи підлягають стягненню на користь Янковського грошова
сума (зарплата за час вимушеного прогулу і вихідна допомога)?

Задача №158
Остапченко працював токарем в Чорнобильському районному об'єднанні «Сільгосптехніка». Наказом по Чорнобильському районному об'єднанню «Сільгосптехніка» від 4 листопада 2005 року Остапченко був звільнений з роботи по п. 4 ст. 41 КЗпПП України. В наказі було посилання на прогул, що виразився в тому, що Остапченко, з'явившись 3 листопада 1995 року на роботу о 8 годині ранку, працював до 11 годин, після чого самовільно залишив роботу і був відсутній до кінця робочого дня.
Профспілковий комітет дав згоду на звільнення Остапченко 6 листопада 2005 року на підставі п. З ст. 40 КЗпП України за порушення трудової дисципліни.
В судовому засіданні представник відповідача та 3 особа по справі управляючий об'єднанням пояснили, що Остапченко молодий робітник, який успішно освоює кваліфікацію, факти порушення ним трудової дисципліни мали місце і раніше але адміністрація реагувала на них усними зауваженнями.
Яке рішення повинен винести суд?

Задача № 159
До юридичної консультації Донецької обласної ради професійних спілок надійшов лист від шахтного комітету профспілки шахти № 5 «Великомостовська» такого змісту: «На підставі якого пункту ст. 40 КЗпП України 2 чи 5 підлягають звільненню інваліди праці внаслідок трудового каліцтва» В п. 5 ст. 40 КЗпП України зазначено, що працівниками, які втратили працездатні у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності. Виходить, що інвалідів від трудового каліцтва необхідно звільняти за п. 5 ст. 40 КЗпП України, який в цій частині передбачає самостійну підставу для розірвання трудового договору. В той же час, виникає сумнів, чи не слід розривати трудовий договір з інвалідами від трудового каліцтва на підставі п. 2 ст. 40 КЗпП України з виплатою вихідної допомоги. Складіть письмову відповідь на цей запит.

Задача № 160
Бухгалтер Овчиннікова за попередньою згодою профспілкового комітету була звільнена з роботи в зв'язку з поновленням на роботі Шелехова, який раніше працював на посаді бухгалтера.
Не погоджуючись із звільненням, Овчиннікова звернулась до суду з позовом про поновлення на роботі, в якій, посилаючись на свою вагітність, просила поновити її на роботі.
Який порядок звільнення з роботи вагітних жінок? Чи правильні дії адміністрації?

Задача №161
Глібов працював механіком вантажного автопарку № 13. Посилаючись на те, що під час чергування 1718 березня 1996 року Глібов був у нетверезому стані, адміністрація автопарку звільнила його з роботи. Глібов заперечував той факт, що він перебував у нетверезому стані, тому звернувся до суду з позовом про поновлення його на роботі.
Як вирішити спір?

Задача №162
Гр. Куприянова з 1989 року працювала інженером на Боргівському заводі медичних препаратів. За наслідками атестації, що проводилась в 1994 році, Куприянова була визнана такою, що не відповідає посаді. На підставі цієї атестації Куприянова була звільнена з роботи. Вважаючи звільнення з роботи неправильним, Куприянова звернулась до суду з позовом про поновлення на роботі, мотивуючи свої вимоги тим, що атестаційна комісія не надала їй часу для виправлення виявлених недоліків. Крім того, Куприянова зазначила, що законодавство про працю, зокрема ст. 40 КЗпП України встановлює вичерпний перелік підстав для звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, такої підстави для звільнення за наслідками атестації, не передбачає. Як вирішити справу?

Задача № 163
Громадянин Клименко працював збирачем разового збору на Рокитнянському ринку, за умовами неповного робочого дня, з оплатою праці 0,5 ставки. Стягуючи з продавців разовий збір, Клименко не завжди видавав їм квитанцію, а одержувані гроші привласнював. При виявленні цих порушень Клименко був звільнений з роботи, з чим не погодився і звернувся до районного суді з позовом про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.
Суд Рокитнянського району позов Клименка задовольнив, мотивуючи своє рішення тим, що адміністрація ринку, встановивши зловживання з боку Клименка, повинна була передати матеріали про зловживання позивача в органи прокуратури про порушення кримінальної справи.
В протесті ставилось питання, що в разі встановлення помилки дирекції ринку в правильності кваліфікації підстав для розірвання трудового договору судові органи повинні змінити підставу звільнення і привести її у відповідність з чинним законодавством.
Складіть постанову президії обласного суду.
Задача № 165
Бригада продавців, з якою укладено договір про повну матеріальну відповідальність, виразила недовіру члену бригади продавцю Шевельовій і звернулася до директора універмагу з проханням звільнити її з роботи.
Директор універмагу відповів бригаді, що вона не володіє правами юридичної особи, тому ставити питання про звільнення працівника не вправі.
Як повинно бути вирішене питання?

Задача № 166
Ройтер працював з 1989 року завідуючим складом госпрозрахункової бази постачання. Наказом від 29.03.1993 року Ройтера було звільнено з роботи в зв'язку з втратою довіри. Посилаючись на те, що він звільнений з роботи без попередньої згоди профспілкового комітету, Ройтер звернувся до суду з позовом про поновлення його на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Як вирішити справу? Чи підлягає стягненню зарплата і який порядок обчислення?

Задача №167
З підстав вчинення аморального проступку, несумісним з продовженням даної роботи, був звільнений методист кабінету правового виховання Пилипів. Аморальний проступок не був пов'язаний з виконанням трудових обов'язків.
У судовому засіданні при розгляді справи факт скоєння аморального проступку був підтверджений конкретними фактами. За поданням завуча школи профспілковий орган дав згоду на звільнення методиста. На засіданні профспілкового органу були присутні 6 чоловік з дев'яти його членів.
Які категорії працівників можуть бути звільнені за п. З ст. 41 КЗпП України?
Чи правомірно звільняти на підставі п. З ст. 41 КЗпП України за вчинення аморального проступку, що не пов'язаний з ви конанням трудових обов'язків?
Чи має юридичне значення згода профспілкового органу?
Чи підлягає методист поновленню на роботі? Чому?

Задача № 168
Майстер виробничого навчання Кропив'яний, 6 червня перебував у нетверезому стані в парку культури, був затриманий працівниками міліції, про що було повідомлено директора ПТУ. 7 червня Кропив'яний по пошті листом надіслав заяву про звільнення за власним бажанням, яку директор ПТУ отримав 9 червня.
З 17 по 20 червня Кропив'яний був тимчасово непрацездатним, а на 22 червня був запрошений на засідання профспілкового органу, на якому розглядалося питання про дачу згоди та звільнення на підставі п. З ст. 41 КЗпП України.
Кропив'яний відмовився від участі в засіданні профспілкового органу, оскільки вважав протизаконним розгляд питав про його звільнення за п. З ст. 41 КЗпП України. Враховуючи те, що Кропив'яний з 21 червня на роботу не виходив, профспілковий орган дав згоду на його звільнення, але не за п. З ст.41 КЗпП України, а за п. 4 ст. 40 КЗпП України.
Кропив'яний вимагав звільнення за власним бажанням на підставі заяви, яку він написав 7 червня. Чи є вчинений Кропив'яним проступок аморальним? Які категорії працівників підлягають звільненню за вчинення аморального проступку?
Ваша мотивована думка з приводу рішення профспілкового органу та щодо того, чи підлягає вимога Кропив'яного задоволенню?

Задача№169
На підприємстві організовані і діють три профспілкові організації. Інженер Маслюк є членом двох з них. За систематичне порушення трудової дисципліни дирекція підприємства вирішила поставити питання про звільнення Маслюка за п. З ст. 40 КЗпП України. Виникло питання, до якого з профспілкових органів треба звернутися з клопотанням про згоду на звільнення? Чи | необхідно дві згоди на звільнення? Яка ваша думка з цього приводу?

Задача № 170
Підземний робітник тресту «Метробуд» Фурсов допустив порушення трудової дисципліни з'явився на роботі в нетверезому стані. При підготовці матеріалів на звільнення виявилось, що Фурсов є членом профспілки працівників вугільної промисловості, яка не має нічого спільного з метробудом.
Згода якого профспілкового органу необхідна для звільнення Фурсова з роботи?

Задача № 171
Провідник вагонів ст. Київ, Міщенко у вільний від роботи день був викликаний супроводжувати оформлений додатковий поїзд. Міщенко з'явився на роботу, але оскільки він був у нетверезому стані, адміністрація не допустила його до роботи, а на наступний день видала наказ про його звільнення. Вважаючи звільнення неправильним, Міщенко подав до районного суду позовну заяву про поновлення на роботі. Як повинен бути розглянутий даний спір?

Задача № 172
Одержавши відпустку тривалістю 24 календарних дні, бухгалтер Давидов подав адміністрації заяву про звільнення з роботи за власним бажанням. Адміністрація відмовилась розірвати трудовий договір, посилаючись на те, що він буде розірваний тоді, коли Давидов повернеться з відпустки і відпрацює двотижневий строк.
Чи правильні дії адміністрації?

Задача №173
Денисов 15 травня подав заяву про звільнення його за власним бажанням з роботи завідуючого складом облкниготорг. Оскільки адміністрація наказ про звільнення не видала, Денисов 27 травня подав заяву, в якій просив попередню заяву від 15 травня вважати недійсною. Проте адміністрація, до закінчення двотижневого строку, 28 травня видала наказ про звільнення Денисова за власним бажанням і провела розрахунок.
Чи правильні дії адміністрації? В якому порядку Денисов може оскаржити своє звільнення? Що має місце у даному випадку: звільнення з ініціативи працівника чи з ініціативи уповноваженого власником органу?


Задача № 174
Інженер по монтажу Тимонін з 1 серпня був зарахованим на тимчасову роботу. 27 серпня Тимонін подав заяву про звільнення за власним бажанням.
Як повинна поступити адміністрація? Після закінчення якого строку Тимонін вправі не виходити на роботу?

Задача №175
Петров працював продавцем палатки № 73 від магазину Червоногвардійського харч торгу, м.Дніпропетровська. Петров часто хворів і перебував у лікарні. 14 грудня 2005 року Хандрико подав заяву про звільнення його з роботи за власним бажанням, на якій директор торгу 17 грудня написав резолюцію про згоду на звільнення. До закінчення двотижневого строку Хандрико 21 грудня відізвав свою заяву про звільнення за власним бажанням, але адміністрація 22 грудня не допустила його до роботи. 4 січня 2006 року директор торгу видав наказ, в якому зазначалось, що Хандрико з 14 грудня скоїв прогул без поважних причин, за що і звільняється з роботи. Хандрико звернувся з позовом до суду. В своїй позовній заяві він зазначив, що після лікарні він не міг вийти на роботу, оскільки переніс важку операцію, а адміністрація надати чергову відпустку відмовилась. Тому він і подав заяву про звільнення. З 14 грудня на роботу він дійсно не виходив, бо після розмови з директором торгу, якому подав заяву, вважав себе звільненим.
Пізніше, коли йому стало відомо, що наказ про звільнення не видавався, а стан його здоров'я покращився, він відізвав позовну заяву про звільнення, вийшов на роботу, але до роботи не був допущений. Як слід вирішити дану справу?
|
Задача № 176
Мусієнко з 1 жовтня 2005 року працювала гладильницею в Білоцерківському комбінаті побутового обслуговування. Наказом від 1 лютого 2006 року вона була звільнена з роботи за мотивом закінчення строку сезонних робіт. Вважаючи своє звільнення неправильним, Мусієнко звернулась до суду з позовом про поновлення на роботі. В судовому засіданні було встановлено, що як в наказі про прийняття на роботу, так і в наказі про звільнення, Мусієнко зазначалась як сезонний працівник. Чи підлягає задоволенню позов Мусієнко?

Задача №177
Гейко працював у Миронівському інкубаторі сортувальником.
Наказом від 23 серпня 2005 року він був звільнений з роботи за скороченням штату як сезонний працівник без погодження питання з профспілковим комітетом. Вважаючи звільнення неправильним, Гейко звернувся до суду, з позовом про поновлення на роботі. Розглянувши матеріали справи, районний суд встановив, що Гейко до звільнення працював на станції безперервно протягом трьох років. Яке рішення повинен прийняти районний суд?
Задача № 178
Наказом директора Українського науково-дослідного інституту фізіології рослин механіка АТС цього інституту Бондаренка, було переведено на посаду механіка в групу електриків. Бондаренко, посилаючись на те, що він переведений на роботу іншого профілю, до цієї роботи не приступив і був звільнений за прогул без поважних причин (питання про звільнення профспілковим комітетом не розглядалось).
Районний суд, куди звернувся Бондаренко з позовом про поновлення його на роботі, задовольнив позов Бондаренка, поновивши його на роботі на посаді механіка АТС. При розгляді справи в касаційній інстанції за скаргою інституту, представник інституту просив рішення суду змінити і виключити з нього вказівку про поновлення на роботі механіка АТС, оскільки ця посада ліквідована в день розгляд справи в касаційній інстанції. Якою повинна бути ухвала обласного суду?

Задача № 179
Риндін в 2002 році закінчив гірничий технікум і був направлений на роботу в пусконалагоджувальне управління в м. Кривий Ріг. У зв'язку з незабезпеченням його квартирою, подав заяву про звільнення, залишив роботу і став працювати в Криворізьких центральних майстернях по ремонту і виготовленню гірничого електрообладнання.
За протестом прокурора адміністрація скасувала свій наказ про прийняття на роботу і звільнила Риндіна, після чого звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі. Районний суд поновив Риндіна на роботі, пославшись що звільнення було проведене без згоди профспілкового комітету. Судова колегія в цивільних справах Верховного Суду України за протестом прокурора рішення районного суду скасувала і зазначила, що особи, які закінчили вищі і середні спеціальні заклади, зобов'язані не менше трьох років працювати на підприємстві, установі, організації, куди вони направлені на роботу. Трудовий договір цих осіб з іншим підприємством, установою, організацією є недійсним, як укладений в обхід закону, тому на визнання договору недійсним попередня згода профкому не потрібна. В зв'язку з цим судова колегія Риндіну в позові про поновлення на роботі відмовила. Чи можуть визнаватись трудові договори недійсними? У якому порядку повинні припинятись трудові договори при порушенні встановлених правил прийому на роботу?

Задача № 180
Князєв у 2002 році уклав трудовий договір з інститутом механіки НАН України про роботу на посаді старшого інженера лабораторії моделювання конструкцій з полімерів. За протестом прокурора м.Києва, Князєв наказом від 22 вересня 2003 року був звільнений з роботи без попередньої згоди профспілкового комітету як молодий спеціаліст, що відпрацював за призначенням роки після закінчення інституту. За позовною заявою Князєва, суд Радянського р-ну м. Києва поновив його на роботі. На рішення суду прокурор м. Києва приніс протест, в якому
посилаючись на те, що в даному випадку мова йде не про «розірвання трудового договору, а про визнання його недійсним, укладеного в обхід закону, просив рішення суду скасувати». Президія Київського обласного суду, розглянувши протест, зазначила, що Кодекс законів про працю України не передбачає можливості звільнення з роботи осіб як таких, що не відпрацювали
після закінчення учбових закладів за призначенням три роки. Звільнення було без згоди профспілкового органу. Трудове законодавство встановлює лише форму припинення трудового договору це його розірвання, припинення трудового договору шляхом визнання його це дійсним закон не передбачає. За таких обставин рішення районного суду, яким поновлено позивача на роботі, цілком обгрунтоване і підстав до його скасування немає.
Чи можуть визнаватись трудові договори недійсними? У якому випадку повинні припинятись трудові договори при порушенні встановлених правил прийняття на роботу?

Задача №181
Офіціантка ресторану «Моряк» Кравченко на вимогу про необхідність пройти чергове медичне обстеження відповіла негативно і на медичний огляд не з'явилась.
Директор ресторану звернувся до юрисконсульта за юридичною консультацією. Якою повинна бути відповідь юрисконсульта?

Тема 7 РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ
Задача № 182
Адміністрація механічного заводу уклала трудову угоду з художником Колесовим про художнє оформлення заводу до дня святкування 1 травня. Оскільки часу до свята залишалось мало, Колесов запевнив адміністрацію, що він буде працювати по 9 10 годин в день, а художнє оформлення заводу до свята закінчить.
Голова профспілкового комітету, вбачаючи в угоді адміністрації і Колесова порушення трудового законодавства, яке полягало, на його думку, в тому, що збільшена тривалість робочого часу без дозволу профспілки фактично є надурочними роботами, звернувся до директора заводу з вимогою про обмеження робочого дня Колесова 8 годинами.
Чи правильні вимоги голови профкому? Що слід розуміти під робочим часом?

Задача № 183
Йдучи на роботу, робітник Горев був затриманий на прохідній зв'язку з тим, що у нього не було перепустки. За вимогою охорони Горев дав письмове пояснення, при яких обставинах він загубив перепустку, після чого з розпорядження адміністрації його було допущено до роботи.
Оскільки до роботи Горев приступив через одну годину після початку, в табелі було відмічено, що він працював в цей день 7 годин, відповідно до чого йому і була виплачена зарплата. Посилаючись на те, що він, як погодинник, знаходився на заводі протягом 8, а не 7 годин і що зарплата повинна бути йому виплачена за 8 годин, Горев звернувся зі скаргою до комісії по трудових спорах.
Чи правильні вимоги робітника Горева? Що слід розуміти під робочим часом?
Задача № 184
Адміністрація заводу передала виконання обов'язків по обліку цінностей по матеріальному складу бухгалтеру розрахункової групи Пронцевському.
Пропрацювавши декілька днів, Пронцевський прийшов до висновку, що протягом 8-годинного робочого дня виконати обсяг покладених на нього обов'язків неможливо, про що він доповів адміністрації заводу з проханням або звільнити його від частини обов'язків, або дати на допомогу іще одного облікового працівника.
Адміністрація заводу прохання Пронцевського відхилила посилаючись на те, що робочий день його ненормований і він зобов'язаний працювати також у неурочний час, а потім наказом зобов'язала Пронцевського працювати до 19 годин, хоч робочий день для службовців заводоуправління закінчувався о 17 годині.
Чи правильні дії адміністрації? Яка тривалість робочого часу в Україні? Яким нормативним актом вона встановлена?

Задача № 185
Для виконання річного виробничого плану директор Калинівського райпромкомбінату видав наказ про переведення комбінату на період листопад грудень 2005 р. з 5-денного робочого тижня з двома вихідними днями на 6-денний робочий тиждень з одним вихідним днем із збереженням встановленої тривалості робочого часу 8 годин.
Які види робочого тижня встановлює діюче законодавство? Яка їх тривалість? Які порушення допущені директором комбінату?

Задача № 186
На будівництві заводу проводився монтаж котлів, що вимагало виконання зварювальних робіт. Бригада електрозварників, яка виконувала ці роботи в середині котла, працювала по 8 годин в зміну протягом одного місяця.
Після закінчення зварювальних робіт в котлах електрозварники звернулися з заявою про оплату їм надурочної роботи виходячи з 6-годинного робочого дня.
Адміністрація в оплаті надурочних робіт відмовила на підставі, що електрозварники не значаться в переліку професій з скороченим робочим днем і що пис 6АВик
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ќ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· 6КHxЋ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·сьмового розпорядження про проведення не було. Електрозварники звернулися до комісії по трудових спорах.
Які існують види робочого дня? Для кого встановлюється скорочений робочий день? Якими правовими нормами він регулюється?

Задача № 187
Комплектуючи колектив працівників, які обслуговують виробництво товарів широкого вжитку, дирекція райхарчоторгу прийняла для лоткової роботи гр. Краснян з тривалістю робочого дня 4 години. Наказ про зарахування Краснян на роботу був опротестований прокурором району з мотиву, що сторони трудового договору не мали права на свій розсуд скорочувати робочий день.
Чи підлягає протест задоволенню? Які методи нормування тривалості робочого часу Ви знаєте?
Задача № 188
Столяр Гриньов відповідно до медичного висновку МСЕК був визнаний інвалідом III групи за загальним захворюванням. Може виконувати столярні роботи, але не більше 6 годин на день з щогодинною системою оплати.
На підставі цього висновку МСЕК директор встановив Гриньову 6-годинний робочий день з оплатою пропорційно відпрацьованому часу.
Гриньов вважає, що йому, як інваліду, повинен бути встановлений скорочений робочий день з оплатою за робочий день формальної тривалості. Директор фабрики фактично встановив для нього неповний робочий день.
Дайте аналіз обставин, що склалися?

Задача № 189
Слюсар Ігнатенко, який постійно працював у першу зміну, назом директора заводу був переведений на змінну роботу. Свій наказ директор заводу попередньо погодив з профспілковим комітетом.
Шатенко відмовився вийти на роботу в другу зміну, тому директор звернувся до профспілкового комітету щодо надання згоди на ім’я Ігнатенка за прогул без поважних причин.
При розгляді подання директора у профспілковому комітеті виникло питання, чи може вважатись відмова від роботи в II зміну прогулом, чи дотримався профспілковий комітет закону, коли давав згоду на зміну режиму роботи Ігнатенка?
Роз'ясніть профспілковому комітету законодавство, з питань що його цікавлять.

Задача № 190
17-річний Соловков був прийнятий на роботу з тривалістю робочого тижня 26 годин. При нарахуванні заробітної плати за перший місяць роботи виникло питання, чи є встановлений Соловкову робочий тиждень скороченим чи неповним, а відповідно, як повинна йому нараховуватись і виплачуватись заробітна плата: пропорційно відпрацьованому часу чи повністю при скороченій тривалості робочого часу.
Проаналізуйте дану ситуацію і дайте відповідь.

Задача №191
При прийомі на роботу 15-річного Волошко директор малого підприємства запропонував йому вказати в заяві, що він просить прийняти його на роботу на умовах неповного робочого тижня тривалістю 28 годин з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу. Волошко виконав цю вимогу і був прийнятий на роботу на умовах, зазначених ним в заяві.
Чи не погіршується правове становище Волошко у порівнянні з чинним законодавством? Якщо погіршується, то в чому саме?
Задача № 192
Рутин був прийнятий на роботу черговим електриком. Через деякий час директор заводу, посилаючись на те, що для Рутина немає роботи протягом нормальної тривалості робочого дня, що для виконання його обов'язків достатньо 4 годин на день, видав наказ про встановлення для Рутина неповного робочого дня з пропорційним зменшенням заробітної плати.
Рутин з наказом не погодився і звернувся з позовом до районного суду, пославшись при цьому на ст. 56 КЗпП України. Представник заводу в судовому засіданні проти позову заперечував, вважаючи, що у даному випадку слід користуватись ч. 1 ст. 32 КЗпП України, яка передбачає можливість «встановлю або скасування неповного робочого часу». При цьому представник заводу запевняв суд, що двомісячний строк буде дотриманий.
Як вирішити даний спір?

Задача № 193
Робітник Максимов подав заяву про зарахування його на роботу по обслуговуванню скрепера в будівельному управлінні. Адміністрація пояснила Максимову, що вона не може забезпечити його роботою протягом 8-годинного робочого дня. За згодою Михайлова йому було встановлено 5-годинний робочий день. Прокурор району опротестував цей наказ.
Чи підлягає протест задоволенню? Які методи регулювання тривалості робочого часу Ви знаєте?

Задача № 194
Слюсар-ремонтник заводу Поздняков за вказівкою адміністрації працював разом з електрозварниками по монтажу парових котлів. Після закінчення роботи Поздняков звернувся до адміністрації заводу з вимогою про надання йому додатково трьох вихідних днів, мотивуючи свої вимоги тим, що він працював по монтажу парових котлів протягом трьох тижнів по 8 годин у день, хоч, працюючи разом з електрозварниками, він знаходився в шкідливих умовах праці, а тому тривалість його роботи щодня це повинна була перевищувати 6 годин.
У чому відмінність між нормальною і скороченою тривалістю робочого часу? Для кого встановлюється скорочена тривалість робочого часу і якими нормативними актами регулюється? Як вирішити даний спір?

Задача № 195
В обласній заготконторі за розпорядженням адміністрації працівниками бухгалтерії проводились надурочні роботи по складанню річного звіту. Від оплати за ці роботи адміністрація відмовилась, посилаючись на те, що складання річного звіту входить в обов'язки працівників бухгалтерії. Профспілковий комітет вимагав додаткової оплати всім працівникам бухгалтерії і, крім того, сповістив в обком профспілки про порушення порядку проведення надурочних робіт.
Чи правильні дії профспілкового комітету? Для яких працівників встановлюється ненормований робочий день? Якими правовими нормами він регулюється?

Задача № 196
Адміністрація заводу видала наказ, яким зобов'язувала майстра ливарного цеху Іщука після закінчення зміни залишитися на робочому місці протягом однієї години і забезпечувати нормальну роботу другої зміни. Свій наказ дирекція мотивувала тим, що робочий день майстра ливарного цеху ненормований.
Дії адміністрації Іщук оскаржив до профспілкового комітету, вказуючи на те, що робочий день працюючих в ливарному цеху скорочений, тому він не повинен залишатися на роботі понад встановлену норму робочого часу.
Чи правильні заперечення Іщука? Яка тривалість робочого часу майстра виробництва? Чи застосовується ненормований робочий день при шкідливих умовах праці?

Задача № 197
У зв'язку з переобліком в магазині завідуюча секцією, бухгалтер і продавці працювали 10 березня – 9 годин, 11 березня 10 годин.
Яка тривалість щоденної роботи в Україні? Які роботи називаються надурочними?

Задача № 198
Облік робочого часу у робітника Коробко встановлений тижневий, а у робітників Шепелева і Мащуги помісячний. Посилаючись на те, що в першій половині грудня вони перепрацювали по 10 годин кожний, Коробко, Шепелев і Мащуга звернулись до адміністрації з проханням оплатити ці години як надурочну роботу. Адміністрація, не заперечуючи переробки годин, в оплаті відмовила і дозволила робітникам недопрацювати перероблені години в другій половині місяця. Робітники звернулись з заявою до комісії по трудових спорах.
Як проводиться компенсація надурочних робіт? Чи допускається заміна надурочних робіт відгулом? Як вирішити спір.

Задача № 199
Наказом по заводу начальник ливарного цеху Валько в один із робочих днів був призначений черговим по заводу і чергував після закінчення робочого дня, тобто з 16 до 22 години. Вважаючи, що в цей день він працював понад норму 6 годин, Валько звернувся до дирекції з проханням оплатити ці години як надурочну роботу. Адміністрація заводу відмовила в оплаті, посилаючись на те, що робочий день у Валько ненормований.
Валько звернувся зі скаргою до прокурора.
Складіть відповідь прокурора.

Задача № 200
Черговий електромонтер заводу Ломов, для якого був встановлений помісячний підсумований облік робочого часу, в першій половині грудня 1995 року перепрацював 12 годин і зажадав оплатити їх як надурочну роботу. Адміністрація заводу, не заперечуючи перевищення робочого часу, відмовила в оплаті, дозволивши Ломову недопрацювати цей час в другій половині місяця. Ломов звернувся з скаргою до комісії по трудових спорах. Чи допускається заміна надурочних робіт відгулом? Як вирішити спір?

Задача №201
Інженер Петухов при укладенні трудового договору обумовив неповний робочий час 4 години на день. В один із днів останнього місяця Петухов на вимогу адміністрації залишився працювати понад встановлену норму і працював протягом 8 годин.
За перероблені години Петухов зажадав оплати, як за надурочну роботу. Адміністрація заявила, що вона погоджується заплатити за перероблені години, але в розмірі одинарної ставки, оскільки при 5-денному робочому тижні 8-годинний робочий день становить нормальну тривалість робочого часу для підприємств, у зв'язку з чим надурочна робота не мала місце. Як вирішити спір?

Задача № 202
Інженер по техніці безпеки Костик після закінчення робочого дня був залишений адміністрацією на чергування по заводу протягом 5 годин. Через декілька днів Костик звернувся до адміністрації з вимогою про надання йому відгулу, в чому йому було відмовлено з мотиву, що він являється працівником з ненормованим робочим днем. Костик звернувся за роз'ясненням в юридичну консультацію.
Який порядок залучення до чергування на підприємствах і в установах? Яка його тривалість? Який порядок компенсації за чергування? Хто не може залучатись до чергування?

3адача № 203
Бригада електромонтерів в складі 3 чоловік звернулася до районного суду з позовом про стягнення із заводу оплати за надурочні роботи і за роботу в святкові дні в листопаді 1995 року в своїй заяві робітники вказували, що кожен з них в листопаді відпрацював по 168 годин, при цьому робітник Костенко працював 7 листопада, Крагін 8 листопада, а Прядко 7 та 8 листопада не працював.
В судовому засіданні представник адміністрації оскаржив вимоги про виплату компенсації за роботу у святкові дні, посилаючись на те, що робітники працювали за графіком змінності, а тому час їх роботи випав на різні дні, в тому числі і на вихідні та святкові дні. На думку представника, оплата за роботу в межах місячної норми годин повинна проводитись в одинарному розмірі незалежно від того, в які дні вона проводилась. Переробка годин, якби вона мала місце, підлягала б оплаті як надурочні роботи.
Як вирішити даний спір?

Задача № 204
Троє токарів вийшли на роботу на першу зміну, але адміністрація оголосила їм, що у зв'язку з відсутністю електроенергії токарні роботи проводитись не будуть і їм надається вихідний день (замість чергового вихідного дня). Один з токарів погодився з пропозицією адміністрації і відпочивав в цей день, а двоє відмовились, перебували в цеху і зажадали оплати за цей день.
Адміністрація відмовила в оплаті, а тому робітники звернулись до районного прокурора. Якою повинна бути відповідь прокурора?

Задача № 205
Для виконання виробничого плану директор торгу в кінці місяця видав наказ про перенесення вихідного дня для працівників магазинів. На початку наступного місяця усім працівникам було надано відгул, за винятком директорів і завідувачів відділами магазинів.
Декілька продавців і один завідувач відділом звернулися до комісії по трудових спорах з заявою, в якій просили оплатити роботу в вихідний день у подвійному розмірі або ж приєднати невикористаний день відпочинку до чергової відпустки.
Чи підлягають задоволенню вимоги працівників? Який порядок залучення до роботи у вихідний день?

Задача № 206
Директору підприємства терміново потрібно надрукувати ряд документів, але секретаря-друкарки на робочому місці не було. Був час обідньої перерви і вона знаходилась за територією підприємства. Після закінчення перерви директор зробив зауваження секретарці, що вона вийшла за межі підприємства, не запитавши його дозволу.
Дайте аналіз дій директора. Які види часу відпочинку Ви знаєте?

Задача № 207
Інженер Зубов був направлений в службове відрядження на 2 дні з завданням прийняти об'єкт, який будується для підприємства. Другим днем відрядження була неділя, проте Зубов протягом всього дня працював по прийому об'єкта, а потім закінчував цю роботу в понеділок, тобто після закінчення строку відрядження.
Після повернення Зубова на місце роботи адміністрація продовжила строк його відрядження, проте в виплаті заробітної плати за роботу в вихідний день відмовила, посилаючись на те, що Зубов працівник з ненормованим робочим днем і що він знаходився у відрядженні більше доби, де сам визначав для себе час і роботи і відпочинку.
Вважаючи дії адміністрації неправильними, Зубов звернувся зі скаргою до комісії по трудових спорах.
Як треба вирішити спір?

Задача № 208
Нештатний інспектор Держстраху Жуков після одинадцяти місяців роботи звернувся до адміністрації з вимогою надати йому чергову відпустку.
Хто має право на відпустку по трудовому праву?

Задача № 209
Гр-ка Макарова прийнята на посаду бібліотекаря наукової бібліотеки будівельного інституту 13 липня 2005 року. З 1 січня 29 квітня 2006 року вона знаходилась в відпустці по вагітності і родах. З 30 квітня 2006 року по 29 травня їй була надана чергова відпустка, а потім тримісячна відпустка без збереження заробітної плати. За графіком відпусток на 2007 р. їй було передбачено надання відпустки в березні місяці.
Чи має право Макарова на відпустку в березні місяці 2007 Яка тривалість її відпустки? Чи допускається надання додаткової відпустки авансом? Як обчислюється трудовий стаж для відпустки?

Задача № 210
За рішенням завкому робітнику Маслову за рахунок коштів соціального страхування була надана безкоштовна путівка в санаторій тривалістю 36 днів. За умовами роботи Маслов користується основною відпусткою тривалістю 24 календарних дні але на день одержання путівки відпустку він використав.
Як може використати Маслов надану путівку?

Задача №211
Слюсар Ларіонов поряд з виконанням своїх обов'язків щодня по 4 години виконував обов'язки електрозварника цеху, тобто працював на роботі з шкідливими умовами праці.
Як визначається тривалість відпустки Ларіонова, якщо він виконував обов'язки електрозварника цеху протягом 11 місяців?

Задача №212
Гр-на Трошина було прийнято на роботу в типографію 18 серпня 2005 року. 6 січня 2006 року він досяг 18 років. Якої тривалості відпустка повинна бути надана Трошину?

Задача №213
У зв'язку з відсутністю роботи дирекція заводу запропонувала працівникам написати заяви з проханням надати відпустку строком на 12 місяці. Окремі працівники такі заяви написали і одержали відпустку без збереження заробітної плати. Части працюючих писати такі заяви відмовилась.
Чи можна вважати відпустку на один місяць і більше короткочасною? Які правові наслідки можуть настати для тих працівників, які відмовились писати заяву на відпустку?

Задача № 214
12 листопада 2004 року на тимчасову роботу в проектний інститут було прийнято копіювальницю Терентьєву. 28 січня 2005 року вона була звільнена з роботи.
Чи має право вона на одержання компенсації за невикористану відпустку?

Задача №215
Ткачук був прийнятий на сезонну роботу кочегаром котельні добуткомбінату. Оскільки зима сезону 2005-2006 рр. виявилася суворою і затяжною, Ткачук фактично пропрацював 7 місяців.
В зв'язку з тим, що Ткачук пропрацював більше 6-ти місяців, він зажадав виплати йому компенсації за невикористану відпустку за весь час роботи.
Адміністрація побуткомбінату згодна виплатити компенсацію лише за один місяць, бо попередні 6 місяців становлять сезонну роботу, під час якої компенсація за відпустку виплачуватись не повинна.
Чи має право Ткачук на компенсацію за відпустку? Якщо має, то за який період?

Задача № 216
За розпорядженням начальника тресту робітника Білова було переведено з одного будівельного управління в інше. При переведенні компенсацію за 6 місяців відпустки він не одержав.
Коли виникає право на відпустку у Білова?

Задача №217
Неповнолітній працівник Дудін звернувся до адміністрації заводу з заявою, в якій просив надати йому відпустку в березні 2006 року.
Адміністрація відмовила в цій вимозі, пославшись на те, що по закону відпустка неповнолітнім повинна надаватися в літню пору року.
Чи правильні дії адміністрації?

Задача №218
17-річному робітнику Кашкіну, який працював за умов, що дають право на додаткову відпустку, адміністрація надала чергову відпустку тривалістю один календарний місяць. Кашкін зажадав, щоб йому надали і додаткову відпустку.
Які існують види відпустки і яка їх тривалість? Коли виникає право на відпустку і який порядок її надання? Якої тривалості повинна бути надана відпустка Кашкіну?

3адача № 219
Шишельниця ливарного цеху Васильєва після трьох місяців роботи була переведена в зв'язку з вагітністю на більш легку роботу, яка не є шкідливою. Через 5 місяців вона пішла у відпустку по вагітності і пологах, після закінчення якої зажадала надати їй чергову відпустку.
На які види відпустки має право Васильєва? Чи може бути їй надана авансом додаткова відпустка? Якої тривалості повинна бути надана чергова відпустка Васильєвій, якщо по вагітності вона знаходилась у відпустці 3 місяці і 20 днів, а за шкідливість додаткова відпустка передбачена тривалістю 12 робочих днів?

Задача № 220
Ст. бухгалтеру Родіній за сімейними обставинами був встановлений неповний робочий тиждень тривалістю 20 годин. При наданні їй чергової відпустки її тривалість дирекцією була встановлена 24 календарних дні.
Родіна вважає, що вона як працівник з ненормованим днем має право на додаткову відпустку 7 календарних днів, а всього, якщо їх підсумувати 31 календарний день.
Чи має право Родіна на додаткову відпустку у зв'язку з тим. що вона працює неповний робочий час? Якщо має, то яка загальна тривалість її відпустки?

Задача № 221
Гр-на Єлізарова 15 квітня 1992 року було прийнято монтажником будівельного управління. 1 жовтня 1992 року він був призваний в армію. Після закінчення служби, в листопаді 1994 року, Єлізаров знову повернувся на попередню роботу. При наданні в жовтні 1995 року чергової відпустки Єлізаров зажадав також додаткової триденної відпустки.
Який порядок надання додаткової відпустки за тривалу безперервну роботу? Чи має право Єлізаров на додаткову триденну відпустку?

Задача № 222
Робітниця трикотажної фабрики Пшеченко усиновила дитину тритижневого віку і звернулась до адміністрації фабрики з вимогою про надання їй відпустки по вагітності і пологах. Але адміністрація відмовила в задоволенні цієї вимоги. Адміністрація дала згоду на те, що Пшеченко щоденно будуть надаватись перерви для годування дитини.
Чи правильні дії адміністрації?

Задача № 223
За сімейними обставинами за заявою Напалкової протягом року їй двічі надавались відпустки без збереження заробітної плати тривалістю 7 і 12 календарних днів. При звільненні Напалкової з роботи, при виплаті компенсації за невикористану щорічну відпустку бухгалтерія із стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, виключила 17 календарних днів. Напалкова вважає таке зменшення стажу, що дає право на відпустку, неправильним, і звернулась до обласної ради профспілок за роз’ясненням.
Дайте Напалковій роз'яснення з приводу поставленого нею питання.

Задача № 224
Головному механіку автопідприємства Сушко під час відпустки був доставлений наказ про те, що він відкликається з відпустки. Сушко дома не було і посланець директора залишив наказ дружині. Сушко наказу не підкорився і на роботу не вийшов, за що директор на нього наклав дисциплінарне стягнення догану.
По закінченні відпустки Сушко звернувся до директора із заявою про скасування наказу про стягнення, оскільки він не вважає себе таким, що порушував трудову дисципліну. Чи відповідають вимогам закону клопотання Сушко?


Задача № 225
Ткалі Волковій чергова відпустка була надана 15 серпня 2005 року. З вини адміністрації заробітна плата за час відпустки їй була виплачена лише 20 серпня. Протягом 5 днів Волкова щоденно приходила на фабрику за зарплатою, а потім, одержавши її, зажадала продовження відпустки на 5 днів.Чи законні вимоги Волкової?

Задача № 226
Слюсарю-інструментальнику Баташову, який навчався в школі робітничої молоді, в період випускних екзаменів була надана 20-денна відпустка без оплати. Після закінчення школи, Баташов одержав 10-денну відпустку для здачі вступних екзаменів до ВУЗу на заочне навчання. Будучи прийнятим у ВУЗ, Баташов звернувся в Юридичну консультацію за роз'ясненням, чи зберігається за ним середній заробіток за обидві вказані відпустки і на які відпустки він має право в період навчання у вузі?
Кому і якої тривалості надаються відпустки в зв'язку з навчанням? Який порядок надання відпустки без збереження заробітної плати?

Задача № 227
Гр-н Мухортов навчався в VIII класі вечірньої школи сільської молоді. На період сезонної роботи цукрового заводу він поступив на роботу обліковця. Під час роботи Мухортов зажадав надання йому відпустки з збереженням заробітної плати для здачі екзаменів. Адміністрація заводу надала Мухортову відпустку без збереження заробітної плати.
Чи правильні дії адміністрації? Якими пільгами користуються особи, які навчаються у вечірніх школах робітничої і сільської молоді? Чи змінились би права Мухортова, якби він був постійним працівником заводу, але виконував сезонну роботу?

Задача № 228
Пташкін працював постійним працівником на підприємстві «Бучанський» і навчався в VIII класі вечірньої школи робітничої молоді.
У зв'язку з відсутністю роботи, на яку його було прийнято, він був переведений на сезонну роботу. Працюючи на сезонній роботі, Пташкін звернувся до адміністрації з проханням надати йому відпустку з збереженням заробітної плати для складання екзаменів.
Якими пільгами користуються учні вечірніх шкіл робітничої та сільської молоді? Чи має право на відпустку Пташкін?

Задача № 229
Гр-ка Меркулова в 1988 році закінчила Київський інститут фізичної культури і працювала викладачем фізкультури в середній школі Чернігівської області. В 1995 році Меркулова склала вступні екзамени і була зарахована на навчання в Київський педагогічний університет ім. Драгоманова (заочно).
В період зимової сесії Меркулова звернулась до адміністрації школи з проханням про надання їй додаткової відпустки для складання заліків, в чому їй було відмовлено з мотиву, що вона вже має вищу освіту і працює по спеціальності „Педагогіка”.
Чи має право Меркулова на пільги, що встановлені для осіб, які навчаються у вузах заочно?

Задача № 230
Слюсар авторемонтного заводу Басов успішно склав вступні екзамени і був зарахований на заочне відділення технологічного інституту харчової промисловості.
Одержавши виклик на зимову сесію, що мала відбутися в грудні 1995 р., Басов звернувся до адміністрації з проханням надати йому відпустку.
Адміністрація заводу, відмовила Басову в наданні відпустки, посилаючись на те, що Басов поступив до інституту без дозволу не за фахом, який потрібний для заводу. Крім того, завод не виконував план і адміністрація не могла замінити Басова іншим працівником.
Якими пільгами користуються студенти вечірніх і заочних вищих учбових закладів? Чи правильні дії адміністрації?


Тема 8 ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Задача № 231
Працівник відділу технічного контролю Веселов був прийнятий на роботу з оплатою праці залежно від кількості відпрацьованого часу.
Вважаючи, що оплата праці повинна проводитись залежно від кількості продукції, що приймається і контролюється, Веселов звернувся до керівника підприємства з вимогою про зміну системи оплати праці.
Які методи правового регулювання оплати праці передбачає законодавство України? Які існують системи заробітної плати? Який порядок встановлення систем заробітної плати?

Задача № 232
Наказом директора заводу на старшого економіста відділу праці і заробітної плати, Середу, який має юридичну освіту, були, крім основних, покладені також обов'язки юрисконсульта з оплатою 50 % окладу юрисконсульта.
Середа вважає, що оскільки він виконує обов'язки юрисконсульта у повному обсязі, то і заробітна плата повинна виплачуватись повністю, а не у половинному розмірі.
Що має місце у даному випадку: сумісництво по службі, сумісництво професій чи виконання обов'язків відсутнього працівника?
Чи повинна бути оплачена робота Середи?


Задача № 233
Токарю 3 розряду Невзорову кваліфікаційна комісія в лютому місяці присвоїла 4 розряд.
Чи має значення змінення тарифного розряду працівник для визначення розміру оплати праці?
Який порядок присвоєння тарифних розрядів? Як сам зміниться оплата праці Невзорова?

Задача № 234
Токар 5 розряду Якубович протягом грудня місяця працював на виготовленні будівельних муфт. Часова тарифна ставка токаря І розряду 72 копійки, а тарифний коефіцієнт 5 розряду – 1,7. Норма часу на виготовлення муфти встановлена 1 година 45 хвилин. Якубович щоденно виготовляв 5 муфт.
Яку суму буде становити заробітна плата Якубовича за грудень місяць?

Задача № 235
Заточник 5 розряду Ворон протягом січня заточував свердла для напівавтоматичної лінії з відрядною системою оплати праці. Щоденно ним заточувалось 30 свердел, при нормі 28. Часова тарифна ставка заточника І розряду 58 копійок, тарифний коефіцієнт 1,75. Крім того, відповідно до Положення про преміювання, при відсутності простоїв автоматичних ліній працівникам, що їх обслуговують, виплачується премія в розмірі 30% їх тарифної ставки за відпрацьований час.
Проведіть розрахунок заробітної плати Ворона за січень місяць?

Задача № 236
Група робітників механічного цеху у зв'язку з виробничою потребою була переведена на інші нижчеоплачувані роботи строком на один місяць. Фактично ці працівники пропрацювали нижчеоплачуваній роботі близько двох місяців.
За один місяць бухгалтерія заводу виплатила робітникам середній заробіток за попередньою роботою. За другий місяць заробітна плата виплачена за виконану роботу, і була нижчою попередньої.
Чи правильні у даному випадку дії бухгалтерії заводу.

Задача № 237
У четвертому кварталі слюсар Михеєнко пропрацював 70 днів, а 6 днів хворів. За три місяці Михеєнко одержав по відрядних розцінках 450 гривень, по лікарняному листку 34 гривні, премію з фонду підприємства 50 гривень і за 10 годин надурочної роботи 8 гривень. З 1 по 15 січня Михеєнко брав участь у республіканських спортивних змаганнях з біатлону, на які був направлений добровільним спортивним товариством.
Як проводиться обчислення заробітку при участі працівників у спортивних змаганнях? Хто повинен виплатити заробітну плату Михеєнку за час змагань і в якому розмірі? Проведіть підрахунок сум, що підлягають виплаті Михеєнку?

Задача № 238
Група коректорів книжково-журнальної фабрики, робота яких оплачувалась погодинно, звернулась до голови профспілкового комітету з проханням поставити перед директором питання про переведення їх на відрядну систему оплати. Своє прохання вони мотивували тим, що для їх роботи існують норми виробітку, робота піддається точному обліку як за кількістю, так і за якістю виконаної роботи.
Що є мірою праці при визначенні системи її оплати? Який порядок встановлення системи заробітної плати? Які види відрядної системи оплати праці існують? Чи підлягають вимоги коректорів задоволенню?

Задача № 239
Посилаючись на збільшення обсягу роботи, старший бухгалтер бюджетної організації Ситкин звернувся до комісії по трудових спорах із заявою про підвищення йому посадового окладу. Комісія вимоги Ситкина задовольнила і підвищила йому оклад на 15 гривень.
При перевірці дотримання штатно-фінансової дисципліни інспектор райфінвідділу виявив це збільшення окладу і запропонував директору скасувати наказ, виданий на підставі рішення комісії по трудових спорах, і поновити попередній посадовий оклад бухгалтеру.
Які методи регулювання заробітної плати? В якому порядку встановлюються системи оплати праці? Чи правильні дії інспектора райфінвідділу?

Задача № 240
Слюсар 5 розряду Огарков в січні місяці пропрацював 24 робочих дні з погодинною оплатою праці. Оплата праці слюсарів складається з оплати фактично відпрацьованого часу за тарифною ставкою робітника відповідного розряду і премії за якісні показники в роботі. Зокрема, в Положенні про преміювання робітників, зайнятих на поточному ремонті, передбачено, що за високу якість ремонту, робітникам виплачується премія в розмірі 30 % тарифної ставки за відпрацьований час.
Тарифна ставка І розряду для робітників-погодинників 75 коп., а тарифний коефіцієнт 5 розряду 1,77.
Підрахуйте заробіток Огаркова за січень місяць?

Задача № 241
Зайченко з дружиною підрядилися охороняти садок колективного сільськогосподарського підприємства «Прогрес» з 1 липня по 30 вересня. В свою чергу, колективне підприємство зобов'язалося виплачувати подружжю Зайченко винагороду в грошовій сумі 50 гривень на місяць, по 15 кг муки, 50 кг картоплі і 20 кг яблук кожному, а також продати 200 кг яблук за ціною 10 коп. за кілограм.
Прокурор, ознайомившись із цією угодою, визнав її такою, що суперечить закону, опротестував її.
Які форми оплати праці Ви знаєте? Що слід розуміти під заробітною платою? Які методи регулювання заробітної плати існують? Чи піддягає протест прокурора задоволенню?
Задача № 242
Інженер Виртов подав текстильній фабриці проект і макет винайденого ним безчовночного ткацького станка. Замовивши і виготовивши станок, ткацька фабрика впровадила його у виробництво, одержавши від цього значний прибуток. Довідавшись про це, Виртов став вимагати виплати йому винагороди, подавши розрахунок затраченої ним праці на виготовлення станка. У своєму розрахунку Виртов вказав, що він працював три роки і, беручи за основу оклад інженера фабрики по обладнанню в сумі 250 гривень на місяць, просив виплатити йому винагороду, виходячи з цієї суми, за три роки.
Що слід вважати заробітною платою? На яку винагороду має право Виртов?

Задача № 243
Накатчиця цеху шовкографії фабрики Назаренко 26 січня 1995 року одержала травму, в зв'язку з чим протягом 2 місяців знаходилась на лікуванні.
Після виходу на роботу Назаренко згідно з висновком ЛКК була переведена на більш легку роботу в картонажний цех.
Через тиждень Назаренко звернулась з проханням про переведення її на роботу накатниці і наказом від 1 квітня 1995 року її було переведено в цех офсетного друку накатчицею.
За проханням Назаренко наказом від 28 червня 1995 року вона була переведена накатчицею по виготовленню ярликів в тому ж офсетному цеху.
Назаренко звернулась до суду з позовом про стягнення на її користь різниці в заробітній платі за період з 26 березня по 1 липня 1995 року, посилаючись на те, що переведення її на іншу роботу проводилось з ініціативи дирекції, в зв'язку з чим вона втратила частину заробітної плати.
Чи законні вимоги Назаренко?

Задача № 244
Токар Марков через несправність станка працював лише частину робочого часу і виготовив 15 деталей при нормі часу 12 хвилин на одну деталь.
Робота по виготовленню деталей тарифікувалась за 4 розрядом тарифної сітки. Денна тарифна ставка відрядника 4 розряду становила 24 гривні, а погодинна 17 гривень.
Як визначається відрядна розцінка і її значення? Скільки заробив Марков за цей день?

Задача № 245
Робітники-відрядники різних тарифних розрядів протягом робочого дня не були забезпечені роботою і переведені на інші роботи. Токар 6 розряду Славич переведений на відрядну роботу 4 розряду, де виконував норму на 115 %. Фрезерувальник 5 розряду Назаренко переведений на погодинну роботу 3 розряду, а токар 3 розряду Івченко використовувався на підсобних роботах протягом 4-х годин на заводському дворі.
Як проводиться оплата праці при тимчасовому переведенні на іншу роботу і за час простою?

Задача № 246
В серпні місяці бригада електровоза при підсумованому обліку робочого часу пропрацювала 221 годину, в тому числі 24 серпня працювала 10 годин.
Як повинна бути оплачена робота бригади у серпні місяці?

Задача № 247
На завідуючу претензійним відділом оптової бази Бутейко було покладено також виконання обов'язків юрисконсульта у зв'язку з тривалою тимчасовою відсутністю останнього. При нарахуванні заробітної плати Бутейко у бухгалтерії виникло питання, як повинна бути оплачена робота по виконанню обов'язків юрисконсульта: як надурочна робота чи як сумісництво по службі.
Вирішіть спірне питання.

Задача № 248
За наслідками роботи заводу безалкогольних напоїв «Росинка» за III квартал працівникам цеху розливу виплачувалась премія. Робітник Горбулін був позбавлений премії з посиланням на ч. З ст. 151 КЗпП України, оскільки на початку року йому було оголошено догану за порушення трудової дисципліни.
Чи відповідає вимогам закону позбавлення премії Горбуліна?

Задача № 249
При обчисленні заробітної плати робітнику Ковальову виконувана ним робота помилково була тарифікована по більш високому розряду, внаслідок чого йому була передплачена заробітна плата.
При наступній виплаті заробітної плати бухгалтер утримала проведену переплату.
Ковальов цікавиться чи правильні такі дії бухгалтера? Чи підлягала переплата утриманню одноразово, чи повинна розподілятись частинами на декілька місяців? І взагалі, які утримання можуть проводитись із заробітної плати і ким?

Задача № 250
Інженер Маслов з метою придбання приладу для технічного бюро взяв у бухгалтерії під звіт 300 гривень. Однак прилад він не придбав, а грошей не повернув.
Чи може директор своїм розпорядженням провести утримання зазначеної суми із заробітної плати Маслова? Які утримання із заробітної плати допускаються?

Задача №251
Продавці магазину продовольчих товарів працювали відповідно з графіком 7 і 8 листопада 1999 р. протягом 8 годин, за що одержали заробітну плату з розрахунку одинарної тарифної ставки. На думку продавців їм повинна бути оплачена робота у святкові дні в подвійному розмірі. В обкомі профспілки, куди звернутись продавці, їм роз'яснили, що за роботу в святкові дні вони повинні до своєї заробітної плати одержати ще одинарну тарифну ставку залежно від кількості відпрацьованих годин.
Як повинна бути проведена оплата праці продавців за роботу у святкові дні?

Задача № 252
Інженеру Глухову помилково протягом шести місяців виплачувалась надбавка до заробітної плати в сумі 60 гривень, яка йому не належала і не призначалась. Коли бухгалтерія виявила помилку, вона при черговій виплаті заробітної плати за квітень І місяць стягнула зразу всю суму переплати 240 гривень.
Які порушення у даному випадку допустила бухгалтерія?

Задача №253
Робітник Тарасюк, пропрацювавши після укладення трудового договору 10 днів, звернувся до майстра з вимогою виплати йому заробітну плату за відпрацьовані дні.
Майстер роз'яснив Тарасюку, що він лише забезпечує роботу, а заробітну плату виплачує бухгалтерія підприємства. Коли настане день виплати заробітної плати і всім працівникам буде виплачуватись заробітна плата, вона буде виплачена і Тарасюку.
Тарасюк цікавиться, коли і як виплачується заробітна плата, хто це визначає і які наслідки при несвоєчасній виплаті заробітної плати.

Задача № 254
17-річний робітник Литвиненко щоденно виконує норми виробітку на 105%. Відповідно до виконаної роботи йому нараховується і виплачується заробітна плата. Литвиненко ж вважає, йому повинні до відрядного заробітку доплачувати винагороду в розмірі його погодинної тарифної ставки, оскільки для неповнолітніх встановлено скорочений робочий день, тому він щоденно не допрацьовує однієї години і за цю годину втрачає винагороду.
Директор заводу заперечує проти вимоги Литвиненка, оскільки останній перевиконує норми виробітку і заробляє більше своєї тарифної ставки, тому будь-які підстави доплачувати йому якісь суми відсутні.
Чи правильна відмова в доплаті неповнолітньому Литвиненку? Обґрунтуйте свій висновок.

Задача № 255
Експедитор Назарова у зв'язку з вагітністю була тимчасово переведена на посаду табельниці. Заробітна плата табельниці значно нижча заробітної плати експедитора.
Назарова цікавиться, чи зберігається за нею попередня заробітна плата, а якщо зберігається, то протягом якого часу?
Дайте відповідь Назаровій.
Задача № 256
Інженер Корчинський одержав відпустку тривалістю 36 робочих днів (працює з шкідливими умовами праці). Через два тижні дирекція заводу запропонувала йому тимчасово повернутися на роботу з тим, що відпустка буде надана пізніше.
Корчинський погодився з умовою, що за час роботи йому буде виплачена заробітна плата, а відпустка не повинна переноситися.
Прокурор району, виявивши цей випадок у порядку загального нагляду, опротестував наказ дирекції, вбачаючи в ньому приховану компенсацію за відпустку.
Чи підлягає протест прокурора задоволенню? Як проводиться перерахунок відпускних у випадку, коли працівник виявив бажання бути викликаним із відпустки з перенесенням частини на більш пізні строки?

Задача № 257
Підмостовна в листопаді 1995 року звільнилась з роботи за власним бажанням. Пройшло півроку, вона вже працює на іншій роботі, а розрахунок за попереднім місцем роботи з нею не проведено.
Підмостовна цікавиться, коли з нею повинні були провести розрахунок по належних їй сумах і яка відповідальність підприємства встановлена за затримку розрахунку?
Дайте відповідь.

Задача № 258
Сидоренко під час роботи в Київському спецуправлінні № 23 двічі листопаді 1995 р. і в березні 1996 р. одержував підзвітні суми як аванс на відрядження.
Сидоренко звітував про витрати при відрядженнях, але ці компенсаційні витрати були значно меншими одержаних авансів. Для стягнення неповернутих сум адміністрація спецуправління звернулася з позовом до суду з посиланням на те, що з вини бухгалтера вони пропустили 2-х тижневий строк для утримання заборгованості, який передбачений ст. 136 КЗпП України.
Суддя повернув заяву і роз'яснив, що до даного випадку ст. 136 КЗпП України відношення не має, тому адміністрація може проводити утримання із заробітної плати.
Як повинно бути вирішене спірне питання?

Задача № 259
За простій вагонів під розвантаженням залізниця стягнула із заводу штраф у сумі 75 гривень. Вважаючи винним у простої вагонів бригадира вантажників Вербовенко, директор заводу дав вказівку бухгалтерії про стягнення суми виплаченого штрафу з його заробітної плати.
Які види утримань із заробітної плати Ви знаєте? Як обмежується розмір утримань із заробітної плати? У яких випадках утримання із заробітної плати може проводитись з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Задача № 260
Газозварнику Щербакову була надана відпустка тривалістю 24 дні. За два тижні до закінчення відпустки Щербак надіслав заяву про звільнення його за власним бажанням. Оскільки Щербаку надавалась відпустка авансом за 4 місяці, адміністрація дала заявку бухгалтерії провести утримання із заробітної плати при проведенні розрахунку. Заробітна плата не перекрила авансу, тому Директор дав вказівку юрисконсульту готувати матеріали до суду
Які види утримань із заробітної плати Ви знаєте? Як обмежується розмір утримань із заробітної плати? У яких випадках утримання із заробітної плати може проводитись з ініціативи власника або уповноваженого ним органу? Як повинен бути стягнутий аванс, виданий Щербаку?

Задача №261
Булахов з 1 червня був зарахований бригадиром комплексної бригади ремонтно-будівельного управління. Фактично Булахов у бригаді не працював ні в червні, ні в липні місяці, а виконував роботу майстра будівництва виписував наряди, заміряв виконану роботу, складав звіти тощо.
Оскільки заробітна плата йому була виплачена з посадового окладу майстра, яка за ці два місяці була меншою заробітної плати члена бригади, Булахов звернувся до комісії по трудових спорах з вимогою про стягнення на його користь заробітної плати з розрахунку заробітку члена бригадира 5 розряду і надбавки за керівництво бригадою.
Як проводиться оплата праці робітників, які працюють в бригаді? Яке значення має при бригадній оплаті тарифний розряд робітника?

Задача № 262
Виценко працював шофером Київського відділення бюро молодіжного туризму. За розпорядженням вищестоящої організації автомашина була передана з Київського в Кримське відділення, у зв'язку з чим Виценку було наказано перегнати машину в м. Сімферополь. При прибутті на місце призначення була складена дефектна відомість про технічний стан автомашини. Ви вилося, що автомашина потребує ремонту, і Виценку було запропоновано провести поточний ремонт, покрасити машину, без чого машину відмовилися приймати. Виценко зайнявся ремонтом, на це потратив майже весь червень місяць, за що йому було виплачено 175 гривень. Повернувшись до м. Києва і звіту про відрядження, Виценко зажадав виплатити йому заробітну плату за червень місяць за час перебування у відрядженні.
Чи підлягають вимоги Виценка задоволенню?

Задача № 263
Заводу залізобетонних виробів за освоєння нових стін блоків у будівництві була виділена сума для преміювання працівників, яка і була розподілена адміністрацією спільно з профспілковим комітетом між працівниками колективу. Вважаючи виділену йому преміальну винагороду такою, що не відповідає затратам праці, а також, що розподіл премії по розміру проводився з порушенням Положення про преміювання, майстер Дусар звернувся до комісії по трудових спорах з вимогою про додаткове стягнення на його користь 35 гривень премії.
У чому суть преміальної системи заробітної плати? Чи підлягають задоволенню вимоги майстра Дусара?

Задача № 264
Зоотехнік Третяк по договору з колективним сільськогосподарським підприємством працював на тваринницькій фермі і одержував винагороду 150 гривень на місяць. Після закінчення календарного року, загальні збори колективного підприємства розподілили прибуток і визначили додаткову оплату членам колективного підприємства.
Посилаючись на те, що загальний прибуток працівників тваринницької ферми, які не мають зоотехнічної освіти, з урахуванням додаткової і основної оплати вищий від заробітної плати, встановленої йому за договором, Третяк звернувся до правління колективного підприємства з вимогою про доплату йому різниці в оплаті праці порівняно з працівниками ферми. Які види і форми оплати існують? Чи підлягають задоволенню вимоги Третяка?

Задача № 265
Ткачисі Косовській після народження дитини адміністрація надавала щоденно перерви для годування дитини. Оплату цих перерв проведено, виходячи з годинної тарифної ставки 85 коп. Косовська з цим порядком розрахунку не погодилась і зажадала оплати перерв, виходячи з середнього заробітку 175 гривень на місяць.
Якої тривалості встановлюються перерви для годування дитини і порядок їх оплати? Проведіть розрахунок доплати за листопад місяць?

Задача № 266
Науменко Інститутом «Укрдіпром'ясопром» був відряджений на Старинську птахофабрику Бориспільського району Київської області. Повернувшись з відрядження, Науменко склав звіт, у якому зазначив, що через відсутність житла на птахофабриці він користувався готелем в М.Борисполі, де також зробив відмітку в командировочному посвідченні. Тому просив добові оплатити як такому, що перебував у відрядженні в місті, а також оплатити щоденний переїзд з м. Бориспіль в с. Старе відповідно до пред'явлених квитків.
На які гарантійні і компенсаційні виплати мають право працівники, що направляються у відрядження поза місцем постійного проживання? На які виплати має право Науменко?

Задача № 267
Інженер Москаленко за його згодою був переведений з м Василькова на будівництво АЕС. Разом з Москаленком переїхала дружина, дочка, мати Москаленка і неповнолітня сестра. На новому місці роботи Москаленку був встановлений оклад 360 гривень.
На які гарантійні і компенсаційні суми має право Москаленко?


Задача № 268
Група робітників-відрядників 4 розряду тресту «Південмонтаж» була відряджена на будівництво АЕС для виконання монтажних робіт строком на три місяці. Відрядна тарифна ставка цих працівників 95 копійок. При одержанні заробітної плати за перший місяць роботи монтажники зажадали виплати їм добових і квартирних. Адміністрація відмовила у вимогах робітників, пославшись на те, що при нарахуванні заробітної плати робітникам нараховані надбавки.
Як виплачуються гарантійні і компенсаційні виплати при монтажних роботах?

Задача № 269
Товарознавець Гордійчук звільнилась з роботи за власні бажанням. При проведенні розрахунку виявилось, що перед звільненням Гордійчук використала свою чергову відпустку, яка їй авансувалась, тому із сум, що їй належать, неможливо відшкодувати одержані нею відпускні.
Директор бази звернувся до юрисконсульта з проханням проконсультувати його, як можна стягнути з Гордійчук одержані суми? Проконсультуйте директора.


Тема 9
ВНУТРІШНІЙ ТРУДОВИЙ РОЗПОРЯДОК. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ
Задача № 270
Наказом по заводу на слюсаря Лихачова накладене стягнення оголошено догану за те, що Лихачов, проживаючи в заводському гуртожитку, привів до себе сторонню людину і разом з ним поводили себе аморально. Цим же наказом Лихачов був виселений з гуртожитку.
Чи становлять дії Лихачова дисциплінарний проступок? Яку відповідальність за свої дії може нести Лихачов?

Задача № 27І
При розробці правил внутрішнього розпорядку заводу у визначення поняття прогулу вирішили включити положення, що прогульниками слід вважати також осіб, які виявилися такими, що сплять на роботі під час зміни.
Чи правильне таке доповнення? Які види правил внутрішнього трудового розпорядку існують? Які положення вміщують в собі правила внутрішнього трудового розпорядку? Чим відрізняються статути і положення про дисципліну відповідальність від правил трудового розпорядку?

Задача № 272
Правилами внутрішнього трудового розпорядку будівельного тресту було передбачено, що у випадку порушення протипожежних правил на будівництві робітники можуть бути переведені на іншу роботу без обмеження строку.
Чи правильне таке доповнення? Які види правил внутрішнього трудового розпорядку існують? Які положення вміщують в собі правила внутрішнього трудового розпорядку? Чим відрізняються статути і положення про дисципліну від правил трудового розпорядку?
Задача № 273
Фрезерувальник заводу Устименко вніс раціоналізаторську пропозицію, застосування якої підвищило продуктивність праці і дало можливість збільшити норми виробітку робітників-фрезерувальників.
Які види заохочення можуть бути застосовані дирекцією заводу до Устименка? Які принципи заохочення встановлені Кодексом законів про працю?

Задача № 274
Складальник Порицький систематично виконує норми виробітку на 180-200%.
Які види заохочення можуть бути застосовані дирекцією заходу до Порицького? Які принципи заохочення встановлені Кодексом законів про працю України?

3адача № 275
За появу на роботі в нетверезому стані шоферу Плоткіну оголошено догану і переведено на ремонтні роботи строком на один місяць. Плоткін цікавиться, чи правильно притягнули до дисциплінарної відповідальності? Що слід розуміти під дисциплінарним проступком і дисциплінарною відповідальністю?

Задача № 276
Монтажник Олійник систематично порушував дисципліну. За ці порушення його позбавляли неодноразово премії, винагороди за наслідками роботи підприємства за рік, один раз навіть перенесли чергу на одержання житла на один рік.
Застосовані заходи позитивних наслідків не дали, тому при черговому порушенні трудової дисципліни начальник спеціального монтажного управління підготував проект наказу, у якому перерахував усі раніше скоєні Олійником дисциплінарні проступки, застосовані заходи впливу і зробив висновок, що залишення Олійника протирічить інтересам виробництва, тому звільняє його з роботи за п. З ст. 40 КЗпП України.
Проект наказу було подано для візування юрисконсульту. який проект наказу не завізував.
Чи правильно поступив юрисконсульт? Чи може начальник управління підписати наказ без візи юрисконсульта?

Задача № 277
Техніки Шивко і Климов були притягнуті до дисциплінарної відповідальності за відсутність на роботі під час проведення загальних зборів по обговоренню і укладенню колективного договору.
Шивко і Климов оскаржили дисциплінарне стягнення до комісії по трудових спорах, посилаючись на те, що відсутність на загальних зборах не становить дисциплінарного проступку. Представник адміністрації, заперечуючи проти вимог Шивка і Климова, стверджував, що позивачі були відсутніми не тільки на загальних зборах, а й на роботі, оскільки збори проводили в робочий час. Яке рішення повинна прийняти комісія по трудових спорах?
Задача № 278
Майстер виробничого навчання Маков був притягнути дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання виховної роботи серед своїх учнів, які у вихідний день вчинили бійку на танцювальному майданчику у міському парку. Маков з накладеним дисциплінарним стягненням не погодився і звернувся до комісії по трудових спорах з вимогою визнати його накладення неправильним. Як повинен бути вирішений спор?

Задача № 279
Охоронник Рибко без дозволу начальства домовився з іншим охоронником Сухаровим, що Сухаров вийде на чергування у зміну замість Рибка, а останній буде чергувати через два дні за Сухарова.
Сухаров чергував замість Рибка. А Рибко на чергування замість Сухарова не вийшов, посилаючись на хворобу.
Директор наклав на Сухарова дисциплінарне стягнення, з цим стягненням Сухаров не погодився, оскільки вважає, що повинен був чергувати Рибко, звернувся до комісії по трудових спорах.
Як повинна вирішити спір комісія?

Задача № 280
Черговий по залізничній станції Третяк без погодження з начальником станції домовився з своїм колегою Огієнко про заміну чергування. Третяк вийшов на роботу у зміну Огієнка. Огієнко також вийшов на роботу в зміну Третяка, але оскільки був напідпитку, начальник станції не допустив його до роботи.
Начальник відділення залізниці оголосив догану обом черговим: і Третяку, і Огієнко.
Третяк вважає, що він дисциплінарного проступку не скоїв, звернувся до комісії по трудових спорах про визнання дисциплінарного стягнення неправильним.
Як повинна вирішити спір комісія?

Задача №281
Повар кухні студентської їдальні Заліщук відмовилась від проходження медичного огляду, посилаючись на те, що вона здорова і у проведенні для неї медичного огляду потреби не має. Директор їдальні звернувся до студентів юридичного факультету з проханням дати консультацію, як він може вплинути на повара Заліщук? Дайте відповідь.

Задача № 282
Конструктор Писанська, дипломований спеціаліст, яка прекрасно виконує свої трудові обов'язки, зарозуміло веде себе, всім працівникам дає прізвиська, що принижують їх гідність, і цим створює нездорову обстановку в колективі.
Працівники конструкторського бюро після нанесення образи копіювальниці Морозовської провели збори, на яких вирішили звернутись до директора заводу з проханням вплинути на поведінку Писанської.
Які заходи може вжити директор?
Задача № 283
Інженер Калинченко був відряджений на завод в інше місто з метою надання допомоги пуску нового агрегату. Перебуваючи у відрядженні протягом тижня, Калинченко так і не зміг запустити агрегат, тому при поверненні з відрядження директор конструкторського бюро видав наказ про накладення дисциплінарного стягнення за невиконання завдання і про утримання авансу, виданого на відрядження.
Калинченко оскаржив цей наказ у частині виплати витрат на відрядження, посилаючись на те, що за проступок, якщо він мав місце, може бути накладено лише одне стягнення.
Проаналізуйте обставини даного спору?

Задача № 284
За грубе порушення, що спричинило погіршення якості продукції, фрезерувальнику Зарудному було знижено кваліфікаційний розряд з V до IV. Зарудний звернувся з скаргою до комісії по трудових спорах, яка дії директора визнала правильними.
Зарудний вважає, що серед заходів стягнення зниження розрядів не передбачене. Якщо і віднести це стягнення до дисциплінарних, то слід дотримуватись порядку накладення стягнень передбачених ст. 149 КЗпП України.
Яке рішення повинен винести суд? Якщо суд у позові відмовить, то чи не буде це означати, що Зарудний на все життя залишиться фрезерувальником IV розряду?

Задача № 285
Міністерство машинобудування і конверсії проводило комплексну перевірку діяльності одного із заводів, що входить до сфери управління даного міністерства. Перевіркою було встановлено ряд недоліків, внаслідок чого міністерством був виданий наказ про усунення недоліків. Одночасно на ряд працівників були накладені дисциплінарні стягнення. Зокрема, було вказано на допущені порушення головному бухгалтеру Григорашу, а ст. бухгалтеру по обліку матеріальних цінностей Кучмистій було оголошено догану. Кучмиста хоче оскаржити стягнення як накладене несправедливо. Допоможіть Кучмистій написати скаргу.

Задача № 286
Шофер заводу гумово-технічних виробів Даценко періодично біля будинку, де він живе, залишав на ніч автомашину, що належала заводу. За порушення правил паркування машини автоінспекція наклала на Даценка штраф і зробила подання про допущені порушення.
На підставі цього подання директор заводу наклав на Даценка дисциплінарне стягнення догану, частково позбавив премії за квартал.
Доценко вважає, що за свої дії він може бути притягнутий до адміністративної відповідальності, тим більше, що його дії мали місце не в робочий час.
А як Ви вважаєте?
Задача №287
За винні дії, що призвели до порчі товару, продавець Капур була звільнена з роботи на підставі п. 2 ст. 41 КЗпП України. Капур вважає, що перед звільненням з роботи від неї повинні були зажадати письмові пояснення, тобто дотримати порядку накладення дисциплінарних стягнень, при цьому скоїла вона проступок вперше, раніше у неї порушень правил зберігання товару не було, тому просить суд поновити її на роботі. Як суд повинен вирішити спір?

Задача № 288
Продавець Харах у зв'язку з нестачею матеріальних цінностей була звільнена з роботи на підставі п.2 ст.41 КЗпП України. Факт нестачі товарів було встановлено актом інвентаризації, що проведена два місяці тому.
При вирішенні питання про правильність звільнення виникло питання, чи не порушено власником магазину вимоги про те, що стягнення може бути застосованим безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення.
Яка Ваша думка з цього питання?

Задача № 289
Конструктор Скрипник у січні був відряджений на завод станків-автоматів для усунення недоліків у поточній лінії, яку було поставлену заводу. Скрипник до виконання своїх обов'язків поставився не сумлінно, з'являвся на завод у середині дня, тому поточна лінія була пущена із значним запізненням.
Коли про це стало відомо директору заводу, де працює Скрипник, на останнього було накладено стягнення оголошено догану.
Скрипник вважає, що стягнення на нього накладено неправильно, бо він з'являвся на заводі тоді, коли у цьому була потреба. Як повинен бути вирішений спір?

Задача № 290
Шуватова працювала інженером по техніці безпеки Ялтинського рибкомбінату. За систематичне порушення своїх трудових обов'язків вона була звільнена з роботи за п.З ст.40 КЗпП України. До звільнення її з роботи на неї було накладено два дисциплінарних стягнення 21 березня та 28 серпня за недостатній контроль за додержанням правил по техніці безпеки.
У вересні комісія Головного управління «Азчорриба» проводило перевірку на комбінаті. В акті перевірки рибкомбінату було вказано, що Шуватова систематично не виконує покладених неї службових обов'язків, слабо здійснює контроль за додержанням правил по техніці безпеки. На підставі цієї перевірки ректор Ялтинського рибкомбінату 23 вересня оголосив Шуватовій третю догану.
Головне управління «Азчорриба» визнало, що до Шуватової застосовано надто м'яке дисциплінарне стягнення. Наказом по управлінню від 24 жовтня було скасовано наказ директора Ялтинського комбінату від 23 вересня і запропоновано звільнити її з роботи з працевлаштуванням на іншу роботу. За погодженням з профспілковим комітетом Шуватова 22 листопада була звільнена з роботи на підставі п. 3 ст. 40 КЗпП України.
Вважаючи звільнення неправильним, Шуватова звернулась з позовом про поновлення на роботі до районного суду. Підготуйте письмово рішення суду по цій справі.

Задача № 291
За паління на автозаправочній станції працівник Василенко був притягнутий пожежною інспекцією до відповідальності на нього був накладений штраф.
Коли випадок порушення протипожежних правил став відомий керівнику станції, останній оголосив Василенку догану, а пізніше позбавив його премії.
Василенко вважає, що за один проступок занадто багато накладено стягнень, просить роз'яснити, чи можна їх оскаржити з метою зняття.
Що Ви порадите Василенку?

Задача № 292
Рішенням товариського суду поставлено питання перед директором лісогосподарського підприємства про звільнення техніка Поліщука за систематичне порушення трудової дисципліни. Директор виконав це рішення товариського суду і звільнив Поліщука з роботи. З цим звільненням Поліщук не погодився і вернувся в суд з позовом до лісогосподарського підприємства про поновлення на роботі.
Представник підприємства заперечував проти розгляду справи в суді, посилаючись на те, що директор лише виконав рішення товариського суду. Поліщук повинен оскаржити рішення товариського суду, а не наказ про звільнення.
Що підлягає оскарженню у даному випадку: рішення товариського суду чи наказ про звільнення?

Задача № 293
За запізнення на роботу і за антигромадське поводження по відношенню до сусіда в гуртожитку, матеріали щодо молодого робітника Маніна були передані на розгляд товариського суду. Останній на своєму засіданні оголосив Маніну громадську догану.
Які повноваження має товариський суд по розгляду дисциплінарних проступків? Чи відповідає закону рішення товариського суду.

Задача № 294
За вчинення прогулу без поважних причин робітнику Щикуну наказом директора заводу була оголошена догана, і матеріали передані на розгляд товариського суду. Товариський суд оголосив Шикуну товариське попередження.
Чи правильні дії директора заводу?

Задача № 295
За поданням прокурора району товариський суд заводу розглянув справу про порушення механіком Дунаєвим правил по техніці безпеки і оголосив йому громадську догану. Директор заводу, дізнавшись про допущені Дунаєвим порушення, що могли призвести до нещасних випадків на виробництві, оголосив Дунаєву після рішення товариського суду дисциплінарне стягнення догану.
Хто має право передавати матеріали про громадські і дисциплінарні проступки на розгляд товариського суду? Яка компетенція товариського суду по розгляду дисциплінарних проступків? Який порядок розгляду справ товариськими судами? Чи правильні дії директора по накладенню дисциплінарного стягнення?


Тема 10 МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПРАЦІВНИКІВ ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ МАЙНУ ВЛАСНИКА
Задача № 296
Водій міжміського автобуса Миронюк, який сам обілечував пасажирів, після закінчення зміни пішов до бухгалтерії здавати виручку за робочий день. Коли він повернувся до машини, то виявив, що хтось відкрив двері кабіни автобуса і викрав його сумку з білетами, що залишились нереалізованими. Миронюк про факт крадіжки зразу ж заявив адміністрації автопарку.
Оскільки винного в крадіжці виявлено не було, адміністрація запропонувала Миронюку внести до каси вартість білетів на суму 242 гривні. Миронюк від сплати цієї суми відмовився, посилаючись на відсутність його вини в нестачі квитків.
Адміністрація автобусного парку, навпаки, вважає, що факт крадіжки не встановлений, звернулася до районного суду з позовом про стягнення з Миронюка 242 гривень. Районний суд стягнув з Миронюка на користь автобусного парку 242 гривні у погашення завданої шкоди.
Миронюк з рішенням районного суду не погодився і звертається до Вас з проханням оскаржити рішення суду.
Складіть від імені Миронюка апеляційну скаргу.

Задача № 287
Майстер ковбасного цеху райспоживспілки Молодцов змінив технологію виготовлення варених ковбас, зменшивши час її варіння. Таку технологію він прочитав у журналі «Харчова промисловість». Але виявилося, що приготовлена за цією технологією ковбаса підлягає негайній реалізації, що забезпечити не далося. Тому частина виготовленої ковбаси втратила товарний вид і для реалізації стала непридатною.
Після переробки ковбаси було підраховано, що через змінення технології райспоживспілці завдана шкода на суму 2135 гривень. На цю суму був пред'явлений позов до Молодцова.
При розгляді справи Молодцов у судовому засіданні, заперечуючи проти позову, посилався на те, що в даному випадку мав місце виробничий ризик, тому відповідно до статті 130 КЗпП України він повинен бути звільнений від матеріальної відповідальності. Чи обґрунтовані на законі заперечення Молодцова?
Задача № 298
Вантажник Чаусов протягом трьох днів не виходив на роботі оскільки гуляв на весіллі у сусіда, що женив сина. Протягом цих днів на базу підприємства, де працював Чаусов, прибула вантажна автомашина з товаром, який не було кому розвантажити.. Поки знайшли людей для розвантажування стався простій, тому автопідприємство склало акт про простій автомашини і стягнуло штраф у сумі 150 гривень. Крім того, особам які були найняті для розвантажування, було виплачено 60 гривень.
Директор підприємства запропонував Чаусову добровільно внести 210 гривень як матеріальну шкоду, завдану підприємству. Чаусов від добровільного відшкодування шкоди відмовився, тому директор звернувся з позовом до районного суду.
Чи підлягає цей позов задоволенню?

Задача № 299
Тракторист радгоспу «Перемога» Дьомин 12 липня прийшов на роботу в нетверезому стані. Директор радгоспу не допустив Дьомина до роботи і дав розпорядження бухгалтерії утримати із заробітної плати Дьомина вартість невиконаних у цей день робіт на суму 14 гривень.
Чи правильні дії директора радгоспу?

Задача № 300
Завідувачу господарством Векшину було видано у підзвіт для покупки господарського інвентарю 250 гривень, за які він своєчасно не звітував. При звільненні з роботи бухгалтерія у покриття цієї суми утримала із заробітної плати Векшина 123 гривні, а на решту заборгованості пред'явила позов до районного суду.
Протягом якого строку адміністрація може звернутись з позовом до суду? У якому розмірі стягуються суми, взяті працівником для господарських потреб?

Задача № 301
Шофер Заусаєв, проходячи біля гаража автопарку, де він працює, побачив новий маловмісний автобус «Латвія», якого вирішив випробувати. Керуючи автобусом, Заусаєв скоїв аварію, внаслідок якої завдав автомашині значні пошкодження.
Пізніше було встановлено, що автобус належить не автопарку, де працює Заусаєв, а кіностудії, працівники якої приїхали в службових справах в автопарк і тимчасово залишили автомашину.
Яку відповідальність за пошкодження автомашини повинен нести Заусаєв? Якими правовими актами вона повинна регулюватись? Хто повинен звертатись з позовом до суду про стягнення із Заусаєва завданої шкоди?
Задача № 302
Громадянка Артюхова була зарахована на посаду гардеробниці із заробітною платою 80 гривень на місяць. Договір про повну матеріальну відповідальність з нею не укладався.
У один із днів, під час роботи Артюхова залишила гардероб без догляду, внаслідок чого було викрадено пальто вартістю 300 гривень.
Який вид відповідальності може настати у даному випадку?
Чи могла адміністрація укласти з Артюховою договір про повну матеріальну відповідальність?
Як може поступити адміністрація, якщо Артюхова відмовиться від укладення договору про повну матеріальну відповідальність?

Задача № 303
Вантажник Судаков, бажаючи закрити борт завантаженої автомашини, сам, не чекаючи шофера, сів за руль і від'їхав від вагона. Через невміле поводження з машиною, значна частина вантажу вивалилася з кузова і побилася, внаслідок чого була завдана шкода на суму 1650 гривень. Заробітна плата Судакова 95 гривень на місяць.
У зв'язку із завданою шкодою адміністрація зажадала від Судакова відшкодування шкоди в повному обсязі. Судаков же вважає, що шкода завдана ним при виконанні службових обов'язків, тому визначає свою відповідальність як обмежену.
Для вирішення спору адміністрація торгової бази «Главбакалія» звернулась з позовом до районного суду.
Складіть проект рішення районного суду.

Задача № 304
При передачі матеріальних цінностей на складі були виявлені лишки електротоварів на суму 1027 гривень і нестача метизних виробів на суму 312 гривень. Завідувач складом Кириленко, який звільнявся з роботи за власним бажанням, зажадав від комісії по передачі цінностей зарахування лишків і нестач, у чому йому було відмовлено.
Заприбуткувавши лишки, адміністрація запропонувала Кириленку сплатити суму нестачі, від чого він відмовився, тому адміністрація звернулася з позовом до районного суду.
Як визначається розмір шкоди, що підлягає стягненню?
Який порядок проведення заліку лишків і нестач?
Дайте правову оцінку дій адміністрації.

Задача № 305
Внаслідок затримки магазином тари з райхарчоторгу стягнуто штраф у сумі 75 гривень. Вважаючи, що збитки завдані з вини працівників магазину, які разом із завідувачем несуть колективну (бригадну) матеріальну відповідальність, адміністрація райхарчоторгу звернулася до суду з позовом про відшкодування завданих збитків.
Під час розгляду справи відповідачі позов не визнали, посилаючись на те, що тара не вивезена через відсутність транспорту. Окремі члени бригади заявили, що вони взагалі не мають ніякого відношення до вивезення тари.
Як оформляється бригадна матеріальна відповідальність?
У яких випадках бригада звільняється від матеріальної відповідальності?
Як повинен бути вирішений даний спір?

Задача № 306
Сторожу Храмченку в зимовий час видали як чергову одежу великий новий кожух. По закінченні зими Храмченку було запропоновано здати кожух на склад. Посилаючись на викрадення кожуха, якого він зберігав вдома, Храмченко приніс старий кожух значно меншого розміру, прийняти який завідуючий складом відмовився.
Храмченко поскаржився на завідувача складом директору, пославшись при цьому на статтю 130 КЗпП України, яка дозволяє працівнику для покриття заподіяної шкоди передати своє майно.
Чи має право Храмченко вимагати, щоб у покриття шкоди директор зобов'язав завідуючого складом прийняти від нього старий кожух?

Задача № 307
Кривець працював механіком дитячих атракціонів у міському парку. Намагаючись збільшити швидкість каруселі, Кривєць через трансформатор збільшив електронапругу, внаслідок чого перегорів електромотор. Його ремонт обійшовся малому підприємству в 250 гривень і тривав три дні.
Директор малого підприємства, посилаючись на те, що основною сферою діяльності підприємства є надання послуг, а внаслідок дій Кривця протягом трьох днів мале підприємство не працювало, звернувся до народного суду з позовом про стягнення з Кривця шкоди в сумі 1000 гривень: 250 вартість ремонту і 750 простій атракціонів.
У якому розмірі може нести відповідальність Кривець, якщо середньомісячна заробітна плата становить 175 гривень?

Задача № 308
Станочник Крисин при виготовленні досить складної деталі включив станок і відійшов до курилки поговорити з колегами. Станок працював на автоматичному режимі. Перед закінченням роботи станка стався збій і деталь була пошкоджена. Начальник цеху розцінив відсутність контролю за станком як порушення працівником своїх обов'язків, подав директору доповідну записку про накладання на Крисина дисциплінарного стягнення. Наказом по заводу на Крисина було накладене стягнення оголошено догану.
Після проведення ремонту станка вартість ремонту 43. гривні була стягнута із заробітної плати Крисина. Останній вважає, що у даному випадку порушено вимоги статті 61 Конституції України, яка забороняє за одне і те ж правопорушення двічі притягати до відповідальності.
В судовому засіданні представник заводу, посилаючись на статтю 130 КЗпП України, стверджував, що притягнення до дисциплінарної відповідальності не виключає можливості стягнення завданої матеріальної шкоди. Як повинне бути вирішене це питання?

Задача № 309
Плодоовочевою базою осіння заготівля овочів проводилась без плану, за відсутності належної організації. Не закінчивши переробку огірків, значна кількість яких ще перебувала в складі, база завезла також капусту. Оскільки складські приміщення були зайняті, капуста складалась на подвір'ї, де знаходилась майже два місяці. Втрата капусти становила 6,05 % замість 3 % за нормативами.
Для відшкодування значних збитків база звернулася до суду із позовом до матеріально-відповідальних осіб бази. Зокрема, позов було заявлено до завідуючого складом Кравченка на суму 725 гривень. Останній позов не визнав і заявив, що він неодноразово звертався до керівництва бази із заявами щодо неналежних умов зберігання овочів.
Як у цьому випадку повинен поступити районний суд?

Задача №310
У зв'язку з великим попитом на безалкогольні напої був обладнаний павільйон по продажу води. Ніякого допоміжного приміщення при павільйоні обладнано не було. Павільйон був металевий, і вода в пляшках нагрівалась до такого стану, ще пляшки розкорковувались і навіть тріскались.
Протягом літа нестача води була виявлена на суму 360 гривень, позов про стягнення яких і було пред'явлено до продави П'ятиниченка. Останній проти позову заперечував за мотивом що нестача води сталася через відсутність умов для зберігання напоїв, тому просив у позові до нього відмовити.
Як у даному випадку повинен поступити районний суд?

Задача №311
Завідуючий магазином Саржевський без належної перевірки приймав товари, що надходили до магазину, часто допускав за прилавок свою дружину, яка не була працівником магазину. Проведеною перевіркою в магазині була виявлена нестача та порча товару на суму 783 гривні. Для стягнення цієї суми було пред'явлено позов до суду.
В судовому засіданні Саржевський позов не визнав, посилаючись на те, що його прийняли на роботу, не навчивши, як потрібно приймати товар, перевірки його роботи не проводились, тому він вважав, що працює правильно. Якби його навчили правильним прийомам роботи, то він би шкоди торговельному підприємству не завдав би.
Чи можуть пояснення Саржевського бути підставою для звільнення його від матеріальної відповідальності?

Задача №312
Товарознавцю Тарасовій було видано довіреність на одержання з бази в обласному центрі дефіцитних товарів. Тарасова дефіцитні товари одержала, але значну їх частину реалізувала серед працівників бази і своїх знайомих. Повернувшись з відрядження Тарасова звітувала перед своєю адміністрацією про виконання доручення, здавши решту товару, а за відсутній товар внесла гроші.
Адміністрація дії Тарасової визнала незадовільними, запропонувала їй внести значно більшу суму, оскільки реалізовані товари мають вищу ринкову ціну. Одночасно дії Тарасової визнані такими, що дають підстави для втрати до неї довір'я, тому після одержання згоди профспілкового комітету її звільнили з роботи на підставі п. 2. ст. 41 КЗпП України.
Тарасова вважає недостатнім для звільнення один випадок порушення, що вона скоїла, тому звернулась до суду з позовом про поновлення на роботі. Адміністрація звернулася із зустрічним позовом про стягнення з Тарасової 500 гривень вартості недоставлених товарів за ринковими цінами. Як повинен бути вирішений даний спір?

Задача №313
Подружжя Гутник у вихідний день зібрались відвідати концерт у філармонії. Дружина одягла нову норкову шубу, яку в філармонії було здано до гардеробу. Після закінчення концерту виявилося, що шуба з гардеробу пропала, про що зразу було складено акт, який і ліг в основу пред'явленого до філармонії позову. Як третю особу до участі у справі було притягнуто гардеробницю Кириленко.
В судовому засіданні з'ясувалося, що Гутник вартість шуби визначила, виходячи з цін на ринку. Представник філармонії настоював на тому, що при визначенні шкоди необхідно виходити з тих затрат, що були понесені при її купівлі.
Як повинна бути визначена вартість завданої шкоди?

Задача № 314
Греченко працював виконавцем робіт на будівництві промислового об'єкту. За розкрадання будівельних матеріалів був засуджений до 5 років позбавлення волі з відшкодуванням завданої шкоди і конфіскацією належного йому майна.
Після 3-х років перебування у місцях ув'язнення Греченко За зразкову поведінку був помилуваний. За новим місцем роботи бухгалтерія на погашення завданої шкоди почала відраховувати 20 відсотків заробітної плати.
Греченко заперечує проти такого відрахування, посилаючись на те, що Президентом України він помилуваний, а це означає, що його звільнили і від відшкодування шкоди.
Як це питання вирішується відповідно до закону?

Задача №315
Внаслідок нещасного випадку на виробництві робітник Климов одержав каліцтво. На думку адміністрації винним у нещасному випадку є майстер Головко, який, поставивши робітників до роботи, не забезпечив безпечні умови праці.
Прокуратура району провела перевірку обставин нещасного випадку, але у порушенні кримінальної справи проти Головка відмовила. В постанові слідчого прокуратури зазначено, що в діях Головка є ознаки кримінальних діянь. Але з нагоди ювілейних свят Президент України оголосив амністію, тому Головко не може бути притягнутим до кримінальної відповідальності.
Незважаючи на таку постанову слідчого, адміністрація заводу звернулася до районного суду з позовом про стягнення з Головка шкоди, що завдана виплатами на користь травмованого Климова.
Чи може Головко в даному випадку бути притягнутим до матеріальної відповідальності?

Задача №316
Токар Руденко під час робочої зміни виготовляв тягу для власної автомашини. При виконанні цієї роботи згорів електромотор станка, ремонт якого обійшовся в 980 гривень. Директор заводу підготував розпорядження про утримання із заробітної плати Руденка суми, що дорівнює його середньомісячній заробітній платі. Юрисконсульт це розпорядження не завізував, пославшись на те, що Руденко повинен нести відповідальність у межах повної шкоди.
Чия позиція у даному випадку є правильною? Чи можна розпорядженням директора стягнути з токаря шкоду у розмірі його середньомісячної заробітної плати, а про стягнення решти шкоди звернутися з позовом до районного суду?

Задача №317
Директор магазину після закінчення робочого дня не включила сигналізацію і не здала магазин під охорону службі охорони райвідділу МВС. Тієї ж ночі магазин було обкрадено, що підтверджено актом огляду місця пригоди, складеним міліцією. Управління торгівлі зобов'язало директора магазину повні відшкодувати завдані збитки. Директор відмовилась від відшкодування, посилаючись на те, що матеріальні цінності викрадені злодієм, якого міліція повинна знайти, і через суд з нього можна буде стягнути завдану шкоду.
Чи несе у даному випадку відповідальність директор магазину?

Задача № 318
Шофер Заворицький на вантажній автомашині скоїв наїзд а легкову автомашину, що належала малому підприємству «Братерство». Рішенням арбітражного суду з автопідприємства № 7518 : і користь малого підприємства стягнуто шкоду в сумі 813 гривень, з них 513 гривень вартість ремонту автомашини і 300 гривень упущена вигода у зв'язку з простоєм автомашини. У порядку регресної вимоги автопідприємство звернулось до районного суду з позовом про стягнення завданої підприємству шкоди в сумі 813 гривень з водія Заворицького.
Під час розгляду справи адвокат Заворицького, заперечуючи проти позову, заявив про пропуск автопідприємством строку позовної давності, оскільки від дня рішення арбітражного суду минуло один рік і 2 місяці. По трудовому праву працівник може нести відповідальність тільки за пряму дійсну шкоду, а не упущену вигоду. І взагалі, Заворицький може нести лише обмежену матеріальну відповідальність.
Представник автопідприємства вважає заперечення адвоката неправильними, бо хоча з моменту рішення арбітражного суду і пройшло більше року, автопідприємство через відсутність грошових коштів шкоду відшкодувало лише три місяці тому, що 300 гривень за простій автомашини малого підприємства є для датопідприємства прямою дійсною шкодою. Заворицький повинен нести повну матеріальну відповідальність, оскільки уклав з підприємством договір про таку відповідальність. Як повинні бути вирішені питання, що виникли у судовому засіданні?

Задача №319
Директор установи видав розпорядження про утримання із заробітної плати завідуючого відділом Жемчугова шкоди, яка становить вартість друкарської машинки, що зникла з відділу.
Вважаючи, що його вина у пропажі машинки відсутня, у відділі працює багато співробітників, які приймають відвідувачів, на виході з установи є охорона, яка повинна стежити за майном, що виноситься, Жемчугов звернувся із заявою до районного суду з проханням перевірити обґрунтованість розпорядження директора щодо відрахування заробітної плати. Комісія по трудових спорах в установі не створювалась.
При підготовці справи до розгляду встановлено, що розпорядження ще не виконувалося і утримання із заробітної плати Жемчугова не проводилося. Тому виникло питання, чи може Жемчугов оспорювати розпорядження адміністрації? В якому порядку в позовному чи в порядку провадження з адміністративних правовідносин повинна розглядатись дана справа?

Задача № 320
Завідуючий складом Яблонський систематично затримував під розвантажуванням вагони і автомашини, у зв'язку з чим база змушена постійно сплачувати штрафи. Тільки в другій половині 1996 року база сплатила штрафи:
за простій залізничних вагонів:
серпень 1996 р. 150 гривень;
жовтень 1996 р. 118 гривень;
грудень 1996 р. 213 гривень; за простій автомашин:
вересень 1996 р. 75 гривень;
листопад 1996 р. 80 гривень.
На ці суми надлишкових виплат база пред'явила позов до Яблонського.
В судовому засіданні Яблонський проти позову заперечував, мотивуючи тим, що хоча він і уклав договір, він стосується тільки переданих йому цінностей. Щодо відшкодування виплачених базою штрафів, то, якщо суд визнає його винним у цьому, він може нести лише обмежену матеріальну відповідальність. Середня місячна заробітна плата Яблонського 250 гривень. Чи відповідають заперечення Яблонського закону? Аргументуйте свою відповідь.

Задача № 321
Районний універмаг звернувся до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої нестачею товарів продавцем Безпалою.
При розгляді справи в судовому засіданні виникло питану про дотримання позивачем строку позовної давності. Адвокат Безпалої заявив, що строк позовної давності слід вираховувати з того дня, коли дирекції універмагу стало відомо про нестачу товарів, тобто з середини червня 1995 року.
Представник універмагу з цим не погодився, оскільки акт інвентаризації було підписано лише 7 липня 1995 року і зразу ж Безпаловій була в письмовій формі пред'явлена претензія про добровільне погашення суми нестачі. На цю претензію Безпалова не відповіла. Як видно з реєстрації позовної заяви, вона надійшла до суду 5 липня 1996 року. Тому на думку представника універмагу, строк на звернення до суду пропущено.
А як Ви вважаєте? Аргументуйте свою відповідь.

Задача № 322
При проведенні інвентаризації цінностей у складі, де комірником працює Обух, була виявлена нестача вершкового масла на суму 350 гривень і цукру на 530 гривень. Одночасно були встановлені лишки: картоплі на 120 гривень, цибулі на 70 гривень, олії на 210 гривень. Адміністрація бази лишки заприбуткувала, а за стягненням нестачі звернулась з позовом до районного суду.
В судовому засіданні Обух проти позову заперечував, посилаючись на відсутність шкоди: виявлені лишки повністю перекривають нестачу.
Як повинно бути вирішене це питання?

Задача № 323
Одночасно з розглядом справи Обуха (див. попередню задачу) в той же день у суді розглядався позов бази до комірника Тращанського про стягнення Нестачі на суму 320 гривень. Тращанський заявив клопотання про допит Обуха як свідка і звернувся до суду з проханням перекрити лишками, що виявлені в Обуха, його Тращанського нестачу картоплі та олії. Обух дав згоду на покриття нестачі Тращанського лишками, що виявлені у нього.
Чи може суд провести такий перерахунок нестач і лишків?

Задача № 324
При розгляді справи про відшкодування шкоди, заподіяної комірником Крушинським, виникло питання, які ціни необхідно застосувати при визначенні розміру шкоди: ціни 1993 року, Коли була завдана шкода, ціни 1996 року, коли шкода була виявлена, чи ціни 1997 року, коли суд розглядав справу.
Дайте аргументовану відповідь.

Задача № 325
Лаборантка кафедри Запояско підписала договір про повну матеріальну відповідальність за майно, що знаходиться на кафедрі. Серед цього майна був і комп'ютер з інформаційно-пошуковою системою «Право».
Під час зимових канікул, коли заняття із студентами не проводились, комп'ютер з кафедри зник. Запояско від добровільної оплати вартості комп'ютера відмовилась, у зв'язку з чим було пред'явлено позов до Запояско про стягнення вартості комп'ютера і інформаційної системи в сумі 12 тис. гривень.
Районний суд, посилаючись на укладений Запояско договір про повну матеріальну відповідальність за майно, що знаходилось на кафедрі, позов задовольнив повністю.
Складіть від імені Запояско касаційну скаргу на рішення районного суду?

Задача № 326
У телятниці колективного сільськогосподарського підприємства (КСП) Антоняк при осінній інвентаризації виявилась нестача трьох телят. Для відшкодування їх вартості в сумі 840 гривень КСП звернулось з позовом до районного суду. В позовній заяві ставилось питання про стягнення шкоди у повному розмірі на підставі п. 5 ст. 134 КЗпП України.
Адвокат, який захищав інтереси Антоняк, заперечував проти застосування норм Кодексу законів про працю, вважаючи, що цей Кодекс не поширюється на сільгосппідприємства. Питання відповідальності в КСП повинні вирішуватись Статутом. В Статуті КСП розміри і порядок відповідальності не урегульовані. Тому коли навіть допустити, що Антоняк повинна нести матеріальну відповідальність, то ця відповідальність не може перевищувати середньомісячної заробітної плати. У якому розмірі повинна нести відповідальність Антоняк.

Задача № 327
Складальнику Зелинському для роботи постійно передавались цінні матеріали та вироби. При проведенні перевірки залишків цих матеріалів з урахуванням зданої Зелінським готової продукції виявилася нестача на суму 350 гривень. Про стягнення цієї суми і було пред'явлено позов до районного суду.
В судовому засіданні Зелинський не зміг пояснити причини нестачі, але заявив, що якщо суд визнає його таким, що повинен нести матеріальну відповідальність, то ця відповідальність може перевищувати його середнього заробітку. Середній заробіток Зелинського становить 250 гривень на місяць.
Яку відповідальність повинен нести Зелинський? Договір про повну матеріальну відповідальність з ним не укладався.

Задача № 328
Дирекція заводу «Кінап» звернулась з позовом до начальника складального цеху Ласкова про стягнення з нього зайво виплачених заводом сум за простій вагонів під навантажувально-розвантажувальними роботами:
в лютому 150 гривень;
в квітні 320 гривень;
в травні 450 гривень, а всього 920 гривень.
Ласков проти позову заперечував, посилаючись на те, що важко знайти людей на вантажно-розвантажувальні роботи, що договір з ним про повну матеріальну відповідальність не укладався.
У якому розмірі за наявності вини повинен нести відповідальність Ласков? Середньомісячна заробітна плата Ласкова становить 175 гривень.

Задача № 329
Водій автомашини Мануїлов, з яким було укладено договір про повну матеріальну відповідальність за передану йому автомашину і товарні цінності при виконанні експедиторських обов'язків, скоїв автоаварію, розбив автомашину і значно пошкодив товар, що перевозився. Крім того, виявлена нестача товару. Районний суд, куди звернулося з позовом автотранспортне підприємство, посилаючись на договір про повну матеріальну відповідальність, позов задовольнив у повному розмірі, стягнувши з Мануїлова 3 тисячі гривень за ремонт автомашини, 500 гривень за простій автомашини і 12 тисяч гривень за зіпсований товар і його нестачу.
Середньомісячна заробітна плата Мануїлова за попередні два місяці становила 280 гривень, якому розмірі може нести відповідальність Мануїлов?

Задача № 330
Комірник Василашко затримав під вигрузкою вагони, за що залізницею з металобази було стягнуто штраф у сумі 450 гривень. Оскільки Василашко від добровільної сплати суми завданої шкоди відмовився, дирекція автобази звернулась до суду з позовом про стягнення її у примусовому порядку.
У судовому засіданні Василашко послався на те, що вагони не були своєчасно розвантажені тому, що начальник виробничого відділу Денисюк зняв вантажників і перевів їх на завантаження автомашин, що терміново повинні були виїхати до Польщі.
Районний суд стягнув з обох відповідачів суму шкоди, що відповідає їх середньомісячній заробітній платі: з Василашко 250 гривень, з Денисюка 300 гривень.
Чи правильне рішення районного суду?

Задача № 331
Постановою прокурора відмовлено у порушенні кримінальної справи проти заступника директора Похоленчука за халатне відношення до виконання службових обов'язків. У постанові зазначено, що в діях Похоленчука є ознаки діянь, що переслідуються у кримінальному порядку. Але враховуючи його стан здоров'я, йому проведено складну хірургічну операцію на шлунку, прокурор вважає недоцільним порушувати кримінальну справу. На підставі цієї постанови директор підприємства звернувся до суду з позовом про стягнення з Похоленчука заподіяної ним шкоди злочинними діями у повному розмірі.
Під час розгляду справи в судовому засіданні виник сумнів про наявність у діях Похоленчука ознак кримінального злочину. Перед судом було поставлено питання про перегляд постанови прокурора, визнання її неправильною.
Чи вправі суд в судовому засіданні переглянути постанову прокурора про наявність у діях Похоленчука діянь, переслідуваних у кримінальному порядку? Які правові наслідки може викликати перегляд постанови прокурора?

Задача № 332
При розгляді цивільної справи про відшкодування завданої шкоди майстром будівельної організації Литвицьким представник позивача будівельної організації заявив клопотання про визнання у діях Литвицького ознак діянь, переслідуваних у кримінальному порядку.
Як може бути вирішене це клопотання?


Задача № 333
Постановою прокурора було відмовлено у порушенні кримінальної справи проти інженера Васькова у зв'язку з спливом строку давності для притягнення до кримінальної відповідальності. Оскільки діями Васькова підприємству була завдана шкода, підприємство пред'явило позов про відшкодування її в повному розмірі.
Васьков проти позову заперечує, вважаючи, що при спливі строку давності для притягнення до кримінальної відповідальності не може йти мова про матеріальну відповідальність, оскільки ці види відповідальності тісно пов'язані між собою.
Чи повинні бути враховані заперечення Васькова?

Задача № 334
У бригаді з 5-ти продавців галантерейної секції промтоварного магазину, з якими було укладено договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність, була виявлена нестача І матеріальних цінностей на суму 700 гривень.
Бригада на своїх зборах вирішила за необхідне суму нестачі І внести добровільно готівкою. Але при вирішенні питання про розмір відшкодування кожним продавцем виникли розбіжності. Завідуюча секцією Гончар запропонувала суму нестачі 700 гривень поділити на 5 членів бригади, і кожний повинен внести по 114 гривень. Проти такого розподілу заперечували два продавці. Молодша продавщиця Дем'яненко, заробітна плата якої майже вдвічі менша від заробітної плати завідуючої секцією, і старша продавщиця Ворсова, яка тільки півроку працює в бригаді.
Як повинна розподілятися шкода-при колективній (бригадній) матеріальній відповідальності?

3адача № 335
Шоферу колективного сільськогосподарського підприємства Деркачу вранці було видано наряд на вивезення цукрового буряка з поля на цукровий завод. Зробивши одну ходку з буряком Деркач цілий день використовував автомашину для особистих потреб, підвозячи будівельний матеріал до будівництва своєї хати. Тому буряк вивезений не був і залишився на полі.
Вночі вдарив мороз і буряк замерз, частина його, за підрахунками бухгалтерії, стала непридатною, чим завдана шкода на суму 1200 гривень.
Колективне сільськогосподарське підприємство звернулося до суду з позовом про стягнення з Деркача суми шкоди у повному розмірі. Адвокат, який захищає інтереси Деркача, вважає, що матеріальна відповідальність у даному випадку може бути тільки обмеженою.
А як Ви вважаєте, яку матеріальну відповідальність може нести Деркач?

Задача № 336
Шофер Колос на вантажній автомашині, що належала автотранспортному підприємству (АТП) 2418, скоїв автоаварію, внаслідок якої було завдано шкоду здоров'ю громадянці Горській, яка була визнана інвалідом II групи.
Після оформлення пенсії по інвалідності, Горська звернулась до районного суду з позовом до АТП та Колоса про стягнення завданої шкоди: одноразово втрата заробітку за час лікування 3 тис. гривень, на посилене харчування 750 гривень, за догляд 300 гривень, на ліки 150 гривень, на санаторно-курортне лікування 450 гривень, а також щомісячно по 150 гривень у зв'язку з втратою годувальника.
Районний суд позовні вимоги Горської задовольнив повністю, стягнувши зазначені Горською в позовній заяві суми з АТП і Колоса солідарно.
Чи правильне рішення районного суду? Як повинен вирішити справу обласний суд, якщо рішення буде оскаржене в касаційному порядку?

Задача № 337
На підготовчій ділянці заводу, де робота проводилась ІІ зміни, виявлено нестачу 12 комплектів спецодягу, що використовувалася як змінна (чергова) одежа. Цим одягом користувались обидві зміни. Директор заводу дав розпорядження бухгалтерії стягнути вартість спецодягу з начальника дільниці Короля.
В свою чергу, Король вважає, що відповідальність повинен нести не він, а майстри обох змін. Директор з цим не згоден, бо, на його думку, начальник дільниці зобов'язаний контролювати облік і зберігання спецодягу, що передавався почергово працівниками обох змін.
Як повинно бути вирішене питання про матеріальну відповідальність?

Задача № 338
По закінченні календарного року в січні на складі бази була проведена інвентаризація, що виявила нестачу матеріальних цінностей на суму 345 гривень. Директор бази запропонував завідувачу складом Майданеку внести вартість нестачі в бухгалтерію, з чим Майданек погодився. Але фактично жодної гривні в касу бази не вніс. В листопаді цього ж року директор бази виявив, що заборгованість не погашається, дав розпорядження юрисконсульту готувати матеріали про стягнення заборгованості до районного суду.
Чи є потреба звертатись до суду? Чи не може директор дати розпорядження бухгалтерії про утримання заборгованості із заробітної плати Майданека?

Задача № 339
Директор заводу видав розпорядження про утримання із заробітної плати майстра Кучерука 78 гривень, що були виплачені робітникам у зв'язку з простоєм, що, на думку директора, стався з вини Кучерука. Кучерук з розпорядженням директора не погодився і оскаржив його до комісії по трудових спорах.
Комісія по трудових спорах у задоволенні вимог Кучерука відмовила. Кучерук звернувся із заявою до районного суду.
Який спір буде розглядатися судом? Хто його сторони?
Задача № 340
Директор малого підприємства дав розпорядження бухгалтерії про стягнення з претензіоніста Ватченка 96 гривень, що були зайво виплачені у зв'язку з несвоєчасним оформленням претензії. Ватченко вважає, що його вини у зайвих виплатах немає, звернувся до районного суду з заявою, в якій оспорює правильність розпорядження директора.
Який спір буде розглядатись судом? Хто його сторони?

Задача № 341
Вантажник Ярмоленко протягом трьох днів з 21 по 25 липня не виходив на роботу. Працівники бази бачили Ярмоленка з вудками, коли він йшов у напрямі до Дніпра. 25 липня коли Ярмоленко з'явився на роботі, він пояснив свою відсутність поганим самопочуттям, але нічим це не підтвердив, бо до лікарні не звертався.
У ті дні, коли Ярмоленко був відсутній на роботі, на базу прибув вагон з товарами, який простояв під вивантаженням тривалий час, оскільки другого вантажника, крім Ярмоленка на базі немає. Внаслідок простою вагона база виплатила залізниці штраф у сумі 65 гривень, які директор бази вирішив стягнути з Ярмоленка.
Чи є умови для притягнення Ярмоленка до матеріальної відповідальності?

Задача № 342
Табельниця Тополя на загальних зборах складального цеху була обрана громадським касиром для одержання і виплати заробітної плати працівникам цеху. Призначення громадським касиром було оформлене наказом по заводу.
При черговій виплаті заробітної плати у Тополі виявилася нестача грошей на суму 140 гривень. Бухгалтерія утримала суму нестачі повністю по 50 відсотків від її заробітної плати щомісячно.
Тополя звернулась до комісії по трудових спорах (КТС) з вимогою повернути утриману заробітну плату, оскільки договір про матеріальну відповідальність з нею не укладався.
Як повинне бути вирішене питання про матеріальну відповідальність Тополі?

Задача № 343
Прокурор району звернувся до районного суду із заявою інтересах заводу будівельних матеріалів, у якій ставив питання про накладення матеріальної відповідальності на директора воду Третяка у сумі 95 гривень. На думку прокурора, шкода завдана тим, що п'ять працівників заводу в робочий час були затримані в парку в нетверезому стані, за що були притягнуті до адміністративної відповідальності. На заводі ж ці працівники були протабельовані як такі, що працювали повний робочий день, і їм була виплачена за день заробітна плата. Виплачена заробітна плата за час прогулу становить матеріальну шкоду для підприємства. Яке рішення повинен винести районний суд?


Задача № 344
Внаслідок помилки нормувальниці Струкової, яка розцінила обробку однієї деталі по 2 гривні 50 копійок замість 25 копійок, майстер підписав наряд. По цьому наряду слюсарю Махоні було виплачено зайвих 43 гривні.
Начальник цеху запропонував розрахунковому відділу бухгалтерії утримати зайво виплачену суму із заробітної плати Махоні. Коли при черговій виплаті заробітної плати Махонін довідався, що з нього утримали 43 гривні як неправильно виплачені, Махонін звернувся із заявою до комісії по трудових спорах про повернення йому утриманих грошей. Яке рішення повинна винести комісія по трудових спорах?

Задача № 345
Мале підприємство з обмеженою відповідальністю звернулось до районного суду з позовом до комірника про стягнення з нього нестачі вершкового масла на суму 75 гривень. Районний суддя відмовив підприємству в прийнятті позовної заяви, пославшись на те, що відповідно до статті 136 КЗпП України керівник підприємства може своїм розпорядженням стягнути з боржника, оскільки вона не перевищує його середньомісячної заробітної плати. Чи правильні дії районного судді? За яких умов?

Задача № 346
По контракту, що був укладений при прийнятті на роботу вчительки географії Захарченко, передбачалась повна матеріальна відповідальність останньої за цінності (глобуси, карти, атласи), які були в кабінеті географії. Коли через деякий час виявилася нестача цих цінностей постало питання, в якому розмірі повинна нести відповідальність Харченко. Директор школи вважав, що ця відповідальність повинна бути повною, оскільки це передбачено контрактом. Представник профспілкового комітету школи настоював на тому, що відповідальність, за наявності вини, може бути тільки обмеженою, оскільки із Захарченко договір про повну матеріальну відповідальність не укладався. Як повинно бути вирішене це питання?

Задача №347
При вирішенні питання про покладення матеріальної відповідальності на продавця Мухіну, виникли розбіжності у визначенні розміру заробітку, з якого повинна визначатись межа матеріальної відповідальності. Бухгалтер підприємства наполягала, щоб у суму середнього заробітку була включена сума винагороди, що була виплачена у минулому місяці за попередній календарний рік. Юрист з цим не погоджувався і вважав, що до середні заробітної плати повинні бути включені лише ті виплати, що мають відношення до двох останніх календарних місяців роботи. Як повинна бути вирахувана середня заробітна плата Мухіної?

Задача № 348
З вини керівника структурного підрозділу Ільченка були затримані під вивантаженням залізничні вагони, за що залізниця стягнула з підприємства штраф у сумі 290 гривень. Директор підприємства дав розпорядження бухгалтерії утримати із заробітної плати Ільченка у відшкодування шкоди суму виплаченого штрафу. Бухгалтерія при наступній виплаті заробітної плати стягнула всю суму штрафу одноразово.
Чи є у даному випадку порушення чинного законодавства?

Задача № 349
В акціонерному банку виявлена нестача бланків документів суворого обліку номінальної вартості 150 гривень. Директор банку дав вказівку підготувати розпорядження про утримання з касира Банних номінальної вартості бланків, щодо яких виявлена нестача.
Юрисконсульт банку розпорядження не завізував, пославшись на те, що у даному випадку повинен бути застосований коефіцієнт, оскільки фактична шкода значно перевищує номінальну. У якому розмірі повинен нести відповідальність касир
них?

Задача № 350
Акціонерне товариство закритого типу одержало ліцензію на виготовлення бланків цінних паперів. Номінальна вартість на цих паперах зазначена не була.
При інвентаризації цих бланків була виявлена нестача 50 бланків, у зв'язку з чим постало питання про матеріальну відповідальність касира Халявко.
Головний бухгалтер товариства вважав за можливе розмір шкоди визначити вартістю придбання (виготовлення) бланків цінних паперів.
Начальник юридичного відділу запропонував визначити фактичну вартість бланків яких не вистачає, шляхом введення коефіцієнту до вартості придбання (виготовлення) бланків. Як у даному випадку повинен бути визначений розмір шкоди? Пошліться на нормативний акт.

Задача № 351
Смолянов працював на Гостомельському склозаводі майстром по відвантаженню продукції заводу споживачам, з повною І матеріальною відповідальністю, про що було укладено відповіданий договір. При відвантаженні Львівський парфюмерно-косметичній фабриці 71104 флаконів у 528 ящиках одержувачем вантажу з участю Смолянова було встановлено, що 5,7 % поставленої продукції мають задирки на горловині флаконів, які ведуть до осипу всередину флаконів, 9% мають білий рисунок на внутрішніх стінках у вигляді морозу і павутини, а також зелений рисунок.
Всього виявлено 14,7% виробничого браку, що становить 10500 флаконів на суму 630 гривень. Решта флаконів була забруднена гіпсом, оскільки перевозилися у вагоні з-під гіпсу. Фабрика змушена була перемити усі флакони, що викликало витрати 75 гривень.
Браковані флакони у кількості 10500 штук були повернуті Гостомельському склозаводу. Гостомельський склозавод пред'явив позов до Смолянова про стягнення вартості транспортування флаконів до Львова і назад, а також вартості перемиву флаконів.
Чи підлягає позов задоволенню?

Задача № 352
Під час капітального ремонту приміщення інституту гігієни і токсикології полімерів виконавцям робіт Кушніру і Довгоруку через робітника Багатиренка під розписку було видано 105 кв. м лінолеуму. Після проведення ремонту і списання витрачених матеріалів виявилось, що у підзвіті працівників знаходиться цей лінолеум. Для стягнення його вартості інститут звернувся з позовом до районного суду на суму 313 гривень 10 коп.
Районний суд позов задовольнив повністю, стягнувши відповідачів позовну суму солідарно. В касаційній скарзі до обласного суду відповідачі вказували на неправильність рішення районного суду, вважаючи, що шкоди вони позивачу не завдали. Лінолеум укладено на підлогу приміщеннях інституту, але оскільки він був одержаний під тимчасову розписку, то вони наряду на списання лінолеуму не складали і чекали, коли належним чином буде оформлено видачу лінолеуму. Крім того, розписку за лінолеум давав один Багатаренко, він же і укладав його. Кушнір і Довгорук взагалі до лінолеуму ніякого відношення не мали. Як повинна вирішити справу касаційна інстанція?

Задача № 353
Гребенчукова працювала секретарем відділу робітничого постачання (ВРП) нафтопромислового управління. За дорученням вона отримала в поштовому відділенні посилку з годинникам марки «Заря», що надійшли від годинникового заводу. Але годинників у кількості 40 штук на склад ВРП не здала. Для стягнення вартості годинників на суму 4048 гривень ВРП звернулось з позовом до районного суду. У судовому засіданні Гребенчукова позов не визнала і пояснила, що вона дійсно одержала посилку, але при переїзді в автобусі у неї посилку викрали. Крім того, вона не укладала договору про повну матеріальну відповідальність, тому не може нести такої відповідальності. Районний суд стягнув з Гребенчукової матеріальну шкоду розмірі її середньомісячної заробітної плати. Проаналізуйте обставини даної справи і зробіть висновок щодо правильності рішення районного суду?

Задача № 354
Фурманов працював виконавцем робіт спеціалізованого равління санітарно-технічних робіт № 5. При звільненні його з роботи була виявлена нестача матеріальних цінностей на суму 564 гривні 24 коп., які спецуправління і просило стягнути з Фурманова. Як на підставу, посилалось на договір про повну матеріальну відповідальність. Фурманов проти позову про повну матеріальну відповідальність заперечував, посилаючись на те, що він уклав договір про повну матеріальну відповідальність тоді, коли він працював майстром. Півтора роки тому його перевели на посаду виконавця робіт і по цій посаді договір про повну матеріальну відповідальність ним не укладався.
Представник позивача в судовому засіданні наполягав на повній матеріальній відповідальності Фурманова, посилаючись на те, що при переведенні на іншу роботу на тому ж підприємстві потреби у переукладенні договору немає.
Яку відповідальність може нести Фурманов?

Задача № 355
Прокурор в інтересах бази автотранспорту і механізації звернувся з позовом до Швеця про стягнення 367 гривень шкоди, завданої незаконним звільненням з роботи охоронників Шостака і Шевчука, а також диспетчера Чумель. Усі ці працівники були звільнені з роботи і рішенням суду були поновлені на роботі з виплатою їм заробітної плати за час вимушеного прогулу в сумі 367 гривень. Звільнення працівників було проведене за наказами Швеця як директора бази.
Районий суд у позові відмовив, пославшись на те, що звільнення Шостака і Шевчука було проведене з дотриманням порядку звільнення за попередньою згодою профспілкового комітету. Чумель же була звільнена тоді, коли Швець вже не працював директором.
На рішення районного суду прокурор приніс касаційний протест, в якому зазначає, що вина Швеця була встановлена рішеннями суду про поновлення працівників на роботі, у тому числі і по справі Чумель, тому районний суд не вправі відмовляли в позові за мотивами, що суперечать попереднім рішенням суду.
Яку ухвалу повинна винести судова колегія обласного суду?

Задача № 356
Науменко, Барахтянський і Сальников працювали в Білоцерківському круп'яному заводі № 23 перший – завідувачем складу готової продукції, а два останні помічниками завідувача. При відвантаженні крупи різним одержувачам була виявлена нестача крупи на суму 2996 гривень, які завод і просив стягнути з відповідачів, звернувшись з позовом до районного суду.
Відповідачі проти позову заперечували, посилаючись на те, що відправка крупи проводилась комісійно, тому нестача могла створитись штучно внаслідок неправильного прийому вантажу його одержувачем, а круп'яний завод безпідставно задовольнив претензії одержувачів вантажу без вирішення спору в арбітражному суді.
Як повинен бути вирішений спір про матеріальну відповідальність працівників круп'яного заводу?

Задача № 357
Горева, Слухай, Скачко, Барчук, Германчук і Дацюк як бригада працювали на складі «Київкниготоргу» в секції підручників. З ними було укладено договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність. Бригадиром бригада обрала Гореву.
23 червня бригада відібрала і відвезла до магазину № 34 Київкниготоргу 12 найменувань підручників для шкіл. Горева списала ці книги з підзвіту бригади. Пізніше було встановлено, що 1345 підручників 2-х найменувань в магазин не передавались і магазин їх не одержував. Нестачу книг на суму 925 гривень «Київкниготорг» просив районний суд стягнути з бригади.
Районний суд поклав матеріальну відповідальність за нестачу підручників на бригадира Гореву за мотивом, що до її обов'язку входить вести облік і звітність матеріальних цінностей бригади.
Горева оскаржила рішення районного суду до обласного суду. У своїй скарзі вона вважає рішення районного суду неправильним, оскільки матеріальна відповідальність покладена лише на неї, а решта членів бригади від відповідальності звільнені. Якщо «Київкниготоргу» завдана матеріальна шкода. то її повинні відшкодовувати всі члени бригади солідарно.
А як вважаєте Ви?

Задача № 358
Комірник Савченко за привласнення державного майна засуджений до двох років позбавлення волі. При розгляді справи про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 2500 гри адвокат, що представляв інтереси Савченка, просив суд врахувати майновий стан відповідача і звільнити його від матеріальної відповідальності.
Чи може бути врахована судом така думка адвоката?

Задача № 359
Воробйов і Калістратенко працювали завідувачами магазинів «Ірпенькурортторгу». В грудні місяці магазинам була поставлена кукурудзяна мука, вартість якої в документах вказана не була. Муку почали продавати за максимальною ціною муки кукурудзяної тонкого помолу 88 коп. за кг.
Пізніше виявилося, що магазини одержали і реалізовували муку «кукурудзяну пекарську», вартість якої 122 коп. за кг, внаслідок чого «Ірпенькурортторгу» були завдані збитки в сумі 236 гривень 40 коп. кожним магазином.
У якому розмірі і ким підлягає відшкодуванню завдана шкода?

Задача № 360
При інвентаризації інструментальної кладової мотоциклетного заводу була виявлена нестача алмазного свердла вартістю 163 гривні. Вважаючи, що винним у його нестачі є комірник Стрижов, дирекція заводу звернулась до суду з позовом про стягнення вартості свердла.
У якому розмірі підлягає відшкодуванню ця нестача?

Задача № 361
Транспортне підприємство відрядило Рачека на курси шоферів до Київського автонавчального комбінату за рахунок підприємства. При цьому Рачек дав зобов'язання після закінчення курсів пропрацювати на підприємстві шофером або автослюсарем не менше одного року.
Після закінчення курсів Рачек працював слюсарем протягом семи місяців, а потім звільнився за власним бажанням.
Дирекція автопідприємства запропонувала Рачеку або повернутися на роботу, або повернути витрати на його навчання. Після відмови Рачека зробити це, дирекція звернулася до суду з позовом про стягнення витрат на навчання 163 гривні, з них 1103 гривні за навчання і 60 гривень стипендія в сумі за 4 місяці. Чи підлягає позов автопідприємства задоволенню?


Задача № 362
Литовченко працював шофером-експедитором автоколони №2242. За розпорядженням адміністрації Литовченко одержав на заводі листову сталь, при здачі якої на склад була виявлена нестача у кількості 858 кг на суму 219 гривень.
Оскільки від добровільного відшкодування Литовченко відмовився, адміністрація автоколони звернулася з позовом до районного суду, який задовольнив позовні вимоги лише у сумі 150 гривень, що становить середньомісячну заробітну плату Литовченка.
Складіть від імені автоколони проект касаційної скарги на рішення районного суду до судової колегії у цивільних справах обласного суду.

Задача № 363
Військовослужбовець Січкар завідував складом у військовій частині. При звільненні у запас була проведена передача матеріальних цінностей, яка виявила пересортицю однорідних товарів: нестачу на суму 367 гривень, лишки на суму 402 гривні. Заприбуткувавши лишки, військова частина зажадала від Січкаря відшкодування суми нестачі.
Як вирішуються питання матеріальної відповідальності військовослужбовців?

Задача № 364
Через халатність писаря військової частини Глушкова було втрачено грошовий чек на суму 300 гривень, за яким невідома особа одержала гроші. Кримінальне провадження проти Глушкова було припинене у зв'язку з малозначністю події і що Глушков не становить небезпеки для суспільства.
У якому порядку і в якому розмірі повинен нести відповідальність Глушков як військовослужбовець? Що зміниться у порядку відшкодування збитків, якщо Глушкова буде звільнено в запас?


Тема 11
ОХОРОНА ПРАЦІ
Задача № 365
У зв'язку з установленням в цеху нового обладнання і введенням більш досконалої технології технічний інспектор по нагляду за охороною праці зробив розпорядження про проведення додаткових заходів по техніці безпеки, в тому числі про влаштування додаткової огорожі.
Вважаючи, що вимоги інспектора виходять за межі діючих на підприємстві галузевих правил по техніці безпеки і укладеної на початку року угоди по охороні праці і що обладнання, одержане в готовому вигляді з заводу, є комплектним, директор заперечував проти проведення в поточному році додаткових заходів по техніці безпеки.
Інспектор відмовився переглянути своє розпорядження, наполягаючи на додаткових заходах, які необхідні з точки зору охорони здоров'я працюючих. Без таких заходів проведення робіт є небезпечним.
Як вирішуються розбіжності між загальними і галузевими правилами? Які обов'язки власника або уповноваженого ним органу в галузі охорони праці? У якому порядку інспектор по охороні праці може примусити власника або уповноважений ним орган виконати його розпорядження по охороні праці? Як вирішити даний спір?
Задача № 366
Державний інспектор по охороні праці, беручи участь у комісії по прийняттю в експлуатацію нового цеху, заборонив його пуск до усунення недоліків по охороні праці. Директор підприємства, посилаючись на думку решти членів комісії, пустив цех в експлуатацію. Інспектор за ці дії наклав на директора штраф і попередив про передачу матеріалів в прокуратуру для порушення кримінальної справи, якщо цех не буде зупинено.
Які обов'язки власника або уповноваженого ним органу галузі охорони праці? Чи має право власник або уповноважений ним орган оскаржити постанову Державного інспектора.
Як вирішити даний спір?
Задача № 367
В будівельно-монтажному управлінні № 17 було проведено аналіз причин виробничого травматизму, який показав, що значна частина нещасних випадків виникає через відсутність належного інструктажу.
На кого покладається обов'язок проводити інструктаж?

Задача № 368
Профспілковий комітет заводу, заслухавши звіт головного механіка про хід виконання заходів по техніці безпеки, визнав, що ці заходи виконуються незадовільно. Враховуючи, що головний механік Микитенко неодноразово попереджувався комісією профкому по охороні праці, а інспектором по охороні праці двічі був оштрафований, профспілковий комітет зажадав зміщення Микитенка з посади головного механіка. Директор з цим не погодився і запропонував передати справу Микитенка на розгляд товариського суду чи накласти на нього дисциплінарне стягнення.
Чи законна вимога профспілкового комітету? Вирішіть спір?

Задача № 369
Водій тролейбуса Трохименко звернувся до комісії по трудових спорах з проханням виплатити йому грошову компенсацію за придбані ним як спецодяг рукавиці і за затримку на 6 місяців видачі форми, у зв'язку з чим він використовував на роботі свою одежу.
Яке рішення повинна винести комісія по трудових спорах?

Задача № 370
При звільненні горнового Удовиченка з роботи за його ініціативою адміністрація зажадала від нього повернення виданого 6 місяців тому спецодягу. Удовиченко на цю вимогу заявив, що одяг став непридатним через 4 місяці після його отримання, про що він зразу ж доповів майстру. Але майстер нового одягу не видав, посилаючись на те, що строк використання виданого ще не закінчився. Наполягати на видачі одягу Удовиченко не став, оскільки вирішив звільнятись з роботи. У зв'язку з тим, що адміністрація вимагає повернення спецодягу, Удовиченко зажадав виплати йому грошової компенсації за використаний власний одяг.
Як повинен бути вирішений даний спір?

Задача № 371
При визначенні кола осіб, яким у зв'язку з шкідливими умовами праці повинно безплатно видаватись молоко, адміністрація в наказі зазначила, що молоко може видаватися працівникам лише при виконанні норм виробітку.
Як і ким визначається коло осіб, яким безкоштовно видається молоко? Які норми видачі молока працюючим з режимом 5-денного робочого тижня?

Задача № 372
В обідню перерву поза територією заводу з робітником Сажиним стався нещасний випадок внаслідок наїзду на нього автомашини. З'явившись після поновлення працездатності (через 4 дні) на роботу, Сажин зажадав складення акта про нещасний випадок. Адміністрація відмовилась скласти акт за мотивом, що нещасний випадок не пов'язаний з виробництвом.
Які нещасні випадки підлягають обліку і вважаються пов'язаними з виробництвом? У якому порядку підлягають оскарженню дії власника або уповноваженого ним органу при відмові у складенні акта про нещасний випадок?

Задача № 373
При проведенні вантажних робіт стався нещасний випадок, внаслідок якого робітнику Латишеву були пошкоджені пальці руки. Складаючи акт, адміністрація зазначила, що причиною нещасного випадку є необережність потерпілого. Громадський інспектор по охороні праці з цим записом не погодився, але адміністрація не надала йому можливості внести в акт свою думку. Громадський інспектор повідомив державного інспектора по охороні праці про дійсні причини нещасного випадку і висловив думку про необхідність притягнення начальника цеху до адміністративної відповідальності.
Які обов'язки власника або уповноваженого ним органу по попередженню нещасних випадків і профзахворювань на виробництві? Який порядок складення акта про нещасний випадок Хто може вносити зміни в цей акт? Якими правами користуються громадські інспектори по охороні праці?

Задача № 374
При складенні акта про нещасний випадок, який стався з робітником Лук'яненком, адміністрація зазначила, що його причиною є необережність самого потерпілого. З цими причинами нещасного випадку не погодився громадський інспектор по охороні праці і запропонував внести зміни до акта.
Адміністрація не погодилася з думкою громадського інспектора і вносити зміни до акта не дозволила.
Хто може вносити зміни в акт про нещасний випадок? Якими правами користуються громадські інспектори по охороні праці? Чи може громадський інспектор оскаржити дії адміністрації?
Задача № 375
Йдучи на роботу, робітник Григоренко при посадці в трамвай посковзнувся і пошкодив колінний суглоб правої ноги, після чого довгий час перебував на лікуванні. Вийшовши на роботу, Григоренко зажадав складення акта про нещасний випадок, у якому йому було відмовлено.
Які нещасні випадки підлягають розслідуванню і вважаються пов'язаними з виробництвом? В якому порядку підлягають оскарженню дії власника або уповноваженого ним органу про відмову скласти акт про нещасний випадок?

Задача № 376
На будівництво промислового об'єкта в порядку надання допомоги прибула група робітників механічного заводу. Один з прибулих Почуєв став працювати на лебідці по підняттю будівельних матеріалів, заявивши майстру, що він знає правила роботи на лебідці.
При підніманні на 3-й поверх дощок, які були слабо закріплені, дошки на висоті розсипались і одна з них вдарила Почуєва по голові, від чого він одержав струс мозку, а пізніше був визнаний інвалідом III групи. Вважаючи причиною нещасного випадку порушення будівельною організацією норм по техніці безпеки, Почуєв звернувся до суду з вимогою про стягнення з будівельної організації шкоди у зв'язку з каліцтвом.
Представник будівельної організації в судовому засіданні проти позову заперечував, посилаючись на заяву Почуєва, що він знає правила роботи з підйомними механізмами. Крім того, Почуєв у трудових відносинах з будівельною організацією не перебував, тому належним відповідачем по справі повинен бути механічний завод, про що і було заявлено клопотанням перед судом.
Як повинна бути вирішена дана справа?

Задача № 377
З студентський загоном, що прибув на будівництво об'єкта сільськогосподарського призначення, директор радгоспу уклав договір, в якому поряд з умовами виконання роботи і її оплати було також передбачено, що радгосп звільняється від відповідальності за можливі випадки травматизму з членами загону.
Чи має така умова договору правову силу?

Задача № 378
Громадський інспектор по охороні праці повідомив державного інспектора, що на заводі мають місце такі порушення охорони праці: жінки і підлітки працюють на вантажних роботах, переносять і пересувають важкі речі жінки до 30 кг, підлітки чоловічої і жіночої статі до 15 кг; перерви матерям для годування дітей у передсвяткові дні надаються тривалістю півгодини в кінці робочого дня; мають місце факти роботи неповнолітніх у нічні зміни.
Чи мають місце порушення норм по охороні праці у даному випадку?


Задача № 379
Криницька, яка проживає в м. Малині Житомирської області, подала в Київський резерв провідників заяву про прийняття її на роботу. На цю заяву начальник Київського резерву провідників дав таку відповідь: «В задоволенні Вашого прохання про прийняття на роботу в резерв у даний час Вам відмовлено за віддаленістю місця проживання і наявністю грудної дитини до року».
Зробіть правовий аналіз цієї відповіді?

Задача № 380
Муратова понад 13 років працювала на Київській бавовнопрядильній фабриці і звільнилась з роботи у зв'язку з народженням дитини. Через деякий час, коли дитина досягла 8-місячного віку, Муратова вирішила повернутись на попередню роботу, про що подала заяву. За існуючими на фабриці правилами всі робітниці, які бажають поступити на фабрику, проходять медичний огляд. Під час такого огляду було виявлено, що Муратова третій місяць вагітна, у зв'язку з чим їй було відмовлено в прийнятті роботу.
Муратова звернулась із скаргою до прокурора. Яку допомогу може надати Муратовій прокурор?

Задача № 381
На шахту «Центральна» з гірничо-технічної школи для проходження виробничої практики прибула група учнів, у тому числі і декілька дівчат. Начальник не допустив дівчат до практики в шахті і запропонував роботу на поверхні, посилаючись на те, що жіноча праця на підземних роботах заборонена.
Які правила по охороні праці жінок встановлює законодавство про працю? Чи правильні дії начальника шахти?

Задача № 382
Інженер Федорова одержала розпорядження адміністрації виїхати у відрядження в інше місто строком до 10 днів. Від цієї поїздки Федорова відмовилась, посилаючись на те, що не може залишити без догляду 5-річну дитину. За відмову від поїздки адміністрація наклала на Федорову дисциплінарне стягнення.
Якими пільгами користуються жінки, що мають дітей? Чи правильні дії адміністрації?

Задача № 383
У місцевій газеті була опублікована об'ява, що малому підприємству потрібний юрисконсульт, бажано, щоб це був чоловік не старше 35 років з досвідом роботи. Через декілька днів після оголошення до директора звернулась жінка, юрист, з великим досвідом роботи, віком до 35 років. Після переговорів з нею директор підприємства заявив, що робота юриста в них специфічна, потребує тривалих поїздок у відрядження, тому вони хочуть прийняти на роботу саме чоловіка. Чи є така відмова у прийнятті на роботу обґрунтованою і чи , можна її оскаржити? Чи зміниться зміст відповіді на поставлене запитання, коли виявиться, що жінка є вагітною?
Задача № 384
Буфетниця їдальні Пихтар на вимогу про необхідність пройти чергове медичне обстеження відповіла відмовою і медичного огляду не пройшла.
Директор їдальні звертається до Вас за порадою, як правильно, відповідно до законодавства про працю, він повинен поступити?

Задача № 385
Батьки неповнолітнього Осипенка звернулись до завідуючого радіомайстернею з вимогою про звільнення їх сина, якого прийняли в майстерню як учня радіомайстра. Свою вимогу батьки обґрунтували тим, що їх син Сергій попав під вплив друзів, які не хочуть вчитися в школі. Сергій закінчив лише 8 класів, тому повинен не працювати, а вчитись в школі.
Завідуючий майстернею відмовився звільнити Сергія з роботи, пославшись на те, що Сергій має нахил до радіосправи, сумлінно відноситься до роботи і має намір навчатися у вечірній школі робітничої молоді.
Батьки Осипенка звернулись з письмовою скаргою на завідуючого радіомайстернею до прокурора.
Дайте від імені прокурора письмову відповідь батькам Осипенка.

15

Приложенные файлы

  • doc 26684100
    Размер файла: 664 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий