ТЕСТ ТСП1 каз 300


1. Құрылысты ұйымдастыру жобасының жұмыстарды жүргiзу жобаларының тағайыны?
Құрылыс үшiн ұтымды технологиялық және ұйымдастырулық жағдай жасау
Құрылысты автоматизациялау
Құрылысты индустриялизациялау, уақытша үймереттерді орналастыру және объектіні қоршау
Еңбектi қорғау үшiн жағдай жасау
Құрылысшылардың жалақысын жақсарту
2. Құрылыс өндiрiсiн индустриялау дегенiмiз не?
Құрылысты өндiрiстiк негiзге ауыстыру
Құрылысты автоматтандыру
Бұл құрылысты тек қана жазда жүргiзу
Бұл «доңғалақ» үстiнен монтаждау
Қыс мерзiмiнде құрылысты жүргiзу
3. Комплектi бригада дегенiмiз не?
Әр түрлi мамандықтан құралған звенолар (топтар)
Бiр мамандықтан құралған звенолар (топтар)
6-8 адамнан құралған
Қол құралдарымен жұмыс iстейтiн жұмысшылар
Комплекстi процессте жұмыс iстейтiн арнайы бригада
4. Өздiгiнен аударатын автомобиль, автомобиль көлiктерiнiң қай тобына жатады?
Жалпы тасмалдау көлiктерiне
Итергiштер
Арнайы тасмалдау көлiктерiне
Сұйрегiшкөлiктер тобына
Көтергiштер
5. Үйдiң көзге көрiнер бөлiгiнiң сапасын қай әдiспен тексередi?
Геодезиялық құралдар көмегiмен
Теодолиттiң көмегiмен
Физикалық (табиғи) бұзбайтын әдiспен
Механикалық бұзу әдiсiмен
Рейкалармен
6. Құрылыс ұйымы қандай тексерудi жүзеге асырады?
Iшкi
Сыртқы
Жабық жұмыстарды
Ғимараттардың өлшемдерiн
Құрылыс материалдарының сапасын
7. Еңбектi қорғаудың қай болме жұмысшылары мен басшылардың қарым-қатынасын келтiредi?
Еңбек заңдылығын
Өндiрiстiк санитария
Авторлық бақылау
Тарифтi мөлшерлеу
Техникалық мөлшерлеу
8. Технологиялық жобалаудың мақсаты не?
Құрылыс процесстерiн орындау үшiн (жағдайларды)
Ұйымдастыру жағдайларын жасау
Техникалық қауiпсiздiк ережесiн сақтау
Өндiрiстiк санитарияның мөлшерiн сақтау
Еңбек шығынын мен еңбек ақыны анықтау мен есептеу
9. Технологиялық карта қай құжаттың iшiне кiредi?
ЖӨЖ
ҚҰЖ
Наряд
БНжБ
Жабық жұмыстарға жасалған акт
10. Ескi құрылыстарды жасыл желектердi сүргенде оларды үймен, үйдiң шығыны мен жасыл желектердiң шығынын кiм орнына келтiредi?
Тапсырма берушi
Орындаушы мен үкімет
Прораб пен жұмысшылар
Аймақ әкiмi
Қала әкiмi
11. Прорабтың мiндетi, жұмыстардың сапасын тексеру.
Жартылай
Ия
Жоқ
Смена соңында
Айдың ақырында
12. Бригадаға қандай жұмыс орны берiледi?
Алым
Бөлiм
Жұмыс фронты
Қабат
Ғимарат секциясы
13. Қандай процесстер бiрiктiрiлген процесстерге жатады?
Негiзгi жұмыспен қатар орындалатын процесстер
Бригадамен орындалатын процесстер
Өр қабатта орындалатын процесстер
Құрылыстың ұзақтылығын анықтау процесстерi
Комплекстi механизация пайдаланып орындалатын процесстер
14. Қабылданған жұмысын және қозғалысын қанша адам атқарады?
1 адам
Ешкiм
Машина ғана
Звено 3-4 адам
Бригада 8-10 адам
15. Үйдiң конфигурациясын анықтау үшiн қандай дайындау жұмыстары керек?
Бас және қосымша остердiң орнын белгiлеу орындау
Жергiлiктi жердi жобалау және жер жұмыстарын жүргізу
Жер асты және жер үсті су деңгейiн төмендету
Құрылыс торының беттерiн орындау
Қызыл сызықтың орнын анықтау
16. Өндiрiстiк тазалық (санитария) қандай сауалдарды шешедi?
Тазалық гигиенасының нормасына байланысты еңбек жағдайын жасайды
Өрттен сақтандару шараларын және техника қауіпсіздігі жағдайларын жасайды
Еңбектiң қауiпсiздiк тәсiлiн бақылайды
Көлiктiң жылдамдығын бақылау
Еңбек ақыны болу
17. Өнiмдiлiк мөлшерi дегенiмiз не?
Белгiлi бiр уақыт iшiнде өндiрiлген өнiм
Өнiм бiрлiгiне кеткен жұмыстардың бригадасы
Бұл техникалық негiзделген мөлшер
Еңбек ақыға жасалған наряд
Жабық жұмыстарға жасалған акт
18. Техникалық нормалау қандай сұрақты шешедi?
Машина уақытының еңбек шығынын техникалық бекiтiлген
Мөлшердiк тағайындау және құрылыстың сапасын бақылау
Жабық жұмыстарға акт жасау
Наряд түзу
Жалақыны есептеу
19. Уақыт мөлшерi дегенiмiз не?
Дайын өнiм берiлген орындауға кетекен уақыт
Смена уақытына тең уақыт
Бiр тәулiктегi уақыт
Бұл еңбек өнiмдiлiгiн
Белгiлi бiр уақыт арасында даярланған дайын өнiм
20. Уақыт мөлшерiн қалай анықталады?
Хранометраждық әдiспен есептелiнедi
ҚМжЕ-нен жазып алынады және екі есе көбейтіледі
ЕНиР-дан жазып алынады
ЕРЕР-ден көшiрiледi
УНиБ көшiрiледi
21. Орындаушы кiм болып табылады?
Құрылыс салатын мекеме
Құрылыс объектiсiн салуға тапсырма беретiн мекеме
Аккордты нарядпен жұмыс iстейтiн мекеме
Құрылыс материалдарын жеткiзiп беретiн ұйым
Құрылыс машиналарын әкелiп беретiн ұйым
22. Мамандық дегенiмiз не?
Арнайы дайындықты талап ететiн тұрақты қызмет
6-разрядты электрик пен iстелетiн жұмыс
Ш-разрядты жұмысшымен орындалатын жұмыс
Берiлген жұмыстың түрiнiң орындалуына байланысты
Әртүрлi дайындық деңгейiндегi бар жұмыс
23. Сүйретпе құралдарына не жатады?
Паравоздар, тепловоздар, электровоздар және т.б.
Кран
Көтергiштер
Ленталық транспортерлар
Вагондар, платформалар және вертолетттар, паромдар т.б.
24. Технологиялық картаның тағайыны?
Технологиялық процесстердiң жұмыс iстеуi
Крандардың техникалық параметрлерiне таңдау
Жер жұмыстарын жүргiзу
Машиналардың өнiмдiлiгiн көтеру
Жалақыны реламентациялау
25. Құрылыс өндiрiсiнiң комплекстi механизациясы дегенiмiз не?
Бiр процессте әр түрлi машиналарды қолдану
Өндiрiстi автоматтау
Құрылыс өндiрiсiн индустриялациялау
Комплекстi бригада мен звено күштерін қолданғанда
Қол еңбегiн жартылай қолданғанда
26. Шебер (мастер) қауiпсiздiк техникасының қай түрiн өткiзедi?
Жұмыс орнында
Нарядты берер алдында
Айына бiр рет
Аптасына бiр рет
Кiрiске
27. Зауыдтардан құрылыс жүктерін қандай көліктермен тасымалдайды?
Құрылыс сыртындағы көлiкпен
Құрылыс ішіндегі көлiкпен
Объектiлiк көлiкпен
Көтергiшпен, лебедкалармен, бульдозерлер
Автосамосвалмен
28. Еңбектi ғылыми түрде ұйымдастырудың мақсаты
Еңбек процесстерiнiң түрлерiмен ұйымдастыру
Уақыт нормасын есептеу
Еңбек ақының түрiн жақсарту
Машиналармен механизмдердің өнiмдiлiгiн арттыру
Еңбек ақыны тағайындау
29. Бригада құрамын есептеу үшiн бастапқы берiлгенiне не жатады?
Еңбек сиымдылығы
Жабық жұмыстарға акт
Еңбек ақыға наряд
Орындалатын жұмыс түрлерi
құрылыс мерзiмi
30. Баға қалай анықталады?
КМжЕ
Нуақ =
Т = Нуақ V
P = СНуақ
БА ББ (ЕРЕР)
31. Механизация деңгейi қалай анықталады?
A) Ум =
Тн =НврV
C) У =
D) Зп =РV
У=ТнП
32. Қандай жұмыстар арнайыға жатады?
Сантехникалық элек. монтаждау және т.б.
Жер жұмыстары, әрлеу, бетондық және т.б.
Монтаждау, жабындық және т.б.
Сатылар орнату
Төсенiштер орнату
33. Құрылыс материалдарына не жатады?
Өндiрiс мекемелерi өндiретiн материалдар
Инженерлiк жүйелер (құбыр, электр сымдары, кабель және т.б.)
Төсенiш немесе «Саты»
Терезелер, есiктер және басқа өнiмдер
Жартылай фабрикаттар (бетон ерiтiндi асфальт қоспалар т.б.)
34. Еңбек сиымдылығы дегенiмiз не?
Еңбек шығынының қосындысы
Жұмыс сменасының ұзақтығы
Бiрлiк өнiм
Ақша түрiндегi шығындар
Машина уақытының шығыны
35. Құрылыс алаңынан өзге жерде қандай процесстер орындалады?
Әзiрлеу
Дайындық
Монтаждау-орналастыру
Қосалқы
Комплекстi
36. Звено дегенiмiз не?
Мамандықтарды бiрдей жұмысшылар тобы
Әр түрлi мамандықтары бар жұмысшылар тобы
Әр түрлi квалификациясы бар жұмысшылар тобы
10 адамнан құралған жұмысшылар тобы
7 адамнан құралған жұмысшылар тобы
37. Жасанды түрдегi еңбек ақы қалай төленедi (есептелiнедi)?
БМмБ бойынша орынған бағалар
Айына екi рет
Жабық жұмыстар актiсiмен
Тариф коэффициенттерi бойынша
Тариф кестесi бойынша
38. Құрылыс құнына әсер ететiн негiзгi факторлар?
Құрылыс өнiмiнiң сапасы
Құрылыс мерзiмiн қысқарту
Еңбек сиымдылығын қысқарту
Жыл мерзiмi
Құрылыс орны
39. Дайындық процесстерi бұл?
Үйлер мен ғимараттар жерге техникалық, жарақатар мен элементтердi жеткiзуiн қамтамасыз ету
Геодезиялық жұмыстар
Конструкцияларды iрiмен жанау, керек жарық пен саймандармен жарықтандыру
Құрылыс процесстерiнiң элементтерiне жанаспа беру
Жергiлiктi жердi жобалау
40. Бригада дегенiмiз не?
Мамандықтары бiрдей, бiрақ квалификациялары әр түрлi жұмысшылар тобы
10 адамнан құралған бiрақ квалификациялары бiрдей құрылыс жұмысшылар тобы
20 адамнан құралған жұмысшылар тобы
Квалификациялары бiрдей жұмысшылар тобы
Мамандықтары бiрдей звенолар тобы
41. Егерде орындалатын жалпы жұмыс колемi 832 м болса, ал механизацияланған тәсiлмен орындалатын жұмыс көлемi 416 м болса механизациялау деңгейi неше болады?
50%
200%
35%
100%
65%
42. Қандай материал құрғату материалы болып табылады?
Қиыршық тас, құм және т.б.
Бетон, ертiндi, ферма, қақпалар
Балшық, саз
Қыш
Әк
43. Жобалық жолдарды уақытша пайдалану тиiмдi ме ?
Иә, бiрақ жоғарғы жабынсыз
Тиімсіз
Қыста құрылыс салғанда
Жазда құрылыс салғанда
Тиімді болады
44. Жабық жұмыстарға қандай жұмыстар жатады?
Дәлме–дәл бақылауға жатпайтын жұмыстар
Жер жұмыстары
Геодезиялық жұмыстар
Арнайы жұмыстар
Құрылыс өнiмдерiн жасауға арналған жұмыстар
45. Объектiнi тұрғызу үшiн бастапқы мәлiметтерге не жатады?
Объектiнi тұрғызу жайы мен көлемдiк-жоспарлық шешiмi
Сметалық құн
Жұмысшылар саны
Объектiнi тұрғызу жайы мен ғимаратты тұрғызатын мекеме
құрылыс мерзiмi
46. Инженерлiк дайындық қай кезде орындалады?
ҚМЖ жұмыстары жүргізу алдында
Ғимарат тұрғызылып біткеннен кейн
Сметалық құнына
Әрлеу жұмыстарын жүргізу кезінде
Құрылыстың уақытына
47. Автобетон қоспалағыш көлiктiң қай түрiне жатады?
Технологиялық көлiк
Сыртқы
Iшкi
Бетон дайындау үшiн
Қабаттарға көтеру үшiн
48. Жұмыс көлемi 25.00 м3 топырақты өндеуiнiң еңбек шығыны қанша болады, егер уақыт мөлшері 0,95 адам.сағ тең болса.
23,75
22,88
28.5
72,32
1,3
49. Жұмыс көлемi 125.5 м3 топырақты өндеуiнiң еңбек шығыны қанша болады, егер уақыт мөлшері 0,48 адам.сағ тең болса.
60,24
55,73
100,5
15,45
20,26
50. Уақыт мөлшері 0,079 адам-сағат, жұмыс көлемі 550м. Адам күнді анықтаңыз?
5,3 ад-кун
7,5 адам-күн
3,8 адам-күн
5,0 адам-күн
10,3 адам-күн
51. Уақыт мөлшері 0,015 адам-сағат, жұмыс көлемі 1035м3. Адам күнді анықтаңыз?
А) 1,9 ад-кун
B) 5,8 адам-күн
С) 0,8 адам-күн
D) 3,1 адам-күн
E) 6,6 адам-күн
52. Уақыт мөлшері 0,062 адам-сағат, жұмыс көлемі 621,5м2. Адам күнді анықтаңыз?
А) 4,7 ад-кун
B) 8,2 адам-күн
С) 3,6 адам-күн
D) 11,4 адам-күн
E) 7,5 адам-күн
53. Бiр жақты қозғалысты уақытша автомобиль жолдарының енi.
3500 мм
6000 мм
2500 мм
4000 мм
5000 мм
54. Жүктердi орнату орнына көлiктердiң қай түрiмен тасмалдайды?
Құрылыс iшiндегi көлiкпен
Сыртқы колiкпен
Объектiлiк колiкпен
Көтергiшпен
Автосамосвалмен
55. Негізі құрылыста жалпы тасымалданатын көлік түрлері?
Автомобиль, әуе, рельсті, судағы
Шынжыр табанды, пневмодаңғалақты, бір оында тұратын
Стациаонарлы және тербелісті
Арнайы, жетілдірілген, артқыштар
Ұзын, көлденең, тік, жазықтықты
56. Ішкі тасымалдау машиналарына не жатады?
А) Крандар, артқыштар, жер қазу-тасмалдау машиналары, конвейерлар, подъемниктер, домкраттар, лебедкалар
B) Крандар, камаздар, әуе тасымалы, поездар, кемелер, конвейерлер
С) Жер қазу-тасмалдау машиналары, конвейерлар, подъемниктер, әуе тасымалы, поездар, кемелер, камаздар
D) Жер асты машиналары, автопоездар, траверсалар, конвейерлар, подъемниктер, әуе тасымалы, поездар, автосамосавалдар
Е) Контейнерлер, блоковоздар, электровоздар, цементовоздар, фермавоздар, ұзын элементтерді тасығыштар
57. Жұмыс өндірісінің күнтізбе жоспарының бөліктері?
А) Сол жақтық есептік және оң жақтық графикалық
B) Сеттік есептеулер мен сеттік дөңгелектер
С) Қатарлы, реттік, аралықты, ұзына бойлық
D) Жерасты, жерүсті, қабатарық, кірпішті, қаңқалы, беттік
Е) Жұмыстық, есептік, қорытынды
58. Еңбек шығыны калькуляциясында адам-күн қалай анықталады?
А) Адам-сағатты жұмыс күні үзақтығына бөлу (8,2)
B) Жұмыс күніндегі смена санын екі немесе үш есе көбейту
С) Сменадағы адам санын арттыру
D) Машина-механизмдер санын арттыру
Е) Барлық жұмыстарды қосып төртке бөлу
59. Алаңдағы геодезиялық бөлу жұмыстары қай кезде жүргізіледі?
А) Құрылыс жұмыстары басталмай турып
B) Тасымалдау жұмыстарынан кейін
С) Шатыр жұмыстары кезінде
D) Тас қалау жұмыстары кезінде
Е) Құрылыс жұмыстары біткеннен кейін
60. Уақытша ғимараттар саны неге байланысты?
А) Құрылыстағы жұмысшылар санына;
B) Құрылыстағы машина-механизмдер санына
С) Құрылысты жүргізу ұзақтығына
D) Басшылардың шешіміне байланысты
Е) Жұмыстарыд жүргізу қарқынына
61. Ылғалды топырақтарды өндеуде қандай эксковаторлар тиiмдi жұмыс жасайды.
Драгалаин эксковатор
Тiк кұректi эксковаторлар
Роторлы эксковаторлар
Керi кұректi эксковатор
Грейфермен жабдықталған эксковатор
62. Қопарғыш заттардың мөлшерi қандай факторларға байланысты аталады.
Қопарудың мақсаты
Қопару құралы
Орналасуы
Қопарғыштың әсер ету корсеткiшi
Қопарғыш заттың түрi
63. Шөгiндi топырақтар қалай сипатталады?
Деформациясымен
Кәуектiлiгiмен
Iрiнiсуiмен
Қазу тереңдiгiмен
Еңкiштiк коэффициентiмен
64. Сегiздiк сызбасы бойынша қандай жер қазу-тасмалдау машиналары жұмыс iстейдi?
Скрепер
Бульдозер
Грейдер
Эксковатор
Роторлы эксковатор
65. Қопарылыстың әсерi қандай дәрежемен сипатталады?
n = - мындағы r - шұнқырдың радиусы
W - кiшi қарсыласудың сызығы
Қопарылыстағы шығарылып тастаған материалдар саны
Қопарылыстың әсерiнен бағытталған ара қашықтығы
Қопарғыш заттың атауы
Қопарғыш заттың химиялық құрамы
66. Тереңдiгi 20м шұнқыр қазғанда, қандай эксковатор қолданылады?
Тiк күректi эксковатор
Грейдер-эксковатор
Драглаин-эксковатор
Көп шөмiштi эксковатор
Терiс күректi эксковатор
67. Үйiндi жасау технологиясы?
Қалындығы 30-50 см етiп қабаттан төсеу
Жалпы ұзына бөлiп бiр келкi етiп төгу
Топырақты 30% ылғалдылыққа дейiн намдандыру
Топырақты 5% ылғалдылыққа дейiн кептiру
Бiр ай мерзiмде жасау
68. Топрақтардың шөккiштiк қасиетi, қандай тығыздықта жайылады?
1,65-ден 1,7 г/м дейiн
3-тен 5 г/см
2-ден 3 г/см
1б.-ден 2 г/м дейiн
1,1-ден 1,5 г/м дейiн
69. Егер 20 м тереңдiкте жоғарғы қабаттағы нығыздау шөккiштiк қасиетiн жоюды қанағаттандырмаса не iстеу қажет?
A) Гидроқопару қолдану
Ауыр топырақтармен нығыздау керек
Скважиналар арқылы тығыздандыру керек
Қазан шұңқырды нығыздау
Топырақ төсенiштерiн орналастыру керек
70. Забой дегенiмiз не?
Бұл эксковатор, тасмалдау көлiгi тұратын орын
Топырақты төгетiн орын
Автокөлiктiң тұратын орны
Бұл эксковатордың кесу радиусына тең ара қашықтық
Өнделетiн топырақтың бiр бөлiгi
71. Ойпандағы топырақтарды өндеуге машина таңдау үшiн ненi бiлу қажет?
Топырақтың түрiн, тереңдiгiн
Тығыздығын, ылғалдылығын, iлiнiсуiн, табиғи қия бет бұрышын және т.б.
Құрылыс мерзiмiн
Жыл
Жыл мерзiмiн
72. Уақытша бекiтемелердi қай кезде қолданылады?
Сулы топырақтардан және тар жерлерде топырақтарды нығайту үшiн
Топырақтардың көтергiштiк қабiлетiн арттыру үшiн
Өнделiп жатқан сайдың айналысына су өткiзбейтiн перде жасау үшiн
Қыс мерзiмiнде
Жаз мерзiмiнде
73. Топырақтарды қопсыту (босату) қай кезде қолданылады?
Ауыр топырақтарда эксковатормен өндеу алдында
Құмдақ топырақтарда өндегенде
Барлық уақытта
Топырақтарды эксковатормен өндеу алдында
Топырақтарды гидромеханикалық тәсiлмен өндеу үшiн
74. Қандай жер ғимараттары уақытша деп аталады?
Қазан шұнқырлар, орлар
Үйiндi
Карьер
Жоспарланған және а.с. аландар
Каналдар, арықтар
75. Қазан шұнқырларды өндеуде қандай машиналар қолданылады?
Жер қазу машиналары
Гидродомкраттар
Жер снарядтары
Гидроманиторлар
Жер қазу-тасмалдау машиналары
76. Қазан шұнқырларды өндеуде неден бастайды?
«Қызыл» сызықтың орналасуын анықтаудан
Уақытша жол салудан
Өтiстi есептеуден
Эксковатордың жұмыс орнын көрсетуден
Қосалқа остердi шығару және бөлуден
77. Қандай жер ғимараттары тұрақты деп аталады?
Каналдар, арықтар және т.б.
Қазан шұнқырлары, орлар
Жоспарланған аудандар
Карьерлер
Топырақ ұйiндiлерi
78. Арнайы жер жұмыстарына қандай жұмыстар кiредi?
Гидромеханикалық жұмыстар
Ор қазғыштармен жұмыс жұргiзу
Топырақтарды бульдозерлермен өндеу
Каңканы монтаждау
Касбеттi өндеу
79. Су асты шұнқырларын тереңдету үшiн қандай тәсiл қолданасыз?
Жер снарядтарының көмегiмен
Инелерi фильтрлер
Шпунтты бекiтпелер
Гидроманюторлар арқылы шаю
Грейдермен жарақаттандырылған эксковатор көмегiмен өндеу
80. Топырақтарды алдын-ала дайындықпен өндеу қай кезде жүзеге асырылады?
Қыста
Жазда
Жылдын кез келген кезiнде
Топырақ су болғанда
Топырақ шөккiш болғанда
81. Тонған топрақтарды көп көлемде қопсытқан кезде қандай тәсiл тиiмдi?
Жарылыс тәсiлiмен
қопсытқыш тракторлармен
Механикалық қопсытқыштармен
Жер снарядтарының көмегiмен
Гидроманиторлар көмегiмен
82. Топырақтарды 1000 м ара қашықтыққа ысырғанда және өндегенде қандай машиналар пайдаланады?
Скерперлер
Гидроманитор
Жер сперезтары
Автогрейдерлер
Бульдозерлер
83. Эксковатор жұмысы кезенде қазан шұңқыр түбiн тазалауға рұқсат етiледi ме?
Жiберiлмейдi
Топырақтың көлемiне байланысты
Эксковатордың түрiне байланысты
5-10 см
Жiберiледi
84. Темiр жолдың және автомобиль жолдырының қыртысын трапеция тәрiздi не үшiн жасайды?
Жер қыртысының қатаюы үшiн
Атмосфераның суды ағызуды қамтамасыз ету үшiн
Өткiзгiш (дренаж) қабатын жасау үшiн
ұйiндiнiң қабаттарын нығайту үшiн
Ұйiндiнiң биіктiгiн сақтау үшiн
85. Жер қазу тасмалдау машиналары үшiн қия бетке көтерiлуi және түсуi үшiн қандай енкiштен берiледi?
300
500
200
100
50
86. Егерде үйдiң жалпы астына қазан шұнқыр қазу қажет болса, онда эксковаторды қай сызба бойынша жiберер едiңiз?
Бiрнеше маңдайлы өтiс
Маңдайлы өтiс
Екi маңдайлы өтiс
Бұйрлi өтiс
Екi бұйiрлi өтiс
87. Топырақты ысырудың орташа ара қашықтығы есептегенде қай тәсiл сызба-аналитикалық деп аталады?
Ара қашықтық денелер салу арқылы сипатталғанда
Формуламен есептегенде
Аланда бiр нолдiк сызық болғанда
Аланда 2 нолдiк сызық болғанда
Құрылыс алаңында жер бедерi сай мен шұнқыр болғанда
88. Құлама неге байланысты?
Жоғарда жатқан топырақтардың қысымы мен жабысуына
Топырақты қазу кезiнде қолданылатын машиналар мен механизмдерге
Iрге тасты орналастыру тереңдiгiне
Топырақтан
Ылғалдылығына
89. Жергiлiктi жоспарлау дегенiмiз не?
Жерде жер қазу-тасмалдау машиналарымен тегiстеу
Беттердi нығыздау
Құрылыс алаңындағы «Қызыл сызықты» жүргiзу
Құрылыс алаңындағы жерде қазан шұнқыр немесе ор қазу
Квадраттар бойынша нивелирлеу
90. Қандай машина өзi тұратын деңгейiнен төмен қазады ?
Эксковатор
Грейдер
Жер снаряды
Скрепер
Бульдозер
91. Топырақтың қопсытылуы деген не ?
Бұл топырақты өндегенде оның бастапқы колемiнiң ұлғаюы
Қуыстарды анықтау
Топырақтын ылғалдылығын анықтау
қия беттiн қабырғасына топырақ тiңгу
Бұл жоғарға қабат әсерiнен қырға тiңгiлген қопсытылған топырақ
92. Бағалы породаларды қопару үшiн зарядтарды қалай және қай жерде орналастыру қажет.
Шпур iшiнде
Өндеудiң жанынан
Өндеудiң периметрiмен
Сыртқы қабатта
Скважина iшiнде
93. Мәңгiлiк тоңған топырақтарда қаданы қай әдiспен орнатады?
Бу инелерi арқылы қаданың өне бойындағы топырақтарды ерiтедi
Топырақты қопсытып немесе жарып және қағылатын қада қағады
Соққы қадалар қолданылады
Құйма қадаларды орнатады
Тек 0,7-1,0 м болған жоғарғы қабатты ерiтедi
94. Ине тәрiздi сүзгiштердi қай кезде орнатады?
10 м тереңдiктегi жер асты суларын томендету үшiн
Құрғақ топырақты ылғалдандыру үшiн
Топырақтың ылғалдылығын кемiту үшiн
20 м тереңдiктегi жер асты суларын томендету үшiн
Суды ашық түрде ағызу үшiн
95. Қысқы уақытта топырақты қай әдiспен өндейдi?
Қопсыту арқылы эксковатормен өндеу
Ерiту арқылы
Гидромеханикалық әдiспен
Скрепермен өндеу
Грейдермен өңдеу
96. Жер жұмыстарын қол әдісімен жүргізеді ме?
Тек кейбір жұмыстарын
Барлығын қол жұмыстарымен жүргізеді
Ауыр ныгыздағышпен жүргізеді
Барлығы механикалық әдіспен жүргізеді
Эксковатор көмегімен жүргізеді
97. Топырақтарды жасанды түрде қатыруды қай кезде пайдаланады?
Қия бетсiз жасалған терең орды жасағанда
Қыс мерзiмiнде
Ор қазғанда
Шөккiштiк қасиетiн жою үшiн
Орды ор қазатын машинамен жасағанда
98. Құбыр желесiн құрған кезде кездесетiн кедергiлерден өту үшiн қай әдiстi қолданады?
Орсыз
Гидромеханикалық
Жарылыс
Қада қағу
Беттi нығыздау
99. Топырақтарды жабық түрде өндеуде қандай механизмдер пайдаланады?
Гидроманиторлар
Домкраттар
Эксковаторлар
Бульдозер
Бұрғылауға қондырғылар
100. Көлемдiк баланс деген не ?
V0 = Vұ
Жер жұмыстарының құны
Белгiлi уақыттың жалақысы
V0 < Vұ
V0 > Vұ
101. Жабық құрғату қай жерге қойылады?
Судың келеу жағы
Тону деңгейiнен жоғары
Iргетас тобының деңгейiнде
1-2 м тереңдiктен
Тонған топырақтын астынғы деңгейiнде
102. Құлама тiк неге байланысты?
Iрге тас орнату тереңдiгiнен және енкiштiк коэффициентiне
Топырақтың тону тереңдiгiнен
Iргетастардың түрi, қазан шұңқыр қазатын механизм түріне
Ойып алу немесе ұйiндiнiң мақсаты
Құрамының табиғи бұрышы
103. Шөгiндi топырақтар қалай сипатталады?
Деформациясымен
Кәуектiлiгiмен
Iрiнiсуiмен
Қазу тереңдiгiмен
Еңкiштiк коэффициентiмен
104. Егер құрылыс алаң шаршының қабырғасы 20 м, ал орта белгiсi - 1,2 м тең оның жер жұмыстарының көлемiн есептеңiз ?
480 м3
440 м3
1200 м3
520 м3
240 м3
105. Қазан шұнқырдан еңделген топырақ көлемі неше есеге ұлғаяды?
Топырақ түріне байланысты
1,5 есе ұлғаяды
Өңдейтін механизм түріне байланысты
1,6 есе ұлғаяды
1,3 есе ұлғаяды
106. Қазан шұнқырдың астынғы өлшемдері мен үстінгі өлшемдерінің айырмасы неде?
А) Откостардың пайда болу коффициенті
B) Эксковатордың шөмішінің қисықтығы
С) Іргетастың қисық орналасуы
D) Жер жұмыстарының көлемдерін көбейту үшін
Е) Бульдозердің кіріп шығуларына
107. Қандай құрылыс машиналарымен жер ғимараттарын нығыздайды?
А) Катоктар, нығыздағыш плиткалар
B) Бульдозерлер, эксковаторлар, крандар
С) Автомобильдер, камаздар, маздар
D) Лебедкалар, домкраттар, крандар
Е) Бетоновоздар, блоковоздар
108. Жер жұмыстарын эксковатормен өңдеу тәсілдері?
А) Тасымалдау автомобильдеріне және отвалдарға
B) Конвейерлерге, бетон араластырғыштарға және бадьяларға
С) Бетон араластырғыштарға және автомобильдерге
D) Отвалдарға және траншеяларға
Е) Камаздарға, маздарға және автобустарға
109. Өсімдік қабатын кесіп алынған топырақты қайда пайдаланады?
А) Құрылыс аяқталған соң алаңды қайта жасылдандыру
B) Қазан шұнқыр жиектерін қайта көму
С) Құрылыс алаңынын қоршау жасау үшін
D) Құрылыс материалдары мен конструкцияларын жасау үшін
Е) Шатыр жұмыстарына пайдалану үшін
110. Кiрпiштi, терезенi, плитканы және т.б. тасмалдаған кезде арту-түсiру жұмыстарын қалай механизациялауға болады?
Контейнер мен қаптауды пайдалану
Құрылыс крандары
Артқыштарды қолдана отырып
Айыр қышқышты қолдана отырып
Көтергiштердi қолдана отырып
111. Қопарғыш заттар неге байланысты ұшқыншақтар және тез жарылатын болып бөлiнедi?
Жарылу жылдамдығымен қоршаған ортаға әсерiне байланысты
Зарядтарды орналастыру тереңдiгiнен
КЗ құрамы мен химиялық каталогының пропорциясымен байланысты
Химиялық қоспаның түрiне байланысты (құмның, қатты, кородик тәрiздi)
Жергiлiктi жерден
112. Үлкен сериялы зарядтарда бәсендейтiн қопару қандай қопарылыс тәсiлдерi қолданылады?
Электрлiк
Оттық
От алдырғыш шұңырлардың көмегiмен
Капсюль детанатор көмегiмен
Сыртқы қопарылыстарды қолдану
113. Жақын орналасқан үйдiң жанына қадалық iрге тасты орнатудың қандай әдiсiн қолданатын едiңiз?
Қазып құйылған
Батыру арқылы
Соққылық
Қазан шұңқырды нығыздау
Түсiрме құдық әдiсi
114. Бұранда қадаларды қай кезде пайдаланады?
Iрге тастарды электр желелерiнiң астына орнатқанда
Қазан шұңқырды нығыздағанда
Сулы топрақтарды, судың келуiн азайту үшiн
қадалар жиынтығын орнату үшiн
Шөккiш, батпақ және құмды топрақтар астына іргетас орнатқанда
115. Бос топыраққа қысқа қадаларды батырғанда қандай тәсiл қолданылады.
Қысу
Соққылап сiлкiп
Нығыздап сiлкiп енгiзу
Сумен шаю арқылы батыру
Уру
116. Қада қағу жұмыстар сапасы бойынша қабылданғанда, қандай құжаттың болу шарт
Жабық жұмыстарға жасалған акт
Қадаларды дайындайтын зауыттын сол қадаға арналған паспорты
Қадаға қағу жұмыстардың жүргiзгендегi күнделiктi журнал
Қаданы орналастыру жоспары
Қадалардың жұмыс схемасы
117. Топырақтың iшiнде қаданың қай түрiн даярлайды?
Бұрғылап құю
Шпунтты
Болаттан дәнекерлеу
Соққы
Ағаш
118. Бұрғылау үшiн, қай кезде отырғызатын құбырғыларды пайдаланады?
5 м тереңдiкке бұрғылағанда
Қыс мерзiмiнде бұрғылау
Скважинага бетон құйғанда
50 м тереңдiкке бұрғылағанда
Сусымалы топрақтарда бұрғылағанда
119. Қаданың басындағы қаптама не үшiн қызмет етедi?
Қаданы балғаның соққысынан сақтау үшiн
Құрылыс мерзiмiн жылдамдату үшiн
Геодезиялық жұмыстар үшiн
Қаданы қағатын қондырғыға бекiту үшiн
Қаданың ауданы бойынша соққыны бiркелкi тарату үшiн
120. Барлық жағдайларда құйма қада әдiстерi қолданылады
Түсiрме құбыр қолданғандан
Скважина қабырғаларын бекiтпегенде
Аланды жобалағанда
құмда қолданғанда
Бетон қолданғанда
121. Қандай толтырылған қадаларды суы бар топырақта орнатады?
Пневмалық толтырылған
Бiрiктiрiлген
Металлды
Кағын кiргiзiлетiн
Выборлық тапталған
122. Қада қағудың соңы деп қай уақытты айтады?
Урған соң қаданың ендiрiнуi тоқталады
Бiр тәулiктiк демалыстан соң
2-4 тәулiк демалыстан соң
Жобалық тереңдiкке енгiзгенен кейiн
Жұмыс уақытының соны
123. Әлсiз топырақтарды нығайтуға қандай қадалар қолданылады?
Ауа қысымымен нығыздау
Құмды және топырақты қадаларды
Қазып құйылған кадаларды
Соққы
Металды
124. Қадаларды пайдаланғанда оның кемiшлiгiне не жатады?
Металл шығынын ұрғаны
Құрылыс мерзiмiнiн ұзату
Жер жұмыстарының көлемiнiң кiшiреюi
Жұмыс құнын арттыру
Машина комплекстерiн қолдану
125. Қада қағу кезiнде қандай операция қосалқы болып табылады?
Қаданы даярлау
Каданы қағу кезiндегi өлшеу
Қаданы қағу
Қадаларды жинақтау
Орнын жарықтандыру
126. Құрылыс алаң шетіндегі қосымша откостар көлемі негізгі жұмыс көлеміне кіреді ме?
Кіреді
Кірмейді
Саздақты топырақ болса
Сусымалы топырақ болса
Жартасты топырақ болса
127. Қабырға қалағанда қай процесстер жетекшi деп аталады?
Кірпішті ерітіндіге төсеу
Ертiндi даярлау
Кiрпiштi ертiндi әперу
Жiп тарту
Реттегiш (қатарлағышты) орнату
128. Тас қалау жұмысында қыш неге жұмыс iстемейдi?
Сығылу
Созылу
Иiлу және сығылу
Айналуға
Күштi жылжытуға
129. Қандай жүйеде тас қалағанда өнiм көп алынады?
Тiзбектi
Көп қатарлы (6 қатар)
Ауысып iстеу
Тас қалау әктi ертiндiден жасалса
Тас цементтi ертiндiден жасалса
130. Кансоль өлшендi кiрпiш қыш қалауды қай тұрiнде аз қолданылады?
Төрт қатарлы
Тiзбектi
Көп қатарлы (6)
Үш қатарлы
Қабырғаларды қалағанда
131. Қыш қалауды қай ережесiнде әсер ететiн күш бұрыштың енкiштiгi айтылады?
I-шi ереже
Егер тас қалау жаз мерзiмiнде жүргiзiлсе
Егер тас қалау қыс мерзiмiнде жүргiзiлсе
3-шi ереже
2- шi ереже
132. Тас қалау жұмысында жұмыс орны дегенiмiз не?
Қабырға бөлiгi төсеме тақтай кiрпiшпен және ертiндi салынған ыдыс
Тек қабырғаның бөлiгi
Қыш пен ертiндi орнасқан жерде
Жұмысшылар мен машина-механизмдер бар жерде
Қабырғаның бөлiгi және төсенiш орны
133. Көп күш қабылдайтын қабырғаны қыс мерзiмiнде тас қалаудың қай тәсiлiмен iстейдi?
Еру кезiнде жасалатын шаралар
Мұздату
Электiрлiк жылыту
Бумен жылыту
Электiрлiк жылуымен таңдандыру
134. Салынатын ғимаратқа қыш қалаудың қай тәсiлi қолданылады?
Кеңiстiк тегiстеу
Тiгiстеу
Қылмыстарға тiзбектi бекiту қолданғанда
Қиылыстарды 6 қатарлы жүйемен бекiткенде
Қуыскеуделi кiрпiштен қалау
135. Қыш қалау құрылыстың индустриялық тәсiлiне жата ма?
Жатпайды
Жатады
Бөлiктi
Егер монтаждық кран қолданғанда
Егер канкалау жазда жүргiзiлсе
136. Қарапайым тас қалауда қандай ертiндi қолданылады?
Цементтi
Цемент-ізбестi
Ізбестi
Топырақ-акт
Сұйық шыныдан жасалған ертiндi
137. Қыштың сүйенiш бетi не деп аталады?
Жанбас бетi
Кiрпiштiң үшкiр қыры
Төстек
Төрттен бiр бөлiгi
Жарты
138. Кең тараған тас қалау жұмысына қайсысы жатады?
Жай кiрпiш немесе силикатты кiрпiш
Жай кiрпiш және жылуайырғыщ материал
Қарапайым қыш немесе силикатты кiрпiш
Буты
Отқа тозiмдi
139. Қабырғаның жанбас бет қатары не деп аталады?
Версталық жанбас бет
Қимамен
Бос қуыс ұстын жақ беті
Төстекше
Толтыру
140. 640 см қалыңдықты қыш қалау қанша қыштан тұрады?
2,5 қыш
Бiр қыш
Жарты қыш
Екi қыш
2 қыш
141. Тас қалауда байлау құрамының қай түрi кең тараған?
A) Бiр қатарлы
Үш қатарлы
Төрт қатарлы
Уысқа
Қиылыспен
142. Тас қалаудың қай түрiне оның жылуайырғыш қасиетi жоғары болады?
Ертiндiгi тоңуға қарсы қоспа қолданғанда
Тiзбектi
Көп қатарлы (6 қатар)
Төрт қатарлы
Толық өлшемiз қыш қолданғанда
143. Жоғары дәрежелi тас қалаушы қандай қызмет атқарады?
Жiп тартады, реттелгiш қояды
Төстекше оредi
Ертiндi тiңсейдi
Құрғақ қыш қалайды
Верстолық тас қатарды қалайды
144. Қаланатын қыштың котергiш қабiлетiн қалай өсiруге болады?
Арматуралық тормен торлау
Ертiндiлердiң қоспасын қосу арқылы
Көп қатарды әдiстi қолдану
Тiгiстердi толтыру және қалыңдық сақтау
Қиылыстарды тiзбектi бекiту қолданғанда
145. Қыш қалаудың сапасы қандай құралдармен тексередi?
Дұрыстауыш, отвес, реттегiш
2 метрлi рейка
Нивелир теодолит
Кельма, сөгкiш
Күректi шомiш, балға, кирка
146. Күрделi ертiндiлерге қай ертiндi жатады?
Цемент-iзбестi
Цемент
Iзбестi
Балшықты
Сұйық шыныдан жасалған ертiндi
147. 1,2 сатылы биiктiкте еңбек өнiмдiлiгi неше % тең?
90%
20%
30%
50%
70%
148. Қабат аралық жабының жоқ қабырғаларды қалағанда не қолданылады?
Құрылыс айналасындағы саты ағаштары
Монтаждық орындықтар мен көтергіштер
Төсем тақтай
Төсеме тақтай орындықтар
Аланды сатылар
149. Қыс мерзiмiнде тас қалаудың қай тәсiлiнде биiктiк шектеледi?
Мұздату
Қиылыспен қалау
Қиылыстарды тiзбектеп бекiтiп қалау
Электрлiк жылыту
Бумен жылыту
150. Қыштың мөлшерiн көрсетiңiз?
25065120 мм
25085120 мм
25040125 мм
25088120 мм
25060125 мм
151. Конструкциялардың орнықтылығын жоғарлату үшiн оларды қалағанда қандай ертiндiлер қолданылады?
Цементi
Iзбестi-цементi
Балшықты
Әк-балшықты
Iзбестi
152. Сейсмикалық аудандарда тас қалаудың қандай түрi қолданылады?
Үш қатарлы
Электр жылуымен тас қалауды жүргiзу
Тону әдiсiмен тас қалауды жүргiзу
Алты қатарлы
Тiзбектi
153. Тас қалау қандай процесске жатады?
Қолмен
Кешендi
Жай (қарапайым)
Механикаландырған
Жартылай механикаландырылған
154. Бутты қалау қандай тастан жасалады?
Пiшiнi дұрыс емес табиғи тастан
Силикатты және балшықты
Түрлi түстi тастан
Өнделген табиғи тастардан
25088120 мм өлшемдi тастан
155. Күрделi архитектуралы ғимараттардың қабырғаларын қалағанда қай звено қолданылады?
Екеулiк
Үшеулiк
Төртеулiк
Бесеулiк
Екi звено екеулiк
156. Көп қабатты ғимараттар мен үймереттердiң қабырғасын қалағанда не қолданылады?
Төсеме тақтай
Құрылыс айналасындағы саты ағаштар
Төсеме тақтай орындықтар
Монтажды санды орындықтар
Жылжымалы котергiштер
157. Тас қалау жұмысындағы қосалқы процестерге не жатады?
А) Төсеніштер орнату, материалдар әзірлеу, арматура салу
B) Кірпішті төбеге тасу, бетон даярлау, ұстындарды тұрғызу
С) Плиталарды жіктеу, ерітінді әперу, қалыптарды орнату
D) Ағаштарды жеткізу, плиткаларды төсеу, ерітінді әперу
Е) Құрылыс алаңын қоршау, ағаштарды құлату
158. Тас қалау қолданылатын тас материалдарының түріне байланысты бөлінеді?
А) Табиғи және жасанды тастардан жасалған
B) Бетонды және керамзитті тастардан жасалған
С) Қуысты және толық денелі тастардан жасалған
D) Ірі және майда тастардан жасалған
С) Құмды және ұсақ тасты материалдардан жасалған
159. Тас қалау жұмыстарында ерітінді тағайындалуы?
А) Жеке тастарды бір тұтасқа біріктіреді
B) Тас жұмыстарының көлемін көбейту үшін
С) Тас жұмыстарына көркемділік беру үшін
D) Экономикалық тиімді мақсаты үшін
Е) Жылу айыру қасиетін жақсарту үшін
160. Аз күш түсетін және құрғақ жағдайларда пайдаланатын қалауға қандай ерітінді қолданады?
А) Ізбес ерітінділері
B) Цемент ерітінділері
С) Бетон ерітінділері
D) Лай ерітінділері
Е) Портланцемент ерітінділері
161. Бағаналар мен iрге тастарды бетондағанда қандай қалып қолданылады?
Көлемдi ауыстырмалы қалып
Ауыстырылатын ауқымды қалып
Iрi қалқанды қалып
Сырғымалы
Жылжымалы
162. Бетонның қалыпқа жабысуын қалай кемiтуге болады?
Қалыпты эмульсиямен майлау
Қалыпты тұрақты майлау
Күн сәулесiнен сақтау
Арнайы қоспалы бетон қолдану
Бетонды тек күндiз құю
163. Жоғары сапалы бетон алу қандай операцияларға байланысты?
Созылдырғыш ертiндi қосу
Вибратормен нығыздау
Бетонды қоспаны беру әдiсiне
Бетон тек жаз мерзiмiнде құю
Бетонды электрмен жылыту
164. 20 км ара қашықтыққа бетонды тасмалдауда көлiктiң қай түрі қамтамасыз ете алмайды?
Автобетон тасмалдағыш
Аударғыш автомобиль
Бадьи
Вагон
Электровоз
165. Құбырлы болтсыз қалыптарда орнатқанда құрылыс айнасындағы саты ағаштары қолданылады ма?
Жоқ
Ия
Кейде
Бетон жұмыстарын жазда жүргiзгенде
Қыста жүргiзгенде
166. Қыс мерзiмiнде бетон жұмыстарын не үшiн әртүрлi әдiспен жүргiзедi?
Конструкцияны бетондау түрiне және температураға
Ауаның температурасына
Бетондау орнына
Цемент маркасына және жұмысшылардың тоңып қалмауына
Бетон маркасына
167. Жұмыс кезiнде кездейсоқ үзiлiс кезiнде қандай тiгiстер қойылады?
20 см қалыңдықта
Конструкциялық
Отырған
Деформативтiк
50 см қалыңдықта
168. Портландцементтен дайындалған бетонның қатаю кезiнде неше күн су құяды?
A) 7-күн
1 рет күндiзгi сменада
Тек түнгi уақытта
3-күн
10-күн
169. Бетонды бiр және екi сатылы тiзбекте дайындау неге байланысты?
Компонентердi жеткiзiп беру тәсiлiне
Компонентердiң өлшемiне
Егер БЕТ объектiден 1 км ара қашықтықта болса
Бетонның берiлген маркасына
Егер БЕТ объектiнiң iшiнде болса
170. Бетондағанда «термос» әдiсi қыс мерзiмiнде қай модулде тиiмдi болады?
Бет модулi «6-8»
Бет модулi «6» тең
Бет модулi «2»тең
Бет модулi «10»тең
Бет модулi «20»тең
171. Сейсмикалық аймақта конструкцияларды бетондағанда қалып қай уақытта алынады?
ЖОЖ корсетiлген қатаюына жеткенде
Жобалық қатаюына жеткенде
Бетонның жобалық берiктiк 70% жеткенде
3 тәулiктен кейiн
2. тәулiктен кейiн
172. Жұқа қабырғалы конструкцияларды бетондағанда бетондаудың қандай тәсiлi қолданылады?
Токреттеу тәсiлi
Тiк жылжымалы құбыр тәсiлi
Бөлектеп бетондау тәсiлi
қабаттан құйылған
«Звенолы жиен» көмегiмен құйғанда
173. Беттiк модуль дегенiмiз не?
Бетондалатын конструкцияның аудандық беттерiнiң қатынасы
Конструкцияға байланысты қабылданатын қалыптын аудандары
қалыптын барлық жағының қосындысы
қалыптың биiктiгi
қалыптың ашық бетiнiң ауданы
174. Эксплуатация кезiнде жылу әсерiне кезiгетiн конструкцияларда бетондағанда суыққа қарсы ертiндi қосыла ма ?
Жоқ
Ия
2-3% цементтiн массасынан
Портландцемент тұтқыр зат
Ақ цементтi тұтқыр зат
175. Бетон тасмалдаудың қай түрi кең таралған?
Автомобиль самосвал
Бетоннасос, вибракоректенгiш
Бетон тасығыш
Ленталы транспортермен
Бадьямен
176. Қалып дегенiмiз не?
Бетон құятын пiшiмi бар уақытша конструкция
Бетон дайындайтын ыдыс
Бетонды машина-механизмдермен көтеретiн ыдыс
Бетондалатын конструкцияның бөлiгi
Ұстап тұратын сатылар
177. Жоғарғы жиелi және ұзақ дiрiлдету қай кезде қолданылады?
Ауыр бетон құйғанда
Жеңiл бетон құйғанда
Кеуек бетон құйғанда
Жаз мерзiмiнде бетондаласа
Қыс мерзiмiнде бетондаласа
178. Ерте құйылған бетоннан қабыршақ әр уақытта алына ма?
Бетон жобалық қатаюына жеткенде
Әрқашан
Әрқашан емес
Егер бетондау қыс мерзiмiнде жүргiзiлсе
Тек жаз мерзiмiнде
179. Бетонды үздiксiз жеткiзiп беру технологиялық негiзге жатама?
Кейде
Ия
Жоқ
Тек қыста
Иек жазда
180. Жиi арматураландыруға конструкцияның бетон қоспасын нығыздағанда вибратордың қай түрi қолданылады?
Сыртқы
Торкреттеу әдiсiн қолданамыз
10 см қалыңдыққта қабатпен тiңсеймiз
Беттiк
Тереңдiк
181. Бетонды сұйық шыны, судың орнына қай кезде қолданылады?
Қышқылға тозiмдi бетон дайындағанда
Тек қыс мерзiмiнде салғанда
Қыс мерзiмiнде бетон жұмысында
Ыстыққа төзiмдi бетондар дайындағанда
Тек ертiндiлерге
182. Қиылыстарды бекiткенде бетонның тығыздығы қалай қамтамасыз етiледi?
Ауа қысымының ағымына бергенде
Ленталық транспортермен бергенде
Тереңдiк вибратор қолданғанда
Ұсақ қоспалы бетонды қолданғанда
Жеңiл бетон қолданғанда
183. Құрылысты бетонның қай түрi көп қолданады?
Көлемi 1800-2500 кг/м3
Көлемi 1400-1800 кг/м3
Көлемi 1600-600 кг/м3
Көлемi 500-600 кг/м3
Көлемi 500 кг/м3
184. Бетонды қиын жерлерге бергенде қай тәсiл тиымды?
Бетоннасос
Бадья
Ленталық транспортер
Тосенiштен
Құбырлы болтсыз сатылардан
185.Қыс мерзiмiнде бетондалған жұқа қабырғалы конструкцияларды жылытқанда қай тәсiл тиiмдi?
Термоактивтi
«Термос» әдiсi
Бумен жылыту
Аязға қарсы ертiндi
Электрлiк жылыту
186. Бетондық қоспаны құйғанда қандай қалыңдықта жиi құяды?
20-40 см
10-20 см
30-50 см
1 м дейiн
1 м ден 1,5 м дейiн
187. Бетонға қанша % химиялық ертiндi қосады?
Цементтiң массасынан 10-15%
Цементтiң массасынан 5-10%
Цементтiң массасынан 15-20%
5% дейiн
50% дейiн
188. Мұнараларды, құбырларды, силастарды бетондағанда қандай қалып қолданылады?
Сырғымалы
Пневматикалық
Ұсақ қалқанды
Iрi блокты
Әсерлеу қалып
189. Бетондық контсрукцияларды канал жасалғыштар не үшiн iстеледi?
Арматураны созып қою
Арматураны шiруде сақтау
Бұйымдарды строптау үшiн
Домкраттарды бекiту
Қосымша детальдарды пiсiру үшiн
190. Монолиттi еден салғанда орындалатын негiзгi шаралар
Температуралық шөгу тiгiсiн орнату
Еденнiң қабаттыұ қалыңдығын сақтау
Бетон мен ертiндiнi үздiксiз беру
Тек жаз мерзiмiнде бетон құю
Тек қабаттан бетон құю
191. Бетонды қоспаны тасмалдағанда қандай негiзгi талаптар қойылады?
Бiркелкiленген сақтау
Кiшi колемдi жабық ыдыстармен тасмалдайды
Бетонды қоспаны тек бетоновозбен тасмалдау
Бетонды қоспаны тек автокергiшпен тасмалдау
Тек түн уақытысында
192. Монолиттi үй салу қай уақытта тиымды?
Жоғары сейсмикалық аудандардағы құрылыста
Құрылысты негізі қыс мерзiмiндегi жұмыстарды жүргізгенде
Құрылыс мерзiмiн қысқартуда
Объектiнiң құнын тiңмендету үшiн
2-3 қабатты ғимараттарды бетондағанда
193. Арматураны теормиялық тәсiлмен тарту неге негiзделген?
Арматуралық түтiкпен тұрақсыз ток өткiзу
Арматураны механикалық ақырындап созу
Арматураны бiрден тарту
Арнайы құрылыс жабдықтар қолдану үшiн
Автоматты қолданғанда
194. Бетондық қоспаның бiркелгiндiгiн қандай бетонараластырғыш қондырғыда қамтамасыз етедi?
Мажбүрлiк араластыру (лопасты, шиектi)
Гравитациялық әсерлi (күштің еркiн түсуі)
Үлкен колемдi қондырғы
Жәшiк
Бадья
195. Бетондық қоспаны не үшiн ваккумдайды?
Конструкциялардың тығыздығын арттыру
Қыс мерзiмiнде тығыздау үшiн
Жаз мерзiмiнде тығыздау үшiн
Бетонның жоғарғы қабатын жылыту үшiн
Бетон қоспасын жылыту үшiн ауа беру
196. Жобалық қатаюына жетпеген жабын аралық бетондалған жабынның үстiмен жұруге болама ма?
Қажеттi болған жағдайда
Ия, әруақытта
Рұқсат етiледi
Арматуралар шығып тұрса
Жетi күн қатайған соң
197. Қандай бетон жеңiл бетонға жатады?
Керамзит
Iрi қоспалы (шебень, тас)
Мраморлы крошка
Тонуға қарсы қоспа қалындығында
Судың орнына ак сүтi қолданғанда
198. Адгезия (бетонның қалыпқа жабысуы) қай кезде ұлғаяды?
Қалыптың бетi кедiр-бұдiр болғанда
Ұсақ қалқанды қалыпты қолданған кезде
Жылжымалы қалыпты қолданған кезде
Қалып сусiндiргiштiгiн фанермен қаптағанда
Қалып пластикамен қапталғанда
199. Ұзына бойына арматура салынған конструкцияны қалай бетондайды?
Ауыздық арқылы
Бетоннасосының комегiмен
Кез-келген көлiк приборларымен
Бадьяның комегiмен
Дiрiл қоректендiргiштердiң комегiмен
200. Кернеулi арматураны конструкцияларда не үшiн қолданылады?
Төзiмдiлiгiн арттыру үшiн
Су өткiзбеуiлiк қабiлетiн арттыру
Бетонның тығыздығын кобейту
Iрi өлшемдi конструкцияларды
Конструкцияларды қос мерзiмде монтаждағанда
202. Монтаждау орналастыру процесстерi дегенiмiз не?
Материалдарды орнататын жерге тасмалдау
Зауаттардан материалдарды тасмалдау
Құрылыс онiмiн ондiрудi қамтамасыз ету
Жұмыс орнын әр түрлi жарақаттармен техникамен, инвертармен даярлау
Материалдарды техникалық жарақатарды жеткiзу
203. Металды қанқа қай кезде қолданылады?
Өте биiк немесе сейсмикалық аумақтан жобаланған ғимараттарда
Өнеркәсiптiк ғимараттарда
Құрылыс мерзiмiн қысқарту және жергілікті жерде метал көп болғанда
Монтаждау қыс мерзiмiнде жүргiзгенде
Тек азаматтық құрылыста
204. Конструкцияларды монтаждау кезiнде қандай технологиялық процесс негiзгi болып есептеледi?
Туралау және уақытша бекiту
Iрiлендiру жинақтау
Белгi енгiзу арқылы
Страповка
Конструкцияларды тасмалдау және жинау
205. Көп қабатты ғимараттарды монтаждауда монтаждық қай әдiсi қолданылады?
Сатылы
«Үш смендi» монтаждау
Бөлек
«Дөңгелектеп» монтаждау
Кешендi
206. Кранның жүк котергiш қабiлетi мен құлашының арасындағы қандай байланыс
Керi
Жүк көтеру қабiлетiн құлашынан үлкен
Олар тен
Байланыссыз
Тура
207. Метал конструкцияларына монтаждау ерекшелiктерi
Деформациялануы
Монтаждауда тек жiңiшке строп қолдану
Тек күндiз монтаждау
«Дөңгелек» монтаждау
Тек қоймадан
207. Биiктiгi 12 м және одан биiк бағаналар немен бекiтiледi?
Қазық ұстағыш
Кондуктор
Қазық
Қатты бетонмен
Тез қататын бетонмен
209. Кранның шошағының ұзындығы дегенiмiз не ?
Кранның айналу осiнен iлмегiне дейiнгi ара қашықтық
Кранның осiмен ғимараттын центрiне дейiнгi ара қашықтық
Кранның iлмегiне шошағының жабынына дейiнгi ара қашықтық
Кранның осiмен ең шеткi нұктеге дейiнгi ара қашықтық
Кранның iлмегiнен оның тұрған дейiнгiне шейiнгi ара қашықтық
210. Кранның шлiгемiнiң көтеру биiктiгi қалай аныталады?
h0 + ha + he + hc = hk
hk =
ha + he + hc = hk
Кранның донғалағының биiктiгi
Монтаждаланатын элементтiң биiктiгi мен қалыңдығы
211. Монтаждау тәсiлдерi неге байланысты?
Конструкцияны монтаждаудың кезегiнен
Жыл мерзiмiне
Монтаждық краннан
Конструкцияларды кезекпен тасмалдау әдiсiне
Ғимараттың өлшемдерi
212. Ғимараттар мен үймереттердi монтаждаудан кең тараған тәсiлiн айтыңыз?
Элементпен
Iрiлендiрiлген бөлiкпен
Секциямен
Алыммен
Қабатпен
213. Жинақталған конструкцияларды жинаудың негiзгi ережесi.
Жобаға сәйкес жағдайда
Тек тобымен
Тек қабырғасымен
Тек монтаждық шлмек барда
Тек тығын мен тiңсенiш барда
214. Жiңiшке строптар қай кезде қолданылады?
Арқалық пен плиты
Оболочкаларды монтаждағанда
Фермаларды монтаждағанда
Үстiндi монтаждағанда
Iрi блоктарды монтаждағанда
215. Траверсы қай кезде қолданылады?
Үлкен өлшемдi элементтердi орнатқанда
Қыш әперу үшiн
Доңгелек кеуектi қуысты плитаны орнатқанда
Бетон әперу үшiн
Iрге тас блоктарын орнатқанда
216. Бiр қабатты үймереттердi монтаждағанда олардың бағалары мен iрге тастарының қиылысуына құйылатын бетонның қатаюы қанша % болуы қажет?
70%
100%
50%
7- тәулiктен кейiн қатаю
28- тәулiктен кейiн қатаю
217. Iрi панельдi ғимараттарды монтаждағанда олардың тiк қиылысыуын қай кезде герметизациялайды?
Монтаждау бiткен соң
Монтаждау процессiнде
Көлденен қиылысуымен бiрге
Көтерер алдында панельге бекiту
Монтаж бекiткен соң 24-сағаттан кейiн
218. Констуркцияларды монтаждағанда бекiтiп келтiретiн құралға не жатады?
Кондукторлар, треуiш, кергiш
Қосымша детальдар
Жүк iлгiш құралдар
Монтажды машиналар мен крандар
Айыр қышқыш
219. Түзілістерді жинақтау операциялары?
Тасымалдау, дайындау және жинақтау
Ұйымдастыру, өндіру және қабылдау
Бару, қайту және құрылыс конструкциясын ілуді күту
Дайындау, әперу және құю
Дәнекерлеу, пісіру және күту
220. Жинақтау технологиялылығы деп?
Ең аз еңбек, қаржы және уақыт шығындарымен сипатталады
Биік және аласа ғимараттардың айырмашылығы сипатталады
Монтаждалатын ғимараттың тағайындалуы сипатталады
Құрылыс конструкциялары, материалдары және элементтері сипатталады
Құрылыс сапасы, құрылыс қарқыны және құрылыс тасқыны сипатталады
221. Жетуге жолы қиын аймақтарда түзілістерді жеткізу және жинақтау үшін қандай механизм қолданылады?
А) Тік ұшақтар
B) Құлашы ұзын
С) Қолымен жинау
D) Поездар
Е) Конвейерлер
222. Жинақтау механизмдер жинағының ақтық таңдауы қалай іске асырылады?
А) Варианттардың технико-экономикалық салыстыру арқылы
B) Олардың турлеріне және мекемеде бар болуына
С) Отвал ұзындығы мен еніне
D) Механизм салмағына, жумыс органына және оның биіктігіне
Е) Жұмыс істеу жылдамдығы мен оның өлшемдерін салыстыру арқылы
223. Автомомбиль жолдары мен құрастырмалы түзілістерді қандай қашықтыққа дейін тасымалдау үнемді?
А) 200 км дейін
B) 800 км дейін
С) 100 км дейін
D) 500 км дейін
E) 300 км дейін
224. Автопоездің ең үлкен көлденең габариті нешеден аспауы керек?
А) 2 м артық емес
B) 2,5 м артық емес
С) 3 м артық емес
D) 1,5 м артық емес
E) 2,5 м артық емес
225. Автопоездің ең үлкен биіктігі нешеден аспауы керек?
А) 3,8 м артық емес
B) 4,6 м артық емес
С) 2,5 м артық емес
D) 5,5 м артық емес
E) 3,2 м артық емес
226. Құрылыс түзілістерін жинау қоймалары олар?
А) Орталық және объект қасындағы
B) Жылытылатын және химиялық
С) Биік және өте биік қоймалар
D) Құрылыс алаңы ішіндегі және сыртындағы
Е) Уақытша жол шеттерінде және уақытша ғимараттар қасында
227. Малярдың құрамына бояу ретiнде қандай материалдар қолданылады?
Алюминдi опа
Клейдiң барлық түрлерi
әртүрлi iрi құмдар
Су
Сабын
228. Жоғарғы сапалы сылаудың қалындығы нешеге тең?
30 мм
18 мм
25 мм
60 мм
50 мм
229. Жылы айырғыш орнату кезiнде қай операция негiзгi болып саналады?
Жылуайырғыш қабаттардың құрамын дұрыс анықтау
Қабаттарды бекiту
Тiгiстердi жаба отырып плита төсеніш қабаттарды бекiту
Айыруын жабынмен бекiту
Бекiткiш таңдау
230. Әсерлеудiң қай түрi ғимаратқа белгiлi техникалық қасиет бередi?
Арнайы
Дикаративтi (әсемдеу)
Көп қабатты
Жақсартылған
Жоғарғы сапалы
231. Сырлаудан алдын қандай операциялар орындалады?
Төсенiш бояу
Кептiру
Шаңнан тазалау
Саңлауларын тығындау
Өндеу
232.Жарықтарды немесе кiшiгiрiм зақым келген жерлердi бекiткенде қандай қосымша құралдар қолданылады?
A) Бояғыш
Өндеу
Жығылғыш мост
Тосенiш
Клей
233. Жай ертiндi дегенiмiз (не?) қайсы?
Цемент немесе әктi
Сұйық шыныдан жасалған ертiндi
Тұс бар ертiндi
Цемент-балшық
Цемент-известi
234. Тұрғын бөлмелерде тақтайларды қай бағытта төсейдi?
Терезеден түсетiн сәулеге параллель
Терезеден түсетiн сәулеге перпендикуляр
100 бұрышпен
Үлкен қабырғаға параллель
Кiшi қабырғаға параллель
235. Сулы бояуда мраморлық байланыстырғыш құрамына не жатады?
Клейдiң барлық түрi
Эмульсия
Олифтiң барлық түрi
Су
Цемент
236. Шынының қалыңдығы қандай факторларға байланысты?
Шынылық түптеудiң iрiлiгiне
Сапа
Шыныдағы өрнектер
Түптеуде iрiлiгiне
Болмеге күн сәулесiнiң өтуiне
237. Малярдың құрамына не себептi қоспалар қосады (құм, асбест, тальк т.б.)
Белгiлi қалыңдықта
Түр беру үшiн
Байланыстырғыштардың санын азайту
Беттiк шлiнiудi артыру
Жақсартылған сапамен
238. Қорғаныш жабын құрылыс-монтаж жұмысының қай түрiне жатады?
Шатыр жабу, сырлау (әрлеу)
Топырақты нығыздау, қайта төгу
Бетон және тас жұмыстары
Арнайы
Қыс мерзiмiнде орындалатын жұмыс
239. Сумен ылғалданған топырақша орналасқан конструкцияларды қалағанда қандай ертiндi қолданылады?
Цементтi
Әктi
Балшықты
Цемент-балшықты
Цемент-iзбестi
240. Түксiз су айырғыш материалға не жатады?
Шлак
Рубероид
Алюминдi фольга
Пергалин, изол
Цемент ертiндiсi
241. Пiсiрiп қосу сапасын тексеру ненi көрсетедi?
Барлық пунктi
Сыртқы тексеру
Механикалық сынау
Коррозияға қарсы жабынды тексеруді
Қолданылатын электрдiң маркасы
242. Сапасы жақсы және қызмет мерзiмi ұзақ линолиумнен жасалған еден салу үшiн не iстеу керек?
Жапсырылған болменi 2-тәулiк сүлгiде ұстау
Жапсырғанда техникалық қауiпсiздiкті сақтау
Линолиумды тек жаз мерзiмiнде жапсыру
Тосеудi жабық есiкте орындайды
Кешендi бригада қолданады
243. қалындығы 100 мм плитаның қоғаныш қабатының қалыңдығы нешеге тең?
10 мм кем емес
15мм кем емес
25м кем емес
Плитаның қалындығының жартысынан кем емес
Екi есе қалыңдықта
244. Лагадан еденнiң қандай түрлерiн салады?
Тақтайдан
Линолеумнан
Паркеттен
Керамикадан
Бетоннан
245. Ғимараттардың конструкцияларын судың әсерiнен сақтау үшiн қандай шаралар қолданылады?
Суайырғыш
Шпунтты қорғаныс орнату
Суды тiңмендету
Жылулық айыру
Олифпен бояу
246.Темiрбетон табаншаларды орналастырғанда, олардың лагаларының ара қашықтығы қанша болады?
0,6-0,8 м
0,4-0,6 м
0,8-1,0 м
1,0-1,5 м
1,5-2,0 м
247. Бояудың түрлерi (жәй, жақсартылған, жоғары сапалы) қандай факторларға байланысты?
Ғимараттың негiзделуiне
Сметалық құнынан
Құн уақытынан
Жыл мерзiмiне (қыс, жаз)
Құрылыстың мерзiмiне
248. Тұрғын бөлмелерде тақтайларды қай бағытта тосейдi?
Терезеден тұсетiн сәулеге параллель
Терезеден тұсетiн сәулеге перпендикуляр
100 бұрышпен
Үлкен қабырғаға параллель
Кiшi қабырғаға параллель
249. Сумен ылғалданған топырақша орналасқан конструкцияларды қалағанда қандай ертiндi қолданылады?
Цементтi
Әктi
Балшықты
Цемент-балшықты
Цемент-iзбестi
250. Монолиттi еден салғанда орындалатын негiзгi шаралар
Температуралық шөгу тiгiсiн орнату
Еденнiң қалыңдығын сақтау
Бетон мен ертiндiнi үздiксiз жеткізіп беру
Тек жаз мерзiмiнде бетон құю
Тек қабаттан бетон құю
251. Ғимараттардың конструкцияларын судың әсерiнен сақтау үшiн қандай шаралар қолданылады?
Суайырғыш
Шпунтты қорғаныс орнату
Суды тiңмендету
Жылулық айыру
Олифпен бояу
252. Темiрбетон табаншаларды орналастырғанда, олардың лагаларының ара қашықтығы қанша болады?
0,6-0,8 м
0,4-0,6 м
0,8-1,0 м
1,0-1,5 м
1,5-2,0 м
253. Бояудың түрлерi (жәй, жақсартылған, жоғары сапалы) қандай факторларға байланысты?
Ғимараттың негiзделуiне
Сметалық құнынан
Күн уақытынан
Жыл мерзiмiне (қыс, жаз)
Құрылыстың мерзiмiне
254. Әрлеу жұмыстары үйлер мен ғимараттарды тұрғызудағы қай кезеңі болып табылады?
Соңғы кезеңі
Дайындық кезеңі
Алдыңғы кезең
Туралау кезең
Жабу кезеңі
255. Әрлеу жабуларының тағайындалуы?
А) Түзілістерді дымқылдану, коррозия және механикалық бүліну әсерлерінен қорғайды
B) Ғимараттың орнықтылығын және беріктігін қамтамасыз етуге
С) Материалдар мен конструкцияларды дайындайды
D) Түзілістер мен элементтерді орнатуға көмектеседі
Е) Ғимарттың технологиялық, өндірістік және ұйымдастырушылық әсерлерін жетілдіру
256. Әрлеу жұмыстары технологиялық белгілері бойынша бөлінеді?
А) Сылақ, қаптау, майлау, түсқағаз, әйнек және еден салуға
B) Төсеу, нығыздау, қаптау, шынылау және шатыр жабу
С) Тегістеу, майлау, түзету, монтаждау және бекіту
D) Қабаттардың немесе ғимараттың айырмашылығын таныту
Е) Бетондау, майлау, әйнек жасау және грунттау
257. Жай сылақтың жалпы қалыңдығы және қабат саны?
А) 12 мм дейін ерітіндінің екі қабатты
B) 18 мм дейін ерітіндінің екі қабатты
С) 10 мм дейін ерітіндінің екі қабатты
D) 25 мм дейін ерітіндінің үш қабатты
Е) 20 мм дейін ерітіндінің үш қабатты
258. Жақсартылған сылақтың жалпы қалыңдығы және қабат саны?
А) 15 мм дейін ерітіндінің үш қабатты
B) 25 мм дейін ерітіндінің үш қабатты
С) 12 мм дейін ерітіндінің екі қабатты
D) 18 мм дейін ерітіндінің екі қабатты
C) 10 мм дейін ерітіндінің екі қабатты
259. Жоғары сапалы сылақтың жалпы қалыңдығы және қабат саны?
А) 20 мм дейін ерітіндінің үш-төрт қабатты
B) 12 мм дейін ерітіндінің екі қабатты
С) 18 мм дейін ерітіндінің екі қабатты
D) 10 мм дейін ерітіндінің екі қабатты
E) 25 мм дейін ерітіндінің үш қабатты
260. Cәндік сылақ жамылғы қабатының қалыңдығы?
А) 5 мм болуы керек
B) 8 мм болуы керек
С) 3 мм болуы керек
D) 10 мм болуы керек
E) 7 мм болуы керек
261. Арнайы сылақтың тағайындалуы?
А) Жылылықты қорғау, дыбысты сіңіру, рентген сәулесінен қорғау және су айыру
B) Тек жабулары арный материалдан жасалған синтетикалы
С) Қабырғаның қалыңдығын арттыру үшін
D) Потолоктар, материалдар, қабырғалар және іргетастарды гидроайыруға тағайындалады
Е) Есік-терезелерді әрлеуге арналған
262. Сылаққа беттерді дайындау мақсаты?
А) Беттерге қажетті кедір-бұдырлық жасау және шаң мен ластанудан тазалау
B) Беттерге майлы құрамдар жағу және лакты бояулармен беттерді әрлеу
С) Қабырға беттерін екі қабат сылақпен сылап өту және беттерді тегістеу
D) Қабырға беттерін жіптерін тартуға, маятниктер орнатуға және рейкалар қағуға
Е) Беттерді жуып шығу
263. Грунттың соңғы қабаты тегістелетін бетте ұзындық бағыттағыштар жасау үшін не қолданады?
А) Маяктар
B) Жіп тартылады
С) Нивелирмен
D) Деңгейіш
Е) Ұстағыш
264. Рентген сәулесінен қорғайтын сылақ ерітіндісі?
А) Барит ерітіндісі
B) Цемент ерітіндісі
С) Әк ерітіндісі
D) Церезит ерітіндісі
Е) Лактекс ерітіндісі
265. Майлы құрамдармен боядың мақсаты?
А) Эстетикалық, коррозиядан қорғау және санитарлық тазалықтарын жақсарту
B) Ғимаратқа арнайы бір түс беру, кун сәулесінен қорғау және басқа ғимараттан айыру үшін
С) Ғимараттың қасбеті мен ғимараттың ішкі жағын айырмашылығын беру
D) Сылақтың бракталған беттік жерлерін жабу үшін
Е) Сылақталған беттерді желімдеу үшін
266. Май құрамдағы бояу күрделілік дәрежесі және орындау сапасы бойынша бөлінуі?
А) Жай, жақсартылған және жоғары сапалы
B) Астыңғы және үстінгі қабаты
С) Әкті, гипсты, силикатты және цементті
D) Қолмен жасалатын және механикалық әдіспен орындайтын
Е) Органикалық және биорганикалық
267. Айыру қабатын 100х100 мм қяшықтары бар тор көзді арматура бойынша қондыру әдісі ол?
Торкреттеу
Жағылмалы
Силитаттау
Көбіктеу
Мастикалау
268. Шатыр жабу жұмыстарында тұтас тақтайдан жасалған төсенiш қай кезде қолданылады?
Рулонды шатырдың құлама бұрышы 150
Рулонды шатырдың құлама бұрышы 450
Шатыр даналық материалдардан
Металдан жасалған шатыр
Мастикадан жасалған шатыр
269. Рубероид қай негiзде тағайындалған?
Картоннан
Алюмендi фолгамен
Шыны холстан
Жұқа пластмасса
Пластика
270. Рулонды кiлемдi қыс мерзiмiнде жапсырама?
1 қабатын
Жапсырады
Жапсырмайды
Егер бу айыру болса
Егер жылылық айыруiы болса
271. Шатыр жабу жұмысының технологиясы неге байланысты?
Қолданылатын материалға
Шатырдың енкiштiгiне
Уақыт мерзiмiне
Құрылыс мерзiмнен
Объектiнiң құнынан
272. Қай жағдайларда жұмысшыларға жоғарғы шығу жұмысына рұқсат етiледi?
Стажы 1 жыл және 4 разрядты
1 жыл стажы бар машинист болса
4 разрядты бар
4 разрядты жасы 60 –та
6 разрядты бар
273. Рулонды кiлемдi жапсырғанда суық мастикалық құрамын айтамыз
Нефтебитум латекс асбест ерiткiш
Полимерлi смала шлак
Синтетикалық алиф сабын
Нефтебитум асбест доломит
Нефтебитум асбест тальк, мел және т.б.
274. Рулонды шатыр материалдарын әр уақытта тазалайма?
Әр кезде
Әр уақыта емес
Әр уақытта
Қыс мерзiмiнде
Сонғы жоғарғы қабатты тiңсегенде
275. Ыстық мастикамен қандай рулонды материалдар жапсырады?
Бiр жақты жабынды
Жабынсыз
Екi жақты жабынды
Кез келгенi
Жабынды тазалаған соң
276. Қандай рулонды материалды жапсырардан алдын орамайды, түзелмейдi (түзетедi).
Бiр жақты рубероид
Екi жақты рубероид
Алюмин фольганы
Синтетикалық қабық (пленка)
Жабынсыз орам
277. Рулонды материалдарды шатыр жапқанда қандай енкiштiкпен жапсырады?
0-150
30-400
Төсенiш тақтайдан жасалса
15-250
45-600
278. Терезелі табақ әйнек қалыңдығы?
А) 2-6 мм
B) 9-12мм
С) 18-22 мм
D) 1-3 мм
Е) 8-12 мм
279. Әшекейлі табақ әйнек қалыңдығы?
А) 4,5-6,0 мм
B) 10-14мм
С) 2,0-2,2 мм
D) 3,8-8,5 мм
Е) 0-1,5 мм
279. Еден жабулардың түрлері?
А) Тұтас құймалы, ағаштан, синтездік оралмалы және дара тақта элементтері
B) Цементті-бетонды, синтездік оралмалы және пластикті тұтас элементтерң
С) Шынылы, ағаш материалдан жасалған және баррит ерітіндісінен жасалған элементтер
D) Ағаш матриалдан жасалған, металды профильден және көбікті бетоннан
Е) Табиғи тастан, бутты тастардан және силикатты кірпіштен жасалған
280. Цементті-құмды еден жабуларының қалыңдығы?
А) 20-30 мм
B) 10-12 мм
С) 5-8 мм
D 30-35 мм
Е) 50-60 мм
281. Еденді ауыр механикалық күш түсетін жағдайда қанша қабаттан жасайды?
А) екі қабаттан тұрады
B) үш қабаттан тұрады
С) бес қаббатан тұрады
D) екі жарым қабаттан тұрады
Е) төрт қабаттан тұрады
282. Ағаш еден тақтайларының қалыңдығы 29 мм лагалар арақашықтығы неше болуы қажет?
А) 400 мм
B) 700 мм
С) 600 мм
D) 550 мм
Е) 200 мм
283. Ағаш еден тақтайларының қалыңдығы 37 мм лагалар арақашықтығы неше болуы қажет?
А) 600 мм
B) 700 мм
С) 400 мм
D) 550 мм
Е) 200 мм
284. Еден төсеніштері (лагалары) бөлмелерге қандай қандай бағытта орналауы тиіс?
А) Жарық түсу бағытына көлденең
B) Ғимараттың көлденең осіне байланысты
С) Крест тәрізді
D) Жарық түсу бағытына параллель
Е) Ғимараттың бойлық осіне байланысты
285. Еден тақтайларды төсеніштерге (лагаларға) қалай бекітеді?
А) Шегелеп бекітеді
B) Желімдеп бекітеді
С) Шруптап бекітеді
D) Бастырып бекітеді
Е) Қыстырып бекітеді
286. Өнеркәсіптік айыру жұмыстарының тағайындалуы?
А) Өнеркәсіп жабдықтарды және құбырларды айыру үшін
B) Өнеркәсіп ғимараттарын қоршауыш қабырғаларын айыру үшін
С) Шатыр элементтерін айыру үшін
D) Өнеркәсіптік ғимараттардың іргетастарын айыру үшін
Е) Ғимараттың қасбеттерін айыру үшін
284. Құрылыстық айыру жұмыстарының тағайындалуы?
А) Үймереттер мен ғимараттардың құрылыс түзілістерін айыру
B) Өнеркәсіп жабдықтарды және құбырларды айыру үшін
С) Өнеркәсіп ғимараттарын қоршауыш қабырғаларын айыру үшін
D) Түрғын ғимараттардың қабырғасын жылу айыру
Е) Уймереттер мен ғимараттардың басқада құрылыс нысандарынан айыру
285. Шатыр жұмыстарын қандай мөлшерлік құжатқа сай орындау қажет?
А) ҚМжЕ 111-4-80
B) БМмБ Е-8
С) ҚМжЕ 234-7-91
D) МЕҮЛ 65-76
Е) ҚМжЕ 332-5-96
286. Шатыр жұмыстары қай кезде тоқтату қажет?
А) Мұз, тұман, жел күші 6 балдан жоғары, нөсер жаңбыр және қажетті жарық болмаса
B) Бетон, темірбетон, ағаш, дәнекерлеу және монтаждау жұмыстарымен бірге жүргізуге
С) Жұмысшылардың екінші сменамен жұмыс істеген кезде
D) Қатты жел түрғанда, нөсер жаңбырларда және кран жұмыс істеп жатқанда
Е) Қар немесе жаңбыр жауып жатқанда, бетон жұмыстары жүріп жатқанда
287. Шатырға пайдаланатын битум мастикасынынң температурасы неше болуы керек?
А) 700 аспауы керек
B) 1200 аспауы керек
С) 100 аспауы керек
D) 10000 аспауы керек
E) 300 аспауы керек
288. Сұйық мастика майлау қабаты қалыңдығы?
А) 5 мм дейін
B) 15 мм дейін
С) 10 мм дейін
D) 12 мм дейін
E) 20 мм дейін
289. Шатыр жабын материалдар түрлері?
А) Оралмалы, металды, асбестті және керамикалық
B) Металды, темірбетонды және құмды
С) Минералды, көбікті, асбестті, әйнек мақта және доломит
D) Сегментті, оболочкалы, киізді және газды бетонды
Е) Мастикалы, таслшықты, көбікті бетонды және қамыс
290. Құрылыс конструкцияларын коррозиядан қорғау түрлері?
А) Футерлеу, гуммирлеу, газ-жалынды бүрку, фобганды және металдау
B) Құмдау, балқыту, мұнау құрамдарын жағы және күн түсіру
С) Орау, асбесттеу, шынылау, металды қалдықтарды төгу
D) Әйнек мақтаны орнату, ағаш талшықты, қамыс және тақталар орнату
Е) Көбік бетонды жағу
291. Еден конструкциясы дегеніміз не?
А) Жер немесе жамылғылар үстіне орнатылатын құрама конструкция
B) Ғимараттың немесе үймереттің көтергіш арнайы конструкциясы
С) Ғимараттың жылу айырушы қабаты болып табылады
D) Нақты функионалды тағайыны жоқ конструкция
Е) Конструкцияларды коррозиядан қорғау үшін жасалатын элементтер
292. Паркет едендер түрлері?
А) Дара, мозаикалы және қалқанды
B) Ұзына бойлық, көлденең және крестті
С) Оралмалы және жалпақ бетті
D) Мозаикалы және құймалы
Е) Ұзын тақтайлар және ағаш фанералы
293. Еден ауданы анықтау формуласы?
А) Sауд=АхВ (м2)
B) Sауд=АхВхС (м2)
С) Sауд=АхВ/2 (м3)
D) Sауд=(HхP)x2 (м2)
Е) Sауд=АхВ хС/2 (м2)
294. Монтаждау кранының қажетті жүк көтергішін есептеу формуласы?
А) Qk = mэ + mc
B) Qk = mэ - mc
C) Qk = cэ + cc +cn
D) Lk = D – R / 2
Е) Lk = В + d
295. Монтаждау кранының анықталатын негізгі параметрлеріне жататындар?
А) Қажетті жүк көтергіштігі
B) Өту қабілеттілігі
С) Монтаждау саны
D) Жүріс жылдамдығы
Е) Кран биіктігі
296. Монтаждау кранының анықталатын негізгі параметрлеріне жататындар?
А) Кран ілмегінің көтеру биіктігі
B) Өту қабілеттілігі
С) Монтаждау саны
D) Жүріс жылдамдығы
Е) Кран биіктігі
297. Монтаждау кранының анықталатын негізгі параметрлеріне жататындар?
А) Кран шошағының ұзындығы
B) Өту қабілеттілігі
С) Монтаждау саны
D) Жүріс жылдамдығы
Е) Кран биіктігі
298. Егер жұмыс өндірісі күнтізбе жоспарында жұмыс мерзімдерін қысқарту үшін қандай тәсілдер қолданылады?
А) Смена саны көбейтіледі
B) Қосымша кешкі уақыт калдырылады
С) Жоғары дәрежелі мамандарды көбейтеді
D) Жұмыс көлемдерін азайтады
Е) Жұмыстарыд басқа ұйымға бөледі
299. Егер жұмыс өндірісі күнтізбе жоспарында жұмыс мерзімдерін қысқарту үшін қандай тәсілдер қолданылады?
А) Звено саны көбейтіледі
B) Қосымша кешкі уақыт калдырылады
С) Жоғары дәрежелі мамандарды көбейтеді
D) Жұмыс көлемдерін азайтады
Е) Жұмыстарыд басқа ұйымға бөледі
300. Еңбек шығының адам-сағаттан адам-күнге қалай айналдырады?
А) Мәнді 8,2 бөлу арқылы
B) Мәнді 8,0 бөлу арқылы
С) Мәнді 24 бөлу арқылы
D) Мәнді 2,2 бөлу арқылы
E) Мәнді 6,0 бөлу арқылы

Приложенные файлы

  • docx 26684000
    Размер файла: 105 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий