№2 НПЗЗ студ укр

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. М.І. ПИРОГОВА


“Затверджено”
на методичній нараді
кафедри клінічної фармації
і клінічної фармакології
Завідувач кафедри
______проф. Яковлева О.О.
«___»___________20___р.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
для самостійної роботи студентів при підготовці
до практичного (семінарського) заняття

Навчальна дисципліна
Клінічна фармакологія

Змістовний модуль №
Протизапальні лікарські засоби ( НПЗЗ та ГКС)

Тема заняття №
Клініко-фармакологічна характеристика НПЗЗ

Курс
4-й

Факультет
СтоматологічнийВінниця – 20____
Протизапальні лікарські засоби

1.Актуальність теми:
Нестероїдні протизапальні засоби використовуються для лікування запалення, зниження підвищеної температури тіла та як знеболюючі засоби.
Запалення є універсальною реакцією організму на дію різноманітних екзогенних та ендогенних руйнуючих факторів, до яких відносять збудники бактеріальних, вірусних та паразитарних інфекцій, також алергени, фізичні та хімічні подразники. Препарати усувають запалення шляхом впливу на простаноїди (простагландини та тромбоксан). Знеболююча дія пов’язана з пригніченням ферменту циклооксигенази та зменшенням синтезу простагландинів.
Глюкокортикоїди володіють різнобічною дією на організм. Біологічна активність глюкокортикоїдів дозволяє використовувати їх у найбільш важких клінічних ситуаціях. Нерідко їх включають в комплекс екстрених заходів допомоги при невідкладних станах.
Конкретні цілі:
Аналізувати причину виникнення запалення, механізм больвого відчуття, підйому температури тіла.
Аналізувати механізми дії нестероїдних протизапальних засобів, що ліквідують ознаки запалення, особливості в залежності від селективності.
Аналізувати фармакологічні ефекти неселективних нестероїдних протизапальних засобів.
Аналізувати фармакологічні ефекти селективних нестероїдних протизапальних засобів.
Аналізувати фармакологічні ефекти високоселективних нестероїдних протизапальних засобів.
Охарактеризувати фармакологічні ефекти нестероїдних протизапальних засобів.
Інтерпретувати покази до застосування нестероїдних протизапальних засобів різних груп.
Проаналізувати можливість виникнення побічних ефектів лікарських засобів з метою їх запобігання.
Скласти алгоритм допомоги пацієнтам при лихоманці, больовому синдромі.
Виписати та проаналізувати рецепти на препарати, що застосовуються для зниження підвищеної температури тіла, ліквідації запалення та зменшення болю.
Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція).
Назва попередніх дисциплін
Отримані навички

1. Латинська мова
Розділ "Фармакологічна термінологія та медицина". Володіти вмінням вірного написання назви препаратів латинською мовою, згідно граматики. Володіти знаннями про закінчення в родовому відмінку іменників та прикметників різних відмін при виписуванні препаратів у рецептах.

2. Нормальна фізіологія
Розділ «Температура тіла і її регуляція», застосувати знання цього розділу.

3. Біологічна хімія
Визначити роль ферменту циклооксигенази та метаболізму арахідонової кислоти, глюкокортикоїдів для організму людини. Застосовувати знання цього розділу при розгляді механізмів дії окремих препаратів.

4. Фармакологія
Розділ «Фармакологія протизапальних лікарських засобів». Розділ «Фармакологія гормональних препаратів». Застосовувати знання цього розділу при розгляді фармакодинаміки та фармакокінетики окремих препаратів.


Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття

Термін
Визначення

Нестероїдні протизапальні засоби
Препарати, які використовуються для зняття та пригнічення ознак запалення, купування болю та підвищеної температури тіла. Для лікування хворих використовуються препарати різних хімічних груп.

Циклооксигенази (ЦОГ)
Ферменти, що приймають участь в утворенні з арахідонової кислоти простагландинів. Пригнічення даного ферменту призводить до посилення утилізації арахідонової кислоти по ліпоксигеназному шляху і підвищенню утворення лейкотриєнів та обмеженню ексудації.

«Аспіринова» астма
Результат переважного утворення лейкотриєнів та тромбоксану А2 з арахідонової кислоти. У випадку появи даного ускладнення призначають клопідогрелю гідрохлорид, що пригнічує тромбоксансинтетазу, знижує утворення тромбоксану А2.

Синдром Рея
Токсична енцефалопатія, гостра жирова дистрофія печінки, мозку та нирок.


Теоретичні питання до заняття.
Ознаки запалення, вплив на кожну ланку запалення.
Класифікація нестероїдних протизапальних засобів в залежності від хімічного походження, протизапальної активності, анальгетичної активності, жарознижуючої активності.
Класифікація НПЗЗ в залежності від селективності дії на циклооксигеназу.
Механізм дії нестероідних протизапальних засобів, відмінність протизапального екфекту від глюкокортикостероїдів.
Фармакологічні ефекти нестероїдних протизапальних засобів та їх практичне застосування в клініці.
Фармакокінетика НПЗЗ.
Взаємодія НПЗЗ з препаратами з інших груп.
Побічні ефекти НПЗЗ та шляхи їх лікування і профілактики.
Показання до застосування НПЗЗ.
Критерії оцінки ефективності та безпеки застосування НПЗЗ.

Практичні завдання, які виконуються на занятті.
Цей етап передбачає виконання кожним студентом самостійно нижченаведених практичних робіт.

Провести початковий контроль рівня підготовки студентів за темою: "Протизапальні лікарські засоби" з використанням тестових завдань (додаються 5 варіантів по 5 тестових завдань за темою НПЗЗ).
НПЗЗ
І варіант
Протизапальна дія НПЗЗ проявляється через:
а) 0,5 – 2 години
б) 12 годин
в) 24 години
г) 1 місяць
д) 1-3 дні
В ІІІ триместрі вагітності лікування аспірином призводить до:
а) переношування вагітності
б) зниження пологових перейм
в) підвищення схильності до кровотеч
г) передчасних пологів
д) переношування вагітності, зниження пологових перейм, підвищення схильності до кровотеч
Ренальна гіпертензія можлива при лікуванні:
а) аспірином
б) індометацином
в) мелоксікамом
г) піроксікамом
д) німесулідом
Найслабшим за протизапальною активністю є:
а) парацетамол
б) анальгін
в) бруфен
г) напроксен
д) аспірин
Найбільш нефротоксичними НПЛЗ є:
а) аспірин, індометацин, напроксен, фенілбутазон
б) фенопрофен, індометацин, напроксен, толметін
в) фенопрофен, індометацин, аспірин, фенілбутазон
г) фенопрофен, індометацин, кетопрофен, аспірин
д) фенопрофен, аспірин, напроксен, толметін
ІІ варіант
Десенсибілізуюча дія НПЛЗ проявляється через:
а) 0,5 – 2 години
б) 1-3 дні
в) 10-14 днів
г) більше 3 місяців
д) 1 місяць
Аспірин заборонено приймати дітям віком:
а) до 1 року
б) до 3 років
в) до 6 років
г) до 12 років
д) до 9 років
При виникненні симптомів інтоксикації парацетамолом, як антидот, слід використовувати:
а) глюкозу
б) ацетилцистеїн
в) хлористий натрій
г) фуросемід
д) реополіглюкін
Найбільшу кількість побічних ефектів при призначенні має:
а) індометацин
б) аспірин
в) німесулід
г) вольтарен
д) толметін
НПЗЗ знижують ефекти:
а) ГКС, діуретиків, каптоприлу
б) діуретиків, каптоприлу, бетаадреноблокаторів
в) ГКС, діуретиків, цукрознижуючих препаратів
г) ГКС, діуретиків, похідних сульфонілсечовини
д) каптоприлу,
·
·адреноблокаторів, антикоагулянтів
ІІІ варіант
При тривалому лікуванні НПЛЗ лабораторний контроль аналізу калу на скриту кров слід проводити:
а) кожних 1-3 місяці
б) кожних 2-3 тижні
в) кожен тиждень
г) через 6 місяців
д) не проводиться
Для профілактики ІХС достатня доза аспірину/добу:
а) 150 мг
б) 300 мг
в) 500 мг
г) 900 мг
д) 750 мг
Препарат вибору при ревматоїдному артриті:
а) бутадіон
б) піроксікам
в) індометацин
г) діклофенак натрію
д) перклюзон
Селективним інгібітором ЦОГ1 є:
а) індометацин
б) целекоксиб
в) діклофенак
г) аспірин в низьких дозах
д) бутадіон
НПЗЗ посилюють дію:
а) ГКС, метотрексату, антикоагулянтів, пеніциліну, бетаадреноблокаторів
·
б) ГКС, метотрексату, нейролептиків
в) ГКС, метотрексату, антикоагулянтів, похідних сульфонілсечовини
г) ГКС, діуретиків, похідних сульфонілсечовини
д) ГКС, антикоагулянтів, пеніциліну, бетаадреноблокаторів, нітратів
ІV варіант
Основний механізм дії НПЗЗ:
а) блокада циклооксигенази
б) блокада фосфодіестерази
в) блокада Na-K- АТФази
г) блокада холінестерази
д) блокада адренергічних рецепторів
Летальна доза аспірину для дітей:
а) 150 мг/кг
б) 300 мг/кг
в) 450 мг/кг
г) більше 500 мг/кг
д) 500 мг/кг
Виразка в 12-палій кишці найчастіше утворюється при лікуванні:
а) піроксикамом
б) аспірином
в) індометацином
г) фенілбутазоном
д) суліндаком
При призначенні сприяє інтерферонстимуляції:
а) аспірин
б) вольтарен
в) панадол
г) піроксікам
д) мефенамова кислота
Препарати вибору НПЗЗ для коротких курсів протизапальної терапії:
а) фенопрофен, індометацин, напроксен
б) індометацин, бутадіон, реопірин
в) аспірин, індометацин, оксіками
г) анальгін, діклофенак натрію, парацетамол
д) аспірин, напроксен, толметін
V варіант
Вплив НПЗЗ на систему згортання крові проявляється:
а) зниженням активності протромбіну
б) зниженням вмісту фібриногену в крові
в) подовженням часу згортання крові
г) підвищенням кількості тромбоцитів
д) тромбоцитопенією
2.Для лікування подагри достатньою дозою аспірину є:
а) 2 г/добу з олужненням сечі
б) 2 г/добу з закисленням сечі
в) 5 г/добу з нейтральним pH сечі
г) >5 г/добу з олужненням сечі
д) 4 г/добу не залежно від pH сечі
3.Комбінація індометацину і фуросеміду небезпечна виникненням:
а) обезводнення організму
б) гепатотоксичної дії
в) ульцерогенезу
г) анурії
д) кровотеч
4.При ревмокардиті і міокардиті абсолютно протипоказано призначати:
а) бутадіон
б) аспірин
в) набуметон
г) діклофенак натрію
д) флосулід
5.Препарати вибору НПЗЗ для тривалої протизапальної терапії:
а) анальгін, напроксен, толметін
б) індометацин, парацетамол, оксіками
в) ібупрофен, диклофенак натрію
г) діклофенак натрію, ібупрофен, аспірин
д) аспірин, напроксен, оксіками
Завдання 1.
Виписати рецепти і провести їх фармакотерапевтичний аналіз (вказати групову приналежність, покази до застосування, можливі ускладнення)
Ібупрофен в таблетках
Диклофенак натрію в таблетках та ампулах
Парацетамол в таблетках та супозиторіях
Німесулід
Целекоксиб в таблетках
Рофекоксиб в таблетках
Мелоксикам в таблетках

Завдання 2.
Ознайомитись з препаратами учбової колекції по темі, визначити їх приналежність до фармакологічної групи і показання до використання.
Завдання 3.
Обгрунтувати вибір препарату, його лікарську форму, дозування, концентрацію і шлях введення.
Препарат для зняття головного болю (ібупрофен).
Препарат для зняття болю в суглобах (диклофенак).
Препарат для зниження підвищеної температури тіла (парацетамол).
Препарат для купування больового синдрому при радикуліті (німесулід).
Препарат НПЗЗ з метою антиагрегантної дії у хворого на ІХС (аспекард).


Завдання 4.
Перерахувати НПЗЗ:
Протипоказані для застосування дітям
Протипоказані вагітним жінкам
Протипоказані хворим похилого віку через хондротоксичність

Задачі для самоконтролю.
Задача 1.
Фармакологічна дія ацетилсаліцилової кислоти:
Протизапальна, гемостатична, урикозурична
Жарознижуюча, протизапальна, фібринолітична
Жарознижуюча, протизапальна, антиагрегантна
Ранозаживляюча, протизапальна
Задача 2.
Нестероїдні протизапальні засоби застосовують при:
а) артритах, радикулітах, міалгії, невритах, захворюваннях сполучної тканини
б) захворюваннях сполучної тканини, невритах, коліках, зубному болю
в) радикулітах, артритах, міалгії, тромбозах, спастичних станах
г) кровотечах, коліках
Задача 3.
Супозиторії з протизапальною, анальгезуючою та жарознижуючою дією:
а) метиндол, реводин, парацетамол
б) анузол
в) вольтарен
г) постеризан, еконазол-ЛХ
Задача 4.
До комбінованих нестероїдних протизапальних засобів належать:
а) диклокаїн, реопірин
б) реопірин, мелоксикам
в) піроксикам, диклокаїн
г) вольтарен, мефенамова кислота
Задача 5.
До нестероїдних протизапальних засобів належать:
а) мелоксикам, диклофенак натрію, анальгін, парацетамол, преднізон
б) індометацин, мефенамова кислота, піроксикам, моваліс, вольтарен
в) піроксикам, індометацин, седалгін, трамадол
г) ретаболіл, ефедрину гідрохлорид, трамадол
Задача 6.
Захворювання при яких протипоказано застосування НПЗЗ:
а) виразкова хвороба шлунка, ураження міокарду, кровотечі із ШКТ
б) виразкова хвороба шлунку, цукровий діабет, артрити
в) гіперацидний гастрит, кровотечі зі ШКТ, бронхіальна астма, виразкова хвороба шлунку
г) цукровий діабет, інфаркт міокарду
Задача 7.
Відмінною рисою НПЗЗ селективних інгібіторів ЦОГ-2 є менша виразність:
а) протизапальної дії
б) ульцерогенної дії
в) жарознижуючої дії
г) анальгетичної дії
Задача 8.
При одночасному застосування НПЗЗ і алкоголю зростає ризик:
а) бронхоспазму
б) нефротоксичної дії
в) алергічної реакції
г) ульцерогенної дії
Задача 9.
З групи НПЗЗ при вагітності дозволене застосування:
а) ібупрофену
б) аспірину
в) парацетамолу
г) анальгіну


Заключний етап.
Здійснюється кінцевий тестовий контроль.
Завдання згідно бази Крок - 2 центру тестування МОЗ України
У пацієнта, 46 років, із загостренням ревматоїдного артриту, який лікувався нестероїдним протизапальним засобом, виявлено лейкопенію. Який лікарський засіб міг викликати даний ефект із найбільшою вірогідністю?
А. Ібупрофен
В. Бутадіон
С. Мелоксикам
D. Целекоксиб
Е. Диклофенак натрію
До провізора звернувся пацієнт, якому рекомендовано прийом ацетилсаліцилової кислоти в якості антиагреганта. Яку добову дозу слід рекомендувати для постійного прийому?
А. 0,1-0,3
В. 0,5-1,0
С. 1,0-2,0
D. 2,0-3,0
Е. Більше 4,0
3. Який з фармакодинамічних ефектів не характерний для нестероїдних протизапальних засобів?
А. Гальмування ексудативних проявів запалення
В. Гальмування синтезу інтерлейкіну-2
С. Гальмування синтезу тромбоксану А2
D. Гальмування вироблення макроергічних субстратів
Е. Гальмування синтезу гіалуронідази
Яке ускладнення може виникнути при призначенні ацетилсаліцилової кислоти хворому з дефіцитом глюкозо-6-фосфодіестерази?
A. Синдром Лайєла
B. Анафілактичний шок
С. Бронхіальна астма
D. Внутрішньосудинний гемоліз
Е. Тромбоцитопенічна пурпура
В аптеку звернулася вагітна жінка з лихоманкою. Порекомендуйте найбільш безпечний препарат.
А. Диклофенак натрію
В. Ацетилсаліцилова кислота
С. Парацетамол
D. Ібупрофен
Е. Індометацин
В аптеку звернулася мама 3-х місячної дитини, з проханням видати жарознижувальний препарат. Який препарат Ви порекомендуєте для дитини?
А. Колдрекс
В. Панадол
С. Ацетилсаліцилова кислота
D. Індометацин
Е. Диклофенак натрію
Вагітна жінка (III триместр), яка захворіла грипом протягом 3 діб, з метою зменшення температури приймала ацетилсаліцилову кислоту по 0,5 двічи на день. Яку побічну дію може спричинити ацетилсаліцилова кислота на плід?
А. Порушення білкового обміну
В. Тератогенна дія
С.Ембріотоксична дія
D. Порушення вуглеводного обміну
Е. Порушення жирового обміну
Новонароджений Е., поступив до неонатального центру з діагнозом: Легенева гіпертензія, передчасне закриття баталового протоку. Які препарати, що були застосовані жінкою під час вагітності, могли визвати дані ускладнення?
А. Хлорохін
В. Пеніциламін
C. Вітамін Е
D. Індометацин
Е. Аміназин
Хвора П., 38 років, на ревматоїдний поліартрит в комплексній терапії приймала диклофенак натрію по 0,01 г/ добу. Оцінка ефективності застосування нестероїдних протизапальних засобів відбувається за усіма нижченаведеними критеріями крім?
А. Індекс набрякливості ділянки суглобів
В. Сила стискання долонів
С. Лабораторні тести
D. Об’єм рухів у суглобах
Е. Виникнення агранулоцитозу
Активність циклооксигенази може бути інгібована при застосуванні деяких лікарських засобів. Який з них володіє незворотньою інгібуючою дією на цей фермент?
А. Норсульфазол
В. Диклофенак натрію
С. Сульфодимезин
D. Аспірин
Е. Токоферол
Вирішити фармакотерапевтичні задачі і виписати у формі рецептів
Засіб для купування головного болю
Засіб для зняття запалення суглобів при ревматоідному артриті.
Засіб для зниження підвищеної температури тіла жінці при лактації.
НПЗЗ з антиагрегантним ефектом.
Засіб для ліквідації гострого запалення при подагричному артриті.
Високоселективний НПЗЗ для лікування запалення у хворого на виразкову хворобу шлунку в анамнезі.
Високоселективний НПЗЗ, який з обережністю необхідно приймати людям похилого віку з серцево-судинною патологією.
Гель для зняття больового синдрому шийного відділу хребта зі знеболюючим та протизапальним ефектом.
Нестероїдний протизапальний засіб для лікування проявів дисменореї.
Засіб для лікування запалення та больового синдрому при остеоартрозі.Ситуаційні задачі:
На прийом до лікаря звернулася вагітна жінка, 22 тиждень вагітності зі скаргами на підвищення температури тіла до 38,5С. Порекомендуйте жарознижуючий засіб вагітній жінці? Дозування, кратність та тривалість прийому обраного препарату?
У дитини 9 місяців після дачі ацетилсаліцилової кислоти з приводу підвищення температури тіла при застуді спостерігається головокружіння, головний біль, судоми, галюцинації. Як називається ускладнення, що виникло у пацієнта? Причини даного ускладнення та тактика лікування?
До швидкої допомоги звернулась жінка, 35 років, з ознаками отруєння парацетамолом, після прийому даного препарату з приводу лихоманки, протягом 7 днів. Які ознаки отруєння парацетамолом? Антидот при отруєнні парацетамолом, доза та кратність введення? Максимальна добова доза прийому парацетамолу у дорослих? Максимальна тривалість фармакотерапії?
Хвора, 45 років, лікувалась в амбулаторних умовах з приводу циститу. Вживала такі ліки як: ципрофлоксацин, канефрон, но-шпа та з метою зняття та профілактики підвищеної температури тіла – диклофенак натрію. Вживала дані препарати протягом 16 днів. Через два тижні прийому з’явилась біль в області попереку, сеча набула світлого кольору, в загальному аналізі сечі: протеінурія, гематурія, циліндрурія. Назвіть можливу причині ускладнення, що виникло та шляхи корекції даного стану?
До лікаря звернувся пацієнт, що працює водієм, з приводу періодичних головних болей з проханням призначити знеболюючий засіб. Які НПЗЗ протипоказані водіям та людям, професії яких потребують підвищеної уваги?

В кінці заняття проводиться перевірка та аналіз результатів роботи з виставленням відповідних балів і оцінки.

Алгоритм оцінювання знань студентів
Вихідний рівень знань 5 тестів;
Кінцевий рівень знань:
- тести до Крок-2 - № 10;
- виписування рецептів та фармакотерапевтичних задач;
Ситуаційна задача;
Усна відповідь.
Розподіл балів, присвоюваних студентам при засвоєнні теми: за навчальну діяльність студента виставляються оцінки за 4-х бальною шкалою, які потім конвертуються у бали згідно «Шкали перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали», затвердженої Вченою радою ВНМУ.

Рекомендована література.
Клінічна фармакологія: підручник / кол. авторів; за ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, Д.С. Чекмана. – К: Медицина, 2008, с. 226-257.
Клінічна фармакологія: підручник / кол. авторів; за ред. О.М. Біловола, О.Ф. Возіанова, I.К. Латогуза та ін. – К: Здоров'я 2005, Т. 1 – с. 264-320.
Клиническая фармакология: учебник под ред. И.А. Зупанца, С.В. Налетова, А.Л. Викторова. –X: изд-во НФаУ: Золотые страницы 2005, Т. 1, с. 194 - 230.
Залюбовська О.І., Коваль С.М., Литвинова О.М. Клінічна фармакологія: гіідручник. –X: Видавничий Дім «Інжек», 2003, с. 250-264.
Машковський М.Д. Лекарственные средства. - 2005. -1200с.
Клиническая фармакология: Учеб. / Под ред. В.Г. Кукеса. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. 944с.
Клиническая фармакология: Национальное руководство / Под ред.Ю.Б. Білоусова, В.Г. Кукса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова. – М.: ГЭОТАР-МЕД., 2009. – 976с.


13PAGE \* MERGEFORMAT141015
Заголовок 1 Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 26683065
    Размер файла: 130 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий