Протокол виборів старости групи

_______
від___________

Протокол зборів груп кафедри _______
Механіко-машинобудівного інституту НТУУ «КПІ»

корп. № _____, ауд. №____, год _____ «____»____________ 201_ року

Всього:_____
Присутні: ___

Кворум: ______

Голова зборів: _______________________________________________
Секретар зборів: _____________________________________________

Порядок денний
Вибори старости групи.
Слухали: пропозиції щодо обрання старости групи

Голосували:
І-ий тур

Прізвище, ініціали кандидата
За

1.2.3.4.5.Утримались: ________

ІІ-ий тур

Прізвище, ініціали кандидата
За

1.2.3.4.Утримались: ________

Ухвалили: обрати старостою групи _________

______________________________________________________________________

Голова зборів /____________________/

Секретар зборів /____________________/
____№_______
від___________

Лист присутності

Прізвище, ініціали
Підпис

Група ____

Представники адміністрації

1.2.Представники СР факультету, університету

1.2.3.4.5.
(фірмовий стиль)ср(фірмовий стиль)ср Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 26681130
    Размер файла: 147 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий