бакылау сурактары


«Салалар бойынша мамандықты есептегендегі пәндер» бойынша тест сұрақтары
Бағалану шкаласы:
85-100 % -«5»
70-84 % - «4»
56 – 69 % - «3»
1. Құралдар мен алдынғы технологиялық өндірістік алаңды қолданып белгілі ассортимент, номенклатурада, сапасына сай өнімді барынша ықтимал шығаруды...................айтады:
2. Өндірістік қуаттылықты анықтау үшін қолданылатын көстекіш:
3.Кәсіпорынның өндірістік қуаттылығын өлшеу бірлігі
4. Өндірістік қуаттылық анықталады:
5. Кәсіпорынның өндірістік қуаттылығы анықтағанда жабдықтың жұмыс уақытының қоры пайдаланылады:
6. Саланың үздіксіз жұмыс режимі кезінде жабдықтың жұмыс уақытының номиналдық қоры тең:
7.Өндірістік бағдарламаның көрсеткіштері:
8.Кәсіпорынның даму жоспарының ең негізгі бөлімі
9.Өндірістік бағдарлама төмендегіше бөлінеді:
10.Өндірістік диверсификация :
11.Материалдық-техникалық құралдарға деген қажеттілікті есептеу үшін қолданылатын әдістің түрі:
12.Материалдық-техникалық құралдарға деген қажеттілікті есептеу үшін қолданылатын әдістің түрі:
13.Нормативтер:
14.Материалдық-техникалық жабдықтаудың маңызды міндеті:
15.Запастар нормативі нені қамтамасыз етуді қарастырады:
16.Материалдық ресурстардың барлық запастары қалай бөлінеді:
17.Өткізу және өндірістік запастардың мөлшерін анықтау үшін қолданылатын өлшем:
18.Өткізу және өндірістік запастардың мөлшерін анықтау үшін қолданылатын өлшем:
19.Өткізу және өндірістік запастардың мөлшерін анықтау үшін қолданылатын өлшем:
20. Ағымдық запасмөлшері қалай анықталады:
аралығындағы интервалға бөлу жолымен анықталады.
21.Өткен кезеңдегі орташа жылдық интервалды анықтаудың ең қарапайым әдісі қалай анықталады:
22. Ағымдық запастың орташа мөлшерін былайша анықтайды:
23. Дайындық запас нені қамтамасыз етеді:
24.Дайындық запасының нормасы:
25.Сақтандыру запасының нормасы төмендегі көрсетілген қай фактормен анықталады:
26. Сақтандыру запасының нормасы төмендегі көрсетілген қай фактормен анықталады:
27. Маусымдық запастар төмендегілердің қайсысынан тұрады:
28. Маусымдық запасмөлшері қалай анықталады:
29.Қазіргі таңда еліміздегі саланың бәсекеге қабілетті болуына ықпал етуші фактор ретінде:
30.Қазақстанда саланың дамуына көп көңіл бөлініп, нақты іс шаралар, бағыттар мен тапсырмалар қай құжатта белгіленген:
31.Дағдарыстың ішкі факторлары ретінде:
32.Саланың дағдарысқа қарсы басқаруды жүзеге асыру барысында келесі бағытты бөліп көрсетуге болады:
33. Өзгерістерді болжау негізіндегі басқару бұл:
34.Дағдарыстың ішкі факторлары ретінде:
35. Дағдарыстың ішкі факторлары ретінде:
36. Cаланың экономикалық дағдарысқа қарсы басқаруда төнетін қатенің бірі неге байланысты:
37. Cаланың экономикалық дағдарысқа қарсы басқаруда төнетін қатенің бірі неге байланысты:
38. Қазіргі таңдағы Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігіне профессор Майкл Портер төмендегідей мінездеме берген:
39.Қазіргі таңдағы Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігіне профессор Майкл Портер төмендегідей мінездеме берген:
40.Қазіргі таңдағы Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігіне профессор Майкл Портер төмендегідей мінездеме берген:
41.Саланың банкротқа ұшырау түсінігі:
42.Банкроттықтың пайда болудың негізі себебі
43.Банкроттықтың ықтималдығын бағалаудын ең жиі қолданылатын әдісін ұсынған:
44.Э.Альтманның ұсынған модельдері бұл:
45.Кәсіпорындағы экономикалық дағдарысқа қарсы басқаруын қамтамасыз ету үшін қандай ресурстарды пайдаланады
46.Кәсіпорынның экономикалық дағдарысқа қарсы басқаруда төнетін қатерлерді қанша түрге жіктейді
47.Кәсіпорынның экономикалық дағдарысқа қарсы басқару функционалдық тұрғыдан тұратын элементтің бірі бұл:
48. Кәсіпорынның дағдарысқа ұшыраудың алдын алу шараларының бірі бұл:
49.Қазақстан Республикасының «Банкроттық туралы» Заңы нені анықтайды
50.Борышкердің банкроттық белгілерін анықтау үшін ескеріледі:

Приложенные файлы

  • docx 26672924
    Размер файла: 21 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий