СПИСОК фахових видань з соціології_2012

Періодичні видання, затверджені ВАК\ МОН України як фахові з соціології (на 2013 р.)


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія \ факультет соціології

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Київський національний університет імені Тараса Шевченка \ факультет соціології

Вісник Харківського національного університету Серія “Соціологічні дослідження сучасного
суспільства: методологія , теорія, практика»

Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України

Наукові записки НАУКМА. Соціологічні науки. Національний університет “Києво-
Могилянська Академія”

Вісник Національного технічного університету "КПІ".Серія Політологія. Соціологія. Право

Вісник Одеського національного університету (ім..І.Мечникова). Серія : Соціологія

Соціологічні студії. Вісник Східноєвропейського національного університету ім..Л.Українки (м.Луцьк)

Соціальна психологія \ Український центр політичного менеджменту.

Наукові праці. Серія: соціологія. Чорноморський державний університет імені Петра Могили
МОН України

Право і Безпека. Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

Український соціологічний журнал \
·Соціологічної асоціації України та Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Стратегія розвитку України: соціологія, економіка, право. \ Національний авіаційний університет

Ринок праці та зайнятість населення . Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства праці та соціальної політики України

Соціальні виміри суспільства Інститут соціології НАН України

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики . Класичний приватний університет

Соціологічні дослідження Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України

Український соціум. "Інститут економіки та прогнозування НАН України", Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка

Нова парадигма. Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Харків. Серія: соціологічні науки
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України
Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Спеціальні та галузеві соціології». Донецький державний університет управління МОН України
·

Приложенные файлы

  • doc 26661929
    Размер файла: 33 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий