ТЕсти свинарства 2013c

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВАТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ « ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗА НАПРЯМОМ 6.090102 «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА»ЖИТОМИР-2013 року
1. Із наведених морфологічних ознак вказати на ті, за якими дикі кабани відрізняються від домашніх свиней :
Велика голова з довгим рилом
Коропоподібна спина
Плоский тулуб
Високий гребінь щетини на шиї та холці
Довгий тулуб


2. Із наведеного переліку типів конституції свиней найбільш бажаним є
(1 елемент) :
Ніжний рихлий
Грубий рихлий
Міцний
3. На передній частині тулуба свиней зустрічаються такі вади ( 2 елементи) :
X - подібність передніх кінцівок
Мопсовидність голови
Гостра холка
Широкі груди
4.Вибракування свиноматок зі стада відбувається при наявності наступних вад молочної залози ( 3 елементи):
Кратерні соски
Сосків менше 12
Маститне переродження
Сосків менше 145. Із переліку промірів свиней виберіть ті, що беруть мірною палкою
( 3 елементи):
1.Довжина тулуба
2. Ширина грудей
3.Висота в холці
4.Обхват грудей
5.Глибина грудей
6.Обхват п'ястка
6. З переліку основних промірів для оцінки розвитку свиней,при бонітуванні беруть наступний промір ( 1 елемент ):
Довжина тулуба
Глибина грудей
Висота в холці
7. Живу масу свиней можна визначити наступними способами ( 2 елементи) :
За промірами
Фотографуванням
Зважуванням
8. З переліку порід свиней до м'ясного напрямку продуктивності
відносяться ( 2 елементи) :
1.Українська м'ясна
2.Велика біла
3.Миргородська
4.Ландрас
9. З переліку порід свиней до універсального напряму продуктивності відносяться ( 2 елементи ):
Українська степова біла
Велика біла
Українська степова ряба
Полтавська м'ясна
Миргородська
10. З переліку порід свиней до сального напряму продуктивності відносяться
( 2 елементи ) :
1.Миргородська
2. Ландрас
3. Українська степова біла
11. З переліку наведених продуктивних якостей свиней до репродуктивних відносяться ( 2 елементи) :
Багатоплідність
Великоплідність
Молочність
Витрати корму на 1 кг приросту
12. Свиноматки сучасних порід приходять в охоту в такий період ( 1 елемент) :
Тільки влітку
Протягом року
Тільки взимку
13. Тривалість поросності свиноматок складає ( 1 елемент ) :
115-117 днів
140-150 днів
14.Максимальна кількість опоросів від однієї свиноматки за рік становить
( 1 елемент ) :
1
5
2

15. У поросят віком 2-3 місяці при оптимальних умовах годівлі і утримання середньодобові прирости становлять ( 1 елемент ):
1. 350 – 400 грамів
2. 600 – 700 грамів
3. 650 – 750 грамів
16. Умовна молочність свиноматок визначається за ( 1 елемент) :
Кількістю молока, що виділяється свиноматкою за 60 днів лактації
Живою масою гнізда поросят у 21-денному віці
17. Річне навантаження на кнура-плідника при штучному осіменінні складає
( 1 елемент) :
1.30-40 голів
2.350-400 голів
3. 450 - 700 голів

18. З наведених продуктивних якостей свиней до відгодівельних відносяться
( 1 елемент) :
1.Товщина шпику
2.Довжина напівтуші
3.Витрати корму
4.Середньодобовий приріст
5.Вихід м'яса
6.Скоростиглість
19. При оптимальних умовах годівлі і утримання максимальні прирости у свиней можна отримати в такий період ( 1 елемент ) :
від народження до 2 місяців
з 2 до 4 місяців
з 6 до 8 місяців


20. Остаточну оцінку кнурів за живою масою проводять у віці ( 1 елемент):
1. 12 місяців
24 місяці
36 місяців
21. Остаточну оцінку свиноматок за живою масою проводять ( 1 елемент ) :
1. 12 місяців
2. 24 місяці
3. 36 місяців
22. Для оцінки за розвитком свиноматок зважують і виміряють ( 1 елемент):
На 5-10 день після першого опоросу
Після відлучення поросят першого опоросу
23. З переліку ознак, вказати послідовність встановлення сумарного класу свиней ( 6 елементів ):
Кожному класу присвоюють бал
Визначають середній бал
За середнім балом встановлюють сумарний клас
За кожну ознаку визначають клас
Визначають суму балів
Встановлюють групу порід
24. Класом еліта-рекорд свиней оцінюють при умові ( 1 елемент ):
Чистопородні тварини, що мають високу продуктивність
Помісні тварини, що мають високу продуктивність
Племінні тварини, оцінені за окремими ознаками класом еліта і оцінені за якістю нащадків.
25. Із переліку показників, за якими визначають сумарний клас племінного молодняку до 6-міс. віку відносяться ( 3 елементи ) :
Сумарний клас батька
Середньодобовий приріст
Сумарний клас матері
Жива маса
Довжина тулуба
26. Із переліку показників за якими визначають сумарний клас ремонтного молодняку після 6-міс. віку відносяться ( 5 елементів ) :
Вік досягнення живої маси 100 кг
Багатоплідність
Сумарний клас батька
Довжина тулуба
Сумарний клас матері
Жива маса
27. При оцінці свиноматок визначення сумарного класу враховують такі обов'язкові показники ( 4 елементи) :
Довжина тулуба
Жива маса
Багатоплідність.
Великоплідність
Маса гнізда у 45-60 днів
28. При оцінці кнурів для визначення сумарного класу враховують такі обов'язкові показники ( 6 елементів ):
1.Жива маса
2.Вік досягнення живої маси 100 кг
3.Маса заднього окосту
4.Довжина тулуба
5.Середня маса 1 голови поросят при відлученні у 45-60 днів
6.Багатоплідність спарованих ним свиноматок
7.Товщина шпику


29. Промислове схрещування і гібридизація використовується в такій категорії господарств ( 1 елемент ) :
Племінні
Товарні
30. Метод контрольної відгодівлі свиней використовується для оцінки таких груп свиней ( 2 елементи ):
Ремонтний молодняк
Поросята-сисуни
Кнури - плідники
Свиноматки
31. Метод контрольного вирощування при оцінці ремонтного молодняку за власною продуктивністю передбачає наступні показники ( 2 елементи ) :
Визначення віку досягнення живої маси 100 кг
Прижиттєве визначення товщини шпику
Визначення забійного виходу
Визначення довжини тулуба
32. При вирощуванні ремонтного молодняку свиней оптимальним середньодобовим приростом є ( 1 елемент ) :

200 – 250 грамів
550 – 600 грамів
900 – 1000 грамів

33.Оптимальною величиною групи ремонтного молодняку при утриманні
( 1 елемент ) є:

2 – 5 голів
15 – 20 голів
50 – 70 голів

34. При оцінці ремонтного молодняку свиней товщину шпику вимірюють в такий спосіб ( 1 елемент ):

Після забою
Прижиттєво
35. Кращими параметрами для парування ремонтних свинок є ( 1 елемент ) :
Вік 5-6 місяців і жива маса 60-80 кг
Вік 9-10 місяців і жива маса 120-130 кг
36.Контрольне вирощування молодняку свиней використовується з метою
( 1 елемент) :
1. Оцінки ремонтного молодняку за показниками власної продуктивності
2. Оцінки кнурів-плідників і свиноматок за якістю нащадків
37. При оцінці кнура-плідника за якістю нащадків їх мінімальна кількість повинна становити ( 1 елемент ):
12 голів
36 голів
52 голів

38. Для дорослих свиней оптимальною температурою повітря в приміщеннях є ( 1 елемент ) :
+15...+ 20 °С
+ 25 ...+ 30 °С
39. Для підсисних свиноматок оптимальною температурою повітря в приміщеннях
є ( 1 елемент ) :
1. +15 ...+20 °С
2.+ 28 ...+30 °С
40.Для поросят-сисунів у зоні лігва оптимальною є температура ( 1 елемент ) :
+15 ...+20 °С
+28...+30 °С
41. Оптимальна відносна вологість повітря в приміщеннях для відгодівельного поголів'я становить ( 1 елемент ) :
1. 65 – 75 %
2. 45 – 55 %


42. Оптимальна відносна вологість повітря в свинарниках – маточниках становить ( 1 елемент ) :
1. 70 – 80 %
2. 50 – 60 %
43.З переліку наведених продуктивних якостей свиней до забійних
відноситься ( 1 елемент ) :
Середньодобовий приріст
Товщина шпику
Довжина туші
Забійний вихід

44. З переліку продуктивних якостей свиней до м'ясних відносяться
( 2 елемент) :
1.Середньодобовий приріст
2.Товщина шпику
3. Довжина туші
4. Забійний вихід
45. Вихід м'яса в тушах свиней м'ясного напрямку становитиме ( 1 елемент ):
1. 40 – 45 %
2. 50 – 60 %
60 – 65 %
46. Вихід м'яса в тушах сального напряму продуктивності становить ( 1 елемент) :
1. 40 – 45 %
2. 50 – 60 %
3. 60 – 70 %
47. З переліку порід свиней для беконної відгодівлі придатні наступні
( 2 елементи) :
Миргородська 3. Українська м’ясна
Ландрас 4. Велика чорна

48. Із наведеного переліку кормів до тих, що погіршують якість свинини в кінці відгодівлі відносяться ( 2 елементи ):
Ячмінь
Риба кормова
Молочні відвійки
Рибне борошно

49. Послідовність проведення операцій технології забою свиней
наступна ( 6 елементів ):
1.Забіловка 4. Розпилювання туші
2.Знекровлення 5. Нутровка
3.Оглушення 6. Зважування

50. Для підвищення багатоплідності свиноматок витримують високий рівень годівлі в наступний період ( 1 елемент ) :
1). Один раз на сезон
2). За 2 тижні до і в період охоти
3). Кожні 10-15 діб
4). Щоденно.

51. Оптимальне співвідношення Са до Р в раціонах свиноматок є ( 1 елемент ) :
1). 1,1 : 1
2). 3 : 1
3). 4 : 1
4). 5 : 1.

52. У ремонтного молодняку свиней надмірно ненормована годівля спричиняє ожиріння організму, що підвищує середньодобові прирости живої маси
( 1 елемент):
1). Вірно
2). Невірно
3). Вірно, але за рахунок внутрішнього жиру
4). Вірно, але за рахунок збільшення маси внутрішніх органів.

53. При оптимальних умовах годівлі на 1 кг приросту при м’ясній відгодівлі свиней витрати кормів складають ( 1 елемент ) :
1). 4 – 5 к. од
2). 7 – 9 к. од
3). 10 – 12 к. од

54. Поросятам у молочний період краще давати підсмажені зерна ( 2 елементи):
1). Ячменю
2). Пшениці
3). Гречку
4). Вівса

55. За період поросності у дорослих свиноматок збільшення маси тіла в середньому складає ( 1 елемент):
1). 10 – 20 кг
2). 30 – 50 кг
3). 60 – 75кг

56. Відсоток клітковини в сухій речовині холостих та поросних маток
складає ( 1 елемент ):
1). 1
2). 7
3). 20

57. При визначенні норм годівлі ремонтних свинок враховується ( 1 елемент):
1). Жива маса, середньодобовий приріст
2). Вік тварини, тип годівлі
3). Середньодобовий приріст, порода свиней

58. норми годівлі поросних свиноматок збільшуються в наступний період :

1). З першого дня вагітності
2). З 30-го дня вагітності
3). З 85-го дня вагітності
4). З 115-го дня вагітності

59. Свині краще за все використовують подрібнене зерно розміром часток:
1). До 1 мм
2). 1-2 мм
3). 4-5 мм

60. Поросят – сисунів з 5 – 10 дня життя рекомендується підгодовувати:
1). Морквою або зеленими кормами
2). Вівсянкою, горохом
3). Підсмаженим зерном,молоком,концентратами
4). Трав’яним або сінним борошном.
61. В організмі поросят в перші дні після народження найбільш відчутний дефіцит такого елементу ( 1 елемент ):
1). Кадмію
2). Цинку
3). Марганцю
4). Заліза

62. Головною умовою нормування годівлі свиней є ( 1 елемент ):
1). Об’єм корму
2). Маса корму
3).Енергія корму, протеїнова (амінокислотна), мінеральна, вітамінна
поживність

63. раціон – це ( 1 елемент ) :
1). Кількість кормів, що поїдаються твариною за добу
2). Річна кількість кормів поділена на кормодні
3).Добова кількість кормів, яка забезпечує всі потреби тварини згідно деталізованих норм годівлі
4). Добова кількість кормів, що забезпечує максимальну продуктивність тварини

64. м’яке сало одержують при надлишку в раціоні свиней ( 1 елемент ):
1). Висівок
2). Шроту
3). Буряку

65. Поросним свиноматкам недоцільно згодовувати ( 1 елемент ) :
1). Дріжджі та інші ферментовані корми
2). Корми тваринного походження
3). Корми рослинного походження.

66. відкладення азотистих речовин у організмі поросних свиноматок залежить від ( 1 елемент ) :
1). Терміну поросності
2). Породи свиней
3). Типу раціону
4). Біологічної цінності протеїну корму.

67. Дефіцит білка в кормах та його неповноцінність призводить до ( 1 елемент ):
1). Загибелі свиней
2). Зниження рівня продуктивності
3). Продовження терміну поросності.
68.зернові концентрати в раціонах свиней найефективніше
використовувати ( 1 елемент ) :

1). У подрібненому вигляді (дерть)
2). У гранульованому вигляді
3). У складі комбікормів, збалансованих білково-вітамінно-мінеральними
добавками і преміксами

69. критичними для свиней є наступні амінокислоти ( 1 елемент ) :

1. Лізин, цистін, аргінін
2. Триптофан, цистін, валін
3. Лейцин, цистін, триптофан
4. Лізин, метіонін + цисті,триптофан

70.При дефіциті у раціоні свиней зазначених мінеральних речовин виникають наступні захворювання:

1. паракератоз
А). Залізо

2. Рахіт
Б). Цинк

3. анемія
В). Кальцій та фосфор


71. Бажаною консистенцією корму для дорослих свиноматок є ( 1 елемент):

1). Суха
2). Волога
3). Що використовувалась при вирощуванні їх у віці ремонтних свинок
4). Рідка

72. Комбінованим силосом в раціоні свиней можна замінити ( 1 елемент) :

1). До 50% концентрованих кормів
2). 100 % концентрованих кормів
3). Білок тваринного походження на 100%
4). Зелені корми

73. Застосування стартерного комбікорму дає можливість ( 1 елемент ):

1). Краще використовувати поживні речовини кормів за рахунок повного забезпечення критичними амінокислотами і вітамінами
2). Більш раціонально використовувати біологічно активні речовини молока
3). Підвищити середньодобові прирости поросят-сисунів за рахунок швидшого розвитку шлунково-кишкової системи
4). Забезпечити поросят амінокислотами, мікроелементами та вітамінами згідно деталізованих норм годівлі
74. Екструдування зернобобових дає можливість ( 1 елемент ) :

1). Подрібнити зерно до оптимальних часток
2). Інактивувати інгібітори протеаз, підвищити перетравність крохмалю, поліпшити санітарно-гігієнічні якості корму
3). Підсмажити зерно, забезпечивши декстринізацію крохмалю з метою збільшення його перетравності
4). Підвищити вітамінну поживність за рахунок пророщування зерна

75. Концентрація енергії в раціонах ремонтних свинок повинна
становити ( 1 елемент ) :

1). 0,2 – 0,3
2). 0,4 – 0,6
3). 0,7 – 0,8
4). 1,1 – 1,2

76.В деталізованих нормах годівлі свиней передбачений контроль за наявністю наступних вітамінів :
1). А, К, С, Е;
2). А, D, Е, група В;
3). А, D, С, група В за винятком рибофлавіну
4). Всі водо - і жиророзчинні.

77. Із переліку документів при транспортуванні свиней на м'ясопереробні підприємства необхідні такі документи ( 3 елементи ) :

1). Транспортна накладна
2). Товарно – транспортна накладна
3). Ветеринарне свідоцтво
4). Шляховий журнал
5). Товарна накладна

78.При здаванні на м’ясопереробні підприємства необхідно складати акт вибракування для свиней наступних груп ( 3 елементи) :

1. Відгодований молодняк
2. Племінний молодняк
3. Кнурів
4. Свиноматок

79. Знижка на вміст шлунково – кишкового тракту при здаванні свиней на м'ясопереробні підприємства складає:

1. 3%
2. 10%
3. 15%

80. Основними методами при визначенні вгодованості свиней
є ( 2 елементи) :
1. Промацуванням
2. Окомірний
3. За допомогою приладів
4. За допомогою промірів

81. При перевезенні свиней на забій несприятливо впливають наступні чинники ( 2 елементи ):
1. Недотримання ветеринарно-санітарних умов
2. Підвищена температура
3. Затримка перевезення
4. Підвищена швидкість
5. Скупченість

82. При транспортуванні свиней можуть виникати наступні негативні наслідки ( 4 елементи) :
Переохолодження
Тепловий удар
Механічні ушкодження
Втомленість
Транспортна лихоманка

83. Найбільш поширеними способами доставки свиней на м’ясопереробні підприємства є ( 2 елементи) :
1. Гоном
2. Залізничним транспортом
3. Автотранспортом
4. На поромі
84. При переробці кісток отримують наступну продукцію ( 1 елемент ):

1. М’ясокісткове борошно
2. Клей столярний
3. Кісткове борошно
4. М’ясне борошно
85. Методи обробки туш свиней ( 3 елементи) :
Ззняттям шкури
Без зняття шкури
Крупонування
Знежирення

86.При виробництві бекону застосовується наступний метод забою :
1.Забій із зняттям шкури
2.Забій без зняття шкури

87. Операція по видаленню внутрішніх органів туш свиней називається:
Забіловка
Контурування
Нутровка
Розрізання
Розпил

88. Найбільш подовжений термін зберігання свинини може бути при наступному термічному стані :
Остигла
Заморожена
Підморожена
Охолоджена
Парна

89. При реалізації на м'ясо - переробні підприємства метою проведення контрольного забою свиней є :
Визначення цільності м’яса
Суперечки при визначенні вгодованості тварин
Встановлення вмісту шлунка

90. Свинячий жир плавиться при температурі :

1. 20 - 2513 EMBED Equation.3 1415
2. 36 - 3713 EMBED Equation.3 1415
3. 45 - 5013 EMBED Equation.3 1415

91. Із переліку тканин свинини найбільш цінними є ( 2 елементи ):
1. М’язова
2. Жирова
3. Нервова
4. Сполучна
5. Кісткова

92. На м'ясопереробних підприємствах найбільш поширеним методом оглушення свиней є ( 1 елемент ):

Молотом
Стилетом
Електрострумом
Палицею

93. Для покращення товарного виду свинячих туш застосовують наступну операцію ( 1 елемент ) :

Забіловка
Контурування
Нутровка
Розрізання
Розпил

94. Способами знекровлення свиней є :

Шляхом розтину судин шиї
Вертикальний
Шляхом розтину сонної артерії
Шляхом розтину яремної вени
Горизонтальний

95. Із переліку стану свиней до забою на м'ясо не допускається ( 1 елемент) :

1. Вагітність
2. Агонія
3. Виснаження

96. Жир – сирець отриманий при забої свиней перетоплюється наступними способами ( 2 елементи ) :

1. Холодного пресування
2. Гарячого коптіння
3. Сухий спосіб
4. Мокрий спосіб

97. Методи консервування жиру – сирцю свиней наступні ( 3 елементи):
1. Перетопка
2. Пресування
3. Заморожування
4. Сушка
5. Соління
98. Із переліку наведених відрубів свинячої туші до I сорту
належать ( 4 елементи) :

1. Рулька 4. Поперековий
2.Лопаточний 5. Голінка
3.Спинний 6. Окіст

99. Із переліку форм таврування тільки на свинячі туші ставлять наступний відбиток ( 1 елемент ) :

1. Кругла
2. Квадратна
3. Трикутна
4. Ромбовидна

100. Спинний відруб туші свині називається :
1. Рулька
2. Корейка
3. Окіст

101. Із переліку способів консервування кишок найбільш поширеним є :
1. Соління
2. Заморожування
3. Сублімаційна сушка
4. Сушка
5. Опромінення

102. Для клеймування свинини на м’ясопереробних підприємствах використовують такі види клейма ( 5 елементів ) :

1. Кругле 5. П’ятикутне
2. Квадратне 6. Трикутне
3. Овальне 7. Прямокутне
4. Ромбовидне

103. З переліку видів шпигу до виготовлення ковбас не допускається
( 3 елементи ) :

1. Боковий
2. Хребтовий
3. З жовтим кольором
4. Від кнурів
5. З признаками порч та ослизнення


104. Із переліку обладнання для подрібнення шпигу необхідно ( 1 елемент ) :

1. Шпигорізка
2. Кутер
3. Волчок

105. Під час виготовлення шинково - штучних виробів з м'яса свиней застосовують наступні способи соління ( 3 елементи) :

1. Сухий
2. Напівсухий
3. Мокрий
4. Напівмокрий
5. Комбінований

106. Предками сучасних домашніх свиней є ( 2 елементи) :

1.Європейський дикий кабан
2. Бородавочник
3. Бабіруса
4. Азіатський дикий кабан
5. Пекарі
6.Кистецевуха свиня

107. З наведеного переліку порід свиней до стародавнього змішаного походження відноситься ( 1 елемент) :

1.Романські свині
2.Довговуха європейська свиня
3.Кучеряві свині
4.Коротковуха азіатська свиня

108. Приведіть у відповідність походження імпортних порід свиней
( 3 елементи ) :

Назва породи, країна та
час виведення
Вихідні групи та породи свиней

1. Велика біла, Англія,1885
А.Місцева висловуха х ландрас

2.Уельська, Англія, XІX ст.
Б. Місцева довговуха х маршева англійська біла

3.Ландрас, Данія,1895
В.Стара англійська довговуха х китайська х
Стара йоркширська х лейстерська / дрібна біла х йоркширська
109. До заводських порід свиней що створенні в Україні відносяться
( 2 елементи) :

1. Українська степова біла
2. Йоркширська
3. Беркширська
4. Миргородська

110.З наведених порід свиней до першої групи згідно класифікації за напрямком і рівнем продуктивності при бонітуванні відносяться
( 2 елементи ) :

Велика біла 7.Українська м'ясна
Полтавська м'ясна 8. Уельська
Ландрас 9. Українська степова ряба
Миргородська 10. Дюрок
Велика чорна 11. Північно - кавказька
6.Українська степова біла

111. З наведених порід свиней до другої групи згідно класифікації за напрямком і рівнем продуктивності при бонітуванні відносяться ( 5 елементів) :
1. Велика біла 7. Українська м'ясна
2.Полтавська м'ясна 8. Уельська
3.Ландрас 9. Українська степова ряба
4.Миргородська 10. Дюрок
5.Велика чорна 11. Північно - кавказька
6.Українська степова біла

112. З переліку наведених порід свиней до третьої групи згідно класифікації за напрямком і рівнем продуктивності при бонітуванні відноситься ( 4 елементи ) :

Велика біла 7.Українська м'ясна
Полтавська м'ясна 8.Уельська
Ландрас 9.Українська степова ряба
Миргородська 10.Дюрок
Велика чорна 11.Північно- кавказька
Українська степова біла
113. Приведіть у відповідність основні екстер’єрні особливості свиней наступних порід ( 3 елементи ):

Порода
Екстер’єр


голова
тулуб
масть

1.Велика біла
А.Довга, з прямим рилом і довгими звисаючими на очі вухами
І. Широкі, обхват грудей перевищує довжину тулуба
а. біла

2.Ландрас
Б.Помірної величини, з прямим рилом, уверх стоячими вухами
ІІ. Довгий, прямий,задня третина краще розвинута ніж передня
б. чорна


3.Велика чорна
В.Середньої величини, з увігнутим профілем, довгими, дещо звисаючими вухами
ІІІ. Прямий,широкий помірної довжини
в. ряба


114. Найбільш поширеними методами нумерації свиней є ( 2 елементи):

1.Вищипами 5.Закріплення бірок
2.Холодом 6.Закріплення сережок
3.Татуювання 7.Поясом
4.Закріплення кнопок.

115. Клички кнурцям і свинкам присвоюються наступними методами :

1.Кнурцям – по батьку
2.Кнурцям – по матері
3.Свинкам – по батьку
4.Свинкам – по матері
5.Кнурцям і свинкам – по літерам алфавіту.


116. При постановці свиням номерів методом вищипів використовуються

наступні інструменти ( 2 елементи) :
117. При постановці свиням номерів методом татуювання використовується наступний інструмент ( 1 елемент ) :


118. При постановці свиням номерів методом биркування використовується наступний інструмент ( 1 елемент) :
119. Приведіть у відповідність для кожного із наведених типів конституції свиней його опис ознак ( 4 елементи) :

Тип конституції Опис ознак

1.Груба щільна А. Тварини мають тонкий і компактний кістяк.
2.Груба рихла Шкіра тонка і щільна. Голова легка з тонкими
3.Ніжна щільна вухами. Кінцівки сухі, міцні. Свині добре
4.Ніжна рихла відгодовуються і оплачують корми.
Б.Тварини мають тонкий слабкий кістяк, рихлу
м’язову тканину, нееластичну шкіру. У них
добре розвинена підшкірна жирова тканина.
Спина провисла, бабки м’які. Свині флегматичні,
сприятливі до захворювань.
В.Тварини мають масивний, але рихлий кістяк,
товсту і рихлу шкіру, на кінцівках зібрану у
складки. Бабки слабкі, копитний ріг не міцний,
м’язова тканина рихла. Тварини флегматичні,
сприятливі до захворювань.
Г.Тварини мають грубий масивний міцний
кістяк, товсту шкіру, слабко виражену, але
міцну мускулатуру. Попередня третина тулуба
розвинена краще задньої. Свині витривалі і
енергійні, але пізньоспілі.

120.Мірною стрічкою у свиней беруть такі проміри ( 3 елементи) :

1.Довжина тулуба 5.Глибина грудей
2.Ширина грудей 6.Обхват п’ястя
3.Висота в холці 7.Висота в хрестці
4.Обхват грудей

121. З переліку промірів зазначте той, який зображений на контурі
свині ( 1 елемент ) :
1.Довжина тулуба 4. Висота в холці
2.Обхват грудей за лопатками 5.Глибина грудей3.Обхват п’ястя 6.Ширина грудей
122. З переліку промірів зазначте той, який зображений на контурі свині
( 1 елемент) :

1.Довжина тулуба
2.Обхват грудей за лопатками
3.Обхват п’ястя
4.Висота в холці
5.Глибина грудей
6.Ширина грудейЗ переліку промірів зазначте той, який зображений на контурі свині
( 1 елемент ) :

1.Довжина тулуба
2.Обхват грудей за лопатками
3.Обхват п’ястя
4.Висота в холці
5.Глибина грудей
6.Ширина грудей124 . З переліку промірів зазначте той, який зображений на контурі свині

1.Довжина тулуба
2.Обхват грудей за лопатками
3.Обхват п’ястя
4.Висота в холці
5.Глибина грудей
6.Ширина грудей

125. Для визначення живої маси свиней в залежності від рівня вгодованості використовують наступні формули ( 3 елементи) :

Тип вгодованості: Формула:

1.Вище середньої А.Жива маса = Довжина тулуба х обхват грудей/ 156
2.Середня Б. Жива маса = Довжина тулуба х обхват грудей/142
3.Нижче середньої В.Жива маса = Довжина тулуба х обхват грудей/162

126.Зазначте для кожного із наведених визначень відповідний термін згідно Закону України "Про племінне тваринництво " ( 4 елементи) :
Термін Визначення:

Племінна справа А. Тварини, сперма, ембріони, яйцеклітини,
Племінні /генетичні/ресурси інкубаційні яйця які мають племінну
Племінна тварина /генетичну/ цінність.
Племінне свідоцтво
/ сертифікат/. Б.Документ встановленої форми про походження, продуктивність та інші якості тварин, складений
на основі даних офіційного обліку продуктивності
та імуногенетичного контролю.

В. Система зоотехнічних, селекційних та та організаційно - господарських заходів,
спрямованих на поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин.

Г.Чистопородна або одержана за затвердженою програмою породного вдосконалення тварин ,що має племінну /генетичну/ цінність.
127. Приведіть у відповідність термін та його визначення:

Термін : Визначення:

1.Провідна група А.Найбільш продуктивні тварини основного
2.Ремонтний молодняк стада і призначені для одержання ремонтного
молодняку.
Б.Свинки або кнурці від відбору/ придбання/
на вирощування до першого парування і
призначенні для заміни основного стада.

128. Вади екстер'єру, за наявністю яких свиней вибраковують із стада
наступні ( 5 елементів ) :

1.Рідка щетина
2.Криворилість (риніт)
3.Недостатньо широкі плечі
4.Грубі лопатки
5.Кратерні соски
6.Сосків менше 12
7.Слабко виповнені окороки
8.Вузько поставлені очі
9.Провисла спина
10.Різкий перехват за лопатками

129. Ознаки,які використовують для оцінки кнурів і свиноматок
за результатами контрольної відгодівлі нащадків (4 елемента):

Забійний вихід, %
Скороспілість, днів
Середньодобовий приріст, г
Довжина туші , см
Прижиттєва товщина шпику, мм
Довжина тулубу, см
Жива маса, кг
Витрати кормів на 1 кг приросту живої маси. корм, од,
Товщина шпику на рівні 6-7 грудних хребців, мм

130. Ознаками, за якими визначають м'ясні якості свиней на
контрольній відгодівлі є ( 4 елементи) :

Забійний вихід, %
Скороспілість, днів
Середньодобовий приріст, г
Довжина туші, см
Прижиттєва товщина пшику, мм
Довжина тулубу, см
Жива маса, кг
Виграти кормів на 1 кг приросту живої маси, корм. од.
Товщина пшику на рівні 6-7 грудних хребців, мм
Площа "м'язового вічка", кв. см
11.Співвідношення м'ясо : сало
131. Згідно ДОСТУ відруби туш розподіляються за сортами наступним
чином ( 2 елементи ) :

1. І сорт А. Баки з нарізом / защічка/
2. ІІ сорт Б. Передпліччя /рулька/
В. Спинна частина
Г. Грудинка /пахвинка
Д. Окост
Е. .Голяшка/гомілка/
Є. .Лопаточна частина
Ж. Поперекова частина

132. Приведіть у відповідність для кожної частини туші свиней її
визначення ( 3 елементи ) :
1.Лопаткова А. Між передостатнім і останнім поперековими
/передній окорок/ хребцями
2.Середня Б. Між 5 і 6 грудними хребцями
3.Окісна / задній В. Між останнім грудним і першим
окорок/ поперековим хребцями

133. Із наведених ознак до забійних якостей свиней відносяться
( 2 елементи) :
Індекс м’ясності
Забійна маса
Загальна кількість м’яса
Загальна кількість сала
Забійний вихід

134.Приведіть у відповідність варіанти вікового підбору свиней ( 3 елементи):

Варіант
віковою підбору


Вікові групи свинейкнурів
маток

1
А. Молоді /до 1,5 років/
І. Молоді

2
Б. Повновікові /2-4 роки/
ІІ. Повновікові

3
В. Старі
ІІІ. Старі


135. Приведіть у відповідність методи відбору та його визначення :

Термін : Визначення:

1.Відбір за походженням А.Другий стан селекції проводять з
урахуванням живої маси при відлученні.
З 6- місячного віку у свиней беруть промір
довжину тулуба.

2.Відбір за ростом Б.Спрямований на створення популяції
свиней міцної, пропорційної тіло будови,
без недоліків і вад екстер'єру.

3.Відбір за конституцією В.Початковий етап племінної роботи
І екстер'єром на основі вивчення родоводів після
народження тварин

4.Відбір свиноматок Г. Заключний етап. При контрольній
за продуктивністю відгодівлі кнурів і маток оцінюють за
скороспілістю, відгодівельними та
м'ясними якостями нащадків.

5.Відбір за якістю Д. Здійснюється за багатоплідністю і
нащадків масою гнізда при відлученні, а кнурів-
плідників за багатоплідністю спарованих
свиноматок та живою масою нащадків
у віці 45-60 днів.

136.Зазначте для кожного із наведених термінів добору його
Значення ( 4 елементи ) :

Вид добору
Визначення

І.Індивідуальний добір
А. Передбачає парування тварин, які схожі за походженням, типом конституції та продуктивними ознаками. Мета - закріплення та посилення у нащадків бажаних ознак видатних предків.

2. Груповий
Б.Для парування підбираються свиноматки та кнури, які відрізняються одне від одного за походженням, типом конституції і рівнем продуктивності. Мета - зміцнення конституції, покращення екстер'єру та господарсько-корисних ознак у нащадків.

3. Однорідний
/ гомогенний/
В, Застосовують у племінних господарствах з метою закріплення у нащадків цінних генетичних особливостей батьків.

4.Різнорідннй /гетерогенний/
Г. Застосовується переважно в товарних господарствах, коли за кнуром закріпляють групу свиноматок
137.При застосуванні близькоспорідненого парування , наслідком
може бути ( 1 елемент ) :

Інбредна депресія
Гетерозис
Гібридизація138. Приведіть у відповідність типи свинарських господарств та їх особливості племінної роботи :

Типи господарств :
Призначення:


1.Племінні заводи
А.Основне завдання полягає у проведенні
поглибленої селекційно - племінної роботи
по удосконаленню конкретної породи, виведено
нових більш продуктивних ліній та родин,
вирощування племінного молодняку.

2.Племінні
репродуктори

Б.Призначення – відтворення, відгодівля та
реалізація молодняку свиней різних вагових
категорій.

3.Товарні
репродуктори
/ ферми/

В.Створюються з метою вирощування
чистопородних або помісних ремонтних
свинок для власних потреб139. Приведіть у відповідність особливості призначення груп стада основних
свиноматок у племінних і товарних господарствах ( 4 елементи):

Групи :

Призначення:


1.Провідна група
племгосподарств
А.Група формується цінними, але допускається наявність
у стаді свиноматок І класу. Кількість свиноматок складає
70- 75% від їх загальної чисельності. За матками закріплюються
висококласні кнури плідники, які мають оцінку еліта – рекорд або еліта. Добір індивідуальний,розведення між лінійне. Призначення групи – відтворення та вирощування племінного молодняку для його реалізації іншим господарствам.

2.Виробничо-
племінна група племгосподарств
Б.Основне призначення групи – вирощування помісного або
гібридного молодняку для наступної відгодівлі. Основний
метод розведення – промислове схрещування або гібридизація.
Група комплектується / 70% / або комплексу /80%/ матки за
рівнем продуктивності не нижче вимог ІІ класу. Щорічна
вибраковка становить 35- 40 %

3.Племінна
група товарних
господарств

В. У групі на малих та середніх фермах, де відтворення
свиней здійснюється за сезонно - туровою системою опоросів,
кількість основних маток складає 30%, а на великих фермах –
20% середньорічної кількості. Основне призначення - відтворен
ня та вирощування ремонтних свинок. Метод розведення –
чистопородне. Група маток комплектується за рахунок найбільш продуктивних тварин. Які відповідають вимогам класів еліта та
першого. Щорічне вибракування свиноматок – 25-30%.


4.Виробнича
група товарних
господарств.

Г.Група комплектується за рахунок найбільш продуктивних /
класів еліта-рекорд та еліта/ маток,у обсязі 25- 30% від їх загаль
ної кількості. За матками закріплюються найкращі кнури-плідни
ки, оцінені за якістю нащадків і є поліпшувачами. Добір індиві
дуальний, розведення лінійне. Призначення групи – відтворення
висококласного ремонтного молодняку планових ліній та родин
для власних потреб.


140. Приведіть у відповідність терміни підсисного періоду та типи
свинарських підприємств ( 3 елементи) :

Типи підприємств
Терміни підсисного періоду

1. Підприємства з обсягом виробництва
108 та 54 тис. голів відгодованих свиней
А- 26 днів


2. Комплекси з обсягом виробництва
12-24 тис. голів свинини за рік
Б – 45 днів

3.Невеликі товарні ферми

В – 60 днів
141. Приведіть у відповідність показники середньої кількості опоросів від свиноматки за рік відповідним типам свинарських підприємств
( 3 елементи) :

Типи комплексів

Кількість опоросів від
свиноматок за рік

1.Комплекси з обсягом виробництва
108 тис відгодівельних свиней
А.2.00


2.Комплекси з обсягом виробництва
24 тис . ц. свинини
Б.2,26


3.Свинарські товарні ферми
В.2,15142. Приведіть у відповідність спосіб утримання свиноматок з їх фізіологічним станом ( 3 елементи) :

Групи свиноматок за фізіологічним
станом
Спосіб утримання

1.Умовно поросні
А. Груповий

2.Поросні
Б.Індивідуальний

3.Підсисні143.На молочну продуктивність свиноматок впливають наступні
фактори ( 2 елементи ) :

1.Генетичні та індивідуальні якості свиноматок
2.Рівень та біологічна повноцінність годівлі свиноматок
3.Конструкційні особливості тварини
4.Масть тварин144.Тривалість статевого циклу у свиноматок становить ( 1 елемент ) :

1.8-10 днів
2.10-15 днів
3.18-21 днів
4.22-25 днів

145.Приведіть у відповідність терміни та їх визначення :


Термін

Визначення

1. Охота
А.1.Свиноматка відмовляється частково або
повністю від корму
2.Веде себе неспокійно, мало часу відпочиває
3.Змінює тембр голосу
4. У свиноматки змінюється колір роговиці
5.Зовнішні статеві органи свиноматки гіперетовані


2. Тічка

Б. 1.Свиноматка відмовляється частково або
повністю від корма
2.Веде себе неспокійно, мало часу відпочиває
3.Знижує тембр голосу
4.З’являється рефлекс нерухомості
5.У свиноматок змінюється колір роговиці ока
6.Зовнішні статеві органи свиноматки гіперетовані146. Основними ознаками опоросу, що наближається є ( 4 елементи ) :

Об’єм живота збільшується і звисає
Молочні залози стають виповнені
Зовнішні статеві органи набрякають
Свиноматка втрачає вагу
Свиноматка стрибає на других маток
В молочній залозі з’являється молозиво

147. Матеріали та медикаменти що необхідні для проведення опоросу
наступні ( 5 елементів ) :

Розчин KMnO4
Настій йоду
Креолін
Підстилка
Анти гельмінти
Тепла вода
Мішковина
Сіль кухонна


148. Послідовність виконання робіт дородового, родового та післяродового
догляду за свиноматкою наступні ( 5 елементів ) :

Продезинфікувати вим (я та соски свиноматок
Підстелити чисту підстилку
Обмити задню третину тулуба свиноматки
Приготувати слабкий розчин перманганату калію
Замінити закривавлену підстилку

149. Приведіть у відповідність оптимальну кількість отримання опоросів
від свиноматок за рік та термін підсисного періоду ( 4 елементи ):

Кількість опоросів за рік
Підсисний термін(днів)

1.1,9
А.26

2.2,0
Б.35

3.2,1
В.45

4.2,2
Г.60


150.Приведіть у відповідність терміни та їх визначення ( 4 елементи) :

Терміни
Визначення

1.Холоста свиноматка

А.Свиноматка від часу парування до досягнення 21 дня поросності

2.Умовно поросна
свиноматка
Б.Свиноматка від опоросу до відлучення поросят

3.Явно-поросна
свиноматка
В.Свиноматка з моменту відлучення до приходу
її в охоту

4.Підписана свиноматка
Г.Свиноматка з 21 дня поросності до опоросу


151. Послідовність виконання робіт по післяродовому догляду за
поросятами наступне ( 6 елементів ) :

1.Витерти тулуб поросяти від слизу
2.Витерти голову поросяти від слизу
3.Підсадити порося під свиноматку
4.Вкоротити ікла
5.Продезинфікувати культю пуповини
6.Вкоротити пуповину

152. Першу годівлю поросят молозивом свиноматки необхідно організувати
в наступний термін ( 1 елемент ) :

Через 40-60 хвилин
Через 2 години
Через 3 години
Через 4 години
5. На протязі 12 годин

153.Жива маса поросят при народжені в середньому складає ( 1 елемент ) :

1. 0,3 кг 2. 0,5 кг 3.1,0-1,3 кг
4.2-3 кг 5.4-5 кг

154. Фактори що впливають на виникнення аліментарної анемії у поросят
наступні ( 1 елемент ) :

1.Недостатній запис гемоглобіна в організмі поросят
2.Недостатня кількість солей заліза в молоці свиноматок
3.Неможливість засвоєння солей заліза організмом поросяти з інших кормів

155. Найбільш поширеними препаратами , які застосовують з питною
водою для профілактики аліментарної анемії поросят-сисунів
є ( 2 елементи):

1.Фероглюкін 4.Феродекс
2.Урзоферан 5.Розчин мідного і залізного купоросу
3.Розчин лактату заліза

156. Послідовність виконання операцій при вирощуванні поросят-сиріт
з свиноматкою-годувальницею наступні ( 7 елементів ) :

1.Обробити новоутворене гніздо розчином, який має стійкій запах
2.Поставити мітку або гніздовий номер
3.Визначити кількість поросят, які будуть передаватись в станок свиноматки-годувальниці
4.Вилучити свиноматку-годувальницю з станка
5.Залишити поросят об’єднаного гнізда протягом 1-1,5години в станку без
свиноматки
6.Повернути свиноматку в станок
7.Перенести поросят-сиріт до гнізда свиноматки-годувальниці

157. До молока незбираного коров’ячого поросят слід привчати в
наступний період ( 1 елемент ) :

1.В віці одного дня 2.З 3-го-4-го дня
3.З 5-го-8-го дня 4.З 10-15 дня
5.З 15-20 дня

158. В раціон поросят вводять відвійки, їх включають в наступний
віковий період ( 1 елемент ) :

1.З 3-го дня життя 2.З 7-го дня
3.З 10-го дня 4.З 15-го дня
5.З 21-го дня 6.З 25-го дня

159. В раціони поросят-сисунів вводять підсмажене зерно та суміш
концентратів в наступний віковий період ( 1 елемент ) :

1.З першого дня життя 2.З 3-го дня
3.З 5-го дня 4.З 10-го дня
5.З 25-го дня 6. З 20- го дня

160. В раціони поросят вводять соковиті корми в наступний віковий
період ( 1 елемент) :

1.З першого дня
2. З 10- 15 дня
3.З 25 – 30 дня

161. Організм поросят в перші дні життя забезпечується імунітетом за
рахунок дії таких факторів ( 1 елемент ) :

1.За рахунок імунних тіл, які надійшли в організм поросят через плаценту
матері
2.За рахунок білків молозива, які проникають через тонкий відділ кишечника
3.За рахунок білків других кормів

162. Приведіть у відповідність системи вирощування молодняка свиней та особливості технологічного процесу ( 3 елементи ) :

Система вирощування
Технологічні процеси

1.Одностадійна
системаА.Система передбачає вирощування поросят до
2 міс .віку на дільниці підсисних свиноматок.
З 2 до 4 міс віку підсвинки утримуються на
на дільниці дорощування, а потім їх переводять
на дільницю відгодівлі, яка проводиться до
досягнення технологічної кондиції.
2.Двостадійна
системаБ. Система передбачає вирощування поросят
від народження до 4- місячного віку, а також
відповідно досягнення відгодівельних кондицій
на одній дільниці гніздовим методом

3. Тристадійна система


В.Система передбачає вирощування поросят до
4- місячного віку гніздовим методом в станках
для підсисних свиноматок, а потім відгодівля
молодняка на дільниці відгодівлі.163. Термін першого та повторного внутрішньом’язового введення
препаратів, які містять солі заліза, для профілактики аліментарної анемії
у поросят наступні ( 2 елементи ) :
В віці однієї доби
В віці 2-3 днів
На 5-6 день життя
На 7-10 день життя
На 12- 15 день життя

164. При відсутності препаратів фабричного виготовлення для
профілактики анемії у поросят можуть бути використанні наступні
природні джерела ( 2 елементи ) :
1.Крейда
2.Глина красна
3.Пісок
4.Дернина
5. Вугілля

165. Ефективність відгодівлі свиней обумовлюють наступні основні
фактори ( 6 елементів ) :
1.Порода або породність свиней
2.Вік свиней
3.Кількість кормів і їх якість
4.Протеїнова забезпеченість раціону
5.Умови утримання свиней
6.Кліматичні умови
7.Здоров’я тварин
8.Сезон року


166. Технологічні умови та вимоги при м’ясній відгодівлі свиней
наступні ( 4 елементи ) :

1.Кондиційна жива маса 60-150кг
2.Кондиційна жива маса 100-110кг
3.Товщина шпигу 1,5-4,0см
4.Товщина шпигу більше 4,0см
5.На відгодівлю ставлять молодняк
6.На відгодівлю ставлять молодняк і дорослих тварин
7.Не допускається відгодівля пігментованих свиней
8.Породи з пігментованою шкірою та щетиною можуть бути
відгодовані до м’ясних кондицій .

167. Технологічні умови та вимоги при беконній відгодівлі свиней
наступні ( 4 елементи ) :

1.Вік в кінці відгодівлі 13 місяців
2.Вік в кінці відгодівлі 8 місяців
3.Жива маса в кінці відгодівлі 110-115кг
4.Жива маса в кінці відгодівлі 80-105кг
5.Довжина тулуба не менше 90см
6.Довжина тулуба не менше 100см
7.Допускається до відгодівлі свині пігментовані
8.Допускаються до відгодівлі тільки тварини білої масті

168. Технологічні умови при відгодівлі свиней до жирних кондицій
наступні ( 5 елементів ) :

1.Свині дорослі
2.Свині молодняк
3.Вік в кінці відгодівлі не більше 13 міс.
4.Вік в кінці відгодівлі не обмежено
5.Жива маса в кінці відгодівлі більше 150кг
6.Жива маса в кінці відгодівлі більше 180кг
7.Товщина шпигу 4,1см і більше
8.Товщина шпигу 5см і більше
9.Пігментовані свині на відгодівлю не допускаються
10.За пігментацією обмежень немає169. Приведіть у відповідність технологічний термін та його
визначення ( 2 елементи ) :

Термін
Визначення

2. Робота операція


А. Складова частина технологічного процесу, яка виконується на одному робочому місці. При цьому цілеспрямовано змінюються фізичні, хімічні або
фізіологічні якості предмета праці

3. Технологічний час

Б. Це час на протязі якого предмет праці підлягає впливу для забезпечення необхідного результату


170. Приведіть у відповідність технологічні терміни та їх
визначення ( 3 елементи ) :

Термін
Визначення

1. ТехнологіяА. Це частина виробничого процесу з різними
операціями, які виконуються одна за другою.
Результатом виконання технологічного процесу
є проміжний або готовий продукт до вживання.

2. Технологічний
процесБ. Система взаємопов'язаних заходів та способів
раціонального ведення галузі , яка забезпечує
оптимальні біологічні, технологічні та організаційні
умови виробництва з метою отримання відповідної
кількості продукції заданої якості.

3.Технологічна
схема
виробництва
В. Звіт вихідних принципових позицій та грунтовних
характеристик, способів та засобів виробництва, які
закладаються в технологічний процес.


171.Приведіть у відповідність технологічний термін та його визначення
( 3 елементи ) :

Термін
Визначення

1.Технологічна група
тварин

А. Це матеріальна характеристика технологічногпроцесу,
який визначає об’єкт готової продукції( проміжної
продукції), яка виробляється за крок ритму.

2.Крок ритмуБ. Часова характеристика технологічного процесу,
яка характеризує тривалість формування технологічної
групи тварин або інтервал, через який проходить черговий рух поголів’я технологічних груп.

3.Ритм


В.Це група тварин, які схожі між собою за основною
технологічною ознакою.172. Приведіть у відповідність термін та його визначення ( 3 елементи ) :

Термін
Визначення

1.Робоча
операція

А.Складова частина технологічного процесу, яка виконується на одному робочому місці, включає всі дії обслуговуючого персоналу
над об’єктами виробництва.

2.Циклічні
операції
Б.Операції які виконуються в процесі виробництва для
забезпечення постійної основної роботи по обслуговуванню тварин.

3.Щоденні
операції
В.Операції, які виконуються через визначені проміжки часу, або в залежності від сезону року


173.Приведіть у відповідність терміни та їх визначення :


Терміни
Визначення

1.Виробничий
процес


А. Сукупність технологічних процесів між собою так, що продукт одного технологічного процесу стає сировиною
для процесу, який виконується за ним

2.Робоча
операція

Б Це графічна модель технологічного процесу, яка
відтворює рух тварин під час виробництва, використання приміщень, виконання ремонтних робіт, профілактичних заходів проти виникнення інфекційних хвороб

3.Циклограма


В.Складова частина технологічного процесу, яка
виконується на одному робочому місці та включає всі дії обслуговуючого персоналу над об’єктами виробництва, при цьому цілеспрямовано змінюються фізичні, хімічні або фізіологічні якості предметів праці.
174. З переліку наведених технологічних схем виробництва свинини
двохфазне вирощування молодняка передбачає наступна схема13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

175. З переліку наведених технологічних схем виробництва
свинини однофазне вирощування молодняка передбачає наступна схема:

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415176.Приведіть у відповідність тривалість кроку ритму відповідним типам
свинарських господарств ( 3 елементи ) :

Тип комплексів
Крок ритму (днів)

1. Комплекси з обсягом виробництва
108тис. відгодованих свиней.
А.2


2. Комплекси з обсягом виробництва
54тис. відгодованих свиней.
Б.8


3. Комплекси з обсягом виробництва
В.1


177. Кількість кнурів –плідників на підприємстві при штучному
осіменінні залежить від ( 5 елементів ) :

1.Загальної річної потреби в робочих дозах сперми.
2.Режиму експлуатації кнурів – плідників протягом року.
3.Віку кнурів – плідників.
4.Середнього об’єму еякуляту.
5.Породи кнурів – плідників.
6.Середнього об’єму робочої дози.
7.Ступінь розведення сперми.

178. Санітарний період – це ( 1 елемент ) :
1. Кількість днів, необхідних для прибирання і дезінфекції станків після їх
звільнення
2. Час, протягом якого предмет праці підлягає впливу для забезпечення
потрібного результату

У перші години після опоросу свиноматок годують за наступною
схемою ( 1 елемент ) :

Дають лише воду (годують через 5-6 год після опоросу)
Тричі на добу

180. Жива масу свиней визначається ( 2 елементи ) :

1.Зважуванням
2.За формулою відповідних промірів
3.За індексами
181. Стан організму свиней , що виникає у відповідь на дію неспецифічного фактора навколишнього середовища це ( 1 елемент ) :

1. Адаптаційний синдром
2. Стрес

182. Оптимальним віком першого запліднення для свиней більшості
порід є ( 1 елемент ) :

1. 9-10 міс. при живій масі кнурців 135-150 кг, свинок 120-140 кг
2. 6-7 міс. при живій масі кнурців 95 кг, свинок 90 кг

183. Вим'я свиноматки у нормі складається з ( 1 елемент ) :

1. 12-16 сосків
2. 10-11 сосків

184. Промислове схрещування в свинарстві використовують для
одержання ( 1 елемент ) :

Племінного молодняку
Товарного молодняку

185. Поняття родини в свинарстві це ( 1 елемент ) :

1. Група високоцінних і спадковостійких тварин, споріднених протягом 3-4 поколінь через видатного родоначальника
2. Нащадки видатної свиноматки (її дочки, онучки і т.д.), яке характеризується певними господарсько-корисними і біологічними ознаками, що добре успадковуються

186. Хімічний склад м'яса залежить від ( 1 елемент ) :

1. Статі та віку свиней, якості годівлі, їх напрямку продуктивності
2. Тільки від їх напрямку продуктивності

187. Період, коли в складі шлункового соку поросят відсутня соляна кислота, називають (1 елемент ) :

1. Періодом вікової ахлоргідрії
2. Періодом вікової неповноцінності шлунка
188. Відношення одного проміра до іншого, анатомічно з ним зв’язаного, яке характеризує відносний розвиток маси тіла тварини називається ( 1 елемент ):

1. Індексом
2. Товщиною
3. Походженням

189. Подвоєння живої маси новонароджених поросят відбувається в наступний період ( 1 елемент ) :

1. На 15-16 день
2. На 7-8 день
3. На 3-й день

190 . Забійний вихід свиней становить ( 1 елемент ):

1. 70-85%
2. 20-25%
3. 30-40%

191. Свині з ніжним складом тіла, не масивним міцним кістяком, тонкою, але щільною шкірою, добре розвиненою м'язовою тканиною відносяться до наступного типу конституції ( 1 елемент ) :

1. Ніжного рихлого
2. Ніжного щільного
3. Міцного
4. Грубого рихлого

192. Вада ектер'єру, за наявністю якої свиней вибраковують із стада
( 1 елемент ) :

1. Кратерні соски
2. Недостатньо широка холка
3. Вузько поставлені очі

193. Кнури перевіювані - це ( 1 елемент ) :

Тварини на вирощуванні від добору до першого парування
Тварини від першого парування до закінчення оцінки за масою нащадків

194. За комплексом ознак при бонітуванні свиней визначається
( 1 елемент) :

1. Класність свиней
2. Категорії вгодованості свиней

195. До м’ясних якостей свиней відносять ( 2 елементи ) :

Довжина туші
«М’язове вічко»
Забійна маса
Жива маса перед забоєм
Середньодобові прирости
Витрати кормових одиниць на 1 кг приросту

196. Кількість народжених поросят за один опорос це ( 1 елемент ):

1. Фактична багатоплідність
2. Потенціальна багатоплідність

197. Група тварин сальних порід має наступну форму ( 1 елемент ) :

Видовжену
Коротку і широку

198. Основною формою підбору в племінному свинарстві є ( 1 елемент ):

1.Індивідуальний
2.Масовий


199. Українська степова біла порода свиней була створена ( 1 елемент ) :

1.В Асканії – Новій Херсонської області шляхом відтворювального схрещування
місцевих білих порід свиней з кнурами великої англійської породи
2. Створена в Англії, а до України була завезена М. Ф. Івановим

200. Характеристика свиней породи ландрас наступна ( 1 елемент ) :

Масть тварин біла. Голова легка, видовжена, з великими звисаючими вухами. Тулуб довгий з прямою спиною. Ноги прямі, міцні. Шкіра тонка з рідкою щетиною. Жива маса кнурів 280-300 кг, свиноматок 200-220 кг. Багатоплідність 10-13 поросят. Молочність 53-54 кг.
Тварини характеризуються темною мастю, міцним тулубом і добре вираженими м'ясними формами. Дорослі кнури мають живу масу 330-350 кг, матки - 220-250 кг. Середньодобовий приріст при відгодівлі до 120 кг - 700-800 г. Вихід м'яса в туші - 58-60%. Багатоплідність маток базових господарств - 10,3-11,6 поросяти

201. До відгодівельних якостей відносять показник ( 1 елемент ):

Витрати кормових одиниць на 1 кг приросту
Забійний вихід
Маса задніх окороків

202. Вада ектер’єру, за наявністю якої свиней вибраковують із стада
( 1 елемент):

Слабо виповнені окороки
Рідка щетина
Сосків менше 12

203. Площа “м’язового вічка” в свинарстві визначається ( 1 елемент ) :

На розрізі задньої частини окорока
На поперечному розрізі найдовшого м’яза спини
На лопатці

204. Репродуктивний період у свиноматок це ( 1 елемент ) :
1. Тривалість поросності, підсосного і холостого періодів
2. Тривалість поросності
3. Тривалість підсисного періоду


205. Високоякісний м’ясний продукт виготовлений із спеціально оброблених напівтуш свиней беконної відгодівлі це ( 1 елемент ) :

1. Буженина
2. Бекон
3. Шпик

206. Оптимальним віком кастрації кнурців є ( 1 елемент ) :

1. 0,5-2- місяці
2. 12 – місяців

207.Заходом при якому виділяють кращих свиней для подальшого розмноження є ( 1 елемент ) :

1. Добір
2. Гібридизація


208. Автором породи українська степова біла є ( 1 елемент) :

1. Академік М.Ф. Іванов.
2.Професор О.П. Бондаренко.
3.Академік Л.К Гребень.
4. Професор Б.В. Баньковський.
5.Академік В.П. Рибалко.

209. Автором миргородської породи свиней є ( 1 елемент) :

1.Професор О.П. Бондаренко.
2.Академік В.П. Рибалко.
3.Академік Л.К Гребень.
4. Професор Б.В. Баньковський.
5. Академік М.Ф. Іванов.

210. Порода свиней дюрок була створена в такій країні ( 1 елемент) :

1.Данія.
2.Англія.
3.Франція.
4.США.
5.Бельгія.

211. Червона білопояса порода свиней була створена в такій країні ( 1 елемент) :

1.Україна.
2.Данія.
3.Англія.
4.США.
5.Бельгія.

212. Порода свиней ландрас була створена в такій країні ( 1 елемент) :

1.Україна.
2.Данія.
3.Англія.
4.США.
5.Бельгія.

213. За добу підсисна свиноматка після опоросу годує поросят наступну кількість разів ( 1 елемент) :
1. 1-2 рази
2. 8-10 разів
3. 20-24 разів

214. Конституцію та екстер’єр свиней оцінюють за шкалою ( 1 елемент) :

1. 5 балів
2. 10 балів
3. 20 балів
4. 50 балів
5. 100 балів

215. Контрольна відгодівля свиней закінчується при досягненні
живої маси ( 1 елемент) :

70 кг
100 кг
250 кг

216. Тваринам, які за всіма ознаками відповідають класу “еліта” і оцінені за якістю нащадків методом контрольної відгодівлі присвоюють комплексний клас ( 1 елемент) :

1.Еліта-рекорд
2.Еліта
3.І
4.ІІ
5.Позакласні

217. Товщину шпику свиней визначають на рівні ( 1 елемент) :

1.1-2 шийних хребців
2.6-7 грудних хребців
3.Над 2 поперековим

218. Основними показниками відтворної продуктивності свиноматок, при бонітуванні є ( 2 елементи) :
1.поліестричність
2. великоплідність
3. багатоплідність
4. молочність
5. маса гнізда при відлученні в 45 чи 60 днів.

219. Породи свиней створюються в такому господарстві ( 1 елементи) :

1 Товарна ферма
2. Відгодівельна ферма
3. Племінний завод220. При бонітуванні свиней породи розподіляють( 1 елементи) :

1. На дві групи
2.На три групи
3. На чотири групи
4. На п’ять груп

221. Для відбору свиноматок в охоті в промислових свинокомплексах
застосовується масово такий метод ( 1 елементи) :

1. Рефлекторний
2. Лабораторний аналіз сечі, крові і т. ін.
3.Візуальний
4. Біопсія слизової оболонки піхви
5. Гормональний

222. Опорос свиноматки ( який проходить без ускладнення триває )
приблизно ( 1 елемент ) :

1. 6 годин
2. 4 години
3. 2 години
4 . 0,5 годин

223. При обробці новонародженого поросяти обов’язковими
прийомами є ( 3 елементи) :

1. Обрізання копит
2. Обрізання і знезараження пуповини
3. Купання в теплій воді
4. Звільнення носа від плівок і слизу
5. Розміщення в зону локального обігріву

224. Середня жива маса одного поросяти в приплоді при народженні
це ( 1 елемент ) :
1. багатоплідність
2. великоплідність
3. поліестричність

225. Поросята від народження до відлучення це( 1 елемент) :
1. ремонтний молодняк
2. поросята-сисуни
3. відгодівельний молодняк
4. ремонтні свинки
5. ремонтні кнурці
226. Дорослі свиноматки сучасних порід, які досягли статевої зрілості
при нормальних умовах утримання, через кожні 18-26 днів приходять
в охоту це ( 1 елемент) :

1. багатоплідність
2.поліестричність
3. потенційна багатоплідність
4. прохолост
5. молочність

227. Кількість утворених яйцеклітин у свиноматки це ( 1 елемент) :

1. потенційна багатоплідність
2. фактична багатоплідність
3. поліестричність

228 . Великоплідність свиноматок визначається ( 1елемент) :

1.масою гнізда поросят в 21 денному віці
2.кількістю поросят при народженні
3.кількістю живих поросят при народженні
4.середньою масою поросяти при народженні

229. Поліестричність свиноматок визначається ( 1 елемент) :

1. кількістю поросят при народженні
2. кількістю днів поросності
3. здатністю свиноматок приходити в охоту і бути
заплідненою через 18 - 21 день

230. Тривалість репродуктивного використання свиней може складати
( 1 елемент) :

1. 3-4 роки
2. 6-7 років
3. 8-10 років

231. Скороспілість свиней визначається за ( 1 елемент ) :

1.віком досягнення маси 100 кг
2.затратами кормів на 1 кг приросту
3.здатністю свиней поїдати корми рослинного та тваринного
походження


232. Забійний вихід свиней масою 100-120 кг складає, % ( 1 елемент) :

1.40 - 48
2.50 - 60

3. 75 - 80
4. 80 - 90

233. Середня кількість молока, яку свиноматка виділяє за лактацію складає ( 1 елемент) :

1. 50 – 100 л
2. 200 – 400 л
3. 600 – 800 л
234.До відгодівельних якостей відносять наступний показник
( 1 елемент) :

1. товщина шпику
2. забійна маса
3. вік досягнення живої маси 100 кг

235. До відтворних якостей свиноматок відносять наступні показники
( 1 елемент ) :

1.кількість опоросів одержаних від свиноматки в рік
2.товщина шпику
3.забійний вихід

236. Екстер’єр свиней це ( 1 елемент ) :
1. сукупність анатомо-біологічних та фізіологічних функцій організму
2. біологічні, гістологічні, цитологічні ознаки
3.зовнішня будова тіла тварини, пов’язана з його анатомо-
морфологічними особливостями
4. внутрішня будова тіла тварини

237. До підгодівлі концентрованими кормами поросят привчають віком з :
( 1 елемент ) :
1.3 днів
2. 8 днів
3.10 днів
4.15 днів
238. До жирних кондицій відгодовують молодняк свиней наступної
групи ( 1 елемент ) :
1.молодняк до живої маси 95-105 кг
2.молодняк до живої маси 150-200 кг
3.молодняк віком 4-6 місяців
4.ремонтний молодняк

239. До жирних кондицій відгодовують наступну групу свиней :

1.молодняк до живої маси 95-105 кг
2.вибракуваних кнурів і маток
3.молодняк віком 4-6 місяців
4.ремонтний молодняк

240. Оптимальний вік та жива маса ремонтних свинок при першому паруванні в племінних господарствах складає ( 1 елемент ) :

1. 7 – 8 міс - -80- 90 кг
2. 5 – 6 міс. – 60 – 70 кг
3. 9 – 10 міс. – 125 – 130 кг
4. 15 – 16 міс – 160 – 180 кг

241. Оптимальний вік та жива маса при першому паруванні ремонтних свинок в товарних господарствах складає ( 1 елемент ) :

1. 7 – 8 міс. – 60 – 80 кг
2. 8 - 9 міс.- 110 – 120 кг
3. 12- 15 міс. – 140 – 170 кг

242.Згідно «Інструкції з бонітування свиней до третьої групи належить наступна порода ( 1 елемент ) :
1. українська степова ряба
2. велика біла
3. українська степова біла
4. дюрок

243.Згідно «Інструкції з бонітування свиней до третьої групи належить наступна порода ( 1 елемент ) :
1.миргородська
2.велика біла
3. полтавська м’ясна
4. дюрок

244.Згідно «Інструкції з бонітування свиней до третьої групи належить наступна порода ( 1 елемент ) :

1.велика чорна
2.українська м’ясна
3. українська степова біла
4. дюрок

245. Згідно «Інструкції з бонітування свиней до другої групи належить наступна порода ( 1 елемент ) :

1.українська степова ряба
2.велика біла
3.українська степова біла
4.дюрок

246. Згідно «Інструкції з бонітування свиней до другої групи належить наступна порода ( 1 елемент ) :

1.українська степова ряба
2.велика біла
3.уельська
4.миргородська

247. Згідно «Інструкції з бонітування свиней до другої групи належить наступна порода ( 1 елемент ) :

1.українська степова ряба
2.велика біла
3.українська степова біла
4.полтавська м’ясна

248. Згідно «Інструкції з бонітування свиней до другої групи належить наступна порода ( 1 елемент ) :

1.ландрас
2.велика біла
3.українська степова біла
4.миргородська

249. Згідно «Інструкції з бонітування свиней до другої групи належить наступна порода ( 1 елемент ) :

1.велика біла
2.українська м’ясна
3.велика чорна

250. Згідно «Інструкції з бонітування свиней до другої групи належить наступна порода ( 1 елемент ) :

1. миргородська
2. червона біло пояса
3. беркширська
251. Згідно «Інструкції з бонітування свиней до першої групи належить наступна порода ( 1 елемент ) :

1. північнокавказька
2. велика біла
3. беркширська

252. Згідно «Інструкції з бонітування свиней до першої групи належить наступна порода ( 1 елемент ) :

1. українська степова ряба
2. велика чорна
3. українська степова біла
4. дюрок


253. Бонітування свиней починають з ( 1 елемент ) :

1. кожному класу присвоюють бал
2. визначають середній бал
3. за кожну ознаку визначають клас
4. визначають групу порід

254. Опорос свиноматки вважається аварійним при народженні такої кількості поросят ( 1 елемент ) :

1.12 голів
2.6 голів
3.8 голів
4.10 голів

255. Бонітування племінного молодняку починають віком з ( 1 елемент ) :

1.2 місяців
2.6 місяців
3.9 місяців і старше

256. Умовна молочність свиноматки визначається( 1 елемент ):

1.масою гнізда в 21 -денному віці
2.масою гнізда в 28 -денному віці
3.масою гнізда в 30-денному віці
257. Технологічна группа свиней це ( 1 елемент ) :

1.поголів’я свиней в одній групі, яке формують протягом одного ритму
2.поголів’я свиней в одній групі, яке формують за весь виробничий цикл
3.поголів’я свиней в одній групі, яке формують за місяць
4.поголів’я свиней в одній групі, яке формують за рік

258. Забійна маса – це ( 1 елемент ):

1.відсоткове співвідношення забійної маси туші до живої перед забоєм
2.маса тварини при реалізації в забійний цех
3.маса парної туші після повної її обробки, включаючи внутрішній жир
4.маса забитої тварини

259. Провідним автором підручника «Свинарство і технологія виробництва свинини» випуска 2010 року є ( 1 елемент ):

1.О.М. Царенко
2..В.І. Герасимов
3. Л.М. Цицюрський

260. Кондиція свиней – це ( 1 елемент ):

1.оцінка ремонтного молодняку за показниками власної продуктивності
2. рівень вгодованості свиней
3. оцінка плідників та свиноматок за якістю нащадків
4. відсоток збільшення маси свині за певний період порівняно із
напівсумою початкової і кінцевої живої маси

261. Відносний приріст свиней – це ( 1 елемент ) :

1.оцінка ремонтного молодняку за показниками власної продуктивності
2.рівень вгодованості свиней
3.оцінка плідників та свиноматок за якістю нащадків
4.відсоток збільшення маси свині за певний період порівняно із
напівсумою початкової і кінцевої живої маси

262. Вгодованість свиней – це ( 1 елемент ):

1.маса парної туші після повної її обробки, включаючи внутрішній жир
2.відсоткове співвідношення забійної маси туші до живої маси перед забоєм
3.показник розвитку м’язової та жирової тканини
4.відсоток збільшення маси свині за певний період порівняно із напівсумою
початкової і кінцевої живої маси

263. Термін поросності свиноматки в середньому складає ( 1 елемент ) :

1. 100 днів
2. 115 днів
3. 150 днів

264. Істинна молочність свиноматки це ( 1 елемент ):

1. середня жива маса поросяти при народженні
2. кількість поросят при відлученні
3. маса гнізда у віці 21 день
4. кількість молока, що виділяється свиноматкою за 60 днів лактації.

265 .Відсоткове співвідношення забійної маси до перед забійної живої маси після 24 годинної витримки – це ( 1 елемент ):

1.маса парної туші із внутрішнім жиром
2. забійна маса
3. забійний вихід
4. маса туші

266. Тривалість відгодівлі свиней залежить від ( 1 елемент ):

1. середньодобового приросту, живої маси постановки на відгодівлю та реалізаційної маси
2. маси поросяти при народженні, середньодобового приросту
3. реалізаційної маси, витрат корму та маси при переведенні на дорощування
4. маси поросяти при народженні, реалізаційної маси та середньодобового приросту у підсисний період

267. Інтенсивність використання свиноматки це ( 1 елемент ) :

1. кількість свиноматок на комплексі
2. кількість опоросів за рік від 1 свиноматки
3. кількість поросят, що отримують від свиноматки

268. Тривалість використання кнурів і свиноматок на комплексах
складає ( 1 елемент ):

1. 5-6 років
2. 2-3 роки
3. 1-1.5 роки269. Аліментарну анемію поросят-сисунів зумовлює ( 1 елемент ):

1. відсутність у шлунковому соці соляної кислоти;
2. дефіцит заліза в молоці свиноматки
3. захворювання поросят сисунів;
4. порушення обміну заліза в організмі

270. Від народження до 10 дня життя у гнізді поросят повинна триматися температура ( 1 елемент ):

1. 16-17 °С
2. 21 – 23 °С
3. 25 – 28 °С

271. Однією з причин перегулів свиноматок є ( 1 елемент ) :

1. групове утримання свиноматок після парування;
2. групове утримання холостих свиноматок;
3. групове утримання поросних свиноматок;
4. індивідуальне утримання поросних свиноматок

272. При нормуванні годівлі підсисних свиноматок враховують такі чинники :
1. жива маса, вгодованість;
2. вік, багатоплідність, тривалість підсисного періоду
3. вік, жива маса
4. жива маса, кількість опоросів ,вік

273. Вік та жива маса молодих кнурців, призначених до парування у племінних господарствах складає( 1 елемент ) :
1. 8 – 9 місяців, 130 – 140 кг;
2. 10-11 місяців, не менше 150 кг;
3. 9 – 10 місяців, не менше 120 – 130 кг;
4. 12-13 місяців, не менше 180 – 200 кг

274. Оптимальними строками проведення опоросів основних свиноматок за
сезонно-туровою системою ( 1 елемент ):

1. 1 тур: січень – лютий; 2 тур: липень – серпень
2. 1 тур: квітень – травень; 2 тур: жовтень листопад

275. Середньодобове утворення молока у підсисної свиноматки складає
( 1 елемент ) :
1. 1,5 – 2,0 кг
2. 4 – 6,0 кг
3. 12 – 15 кг

276. Недоліками трифазного методу вирощування молодняка свиней є
( 1 елемент ):
1) ускладнюється технологія обслуговування і утримання свиней;
2) суттєво збільшується витрати кормів;
3) переведення молодняку з одного приміщення до іншого сприяє створенню стресових ситуацій і зниженню рівня продуктивності, підвищення рівня травматизму та захворювань;
4) великі затрати енергоносіїв

277. Для кнурів – плідників застосовують таку систему утримання
( 1 елемент ):
1. режимно – вигульну
2. безвигульну
3. прив’язна.

278. При інтенсивному режимі використання основних кнурів віком 18 – 24 місяці кількість парувань протягом місяця становить ( 1 елемент ) :
1) 6 – 9;
2) 7 – 10;
3) 10 – 16;
4) 12 – 20

279. Кнурців привчають до садок на чучело в такому віці ( 1 елемент ) :
1. 2 місяці
2. 5 місяців
3. 10 місяців

280. Раннє відлучення поросят відбувається у віці ( 1 елемент ) :
1. 26 – 28 днів
2. 40 – 45 днів
3. 50 – 60 днів

281. Якщо в господарстві відсутні спеціальні комбікорми для поросят, то проводити відлучення рекомендують ( 1 елемент ) :
1) 28-30 днів
2) 35-40 днів
3) 45-60 днів

282. Ремонтний молодняк на літній табір переводять при середньодобовій температурі навколишнього середовища ( 1 елемент ) :
1. +3 – 4 ° С
2. + 10 – 15 ° С


283. Молодняк на відгодівлі ставлять у віці ( 1 елемент ) :
1) 2 – 3 місяців;
2) 3 – 4 місяців;
3) 5 – 6 місяців;
4) 6 – 7 місяців.

284. Приведіть у відповідність рівень середньодобових приростів молодняка свиней в різні періоди ( 2 елемент ) :
1)дорощування А. 500-800 г
2)відгодівля Б. 200-400 г

285. Найменше кормів на виробництво свинини, витрачається в такому віці
( 1 елемент ) :
1) 3 – 4 місяців;
2) 5
· 7 місяців;
3) 8 – 10 місяців.

286. Підвищення перетравності протеїну та енергетична поживність кормів, відбувається при такому способі приготування зерно-бобових кормів
( 1 елемент ) :
1) екструдування;
2) перемішування.

287. До першої групи кормів, що сприяють одержанню свинини високої якості відносяться ( 1 елемент ) :
1) соя, овес, макуха;
2) кукурудза, гречка;
3) ячмінь, пшениця, жито.

288. До першої групи кормів, що сприяють одержанню свинини високої якості відносяться ( 1 елемент ) :
1) морква, буряки, люцерна;
2) шрот, барда, риба;
3) патока, картопляна м’язга;
4) гречка, кукурудза, пшеничні висівки

289. Відповідно до вимог стандарту для забою тварини поділені на наступну кількість категорій ( 1 елемент ) :
1. 2
2. 3
3. 4
4. 5290. До якої категорії віднесено беконний молодняк до 8-місячного віку
( 1 елемент ) :
1) I
2) II
3) III
4) IV

291. Поросят – молочників за стандартом відносять до такої категорії
( 1 елемент ):
1) V
2) IV
3) III
4) II
5) І

292. Бекон вищою ґатунку одержують з ( 1 елемент ) :
1.переднього окосту
2. середньої частини туші
3. заднього окосту

293. Для виготовлення солоного шпику використовують сало з ( 1 елемент ) :
1. черевної частини
2. хребтової та бокової частин туші
2. окороків

294. До статей задньої частини тулуба свиней відносяться ( 1 елемент ) :
1. поперек, соски, хвіст
2. крижі, окорока, хвіст, задні кінцівки
3. вим’я та соски, черево, окороки, задні кінцівки

295. При контрольному вирощуванні ремонтного молодняка свиней враховується наступний показник ( 1 елемент ) :
1. молочність, кг
2. товщина шпику на рівні 6 – 7 хребців, мм
3. забійна маса, кг

296. До статей середньої частини тулуба свиней відносяться ( 1 елемент ) :
1. спина, боки, черево, соски
2. лопатки, підгрудок, соски, черево
3. хвіст, поперек, крижі, спина

297. Метою проведення контрольного вирощування молодняку свиней є
( 1 елемент ) :
1. виявлення кращих за відгодівельними і м’ясними ознаками тварин;
2.виявлення кращих за власною продуктивністю та подальшого використання для відтворення
3. для оцінки за відтворною здатністю

298. Індексу тіло будови свиней це ( 1 елемент ) :
1) відсоткове відношення одного проміру до другого;
2) відношення кінцевої живої маси до початкової;
3) різниця між промірами;
4) сума промірів

299. Шляхом відтворного схрещування місцевих свиноматок з кнурами великої білої породи та цілеспрямованої селекції із застосуванням спорідненого розведення і жорсткого вибракування було створену наступну породу свиней:

1. велика біла
2. українська степова біла
3. українська степова ряба

300. Українська степова біла порода свиней була затверджена:
1. у 1929 р.
2. у 1934 р.
3. у 1940 р.

301. Українська степова ряба порода свиней була затверджена:
1. у 1934 р.
2. у 1961 р.
3. у 1993 р.

302. Миргородська порода була свиней затверджена:
1. 1934 р
2. 1940 р.
3. 1993 р.

303. Українська м’ясна порода свиней затверджена:
1.1934 р.
2. 1940 р.
3. 1993 р.
Розділ 1 Походження, екстер'єр і продуктивність свиней

№ 1
Вкажіть ознаки і властивості, що характерні свиням культурних порід:
1. Зубна система закінчує розвиватися до 36-40-місячного віку
2. Потилиця майже вертикальна
3. Підшерстя відсутнє тільки у новонароджених поросят
4. Зубна система закінчує розвиватися до 17-18-місячного віку
5. Закостеніння скелета закінчується у 20-24-місячному віці
6. Здатність до розмноження збігається з часом статевого дозрівання
7. Статеву активність спостерігають восени або на початку зими
8. Активна життєдіяльність проявляється у сутінках і вночі
9. Підшкірний жир відкладається протягом року
10. Активна життєдіяльність проявляється вдень
11. Закостеніння скелета закінчується у 36-42-місячному віці
12. Слізна кістка майже квадратної форми

№2
Вкажіть ознаки і властивості, що характерні і диким свиням:
1. Підшкірний жир відкладається протягом року
2. Слізна кістка майже квадратної форми
3. Активна життєдіяльність проявляється у сутінках і вночі
4. Зубна система закінчує розвиватися до 36-40-місячного віку
5. У дорослих тварин потилиця відтягнута назад
6. Здатність до розмноження збігається з часом статевого дозрівання
7. Статеву активність спостерігають восени або на початку зими
8. Закостеніння скелета закінчується у 20-24-місячному віці.
9. Потилиця майже вертикальна
10. Зубна система закінчує розвиватися до 17-18-місячного віку
I1. Жир відкладається тільки в кінці літа і восени


№3
Укажіть номери, якими на рисунку 1 позначені:
А.Тип будови тіла свиней примітивних порід
Б.Тип будови тіла диких свиней
В.Тип будови тіла свиней культурних порід
№4
Зазначте для кожного із наведених типів конституції свиней відповідний опис
ознак:
Тип конституції:
1. Груба щільна 3. Ніжна щільна
2. Груба пухка 4. Ніжна пухка
Опис ознак:
А - тварини мають тонкий і компактний кістяк. Шкіра тонка і щільна. Легка з тонкими
вухами голова. Кінцівки сухі, міцні, з високими косо поставленими бабками. Свині
енергійні, добре відгодовуються і оплачують корми.
Б - тварини мають тонкий слабкий кістяк, пухку м'язову тканину, нееластичну шкіру. У
них добре розвинена підшкірна жирова тканина, спина провисла, бабки м'які. Свині
флегматичні, сприйнятливі до різних захворювань.
В - тварини мають масивний, але пухкий кістяк, товсту і пухку шкіру, на кінцівках
зібрану у складки. Бабки слабкі, копитний ріг не міцний, м'язова тканина пухка, погано
виражена. Тварини флегматичні, сприйнятливі до різних захворювань.
Г - тварини мають грубий масивний міцний кістяк, товсту шкіру, слабко виражену, але
міцну мускулатуру. Передня третина тулуба розвинута краще задньої. Вони витривалі і
енергійні, але пізньоспілі.

№5
Назвіть способи мічення, якими поросятам встановлюють гніздові та інвентарні номери:
1. Нумерація вищипами 3. Закріплення бирок
2. Татуювання 4. Нумерація холодом№6
Назвіть способи мічення, якими поросятам встановлюють тільки інвентарні номери:
Татуювання 3. Закріплення бирок
Нумерація вищипами 4. Нумерація холодом
№7
Вкажіть номери, якими на рисунку 2 позначені вищипами такі числа:

Рис. 2
А-30
Б – 200
В -3200
Г – 400
Д – 100
Ж -6000

№8
Укажіть номери, які ставлять поросятам на правому вусі способом вищипів:

10
3200
400
3
12000
1
6000
1600
30
200
100
800№9
Укажіть, за якими формами з названих і в якій послідовності ведуть облік продуктивності основних свиноматок:

Картка племінної свиноматки
Книга обліку опоросів і приплоду свиней
Книга обліку вирощування ремонтного молодняку
Станкова картка підсисної свиноматки
Зведена відомість бонітування свиней
Журнал обліку парування і осіменіння свиней


№10
Укажіть, за якими з названих форм і в якій послідовності ведуть облік продуктивності перевіюваних свиноматок:
Зведена відомість бонітування свиней
Картка племінної свиноматки
Станкова картка підсисної свиноматки
Книга обліку опоросів і приплоду свиней
Журнал обліку парування і осіменіння свиней
б Книга обліку вирощування ремонтного молодняку
№11
Виберіть з переліку проміри, що беруть мірною палкою:

Довжина тулуба 4. Обхват грудей
Ширина грудей 5. Глибина грудей
Висота в холці 6. Обхват п'ясті


№12
Виберіть з переліку проміри, що беруть мірною стрічкою:

Висота в холці 4. Ширина грудей
Глибина грудей 5. Обхват грудей
Довжина тулуба 6. Обхват п'ясті


№13
Вкажіть номери, якими на рисунку 3 позначено проміриРис. 3


А. Довжина тулубу
Б. Глибина грудей
В. Обхват грудей
Г. Висота в холці
Д. Ширина грудей№ 14
Вкажіть порядок нанесення інвентарного номера поросятам різними способами:
Спосіб мічення
Вухо
Належність до статі
Вік поросят

1 . Татуювання
2. Вищипами
А. Ліве
Б. Праве
В. Ліве і праве
І. Свинкам парні, кнурцям непарні
II. Незалежно від статі
а. В 1-й день від народження
б. За 2 тижні перед відлученням
в. Перед відлученням
г. При відлученні

№ 15
Укажіть інструменти, що застосовують для мічення поросят способами:
А. ТатуюванняБ. Вищипами№ 16
Для якого способу мічення використовують наведені на рис. 5 інструменти:


А. Биркування
Б. Холодом
В. Татуювання


№17
Зазначте для кожного із наведених способів прижиттєвого визначення товщини шпику відповідні прилади:Спосіб:

Прилади:


А. Електрометричний
Б. Ультразвуковий

ТУК-2
УОТШ-2
Конструкції Біл НДІТ
УЗБЛ-2
Харків -1
ПУДС
Харків – 2
УТ – 40 СЦП
№18
Зазначте для кожного із наведених способів прижиттєвого визначення товщини шпику відповідні прилади:
Спосіб:
Прилади:

А. Електрометричний
Б. Механічний

Конструкції Біл НДІТ
УЗБЛ-2
УТ-40 СЦП
УОТШ-2
ПУДС
Харків -1
Харків-2
ТУК-2
№ 19
Зазначте для кожного із наведених способів прижиттєвого визначення товщини шпику відповідні прилади:
Спосіб:
Прилади:

А. Механічний
Б. Ультразвуковий

1. УТ-40 СЦП
2. Харків-2
ТУК-2
ПУДС
Конструкції Біл НДІТ
УОТШ-2

№20
Зазначте для кожного із наведених визначень відповідний термін:


Термін:
Визначення:


Племінні свині
Племінний репродуктор
Провідна група
Основні кнурі і свиноматки
Визначення:
А. Свинки або кнурці від народження до першого парування, призначені для відтворення стада
Б. Тварини з відомим походженням, котрих використовують для одержання племінного молодняку
В. Дорослі тварини стада, призначені для одержання молодняку
Г. Найбільш продуктивні тварини основного стада і призначені для одержання ремонтного молодняк)
Д. Тварини від часу першого парування /встановлення поросності/ до переведення їх в основне стадо, або вибракування


№21
Зазначте для кожного із наведених термінів його визначення:

Термін:

Визначення:


1. Племінні свині
2. Перевірювані кнури і матки
3. Основні кнури і матки
4. Провідна група

А. Найбільш продуктивні тварини основного
стада і призначені для одержання ремонтного
молодняку
Б. Дорослі тварини стада, призначені для
одержання молодняку
В. Тварини з відомим походженням і котрі
призначені для одержання племінного
молодняку
Г. Тварини від часу першого парування
/встановлення поросності/ до переведення їх
в основне стадо, або
вибракування
Д. Молодняк від відбору /придбання/ на
вирощування до першого парування і
призначені для заміни основного стада


№22
Зазначте для коленого із наведених термінів його визначення:

Термін:

Визначення:


1. Ремонтний молодняк
2 Провідна група
3. Племінні свині
4. Племінний молодняк

А. Свинки або кнурці від народження до
першого парування, призначені для відтворення стада
Б. Дорослі тварини стада, призначені для
одержання молодняку
В. Найбільш продуктивні тварини основного
стада і призначені для одержання ремонтного
молодняку
Г. Свинки або кнурці від відбору (придбання)
на вирощування до першого парування і
призначені для заміни основного стада
Д. Тварини з відомим походженням,
призначені для одержання племінного молодняку


№23
Укажіть, які з наведених порід свиней належать до першої групи:
Українська степова ряба
Велика біла
Українська степова біла
Північнокавказька
Полтавська м'ясна
Українська м'ясна
Дюрок
Уельська
№24
Укажіть, які з наведених порід свиней належать до третьої групи:
Українська степова ряба
Велика біла
Українська степова біла
Північнокавказька
Велика чорна
Гемпширська
Миргородська
Дюрок
№25
Вкажіть послідовність встановлення сумарного класу свиней:
Кожному класу присвоюють бал
Визначають середній бал
За середнім балом встановлюють сумарний клас
За кожну ознаку встановлюють клас
Визначають суму балів
Встановлюють групу порід

№ 26

Укажіть вади екстер 'єру, за наявністю яких свиней вибраковують із стада:

1. Недостатньо виражені ознаки породи
2. Рідка щетина
3. Мопсовидність
4. Криворилість
5. Неправильний прикус
6. Непропорційність будови тіла
7. Вузько поставлені очі
8. Слабко виповнені окороки
9. Кратерні соски
10. Сосків метис 14
11. Іксоподібність передніх кінцівок
12. Сосків менше 12
13. Слабкі кінцівки
14. Недостатньо широка холка
15. Грубі лопатки
№27
Укажіть вади екстер 'еру, за наявністю яких свиней вибраковують із стада:
1. Рідка щетина
2. Короткий тулуб
3. Криворилість
4. Вузько поставлені очі
5. Слабко виповнені окороки
6. Сосків менше 12
7. Недостатньо широка холка
8. Нерівномірно розміщені соски
9. Сосків менше 14
10. Кратерні соски
11. Грубі лопатки
12. Провисла спина
13. Різкий перехват за лопатками
14. Різкий перехват у крижах
15. Недостатньо розвинені окороки
16. Недостатньо широкі плечі№ 28

Зазначте ознаки, за якими встановлюють сумарний клас племінного молодняку до 6-міс. віку:
1. Сумарний клас батька
2. Скороспілість
3. Середньодобовий приріст
4. Товщина шпику (прижиттєве)
5. Довжина тулубу
6. Сумарний клас матері
7. Жива маса
8. Витрати корму на 1 кг приросту№29
Зазначте ознаки, за якими встановлюють сумарний клас ремонтного молодняку після 6-міс. віку:
1. Середньодобовий приріст
2. Скороспілість
3. Сумарний клас батька
4. Товщина шпику /прижиттєво/
5. Довжина тулуба
6. Сумарний клас матері
7. Витрати корму на 1 кг приросту
8. Жива маса
9. Оплата корму
10. Довжина туші
№30
Зазначте ознаки, за якими встановлюють сумарний клас перевірюваних свиноматок:
1. Довжина тулубу
2. Власна скороспілість
3. Довжина тулубу після опоросу
4. Жива маса
5. Скороспілість
6. Витрати кормів на 1 кг приросту
7. Товщина шпику (прижиттєва після 1-го опоросу)
8. Довжина туші
9. Багатоплідність
10. Маса гнізда при відлученні№31
Зазначте ознаки, за якими встановлюють сумарний клас основних свиноматок:
1 . Власна скороспілість
2. Довжина тулубу після опоросу
3. Жива маса
4. Довжина тулубу
5. Багатоплідність
6. Товщина шпику (прижиттєве)
7. Товщина шпику у потомства
8. Середня маса потомства у
45-60 днів
9. Маса гнізда у 45-60 днів
10. Збереженість поросят 1-го опоросу
11. Великоплідність
12. Довжина туші потомства
13. Витрати кормів на 1 кг приросту потомства
14. Скороспілість потомства
15. Маса окорока
16. Площа м'язового "вічка"

№32
Зазначте ознаки, за якими встановлюють сумарний клас перевірюваних кнурів:

1 . Довжина тулубу
2. Скороспілість потомства
3. Довжина туші
4. Маса гнізда при відлученні
5. Власна скороспілість
6. Середня маса потомства у 45-60 днів
7.Товщина шпику (прижиттєве)
8. Витрати кормів на 1 кг приросту
9. Багатоплідність маток
10. Довжина туші потомства
11 . Жива маса (до 24 міс.)
12. Збереженість приплоду

№33
Зазначте ознаки, за якими встановлюють сумарний клас основних кнурів:

1 . Жива маса
2. Жива маса /до 24 міс./
3. Великоплідність поросят
4. Довжина тулуба/до 24 міс./
5. Довжина тулуба
6. Скороспілість потомства
7. Власна скороспілість
8. Збереженість приплоду
9. Довжина беконної половинки
10. Багатоплідність маток
11. Середня маса потомства у 45-60 днів
12. Маса окорока
13. Площа м'язового "вічка"
14. Товщина шпику /прижиттєве/
15. Товщина шпику потомства
16. Витрати кормів на 1 кг приросту
17. Довжина туші
18. Оплата корму приростами

№34
Укажіть обов 'язкові умови, за наявністю яких свиней оцінюють класом еліта-рекорд:
Чистокровні тварини, що мають високу продуктивність
Помісні тварини, що мають високу продуктивність
Племінні тварини, оцінені за якістю потомства
Племінні тварини, що мають високу продуктивність
Племінні тварини, оцінені за окремими ознаками класом еліта
Розділ 2 Селекційно-племінна робота у свинарстві
№35
Укажіть умови, що характерні для експериментальної селекції свиней:
Наявність контрольної групи свиней
Наявність контрольної і селекціонованої груп
Одночасна зміна поколінь
В селекціонованій групі позитивний селекційний диференціал
Ефект селекції визначають за календарний період
В контрольній групі позитивний селекційний диференціал
В селекціонованій групі нульовий селекційний диференціал
В контрольній групі нульовий селекційний диференціал
Ефект селекції визначають за поколіннями
Селекційний тиск 10-20 %
Селекційний тиск 30-50 %
Наявність селекціонованої групи
№36
Укажіть фактори, що визначають ефективність селекції свиней:
Технологічні умови вирощування молодняку
Точність оцінки спадкових якостей
Підбір тварин
Умови годівлі і утримання тварин
Успадковуваність ознак продуктивності
Інтервал між поколіннями
Технологічні умови використання тварин
Відбір тварин
Календарний період селекції
10. Мінливість ознак продуктивності
№37
Вкажіть фактори, що визначають ефективність селекції свиней:
Календарний період селекції
Технологічні умови використання тварин
Інтервал між поколіннями
Підбір тварин
Точність оцінки спадкових якостей
Відбір тварин
Технологічні умови вирощування молодняку
Умови годівлі і утримання тварин
Успадковуваність ознак продуктивності
10. Мінливість ознак продуктивності

№38
Укажіть рівень прояву ефекту селекції, гетерозису та інбредної депресії наведених груп ознак продуктивності свиней:

Група ознак
Рівень прояву


ефекту селекції
гетерозису
інбредної депресії

1 . Відтворної здатності
2. Відгодівельної
3. М'ясної продуктивності
А. Середній
Б. Низький В. Високий
I. Середній
II.Низький
III. Високий
а. Середній
б. Низький
в. Високий
№39

Вкажіть рівень прояву коефіцієнта успадковуванності, ефекту селекції та інбредної депресії наведених груп ознак продуктивності свиней:


Група ознак
Рівень прояву


коефіцієнта успадковування
ефекту селекції
інбредної депресії

1. М'ясної продуктивності
2. Відгодівельної здатності
3. Відтворної здатності
А. Низький
Б. Високий
В. Середній
I. Середній
II. Низький
III. Високий
а. Високий
б. Низький
в. Середній


№40
Вкажіть ознаки продуктивності свиней, що мають високий рівень успадковування:

1. Великоплідність маток
2. Багатоплідність
3. Довжина туші
4. Середньодобовий приріст
5. Маса окорока
6. Співвідношення м'ясо/жир
7. Вихід окорока
8. Витрати корму на 1 кг приросту
9. Молочність матки
10. Вихід м'яса


№41
Укажіть ознаки продуктивності свиней, що мають низький рівень успадковування:

1 . Середньодобовий приріст
2. Довжина туші
3. Тривалість поросності
4. Багатоплідність
5. Вихід м'яса
6. Витрати корму на 1 кг приросту
7. Молочність матки
8. Плодючість
9. Забійний вихід
10. Збереженість поросят№42

Укажіть бажані варіанти вікового підбору наведених вікових груп свиней:
Варіант вікового
підбору
Вікові групи свиней


кнурів
маток

1
2
3
А. Молоді /до 1,5 років/
Б. Повновікові /2-4 р./
В. Старі
а. Старі
б. Молоді / до 1,5 р./
в. Повновікові /2-4р./
№43
Зазначте для кожного із наведених термінів його визначення:

Термін
1. Однорідний підбір
2. Індивідуальний підбір
3. Груповий підбір
4. Неоднорідний підбір
Визначення
А. Підбір з врахуванням спорідненості між тваринами
Б. Підбір, коли до групи маток добирають одного, двох або трьох плідників однієї лінії
В. Підбір, коли до кожної матки добирають певного плідника
Г. Підбір маток і плідників, схожих за головними ознаками відбору
Д. Підбір маток і плідників, які відрізняються за головними ознаками відбору
Е. Підбір з врахуванням групової належності


№44
Зазначте ознаки і властивості, що характерні для свинини з вадою РSЕ:

Дія стресора перед забоєм тварини
Прискорений гліколіз
Зниження рН через 45 хв. від забою до 6,0
Обмежений гліколіз
Підвищення рН через 45 хв від забою
М'ясо темне, щільне і сухе
М'ясо світле, м'яке і водянисте
Зниження рН через 6-10 год до 6,3-6,9
Руйнування структури білка
10. В м'ясі розвивається небажана мікрофлора


№45

Зазначте ознаки і властивості, що характерні для свинини з вадою DFD:

М'ясо дозріває протягом І год.
Зниження рН через 45 хв. від забою до 6,0
М'ясо світле, м'яке, водянисте
В м'ясі розвивається небажана мікрофлора
Зниження рН через 6-10 год. до 6,3-6,9
М'ясо темне, щільне і сухе
Прискорений гліколіз
Дія стресора перед забоєм тварини
Обмежений гліколіз
Руйнування структури білка
Підвищення рН після забоюРозділ 3 Відтворення стада свиней
№46
Вкажіть умови утримання плідників різних груп:

Група плідників
Умови утримання
Спосіб утримання
Площа на 1 гол.,м2
Фронт годівлі, см
Висота станка, м

Основні кнури
Кнури-пробники
А. Груповий
В. Індивід
I. 2,5
II. 5,0

III.6,0
IY. 6,5
Y. 7,0

·. Не обмежено

·. 45


·. 55
а. 160
б. 150

в. 140
г . 130


№47
Зазначте для кожного із наведених режимів використання кнурів відповідну структуру їх раціонів у зимовий період:

Режим використання
кнурів
Структура раціонів, %


Концентрати
Корми тваринного походження
Трав’яне борошно
Соковиті корми

Помірний
Інтенсивний
А. 60-70
Б. 75-85
В. 70-80
I. До 3
II. 3-5
III. 8-10
а. До 5
б.5-10
в.7-12

·..До 5

·.5-10

·.10-15


№ 48
зазначте для кожного із наведених режимів режим використання кнурів відповідну структуру їх раціонів у літній період:
Режим
використання кнурів

Структура раціонів, %
Концентрати
Корми тваринного походження
Зелені і соковиті корми

1. Інтенсивний
2. Помірний
А. 75-80
Б. 60-70
В. 80-85
І.ДоЗ
II. 8-10
III. 3-5
а. До 7
6.7-10
в. 15-20


№ 49
Вкажіть орієнтовну норму використання кнурів залежно від режиму використання і віку:

Режим
використання кнурів
Кількість парувань за місяць у віці


до 1 року
2-3 роки
ст. 3 років

1. Помірний
2. Інтенсивний
А. Не використ.
Б. 1-6
В. 1-4
І. 1-10
II. 10-15
III. 11-20

а. 10-15
б. 1-12
в. 13-24


№ 50
Вкажіть оптимальні умови утримання свиноматок різних груп:

Група маток
Умови утримання


Спосіб утримання
Загальна площа станка на 1 гол. м 2
Фронт годівлі, см

І. Холості
2. Підсисні
А. Індивідуальний
Б. Груповий
I. 3,6-7,5
II. 1,9-2,0
III. 2,0-3,5
а. Не обм.
6.45
в. 55№ 51
Вкажіть оптимальні умови утримання свиноматок різних груп:

Група маток
Умови утримання


Спосіб утримання
Загальна площа станка на І гол.,
м2
Фронт годівлі, см

1 . Підсисні
2. Поросні
А. Груповий
Б. Індивідуальний
І. 1,9-2,0
II. 3,6-7,5
III. 2,0-3,5
а. Не обмеж.
6.55
в. 45№ 52

Зазначте оптимальні терміни охоти і осіменіння свиноматок:

Виявлення охоти
Кратність осіменіння
Термін осіменіння після виявлення охоти

1. Ранком
2. Увечері
3. Ранком і увечері
А. Однократно
Б. Двократно
а. Через 12 год
б. Через 12-24 год
в. Через 24 год


№ 53
Зазначте оптимальні терміни охоти і парування свиноматок:

Виявлення охоти
Кратність осіменіння
Термін парування після виявлення охоти

1. Ранком
2. Ранком і увечері
3. Увечері
А. Двократно
Б. Однократно
а. Через 24 год
б. Через 12 і 24 год
в. Через 12 год
№54
Зазначте для кожного із наведених способів штучного осіменіння свиней відповідні прилади і дози:
Спосіб осіменіння
Прилад
Доза, мл
а, млрозрідженої сперми
розріджувача

Фракційний Нефракрукційний
А. ПОС-5
Б. УЗК-5
І. 1 мл на 1 кг живої маси
II. 40-50
III. 50-60
IV. 1 мл на 1 кг живої маси, але не більше 150
а. Не вводять
б. 70-80
в. 80-90
г. 70-100


№ 55
Зазначте для кожного із наведених способів штучного осіменіння свиней відповідні прилади і дози:


Спосіб
осіменіння
Прилад
Доза, мл
І, млрозрідженої сперми
розріджувача

І. Нефракційний
2. Фракційний
А. УЗК-5
Б. Конструкції
ВІТ
І. 50-60
II. 40-50
І мл на 1 кг
живої маси
IV. І мл на 1 кг живої маси, але не більше 150
а. 70-80
б. 80-90
в. 70-100
г. Не вводять

№ 56
Вкажіть для кожної групи маток при фракційному осіменінні відповідні прилади і дози:

Група маток
Прилад
Доза , млрозрідженої сперми
розріджувача

1 Основні
2. Перевірювані
А. ПОС-5
Б. Констр.ВІТ
I.50
II. 1 мл на 1 кг живої маси
III. 40 IV. 60
а. 50 6.70
в. 100 г. 90
№57
Зазначте технологічні операції та їх послідовність у передпоросний період свиноматок:

Поросних маток розмістити в індивідуальних станках
Провести дегельмінтизацію поросних маток
Очистити і провести ремонт станків та обладнання
Провести дезінфекцію станків і обладнання
Навісити станкові картки обліку /ф. № 8-СВ/
6. Вимити маток теплою водою /влітку/ або протерти ганчіркою, змоченою креоліном /взимку/
Перед опоросом замінити підстилку
Обмити задню частину тіла матки розчином креоліну і насухо витерти

№58
Зазначте технологічні операції та їх послідовність під час і зразу ж після опоросу свиноматок:

Прибрати у станках послід
Напоїти маток теплою водою /краще відвійками/
Енергійно витерти тіло поросят рушником або мішковиною
Прочистити рот, ніс і вуха поросят від слизу
Обрізати пуповину /5-6 см від живота/
Новонароджених поросят розмістити у тепле лігво /ящик/
Продезінфікувати вим'я І соски І підпустити поросят
Змазати пуповину 10% - ним розчином йоду (). Замінити підстилку
10. У новонароджених поросят скусити щипцями клиновидні (чорні) зубиРозділ 4 Вирощування молодняку свиней
№59
Зазначте для кожної із наведених стадій онтогенезу відповідну характеристику:

Стадія онтогенезу:
1. Передплодова
2. Новонародження
3. Зародкова
Характеристика:
А. Починається з утворення зиготи і триває 22 доби. Інтенсивний ріст і початок диференціювання основних систем і органів
Б. 3 39 доби до народження. Інтенсивний ріст абсолютної маси, розвиток мозкових центрів, що визначають здатність до дихання, ссання, травлення, руху, теплопродукції
В. Триває з 23 до 38 діб і пов'язана з інтенсивним органогенезом і формуванням основних анатомічних особливостей органів
Г. Триває до відлучення поросят від свиноматки і в цей час молоко /і не тільки материнське/ є основним джерелом забезпечення потреби організму поросят у поживних речовинах
Д. Триває кілька днів - від народження до початку нормальної життєдіяльності. Відбуваються зміни характеру дихання, кровообігу і живлення, становлення терморегуляції, вироблення умовних рефлексів на зовнішні фактори

№60
Зазначте для кожної із наведених стадій онтогенезу відповідну характеристику:

Стадія онтогенезу: 1 . Плодова
2. Статевого дозрівання
3. Новонародження
Характеристика
А. Триває з 39 доби до народження. Інтенсивний ріст абсолютної маси, розвиток мозкових центрів, що визначають здатність до дихання, ссання, травлення, руху, теплопродукції
Б. Починається з утворення зиготи і триває 22 доби. Інтенсивний ріст і початок диференціювання основних систем і органів
В. Триває до відлучення поросят від свиноматки і в цей час молоко /і не тільки материнське/ є основним джерелом забезпечення погреби організму поросят в поживних речовинах
Г. Розпочинається з 4-місячного віку, молодняк дає значні абсолютні прирости. У тварин регулярно повторюються статеві цикли, розвиваються вторинні статеві ознаки
Д. Триває кілька днів - від народження до початку нормальної життєдіяльності. Відбуваються зміни характеру дихання, кровообігу і живлення, становлення терморегуляції, вироблення умовних рефлексів на зовнішні фактори


№61
Укажіть фактори, що зумовлюють недосконалість механізму терморегуляції новонароджених поросят:
Вікові особливості росту
Низька теплопродукція
Висока теплопровідність
Велика поверхня тіла на одиницю живої маси
Відсутній підшкірний жир
Низька жива маса при народженні

№62
Укажіть причини, які зумовлюють відсутність імунітету новонароджених
поросят:
1. Вікові особливості розвитку
Непроникність плаценти до молекул імуноглобулінів
Протеолітична дія ферментів

№63
Укажіть фактори, що зумовлюють явище піноцитозу у новонароджених поросят:
Вікові особливості росту
Наявність ферментів кишкового соку
Наявність інгібітору трипсину
Наявність ферментів шлункового соку
Наявність кранових клітин
Високий вміст білка у молозиві
№64
Укажіть причину, яка зумовлює аліментарну анемію поросят-сисунів:
1. Особливості росту
Дефіцит заліза в молоці свиноматки
Захворювання поросят-сисунів
Порушення обміну заліза в організмі
№65
Укажіть препарати, які застосовують внутрішньом'язово /ін'єкційно/ для профілактики аліментарної анемії поросят-сисунів:

Розчин залізного купоросу
Розчин феродексу
Розчин фероглюкіну
Розчин мідного купоросу
Розчин лактату заліза
Розчин суіферовіту
№66
Укажіть препарати, які застосовують з питною водою для профілактики аліментарної анемії поросят-сисунів:

1. Розчин фероглюкіну
Розчин броваферану-100
Розчин лактату заліза
Розчин мідного купоросу
Розчин урзоферану
Розчин мідного і залізного купоросів

№67
Укажіть оптимальні параметри температурного режиму вирощування поросят-сисунів:
1. Перша декада А. І8-20°С
Друга декада Б. 22°С
Третя декада В. 22-24°С
Перед відлученням Г. 24-26°С
Д. 26-30°С
Е. 32-34°С

№68
Укажіть оптимальні параметри вирощування поросят різних груп:

Група
Розмір групи, гол
Площа станка на 1 гол., м2
Перетравного протеїну на 1 корм, од., г

А. Поросята-сисуни
Б. Поросята після відлучення
1. Не обмеж. 2.30-40
3.20-30
4.10-15
І. 0,20-0,30
II. 0,35-0,40
III. 0,50-0,60
IV. Не обмеж.
а. 110
б. 120
в. 130
г. 140


№69
Укажіть оптимальні параметри вирощування поросят після відлучення:

Укажіть оптимальні параметри вирощування поросят різних груп:


Розмір групи, гол
Фронт годівлі, см
Температура повітря, °С
Вологість повітря, %

А. Не обмежено
Б. 10- 15
В. 20-30
1. До 20
2.20
3. 30
I.25
II. До 20 III. 20-25
а. 75-80
б. 65-70
в. 80-85№ 70
Укажіть оптимальні параметри вирощування ремонтного молодняку свиней:

Стать
Розмір групи, гол.
Фронт
годівлі, см
Перетравного протеїну на 1 корм, од., г
Середньодобовий приріст, г

I. Свинки
II. Кнурці
А. 30
Б. 20
В. 10
1.40 2.30
3.20
а. 110
б. 120
в. 130

·..550

·. 600

·. 650

Розділ 5 Відгодівля свиней
№71
Зазначте особливості статевого диморфізму відгодівельного молодняку свиней:
.

Стать тварин
| Рівень росту
Рівень осалювання

1. Свинки
II. Кабанчики
III. Кнурці
А. Помірний
Б. Інтенсивний
а. Помірний
б. Інтенсивний


№ 72
Укажіть оптимальні параметри м’ясної відгодівлі молодняку свиней

Розмір групи, гол.
Фронт
годівлі,
см
Перетравного протеїну на 1 корм. од. по періодах відгодівлі, г1-й період
2-й період

1. 15
II.25
III. 35
А. 30
Б. 40 В. 20
1. 105-110
2. 80-85
3.95-105
4. 85-95
а. 95-105
б. 85-95
в. 105-110
г. 80-85


№ 73
Укажіть оптимальні параметри утримання молодняку свиней на м’ясній відгодівлі:

Площа станка
на 1 гол., м2
Допустима концентрація шкідливих газів


Вуглекислоти, %
Аміаку, мг/м3
Сірководню, мг/м3

I.0,8
II. 1,0
III. 1,2
А. 0,1
Б. 0,2
В. 0,3
1.30
2. 20
3. 10
а. 10 6.20
в. 30№ 74
Укажіть оптимальні параметри беконної відгодівлі молодняку свиней:
Розмір групи, гол
Фронт
годівлі
Перетравного протеїну на 1 корм. од. по періодах годівлі, г

І 35
II.25
III. 15
А. 20
Б. 30
В. 40
1-й період
II-й період1. 120-130
2. 110-120
3. 100-110
а. 100-110
б. 110-120
в. 90-100

№ 75
Укажіть оптимальні параметри утримання молодняку свиней на беконній відгодівлі:
Площа станка
на на 1 гол., м2
Допустима концентрація шкідливих газів
стима концентрація шк


Вуглекислоти,%
Аміаку, мг/м"
Сірководню, мг/м

І. 1,2
II. 1,0
III. 0,8
А. 0,3
Б. 0.1
В. 0,2
1. 10
2.20
3.30
а. 30
б. 10
в. 20№ 76
Зазначте кормові засоби, що покращують якість свинини:
Макуха 7. Овес
Рибні відходи 8. Просо
Ячмінь 9. Кукурудза /більше 35% за
Горох поживністю/
Висівки 10. Вика
Молочні відвійки 11. Жирне рибне борошно
12. М'ясо-кісткове борошно


№77
Зазначте кормові засоби, що погіршують якість бекону:
1. Макуха 7. Просо
Ячмінь 8. Овес
Висівки 9. Зелені корми
4. Рибні відходи 10. М'ясо-кісткове борошно
5. Горох 11. Жирне рибне борошно
6. Молочні відвійки 12. Кукурудза /більше 35 % за
поживністю/
№78
Укажіть оптимальні параметри відгодівлі дорослих вибракуваних свиней:

Розмір групи, гол.
Фронт годівлі, см
Площа станка на 1 гол., см.
Перетравного протеїну на 1
корм. од

1. 10-15
II. 15-17 III.20-25
А.35
Б.45
В. 55
Г.25
1.0.8
2. 1.0
3. 1.2
4. 1.4
а. 70-80
б. 80-90
в. 90-100
г. 100-110


№79
Вкажіть показники наведених категорій вгодованості свиней:

Категорія
Показники


Вік, міс.
Жива маса, кг
Товщина шпику, см

1 Перша
2. Друга
3. Третя
4. Четверта 5. П'ята
А. До 8 міс.
Б. До 2 міс.
В. Не обмеж.
І. 20-60
II. 60-150
III. 80-105
IV. 4-8
V. Більше 150 VI. Не обмеж.
а. 1,5-4
6. 1,5-3,5
в. 4,1 і більше
г. Не менше 1Розділ 6 Потокова технологія виробництва свинини
№80
Укажіть принципи, на яких ґрунтується потокова технологія виробництва свинини:
Високий рівень механізації технологічного процесу
Роздільно-цехова організація праці
Спеціалізація будівель і обладнання за виробничим призначенням
Турова система відтворення
Потокова система відтворення
Ритмічність руху поголів'я
Високий рівень автоматизації технологічного процесу
Стандартизація продукції, що випускається
Низький рівень прохолосту маток
Високий рівень бракування маток.

№81
Приведіть у відповідність терміни та їх визначення:

Термін:
А. Буферна група
Б. Санітарний період
В. Потужність комплексу
Визначення терміну:
Поголів'я молодняку або свиноматок, що формують протягом кроку ритму
Загальне поголів'я свиней, відгодованих на комплексі за рік
Поголів'я холостих свиноматок, а також ремонтних свинок після вирощування у стані охоти, яке є постійно на комплексі
Час від початку до закінчення першого виробничого циклу
Поголів'я свиней різних груп, що нагромаджується і підтримується на стабільному рівні
Час необхідний для прибирання і дезінфекції станків.


№82
Приведіть у відповідність терміни та їх визначення:

Термін:
А. Крокова група
Б. Поголів'я свиней в обороті
В. Буферна група
Визначення терміну:
Поголів'я холостих свиноматок, а також ремонтних свинок після вирощування у стані охоти, яке є постійно на комплексі Загальне поголів'я свиней, відгодованих на комплексі протягом року Поголів'я свиней різних груп, що нагромаджується і підтримується на стабільному рівні. Час, протягом якого формують технологічну групу свиней Кількість днів, протягом яких крокова група займає секцію станків Поголів'я свиней, що формують протягом одного кроку ритму
№83
Укажіть послідовність розрахунку показників поголів'я свинарського комплексу:

1. Визначають розмір окремих крокових груп свиней
Визначають постійне поголів'я свиней в обороті
Визначають вихідні дані технологічного процесу
Визначають (встановлюють) потужність комплексу
Визначають загальні показники поголів'я свиней
Визначають розмір буферної групи свиноматок
Визначають період входження комплексу в повний потік
№84
Зазначте показники, від величини яких залежить кількість свиноматок на комплексі:
Процент бракування свиноматок
Крок ритму
Репродуктивний період свиноматок
Тривалість санітарного періоду
Коефіцієнт заплідненості свиноматок
Вихід ділових поросят на опорос
Розмір крокової групи
Коефіцієнт збереженості поросят після відлучення
Розмір буферної групи
№85
Зазначте показники, від величини яких залежить розмір крокової групи свиноматок, відібраних для осіменіння в стані охоти:
Тривалість кроку ритму
Загальна кількість свиноматок
Тривалість санітарного періоду
Процент бракування свиноматок
Тривалість репродуктивного періоду свиноматок
Тривалість періоду поросності

№86
Зазначте показники, від величини яких залежить розмір буферної /резервної/ групи свиноматок /свинок/:
Процент бракування свиноматок
Тривалість статевого циклу
Тривалість репродуктивного періоду свиноматок
Розмір крокової групи свиноматок, відібраних для осіменіння
Тривалість періоду поросності
Крок ритму
Тривалість санітарного періоду
№87
Зазначте показники, від величини яких залежить постійне поголів'я сниноматок різних виробничих груп на комплексі:
Процент бракування свиноматок
Тривалість статевого циклу
Розмір буферної групи свиноматок
Розмір крокової групи свиноматок
Тривалість складових репродуктивного періоду свиноматок
Тривалість репродуктивного періоду свиноматок
Тривалість кроку ритму


№88
Зазначте показники, від величини яких залежить постійне поголів'я молоді свиней на вирощуванні і відгодівлі:
1. Санітарний період
Інтенсивність вирощування і відгодівлі молодняку
Розмір відповідної крокової групи
Розмір буферної групи
Тривалість кроку ритму
Процент бракування свиноматок№89
Приведіть у відповідність визначення різних систем утримання свиней:
Система утримання: А. Одностадійна
Б. Двостадійна
В. Тристадійна
Визначення:
1. Поросят після відлучення залишають до 3-місячного віку у переобладнаних маточних станках, а потім переводять у цех відгодівлі
2. Поросят після відлучення переводять в цех для вирощування /до 3-4 міс. віку/, а потім - у цех відгодівлі
3. Поросят після відлучення залишають для вирощування і відгодівлі у переобладнаних маточних станках


№ 90
Укажіть оптимальні параметри технологічного процесу для свиноматок різних груп:

Група свиноматок
Спосіб утримання
Фронт годівлі
Температура повітря взимку, °С
Вид комбікорму

І. Умовнопоросні


II. Поросні
III. Підсисні
А. Груповий
Б. Індивід
1. Не обмеж.


2.35
3.47
а. 18

6.22

·.Повнораціонний

·.Концентратний


№ 91
Укажіть оптимальні параметри технологічного процесу вирощування поросят:

Група поросят
Фронт годівлі, см
Температура повітря, °С
Форма комбікорму

І. Поросята після відлучення
II. Поросята, що відстали в рості
А. 10
Б. 15
В. 20
1.20
2.22 3.24
а. Волога сумішка
б. Гранульований

в. Гранульований + регенероване молоко

13PAGE 15


13PAGE 146315


13PAGE 15


13PAGE 1484151. дільниця холостих і поросних свиноматок

Дільниця підсисних свиноматок і поросят
0 – 4 міс


Дільниця відгодівлі молодняка

2. Дільниця холостих і поросних свиноматок

Дільниця підсисних свиноматок і поросят
0 – 2 міс


Дільниця дорощував
ння
2 – 4 місяці

Дільниця відгодівлі

1. дільниця холостих і поросних свиноматок


Дільниця підсисних свиноматок і поросят 0 – 4 міс

Дільниця дорощування підсвинків

2. Дільниця холостих і поросних свиноматок

Дільниця підсисних свиноматок і вирощування та відгодівлі молодняка

3. Дільниця холостих і поросних свиноматок

Дільниця підсисних свиноматок і поросят 0 – 2 міс

Дільниця відгодівлі свинейRoot Entry

Приложенные файлы

  • doc 26659534
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий