Титульний лист курсового 2013

Н-6.01

Українська державна академія залізничного транспорту
Кафедра «Залізничні станції та вузли»

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ


з дисципліни «Залізничні станції та вузли»

на тему: Проект нової вузлової дільничної станції
Студента (ки) _____ курсу ______ групи
напряму підготовки 6.070101
«Транспортні технології»_________
_______________________________
(прізвище та ініціали)
Керівник _______________________________
_______________________________
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала: __________________
Кількість балів: ____ Оцінка ECTS: _____

Члени комісії
___________ _______________
(підпис) (ініціали та прізвище)
___________ _______________
(підпис) (ініціали та прізвище)Харків – 2012 рік
Форма № Н-6.01

Українська державна академія залізничного транспорту
Кафедра «Залізничні станції та вузли»

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ


з дисципліни «Проектний аналіз»

на тему: Проект нового залізничного вузлаСтудента (ки) _____ курсу ______ групи
(спеціальності 7.07010102 «Організація
перевезень та управління на транспорті
(залізничний транспорт)»)
_______________________________
(прізвище та ініціали)
Керівник _______________________________
_______________________________
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала: __________________
Кількість балів: ____ Оцінка ECTS: _____

Члени комісії
___________ _______________
(підпис) (ініціали та прізвище)
___________ _______________
(підпис) (ініціали та прізвище)


Харків – 2012 рікЗаголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 26631294
    Размер файла: 37 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий