Типова форма

Типова форма № П-2
ЗАТВЕРДЖЕНО
______НВО «Сатурн»_______ Наказ Мінстату України
(підприємство, організація) 27.10.95 № 277
Ідентифікаційний Код за УКУД
код за ЄДРПОУ
Номер
документа
Стать
(ч/ж)
Табельний
номер
Алфавіт


ж
13721
БОСОБОВА КАРТКА № _13227_
І ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1. Прізвище Бойко
ім’я Світлана
по батькові Василівна
2. Рік народження 1970 місяць 04 число 09_
3. Місце народження м. Київ

4. Освіта
а) вища
(вища, н-вища, сер. спец., н-сер.)
б)__КДУ ім. Т.Г. Шевченка, 1993____
(назва і дата закінчення вищого або
прирівняно до нього закладу освіти)
в)
(назва і дата закінчення професійно-технічного
(професійного) училища)
г) Вид навчання: (денне, вечірнє, заочне)
денне
(зазначити потрібне)
5. Спеціальність з дипломом (свідоцтвом)
Філолог
6. Кваліфікація за дипломом
_Викладач української мови та літератури__
(які закінчили вищий навчальний заклад освіти)

Диплом ДК №415 від «14» червня 1993р.
Дата заповнення картки «12» _Вересня_ 19_99р.
ІІ ВІДОМОСТІ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК
Група обліку
Категорія обліку
Склад
Військове звання
Технікум, училище, коледж, інститут, консерваторія, академія, університет.

ІІІ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ
ІV ВІДПУСТКИ

Дата
Назва структурного підрозділу
Назва професії, посади
Розряд. оклад
Підстава
Підпис власника труд. книжки
Вид відпустки
За який період
Дата


Початку відпустки
Закінчення відпустки
Підстава

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12.09.99
Друк.цех
коректор

Нак. 271-ВК
Від 12.09.99

(підпис)
чергова
12.08.99-12.08.2000
12.08.2000
10.09.2000
Заява, показ

13.09.2000
Звільнилася за власним
Нак. 121-ВК
Від 11.09.2000
(підпис)


Бажанням. СТ. 38 КЗпП України

Додаткові відомості _25.04.2000 закінчила курси підвищення кваліфікації при________________________________
_____________________НВО «Книга» (м. Київ)._________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Дата й причина звільнення _13.09.2000. Звільнення за власним бажанням (ст. 38 КЗпП України)_________________
___________________________________________________________________________________________________
Трудову книжку отримав «14» вересня 2000 р.
________(підпис С.В. Бойко)________
(підпис власника труд. книжки)


Типова форма № П-3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінстату України
(підприємство, організація) 09.10.95 № 253
Ідентифікаційний Код за УКУД
код за ЄДРПОУ
Номер особової справи

АЛФАВІТНА КАРТКА
Прізвище
ім’я, по батькові
Цех (відділ)
дільниця
Посада, яку обіймає
працівник
Дата
прийняття
Номер
наказу
Табельний
номер

Зворот

Цех (відділ)
дільниця
Посада, яку обіймає
працівник
Дата
прийняття
Номер
наказу
Табельний
номерЦех (відділ)
дільниця
Посада, яку обіймає
працівник
Дата
прийняття
Номер
наказу
Табельний
номер

ОСОБОВИЙ ЛИСТОК
З ОБЛІКУ КАДРІВМісце для фотокартки

1. Прізвище ____________________________________________
Ім’я_______ по батькові ____________________________
2. Стать _________ 3. Рік, число і міс. народження ___________


4. Місце народження ____________________________________________________
(село, місто, район, область)
5. Освіта _______________________________________________________________

Назва закладу освіти, його місцезнаходження
Факультет або відділення
Рік вступу
Рік закінчення або вибуття
Якщо не закінчили, то з якого курсу вибули
Яку спеціальність одержали по закінченні закладу освіти, вказати номер диплома або посвідчення

6.Якими іноземними мовами володієте й якою мірою____________________________
________________________________________________________________________________________________________
(читаєте й перекладаєте зі словником, читаєте й можете розмовляти, володієте вольно)
7. Науковий ступінь, учене звання ____________________________________________
8. Які маєте наукові праці та винаходи ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Виконувала роботу з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих і середніх спеціальних закладах освіти, військову службу, участь у партизанських загонах і роботу за сумісництвом)
Заповнюючи цей пункт, установи, організації та підприємства слід іменувати так, як вони називалися свого часу, дані про військову службу записувати із зазначенням посади.

Місяць і рік
Посада із зазначенням установи, організації, підприємства, а також міністерства (відомства)
Місцезнаходження установи, організації, підприємства

вступу
закінчення
10 Які маєте державні нагороди ______________________________________________
(зазначити вид і дату одержання)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Відношення до військового обов’язку та військове звання _____________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Склад __________________________________ Рід військ _________________________
координати, адміністративний, технічний та ін.)
12. Родинний стан на момент заповнення особового листа ________________________
(перелічити
членів сім’ї із зазначенням дати народження)
13. Домашня адреса ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
«___» _______________р.
(дата заповнення)
Працівник, який заповнює особистий листок, повинен про всі наступні зміни повідомляти за місцем роботи для внесення відповідних даних до його особової справи.
13 EMBED Equation.3 1415


0301002

23415875

7. Загальний стаж роботи ___з 14.07.93__
8. Безперервний стаж роботи _з 14.07.93__
9. Останнє місце роботи, посада _Київська_
__СЗШ № 183, вчитель__________________
10. Дата і причина звільнення _27.08.99
за власним бажанням

11. Родинний стан Заміжня
Чоловік – Бойко Василь
(перелічити членів сім’ї із зазначенням
дати народження)
_Миколайович, 1965р.н.
_Син – Бойко Олег Васильович, 1992р.н.____
12. Паспорт серія __АМ__ № __539610
Ким виданий _Голосіївським РУГУ
МВС України в м. Києві
Дата видачі _____12 червня 1997р.
13. Домашня адреса __вул. Панаса Мирного
__12, кв. 14, м. Київ, 02121
14. Телефон 225 17 03
Особистий підпис _(підпис С.В. Бойко)_

Військово-облікова спеціальність №__

Придатність до військової служби
Назва райвіськомату за місцем проживання


Перебуває на спец обліку №

0301002


(особистий підпис)

Приложенные файлы

  • doc 26621476
    Размер файла: 120 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий