пед тест


5 – 6 сыныптағы оқушылардың үлгерімі және тәртіптері төмендейді D) Осы жастағы оқушылардың даму ерекшеліктеріне ықпал ететін, жаңа талаптар, оқу жағдайларының өзгеруіне оқушы іштей дайын емес.
C) Тәрбиелеушінің жеке басында деген сыйластық ақыл-ой қажеттілігімен үйлесімділігі.
D) Жалпы педагогика, педагогика тарихы, этнопедагогика.
E) Ойын.
А.С.Макаренко «Перспективалық сызықтар жүйесі» деп аталатын педагогикалық принципті негіздеді, оның мағынасы неден құрылады:ұжымдық-тәрбиелік жұмыстарды жүйелі ұйымдастырп отыруы қажет.
А.С.Макаренко балалар ұжымын дамытуға қатысты келесі перспективаларды бөліп көрсетті: жақын, орта, алыс
А.С.Макаренконың педагогикалық жүйесіндегі негізгі проблема:B) Ұжым
Ағымдық бақылау, аралық бақылау, қортынды бақылау: Бақылау формалары
Ағымдық бақылау, аралық бақылау, қорытынды бақылау:D) Бақылау түрлері..
Адам өміріндегі қай кезең орта мектеп кезеңі деп аталады:C) 10-15 жас.
Адамгершілік мазмұнды нақты фактілер мен оқиғаларды жарқын, эмоционалды баяндау: этикалық әңгіме
Адамгершілік тәрбиесі – бұл: моралдік қасиеттер, адамгершілік мінез сипаттары, жүйе – тұрыс дағдылары мен әдеттерін қалыптастыру процессі
Адамгершілік тәрбиесі-бұл: Жалпы адами құндылықтарды игеру
Адамгершілік тәрбиесі-бұл:моральдық сапаларды, мінездің адамгершілік белгілерін мінез-құлықтың дағдылары мен әдеттерін қалыптастыру.
Адамгершілік тәрбиесінің мақсаты:жалпы адамзаттық құндылықтарға негізделген тұтас адамгершілік тұлғаны қалыптастыру.
Адамгершілік, ақыл-ой, еңбек және дене тәрбиелері:A) Тәрбие бағыттары.
Адамға рухани, моральдық және материалдық қанағаттанушылық беретін тәрбие факторы, бұл еңбек
Адамдардың үлкен тобының жеке адамның әлеуметтеніуне тигізетін әсері қай факторға тән?E) Мезофактор
Адамзат тарихындағы педагогикалық идеялар мен мектептердің қалыптасуын зерттейтін педагогиканың саласы:педагогика тарихы.
Адамның дамуы: физиологиялық, психологиялық және әлеуметтік сипаттамаларының дамуын білдіреді
Адамның даралық ерекшеліктеріне не жатады? E) Сезудің, қабылдаудың, ойлаудың, есте сақтаудың ерекшелігі, қызығушылықтардың, қабілеттіліктердің, тұлға мінезінің ерекшелігі
Адамның қабілеттіліктерін дамыту және жетістіктерге қол жеткізу үшін қажетті және міндетті жағдай:E) Іс-әрекет
Азаматтық тәрбиенің өзегі: Патриоттық және интернационалистік
Айқындаушы (констатациялық) эксперименттің мақсаты: Зерттеу пәнінің бастапқы жағдайын анықтау
Акселерация - ...C) Балалық және жасөспірімдік жастағы балалардың дене және психикалық жағынан жылдам дамуы.
Акселеряция-бұл:балалық және жасөспірімдік шақта тұлғаның дене және психологиялық дамуының жеделдетуі.
Аксиология ұғымына анықтама беріңіз:құбылыстың мәдени-әлеуметтік мағынасын ашатын құндылық.
Ақыл-ой тәрбиесінің міндеті: оқушылардың танымдық белсенділігін, интеллектуалдық қабілетін дамыту.
Алға қарай жүру», «өзгеріс» мағынасы болып табылатын ұғым:A) Үрдіс
Арнайы педагогиканың (дефектологияның) салалары:A) Тифло, сурдо, олигофренопедагогика, логопедия
Арнаулы педагогика? дефектология
Ата – аналар жиналысы жылына неше рет шақырылады тоқсан сайын
Ата-анадан балаға тұқым қуалау жолымен беріледі:D) Қабілеттер дамуының негізі — нышандар.
Ата-анадан балға тұқым қуалаушылық арқылы беріледі:нышан, адамның жеке қабілетін дамытудың қызметі.
Ата-аналар бірлестіктерінің негізгі міндеті:A) Оқушыларға тәрбиелік әсер етудің ұйымдастырылған түрі
Ата-аналар комитеті: Белсенді, ықыласты ата-аналардан құрылады
Ата-аналар комитетін сайлайды B) Ата-аналар жиналысы.
Ата-аналар комитетін сайлайды:.B) Сынып ата-аналары..
Ата-аналар кітабының » авторы: А.С.Макаренко.
Ауызша тексеру, жазбаша тексеру, практикалық жұмыстар:С) Бақылау әдістері.
Ауызша, көрнекілік және практикалық әдістері деп жіктеу негізі (белгісі):A) Білім түпнұсқасы.
Әдетке дағдыландыруға ықпал етуші әдістер: D) Жаттығу.
Әлемге деген философиялық, әлеуметтік-саяси, адамгершілк және саяси білімдер, көзқарастар, сенімдер жұйесі:B) Ғылыми дүниетаным
Әлеуметтік орта: адамның айналасы (қоғамдық, рухани, материалдық) тіршілік ету жағдайы, іс-әрекеті, қалыптасуы.
Әлеуметтік орта:E) Адамның қоршаған ортасы (қоғамдық, материалдық, рухани), тіршілік ету, іс-әрекеті, қалыптасу жағдайы.
Әр елдердің білім беру жүйелерінің қызметтерін және дамуын зерттейтін педагогика ғылымы саласы:C) Салыстырмалы педагогика
Әр сабақта оқушылардың оқу материалдарын игеруін жүйелі түрде бақылау:C) Ағымдық бақылау.
Әр түрлі деңгейдегі басқару субъектілерінің оның барлық звеноларымен (министрліктен оқу-тәрбие мекемелеріне дейін) жүйелі, жоспарлы және мақсатты бағытталған өзара әрекеттесуіA) Білім беруді басқару
Әрбір оқушыға өзінің субъективтік позициясын қалыптастыруға мүмкіндік туғызатын, білім беру диалогы негізінде ұйымдастырылған оқушылардың бірлескен іс-әрекет түріB) Танымдық ұжымдық іс-әрекет
Бағдарламалап оқыту мақсаты: автоматтандырылған қарама-қарсы байланыстарды қамтамассыз ету
Бағдарламалап оқытудың шешетін басты міндеті:A) Оқушылардың дербестігін дамыту, олардың танымдық іс-әрекетін басқару
Бағдарламалы оқытудың мәні:E) Жиі кері байланыстық оқытуды дараландыру
Базалық кәсіби басқару білімімен айқындалған, басқарудың жаңа типімен сипатталатын ұғымC) Менеджмент
Бақылау әдісі - E) Жазбаша бақылау
Бақылау әдісі: жазбаша бақылау
Бақылау:A) Зерттеу объектісін қабылдауды арнайы ұйымдастыру.
Бақылаудың түрлері:D) Алдын-ала бақылау, күнделікті бақылау, қорытынды бақылау
Бала психолгиясын білудің мұғалім үшін маңызыдылығы неде: жеке бастың интелектуалдық мүмкіндігін анықтау үшін
Балаға тұқым қуалаушылық бойынша ата-анасынан беріледі:D) Адамның даралық қабілеттері үшін негіз болатын нышандары.
Балалар ұжымының дамуындағы перспективалар: C) Жақын, орташа, алыс.
Балаларды қорғаудағы халықаралық құжат:C) БҰҰ-ның балалар құқығы туралы конвенциясы..
Баланың үйіне барған кезде сынып жетекшісі нені жасамауы керек:E) оқушыға арыз айту
Барлық ағзаның қайта құрылуы жүретін кезең:C) 10-15 жас
Басқару әдістерінің негізгі топтары: психологиялық-педагогикалық әдістер.
Басқарудағы педагогикалық ақпарат түрлері:бастапқы, оперативті, тактикалық.
Бастауыш мектеп оқушыларының дене дамуының ерекшеліктері:C) Бұлшықет жүйесінің қарқынды дамуы, ми қабыршағының тез дамуы
Бастауыш мектеп оқушысына бір нәрсеге өзінің қарым-қатынасын неғұрлым айқындауда әсер етеді: C) Мұғалім пікірі.
Бастауыш сыныптағы оқушы зейіні: Еріксіз..
Бастауыш сыныптағы оқушы зейіні:A) Шашыраңқы
Баяндау әдісіндегі әңгіме түрлері:Әңгімелеп жеткізу.Әңгімелеп айту.
Белгілі бір қасиеттерді қалыптастыру мақсатымен тәрбиелеушінің сеніміне, санасына, мінезқұлқына ықпал ету амалдары: тәрбие әдісі
Белгілі бір профиль бойынша оқу пәндерін тереңдете оқытуға бағытталған жалпы білім беретін оқу орны:D) Лицей.
Берілген білімдер негізінде практикалық және теориялық іс-әрекетті орындауға дайындығы:. Е) Іскерлік.
Бес балдық баға мынандай жағдайда қойылады:B) Бағдарлама бойынша материалдаң барлық бөлігін меңгереді
Болмыстағы және өмірдегі сұлулық пен әдемілікті дұрыс қабылдау
Бүкіл сыныппен жұмыс істей отырып, әрбір оқушыны есте ұста»
Біліктілік пен дағдыны қалыптастыру мақсатындағы оқу әрекетін бірнеше рет орындау Жаттығу
Білім беру – бұл:Білім,білік,дағдыларды меңгеру үдерісі.
Білім беру жүйесінің құрылымы:бастауыш мектеп, негізгі мектеп, жалпы білім беретін орта мектеп.
Білім беру мазмұнын анықтау сұраққажауап береді? нені оқыту
Білім беру мазмұнын анықтауға әсерін тигізетін факторлар:B) Қоғамның және тұлғаның қажеттіліктері.
Білім беру мазмұнын анықтаудың дидактикалық материализм теориясы бойынша білім беру мақсаты:C) Оқушыларға әртүрлі ғылымдардан неғұрлым көп білім беру
Білім беру мазмұнының компоненттері:A) Білім, іскерлік, дағды
Білім беру мекемесінің іс-әрекетін, құрылымын анықтайтын ережелер жиынтығы:
Білім беру»: қоғам мүшелерінің адамгершілік және т.б. қасиеттерін дамыту
Білім берудегі ҚР мемлекеттік саясатының принциптеріне жатпайтындар:Ерлер мен әйелдердің бөлек оқытылуы.
Білім берудің мазмұны мен әдістерін зерттеуді мақсат еткен педагогика ғылымының саласы:E) мектептану
білім берудің мазмұны мен әдістерін зерттеуді мақсат еткен педагогика ғылымының саласы,мектептану
Білім берудің мазмұнын анықтайтын құжаттар: Оқу жоспарлары,оқу бағдарламалары, сабақ жоспарлары
Білім берудің мемлкеттік стандарты:білім берудің дәстүрлі принциптері мен құндылықтарының орындалуына қойылатын талаптар.
Білім көзі бойынша жіктелген оқыту әдістері:C) Сөздік, көрнекілік және практикалық
Білім мазмұнын анықтайтын құжаттар:ҚР білім берудің мемлкеттік стандарты, оқу жоспарлары, оқу бағдарламалары, «жаңа буын» оқулықтары.Грек тілінен аударғанда «педагогика »термині? Баланы жетектеу
Білімдерді меңгеру мақсатымен іске асатын оқушылар іс-әрекеті: В) Оқу
Білімді, іскерлікті және дағдыны меңгеру беріктілігі ұстанымы:A) Оқыту мазмұнын ұзақ уақыт есте сақтауды талап етеді
Біртұтас педагогикалық процесті жүзеге асыру технологиясының өзіедік ерекшеліктері: Мұғалім мен оқушы әрекеттерінің мәнін алдын-ала анықтай отырып, тұлғаның іс-әрекет барысында қайта өзгеруі
Бірінші кезекте балаларда логикалық ойлау, талдау, синтездеу қабілеттерін дамыту қажеттілігін қарастырған білім теориясы:E) Формалдық білім беру
Валидтілік, беріктілік, объективтілік:D) Тест нәтижелерін өңдеуге қойылатын талаптар
Гипотеза (болжам):.C) Тексеруді қажет ететін болжам.
Ғылымдағы білімнің мазмұны анықталады: Адам, техника, қоғам, табиғат туралы білімдер негізі ретінде.
Ғылыми білімдер жүйесі, көзқарастар, сенімдер және адам идеалы – бұл: Дүниетаным компоненттері
Ғылыми білімдер, көзқарастар, сенімдер және адам мұраты (идеалы) жүйесі:B) Дүниетаным компоненттері
Ғылыми негіздегі педагогикалық процестің даму стратегиясы басқарудың коллегиялық органы мектептің педагогикалық кеңесі
Ғылыми педагогиканың негізін қалаушы: E) Я.А.Коменский.
Ғылыми таным процесі сипатталады: субъективті жаңа білімді игерумен
Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері: байқау, әңгіме, эксперимент, сауалнама жүргізу.
Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістерінің бірі: педагогикалық эксперимент
Ғылыми-педагогикалық зерттеудің әдістері: Бақылау, әңгіме, эксперимент, сауалнама.
Дальтон-план: Оқытуды ұйымдастырудың жекеленген формасы.
Даму - … C) Әртүрлі факторлар ықпалы барысында жүретін адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер.
Даму- бұл: адам ағзасының сандық және сапалық өзгерістері
Дамудың екінші сатысындағы ұжымға сипаттама: B) Белсенділер тобы қалыптасқан.
Даралық – бұл:A) Индивидтің жеке басы мен психологиясының өзіндік ерекшелігі, оның қайталанбауы темперамент түрінде, эмоционалдық пен интеллектуалдық сферадағы мінез-құлқында, қажеттілігі мен ќаблеттілігінде байќалады.
Даралық дегеніміз не?C) Адамды басқа адамдардан ерекшелейтін интеллектуалдық, жігерлік, моральдық және басқа да касиеттер мен сапалардың жиынтығы
Дәстүрлі емес сабақ түрлері:Тұлғаның кәсіби қалыптасу проблемасын қарастырады.
Демократияландыру және ізгілендіру, жүйелілік және тұтастық, коллегиялық, басқарудағы жекелік: басқару принциптері
Дене тәрбиесі құралдары:жарыстар, жаттығулар.
Дене тәрбиесі міндеттері:дене бітімен қалыптастыру
Дене тәрбиесінің мақсаты: D) Денешынықтыру мәдениеті.
Денне шынықтыру жаттығулары:гимнастика, дене шынықтыру,спорт ойындары.
Денсаулығында мүмкіншілігі шектеулі балаларды оқыту мен тәрбиелеудің ерекшеліктерін зерттейтін педагогика саласы:C) Арнайы педагогика
Дидактика «Жалпыға бірдей өнер, барлығын бірдей ұйретеді»,-деп түсіндірген:Я.А.Коменский
Дидактика категориясы: Оқыту процесі.
Дидактика категориясы:A) Оқыту процесі.
Дидактика: Педагогиканың оқыту мен білім беруді зерттейтін бөлімі
Дидактика:B) Білім беру теориясын жасайтын жалпы педагогика бөлімі.
Дидактика:D) Оқытудың жалпы теориясы
Дидактика:Оқытудың жалпы теориясы
Дидактика» терминін алғаш рет енгізген:E) В.Ратке
Дидактикадағы оқыту әдістері мына сұрақка жауап береді:E) қалай оқыту
Дидактикадағы факторлық талдау міндеттері:E) Оқыту факторларын бөліп көрсету, анықтау, зерттеу және олардың арасындағы иерархиялық тәуелділікті белгілеу
дидактикалық ережесіне қатысты принцип: E) Балалардың жеке ерекшеліктерін ескеру
Дидактикалық принцип пен оқыту ережесі арасында қандай байланыс бар?A) Дидактикалық принцип талаптар мен ережелерде нақтыланады
дидактикалық принцип:C) Бірізділік және жүйелілік.
Дидактикалық принципке жатпайды:ұжымда тәрбиелеу.
Дидактикалық принципке жатпайды? Ұжымда тәрбиелеу
Дидактикалық принциптер жүйесі:Оқытудың мазмұнын, ұйымдастыру түрлерін, әдістерін айқындайтын қағидалар жүйесі.
Дидактикалық принциптер:Теория мен тәжірибенің байланыстылы, оқыта отырып тәрбиелеу.
Дидактикалық принциптерге жатпайды:B) Үздіксіздік.
Дидактикалық тапсырмаларды шешуді ұйымдастыруда байланысты оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасы: оқыту әдістері
Дидактикалық тест: оқу матриалдарын игеру деңгейін анықтайтын стандарттандырылған тапсырамалар жиынтығы
Дидактикалық тест:C) Оқу материалдарын игеру деңгейін анықтайтын стандарттандырылған тапсырмалар жиынтығы
Дидактиканың ең толық анықтамасы:D) Білім беру мен оқыту теорисын құрастыратын педагогика саласы
Дидактиканың зерттеу пәні: сабақ беру (мұғалім іс-әрекеті) және оқудың (оқушы іс-әрекеті)
Дидактиканың нысаны-Бұл:оқыту процесі.
Дискуссия:E) Оқыту әдісі
Дүниеге көзқарастың негізгі компоненттерін ата: A) Білім, сендіру, көзқарасы, идеалдары.
Дүниетаным – … :B) Адамның өзіндік сана формасы.
Дүниетаным дегеніміз-бұл: дүниеге нақты-тарихи маңызы бар көзқарастың, табиғат пен қоғам дамуының заңдылықтарына негізделген сенімдердің органикалық бірлігі, тұтастығы.
Дүниетаным мәні бұл: B) Адам санасының ерекше түрі, оның қоршаған ортаға көзқарасы және осы әлемдегі өзінің орны.
Дүниетаным:D) адам санасының ерекше айрықша формасы
Дүниетанымдық, мұраттық, нормалық негізде қалыптасқан тұлға мінез-құлқының принципі:E) Өмірлік позиция
Е) Жарғы (Устав).
Екрке
Еліктеуге негізделген тәрбие әдістері. D) Жағымды үлгі.
Еліктеуге негізделген тәрбие әдісі: он үлгі - инеге
Еңбек тәрбиесінің міндеттерін таңдап алыңыз: A) Еңбекке психологиялық жағынан даярлау, еңбек туралы білім, іскерлік, дағдымен қаруландыру, ақыл-ой және дене еңбегі мәдениетін бойына сіңіру.
Ертеде қалыптастырылған дағдыларды қайталау мен бекітуле қолданылып дидактикалық жаттығу турі: Еркін жаттығу
Ертеден келе жатқан, мәні өзгермеген, тәрбиенің идеал-мақсаты: тұлғаны жан-жақты және үйлесімді дамыту
Жазалау дегеніміз: өтініштер,
Жазалау: ынталандыру әдісі
Жазбаша бақылау әдісі: оқушының шығарма жазуы
Жалпы педагогиканың дәстүрлі білімдері: B) Жалпы негізі, дидактика, тәрбие теориясы, мектептану.
Жана педагогикалық білімдерді қалыптастыру процесі, танымдық, іс - әрекет түрі: ғылыми педагогикалық зерттеу
Жаңа білімдерді меңгерту үшін қолдануға болатын материалдық және идеалдық объектілер:D) Оқыту құралдары
Жаңа материалды өткен материалмен байланыстыруды талап ететін дидактикалық принцип: бірізділік
Жарыс дегеніміз: іс-әрекет пен мінез – құлықты ынталаныдру әдісі
Жас ерекшелік - B) Өмірдің белгілі кезеңінде анатомия-физиологиялық және психикалық сапасы мен қасиетін анықтайтын сипаттамасы
Жас кезеңдері-бұл:жас ерекшеліктерін білу.
Жас өспірім ұрпақтарды өмірге дайындаудағы алдын-ала болжайтын нәтиже: A) Тәрбие мақсат
Жаттығу, лабораториялық жұмыс, практикалық жұмыс:D) Практикалық әдістер.
Жаттығу, лабораториялық жұмыс, практикалық жұмыс:Практикалық әдістер..
Жеке адамның дамуы Ішкі және сыртқы басқарылатын, басқарылмайтын факторлардың ықпалымен жеке адамның жетілу процесі
Жеке бағыттылық тәрбие – бұл: A) Жеке тұлғаны қалыптастыруды мақсатқа бағытталған және ұйымдастырылған үрдіс.
Жеке тұлға - … :B) Адамның қоғамдық мәні.
Жеке тұлға санасын қалыптастыру әдістері: B) Әңгіме, түсіндіру, лекция, этикалық әңгіме, сендіру, пікір-талас, үлгі.
Жеке тұлға тек іс-әрекет болса ғана дамиды » деген қорытындының авторы: С.Л.Рубинштейн.
Жеке тұлғаға ғылыми көзқарас мүмкіндік береді: C) Айналадағы шындық құбылысты дұрыс қабылдауға және түсінуге.
Жеке тұлғаны қалыптастыру” ұғымы: D) Бұл – адамның әлеуметтік болмыс ретіндегі қалыптасу үрдісі барлық психологиялық, әлеуметтік, экологиялық факторларды қосқанда ықпал ету процесі.
Жеке тұлғаның дамуына ықпал ететін басты факторлар:C) Орта, тәрбие, тұқымқуалаушылық.
Жеке тұлғаның қалыптасуы:C) Барлық экологиялық, әлеуметтік, психологиялық т.б. факторлардың ықпалымен адамның «әлеуметтік жан ретінде қалыптасуы.
Жеке тұлғаның объективті қоғамдық қарым-қатынасқа бейімделуі қалай аталады: D) Әлеуметтену.
Жеке тұлғаның объективті қоғамдық қатынасқа бейімделуі - бұл:D)Әлеуметтену.
Жеңілден қиынға», «белгіліден белгісізге», «қарапайымнан күрделіге»
жетекшілік етуден тұратын тұтас педагогикалық үрдістің бөлігі.E) Оқыту.
жиынтығы:A) Сабақ құрылымы.
Жобалау әдісі-бұл:мұғалімнің әрекетінен гөрі оқушының белгілі бір сапа қалыптастыруға бағытталған әрекеті маңызды.
Жоғары сынып оқушысының басқа нәрсеге қатынасын анықтауда ең алдымен әсер етеді:D) Өз пікірі.
Жоспар: жұмыстың орындалу мен бірізділігі алдын ала жобаланып көрсетілген іс-шаралардың жүйесі
Жүйелік және бірізділік принципі: оқыту процесін және оның мазмұнын бір тәртіппен құратыруды талап етеді
Жіктеу: мұғалімнің профессиграммасы
Жіктеу:B) Арнайы белгілері арқылы құрастырылған жүйе
Зерттелетін объект туралы нақты деректер алу үшін қолданылатын педагогикалық құбылыстарды мақсатты түрде қабылдау: Бақылау әдісі.
Зерттеудің тарихи-педагогикалық әдістері. Мұрағат материалдарын зерттеу және талдау, ескі қолжазбаларды талдау.
Зерттеушілерге сауалнамалық жауап алу әдісі не береді белгілі бір деректер қабілетін байқауға көмектеседі
идеалдық объектілер:D) Оқыту құралдары
Индивид дегеніміз не?E) Адамға тән қасиеттері бар тірі ағза
Индивид» ұғымын латын сөзінен аударғанда қандай мағына береді жекелік
коллегиялық, басқарудағы жекелік:A) Басқару принциптері
Көп қайталау негізінде жоғары деңгейде жетілген, қажетті әрекеттерді орнауда байқалатын практикалық іс-әрекет компоненті ретінде анықталатын ұғым: дағды
Көрнекілік оқыту әдістері:C) Демонстрация, иллюстрация
Көрнекілікті оқыту үрдісінде кеңінен пайдалану нәтижесінде (Ф.Бэкон, Дж.Локк) пайда болды:E) Түсіндірмелі-иллюстративті оқыту
Көру, есту,сөйлеу мүшелерінде және ақыл-ойында табиғи кемістігі бар баларады оқыту мен тәрбиелеу мәселелерін зерттейтін педагогиканың саласы:дефектология.
Кіріспе әңгіме жаңалық ашу барысында қолданылады
қабілетін қалыптастыру:A) Эстетикалық тәрбиесі.
Қадір-қасиет: өзіне деген қатынас
Қазақ тілінде оқытудың психологиялық негіздеріне мән берген тұлға:D) Жүсіпбек Аймауытов
Қазақ тіліндегі алғашқы «Педагогика» оқулығының авторы:C) М.Жұмабаев
Қазақ хрестоматиясы» авторы? Ы.Алтынсарин
Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламыс қандай мерзімдерге арналған:E) 2005-2010 ж.ж
Қазақстан Республикасындағы білім берудің мемелекеттік саясаты принциптеріне жатпайды: Ерлер мен әйелдерді жеке оқыту
Қазақстанда педагогика ғылымының негізін қалаушы:C) Ы.Алтынсарин.
Қазақстанда педагогика оқулығының тұңғыш авторы? М.Жұмабаев
Қазақтарға орыс тілін үйренудің бастауыш құралы» еңбегінің авторы:Ы.Алтынсарин.
Қазіргі замандағы педагогиканың қызметтері – A) Ғылыми-теориялық, практикалық, болжам жасаушылық.
Қазіргі кездегі отбасы тәрбиесінің принциптері негізделеді:A) гуманистік педагогикаға
Қазіргі отбасы дағдарысының сипатталуы: некеге тұрумен және оны бұзудағы еркіндікпен
Қазіргі отбасы дағдарысының сипатталуы:C) әлеуметтік құрылымның жедел өзгеруімен және отбасылардың жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайларға баяу бейімделуімен
Қазіргі отбасы дағдарысының сипатталуы:әлеуметтік құрылымның жедел өзгеруімен және отбасылардың жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайларға баяу бейімделуімен
Қазіргі отбасы тәрбиесі мына принциптерге негізделеді: B) Гуманистік педагогика.
Қазіргі пед.жас кезеңдері бойынша бастауыш мектеп жасындағы балалар:7-12 жас.
Қай жас аралығына жыныстық дамудың аяқталуы мен сана-сезімнің өсуі тән?C)Жоғары мектеп жасы
Қайта тәрбиелеу дегеніміз не: C) Жеке тұлғаның жағымсыз қасиеттерін жою және оны жағымды қасиеттермен ауыстыру.
қалыптастыруға бағытталған тәрбие әдісі:D) Пікір-талас.
Қалыптастырушы эксперимент бағытталады: Зерттеу пәнін өзгертуге.
Қандай бақылау принципі оқыту нәтижесін анықтау мұғалім тұлғасынан тәуелсізболуын талап етеді? Объективтілік
Қандай принцип негізінде оқыту әдістері ауызша, көрнекілік және практикалық деп бөлінеді?D) Танымның көзіне байланысты
қарай ережесімен анықталатын принцип:B) Түсініктілік
Қараңғы қазақ көгіне, өрмелеп шығып күн болам» деп армандаған ағартушы: С.Торайғыров
Қарым-қатынас - … :A) Қоршаған әлеммен адамдар арасындағы қалыптасқан байланыс.
Қатаң тіркелген заңдылық ретінде анықталатын ұғым:D) Заң
қатысты ұғым:E) Педагогикалық үрдіс сипаттамалары
Қиын оқушылардың пайда болуына себеп болатын негізгі фактор: денсаулығының негізгі формадан ауытқуы
Қойылған мақсатқа жетуге бағытталған, тәрбиеленушілерді алдын-ала белгіленген күйге жеткізіп, қасиеттері мен белгілерін түрлендіру мүмкіндігін беретін, дамып отыратын тәрбиеші мен тәрбиеленушінің өзара әсерлесуі ретінде анықталатын ұғым: B) Педагогикалық үрдіс
Қорыту және пысықтау сабақтарының міндеті: Мұғалімнің сұрақтарды белгілеп, оқу материалдарын қайталау.
ҚР білім беру жүйесінің міндеттері жүзеге асырылады:оқыту процесінде.
ҚР-ғы 12-жылдық білім беруге көшу қарастырады:A) үш деңгейді
ҚР-дың білім беру саласындағы мемлекеттік саясат принциптеріне жатпайды:E)Білім беруді басқарудың авторитарлық сипатта болуы
Л.В.Занков тұжырымдамасы бойынша оқыту жүйесінің негізін келесі принциптер құрайды (дұрыс емес жауапты тап):B) Ең мықты балаларды дамытуға бағытталған мақсатты және жүйелі жұмысы
Логопедия зерттейді:C) Тіл ақаулықтары бар балалармен жұмыс ерекшеліктерін
М.Ю. Красовицкийдің зерттеулерінде көрсетілген оқушы ұжымының тәрбиелік ролі: қоғамдық пікір арқылы жүзеге асады
Мадақтау – … : E) Тәрбиеленушіге жағымды тәртіпті ынталандыру мақсатындағы ықпал ету тәсілі.
Материалдық және идеалдық деп жіктелетіндер:B) Оқыту құралдары
Мәні проблеманы ашық түрде бірлесе талқылау болатын, сенімді
Мектеп басқарудағы коллегиялық принципі: мектепті демократияландыру
Мектеп кеңесі:D) Коллегиалдық басқару органы
Мектеп құжаттарын тексеру, бақылау, ауызша және бақылау жұмыстары, анкета алу, озық педагогикалық тәжірибені зерттеу: мектепшілік бақылау әдістері
Мектеп оқушылардың дүниеге көзқарасын қалыптастырады: B) Ғылыми.
Мектеп пен отбасы әрекеттестігінің негізгі бағыттары:A) Ата-аналармен ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыс, ата-аналардың педагогикалық сауаттылығын дамыту, ата-аналармен баланың үлгерімі мен тәрбиесін жақсарту үшін жүйелі жеке дара жұмыстарын жүргізу
Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыру формасына жатпайды: мектеп кеңесі
Мектепте негізгі тәрбие қызметін кім атқарады: A) Сынып жетекшісі
Мектепте негізгі тәрбиелік функция жүктеледі:D) Сынып жетекшісіне.
Мектепте оқыту процесін ұйымдастырудың негізгі түрі:
Мектептегі басқару жүйесінің деңгейлері: мектеп директоры, мектеп директорының орынбасары, мұғалімдер, оқушылар
Мектептегі басқару жүйесінің деңгейлері:D) Мектеп директоры, мектеп директорының орынбасары, мұғалімдер, оқушылар.
Мектептегі бес балдық шкалалық жүйе:D) Рангтік
Мектептегі білім беру мазмұнын анықтайтын құжаттар: оқулықтар, оқу жоспары, оқу бағдарламалары
Мектептегі білім берудің мазмұны:C) Мектепте оқыту үшін таңдап алынған, барлық жағынан дамытудың негізін қамтитын, оқушының бейімділігін, қабілеттілігін, қызығушылығын қанағаттандыратын, олардың ойлауын қалыптастыратын және еңбек әрекетіне дайындайтын білімдер жүйесі
Мектептегі тұтас педагогикалық процесті басқару дегеніміз:B) Педагог-оқушы» жүйесіндегі іс-әрекетті іске асыру мен ұйымдастыру
Мектептен және сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырушының міндетіне жатпайды: сабақ кестесін жасау
Мектепті басқару мен ондағы жұмысты ұйымдастыруды және халықтық
Мектепті басқарудағы коллегиялық принципі: Мектепті демократияландыру.
Мектепті бес баллдық шкалалы жүйе: рангтік
Мектептің әдістемелік жұмыстың ұйымдастыру формасы: әдістемелік күн
Мектептің бүкіл жұмысының ұйымдастырылуы мен оқу-тәрбие жұмысының сапасы кімге байланысты?A) Директорға
Мектептің жылдық жоспарын бекітеді, мектеп жұмысының қортындысын шығарады: педагогикалық кеңес
Мектептің жылдық жоспарын бекітеді, мектептің жұмысының қорытындысын шығарады:D) Педагогикалық кеңес
Мектептің оқу ісінің иеңгерушісінің міндетіне жатпайды:оқу процесін қаржыландыру
Мектептің оқу ісінің меңгерушісінің міндетіне жатпайды:E) Оқу процесін қаржыландыру
Мектептің оқу ісінің сапалы орындалуын қадағалау және сабақ кестесін жасауға міндетті директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
Мектептің оқу-тәрбие жұмысының жылдық жоспары қашан құрастырылады және кіммен бекітіледі?D) Оқу жылының соңында, педагогикалық кеңеспен бекітіледі
Мектептің педагогикалық ұжымының жоғары ұйымы - C) Педагогикалық кеңес
Мектепішілік басқару» дегеніміз не?A) Мектепішілік басқару дегеніміз біртұтас педагогикалық процеске қатысушылардың оптималды нәтижеге жетуге бағытталған мақсатты, саналы өзара әрекеттесуі
Мемлекеттік білім беру стандарты:C) Мектеп бітірушілердің жалпы білімділігіне қойылатын талаптардың міндетті деңгейі анықталған құжат
Мемлекеттің белгілі бір жалпы принциптер негізінде құрылған, бір-бірімен байланысты оқыту-тәрбие мекемелерінің жиынтығы:A) Білім беру жүйесі.
Мемлекеттің жалпы принциптер негізінде құрылған, бір-бірімен байланысты оқу-тәрбие мекемелерінің жиынтығы:білім беру жүйесі.
Меңгеру мақсатында ақыл-ой немесе практикалық әрекеттерді көп рет қайталау:A) Жаттығу
Меңгеру процесінің негізгі кезеңдері:E) Қабылдау, ұғыну, есте сақтау, қолдану
Модульдік оқытудың ерекшеліктері: оқу мағлұматы тұтастай емес, бөліктерге бөлініп берілетіндігі
Монолог әдісіне жататындар:түсіндіру.
Мұғалім әрекетінің объектісі не болып табылады?B) Педагогикалық процесс
Мұғалім басты тұлға үшін оған қойылатын талаптар педагогтық әдеп және ұстаздық шеберлік
Мұғалім дердің теориялық және практикалық дайындықтарынвң бірлігін қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс формасы: проблемалық семинар және практикум
Мұғалім күнделікті сабақ жоспарын құрастырады: тақырыптық жоспарға сәйкес.
Мұғалім сабақта бірнеше оқушыға зейінін бөледі, бұл уақытта басқалары
Мұғалімге қойылатын талаптар:педагогтық әдеп және ұстаздық шеберлік
Мұғалімдерге ең тамаша міндет жүктелеген, Күн астында одан жоғары тұраған ешнәрсе жоқ» деп жазған Коменский Я.А
Мұғалімдерді аттестациялаудағы мақсат қандай?E) Олардың кәсіби шеберлігінің деңгейін анықтау
Мұғалімдердің әдістемелік деңгейін көтеру:C) Әдістемелік кеңестің функциясы
Мұғалімдердің теориялық және практикалық дайындықтарының бірлігін қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс формасы:A) Проблемалық семианр және практикум
Мұғалімдердің теориялық және практикалық дайындықтарының бірлігін қамтамассыз ету етуге бағытталған әдістемелік жұмыс формасы: проблемалық семинар және практикум
Мұғалімнің ауызша баяндау әдісі: лекция, әңгімелесу, әңгіме, түсіндіру.
Мұғалімнің диагностикалық қызметі: тәрбие жұмысының әдістерін, түрін, мақсатын анықтауды меңгеру.
Мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаттары: Білімділігі, біліктілігі, тұлғалық қасиеттері
Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің объектісі: сабақтар мен тәрбиелік шараларды ұйымдастыру.
Мұғалімнің негізгі функциясы:A) Белгілі бір оқу материалын игеру барысындағы оқушының оқу іс-әрекетін басқару
Мұғалімнің оқытушылық әрекеті мен оқушының танымдық әрекетіне
Мұғалімнің проблеманы қоюы және өзінің оны шешудің жолдарын көрсетуі:A) Проблемалық мазмұндау.
Мұғалімнің проблеманы қоюы және өзінің оны шешудің жолдарын көрсетуі:Проблемалық мазмұндау.
Мұғалімнің сабаққа дайындығындағы өзара байланысты кезендер саны: С) 2 кезең
Мінез – құлық мен іс-әрекетті ынталандыру әдістері жарыс, жазалау, мадақтау, марапаттау, тәрбиелік жағдайлар жасау, жеке мысал
Мінез – құлықты және іс - әрекетті ынталандыру әдісі: жазалау
Мінез-құлық нормалары мен ережелеріне сәйкес тәрбиеленушінің әртүрлі іс-әрекеттерін ұйымдастыру арқылы тәрбиелеу әдісі: Тәрбиелік жағдайлар туғызу
Мінез-құлықты және іс-әрекетті ынталандыру әдісі:B) Жазалау.
Нақты тәрбие процестерін ұйымдастыру варианты:B) Тәрбие формалары.
Негізгі педагогикалық категориялар:D) Білім беру, оқыту, тәрбие.
Негізгі педагогикалық категориялар:D) Білім беру, оқыту, тәрбие.
Объективті шындықты тану жолдары, тәсілдері ретінде анықталатын ұғым:D) Зерттеу әдістері
Объектіні көру арқылы қабылдайтын дидактикалық принцип: оқытудың көрнекілігі.
Оқу бағдарламалары қай принцип бойынша құрылады : шоғырланушылық және бірізділік
Оқу бағдарламасы:әрбір оқу пәні бойынша меңгеруге тиісті білімнің, шеберлік пен дағдылардың мазмұны мен көлемін айқындайтын құжат.
Оқу бағдарламасы-бұл: әр пән бойынша білімнің мазмұны және көлемі,нақты тақырыптар мен курстың сұрақтарын, оқуға бөлінген сағат санын анықтайтын құжат
Оқу бағдарламасында көрсетіледі:белгілі тақырыптарды оқуға байланысты сағат саны, оқу пәндерінің мазмұны мен білім көлемі.
Оқу дискуссиясының ерекшелігі:B) Жаңа білімді игеріп, өздерінің пікірін бекітіп, өз көзқарасын дәлелдей Алуда
Оқу жоспары: Пән бойынша оқу материалдарының мазмұнын тақырыптарды оқуға кететін сағат санын, оқу жылының басталуымен аяқталуын және демалыс ұзақтығын айқындайтын құжат.
Оқу жоспары:D) Оқу пәндерінің толық тізімін анықтайтын, пәндерді әрбір оқу жылына әр пән бойынша сағат санын бөлетін құжат
Оқу жоспары-Бұл: оқу пәндерінің құрамын әрбір сынып және пән бойынша апталық сағат санын анықтайтын мемлекеттік құжат.
Оқу жүктемесі- бұл: Оқушылардың апталық оқу жүктемелерін анықтайтын құжат
Оқу жылына және оқу пәндеріне қарай білім мазмұнын бөліп тастау оқу – жоспары
Оқу жылының аяғында барлық бағдарламалық материал өткеннен кейін мына сабақ түрлері өткізіледі:D) Қайталау, өткен материалдарды жүйелеу сабақтары
Оқу мекемесінің бағытына орай білім берудің вариативтілігін қамтамасыз етуге бағытталған оқу пәндерін тереңдете оқытатын жалпы білім беретін оқу орны:C)Гимназия
Оқу пәндерінің тізімін, олардың оқу жылына, аптаға бөлетін жылыдқ сағат санын анықтайтын құжат:оқу жоспары.
Оқу пәндерінің тізімін, олардың оқу жылына, аптаға, жылдық сағат санын анықтайтын құжат; оқу жоспары
Оқу процесіндегі мұғалімдік әрекет? Жаңа білімдер жөнінде хабар береді, оқу материалын түсіндіреді, оқуды және бекітуді ұйымдастырады.
Оқу процесіндегі оқушының әрекеті:оқу материалын меңгеруді ұйымдастырады.
Оқудың мазмұнын анықтауда ескеріледі:дидактикалық талаптармен және қай жаста, қандай көлемде, қандай пәндер меңгеріледі.
Оқудың мотивтері-бұл:белсенді оқу-әрекетіне оқушының іштей оянуы,оқу іс-әрекетін, оқу мазмұнын нәтижелі тану.
Оқу-танымдық іс-әрекеттердің бірізділігі: есте сақтау, ой елегінен өткізу, қабылдау.
Оқу-тәрбие жұмысында жас ерекшеліктерін ескеруді алғаш рет ұсынған: Коменский Я.А.
Оқу-тәрбие жұмысында жас ерекшеліктерін ескеруді алғаш рет ұсынған:B) Я.А.Коменский
Оқу-тәрбие процесін жетілдіру мәселелерімен айналысатын тұрақты жұмыс істейтін орган:B) Педагогикалық кеңес.
Оқу-тәрбие процесін жетілдіру мәселелерімен айналысатын тұрақты жұмыс істейтін орган: Педагогикалық кеңес.
Оқушалардың тәртібін, мінез құлқын бағалау және көтермелеу мадақтау
Оқушы ұжымы дамуының екінші сатысын сипаттайды: С) Ұжым қызметіне әсер ететін және басқаратын белсенділер шығады.
Оқушылар ұжымының перспективтік ұмтылушылықтарын ұйымдастыру:D) Ұжымның алдына практикалық мақсат қою
Оқушыларға даралық тұрғыдан келу неге негізделеді?D) Оқушы тұлғасының ерекшеліктерін және өмір сүру жағдайларын терең білу негізінде оқушының дамуын басқаруға
Оқушыларды ғылымның даму деңгейіне сәйкес объективті ғылыми фактілер, теориялар және заңдармен таныстыруды талап ететін оқыту
Оқушылардың білім, білік дағдыларын бақылаудың түрлері:күнделікті, мезгілді, қорытынды.
Оқушылардың ғылыми көзқарасының жоғары деңгейде қалыптасуына мүмкіндік береді: догматикалық оқыту.
Оқушылардың даму ерекшеліктерін, оқу мүмкіндітерін ескеруді талап ететін оқыту принципті: шамаға лайықтық
Оқушылардың жаңа материалдарды игеруінде қиындықты реттеуші принцип: түсініктілік
Оқушылардың жаңа материалды игеруінде қиындықты реттеуші принцип:B)түсініктілік
Оқушылардың жетістіктерін талдау мына мақсатта жүзеге асырылады: оқушылардың әрекетін тиянақтау және оқу процесін басқару үшін
Оқушылардың жетістіктерін талдау, олардың әрекеттерін есепке алу және бағалау қандай мақсатпен жүргізіледі?B) Оқушылардың әрекетін коррекциялау және оқыту процесін басқару мақсатымен
Оқушылардың қабілеттері, қызығушылықтары және дарындылығы тәуелді:B) Мақсаттылық тұрғыдан іске асырылатын және ұйымдастырылатын оқу-тәрбие процесінен
Оқушылардың қабілеттері, қызығушылықтары және дарындылығы тәуелді: мақсаттылық тұрғыдан іскеасырылатын, және ұйымдастырылатын оқу-тәрбие үрдісінде.
Оқушылардың қабілеттерін, қызыушылықтарын және дарындылығының тәуелділігі:мақсаттылық тұрғыда іске асырылатын және ұйымдастырылатын оқу-тәрбие процесінде
Оқушылардың мінез құлық және іс-әрекетін ынталандыру әдістері: C) Мадақтау.
Оқушылардың мінез-құлық және іс-әрекетін ынталандыру әдістері тобына жатады: E) Мадақтау.
Оқушылардың өзіндік оқу жұмыстары:.E) Педагогтың көмегінсіз орындалатын оқушы іс-әрекеті.
Оқушылардың сезім мүшелеріне ықпал ететін және дүниені тануды жеңілдететін сенсомоторлық стимул болып табылатын нәрсе ретінде қызмет етеді:E) Көрнекі құралдар.
Оқушылардың танымдық іс - әрекетін белсендіретін дискуссия: оқыту әдісі
Оқушылардың тәрбиелеу деңгейін зерттеу әдісіне жатпайды: E) Тәрбие теориясы.
Оқушылардың тәрбиелік бірлестігі (тобы): Сынып ұжымы
Оқушылардың тәртібін, мінез құлқын бағалау және ынталандыру әдісі: мадақтау
Оқушылардың шығармаларын, творчестволық, практикалық жұмыстарын және т.б. зерттеушінің талдауы: Іс-әрекет өнімдерін зерттеу
Оқушылармен сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі түрлерін көрсетіңіз: C) Тақырыптық кештер, байқаулар, олимпиадалар, КВН (КТК).
Оқушының білімін жүйелеу мақсатында жаңа тақырыпты, тарауды өтуге орай кезеңмен жүргізілетін бақылау:B) Тақырыптық
Оқушының дүниетанымы, мінезі және өмірлік өзін-өзі анықтауы қалыптасу кезеңі: Жоғары мектеп жасы
Оқушының оқудағы жетістігінің шынайы көрсеткіші: ) Оқу-танымдық іскерліктерді меңгеру
Оқушының оқудағы жетістігінің шынайы көрсеткіші:B) Оқу-танымдық іскерліктерді меңгеру
Оқыту әдістері : ауызша, көрнекілік, практикалық әдістер
Оқыту әдістері:сөздік, көрнекілік, практикалық әдістер.
Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар:
Оқыту әдісі дилактикада қандай сұраққа жауап береді: қалай оқыту
Оқыту әдісі: Оқушылардың білім, біліктілік, дағдыны меңгеру тәсілдері.
Оқыту барысында өмірден мысал келтіру, оқушыларды өндіріспен таныстыруды қандай оқыту принципі талап етеді:.C) Теория мен практиканың байланысы..
Оқыту- бұл:Танымдық мақсатына жетудегі педагогтар мен білім алушылардың іс-әрекеті.
Оқыту мазмұнына қатысы жоқ талаптар:E) Педагогтар мен оқушылар ата-аналары жас ерекшеліктерін ескеру
Оқыту мақсатын іске асыруды, оқушылардың білімдерді қабылдауын, қорытуын және практикада қолдануын қамтамасыз етуге бағытталған мұғалім іс-әрекеті:D) Сабақ беру.
Оқыту нәтижелерін есепке алу мен бағалаудың негізгі функциялары: ынталандырушы, дамытушы, оқытушы, бақылаушы, тәрбиелік
Оқыту принципі:C) дидактикалық процесті ұйымдастырудағы және өткізудегі нормативті талаптар, жетекші идеялар
Оқыту принципі:C) Көрнекілік
Оқыту принципі:C) Оқыту процесін ұйымдастыруға қойылатын талаптар..
Оқыту принципі»- бұл: Дидактикалық процесті ұйымдастыру мен өткізудегі нормативті талаптар, жетекші идеялар.
Оқыту принципі»- бұл:дидактикалық заңдылықтар.
Оқыту принципі»-бұл: дидактикалық процесті ұйымдастыру мен өткізудегі нормативті талаптар, жетекші идеялар.
Оқыту процессінде іске асырылатын функциялар: оқушыларға білім беру, оларды тәрбиелеу, дамыту
Оқыту процессінің негізінде адамның білім, біліктілік дағдыны меңгеру жылдамдығы мен санасының жеке көрсеткіші қабілеттілік
Оқыту процесін бақылау функциясының рөлі: Ынталандыру.
Оқыту процесін ұйымдастырудың формасы:A) Сабақ
Оқыту процесінде іске асырылатын функциялар: Оқушыларға білім бер, оларды тәрбиелеу, дамыту
Оқыту процесіндегі негізгі жүйе құраушы компонент:C) Оқыту формасы
Оқыту процесінің әдіснамалық негізі:A) Таным теориясы.
Оқыту процесінің бір жағы сабақ беру, ал екінші жағы – бұл:E) Оқу
Оқыту процесінің компоненттері: оқыту мақсаты, міндеттері, мазмұны, формалары, әдістері және нәтижелері
Оқыту процесінің қозғаушы күштері: білімдерді, іскерліктерді, дағдыларды игеру қажеттілігін оқушылардың түсінуі
Оқыту процесінің қозғаушы күштері:E) Оқу тапсырмалары мен оқушылардың білім деңгейі арасындағы қарама-қайшылықтар.
Оқыту процесінің қозғаушы күштері:оқыту процесінің қарама-қайшылықтары.
Оқыту процесінің қозғаушы күші: Оқыту процесінің қарама-қайшылығы
Оқыту процесінің құрылымдық компонентіне жатпайды:E) Оқыту зандылықтары.
Оқыту:B) Оқыту мақсатын іске асыруға арналған педагогтің реттелген іс-әрекеті.
Оқыту:E) Мұғалім мен оқушының өзара әрекеттері
Оқыту:Оқыту мақсатын іске асыруға арналған педагогтің реттелген іс-әрекеті.
Оқыту» дегеніміз- оқушы мен мұғалімнің мақсаты түрде білім, біліқк және дағдыны меңгеруге бағытталған өзара әрекет жасау процесі
Оқыту-бұл:мұғалім мен оқушының өзара бірлескен іс-әрекеті.
Оқытудағы саналылық және белсенділік:C) Дидактикалық принцип..
Оқытудағы саналылық пен белсенділік принципі сипатталады:C) оқыту процесінде оқушылардың белсенді қатысуымен оқу материалын меңгерумен
Оқытуды дараландыру: оқушылардың дара ерекшеліктерін ескере отырып оқу процесін уйымдастыру
Оқытуды жекелендіру:E) Оқушылардың жеке ерекшелігін есепке ала отырып оқыту процесін ұйымдастыру.
Оқытуды ұйымдастыру формалары бір-бірінен мынадай түсініктер арқылы ерекшеленеді:A) Оқушылардың құрамымен, сабақты өткізу орны және уақытымен, мұғалім мен оқушылардың іс-әрекетінің сипатымен, бұл әрекеттті мұғаім тарапынан басқарумен.
Оқытуды ұйымдастырудың формасына жатпайды:E) Бақылау
Оқытудың әдісі: D) түсіндіру
Оқытудың Белл – Ланкастер жүйесі: өзара бірлесіп оқыту
Оқытудың қосымша түрін пайдаланудың қажеттлігі олар сыныптық - сабақтық жүйені толықтырады
Оқытудың мазмұны - A) Оқыту процесінде оқушылардың меңгеретін білім, іскерлік, дағдыларының жиынтығы
Оқытудың мазмұны:оқыту процесінде оқушылардың меңгеретін білім, білік, дағдылары жиынтығы
Оқытудың мазмұнын, әдістерін, ұйымдастыру формаларын ғылыми нақтылайтын педагогикалық теория дидактика
Оқытудың мақсатына жетуді қамтамасыз ететін элементтер жиынтығы:B) Дидактикалық жүйе
Оқытудың нәтижесін тексерудің мәні:D) Оқушылардың белгілі бір бағдарлама, пән бойынша білім беру стандартына сай білімді меңгеру деңгейін анықтау
Оқытудың сынып-сабақтық жүйесін тұжырымдаған:A) Я.А.Коменский
Оқытудың түрі: жеке оқыту
Онтогенез дегеніміз не?C) Адамның дара даму процесі
Орта ғасыр мектептерінде қолданылған оқытудың түрі: жеке-топтық
Орта ғасырларда кең тараған танымдық іс-әрекеттің ұжымдық ұйымдастырудың алғашқы түрі:B) Догматикалық оқыту
Орта дегеніміз не: A) Қоғамдық қатынастардың жүйесі.
Отбасы – бұл: некеге негізделеген қандас туыстар тобы
Отбасы тәрбиесі, діни (конфессионалдық) тәрбие, мектеп тәрбиесі, мектептен тыс тәрбие. Тәрбие түрлері қандай белгіге байланысты топтастырылған;A) Институционалдық белгі бойынша.
Отбасында баланы тәрбиелеу жүйесі сипатталады.C) баланың тұлғасын қалыптастыру үшін жасалынған жағдайлармен, ата-аналардың мінез-құлқы және өзіндік стилімен
Отбасындағы тәрбиелеу әдістері:E) Үлгі көрсету, әңгімелесу, әртүрлі істерде қолдау көрсету
Отбасындағы тәрбиелік міндеттерді шешуде қайсысы тиімді емес?D) материалдық марапаттау
Отбасының басты функциясы: Тәрбие
Отбасының басты фунциясына не жатады:тәрбиелеу
Отбасының қызметіне жатпайды?Кәсіби білім беру
өз бетімен жұмыс жасайды. Бұл оқыту формасын:.E) Жекелендірілген-топтық.
Өздігінен білім жетілдіру - бұл:Өзін-өзі дамытуға бағытталған ұрпақтартәжірибесін меңгерудегі ұйымдастыру жүйесі
өзіндігінен білім алу дегеніміз: өзіндігінен іздену арқылы дүниетанымды кеңейту
Өзіндік адамгершілік сапаларды қалыптастырудағы жеке тұлғаның саналы іс-әрекеті. B) Өзін-өзі тәрбиелеу.
Өзіне жасалған қысқа, нақ нұсқау:B) Өзіне бұйрық беру
Өзін-өзі басқару белсендіреді: A) Өзінің жеке басының қойылған мақсатпен, идеалмен, сеніммен сәйкес өзгертуге бағытталған, адам қызметі түсінгендігі.
Өзін-өзі тәрбиелеу процесінің кезеңдері Мақсатты анықтау, белгіленген жұмысты орындау, жұмыс қорытындыларын жинақтау
Өзін-өзі тәрбиелеу? Адамның өзінің жеке тұлғасы, алдына қойған мақсаттарға,идеал, сенімдерге сйкес өзгертуіне бағытталған саналы іс-әрекеті.
Өзін-өзі тәрбиелеуге қажеттілік артатын:
Өзін-өзі тәрбиелеудің негізгі әдістері болып: A) Өзін-өзі талдау, өзіне-өзі баға беру, өзін-өзі тексеру, өзін-өзі реттеу, өзін-өзі талқылау.
Өмір сүру және іс-әрекет барысында тұлғаның биологиялық және рухани өсуі:C) Қалыптасу.
Өмір сүрудің белгілі бір кезеңіне тән анатомиялық-физиологиялық және психикалық қасиеттер ретінде анықталатын ұғым:C) Жас ерекшеліктері
Параллелді ықпал ету принципінің мәні: Тәрбиешінің тәрбиеленушілерге ұжым мүшелері, белсенділері арқылы ықпал етуі
Параллелді ықпал ету" принципінің мәні: Тәрбиешінің тәрбиеленушілерге ұжым мүшелері, белсенділері арқылы ықпал етуі.
Пәндер бойынша оқу бағдарламасы нені басшылыққа ала отырып жасалады: оқу жоспары негізінде
Педагог қызметіндегі негізгі функция: басқарушы функциясы
Педагог қызметіндегі негізгі функция:.B) Басқарушы функция.
Педагог пен тәрбиелеушілердің арнайы ұйымдастырылған мақсатты өзара қимылдары: педагогикалық процесс
Педагог тұлғасына қойылатын талап:E) білікті маман
Педагог іс-әрекетінің объектісі: Педагогикалық процесс
Педагогика – бұл … туралы ғылым:B) Тәрбие, білім беру, оқыту.
Педагогика – бұл:адам тәрбиесі туралы ғылым.
Педагогика алғашында мына ғылым саласында дамыды:B) Философия
Педагогика ғылым жүйелеріне енеді:C) Этнопедагогика.
Педагогика ғылыми төмендігі ғылымдардың қайсысымен тығыс байланысты философия, психолгия, физиология
Педагогика ғылымының міндеттері: Оқыту мен тәрбиелеу зыңдылықтарын анықтау
Педагогика ғылымының міндеттері:E) Тәрбие мен оқытудың заңдылықтарын ашу.
Педагогика мына ғылым мен тығыз байланысты: психологиямен
Педагогика мынадай ғылыммен тығыз байланысты: Психологиямен
Педагогика неғұрлым байланысты:B) Психологиямен.
Педагогика:E) Адамды тәрбиелеу туралы ғылым.
Педагогика-бұл: адам тәрбиесі туралы ғылым.
Педагогикада қолданылатын сандық әдістер тобы: тіркеу, рангке болу, шкалау
Педагогикадағы әдіснама:C) Тану принциптері, әдістері, формалары және процедуралары туралы оқу.
Педагогикалық дастан» еңбегінің авторы: А.С. Макаренко
Педагогикалық жүйеге жататын ғылымдар: B) Жалпы педагогика, жас педагогикасы, єлеуметтік педагогика, педагогика тарихы.
Педагогикалық зерттеудің қорытындысы негізделеді-сарапшы пікірінде және қорытындысында.
Педагогикалық кеңестің жұмысы жоспарланады: мектептің жұмысының жылдық жоспарында
Педагогикалық кеңестің жұмысы жоспарланады:D) Мектептің жұмысының жылдық жоспарында.
Педагогикалық кеңестің төрағасы: Мектеп директоры
Педагогикалық қарым – қынастың практикада қолданылып жүрген стильдерін атаңыз авторитарнлық, демократиялық, либералдық
Педагогикалық құбылыстарға қатысты нақты ғылыми деректерді алуды қамтамасыз ететін білімдерді алу жолдары ретінде анықталатын ұғым: Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері
Педагогикалық парадигма- бұл:Педагогикалық құбылыстардың өзара байланыстылығын сипаттау.
Педагогикалық пәндердің интеграциясы идеясы төмендегі мәселелерді шешеді:оқу материалының мазмұнын
Педагогикалық пәндердің интеграциясының типтері:ғылымиаралық, пәнаралық, ішкі пәнаралық
Педагогикалық практиканың міндетіне жатпайды: оқытылғандық пен тәрбиелілікті диагностикалау
Педагогикалық практиканың негізгі мазмұнының құрамы:кәсіби-педагогикалық әрекет
Педагогикалық процесс бір қас қағым сәттік емес, ұзақ мерзімге уақытқа бағытталған.
Педагогикалық процесс дегеніміз..Педагогикалық процесс-тәрбиелеуді, ұйымдастыруды және басқаруды жақсартудың проблемасы
Педагогикалық процесс жүйе ретінде біріктіреді: даму,қалыптасу, тәрбиелеу, оқыту процестерін
Педагогикалық процесс жүйе ретінде біріктіреді:Даму, қалыптасу, тәрбиелеу, оқыту процестерін.
Педагогикалық процесс жүйе ретіндеПедагогикалық процесс – барлығын біріктіретін негізгі жүйе
Педагогикалық процесс мына жүйеге жатады:D) «адам-адам»
Педагогикалық процесс мына жүйеге қатысты-Адам-адам
Педагогикалық процесс:.әлеуметтік тәжірибе тәрбиеде негізгі болып табылмайтын процесс
Педагогикалық процесс» деген терминмен ұйымдастырылған тұтас оқу-тәрбие процесі, ұстаздар мен тәрбиеленушілердің , оқытушылар мен оқушылардың іс-әрекеттері көрсетіледі»- деп анықтама берген ғалым-педагог: В.В.Краевский
Педагогикалық процессті еңбек процесі ретінде қарастырудың басты себебі:.Тәрбиешілер мен тәрбиеленушілер еңбегінің бірігуі
Педагогикалық процесстің біртұтастығы Оны құрайтын процестердің барлығын біртұтас мақсатқа бағындыру
Педагогикалық процесстің біртұтастығы:Оны құрайтын барлық процестердің бір-біріне бағыныштылығы
Педагогикалық процесстің заңдылықтары:пайымдағанды нақты қолдану
Педагогикалық процесстің компоненттері жататындар:Мақсат, мазмұн, іс-әрекет, нәтиже
Педагогикалық процесстің компоненттері:Мақсатты компонент, мазмұнды компонент, әрекет ету, нәтижелік
Педагогикалық процесстің мәнін қарастырған ғалым педагогтар: И.A.Иванов. М.A.Данилов.A.И.Герцен.
Педагогикалық процесстің мәнін қарастырған ғалым педагогтар: М.A.Данилов. Ю.К.Бабанский.Б.Т.Лихачев.
Педагогикалық процесстің мәнін қарастырған ғалым педагогтар:М.A.Данилов. Ю.К.Бабанский. Б.Т.Лихачев.
Педагогикалық процесстің этаптары әзірлік, негізгі , қортынды
Педагогикалық процестегі қалыптасқан жағдайды анықтайтын эксперимент түрі констатациялық эксперимент
Педагогикалық процестегі мұғалімнің тәрбиешінің іс-әрекет құралдарының өзіндік ерешеліктері: мұғалімнің білімі, практикалық тәжірибесі, білігі, тәрбиеленушіге жеке дара әсер етуі т.б.
Педагогикалық процестегі іс-әрекеттің объектісі: жеке тұлға, тәрбиеленушілердің ұжымы
Педагогикалық процестегі іс-әрекеттің объектісі:жеке тұлға, тәрбиеленушілердің ұжымы.
Педагогикалық процестерді табиғи жағдайда объективті қабылдауды арнайы ұйымдастыру: Педагогикалық бақылау
Педагогикалық процесті басқаруда ең-тиімді қарым-қатынас стилін көрсетіңіз : демократиялық
Педагогикалық процестің даму стратегиясын ғылыми негізде басқарудың коллегиялық органы:B) мектептің педагогикалық кеңесі
Педагогикалық процестің даму стратегиясын ғылыми негізінде басқарудың коллегиялық органы: мемлекеттік стандарт
Педагогикалық процестің жүйе құрастырушы компоненті: Мақсат
Педагогикалық процестің жүйе құрастырушы компоненті:педагогикалық процестің мазмұны.
Педагогикалық процестің жүйе құраушы компоненті:A) Мақсат
Педагогикалық процестің жүйе ретіндегі белгілері:C) Бұл әлеуметтік жүйенің адамның өзара әрекеттері есебінен өмір сүруі
Педагогикалық процестің компоненттеріD) Мақсат, міндет, мазмұн, әдіс, форма, нәтиже
Педагогикалық процестің компоненттеріне жататындар:мақсат, мазмұн, іс-әрекет, нәтиже, белсенді позициясы.
Педагогикалық процестің компонеттері: мақсат, міндет, мазмұн, әдіс, форма, нәтиже
Педагогикалық процестің қозғаушы күштері:D) Педагогикалық процесте туындайтын қарама-қайшылықтар.
Педагогикалық процестің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуіне байланысты.Педагогикалық процесі табиғи процесс болып табылады.
Педагогикалық процестің мәні:C) арнайы ұйымдастырылуы G) мақсатты бағытталуыH) педагог пен тәрбиешінің өзара әрекеті
Педагогикалық процестің мәнін қарастырған ғалымдар:М.А.Данилов,Б.Т.Лихачев,Ю.К.Бабанский
Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары: Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі.
Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары: Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі.
Педагогикалық процестің ұйымдастырушылық формаларыA) ұжымдық B) жеке G) топтық
Педагогикалық процестің элементарлық «ұясы»:D) Педагогикалық жағдай.
Педагогикалық рефлекция:алынған нәтижеге баға., өзін-өзі талдау., қойылған мақсатқа сәйкес келуін талдау
Педагогикалық сипаты:Іс-әрекетін ұйымдастыру формасы.;Адам әрекетінің, саналы қызметтің көрінісі.;Адамның іс-әрекетін ұйымдастыру түрлері.
Педагогикалық такт:A) педагогтың балалармен педагогикалық қарым-қатынас кезінде сақтауы тиіс шаралар принципі
Педагогикалық такт:педагогтың балалармен педагогикалық қарым-қатынас кезінде сақтауы тиіс шаралар принципі
Педагогикалық талап объектісі сабақ, тәрбие шаралары
Педагогикалық талдау мәні: педагогикалық процестің даму тенденциялары мен жағдайын анықтау, оны басқару туралы ұсыныстар жасау.
Педагогикалық талдау мәні:E) Педагогикалық процестің даму тенденциялары мен жағдайын анықтау, оны басқару туралы ұсыныстар жасау
Педагогикалық талдау объектісі:E) Сабақ, тәрбие шаралары.
Педагогикалық теория: Оқыту мен тәрбиелеудің нәтижесін тек сол практикаға қатысты ғана емес, оны зерттеу нәтижесінде пайдап болған теорияны алдын ала болжауға мүмкіндік береді.
Педагогикалық техника дегеніміз:педагогикаға қажетті білім, шеберлік жиынтығы
Педагогикалық техниканың компоненттері:Оқыту мен тәрбие жұмысын ұйымдастыра білу, ұжымға ықпал ете білу;Қимыл-қозғалысын басқара білу, сөйлеу шеберлігі, дикциясы;Қимыл-қозғалысын басқара білу, сөйлеу шеберлігі, ұжымға ықпал ете
Педагогикалық техниканың құрамдас бөліктері: Ұжыммен өзара әрекеттесу іскерліктері.. Өзін-өзі басқару іскерліктері. Жеке түлғамен өзара эрекеттесу іскерліктері.
Педагогикалық техниканың құрамы:Тіл мәдениеттілігі, сөзді орынды пайдалана білуі, сөйлеу шеберлігі;Ұстаздық сырт бейнесі, киім кию, өзін-өзі ұстау мәдениеті;Бет құбылысы, ишара, сезімдік көңіл-күйі, өзін-өзі игере білуі
Педагогикалық технологилардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар: C.Д.Муравьев. М.C. Bаженина. C.H. Лысенкова.
Педагогикалық технологилардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар: E.H. Ильин. C.H. Лысенкова. B.Ф. Шаталов.
Педагогикалық технология дегеніміз:Тәжірибеде жүзеге асырылатын белгілі бір педагогикалық жүйенің жобасы, педагогикалық жағдайларға сай қолданылатын әдіс, тәсілдер – оның құрамды бөлігі.Оқу-тәрбие үдерісінің құралдарының, әдіс-тәсілдерінің, жолдарының жиынтығын анықтайтын нұсқаулар жиынтығы.Оқу үдерісін жобалау, ұйымдастыру және жүзеге асырудағы педагогикалық іс-әркеттің тұтас үлгісі.
Педагогикалық технология: оқыту, тәрбиелеу процесін оңтайландыру, педагогикалық тиімділіктіКөтеру; тәрбиелеу, дамыту және оқытудың сапасына жеңіл жету; өнер, шеберлік, біліктілік
Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:H.И.Cемёнова. B.П.Корниенко. B.К. Дьяченко.
Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:B.B.Беспалько. B.B.Данилов. B.К. Дьяченко.
Педагогикалық технологиялардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар:С.Н.Лысенкова,Е.Н.Ильин,В.Ф.Шаталов
Педагогикалық технологияның педагогика ғылымындағы бағыт ретінде:тұлғаны оқыту, тәрбиелеу және дамыту міндеттерінің шешуін қамтамасыз ететін орындау бірізділігін, тәсілдер жүйесін қарастырады
Педагогикалық тұлғалық сапалары:Байқампаздық;Жауапкершілігі; Әдептілік
Педагогикалық тұрғыдан тар мағынадағы тәрбие:
Педагогикалық ұжымның, жеке мұғалімнің іс-әрекетіндегі нақты бір бағытты тексеру:A) Тақырыптық бақылау.
Педагогикалық ұжымның, жеке мұғалімнің іс-әрекетіндегі нақты бір бағытты тексеру: Тақырыптық бақылау
Педагогикалық үдеріс-бұл: педагогикалық үрдіс – дамыту, тәрбиелеу, оқыту үдерістерінің өзіне біріктіретін жүйе.
Педагогикалық үдеріске басшылық етудегі мұғалімнің нәтижелері:C)оқушылардың оқу белсенділігі оқушылардың іс – әрекет тәсілдерін меңгеруіG)оқушылардың пәнге деген қызығушылығы
Педагогикалық үдерісті зерттегендерП.Ф.Каптерев.Н.Д.Хмель.Ю.К.Бабанский.
Педагогикалық үдерістің заңдылықтары-Педагогикалық үдерістің динамикасы.Оқу-тәрбие үдерісін басқару.Ішкі және сыртқы іс-әрекеттің тұтастығы.
Педагогикалық үдерістің кезеңдері ...тұрады Дайындықтан.Негізгіден.Қорытындыдан.
Педагогикалық үдерістің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым педагогтар:А)М.Н.Алексеев С)М.А.Данилов с.Д.Конаржевский
Педагогикалық үдерістің қозғаушы күштері:+Педагогикалық үдерісте пайда болатын объективті және субъективті қарама-қайшылықтар+Іс-әркетте пайда болатын қарама-қайшылықтар+Үдеріс барысындағы қайшылықтар
Педагогикалық үдерістің қозғаушы күштеріПедагогикалық үдерісте пайда болатын объективті және субъективті қарама-қайшылықтар. Іс-әркетте пайда болатын қарама-қайшылықтар.Үдеріс барысындағы қайшылықтар.
Педагогикалық үдерістің құрамалары: оқыту мен тәрбиенің мақсаты, мазмұны, формалары, әдістері,нәтижесі.
Педагогикалық үдерістің құрамалары:оқыту мен тәрбиенің мақсаты, мазмұны, формалары,әдістері, нәтижесі.
Педагогикалық үдерістің мәні:+Білім алушылар мен педагогтардың оқу және оқудан тыс іс-әрекеттерінің бірлігі+Оқу және тәрбие іс-әрекетінің бірілігі+Тұлғаны дамыту
Педагогикалық үдерістің мәні:Білім алушылар мен педагогтардың оқу және оқудан тыс іс-әркеттерінің бірлігі.Оқу және тәрбие іс-әркетінің бірілігі. Тұлғаны дамыту.
Педагогикалық үдерістің негізгі кезеңдері: дайындық,негізгі, қорытынды кезең.
Педагогикалық үдерістің өту жүйесі шартталады Тәрбие үдерісімен.Оқыту үдерісімен.Даму үдерісімен
Педагогикалық үрдіске басшылық ету барысында мұғалімнің алатын нәтижелері: Оқушылардың оқу белсенділігі. Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі. Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі.
Педагогикалық үрдіске басшылық ету барысында мұғалімнің алатын нәтижелері:Оқушылардың оқу белсенділігі. Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі. Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі.
Педагогикалық үрдіске басшылық ету барысында мұғалімнің алатын нәтижелері: Оқушылардың оқу белсенділігі.Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі. Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі.
Педагогикалық үрдістегі зандылықтар негізінде анықталады:D) Принциптер
Педагогикалық үрдістің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар: B.A. Тихонов.C.Д.Конаржевский Д.И.Aлферов.
Педагогикалық үрдістің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар: М.A.Данилов.М.H.Aлексеев. М.H.Cкаткин.
Педагогикалық үрдістің негізгі заңдылықтары: Оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның-әлеуметтік – экономикалық қажеттілігіне сай болады. Педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді. Педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады.
Педагогикалық үрдістің негізгі заңдылықтары:Оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның-әлеуметтік – экономикалық қажеттілігіне сай болады. Педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді.Педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады.
Педагогикалық үрдістің негізгі заңдылықтары:Оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның-әлеуметтік – экономикалық қажеттілігіне сай болады. Педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді.Педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады.
Педагогикалық үрдістің негізгі заңдылықтары:С) Педагогикалық үрдістің мақсатқа бағыттылғы қоғамның мақсатын көрсетеді F) Оқу орынының педогогикалық үрдісі қоғамның - әлеуметтік – экономикалық қажеттілігіне сай боладыH) Педагогикалық үрдіс екі жақты үрдіс болып табылады.
Педагогикалық шеберлік: мұғалімнің қабілеті, жаңашылдық әрекеттері.,жалпы мәдениеті, эрудиция әдебі.,мұғалімнің білім, іскерлік, қабілет пен қасиеттердің кіріктірілуі
Педагогикалық шеберлікке жету жолдары:Тәжірибе алмасу;Өзінің нәтижесі, әрекетіне қуануы;Шығармашылық жағынан өзін-өзі дамыту
Педагогикалық шеберліктің негізгі ерекшеліктері:Бағдарлық, қабілеттілік.; Педагогтік әдептілік, айқын сөйлеу екпіні.;Педагогикалық техника, педагогикалық тәуелділік.
Педагогикалық іс - әрекет мәні: Оқу және тәрбие процесін ұйымдастыру
Педагогикалық іс-әрекет мәні:B) Әлеуметтік тәжірибені беру, оқушыны дамыту және өмірге дайындау жағдайын жасауды ұйымдастыру
Педагогикалық іс-әрекет мәні:Әлеуметтік тәжірибені беру, оқушыны дамыту және өмірге дайындау жағдайын жасауды ұйымдастыру
Педагогикалық іс-әрекет мәні:Әлеуметтік тәжірибені беру;Өмірге дайындау жағдайын жасауды ұйымдастыру;Оқушыны дамыту
Педагогикалық іс-әрекетгің нәтижелері:жеке тұлғаның жан-жақты дамуы, білімділігі, тәрбиелілігі
Педагогикалық іс-әрекеттегі еңбек субъектісі:D) Мұғалім
Педагогикалық іс-әрекеттің конструктивтік компонентін анықтайтын біліктер тобы:A) Оқу материалын таңдап алу, жоспарлау, құру
Педагогикалық іс-әрекеттің мәні, педагогтың жеке тұлғасы мәселелерін зерттейді:Педагогика мамандығына кіріспе.Педагогика.Тәрбие теориясы
Педагогикалық іс-әрекеттің нәтижесі:Білімді,тәрбиелі, дамыған жеке тұлға.Білімді,тәрбиелі жеке тұлға.Білімділік, тәрбиелілік.
Педагогикалық іс-әрекеттің нәтижесі:жақсы денсаулық
Педагогикалық іс-әрекеттің нәтижесіВ) Білімді, тәрбиелі, дамыған жеке тұлға
Педагогикалық эксперимент кезендері:Мазмұндық кезен.Әдістемелік кезен.Hәтиже алу кезені.
Педагогикалық эксперимент кезендері:Теориялық кезен. Әдістемелік кезен. Талдау кезені.
Педагогикалық эксперимент кезендері:Теориялық кезен.Әдістемелік кезен.Талдау кезені.
Педагогикалық эксперимент кезеңдері:\Қорытынды кезеңі.Анықтаушы кезеңі. Қалыптастырушы кезеңі.\
Педагогикалық эксперимент кезеңдері:теориялық кезең,талдау кезеңі,әдістемелік кезең
Педагогикалық эксперимент міндеттері:Жобаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мәнін зерттеу. Педагогикалық құбылысқа зерттеушінің белсенді ықпал жасауы. Педагогикалық ықпал мен ықпалдастықтың нәтижесін өлшестіру.
Педагогикалық эксперимент міндеттеріB) педагогикалық ықпал мен ықпалдастықтың нәтижесін өлшестіруG) педагогикалық құбылысқа зерттеушінің белсенді ықпал жасауыH) жобаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мәнін зерттеу
Педагогикалық эксперимент: білікті мамандардың педагогикалық құбылысты бағалау
Педагогикалық эксперимент:D) болжамдарды тексеру үшін ғылыми негізделген тәжірибе
Педагогиканы интерактвиті оқытуда оқытушының міндеті:оқушылардың белсенділігін көрсетуге жағдай жасау
Педагогиканы интерактивті оқытудың әдістері – бұл:оқу мақсатында іс-әрекеттің интерактивті түрлеріне имитация жасау
Педагогиканы оқу пәні ретінде құрастыруда пайда болатын:ұғымдарды нақтылау, ғылымды жүйелеу
Педагогиканы оқыту әдістемесі бойынша өткізілетін тәжірибелік сабақтардың мақсаты:+Меңгерілген мәліметті түсінуге көмектесу+Теория мен тәжірибе арасындағы байланысты түсінуге көмектесу+Білімін жаңа жағдаяттарда қолдануға үйрету
Педагогиканы оқыту әдістемесі бөлінеді:Жалпы және жеке.; Жалпы бөлім және жеке бөлім.; Жеке және жалпылама.
Педагогиканы оқыту әдістемесі бұл -...Педагогикадағы оқыту үдерісі туралы ғылым.; Оқытудың мазмұны формасы және әдістері бірлігінің теория және тәжірибенің синтез.; Педагогиканың түрлеріне байланысты оқыту әдісі.
Педагогиканы оқыту әдістемесі ғылым ретінде қандай даму кезеңдерінен өтеді-Түсіндірушілік.; Дамытушылық.; Жалпылаушыл
Педагогиканы оқыту әдістемесі қандай екі бөлімнен тұрады:жалпы және жеке
Педагогиканы оқыту әдістемесі ненің саласы болып саналады: педагогикалық білімнің
Педагогиканы оқыту әдістемесі пәнінің негізгі міндеттерінің бірі:Орта оқу орындарында педагогикалық пәндерді оқытуды ұйымдастыру және басқару үшін қажетті біліктер мен дағыдыларды қалыптастыру.;Орта оқу орындарында педагогикалық пәндерді оқытуды басқаруға қажетті білік, дағыды қалыптастыру.; Педагогикалық пәндерді оқытуды ұйымдастыру және басқару үшін қажетті білік,дағыдыларды жетілдіру.
Педагогиканы оқыту әдістемесі педагогиканы оқыту процесі ретінде зерттейді:оқытушы және оқушылардың іс-әрекетінің, оқытудың мазмұны, формалары және әдістерінің бірлігін
Педагогиканы оқыту әдістемесі:Педагогика пәнін оқытуды үйретеді.; Теория мен тәжірибенің, оқытушы және оқытылатындардың іс-әрекетті педагогиканы оқыту барысын зерттейтін ғылым.; Педагогиканы оқыту барысында оның мазмұнының, формаларының, әдістерінің бірлігі ретінде зерттейді.
Педагогиканы оқыту әдістемесінде мазмұндық сұрыптау принциптері мен көрсеткіштері:Білім мазмұнының қоғамның, ғылымның, мәдениеттің және тұлғаның дамуы талаптарына сәйкестігі.;Оқытудың бірыңғай мазмұндық және процессуалдық жағы; білім мазмұнының құрылымдық бірлігІ;Жалпы білім беру мазмұнын гуманитаризациялау.
Педагогиканы оқыту әдістемесіне сәйкес, оқытуда не үшін белсендендіру тәсілдерін қолданамыз-Оқушылардың өзіндік жұмыс жасауын қалыптастыру үшін.білімге назар аударту үшін.; Материалды неғұрлым терең оқып білу үшін.
педагогиканы оқыту әдістемесінің аймағына енеді:Білім беру үдерісін жобалау мен құрастыру.;Педагогиканы оқытуда тәрбие үдерісін есепке алу;Аудиториядан тыс үдерісті құрастыру.
Педагогиканы оқыту әдістемесінің пәні:Педагогиканы оқыту үдерісі.; Біртұтас педагогикалық үдерісті ұйымдастыру.; Оқыту үдерісі.
Педагогиканы оқыту әдісі – бұл:педагогиканы оқытудағы мақсаттарға жетуге бағытталған педагог пен оқушылардың реттелген іс-әрекеті
Педагогиканы оқыту әдісі қарастырмайды:Пәнді қалай оңай меңгеруге болады.Пәнді қалай жеңіл үйренуге болады.Ата-аналармен қалай байланыстырамыз.
Педагогиканы оқыту әдісі ретінде миға шабуыл процесінде мүмкін:ойға не келсе, соны айтуға
Педагогиканы оқыту процесінде лекцияның оқытудың басқа формаларымен алмастыруға болмайтын жағдайы туындайды. Ситуация болмайтынды көрсетіңіз:курстың негізгі тақырыбын зерттеуге сай оқулықтардың, оқу құралдарының және әдістемелік ұсыныстардың болуы
Педагогиканы оқыту процесінің мәні – ...Педагогикалық білім және дағдыларды меңгерудегі өзара байланыс. ; Педагогикалық білім, білік, дағды қалыптастырудағы әрекет;Білім, білік, дағдыны меңгерту үдерісндегі мұғалім мен оқушылардың өзара байланысты іс-әрекеті.
Педагогиканы оқыту процесінің мәні: оқытушы мен оқушылардың педагогикалық білім және дағдыларды меңгерудегі өзара байланысқан іс-әрекет процесі
Педагогиканы оқыту тәрбие және дамытуда қолайлы нәтижелерге жетуде іс-педагогикалық процесте іс-әрекетті ұйымдастыру, оның заңдылықтары мен әдістерін ғылыми тануға бағытталған. Бұл қандай принцип:педагогтың басшылық рөліне сай оқушылардың саналылығы және белсенділігі
Педагогиканы оқыту тәрбие және дамытуда қолайлы нәтижелерге жетуде педагогикалық процесте іс-әрекетті ұйымдастыру, оның заңдылықтары мен әдістерін ғылыми тануға бағытталған. Бұл қандай принцип: нақты және абстрактілінің бірлігі
Педагогиканың әдіснамалақ негізін құрайтын ғылым: философия
Педагогиканың ғылым ретінде дамуы:әлеуметтік тәжірибені беру қажеттілігін
Педагогиканың ғылым ретінде дамуын анықтайды қоғам өмірінде тәрбие ролінің артуы
Педагогиканың ғылым ретінде дамуын анықтайды:C) Қоғам өмірінде тәрбие ролінің артуы.
Педагогиканың дамуы мен қалыптасуына ықпал етуші факторлар:қоғамдық өмірде тәрбиенің рөлінің артуы.Қазақ тілінде алғаш «Педагогика» оқулығын жазған педагог:Ж.Аймауытов.
Педагогиканың негзгі ғылыми категориялары: білім беру,оқыту, тәрбиелеу.
Педагогиканың негізгі ғылыми категориялары: Білім беру, оқыту, тәрбиелеу.
Педагогиканың негізгі категориясы?Тәрбие
Педагогиканың негізгі салалары:
Педагогиканың негізгі салалары:дидактика, тәрбие теориясы,мектептану, жалпы негіздері.
Педагогиканың неегізгі ұғымдары:тәрбие, оқыту, дамыту.
Педагогиканың өз алдына бөлек ғылыми жүйе ретінлде алғаш тұжырымдалуына үлкен үлес қосқан: Коменский
Педагогиканың пәні болып:D) Біртұтас педагогикалық процесс.
Педагогиклық ұжымның, жеке мұғалімнің іс-әрекетіндегі барлық бағыттарын тексеру: Фронтальді бақылау.
педагогокалық процесс» терминін ең алғаш ұсынған, анықтама берген автор:П.Ф.Каптеров.«Ұлы дидактика» еңбегі авторы? Я.А.Коменский
Педагогтық әдеп көрінеді: мінез- құлқынан
Педагогтың негзгі атқаратын қызметі:жоспарлау функциясы.
Пелагогикалық процестің жүйе құраушы компоненті мақсат
Практикадағы қабылдау, түсіну, жалпылау, бекіту, пайдалану -бұл:B) Білімді игеру үрдістің кезеңдері.
Практикадағы қабылдау, түсіну, жалпылау, бекіту, пайдалану -бұл:Білімді игеру үрдістің кезеңдері.
Практикалық әдістер тобына қатысты оқыту әдісі:A) Жаттығу
Практикалық жағдайларды имитациялайтын (бейнелейтін) оқыту әдісі:B)Іскерлік ойындар
Практикалық жағдайларды имитациялайтын (бейнелейтін) оқыту әдісі:Іскерлік ойындар принципі:В) Ғылымилық.
Проблемалық оқыту мәні:C) Оқушылардың өзіндік ізденіс іс-әрекеттерін ұйымдастыру
Проблемалық оқытудың ерекшеліктері: оқу материалымен жұмыс жасауды ұйымдастыру.
Профессиограммаға жатпайды:E) Мамандарды мақсатқа сәйкес даярлаудың приоритеттерінің алмасуы
Психикалық дамуында ауытқушылық бар балаларды оқытумен және тәрбиелеумен айналысатын педагогика саласы:A) Олигофрениопедагогика
Психологиялық-педагогикалық диагностика:A) Балалар ұжымының әлеуметтік психологиялық сипаттамасын және оқушылардың жеке ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған бағалау тәжірибесі.
Пікіртілас дегеніміз:тұлғаның өзінің ойын,пікірін тақырыпқа байланысты дәлелдеу.
Репродуктивті әдістің негізгі бағыттары: іскерлік пен дағдыны мұғалім белсенділігімен қалыптастыру, алынған білімдерді қолдану.
Сабақ беру басымды роль атқаратын дидактикалық жүйе дәстүрлі дидактикалық концепция
Сабақ кұрылымы тәуелді:B) Сабақ түрінен.
Сабақ типі мен құрылымын анықтайтын негізгі белгі:E) Дидактикалық мақсатқа байланысты
Сабақ, семинар:A) Оқытуды ұйымдастыру формалары.
Сабаққа қойылатын талаптардың қайсысына келесі талаптар жатады: міндеттерді нақты анықтау, сабақты ақпараттық толтыруды рационализациялау, жаңа технологияларды енгізу, әртүрлі формалар мен әдістерді үйлестіре қолдануA) Дидактикалық талаптар
Сабақта оқушылардың бірдей тапсырмаларды жеке-жеке орындаулары-оқушылардың оқу жұмысының ұйымдастырудың: топтық формасы
Сабақтың білім мазмұнының негізгі талаптарына кірмейтіндер.D) Педагогтарға, ата-аналарға талап қоюды есепке алу
Сабақтың құрылымына жатады: үйге берілген тапсырманы тексеру.
сақтауы және қайтадан айту: В) Білім.
Салыстырмалы педагогика зерттейді:D) Әр түрлі мемлекеттердің білім беру жүйелерінің ерекшеліктерін
Сана мен өзіндік сана иесі, өзбетінше түрлендіруші іс-әрекетке қабілетті даму деңгейіндегі субъект – бұл:B) Тұлға
Сананы қалыптастыру әдісі: Этикалық әңгіме
Саралап оқыту:E) Әрбір оқушының немесе жекелеген оқушылар тобының мүмкіндіктері мен сұраныстарын ескеру
Сауалнама түрлері: Аралас.
Сауал-сұрақ әдісі:D) Сауалнама жүргізу
Сауал-сұрақ әдісі:Сауалнама жүргізу
Сезім органдарын оқыту материалдарын қабылдауға және өңдеуге мақсатты қатыстыруды талап ететін оқыту принципі: Көрнекілік
Сендіру әдісі – … :D) Оқушының санасына әдетті, идеялды көзқарасты қалыптастыру мақсаты мен ықпал ету тәсілі.
Сендіру әдісі - C) Оқушының санасына, сезіміне әсер ету әдісі
Сендіру әдісі- ... :D) Окушының санасына әдетті, идеалды, көзқарасты қалыптастыру мақсатымен ықпал ету тәсілі.
Стандартты сабақ түрі? қайталау
Сынып жетекші қызметіне жатады:D) Тәрбиелік, ұйымдастыру қызметі
Сынып жетекшісі құрайды: D) Тәрбие жұмысының жоспары.
Сынып жетекшісінің ата-аналармен жұмыс түрлері: E) Жиналыс.
Сынып жетекшісінің қызметі: A) Оқушылардың танымдық қызығушылықтары мен қабілеттеріне дамыту, олардың үлгерім сапасын арттыру және кәсіптік бағдар беруді өткізу.
Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысы жөніндегі жұмыс жоспарын бекітеді тәрбие жөніндегі директордың орынбасары
Сынып-сабақтық жүйеге тән негізгі ерешеліктердің бірі:E) Жастары мен дайындық деңгейлері біркелкі оқушылардың тұрақты құрамы
Сынып-сабақтық жүйенің негізін салушы:C) Я.А.Коменский
Сыныптағы негізгі тәрбиелік қызмет жүктеледі:A) Сынып жетекшісіне
Сыныптан тыс жұмыстың дамытушылық қызметі мынадан тұрады :A) Баланың қызығушылығын, бейімділігін дамыту, жасырын қабілетін айқындау.
Табиғатпен үйлесімділік принципін алғаш рет құрастырған кім?E) Я.А.Коменский
Тақырыптық бақылау:A) Бағдарламаның бір бөлімі бойынша білім деңгейін бақылау
Танымдық ойынның мәні:E) Оқушылардың өздері шешімін табатын, модельдейтін арнайы ситуациялардың құрылуында
Танымдық іс-әрекет сиапты негізінде жіктелетін әдістер тобы: Түсіндірмелі-иллюстративтік, репродуктивтік, проблемалық, эвристикалық зерттеу
Танымдық іс-әрекет сипаты негізінде жіктелетін әдістер тобы:E) Түсіндірмелі-иллюстративтік, репродуктивтік, проблемалық, эвристикалық, зерттеу
Танымдық іс-әрекет сипаты негізінде жіктелетін әдістер тобы:Түсіндірмелі-иллюстративтік, репродуктивтік, проблемалық, эвристикалық, зерттеу
Танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру және іске асыру әдісіне жатпайды: Дискуссия
Тәрбие – бұл: E) Жеке тұлғаның дамуына мақсатты ықпал ететін процесс және нәтиже.
Тәрбие «стимул-реакция-бекіту» схемасы бойынша дамиды деп қарастыратын шетелдік педагогикалық концепция:B) Бихевиоризм
Тәрбие әдістері – … :D) Тәрбиеленушінің тәртібіне, сезіміне, еркіне, санасына ықпал ету тәсілдері.
Тәрбие әдістері: A) Ересек адамдардың өз үлгісі.
Тәрбие әдістері: A) Жаттығу, ынталандыру, өзін-өзі тәрбиелеу, сенім.
Тәрбие әдістері:әңгіме, сенім көрсету,үлгі-өнеге, жаттықтыру т.б.
Тәрбие әдістеріне жатады: A) Педагогикалық талап.
Тәрбие әдісі:A) Ересек адамның жеке үлгі көрсетуі
Тәрбие әдісі:Ересек адамның жеке үлгі көрсетуі
Тәрбие бағыттары: ақыл-ой, дене, адамгершілік, эстетикалық, еңбек, экологиялық, экономикалық
Тәрбие жөніндегі ғылымның сипатын көрсететін оқу пәні:педагогика (грек сөзі «пайлос»-бала және «аго»-жетелеу).
Тәрбие жұмысын бақылау әдістері:A) Бақылау, құжаттарды тексеру, тестілеу, сауал, оперативті талдау, есеп.
Тәрбие жұмысының дамытушылық функциясы: A) Даралық қабілеттерді дамыту.
Тәрбие жұмысының дамытушылық функциясының мәні:
Тәрбие жұмысының түрі:. D) Сынып сағаты.
Тәрбие жүйесі: A) Мақсаты және басқаруы, ортадан тыс тіршілік ете алмайтын, өзінің компоненті бар, динамикалық жүйе.
Тәрбие жүйесі:D) Өздігімен реттелетін және басқарылатын күрделі әлеуметтік психологиялық-педагогикалық құрылым
Тәрбие заңдылығы: B) Тұрақты қасиеттерді игеретін, тәрбие процесінің объективті қызметін адекватты бейнелеуі.
Тәрбие құралдары:
Тәрбие құралдары: тәрбие іс-әрекетін жүзеге асыруға көмектесетін заттар
Тәрбие мазмұнының келесі сипаттамасы қандай педагогикалық идеяға сай келеді «Мектептің тәрбиелік жұмысының орталығында бағдарламалар емес, формалар мен әдістер емес, бала тұру керек»?D) Тәрбиенің тұлғаға бағытталуы
Тәрбие мақсаты:A) тұлғаны қалыптастырудың жобаланған нәтижесі
Тәрбие мақсаты:тұлғаны қалыптастырудың жобаланған нәтижесі
Тәрбие мақсатын қоюға ықпал ететін жалпы факторлар: A) Қоғамның қажеттілігі, оның экономикалық даму деңгейі.
Тәрбие мақсатын қоюға ықпал ететін факторлар: A) Қоғамның өзінің қажеттілігі.
Тәрбие мақсатының ең ертедегі анықтамасы: A) Жеке тұлғаның жан-жақты үйлесімді дамуы.
Тәрбие принциптері болып: C) Тәрбиенің өмір мен және еңбекпен байланысы. .
Тәрбие принциптері:
Тәрбие принциптеріне жататындар: C) Ақылмен қажеттілікпен үйлескен, тәрбиеленуге тәрбиеленушінің сыйластығы.
Тәрбие принциптеріне жатпайды:B) оқытудың проблемалылығы
Тәрбие процесіне апнайы қосылған заттар, жағдайлар: Тәрбие құралдары
Тәрбие процесінің ерекшеліктері:B) тәрбиелік іс-әрекеттердің нәтижесінің мақсаттылығы, көпфакторлылығы, үздіксіздігі
Тәрбие процесінің қозғаушы күштері: B) Тұлғаның дамуындағы пайда болатын қарама-қайшылықтар. пв
Тәрбие процесінің қозғаушы күші:D) Тұлғаның даму кезінде пайда болатын қарама-қайшылықтар
Тәрбие процесінің нәтижелілігінің басты белгісі:D) тәрбиеленушілердің өз жас ерекшеліктеріне қарай мінез-құлық нормаларын және ережелерін білу
Тәрбие процесінің тиімділігінің негізгі белгісі: Оқушының жүріс-тұрысы.
Тәрбие тәсілдері: жалпы әдістің бөлігі.
Тәрбие тәсілі:C) Жалпы әдістің бөлігі
Тәрбие теориясы мен әдістемесінің зерттеу пәніне кірмейді:C) Оқушылардың білімділігі
Тәрбие теориясы мен әдістемесінің зерттеу пәніне кірмейді:оқушылардың білімділігі
Тәрбие тиімділігінің критерийлері болып: A) Тәрбиеленушілердің жоспарына қалыптасқан мінез-құлық іскерлігі және дағдысы.
Тәрбие туралы ғылым:. C) Педагогика.
Тәрбие түрі: A) Тақырыптамалық кештер.
Тәрбие түріне жатады: A) Тақырыптық кеш.
Тәрбие үдерісінің сыртқы қарама-қайшлықтары:
Тәрбие үдерісінің сыртқы қарама-қайшылықтары:қоғам мен мектеп арасындағы.
Тәрбие үрдісінің негізгі тиімді белгілері болып: E) Әлеуметтік жағдайға бейімделуі.
Тәрбие формалары: жеке, шағын топтық, топтық.
Тәрбие: B) Жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуына мақсатты бағытталған үрдіс.
Тәрбиелей оқыту» теориясын тұжырымдаған:D) И.Ф.Гербарт
Тәрбиелеуші қауымдастық қалай аталады?E) Ұжым
Тәрбиелеушілердің іс-әрекеттерін ұйымдастыру әдістері: B) Педагогикалық талап.
Тәрбиелік әрекеттердің бірлескен принциптерінің мәні Мектептің, отбасының және қоғамдық тәрбиелік әрекеттердің үйлестірілуінде
Тәрбиелік деңгейі қалай бағаланылады: C) Жоғары, орташа, төмен.
Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары:эстетикалық, дене, экологиялық
Тәрбиенің жалпы мақсаты: Жан-жақты үйлесімді дамыған тұлғаны өмірге тәрбиелеу.
Тәрбиенің жалпы мақсаты: отбасын тәрбиелеу
Тәрбиенің жалпы мақсаты:C) Жан-жақты үйлесімді дамыған тұлғаны тәрбиелеу
Тәрбиенің заңдылығы:тәрбиенің мақсаты мен әдістерінің бірлігін жеке тұлғаны тәрбиелеуде тек іс-әрекетке енгізу процесінде жүзеге асады.
Тәрбиенің мақсаты мазмұны, заңдылықтары, принциптері, әдістері, ұжым проблемалары қарастырылатын педагогика саласы:тәрбиенің теориялық және әдістемелік негіздері.
Тәрбиенің мақсатын қоюға ықпал етуші негізгі фактор.B) Қоғамдық қажеттілік.
Тәрбиенің негізгі бағыттары:C) Ақыл-ой, дене, адамгершілік, еңбек
Тәрбиенің негізгі принциптері:оқу процесін қаржыландыру
Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланысы принципі қарастырады:B) барлық балалар мен жас жеткіншектердің өндірістік еңбекке қатысуының міндеттілігі
Тәрбиенің субъективті факторлары: тұқымқуалаушылықтың әсері
Тәрбиенің субьективтік факторы:B) тұқым қуалаушылық
Тәрбиенің шығу себебі: A) Адамды өмірге даярлаудағы объективті қажеттілік
Тәрбиеші мен тәрбиеленушілердің өзара байланысқан іс-әрекетінің тәсілдері: A) Тәрбие әдістері.
Темперамент-бұл:жеке адамның қылығы мен түрлі іс-әрекеттерінен көрінетін меншікті дара өзгешелігі.
Тестінің мықтылығы тәуелді: тапсырмалар санынан
Техникалық пәндерді тереңдете оқытуға бағытталған жылпы білім беретін оқу орны: лицей.
Технология сөзі латын тілінен аударғанда нені білдіреді?A) Өнер, шеберлік, ғылым
Тифлопедагогика нені зерттейді:A) Көзі нашар көретін және соқыр балалармен жұмыс ерекшеліктерін
Топтық жұмыс барысында қанша мүшенің болғаны тиімді?E) 5 мүше
тр
Тұқымқуалаушылық дегеніміз не?D) Ата-анадан балаларға белгілі бір қасиеттер мен ерекшеліктердің берілуі
Тұлға дамуында қоршалған ортаны шешуші фактор деп қарастыратындар әлеуметтік бағыт өкілдері
Тұлға дамуының негізгі қозғаушы күші: Қарама-қайшылық.
Тұлға қалыптасуына ең аз әсер етеді: географиялық орта
Тұлға: оның әлеуметтік мәнін қасиеттер жиынтығы
Тұлғаны әлеуметтендіру институттары:A) Отбасы, мектеп, шағын орта
Тұлғаны жан-жақты дамыту құралы педагогикалық процесті ұйымдастыру мен жүзеге асыру және оқушыны дамыту функциясын орындауға арналған материалдық объектілер мен мәдениет заттары
Тұлғаны жан-жақты және үйлесімді дамыту, шығармашылық қабілеттіліктерін дамыту деп анықталатын педагогикалық үрдіс компоненті:C) Мақсат
Тұлғаны жан-жақты және үйлесімді дамыту, шығармашылық қабілеттіліктерін дамыту деп анықталатын педагогикалық үрдіс компоненті:Мақсат
Тұлғаның «қалыптасу сәті» (педагогикалық жағдай) оқыту процесінің элементарлық бөлігі
Тұлғаның даму деңгейінің педагог қойған мақсатқа сәйкестігі:E) Тәрбиелілігі.
Тұлғаның дамуы, балалардың жас және дербес ерекшеліктері қарастырылатын педагогика саласы: педагогиканың жалпы негіздері.
Тұлғаның өзінде құлықтық меншікті қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған саналы іс-әрекет?өзін тәрбиелеу
Тұлғаның өзінде меншікті құлықтық (адамгершілік) қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған саналы іс-әрекет:B) Өзін тәрбиелеу
Тұлғаның өзінде меншікті құлықтық (адамгершілік) қасиеттерді қалыптастыруға ағытталған саналы іс-әрекет: өзін тәрбиелеу
Тұлғаның эмоционалдық көріністеріне негізделген мотивтер: тікелей-талпындырушы
Тұтас педагогикалық процесс әдістері: оқыту әдістері, тәрбие әдістері.
Тұтас педагогикалық процесс теориясын жасаушы Қазақстандық зерттеуші педагог Н.Д.Хмель
Тұтас педагогикалық процестің қозғаушы механизміне жатады:қарама-қайшылық
Тұтастық, жалпылық, бірлік арқылы анықталатын педагогикалық үрдіске
Түсіндірмелі-иллюстративті, репродуктивтік, проблемалық баяндау, жартылай ізденіс, зерттеу әдістері деп жіктеудің негізгі белгісі:B) Танымдық іс-әрекет түрі
Түсіндіру: теориялыққ мәнін ашу, фактілерді, құбылыстарды бірізді, дәлелді баяндау
Түсініктерді, фактілерді, теорияларды, заңдылықтарды игер Білім қалыптасуының көрсеткіштері.
уақыттың жалпы мөлшерін көрсетумен білім, іскерлік, дағдалырдың мазмұнын ашатын нормативтік құжат:A) Оқу бағдарламасы..
Уақыты және ұйымдастырылуы тұрғысынан аяқталған оқыту процесінің бөлігі:A) Сабақ
Ұжым - бұл: D) Бірыңғай қоғамдық мәнді мақсатпен біріккен, осы мақсатқа жету барысында бірге қызмет атқаратын адамдар тобы.
Ұжым дәстүрі - бұл: A) Ұжым өмірінің тұрақты түрі.
Ұжым теориясын жасаған ғалымды ата:C) Макаренко А.
Ұжымда тәрбиелеу теориясын жасаған педагог – ғалым: А. С. Макаренко
Ұжымдағы мажорлық тон: A) Ұжымның белгілері.
Ұжымды дамытудың қозғаушы күші: A) Перспективалар.
Ұжымды қалыптастыру үшін талапты педагог өзі қояды: A) 1-кезеңде.
Ұжымды тәрбиелеуде перспективті жолдар жүйесін жылжытқан: A) А.С.Макаренко.
Ұжымдық - шығармашылық іс әдісінің алғашқы кезеңі болып табыладыC) ҰШІ болашағы туралы алғашқы кеңес.
Ұжымдық – шығармашылық істердің алғашқы кезеңдері ұжымдық-шығармашылық істерді жоспарлау
Ұжымдық құбылыстарды зерттеу әдістері:C) Анкеталау, социометрия, референтометрия
Ұжымдық танымдық іс-әрекет формаларына қатысы жоқ: оқушының сабақтағы жауабы
Ұжымдық танымдық іс-әрекеттің негізгі түрлері (дұрыс емес жауапты тап):E)Жеке оқушының жауап беруі
Ұжымдық шығармашылық жұмыс әдістемесін құрған: И.П. Иванов
Ұжымдық шығармашылық іс (ҰШІ) – бұл:A) Тәрбие процесінің технологиясы.
Ұжымдық шығармашылық істің бірізділік сатысы: D) Алдын-ала жұмыс, ұжымдық жоспарлау, шараларды ұжыммен дайындау, шараларды ұжыммен өткізу, ұжыммен қорытынды жасау және жақын арадағы салдар.
Ұжымдық-шығармашылық істердің алғашқы кезеңі:ҰШ-қ істерді жоспарлау
Ұжымның дамуын 3 сатыға бөлген: C) А.С.Макаренко
Ұжымның дамуындағы бірінші сатыда талапты:B) Тек мұғалім қоя алады
Ұйымдастыру кезеңі, өткен бөлімдер бойынша тапсырмалар жүйесін орындау, қорытынды жасау: Жүйелеу және қорыту
Ұлы дидактика» еңбегінің авторы: Я.А.Коменский
үштектен қалай құтылдық» еңбегінің авторы: В.Ф. Шаталов
Фундаментальді білімдер негізінде педагогикалық практиканы жетілдіру ретінде анықталатын педагогкиа ғылымы функциясы: түрлендіру
ХІХ ғ-ң аяғында Англияда пайда болған оқыту жүйесі:D) Белл-Ланкастер
Ынталандыру дегеніміз: Жағымды әрекетті ынталандыру, мақсатындағы тәрбиеленушіге педагогикалық әсер ету тәсілі.
Іс - әрекет бір түрін күшейтүге, ал енді бір түрін тежеуге арналған тәрбие әдісі: жасалау
Іс-әрекет-бұл:адамның барлық жасайтын және шұғылданатын ісі.
Іс-әрекетті ұйымдастыру және жүріс-тұрысты қалыптастыру әдісі:E) Жаттығу.
Экологиялық тәрбиенің мақсаты: Экологиялық мәдениетті қалыптастыру.
Экологиялық тәрбиенің міндеттері: C) Табиғатты қорғау қызметін ұйымдастыру жєне табиғатқа деген ұқыпты көзқарасты қалыптастыру.
Экологиялық тәрбиенің міндеттері: D) Табиғатқа деген ұқыпты қарау қатынасын қалыптастыру.
Экологиялық тәрбиенің міндеті: табиғатқа ұқыпты қарым-қатынас қалыптастыру, және табиғатты қорғау іс-әрекетін ұйымдастыру.
Эксперименттің түрлерін атаңыз:B) Табиғи және лабораториялық эксперимент, тексеру, жасампаз, қорытынды эксперимент
Эмпирикалық зерттеу әдістері: Нақты ақпараттық деректерді практикалық жолмен жинақтау тәсілдері
Эстетикалық тәрбиенің құралдары.C) Табиғат, әдебиет, өнер
Эстетикалық тәрбиенің құралдары: табиғат, әдебиет, өнер.
Эстетикалық тәрбиенің міндеттері:C) Әдемілік сезімін тәрбилеу.
Эстетикалық тәрбиенің сыныптан тыс жұмыс түрлері? Музыка студиялары, үйірмелеп, өнер қайраткерлерімен кездесу
Ю.Д.Бабанскийдің топтауы бойынша тәртіпті және іс-әрекетті ынталандыру әдістері:жарыс, мадақтау.
Ю.К. Бабанский жіктеуіне жататын оқыту әдістері: Оқу-танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру және іске асыру әдістері
Ю.К.Бабанский тұтас педагогикалық процесті қарастырды:білімділік, дамытушылық, тәрбиелік қызметінің бірлігі.
Я.А. Коменскийдің пікірі бойынша «Дидактиканың алтын ережесі»:E) Көрнекілік
Я.А.Коменскийдің «Алтын ережесінің» дидактикалық принципті: көрнекілік

Приложенные файлы

  • docx 26609630
    Размер файла: 76 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий