Тест_ккр

Перелік питань ККР

Вкажіть визначення терміну «Дані»
будь-які відомості про яку-небудь подію, об’єкт, процес і тому подібне, що є об'єктом деяких операцій : сприйняття, передачі, перетворення, зберігання або використання.
це інформація, зафіксована в деякій формі, придатній для наступної обробки, передачі і зберігання, наприклад, ЕОМ, що знаходиться в пам'яті, або підготовлена для введення в ЕОМ.
частина реального світу, що підлягає вивченню з метою організації управління і, зрештою, автоматизації.
розуміють як складноорганізовані структури, що містять фактографічну і семантичну інформацію.
Оберіть визначення «Предметної області».
будь-які відомості про яку-небудь подію, об’єкт, процес і тому подібне, що є об'єктом деяких операцій : сприйняття, передачі, перетворення, зберігання або використання.
це сукупність завдань, що здійснюють перетворення масивів даних.
частина реального світу, що підлягає вивченню з метою організації управління і, зрештою, автоматизації.
розуміють як складноорганізовані структури, що містять фактографічну і семантичну інформацію.


Розкрийте сутність терміну «Інформація»
будь-які відомості про яку-небудь подію, об’єкт, процес і тому подібне, що є об'єктом деяких операцій : сприйняття, передачі, перетворення, зберігання або використання.
це сукупність завдань, що здійснюють перетворення масивів даних.
це набір апаратних і програмних засобів, що здійснюють виконання завдань по управлінню даними.
розуміють як складноорганізовані структури, що містять фактографічну і семантичну інформацію.
Обробка даних – це
це набір апаратних і програмних засобів, що здійснюють виконання завдань по управлінню даними.
це сукупність завдань, що здійснюють перетворення масивів даних.
сукупність структурованих взаємозв'язаних даних, що відносяться до певної предметної області і організовані таким чином, що ці дані можуть бути використані для вирішення багатьох завдань багатьма користувачами.
розуміють як складноорганізовані структури, що містять фактографічну і семантичну інформацію.
Системи керування базами даних – це
сукупність мовних і програмних засобів, призначених для створення, ведення і спільного використання БД багатьма користувачами.
це сукупність завдань, що здійснюють перетворення масивів даних.
це інформація, зафіксована в деякій формі, придатній для наступної обробки, передачі і зберігання, наприклад, ЕОМ, що знаходиться в пам'яті, або підготовлена для введення в ЕОМ.
розуміють як складноорганізовані структури, що містять фактографічну і семантичну інформацію.
Розкрийте сутність процесу керування даними
це набір апаратних і програмних засобів, що здійснюють виконання завдань по управлінню даними.
це сукупність завдань, що здійснюють перетворення масивів даних.
сукупність структурованих взаємозв'язаних даних, що відносяться до певної предметної області і організовані таким чином, що ці дані можуть бути використані для вирішення багатьох завдань багатьма користувачами.
увесь круг операцій з даними, які потрібні для успішного функціонування систем обробки даних.
Розкрийте вміст терміну «База даних»
частина реального світу, що підлягає вивченню з метою організації управління і, зрештою, автоматизації.
сукупність структурованих взаємозв'язаних даних, що відносяться до певної предметної області і організовані таким чином, що ці дані можуть бути використані для вирішення багатьох завдань багатьма користувачами.
це набір апаратних і програмних засобів, що здійснюють виконання завдань по управлінню даними.
увесь круг операцій з даними, які потрібні для успішного функціонування систем обробки даних.
Розкрийте вміст терміну «Банк даних»
частина реального світу, що підлягає вивченню з метою організації управління і, зрештою, автоматизації.
сукупність структурованих взаємозв'язаних даних, що відносяться до певної предметної області і організовані таким чином, що ці дані можуть бути використані для вирішення багатьох завдань багатьма користувачами.
це набір апаратних і програмних засобів, що здійснюють виконання завдань по управлінню даними.
це автоматизована інформаційна система, що включає до свого складу комплекс спеціальних методів і засобів (математичних, інформаційних, програмних, мовних, організаційних і технічних) для підтримки динамічної інформаційної моделі предметної області з метою забезпечення інформаційних запитів користувачів.
Визначення «Частина реального світу, що підлягає вивченню з метою організації управління і, зрештою, автоматизації» розкриває вміст терміну
База даних
Банк даних
Предметна область
Інформація
Визначення «Автоматизована інформаційна система, що включає до свого складу комплекс спеціальних методів і засобів (математичних, інформаційних, програмних, мовних, організаційних і технічних) для підтримки динамічної інформаційної моделі предметної області з метою забезпечення інформаційних запитів користувачів» розкриває вміст терміну
База даних
Банк даних
Предметна область
Інформація
Визначення «Сукупність структурованих взаємозв'язаних даних, що відносяться до певної предметної області і організовані таким чином, що ці дані можуть бути використані для вирішення багатьох завдань багатьма користувачами» розкриваєвміст терміну
База даних
Банк даних
Предметна область
Інформація
Визначення «Інформація, зафіксована в деякій формі, придатній для наступної обробки, передачі і зберігання, наприклад, ЕОМ, що знаходиться в пам'яті, або підготовлена для введення в ЕОМ» розкриває вміст терміну
База даних
Банк даних
Предметна область
Дані
Дайте визначення поняттю «Модель даних»
це деяка абстракція, яка, будучи прикладеною до конкретних даних, дозволяє користувачам і розробникам трактувати їх вже як інформацію, тобто відомості, що містять не лише дані, але і взаємозв'язок між ними.
найменша пойменована одиниця даних, до якої СКБД може звертатися безпосередньо і за допомогою якої виконується побудова усіх інших структур.
пойменована сукупність елементів даних усередині запису, який можна розглядати як єдине ціле.
пойменована сукупність екземплярів груп і групових стосунків.
Дайте визначення поняттю «Елемент даних»
це деяка абстракція, яка, будучи прикладеною до конкретних даних, дозволяє користувачам і розробникам трактувати їх вже як інформацію, тобто відомості, що містять не лише дані, але і взаємозв'язок між ними.
найменша пойменована одиниця даних, до якої СКБД може звертатися безпосередньо і за допомогою якої виконується побудова усіх інших структур.
пойменована сукупність елементів даних усередині запису, який можна розглядати як єдине ціле.
пойменована сукупність екземплярів груп і групових стосунків.
Дайте визначення поніттю «Агрегат»
це деяка абстракція, яка, будучи прикладеною до конкретних даних, дозволяє користувачам і розробникам трактувати їх вже як інформацію, тобто відомості, що містять не лише дані, але і взаємозв'язок між ними.
найменша пойменована одиниця даних, до якої СУБД може звертатися безпосередньо і за допомогою якої виконується побудова усіх інших структур.
пойменована сукупність елементів даних усередині запису, який можна розглядати як єдине ціле.
пойменована сукупність екземплярів груп і групових стосунків.
Дайте визначення поняттю «Запис»
це деяка абстракція, яка, будучи прикладеною до конкретних даних, дозволяє користувачам і розробникам трактувати їх вже як інформацію, тобто відомості, що містять не лише дані, але і взаємозв'язок між ними.
найменша пойменована одиниця даних, до якої СУБД може звертатися безпосередньо і за допомогою якої виконується побудова усіх інших структур.
пойменована сукупність елементів даних усередині запису, який можна розглядати як єдине ціле.
пойменована сукупність елементів даних або елементів даних і агрегатів.

Наведений приклад моделі даних демонструє організаціюРеляційної моделі
Мережевої моделі
Ієрархічної моделя
Об’єктно-орієнтованної
Наведений приклад моделі демонструє організацію

Реляційної моделі
Мережевої моделі
Ієрархічної моделя
Об’єктно-орієнтованної
Наведений приклад моделі демонструє організацію


Реляційної моделі
Мережевої моделі
Ієрархічної моделя
Об’єктно-орієнтованної
Наведений приклад моделі демонструє організацію
Реляційної моделі
Мережевої моделі
Ієрархічної моделя
Об’єктно-орієнтованної
Найбільш точним аналогом відношення реляційної моделі даних може служити
Вектор
Запис
Таблиця
Список
Які структури передбачено для зберігання даних в реляційній моделі БД
Зв’язок
Домен
Відношення
Кортеж
В реляційній моделі даних властивості, які характеризують сутність називають
Атрибут
Домен
Відношення
Кортеж
В реляційній моделі даних запис відношення називають
Атрибут
Домен
Відношення
Кортеж
В реляційній моделі даних совокупність значень атрибутів відношення називають
Атрибут
Домен
Відношення
Кортеж
Схема відношення в реляційній моделі даних визначається як
Список імен атрибутів
Кількість рядків у відношенні
Об'єкт будь-якої природи, дані про який зберігаються у БД
Кількість стовпців відношення
Сутність в реляційній моделі даних визначається як
Список імен атрибутів
Кількість рядків у відношенні
Об'єкт будь-якої природи, дані про який зберігаються у БД *
Кількість стовпців відношення
Кардинальність відношення в реляційній моделі даних визначається як
Список імен атрибутів
Кількість рядків у відношенні
Об'єкт будь-якої природи, дані про який зберігаються у БД
Кількість стовпців відношення
Міра відношення в реляційній моделі даних визначається як
Список імен атрибутів
Кількість рядків у відношенні
Об'єкт будь-якої природи, дані про який зберігаються у БД
Кількість стовпців відношення
Первинний ключ відношення в реляційній моделі даних визначається як
Це атрибут, що унікально ідентифікує рядки відношення
Кількість рядків у відношенні
Об'єкт будь-якої природи, дані про який зберігаються у БД
Кількість стовпців відношення
Зовнішній ключ в реляційній моделі даних визначається як
Це атрибут, що унікально ідентифікує рядки відношення
Кількість рядків у відношенні
Це атрибут, який є посиланням на первинний ключ іншого відношення*
Кількість стовпців відношення
Зв’язки між сутностями в реляційній моделі даних представляються
Зв'язками між атрибутами таблиць
Списком імен атрибутів
Переліком доменів
Схемою відношення
Визначення «одному рядку таблиці відповідає не більше за один рядок в іншій таблиці» характеризує зв’язок типу
1:N
1:1
1:0
N:M
Визначення «одному рядку таблиці може відповідати декілька рядків в іншій таблиці» характеризує зв'язок типу
1:N
1:1
0:1
N:M
Визначення «один рядок першої таблиці пов'язаний з декількома рядками другої таблиці, і один рядок другої таблиці пов'язаний з декількома рядками першим» характеризує зв'язок типу
1:N
1:1
0:1
N:M
Вкажіть міру зв’язку, яка не підтримується в реляційній моделі даних
1:N
1:1
0:1
N:M
В реляційній моделі даних відношення, яке зберігає дані про сутність називають
Сутнісним
Об’єктним
Зв’язаним
Залежним
В реляційній моделі даних відношення, яке зберігає первинні ключі об’єктних відношень та, можливо, атрибути функціонально залежні від них називають
Сутнісним
Об’єктним
Зв’язаним
Залежним
Сформулюйте поняття функціональної залежності
атрибут A відношення R функціонально залежить від атрибуту В того ж відношення, якщо в кожен момент часу кожному значенню атрибуту В відповідає не більше ніж одне значення атрибуту A, пов'язаного з В відносно R.
атрибут A відношення R функціонально залежить від атрибуту В того ж відношення, якщо в кожен момент часу кожному значенню атрибуту В відповідає більше ніж одне значення атрибуту A, пов'язаного з В відносно R.
атрибут A відношення R функціонально залежить від атрибуту В того ж відношення, якщо в кожен момент часу кожному значенню атрибуту В відповідає не більше ніж одне значення атрибуту A, пов'язаного з С відносно R.
атрибут A відношення R функціонально залежить від атрибуту В того ж відношення, якщо в кожен момент часу кожному значенню атрибуту В відповідає не більше ніж одне значення атрибуту В, пов'язаного з А відносно R.
Відношення знаходиться у 1 нормальній формі
якщо усі його атрибути є атомарними (простими)
якщо усі його атрибути є атомарними (простими) і усі неключові атрибути функціонально повно залежать від складеного ключа.
якщо усі його атрибути є атомарними (простими), усі неключові атрибути функціонально повно залежать від складеного ключа і кожен неключовий атрибут нетранзитивно залежить від ключового атрибуту
якщо у разі існування багатозначної залежності A -> -> B усі інші атрибути R функціонально залежать від A.
Відношення знаходиться у 2 нормальній формі
якщо усі його атрибути є атомарними (простими)
якщо усі його атрибути є атомарними (простими) і усі неключові атрибути функціонально повно залежать від складеного ключа.
якщо усі його атрибути є атомарними (простими), усі неключові атрибути функціонально повно залежать від складеного ключа і кожен неключовий атрибут нетранзитивно залежить від ключового атрибуту
якщо у разі існування багатозначної залежності A -> -> B усі інші атрибути R функціонально залежать від A.
Відношення знаходиться у 3 нормальній формі
якщо усі його атрибути є атомарними (простими)
якщо усі його атрибути є атомарними (простими) і усі неключові атрибути функціонально повно залежать від складеного ключа.
якщо усі його атрибути є атомарними (простими), усі неключові атрибути функціонально повно залежать від складеного ключа і кожен неключовий атрибут нетранзитивно залежить від ключового атрибуту
якщо у разі існування багатозначної залежності A -> -> B усі інші атрибути R функціонально залежать від A.
Як позначається незалежна сутність на ER-моделі за нотацією П.Чена?
Як позначається атрибут на ER-моделі за нотацією П.Чена?
Як позначається залежна сутність на ER-моделі за нотацією П.Чена?
Як позначається ім’я зв’язку на ER-моделі за нотацією П.Чена?
Вкажіть позначення обов’язкового зв’язку на ER-моделі за нотацією П.Чена.

Вкажіть позначення не обов’язкового зв’язку на ER-моделі за нотацією П.Чена.

Трактування зображеної діаграми полягає в наступному
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
кожен КВИТОК призначений для кількох ПАСАЖИРІВ, а кожен ПАСАЖИР може мати один або більше КВИТКІВ або не мати зовсім.
кожен КВИТОК призначений для одного і тільки одного ПАСАЖИРА, а кожен ПАСАЖИР може мати один або більше КВИТКІВ або не мати зовсім.
кожен КВИТОК призначений для одного і тільки одного ПАСАЖИРА, а кожен ПАСАЖИР може мати один або більше КВИТКІВ.
кожен КВИТОК призначений для одного і тільки одного ПАСАЖИРА, а кожен ПАСАЖИР повинен мати один або більше за КВИТКИ або не мати зовсім.
Трактування зображеної діаграми полягає в наступному
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
У кожної дорослої людини може бути паспорт і кожен паспорт може належати тільки одній дорослій людині.
У кожної дорослої людини є один і тільки один паспорт і кожен паспорт належить тільки одній дорослій людині.
У кожної дорослої людини є один і тільки один паспорт і кожен паспорт може належати тільки одній дорослій людині.
У кожної дорослої людини може бути кілька паспортів і кожен паспорт може належати тільки одній дорослій людині.
Трактування зображеної діаграми полягає в наступному
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
У кожної людини можуть бути діти, і у кожної людини є батько.
У кожної людини можуть бути діти, і у кожної людини може бути батько.
У кожної людини є діти, і у кожної людини є батько.
У кожної людини можє бути дітина, і у кожної людини є батько.
Трактування зображеної діаграми полягає в наступному
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
кожен ЧОЛОВІК може бути сином одного ЧОЛОВІКА кожен ЧОЛОВІК може бути батьком одного або більше ЧОЛОВІКІВ.
кожен ЧОЛОВІК є сином одного і тільки одного ЧОЛОВІКА кожен ЧОЛОВІК є батьком одного або більше ЧОЛОВІКІВ.
кожен ЧОЛОВІК є сином кількох ЧОЛОВІКІВ кожен ЧОЛОВІК може бути батьком одного або більше ЧОЛОВІКІВ.
кожен ЧОЛОВІК є сином одного і тільки одного ЧОЛОВІКА кожен ЧОЛОВІК може бути батьком одного або більше ЧОЛОВІКІВ.
Уважно прочитайте опис предметної області «Діяльність викладача» та вкажіть відповідну їй діаграму:
Професори мають знання в декількох учбових дисциплінах.
Викладання кожної дисципліни доступне декільком професорам.
Кожен професор може готувати курси по будь-якій доступній йому дисципліні.
Кожній дисципліні може бути присвячені декілька учбових курсів.
Але кожен професор може готувати тільки один курс по будь-якій доступній йому дисципліні, і кожен курс присвячений тільки одній дисципліні.

Уважно прочитайте опис предметної області «Навчальний процес» та вкажіть відповідну їй діаграму:
Кожен предмет складається з декількох тем. Кожна тема викладається в змісті одного предмета.
Кожна тема може викладатися впродовж декількох занять. Кожне заняття присвячене тільки одній темі.
Заняття по певній темі проводиться тільки для груп, які вивчають цей предмет.
Група відвідує заняття по предметах відповідно до розкладу. Один і той же предмет може вивчатися декількома групами. Група вивчає декілька предметів.
a.Уважно прочитайте опис предметної області «Придбання товару на складі» та вкажіть відповідну їй діаграму:
Покупці купують товари, отримуючи при цьому накладні, в які внесені дані про один конкретний вид товару - найменування, кількість і його ціна, при цьому, кожен покупець може придбати різні групи/види товарів.
Кожна накладна зобов'язана виписуватися на одного покупця.
Кожен товар, у свою чергу, може бути проданий декільком покупцям відповідно до наявної кількості на складі.
Крім того, кожна накладна виписується на склад і покупець на її основі отримує товар.

Уважно прочитайте опис предметної області «Шкільна бібіліотека» та вкажіть відповідну їй діаграму:
В шкільній бібліотеці кожна книга внесена до системного каталогу.
Також, в бібліотеці зареєстровані школярі. Реєстрація відбуваеться за фактом зарахування до школи. Для реєстрації школярів передбачено використання журналу, в журналі кожен школяр має бути зареєстрований один раз.
На кожного школяра має бути заведено формуляр читача. Формуляр читача ведеться до моменту вибуття школяра з бібліотеки.
Коли книга видається школяреві, або повертається школярем, то бібліотекар повинен внести відповідні дані до картки читача. За одне звернення школяр може взяти кілька книг.
За одне звертання школяр не може взяти однакові книги, але ода і та сама книга може бути видана школяреві (подовження строку використання) у разні терміни.


13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415


Існують такі типи систем управління базами даних:
ієрархічна, реляційна.
ієрархічна, реляційна, мережна, об’єктно-орієнтовані, розподілені.
системи управління файлами, системи управління базами даних.
фізична, логічна.
Що таке СУБД:
система управління бортами даних;
система упорядкування безлічі даних;
система управління базами даних;
це скорочена назва бази даних?
СУБД дозволяють виконувати наступні операції:
уявляти інформацію про предмети і явища реального світу в довільній формі;
зберігати інформацію на зовнішніх пристроях комп'ютера;
передавати і отримувати інформацію по телекомунікаційних каналах;
зберігати відповідним чином сформовані дані, здійснювати пошук і відбір інформації за заданими критеріями;
Вкажіть з наведеного переліку програмного забезпечення представника СУБД
MySQL
Delphi
C++
Java
Однією з мов, що з'явилася в результаті розробки реляційної моделі даних, є мова, яка нині отримала дуже широке поширення і фактично перетворилася на стандартну мову реляційних баз даних.
Pascal
SQL
Java
PHP
Категорії команд мови SQL :
Команди SQL нре діляться за категоріями
DDL, DCL, команди адміністрування даних, команди управління транзакціями
команди адміністрування даних, команди управління транзакціями
DDL, DML, DQL, DCL, команди адміністрування даних, команди управління транзакціями
Мова маніпулювання даними (Data Manipulation Language, DML) використовується для
для формування запитів до реляційної бази даних
дозволяють управляти доступом до інформації, що знаходиться усередині бази даних
для маніпулювання інформацією усередині об'єктів реляційної бази даних
дозволяє створювати і змінювати структуру об'єктів бази даних
Мова визначення даних (Data Definition Language, DDL) дозволяє
формування запитів до реляційної бази даних
дозволяють управляти доступом до інформації, що знаходиться усередині бази даних
для маніпулювання інформацією усередині об'єктів реляційної бази даних
дозволяє створювати і змінювати структуру об'єктів бази даних
Мова запитів DQL дозволяє
формування запитів до реляційної бази даних
дозволяють управляти доступом до інформації, що знаходиться усередині бази даних
для маніпулювання інформацією усередині об'єктів реляційної бази даних
дозволяє створювати і змінювати структуру об'єктів бази даних
Мова управління даними (DCL - Data Control Language) дозволяє
формування запитів до реляційної бази даних
дозволяють управляти доступом до інформації, що знаходиться усередині бази даних*
для маніпулювання інформацією усередині об'єктів реляційної бази даних
дозволяє створювати і змінювати структуру об'єктів бази даних
За допомогою команд адміністрування даних користувач здійснює
контроль за виконуваними діями і аналізує операції бази даних
дозволяють управляти доступом до інформації, що знаходиться усередині бази даних
для маніпулювання інформацією усередині об'єктів реляційної бази даних
дозволяє створювати і змінювати структуру об'єктів бази даних
Команди управління транзакціями забезпечують
контроль за виконуваними діями і аналізує операції бази даних
що дозволяють управляти наборами команд як єдиною командою бази даних
для маніпулювання інформацією усередині об'єктів реляційної бази даних
дозволяє створювати і змінювати структуру об'єктів бази даних
Команди CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE, CREATE INDEX, ALTER INDEX, DROP INDEX дозволяють
формування запитів до реляційної бази даних
управляти доступом до інформації, що знаходиться усередині бази даних
маніпулювання інформацією усередині об'єктів реляційної бази даних
створювати і змінювати структуру об'єктів бази даних
Команди INSERT, UPDATE, DELETE дозволяють
формування запитів до реляційної бази даних
управляти доступом до інформації, що знаходиться усередині бази даних
маніпулювання інформацією усередині об'єктів реляційної бази даних
створювати і змінювати структуру об'єктів бази даних
Команда SELECT дозволяє
формування запитів до реляційної бази даних
управляти доступом до інформації, що знаходиться усередині бази даних
маніпулювання інформацією усередині об'єктів реляційної бази даних
створювати і змінювати структуру об'єктів бази даних
Команді GRANT, REVOKE забезпечують
формування запитів до реляційної бази даних
управляти доступом до інформації, що знаходиться усередині бази даних
маніпулювання інформацією усередині об'єктів реляційної бази даних
створювати і змінювати структуру об'єктів бази даних
Представлення - це
Є групою команд SQL, об'єднаних в один модуль.
Називають віртуальні таблиці, вміст яких визначається запитом.
Називається спеціальний клас процедур, що зберігаються, автоматично запускаються при додаванні, зміні або видаленні даних з таблиці.
структура, пов'язана з таблицею або представленням і призначена для прискорення пошуку інформації в них.
Процедури, що зберігаються - це
Є групою команд SQL, об'єднаних в один модуль.
Називають віртуальні таблиці, вміст яких визначається запитом.
Називається спеціальний клас процедур, що зберігаються, автоматично запускаються при додаванні, зміні або видаленні даних з таблиці.
структура, пов'язана з таблицею або представленням і призначена для прискорення пошуку інформації в них.
Тригери - це
Є групою команд SQL, об'єднаних в один модуль.
Називають віртуальні таблиці, вміст яких визначається запитом.
Називається спеціальний клас процедур, що зберігаються, які автоматично запускаються при додаванні, зміні або видаленні даних з таблиці.
структура, пов'язана з таблицею або представленням і призначена для прискорення пошуку інформації в них.
Індекси - це
Є групою команд SQL, об'єднаних в один модуль.
Називають віртуальні таблиці, вміст яких визначається запитом.
Називається спеціальний клас процедур, що зберігаються, які автоматично запускаються при додаванні, зміні або видаленні даних з таблиці.
структура, пов'язана з таблицею або представленням і призначена для прискорення пошуку інформації в них.
Якщо потрібно створити базу даних, то слід використати команду
CREATE DATABASE имя_базы_данных
ALTER DATABASE имя_базы_данных
DROP DATABASE имя_базы_данных
USE DATABASE имя_базы_данных
Якщо потрібно видалити базу даних, то слід використати команду
CREATE DATABASE имя_базы_данных
ALTER DATABASE имя_базы_данных
DROP DATABASE имя_базы_данных
USE DATABASE имя_базы_данных
Якщо потрібно модіфікувати структуру бази даних, то слід використати команду
CREATE DATABASE имя_базы_данных
ALTER DATABASE имя_базы_данных
DROP DATABASE имя_базы_данных
USE DATABASE имя_базы_данных
Якщо потрібно підключити заздалегідь створену базу даних, то слід використати команду
CREATE DATABASE имя_базы_данных
ALTER DATABASE имя_базы_данных
DROP DATABASE имя_базы_данных
USE DATABASE имя_базы_данных
Для створення таблиць наведеної моделі БД «Телефоний довідник» з урахуванням вимог: первинний та зовнішній ключі описати через обмеження стовпців, слід скористатися послідовністю команд

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

a.
Create table Abonent
(Id_Abonent int(3) primary key,
Name varchar(15),
Surname varchar(15),
Birthday date)
Create table Phone
(Id_Abonent int(3) references Abonent,
Type_phone varchar(15),
Namber varchar
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·мобильный, домашний, рабочий’),
Namber varchar(15),
Foreign key (Id_Abonent) references Abonent (Id_Abonent))


Для створення таблиць наведеної моделі БД «Телефоний довідник» з урахуванням вимог: ключ відношення Abonent описати з використанням властивості autoincrement; первинний та зовнішній ключі описати через обмеження таблиці, слід скористатися послідовністю команд


13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

a.
Create table Abonent
(Id_Abonent int(3) primary key,
Name varchar(15),
Surname varchar(15),
Birthday dat
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·мобильный, домашний, рабочий’),
Namber varchar(15),
Foreign key (Id_Abonent) references Abonent (Id_Abonent))


Для створення таблиць наведеної моделі БД «Телефоний довідник» з урахуванням вимог: ключ відношення Abonent описати з використанням властивості autoincrement; до БД можуть заноситися дані лише повнолітніх абонентів: первинний та зовнішній ключі описати через обмеження таблиці, слід скористатися послідовністю команд

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

a.
Create table Abonent
(Id_Abonent int(3) primary
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·мобильный, домашний, рабочий’),
Namber varchar(15),
Foreign key (Id_Abonent) references Abonent (Id_Abonent))Для створення таблиць наведеної моделі БД «Телефоний довідник» з урахуванням вимог: тип номеру телефому може біти лише мобільним, домашнім або робочим; первинний та зовнішній ключі описати через обмеження таблиці, слід скористатися послідовністю команд
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

a.
Create table Abonent
(Id_Abonent int(3) primary key,
Name varchar(15),
Surname varchar(15),
Birthday date)
Creat
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·‘мобильный, домашний, рабочий’),
Namber varchar(15),
Foreign key (Id_Abonent) references Abonent (Id_Abonent))З метою модифікації структури таблиць бази даних слід скористатися командою:
Create table
Alter table
Drop table
Insert into
З метою видалення таблиці бази даних слід скористатися командою:
Create table
Alter table
Drop table
Delete table
З метою створення індексу таблиць бази даних слід скористатися командою:
Create index
Alter index
Drop table
Create table
З метою модифікації індексу таблиць бази даних слід скористатися командою:
Create index
Alter index
Drop table
Create table
Введення даних у відповідності до схеми відношення Abonent, яке описано командою
Create table Abonent
(Id_Abonent int(3) primary key,
Name varchar(15),
Surname varchar(15),
Birthday date)
Слід здійснити командою:
Insert into ABONENT values (1, Iванов I.I.’,’1987/10/19’)
Insert into ABONENT values (1, I.I. Iванов’,’1987/10/19’)
Insert into ABONENT values (1, Iван’, Iванов’,’1987/10/19’)
Insert into ABONENT values (Iван’, Iванов’,’1987/10/19’)
Введення даних у відповідності до схеми відношення Abonent, яке описано командою
Create table Abonent
(Id_Abonent auto_increment,
Name varchar(15),
Surname varchar(15),
Birthday date,
primary key Id_Abonent )
Слід здійснити командою:
Insert into ABONENT (Name, Surname, Birthday) values (1, Iванов I.I.’,’1987/10/19’)
Insert into ABONENT (Id_Abonent, Name, Surname, Birthday) values (1, I.I. Iванов’,’1987/10/19’)
Insert into ABONENT (Id_Abonent, Name, Surname, Birthday) values (1, Iван’, Iванов’,’1987/10/19’)
Insert into ABONENT (Name, Surname, Birthday) values (Iван’, Iванов’,’1987/10/19’)
Введення даних у відповідності до схеми відношення Phone, яке описано командою
Create table Phone
(Id_Abonent int(3) references Abonent,
Type_phone varchar(15),
Namber varchar(15))
За умови, що у відношенні Abonent є записи в яких Id_Abonent
· (1,2,3,4), слід здійснити командою:
Insert into Phone (Id_Abonent , Type_phone, Namber) values (1, мобильный', '0503564823')
Insert into Phone (Id_Abonent , Type_phone, Namber) values (5, мобильный', '0503564823')
Insert into Phone values (1, мобильный', 0503564823)
Insert into Phone (Type_phone, Namber) values (1, мобильный', 0503564823)
Введення даних у відповідності до схеми відношення Phone, яке описано командою
Create table Phone
(Id_Abonent int(3),
Type_phone varchar(15) chek Type_phone in (мобильный, домашний, рабочий’),
Namber varchar(15),
Foreign key (Id_Abonent) references Abonent (I
·d_Abonent))
За умови, що у відношенні Abonent є записи в яких Id_Abonent
· (1,2,3,4), слід здійснити командою:
Insert into Phone (Id_Abonent , Type_phone, Namber) values (1, местный', '0503564823')
Insert into Phone (Id_Abonent , Type_phone, Namber) values (5, мобильный', '0503564823')
Insert into Phone values (1, мобильный', 0503564823’)
Insert into Phone values (1, местный', 0503564823’)
При створенні таблиці БД описати властивість атрибуту як обов’язковий:
Default n
Null
Not Null
Unique
При створенні таблиці БД описати властивість атрибуту як необов’язковий:
Default n
Null
Not Null
Unique
При створенні таблиці БД вказати значення атрибуту за замовчуванням:
Default n
Null
Not Null
Unique
При створенні таблиці БД вказати значення атрибуту унікальним:
Default n
Null
Not Null
Unique
У чому полягає процедура каскадного видалення записів у БД?
Послідовне видалення зв'язків між 'головними' і 'підпорядкованими' таблицями
Послідовне видалення в 'підпорядкованих' таблицях записів, логічно пов'язаних з відповідними записами в 'головній' (відносно цим 'підлеглим') таблиці з видаленням цього запису в 'головній' таблиці
Послідовне видалення 'головної' і 'підпорядкованої' таблиць
Видалення першого запису в 'підпорядкованих' таблицях, пов'язаних з вибраним записом в 'головній' таблиці
У чому полягає процедура каскадного оновлення записів при редагування даних первинного ключа у головній таблиці БД?
Послідовне оновлення зв'язків між 'головними' і 'підпорядкованими' таблицями
Оновлення першого запису в 'підпорядкованих' таблицях, пов'язаних з вибраним записом в 'головній' таблиці
Послідовне оновлення в 'підпорядкованих' таблицях записів, логічно пов'язаних з відповідними записами в 'головній' (відносно цим 'підлеглим') таблиці з оновленням первинного ключа цього запису в 'головній' таблиці
Послідовне оновлення 'головної' і 'підпорядкованої' таблиць
У чому полягає процедура використання опції SET NULL при видалені записів у головній таблиці БД?
Послідовне заміщення зв'язків між 'головними' і 'підпорядкованими' таблицями
Послідовне заміщення значення атрибуту зовнішнього ключа на значення NULL в 'підпорядкованих' таблицях записів, логічно пов'язаних з відповідними записами в 'головній' (відносно цим 'підлеглим') таблиці з видаленням цього запису в 'головній' таблиці
Послідовне видалення 'головної' і 'підпорядкованої' таблиць
Заміщення значення зовнішнього ключа першого запису на значення NULL в 'підпорядкованих' таблицях, пов'язаних з вибраним записом в 'головній' таблиці
У чому полягає процедура використання опції RESTRICT при видалені записів у головній таблиці БД?
Послідовне знищення зв'язків між 'головними' і 'підпорядкованими' таблицями
Послідовне заміщення значення атрибуту зовнішнього ключа на значення NULL в 'підпорядкованих' таблицях записів, логічно пов'язаних з відповідними записами в 'головній' (відносно цим 'підлеглим') таблиці з видаленням цього запису в 'головній' таблиці
Заборона видалення записів 'головної' таблиці, якщо в 'підпорядкованій’' таблиці є пов’язані з нею записи.
Заборона значення зовнішнього ключа першого запису на значення NULL в 'підпорядкованих' таблицях, пов'язаних з вибраним записом в 'головній' таблиці
Вибрати всі дані з таблиці ABONENT, яка створена командою
Create table Abonent
(Id_Abonent int(3),
Name varchar(15),
Surname varchar(15),
Birthday date chek (date()-Birthday)/365 >= 18,
primary key Id_Abonent )

SELECT * FROM Abonent
SELECT Id_Abonent, Surname FROM Abonent
SELECT * FROM Abonent WHERE Id_Abonent >= 3
SELECT * FROM Abonent ORDER BY Surname
Вибрати всі дані з таблиці ABONENT та відсортувати їх в порядку зростання за атрибутом Surname,
яка створена командою
Create table Abonent
(Id_Abonent int(3),
Name varchar(15),
Surname varchar(15),
Birthday date chek (date()-Birthday)/365 >= 18,
primary key Id_Abonent )

SELECT * FROM Abonent
SELECT Id_Abonent, Surname FROM Abonent ORDER BY Surname
SELECT * FROM Abonent WHERE Id_Abonent >= 3
SELECT * FROM Abonent ORDER BY Surname
Вибрати дані за атрибутами Id_Abonent і Surname з таблиці ABONENT та відсортувати їх в порядку зростання за атрибутом Surname,
яка створена командою
Create table Abonent
(Id_Abonent int(3),
Name varchar(15),
Surname varchar(15),
Birthday date chek (date()-Birthday)/365 >= 18,
primary key Id_Abonent )

SELECT * FROM Abonent
SELECT Id_Abonent, Surname FROM Abonent ORDER BY Surname
SELECT * FROM Abonent WHERE Id_Abonent >= 3
SELECT * FROM Abonent ORDER BY Surname
Вибрати дані з таблиці ABONENT за умови, що значенні первинного ключа більше або дорівнює трьом,
яка створена командою
Create table Abonent
(Id_Abonent int(3),
Name varchar(15),
Surname varchar(15),
Birthday date chek (date()-Birthday)/365 >= 18,
primary key Id_Abonent )

SELECT * FROM Abonent
SELECT Id_Abonent, Surname FROM Abonent ORDER BY Surname
SELECT * FROM Abonent WHERE Id_Abonent >= 3
SELECT * FROM Abonent ORDER BY Surname WHERE Id_Abonent >= 3
Вибрати дані абонентів, в яких є робочий номер телефону з таблиць ABONENT і PHONE, які створені командою
Create table Abonent
(Id_Abonent int(3),
Name varchar(15),
Surname varchar(15),
Birthday date chek (date()-Birthday)/365 >= 18,
primary key Id_Abonent )
Create table Phone
(Id_Abonent int(3),
Type_phone varchar(15),
Namber varchar(15),
Foreign key (Id_Abonent) references Abonent (Id_Abonent))


SELECT Id_Abonent, Name, Namber FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Type_phone = рабочий’)
SELECT Id_Abonent, Name, Surname, Birthday FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Type_phone = рабочий’)
SELECT Abonent.Id_Abonent, Name, Surname, Birthday FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Type_phone = рабочий’)
SELECT * FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Type_phone = рабочий’)
Вибрати дані з таблиць ABONENT і PHONE, які створені командою
Create table Abonent
(Id_Abonent int(3),
Name varchar(15),
Surname varchar(15),
Birthday date chek (date()-Birthday)/365 >= 18,
primary key Id_Abonent )
Create table Phone
(Id_Abonent int(3),
Type_phone varchar(15),
Namber varchar(15),
Foreign key (Id_Abonent) references Abonent (Id_Abonent))

За умови що в абонента є робочий номер телефону
SELECT Id_Abonent, Name, Namber FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Type_phone = рабочий’)
SELECT Id_Abonent, Name, Surname, Birthday FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Type_phone = рабочий’)
SELECT Abonent.Id_Abonent, Name, Surname, Birthday FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Type_phone = рабочий’)
SELECT * FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Type_phone = рабочий’)
Вибрати ім’я, прізвища і робочий номер телефону з таблиць ABONENT і PHONE, які створені командою
Create table Abonent
(Id_Abonent int(3),
Name varchar(15),
Surname varchar(15),
Birthday date chek (date()-Birthday)/365 >= 18,
primary key Id_Abonent )
Create table Phone
(Id_Abonent int(3),
Type_phone varchar(15),
Namber varchar(15),
Foreign key (Id_Abonent) references Abonent (Id_Abonent))


SELECT Id_Abonent, Name, Namber FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Type_phone = рабочий’)
SELECT Name, Surname, Namber FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Type_phone = рабочий’)
SELECT Abonent.Id_Abonent, Name, Surname, Birthday FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Type_phone = рабочий’)
SELECT * FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Type_phone = рабочий’)
Вибрати прізвища і робочий номер телефону з таблиць ABONENT і PHONE, які створені командою
Create table Abonent
(Id_Abonent int(3),
Name varchar(15),
Surname varchar(15),
Birthday date chek (date()-Birthday)/365 >= 18,
primary key Id_Abonent )
Create table Phone
(Id_Abonent int(3),
Type_phone varchar(15),
Namber varchar(15),
Foreign key (Id_Abonent) references Abonent (Id_Abonent))


SELECT Name, Namber FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Name=Phone.Id_Abonent) and (Type_phone = рабочий’)
SELECT Surname, Namber FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Type_phone = рабочий’)
SELECT Abonent.Id_Abonent, Name, Surname, Birthday FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Type_phone = рабочий’)
SELECT * FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Type_phone = рабочий’)
Вибрати дані абонентів прізвища, яких починається з літери В’ з таблиць ABONENT і PHONE, які створені командою
Create table Abonent
(Id_Abonent int(3),
Name varchar(15),
Surname varchar(15),
Birthday date chek (date()-Birthday)/365 >= 18,
primary key Id_Abonent )
Create table Phone
(Id_Abonent int(3),
Type_phone varchar(15),
Namber varchar(15),
Foreign key (Id_Abonent) references Abonent (Id_Abonent))

SELECT * FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Surname like B%’)
SELECT * FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Surname like _B%’)
SELECT * FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Surname like %B$’)
SELECT * FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Surname like B$’)
Вибрати дані абонентів у прізвищі, яких друга літера В’ з таблиць ABONENT і PHONE, які створені командою
Create table Abonent
(Id_Abonent int(3),
Name varchar(15),
Surname varchar(15),
Birthday date chek (date()-Birthday)/365 >= 18,
primary key Id_Abonent )
Create table Phone
(Id_Abonent int(3),
Type_phone varchar(15),
Namber varchar(15),
Foreign key (Id_Abonent) references Abonent (Id_Abonent))

SELECT * FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Surname like B%’)
SELECT * FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Surname like _B%’)
SELECT * FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Surname like %B$’)
SELECT * FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Surname like _B$’)
Вибрати дані абонентів у прізвищі, яких на довільному місці є літера В’ з таблиць ABONENT і PHONE, які створені командою
Create table Abonent
(Id_Abonent int(3),
Name varchar(15),
Surname varchar(15),
Birthday date chek (date()-Birthday)/365 >= 18,
primary key Id_Abonent )
Create table Phone
(Id_Abonent int(3),
Type_phone varchar(15),
Namber varchar(15),
Foreign key (Id_Abonent) references Abonent (Id_Abonent))

SELECT * FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Surname like B%’)
SELECT * FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Surname like _B%’)
SELECT * FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Surname like %B%’)
SELECT * FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Surname like _B$’)
Вибрати дані абонентів у прізвищі, яких на останьому місці є літера В’ з таблиць ABONENT і PHONE, які створені командою
Create table Abonent
(Id_Abonent int(3),
Name varchar(15),
Surname varchar(15),
Birthday date chek (date()-Birthday)/365 >= 18,
primary key Id_Abonent )
Create table Phone
(Id_Abonent int(3),
Type_phone varchar(15),
Namber varchar(15),
Foreign key (Id_Abonent) references Abonent (Id_Abonent))

SELECT * FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Surname like B%’)
SELECT * FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Surname like _B%’)
SELECT * FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Surname like %B’)
SELECT * FROM Abonent, Phone WHERE (Abonent.Id_Abonent =Phone.Id_Abonent) and (Surname like _B’)
Для перевірки умови входження значення поля в заданий інтервал використовується оператор
IN
BETWEEN
NOT IN
NULL
Для перевірки умови відповідності набору значень використовується
IN
BETWEEN
NOT IN
NULL
Для перевірки умови з вказанням на відсутність значення атрибуту використовується
IN
BETWEEN
NOT IN
NULL
Для перевірки не відповідності набору значень використовується
IN
BETWEEN
NOT IN
NULL
Для визначення максимального значення на заданому атрибуті серед групи записів використовується агрегатна функція
Avg
Max
Count
Sum
Для визначення кількості значеннь на заданому атрибуті серед групи записів використовується агрегатна функція
Avg
Max
Count
Sum
Для визначення суми значеннь на заданому атрибуті серед групи записів використовується агрегатна функція
Avg
Max
Count
Sum
Для визначення середньго значення на заданому атрибуті серед групи записів використовується агрегатна функція
Avg
Max
Count
Sum
Підрахувати кількість записів на атрибуті Type_phone за групами мобильный, домашний, рабочий’ у відношені Phone
Create table Phone
(Id_Abonent int(3),
Type_phone varchar(15) chek Type_phone in (мобильный, домашний, рабочий’),
Namber varchar(15),
Foreign key (Id_Abonent) references Abonent (Id_Abonent))
Select Type_phone, count(Type_phone) From Phone group by Namber
Select Type_phone, count(Type_phone) From Phone group by Id_Abonent
Select Type_phone, count(Type_phone) From Phone group by Type_phone
Select count(Type_phone) From Phone group by Type_phone
Підрахувати яку кількість номерів має кожен абонет, результат надати інформативно повним. Запит виконати на відношенні Phone
Create table Phone
(Id_Abonent int(3),
Type_phone varchar(15) chek Type_phone in (мобильный, домашний, рабочий’),
Namber varchar(15),
Foreign key (Id_Abonent) references Abonent (Id_Abonent))
Select Id_Abonent , count(Type_phone) From Phone group by Namber
Select Id_Abonent , count(Type_phone) From Phone group by Id_Abonent
Select Id_Abonent , count(Type_phone) From Phone group by Type_phone
Select count(Type_phone) From Phone group by Type_phone
Підрахувати загальну кількість абонентів за роками народження на записах відношення Abonent
Create table Abonent
(Id_Abonent int(3),
Name varchar(15),
Surname varchar(15),
Birthday date chek (date()-Birthday)/365 >= 18,
primary key Id_Abonent )
Select year(Birthday), count(year(Birthday)) from Abonent having Id_Abonent
Select year(Birthday), count(year(Birthday)) from Abonent having year(Birthday)
Select Birthday, count(year(Birthday)) from Abonent having year(Birthday)
Select Birthday, count(Birthday) from Abonent having Birthday
Підрахувати загальну кількість абонентів, які мають однакові прізвища на записах відношення Abonent
Create table Abonent
(Id_Abonent int(3),
Name varchar(15),
Surname varchar(15),
Birthday date chek (date()-Birthday)/365 >= 18,
primary key Id_Abonent )
Select Name, Surname, count(Surname) from Abonent having Id_Abonent
Select Surname, count(Surname) from Abonent having Surname
Select Name, Surname, count(Surname) from Abonent having Surname
Select Name, Surname, count(Surname) from Abonent having Birthday
Вкажіть конструкцію використання вкладеного запиту для перевірки умови до даних на записах таблиці
Select (select ) from where
Select from where (select )
Select from heving (select )
Select from (select ) where
Вкажіть конструкцію використання вкладеного запиту в якості джерела даних
Select (select ) from where
Select from where (select )
Select from heving (select )
Select from (select ) where
Вкажіть конструкцію використання вкладеного запиту для перевірки умови до групи даних таблиці
Select (select ) from where
Select from where (select )
Select from heving (select )
Select from (select ) where
Вкажіть конструкцію використання вкладеного запиту, яка не може бути реалізована
Select (select ) from where
Select from where (select )
Select from heving (select )
Select from (select ) where
При виконанні операції об'єднання двох відношень з однаковими заголовками
робиться відношення, що включає усі кортежі, які входять хоч би в одне із відношень-операндів.
що включає усі кортежі, які входять в обидва відношення-операнди.
включає усі кортежі, що входять в відношення-перший операнд, такі, що жоден з них не входить у відношення, яке є другим операндом.
робиться відношення, кортежі якого робляться шляхом об'єднання кортежів першого і другого операндів.
Операція перетину двох відношень з однаковими заголовками робить відношення
робиться відношення, що включає усі кортежі, які входять хоч би в одне із відношень-операндів.
що включає усі кортежі, які входять в обидва відношення-операнди.
включає усі кортежі, що входять в відношення-перший операнд, такі, що жоден з них не входить у відношення, яке є другим операндом.
робиться відношення, кортежі якого робляться шляхом об'єднання кортежів першого і другого операндів.
Відношення, що є різницею двох відношень з однаковими заголовками
робиться відношення, що включає усі кортежі, які входять хоч би в одне із відношень-операндів.
що включає усі кортежі, які входять в обидва відношення-операнди.
включає усі кортежі, що входять в відношення-перший операнд, такі, що жоден з них не входить у відношення, яке є другим операндом.
робиться відношення, кортежі якого робляться шляхом об'єднання кортежів першого і другого операндів.
При виконанні декартова твори двох відношень, перетин заголовків яких порожньо,
робиться відношення, що включає усі кортежі, які входять хоч би в одне із відношень-операндів.
що включає усі кортежі, які входять в обидва відношення-операнди.
включає усі кортежі, що входять в відношення-перший операнд, такі, що жоден з них не входить у відношення, яке є другим операндом.
робиться відношення, кортежі якого робляться шляхом об'єднання кортежів першого і другого операндів.
Результатом обмеження відношення по деякій умові є відношення,
що включає кортежі відношення-операнда, яке задовольняє цій умові.
кортежі якого є відповідними підмножинами кортежів відношення-операнда.
кортежі якого робляться шляхом об'єднання кортежів першого і другого стосунків і задовольняють цій умові.
Результуюче відношення складається з унарних кортежів, що включають значення першого атрибуту кортежів першого операнда таких, що безліч значень другого атрибуту (при фіксованому значенні першого атрибуту) включає безліч значень другого операнда.
При виконанні проекції відношення на задану підмножину безлічі його атрибутів робиться відношення
що включає кортежі відношення-операнда, яке задовольняє цій умові.
кортежі якого є відповідними підмножинами кортежів відношення-операнда.
кортежі якого робляться шляхом об'єднання кортежів першого і другого стосунків і задовольняють цій умові.
Результуюче відношення складається з унарних кортежів, що включають значення першого атрибуту кортежів першого операнда таких, що безліч значень другого атрибуту (при фіксованому значенні першого атрибуту) включає безліч значень другого операнда.
При з'єднанні двох стосунків по деякій умові утворюється результуюче відношення
що включає кортежі відношення-операнда, яке задовольняє цій умові.
кортежі якого є відповідними підмножинами кортежів відношення-операнда.
кортежі якого робляться шляхом об'єднання кортежів першого і другого стосунків і задовольняють цій умові.
Результуюче відношення складається з унарних кортежів, що включають значення першого атрибуту кортежів першого операнда таких, що безліч значень другого атрибуту (при фіксованому значенні першого атрибуту) включає безліч значень другого операнда.
У операції реляційного ділення два операнди - бінарне і унарне стосунки.
що включає кортежі відношення-операнда, яке задовольняє цій умові.
кортежі якого є відповідними підмножинами кортежів відношення-операнда.
кортежі якого робляться шляхом об'єднання кортежів першого і другого стосунків і задовольняють цій умові.
Результуюче відношення складається з унарних кортежів, що включають значення першого атрибуту кортежів першого операнда таких, що безліч значень другого атрибуту (при фіксованому значенні першого атрибуту) включає безліч значень другого операнда.
Обмеження цілісності атрибуту:
значення за умовчанням, завдання обов'язковості або необов'язковості значень, завдання умов на значення атрибутів.
ці обмеження зручні, якщо у базі даних є присутніми декілька стовпців різних відношень, які приймають значення з однієї і тієї ж безлічі допустимих значень.
деякі семантичні правила, які будуть застосовані до кількох стовпців.
завдання обов'язковості зв'язку, принципів каскадного видалення і каскадної зміни даних, завдання підтримки обмежень по потужності зв'язку.
Обмеження цілісності, що задаються на рівні доменів,
значення за умовчанням, завдання обов'язковості або необов'язковості значень, завдання умов на значення атрибутів.
ці обмеження зручні, якщо у базі даних є присутніми декілька стовпців різних відношень, які приймають значення з однієї і тієї ж безлічі допустимих значень.
деякі семантичні правила, які будуть застосовані до кількох стовпців.
завдання обов'язковості зв'язку, принципів каскадного видалення і каскадної зміни даних, завдання підтримки обмежень по потужності зв'язку.
Обмеження цілісності, що задаються на рівні відношення.
значення за умовчанням, завдання обов'язковості або необов'язковості значень, завдання умов на значення атрибутів.
ці обмеження зручні, якщо у базі даних є присутніми декілька стовпців різних відношень, які приймають значення з однієї і тієї ж безлічі допустимих значень.
деякі семантичні правила, які будуть застосовані до кількох стовпців.
завдання обов'язковості зв'язку, принципів каскадного видалення і каскадної зміни даних, завдання підтримки обмежень по потужності зв'язку.
Обмеження цілісності, що задаються на рівні зв'язку між відношеннями
значення за умовчанням, завдання обов'язковості або необов'язковості значень, завдання умов на значення атрибутів.
ці обмеження зручні, якщо у базі даних є присутніми декілька стовпців різних відношень, які приймають значення з однієї і тієї ж безлічі допустимих значень.
деякі семантичні правила, які будуть застосовані до кількох стовпців.
завдання обов'язковості зв'язку, принципів каскадного видалення і каскадної зміни даних, завдання підтримки обмежень по потужності зв'язку.
Інтерактивна програма, що дозволяє відправляти SQL -запросы на сервер і переглядати результати їх виконання.
Mysql
Mysqladmin
Myisamchk
Mysqldump
Адміністративна програма, що дозволяє виконувати такі операції, як завершення роботи сервера, створення і видалення баз даних.
Mysql
Mysqladmin
Myisamchk
Mysqldump
Утиліта, призначена для аналізу і оптимізації таблиць, а також відновлення їх у разі ушкодження.
Mysql
Mysqladmin
Myisamchk
Mysqldump
Засіб резервування баз даних або їх копіювання на інший сервер.
Mysql
Mysqladmin
Myisamchk
Mysqldump
Надати користувачеві права суперкористувача, який може робити усе, у тому числі і надавати привілеї іншим користувачам, необхідно запустити наступний оператор:
GRANT ALL ON *.* ТО [email protected] IDENTIFIED BY "coffee" WITH GRANT OPTION
GRANT ALL ON samp_db.* TO [email protected] IDENTIFIED BY "rock"
GRANT SELECT ON menagerie.* TO [email protected]% IDENTIFIED BY "dirt"
GRANT SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE ON samp_db.* TO [email protected]% IDENTIFIED BY "boron"
Предоставтить користувачеві усі права для роботи з усіма таблицями бази даних
GRANT ALL ON *.* ТО [email protected] IDENTIFIED BY "coffee" WITH GRANT OPTION
GRANT ALL ON samp_db.* TO [email protected] IDENTIFIED BY "rock"
GRANT SELECT ON menagerie.* TO [email protected]% IDENTIFIED BY "dirt"
GRANT SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE ON samp_db.* TO [email protected]% IDENTIFIED BY "boron"
Надати користувачеві ограниченые права, тільки для читання даних з бази даних.
GRANT ALL ON *.* ТО [email protected] IDENTIFIED BY "coffee" WITH GRANT OPTION
GRANT ALL ON samp_db.* TO [email protected] IDENTIFIED BY "rock"
GRANT SELECT ON menagerie.* TO [email protected]% IDENTIFIED BY "dirt"
GRANT SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE ON samp_db.* TO [email protected]% IDENTIFIED BY "boron"
Надати користувачеві можливість прочитувати і змінювати вміст існуючих таблиць, але заборонити створювати нові таблиці або видаляти вже існуючі
GRANT ALL ON *.* ТО [email protected] IDENTIFIED BY "coffee" WITH GRANT OPTION
GRANT ALL ON samp_db.* TO [email protected] IDENTIFIED BY "rock"
GRANT SELECT ON menagerie.* TO [email protected]% IDENTIFIED BY "dirt"
GRANT SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE ON samp_db.* TO [email protected]% IDENTIFIED BY "boron"
Створити користувача, який зможе підключатися до сервера БД з комп'ютерів вказаного домена
GRANT ALL ON samp_db.* TO [email protected]%.snake.net IDENTIFIED BY "topaz"
GRANT ALL ON samp_db.* TO [email protected] IDENTIFIED BY "water"
GRANT ALL ON samp_db.* TO [email protected] IDENTIFIED BY "ruby"
GRANT ALL ON samp_db.* TO [email protected]% IDENTIFIED BY "snow"
Створити користувача, який зможе підключатися до сервера БД тільки з укзанного комп'ютера
GRANT ALL ON samp_db.* TO [email protected]%.snake.net IDENTIFIED BY "topaz"
GRANT ALL ON samp_db.* TO [email protected] IDENTIFIED BY "water"
GRANT ALL ON samp_db.* TO [email protected] IDENTIFIED BY "ruby"
GRANT ALL ON samp_db.* TO [email protected]% IDENTIFIED BY "snow"
Створити користувача, який зможе підключатися до сервера БД з будь-якого комп'ютера
GRANT ALL ON samp_db.* TO [email protected]%.snake.net IDENTIFIED BY "topaz"
GRANT ALL ON samp_db.* TO [email protected] IDENTIFIED BY "water"
GRANT ALL ON samp_db.* TO [email protected] IDENTIFIED BY "ruby"
GRANT ALL ON samp_db.* TO [email protected]% IDENTIFIED BY "snow"
Створити користувача, який зможе підключатися до сервера БД з комп'ютерів підмережі класу.
GRANT ALL ON samp_db.* TO [email protected]%.snake.net IDENTIFIED BY "topaz"
GRANT ALL ON samp_db.* TO [email protected] IDENTIFIED BY "water"
GRANT ALL ON samp_db.* TO [email protected] IDENTIFIED BY "ruby"
GRANT ALL ON samp_db.* TO [email protected]% IDENTIFIED BY "snow"
Видалити у користувача привілей на введення даних у БД
REVOKE INSERT ON Orders FROM Adrian;
REVOKE DELETE ON Orders FROM Adrian;
REVOKE SUPER ON Orders FROM Adrian;
REVOKE CREATE ON Orders FROM Adrian;
Видалити у користувача привілей на видалення даних у БД
REVOKE INSERT ON Orders FROM Adrian;
REVOKE DELETE ON Orders FROM Adrian;
REVOKE SUPER ON Orders FROM Adrian;
REVOKE CREATE ON Orders FROM Adrian;
Видалити у користувача привілей на створення тригерів даних у БД
REVOKE INSERT ON Orders FROM Adrian;
REVOKE DELETE ON Orders FROM Adrian;
REVOKE SUPER ON Orders FROM Adrian;
REVOKE CREATE ON Orders FROM Adrian;
Видалити у користувача привілей на створення таблиць БД
REVOKE INSERT ON Orders FROM Adrian;
REVOKE DELETE ON Orders FROM Adrian;
REVOKE SUPER ON Orders FROM Adrian;
REVOKE CREATE ON Orders FROM Adrian;
Виконати резервне копіювання табличних файлів
BACKUP TABLE dictionary TO '/tm/backup';
RESTORE TABLE dictionary FROM '/tmp/backup';
mysqldump samp_db > /usr/archives/mysql/samp_db.1999-10-02
mysqldump samp_db student score event adsence > gradebook.sq
Виконати копіювання архівних файлів в каталог БД
BACKUP TABLE dictionary TO '/tm/backup';
RESTORE TABLE dictionary FROM '/tmp/backup';
mysqldump samp_db > /usr/archives/mysql/samp_db.1999-10-02
mysqldump samp_db student score event adsence > gradebook.sq
Виконати резервування всієї БД у текстовому файлі
BACKUP TABLE dictionary TO '/tm/backup';
RESTORE TABLE dictionary FROM '/tmp/backup';
mysqldump samp_db > /usr/archives/mysql/samp_db.1999-10-02
mysqldump samp_db student score event adsence > gradebook.sq
Виконати резервування окремих таблиць БД у текстовому файлі
BACKUP TABLE dictionary TO '/tm/backup';
RESTORE TABLE dictionary FROM '/tmp/backup';
mysqldump samp_db > /usr/archives/mysql/samp_db.1999-10-02
mysqldump samp_db student score event adsence > gradebook.sq

13PAGE 15


13PAGE 142715
Профессор

Дисциплина

Курс

знает

доступна

готовит

готовится

посвящен

преподается

Профессор

Дисциплина

Курс

знает

доступна

готовит

готовится

посвящен

преподается

Профессор

Дисциплина

Курс

знает

доступна

готовит

готовится

посвящен

преподается

Профессор

Дисциплина

Курс

знает

доступна

готовит

готовится

посвящен

преподается

Профессор

Дисциплина

Курс

знает

доступна

готовит

готовится

посвящен

преподается

Предмет

Тема

Рассписание

Состоит из

доступна

размещается

содержит

преподается

Группа

Занятие

содержит

размещается

посещает

Предмет

Тема

Рассписание

Состоит из

доступна

размещается

содержит

преподается

Группа

содержит

размещается

посещает

Занятие

Тема

Предмет

Занятие

Состоит из

доступна

размещается

содержит

преподается

Рассписание

Группа

содержит

размещается

посещает

Предмет

Тема

Рассписание

Состоит из

доступна

размещается

содержит

преподается

Группа

Занятие

содержит

размещается

посещает

Покупатель

Накладная

Склад

содержится

хранятся

выписывается

выписывает

Товар

Выписывается на

получает

содержит

хранит

Покупатель

Накладная

Склад

содержится

хранятся

выписывается

выписывает

Товар

Выписывается на

получает

содержит

хранит

Покупатель

Накладная

Склад

содержится

хранятся

выписывается

выписывает

Товар

Выписывается на

получает

содержит

хранит

Покупатель

Накладная

Склад

содержится

хранятся

выписывается

выписывает

Товар

Выписывается на

получает

содержит

хранит

Системний каталог

Книга

Журнал реєстрації
(дані школяра)

Формуляр читача

внесена

містить дані

внесена

містить дані

виписується

Містить дані

Системний каталог

Книга

Журнал реєстрації
(дані школяра)

Формуляр читача

внесена

містить дані

внесена

містить дані

виписується

Містить дані

Системний каталог

Книга

Журнал реєстрації
(дані школяра)

Формуляр читача

внесена

містить дані

внесена

містить дані

виписується

Містить дані

Системний каталог

Книга

Журнал реєстрації
(дані школяра)

Формуляр читача

внесена

містить дані

внесена

містить дані

виписується

Містить дані

Abonent

Phone

Id_Abonent

Name

Surname

Birthday

Id_Abonent

Type_phone

Namber

Зареєстрований за

Має

Abonent

Phone

Id_Abonent

Name

Surname

Birthday

Id_Abonent

Type_phone

Namber

Зареєстрований за

Має

Abonent

Phone

Id_Abonent

Name

Surname

Birthday

Id_Abonent

Type_phone

Namber

Зареєстрований за

Має

Abonent

Phone

Id_Abonent

Name

Surname

Birthday

Id_Abonent

Type_phone

Namber

Зареєстрований за

МаєПример типа связиПример рекурсивного типа связи Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 26609429
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий