ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ..


ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 1
1. Яким чином можна встановити потрібний варіант розрахунку суми операції?
а) За допомогою команди «Операції» / «Журнал операцій»
б) Відкрити діалог «Сервіс» / «Параметри» і в закладці «Операції» вибрати потрібний варіант
в) Через діалог «Сервіс» / «Відомості про організацію»
г) Сума операції вводиться тільки вручну самим користувачем
2. У довіднику «Співробітники» запис по Іванову помічений на знищення. Чому цей запис не можна видалити остаточно?
а) Запис використовувався в інших об'єктах програми
б) Запис введений у минулому звітному періоді
в) Запис містить періодичні реквізити
3. У якому режимі роботи здійснюється створення архівної копії інформаційної бази?
а) 1С Підприємства
б) Конфігуратор
в) Відладчик
г) Монітор
4. Для яких цілей у вікні Календаря призначена кнопка «>« ?
а) Для переходу на останнє число місяця
б) Для переходу до тієї ж дати наступного року
в) Для переходу до тієї ж дати наступного місяця
г) Для визначення дати
5. На якому етапі роботи виконується заповнення довідників?
а) Безпосередньо під час введення документів
б) До початку введення документів
в) Як до введення документів, так і під час введення документів
г) Довідники в конфігурації вже заповнені
6. Як скопіювати вибраний елемент довідника?
а) Вибрати в меню ДІЇ пункт КОПІЮВАТИ
б) Двічі клацнути мишкою по вибраному елементу довідника
в) Натиснути клавішу на клавіатурі F1
г) Клацнути мишкою кнопку КОПІЮВАТИ РЯДОК в панелі інструментів довідника
7. Яку дату введення початкових залишків ви введете, коли дата початку обліку 01.01.13?
а) 31.12.12
б) 01.01.13
в) 01.12.12
г) 31.01.13
8. Як відмінити позначку документа на знищення?
а) Натиснути на клавіатурі клавішу ESC
б) Натиснути на клавіатурі клавішу INSERT
в) Натиснути на клавіатурі клавішу DELETE. Клацнути по кнопці ПОМЕТИТЬ НА УДАЛЕНИЕ.
9. Який документ необхідно оформити покупцеві для здійснення передоплати за товар за безготівковим розрахунком?
а) Рахунок-фактура
б) Реалізація ТМЦ
в) Непідтверджена заявка
г) Платіжне доручення
10. Де в програмі задається інтервал видимості для всіх журналів, що відкриваються?
а) Операції / /»Управление оперативними итогами»
б) Сервіс / /»Параметры»
в) Сервіс / /»Настройка параметров учета»
г) У повному журналі документів
11. Яка кнопка у вікні журналу дозволяє ввести новий рядок?
а) Натиснути на клавіатурі клавішу ESC
б) Натиснути на клавіатурі клавішу INSERT
в) Натиснути на клавіатурі клавішу DELETE
г) Клацнути по кнопці ПОМЕТИТЬ НА УДАЛЕНИЕ.
12. Який документ необхідно оформити для здійснення проведення по надходженню товарів в програмі 1С?
а) Рахунок-фактура
б) Прихідна накладна
в) Видаткова накладна
г) Платіжне доручення
13. Скільки кас може бути введено в програму, в іноземній валюті ?
а) Каси в програмі не реєструються
б) Використовується тільки основна каса, задана в основній конфігурації
в) Можна ввести одну касу по одній фірмі, і валюта визначається автоматично по валюті бухгалтерського обліку
г) У довідник заноситься інформація про всі каси, які реально є у всіх фірмах, по яких ведеться облік. Грошові кошти зберігаються в різних валютах.
14. Для Яких цілей у вікні Календаря призначена кнопка «>« ?
а) Для переходу на останнє число місяця
б) Для переходу до тієї ж дати наступного року
в) Для переходу до тієї ж дати наступного місяця
15. У якому режимі роботи здійснюється створення архівної копії інформаційної бази?
а) 1С Підприємства
б) Конфігуратор
в) Відладчик
г) Монітор
16. Який зв’язок спостерігається між входом та виходом інформаційної системи
а) Непрямий
б) Зворотній
в) Зв’язку немає
г) Прямий (причинно-наслідковий)
17. За видами людської діяльності інформація поділяється на:
а) наукова, технічна, виробнича
б) управлінська, економічна, соціальна
в) технічна, економічна, правова
г) зовнішня, внутрішня
18. Які функції реалізуються за допомогою об’єкту програми «Документ»?
а) Введення і збереження початкових даних первинних документів
б) Автоматичне формування проводок
в) Формування і друк документів
г) Всі функції, перераховані в попередніх відповідях
19. Для збереження списку ТМЦ призначений довідник:
а) Необоротні активи
б) Номенклатура
в) Контрагенти
г) Працівники
20. В якому довіднику буде зберігатися список об’єктів основних засобів?
а) Необоротні активи
б) Номенклатура
в) Контрагенти
г) Працівники
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 2
1. За допомогою якого звіту можна перевірити правильність введення залишків?
а) Оборотно-сальдова відомість
б) Аналіз субконто
в) Оборотно-сальдова відомість по рахунку
г) Касова книга
2. Для введення початкових залишків по заробітній платі використовується документ:
а) Залишки ОЗ
б) Залишки ТМЦ
в) Начисление ЗП
г) Залишки взаєморозрахунків
3. Які з вказаних документів формують проводки по рахунку 311:
а) Вимога-доручення
б) Банківська виписка
в) Платіжне доручення
г) Заява на акредитив
4. Який порядок введення початкових залишків на валютних рахунках?
а) Необхідно вводити залишки по кожній валюті у валютному виразі і гривневому покритті
б) Достатньо ввести залишки по кожній валюті у валютному виразі, не вводячи гривневого покриття
в) Достатньо ввести залишки по кожній валюті в гривневому покритті, не вводячи залишків у валюті
г) За допомогою спеціальної функції програми: «Введення валютних залишків»
5. В меню звіти програми 1С відображено:
а) Спеціалізовані, регламентовані, стандартні звіти
б) Документи, регламентовані звіти
в) Регламентовані звіти, журнали
г) Журнали, стандартні звіти
6. Яким основним принципам повинна відповідати облікова інформація?
а) цілеспрямованість, аналітичність, концентрація
б) багатократність використання, достовірність, суттєвість
в) багатократність використання, концентрація, цілеспрямованість, аналітичність
г) цілеспрямованість, аналітичність, концентрація, достовірність
7. Чи можна змінити дату в проведеному документі?
а) Можна тільки адміністратору
б) Можна, зробивши його перед тим не проведеним
в) Можна, якщо він не формує бухгалтерських проводок
г) Не можна
8. Касову книгу можна сформувати:
а) В меню Журнали «Каса»
б) В меню Документи «Каса»
в) В меню «Звіти»
г) В меню «Операції»
9. Призначення Журналу документів:
а) для відображення списку документів, введених в систему;
б) для вводу нових документів;
в) для звернення до раніше введених документів.
г) правильна відповідь відсутня
10. В якому довіднику буде зберігатися список співробітників?
а) Необоротні активи
б) Номенклатура
в) Контрагенти
г) Співробітники
11.В якому з цих режимів не працює програма «1С: Бухгалтерія»
а) Конфігуратор
б) Отладчик
в) Графічний редактор
г) Монітор
12. Для обліку реалізації продукції використовуються такі документи:
а) Рахунок
б) Акт інвентаризації ТМЦ
в) Видаткова накладна
г) Договір
13. Скільки розрахункових рахунків дозволяється мати контрагенту в програмі «1С:Предприятие»?
а) Тільки один
б) Два (валютний та гривневий)
в) Необмежену кількість
г) Три
14. Для створення нового елементу в програмі «1С:Підприємство» необхідно виконати команду:
а) Действия - Новый
б) Ins
в) Действия – Новая группа
г) Del
15. Постійні величини, що зберігають інформацію, яка не змінюється або змінюється досить рідко це –
а) Довідники
б) Константи
в) Журнали
г) Звіти
16. В якому журналі знаходиться повний список сформованих документів?
а) Повний журнал
б) Журнал документів
в) Журнал операцій
г) Журнал проводок
17. Що потрібно зробити для переведення діючого підприємства на роботу в програмі 1С?
а) Ввести константи, заповнити довідники, ввести план рахунків, ввести початкові залишки.
б) Ввести константи, заповнити довідники, ввести план рахунків, ввести початкові залишки, ввести ставки податків.
в) Ввести константи, заповнити довідники, ввести початкові залишки, ввести ставки податків.
18. Який довідник відкривається при заповненні табличної частини рахунка вхідного при купівлі МШП
а) ТМЦ
б) Номентклатур
в) Інвестицій
г) Необоротні активи
19. Рахунок вхідний постачальника можна:
а) ввести на основі прихідної накладної
б) ввести на основі платіжного доручення
в) ввести на основі договір
г) форму рахунка заповнюють з меню документи – «приход» - «счет входящий»
20. Звіт про фінансові результати можна сформувати як:
а) Стандартний звіт програми1С
б) Спеціалізований звіт програми1С
в) У програмі не формується
г) Регламентований звіт програми1С
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 3
1. Аналіз рахунка – це
а) Стандартний звіт програми1С
б) Спеціалізований звіт програми1С
в) У програмі не формується
г) Регламентований звіт програми1С
2. Який звіт дає можливість довідатися скільки товарів різного виду купив кожний покупець, або для кожного товару дізнатися сумарні обсяги закупівлі кожним покупцем.
а) Обороти рахунка
б) Аналіз рахунка
в) Обороти між субконто
г) Аналіз субконто та аналіз рахунка по датах
3. За допомогою якого пункта меню конфігуратора можна ввести шлях до бази даних нового користувача
а) Файл
б) Конфігурація
в) Адміністрування
г) Сервіс
4. Якого кольору комірки регламентованого звіту для введення і редагування даних вручну
а) Білого
б) Червоного
в) Жовтого
г) Зеленого
5. Звіт Аналіз рахунка формується у програмі 1С на основі
а) Журналу проводок
б) Карточки рахунка
в) Картки рахунка, журналу проведень
г) Картка субконто, картка рахунка
6. Який звіт формується в програмі 1С на основі податкових документів?
а) Журнал ордер
б) Книга обліку продажу
в) Оборотно-сальдова відомість
г) Шахівка
7. Хто може бути засновниками фірми ?
а) Фізичні особи.
б) Юридичні особи
в) Як фізичні так і юридичні
г) Тільки співробітники фірми
д) Тільки контрагенти.
8. Яких значень не може набувати реквізит «вид операції» прибуткового касового ордеру
а) приход денег из подотчета
б) сдача денег в банк
в) прочие операции
г) оплата заказа покупателем
9. Форма 8ДР
а) Стандартний звіт програми1С
б) Спеціалізований звіт програми1С
в) У програмі не формується
г) Регламентований звіт програми1С
10. Аналіз рахунка по субконто – це
а) Стандартний звіт програми1С
б) Спеціалізований звіт програми1С
в) У програмі не формується
г) Регламентований звіт програми1С
11. Який звіт у програмі 1С потрібний для рахунків за якими ведуть аналітичний облік і який дає змогу отримати для кожного виду субконто дебетові і кредитові обороти, а також розгорнуте і згорнуте сальдо на початок і кінець звітного періоду.
а) Обороти рахунка
б) Журнал-ордер
в) Обороти між субконто
г) Аналіз субконто
д) Аналіз рахунка по датах
12. За допомогою якого пункту меню конфігуратора можна ввести права нового користувача конфігурації бази даних
а) Файл
б) Конфігурація
в) Адміністрування
г) Сервіс
13.Звіт Аналіз рахунка формується у програмі 1С на основі
а) Журналу проведень
б) Карточки рахунка
в) Журналу операцій
г) Картки рахунка, журналу проведень
д) Картка субконто, картка рахунка
14. Як вибрати календар робочого часу ?
а) Меню Операції
б) Меню Дії
в) Меню Сервіс
г) Меню Документи
15. Засновники фірми:
а) Можуть бути її співробітниками
б) Можуть бути її контрагенти
в) Можуть бути як співробітники так і контрагенти
г) Не можуть бути ні співробітниками, ні контрагентами
16. Яка з наведених послідовностей документів для купівлі ТМЦ є вірною?
а) Договір, рахунок вхідний, прихідна накладна, банківська виписка, запис в книгу придбання,
б) Договір, рахунок вхідний, платіжне доручення, прихідна накладна, податкова накладна, запис в книгу придбання,
в) Рахунок вхідний, платіжне доручення, прихідна накладна, запис в книгу придбання,
г) Рахунок вхідний, платіжне доручення, банківська виписка, прихідна накладна, запис в книгу придбання.
д) Договір, рахунок вхідний, платіжне доручення, видаткова накладна, запис в книгу придбання.
17. У якому довіднику заповнюється реквізит «Ликвидационная стоимость»?
а) Інвестицій
б) Необоротні активи
в) Партії ТМЦ
г) Номентклатура
18. Звіт про рух грошових коштів
а) Стандартний звіт програми1С
б) Спеціалізований звіт програми1С
в) У програмі не формується
г) Регламентований звіт програми1С
19. Який звіт у програмі містить інформацію про залишки для кожного рахунка на початок і кінець періоду та обороти за дебетом і кредитом впродовж цього періоду
а) Аналіз рахунка по субконто
б) Аналіз рахунка по датах
в) Картка рахунка
г) Аналіз субконто
д) Оборотно-сальдова відомість
20. Банківську виписку можна:
а) ввести на основі прихідної накладної
б) ввести на основі рахунка вхідного платіжного доручення
в) тільки як один із документів журналу банк
г) заповнити натиснувши кнопку внизу її інтерактивної форми «подбор по заказам»
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 4
1. За допомогою якого пункта меню конфігуратора можна ввести вигляд інтерфейсу для нового користувача конфігурації бази даних
а) Файл
б) Конфігурація
в) Адміністрування
г) Сервіс
2. Якого кольору комірки регламентованого звіту, в яких дані обчислені на підставі введених даних і їх не редагують вручну
а) Білого
б) Червоного
в) Жовтого та зеленого
г) Червоного та білого
3. Звіт Обороти між субконто формується у програмі 1С на основі
а) Журналу проведень
б) Карточки рахунка
в) Журналу операцій
г) Картки рахунка, журналу проведень
д) Картка субконто, картка рахунка
4. За допомогою якого пункта меню програми1С можна відкрити вікно «Графики работы сотрудников»
а) Файл
б) Операції
в) Справочники
г) Документи
д) Сервіс
5. Які ціни може мати ТМЦ при введенні в довідник
а) Закупівельні , оптові роздрібні, відпускні
б) Оптові, роздрібні, дилерські, відпускні
в) Оптові, роздрібні, купівельні.
г) Закупівельні, оптові, роздрібні, дилерські
6. Яка з наведених послідовностей документів для купівлі МШП є вірною?
а) Договір, рахунок вхідний, платіжне доручення, видаткова накладна, запис в книгу придбання.
б) Договір, рахунок вхідний, платіжне доручення, прихідна накладна, податкова накладна, запис в книгу придбання,
в) Рахунок вхідний, платіжне доручення, прихідна накладна, запис в книгу придбання,
г) Рахунок вхідний, платіжне доручення, банківська виписка, прихідна накладна, запис в книгу придбання.
д) Договір, рахунок вхідний, прихідна накладна, банківська виписка, запис в книгу придбання.
7. Платіжне доручення можна:
а) ввести на основі прихідної накладної
б) ввести на основі рахунка вхідного
в) ввести на основі банківської виписки
г) тільки як один із документів журналу банк
8. Звіт про власний капітал
а) Стандартний звіт програми1С
б) Спеціалізований звіт програми1С
в) У програмі не формується
г) Регламентований звіт програми1С
9. Який звіт у програмі містить інформацію про суми оборотів рахунка в кореспонденції з іншими рахунками за звітній період, а також залишки на рахунку станом на початок і кінець періоду в розрізі об’єктів аналітичного обліку?
а) Аналіз рахунка по субконто
б) Аналіз рахунка по датах
в) Картка рахунка
г) Аналіз субконто
10. В яких операціях проведення відповідають допоміжному рахунку 00
а) При купівлі ТМЦ
б) При продажу ТМЦ
в) При введенні початкових залишків
г) При створенні статутного капіталу
11. За допомогою якого пункта меню конфігуратора можна ввести пароль для нового користувача конфігурації бази даних
а) Файл
б) Конфігурація
в) Адміністрування
г) Сервіс
12. Яка клавіша використовується для початку введення даного в комірку бланка регламентованого звіту
а) ENTER
б) F2
в) TAB/SHIFT+TAB
г) F6
13. Звіт Аналіз субконто формується у програмі 1С на основі
а) Журналу проведень
б) Карточки рахунка
в) Журналу операцій
г) Картки рахунка, журналу проведень
д) Картка субконто, картка рахунка
14. Як вибрати календар робочого часу ?
а) Меню Операції
б) Меню Дії
в) Меню Сервіс
г) Меню Документи
15. В який довідник вводять інформацію про матеріально відповідальну особу?
а) Співробітників
б) Фізичних осіб
в) Місця зберігання
г) Контрагентів
16. Яка з наведених послідовностей документів для продажу основних засобів є вірною?
а) Договір, рахунок фактура, прихідна накладна, банківська виписка, запис в книгу придбання,
б) Договір, рахунок фактура, банківська виписка, видаткова накладна, запис в книгу продажу.
в) Договір, рахунок фактура, платіжне доручення, прихідна накладна, податкова накладна, запис в книгу придбання,
г) Рахунок фактура, платіжне доручення, прихідна накладна, запис в книгу придбання,
д) Рахунок фактура, платіжне доручення, банківська виписка, прихідна накладна, запис в книгу придбання.
17. Яких значень не може набувати реквізит «вид операції» прибуткового касового ордеру
а) выдача денег под отчет
б) поступление денег из банка
в) прочие операции
г) оплата заказа поставщиком
18. Звіт до пенсійного фонду
а) Стандартний звіт програми1С
б) Спеціалізований звіт програми1С
в) У програмі не формується
г) Регламентований звіт програми1С
19. Який звіт у програмі містить інформацію про суми оборотів рахунка в кореспонденції з іншими рахунками за звітній період, а також про сальдо на рахунку станом на початок і кінець періоду ?
а) Аналіз рахунка по субконто
б) Аналіз рахунка
в) Картка рахунка
г) Аналіз субконто
д) Аналіз рахунка по датах
20. Як ведеться облік господарських операцій, виконаних від дати впровадження програми на підприємстві до поточної дати
а) За допомогою введення операцій вручну в журнал операцій
б) За допомогою документів типової конфігурації
в) Перша і друга відповіді вірні
г) Обидві не вірні
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 5
1. В яких випадках програма 1С при запуску видає повідомлення «Ошибка загрузки метаданих»
а) Конфігурація бази даних відсутня у вказаній папці
б) Шлях до конфігурації бази даних вказаний невірно
в) В програмі «Мови і національні стандарти» не виставлений український стандарт.
г) Відповіді 2 і 3 вірні
2. За допомогою якого пункта меню конфігуратора можна ввести вигляд інтерфейсу для нового користувача конфігурації бази даних
а) Файл
б) Конфігурація
в) Адміністрування
г) Сервіс
3. Яка клавіша використовується для перемикання між верхньою і нижньою частинами форми регламентованого звіту
а) ENTER
б) F2
в) TAB/SHIFT+TAB
г) F6
4. Звіт Аналіз рахунка за субконто формується у програмі 1С на основі
а) Журналу проведень
б) Карточки рахунка
в) Журналу операцій
г) Картки рахунка, журналу проведень
д) Картка субконто, картка рахунка
5. Дата створення фірми повинна
а) Бути ранішою ніж дата введення початкових залишків
б) Бути пізнішою ніж дата введення початкових залишків
в) Такою ж як і дата введення початкових залишків
г) Це не має значення
6. Яка з наведених послідовністей документів для продажу ТМЦ є вірною?
а) Договір, рахунок фактура, прихідна накладна, банківська виписка, запис в книгу придбання,
б) Договір, рахунок фактура, платіжне доручення, прихідна накладна, податкова накладна, запис в книгу придбання,
в) Рахунок фактура, платіжне доручення, прихідна накладна, запис в книгу придбання,
г) Рахунок фактура, банківська виписка, видаткова накладна, запис в книгу продажів, податкова накладна.
д) Договір, рахунок вхідний, видаткова накладна, запис в книгу придбання, податкова накладна
7. Який звіт у програмі містить інформацію про обороти та залишки на рахунку станом за заданий період?
а) Обороти рахунка
б) Аналіз рахунка
в) Картка рахунка
г) Аналіз субконто
д) Аналіз рахунка по датах
8. В яких випадках програма 1С при запуску видає повідомлення «Ошибка загрузки метаданих»
а) Конфігурація бази даних відсутня у вказаній папці
б) Шлях до конфігурації бази даних вказаний невірно
в) В програмі «Мови і національні стандарти» не виставлений український стандарт.
г) 2 і 3 вірні
9. За допомогою якого пункта меню конфігуратора можна виконати резервне копіювання бази даних
а) Файл
б) Конфігурація
в) Адміністрування
г) Сервіс
10. Для автоматичного заповнення регламентованого звіту потрібно:
а) Натиснути кнопку Заповнити
б) Очистити всі комірки і натиснути Заповнити
в) Зазначити параметри звіту, очистит и всі комірки і натиснути Заповнити
г) Очистит и всі комірки, зазначити параметри звіту, і натиснути Заповнити
11. Звіт Головна книга формується у програмі 1С на основі
а) Журналу проведень
б) Карточки рахунка
в) Журналу операцій
г) Картки рахунка, журналу проведень
д) Картка субконто, картка рахунка
12. Чи можна сформовану друковану форму стандартного звіту зберегти у вигляді файла на диску?
а) Не можна за жодних обставин.
б) Можна в будь-якому випадку.
в) Можна тільки втому випадку, якщо показники звіту були відредаговані.
г) Можна тільки втому випадку, якщо показники звіту не були відредаговані.
13. Які дії можна виконати над групами документів і бухгалтерських операцій?
а) Увімкнути (вимкнути) проведення.
б) Помітити на видалення (зняти позначку на видалення).
в) Провести (зробити непроведеним).
г) Перенести в заданий журнал документів.

14. Яка клавіша використовується для початку введення даного в комірку бланка регламентованого звіту
а) ENTER
б) F2
в) TAB/SHIFT+TAB
г) F6
15. Чи можна використовувати коректні проводки для створення операцій в журналі операцій?
а) Так.
б) Ні.
16. Від підприємства А надійшли запасні частини до підприємства Б на суму 60000 грн. (в т.ч. ПДВ). Яку суму становитиме ПДВ в даному випадку?
а) 10000;
б) 1000;
в) 6000.
17. Залишок на початок дня в касі = 1100; Надходження готівки за день = 500; Вибуття = 400. Чому дорівнюватиме залишок на кінець дня в касі?
а) 1000;
б) 500;
в) 1200;
г) 1100.
18. Що означає повідомлення НЕ ЗАВЕРШЕНА СКЛАДНА ПРОВОДКА, видане програмою при записі операції?
а) Користувача не вказав дату операції;
б) Користувач не вказав зміст проводки операції;
в) У операції вже є проводка з такою кореспонденцією;
г) При введенні проводки у формі операції не вказаний один або обидва кореспондуючі рахунки.
19. Рахунок 30 - активний. Яка проводка відповідає введенню залишку на цей рахунок?
а) Дт30 Кт00.
б) Дт30 Кт30.
в) Дт00 Кт00.
г) Дт00 Кт30.
20. Залишок на початок звітного періоду = 2000; Оборот по дебету = 3000; Оборот по кредиту = 5000. Чому дорівнюватиме залишок на кінець звітного періоду?
а) 5000;
б) 0;
в) 1000;
г) 2500.
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 6
1. Документ може використовуватись для:
а) Для порівняння і співставлення облікової інформації
б) Для введення і збереження інформації первинного документа в інформаційній базі
в) Для передачі його до органів управління
г) Для формування бухгалтерських записів (проводок) і їх збереження в базі облікових даних
д) Для формування друкованого відбитку документа, який може бути переглянутий, збережений комп’ютері і роздрукований
2. Як ввести в журнал операцій декілька однакових операцій?
а) У журнал операцій не можна вводити однакові операції
б) Слід ввести кожну операцію окремо, оскільки копіювати операції не можна
в) Слід ввести одну операцію, заповнити її реквізити, зберегти в журналі операцій, і, потім скопіювати необхідну кількість раз
3. Залишок на початок дня в касі = 100; Надходження готівки за день = 2500; Вибуття = 1400. Чому дорівнюватиме залишок на кінець дня в касі?
а) 0;
б) 1000;
в) 1200;
г) 1500.
4. Надійшли кошти в касу від СТОВ «Авангард». Дт ... Кт 36. Вказати який рахунок буде в дебеті?
а) 10;
б) 31;
в) 312;
г) 30.
5. Чи зміняться суми раніше введених операцій, якщо змінити встановлений порядок автоматичного розрахунку їх сум?
а) Змінюватимуться суми тільки тих операцій, які потрапляють у встановлений інтервал видимості
б) Буде виконаний перерахунок тільки сум операцій введених уручну
в) Суми раніше введених операцій не зміняться
г) Буде виконаний перерахунок всіх сум раніше введених операцій
6. Якою бухгалтерською проводкою в підприємства відображається повернення в касу залишку підзвітних сум?
а) Дт 63 Кт 28
б) Дт 30 Кт 37
в) Дт 28 Кт 34
г) Дт 28 Кт 37
д) Дт 37 Кт 30
е) Дт 36 Кт 37
7. Від підприємства А надійшли запасні частини до підприємства Б на суму 120000 грн. (в т.ч. ПДВ). Яку суму становитиме ПДВ в даному випадку?
а) 20;
б) 20000;
в) 2000;
в) 60000.
8. Яким чином вручну створити нову операцію в журналі операцій?
а) Пункт меню «Операції - Журнал операцій». Вибрати піктограму «Новий рядок» і ввести операцію.
б) Пункт меню «Файл - Створити». Вибрати потрібний розділ і створити операцію.
в) Пункт меню «Документи». Вибрати потрібний документ, заповнити його та скористуватись режимом «Проведення документу».
9. Чи можна записати проводки операції не закриваючи саму операцію?
а) Не можна
б) Можна, натиснувши у формі операції кнопку ЗАПИСАТИ
в) Можна, але тільки одну проводку
10. Чи можна використовувати типові операції для створення операцій в журналі операцій?
а) Ні.
б) Так.
11. Якою бухгалтерською проводкою в підприємства  відображається реалізація товару покупцю?
а) Дт 63 Кт 28
б) Дт 28 Кт 36
в) Дт 36 Кт 28
г) Дт 31 Кт 28
д) Дт 28 Кт 63
е) Дт 28 Кт 34
12. Чи можна використовувати коректні проводки для створення операцій в журналі операцій?
а)Так.
б) Ні.
13. Якою бухгалтерською проводкою в підприємства  відображається видача готівки в підзвіт?
а) Дт 30 Кт 37
б) Дт 30 Кт 31
в) Дт 31 Кт 30
г) Дт 37 Кт 30
д) Дт 28 Кт 34
е) Дт 31 Кт 37
14. Надійшли основні засоби від СТОВ «Авангард». Дт ... Кт 36. Вказати який рахунок буде в дебеті?
а) 11;
б) 14;
в) 10;
г) 20
15. Від підприємства А надійшли запасні частини до підприємства Б на суму 5000 грн. (без ПДВ). Яку суму становитиме ПДВ в даному випадку?
a) 500 грн.;
б) 800 грн.;
в) 1000 грн.;
г) 1200 грн.
16. Надійшли кошти на розрахунковий рахунок від СТОВ «Авангард». Дт ... Кт 36. Вказати який рахунок буде в дебеті?
а) 30;
б) 31;
в) 36;
г) 371.
17. Залишок на початок дня в касі = 1100; Надходження готівки за день = 2500; Вибуття = 1400. Чому дорівнюватиме залишок на кінець дня в касі?
а) 1400 грн.;
б) 2200 грн.;
в) 2400 грн.;
г) інша відповідь.
18. Якою бухгалтерською проводкою в підприємства  відображається реалізація товару покупцю?
а) Дт 28 Кт 36;
б) Дт 63 Кт 28;
в) Дт 31 Кт 28;
г) Дт 36 Кт 28;
д) Дт 28 Кт 34;
е) Дт 28 Кт 63.
19. У якому випадку при введенні проводки операції вимагається заповнити поле КІЛЬКІСТЬ?
а) Якщо хоча б у одного з рахунків проводки в плані рахунків встановлена ознака позабалансового обліку;
б) Якщо хоча б у одного з рахунків проводки в плані рахунків вказаний вид субконто в одній з 3-х граф АНАЛІТИКА №;
в) Якщо у кожного з двох рахунків проводки в плані рахунків встановлена ознака ведення кількісного обліку;
г) Якщо хоча б у одного з рахунків проводки в плані рахунків встановлена ознака ведення кількісного обліку
20. Чи можна використовувати коректні проводки для створення операцій в журналі операцій?
а) Ні;
б) Так.
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 7
1. Яким чином за допомогою документу створити операцію?
а) Після запису документу використати режим «Проведення документу»;
б) За допомогою документу створити операцію не можливо;
в) На екранній формі натиснути кнопку «Створити»
г) На екранній формі натиснути кнопку «Документ».
2. Рахунок 30 - активний. Яка проводка відповідає введенню залишку на цей рахунок?
а) Дт00 Кт30;
б) Дт00 Кт00;
в) Дт30 Кт00;
г) Дт30 Кт30.
3. Що означає повідомлення НЕ ЗАВЕРШЕНА СКЛАДНА ПРОВОДКА, видане програмою при записі операції?
а) Користувача не вказав дату операції;
б) У операції вже є проводка з такою кореспонденцією;
в) При введенні проводки у формі операції не вказаний один або обидва кореспондуючі рахунки;
г) Користувач не вказав зміст проводки операції
4. Якою бухгалтерською проводкою на підприємстві відображається надходження товару від постачальників?
а) Дт 31 Кт 28;
б) Дт 36 Кт 28;
в) Дт 28 Кт 63;
г) 28 Кт 34;
д) Дт 28 Кт 36;
е) Дт 63 Кт 38.
5. Чи можна записати проводки операції не закриваючи саму операцію?
а) Не можна;
б) Можна, натиснувши у формі операції кнопку ЗАПИСАТИ;
в) Можна, але тільки одну проводку.
6. Як в програмі автоматично нарахувати заробітну платню співробітникам?
а) Слід ввести документ НАРАХУВАННЯ ЗАРПЛАТИ;
б) 1С:Бухгалтерія не нараховує заробітну платню;
в) Необхідно ввести документ ВИТРАТНИЙ ОРДЕР кожному співробітнику;
г) Слід заповнити довідники СПІВРОБІТНИКИ, ПОДАТКИ І ВІДРАХУВАННЯ, ШКАЛА ПРИБУТКОВОГО ПОДАТКУ, а потім ввести документ НАРАХУВАННЯ ЗАРПЛАТИ.
7. Рахунок 66 - активно-пасивний. Яка проводка відповідає введенню залишку на цей рахунок?
а) Дт00 Кт00;
б) Дт00 Кт66;
в) Дт66 Кт00;
г) Дт66 Кт66.
8. Якщо документ, що створив проводки, ПОМІТИТИ НА ВИДАЛЕННЯ, що відбудеться з його проводками?
а) Проводки будуть видалені;
б) Проводки збережуться в журналі проводок, але не впливатимуть на підсумки;
в) Проводки збережуться в журналі операцій і впливатимуть на підсумки;
г) Проводки будуть помічені на видалення і не впливатимуть на підсумки.
9. Якою бухгалтерською проводкою в підприємства відображається повернення в касу залишку підзвітних сум?
а) Дт 28 Кт 34
б) Дт 30 Кт 37
в) Дт 28 Кт 37
г) Дт 36 Кт 37
д) Дт 63 Кт 28
е) Дт 37 Кт 30
10. Залишок на початок звітного періоду = 100; Оборот по дебету = 500; Оборот по кредиту = 400. Чому дорівнюватиме залишок на кінець звітного періоду?
а) 0 грн.;
б) 100 грн.;
в) 200 грн.;
г) 300 грн.
11. Коли сума операції робить вплив на бухгалтерські підсумки?
а) Сума операції робить вплив на бухгалтерські підсумки, якщо операція сформована документом;
б) Сума операції не впливає на бухгалтерські підсумки, а є додатковим коментарем до операції.
в) Сума операції завжди робить вплив на бухгалтерські підсумки;
г) Сума операції робить вплив на бухгалтерські підсумки, якщо встановлений режим автоматичного розрахунку підсумків;
12. Що таке коректні проводки?
а) Це таблиця в яку бухгалтер заносить дозволені кореспонденції рахунків;
б) Це довільний довідник найбільш уживаних проводок;
в) Це режим реєстрації створених на підприємстві проводок.
13. Яким чином вручну створити нову операцію в журналі операцій?
а) Пункт меню «Операції - Журнал операцій». Вибрати піктограму »Новий рядок» і ввести операцію;
б) Пункт меню «Документи». Вибрати потрібний документ, заповнити його та скористуватись режимом «Проведення документу»;
в) Пункт меню «Файл - Створити». Вибрати потрібний розділ і створити операцію.
14. Як ввести в журнал операцій декілька однакових операцій?
а) У журнал операцій не можна вводити однакові операції;
б) Слід ввести кожну операцію окремо, оскільки копіювати операції не можна;
в) Слід ввести одну операцію, заповнити її реквізити, зберегти в журналі операцій, і, потім скопіювати необхідну кількість раз.
15. Можна в режимі ведення бухгалтерського обліку («1С:Бухгалтерія») змінювати та вводити значення констант?
а)Так.
б) Ні.
16. Яка кількість колонок АНАЛІТИКА передбачена в плані рахунків типової конфігурації?
а) 1;
б) 2;
в) 3.
17. Чи може активний рахунок мати кредитовий залишок?
а) Так;
б) Ні.
18. Що таке константа?
а) Стала величина числового типу, що записана в довіднику «Константи».
б) Стала величина будь-якого типу, що записана в пункті меню «Довідники-Константи».
в) Постійна інформація, що записана в пункті меню «Операції-Константи».
19. Що таке типова конфігурація?
а) Конфігурація, яку створює користувач під конкретне підприємство.
б) Конфігурація, яку створює фірма-виробник під конкретне підприємство.
в) Конфігурація, яку створює фірма-виробник на основі чинного законодавства для використання в певній галузі.
20. Якщо кредитовий оборот перевищує дебетовий по активному рахунку то:
а) Дебетовий залишок буде негативним;
б) Дебетовий залишок буде позитивним;
в) Дебетовий залишок буде активним;
г) Дебетовий залишок буде пасивним.
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 8
1. Журнал операцій призначений для...
а) Перегляду списку операцій;
б) Перегляду списку проводок, що належать різним операціям;
в) Перегляду списку проводок;
г) Перегляду списку операцій, що належать різним проводкам.
2. Як виправити (відредагувати) реквізити довідника, відкритого для вибору елементу?
а) Двічі клацнути мишкою по вибраному елементу довідника;
б) Натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш SHIFT+ENTER;
в) Натиснути на клавіатурі клавішу ENTER;
г) Клацнути мишкою кнопку панелі інструментів довідника ЗМІНИТИ (ВІДКРИТИ).
3. Чим відрізняється первинний документ від вторинного?
а) Первинний документ оформляється на момент здійснення господарської операції, а вторинний на підставі первинних;
б) Вторинний документ оформляється на момент здійснення господарської операції, а первинний на підставі вторинних;
г) Не відрізняється взагалі.
4. Які види документів використовуються в 1С?
а) Прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, видаткова накладна, рахунок-фактура, прибуткова накладна, платіжне доручення;
б) Оборотно-сальдова відомість, зведені проводки, шахматка, аналіз рахунку, головна книга, журнал-ордер, касова книга;
в) Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів.

5. Які існують основні пункти меню «1С:Підприємства»?
а) Файл, Операції, Документи, Журнали, Звіти, Сервіс, Вікна.
б) Файл, Операції, Довідники, Журнали, Сервіс, Допомога.
в) Файл, Операції, Довідники, Документи, Журнали, Звіти, Сервіс, Вікна, Допомога.
6. Що відноситься до елементів інтерфейсу користувача?
а) Головне меню, панелі задач.
б) Головне меню, панелі задач, екранні форми, гарячі клавіші.
в) Головне меню, піктограми, панель задач, панелі прокрутки.
7. Який режим дозволяє створювати нові види звітних форм?
а) 1С:Бухгалтерія.
б) Конфігуратор.
в) Монітор.
г) Відладчик.

8. Що являє собою проводка?
а) Господарську операцію, яку здійснює бухгалтер;
б) Відображає господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку;
в) Бухгалтерський розрахунок.
9. Як додати нову групу в довідник?
а) Двічі клацнути мишкою по дереву груп;
б) Натиснути на клавіатурі клавішу INSERT;
в) Натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш CTRL+F9;
г) Натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш SHIFT+ENTER;
д) Клацнути мишкою кнопку НОВА ГРУПА в панелі інструментів довідника.
10. У яких випадках можна не вказувати один з кореспондуючих рахунків проводки?
а) За відсутності в плані рахунків такого рахунку;
б) При введенні проводки із позабалансовим рахунком;
в) При введенні початкових залишків.
11. Що відноситься до елементів інтерфейсу користувача?
а) Головне меню, панелі задач.
б) Головне меню, панелі задач, екранні форми, гарячі клавіші.
в) Головне меню, піктограми, панель задач, панелі прокрутки.
12. В якому режимі можна створювати нові елементи в довідниках?
а) 1С:Бухгалтерія.
б) Конфігуратор.
в) Монітор.
г) Відладчик.
13. Журнал операцій призначений для...
а) Перегляду списку операцій;
б) Перегляду списку проводок, що належать різним операціям;
в) Перегляду списку проводок;
г) Перегляду списку операцій, що належать різним проводкам.
14. Як перенести вибраний елемент довідника в іншу групу?
а) Вибрати в меню ДІЇ пункт ПЕРЕНЕСТИ в ІНШУ ГРУПУ;
б) Натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш CTRL+F6;
в) Натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш CTRL+F5;
г) Клацнути мишкою кнопку ПЕРЕНЕСТИ В ГРУПУ в панелі інструментів довідника.
15. Монітор призначений для...
а) Редагування структур даних, збереження, відновлення даних, формування списку користувачів, призначення їм прав;
б) Призначений для налагодження програмних модулів;
в) Перегляду списку користувачів та історії змін інформаційної бази;
г) Для ведення бухгалтерського обліку.
16. Як додати новий елемент в довідник?
а) Вибрати в меню ДІЇ пункт НОВИЙ;
б) Натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш CTRL+F9;
в) Натиснути на клавіатурі клавішу INSERT;
г) Клацнути мишкою кнопку НОВИЙ в панелі інструментів довідника.
17. Для чого використовується вікно історії значення константи?
а) Для перегляду історії зміни значень періодичних констант;
б) Для введення нових значень періодичних констант;
в) Для зміни значень періодичних констант;
г) Для зміни дат раніше введених періодичних констант.
18. Як в плані рахунків включити аналітичний облік на деякому рахунку?
а) У плані рахунків в рядку рахунку (субрахунки) встановити ознаку «+» в графу «Акт.»;
б) У довіднику аналітичних об'єктів вказати номери рахунків, до яких вони відносяться (наприклад, в довіднику «Основні засоби» вказати рахунок 01);
в) У плані рахунків в рядку рахунку (субрахунки) встановити один або декілька видів субконто в графі «Субконто N»;
г) У плані рахунків в рядку рахунку (субрахунки) в графі «Кіл.» поставити знак «+», що автоматично включить аналітичний обліку.

19. Який пункт основного меню не є постійним?
а) Документи.
б) Дії.
в) Опції.
20. Що означає повідомлення КОД не УНІКАЛЬНИЙ, видане програмою при введенні нового елементу в довідник?
а) Код користувача не дає прав доступу для введення нового елементу;
б) У довіднику відсутній елемент з таким же кодом;
в) У довіднику є елемент з таким же кодом;
г) У системі є довідник з таким же кодом елементу.
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 9
1. Що таке первинний документ?
а) Це бухгалтерський документ, який оформляється на момент здійснення господарської операції і відображає її сутність;
б) Це бухгалтерський документ, який оформляється на підставі первинної документації;
в) Це фінансовий документ, який призначений для ведення безготівкових розрахунків.
2. В якому режимі можна добавляти нові та знищувати раніше введені константи?
а) 1С:Бухгалтерія.
б) Конфігуратор.
в) Монітор.
г) Відладчик.
3. Як в плані рахунків включити кількісний облік на деякому рахунку?
а) Ввести нові субрахунки у рахунку на якому планується вести кількісний облік;
б) Кількісний облік по рахунках можна включити лише в КОНФІГУРАТОРОВІ;
в) У рядку рахунку (субрахунку) встановити ознаку «+» в графу «Кіл.»;
г) Кількісний облік включається в програмі автоматично.
4. Як помітити документ на видалення?
а) Вибрати в меню ДІЇ пункт ПОМІТИТИ НА ВИДАЛЕННЯ;
б) Натиснути на клавіатурі клавішу DELETE;
в) Натиснути на клавіатурі клавішу END;
г) Клацнути мишкою кнопку ПОМІТИТИ НА ВИДАЛЕННЯ в панелі інструментів журналу документів.
5. Налагоджувач призначений для...
а) Редагування структур даних, збереження, відновлення даних, формування списку користувачів, призначення їм прав;
б) Призначений для налагодження програмних модулів;
в) Перегляду списку користувачів та історії зміни інформаційної бази;
г) Для ведення бухгалтерського обліку.
6. Чим операція відрізняється від проводки?
а) Проводка може складатися з операцій;
б) Операція може складатися з декількох проводок;
в) Проводка може складатися тільки з однієї операції;
г) Операція може складатися тільки з однієї проводки;
д) Не відрізняється.
7. Яким документом в програмі реєструється факт вибуття грошей з розрахункового рахунку?
а) Платіжним дорученням;
б) Прибутковим касовим ордером;
в) Банківською випискою;
г) Не реєструється.
8. Для чого використовується запуск 1С:Бухгалтерії в режимі КОНФІГУРАТОРА?
а) Для збереження і відновлення даних програми;
б) Для введення господарських операцій;
в) Для отримання бухгалтерських звітів.
9. Управлінська інформаційна система – це:
а) Комплекс взаємозалежних операцій перетворення інформації для виконання поставленої мети у вигляді реалізації тих або інших банківських операцій (послуг),
б) Програмно-технологічний комплекс, що є засобами прискорення освоєння оборотності й збалансованості ресурсів, контрольованих по заданих умовах фінансування й кредитування,
в) Система методів і способів збору, нагромадження, зберігання, пошуку й обробки інформації про діяльність підприємства на основі застосування засобів обчислювальної техніки з метою виробки управлінського рішення.
10. Для яких цілей призначена демонстраційна інформаційна база?
а) Демонстраційну базу варто використовувати для організації ведення обліку після попереднього видалення з її всієї інформації.
б) Демонстраційну базу варто використовувати як навчальну, для освоєння програми.
в) Використовується як додаткова база даних, якщо необхідно вести облік у двох організаціях одночасно.
11. Виберіть системні вимоги, пропоновані до УІС при їхньому проектуванні:
а) Високий ступінь адаптивності,
б) Закритість системи,
в) Відкритість системи,
г) Універсальність системи,
д) Цілісність системи.
12. При закритті вікна «Конфігурація» програма видала запит «Виконати збереження метаданих?». Чим викликана поява даного запиту, і до яких наслідків приведе позитивна відповідь на цей запит?
а) У поточному сеансі роботи були внесені зміни в облікові дані, при позитивній відповіді на запит ці зміни будуть збережені.
б) У поточному сеансі роботи були внесені зміни в конфігурацію, при позитивній відповіді на запит ці зміни будуть збережені.
в) У поточному сеансі роботи були внесені зміни в конфігурацію або в базу даних бухгалтерського обліку, при позитивній відповіді на запит ці зміни будуть збережені.
13. Що передбачає принцип системного підходу, використовуваний при проектуванні УІС?:
а) Право ухвалення остаточного рішення і порядок відповідальності на різних рівнях обробки інформації;
б) Проведення обстеження та аналізу об'єкта автоматизації в цілому, вироблення загальних цілей і критерію його функціонування.
14. У чому полягає принципова відмінність мережної версії програми «1С:Бухгалтерія» від локальних (немережевих) версій?
а) Мережна версія програми реалізує мережу різноманітних функцій: по веденню обліку, фінансовому аналізу, розрахунку заробітної плати, кадровому обліку й оперативному обліку.
б) Мережна версія призначена для роботи в середовищі локальної обчислювальної мережі, у той час як локальна версія в умовах мережі непрацездатна.
в) Мережна версія забезпечує багатокористувальницький режим роботи з єдиною інформаційною базою в середовищі локальної обчислювальної мережі.
г) Мережна версія забезпечує багатокористувальницький режим роботи з єдиною інформаційною базою в середовищі глобальної мережі «ІНТЕРНЕТ».
15. До складу базового програмного забезпечення відносяться:
а) Програми, які входять в стандартний пакет Microsoft Office.
б) Операційна система, транслятори та системи програмування, комплекс програм технічного обслуговування комп’ютера.
в) Операційна система та програми, які потрібні нам для індивідуальної роботи на комп’ютері.
16. У чому полягає принципова відмінність мережевої версії програми «1С:Підприємство» від локальних (немережевих) версій?
а) Мережева версія програми реалізує мережу різноманітних функцій: по веденню обліку, фінансовому аналізу, розрахунку заробітної плати, кадровому обліку й оперативному обліку.
б) Мережева версія призначена для роботи в середовищі локальної обчислювальної мережі, у той час як локальна версія в умовах мережі непрацездатна.
в) Мережна версія забезпечує багатокористувальницький режим роботи з єдиною інформаційною базою в середовищі локальної обчислювальної мережі.
17. Прикладні програми
а) Стандартний набір програм, які використовують при роботі з комп’ютером
б) Програми які потрібні для індивідуальної роботи користувача і використовуються в певній області.
в) Програми, які входять в стандартний пакет Microsoft Office.
18. З якою метою виконується установка робочої дати?
а) На підставі цієї дати визначається обліковий період, у якому здійснюється сеанс роботи.
б) На підставі цієї дати визначається період розрахунку бухгалтерських підсумків.
в) Ця дата автоматично проставляється програмою в документи й операції, що вводяться користувачем.
г) Ця дата автоматично проставляється програмою в документи й операції, що вводяться користувачем, а також фіксується при зміні значень періодичних реквізитів довідників і констант.
19. Що таке декомпозиція УІС?:
а) Сукупність методів, правил і алгоритмів обробки інформації:
б) Сукупність спосіб і засобів для нормального функціонування БУИС;
в) Розподіл системи на складові частини.
20. У якому з перерахованих стандартних звітів типової конфігурації можна одержати інформацію про залишкову вартість одних обраних основних засобів?
а) Картка рахунку, на якому ведеться облік основних засобів.
б) Аналіз рахунку, на якому ведеться облік зношування основних засобів.
в) Картка рахунку, на якому ведеться облік зношування основних засобів.
г) Аналіз субконто «Нематеріальні активи».
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 10
1. В чому полягає принцип системного підходу, використовуваний при проектуванні УІС?
а) Право ухвалення остаточного рішення й порядок відповідальності на різних рівнях обробки інформації;
б) Проведення обстеження й аналізу об'єкта автоматизації в цілому, виробіток загальних цілей і критерію його функціонування.
2. Яка інформація відображається в стандартному звіті «Аналіз рахунку по датах»?
а) Всі проводки по обраному рахунку за зазначений період, згруповані по датах.
б) Всі проводки по обраному рахунку й субконто за зазначений період, згруповані по датах.
в) Обороти й залишки по рахунку на кожну дату обраного періоду.
г) Звіт містить інформацію, зазначену у всіх попередніх відповідях.
3. Які рівні виділяють при декомпозиції УІС за завданнями:
а) Управлінський облік; фінансовий облік; первинний облік.
б) Облік основних засобів і нематеріальних активів; облік матеріалів; облік розрахунків по зарплаті; облік фінансово-розрахункових операцій; облік готової продукції; облік витрат на виробництво.
в) Комплекси завдань; окремі завдання; окремі елементи завдань.
4. Які види контролю реалізуються за допомогою режиму «Коректні проводки»?
а) Допустимість кореспонденцій тільки на рівні рахунків першого рівня.
б) Допустимість кореспонденцій на рівні рахунків і субрахунків будь-якого рівня.
в) Допустимість кореспонденцій на рівні рахунків, субрахунків будь-якого рівня, а також аналітичних рахунків.
г) Допустимість кореспонденцій на рівні рахунків, субрахунків, аналітичних рахунків, а також коректність заповнення реквізитів кількісного й валютного обліку.
5. Забезпечуюча частина УІС складається:
а) Інформаційного забезпечення; систем програмування; сервісних програм; технічних засобів, для побудови УІС; технології обробки облікової інформації; організаційного й методологічного забезпечення; математичного забезпечення;
б) Інформації у вигляді паперових носіїв і файлів, що циркулює в системі; програмного забезпечення; технічного забезпечення; технологій обробки інформації; організаційного забезпечення; правового забезпечення; математичного забезпечення;
в) Усередині машинного інформаційного забезпечення; систем програмування, програмного забезпечення; технічних засобів для побудови БУИС; технологічного забезпечення; організаційного забезпечення; методологічного забезпечення; математичного забезпечення; ергономічного забезпечення.

6. Монопольний режим програми 1С використовується, коли:
а) Необхідно виконати операції, які виконуються тільки в даному режимі: переіндексація, видалення позначених об'єктів, керування бухгалтерськими підсумками і необхідно працювати в програмі тільки одному користувачеві».
б) У мережному варіанті програми з базою працюють кілька користувачів.
в) Необхідно працювати в програмі тільки одному користувачеві.
г) Необхідно виконати операції, які виконуються тільки в даному режимі: переіндексація, видалення позначених об'єктів, керування бухгалтерськими підсумками.
7. Функціональна частина УІС - це:
а) Модель системи керування об'єктом;
б) Сукупність підсистем з різним ступенем деталізації залежно від цілей створення системи;
в) Сукупність ознак розподілу УІС на складові частини.
8. в 1С ввести новий документ можна:
а) З журналу документів.
б) З журналу операцій і проводок.
в) З меню Документи.
г) Вірні всі зазначені варіанти.
9. У комплект поставки програми входить демонстраційна інформаційна база. Для яких цілей вона призначена?
а) Демонстраційну базу варто використовувати для організації ведення обліку після попереднього видалення з неї всієї інформації.
б) Демонстраційну базу варто використовувати як навчальну, для освоєння програми.
в) Використовується як додаткова база даних, якщо необхідно вести облік у двох організаціях одночасно.
г) Демонстраційна база призначена для нагромадження інформації, яку варто демонструвати керівництву підприємства або зовнішнім споживачам.
10. Якою причиною може бути викликана ситуація, коли програма при запуску видає повідомлення «Не знайдений апаратний ключ захисту» і припиняє роботу?
а) Перед початком роботи не було виконане включення комп'ютера ключем, розташованим у процесорному блоці.
б) У дисковід А: не була встановлена ключова дискета.
в) У паралельний порт комп'ютера не був установлений (або був неправильно встановлений апаратний ключ захисту програми.
г) У паралельний порт комп'ютера поряд з апаратним ключем захисту також підключений і принтер.
11. При закритті вікна «Конфігурація» програма видала запит «Виконати збереження метаданих»?. Чим викликана поява даного запиту, і до яких наслідків приведе позитивна відповідь на цей запит?
а) У поточному сеансі роботи були внесені зміни в облікові дані, при позитивній відповіді на запит ці зміни будуть збережені.
б) У поточному сеансі роботи були внесені зміни в конфігурацію, при позитивній відповіді на запит ці зміни будуть збережені.
в) У поточному сеансі роботи були внесені зміни в конфігурацію або в базу даних бухгалтерського обліку, при позитивній відповіді на запит ці зміни будуть збережені.
г) Даний запит видається завжди, при позитивній відповіді створюється страхова копія бази даних.
д) Даний запит видається завжди, при позитивній відповіді створюється страхова копія бази даних і поточної конфігурації.
12. У формулі типової операції використана функція Целая (Сумма операции). Яким буде результат обчислення даної функції, при сумі типової операції рівній 234.55?
а) 234
б) 235
в) 234,5
г) 234,6
д) Звертання до функції записано некоректно.
13. З якою метою у формулах типових операцій використовується функція «Дата число»?
а) Функція перетворить дату в числовий формат.
б) З її допомогою можна змінити значення робочої дати, установленої в програмі «1С:Бухгалтерія», на дату, зазначену як параметр.
в) Виділяє день (число місяця з дати, зазначеної як параметр).
г) З її допомогою можна змінити значення поточної дати на комп'ютері на дату, зазначену як параметр.
14. Яке значення буде отримано за допомогою конструкції: Константа. Метод партионного учета. Получить (Дата операции), використовуваної у формулі типової операції?
а) Значення року, зазначене в даті операції.
б) Найменування облікового періоду, що відповідає року дати операції.
в) Значення періодичної константи «Метод партионного учета», актуальне на дату, зазначену при уведенні операції.
г) Значення періодичної константи «Метод партионного учета», актуальне на робочу дату, установлену в програмі.
д) Конструкція записана некоректно.
15. Що можна сказати про кількість рівнів субрахунків, установлених у конфігурації для плану рахунків «Основний», на підставі наведеної екранної форми?

а) Один рівень субрахунків.
б) Не більше двох рівнів субрахунків.
в) Не менш двох рівнів субрахунків.
г) Не менш трьох рівнів субрахунків.
д) Дана екранна форма не говорить про реальну кількість рівнів субрахунків, установлених для плану рахунків.
16. Для якої мети в даній формі встановлений прапор «Дозволити безпосереднє видалення об'єкта»?

а) Дане настроювання включає режим безпосереднього видалення об'єктів на етапі конфігурування без попереднього запиту до користувача про підтвердження видалення.
б) Дане настроювання включає режим безпосереднього видалення об'єктів на етапі ведення бухгалтерського обліку без попереднього запиту до користувача про підтвердження видалення.
в) Дане настроювання припускає обидва режими роботи, зазначені у відповідях 1 і 2.
г) Дане настроювання включає режим контролю посилальної цілісності бази даних.
д) Дане настроювання відключає режим контролю посилальної цілісності бази даних.
17. Виходячи з наведеної на малюнку настроювання, дайте відповідь, чи дозволено категорії користувачів «Адміністратор» редагувати список коректних проводок?
lefttop00а) Дозволено, оскільки для категорії «Адміністратор» дозволені будь-які дії.
б) Дозволено тільки в режимі конфігурування, оскільки дане право встановлене на етапі конфігурування.
в) Заборонено тільки в режимі конфігурування, оскільки дане право відключене на етапі конфігурування.
г) Заборонено в режимі ведення бухгалтерського обліку, незважаючи на те, що права встановлюються в режимі.
д) Дана ілюстрація не дозволяє відповістити на поставлене запитання.&
18. Якими правами використання типової операції може управляти користувач під час редагування шаблона цієї типової операції?

а) Права використання типових операцій, як та інші права, визначаються тільки на етапі конфігурування й не можуть бути змінені користувачем у режимі редагування шаблона типової операції.
б) Права на використання типової операції для уведення господарських операцій.
в) Права на зміну складу і змісту проводок типової операції.
г) Права, зазначені у відповідях 2 і 3.
19. Що відбудеться з базою даних, що перебуває в директорії, обраної для відновлення інформації, після виконання операції відновлення даних з архівного файлу?
а) Інформація поточної бази даних буде повністю замінена інформацією з архівної копії й не може бути відновлена.
б) Інформація поточної бази даних буде повністю замінена інформацією з архівної копії, але вона може бути відновлена за допомогою операції повернення до попереднього варіанту.
в) Інформація з архівної копії може бути відновлена тільки в порожній директорії, тому поточну базу даних попередньо буде потрібно видалити або створити нову директорію.
г) Інформація з архівної копії може бути відновлена тільки в порожній директорії, тому програма автоматично створить нову директорію для відновленої бази даних.
20. З якою метою виконується установка робочої дати?
а) На підставі цієї дати визначається обліковий період, у якому здійснюється сеанс роботи, ця дата автоматично проставляється програмою в документи й операції, що вводяться користувачем.
б) На підставі цієї дати визначається період розрахунку бухгалтерських підсумків, ця дата автоматично проставляється програмою в документи й операції, що вводяться користувачем, а також автоматично фіксується при уведенні періодичних реквізитів довідників і констант.
в) Ця дата автоматично проставляється програмою в документи й операції, що вводяться користувачем.
г) Ця дата автоматично проставляється програмою в документи й операції, що вводяться користувачем, а також фіксується при зміні значень періодичних реквізитів довідників і констант.
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 11
1. Чи можна у формульному калькуляторі вказати наступну формулу: ДО17*23/(14+21?
а) Можна в кожному разі.
б) Можна тільки в тому випадку, якщо в списку констант є константа з номером 17.
в) Можна тільки в тому випадку, якщо в списку констант є константа з номером 17, причому дана константа має числове значення.
г) Не можна, оскільки подібний запис неприпустимий.
2. Реєстрація господарських операцій з товарно-матеріальними цінностями може бути виконане через:
а) Довідник «Номенклатура»;
б) Через попередньо оформлені первинні документи;
в) Електронну інвентарну картотеку;
г) довідник “План рахунків».
3. У якому з перерахованих стандартних звітів типової конфігурації можна одержати інформацію про залишкову вартість одного обраного основного засобу?
а) Картка рахунку, на якому ведеться облік основних засобів.
б) Аналіз рахунку, на якому ведеться облік основних засобів.
в) Аналіз рахунку, на якому ведеться облік зношування основних засобів.
г) Картка рахунку, на якому ведеться облік зношування основних засобів.
д) Аналіз субконто «Необоротні активи».
4. Яка інформація відбивається в стандартному звіті «Аналіз рахунку по датах»?
а) Всі проводки по обраному рахунку за зазначений період, згруповані по датах.
б) Всі проводки по обраному рахунку й субконто за зазначений період, згруповані по датах.
в) Обороти й залишки по рахунку на кожну дату обраного періоду.
г) Звіт містить інформацію, зазначену у всіх попередніх відповідях.
5. Яка інформація буде представлена в «Звіті по проводках», якщо в поле «Фільтр» указати: «ПДВ»;*,64?
а) Всі проводки, у яких кредитується рахунок 64, а дебетується аналітичний об'єкт (рахунок «ПДВ», за обраний період).
б) Інформація про всі проводки, у яких кредитується рахунок 64 і є присутнім рядок «ПДВ» (як зміст або найменування субконто, за обраний період.
в) Інформація про всі проводки, у яких фігурує рахунок 64 і є присутнім рядок «ПДВ» (як зміст або найменування субконто, за обраний період.
г) Інформація про всі проводки, у яких кредитується рахунок 64 або є присутнім рядок «ПДВ» (як зміст або найменування субконто, за обраний період.
5. Запит у поле «Фільтр» записаний некоректно.&
6. Які функції коректування проводок можуть виконуватися в процесі введення типової операції?
а) Допускається виправлення реквізитів проводок.
б) Допускається уведення реквізитів проводок.
в) Допускається уведення нових проводок і видалення наявних.
г) Допускаються всі перераховані вище функції.
д) Допускаються функції, зазначені у відповідях 1 і 2.
7. Що таке «Список типових операцій»?
а) Це сценарій формування проводок деякої господарської операції.
б) Це лінійний список найменувань типових операцій.
в) Це список найменувань груп типових господарських операцій.
г) Це ієрархічний список найменувань типових операцій і їхніх груп.
8. Якщо в шаблоні типової операції для деякого реквізиту проводки в параметрі «Копіювання» установлене найменування цього ж реквізиту, яким чином буде сформоване його значення?
а) Даний режим надає користувачеві можливість увести дане значення вручну.
б) Даний режим передбачає примусове копіювання значення зазначеного реквізиту із цієї ж або попередніх проводок.
в) Даний режим передбачає примусове копіювання значення зазначеного реквізиту із цієї ж, або наступних проводок.
г) Даний режим передбачає примусове копіювання значення зазначеного реквізиту з журналу операцій або журналу проводок.
9. Як вплине зміна бухгалтерських підсумків на суми проводок, раніше уведених за допомогою типових операцій?
а) Будуть автоматично перерозраховані суми тих проводок, у формулах яких зустрічається звертання до бухгалтерських підсумків.
б) Будуть автоматично перерозраховані суми проводок, зазначених у відповіді 1, але тільки в межах установленого інтервалу видимості.
в) Будуть автоматично перерозраховані суми проводок, зазначених у відповіді 1, але тільки за період розрахунку бухгалтерських підсумків.
г) Нові підсумки не приведуть до зміни сум проводок.
10. Які види контролю реалізуються за допомогою режиму «Коректні проводки»?
а) Допустимість кореспонденцій тільки на рівні рахунків першого рівня.
б) Допустимість кореспонденцій на рівні рахунків і субрахунків будь-якого рівня.
в) Допустимість кореспонденцій на рівні рахунків, субрахунків будь-якого рівня, а також аналітичних рахунків.
г) Допустимість кореспонденцій на рівні рахунків, субрахунків, аналітичних рахунків, а також коректність заповнення реквізитів кількісного й валютного обліку.
11. Чи допускається використання режиму копіювання при уведенні записів у список коректних проводок?
а) Не допускається.
б) Допускається тільки в тому випадку, якщо в журналі проводок є проводки з аналогічною кореспонденцією.
в) Допускається тільки в тому випадку, якщо в журналі проводок відсутні проводки з аналогічною кореспонденцією.
г) Допускається тільки в тому випадку, якщо до програми підключена система правової підтримки.
д) Допускається в кожному разі.
12. Чи може на рахунку, зазначеному в плані рахунків як валютний, одночасно вестися облік в іноземній валюті й гривнях (базовій валюті)?
а) На валютному рахунку завжди є можливість вести облік у гривнях (базовій валюті для оцінки валютних сум у базовій валюті).
б) Гривня (будучи базовою валютою) також може використовуватися в якості однієї з валют для ведення обліку на рахунку, оголошеним валютним.
в) Гривня (будучи базовою валютою) не може використовуватися в якості однієї з валют для ведення обліку на рахунку, оголошеним валютним.
г) Справедливі твердження, наведені у відповідях 1 і 2.
д) Справедливі твердження, наведені у відповідях 1 і 3.
13. АРМ бухгалтера будується:
а) Відповідно до функціонального принципа;
б) Відповідно до організаційної структури підприємства;
в) Відповідно до рівнів облікового процесу на підприємстві.
14. З якою метою при настроюванні плану рахунків встановлюється прапор «Облік по валютній сумі»?
а) По всіх видах субконто, представлених у списку встановлюється ведення валютного обліку.
б) Для субконто виду «Контрагенти» на всіх рахунках установлюється ведення валютного обліку.
в) На поточному гривневому рахунку встановлюється ведення аналітичного обліку по субконто виду «Контрагенти» в іноземній валюті.
г) На поточному валютному рахунку встановлюється ведення аналітичного обліку по субконто виду «Контрагенти» в іноземній валюті.
д) На поточному рахунку встановлюється ознака ведення валютного обліку.
15. Чи може той самий документ одночасно фіксуватися в декількох журналах документів?
а) Не може, тому що один журнал документів строго відповідає одному типу документів.
б) Може, але не більш ніж у двох журналах документів: основному й загальному.
в) Може в необмеженому числі журналів, обумовлених при конфігуруванні системи.
г) Може в обмеженому числі журналів, заданих користувачем при настроюванні параметрів програми в режимі «Сервіс».
16. Який з перерахованих способів дозволить змінити суми проводок операції, сформованої за допомогою документа?
а) Позначити документ на видалення, а потім відновити.
б) Змінити суму операції, а суми проводок зміняться автоматично.
в) Звернутися до документа, виправити реквізити документа й повторно виконати проведення документа.
г) Скасувати проведення документа, а потім виконати перерахування всіх підсумків.
17. Яке положення займе документ, якщо для нього вказується час «У початок дня» у той час як уже іншому документу за ту ж дату раніше також було призначене час «У початок дня»?
а) Знову уведений документ займе положення перед раніше уведеним документом і дата документа не зміниться.
б) Знову уведений документ займе положення перед раніше уведеним документом, причому його дата зміниться на попередню.
в) Знову уведений документ займе положення слідом за раніше уведеним документом.
г) Програма видасть запит, щоб користувач визначив, у якому порядку повинні випливати ці документи.
18. Головним обліковим регістром, що служить для зберігання інформації про об'єкти ОЗ, є:
а) Журнал господарських операцій;
б) Інвентарна картотека;
в) Інвентарний опис об'єктів ОС;
г) Відомість руху ОС по видах.
19. Чи може бути використаний режим відбору в журналі операцій?
а) Використання режиму відбору в журналі операцій не допускається.
б) Відбір може бути встановлений у журналі операцій тільки при включеному режимі перегляду проводок.
в) Відбір може бути встановлений у журналі операцій, тільки при виключеному режимі перегляду проводок.
г) Може без вищевказаних обмежень.
20. Чи може бути сума операції не дорівнювати сумі вхідних у неї проводок?
а) Може, якщо виключено режим контролю посилальної цілісності.
б) Може, якщо виключено режим контролю коректності проводок.
в) Може поза залежністю від умов, зазначених у відповідях 1 і 2.
г) Не може.
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 12
1. Може проводка містити тільки рахунок дебету?
а) Може при уведенні вхідних залишків.
б) Може при уведенні операції із позабалансовим рахунком.
в) У кожному з перерахованих вище випадків.
г) Не може.
2. Чи можливе сортування проводок, у рамках однієї операції, за якою-небудь ознакою?
а) По сумі.
б) По змісту.
в) По даті.
г) По кожному з перерахованих вище ознак.
д) Сортування неможливе.
3. Чи можна редагувати реквізити проводок, що вводяться за допомогою типових операцій?
а) Не можна.
б) Можна тільки в процесі уведення типової операції.
в) Можна тільки після завершення уведення типової операції.
г) Можна, як у процесі уведення типової операції, так і після завершення уведення типової операції.
4. Які дії необхідно здійснити, якщо ми бачимо, що в оборотно-сальдовій відомості по рахунку, що по своїй економічній суті є активно-пасивним, утворилося негативне дебетове або кредитове сальдо ?
а) Розкрити відомість, що деталізує невірний показник, знайти в ній проводку (проводки, які привели до невірного результату й виправити їх).
б) Виправити настроювання плану рахунків, указавши для даного рахунку в графі «Акт» ознака «АП».
в) Виправити настроювання плану рахунків, установивши на рахунку ведення аналітичного обліку.
г) Нічого виправляти не треба, тому що це нормальна ситуація для активно-пасивних рахунків.
5. Яке твердження щодо настроювання рахунку 10 є вірним?
а) Рахунок не має субрахунків.
б) Рахунок уведений на етапі конфігурування.
в) На рахунку не ведеться аналітичний облік.
г) Справедливі всі твердження.
д) Справедливі твердження, зазначені у відповідях 1 і 2.
6. Якщо довідник А є підлеглим довіднику Б, у якій послідовності здійснюється доступ до елементів довідника А?
а) Доступ до елементів довідника А не відрізняється від загальних правил доступу до елементів будь-якого іншого довідника, що не є підлеглим.
б) Треба спочатку вибрати значення з довідника Б, і тільки після цього можна вибирати значення з довідника А
в) Треба спочатку вибрати значення з довідника А, і тільки після цього можна вибирати значення з довідника Б.
г) Треба по черзі вибирати значення з довідника А и Б, причому порядок вибору значення не має.
7. Яку дію повинен виконати користувач, якщо при звертанні до довідника в заголовку вікна довідника видається повідомлення: «Не заданий елемент-власник»?
а) Звернутися до адміністратора системи або фахівцеві з настроювання програми для усунення помилки.
б) Знайти необхідну інформацію в іншому довіднику або журналі.
в) Необхідно в режимі конфігурування встановити для користувача право доступу до елементів цього довідника.
г) Вибрати з іншого довідника елемент, якому підлеглий даний довідник.
8. Чи можна в багаторівневому довіднику здійснювати швидкий пошук по всіх елементах довідника незалежно від їхнього розташування в групах?
а) Можна, тому що швидкий пошук завжди здійснюється серед всіх елементів довідника незалежно від його структури.
б) Пошук може бути здійснений тільки в межах однієї групи.
в) Можна, тільки в тому випадку, якщо в конфігураторі даний довідник тимчасово визначити як однорівневий.
г) Можна, тільки в тому випадку, якщо відключити режим показу довідника у вигляді ієрархічного списку.
9. Виберіть нетипові функції управління?
а) Деталізація.
б) Прогнозування.
в) Аналіз.
г) Облік.
10. Користувачами облікової інформації є:
а) Кредитори.
б) Програмісти.
в) Управлінський персонал.
г) Бухгалтери.
11. Визначте вимоги до облікової інформації:
а) Повнота.
б) Цілеспрямованість.
в) Суттєвість.
12. Дайте визначення поняття «Банк даних»:
а) Автоматизована система.
б) Спеціальним чином організоване зберігання інформаційних ресурсів.
13. Принципи безпеки облікової інформації:
а) Конфіденційність інформації.
б) Цілісність даних.
в) Автоматизоване оброблення інформації.
14. Елементами комп’ютерної інформаційної системи підприємства є:
а) Функціональні компоненти.
б) Інформаційне забезпечення.
в) Електронні мережі.
15. Принципи створення комп’ютерних систем бухгалтерського обліку:
а) Системність.
б) Сумісність.
в) Гнучкість.
г) Повнота.
16. Критерії вибору програмного забезпечення:
а) Функціональна повнота.
б) Можливість інтеграції.
в) Ведення операції за шаблонами.
17. У комплект поставки програми входить демонстраційна інформаційна база. Для яких цілей вона призначена?
а) Для організації ведення обліку після попереднього видалення з неї всієї інформації.
б) Як навчальна, для освоєння програми.
в) Як додаткова база даних, якщо необхідно вести облік у двох організаціях одночасно.
18. У якому з перерахованих стандартних звітів типової конфігурації можна одержати інформацію про залишкову вартість одного обраного основного засобу?
а) Картка рахунку обліку основних засобів.
б) Аналіз рахунку обліку основних засобів.
в) Аналіз субконто «Необоротні активи».
19. Може проводка містити тільки рахунок дебету?
а) Може при уведенні вхідних залишків.
б) Може при уведенні операції із позабалансовим рахунком.
в) У кожному з перерахованих вище випадків.
г) Не може.
20. СППР – це:
а) Система підтримки прийняття рішень;
б) Системний підхід до прийняття рішень;
в) Система промислових підприємств регіону
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 13
1. Відомо, що облік поділяється на :
а) оперативно-технічний,бухгалтерський, статистичний;
б) бухгалтерський, звітний, фермерський;
в) статистичний, фермерський, звітний.

2. Оперативність збору, реєстрації та обробки первинної інформації дозволяє своєчасно реагувати на ...
а) вирощування урожаю;
б) відхилення від оптимальних режимів вирощування сільськогосподарських культур, експлуатації технічних засобів, умов утримання тварин;
в) розвитку технологій;
г) збиранню урожаю.
3. Комп'ютерні облікові ІС базуються на двох формах обліку:
а) таблично-автоматизованій і діалогово-автоматизованій;
б) таблично-автоматизованій і монолого-автоматизованій;
в) монолого-автоматизованій і таблично-автоматизованій;
г) ручна і автоматизована.
4. Основою облікової комп'ютерної інформаційної системи є :
а) база даних (БД) і база знань (БЗ);
б) знання і навички;
в) навички і методика.
5. Дані про господарські операції, що вводяться в БД працівником обліку, фіксуються у вигляді стандартних бухгалтерських проводок і зберігаються в ...
а) хронологічному порядку;
б) порядку надходження;
в) за датою;
г) порядку зростання.
6. Практична реалізація комп'ютерних технологій бухгалтерського обліку, контролю, аудиту, аналізу і регулювання здійснюється у вигляді ...
а) записів;
б) системи АРМів окремих спеціалістів;
в) системи записів.
7. Функція регулювання збуту продукції реалізується переважно в АРМ спеціаліста з ?
а) відділу збуту;
б) відділ розповсюдження;
в) маркетингу.
8. Інтегрована ІС підприємством (об'єднанням) — це?
а)багаторівнева інформаційна система управління, яка призначена для комплексної автоматизації функцій управління інженерно-технічною, адміністративно-господарською, виробничо-технологічною і соціальною діяльністю промислових підприємств і забезпечує найефективніше розв'язання завдань з планування, випуску, розробки, освоєння, виробництва і реалізації продукції згідно з вимогами повного госпрозрахунку та самофінансування;
б)це програмно-технічний комплекс, призначений для автоматизації діяльності зазначеного виду;
в)полягає в досягненні раціонального співвідношення між витратами на створення ІС і цільовим ефектом, одержаним при її функціонуванні.
9. Internet – це?
а)складна людино-машинна система, у якій поєднуються машинна обробка інформації та автоматизація прийняття рішень з діяльністю людини, яка відіграє роль оператора, керівника, експерта;
б)підсистема забезпечення професійної діяльності;
в)глобальна система з'єднаних комп'ютерних мереж, складовими якої є електронна пошта та всесвітня павутина WWW.
10. Відкритість, що надає можливість замінювати програмне і апаратне забезпечення без суттєвих змін в обчислювальній системі, а також дозволяє використання широкого діапазону технічних засобів з різною обчислювальною потужністю - це є?
а) головним принципом Internet ;
б) головною функцією Internet ;
в) головним завданням Internet .
11. Американська мережі ARPAnet,була розроблена наприкінці?
а) 50-х років
б) 60-х років
в) 20 -х років
г) 70-х років
12. Система Internet була створена на основі американської мережі?
а) ARPAnet
б) SUPRAnet
в) INTRAnet
13. У теорії та практиці створення інформаційних систем виділяють три підходи: :?
а)локальний
б)глобальний
в)системний
г)всі відповіді правильні
14.Суть локального підходу полягає в тому,що?
а)розробляють проект немовби повної, завершеної системи, а потім її впроваджують;
б) що інформаційні системи створюють послідовним нарощуванням задач, які розв’язуються на ЕОМ.
в)комплексне вивчення економічного об’єкта як одного цілого з представленням частин його як цілеспрямованих систем і вивчення цих систем та взаємовідносин між ними.
15. Системний підхід виділяє такі принципи:?
а)кінцевої мити,єдності,зв'язаності;
б)модульної побудови,ієрархії,функціональності;
в)розвитку, децентралізації, невизначеності;
г) всі відповіді вірні.
16. Виділяють такі базові процеси життєвого циклу програмного забезпечення:
а)основні процеси
б) допоміжні процеси
в)організаційні процеси
г) всі відповіді правильні
17. Допоміжні процеси - це?
а) які забезпечують виконання основних процесів: документування, управління конфігурацією, забезпечення якості, верифікація, атестація, оцінка, аудит, рішення проблем;
б) придбання, постачання, розробка, експлуатація, супровід;
в) Створення і супровід інфраструктури, вдосконалення, навчання.
18. Який принцип дає змогу розглядати досліджуваний об'єкт як одне ціле; виявляти на цій підставі різноманітні типи зв'язків між структурними елементами, які забезпечують цілісність системи; встановлювати напрямок виробничо-господарської діяльності системи і реалізовувані нею конкретні функції:
а) принцип розвитку;
б) принцип системності;
в) принцип ефективності;
г) принцип сумісності.
19. Системний підхід передбачає проведення:
а) двохаспектного аналізу;
б) макроекономічного аналізу;
в) трьохаспектного аналізу;
г) структурного аналізу.
20. Особлива увага при мікроаналізі приділяється:
а) реляційним зв'язкам;
б) інформаційним зв'язкам;
в) кореляційним зв'язкам;
г) адативним зв'язкам;
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 14
1. В основу створення ІС в сучасних умовах покладено метод:
а) коригування;
б) моделювання;
в) формування;
г) комплектування.
2. Принцип розвитку полягає в тому, що:
а) ІС створюється з урахуванням можливості постійного поповнення й оновлення функцій системи і видів її забезпечення;
б) досягнення раціонального співвідношення між витратами на створення ІС і цільовим ефектом, одержаним при її функціонуванні
в) необхідність застосування типових уніфікованих і стандартизованих елементів функціонування ІС;
г) забезпеченні здатності взаємодії ІС різних видів, рівнів у процесі їх спільного функціонування.
3. Принципово можливі ... підходи до організації технології обробки даних в ІС:
а) три;
б) п'ять;
в) чотири;
г) два.
4. Задачі організаційного управління, які розв'язуються в складі АРМ, можна умовно поділити на:
а) три класи;
б) групи;
в) два класи;
г) підгрупи.
5. Мережі, на основі яких можуть функціонувати комплекси АРМ, як у рамках окремих підрозділів, так і на рівні суміжних функцій, виконуваних різними підрозділами, слугують базою для взаємозв'язку окремих АРМ у системі:
а) локальні;
б) функціональні;
в) структурні;
г) мережеві.
6. Аби давати змогу проводити аналітичну роботу з документами на це в середньому в спеціаліста витрачається:
а) 65% робочого часу;
б) 82% робочого часу;
в) 54% робочого часу;
г) 50% робочого часу.
7. Об'єднання всіх прикладних систем ІС відділу кадрів можна розглядати як :
а) Корпоративна ІС
б) Міжкорпоративна ІС
в) ІС відділу кадрів.
8б'єднання всіх прикладних систем підприємства
б) ІС, що зв'язують кілька організацій.
в) використовує систему для перегляду кандидатів на вакантні місця
9. Міжкорпоративна ІС:
а) об'єднання всіх прикладних систем підприємства
б) ІС, що зв'язують кілька організацій.
в) використовує систему для перегляду кандидатів на вакантні місця.
10. Класифікація ІС за областю застосування:
а) бухгалтерські і маркетингові;
б) фінансового аналізу і управління людськими ресурсами;
в) всі відповіді вірні
11. Класифікація ІС за цілями застосування:
а) всі відповіді вірні
б) системи автоматизації офісу (OAS) і обробки даних (операціональні), автоматизують роботу клерків
в) виконавчі ІС, для автоматизації функцій топ менеджерів;
12. Класифікація ІС по архітектурі:
а) ІС, заснована на мейнфреймі
б) всі відповіді вірні
в) ІС, заснована на персональному комп'ютері (PC) і розподілена ІС.
13. Управлінські ІС обслуговують керівників, що мають потребу в щоденній інформації про стан справ. Основне їхнє призначення складається у :
а) відстеженні щоденних операцій у фірмі
б) періодичному формуванні строго структурованих зведених типових звітів
в) всі відповіді вірні
14. Характеристики управлінських інформаційних систем:
а) мають малі аналітичні можливості і негнучку структуру
б) мають технологію, максимально орієнтовану на користувача.
в) забезпечують рішення проблем, розвиток яких важко прогнозувати.
15. Характеристики систем підтримки прийняття рішень:
а) мають малі аналітичні можливості і негнучку структуру
б) орієнтовані на контроль, звітність і прийняття рішень по оперативній обстановці.
в) забезпечують рішення проблем, розвиток яких важко прогнозувати.
16. Сучасний підхід до організації зв'язку заснований на застосуванні :
а) глобальних комп'ютерних мереж
б) локальних внутрішніх комп'ютерних мереж
в) всі відповіді вірні.
17. Програми бухгалтерського обліку, юридичні бази даних, програми аналізу фінансово-господарської діяльності використовують при
а) аудиті
б) аналізі
в) обліку
18. Аудитори широко використовують
а) довідники різних ставок податків, банківських лізингів, витрати на розваги, коефіцієнт тарифної сітки, допустимі норми витрат на оплату праці.
б) банківські проценти, курси валют, представницькі витрати на відрядження, розміри мінімальної оплати праці, коефіцієнт тарифної сітки.
19. Найбільш простий засіб, який дозволяє швидко провести розрахунки — це
а) електронні таблиці
б) програма 1 С
в) програма Парус
20. До проміжних таблиць можна віднести
а) головна книга
б) журнал — ордери
в) накопичувальні відомості операцій по рахунку
г) правильні відповіді б, в
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 15
1. Які характерні риси мають бухгалтерські програми
а) простота, гнучкість,
б) швидкість, розвинений контроль операцій
в) різні форми звітів, можливість сторнування операцій, оформлених невірно
г) всі відповіді вірні.
2. Рівень автоматизації облікових задач важливу роль відіграє при
а) при плануванні аудиторської перевірки
б) при проведенні планового засідання
в) при перегляді річної звітності
3. При проведенні аудиту необхідно враховувати наступні особливості
а) доступність інформації, простота автоматизованої системи обліку, контролю й аудиту, рівень автоматизації задач бухгалтерського обліку
б) наявність методик проведення аудиту на підприємстві, доступність облікових даних, складність існуючої автоматизованої системи обліку, рівень автоматизації задач бухгалтерського обліку
в) вірної відповіді немає
4. Програмні засоби застосовують види контролю даних
а) 3
б) 5
в) 2
5. Всю сукупність інформації, яка використовується в економічному аналізі і забезпечує управлінську систему та зацікавлених сторонніх користувачів, можна згрупувати з урахуванням головних джерел даних, на такі групи:
а) планово-облікові, позаоблікові;
б) планові, інформаційні;
в) позаоблікові, облікові.
6. До планово-облікової групи відносять:
а) матеріали цільових обстежень, перевірок, особистих спостережень працюючи та аналітиків, анкетування, експериментів, спеціальних вибірок, відомості з передач радіо та телебачення, технічна документація, устаткування, технологія та інші.
б) всі законодавчо-нормативні акти, які використовуються в процесі аналізу як критеріальні дані, бізнес плани, дані обліку та все, що пов'язано з формуванням звітності.
в) закони, кодекси, нормативи та положення.
7. До позаоблікової групи відносять дані:
а) матеріали цільових обстежень, перевірок, особистих спостережень працюючи та аналітиків, анкетування, експериментів, спеціальних вибірок, відомості з передач радіо та телебачення, технічна документація, устаткування, технологія та інші.
б) всі законодавчо-нормативні акти, які використовуються в процесі аналізу як критеріальні дані, бізнес плани, дані обліку та все, що пов'язано з формуванням звітності.
в) закони, кодекси, нормативи та положення.
8. Діяльність підприємств відображається в економічних показниках, усю сукупність яких можна розділити за ознаками, що не відноситься до даних ознак:
а) залежно від покладених вимірників на натуральні та вартісні;
б) залежно від суттєвої характеристики ознаки виміру на кількісні та якісні;
в)зважаючи на послідовність та спосіб формування ні первинні та вторинні (об'ємні та питомі).
г) залежно від покладених вимірників на натуральні і трудові.
9. Первинні показники - це:
а) це ті, що є визначальними для характеристики окремих сторін діяльності підприємства і на підставі яких розраховуються похідні показники.
б) це ті, що визначаються на підставі первинних даних
в) правильної відповіді немає
10. Що відноситься до первинних показників:
а) продуктивність праці, фондовіддача, матеріальні затрати у собівартості та інші.
б) обсяг виробництва, реалізації, собівартості, прибутку
в) фондомісткість, фондовіддача, обсяг виробництва
11. Що відноситься до вторинних показників:
а) продуктивність праці, фондовіддача, матеріальні затрати у собівартості та інші.
б) обсяг виробництва, реалізації, собівартості, прибутку
в) фондомісткість, фондовіддача, обсяг виробництва
12. Аналітична інформація нагромаджується, обробляється, систематизується, зберігається та використовується відповідно до планів та програм аналітичної роботи на підприємстві згідно з прийнятою:
а) правовою формою
б) організаційною формою
в) організаційно-правовою формою
13. Враховуючи реальний взаємозв'язок змісту та переліку задач економічного аналізу з іншими функціональними підсистемами, які діють у системі управління виробництвом доцільно створювати:
а) інтегровані ІС
б) корпоративні ІС
в) міжкорпоративні ІС
14. Перевірку доброякісності джерел інформації розрізняють на:
а) формальну
б) по суті
в) формальну та по суті
15. Юридичні бази даних по законодавству (широко розповсюдженні програми):
а) Грант, Консультант Плюс, Ліга: Закон
б) Юрисконсульт, Право Плюс
в) Закон, Правоконсульт.
16. При проведенні аудиту використовуються існуючі програми бухгалтерського обліку:
а) юридичні бази даних,
б) програми аналізу фінансово-господарської діяльності
в) деякі інші спеціалізовані програми.
г) всі відповіді вірні.
17. Дозволяють швидко відшукати і надають для перегляду і друку потрібний нормативний документ з бухгалтерського обліку, оподаткування різних видів діяльності, правового регулювання підприємництва:
а) юридичні бази даних,
б) програми аналізу фінансово-господарської діяльності
в) деякі інші спеціалізовані програми.
18. Довідники різних ставок податків, банківських процентів, курсів валют, допустимі норми витрат на рекламу, представницьких витрат на відрядження, розмірів мінімальної оплати праці, коефіцієнтів тарифної сітки та інших важливих свідчень:
а) існують в юридичних базах даних
б) в юридичних базах відсутні, і необхідно переглянути багато документів, щоб відшукати одну-дві потрібні цифри
в) не існують
19. Довідники різних ставок податків, банківських процентів, курсів валют, допустимі норми витрат на рекламу, представницьких витрат на відрядження, розмірів мінімальної оплати праці, коефіцієнтів тарифної сітки та інших важливих свідчень у бухгалтерських програмах:
а) відсутні
б) в бухгалтерських програмах зазвичай подані тільки ті довідники, які використовуються в програмі напряму для бухгалтерського обліку
в) обидві відповіді правильні
20. Найбільш простий засіб, який дозволяє швидко провести розрахунки в бухгалтерських програмах:
а) електронні таблиці
б) калькулятор
в) довідники
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 16
1. Весь бухгалтерський облік підприємства можна подати у вигляді:
а) числа електронних таблиць, які містять бухгалтерську інформацію і пов'язані між собою
б) числа довідників, які містять бухгалтерську інформацію і пов'язані між собою
в) обидві відповіді правильні
2. Проміжні таблиці це:
а)накопичувальні відомості операцій по рахунку, журнали-ордери.
б) головна книга, баланс
в) накопичувальні відомості
3. Бухгалтерські програми мають такі характерні риси:
а) простота, швидкість, гнучкість
б) Розвинений контроль операцій, можливість сторнування операцій, оформлених невірно
в) всі відповіді вірні
4. При проведенні аудиту необхідно враховувати наступні особливості:
а)рівень автоматизації задач бухгалтерського обліку;
б)наявність методик проведення аудиту на підприємстві;
в)доступність облікових даних;
г) складність існуючої автоматизованої системи обліку, контролю й аудиту
д) всі відповіді вірні
5. Які компоненти включає в себе інформаційна система :
а) структура системи, функції кожного елемента системи, вхід і вихід кожного елементу і системи в цілому, мета і обмеження системи та її окремих елементів.
б) функції кожного елемента системи, вхід і вихід кожного елементу і системи в цілому , мета і обмеження системи та її окремих елементів.
в)структура системи, мета і обмеження системи та її окремих елементів, вхід і вихід кожного елементу і системи в цілому .
6. ....- множина елементів системи і взаємозв'язків між ними .
а) мета і обмеження системи ;
б) структура системи ;
в) функції кожного елемента ;
7. ... - сукупність економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів і рішень, а також спеціалістів, призначена для обробки інформації і прийняття управлінських рішень.
а) інформаційна система ;
б) значення терміну «система»;
в) комп'ютерна інформаційна система підприємства (КІСП)
8. Інформаційна система – це:
а) сукупність економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів і рішень, а також спеціалістів, призначена для обробки інформації і прийняття управлінських рішень.
б) організований набір елементів, що збирає, обробляє, передає, зберігає та надає дані.
в) сукупність економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів і рішень, а також спеціалістів, призначена для обробки інформації і прийняття управлінських рішень.
9. Компонентами ІС є:
а) комп'ютерне забезпечення, зв'язане різними типами мереж (інтранет, Інтернет, LAN і WAN), програмне забезпечення (бази даних (БД), дані, програми), люди;
б) зв'язане різними типами мереж (інтранет, Інтернет, LAN і WAN), програмне забезпечення (бази даних (БД), дані, програми), люди;
в) комп'ютерне забезпечення, зв'язане різними типами мереж (інтранет, Інтернет, LAN і WAN);
10 ....– це дані, організовані таким чином, що вони мають значення і зміст для одержувача (кінцевого користувача).
а) Дані;
б) Інформація;
в) Знання.
11. Комп'ютерна інформаційна система підприємства включає такі компоненти :
а)функціональні компоненти, компоненти системи обробки даних, організаційні компоненти ;
б) компоненти системи обробки даних , організаційні компоненти ;
в)функціональні компоненти , організаційні компоненти ;
12 .....– це комплекс взаємопов'язаних технічних засобів, призначених для автоматизованого збирання, накопичення, обробки, передачі, обміну та відображення інформації.
а) Комп'ютерна інформаційна система підприємства ;
б) Інформаційна система ;
в) Технічне забезпечення управлінських інформаційних систем .
13 .....– це дані й інформація, що організовані й оброблені таким чином, що вони можуть передавати розуміння, досвід, навички, думки стосовно до конкретної задачі.
а)знання;
б)інформація;
в)дані.
14. Компоненти системи обробки даних включають наступне забезпечення :
а) технічне, програмне, правове та лінгвістичне забезпечення;
б) інформаційне , технічне, програмне та правове забезпечення;
в) інформаційне , технічне, програмне, правове та лінгвістичне забезпечення;
15. Система, що реалізує інформаційні технології виконання функцій управління при спільній роботі управлінського апарату і комплексу технічних засобів, - це:
а) інформаційна технологія;
б) автоматизована інформаційна система;
в) корпоративний портал.
16. Закінчіть фразу: «Електронно-цифрове суспільство - суспільство, побудоване на концепціях …»
а) Інтернет;
б) Інтранет;
в) глобальних сховищ даних;
г) інформатизації.
17. Призначенням ІС є:
а) опис економічного об'єкта;
б) виробництво інформації для використання (споживання) управлінським апаратом;
в) розподіл інформації між керівниками.
18. Об’єкт який одночасно розглядається і як єдине ціле і як сукупність різнорідних елементів об'єднаних між собою для досягнення певної мети - це:
а) інформаційний ресурс;
б) система;
в) проект;
г) інформаційна система;
д) автоматизована інформаційна система.
19. Які з перерахованих програмних продуктів відносяться до класу довідково-правових та інформаційно-пошукових систем:
а) ЛІГА:ЗАКОН;
б) Дінай;
в) Парус-Консультант;
г) Норматив pro ;
д) COMFAR;
е) Ргоjесt Ехреrt
20. .Ви згодні з твердженням: «На сучасному етапі розвитку інформаційних систем головною метою ІС є підвищення швидкості обробки документів»:
а) так;
б) ні.
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 17
1. Ви згодні з твердженням: «На першому етапі розвитку інформаційних систем за допомогою ЕОМ вирішували завдання управління знаннями «:
а) так;
б) ні
2. Сукупність відомостей про факти, об'єкти, події і т. ін., які в даному контексті мають певне значення - це:
а) знання;
б) дані;
в) інформація.
3. Вид інформації, яка формує інформаційні ресурси організації і джерелом якої є економічні та політичні суб'єкти, які діють поза межами організації:
а) зовнішня;
б) внутрішня;
в) економічна;
г) нормативно-довідкова;
д) оперативна
4. Інформаційна система - це:
а) система, яка включає в себе об'єкт, який одночасно розглядається як єдине ціле, і як різнорідні елементи, об'єднані для досягнення поставлених цілей:
б) система, яка спрямована на збереження і маніпулювання інформацією у проблемній області;
в) система, яка включає в себе керований об'єкт, керуючий об'єкт і виконавчий орган;
г) система, яка включає в себе весь обсяг знань, що відчужені від творців та зафіксовані на матеріальних носіях і призначених для загального використання.
5. Ви згодні з твердженням: «Менеджери-операціоністи є користувачами інформаційних систем, що функціонують на тактичному рівні управління»:
а) так;
б) ні?
6. На якому рівні управління функціонують офісні системи (ОАS –Office Automation Systems) відповідно до класифікації інформаційних систем за рівнями управління:
а) операцій ний рівень;
б) тактичний рівень;
в) стратегічний рівень;
г) рівень знань
7. Виберіть програмний продукт, який відноситься до класу експертних систем:
а) РSУ;
б) Microsoft Project;
в) Terrasoft CRM;
г) Project Expert;
д) R1 / XCON.
8. Виберіть програмний продукт, який відноситься до класу систем підтримки прийняття рішень:
а) РSУ;
б) Microsoft Project;
в) Terrasoft CRM;
г) Project Expert;
д) 1C: Бухгалтерія.
9. Відкриті інтегровані системи управління територіально розподіленою організацією, які засновані на автоматизації бізнес-процесів компанії всіх рівнів, зокрема, і бізнес-процесів прийняття управлінських рішень - це:
а) МRР-система;
б) автоматизована інформаційна система;
в) корпоративний портал;
г) корпоративна інформаційна система;
д) система підтримки прийняття рішень.
10. Закінчіть фразу: «Одним з основних принципів створення корпоративних інформаційних систем є принцип ...»
а) інтеграції;
б) цінової доступності;
в) реінжинірингу;
г) зменшення прихованих витрат.
11. Виберіть класи інформаційних систем, які використовуються для управління знаннями:
а) Системи електронного документообігу;
б) Портали знань;
в) Експертні системи;
г) СRМ-системи;
д) Інтернет-магазини.
12. Яка клавіша використовується для початку введення даного в комірку бланка регламентованого звіту
а) ENTER
б) F2
в) TAB/SHIFT+TAB
г) F6
13. Звіт Аналіз субконто формується у програмі 1С на основі
а) Журналу проведень
б) Карточки рахунка
в) Журналу операцій
г) Картки рахунка, журналу проведень
д) Картка субконто, картка рахунка
14. Як вибрати календар робочого часу ?
а) Меню Операції
б) Меню Дії
в) Меню Сервіс
г) Меню Документи
15. В який довідник вводять інформацію про матеріально відповідальну особу?
а) Співробітників
б) Фізичних осіб
в) Місця зберігання
г) Контрагентів
16. Яка з наведених послідовностей документів для продажу основних засобів є вірною?
а) Договір, рахунок фактура, прихідна накладна, банківська виписка, запис в книгу придбання,
б) Договір, рахунок фактура, банківська виписка, видаткова накладна, запис в книгу продажу.
в) Договір, рахунок фактура, платіжне доручення, прихідна накладна, податкова накладна, запис в книгу придбання,
г) Рахунок фактура, платіжне доручення, прихідна накладна, запис в книгу придбання,
д) Рахунок фактура, платіжне доручення, банківська виписка, прихідна накладна, запис в книгу придбання.
17. Яких значень не може набувати реквізит «вид операції» прибуткового касового ордеру
а) выдача денег под отчет
б) поступление денег из банка
в) прочие операции
г) оплата заказа поставщиком
18. Звіт до пенсійного фонду
а) Стандартний звіт програми1С
б) Спеціалізований звіт програми1С
в) У програмі не формується
г) Регламентований звіт програми1С
19. Який звіт у програмі містить інформацію про суми оборотів рахунка в кореспонденції з іншими рахунками за звітній період, а також про сальдо на рахунку станом на початок і кінець періоду ?
а) Аналіз рахунка по субконто
б) Аналіз рахунка
в) Картка рахунка
г) Аналіз субконто
д) Аналіз рахунка по датах
20. Як ведеться облік господарських операцій, виконаних від дати впровадження програми на підприємстві до поточної дати
а) За допомогою введення операцій вручну в журнал операцій
б) За допомогою документів типової конфігурації
в) Перша і друга відповіді вірні
г) Обидві не вірні
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 18
1. В чому полягає принцип системного підходу, використовуваний при проектуванні УІС?
а) Право ухвалення остаточного рішення й порядок відповідальності на різних рівнях обробки інформації;
б) Проведення обстеження й аналізу об'єкта автоматизації в цілому, виробіток загальних цілей і критерію його функціонування.
2. Яка інформація відображається в стандартному звіті «Аналіз рахунку по датах»?
а) Всі проводки по обраному рахунку за зазначений період, згруповані по датах.
б) Всі проводки по обраному рахунку й субконто за зазначений період, згруповані по датах.
в) Обороти й залишки по рахунку на кожну дату обраного періоду.
г) Звіт містить інформацію, зазначену у всіх попередніх відповідях.
3. Які рівні виділяють при декомпозиції УІС за завданнями:
а) Управлінський облік; фінансовий облік; первинний облік.
б) Облік основних засобів і нематеріальних активів; облік матеріалів; облік розрахунків по зарплаті; облік фінансово-розрахункових операцій; облік готової продукції; облік витрат на виробництво.
в) Комплекси завдань; окремі завдання; окремі елементи завдань.
4. Які види контролю реалізуються за допомогою режиму «Коректні проводки»?
а) Допустимість кореспонденцій тільки на рівні рахунків першого рівня.
б) Допустимість кореспонденцій на рівні рахунків і субрахунків будь-якого рівня.
в) Допустимість кореспонденцій на рівні рахунків, субрахунків будь-якого рівня, а також аналітичних рахунків.
г) Допустимість кореспонденцій на рівні рахунків, субрахунків, аналітичних рахунків, а також коректність заповнення реквізитів кількісного й валютного обліку.
5. Забезпечуюча частина УІС складається:
а) Інформаційного забезпечення; систем програмування; сервісних програм; технічних засобів, для побудови УІС; технології обробки облікової інформації; організаційного й методологічного забезпечення; математичного забезпечення;
б) Інформації у вигляді паперових носіїв і файлів, що циркулює в системі; програмного забезпечення; технічного забезпечення; технологій обробки інформації; організаційного забезпечення; правового забезпечення; математичного забезпечення;
в) Усередині машинного інформаційного забезпечення; систем програмування, програмного забезпечення; технічних засобів для побудови БУИС; технологічного забезпечення; організаційного забезпечення; методологічного забезпечення; математичного забезпечення; ергономічного забезпечення.

6. Монопольний режим програми 1С використовується, коли:
а) Необхідно виконати операції, які виконуються тільки в даному режимі: переіндексація, видалення позначених об'єктів, керування бухгалтерськими підсумками і необхідно працювати в програмі тільки одному користувачеві».
б) У мережному варіанті програми з базою працюють кілька користувачів.
в) Необхідно працювати в програмі тільки одному користувачеві.
г) Необхідно виконати операції, які виконуються тільки в даному режимі: переіндексація, видалення позначених об'єктів, керування бухгалтерськими підсумками.
7. Функціональна частина УІС - це:
а) Модель системи керування об'єктом;
б) Сукупність підсистем з різним ступенем деталізації залежно від цілей створення системи;
в) Сукупність ознак розподілу УІС на складові частини.
8. в 1С ввести новий документ можна:
а) З журналу документів.
б) З журналу операцій і проводок.
в) З меню Документи.
г) Вірні всі зазначені варіанти.
9. У комплект поставки програми входить демонстраційна інформаційна база. Для яких цілей вона призначена?
а) Демонстраційну базу варто використовувати для організації ведення обліку після попереднього видалення з неї всієї інформації.
б) Демонстраційну базу варто використовувати як навчальну, для освоєння програми.
в) Використовується як додаткова база даних, якщо необхідно вести облік у двох організаціях одночасно.
г) Демонстраційна база призначена для нагромадження інформації, яку варто демонструвати керівництву підприємства або зовнішнім споживачам.
10. Якою причиною може бути викликана ситуація, коли програма при запуску видає повідомлення «Не знайдений апаратний ключ захисту» і припиняє роботу?
а) Перед початком роботи не було виконане включення комп'ютера ключем, розташованим у процесорному блоці.
б) У дисковід А: не була встановлена ключова дискета.
в) У паралельний порт комп'ютера не був установлений (або був неправильно встановлений апаратний ключ захисту програми.
г) У паралельний порт комп'ютера поряд з апаратним ключем захисту також підключений і принтер.
11. При закритті вікна «Конфігурація» програма видала запит «Виконати збереження метаданих»?. Чим викликана поява даного запиту, і до яких наслідків приведе позитивна відповідь на цей запит?
а) У поточному сеансі роботи були внесені зміни в облікові дані, при позитивній відповіді на запит ці зміни будуть збережені.
б) У поточному сеансі роботи були внесені зміни в конфігурацію, при позитивній відповіді на запит ці зміни будуть збережені.
в) У поточному сеансі роботи були внесені зміни в конфігурацію або в базу даних бухгалтерського обліку, при позитивній відповіді на запит ці зміни будуть збережені.
г) Даний запит видається завжди, при позитивній відповіді створюється страхова копія бази даних.
д) Даний запит видається завжди, при позитивній відповіді створюється страхова копія бази даних і поточної конфігурації.
12. У формулі типової операції використана функція Целая (Сумма операции). Яким буде результат обчислення даної функції, при сумі типової операції рівній 234.55?
а) 234
б) 235
в) 234,5
г) 234,6
д) Звертання до функції записано некоректно.
13. З якою метою у формулах типових операцій використовується функція «Дата число»?
а) Функція перетворить дату в числовий формат.
б) З її допомогою можна змінити значення робочої дати, установленої в програмі «1С:Бухгалтерія», на дату, зазначену як параметр.
в) Виділяє день (число місяця з дати, зазначеної як параметр).
г) З її допомогою можна змінити значення поточної дати на комп'ютері на дату, зазначену як параметр.
14. Яке значення буде отримано за допомогою конструкції: Константа. Метод партионного учета. Получить (Дата операции), використовуваної у формулі типової операції?
а) Значення року, зазначене в даті операції.
б) Найменування облікового періоду, що відповідає року дати операції.
в) Значення періодичної константи «Метод партионного учета», актуальне на дату, зазначену при уведенні операції.
г) Значення періодичної константи «Метод партионного учета», актуальне на робочу дату, установлену в програмі.
д) Конструкція записана некоректно.
15. Що можна сказати про кількість рівнів субрахунків, установлених у конфігурації для плану рахунків «Основний», на підставі наведеної екранної форми?

а) Один рівень субрахунків.
б) Не більше двох рівнів субрахунків.
в) Не менш двох рівнів субрахунків.
г) Не менш трьох рівнів субрахунків.
д) Дана екранна форма не говорить про реальну кількість рівнів субрахунків, установлених для плану рахунків.
16. Для якої мети в даній формі встановлений прапор «Дозволити безпосереднє видалення об'єкта»?

а) Дане настроювання включає режим безпосереднього видалення об'єктів на етапі конфігурування без попереднього запиту до користувача про підтвердження видалення.
б) Дане настроювання включає режим безпосереднього видалення об'єктів на етапі ведення бухгалтерського обліку без попереднього запиту до користувача про підтвердження видалення.
в) Дане настроювання припускає обидва режими роботи, зазначені у відповідях 1 і 2.
г) Дане настроювання включає режим контролю посилальної цілісності бази даних.
д) Дане настроювання відключає режим контролю посилальної цілісності бази даних.
17. Виходячи з наведеної на малюнку настроювання, дайте відповідь, чи дозволено категорії користувачів «Адміністратор» редагувати список коректних проводок?
lefttop00а) Дозволено, оскільки для категорії «Адміністратор» дозволені будь-які дії.
б) Дозволено тільки в режимі конфігурування, оскільки дане право встановлене на етапі конфігурування.
в) Заборонено тільки в режимі конфігурування, оскільки дане право відключене на етапі конфігурування.
г) Заборонено в режимі ведення бухгалтерського обліку, незважаючи на те, що права встановлюються в режимі.
д) Дана ілюстрація не дозволяє відповістити на поставлене запитання.&
18. Якими правами використання типової операції може управляти користувач під час редагування шаблона цієї типової операції?

а) Права використання типових операцій, як та інші права, визначаються тільки на етапі конфігурування й не можуть бути змінені користувачем у режимі редагування шаблона типової операції.
б) Права на використання типової операції для уведення господарських операцій.
в) Права на зміну складу і змісту проводок типової операції.
г) Права, зазначені у відповідях 2 і 3.
19. Що відбудеться з базою даних, що перебуває в директорії, обраної для відновлення інформації, після виконання операції відновлення даних з архівного файлу?
а) Інформація поточної бази даних буде повністю замінена інформацією з архівної копії й не може бути відновлена.
б) Інформація поточної бази даних буде повністю замінена інформацією з архівної копії, але вона може бути відновлена за допомогою операції повернення до попереднього варіанту.
в) Інформація з архівної копії може бути відновлена тільки в порожній директорії, тому поточну базу даних попередньо буде потрібно видалити або створити нову директорію.
г) Інформація з архівної копії може бути відновлена тільки в порожній директорії, тому програма автоматично створить нову директорію для відновленої бази даних.
20. З якою метою виконується установка робочої дати?
а) На підставі цієї дати визначається обліковий період, у якому здійснюється сеанс роботи, ця дата автоматично проставляється програмою в документи й операції, що вводяться користувачем.
б) На підставі цієї дати визначається період розрахунку бухгалтерських підсумків, ця дата автоматично проставляється програмою в документи й операції, що вводяться користувачем, а також автоматично фіксується при уведенні періодичних реквізитів довідників і констант.
в) Ця дата автоматично проставляється програмою в документи й операції, що вводяться користувачем.
г) Ця дата автоматично проставляється програмою в документи й операції, що вводяться користувачем, а також фіксується при зміні значень періодичних реквізитів довідників і констант.
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 19
1. Для якого періоду розвитку ІС характерна така концепція використання інформації: «інформація використовується для управління стратегією розвитку ІС»?
а) 50 - 60-і роки XX століття;
б) 60 - 70-і роки XX століття;
в) 70 - 80-і роки XX століття;
г) з 80-х років XX століття до теперішнього часу
2. Системи, що здатні до самонавчання і призначені для роботи в умовах невизначеності (тобто, неможливості точного математичного опису) інформації про складні об'єкти - це:
а) системи штучного інтелекту;
б) системи підтримки прийняття рішень;
г) експертні системи;
д) системи підтримки прийняття стратегічних рішень;
е) корпоративні інформаційні системи.
3. Виберіть галузі використання штучного інтелекту:
а) Datamining (видобування даних);
б) машинний переклад текстів;
в) розпізнавання образів;
г) діагностика захворювань або несправностей.
4. Бізнес-процес - це:
а) послідовність дій, яка регулярно повторюється, і спрямована на отримання заданого результату, що є цінним для організації;
б) унікальна неповторна послідовність дій, яка спрямована на отримання заданого результату, що є цінним для організації;
в) унікальний комплекс взаємопов'язаних заходів (робіт, задач), які спрямовані на досягнення певної мети в умовах часових і ресурсних обмежень.
5. Період створення та використання ІС, що охоплює її різні стани, починаючи з моменту виникнення необхідності в даній ІС і закінчуючи моментом її повного виходу з експлуатації - це:
а) життєвий цикл ІС;
б) термін дії ІВ;
в) період окупності ІВ;
г) експлуатація ІВ.
6. На якому етапі життєвого циклу ІС розробляються моделі бізнес процесів «Як є» (Аs-Іs) і «Як буде» (То-Ве):
а) етап визначення вимог до системи та їх аналіз;
б) етап проектування;
в) етап розробки (програмування);
г) етап тестування;
д) етап впровадження;
е) етап експлуатації;
є) етап супроводу.
7. Які методи використовуються в процесі вибору ІС:
а) метод переваг;
б) метод виключення;
в) метод розподілу;
г) метод оцінки
8. Повне переосмислення, перегляд, оптимізація бізнес-процесів відповідно до змін зовнішнього і внутрішнього середовища та / або цілей бізнесу:
а) інтеграція;
б) проектне обстеження;
в) реінжиніринг;
г) проектування ІС.
9. Програмні продукти, які використовуються для аналізу, проектування, розробки та супроводу складного програмного забезпечення:
а) САSЕ-засоби;
б) ОLАР-технології;
в) Системи штучного інтелекту;
г) Експертні системи;
д) ЕRР-системи;
е) Системи підтримки прийняття рішень.
10. В яких випадках проводять реінжиніринг бізнес-процесів:
а) під час переходу від функціонально-орієнтованої до процесно-орієнтованої організації;
б) перед впровадженням автоматизованої інформаційної системи;
в) після впровадження автоматизованої інформаційної системи:
г) після того, як розпочато етап експлуатації та супроводу автоматизованої інформаційної системи?
11. Фінансовий показник, обчислюваний перед впровадженням ІС який відображає не тільки ціну придбання системи, але і вартість запуску її в експлуатацію, підтримки в робочому стані, придбання технічних засобів, навчання персоналу та ін.:
а) сукупна вартість володіння системою;
б) приховані витрати;
в) повернення на інвестиції.
12. Ви згодні з твердженням: Життєвий цикл ІС закінчується в результаті фізичного зносу ІС:
а) так;
б) ні
13. Виберіть типові ролі представників команди-розробника ІС:
а) аналітики і проектувальники;
б) ініціатор або спонсор проекту;
в) розробники;
г) ключові фахівці відділів, функції яких підлягають автоматизації:
д) тестувальник;
е) спеціаліст зі зручності використання;
є) розробник інформаційної підтримки.
14. Оберіть етап розвитку інформаційних технологій, метою якого була економія людських ресурсів:
а) етап машинних ресурсів;
б) етап програмування;
в) етап новітніх інформаційних технологій;
г) етап високих інформаційних технологій.
15. Термін «Intranet (Інтранет)» - це синонім терміну «корпоративна мережа»:
а) так;
б) ні
16. Гіпермедіа - це:
а) інтерактивна технологія, яка забезпечує роботу з нерухомими зображеннями, відеозображенням, анімацією, текстом і звуковим рядом;
б) метод організації мультимедіа-інформації на основі посилань на різні типи даних;
в) зв'язок слова, фрази або зображення, що міститься в документі, з іншим ресурсом, яким може бути як інший документ, так і розділ поточного документа;
г) систему інформаційних об'єктів (статей, документів, сторінок), що об'єднані між собою направленими зв'язками (гіперпосиланнями). які утворюють мережу.
17. Як називається будь-яка форма ведення бізнесу, в якій взаємодія між контрагентами здійснюється за допомогою електронних засобів:
а) корпоративний інформаційний портал (EnterpriseInformationPortal);
б) портал знань підприємства (EnterpriseKnowledgePortal);
в) електронний бізнес (е-Business); (
г) електронна комерція (е-Соmmerce)?
18. Як називають групи сайтів з необхідними користувачу послугами, доступ до яких можна одержати з єдиної для всіх них титульної сторінки:
а) Інтернет-портали;
б) WWW-сервери;
в) універсальні покажчики ресурсів;
г) сторінки
19. Ви згодні з таким твердженням: Datamining є частиною більш загального поняття «Засоби інтелектуального бізнес-аналізу»(BusinessIntelligence):
а) так;
б) ні?
20. Як називається процес пошуку раніше невідомих закономірностей (знань) у великих масивах даних:
а) OLAR-куб;
б) DataMining;
в) DataWarehouse;
г) DataMarts.
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 20
1. Ви згодні з твердженням: в доменних іменах може використовуватися не більше трьох доменів:
а) так:
б) ні
2. Оберіть модель (вид) мобільного банкінгу, при якій клієнт використовує 8ІМ-карту з інтегрованим платіжним додатком:
а) STK-banking;
б) JAVA-banking;
в) WAP-banking;
г) SMS-banking.
3. Виберіть характерні риси проекту:
а) конкретні цілі;
б) обмеженість в ресурсах і часі;
в) набір взаємозв'язаних дій;
г) повторюваність.
4. Діаграма Гантта — це один з видів:
а) мереж передування;
б) сітьових графіків.
5. Критичний шлях — це:
а) будь-яка послідовність робіт в сітьовому графіку;
б) найтриваліший шлях з усіх повних шляхів;
в) шлях, який зв'язує початкове і завершальне події мережі.
6. Критична робота - це:
а) робота, яка лежить на критичному шляху;
б) робота, у якій ранні терміни збігаються з пізніми;
в) робота, яка не має резерву часу;
г) робота, яка має резерву часу;
д) робота з нульовою тривалістю.
7. Виберіть тили систем, що відносяться до систем управління внутрішнім середовищем підприємства (bаск-оffісе):
а) СRМ система;
б) SСМ-система;
в) ЕRР-система;
г) МRР-система;
д) система бенчмаркінгу.
8. Для збору та обробки якої інформації призначені системи бенчмаркінгу (Вепсhтаrkіng):
a) інформація про клієнтів;
б) інформація про конкурентів;
в) інформація про постачальників;
г) інформація про податкові інспекції?
9. Системи планування потреби в матеріалах ще називають:
а) МRР
б) МRР II;
в) ЕRР;
г) СRМ;
д) ЕRР II.
10. Стратегія введення бізнесу, що заснована на регулярному аналізі взаємовідносин з клієнтами, постійному вдосконаленні цих відносин і спрямована на формування лояльності (відданості) клієнтів до компанії - це:
а) СRМ-стратегія;
б) SСМ - стратегія;
в) маркетингова стратегія;
г) фінансова стратегія.
11. Програмний комплекс, який дозволяє вести єдину базу даних клієнтів і зберігати історію взаємовідносин з клієнтами - це:
а) СRМ система;
б) SСМ-система;
в) ЕRР-система;
г) МRР-система;
д) корпоративний портал.
12. Ви згодні з твердженням: «Стратегія СRМ слабо застосовна для компаній, які працюють в умовах відсутності конкуренції»:
а) так;
б) ні
13. Ви згодні з твердженням: «Стратегія СRМ не має сенсу, коли клієнти є випадковим потоком»?
а) так;
б) ні.
14. Виберіть функціональні модулі, які повинна включати СRМ-система:
а) модуль маркетингу (автоматизація маркетингової служби);
б) модуль продажів(автоматизація діяльності торгових представників);
в) модуль сервісного обслуговування (автоматизація служби підтримки та обслуговування клієнтів);
г) модуль бенчмаркінгу (автоматизація обліку інформації про конкурентів).
15. Для збору та обробки якої інформації призначені системи класу SСМ:
а) інформація про клієнтів;
б) інформація про конкурентів;
в) інформація про постачальників;
г) інформація про податкові інспекції?
16. Системи, які забезпечують процес створення, управління доступомі розповсюдження великих обсягів документів у комп'ютерних мережах, а також забезпечують контроль над потоками документів в організації називаються:
а) системи електронного документообігу;
б) корпоративні інформаційні портали (ЕntеrprіsеІnfоrmatiоnРоrtаl);
в) портали знань підприємства (ЕntеrprіsеКnowledgeРоrtа1);
г) експертні системи;
д) системи штучного інтелекту.
17. Системи планування всіх виробничих ресурсів підприємства ще називають:
а) МRР;
б) МRР ІІ;
в) ЕRР;
г) СRМ;
д) ЕRР II.
18. Для чого призначені системи класу ЕRР:
а) для збору і обробки інформації про клієнтів;
б) для збору і обробки інформації про конкурентів;
в) для збору і обробки інформації про постачальників;
г) для планування ресурсів всього підприємства?
19. Як називають групи сайтів з необхідними користувачу послугами, доступ до яких можна одержати з єдиної для всіх них титульної сторінки:
а) Інтернет-портали;
б) WWW-сервери;
в) універсальні покажчики ресурсів;
г) сторінки
20. Ви згодні з таким твердженням: Datamining є частиною більш загального поняття «Засоби інтелектуального бізнес-аналізу»(BusinessIntelligence):
а) так;
б) ні?
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 21
1. За допомогою якого пункта меню конфігуратора можна ввести вигляд інтерфейсу для нового користувача конфігурації бази даних
а) Файл
б) Конфігурація
в) Адміністрування
г) Сервіс
2. Якого кольору комірки регламентованого звіту, в яких дані обчислені на підставі введених даних і їх не редагують вручну
а) Білого
б) Червоного
в) Жовтого та зеленого
г) Червоного та білого
3. Звіт Обороти між субконто формується у програмі 1С на основі
а) Журналу проведень
б) Карточки рахунка
в) Журналу операцій
г) Картки рахунка, журналу проведень
д) Картка субконто, картка рахунка
4. За допомогою якого пункта меню програми1С можна відкрити вікно «Графики работы сотрудников»
а) Файл
б) Операції
в) Справочники
г) Документи
д) Сервіс
5. Які ціни може мати ТМЦ при введенні в довідник
а) Закупівельні , оптові роздрібні, відпускні
б) Оптові, роздрібні, дилерські, відпускні
в) Оптові, роздрібні, купівельні.
г) Закупівельні, оптові, роздрібні, дилерські
6. Яка з наведених послідовностей документів для купівлі МШП є вірною?
а) Договір, рахунок вхідний, платіжне доручення, видаткова накладна, запис в книгу придбання.
б) Договір, рахунок вхідний, платіжне доручення, прихідна накладна, податкова накладна, запис в книгу придбання,
в) Рахунок вхідний, платіжне доручення, прихідна накладна, запис в книгу придбання,
г) Рахунок вхідний, платіжне доручення, банківська виписка, прихідна накладна, запис в книгу придбання.
д) Договір, рахунок вхідний, прихідна накладна, банківська виписка, запис в книгу придбання.
7. Платіжне доручення можна:
а) ввести на основі прихідної накладної
б) ввести на основі рахунка вхідного
в) ввести на основі банківської виписки
г) тільки як один із документів журналу банк
8. Звіт про власний капітал
а) Стандартний звіт програми1С
б) Спеціалізований звіт програми1С
в) У програмі не формується
г) Регламентований звіт програми1С
9. Який звіт у програмі містить інформацію про суми оборотів рахунка в кореспонденції з іншими рахунками за звітній період, а також залишки на рахунку станом на початок і кінець періоду в розрізі об’єктів аналітичного обліку?
а) Аналіз рахунка по субконто
б) Аналіз рахунка по датах
в) Картка рахунка
г) Аналіз субконто
10. Для автоматичного заповнення регламентованого звіту потрібно:
а) Натиснути кнопку Заповнити
б) Очистити всі комірки і натиснути Заповнити
в) Зазначити параметри звіту, очистит и всі комірки і натиснути Заповнити
г) Очистит и всі комірки, зазначити параметри звіту, і натиснути Заповнити
11. Звіт Головна книга формується у програмі 1С на основі
а) Журналу проведень
б) Карточки рахунка
в) Журналу операцій
г) Картки рахунка, журналу проведень
д) Картка субконто, картка рахунка
12. Чи можна сформовану друковану форму стандартного звіту зберегти у вигляді файла на диску?
а) Не можна за жодних обставин.
б) Можна в будь-якому випадку.
в) Можна тільки втому випадку, якщо показники звіту були відредаговані.
г) Можна тільки втому випадку, якщо показники звіту не були відредаговані.
13. Які дії можна виконати над групами документів і бухгалтерських операцій?
а) Увімкнути (вимкнути) проведення.
б) Помітити на видалення (зняти позначку на видалення).
в) Провести (зробити непроведеним).
г) Перенести в заданий журнал документів.

14. Яка клавіша використовується для початку введення даного в комірку бланка регламентованого звіту
а) ENTER
б) F2
в) TAB/SHIFT+TAB
г) F6
15. Чи можна використовувати коректні проводки для створення операцій в журналі операцій?
а) Так.
б) Ні.
16. Від підприємства А надійшли запасні частини до підприємства Б на суму 60000 грн. (в т.ч. ПДВ). Яку суму становитиме ПДВ в даному випадку?
а) 10000;
б) 1000;
в) 6000.
17. Залишок на початок дня в касі = 1100; Надходження готівки за день = 500; Вибуття = 400. Чому дорівнюватиме залишок на кінець дня в касі?
а) 1000;
б) 500;
в) 1200;
г) 1100.
18. Що означає повідомлення НЕ ЗАВЕРШЕНА СКЛАДНА ПРОВОДКА, видане програмою при записі операції?
а) Користувача не вказав дату операції;
б) Користувач не вказав зміст проводки операції;
в) У операції вже є проводка з такою кореспонденцією;
г) При введенні проводки у формі операції не вказаний один або обидва кореспондуючі рахунки.
19. Рахунок 30 - активний. Яка проводка відповідає введенню залишку на цей рахунок?
а) Дт30 Кт00.
б) Дт30 Кт30.
в) Дт00 Кт00.
г) Дт00 Кт30.
20. Залишок на початок звітного періоду = 2000; Оборот по дебету = 3000; Оборот по кредиту = 5000. Чому дорівнюватиме залишок на кінець звітного періоду?
а) 5000;
б) 0;
в) 1000;
г) 2500.
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 22
1. Документ може використовуватись для:
а) Для порівняння і співставлення облікової інформації
б) Для введення і збереження інформації первинного документа в інформаційній базі
в) Для передачі його до органів управління
г) Для формування бухгалтерських записів (проводок) і їх збереження в базі облікових даних
д) Для формування друкованого відбитку документа, який може бути переглянутий, збережений комп’ютері і роздрукований
2. Як ввести в журнал операцій декілька однакових операцій?
а) У журнал операцій не можна вводити однакові операції
б) Слід ввести кожну операцію окремо, оскільки копіювати операції не можна
в) Слід ввести одну операцію, заповнити її реквізити, зберегти в журналі операцій, і, потім скопіювати необхідну кількість раз
3. Залишок на початок дня в касі = 100; Надходження готівки за день = 2500; Вибуття = 1400. Чому дорівнюватиме залишок на кінець дня в касі?
а) 0;
б) 1000;
в) 1200;
г) 1500.
4. Надійшли кошти в касу від СТОВ «Авангард». Дт ... Кт 36. Вказати який рахунок буде в дебеті?
а) 10;
б) 31;
в) 312;
г) 30.
5. Чи зміняться суми раніше введених операцій, якщо змінити встановлений порядок автоматичного розрахунку їх сум?
а) Змінюватимуться суми тільки тих операцій, які потрапляють у встановлений інтервал видимості
б) Буде виконаний перерахунок тільки сум операцій введених уручну
в) Суми раніше введених операцій не зміняться
г) Буде виконаний перерахунок всіх сум раніше введених операцій
6. Якою бухгалтерською проводкою в підприємства відображається повернення в касу залишку підзвітних сум?
а) Дт 63 Кт 28
б) Дт 30 Кт 37
в) Дт 28 Кт 34
г) Дт 28 Кт 37
д) Дт 37 Кт 30
е) Дт 36 Кт 37
7. Від підприємства А надійшли запасні частини до підприємства Б на суму 120000 грн. (в т.ч. ПДВ). Яку суму становитиме ПДВ в даному випадку?
а) 20;
б) 20000;
в) 2000;
в) 60000.
8. Яким чином вручну створити нову операцію в журналі операцій?
а) Пункт меню «Операції - Журнал операцій». Вибрати піктограму «Новий рядок» і ввести операцію.
б) Пункт меню «Файл - Створити». Вибрати потрібний розділ і створити операцію.
в) Пункт меню «Документи». Вибрати потрібний документ, заповнити його та скористуватись режимом «Проведення документу».
9. Чи можна записати проводки операції не закриваючи саму операцію?
а) Не можна
б) Можна, натиснувши у формі операції кнопку ЗАПИСАТИ
в) Можна, але тільки одну проводку
10. Чи можна використовувати типові операції для створення операцій в журналі операцій?
а) Ні.
б) Так.
11. Коли сума операції робить вплив на бухгалтерські підсумки?
а) Сума операції робить вплив на бухгалтерські підсумки, якщо операція сформована документом;
б) Сума операції не впливає на бухгалтерські підсумки, а є додатковим коментарем до операції.
в) Сума операції завжди робить вплив на бухгалтерські підсумки;
г) Сума операції робить вплив на бухгалтерські підсумки, якщо встановлений режим автоматичного розрахунку підсумків;
12. Що таке коректні проводки?
а) Це таблиця в яку бухгалтер заносить дозволені кореспонденції рахунків;
б) Це довільний довідник найбільш уживаних проводок;
в) Це режим реєстрації створених на підприємстві проводок.
13. Яким чином вручну створити нову операцію в журналі операцій?
а) Пункт меню «Операції - Журнал операцій». Вибрати піктограму »Новий рядок» і ввести операцію;
б) Пункт меню «Документи». Вибрати потрібний документ, заповнити його та скористуватись режимом «Проведення документу»;
в) Пункт меню «Файл - Створити». Вибрати потрібний розділ і створити операцію.
14. Як ввести в журнал операцій декілька однакових операцій?
а) У журнал операцій не можна вводити однакові операції;
б) Слід ввести кожну операцію окремо, оскільки копіювати операції не можна;
в) Слід ввести одну операцію, заповнити її реквізити, зберегти в журналі операцій, і, потім скопіювати необхідну кількість раз.
15. Можна в режимі ведення бухгалтерського обліку («1С:Бухгалтерія») змінювати та вводити значення констант?
а)Так.
б) Ні.
16. Яка кількість колонок АНАЛІТИКА передбачена в плані рахунків типової конфігурації?
а) 1;
б) 2;
в) 3.
17. Чи може активний рахунок мати кредитовий залишок?
а) Так;
б) Ні.
18. Що таке константа?
а) Стала величина числового типу, що записана в довіднику «Константи».
б) Стала величина будь-якого типу, що записана в пункті меню «Довідники-Константи».
в) Постійна інформація, що записана в пункті меню «Операції-Константи».
19. Що таке типова конфігурація?
а) Конфігурація, яку створює користувач під конкретне підприємство.
б) Конфігурація, яку створює фірма-виробник під конкретне підприємство.
в) Конфігурація, яку створює фірма-виробник на основі чинного законодавства для використання в певній галузі.
20. Якщо кредитовий оборот перевищує дебетовий по активному рахунку то:
а) Дебетовий залишок буде негативним;
б) Дебетовий залишок буде позитивним;
в) Дебетовий залишок буде активним;
г) Дебетовий залишок буде пасивним.
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 23
1. Журнал операцій призначений для...
а) Перегляду списку операцій;
б) Перегляду списку проводок, що належать різним операціям;
в) Перегляду списку проводок;
г) Перегляду списку операцій, що належать різним проводкам.
2. Як виправити (відредагувати) реквізити довідника, відкритого для вибору елементу?
а) Двічі клацнути мишкою по вибраному елементу довідника;
б) Натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш SHIFT+ENTER;
в) Натиснути на клавіатурі клавішу ENTER;
г) Клацнути мишкою кнопку панелі інструментів довідника ЗМІНИТИ (ВІДКРИТИ).
3. Чим відрізняється первинний документ від вторинного?
а) Первинний документ оформляється на момент здійснення господарської операції, а вторинний на підставі первинних;
б) Вторинний документ оформляється на момент здійснення господарської операції, а первинний на підставі вторинних;
г) Не відрізняється взагалі.
4. Які види документів використовуються в 1С?
а) Прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, видаткова накладна, рахунок-фактура, прибуткова накладна, платіжне доручення;
б) Оборотно-сальдова відомість, зведені проводки, шахматка, аналіз рахунку, головна книга, журнал-ордер, касова книга;
в) Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів.

5. Які існують основні пункти меню «1С:Підприємства»?
а) Файл, Операції, Документи, Журнали, Звіти, Сервіс, Вікна.
б) Файл, Операції, Довідники, Журнали, Сервіс, Допомога.
в) Файл, Операції, Довідники, Документи, Журнали, Звіти, Сервіс, Вікна, Допомога.
6. Що відноситься до елементів інтерфейсу користувача?
а) Головне меню, панелі задач.
б) Головне меню, панелі задач, екранні форми, гарячі клавіші.
в) Головне меню, піктограми, панель задач, панелі прокрутки.
7. Який режим дозволяє створювати нові види звітних форм?
а) 1С:Бухгалтерія.
б) Конфігуратор.
в) Монітор.
г) Відладчик.

8. Що являє собою проводка?
а) Господарську операцію, яку здійснює бухгалтер;
б) Відображає господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку;
в) Бухгалтерський розрахунок.
9. Як додати нову групу в довідник?
а) Двічі клацнути мишкою по дереву груп;
б) Натиснути на клавіатурі клавішу INSERT;
в) Натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш CTRL+F9;
г) Натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш SHIFT+ENTER;
д) Клацнути мишкою кнопку НОВА ГРУПА в панелі інструментів довідника.
10. У яких випадках можна не вказувати один з кореспондуючих рахунків проводки?
а) За відсутності в плані рахунків такого рахунку;
б) При введенні проводки із позабалансовим рахунком;
в) При введенні початкових залишків.
11. Виберіть системні вимоги, пропоновані до УІС при їхньому проектуванні:
а) Високий ступінь адаптивності,
б) Закритість системи,
в) Відкритість системи,
г) Універсальність системи,
д) Цілісність системи.
12. При закритті вікна «Конфігурація» програма видала запит «Виконати збереження метаданих?». Чим викликана поява даного запиту, і до яких наслідків приведе позитивна відповідь на цей запит?
а) У поточному сеансі роботи були внесені зміни в облікові дані, при позитивній відповіді на запит ці зміни будуть збережені.
б) У поточному сеансі роботи були внесені зміни в конфігурацію, при позитивній відповіді на запит ці зміни будуть збережені.
в) У поточному сеансі роботи були внесені зміни в конфігурацію або в базу даних бухгалтерського обліку, при позитивній відповіді на запит ці зміни будуть збережені.
13. Що передбачає принцип системного підходу, використовуваний при проектуванні УІС?:
а) Право ухвалення остаточного рішення і порядок відповідальності на різних рівнях обробки інформації;
б) Проведення обстеження та аналізу об'єкта автоматизації в цілому, вироблення загальних цілей і критерію його функціонування.
14. У чому полягає принципова відмінність мережної версії програми «1С:Бухгалтерія» від локальних (немережевих) версій?
а) Мережна версія програми реалізує мережу різноманітних функцій: по веденню обліку, фінансовому аналізу, розрахунку заробітної плати, кадровому обліку й оперативному обліку.
б) Мережна версія призначена для роботи в середовищі локальної обчислювальної мережі, у той час як локальна версія в умовах мережі непрацездатна.
в) Мережна версія забезпечує багатокористувальницький режим роботи з єдиною інформаційною базою в середовищі локальної обчислювальної мережі.
г) Мережна версія забезпечує багатокористувальницький режим роботи з єдиною інформаційною базою в середовищі глобальної мережі «ІНТЕРНЕТ».
15. До складу базового програмного забезпечення відносяться:
а) Програми, які входять в стандартний пакет Microsoft Office.
б) Операційна система, транслятори та системи програмування, комплекс програм технічного обслуговування комп’ютера.
в) Операційна система та програми, які потрібні нам для індивідуальної роботи на комп’ютері.
16. У чому полягає принципова відмінність мережевої версії програми «1С:Підприємство» від локальних (немережевих) версій?
а) Мережева версія програми реалізує мережу різноманітних функцій: по веденню обліку, фінансовому аналізу, розрахунку заробітної плати, кадровому обліку й оперативному обліку.
б) Мережева версія призначена для роботи в середовищі локальної обчислювальної мережі, у той час як локальна версія в умовах мережі непрацездатна.
в) Мережна версія забезпечує багатокористувальницький режим роботи з єдиною інформаційною базою в середовищі локальної обчислювальної мережі.
17. Прикладні програми
а) Стандартний набір програм, які використовують при роботі з комп’ютером
б) Програми які потрібні для індивідуальної роботи користувача і використовуються в певній області.
в) Програми, які входять в стандартний пакет Microsoft Office.
18. З якою метою виконується установка робочої дати?
а) На підставі цієї дати визначається обліковий період, у якому здійснюється сеанс роботи.
б) На підставі цієї дати визначається період розрахунку бухгалтерських підсумків.
в) Ця дата автоматично проставляється програмою в документи й операції, що вводяться користувачем.
г) Ця дата автоматично проставляється програмою в документи й операції, що вводяться користувачем, а також фіксується при зміні значень періодичних реквізитів довідників і констант.
19. Що таке декомпозиція УІС?:
а) Сукупність методів, правил і алгоритмів обробки інформації:
б) Сукупність спосіб і засобів для нормального функціонування БУИС;
в) Розподіл системи на складові частини.
20. У якому з перерахованих стандартних звітів типової конфігурації можна одержати інформацію про залишкову вартість одних обраних основних засобів?
а) Картка рахунку, на якому ведеться облік основних засобів.
б) Аналіз рахунку, на якому ведеться облік зношування основних засобів.
в) Картка рахунку, на якому ведеться облік зношування основних засобів.
г) Аналіз субконто «Нематеріальні активи».
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 24
1. В чому полягає принцип системного підходу, використовуваний при проектуванні УІС?
а) Право ухвалення остаточного рішення й порядок відповідальності на різних рівнях обробки інформації;
б) Проведення обстеження й аналізу об'єкта автоматизації в цілому, виробіток загальних цілей і критерію його функціонування.
2. Яка інформація відображається в стандартному звіті «Аналіз рахунку по датах»?
а) Всі проводки по обраному рахунку за зазначений період, згруповані по датах.
б) Всі проводки по обраному рахунку й субконто за зазначений період, згруповані по датах.
в) Обороти й залишки по рахунку на кожну дату обраного періоду.
г) Звіт містить інформацію, зазначену у всіх попередніх відповідях.
3. Які рівні виділяють при декомпозиції УІС за завданнями:
а) Управлінський облік; фінансовий облік; первинний облік.
б) Облік основних засобів і нематеріальних активів; облік матеріалів; облік розрахунків по зарплаті; облік фінансово-розрахункових операцій; облік готової продукції; облік витрат на виробництво.
в) Комплекси завдань; окремі завдання; окремі елементи завдань.
4. Які види контролю реалізуються за допомогою режиму «Коректні проводки»?
а) Допустимість кореспонденцій тільки на рівні рахунків першого рівня.
б) Допустимість кореспонденцій на рівні рахунків і субрахунків будь-якого рівня.
в) Допустимість кореспонденцій на рівні рахунків, субрахунків будь-якого рівня, а також аналітичних рахунків.
г) Допустимість кореспонденцій на рівні рахунків, субрахунків, аналітичних рахунків, а також коректність заповнення реквізитів кількісного й валютного обліку.
5. Забезпечуюча частина УІС складається:
а) Інформаційного забезпечення; систем програмування; сервісних програм; технічних засобів, для побудови УІС; технології обробки облікової інформації; організаційного й методологічного забезпечення; математичного забезпечення;
б) Інформації у вигляді паперових носіїв і файлів, що циркулює в системі; програмного забезпечення; технічного забезпечення; технологій обробки інформації; організаційного забезпечення; правового забезпечення; математичного забезпечення;
в) Усередині машинного інформаційного забезпечення; систем програмування, програмного забезпечення; технічних засобів для побудови БУИС; технологічного забезпечення; організаційного забезпечення; методологічного забезпечення; математичного забезпечення; ергономічного забезпечення.

6. Монопольний режим програми 1С використовується, коли:
а) Необхідно виконати операції, які виконуються тільки в даному режимі: переіндексація, видалення позначених об'єктів, керування бухгалтерськими підсумками і необхідно працювати в програмі тільки одному користувачеві».
б) У мережному варіанті програми з базою працюють кілька користувачів.
в) Необхідно працювати в програмі тільки одному користувачеві.
г) Необхідно виконати операції, які виконуються тільки в даному режимі: переіндексація, видалення позначених об'єктів, керування бухгалтерськими підсумками.
7. Функціональна частина УІС - це:
а) Модель системи керування об'єктом;
б) Сукупність підсистем з різним ступенем деталізації залежно від цілей створення системи;
в) Сукупність ознак розподілу УІС на складові частини.
8. в 1С ввести новий документ можна:
а) З журналу документів.
б) З журналу операцій і проводок.
в) З меню Документи.
г) Вірні всі зазначені варіанти.
9. У комплект поставки програми входить демонстраційна інформаційна база. Для яких цілей вона призначена?
а) Демонстраційну базу варто використовувати для організації ведення обліку після попереднього видалення з неї всієї інформації.
б) Демонстраційну базу варто використовувати як навчальну, для освоєння програми.
в) Використовується як додаткова база даних, якщо необхідно вести облік у двох організаціях одночасно.
г) Демонстраційна база призначена для нагромадження інформації, яку варто демонструвати керівництву підприємства або зовнішнім споживачам.
10. Якою причиною може бути викликана ситуація, коли програма при запуску видає повідомлення «Не знайдений апаратний ключ захисту» і припиняє роботу?
а) Перед початком роботи не було виконане включення комп'ютера ключем, розташованим у процесорному блоці.
б) У дисковід А: не була встановлена ключова дискета.
в) У паралельний порт комп'ютера не був установлений (або був неправильно встановлений апаратний ключ захисту програми.
г) У паралельний порт комп'ютера поряд з апаратним ключем захисту також підключений і принтер.
11. Чи допускається використання режиму копіювання при уведенні записів у список коректних проводок?
а) Не допускається.
б) Допускається тільки в тому випадку, якщо в журналі проводок є проводки з аналогічною кореспонденцією.
в) Допускається тільки в тому випадку, якщо в журналі проводок відсутні проводки з аналогічною кореспонденцією.
г) Допускається тільки в тому випадку, якщо до програми підключена система правової підтримки.
д) Допускається в кожному разі.
12. Чи може на рахунку, зазначеному в плані рахунків як валютний, одночасно вестися облік в іноземній валюті й гривнях (базовій валюті)?
а) На валютному рахунку завжди є можливість вести облік у гривнях (базовій валюті для оцінки валютних сум у базовій валюті).
б) Гривня (будучи базовою валютою) також може використовуватися в якості однієї з валют для ведення обліку на рахунку, оголошеним валютним.
в) Гривня (будучи базовою валютою) не може використовуватися в якості однієї з валют для ведення обліку на рахунку, оголошеним валютним.
г) Справедливі твердження, наведені у відповідях 1 і 2.
д) Справедливі твердження, наведені у відповідях 1 і 3.
13. АРМ бухгалтера будується:
а) Відповідно до функціонального принципа;
б) Відповідно до організаційної структури підприємства;
в) Відповідно до рівнів облікового процесу на підприємстві.
14. З якою метою при настроюванні плану рахунків встановлюється прапор «Облік по валютній сумі»?
а) По всіх видах субконто, представлених у списку встановлюється ведення валютного обліку.
б) Для субконто виду «Контрагенти» на всіх рахунках установлюється ведення валютного обліку.
в) На поточному гривневому рахунку встановлюється ведення аналітичного обліку по субконто виду «Контрагенти» в іноземній валюті.
г) На поточному валютному рахунку встановлюється ведення аналітичного обліку по субконто виду «Контрагенти» в іноземній валюті.
д) На поточному рахунку встановлюється ознака ведення валютного обліку.
15. Чи може той самий документ одночасно фіксуватися в декількох журналах документів?
а) Не може, тому що один журнал документів строго відповідає одному типу документів.
б) Може, але не більш ніж у двох журналах документів: основному й загальному.
в) Може в необмеженому числі журналів, обумовлених при конфігуруванні системи.
г) Може в обмеженому числі журналів, заданих користувачем при настроюванні параметрів програми в режимі «Сервіс».
16. Який з перерахованих способів дозволить змінити суми проводок операції, сформованої за допомогою документа?
а) Позначити документ на видалення, а потім відновити.
б) Змінити суму операції, а суми проводок зміняться автоматично.
в) Звернутися до документа, виправити реквізити документа й повторно виконати проведення документа.
г) Скасувати проведення документа, а потім виконати перерахування всіх підсумків.
17. Яке положення займе документ, якщо для нього вказується час «У початок дня» у той час як уже іншому документу за ту ж дату раніше також було призначене час «У початок дня»?
а) Знову уведений документ займе положення перед раніше уведеним документом і дата документа не зміниться.
б) Знову уведений документ займе положення перед раніше уведеним документом, причому його дата зміниться на попередню.
в) Знову уведений документ займе положення слідом за раніше уведеним документом.
г) Програма видасть запит, щоб користувач визначив, у якому порядку повинні випливати ці документи.
18. Головним обліковим регістром, що служить для зберігання інформації про об'єкти ОЗ, є:
а) Журнал господарських операцій;
б) Інвентарна картотека;
в) Інвентарний опис об'єктів ОС;
г) Відомість руху ОС по видах.
19. Чи може бути використаний режим відбору в журналі операцій?
а) Використання режиму відбору в журналі операцій не допускається.
б) Відбір може бути встановлений у журналі операцій тільки при включеному режимі перегляду проводок.
в) Відбір може бути встановлений у журналі операцій, тільки при виключеному режимі перегляду проводок.
г) Може без вищевказаних обмежень.
20. Чи може бути сума операції не дорівнювати сумі вхідних у неї проводок?
а) Може, якщо виключено режим контролю посилальної цілісності.
б) Може, якщо виключено режим контролю коректності проводок.
в) Може поза залежністю від умов, зазначених у відповідях 1 і 2.
г) Не може.
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 25
1. Може проводка містити тільки рахунок дебету?
а) Може при уведенні вхідних залишків.
б) Може при уведенні операції із позабалансовим рахунком.
в) У кожному з перерахованих вище випадків.
г) Не може.
2. Чи можливе сортування проводок, у рамках однієї операції, за якою-небудь ознакою?
а) По сумі.
б) По змісту.
в) По даті.
г) По кожному з перерахованих вище ознак.
д) Сортування неможливе.
3. Чи можна редагувати реквізити проводок, що вводяться за допомогою типових операцій?
а) Не можна.
б) Можна тільки в процесі уведення типової операції.
в) Можна тільки після завершення уведення типової операції.
г) Можна, як у процесі уведення типової операції, так і після завершення уведення типової операції.
4. Які дії необхідно здійснити, якщо ми бачимо, що в оборотно-сальдовій відомості по рахунку, що по своїй економічній суті є активно-пасивним, утворилося негативне дебетове або кредитове сальдо ?
а) Розкрити відомість, що деталізує невірний показник, знайти в ній проводку (проводки, які привели до невірного результату й виправити їх).
б) Виправити настроювання плану рахунків, указавши для даного рахунку в графі «Акт» ознака «АП».
в) Виправити настроювання плану рахунків, установивши на рахунку ведення аналітичного обліку.
г) Нічого виправляти не треба, тому що це нормальна ситуація для активно-пасивних рахунків.
5. Яке твердження щодо настроювання рахунку 10 є вірним?
а) Рахунок не має субрахунків.
б) Рахунок уведений на етапі конфігурування.
в) На рахунку не ведеться аналітичний облік.
г) Справедливі всі твердження.
д) Справедливі твердження, зазначені у відповідях 1 і 2.
6. Якщо довідник А є підлеглим довіднику Б, у якій послідовності здійснюється доступ до елементів довідника А?
а) Доступ до елементів довідника А не відрізняється від загальних правил доступу до елементів будь-якого іншого довідника, що не є підлеглим.
б) Треба спочатку вибрати значення з довідника Б, і тільки після цього можна вибирати значення з довідника А
в) Треба спочатку вибрати значення з довідника А, і тільки після цього можна вибирати значення з довідника Б.
г) Треба по черзі вибирати значення з довідника А и Б, причому порядок вибору значення не має.
7. Яку дію повинен виконати користувач, якщо при звертанні до довідника в заголовку вікна довідника видається повідомлення: «Не заданий елемент-власник»?
а) Звернутися до адміністратора системи або фахівцеві з настроювання програми для усунення помилки.
б) Знайти необхідну інформацію в іншому довіднику або журналі.
в) Необхідно в режимі конфігурування встановити для користувача право доступу до елементів цього довідника.
г) Вибрати з іншого довідника елемент, якому підлеглий даний довідник.
8. Чи можна в багаторівневому довіднику здійснювати швидкий пошук по всіх елементах довідника незалежно від їхнього розташування в групах?
а) Можна, тому що швидкий пошук завжди здійснюється серед всіх елементів довідника незалежно від його структури.
б) Пошук може бути здійснений тільки в межах однієї групи.
в) Можна, тільки в тому випадку, якщо в конфігураторі даний довідник тимчасово визначити як однорівневий.
г) Можна, тільки в тому випадку, якщо відключити режим показу довідника у вигляді ієрархічного списку.
9. Виберіть нетипові функції управління?
а) Деталізація.
б) Прогнозування.
в) Аналіз.
г) Облік.
10. Користувачами облікової інформації є:
а) Кредитори.
б) Програмісти.
в) Управлінський персонал.
г) Бухгалтери.
11. Визначте вимоги до облікової інформації:
а) Повнота.
б) Цілеспрямованість.
в) Суттєвість.
12. Дайте визначення поняття «Банк даних»:
а) Автоматизована система.
б) Спеціальним чином організоване зберігання інформаційних ресурсів.
13. Принципи безпеки облікової інформації:
а) Конфіденційність інформації.
б) Цілісність даних.
в) Автоматизоване оброблення інформації.
14. Елементами комп’ютерної інформаційної системи підприємства є:
а) Функціональні компоненти.
б) Інформаційне забезпечення.
в) Електронні мережі.
15. Принципи створення комп’ютерних систем бухгалтерського обліку:
а) Системність.
б) Сумісність.
в) Гнучкість.
г) Повнота.
16. Критерії вибору програмного забезпечення:
а) Функціональна повнота.
б) Можливість інтеграції.
в) Ведення операції за шаблонами.
17. У комплект поставки програми входить демонстраційна інформаційна база. Для яких цілей вона призначена?
а) Для організації ведення обліку після попереднього видалення з неї всієї інформації.
б) Як навчальна, для освоєння програми.
в) Як додаткова база даних, якщо необхідно вести облік у двох організаціях одночасно.
18. У якому з перерахованих стандартних звітів типової конфігурації можна одержати інформацію про залишкову вартість одного обраного основного засобу?
а) Картка рахунку обліку основних засобів.
б) Аналіз рахунку обліку основних засобів.
в) Аналіз субконто «Необоротні активи».
19. Може проводка містити тільки рахунок дебету?
а) Може при уведенні вхідних залишків.
б) Може при уведенні операції із позабалансовим рахунком.
в) У кожному з перерахованих вище випадків.
г) Не може.
20. СППР – це:
а) Система підтримки прийняття рішень;
б) Системний підхід до прийняття рішень;
в) Система промислових підприємств регіону
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 26
1. Відомо, що облік поділяється на :
а) оперативно-технічний,бухгалтерський, статистичний;
б) бухгалтерський, звітний, фермерський;
в) статистичний, фермерський, звітний.

2. Оперативність збору, реєстрації та обробки первинної інформації дозволяє своєчасно реагувати на ...
а) вирощування урожаю;
б) відхилення від оптимальних режимів вирощування сільськогосподарських культур, експлуатації технічних засобів, умов утримання тварин;
в) розвитку технологій;
г) збиранню урожаю.
3. Комп'ютерні облікові ІС базуються на двох формах обліку:
а) таблично-автоматизованій і діалогово-автоматизованій;
б) таблично-автоматизованій і монолого-автоматизованій;
в) монолого-автоматизованій і таблично-автоматизованій;
г) ручна і автоматизована.
4. Основою облікової комп'ютерної інформаційної системи є :
а) база даних (БД) і база знань (БЗ);
б) знання і навички;
в) навички і методика.
5. Дані про господарські операції, що вводяться в БД працівником обліку, фіксуються у вигляді стандартних бухгалтерських проводок і зберігаються в ...
а) хронологічному порядку;
б) порядку надходження;
в) за датою;
г) порядку зростання.
6. Практична реалізація комп'ютерних технологій бухгалтерського обліку, контролю, аудиту, аналізу і регулювання здійснюється у вигляді ...
а) записів;
б) системи АРМів окремих спеціалістів;
в) системи записів.
7. Функція регулювання збуту продукції реалізується переважно в АРМ спеціаліста з ?
а) відділу збуту;
б) відділ розповсюдження;
в) маркетингу.
8. Інтегрована ІС підприємством (об'єднанням) — це?
а)багаторівнева інформаційна система управління, яка призначена для комплексної автоматизації функцій управління інженерно-технічною, адміністративно-господарською, виробничо-технологічною і соціальною діяльністю промислових підприємств і забезпечує найефективніше розв'язання завдань з планування, випуску, розробки, освоєння, виробництва і реалізації продукції згідно з вимогами повного госпрозрахунку та самофінансування;
б)це програмно-технічний комплекс, призначений для автоматизації діяльності зазначеного виду;
в)полягає в досягненні раціонального співвідношення між витратами на створення ІС і цільовим ефектом, одержаним при її функціонуванні.
9. Internet – це?
а)складна людино-машинна система, у якій поєднуються машинна обробка інформації та автоматизація прийняття рішень з діяльністю людини, яка відіграє роль оператора, керівника, експерта;
б)підсистема забезпечення професійної діяльності;
в)глобальна система з'єднаних комп'ютерних мереж, складовими якої є електронна пошта та всесвітня павутина WWW.
10. Відкритість, що надає можливість замінювати програмне і апаратне забезпечення без суттєвих змін в обчислювальній системі, а також дозволяє використання широкого діапазону технічних засобів з різною обчислювальною потужністю - це є?
а) головним принципом Internet ;
б) головною функцією Internet ;
в) головним завданням Internet .
11. Американська мережі ARPAnet,була розроблена наприкінці?
а) 50-х років
б) 60-х років
в) 20 -х років
г) 70-х років
12. Система Internet була створена на основі американської мережі?
а) ARPAnet
б) SUPRAnet
в) INTRAnet
13. У теорії та практиці створення інформаційних систем виділяють три підходи: :?
а)локальний
б)глобальний
в)системний
г)всі відповіді правильні
14.Суть локального підходу полягає в тому,що?
а)розробляють проект немовби повної, завершеної системи, а потім її впроваджують;
б) що інформаційні системи створюють послідовним нарощуванням задач, які розв’язуються на ЕОМ.
в)комплексне вивчення економічного об’єкта як одного цілого з представленням частин його як цілеспрямованих систем і вивчення цих систем та взаємовідносин між ними.
15. Системний підхід виділяє такі принципи:?
а)кінцевої мити,єдності,зв'язаності;
б)модульної побудови,ієрархії,функціональності;
в)розвитку, децентралізації, невизначеності;
г) всі відповіді вірні.
16. Виділяють такі базові процеси життєвого циклу програмного забезпечення:
а)основні процеси
б) допоміжні процеси
в)організаційні процеси
г) всі відповіді правильні
17. Допоміжні процеси - це?
а) які забезпечують виконання основних процесів: документування, управління конфігурацією, забезпечення якості, верифікація, атестація, оцінка, аудит, рішення проблем;
б) придбання, постачання, розробка, експлуатація, супровід;
в) Створення і супровід інфраструктури, вдосконалення, навчання.
18. Який принцип дає змогу розглядати досліджуваний об'єкт як одне ціле; виявляти на цій підставі різноманітні типи зв'язків між структурними елементами, які забезпечують цілісність системи; встановлювати напрямок виробничо-господарської діяльності системи і реалізовувані нею конкретні функції:
а) принцип розвитку;
б) принцип системності;
в) принцип ефективності;
г) принцип сумісності.
19. Системний підхід передбачає проведення:
а) двохаспектного аналізу;
б) макроекономічного аналізу;
в) трьохаспектного аналізу;
г) структурного аналізу.
20. Особлива увага при мікроаналізі приділяється:
а) реляційним зв'язкам;
б) інформаційним зв'язкам;
в) кореляційним зв'язкам;
г) адативним зв'язкам;
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 27
1. В основу створення ІС в сучасних умовах покладено метод:
а) коригування;
б) моделювання;
в) формування;
г) комплектування.
2. Принцип розвитку полягає в тому, що:
а) ІС створюється з урахуванням можливості постійного поповнення й оновлення функцій системи і видів її забезпечення;
б) досягнення раціонального співвідношення між витратами на створення ІС і цільовим ефектом, одержаним при її функціонуванні
в) необхідність застосування типових уніфікованих і стандартизованих елементів функціонування ІС;
г) забезпеченні здатності взаємодії ІС різних видів, рівнів у процесі їх спільного функціонування.
3. Принципово можливі ... підходи до організації технології обробки даних в ІС:
а) три;
б) п'ять;
в) чотири;
г) два.
4. Задачі організаційного управління, які розв'язуються в складі АРМ, можна умовно поділити на:
а) три класи;
б) групи;
в) два класи;
г) підгрупи.
5. Мережі, на основі яких можуть функціонувати комплекси АРМ, як у рамках окремих підрозділів, так і на рівні суміжних функцій, виконуваних різними підрозділами, слугують базою для взаємозв'язку окремих АРМ у системі:
а) локальні;
б) функціональні;
в) структурні;
г) мережеві.
6. Аби давати змогу проводити аналітичну роботу з документами на це в середньому в спеціаліста витрачається:
а) 65% робочого часу;
б) 82% робочого часу;
в) 54% робочого часу;
г) 50% робочого часу.
7. Об'єднання всіх прикладних систем ІС відділу кадрів можна розглядати як :
а) Корпоративна ІС
б) Міжкорпоративна ІС
в) ІС відділу кадрів.
8б'єднання всіх прикладних систем підприємства
б) ІС, що зв'язують кілька організацій.
в) використовує систему для перегляду кандидатів на вакантні місця
9. Міжкорпоративна ІС:
а) об'єднання всіх прикладних систем підприємства
б) ІС, що зв'язують кілька організацій.
в) використовує систему для перегляду кандидатів на вакантні місця.
10. Класифікація ІС за областю застосування:
а) бухгалтерські і маркетингові;
б) фінансового аналізу і управління людськими ресурсами;
в) всі відповіді вірні
11. Класифікація ІС за цілями застосування:
а) всі відповіді вірні
б) системи автоматизації офісу (OAS) і обробки даних (операціональні), автоматизують роботу клерків
в) виконавчі ІС, для автоматизації функцій топ менеджерів;
12. Класифікація ІС по архітектурі:
а) ІС, заснована на мейнфреймі
б) всі відповіді вірні
в) ІС, заснована на персональному комп'ютері (PC) і розподілена ІС.
13. Управлінські ІС обслуговують керівників, що мають потребу в щоденній інформації про стан справ. Основне їхнє призначення складається у :
а) відстеженні щоденних операцій у фірмі
б) періодичному формуванні строго структурованих зведених типових звітів
в) всі відповіді вірні
14. Характеристики управлінських інформаційних систем:
а) мають малі аналітичні можливості і негнучку структуру
б) мають технологію, максимально орієнтовану на користувача.
в) забезпечують рішення проблем, розвиток яких важко прогнозувати.
15. Характеристики систем підтримки прийняття рішень:
а) мають малі аналітичні можливості і негнучку структуру
б) орієнтовані на контроль, звітність і прийняття рішень по оперативній обстановці.
в) забезпечують рішення проблем, розвиток яких важко прогнозувати.
16. Сучасний підхід до організації зв'язку заснований на застосуванні :
а) глобальних комп'ютерних мереж
б) локальних внутрішніх комп'ютерних мереж
в) всі відповіді вірні.
17. Програми бухгалтерського обліку, юридичні бази даних, програми аналізу фінансово-господарської діяльності використовують при
а) аудиті
б) аналізі
в) обліку
18. Аудитори широко використовують
а) довідники різних ставок податків, банківських лізингів, витрати на розваги, коефіцієнт тарифної сітки, допустимі норми витрат на оплату праці.
б) банківські проценти, курси валют, представницькі витрати на відрядження, розміри мінімальної оплати праці, коефіцієнт тарифної сітки.
19. Найбільш простий засіб, який дозволяє швидко провести розрахунки — це
а) електронні таблиці
б) програма 1 С
в) програма Парус
20. До проміжних таблиць можна віднести
а) головна книга
б) журнал — ордери
в) накопичувальні відомості операцій по рахунку
г) правильні відповіді б, в
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 28
1. Які характерні риси мають бухгалтерські програми
а) простота, гнучкість,
б) швидкість, розвинений контроль операцій
в) різні форми звітів, можливість сторнування операцій, оформлених невірно
г) всі відповіді вірні.
2. Рівень автоматизації облікових задач важливу роль відіграє при
а) при плануванні аудиторської перевірки
б) при проведенні планового засідання
в) при перегляді річної звітності
3. При проведенні аудиту необхідно враховувати наступні особливості
а) доступність інформації, простота автоматизованої системи обліку, контролю й аудиту, рівень автоматизації задач бухгалтерського обліку
б) наявність методик проведення аудиту на підприємстві, доступність облікових даних, складність існуючої автоматизованої системи обліку, рівень автоматизації задач бухгалтерського обліку
в) вірної відповіді немає
4. Програмні засоби застосовують види контролю даних
а) 3
б) 5
в) 2
5. Всю сукупність інформації, яка використовується в економічному аналізі і забезпечує управлінську систему та зацікавлених сторонніх користувачів, можна згрупувати з урахуванням головних джерел даних, на такі групи:
а) планово-облікові, позаоблікові;
б) планові, інформаційні;
в) позаоблікові, облікові.
6. До планово-облікової групи відносять:
а) матеріали цільових обстежень, перевірок, особистих спостережень працюючи та аналітиків, анкетування, експериментів, спеціальних вибірок, відомості з передач радіо та телебачення, технічна документація, устаткування, технологія та інші.
б) всі законодавчо-нормативні акти, які використовуються в процесі аналізу як критеріальні дані, бізнес плани, дані обліку та все, що пов'язано з формуванням звітності.
в) закони, кодекси, нормативи та положення.
7. До позаоблікової групи відносять дані:
а) матеріали цільових обстежень, перевірок, особистих спостережень працюючи та аналітиків, анкетування, експериментів, спеціальних вибірок, відомості з передач радіо та телебачення, технічна документація, устаткування, технологія та інші.
б) всі законодавчо-нормативні акти, які використовуються в процесі аналізу як критеріальні дані, бізнес плани, дані обліку та все, що пов'язано з формуванням звітності.
в) закони, кодекси, нормативи та положення.
8. Діяльність підприємств відображається в економічних показниках, усю сукупність яких можна розділити за ознаками, що не відноситься до даних ознак:
а) залежно від покладених вимірників на натуральні та вартісні;
б) залежно від суттєвої характеристики ознаки виміру на кількісні та якісні;
в)зважаючи на послідовність та спосіб формування ні первинні та вторинні (об'ємні та питомі).
г) залежно від покладених вимірників на натуральні і трудові.
9. Первинні показники - це:
а) це ті, що є визначальними для характеристики окремих сторін діяльності підприємства і на підставі яких розраховуються похідні показники.
б) це ті, що визначаються на підставі первинних даних
в) правильної відповіді немає
10. Що відноситься до первинних показників:
а) продуктивність праці, фондовіддача, матеріальні затрати у собівартості та інші.
б) обсяг виробництва, реалізації, собівартості, прибутку
в) фондомісткість, фондовіддача, обсяг виробництва
11. Що відноситься до вторинних показників:
а) продуктивність праці, фондовіддача, матеріальні затрати у собівартості та інші.
б) обсяг виробництва, реалізації, собівартості, прибутку
в) фондомісткість, фондовіддача, обсяг виробництва
12. Аналітична інформація нагромаджується, обробляється, систематизується, зберігається та використовується відповідно до планів та програм аналітичної роботи на підприємстві згідно з прийнятою:
а) правовою формою
б) організаційною формою
в) організаційно-правовою формою
13. Враховуючи реальний взаємозв'язок змісту та переліку задач економічного аналізу з іншими функціональними підсистемами, які діють у системі управління виробництвом доцільно створювати:
а) інтегровані ІС
б) корпоративні ІС
в) міжкорпоративні ІС
14. Перевірку доброякісності джерел інформації розрізняють на:
а) формальну
б) по суті
в) формальну та по суті
15. Юридичні бази даних по законодавству (широко розповсюдженні програми):
а) Грант, Консультант Плюс, Ліга: Закон
б) Юрисконсульт, Право Плюс
в) Закон, Правоконсульт.
16. При проведенні аудиту використовуються існуючі програми бухгалтерського обліку:
а) юридичні бази даних,
б) програми аналізу фінансово-господарської діяльності
в) деякі інші спеціалізовані програми.
г) всі відповіді вірні.
17. Дозволяють швидко відшукати і надають для перегляду і друку потрібний нормативний документ з бухгалтерського обліку, оподаткування різних видів діяльності, правового регулювання підприємництва:
а) юридичні бази даних,
б) програми аналізу фінансово-господарської діяльності
в) деякі інші спеціалізовані програми.
18. Довідники різних ставок податків, банківських процентів, курсів валют, допустимі норми витрат на рекламу, представницьких витрат на відрядження, розмірів мінімальної оплати праці, коефіцієнтів тарифної сітки та інших важливих свідчень:
а) існують в юридичних базах даних
б) в юридичних базах відсутні, і необхідно переглянути багато документів, щоб відшукати одну-дві потрібні цифри
в) не існують
19. Довідники різних ставок податків, банківських процентів, курсів валют, допустимі норми витрат на рекламу, представницьких витрат на відрядження, розмірів мінімальної оплати праці, коефіцієнтів тарифної сітки та інших важливих свідчень у бухгалтерських програмах:
а) відсутні
б) в бухгалтерських програмах зазвичай подані тільки ті довідники, які використовуються в програмі напряму для бухгалтерського обліку
в) обидві відповіді правильні
20. Найбільш простий засіб, який дозволяє швидко провести розрахунки в бухгалтерських програмах:
а) електронні таблиці
б) калькулятор
в) довідники
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 29
. Весь бухгалтерський облік підприємства можна подати у вигляді:
а) числа електронних таблиць, які містять бухгалтерську інформацію і пов'язані між собою
б) числа довідників, які містять бухгалтерську інформацію і пов'язані між собою
в) обидві відповіді правильні
2. Проміжні таблиці це:
а)накопичувальні відомості операцій по рахунку, журнали-ордери.
б) головна книга, баланс
в) накопичувальні відомості
3. Бухгалтерські програми мають такі характерні риси:
а) простота, швидкість, гнучкість
б) Розвинений контроль операцій, можливість сторнування операцій, оформлених невірно
в) всі відповіді вірні
4. При проведенні аудиту необхідно враховувати наступні особливості:
а)рівень автоматизації задач бухгалтерського обліку;
б)наявність методик проведення аудиту на підприємстві;
в)доступність облікових даних;
г) складність існуючої автоматизованої системи обліку, контролю й аудиту
д) всі відповіді вірні
5. Які компоненти включає в себе інформаційна система :
а) структура системи, функції кожного елемента системи, вхід і вихід кожного елементу і системи в цілому, мета і обмеження системи та її окремих елементів.
б) функції кожного елемента системи, вхід і вихід кожного елементу і системи в цілому , мета і обмеження системи та її окремих елементів.
в)структура системи, мета і обмеження системи та її окремих елементів, вхід і вихід кожного елементу і системи в цілому .
6. ....- множина елементів системи і взаємозв'язків між ними .
а) мета і обмеження системи ;
б) структура системи ;
в) функції кожного елемента ;
7. ... - сукупність економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів і рішень, а також спеціалістів, призначена для обробки інформації і прийняття управлінських рішень.
а) інформаційна система ;
б) значення терміну «система»;
в) комп'ютерна інформаційна система підприємства (КІСП)
8. Інформаційна система – це:
а) сукупність економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів і рішень, а також спеціалістів, призначена для обробки інформації і прийняття управлінських рішень.
б) організований набір елементів, що збирає, обробляє, передає, зберігає та надає дані.
в) сукупність економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів і рішень, а також спеціалістів, призначена для обробки інформації і прийняття управлінських рішень.
9. Компонентами ІС є:
а) комп'ютерне забезпечення, зв'язане різними типами мереж (інтранет, Інтернет, LAN і WAN), програмне забезпечення (бази даних (БД), дані, програми), люди;
б) зв'язане різними типами мереж (інтранет, Інтернет, LAN і WAN), програмне забезпечення (бази даних (БД), дані, програми), люди;
в) комп'ютерне забезпечення, зв'язане різними типами мереж (інтранет, Інтернет, LAN і WAN);
10 ....– це дані, організовані таким чином, що вони мають значення і зміст для одержувача (кінцевого користувача).
а) Дані;
б) Інформація;
в) Знання.
11. Комп'ютерна інформаційна система підприємства включає такі компоненти :
а)функціональні компоненти, компоненти системи обробки даних, організаційні компоненти ;
б) компоненти системи обробки даних , організаційні компоненти ;
в)функціональні компоненти , організаційні компоненти ;
12 .....– це комплекс взаємопов'язаних технічних засобів, призначених для автоматизованого збирання, накопичення, обробки, передачі, обміну та відображення інформації.
а) Комп'ютерна інформаційна система підприємства ;
б) Інформаційна система ;
в) Технічне забезпечення управлінських інформаційних систем .
13 .....– це дані й інформація, що організовані й оброблені таким чином, що вони можуть передавати розуміння, досвід, навички, думки стосовно до конкретної задачі.
а)знання;
б)інформація;
в)дані.
14. Компоненти системи обробки даних включають наступне забезпечення :
а) технічне, програмне, правове та лінгвістичне забезпечення;
б) інформаційне , технічне, програмне та правове забезпечення;
в) інформаційне , технічне, програмне, правове та лінгвістичне забезпечення;
15. Система, що реалізує інформаційні технології виконання функцій управління при спільній роботі управлінського апарату і комплексу технічних засобів, - це:
а) інформаційна технологія;
б) автоматизована інформаційна система;
в) корпоративний портал.
16. Закінчіть фразу: «Електронно-цифрове суспільство - суспільство, побудоване на концепціях …»
а) Інтернет;
б) Інтранет;
в) глобальних сховищ даних;
г) інформатизації.
17. Призначенням ІС є:
а) опис економічного об'єкта;
б) виробництво інформації для використання (споживання) управлінським апаратом;
в) розподіл інформації між керівниками.
18. Об’єкт який одночасно розглядається і як єдине ціле і як сукупність різнорідних елементів об'єднаних між собою для досягнення певної мети - це:
а) інформаційний ресурс;
б) система;
в) проект;
г) інформаційна система;
д) автоматизована інформаційна система.
19. Які з перерахованих програмних продуктів відносяться до класу довідково-правових та інформаційно-пошукових систем:
а) ЛІГА:ЗАКОН;
б) Дінай;
в) Парус-Консультант;
г) Норматив pro ;
д) COMFAR;
е) Ргоjесt Ехреrt
20. .Ви згодні з твердженням: «На сучасному етапі розвитку інформаційних систем головною метою ІС є підвищення швидкості обробки документів»:
а) так;
б) ні.
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 30
Для якого періоду розвитку ІС характерна така концепція використання інформації: «інформація використовується для управління стратегією розвитку ІС»?
а) 50 - 60-і роки XX століття;
б) 60 - 70-і роки XX століття;
в) 70 - 80-і роки XX століття;
г) з 80-х років XX століття до теперішнього часу
2. Системи, що здатні до самонавчання і призначені для роботи в умовах невизначеності (тобто, неможливості точного математичного опису) інформації про складні об'єкти - це:
а) системи штучного інтелекту;
б) системи підтримки прийняття рішень;
г) експертні системи;
д) системи підтримки прийняття стратегічних рішень;
е) корпоративні інформаційні системи.
3. Виберіть галузі використання штучного інтелекту:
а) Datamining (видобування даних);
б) машинний переклад текстів;
в) розпізнавання образів;
г) діагностика захворювань або несправностей.
4. Бізнес-процес - це:
а) послідовність дій, яка регулярно повторюється, і спрямована на отримання заданого результату, що є цінним для організації;
б) унікальна неповторна послідовність дій, яка спрямована на отримання заданого результату, що є цінним для організації;
в) унікальний комплекс взаємопов'язаних заходів (робіт, задач), які спрямовані на досягнення певної мети в умовах часових і ресурсних обмежень.
5. Період створення та використання ІС, що охоплює її різні стани, починаючи з моменту виникнення необхідності в даній ІС і закінчуючи моментом її повного виходу з експлуатації - це:
а) життєвий цикл ІС;
б) термін дії ІВ;
в) період окупності ІВ;
г) експлуатація ІВ.
6. На якому етапі життєвого циклу ІС розробляються моделі бізнес процесів «Як є» (Аs-Іs) і «Як буде» (То-Ве):
а) етап визначення вимог до системи та їх аналіз;
б) етап проектування;
в) етап розробки (програмування);
г) етап тестування;
д) етап впровадження;
е) етап експлуатації;
є) етап супроводу.
7. Які методи використовуються в процесі вибору ІС:
а) метод переваг;
б) метод виключення;
в) метод розподілу;
г) метод оцінки
8. Повне переосмислення, перегляд, оптимізація бізнес-процесів відповідно до змін зовнішнього і внутрішнього середовища та / або цілей бізнесу:
а) інтеграція;
б) проектне обстеження;
в) реінжиніринг;
г) проектування ІС.
9. Програмні продукти, які використовуються для аналізу, проектування, розробки та супроводу складного програмного забезпечення:
а) САSЕ-засоби;
б) ОLАР-технології;
в) Системи штучного інтелекту;
г) Експертні системи;
д) ЕRР-системи;
е) Системи підтримки прийняття рішень.
10. В яких випадках проводять реінжиніринг бізнес-процесів:
а) під час переходу від функціонально-орієнтованої до процесно-орієнтованої організації;
б) перед впровадженням автоматизованої інформаційної системи;
в) після впровадження автоматизованої інформаційної системи:
г) після того, як розпочато етап експлуатації та супроводу автоматизованої інформаційної системи?
11. Фінансовий показник, обчислюваний перед впровадженням ІС який відображає не тільки ціну придбання системи, але і вартість запуску її в експлуатацію, підтримки в робочому стані, придбання технічних засобів, навчання персоналу та ін.:
а) сукупна вартість володіння системою;
б) приховані витрати;
в) повернення на інвестиції.
12. Ви згодні з твердженням: Життєвий цикл ІС закінчується в результаті фізичного зносу ІС:
а) так;
б) ні
13. Виберіть типові ролі представників команди-розробника ІС:
а) аналітики і проектувальники;
б) ініціатор або спонсор проекту;
в) розробники;
г) ключові фахівці відділів, функції яких підлягають автоматизації:
д) тестувальник;
е) спеціаліст зі зручності використання;
є) розробник інформаційної підтримки.
14. Оберіть етап розвитку інформаційних технологій, метою якого була економія людських ресурсів:
а) етап машинних ресурсів;
б) етап програмування;
в) етап новітніх інформаційних технологій;
г) етап високих інформаційних технологій.
15. Термін «Intranet (Інтранет)» - це синонім терміну «корпоративна мережа»:
а) так;
б) ні
16. Гіпермедіа - це:
а) інтерактивна технологія, яка забезпечує роботу з нерухомими зображеннями, відеозображенням, анімацією, текстом і звуковим рядом;
б) метод організації мультимедіа-інформації на основі посилань на різні типи даних;
в) зв'язок слова, фрази або зображення, що міститься в документі, з іншим ресурсом, яким може бути як інший документ, так і розділ поточного документа;
г) систему інформаційних об'єктів (статей, документів, сторінок), що об'єднані між собою направленими зв'язками (гіперпосиланнями). які утворюють мережу.
17. Як називається будь-яка форма ведення бізнесу, в якій взаємодія між контрагентами здійснюється за допомогою електронних засобів:
а) корпоративний інформаційний портал (EnterpriseInformationPortal);
б) портал знань підприємства (EnterpriseKnowledgePortal);
в) електронний бізнес (е-Business); (
г) електронна комерція (е-Соmmerce)?
18. Як називають групи сайтів з необхідними користувачу послугами, доступ до яких можна одержати з єдиної для всіх них титульної сторінки:
а) Інтернет-портали;
б) WWW-сервери;
в) універсальні покажчики ресурсів;
г) сторінки
19. Ви згодні з таким твердженням: Datamining є частиною більш загального поняття «Засоби інтелектуального бізнес-аналізу»(BusinessIntelligence):
а) так;
б) ні?
20. Як називається процес пошуку раніше невідомих закономірностей (знань) у великих масивах даних:
а) OLAR-куб;
б) DataMining;
в) DataWarehouse;
г) DataMarts.
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 31
1. Ви згодні з твердженням: в доменних іменах може використовуватися не більше трьох доменів:
а) так:
б) ні
2. Оберіть модель (вид) мобільного банкінгу, при якій клієнт використовує 8ІМ-карту з інтегрованим платіжним додатком:
а) STK-banking;
б) JAVA-banking;
в) WAP-banking;
г) SMS-banking.
3. Виберіть характерні риси проекту:
а) конкретні цілі;
б) обмеженість в ресурсах і часі;
в) набір взаємозв'язаних дій;
г) повторюваність.
4. Діаграма Гантта — це один з видів:
а) мереж передування;
б) сітьових графіків.
5. Критичний шлях — це:
а) будь-яка послідовність робіт в сітьовому графіку;
б) найтриваліший шлях з усіх повних шляхів;
в) шлях, який зв'язує початкове і завершальне події мережі.
6. Критична робота - це:
а) робота, яка лежить на критичному шляху;
б) робота, у якій ранні терміни збігаються з пізніми;
в) робота, яка не має резерву часу;
г) робота, яка має резерву часу;
д) робота з нульовою тривалістю.
7. Виберіть тили систем, що відносяться до систем управління внутрішнім середовищем підприємства (bаск-оffісе):
а) СRМ система;
б) SСМ-система;
в) ЕRР-система;
г) МRР-система;
д) система бенчмаркінгу.
8. Для збору та обробки якої інформації призначені системи бенчмаркінгу (Вепсhтаrkіng):
a) інформація про клієнтів;
б) інформація про конкурентів;
в) інформація про постачальників;
г) інформація про податкові інспекції?
9. Системи планування потреби в матеріалах ще називають:
а) МRР
б) МRР II;
в) ЕRР;
г) СRМ;
д) ЕRР II.
10. Стратегія введення бізнесу, що заснована на регулярному аналізі взаємовідносин з клієнтами, постійному вдосконаленні цих відносин і спрямована на формування лояльності (відданості) клієнтів до компанії - це:
а) СRМ-стратегія;
б) SСМ - стратегія;
в) маркетингова стратегія;
г) фінансова стратегія.
11. Програмний комплекс, який дозволяє вести єдину базу даних клієнтів і зберігати історію взаємовідносин з клієнтами - це:
а) СRМ система;
б) SСМ-система;
в) ЕRР-система;
г) МRР-система;
д) корпоративний портал.
12. Ви згодні з твердженням: «Стратегія СRМ слабо застосовна для компаній, які працюють в умовах відсутності конкуренції»:
а) так;
б) ні
13. Ви згодні з твердженням: «Стратегія СRМ не має сенсу, коли клієнти є випадковим потоком»?
а) так;
б) ні.
14. Виберіть функціональні модулі, які повинна включати СRМ-система:
а) модуль маркетингу (автоматизація маркетингової служби);
б) модуль продажів(автоматизація діяльності торгових представників);
в) модуль сервісного обслуговування (автоматизація служби підтримки та обслуговування клієнтів);
г) модуль бенчмаркінгу (автоматизація обліку інформації про конкурентів).
15. Для збору та обробки якої інформації призначені системи класу SСМ:
а) інформація про клієнтів;
б) інформація про конкурентів;
в) інформація про постачальників;
г) інформація про податкові інспекції?
16. Системи, які забезпечують процес створення, управління доступомі розповсюдження великих обсягів документів у комп'ютерних мережах, а також забезпечують контроль над потоками документів в організації називаються:
а) системи електронного документообігу;
б) корпоративні інформаційні портали (ЕntеrprіsеІnfоrmatiоnРоrtаl);
в) портали знань підприємства (ЕntеrprіsеКnowledgeРоrtа1);
г) експертні системи;
д) системи штучного інтелекту.
17. Системи планування всіх виробничих ресурсів підприємства ще називають:
а) МRР;
б) МRР ІІ;
в) ЕRР;
г) СRМ;
д) ЕRР II.
18. Для чого призначені системи класу ЕRР:
а) для збору і обробки інформації про клієнтів;
б) для збору і обробки інформації про конкурентів;
в) для збору і обробки інформації про постачальників;
г) для планування ресурсів всього підприємства?
19. Як називають групи сайтів з необхідними користувачу послугами, доступ до яких можна одержати з єдиної для всіх них титульної сторінки:
а) Інтернет-портали;
б) WWW-сервери;
в) універсальні покажчики ресурсів;
г) сторінки
20. Ви згодні з таким твердженням: Datamining є частиною більш загального поняття «Засоби інтелектуального бізнес-аналізу»(BusinessIntelligence):
а) так;
б) ні?
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 32
1. За допомогою якого звіту можна перевірити правильність введення залишків?
а) Оборотно-сальдова відомість
б) Аналіз субконто
в) Оборотно-сальдова відомість по рахунку
г) Касова книга
2. У довіднику «Співробітники» запис по Іванову помічений на знищення. Чому цей запис не можна видалити остаточно?
а) Запис використовувався в інших об'єктах програми
б) Запис введений у минулому звітному періоді
в) Запис містить періодичні реквізити
3. У якому режимі роботи здійснюється створення архівної копії інформаційної бази?
а) 1С Підприємства
б) Конфігуратор
в) Відладчик
г) Монітор
4. Для яких цілей у вікні Календаря призначена кнопка «>« ?
а) Для переходу на останнє число місяця
б) Для переходу до тієї ж дати наступного року
в) Для переходу до тієї ж дати наступного місяця
г) Для визначення дати
5. На якому етапі роботи виконується заповнення довідників?
а) Безпосередньо під час введення документів
б) До початку введення документів
в) Як до введення документів, так і під час введення документів
г) Довідники в конфігурації вже заповнені
6. Як скопіювати вибраний елемент довідника?
а) Вибрати в меню ДІЇ пункт КОПІЮВАТИ
б) Двічі клацнути мишкою по вибраному елементу довідника
в) Натиснути клавішу на клавіатурі F1
г) Клацнути мишкою кнопку КОПІЮВАТИ РЯДОК в панелі інструментів довідника
7. Яку дату введення початкових залишків ви введете, коли дата початку обліку 01.01.13?
а) 31.12.12
б) 01.01.13
в) 01.12.12
г) 31.01.13
8. Як відмінити позначку документа на знищення?
а) Натиснути на клавіатурі клавішу ESC
б) Натиснути на клавіатурі клавішу INSERT
в) Натиснути на клавіатурі клавішу DELETE. Клацнути по кнопці ПОМЕТИТЬ НА УДАЛЕНИЕ.
9. Який документ необхідно оформити покупцеві для здійснення передоплати за товар за безготівковим розрахунком?
а) Рахунок-фактура
б) Реалізація ТМЦ
в) Непідтверджена заявка
г) Платіжне доручення
10. Де в програмі задається інтервал видимості для всіх журналів, що відкриваються?
а) Операції / /»Управление оперативними итогами»
б) Сервіс / /»Параметры»
в) Сервіс / /»Настройка параметров учета»
г) У повному журналі документів
11. Яка кнопка у вікні журналу дозволяє ввести новий рядок?
а) Натиснути на клавіатурі клавішу ESC
б) Натиснути на клавіатурі клавішу INSERT
в) Натиснути на клавіатурі клавішу DELETE
г) Клацнути по кнопці ПОМЕТИТЬ НА УДАЛЕНИЕ.
12. Який документ необхідно оформити для здійснення проведення по надходженню товарів в програмі 1С?
а) Рахунок-фактура
б) Прихідна накладна
в) Видаткова накладна
г) Платіжне доручення
13. Скільки кас може бути введено в програму, в іноземній валюті ?
а) Каси в програмі не реєструються
б) Використовується тільки основна каса, задана в основній конфігурації
в) Можна ввести одну касу по одній фірмі, і валюта визначається автоматично по валюті бухгалтерського обліку
г) У довідник заноситься інформація про всі каси, які реально є у всіх фірмах, по яких ведеться облік. Грошові кошти зберігаються в різних валютах.
14. Для Яких цілей у вікні Календаря призначена кнопка «>« ?
а) Для переходу на останнє число місяця
б) Для переходу до тієї ж дати наступного року
в) Для переходу до тієї ж дати наступного місяця
15. У якому режимі роботи здійснюється створення архівної копії інформаційної бази?
а) 1С Підприємства
б) Конфігуратор
в) Відладчик
г) Монітор
16. Який зв’язок спостерігається між входом та виходом інформаційної системи
а) Непрямий
б) Зворотній
в) Зв’язку немає
г) Прямий (причинно-наслідковий)
17. За видами людської діяльності інформація поділяється на:
а) наукова, технічна, виробнича
б) управлінська, економічна, соціальна
в) технічна, економічна, правова
г) зовнішня, внутрішня
18. Які функції реалізуються за допомогою об’єкту програми «Документ»?
а) Введення і збереження початкових даних первинних документів
б) Автоматичне формування проводок
в) Формування і друк документів
г) Всі функції, перераховані в попередніх відповідях
19. Для збереження списку ТМЦ призначений довідник:
а) Необоротні активи
б) Номенклатура
в) Контрагенти
г) Працівники
20. В якому довіднику буде зберігатися список об’єктів основних засобів?
а) Необоротні активи
б) Номенклатура
в) Контрагенти
г) Працівники
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 33
1. Аналіз рахунка – це
а) Стандартний звіт програми1С
б) Спеціалізований звіт програми1С
в) У програмі не формується
г) Регламентований звіт програми1С
2. Для введення початкових залишків по заробітній платі використовується документ:
а) Залишки ОЗ
б) Залишки ТМЦ
в) Начисление ЗП
г) Залишки взаєморозрахунків
3. Які з вказаних документів формують проводки по рахунку 311:
а) Вимога-доручення
б) Банківська виписка
в) Платіжне доручення
г) Заява на акредитив
4. Який порядок введення початкових залишків на валютних рахунках?
а) Необхідно вводити залишки по кожній валюті у валютному виразі і гривневому покритті
б) Достатньо ввести залишки по кожній валюті у валютному виразі, не вводячи гривневого покриття
в) Достатньо ввести залишки по кожній валюті в гривневому покритті, не вводячи залишків у валюті
г) За допомогою спеціальної функції програми: «Введення валютних залишків»
5. В меню звіти програми 1С відображено:
а) Спеціалізовані, регламентовані, стандартні звіти
б) Документи, регламентовані звіти
в) Регламентовані звіти, журнали
г) Журнали, стандартні звіти
6. Яким основним принципам повинна відповідати облікова інформація?
а) цілеспрямованість, аналітичність, концентрація
б) багатократність використання, достовірність, суттєвість
в) багатократність використання, концентрація, цілеспрямованість, аналітичність
г) цілеспрямованість, аналітичність, концентрація, достовірність
7. Чи можна змінити дату в проведеному документі?
а) Можна тільки адміністратору
б) Можна, зробивши його перед тим не проведеним
в) Можна, якщо він не формує бухгалтерських проводок
г) Не можна
8. Касову книгу можна сформувати:
а) В меню Журнали «Каса»
б) В меню Документи «Каса»
в) В меню «Звіти»
г) В меню «Операції»
9. Призначення Журналу документів:
а) для відображення списку документів, введених в систему;
б) для вводу нових документів;
в) для звернення до раніше введених документів.
г) правильна відповідь відсутня
10. В якому довіднику буде зберігатися список співробітників?
а) Необоротні активи
б) Номенклатура
в) Контрагенти
г) Співробітники
11.В якому з цих режимів не працює програма «1С: Бухгалтерія»
а) Конфігуратор
б) Отладчик
в) Графічний редактор
г) Монітор
12. Для обліку реалізації продукції використовуються такі документи:
а) Рахунок
б) Акт інвентаризації ТМЦ
в) Видаткова накладна
г) Договір
13. Скільки розрахункових рахунків дозволяється мати контрагенту в програмі «1С:Предприятие»?
а) Тільки один
б) Два (валютний та гривневий)
в) Необмежену кількість
г) Три
14. Для створення нового елементу в програмі «1С:Підприємство» необхідно виконати команду:
а) Действия - Новый
б) Ins
в) Действия – Новая группа
г) Del
15. Постійні величини, що зберігають інформацію, яка не змінюється або змінюється досить рідко це –
а) Довідники
б) Константи
в) Журнали
г) Звіти
16. В якому журналі знаходиться повний список сформованих документів?
а) Повний журнал
б) Журнал документів
в) Журнал операцій
г) Журнал проводок
17. Що потрібно зробити для переведення діючого підприємства на роботу в програмі 1С?
а) Ввести константи, заповнити довідники, ввести план рахунків, ввести початкові залишки.
б) Ввести константи, заповнити довідники, ввести план рахунків, ввести початкові залишки, ввести ставки податків.
в) Ввести константи, заповнити довідники, ввести початкові залишки, ввести ставки податків.
18. Який довідник відкривається при заповненні табличної частини рахунка вхідного при купівлі МШП
а) ТМЦ
б) Номентклатур
в) Інвестицій
г) Необоротні активи
19. Рахунок вхідний постачальника можна:
а) ввести на основі прихідної накладної
б) ввести на основі платіжного доручення
в) ввести на основі договір
г) форму рахунка заповнюють з меню документи – «приход» - «счет входящий»
20. Звіт про фінансові результати можна сформувати як:
а) Стандартний звіт програми1С
б) Спеціалізований звіт програми1С
в) У програмі не формується
г) Регламентований звіт програми1С
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 34
1. За допомогою якого пункта меню конфігуратора можна ввести вигляд інтерфейсу для нового користувача конфігурації бази даних
а) Файл
б) Конфігурація
в) Адміністрування
г) Сервіс
2. Який звіт дає можливість довідатися скільки товарів різного виду купив кожний покупець, або для кожного товару дізнатися сумарні обсяги закупівлі кожним покупцем.
а) Обороти рахунка
б) Аналіз рахунка
в) Обороти між субконто
г) Аналіз субконто та аналіз рахунка по датах
3. За допомогою якого пункта меню конфігуратора можна ввести шлях до бази даних нового користувача
а) Файл
б) Конфігурація
в) Адміністрування
г) Сервіс
4. Якого кольору комірки регламентованого звіту для введення і редагування даних вручну
а) Білого
б) Червоного
в) Жовтого
г) Зеленого
5. Звіт Аналіз рахунка формується у програмі 1С на основі
а) Журналу проводок
б) Карточки рахунка
в) Картки рахунка, журналу проведень
г) Картка субконто, картка рахунка
6. Який звіт формується в програмі 1С на основі податкових документів?
а) Журнал ордер
б) Книга обліку продажу
в) Оборотно-сальдова відомість
г) Шахівка
7. Хто може бути засновниками фірми ?
а) Фізичні особи.
б) Юридичні особи
в) Як фізичні так і юридичні
г) Тільки співробітники фірми
д) Тільки контрагенти.
8. Яких значень не може набувати реквізит «вид операції» прибуткового касового ордеру
а) приход денег из подотчета
б) сдача денег в банк
в) прочие операции
г) оплата заказа покупателем
9. Форма 8ДР
а) Стандартний звіт програми1С
б) Спеціалізований звіт програми1С
в) У програмі не формується
г) Регламентований звіт програми1С
10. Аналіз рахунка по субконто – це
а) Стандартний звіт програми1С
б) Спеціалізований звіт програми1С
в) У програмі не формується
г) Регламентований звіт програми1С
11. Який звіт у програмі 1С потрібний для рахунків за якими ведуть аналітичний облік і який дає змогу отримати для кожного виду субконто дебетові і кредитові обороти, а також розгорнуте і згорнуте сальдо на початок і кінець звітного періоду.
а) Обороти рахунка
б) Журнал-ордер
в) Обороти між субконто
г) Аналіз субконто
д) Аналіз рахунка по датах
12. За допомогою якого пункту меню конфігуратора можна ввести права нового користувача конфігурації бази даних
а) Файл
б) Конфігурація
в) Адміністрування
г) Сервіс
13.Звіт Аналіз рахунка формується у програмі 1С на основі
а) Журналу проведень
б) Карточки рахунка
в) Журналу операцій
г) Картки рахунка, журналу проведень
д) Картка субконто, картка рахунка
14. Як вибрати календар робочого часу ?
а) Меню Операції
б) Меню Дії
в) Меню Сервіс
г) Меню Документи
15. Засновники фірми:
а) Можуть бути її співробітниками
б) Можуть бути її контрагенти
в) Можуть бути як співробітники так і контрагенти
г) Не можуть бути ні співробітниками, ні контрагентами
16. Яка з наведених послідовностей документів для купівлі ТМЦ є вірною?
а) Договір, рахунок вхідний, прихідна накладна, банківська виписка, запис в книгу придбання,
б) Договір, рахунок вхідний, платіжне доручення, прихідна накладна, податкова накладна, запис в книгу придбання,
в) Рахунок вхідний, платіжне доручення, прихідна накладна, запис в книгу придбання,
г) Рахунок вхідний, платіжне доручення, банківська виписка, прихідна накладна, запис в книгу придбання.
д) Договір, рахунок вхідний, платіжне доручення, видаткова накладна, запис в книгу придбання.
17. У якому довіднику заповнюється реквізит «Ликвидационная стоимость»?
а) Інвестицій
б) Необоротні активи
в) Партії ТМЦ
г) Номентклатура
18. Звіт про рух грошових коштів
а) Стандартний звіт програми1С
б) Спеціалізований звіт програми1С
в) У програмі не формується
г) Регламентований звіт програми1С
19. Який звіт у програмі містить інформацію про залишки для кожного рахунка на початок і кінець періоду та обороти за дебетом і кредитом впродовж цього періоду
а) Аналіз рахунка по субконто
б) Аналіз рахунка по датах
в) Картка рахунка
г) Аналіз субконто
д) Оборотно-сальдова відомість
20. Банківську виписку можна:
а) ввести на основі прихідної накладної
б) ввести на основі рахунка вхідного платіжного доручення
в) тільки як один із документів журналу банк
г) заповнити натиснувши кнопку внизу її інтерактивної форми «подбор по заказам»
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Спеціальність: “Облік і аудит”
Напрям підготовки: 7.03050901“ Облік і аудит ”
Варіант 35
1. В яких випадках програма 1С при запуску видає повідомлення «Ошибка загрузки метаданих»
а) Конфігурація бази даних відсутня у вказаній папці
б) Шлях до конфігурації бази даних вказаний невірно
в) В програмі «Мови і національні стандарти» не виставлений український стандарт.
г) Відповіді 2 і 3 вірні
2. Якого кольору комірки регламентованого звіту, в яких дані обчислені на підставі введених даних і їх не редагують вручну
а) Білого
б) Червоного
в) Жовтого та зеленого
г) Червоного та білого
3. Звіт Обороти між субконто формується у програмі 1С на основі
а) Журналу проведень
б) Карточки рахунка
в) Журналу операцій
г) Картки рахунка, журналу проведень
д) Картка субконто, картка рахунка
4. За допомогою якого пункта меню програми1С можна відкрити вікно «Графики работы сотрудников»
а) Файл
б) Операції
в) Справочники
г) Документи
д) Сервіс
5. Які ціни може мати ТМЦ при введенні в довідник
а) Закупівельні , оптові роздрібні, відпускні
б) Оптові, роздрібні, дилерські, відпускні
в) Оптові, роздрібні, купівельні.
г) Закупівельні, оптові, роздрібні, дилерські
6. Яка з наведених послідовностей документів для купівлі МШП є вірною?
а) Договір, рахунок вхідний, платіжне доручення, видаткова накладна, запис в книгу придбання.
б) Договір, рахунок вхідний, платіжне доручення, прихідна накладна, податкова накладна, запис в книгу придбання,
в) Рахунок вхідний, платіжне доручення, прихідна накладна, запис в книгу придбання,
г) Рахунок вхідний, платіжне доручення, банківська виписка, прихідна накладна, запис в книгу придбання.
д) Договір, рахунок вхідний, прихідна накладна, банківська виписка, запис в книгу придбання.
7. Платіжне доручення можна:
а) ввести на основі прихідної накладної
б) ввести на основі рахунка вхідного
в) ввести на основі банківської виписки
г) тільки як один із документів журналу банк
8. Звіт про власний капітал
а) Стандартний звіт програми1С
б) Спеціалізований звіт програми1С
в) У програмі не формується
г) Регламентований звіт програми1С
9. Який звіт у програмі містить інформацію про суми оборотів рахунка в кореспонденції з іншими рахунками за звітній період, а також залишки на рахунку станом на початок і кінець періоду в розрізі об’єктів аналітичного обліку?
а) Аналіз рахунка по субконто
б) Аналіз рахунка по датах
в) Картка рахунка
г) Аналіз субконто
10. В яких операціях проведення відповідають допоміжному рахунку 00
а) При купівлі ТМЦ
б) При продажу ТМЦ
в) При введенні початкових залишків
г) При створенні статутного капіталу
11. За допомогою якого пункта меню конфігуратора можна ввести пароль для нового користувача конфігурації бази даних
а) Файл
б) Конфігурація
в) Адміністрування
г) Сервіс
12. Яка клавіша використовується для початку введення даного в комірку бланка регламентованого звіту
а) ENTER
б) F2
в) TAB/SHIFT+TAB
г) F6
13. Звіт Аналіз субконто формується у програмі 1С на основі
а) Журналу проведень
б) Карточки рахунка
в) Журналу операцій
г) Картки рахунка, журналу проведень
д) Картка субконто, картка рахунка
14. Як вибрати календар робочого часу ?
а) Меню Операції
б) Меню Дії
в) Меню Сервіс
г) Меню Документи
15. В який довідник вводять інформацію про матеріально відповідальну особу?
а) Співробітників
б) Фізичних осіб
в) Місця зберігання
г) Контрагентів
16. Яка з наведених послідовностей документів для продажу основних засобів є вірною?
а) Договір, рахунок фактура, прихідна накладна, банківська виписка, запис в книгу придбання,
б) Договір, рахунок фактура, банківська виписка, видаткова накладна, запис в книгу продажу.
в) Договір, рахунок фактура, платіжне доручення, прихідна накладна, податкова накладна, запис в книгу придбання,
г) Рахунок фактура, платіжне доручення, прихідна накладна, запис в книгу придбання,
д) Рахунок фактура, платіжне доручення, банківська виписка, прихідна накладна, запис в книгу придбання.
17. Яких значень не може набувати реквізит «вид операції» прибуткового касового ордеру
а) выдача денег под отчет
б) поступление денег из банка
в) прочие операции
г) оплата заказа поставщиком
18. Звіт до пенсійного фонду
а) Стандартний звіт програми1С
б) Спеціалізований звіт програми1С
в) У програмі не формується
г) Регламентований звіт програми1С
19. Який звіт у програмі містить інформацію про суми оборотів рахунка в кореспонденції з іншими рахунками за звітній період, а також про сальдо на рахунку станом на початок і кінець періоду ?
а) Аналіз рахунка по субконто
б) Аналіз рахунка
в) Картка рахунка
г) Аналіз субконто
д) Аналіз рахунка по датах
20. Як ведеться облік господарських операцій, виконаних від дати впровадження програми на підприємстві до поточної дати
а) За допомогою введення операцій вручну в журнал операцій
б) За допомогою документів типової конфігурації
в) Перша і друга відповіді вірні
г) Обидві не вірні
Розглянуто на засіданні
кафедри __________________________
протокол № __ від ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри ____________

Приложенные файлы

  • docx 26607047
    Размер файла: 366 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий