Тестов¦ завдання на ДКР

НАЙДАВНІША ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

1. Яке з перерахованих давньогрецьких міст-колоній було на території сучасного Севастополя?
А. Тіра.
Б. Херсонес.
В. Ольвія.
Г. Пантікапей.
2. Як називалися кочівники раннього залізного віку, яких називали ще молокоїдами або кобилодойцями?
А. Сармати.
Б. Трипільці.
В. Кіммерійці.
Г. Скіфи.
3. Який термін характеризує групу споріднених речових пам’яток, розташованих на певній території, які відносяться до одного і того ж самого проміжку часу?
А. Археологічна культура.
Б. Етногенез.
В. Неолітична революція.
Г. Автохтонність.
4. Який з археологічних об’єктів не належить скіфам?
А. Курган Товста могила.
Б. Солоха.
В. Гайманова могила.
Г. Кам’яна могила.
5. Найдавніша людина з’явилася на території України:
А. 2 млн. років тому.
Б. 1 млн. років тому.
В. 150 тис. років тому.
Г. 40 тис. років тому.
6. Розселення племен трипільської культури на території України припадає на:
А. VI–IV тис. до н.е.
Б. IV– середину III тис. до н.е.
В. VII–III ст. до н.е.
Г. VI–VII ст. н. е.
7. Панування скіфів на території України припадає на:
А. IX–VII ст. до н.е.
Б. VII ст. до н.е. – IV ст.
В. VII–III ст. до н.е.
Г. ІІІ ст. до н.е. – ІІІ ст.
8. Укажіть межі неоліту на території України:
А. IX–VII тис. до н.е.
Б. VI–IV тис. до н.е.
В. ІV–IІІ тис. до н.е.
Г. ІІI–I тис. до н.е.
9. Назвіть ім’я відомого скіфського правителя?
А. Атей.
Б. Вінітарій.
В. Мітрідат.
Г. Аттіла.
10. Під якими назвами існують перші писемні згадки про давніх слов’ян?
А. Венеди, ґоти, гуни.
Б. Авари, анти, сармати.
В. Венеди, анти, склавини.
Г. Авари, анти, склавини.

УТВОРЕННЯ І РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ КИЇВСЬКА РУСЬ

1. Якому великому князю київському приписують ці слова: «Хай буде це мати містам руським»?
А. Аскольду і Діру
Б. Кию
В. Володимирові Святому
Г. Олегові Віщому
2. Який вислів не належить князю Святославу Хороброму?
А. «Хай буде це мати містам руським»
Б. «Не любо мені в Києві жити. Хочу жити в Переяславці на Дунаї»
В. «Іду на Ви»
Г. «Ліпше потятими бути, аніж полоненими. Мертві бо сорому не мають»
3. Який князь міг звернутися до киян з такими словами: «Якщо не з’явиться хто завтра на ріці – багатий чи убогий, чи старець, чи раб, – той противником буде»?
А. Володимир Великиий
Б. Володимир Мономах
В. Ярослав Мудрий
Г. Мстислав Великий
4. Який великий князь київський давав дітям таку настанову: «Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло»?
А. Володимир Великий
Б. Ярослав Мудрий
В. Святополк ІІ Ізяславич
Г. Володимир Мономах
5. Коли відбувся Любецький з’їзд князів?
А. 914 р.
Б. 988 р.
В. 1068 р.
Г. 1097 р.
6. Коли християнство стало державною релігією Київської Русі?
А. 914 р.
Б. 988 р.
В. 1068 р.
Г. 1097 р.
7. Коли великим князем Київським став Володимир Великий?
А. 882 р.
Б. 980 р.
В. 1019 р.
Г. 1054 р.
8. Коли великим князем Київським став Ярослав Мудрий?
А. 882 р.
Б. 980 р.
В. 1019 р.
Г. 1054 р.
9. Хто з правителів Русі вперше почав карбувати монети?
А. Ігор Старий.
Б. Святослав Хоробрий.
В. Володимир Великий.
Г. Ярослав Мудрий.
10. Який з великих князів київських започаткував збірник законів Київської Русі «Руська Правда»?
А. Володимир Великий
Б. Святослав Хоробрий.
В. Ярослав Мудрий.
Г. Ігор Старий.


ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА
1. Коли було створене Галицько-Волинське князівство?
А. 1199 р.
Б. 1187 р.
В. 1238 р.
Г. 1097 р.
2. Назвіть ім’я монгольського хана, що у 1240 році захопив Київ?
А. Чингисхан.
Б. Бурундай.
В. Мамай.
Г. Батий.
3. Коли в писемних джерелах вперше зустрічається назва «Україна»?
А. 1114 рік.
Б. 1187 рік.
В. 1223 рік.
Г. 1340 рік.
4. Яка подія відбулася у 1223 році?
А. Битва на річці Калка.
Б. Битва на р. Сині Води.
В. Загарбання монголами Галицьких та Волинських земель.
Г. Затвердження у влади Данили Галицького.
5. Столицею Галицько-Волинської держави Данило Галицький обрав місто:
А. Дорогичин
Б. Холм
В. Львів
Г. Володимир
6. У якому з уривків з джерел йдеться про Данила Галицького?
А. «Сей же був другим по Соломоні»
Б. «Був він самодержцем всієї Руської землі»
В. «Говорив він ясно словами зі Святих книг, тому що був філософ великий»
Г. «Став [він] розмножати число латинників і їх віру»
7. Яка князівська династія правила у Галицькому князівстві до 1198 р.?
А. Ростиславичів
Б. Романовичів
В. Ізяславичів
Г. Ярославичів
8. Коли остаточно припинило своє існування Галицько-Волинське князівство?
А. 1340 р.
Б. 1205 р.
В. 1323 р.
Г. 1349 р.
9. Як називали останніх галицько-волинських князів з династії Романовичів?
А. Андрій І і Юрій ІІ
Б. Юрій ІІ Болеслав і Любарт-Дмитро Ґедимінович
В. Андрій І і Лев ІІ
Г. Мстислав Удатний і Дмитро Дедько
10. Хто найраніше був галицько-волинським князем?
А. Юрій ІІ
Б. Юрій І
В. Лев І
Г. Андрій І

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІV
 – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ.

1. Українське книгодрукування розпочалося:
А. 1387 р.
Б. 1490 р.
В. 1491 р.
Г. 1492 р.
2. Галичина була остаточно приєднана до Польського королівства у:
А. 1387 р.
Б. 1490 р.
В. 1491 р.
Г. 1492 р.
3. Коли була підписана Люблінська унія ?
А. 1569 р.
Б. 1596 р.
В. 1480 р.
Г. 1556 р.
4. Коли в писемних джерелах вперше згадується про українське козацтво?
А. 1471 р.
Б. 1385 р.
В. 1489 р.
Г. 1401 р.
5. Магдебурзьке право – це:
А. право міст створювати власні органи самоврядування
Б. особиста і поземельна залежність селян від панів
В. дармові роботи у господарстві феодала
Г. велике шляхетське господарство, орієнтоване на ринок
6. Кріпацтво – це:
А. право міст створювати власні органи самоврядування
Б. особиста і поземельна залежність селян від панів
В. дармові роботи у господарстві феодала
Г. велике шляхетське господарство, орієнтоване на ринок
7. Панщина – це:
А. право міст створювати власні органи самоврядування
Б. особиста і поземельна залежність селян від панів
В. дармові роботи у господарстві феодала
Г. велике шляхетське господарство, орієнтоване на ринок
8. Фільварок – це:
А. право міст створювати власні органи самоврядування
Б. особиста і поземельна залежність селян від панів
В. дармові роботи у господарстві феодала
Г. велике шляхетське господарство, орієнтоване на ринок
9. Коли у Речі Посполитій була відновлена православна ієрархія на чолі з Йовом Борецьким?
А. 1596 р.
Б. 1620 р.
В. 1632 р.
Г. 1638 р.
10. Коли у Речі Посполитій була видана Ординація Війська Запорозького реєстрового, яка обмежувала чисельність реєстровців до шести тисяч, а запорожців ставила поза законом?
А. 1596 р.
Б. 1620 р.
В. 1632 р.
Г. 1638 р.

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII СТ. УТВОРЕННЯ КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

1. Яка подія вважається початком Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.?
А. Зруйнування Д. Чаплинським родинного хутора Б. Хмельницького.
Б. Втеча Б. Хмельницького з в'язниці у Чигирині.
В. Оволодіння Б. Хмельницьким без бою Запорізькою Січчю.
Г. Обрання Б. Хмельницького гетьманом Війська Запорізького Низового.
2. Який договір підписали у 1656 р. Московська держава і Річ Посполита?
А. Деулинська угода.
Б. Поляновський мир.
В. Андрусівське перемир'я.
Г. Віленське перемир'я.
3. Яке місто було столицею Держави Війська Запорозького, створеної Богданом Хмельницьким?
А. Чигирин.
Б. Київ.
В. Переяслав.
Г. Трахтемирів.
4. Яку чисельність козацького реєстру встановлював українсько-московський договір 1654 р.?
А. 20 тисяч
Б. 40 тисяч
В. 60 тисяч
Г. 100 тисяч
5. Який наслідок мав урочистий в’їзд Богдана Хмельницького до Києва у грудні 1648 р.?
А. Проголошення програми побудови української козацької держави
Б. Одруження Тимоша Хмельницького з дочкою молдавського господаря Василя Лупула Розандою
В. Розгортання всенародного антипольського повстання у Галичині на чолі з Семеном Височаном
Г. Скликання Переяславської ради та укладення Березневих статей
6. Який наслідок мав другий молдавський похід Б. Хмельницького 1652 р.?
А. Проголошення програми побудови української козацької держави
Б. Одруження Тимоша Хмельницького з дочкою молдавського господаря Василя Лупула Розандою
В. Розгортання всенародного антипольського повстання у Галичині на чолі з Семеном Височаном
Г. Скликання Переяславської ради та укладення Березневих статей
7. Який наслідок мала перемога Богдана Хмельницького над польським військом на чолі з «периною, латиною і дитиною» у вересні1648 р.?
А. Проголошення програми побудови української козацької держави
Б. Одруження Тимоша Хмельницького з дочкою молдавського господаря Василя Лупула Розандою
В. Розгортання всенародного антипольського повстання у Галичині на чолі з Семеном Височаном
Г. Скликання Переяславської ради та укладення Березневих статей
8. Який наслідок мала Жванецька облога 1653 р.?
А. Проголошення програми побудови української козацької держави
Б. Одруження Тимоша Хмельницького з дочкою молдавського господаря Розандою
В. Розгортання всенародного антипольського повстання у Галичині на чолі з Семеном Височаном
Г. Скликання Переяславської ради та укладення Березневих статей
9. Які битви відбулись у перший рік Національно-визвольної війни середини XVII ст.?
1. Берестецька 2. Зборівська 3. Жовтоводська 4. Корсунська 5. Городоцька 6. Батозька 7. Лоївська 8. Озернянська 9. Пилявецька 10. Охматівська:
А. 3, 4, 9
Б. 5, 8, 10
В. 1, 7, 9
Г. 2, 7, 10
10. Які якісні зміни сталися на українських землях унаслідок Національно-визвольної війни середини XVII ст.? 1. Збільшення панщини. 2. Ліквідація магнатсько-шляхетського землеволодіння. 3. Покозачення більшості українських селян. 4. Усунення національно-релігійних перешкод для занять ремеслами, торгівлею.:
А. 1,2,3
Б. 1,3,4
В. 2,3,4
Г. 1,2,4

ПОЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII–XVIIІ СТ.

1. Гетьман, якого називали «Сонцем Руїни»:
А. Петро Дорошенко
Б. Іван Самойлович
В. Дем’ян Многогрішний
Г. Іван Виговський
2. Гетьман, який створив наймані полки сердюків:
А. Петро Дорошенко
Б. Іван Самойлович
В. Дем’ян Многогрішний
Г. Іван Виговський
3. Гетьман, який організував «Великий згін» із Правобережжя:
А. Петро Дорошенко
Б. Іван Самойлович
В. Дем’ян Многогрішний
Г. Іван Виговський
4. Гетьман, за якого резиденцією гетьманів Лівобережжя ставало місто Батурин:
А. Петро Дорошенко
Б. Іван Самойлович
В. Дем’ян Многогрішний
Г. Іван Виговський
5. Коли відбулася Полтавська битва ?
А. 1700 р.
Б. 1705 р.
В. 1709 р.
Г. 1720 р.
6. Коли було ухвалено Конституцію Пилипа Орлика?
А. 1705 р.
Б. 1710 р.
В. 1715 р.
Г. 1720 р.
7. Коли була остаточно скасовано гетьманство у Лівобережній Україні?
А. 1750 р.
Б. 1764 р.
В. 1775 р.
Г. 1793 р.
8. Коли була остаточно ліквідована Запорозька Січ?
А. 1750 р.
Б. 1764 р.
В. 1775 р.
Г. 1793 р.
9. Хто тримав гетьманську булаву на Лівобережній Україні, коли на Правобережжі гетьманував П. Дорошенко: 1. Юрій Хмельницький. 2. Iван Самойлович. 3. Павло Тетеря. 4. Iван Брюховецький. 5. Богдан Ханенко. 6. Дем’ян Многогрішний?
А. 1, 2, 6
Б. 1,2,4
В. 2, 4, 6
Г. 1, 3, 4, 6
10. Хто тримав гетьманську булаву на Правобережній Україні від Слободищанської угоди 1660 р. до Бучацького мирного договору 1672 р.: 1. Iван Самойлович. 2. Павло Тетеря. 3. Iван Брюховецький. 4. Богдан Ханенко. 5. Дем’ян Многогрішний. 6. Петро Дорошенко?
А. 1, 2, 6
Б. 1, 2, 4
В. 2, 4, 6
Г. 1, 2, 4, 6


УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ НАПРИКІНЦІ XVIII – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

1. Коли була надрукована «Енеїда» Івана Котляревського?
А. 1795 р.
Б. 1798 р.
В. 1799 р.
Г. 1810 р.
2. Коли у Києві діяло Кирило-Мефодіївське братство?
А. 1812–1814 рр.
Б. 1830–1831 рр.
В. 1846–1847 рр.
Г. 1848–1849 рр.
3. Хто у першій половині XIX ст. переслідував наступну мету: «Усеслов’янський союз, федерація слов’янських народів»?
А. Масонські ложі
Б. Декабристи
В. Кирило-мефодіївці
Г. Польські шляхтичі
4. Хто на українських землях у першій половині ХІХ ст. висунув гасло: «За нашу і вашу свободу!»?
А. Масонські ложі
Б. Декабристи
В. Кирило-мефодіївці
Г. Польські шляхтичі
5. Коли на західноукраїнських землях було остаточно скасовано панщину?
А. 1825 р.
Б. 1837 р.
В. 1848 р.
Г. 1861 р.
6. Коли у Львові діяла Головна руська рада?
А. 1812–1814 рр.
Б. 1830–1831 рр.
В. 1846–1847 рр.
Г. 1848–1851 рр.
7. Як називалася перша книга на західноукраїнських землях, видрукувана українською мовою?
А. «Зоря»
Б. «Енеїда»
В. «Русалка Дністоровая»
Г. «Зоря Галицька»
8. Як називалася перша газета на західноукраїнських землях, видрукувана українською мовою?
А. «Зоря»
Б. «Енеїда»
В. «Русалка Дністровая»
Г. «Зоря Галицька»
9. Який термін характеризує процес пробудження національної свідомості українського народу?
А. Промисловий переворот
Б. Нація
В. Національна ідея
Г. Національне відродження
10. До якого коронного краю належала Буковина до 1848 р. у складі Австрійської імперії?
А. Королівство Галичини і Лодомерії
Б. Угорське королівство
В. Князівство Трансільванія
Г. Герцогство Марамуреш

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

1. Коли в Російській імперії вийшов царський маніфест про скасування кріпосного права?
А. 1848 р.
Б. 1861 р.
В. 1863 р.
Г. 1876 р.
2. Коли був прийнятий Валуєвський циркуляр?
А. 1848 р.
Б. 1861 р.
В. 1863 р.
Г. 1876 р.
3. Хто з перелічених діячів української культури був автором слів національного гімну «Ще не вмерла Україна»?
А. В. Антонович.
Б. П. Чубинський.
В. Б. Грінченко.
Г. М. Драгоманов.
4. Коли набрав чинності Емський указ?
А. 1848 р.
Б. 1861 р.
В. 1863 р.
Г. 1876 р.
5. Коли було створено товариство «Просвіта» на західноукраїнських землях?
А. 1861 р.
Б. 1868 р.
В. 1873 р.
Г. 1890 р.
6. Хто був одним із засновників першої української політичної партії у Галичині у 1890 р.?
А. Д. Антонович
Б. Ю. Романчик
В. В. Нагірний
Г. І. Франко
7. Об’єднання людей для спільної господарської діяльності, які набули поширення у Галичині з другої половини ХІХ ст.:
А. Москвофіли
Б. Кооперативи
В. Народовці
Г. Радикали
8. Прихильники соціалістичних ідей на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.:
А. Москвофіли
Б. Кооперативи
В. Народовці
Г. Радикали
9. Хто з перелічених осіб не був учасником українського громадівського руху?
А. В. Антонович
Б. П. Чубинський
В. М. Кибальчич
Г. М. Драгоманов
10. Назвіть ознаки українського народовського руху:
1. Приєднання українських земель до Росії. 2. Розвиток єдиної української мови.
3. Галицькі русини - українці. 4. Створення язичся.
А. 1, 4
Б. 2, 4
В. 1, 3
Г. 2, 3
УКРАЇНА 1900–1917 РР.

1. Яка губернія не входила до Київського генерал-губернаторства?
А. Київська
Б. Подільська
В. Катеринославська
Г. Волинська
2. Якого типу монополії переважно створювалися в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.?
А. Картелі
Б. Синдикати
В. Трести
Г. Концерни
3. Хто з перелічених осіб був прибічником незалежності України на початку ХХ ст.?
А. Д. Антонович
Б. С. Петлюра
В. М. Порш
Г. М. Міхновський
4. Центрами якої галузі промисловості були Дрогобич і Борислав?
А. Соляної
Б. Деревообробної
В. Нафтодобувної
Г. Харчової
5. Яка з перелічених партій діяла в Галичині на початку ХХ ст.?
А. РУРП
Б. РУП
В. УСДРП
Г. ТУП

6. Що безпосередньо не стосується митрополита Андрея Шептицького?
А. Запровадження загального виборчого права у Галичині.
Б. Започаткування чернечого ордена студитів.
В. Галицький компроміс.
Г. Заснування Українського національного музею у Львові.
7. Де відзначилися українські січові стрільці у 1916 р.?
А. У боях за Карпатські перевали
Б. У боях за гору Маківка
В. У взятті Перемишля
Г. У боях за гору Лисоня
8. Хто був головою Союзу визволення України (СВУ)?
А. В. Винниченко
Б. Д. Донцов
В. С. Петлюра
Г. С. Єфремов
9. Коли розпочалося формування Легіону українських січових стрільців (УСС)?
А. Серпень 1914 р.
Б. Вересень 1914 р.
В. Серпень 1915 р.
Г. Вересень 1915 р.
10. На початку Першої світової війни К. Левицького було обрано головою:
А. Союзу визволення України
Б. Головної української ради
В. Карпато-руського визвольного комітету
Г. Товариства українських поступовців


УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ В 1917–1921 РР.

1. Хто був Головою Української центральної ради?
А. М. Грушевський.
Б. С. Єфремов.В.
В. Ю. Коцюбинський.
Г. М. Міхновський
2. Хто з перелічених діячів не належав до керівництва ЗУНР?
А. Є Петрушевич.
Б. В. Винниченко.
В. К. Левицький.
Г. Д. Вітоввський.
3. Хто був першим головою Директорії УНР?
А. С. Петлюра.
Б. Є. Петрушевич.
В. Д. Вітовський.Г.
Г. В.Винниченко.
4. Яка подія відбулася 30-31 серпня 1919 р.?
А. Київська катастрофа.
Б. Ризький мир.
В. Перший зимовий похід Армії УНР.
Г. Варшавська угода.
5. Коли було проголошено Акт злуки між УНР та ЗУНР?
А. 22 січня 1917 р.
Б. 22 січня 1918 р.
В. 22 січня 1919 р.
Г. 22 січня 1920 р.
6. Яка подія сталася 29–30 квітня 1918 р.?
А. Брестський мир.
Б. Гетьманський переворот Павла Скоропадського.
В. Проголошення Акта злуки.
Г. Встановлення влади Директорії.
7. Коли стався бій під Крутами ?
А. Грудень 1917р.
Б. Січень 1918 р.
В. Лютий 1918 р.
Г. Березень 1918 р.
8. Який універсал проголосив незалежність УНР?
А. І Універсал.
Б. ІІ Універсал.В.
В. ІІІ Універсал.Г.
Г. IV Універсал.

РАДЯНСЬКА УКРАЇНА В 1921–1939 РР.
1. Назвіть плани взаємовідносин між радянськими республіками на початку 1920-х рр. 1. Імперіалізації. 2. Федералізації. 3. Конфедералізації. 4. Автономізації:
А. 1,2,4
Б. 2,3,4
В. 1,3,4
Г. 1,2,3.
2. Назвіть ознаки НЕПу. 1. Введення продрозкладки. 2.Дозвіл концесії. 3. Відновлення товарно-грошових відносин. 4. Створення трестів.:
А. 1,2,4
Б. 2,3,4
В. 1,3,4
Г. 1,2,3.
3. Назвіть ознаки НЕПу. 1. Введення продподатку. 2. Фінансова реформа. 3. Заборона підприємницької діяльності. 4. Розвиток кооперації. :
А. 1,2,4
Б. 2,3,4
В. 1,3,4
Г. 1,2,3.
4. Які твердження щодо політики коренізації (українізації), здійснюваної в Україні в 1920-х – на початку 1930-х років, є правильними?
1. На керівних посадах представників інших національностей масово замінювали українцями.
2. Приділяється особлива увага підготовці та висуванню кадрів корінної національності.
3. Створюються окремі адміністративно-територіальні одиниці в місцях компактного проживання неукраїнського населення.
4. Українська мова в республіці проголошується державною, а в системі освіти республіки мови національних меншин замінюються українською.
А. 1, 3
Б. 1, 4
В. 2, 3
Г. 2, 4
5. «Розстріляне відродження» – умовна назва:
А. Покоління українських політичних діячів часів Української революції
Б. Групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних у ході боротьби зі
«шкідництвом» у 1920 – 1930-х роках.
В. Літературно-мистецької генерації України 1920 – 1930-х років, репресованої
сталінським режимом.
Г. Плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х роках у справі «СВУ».
6. Яка подія відбулася у 1932 р.?:
А. Ухвалення «закону про п’ять колосків».
Б. Зародження Стахановського руху.
В. Початок створення колгоспів у формі артілей
Г. Початок форсованої індустріалізації.
7. З яким терміном можна пов’язати поняття «ГУЛаг (ГУТаб)»?:
А. Голодомор.
Б. Колективізація.
В. Індустріалізація.
Г. Репресії.
8. ХТЗ, Дніпрогес, Азовсталь пов’язані з терміном:
А. Розкуркулення.
Б. Колективізація.
В. Індустріалізація.
Г. Репресії.

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 1919–1939 РР.
1. Ідеолог українського інтегрального націоналізму:
А. Д. Донцов.
Б. С. Бандера.
В. А. Волошин.
Г. Є. Коновалець.
2. Лідер ОУН у 1929–1938 рр.:
А. Д. Донцов.
Б. С. Бандера.
В. А. Волошин.
Г. Є. Коновалець.
3. Президент Карпатської України:
А. Д. Донцов.
Б. С. Бандера.
В. А. Волошин.
Г. Є. Коновалець.
4. Крайовий провідник ОУН у Галичині у 1933–1934 рр.:
А. Д. Донцов.
Б. С. Бандера.
В. А. Волошин.
Г. Є. Коновалець.

5. Митрополит УГКЦ в 1920–1930-х рр.:
А. А. Шептицький.
Б. А. Мельник.
В. Ю. Пілсудський.
Г. В. Липинський.
6. Провідник ОУН з 1938 р.:
А. А.Шептицький.
Б. А.Мельник.
В. Ю.Пілсудський.
Г. В.Липинський.
7. Найбільша українська політична партія в Галичині й у Польщі, яка постала 11 липня 1925 р.:
А. Комуністична партія Західної України
Б. Українська національна партія
В. Українське національно-демократичне об'єднання
Г. Українське національне об'єднання
8. Збройні сили Карпатської України:
А. Карпатська Січ
Б. Українська військова організація
В. Українське національне об'єднання
Г. Українська галицька армія
}
УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
(1939–1945 РР.). НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКА ВІЙНА
(1941–1945 РР.)

1. Коли Червона армія перетнула польський кордон і почала «визвольний похід» на Західну Україну? А. 1 вересня 1939 р. Б. 17 вересня 1939 р. В. 15 листопада 1939 р. Г. 2 серпня 1940 р.
2. Хто у 1943 році очолив УПА ?
А. С. Бандера. Б. А. Мельник. В. Р. Шухевич. Г. Т. Строкач.
3. Коли Червона Армія звільнила Київ від нацистських загарбників? А. 6 жовтня 1943 р. Б. 6 листопада 1943 р. В. 6 жовтня 1942 р. Г. 6 листопада 1944 р.
4. Хто з радянських генералів загинув під час оборони Києва?
А. М. Кирпонос. Б. С. Тимошенко. В. Т. Строкач. Г. О. Федоров.
5. Коли розпочалася Друга світова війна? А. 1 вересня 1939 р. Б. 17 вересня 1939 р. В. 15 листопада 1939 р. Г. 2 серпня 1940 р.
6. Хто у 1942 році очолив Український штаб партизанського руху (УШПР)?
А. С. Бандера. Б. А. Мельник. В. Р. Шухевич. Г. Т. Строкач.
7. Коли Червона Армія звільнила Львів від нацистських загарбників?
А. 27 липня 1943 р. Б. 27 липня 1943 р. В. 27 липня 1942 р. Г. 27 липня 1944 р.
8. Хто з радянських генералів відзначився під час звільнення Києва від загарбників? А. М. Кирпонос. Б. С. Тимошенко. В. Т. Строкач. Г. М. Ватутін.

ПОВОЄННА ВІДБУДОВА І РОЗВИТОК УКРАЇНИ В
1945 Р. – НА ПОЧАТКУ 1950-Х РР.

1. 1945 рік в історії України пов’язаний із: А. Включенням до її складу Закарпаття, голодом у центральних і південних областях. Б. Голодом у центральних і південних областях, операцією «Вісла». В. Операцією «Вісла», початком членства республіки в ООН. Г. Початком членства республіки в ООН, включенням до її складу Закарпаття.
2. Період післявоєнної відбудови в Україні (1945 – початок 1950-х р..) характеризувався: А. Відбудовою економіки України як самостійного, самодостатнього комплексу з використанням західної фінансової та технічної допомоги. Б. Наявністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили та спрямуванням основної частини капіталовкладень у відбудову соціальної сфери. В. Першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики з опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу. Г. Поверненням усіх евакуйованих на схід СРСР підприємств, їх модернізацією на базі обладнання, що СРСР отримував як репарації.
3. Хто з перших секретарів ЦК КП(б)У домагався від Сталіна допомоги голодуючим у 1946–1947 рр.?
А. Л. Каганович Б. М. Хрущов В. Л. Мельников Г. О. Кириченко.
4. Перелік яких термінів і понять потрібно використовувати, характеризуючи процес радянізації західних областей України після Другої світової війни? А. Операція «Вісла», розкуркулювання, мобілізація, Голодомор, «саморозпуск» УГКЦ. Б. Індустріалізація, кооперація, волюнтаризм, «культурна революція», депортації. В. Раднаргоспи, колективізація, депортації, прискорення, політичні реабілітації. Г. Індустріалізація, колективізація, «культурна революція», депортації, репресії.
5. Якого поняття стосується таке висловлювання? «Зворотною стороною буржуазного націоналізму є безрідний космополітизм». А. Лисенківщина Б. Мануїльщина В. Ждановщина Г. Сталінщина.
6. Операція «Вісла» – це: А. диверсійна операція радянських партизан у 1945 р.; Б. Депортації залишків українського населення Закерзоння на захід і північ Польщі у 1947 р.; В. Назва рейду УПА у 1949 р.; Г. Депортації залишків українського населення Закерзоння на захід і північ УРСР у 1947 р.
7. 1946 рік в історії України пов’язаний із: А. Включенням до її складу Закарпаття, голодом у центральних і південних областях. Б. Голодом у центральних і південних областях, ліквідацією УГКЦ у Галичині. В. Операцією «Вісла», початком членства республіки в ООН. Г. Початком членства республіки в ООН, включенням до її складу Закарпаття.
8. Яка дата не пов’язана з історією УПА? А. 14 жовтня 1942 р. Б. 5 березня 1953 р. В. 3 вересня 1949 р. Г. 5 березня 1950 р.

УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (1953–1964 РР.)

1. Децентралізація управління промисловістю в другій половині 1950-х років відбулася внаслідок: А. Упровадження системи рад народного господарства (раднаргоспів). Б. Ліквідації союзних та утворення республіканських галузевих міністерств. В. Створення вільних економічних зон на базі республіканських підприємств. Г. Ліквідації директивного планування й упровадження госпрозрахунку на підприємствах.
2. Хто очолював Українську робітничо-селянську спілку (УРСС)?
А. В. Чорновіл Б. С. Хмара В. Л. Лук’яненко Г. М. Руденко.
3. Коли була заснована Українська робітничо-селянська спілка?
А. 1957 р. Б. 1958 р. В. 1959 р. Г. 1960 р.
4. Хто написав працю «Інтернаціоналізм чи русифікація?»
А. В. Чорновіл Б. І. Дзюба В. Л. Лук’яненко Г. М. Руденко.
5. Хто був головою дисидентської організації Український національний фронт? А. В. Мороз Б. Д. Квецко В. С. Хмара Г. Б. Горинь.
6. Коли було засновано Український національний фронт, членом якого був З. Красівський? А. 1962 р. Б. 1963 р. В. 1964 р. Г. 1965 р.
7. Хто керував створеним у 1959 р. в Києві Клубом творчої молоді «Сучасник»? А. А. Горська Б. І. Світличний В. Лесь Танюк Г. Л. Костенко.
8. Хто керував створеним у 1962 р. у Львові Клубом творчої молоді «Пролісок»? А. Я. Кендзьор Б. М. Косів В. М. Горинь Г. І. Гель.

УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕРЕДИНА 1960 – ПОЧАТОК 1980-Х РР.)

1. Яке поняття є зайвим в логічному ланцюжку: «відлига – застій – дисидентство – перебудова»? А. Відлига Б. Застій В. Дисидентство Г. Перебудова.
2. Коли була створена Українська Гельсінська група?
А. 1976 р. Б. 1977 р. В. 1978р. Г. 1979 р.
3. У якому році в УРСР було прийнято останню радянську Конституцію?
А. 1976 р. Б. 1977 р. В. 1978 р. Г. 1979 р.
4. Як називають період 1965–1985 рр. в історії УРСР?
А. Відлига. Б. Застій. В. Відбудова. Г. Перебудова.
5. Хто з дисидентів мав військове звання «генерал»?
А. П. Григоренко. Б. М. Руденко. В. О. Тихий. Г. Б. Горинь.
6. Хто був головою Української Гельсінської групи?
А. М. Руденко. Б. В. Романюк. В. В. Чорновіл. Г. В. Стус.
7. Назвіть терміни, що характеризують життя суспільства у 1965–1985 рр.
1. Дефіцит. 2. Номенклатурні пільги. 3. Шістдесятництво. 4. Самвидав. 5. Реабілітація. 6. Раднаргоспи. А. 1, 2, 4 Б. 1, 2, 3 В. 1, 3, 4 Г. 2, 3, 4.
8. Назвіть терміни, що характеризують життя суспільства у 1965–1985 рр.
1. Великий погром. 2. Розвинутий соціалізм. 3. Велике семиліття. 4. Косигінські реформи. 5. Кукурудзяна кампанія. 6. Гігантоманія.
А. 1, 2, 4 Б. 1, 2, 3 В. 1, 3, 4 Г. 2, 3, 4.

РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ТА ВІДРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985–1991 РР.)

1. Запровадження багатопартійної системи в УРСР стало можливим завдяки: А. Скасуванню статті Конституції УРСР про керівну роль КПУ в суспільстві. Б. Установчому з’їздові Народного руху України за перебудову. В. Першим альтернативним виборам до Верховної Ради УРСР. Г. Відновленню діяльності Української Гельсінської спілки.
2. Коли було прийнято цитований нижче документ? «Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв’язку з державним переворотом,... Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України...».
А. 16 липня 1990 р.Б. 17 березня 1991 р. В. 24 серпня 1991 р. Г. 1 грудня 1991 р.
3. Проведення Народним рухом України акції «Українська хвиля» (1990 р.) – утворення «живого ланцюга» від Львова до Києва – присвячувалося: А. Роковинам бою під Крутами. Б.  Проголошенню Акта злуки УНР і ЗУНР. В. Проголошенню Української Народної Республіки. Г. Проголошенню незалежності Української Народної Республіки.
4. Яке питання було винесено на всеукраїнський референдум, що відбувся 1 грудня 1991 р.? А. «Чи вважаєте Ви необхідним збереження СРСР як оновленої федерації республік?» Б. «Чи схвалюєте Ви Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав?» В. «Чи погоджуєтеся Ви із забороною КПРС та націоналізацією її власності?» Г. «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?».
5. Хто став першим Президентом незалежної України?
А. В. Щербицький. Б. Л. Кучма. В. Л. Кравчук. Г. В. Чорновіл.
6. Коли Верховна Рада прийняла Декларацію про державний суверенітет?
А. 16 липня 1986 р. Б. 16 липня 1989 р. В. 16 липня 1990 р. Г. 16 серпня 1991 р.
7. Хто був першим головою Народного Руху України?
А. І. Драч. Б. Л. Кучма. В. Л. Кравчук. Г. В. Чорновіл.
8. Студентське голодування у Києві, відоме як «Революція на граніті», відбулося: А. 2–17 жовтня 1989 р. Б. 2–17 жовтня 1990 р. В. 2–17 листопада 1990 р. Г. 2–17 жовтня 1990 р.

УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

1. У результаті яких подій у 2004 році Президентом України було обрано Віктора Ющенка? А. Революції гідності Б. Євромайдану В. Помаранчевої революції Г. Трояндової революції.
2. Політичні протести в [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] з 21 листопада [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] до лютого [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] року, зумовлені непідписанням президентом В. Януковичем Угоди про асоціацію, називаються: А. Революція гідності Б. Євротанці В. Помаранчева революція Г. Трояндова революція
3. Л. Кучма став Президентом України: А. 1991 р. Б. 1994 р. В. 1996 р. Г 2004 р.
4. У якій міжнародній організації Україна набула членство у 1995 р?
А. ООН. Б. НАТО. В. ЄЕС. Г. Рада Європи
5. Коли Верховна Рада прийняла Конституцію України? А. 28 червня 1996 р. Б. 28 червня 1997 р. В. 28 червня 1998 р. Г. 28 червня 1999 р.
6. Хто був Президентом України під час запровадження гривні?
А. В. Ющенко. Б. Л. Кучма. В. Л. Кравчук. Г. В. Янукович.
7. Назвіть характерні риси президентства Л. Кучми: 1. Прийняття Кон-ституції. 2. Початок економічного зростання. 3. Розвиток свободи слова. 4. Централізація влади. А. 1, 3, 4 Б. 1, 2, 3 В. 2, 3, 4 Г. 1, 2, 4.
8. Назвіть характерні риси президентства В. Ющенка: 1. Активні заходи з формування української нації. 2. Покращення відносин з Російською Феде-рацією. 3. Розвиток свободи слова. 4. Ухвалення закону, який визнав Голодомор геноцидом українського народу. А. 1, 3, 4 Б. 1, 2, 3 В. 2, 3, 4 Г. 1, 2, 4.

13PAGE 15


13PAGE 14215

hђ Заголовок 1hђ Заголовок 2hђ Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 26605966
    Размер файла: 233 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий