2012 студентам тести державні

1. Коли потрібно застосовувати ЗІЗ?
Коли у працівника погіршилося здоров'я
Коли ЗКЗ неефективний
Коли адміністрація прийняла рішення щодо цього
Під час епідемії
Постійно
2. Чи можна працівникам прати спецодяг вдома?
Ні
Можна всім
Можна, за винятком працівників, які працюють в умовах стерильності
Можна, за винятком керівника
Можна, за винятком спеціалістів
3. Який вид спецвзуття потрібно видавати працівникам «чистих» виробництв?
Черевики
Боти
Ботфорти
Бахіли.
Сандалі
4. З якого матеріалу виготовляють рукавиці для захисту від розчинів кислот і лугів середньої концентрації?
Шкіри
Латексу
Шкірозамінника
Брезенту
Целофану
5. Коли працівникові потрібно намащувати захисні дерматологічні засоби на шкіру?
На початку робочої зміни
На початку робочої зміни та після перерви на обід
На початку робочої зміни, а потім кожні 2 години
На початку робочої зміни, а потім кожні 3 години
На початку робочої зміни та в кінці робочої зміни
1. Яких вимог безпеки потрібно дотримуватися під час приготування розчинів твердих лугів?
Розчиняти тверді луги потрібно завдяки повільному додаванню до них води та безперервному помішуванню
Розчиняти тверді луги потрібно, додаючи їх невеликими шматочками до води, після закінчення додавання розчин потрібно ретельно перемішати
Розчиняти тверді луги потрібно завдяки повільному додаванню їх невеликими шматочками до води та безперервному помішуванню
Розчиняти тверді луги потрібно, додаючи їх невеликими шматочками до води
Розчиняти тверді луги потрібно завдяки повільному додаванню до них води
2. Яке ушкодження спричинюють рідкі повітря, кисень і азот у разі потрапляння на шкіру?
Опіки
Обмороження
Забруднення
Отруєння
Опіки і отруєння
3. Які засоби захисту потрібно використовувати під час проведення робіт, пов’язаних з бурхливим проходженням хімічного процесу, підвищенням тиску, під час вакуумних робіт?
Захисні окуляри, рукавиці та гумовий фартух
Рукавички та спецвзуття
Захисні окуляри та респіратор
Спецвзуття
Захисні окуляри
4. Який посуд потрібно використовувати під час змішування або розбавлення речовин, що супроводжується виділенням тепла?
Металевий
Скляний або фарфоровий
Керамічний
Керамічний та металевий
Пластиковий
5. Як потрібно піднімати хімічні склянки з рідиною?
Двома руками, підкладаючи під відігнуті краї склянки середні пальці
Однією рукою за дно
Двома руками, підкладаючи під відігнуті краї склянки вказівні пальці
Двома руками
Однією рукою
1. Чи можна зберігати хімічні речовини на складах і в лабораторіях у тарі без відповідного напису?
Можна, якщо ємність тари не перевищує 1 літра
Можна, якщо тара, встановлена на стелажі у спеціальних лотках, на яких є відповідна етикетка
Заборонено
Можна, якщо ємність тари не перевищує 2 літра
Можна, якщо ємність тари не перевищує 3 літра
2. Як потрібно заливати рідкі речовини в посудини?
За допомогою пробірок у гумових рукавичках
За допомогою колб з пласким дном
За допомогою сифона спеціальних піпеток з гумовою грушею
За допомогою колб
В гумових рукавицях
3. Як потрібно подрібнювати та зважувати тверді речовини?
В закритих ступках, а зважувати під тягою, застосовуючи ЗІЗ.
На лабораторних столах у лабораторному посуді, а зважувати під тягою, застосовуючи ЗІЗ
В закритих ступках, а зважувати за вимкненої тяги, застосовуючи ЗІЗ
Без застосування ЗІЗ
У відкритих ступках
4. Які вимоги висувають до зберігання скляних бутлів з лугами і кислотами?
Зберігати в керамічних коробках, простір між бутлем і коробкою має бути заповнений ватою
В металевих шухлядах, простір між бутлем і шухлядою має бути заповнений азбестом
В дерев'яних штахетках, простір заповнений пакувальними матеріалами, попередньо просоченими вогнезахисними речовинами
Зберігати в керамічних коробках
В металевих шухлядах
5. Яких вимог безпеки потрібно дотримуватися під час приготування розчинів кислот?
Кислоти потрібно доливати тонкою цівкою, безперервно помішуючи
Воду в кислоту потрібно доливати тонкою цівкою, безперервно помішуючи
Кислоти у воду потрібно доливати тонкою цівкою, після закінчення доливання ретельно перемішати
Воду в кислоту потрібно доливати тонкою цівкою
Кислоти у воду потрібно доливати тонкою цівкою
6. Валідація аналітичних методик та випробувань – це:
Повторний аналіз
Візуальна оцінка аналітичної методики
Дослідження відтворюваності результатів роботи
Компенсування недоліку специфічності випробування іншими додатковими випробуваннями
Експериментальний доказ того, що методика придатна для розв’язання поставлених завдань
7. Загальною фармакопейною реакцією для ідентифікації барбітуратів є:
Утворення комплексу з кобальту нітратом
Мурексидна проба
Утворення азобарвника
Осадження розчином таніну
Утворення ауринового барвника
8. Кількісне визначення борної кислоти методом нейтралізації в аптеці проводиться в присутності:
Гліцерину
Ефіру
Хлороформу
Бутанолу
Спирту
9. Аналітик виконав реакцію на гліцерин в результаті якої утворився акролеїн. Акролеїн виявляють:
По забарвленню
По температурі плавлення
По густині
По флюоресценсії
По запаху
10. При визначенні кількісного вмісту аскорбінової кислоти в лікарський формі використовують алкаліметричний метод. На яких властивостях аскорбінової кислоти базується це визначення?
На відновних
На окисних
На кислотних
На основних
На амфотерних
6. Виберіть реакцію, що не являється якісною реакцією на етанол:
З реактивом Фелінга
Оксидація до альдегідів
Утворення простих ефірів
Утворення складних ефірів
Утворення алкоголятів
7. При дослідженні препаратів води на домішки сульфатів використовують розчин:
Натрію хромату
Барію хлориду
Цинку гідроксиду
Червоної кров’яної солі
Натрію гідроксиду
8. KBr при нітритометричному титруванні додається:
Як каталізатор
Для утворення брому
Як регулятор
Для нейтралізації розчину
Для виділення І2
9. Ароматична амінокислота, яка є структурним фрагментом фолієвої кислоти, фактором росту бактерій, а її ефіри мають анестезуючу дію:
Глютамінова
п- аміносаліцилова
Сульфанілова
п-амінобензойна
Сульфосаліцилова
10. Для визначення домішок солей амонію використовують реактив:
Фелінга
Толленса
Неслера
Сульфатну кислоту
Калію йодид
6. При ідентифікації йонів кальцію за ДФУ червоне забарвлення хлороформного шару спостерігається з реактивом:
Амонію оксалатом в середовищі оцтової кислоти
Калію гексаціанофератом (ІІ) в середовищі оцтової кислоти
Гліоксальгідроксіанілом в середовищі лугу і натрію карбонату
Кислотою сірчаною
Кислотою фосфатною
7. Хлориди за ДФУ ідентифікують реактивом:
Розведеною сульфатною кислотою
Нітритом натрію в кислому середовищі
Міді сульфатом
Заліза (ІІІ) сульфатом
Дихроматом калію, сульфатною кислотою
8. Сульфаніламідні лікарські засоби вступають в реакцію утворення азобарвника за рахунок:
Ароматичного ядра
Сульфуру в сульфамідній групі
Гідрогену в сульфамідній групі
Первинної ароматичної аміногрупи
Радикалу в сульфамідній групі
9. Фармакопейним методом кількісного визначення прокаїну гідрохлориду є?
Перманганатометрія
Алкаліметрія
Аргентометрія
Меркуриметрія
Нітритометрія
10. Методом кількісного визначення анальгіну є?
Нітритометрія
Метод Мора
Комплексонометрія
Меркуриметрія
Йодометрія
11. При призначенні вагітним жінкам лікарських засобів необхідно передбачити розвиток наступного виду дії:
Усіх нижче перерахованих
Тератогенного
Ембріотоксичного
Фетотоксичного
Мутагенного
12. Чоловіку 56 років, що страждає безсонням, було призначено фенобарбітал. Ритм сну нормалізувався. Але поступово протягом двох місяців дія препарату почала знижуватися і безсоння відновилося. Яке явище привело до зниження ефективності снодійного?
Погана абсорбція в шлунку
Толерантність
Тахіфілаксія
Погана розчинність
Фіксація в ліпідах
13. Для створення ефективної концентрації лікарської речовини в організмі необхідно вводити терапевтичну дозу через визначені проміжки часу. Вкажіть фармакокінетичний критерій, який варто враховувати при призначенні ритму введення лікарських речовин:
Широта терапевтичної дії
Константа елімінації
Разову дозу
Ступінь зв'язування з білками крові
Період напіввиведення
14. Який вид синергізму найбільш ефективний при фармакотерапії?
Прямий
Сумація
Однобічний
Двохсторонній
Потенціювання
15. Хворому необхідно виконати місцеву анестезію, однак у нього має місце алергія на новокаїн. Яким препаратом можна його замінити?
Анестезин
Тримекаїн
Дикаїн
Лідокаїн
Кокаїн
16. Препарат мало розчинний у воді, тому його застосовують тільки для поверхневої анестезії в мазях, пастах, присипках, ректальних супозиторіях, а також призначають усередину при болях у шлунку, блювоті. Визначить препарат?
Папаверину гідрохлорид
Новокаїн
Метоклопрамід
Маалокс
Анестезин
17. У хворої виникли симптоми гострої серцевої недостатності. Вкажіть адекватний препарат для корекції цього стану?
Адонізид
Адоніс-бром
Дигітоксин
Строфантин
Аспаркам
18. У хворого під час лікування знизилась гострота слуху. Який з перерахованих лікарських засобів може викликати це ускладнення?
Амоксицилін
Ізоніазид
Гентаміцин
Пропранолол
Левоміцетин
19. Хворому на епілепсію був призначений діуретичний препарат. Вкажіть цей засіб?
Фуросемід
Верошпірон
Ацетазоламід
Гіпотіазид
Маніт
20. Вкажіть лікарський препарат, який вибірково пригнічує М - ХР парієтальних клітин шлунку та використовується для лікування виразкової хвороби шлунку та 12-палої кишки?
Вісмуту субцитрат колоїдний
Анестезин
Пірензепін
Метацин
Галантамін
21. Проаналізуйте рецепти, які надійшли в аптеку. Вкажіть, в якому з них виписані ліки, які чинять протилежний вплив на згортання крові?
Етамзилат та кислота амінокапронова
К-та амінокапронова та к-та ацетилсаліцилова
Гепарин та кислота ацетилсаліцилова
Вікасол та дицинон
Фраксипарин та альтеплаза
22. Вкажіть, для якого явища характерне таке визначення: непереборне бажання до регулярного прийому ліків зі стійкою психічною та фізичною залежністю до них та з розвитком абстиненції при відміні їх:
Наркоманія
Толерантність
Резистентність
Тахіфілаксія
Кумуляція
23. В аптеку звернувся чоловік зі скаргами на втому очей та їх почервоніння. В ході бесіди він повідомив, що працює програмістом. Порадьте лікарський препарат:
Візин
Альбуцид
Офтадек
Атропін
Пілокарпін
24. Прийом якого антацидного препарату може викликати алкалоз?
Альмагель
Натрію гідрогенкарбонат
Магнію оксид
Маалокс
Алюмінію фосфат
25. У водія маршрутного транспорту відмічаються наступні симптоми: шкірний висип та зуд, набряк слизової оболонки носу. Порадьте йому препарат для усунення цих симптомів:
Супрастин
Тавегіл
Лоратидин
Амінофілін
Димедрол
26. Гіпоглікемічна дія - це:
Підвищення рівню цукру у крові
Зниження рівню гемоглобіну
Зниження рівню цукру у крові
Зниження артеріального тиску
Підвищення артеріального тиску
27. Анорексигенна дія - це:
Підвищення шлункової секреції
Підвищення апетиту
Пригнічення моторики кишківника
Зниження апетиту
Нейтралізація соляної кислоти у шлунку
28. Підберіть препарат, що найбільш повно відповідає опису: специфічний блокатор дофамінових і серотонінових рецепторів тригерної зони блювотного центру, посилює тонус сфінктеру стравоходу, стимулює перистальтику і прискорює евакуацію із проксимальних відділів кишок:
Аміназин
Метоклопрамід
Апоморфіну гідрохлорид
Омепразол
Етаперазин
29. Хворому на виразкову хворобу шлунку призначили альмагель. Яка з фармакологічних властивостей цього препарату використовується для лікування цієї патології?
Протизапальна дія
Нейтралізація НCl
Місцевоанестезуюча дія
Блокада М-холінорецепторів
Блокада Н2-гістамінорецепторів
30. Який препарат належить до групи фторхінолонів?
Нітроксолін
Невіграмон
Фуразолідон
Левофлоксацин
Оксацилін
31. Широта терапевичної дії - це:
Інтервал між пороговою і токсичною дозами
Інтервал між пороговою та летальною дозами
Інтервал між пороговою та мінімальною токсичною дозами
Інтервал між середньою та максимальною терапевтичною дозами
Інтервал між токсичною та летальною дозами
32. Виберіть варіант відповіді де присутні тільки протигрибкові засоби:
Ністатин, клотримазол, метронідазол
Ністатин, клотримазол, трихопол
Ністатин, клотримазол, флуконазол
Пірантел, клотримазол, флуконазол
Левамізол, пірантел, мебендазол
33. Вкажіть міжнародну назву нізоралу:
Кетоконазол
Флуконазол
Клотримазол
Міконазол
Ністатин
34. Який препарат стимулює синтез сурфактанту?
Лібексин
Лазолван
Синекод
Мукалтин
АЦЦ
35. До похідних нітрофурану відноситься:
Фурадонін
Еритроміцин
Нітроксолін
Фталазол
Фуросемід
36. Назвіть аналептик з вираженою психостимулюючою дією:
Цититон
Лобеліну гідрохлорид
Кордиамін
Бемегрид
Кофеїн
37. При хронічних закрепах призначають:
Натрію пікосульфат
Натрію хлорид
Магнію сульфат
Натрію сульфат
Таблетки з екстрактом термопсису сухим
38. Відмітити вітамінний засіб, що застосовується для профілактики та лікування рахіту:
Вікасол
Кислота фолієва
Кислота аскорбінова
Тіаміну бромід
Ергокальциферол
39. Відмітити засіб, який застосовується для зняття нападу стенокардії:
Нітрогліцерол таблетки
Сустак таблетки
Анаприлін ампули
Контрикал флакони
Метопролол таблетки
40. Хворому на гостру респіраторну інфекцію лікар призначив фалімінт. До якої фармакологічної групи належить цей препарат?
Протикашльові засоби периферичної дії
Протикашльові засоби центральної дії
Відхаркувальні засоби прямої дії
Відхаркувальні засоби рефлекторної дії
Противірусні засоби
41. Назвіть побічний ефект, який часто зустрічається при терапії інгібіторами АПФ?
Біль у м’язах
Сухий кашель
Діарея
Біль у суглобах
Лікарська залежність
42. Для комплексного лікування жіночого безпліддя може застосовуватись вітамінний препарат, дефіцит якого у експериментальних тварин викликає стерильність. Вкажіть цей препарат?
Токоферолу ацетат
Ретинолу ацетат
Вікасол
Тіаміну хлорид
Аскорбінова кислота
43. Яка дія характерна для тестостерону?
Гестагенна дія
Андрогенна активність
Посилення лактації
Протизапальна дія
Антиалергічна дія
44. Який лікарський засіб із групи синтетичних протимікробних засобів застосовується для лікування трихомоніазу?
Ністатин
Ко-тримоксазол
Метронідазол
Стрептоміцин
Левофлоксацин
45. Поясніть, з якою метою хворому, що переніс інфаркт міокарду, рекомендується прийом малих доз аспірину?
Для зниження температури тіла
Для попередження утворення тромбів
Для розширення коронарних судин
Для зменшення запалення
Для зниження рівня холестерину
11. Вагітна жінка хвилювалася перед пологами і на протязі тижня приймала транквілізатор. У новонародженого спостерігалось відсутність смоктального рефлексу. Який вид дії має місце?
Мутагенна
Ембріотоксична
Канцерогенна
Тератогенна
Фетотоксична
12. Хворому з ринітом закрапали в ніс ксилометазолін. Закладеність носу зникла. При повторному введенні ступінь цієї реакції зменшилася аж до повного зникнення. Чим це обумовлено?
Введення препарату неправильним способом
Індивідуальною нечутливістю хворого до препарату
Основним ефектом препарату
Сенсибілізацією до препарату
Феноменом тахіфілаксії
13. Який термін відноситься до поняття "фармакодинаміка"?
Абсорбція
Біотрансформація
Депонування
Елімінація
Толерантність (стійкість)
14. Яке явище характерне для кумуляції?
Зниження фармакологічного ефекту.
Підвищення швидкості метаболізму ЛЗ.
Прискорення елімінації ЛЗ
Зниження всмоктування ЛЗ
Посилення фармакологічної реакції
15. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на вздуття кишківника, рясне відходження газів, болю в області живота. Який засіб потрібно призначити лікарю?
Сенадексин
Біфідумбактерин
Вугілля активоване
Метамізол натрія
Папаверину гідрохлорид
16. Який засіб, що відноситься до місцевих анестетиків, варто використовувати для лікування пароксизмальної шлункової тахікардії при інфаркті міокарду?
Атропіну сульфат
Ефедрину гідрохлорид
Новокаїнамід
Верапаміл
Лідокаїн
17. В аптеку звернувся відвідувач зі скаргами на зниження сутінкового зору та на сухість рогової оболонки ока. Вкажіть лікарський препарат, який слід призначити при таких симптомах?
Ретинол
Піридоксин
Токоферол
Аскорбінова кислота
Кокарбоксилаза
18. Хворий на цукровий діабет ввів інсулін та забув прийняти їжу. Виникло запаморочення, потім втрата свідомості та судоми. Який лікарський засіб потрібно ввести хворому?
Інсулін
Розчин глюкози 5%
Бутамід
Глібенкламід
Метформін
19. Хворому з виразкою шлунка призначили ранітидин. Який механізм дії цього препарату?
Пригнічення Н+К+-АТФази
Блокада гістамінових Н2-рецепторів
Блокада М-холінорецепторів
Нейтралізація HCl
Стимуляція утворення слизу
20. Вкажіть показання до застосування левотироксину?
Гіпертиреоз
Остеопороз
Гіпотиреоз
Базедова хвороба
Остеохондроз
21. Проаналізуйте рецепти, які надійшли в аптеку. Вкажіть, в якому з них виписані ліки, які чинять протилежний вплив на ЦНС?
Сиднокарб та кофеїн
Адреналіну гідрохлорид та празозин
Атропіну сульфат та прозерин
Кофеїн та седуксен
Фентаніл та дроперидол
22. Хворому в стані гіпертонічної кризи ввели азаметонію бромід. Через 20 хвилин він піднявся, а після цього впав. Яку назву носить побічна дія препарату?
Шок геморагічний
Гіпоглікемічна кома
Ортостатичний колапс
Асфіксія
Анафілактичний шок
23. Який лікарський препарат належить до інгібіторів протеолітичних ферментів та призначається при гострому панкреатиті?
Апротинін
Панзинорм - форте
Панкреатин
Мезим-форте
Фестал
24. Дайте пораду молодому терапевту, яке захворювання є прямим протипоказанням до призначення НПЗЗ невибіркової дії:
Пневмонія
Виразкова хвороба шлунку
Остеопороз
Цукровий діабет
Гіпертонічна хвороба
25. Назвіть препарат з антихелікобактерною дією що застосовується в комбінованій терапії виразкової хвороби шлунку та 12-палої кишки:
Вісмуту субцитрат
Ранітидин
Омепразол
Гастроцепін
Мізопростол
26. Урикозурична дія - це:
Збільшення діурезу
Пригнічення діурезу
Посилення виведення уратів з організму
Збільшення утворення уратів та посилення виведення їх з організму
Зниження тонусу внутрішніх органів
27. Позитивна інотропна дія - це:
Підсилення систоли серця
Подовження діастоли та уповільнення скорочення серця
Уповільнення проведення збудження по провідній системі міокарда
Підвищення збудливості міокарду
Збільшення серцевого викиду
28. При відсутності в аптеці фенотеролу, яким препаратом із групи бета-2-адреноміметиків можна його замінити для профілактики нападів бронхіальної астми?
Ефедрином
Метацином
Сальбутамолом
Інталом
Еуфіліном
29. Який препарат володіє кардіопротекторною дією та покращує метаболічні процеси у міокарді?
Триметазидин
Талінолол
Нітрогліцерин
Амлодипін
Циннаризин.
30. Назвіть анальгетик-антипіретик з центральним компонентом дії:
Кеторолак
Метамізол натрія
Мелоксикам
Седалгін
Ібупрофен
31. Метаболізм лікарських засобів – це:
Розподіл лікарських засобів в організмі
Перетворення лікарських засобів в організмі
Виведення лікарських засобів із організму
Всмоктування лікарських засобів в організмі
Накопичення лікарських засобів в організмі
32. Вкажіть препарат для лікування аскаридозу?
Декаріс
Фенасал
Метронідазол
Ністатин
Клотримазол
33. Вкажіть діючу речовину престаріуму?
Каптоприл
Периндоприл
Лізиноприл
Еналаприл
Анаприлін
34. До якої фармакологічної групи відноситься норфлоксацин?
Сульфаніламіди
Фторхінолони
Макроліди
Цефалоспорини
Аміноглікозиди
35. До біогенних стимуляторів відноситься:
Пірогенал
Ретинол
ФіБС
Лідаза
Трипсин
36. Застосування якого препарату показано для лікування депресивних станів?
Амітриптилін
Стрихнін
Кофеїн
Сиднокарб
Ноотропіл
37. Який засіб застосовується як основний антибіотик при дизентерії?
Цефалексин
Бензилпеніцилін – натрій
Хлорамфенікол
Ампіокс
Стрептоміцину сульфат
38. При анафілактичному шоку застосовують такий засіб:
Адреналіну гідрохлорид
Прозерин
Папаверину гідрохлорид
Атропіну сульфат
Дигоксин
39. Вказати до якої фармакологічної групи відноситься фенілефрин?
Бета - адреноблокатори
Симпатолітики
Альфа - адреноміметики
Альфа - адреноблокатори
М - холіноміметики
40. У хворого на гіпертонічну хворобу після тривалого застосування лікарського препарату виникла гіпокаліємія, що призвело до порушення серцевого ритму. Яка група препаратів могла викликати ускладнення?
Петльові діуретики
Серцеві глікозиди
Цефалоспорини
НПЗЗ
Бета-блокатори
41. У хворого після операції розвинувся параліч кишечника. Який лікарський препарат слід призначити?
Дитилін
Неостигмін
Пілокарпін
Ацетилхолін
Адреналіну гідрохлорид
42. Вкажіть засіб з імуностимулюючою дією?
Кетопрофен
Амізон
Тригексифенидил
Парацетамол
Тримеперидин
43. Призначте лікарський засіб для профілактики грипу:
Парацетамол таблетки
Нафтизин краплі у ніс
Аскорбінова кислота для ін’єкцій
Оксолінова мазь
Амізон капсули
44. Вкажіть препарат для лікування захворювань органів ШКТ з гепатопротекторною дією?
Гепабене
Ранітидин
Омепразол
Альмагель
Фестал
45. Для профілактики ендемічного зобу застосовується:
Мерказоліл
Кальцитонін
Калію йодид
Спиртовий розчин йоду
Тиреоідин
11. Жінці 52 років була викликана бригада швидкої допомоги в зв'язку з ядухою, що розвилося на фоні бронхоспазму. Після в/м введення ефедрину гідрохлориду спостерігалося тимчасове полегшення. Повторне введення препарату через півгодини мало слабкий ефект, а наступне третє введення не дало результату. Яке явище знаходиться в основі зниження бронхорозширюючої дії препарату?
Непрямий антагонізм
Прямий антагонізм
Тахіфілаксія
Однобічний антагонізм
Алергія
12. Хворий безконтрольно використовував велику кількість лікарських засобів. Як називається це явище?
Поліпрагмазія
Лікарська хвороба
Ідіосинкразія
Лікарська залежність
Тахіфілаксія
13. Який термін відноситься до поняття "фармакокінетика"?
Лікарська залежність
Потенціювання
Толерантність
Тахіфілаксія
Біотрансформація
14. Для вскриття абсцесу у хворого хірург використав для знеболювання нейролептаналгезію. На якій загально фармакологічній закономірності базується цей прийом?
Сумація
Кумуляція
Антагонізм
Адитивна реакція
Потенціювання
15. При нанесенні на слизові оболонки, препарати викликають осадження білків слизу й ущільнюють поверхневий шар слизової оболонки, надаючи протизапальну дію. Визначить групу препаратів:
Місцевоанестезуючі
Обволікаючі
Подразнюючі
Адсорбуючі
В'яжучі
16. Чому новокаїн не використовують для термінальної анестезії?
Не має обволікаючої дії
Швидко всмоктується і пригнічує ЦНС
Викликає подразнення слизової оболонки
Активує М- холінорецептори і викликає слинотечу
Погано проникає через неушкоджену шкіру і слизові оболонки
17. В акушерське відділення поступила вагітна жінка із загрозою переривання вагітності. Який гормональний препарат доцільно застосувати в цьому випадку?
Пітуітрин
Естрон
Окситоцин
Прогестерон
Пролактин
18. Хвора на гіпертонічну хворобу звернулася до лікаря зі скаргою на сухий кашель, що виник на фоні лікування. Який гіпотензивний препарат вона використовувала?
Каптоприл
Атенолол
Ніфедипін
Фуросемід
Дихлотіазид
19. Визначте препарат, який застосовується при отруєнні ФОС?
Атропіну сульфат
Прозерин
Фізостигміну саліцилат
Армін
Галантамін
20. Яке явище лежить в основі зниження ефективності пероральних гормональних контрацептивів при комплексному застосуванні з фенобарбіталом або препаратами до складу яких він входить (корвалол, корвалдин)?
Активація мікросомальних ферментів печінки
Інгібування мікросомальних ферментів печінки
Толерантність до пероральних гормональних контрацептивів
Антагонізм до фенобарбіталу
Взаємна інактивація внаслідок ферментативних порушень
21. Назвіть комбінацію препаратів для проведення нейролептаналгезії:
Фентаніл+кофеїн
Фентаніл+сиднокарб
Фентаніл+дроперидол
Фентаніл+морфінугідрохлорид
Фентаніл+омнопон
22. Вкажіть лікарський засіб, який здатний викликати синдром Рея при лікуванні вірусної інфекції?
Метамізол натрій
Парацетамол
Кислота ацетилсаліцилова
Диклофенак натрій
Фенілбутазон
23. Який препарат застосовується при передозуванні антикоагулянтами непрямої дії?
Фібриноген
Тромбін
Менадіон
Кислота ацетилсаліцилова
Кислота амінокапронова
24. Виберіть препарат, для якого характерні такі побічні дії: бронхоспазм, брадикардія, зниження артеріального тиску:
Кленбутерол
Атропіну сульфат
Пропранолол
Ефедрину гідрохлорид
Сальбутамол
25. Н2-гістаміноблокатори застосовують при:
Алергічних захворюваннях
Виразковій хворобі шлунку
Бронхіальній астмі
Гіпоацидному гастриті
Гіпертонічній хворобі
26. Тимолептична дія –це:
Усунення симптомів емоціонального пригнічення, покращення настрою
Активація симптомів емоціонального пригнічення
Усунення почуття тривоги, страху, неспокою, дратівливості
Здатність усувати марення, галюцинації, емоційну напруженість
Тимчасове підвищення працездатності, зниження апетиту і ваги тіла
27. Антиагрегантна дія - це:
Зменшення агрегації та адгезії тромбоцитів
Розчинення свіжих тромбів
Зниження рівню ліпідів у крові
Зупинка кровотечі
Збільшення кількості еритроцитів
28. Хворому було призначено ацетилсаліцилову кислоту. Поясніть режим раціонального прийому:
Після їжі
Під час іжі
До їжі
Приймати разом з антацидом
Незалежно від прийому їжі
29. Поясніть хворому шлях введення розчину пілокарпіну гідрохлориду для лікування глаукоми:
В вену
В пряму кишку
Інгаляційно
Місцево в око
В м’язи
30. Виберіть селективний інгібітор ЦОГ-2:
Німесулід
Кетопрофен
Напроксен
Диклофенак натрію
Ібупрофен
31. Широта терапевтичної дії характеризує:
Ефективність лікарського засобу
Безпечність лікарського засобу
Розподіл лікарського засобу в організмі
Швидкість розвитку ефекту лікарського засобу
Час дії лікарського засобу
32. Назвіть показання до застосування ізосорбіду динітрату:
Гіпертонія
Тахіаритмія
Брадиаритмія
Гіпотонія
Стенокардія
33. Який препарат проявляє анаболічну дію?
Феноболін
Фенотерол
Марвелон
Преднізолон
Мерказоліл
34. Назвіть групу препаратів, які зменшують потребу міокарду в кисні, зменшують серцевий викид, уповільнюють серцеві скорочення:
Альфа– адреноблокатори
Симпатолітики
Бета – адреноблокатори
Альфа – адреноміметики
Бета – адреноміметики
35. При гіпотонії застосовують:
Психостимулятори
Антациди
Транквілізатори
Седативні засоби
Інгібітори АПФ
36. Яка група препаратів проявляє заспокійливу дію, викликає міорелаксацію, має протисудомну дію?
Нейролептики
Транквілізатори
Седативні засоби
Психостимулятори
Аналептики
37. Який гіполіпідемічний засіб призначають для лікування атеросклерозу?
Кислотааскорбінова
Кофеїн-бензоат натрію
Пірацетам
Ловастатин
Кислота ацетилсаліцилова
38. Вкажіть побічну дію нейролептиків:
Симптоми паркінсонізму
3більшення тонусу скелетних м’язів
Пригнічення блювотного центру
Підвищення артеріального тиску
Виникнення галюцинацій
39. Дитині 10 років з респіраторним захворюванням призначили парацетамол для зменшення лихоманки. До якого виду фармакотерапії слід віднести таке лікування?
Етіотропну
Патогенетичну
Адаптаційну
Замісну
Симптоматичну
40. Проконсультуйте хворого на бронхіальну астму з супутнім захворювання – гіпертонічна хвороба, який з наведених засобів протипоказаний йому?
Пропранолол
Лізиноприл
Магнію сульфат
Дротаверин
Амлодипін
41. До вас, як до працівника аптеки, звернувся відвідувач зі скаргами на герпетичний висип в ділянці крил носа. Вкажіть лікарський засіб, який можна порекомендувати:
Амоксицилін
Азитроміцин
Ацикловір
Ністатин
Преднізолон
42. Жовчогінні холеретичні засоби сприяють:
Нейтралізації соляної кислоти
Виведенню жовчі
Утворенню жовчі
Інактивації ферментів підшлункової залози
Збільшенню секреції соляної кислоти
43. Призначте лікарський засіб для лікування гельмінтозів (цестодозів):
Метронідазол
Пірантел
Піперазин
Етіонамід
Вермокс
44. Назвіть засоби, які призначаються при надсильних болях:
Нестероїдні протизапальні засоби
Антидепресанти
Адаптогени
Наркотичні анальгетики
Психостимулятори
45. Назвіть препарат, для якого залежно від способу введення характерні такі дії: гіпотензивна, седативна, протисудомна, проносна та жовчогінна:
Магнію сульфат
Кофеїн
Платифіліну гідротартрат
Амінофілін
Діазепам
46. Загальна тривалість основної і додаткових відпусток не може перевищувати:
20 календарних днів
24 календарні дні
31 календарний день
70 календарних днів
59 календарних днів
47. Запаси наркотичних лікарських засобів в асистентській кімнаті згідно наказу МОЗ України № 11 не повинні перевищувати:
Місячної потреби
1-денної потреби
5-денної потреби
2-тижневої потреби
10-денної потреби
48. Фактичну наявність ЛЗ, що підлягають предметно-кількісному обліку, звіряють з книжковим залишком:
Щомісячно
Щотижнево
Щоденно
Кожну декаду
1 раз в півроку
49. Медичні п’явки повинні зберігатися:
При пониженій температурі
При підвищеній температурі
При кімнатній температурі і відсутності прямого сонячного світла
При підвищеній температурі і попаданні прямого сонячного світла
При підвищеній вологості повітря
50. Лікарські засоби, витрачені на надання першої медичної допомоги списуються на підставі:
Довідки у 3-х примірниках
Довідки в 1-му примірнику
Книги обліку
Довідки у 2-х примірниках
Реєстру
51. Всіма видами внутрішнього контролю в аптеці повинен володіти:
Завідувач аптеки, його заступники, уповноважена особа
Фармацевти
Завідуючий аптечним пунктом
Завідуючий аптечним кіоском
Завідуючий відділом безрецептурного відпуску
52. Стерильний технологічний одяг зберігається в закритих біксах:
1 добу
2 доби
5 діб
3 доби
12 годин
53. Утримання із заробітної плати працівника з ініціативи підприємства, це:
Внески до пенсійного фонду
Внески до фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
Внески до фонду соціального страхування на випадок безробіття
Податок з доходів фізичних осіб
Аліменти
54. Товарний звіт структурних підрозділів відображає:
Прибуток грошових коштів
Прибуток, витрати і залишок товару
Залишок основних засобів
Затрати грошових коштів
Надходження ЛРС від заготівельника
55. Хронічно хворим дозволяється виписувати на курс лікування до 1-го місяця рецепт з:
Лікарськими засобами, що підлягають предметно-кількісному обліку
Лікарськими засобами, що відпускаються безкоштовно
Лікарськими засобами, до складу яких входить фенобарбітал у суміші з іншими лікарськими засобами
Лікарськими засобами, що застосовуються для лікування глаукоми і катаракти
Лікарськими засобами з сильнодіючими лікарськими засобами
56. Перелік ЛЗ дозволених до відпуску без рецептів, регламентує:
Наказ МОЗ України № 275 від 15.05.2006р.
Наказ МОЗ України № 44 від 16.03.1993р.
Наказ МОЗ України № 356 від 18.12.1998р.
Наказ МОЗ України № 897 від 27.12.2006р.
Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2005р.
57. Пільговий відпуск (50% оплати) ЛЗ передбачений для:
Дітей від 3-х до 6-х років
Інвалідів ВВв
Онкологічних хворих
Дітей до 3-х років
Дітей до 8-ми років
58. Організацію роботи аптечних пунктів і кіосків регламентує:
Наказ МОЗ України № 275 від 15.05.2006р.
Наказ МОЗ України № 356 від 18.12.1997р.
Наказ МОЗ України № 44 від 16.03.1993р.
Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2005р.
Постанова КМУ № 1570 від 17.11.2004р.
59. Трамадол виписується на:
Рецептурному бланку форми № 1
Рецептурному бланку форми № 3;
Рецептурному бланку форми № 3 + форми № 1 в одному примірнику
Рецептурному бланку форми № 1 в 2-х примірниках
Рецептурному бланку форми № 3 і форми № 1 в 2-х примірниках.
60. Термін дії рецепта на лікарські засоби загального списку згідно наказу МОЗ України № 360 становить:
5 днів
До 2-х місяців
1 місяць
1 рік
20 днів
61. Граничний рівень торгової надбавки на лікарські засоби, ціни на які регулюються, становить до:
20%
40%
55%
100%
35%
62. Облік внутрішньоаптечної заготовки в аптеці здійснюється:
В журналі обліку лабораторних та фасувальних робіт
В квитанції на замовлені ліки
В таблиці реєстрації роздрібних оборотів
В зведеному реєстрі
В реєстрі виписаних покупцям рахунків
63. Виручка, що надходить в касу аптеки від структурних підрозділів оформляється:
Розпискою касира
Видатковим касовим ордером
Прибутковим касовим ордером
Актом, про приймання грошової виручки
Довідкою касира-операціоніста
64. Порядок здійснення вхідного контролю якості лікарських засобів регламентує:
Постанова КМУ 1570 від 17.11.2004р.
Наказ МОЗ України № 436 від 30.10.2001р.
Наказ МОЗ України № 356 від 18.12.1997р.
Наказ МОЗ України № 197 від 07.09.1993р.
Постанова КМУ № 1303 від 17.08.1998р.
65. Видатковим касовим ордером підтверджується:
Отримання грошей підзвітною особою
Надходження грошей з банку
Здача виручки структурним підрозділом
Надходження грошей від ЛПЗ
Утримання із заробітної плати
66. Матеріальна відповідальність юридично оформляється:
Усним розпорядженням
Наказом по аптеці
Письмовим договором
Усною угодою
Письмовим розпорядженням
67. Прибирання асептичного блоку проводиться:
Не рідше 1 разу за зміну в кінці роботи
Не рідше 1 разу за зміну в кінці роботи вологим способом, із застосуванням миючих засобів
До початку і в кінці робочого дня вологим способом
Не рідше 1 разу за зміну в кінці роботи, вологим способом, із застосуванням дезинфікуючих засобів
За необхідністю, але не рідше 2 разів за зміну, вологим способом
68. Не несуть матеріальну відповідальність:
Провізори
Фармацевти
Завідувачі відділів
Завідувачі відокремлених структурних підрозділів аптек
Провізори-аналітики, бухгалтери, особи віком до 18 років
69. Порядок зберігання товарно-матеріальних цінностей в аптечних закладах регламентує наказ МОЗ України:
№ 360 від 19.07.2005р.
№ 44 від 16.03.1993р.
№ 356 від 18.12.1997р.
№ 436 від 30.10.2001р.
№ 275 від 15.05.2006р.
70. До виробничих приміщень аптеки належить:
Асистентська, фасувальна
Бухгалтерія, кабінет завідувача
Кімната персоналу, гардеробна
Кімната для зберігання предметів прибирання
Туалет, душова
71. Паспорти письмового контролю на лікарські форми індивідуального виготовлення згідно наказу МОЗ України № 626 від 15.12. 2004р. Зберігаються:
1 місяць
1 тиждень
2 місяці
5 років
2 роки
72. Після розкриття біксів, стерильний допоміжний матеріал може використовуватись протягом:
Зміни
2 діб
3 діб
24 годин
5 діб
73. Амбулаторна рецептура складається з:
Лікарських засобів, відпущених за вимогами лікувально-профілактичних закладів
Лікарських засобів, відпущених за рецептами лікарів
Лікарських засобів безрецептурного відпуску
Внутрішньоаптечних заготівок
Лікарських засобів, відпущених за рецептами лікаря та вимогами лікувально-профілактичних закладів
74. Державний контроль якості ЛЗ та виробів медичного призначення в Україні здійснює:
Орган ліцензування
Фармакологічний комітет МОЗ України
Фармакопейний комітет МОЗ України
Податкова адміністрація
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України
75. Звіт про рух тари відображається у:
Касовій книзі
Прибутковому ордері
Видатковому ордері
Журналі обліку руху тари і товарному звіті аптеки
Квитанції
46. Кількість і вартість ліків, які відпущені безкоштовно та на пільгових умовах визначається:
За чеками
За чеками та за журналом пільгового відпуску
За довідкою пільгового відпуску
За зведеним реєстром рецептів на пільговий відпуск медикаментів
За квитанціями
47. Вимоги-накладні на лікарські засоби, що необхідні для проведення лікувальних процедур в лікувально-профілактичних закладах відноситься до:
Амбулаторної рецептури
Екстемпоральної рецептури
Пільгової рецептури
Рецептури готових лікарських засобів
Стаціонарної рецептури
48. Різниця між роздрібною та оптовою ціною:
Товарообіг
Товарооборотність
Торгові надбавки
Витрати обігу аптеки
Товарні запаси
49. Збільшення в продажу питомої ваги готових лікарських засобів:
Зменшує торгові надбавки
Збільшує торгові надбавки
Зменшує рецептуру
Зменшує товарообіг
Збільшує рецептуру
50. Допустима кількість кодеїну для відпуску за одним рецептом становить:
0,3
0,1
0,25
0,15
0,2
51. Термін зберігання в аптеці рецептів на наркотичні лікарські засоби в чистому вигляді:
5 років, не враховуючи поточного
3 роки, не враховуючи поточного
1,5 років, не враховуючи поточного
6 років, не враховуючи поточного
10 років, не враховуючи поточного
52. Наказ, що регламентує санітарні вимоги до аптечних установ:
Наказ МОЗ України № 490 від 31.08.2007р
Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2005р
Наказ МОЗ України № 275 від 15.05.2006р
Наказ МОЗ України № 356 від 18.12.1997р
Наказ МОЗ України № 44 від 16.03.1993р
53. Перелік лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку, регламентує наказ:
№ 356 МОЗ України від 18.12.1997 р.
№ 275 МОЗ України від 15.05.2006 р.
№ 360 МОЗ України від 19.07.2005 р.
№ 44 МОЗ України від 16.03.1993 р.
№ 490 МОЗ України від 31.08.2007 р.
54. Норма природних витрат для отруйних і наркотичних лікарських засобів при індивідуальному виготовленні ліків:
0,95%
0,4%
0,7%
1,5%
0,5%
55. При відпуску медичних товарів з аптеки в аптечний кіоск оформляється:
Вимога
Рахунок-фактура
Накладна
Реєстр
Касова книга
56. Гумові килимки, оброблені дезинфікуючим розчином повинні бути перед входом в:
Кабінет провізора-аналітика, мийну
Матеріальні кімнати
Кабінет завідувача аптекою
Торговий зал
Асептичний блок, заготовчу (дефектарську), асистентську кімнати
57. Для визначення залишку отруйного лікарського засобу в “книзі обліку отруйних і сильнодіючих лікарських засобів, що знаходяться на предметно-кількісному обліку”, необхідно знати:
Прибуток і витрату
Прибуток, залишок, витрати речовини
Тільки прибуток і залишок
Витрати і залишок
Тільки прибуток
58. Інкасатор повинен мати:
Посвідчення особи, доручення банку
Відтиск печатки банку, посвідчення особи
Явочну картку
Посвідчення особи, порожню сумку, явочну картку, доручення, відтиск печатки банку
Довідку з місця роботи
59. Рух грошових коштів обліковується в касовій книзі:
Щомісячно
Щоквартально
Щоденно
Щотижня
В кінці року
60. Визначити допустиму кількість ефедрину гідрохлориду для відпуску за одним рецептом:
0,2
0,1
0,25
0,6
0,3
61. Щорічна відпустка тривалістю 31 календарний день надається:
Працівникам, старше 18 років, що навчаються на вечірніх відділеннях вузів
Працівникам, старше 18 років, що навчаються на заочних відділеннях вузів
Інвалідам І-ІІ груп
Інвалідам ІІІ групи
Працівникам, віком до 18 років
62. Рецепти на лікарські засоби, відпущені на пільгових умовах, зберігають в аптеці:
1 рік, не враховуючи поточного
3 роки, не враховуючи поточного
1 місяць, не враховуючи поточного
5 років, не враховуючи поточного
4 роки, не враховуючи поточного
63. Таксування рецептів це:
Визначення вартості лікарського засобу
Перевірка правильності виписування рецепта
Реєстрація в журналі обліку
Оформлення до відпуску
Розрахунок між покупцями та продавцями
64. Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності працівника при трудовому стажі до 5 років становить від посадового окладу:
50%
80%
40%
100%
60%
65. Вологе прибирання приміщень аптеки проводиться:
1 разу за добу
1 разу за зміну
1 разу за тиждень
1 разу за місяць
1 разу за рік
66. Хімічний контроль полягає у перевірці:
Загальної маси або об’єму лікарської форми
Зовнішнього вигляду лікарської форми
Кількості та маси окремих u1076 доз
Тотожності та кількісному вмісту лік. речовин
Однорідності змішування
67. Тривалість щорічної трудової відпустки повинна бути не менше ніж:
31 календарний день
30 календарних днів
24 календарних дні
59 календарних днів
40 календарних днів
68. Обов’язкові утримання із заробітної плати працівника здійснюються:
За його згодою
Без його згоди, згідно чинного законодавства
За розпорядженням керівника підприємства
На умовах, передбачених колективним договором
За розпорядженням вищестоящої організації
69. За кількістю стаціонарних і амбулаторних рецептів визначається:
Загальна рецептура аптеки
Товарообіг аптеки
Торгові надбавки
Товарні запаси
Витрати аптеки
70. Одноразова кількість етилморфіну гідрохлориду, в очних краплях та мазях (для хронічних хворих) при наявності вказівки лікаря на рецепті: “за спеціальним призначенням” не повинна перевищувати:
1,5
0,2
1,0
0,1
0,8.
71. Основним документом при оприбуткуванні товару в аптеці є:
Зведений реєстр
Вимога
Рахунок
Накладна
Вимога-замовлення
72. Рецепт на наркотичні засоби в чистому вигляді повинен бути оформлений:
Особистою печаткою та підписом лікаря
Штампом ЛПЗ
Підписом головного лікаря
Печаткою закладу охорони здоров’я
Всім перерахованим
73. Відсоток утримання податку з доходів фізичних осіб становить:
1%
20%
0,5%
2%
15%
74. Отруйні речовини за повну вартість в суміші з іншими лікарськими засобами виписуються на:
Рецептурному бланку ф – 1
На рецепті-вимозі
Рецептурному бланку ф- 3
Рецептурному бланку ф - 1, ф – 3
Рецептурному бланку ф – 1 в двох примірниках
75. За прийняту від населення лікарську рослинну сировину аптека розраховується на підставі:
Накладної
Видаткового касового ордеру
Рахунку
Приймальної квитанції
Чекової книжки
46. Оплата транспортних послуг відноситься до:
Видаткових операцій
Прибуткових операцій
Видаткових і прибуткових операцій
Торгових надбавок
Товарообігу
47. Індивідуальна матеріальна відповідальність покладається на:
Завідувачів відділів
Працівників відділів аптек
Завідувачів і працівників відокремлених структурних підрозділів
Провізорів
Фармацевтів
48. Стаціонарна рецептура складається з:
Лікарських засобів, відпущених за індивідуальними рецептами
Лікарських засобів, відпущених за вимогами лікувальних закладів
Відпуску готових лікарських засобів за рецептами
Безрецептурного відпуску
Лікарських засобів, відпущених в структурні підрозділи
49. При таксуванні рецептів округлення до копійок здійснюється:
Після визначення вартості всіх інгредієнтів
Після оцінки упаковки
При визначенні тарифу за виготовлення
Після визначення загальної вартості лікарської форми
При визначенні вартості кожного інгредієнта
50. Ліцензування аптечних закладів здійснює:
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України
Обласна державна інспекція з контролю якості лікарських засобів
Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення
Державний фармакологічний центр
Дп “науково-експертний фармакопейний центр”
51. Яке з приміщень не відноситься до асептичного блоку?
Шлюз
Стерилізаційна
Асептична асистентська
Приміщення для одержання води очищеної
Приміщення для одержання води для ін’єкцій
52. Торгові надбавки – це:
Виторг від реалізації товарів
Знижки та пільги
Витрати обігу
Різниця між сумою реалізованого товару та його залишком
Різниця між роздрібною і оптовою ціною
53. Періодичність перевірки температури в приміщеннях для зберігання лікарських засобів здійснюється не рідше:
1 разу на тиждень
1 разу на добу
1 разу на місяць
1 раз на зміну
1 раз у квартал
54. Гірчичники зберігають:
В пачках, упакованих в пергаментний папір, які поміщають в щільно закупорену тару
В пачках, упакованих в поліетиленову плівку, які поміщають в щільно закупорену тару
В сухому приміщенні
В пачках, упакованих в пергаментний папір або поліетиленову плівку, які поміщають в щільно закупорену тару
В щільно закупореній тарі
55. Вибірка рецептів на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку, здійснюється:
1 раз на зміну
1 раз на тиждень
1 раз на місяць
На день інвентаризації
Щоденно
56. Забороняється виписувати амбулаторним хворим рецепти на лікарські засоби:
Седативні
Анаболічні
Для наркозу
Снодійні
Отруйні
57. Заміна технологічного одягу працівників аптек згідно наказу МОЗ України № 275 повинна проводитися не рідше:
2-х разів на тиждень
1 разу на тиждень
1 разу на місяць
2-х разів на місяць
3-х разів на тиждень
58. Згідно наказу МОЗ України № 275 санітарний день в аптеках проводиться:
1 раз на тиждень
2 рази на місяць
1 раз на рік
1 раз на місяць
1 раз на квартал
59. Запас отруйних речовин в асистентській кімнаті не повинен перевищувати:
Місячної потреби
5-денної потреби
10-денної потреби
Тижневої потреби
Одноденної потреби
60. При встановленні ціни індивідуальної лікарської форми не враховується:
Вартість прописаних лікарських засобів
Вартість розчинника
Вартість упаковки
Тарифи за приготування
Вартість допоміжних матеріалів
61. При таксуванні рецепта вартість кожного інгредієнта проставляють:
На зворотній стороні рецепта
В рецептурному журналі
Ліворуч навпроти його найменування
Праворуч навпроти його найменування
В журналі обліку рецептури
62. Оптимальними умовами для зберігання гумових виробів є:
Температура 0-20с, вологість не нижче 65%
Температура 120-200с, вологість 50-65%
Температура 80-100с, вологість 40%
Вологість 80%
Вологість вище 80%
63. З метою вчасної реалізації лікарських засобів в місцях зберігання їх розташовують з врахуванням:
Дати виготовлення
Залишкового терміну придатності
Фармакологічної групи
Терміну придатності
Дати останнього переконтролю
64. Оптимальними умовами для зберігання лікарської рослинної сировини є:
Температура 2-6ос, вологість повітря 8%
Температура 20-25ос, вологість повітря 30- 40%
Температура 18-20ос, вологість повітря 60%
Температура 18-20ос, вологість повітря 30-40%
Температура 18-18ос, вологість повітря 50-60%
65. До вибухонебезпечних речовин належать:
Сірка, гліцерин
Спирт, хлоретил
Калію перманганат, срібла нітрат
Колодій, ефір
Клеол, молочна кислота
66. Оборотна відомість за особистими рахунками покупців заповнюється згідно:
Журналу обліку рецептури
Журналу реєстрації роздрібних оборотів
Рецептурного журналу
Журналу - ордеру
Журналу обліку розрахунків з покупцями
67. У випадку сумніву щодо якості лікарського засобу його:
Повертають постачальнику
Повертають заводу виробнику
Направляють для проведення дослідження в територіальну інспекцію з контролю якості лікарських засобів
Направляють для дослідження у відділ технічного контролю фірми виробника
Передають у відповідні відділи аптеки для реалізації
68. Обсяг роздрібної реалізації за звітний період відображається в:
Товарному звіті (прибуток)
Журналі обліку оптової реалізації
Рецептурному журналі
Товарному звіті (видаток)
Приймальній квитанції
69. В другому розділі книги обліку розрахункових операцій відображається:
Облік руху грошових коштів
Закупівля аптечного посуду
Суми, перераховані покупцями на рахунок аптеки
Закупівля ЛРС
Виплата заробітної плати
70. В кінці робочого дня касир оформляє:
Реєстр руху грошових коштів
Видатковий касовий ордер
Оборотну відомість
Товарний звіт
Касову книгу
71. Виплати за листами непрацездатності здійснюються з:
Фонду оплати праці
Фонду соціального страхування
Фонду соціального розвитку
Фонду розвитку підприємства
Пенсійного фонду
72. Вода очищена повинна направлятися в контрольно-аналітичну лабораторію для проведення повного хімічного аналізу:
Щомісячно
Щорічно
Щоденно
Щоквартально
Кожного тижня
73. Хімічний контроль полягає в ідентифікації та визначенні:
Загальної маси лікарської форми
Кількості і маси окремих доз
Кількісного вмісту лікарських засобів, що входять до складу лікарської форми
Об’єму лікарської форми
Кольору, запаху лікарської форми
74. Опитувальний контроль застосовується вибірково, а саме: після приготування фармацевтом не більше:
10 лікарських форм
2 лікарських форм
7 лікарських форм
20 лікарських форм
5 лікарських форм
75. У випадку псування товару внаслідок стихійного лиха проводять інвентаризацію:
Позапланову
Місячну
Планову
Квартальну
Річну
76. Що включає в себе поняття «невідкладна медична допомога»?
Діагностично-лікувальні заходи в лікувальних закладах
Комплекс лікувальних заходів при гострих невідкладних захворюваннях та ушкодженнях
Надання першої медичної допомоги у «платинових півгодини»
Надання першої медичної допомоги у «золоту годину»
Проведення профілактичних заходів
77. Медичний фармацевтичний працівник, знаючи про тяжкий стан хворого С. (гострий живіт), без поважної причини відмовився надати медичну допомогу. Як кваліфікувати дії медичного, фармацевтичного працівника, яку статтю необхідно застосувати?
Недбале ставлення до своїх професійних обов’язків, ст.144
Злочинне ненадання медичної допомоги, ст..124
Це не моя справа, я сьогодні у відгулі
Незаконний експеримент на людях, ст. 118
Порушення деонтології медичного фармацевтичного працівника, ст. 58
78. Фармацевтичний працівник Д. 10 січня ввів хворому розчин, до складу якого випадково додав нашатирний спирт. Постраждалий помер 14 січня (через 4 дні). Як кваліфікувати дії фармацевтичного працівника?
Як убивство через необережність
Як порушення правил зберігання та використання отруйних, сильнодіючих, наркотичних речовин
Як незаконний експеримент на людях
Як необережне тяжке тілесне ушкодження
Як порушення професійних обов’язків
79. Термінальна пауза триває:
До 1 год
До 1 хв.
До 120 секунд
До 28 секунд
До 68 секунд
80. При агонії артеріальний тиск:
Зростає
Залишається незмінним
Зростає до 150 мм. рт. ст.
Зростає до 80 мм. рт. ст.
Не визначається
76. Обов’язкова умова проведення штучної вентиляції легень «із рота в рот»:
Голова закинута назад
Голова приведена до груднини
Голова опущена вниз
Положення постраждалого на животі
Ніздрі потерпілого відкриті
77. При проведенні реанімації з метою захисту головного мозку від гіпоксії та попередження виникнення необоротних змін ЦНС застосовують:
Введення серцево-судинних середників
Краніоцеребральну гіпертермію
Введення крові та її компонентів
Введення антибіотиків
Краніоцеребральну гіпотермію
78. Під час зовнішнього масажу серця реаніматор кладе основу долоні на:
Верхню третину груднини
Середню третину груднини
Нижню третину груднини
Верхівку серця
Ділянку 3-4 ребра зліва
79. При проведенні серцево-легеново-мозкової реанімації в/в введення 4% розчину натрію гідрокарбонату застосовують з метою проведення корекції:
Електролітного обміну
Кислотної рівноваги
Мікроциркуляції
Стимуляції дихання
Системної гемодинаміки
80. З метою лікування анафілактичного шоку потрібно негайно ввести:
Розчин адреналіну в/в
Розчин гідрокортизону внутрішньо серцево
Розчин еуфіліну в/в
Розчин атропіну в/в
Розчин атропіну внутрішньо серцево
76. У першій стадії реанімації здійснюється введення:
Адреналіну, атропіну і бікарбонату натрію
Лише адреналіну
Лише атропіну
Лише бікарбонату
Не передбачається введення жодних середників
77. Який із наведених симптомів не притаманний клінічній смерті?
Свідомість відсутня
Зіниці розширені, але реагують на світло
Скорочення серця відсутні
Дихання відсутнє
Скорочення серця різко ослаблені
78. Яка тривалість життєдіяльності організму в стані клінічної смерті?
2-4 хвилини
5-7 хвилин
8-9 хв
10-12 хв
13-15 хв
79. У тяжкохворого раптом 3 хв. тому припинилося дихання і серцебиття. Шкірні покриви бліді і ціанотичні. Зіниці розширені. Як називається такий стан?
Термінальна пауза
Клінічна смерть
Біологічна смерть
Соціальна смерть
Агонія
80. Яка із наведених ознак не властива біологічній смерті?
Блідість шкірних покривів
Плями на спині синьо-багряного кольору
Відвисання нижньої щелепи
Стійке розширення зіниць та відсутність реакції на світло
Зниження сухожильних рефлексів
81. Фармацевт приготував 120,0 олійної емульсії. Вкажіть, скільки олії він використав, якщо в рецепті немає вказівки щодо концентрації?
24,0
12,0
20,0
10,0
6,0
82. Фармацевт виготовив мазь-розчин на гідрофільній основі. Вкажіть речовину, яка утворює мазь даного типу?
Камфора
Вісмуту нітрат основний
Новокаїн
Сірка
Ксероформ
83. Вкажіть кількість сировини екстрагента для виготовлення 200 мл настою листя наперстянки?
0,5 г та 200 мл
20,0 г та 180 мл
10,0 г та 190 мл
6,6 г та 200 мл
1 г та 400 мл
84. По якій причині в порошках, що містять еуфілін і цукор не можна замінити цукор на глюкозу?
По причині швидкого відволоження і пожовтіння суміші
По причині утворення комплексної сполуки еуфіліну і підвищення токсичності суміші
По причині утворення евтектичної суміші і розплавлення порошків
По причині окисно-відновної реакції, яка проходить між еуфіліном і глюкозою
По причині адсорбції
85. Між двома шарами безбарвної речовини поміщають:
Рутин
Екстракт беладонни
Етакридину лактат
Сірку
Порошок листя наперстянки
86. Фармацевт приготував порошки за прописом, який містить екстракту красавки 0,02 на одну дозу, і взяв густого екстракту на десять доз:
0,2 г
0,4 г
2,0 г
0,04 г
0,02 г
87. Вказати загальну масу порошку такого складу:
Рибофлавіну 0,015
Кислоти аскорбінової
Глюкози по 0,1
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай таких доз №10.
Познач. По 1 порошку 3 рази в день.
0,115
0,215
1,15
2,15
1,0
88. Вкажіть на причину стабілізації ін’єкційних розчинів дибазолу:
Попередження гідролізу солі, утвореної сильною кислотою і слабкою основою
Попередження гідролізу солі, утвореної сильною основою і слабкою кислотою
Попередження окисно-відновної реакції
Попередження реакції нейтралізації
Для підсилення фармакотерапевтичної дії дибазолу
89. Повітряним методом при температурі 1800С протягом 60 хвилин можна стерилізувати:
Ін’єкційні розчини
Папір, марлеві серветки та ватні тампони
Білизну
Вироби із скла, фарфору та термостійкі порошкоподібні лікарські засоби
Вироби з пластмаси
90. Яку кількість натрію хлориду необхідно взяти для отримання ізотонічного розчину новокаїну за прописом: розчину новокаїну 2% 100 мл ізотонічного (Е новокаїну) хлориду натрію = 0,18?
0,54
0,63
0,36
0,7
6,3
91. Загальні вимоги до ін’єкційних розчинів за ДФУ:
Відсутність механічних домішок
Ізов’язкість
Ізотонічність
Ізогідричність
Ізоіонічність
92. Асептично в очні краплі добавляють:
Солі пеніциліну, адреналіну гідрохлорид, резорцин
Левоміцетин, розчин цитралю, резорцин
Розчин цитралю, солі пеніциліну, рибофлавін
Левоміцетин, калію йодид , цинку сульфат
Адреналіну гідрохлорид, калію йодид , тіаміну бромід
93. Вкажіть спосіб контролю режиму стерилізації:
Термометри
Установка УК-2
Хімічні методи аналізу
Термотести
Інструментальні методи аналізу
94. Механізм дії пролонгаторів в очних краплях полягає в:
Уповільненні дії лікарських речовин
Зниженні рН середовища
Зниженні фармакологічного ефекту
Доведенні розчину до ізотонічної концентрації
Запобіганні повторній контамінації лік. форми
95. Для виготовлення 100 мл. настою кореня алтеї (К=1,3) сировини і води очищеної необхідно взяти:
6,5г та 130мл
5,0г та 125 мл
5,0г та 93,5 мл
5,0г та 135 мл
10,0г та 130 мл
96. Вкажіть емульгатор, який використовується для приготування емульсії з бензилбензоатом:
Мило медичне
Сухе молоко 1 : 1
Желатоза
Твін – 80
Розчин метилцелюлози 5%
97. Вкажіть вид вентиляції, якою повинен бути обладнаний асептичний блок:
Припливно-витяжна з переважанням притоку
Витяжна
Припливна
Припливно-витяжна з переважанням витяжки
Природна
98. Розчини для ін’єкцій об’ємом 101 – 500 мл стерилізують насиченою парою під тисом при:
120 0С – 5 -18 хв
120 0С – 12 хв
120 0С – 15 хв
120 0С – 30 хв
120 0С – 8 -15 хв
99. Вкажіть лікарську речовину, що вводиться до складу супозиторної маси у вигляді водного розчину:
Протаргол
Хлоралгідрат
Тимол
Стрептоцид
Анестезин
100. До гомогенних мазей відноситься:
Мазі-емульсії
Мазі-суспензії
Мазі-розчини
Комбіновані мазі
Правильно все вище вказане
101. Для виготовлення розчину екстракту беладонни густий екстракт розчиняють:
У спирті
У водно-гліцериновій суміші
У воді
У спирто-водно-гліцериновій суміші
У гліцерині
102. В пергаментних капсулах відпускають порошки, до складу яких входить:
Екстракт беладонни
Анальгін
Ментол
Магнію сульфат
Глюкоза
103. Маса одного порошку за прописом складу: анальгіну і антипірину по 2,5; димедролу 0,2 становить:
0,252
0,502
0,52
2,52
5,2
104. Концентрація натрію броміду в мікстурі складу: антипірину 0,5; натрію броміду 6,0; настойки конвалії 10 мл; води очищеної до 200мл становить:
6 %
2,8 %
3 %
5,7 %
3,1 %
105. Гранична допустима кількість кодеїну для відпуску за одним рецептом:
0,2
0,6
0,25
0,1
1,0
106. Вкажіть об’єм води очищеної необхідний для виготовлення 150 мл настою трави горицвіту весняного (КВП= 2,8 мл/г):
139
111
106
120
164
107. Фізіологічним розчином є:
Розчин Люголя
Розчин Вейбеля
Розчин Рінгера
Рідина Бурова
Розчин натрію хлориду 0,9 %
108. Солі алкалоїдів в водних розчинах несумісні з:
Хлоридною кислотою
Глюкозою
Дубильними речовинами
Борною кислотою
Гліцерином
109. При відсутності вказівок у рецепті маса ректального супозиторію повинна бути:
2,0
1,0
3,0
4,0
6,0
110. Мазь-емульсію з гідрофобною основою утворить:
Екстракт белладонни
Стрептоцид
Камфора
Біла глина
Віск бджолиний
111. Для стабілізації 3 % розчину пероксиду водню застосовують:
Цитринову кислоту
0,1 М хлоридну кислоту
Хлорид натрію
Бензоат натрію
Гліцерин
112. При введенні цинку сульфату в очну мазь його:
Розчиняють в мінімальній кількості води
Вводять по типу суспензії
Розтирають з частиною ланоліну
Розтирають в підігрітій ступці з ланоліном
Диспергують із сплавом ланоліну і вазеліну
113. При виготовленні лініменту за прописом Вишневського, ксероформ можна замінити на:
Дерматол
Сірку
Вісмуту нітрат основний
Резорцин
Борну кислоту
114. Якщо в рецепті не вказана к-ція спирту, то беруть?
90%
95%
40%
30%
10%
115. Розчин кальцію глюконату готують:
Розчиняють при нагріванні в присутності вугілля активованого
Розчиняють при нагріванні
Шляхом розчинення у холодній воді
Попередньо подрібнивши порошок
В асептичних умовах
81. На всмоктування і біотрансформацію лікарських засобів впливають фармацевтичні фактори:
Фізичний стан лікарського засобу, вид і кількість допоміжних речовин, вид лікарської форми, шляхи введення
Кількість допоміжного засобу, вид лікарської форми
Технологічні прийоми при виготовленні ліків
Вид упаковки
Термін зберігання ліків
82. Фармацевт приготував мазь, що містить ксероформ в кількості до 5%. В цьому випадку лікарську речовину вводять шляхом:
Розчинення в мазевій основі
Змішування з мазевою основою за правилом Дерягіна
Розтирання в сухому вигляді, далі з половинною кількістю від кількості ксероформу олії вазелінової
Розчинення у воді з наступним емульгуванням
Розтирання з невеликою кількістю розплавленої основи і наступним додаванням решти основи
83. Для приготування настою кореня алтеї за прописом складу: настою кореня алтеї з 2,0 – 100 мл необхідно:
2,2 кореня алтеї і 110 мл води очищеної
2,5 кореня алтеї і 100 мл води очищеної
2,0 кореня алтеї і 100 мл води очищеної
2,2 кореня алтеї і 100 мл води очищеної
2,2 кореня алтеї і 120 мл води очищеної
84. Кількість розчину кислоти хлористоводневої (1:10) і води очищеної за прописом: розчину кислоти хлористоводневої з 1,5 мл – 150 мл становить:
95 мл води очищеної і 55 мл розчину кислоти хлористоводневої
150 мл води очищеної і 15 мл розчину кислоти хлористоводневої
100 мл води очищеної і 10 мл розчину кислоти хлористоводневої
135 мл води очищеної і 15 мл розчину кислоти хлористоводневої
150 мл води очищеної і 10 мл розчину кислоти хлористоводневої
85. Маса одного порошку складу: платифіліну гідротартрату 0,03; дибазолу 0,02; цукру 0,3 становить:
0,35
0,28
0,30
0,32
0,27
86. Очні мазі готують на основі:
Вазеліновій
10,0 ланоліну і 40,0 вазеліну
10,0 ланоліну безводного 90,0 вазеліну сорту „Для очних мазей”
Вазеліну, ланоліну безводного порівну
Бентонітовій
87. До речовин, що важкоподрібнюються належить:
Натрію гідрокарбонат
Біла глина
Фенілсаліцилат
Цукор молочний
Цинку оксид
88. Розчин фурациліну готують:
Настоюють на водяній бані 15 хв
Розчиняють при додаванні NaCl при нагріванні
Розчиняють у воді у співвідношенні 1:10
Розтирають попередньо у ступці із спиртом
Шляхом додавання HCl при нагріванні
89. Вкажіть температурний режим та час стерилізації порошку натрію хлориду, який використовують для виготовлення розчинів для ін’єкцій:
180 °С - 60 хв
120°С - 45 хв
120°С – 15 хв
100°С – 30 хв
180°С – 2 год.
90. Відвар листя сени після екстрагування:
Проціджують після повного охолодження
Проціджують негайно гарячим
Фільтрують після охолодження
Не проціджують і не фільтрують
Проціджують гарячим відтиснувши сировину
91. Не дають резорбтивної дії мазі, основою котрих є:
Ланолін безводний
Ланолін водний
Вазелін-ланолінова основа 9:1
Вазелін
Свинячий жир
92. Ліки за приписом: А. Фенол кристалічний 0,5 Б. Олія персикова 10,0 слід віднести до:
Раціональних прописів
Фізичних несумісностей
Хімічних несумісностей
Фармакологічних несумісностей
Незмішуваних систем
93. Для приготування 1 л 1% розчину новокаїну для ін’єкцій використовують як стабілізатор:
4 мл 0,1 М натрію гідроксиду
2,0 метабісульфіту натрію
9,0 натрію хлориду
9 мл 0,1 М хлоридної кислоти
10-20 мл 0,1 М хлоридної кислоти
94. Метрологічну властивість вагів показувати наявність мінімальної різниці між вантажем і різновагами називають:
Чутливістю
Стійкістю
Вірністю
Сталістю показань
Врівноваженістю
95. Режим екстрагування при виготовленні настоїв:
30 хв. - 15 хв.
10 хв. - 30 хв.
15 хв. - 45 хв.
15 хв. - 30 хв.
10 хв. - 45 хв.
96. Очні краплі складу:розчину кислоти борної 1,9% - 10 мл;цинку сульфату 0,025; димедролу 0,03 по відношенню до сльозової рідини є:
Ізотонічними
Гіпотонічними
Гіпертонічними
Апірогенними
Стерильними
97. В 20 мл 50 % розчину міститься лікарської речовини:
5,0
10,0
100,0
20,0
50,0
98. До суспензії з 3,0 сірки додають зеленого мила:
0,1
0,5
0,3
0,9
3,0
99. Яку тритурацію і скільки (гр.) необхідно взяти для виготовлення 20 порошків складу: атропіну сульфату 0,00025; цукру 0,2?
0,5 ( 1: 10)
0,05 ( 1: 100)
0,05 ( 1 : 10)
5,0 ( 1: 10)
0,5 ( 1 : 100)
100. Якою кількістю 20 % розчину заміняють 6,0 сухої лікарської речовини?
12 мл
20 мл
30 мл
60 мл
50 мл
101. При виготовленні желатино-гліцеринової основи (ж: в: г) правильне співвідношення компонентів основи становить:
1:3:6
1:2:5
2:3:6
1:5:2
1:5:5
102. В складні порошки в останню чергу вводять:
Кислоту борну
Магнію оксид
Метиленовий синій
Вісмуту нітрат основний
Натрію гідрокарбонат
103. До вуглеводневих основ належить:
Вазелін
Комбіжир
Гідрожир
Гусячий жир
Віск
104. Вкажіть речовину, яку не застосовують для контролю стерилізації?
Бензойна кислота
Сірка
Новокаїн
Антипірин
Сечовина
105. Вкажіть лікарську речовину – сіль, утворену сильною основою і слабкою кислотою?
Кокаїну гідрохлорид
Атропіну сульфат
Новокаїну гідрохлорид
Дибазол
Кофеїн-бензоат натрію
106. Вкажіть об’єм води очищеної необхідний для виготовлення розчину магнію сульфату 20%-200 мл (КЗО=0,5 мл/г)?
200 мл
180 мл
185,5 мл
190 мл
195 мл
107. Разова доза еуфіліну в прописі складу: розчину еуфіліну з 2,0-200 мл; натрію бензоату і натрію гідрокарбонату по 10,0 який приймають по 1 десертній ложці, складає:
0,05
0,1
0,2
2,0
0,15
108. Консерванти в склад очних крапель додають з метою:
Запобігання процесу окислення
Запобігання процесу гідролізу лік. речовин
Стабілізації фармакологічного ефекту
Бактерицидної чи бактеріостатичної дії
Подовження терапевтичної дії
109. Вкажіть раціональний спосіб введення в емульсію камфори?
Розчиняють в олії
Диспергують з додаванням готової емульсії
Розчиняють у воді призначеній для розведення первинної емульсії
Розчиняють в готовій емульсії при нагріванні
Вводять в готову первинну емульсію
110. В очних краплях полівініловий спирт використовують в якості:
Пролонгатора
Консерванта
Антиоксиданта
Ізотонуючої добавки
Регулятора рН середовища
111. В аптеку поступив рецепт складу: розчину коларголу 3%-10мл; димедролу 0,1. Вкажіть на процес, який проходить між компонентами?
Адсорбція
Окислення
Коагуляція
Незмішуваність
Розшарування
112. Вкажіть речовину, яка утворює емульсійну систему з ліпофільною основою?
Новокаїн
Дерматол
Ментол
Ксероформ
Ефірні олії
113. Вкажіть спосіб введення калію йодиду в очні краплі складу : рибофлавіну 0,002; кислоти аскорбінової 0,1;
розчину калію йодиду 3%-10мл.?
Добавляють асептично після стерилізації розчину
Розчиняють в розчині рибофлавіну
Розчиняють в воді очищеній всі речовини і стерилізують
В розчині калію йодиду розчиняють рибофлавін, кислоту аскорбінову і стерилізують
Очні краплі даного складу готують в асептичних умовах
114. Вкажіть на особливості введення цинку сульфату в пропис складу: мазі цинку сульфату 0,5%-10,0?
Розчинити в частині води для ін’єкцій
Розтерти в ступці з декількома краплями спирту етилового
Розтерти з декількома краплями олії вазелінової
Додати до розплавленої основи
Розтерти з частиною вазеліну за правилом Дерягіна
115. Фармацевт для виготовлення 200 мл 40% розчину глюкози з вологістю 10% використав 10 мл стабілізатора Вейбеля і:
80,0 глюкози і 120 мл води для ін’єкцій
88,0 глюкози і 135 мл води для ін’єкцій
40,0 глюкози і 160 мл води очищеної
44,0 глюкози і 156 мл води очищеної
80,0 глюкози і 2000 мл води для ін’єкцій
81. При виготовленні водних розчинів йоду:
Йод попередньо розтирають зі спиртом в тонкий порошок
Йод попередньо розчиняють в невеликій кількості спирту
Йод розчиняють в концентрованих розчинах йодидів
Йод попередньо диспергують з гліцерином
Розчин йоду нагрівають при температурі 40-50 0С
82. При виготовленні простих порошків не виконується стадія:
Відважування
Подрібнення
Змішування
Дозування
Упакування
83. Тривалість стерилізації 100 мл 25% розчину глюкози складає:
При 1200С 15 хв.
При 1000С 40 хв.
При 1800С 45 хв.
При 1200С 8 хв.
При 1200С 1 год.
84. Яку тритурацію і в якій кількості використав фармацевт при виготовленні 10 порошків складу: атропіну сульфату 0,0003; фенобарбіталу 0,02 ; папаверину гідрохлориду 0,02.?
Тритурацію атропіну сульфату 1: 10-0,03
Тритурацію фенобарбіталу 1 : 10-0,2
Тритурацію папаверину г/хлориду 1 : 10 -0,2
Тритурацію атропіну сульфату 1: 100-0,3
Тритурацію атропіну сульфату 1: 100-0,03
85. Для забезпечення ізотонічної концентрації в очних краплях складу: розчину атропіну сульфату 1 %-10мл. (ізотонічний еквівалент по натрію хлориду=0,1) добавляють натрію хлорид в кількості:
0,01
0,08
0,09
0,9
0,8
86. Назвіть препарат, який відноситься до групи гемодинамічних, протишокових кровозамінників:
Трисоль
Розчин Рінгера-Локк
Неогемодез
Поліамін
Реополіглюкін
87. Для виготовлення 400 мл. ізотонічного розчину глюкози, стабілізатора Вейбеля беруть в кількості:
40 мл
10 мл
20 мл
5 мл
50 мл
88. Вкажіть час настоювання водної витяжки об’ємом 3 л. з кори крушини:
40 хв.
25 хв.
30 хв.
15 хв.
1 год.
89. В аптеку поступив рецепт складу: розчину коларголу 3%-10мл; димедролу 0,1. Вкажіть на процес, який проходить між компонентами:
Адсорбція
Окислення
Коагуляція
Незмішуваність
Розшарування
90. Яка основа самостійно проявляє проносну дію?
ПЕО-40
Бутирол
Масло какао
Желатино-гліцеринова основа
Мильно-гліцеринова основа
91. Мазі, що проникають в кров’яне русло і діють не тільки на місце їх нанесення:
Резорбтивні
Покривні
Кислотні
Гелі
Проникаючі
92. Якщо в рецепті прописана рідина, що містить ефірні олії разом з цукровим сиропом тоді:
В підставку відливають розчин з відпускного флакону, додають рідину і цукровий сироп
У відпускний флакон вносять спочатку рідину, потім цукровий сироп
У відпускний флакон вносять спочатку цукровий сироп, потім додають рідину
В підставку відмірюють рідину додають сироп, змішують і переносять флакон для відпуску
В підставку відмірюють спочатку сироп і додають рідину, змішують і переносять у відпускний флакон
93. Об’єм лікарської форми складу: натрію броміду 5,0; розчину калію броміду 2% 50 мл; настойки валеріани 10 мл; настойки кропиви собачої 5 мл; адонізиду 6 мл; води очищеної до 180 мл становить?
230 мл
251 мл
201 мл
180 мл
245 мл
94. Для виготовлення 200 мл 0,1 % розчину беруть лікарської речовини:
0,1
0,2
0,01
0,02
0,5
95. Концентрація глюкози в мікстурі складу: розчину натрію броміду 2% 200 мл; глюкози 8,0; настойки кропиви собачої 10 мл; адонізиду 6 мл становить?
3,5 %
8 %
3,7 %
4 %
7,8 %
96. Речовину з барвними властивостями вводять до складу порошків:
Між шарами незабарвлених речовин
В останню чергу
Першою
Тільки у вигляді тритурації
Ними затирають пори ступки
97. При виготовленні порошків за прописом, що містить екстракту красавки 0,015 на одну дозу, сухого екстракту на 10 доз слід взяти:
0,03
1,5
0,3
3,0
0,15
98. Маса однієї дози порошків складу: кодеїну фосфату 0,2; анальгіну 1,5; цукру 2,0, на 10 доз становить:
3,5
0,19
0,35
0,37
3,7
99. Чутливість вагів прямо пропорційна:
Довжині плеча коромисла
Масі коромисла
Шляху від точки опори до центру тяжіння
Масі чашок з вантажем
Масі чашок без навантаження
100. При виготовленні порошків за прописом, що містить атропіну сульфату 0,002 на всі дози використовують тритурацію у співвідношенні:
не використовується
1:10
1:100
1:1
1:1000
101. Визначити об’єм концентрованого розчину натрію броміду 10% в мікстурі складу: амідопірину 0,8; натрію броміду 5,5; настойки кропиви собачої 8 мл; води очищеної 200мл:
45 мл
50 мл
55 мл
35 мл
25 мл
102. Кількість води очищеної і екстракту-концентрату за прописом: настою кореня горицвіту весняного 180 мл становить:
6,0 екстракту-концентрату і 180 мл води очищеної
6,0 екстракту-концентрату і 194,4 мл води очищеної (з урахуванням коефіцієнту водопоглинання – 2,4)
12,0 екстракту-концентрату і 152 мл води очищеної (з урахуванням коефіцієнту водопоглинання – 2,4)
6,0 екстракту-концентрату і 176,4 мл води очищеної (з урахуванням КЗО – 0,6)
6,0 екстракту-концентрату і 183,6 мл води очищеної (з урахуванням КЗО – 0,6)
103. Якщо камфора прописана до 5%, її вводять в мазеву основу:
Розчиненою у воді
Розтертою з вазеліном
Розтертою з рідиною, спорідненою до основи рідиною
Розчиненою у спирті
Розтертою зі сплавом вазеліну і ланоліну
104. Стабілізатором для виготовлення 1л 0,5% розчину новокаїну є:
3 мл 0,1м розчину кислоти хлористоводневої
4 мл 0,1 м розчину кислоти хлористоводневої
Трилон-Б
0,5% розчин метабісульфіту натрію
0,1м розчин натрію гідроксиду
105. Відсутність механічних включень в ін’єкційних розчинах перевіряють:
До стерилізації
Після стерилізації
До і після стерилізації
Після приготування розчину
Під час стерилізації
106. До гідрофільних ненабухаючих речовин належить:
Сірка
Цинку оксид
Терпінгідрат
Танальбін
Камфора
107. Розчини пепсину готують:
У підкисленій воді
Розчиняючи у спирті
Розчиняють у воді очищеній
Розчиняють у воді а потім додають НС1
Залишають на 5-10 хвилин для набухання
108. Нашатирно-анісові краплі додають до мікстур:
Змішують окремо з рівною кількістю мікстури
В першу чергу у флакон до відпуску
Додають краплями до готової мікстури
Додають після концентрованих розчинів солей
Додають після води очищеної у флакон до відпуску
109. 3гідно вимог ДФ для виготовлення 10% цинкової мазі в якості основи використовують:
Вазелін +ланолін безводний
10 ч. вазеліну + 1ч. бутиролу
Вазелін +гліцерин
Вазелін
Різні комбіновані основи
110. Для стабілізації розчинів солей, утворених сильною кислотою та слабкою основою, додають стабілізатор:
0,1 н розчин гідроксиду натрію
Стабілізатор Вейбеля
Розчин аскорбінової кислоти
0,1 н розчин кислоти хлористоводневої
Натрію метабісульфат
111. Лікарська рослинна сировина, з котрої готується водна витяжка у співвідношенні 1:30 це:
Трава горицвіту
Трава термопсису
Корінь алтеї
Квітки пижма
Кора крушини
112. У дерматологічні мазі резорцин та сульфат цинку вводять:
Розчиненими у персиковій олії
Розчиненими у воді
Розчиненими у гліцерині
Розчиненими у спирті
У сухому вигляді
113. Для виготовлення 120мл настою кореня алтеї з використанням екстракту – концентрату слід взяти води очищеною ( КЗО = 0,61 мл/г):
116
110
120
114
105,5
114. Для виготовлення розчину формаліну 20%-400мл. стандартної рідини необхідно взяти:
80 мл
216 мл
20 мл
400 мл
380 мл
115. Час розчинення для супозиторіїв на гідрофільній основі повинен становити не більше:
1 год.
З0 хв.
45 хв.
2 год.
20 хв.
116. До складу гепатопротекторних препаратів: «Легалон», «Карсіл», «Гепабене» входить ЛРС рослини:
Лимонник китайський
Розторопша плямиста
Льон звичайний
Термопсис ланцетовидний
М’ята перцева
117. В основі будови лігнанів лежить:
Тропан
Димери фенілпропану
Антрацен
Гідрохінон
Циклопентанопергідрофенантрен
118. Препарат «Пантокрин» призначають як засіб:
Послаблюючий
Діуретичний
Жовчогінний
Тонізуючий
В’яжучий
119. Настойку із насіння лимонника китайського застосовують як засіб:
Відхаркувальний та обволікаючий
Антимікробний та сечогінний
Тонізуючий та стимулюючий ЦНС
Гіпотензивний та седативний
Гепатопротекторний
120. Лікарський засіб бодяги використовується при:
Сечокам’яній хворобі
Серцево-судинних захворюваннях
Розладах нервової системи
Радикулітах
Бронхітах
121. Продукт конденсації
·–піранового і бензольного кільця це:
Іридоїди
Флавоноїди
Кумарини
Лігнани
Алкалоїди
122. Слані ламінарії містять:
Полісахариди
Ефірну олію
Тритерпенові сапоніни
Дубильні речовини
Антраценпохідні
123. Вкажіть ЛРС, що містить флавоноїди та застосовується як антигельмінтний засіб:
Трава сухоцвіту багнового
Квітки пижма
Квітки цмину піскового
Плоди глоду
Трава собачої кропиви
124. Період заготівлі листків мучниці:
Навесні з початком танення снігу або пізно восени
Цвітіння
Руху соків
Спокою
Цілий рік
125. Кардіостероїди з шестичленним двічі ненасиченим лактонним кільцем називають:
Карденоліди
Ланатозиди
Пурпуреаглікозиди
Буфадієноліди
Антраглікозиди
126. Аналітичні проби отримують:
Шляхом квартування загальної проби
Шляхом квартування середньої проби
Шляхом довільного відважування лрс із загальної проби
Шляхом довільного відважування лрс із середньої проби
Довільне відважування із відкритих одиниць упаковки
127. Назвіть ефіро-олійну ЛРС, яка збирається як отруйна:
Корінь оману
Кореневище лепехи
Плоди фенхелю
Трава багна
Квітки ромашки
128. Вид хвощу, який застосовується в медицині відповідно до ДФ ХІ:
Хвощ лісовий
Хвощ луговий
Хвощ польовий
Хвощ топяний
Хвощ болотяний
129. Алкалоїди це:
Поліфенольні сполуки, які мають в’яжучі властивості
Азотовмісні сполуки, що мають лужні властивості
Природні сполуки, що складаються з глікону і аглікону
Високомолекулярні сполуки, які необхідні для нормальної життєдіяльності живих організмів
Природні полімерні вуглеводи, побудовані з моносахаридів
130. Рослина родини гречкових, яка в підземних органах накопичує похідні антрацену:
Гірчак перцевий
Гірчак почечуйний
Спориш
Ревінь тангутський
Гірчак зміїний
131. Препарат, який має кардіотонічну дію і кумулятивні властивості:
Строфантин-К
Корглікон
Адонізид
Дігоксин
Екстракт глоду
132. Заключення (протокол аналізу) про ідентичність та доброякісність ЛРС надає:
Зав. приймальним відділом
Провізор-технолог аптеки
Провізор-аналітик аптеки
Лабораторія контролю якості
Державний Фармакологічний експертний центр
133. Основною мікроскопічною ознакою ЛРС гірчака перцевого є:
Т-подібні волоски
Пучкові волоски
Ефірно-олійні залозки
Головчасті волоски
Рафіди
134. Листки шкірясті еліптичні, цілокраї, жилкування перисте, під сподом бурі цяточки:
Листки подорожнику великого
Листки наперстянки пурпурової
Листки мучниці звичайної
Листки конвалії травневої
Листки брусниці звичайної
135. Гідатоди (водяні продихи) знаходяться в листках:
Конвалії звичайної
Бобівника трилистого
Багна звичайного
Мати-й-мачухи
Подорожника великого
136. Безбарвні сполуки які, добре розчинні у воді і при збовтуванні утворюють стійку піну, називаються:
Алкалоїди
Сапоніни
Кардіоглікозиди
Дубільні речовини
Антраценопохідні
137. Мікродіагностична ознака ЛРС беладонни це:
Друзи
Рафіди
Призматичні кристали
Мішок з кристалічним піском
Голчасті кристали
138. Відхаркувальну дію має ЛРС:
Трава термопсису
Коріння беладонни
Листя дурману
Трава барвінку
Трава катарантуса
139. Вкажіть основну групу біологічно активних речовин кропиви собачої:
Флавоноїди
Вітаміни
Терпеноїди
Полісахариди
Фенологлікозиди
140. Заготівлю квіток цмину піскового проводять у фазі:
Спороносіння
Повного цвітіння;
На початку цвітіння
Плодоношення
До розпускання бруньок
141. Гіосциамін при виділенні його з ЛРС переходить в:
Скополамін
Ефедрин
Атропін
Галантамін
Тропанову кислоту
142. До макроскопічних ознак належить:
Тип суцвіття;
Включення оксалату кальцію
Характер клітин епідермісу
Форма волосків
Форма залозок
143. Для лікування тривалого опіку шкіри, що незагоюється хворий звернувся до аптеки. Фітопрепарат з якої рослинної сировини можливо порекомендувати в даному випадку?
Квітки календули
Плоди глоду
Трава кропиви собачої
Трава конвалії
Кореневища з коренями валеріани лікарської
144. Препарати коренів женьшеню проявляють тонізуючу, адаптогенну властивість, покращують розумову і фізичну діяльність. При відсутності в аптеці настойки женьшеню її можна замінити препаратами, які містять аналогічні біологічні активні сполуки з сировини:
Radices Araliae
Radices Valerianae
Radices Inulae
Radices Ononidis
Radices Rhei
145. Полісахарид інулін збільшує рівень біфідобактерій, його назначають при діабеті. З цією метою можна рекомендувати препарати з сировини:
Коренів цикорію
Коренів солодки
Коренів женьшеню
Кореневищ з коренями валеріани
Кореневищ лепехи
146. Ефірні олії забарвлюються у жовтогарячий колір з:
Розчином КОН
Суданом ІІІ
Реактивом Люголя
Залізо амонійними галунами
Розчином хлоралгідрату
147. Для негайного застосування кора крушини піддається термічній обробці, вкажіть режим обробки:
Витримують 2 години при 700
Витримують 1 годину при 600
Витримують 1 годину при 1000
Витримують 2 години при 150
Витримують 1 годину при 00
148. Для виготовлення крапель Зеленіна не використовують ЛРС лікарських рослин:
Беладона звичайна
Валеріана лікарська
Наперстянка пурпурова
Конвалія травнева
М’ята перцева
149. Ефірна олія оману містить алантолактон і має дію:
Кардіотонічну
Гіпотензивну
Антацидну
Гіпотермічну
Антикоагулюючу
150. Циклопентанпергідрофенантрен є основою аглікону:
Флавонових глікозидів
Антраглікозидів
Монотерпенових глікозидів
Фенологлікозидів
Серцевих глікозидів
116. Вміст золи та діючих речовин в ЛРС визначають:
В аналітичній пробі №1
В аналітичній пробі №2
В аналітичній пробі №3
В середній пробі
В точковій пробі
117. Запропонуйте хворому противиразковий препарат на основі флавоноїдних сполук солодки:
Гліцеринон
Гліцерам
Сироп солодкового кореня
Ліквіритон
Конвафлавін
118. Виберіть реактив для проведення гістохімічної реакції на слиз:
Спиртовий розчин метиленового синього
1% розчин флороглюцину
1% розчин залізо - амонійних галунів
Розчин судану ІІІ
Реактив Драгендорфа
119. Листя конвалії травневої заготовляють у період:
До цвітіння
Під час цвітіння
Під час плодоношення
Після цвітіння
Восени
120. Квітки ромашки сушать при температурі:
10 - 15°С
25 - 35°С
50 - 60°С
70 - 75°С
80 - 90°С
121. Біотехнологія – це розділ фармакогнозії, який вивчає?
Вирощування клітин, тканин ЛР в штучних умовах
Виведення найбільш продуктивних сортів ЛР
Розробку методів культивування ЛР
Вирощування ЛР в штучних умовах
Залежність вирощування ЛР від кліматичних умов
122. Вкажіть період заготівлі бруньок:
На початку літа
Восени
Протягом літа
На початку осені
Зимою або рано навесні
123. ЛРС материнки звичайної збирають в період повного цвітіння одним із вказаних способів:
Викопують усю рослину
Зрізають тільки верхівки суцвіть
Обривають лише листя
Обривають лише пуп’янки
Зрізають траву на відстані 20-30 см від землі
124. Гостре отруєння може спостерігатися при заготівлі:
Трави хвощу польового
Листя дурману звичайного
Плодів аронії
Кори крушини вільховидної
Суплідь вільхи
125. Період між збором ЛРС та початком сушіння не повинен перевищувати:
3-4 години
5-6 годин
1-2 години
1 добу
10 годин
126. Вкажіть вид сировини, для якої використовують повітряно - сонячний спосіб сушіння:
Квітки
Бруньки
Листя
Підземні органи
Трави
127. Оптимальна температура для зберігання ЛРС на складах:
10-12 0С
18-200С
25-300С
45-500С
35-400С
128. Характерними мікроскопічними ознаками листків конвалії травневої є:
Поодинокі призматичні кристали
Друзи
Цистоліти
Клітини з кристалічним піском
Рафіди та стилоїди
129. Який тип кристалів оксалату кальцію є діагностичним при визначенні тотожності ЛРС трави беладонни:
Друзи
Рафіди
Поодинокі призматичні кристали
Кристалічний пісок
Стилоїди
130. Діагностичною ознакою листя кропиви дводомної є кристали карбонату кальцію, які мають назву?
Рафіди
Друзи
Цистоліти
Кристалічний пісок
Поодинокі призматичні кристали
131. При товарознавчому аналізу для відбору середньої проби ЛРС використовують метод:
Проекційного покриття
Пробної ділянки
Квартування
Модельної гілки
Макроскопічний
132. Вкажіть хімічний склад сланів ламінарії?
Каротиноїди, вітаміни, йод, бром, альгінова кислота
Флавоноїди, гліцеризинова кислота, вуглеводи, пектини
Арбутин, дубильні речовини, флавоноїди, ефірні олії
Конвалотоксин, флавоноїди, кумарини, сапоніни
Пурпуреаглікозиди, флавоноїди, ароматичні кислоти, сапоніни
133. Виберіть характерну біологічну дію полісахаридів:
Кровоспинна, сечогінна
Жовчогінна, спазмолітична
Гіпотензивна, седативна
Кардіотонічна, антиаритмічна
Обволікаюча, відхаркувальна
134. До складу препарату «Імунал» входить екстракт ЛРС:
Листя підбілу звичайного
Кореневища та корені ехінацеї пурпурової
Корені родіоли рожевої
Насіння лимоннику китайського
Корені оману високого
135. Вкажіть ЛРС, яка входить до складу препарату «Мукалтин»?
Насіння льону
Корені алтеї
Листя підбілу
Трава алтеї
Листя первоцвіту
136. Шматки циліндричні, майже білі, волокнисті, при розламуванні утворюють пил, з розчином лугу дають жовте забарвлення – це ознаки ЛРС:
Корені солодки
Корені ревеню
Корені кульбаби
Корені беладонни
Корені алтеї
137. Рослинний препарат „Силібор” застосовується як гепатотопротекторний засіб. Джерелом для отримання цього препарату є:
Насіння розторопши
Квітки волошки
Квітки пижма звичайного
Квітки глоду
Трава хвоща польового
138. При проведенні товарознавчого аналізу сировини виявлено, що вона складається з цілих суцвіть, які мають форму кошиків діаметром до 5см, з квітконосами довжиною до 3см, язичковими і трубчастими квітками, червонувато-жовтогарячого кольору, слабо - ароматного запаху, солонувато - гіркого смаку. Зроблений висновок, що сировина є квітками:
Нагідків
Ромашки
Глоду
Конвалії
Липи
139. Який тип суцвіття мають рослини родини селерових?
Складний зонтик
Кошик
Завиток
Волоть
Щиток
140. Похідні азулену містяться в ефірній олії:
Трави деревію звичайного
Трави багна
Кореневища лепехи
Листя евкаліпту
Плодів ялівця
141. Вкажіть до якої групи терпеноїдів відноситься сполука тимол?
Ароматичні сполук
Біциклічні сесквітерпени
Моноциклічні монотерпени
Біциклічні монотерпени
Аліфатичні монотерпени
142. При заготівлі ряду видів рослинної сировини можливо попадання отруйних домішок, які містять алкалоїди. Цей клас сполук можна ідентифікувати за допомогою реакції:
З реактивом Драгендорфа
З реактивом Легаля
З реактивом Келера-Кіліані
З реактивом судан ІІІ
З реактивом Фелінга
143. Вкажіть лікарські рослини, де переважають жиророзчинні вітаміни?
Грицики звичайні, обліпиха крушиновидна
Шипшина корична, суниці лісові
Барвінок малий, катарантус рожевий
Наперстянка пурпурова, конвалія травнева
Родіола рожева, брусниця
144. Лікарський засіб «Холосас» використовують як жовчогінний і виробляють з:
Плодів горобини
Плодів чорниці
Плодів глоду
Плодів шипшини
Плодів жостеру
145. Вкажіть ЛРС, яка має кровоспинну дію?
Квітки цмину
Трава грициків
Кора крушини
Трава чебрецю
Плоди анісу
146. Солі алкалоїдів добре розчинні у:
Хлороформі
Воді
Петролейному ефірі
Етиловому ефірі
Кислотах
147. Атропіну сульфат отримують з сировини:
Листя блекоти чорної
Листя беладони звичайної
Трава барвінку малого
Листя дурману звичайного
Трава термопсису ланцетоподібного
148. До Червоної книги України занесені:
Vinca minor
Papaver somniferum
Datura stramonium
Atropa belladonna
Chelidonium majus
149. ЛРС валеріани лікарської застосовується як?
Кровоспинний засіб
Знеболюючий засіб
Бактерицидний засіб
Заспокійливий засіб
Проносний засіб
150. Мазь “Ефкамон” містить у складі діючі речовини ЛРС:
М’яти перцевої
Ромашки лікарської
Евкаліпту прутеподібного
Полину гіркого
Чебрецю плазкого.
116. Таноглікозиди мають в’яжучу дію, а похідні антрацену – проносну. Обидві групи речовин містить сировина:
Folia Sennae
Cortex Frangulae
Folia Aloes
Radices Rumicis
Fructus Rhamni catharticae
117. Кореневища та корені елеутерококу застосовують як гіпертензивний і адаптогенний засіб. Які діючі речовини вміщує ця сировина?
Лігнани
Кардіостероїди
Сапоніни
Ефірну олію
Флавоноїди
118. Фармакологічна дія п’явок пов’язана з наявністю:
Глутамінової кислоти
Гірудину
Кремнезему
Ацетилхоліну
Гліцину
119. При аналiзi водного витягу з ЛРС на вміст БАР було одержано осади при взаємодiї з розчинами желатини та спостерігалось утворення чорно-зеленого забарвлення при додаванні розчину залiзо-амонiйного галуну. На присутність яких БАР вказують результати досліджень:
Дубильних речовин конденсованого типу
Дубильних речовин гідролiзованого типу
Сапонінів стероїдної будови
Сапонінів тритерпенової будови
Серцевих глікозидів
120. При макроскопiчному аналiзі ЛРС встановлено наступні діагностичні ознаки: поверхня кори гладка, темно-бура, часто з білуватими поперечно витягнутими сочевичками, при зішкрібуванні зовнішньої частини корку видно червоний шар; внутрiшня поверхня гладка, червонувато-бурого кольору. Провiзор зробив висновок, що дана ЛРС це:
Кора крушини
Кора калини
Кора дубу
Кора верби
Кора ліщини
121. Кореневища i коренi родiоли рожевої використовуються для одержання рiдкого екстракту, який застосовують як тонізуючий і стимулюючий засiб. Стандартизацiя сировини проводиться за вмiстом:
Салідрозиду
Флавоноїдів
Арбутину
Гіперозиду
Паноксозиду
122. Серцеві глікозиди препаратів наперстянки шерстистої при довготривалому використанні можуть викликати кумулятивний ефект. Тому хворому можна порекомендувати препарати з плодів або квітів глоду, які містять:
Флавоноїди
Сапоніни
Алкалоїди
Антраценпохідні
Дубільні речовини
123. Алкалоїди цієї рослини застосовують в акушерсько-гінекологічній практиці (підсилення скорочення м’язів матки і зупинка маткових кровотеч), крім того спричиняють гіпотензивну і седативну дію, застосовують при неврозах, спазмах судин:
Маточні ріжки
Софора товстоплідна
Барбарис звичайний
Барвінок малий
Ефедра хвощова
124. Додержання умов заготівлі впливає на якісний і кількісний склад БАР, тому оптимальним терміном заготівлі кори крушини є:
Період сокоруху
Період цвітіння
Період повного достигання плодів
Період покою
Період листопаду
125. Алкалоїд глауцин виявляє протикашльову активність, входить до складу ряду препаратів. Джерелом цього алкалоїду є ЛРС:
Трава мачка жовтого
Трава катарантуса рожевого
Трава чистотілу великого
Трава красавки звичайної
Трава барвінку малого
126. Отримана аптечним складом ЛРС являє собою плоди видовжено-овальної форми, гладенькі, яскраво-червоні з п’ятикутною площиною на верхівці. Чашечка відсутня. Стінки плодів твердi, крихкі, зовнішня поверхня блискуча, зморшкувата, внутрішня - матова. Всередині плода багато дрiбних горiшків, з довгими жорсткими волосками. Смак кислувато-солодкий. Запаху немає. Визначить ЛРС.
Плоди шипшини собачої
Плоди глоду
Плоди горобини звичайної
Плоди шипшини травневої
Плоди калини
127. Вкажiть, яка з перерахованої ЛРС може бути складником лікарського збору кровозупинної дії?
Трава чебрецю
Трава череди
Трава грициків
Трава чистотілу
Трава фіалки
128. Стандартизація листя конвалії згiдно з АНД проводиться методом визначення:
Біологічної активностi
Гемолiтичної активностi
Оптичної густини витягу з листя
Кута обертання поляризації
Пiнного числа витягу з листя
129. Для визначення флавоноїдiв у лiкарськiй рослинній сировині характерною реакцією є:
Лактонна проба
Цiанiдинова реакцiя
Реакція з пiкриновою кислотою
Келлер-Келліані
Мурексидна проба
130. Основною діагностичною ознакою при мікроаналізі листя кропиви дводомної є:
Жалкі волоски
Губчаста тканина
Палісадна тканина
Головчасті волоски
Ефірноолійні залозки
131. Запропонуйте ЛРС до жовчогінного збору:
Цмин пісковий
Вільха сіра
Чорниця звичайна
Вовчуг польовий
Гірчак перцевий
132. Відсутню в аптеці сировину валеріани лікарської можливо замінити:
Кропивою собачою
Жостером проносним
Гірчаком зміїним
Брусницею звичайною
Чистотілом великим
133. Діагностичною ознакою ЛРС квіток ромашки аптечної є:
Квітколоже кулясте суцільне
Квітколоже видовжено-конічне, порожнисте, голе
Квітколоже напівкулясте, суцільне, голе
Квітколоже конічне, суцільне, голе
Квітколоже кулясте, волохате, порожнисте
134. ЛРС бракується без аналізу у випадку:
Наявності інших частин рослини
Наявності продукції з неоднорідною сировиною
Наявності ушкоджених одиниць продукції
Наявності отруйних рослин
Наявності мінеральних домішок
135. При гідролізі арбутину, який міститься в листях мучниці, утворюється гідрохінон. Назвіть, яку фармакологічну дію він має:
Біостимулюючу
Дезинфікуючу
Адаптогенну
Сперматоцидну
Послаблюючу
136. Препарат “Целанід” отримують з:
Наперстянки пурпурової
Наперстянки шерстистої
Наперстянки війчастої
Наперстянки іржавої
Наперстянки крупноквіткової
137. Гемолітична активність характерна для:
Алкалоїдів
Лігнанів
Кардіостероїдів
Сапонінів
Фенологлікозидів
138. Які фактори сприяють розвитку амбарних шкідників?
Низькі температури
Світло
Постійні протяги
Підвищена температура, вологість
Висока температура
139. Колір ЛРС визначається:
В сухій сировині при штучному освітленні
В сухій сировині при денному освітленні
В сировині, що просвітлена розчином гідроксиду натрію
В сировині, що розмочена водою при денному освітленні
В свіжій сировині при штучному освітленні
140. Для мікроскопічного аналізу листя кип’ятять в розчині:
Кислоти
Лугу
Жирної олії
Хлороформу
Спирту
141. ЛРС, що містить вітамін K:
Листя бобівнику трилистого
Кора калини
Квітки цмину піскового
Бруньки сосни
Листя м’яти перцевої
142. Кореневища з коренями родіоли рожевої використовують як засіб:
Сечогінний
Загальнотонізуючий
Відхаркувальний
Проносний
Потогінний
143. Іридоїди - це біологічно-активні речовини, що:
Вибірково діють на серцевий м’яз
Мають відхаркувальну дію
Підвищують секрецію травних залоз
Мають кровоспинну дію
Знижують артеріальний тиск
144. Особливості застосування кори крушини ламкої.
Через 1 місяць після заготівлі
Через 2 роки після заготівлі
Через 1 рік після заготівлі
Через 6 місяців після заготівлі
Відразу після заготівлі та сушіння
145. Агліконом серцевих глікозидів є похідні:
Арбутину
Гідрохінону
Циклопентанпергідрофенантрену
Антрахінону
Халкону
146. Невелике, дуже колюче деревце, має листки двічі – непарноперистоскладні, гілки відсутні або зосереджені на верхівці, квіти жовтувато-білі - це:
Елеутерокок колючий
Заманиха висока
Каланхое перисте
Аралія маньчжурська
Лимонник китайський
147. Дикорослий кущ, гілки якого закінчуються колючками, листя еліптичні з трьома парами другорядних жилок, у м’якоті кістянки наявні 3-4 кісточки, містить антраглікозиди, називається:
Шипшина собача
Глід криваво-червоний
Жостір проносний
Заманиха висока
Обліпиха крушиновидна
148. Флавонові глікозиди в основі аглікону мають:
Антрахінон
Гідрохінон
Циклопентанпергідрофенантрен
2 – фенілбензо –
· – пірон
Тритерпен
149. Флавоноїди, які містить цмин пісковий за ДФ ХІ, виявляють якісною реакцією:
З залізо-амонійними галунами, яка дає чорно-синє забарвлення
З залізо-амонійними галунами, яка дає чорно-зелене забарвлення
З натрію гідрооксидом, яка дає вишнево-червоне забарвлення
З порошком металічного магнію в кислому середовищі, яка дає червоне забарвлення
З суданом ІІІ, яка дає жовтогаряче забарвлення
150. Для екстракції дубильних речовин з сировини гірчака зміїного використовують:
Холодну воду
Гарячу воду
Хлороформ
Жирну олію
96 % етиловий спирт.


13 PAGE \* MERGEFORMAT 142615
15

Приложенные файлы

  • doc 26605508
    Размер файла: 701 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий