Тест на визначення рівня


Тест на визначення рівня
1. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка:
Б) бджолосім’я , розмаїтість, узбережжя А) надзьобувати, юшечка, щасливець В) єднання, сором’язливість, щирість Г) немає правильного варіанта
2. М’який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку:
А) виставковий павіл...йон, шановне пан...ство Б) громадянс...ка позиція, здаєт...ся в оренду
В) п’ят...сот гривень, перевірка знанн...я тексту
Г) немає правильного варіанта
3. До одного роду належать обидва іменника рядка:
А) Сімферополь, Сибір Б) рукопис, магістраль В) ательє, маестро Г) немає правильного варіанта
4. Апостроф треба писати на місці пропусків у ВСІХ словах у рядку:
А) сім...я, ф...юзеляж, Мурав...йов
Б) моркв...яний, п...ять, мавп...ячий
В) Лук...ян, в...юн, без...ядерний Г) немає правильно варіанта
5. Частка не пишеться разом у варіанті:
А) не/зовсім зрозумілий Б) зошит не/підписано В) не/розмовляю італійською Г) немає правильно варіанта
6. Граматичну помилку допущено у рядку:
А) порада вчителя Б) посада керівника В) нові паспорта
Г) сьоме грудня Д) давній сусіда7. Правильно утворено форму третьої особи множини від інфінітива:
А) бігти - біжуть Б) свистати – свистають В) хотіти - хотять Г) губити – гублять8. Букву и треба писати на місці обох пропусків у рядку:
А) виконувати реч...тативом, промовиста ц...тата
Б) створити за аналог...єю, словниковий д...ктант В) с...гнальні вогні, соц...ологічне опитування Г) істор...я авіації, порадитися з д...ректором
9. Подовження приголосного відбувається у формі орудного відмінка іменника: А) нежить
Б) гордість В) кошеня Г) подорож Д) праматір10. Позначте варіант, у якому правильно утворено форму родового відмінка іменників чоловічого роду:
А) зібрано соняшнику, викопано цукрового буряку, обмолочено гороху, заготовлено сіна, зібрано з гектару
Б) після закінчення інституту, внаслідок туману, у напрямку до Львову, щопонеділка В) виконання плану, близько майдану, зроблено з воску, гарного малюнка Г) без винятку, другого сорту, готуватися до екзамена, населеного пункту
Д) без плаща, виступ лектора, звернутися до Івана Дорошенка, багато товара
11. Позначте варіант, у якому правильно утворено ступені порівняння прикметників:
А) найширший, найбільш широкий, найбільш ширший, дуже широкий
Б) доцільніший, самий доцільний, найдоцільніший, найбільш доцільний В) найзручніший, найменш зручний, значно зручніший, набагато зручний Г) найбільш зручний, найзручніший, набагато зручніший, більш зручний Д) найдосконаліший, самий досконаліший, найбільш досконалий, найменш досконалий12. Правильне написання префіксів зазначено у рядку:
А) зцементувати, одтіняти, безконфліктний, примудрий Б) сховати, одчинити, розкутість, приглушений
В) ссохнути, присвятий, стоптати, відчистити Г) зціпити, одтанути, безхмарний, вітщебетати Д) схарактеризувати, розширити, причудовий, привабливий13. Вкажіть рядок, у якому літери я, ю, є ,ї позначають два звуки
А) місячний, лисиця, клятва, злякати Б) життя, пляма, повітря, суддя В) яблуко, приїжджати, з’їсти, явір Г) глянути, свято, стяг, стаття Д) замовлення, ключ, ряд, подряпати14. Закінчення –ий має прикметник, утворений від слова:
А) дім Б) торік В) зовні Г) учора Д) тривога15. Спонукальним є речення:
А) Жінки втомились бути не прекрасними.
Б) За правду, браття, єднаймось щиро!
В) Весна прийшла, та якось несподівано!
Г) Шматок землі, ти звешся Україною.
Д) Ви знаєте, як липа шелестить?
16. Звертання є у реченні:
А) Усе, чим я щасливий і багатий, я мушу рідним словом оспівати.
Б) Запалай, мій вогнику крилатий, полум’ям привітним і незлим!
В) Я люблю твоє майво зелене, і Д)онбас, і Каховку ясну.
Г) Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.
Д) Ну і мороз! Яка краса! Яка ж заметіль!
17. Синоніми є слова у рядку:
А) говорити - мовчати Б) адресат - адресант
В) орга?н - о?рган Г) гарний – чарівний - чудовий Д) музикальний - музичний18. Журбою біді не пособиш. З’ясуйте вид поданого односкладного речення:
А) означено-особове Б) неозначено-особове В) узагальнено-особове Г) безособове19. Усі розділові знаки вжито правильно у реченні:
А) Якщо ви вдало виберете працю і вкладете в неї всю свою душу то щастя само вас знайде.
Б) Здоровенний дуб розлігся розширився своїм кострубатим гіллям так що аж темно під ним.
В) Багато струмків народжується тут, високо в горах, де росами опадають тумани, де хмари часто сіють дощі.
Г) Тепер я бігаю в поле й годинами слухаю як в небі співають хори, грають цілі оркестри.
Д) І вже коли ти похитнувсь у слові вважай, що похитнувся у собі.
20.Другорядні члени речення це:
А) підмет, присудок, тире, додаток Б) вставні слова, двокрапка, кома
В) означення, додаток, обставина Г) дужки, лапки, звертання21. Двокрапка має стояти в реченні:
А) Мовчить мій цілий світ...загорнутий в легкі словесні целофани.
Б) Поезія...це завжди неповторність...якийсь безсмертний дотик до душі.
В) І на тім рушникові оживе все знайоме до болю...і дитинство, й розлука, й вірна любов.
Г) Срібним маревом повиті...біля сіл стоять тополі.
22. Вставне слово вжито у реченні:
А) Небо, очевидно, захмарене, бо на ньому - ані вогника.
Б) У всьому людському я хочу шукати красу, себто істину.
В) Трійця – п’ятдесятий день від Великодня.
Г) А душа його проте ніжна.
Д) Мудра скарбниця – то пам’ять людська.
23. Вкажіть речення, в якому є однорідні члени:
А) Займався пишний січневий ранок.
Б) І вітер з моря шле солоний теплий дух.
В) Вранішнє мідне сонце з’явилось на небі.
Г) Руда, дбайлива і неквапна осінь у вулик тиші спогад принесе.
Д) Кому я кину квітку, прекрасну, як зоря.
24. Вкажіть складнопідрядне речення:
А) Вишні відцвітали, і блідо-рудуваті пелюстки вкривали землю.
Б) Літо біжить підстрибуючи – зима іде похнюпившись.
В) Як добре те, що смерті не боюся і не питаю, чи тяжкий мій гріх.
Г) Ми бачились давно – три вічності минуло.
Д) Не тільки тужна пісня лилася зі змученої душі матері, а й протікали сльози гарячі.
25. Вкажіть складносурядне речення:
А) Щоб шанувати, треба мати талант, щоб заздрити – таланту не треба.
Б) Кому вдалося раз збрехати, тому вже віри більш не ймуть.
В) Душа пройшла всі стадії печалі – тепер уже сміятися пора.
Г) Грім не гряне – мужик не перехреститься.
Д) Ніч колихала так ласкаво, проте не спалося ніяк.

Приложенные файлы

  • docx 26605280
    Размер файла: 22 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий