тести плоскі черви


Зоологія. Тип Плоскі черви. Тести 
1.      Визначте, що знаходиться у проміжках між органами плоских червів:
а)      первинна порожнина тіла;    г) паренхіма;
б)      вторинна порожнина тіла;    д) змішана порожнина тіла.
в)      кишкова порожнина;
2.      Вкажіть, що собою являє паренхіма плоских червів:
а)      різновид епітеліальної тканини;
б)      різновид сполучної тканини;
в)      різновид м’язової тканини;
г)       різновид нервової тканини;
д)      безструктурну речовину.
3.      Виберіть правильне твердження про анаеробне дихання:
а)      здатність організмів дихати без спеціалізованих органів дихання, отримуючи кисень шляхом дифузії через покриви;
б)      здатність водних організмів дихати під водою без спеціалізованих органів дихання, отримуючи кисень шляхом дифузії через покриви;
в)      дихання киснем, який надходить в організм через зябра або легені;
г)       здатність організмів розщеплювати складні органічні сполуки до простих із метою отримання енергії для життєдіяльності без участі кисню;
д)      здатність організмів отримувати кисень із продуктів харчування.
4.      Вкажіть, хто з названих тварин належить до плоских червів:
а)      шершень;                      г) трубочник;
б)      гострик дитячий;                  д) лейшманія;
в)      трихінела;                     е) котячий сисун.
5.      Назвіть плоского черва, для якого характерний прямий розвиток:
а)      печінковий сисун;        г) бичачий ціп’як;
б)      ехінокок;                       д) широкий стьожак.
в)      молочно-біла планарія;
6.      Вкажіть, де розміщений ротовий отвір у планарії:
а)      на черевній стороні на передньому кінці тіла;
б)      на спинній стороні на передньому кінці тіла;
в)      на черевній стороні, дещо позаду середини тіла;
г)       на спинній стороні, дещо позаду середини тіла;
д)      на черевній стороні на задньому кінці тіла.
7.      Зазначте, чим представлена видільна система плоских червів:
а)      проглотидами;                       г) протонефридіями;
б)      метанефридіями;                   д) зеленими залозами.
в)      одноклітинними шкірними залозами;
8.      Вкажіть, чим представлена центральна нервова система сисуна печінкового:
а)      головним та спинним мозком;
б)      мозковим нервовим вузлом та поздовжніми нервовими стовбурами;
в)      навкологлотковим кільцем та поперечними нервовими стовбурами;
г)       надглотковим та підглотковим нервовими вузлами та черевним нервовим ланцюжком;
д)      трьома парними нервовими вузлами, які з’єднані нервовими стовбурами.
9.      З’ясуйте, через що виводяться назовні неперетравлені рештки їжі у молочно-білої планарії:
а)      ротовий отвір;             г) метанефридії;
б)      протонефридії;            д) мальпігієві судини.
в)      анальний отвір;
10.    Визначте, як відбувається поглинання їжі у цестод:
а)      через ротовий отвір;                      в) через присоски;
б)      через протонефридії;                      г) через усю поверхню тіла.
13.    Вкажіть, де відбувається статеве розмноження паразитичних плоских червів:
а)      у зовнішньому середовищі;          
в)      в організмі основного хазяїна.
б)      в організмі проміжного хазяїна;
14.    Вкажіть, де відбувається партеногенетичне розмноження печінкового сисуна:
а)      у зовнішньому середовищі;          
в)      в організмі основного хазяїна.
б)      в організмі проміжного хазяїна;
15.    Оберіть проміжного хазяїна сисуна печінкового:
а)      собака;                          г) великий ставковик;
б)      курка;                           д) малий ставковик.
в)      корова;
16.    Вкажіть основного хазяїна сисуна печінкового:
а)      щука;                            г) великий ставковик;
б)      беззубка;            д) малий ставковик.
в)      корова;
17.    Назвіть місце в організмі людини, де може паразитувати печінковий сисун:
а)      тонкий кишечник;        г) пряма кишка;
б)      жовчні протоки;         д) легені.
в)      шлунок;
18.    Вкажіть місце в організмі людини, де може паразитувати котячий сисун:
а)      тонкий кишечник;        г) пряма кишка;
б)      печінка;                         д) легені.
в)      шлунок;
19.    Зазначте, де в організмі людини може паразитувати бичачий ціп’як:
а)      у кишечнику;               г) у нирках;
б)      у печінці;                      д) у легенях.
в)      у шлунку;
20.    Вкажіть проміжного хазяїна бичачого ціп’яка:
а)      собака;                          г)       риба;
б)      людина;                        д) малий ставковик.
в)      велика рогата худоба;
21.    Вкажіть паразита, для якого людина виступає в ролі проміжного хазяїна:
а)      печінковийсисун;         г)       ехінокок;
б)      людська аскарида;       д)      котячий сисун.
в)      бичачий ціп’як;
22.    Зазначте, хто є основним хазяїном свинячого ціп'яка:
а)      корова;               г) кріль;
б)      свиня;                  д)риба.
в)      людина;
23.    Вкажіть, як називається міхурчаста стадія розвитку цестод, яка утворюється в м’язах проміжного хазяїна:
а)      присоска;            г) головка;
б)      шийка;                д) членик.
в)      фіна;
24.    З’ясуйте, як називається непочленована ділянка тіла стьожкових червів, на задньому кінці якої утворюються членики:
а)      присоска;            г) головка;
б)      шийка;                д) членик.
в)      фіна;
25.    Назвіть зародкові листки, які є у плоских червів:
а)      ектодерма;г) мезоглея;
б)      епітелій;     д) ентодерма;
в) мезодерма;      е) нервова тканина.
26.    Вкажіть відділи, які характерні для травної системи плоских червів:
а)      передній;  
в)      задній.
б)      середній;
27.    Зазначте, хто з названих тварин належить до плоских червів:
а)      ехінокок;                       г) трубочник;
б)      гострик дитячий;                  д) планарія;
в)      п’явка;                          е)       амеба протей.
28.    Оберіть класи, що належать до типу Плоскі черви:
а)      Кільчасті черви;                            г) Трематоди;
б)      Війчасті черви;                               д) Стьожкові черви;
в)      Малощетинкові черви;                            е) Багатощетинкові черви.
29.    Вкажіть відділи, які характерні для травної системи планарії:
а)      передній;  
в)      задній.
б)      середній;
30.    Зазначте, які з названих органів та систем відсутні у плоских червів:
а)      шкірно-м’язовий мішок;                г) кровоносна система;
б)      дихальна система;                           д) видільна система.
в)      центральна нервова система;
31.    З’ясуйте, які з названих органів та систем відсутні у війчастих червів та трематодів:
а)      дихальна система;                           г) статева система;
б)      органи чуття;                                  д) задній відділ кишечника.
в)      центральна нервова система;
32.    Вкажіть тварин, які належать до класу Стьожкові черви:
а)      молочно-біла планарія;                           г) котячий сисун;
б)      печінковий сисун;                           д) широкий стьожак;
в)      ехінокок;                                          е) галова нематода.
33.    Визначте, у кого з названих тварин тіло складається з голівки, шийки та окремих члеників:
а)      молочно-білої планарії;                           г) печінкового сисуна;
б)      бичачого ціп’яка;                                    д) кінської аскариди.
в)      широкого стьожака;
34.    Вкажіть, у кого з названих тварин немає травної системи:
а)      стьожака широкого;    г) шимпанзе;
б)      людської аскариди;     д) молочно-білої планарії.
в)      котячого сисуна;
35.    Поясніть, як саме людина може заразитись печінковим сисуном:
а)      вживаючи погано просмажене м’ясо великої рогатої худоби;
б)      вживаючи погано просмажену рибу;
в)      не помивши руки перед їжею, після того, як гладила собаку;
г)       п’ючи некип’ячену воду з відкритих водойм;
д)      випадково з'ївши малого ставковика.
36.    Вкажіть, для кого з названих тварин характерна наявність двох присосків — ротового та черевного:
а)      трихінели;                                       г) бичачого ціп’яка;
б)      молочно-білої планарії;                           д) ехінокока.
в)      котячого сисуна;
37.    Оберіть паразита, у якого наявна травна система:
а)      стьожак широкий;                          г) бичачий ціп’як;
б)      молочно-біла планарія;                           д) ехінокок.
в)      котячий сисун;
38.    Вкажіть паразита, у якого наявна травна система:
а)      свинячий ціп’як;                   г) бичачий ціп’як;
б)      стьожак широкий;                д) ехінокок.
в)      печінковий сисун;
39.    Вкажіть, який із названих стьожкових червів має найдовше тіло:
а)      свинячий ціп’як;                   в) бичачий ціп’як;
б)      широкий стьожак;                г) ехінокок.
40.    Назвіть паразита, зараження яким неможливо вилікувати без хірургічного втручання:
а) котячий сисун;         в) печінковий сисун;
б)      ехінокок;    г) бичачий ціп’як.
41.    Вкажіть, у кого з названих червів на головці наявні гачки для прикріплення:
а)      планарії;  
в)      печінкового сисуна;
б)      бичачого   ціп’яка;     
г)       свинячого ціп’яка.
42.    Вкажіть, у кого з названих тварин наявна двобічна симетрія тіла:
а)      ціанеї;                           г) коренерота;
б)      гідри;                                     д) актинії;
в)      котячого    сисуна;       е) молочно-білої планарії.
43.    З’ясуйте, що з’являється у плоских червів уперше:
а)      ектодерма;                   
б)      органи чуття;              
в)      центральна нервова система;
г)       статева система;
д)      мезодерма;
е)       видільна система,
44.    Виберіть правильні твердження про паренхіму плоских нервів:
а)      вона пронизана пучками м’язів;
б)      володіє світлочутливістю;
в)      підтримує форму тіла черв’яка;
г)       запасає та транспортує поживні речовини;
д)      її клітини здатні до скорочення;
е)       знаходиться на поверхні тіла черв’яка і забезпечує газообмін.
45.    Вкажіть тварин, у яких відсутня травна система:
а)      молочно-біла план арія        ;        г) бичачий ціп’як;
б)      гострик;                                 д) ехінокок.
в)      котячий сисун;
46.    Вкажіть органи чуття, які наявні у вільноживучих плоских червів:
а)      очі;                               г) мозочок;
б)      середнє вухо;               д) бічна лінія;
в)      органи рівноваги;        е) сенсили.
47.    Оберіть ознаки, характерні для нервової системи плоских червів:
а)      складається із дифузно розміщених в тілі тварини нейронів;
б)      розділена на центральну та периферійну частини;
в)      має пухкі скупчення нервових клітин, які розміщені поблизу чутливих тілець, що складаються з світлочутливих вічок та органів рівноваги;
г)       центральна нервова система складається з мозкового ганглія та поздовжніх нервових стовбурів, які від нього відходять;
д)      належить до розкидано-вузлового типу;
е)       спинний мозок має форму трубки.
48.    Назвіть ознаки, які відрізняють трематод від війчастих червів:
а)      двобічна симетрія тіла;
б)      відсутність війок у покривному епітелії;
в)      наявність двох присосків;
г)       тіло, що складається з багатьох члеників;
д)      наявність трьох зародкових листків.
49.    Визначте, які організми можуть бути основними хазяями печінкового сисуна:
а)      собака;                          г) свиня;
б)      людина;                        д) кріль;
в)      кіт;                                е) корова.
50.    Вкажіть організми, які можуть бути основними хазяями котячого сисуна:
а)      собака;                          г) кріль;
б)      людина;                        д) гуска.
в)      кіт;
51.    Вкажіть організми, які є проміжними хазяями котячого сисуна:
а)      людина;                                 г) свиня;
б)      малий ставковик;                            д) короп;
в)      бітінія;                                   е)       рачок-циклоп.
52.    Вкажіть організми, які можуть бути основними хазяями широкого стьожака:
а)      людина;                                 г) лисиця;
б)      малий ставковик;                            д) риба;
в)      бітінія;                                   е) кіт.
53.    Вкажіть організми, які можуть бути проміжними хазяями широкого стьожака:
а)      людина;                                 д) риба;
б)      малий ставковик;                            е) кіт;
в)      бітінія;                                   є) рачок-циклоп.
г)       лисиця;
54.    Виберіть двох паразитів, проміжними хазяями яких є риба:
а)      трипанозома;                         е) бичачий ціп’як;
б)      ехінокок;                                є) широкий стьожак;
в)      дизентерійна амеба;              ж) молочно-біла планарія;
г)       сисун котячий;                      з) актинія.
д)      людська аскарида;
55.    Виберіть двох паразитів, проміжними хазяями яких є молюски:
а)      трипанозома;                         е) трихінела;
б)      ехінокок;                                є) широкий стьожак;
в)      дизентерійна амеба;              ж)молочно-біла планарія;
г)       сисун котячий;                       з) коренерот;
д)      лямблія;     и) печінковий сисун.
56.    Відшукайте три правильні твердження про широкого стьожака:
а)      статевозріла форма паразитує в печінці та жовчних протоках людини;
б)      статевозріла форма паразитує в печінці та жовчних протоках риби;
в)      проміжним хазяїном є рачок-циклоп;
г)       проміжним хазяїном є бітінія;
д)      проміжним хазяїном є малий ставковик;
е)       проміжним хазяїном є риба;
є) проміжним хазяїном є людина;
ж)      основним хазяїном є велика рогата худоба;
з)       основним хазяїном є людина.
57.    Виберіть три правильні твердження про ехінокока:
а)      статевозріла форма паразитує в кишечнику людини;
б)      статевозріла форма паразитує в кишечнику собаки;
в)      проміжним хазяїном є бітінія;
г)       проміжним хазяїном є малий ставковик;
д)      проміжним хазяїном є риба;
е)       проміжним хазяїном є велика рогата худоба чи людина; є) належить до трематод;
ж)      кишечник у нього складається з переднього та середнього відділів;
з)       його фіни ростуть до загибелі хазяїна;
и)      має два присоски — ротовий та черевний.
58.    Розташуйте складові шкірно-м’язового мішка планарії по порядку в напрямку від поверхні до паренхіми:
а)      епітелій;                       в) кільцеві м’язи;
б)      поздовжні м’язи;                  г) косі м’язи.
 
Відповіді на тести
Тип Плоскі черви

1 г;
 2 б;
3 г;
4 е;
5 в;
6 в;
7 г;
8 б;
9 а;
10 г;
11 в;
12 б;
13 д;
14 в;
15 б;
16 б;
17 а;
18 в;
19 г;
20 в;
21 в;
22 б;
23. а, в, д;
24 а, б;
25 а, д;
26 б, г, д;
27 а, д;
28 б, г, д;
29 а, б;
30 б, г;
31 а, д;
32 в, д;
33 б, в;
34 а;
35 г;
36 в;
37 в;
38 в;
39 б;
40 б;
 41 г;
42 в, е;
43 в, д, е;
44 а, в, г;
45 г, д;
46 а, в, е;
 47 б, г;
48 б, в;
49 а, б, в, г, д, е;
50 а, б, в;
51 в, д;
52 а, г, е;
 53 д, є;
 54 г, є;

Приложенные файлы

  • docx 26603120
    Размер файла: 23 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий