Тести на іспит В3

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА Фізіології, патофізіології та імунології тварин
Факультет ветеринарної медицини
Спеціальність “Ветеринарна медицина”
Форма навчання денна
Семестр 4 Курс 2
Дисципліна “Патофізіологія тварин”

Викладач ________________________________________
“Затверджую”

Завідувач кафедри _______________________________
“______” _______________________ 2006 р.

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ Варіант № 3

50
Питання 1. Хто із вчених запропонував солідарну теорію хвороби?


1. Гален


2. Вірхов


3. Демокрит


4. Гіпократ


75
Питання 2. Які особливості продромального періоду хвороби?

1
Клінічні ознаки не характерні для певної хвороб, (відсутність апетиту, зниження продуктивності, підвищення температури тіла тощо).

2
Цей період характеризується видужанням.

3
Клінічні ознаки добре виражені і часто служать для діагностики хвороби.

4
Настає з моменту взаємодії організму з мікроорганізмом і закінчується появою перших ознак хвороби.


75
Питання 3. Які із реакцій включаються в механізм компенсації при гіпотермії.

1
Звуження периферичних судин.

2
Зниження обмінних процесів

3
Посилення потовиділення.

4
Розширення периферичних судин.

5
Тремтіння м’язів

6
Зниження потовиділення


100
Питання 4. Коли спостерігається резорбційна аутоінтоксикація.

1
При всмоктуванні отруйних речовин із сечового міхура

2
При всмоктуванні отруйних речовин з кишечника

3
При порушенні видільної функції організму (нирок)

4
Внаслідок надходження отруйних речовин в організм з навколишнього середовища

5
При опіках і надходженні продуктів гідролізу тканин


75
Питання 5. Дайте характеристику некрозу клітини.

1
Повне відмирання клітини.

2
Відмирання тканин із включенням механізмів компенсації втрачених функцій

3
Зворотна реакція клітин на ушкодження, яка проявляється підвищенням в’язкості і помутнінням цитоплазми.

4
Ушкодження, яке проявляється зниженням величини рН цитоплазми


75
Питання 6. Яка стадія чи процес алергічної реакції супроводжується з утворенням комплексу антиген-антитіло?

1
Стадія імунобіологічних реакцій

2
Параалергія і гетероалергія

3
Стадія патофізіологічних змін

4
Стадія патобіохімічних змін


75
Питання 7. Назвіть види гіпербіотичних процесів тканин

1
Гіпертрофія

2
Доброякісні і злоякісні пухлини

3
Кахексія

4
Атрофія

5
Дистрофія

6
Гіперплазія


75
Питання 8. Назвіть наслідки пасивної (венозної) гіперемії.

1
Посилення обміну речовин

2
Підвищення місцевої температури

3
Розростання сполучної тканини

4
Набряк

5
Стаз

6
Відмирання клітин специфічної тканини

7
Гіпоксія тканин


75
Питання 9. Що характерно для первинної альтерації в патогенезі запалення.

1
Ушкодження тканин і вихід ферментів лізосом

2
Гідролітичне розщеплення білків, жирів, вуглеводів і утворення біологічно активних речовин

3
Дегрануляція тучних клітин і звільнення медіаторів ушкодження

4
Перетворення фіксованих макрофагів тканин у клітини-ефектори і стимуляція проліферативних процесів


100
Питання 10. Назвіть основні фактори, які беруть участь у стадії еміграції лейкоцитів при запаленні.

1
Накопичення адреналіну і норадреналіну

2
Накопичення гістаміну, серотоніну та гепарину

3
Накопичення і активація ферменту моноамінооксидази

4
Кальцифікація судин і зміна заряду ендотелію на позитивний

5
Активізація хемотаксису

6
Ушкодження ендотелію судин, випадання фібрину і утворення шороховатості.

7
Підвищення проникливості капілярів


75
Питання 11. Назвіть співвідношення процесів теплопродукції і тепловіддачі у першій стадії гарячки

1
Теплопродукція знижена, тепловіддача посилена

2
Теплопродукція посилена, тепловіддача знижена

3
Теплопродукція посилена, тепловіддача посилена

4
Теплопродукція і тепловіддача знижені


100
Питання 12. Які фактори призводять до розвитку аліментарної гіперліпемії.

1
Порушення умов транспортування тварин.

2
Надходження значної кількості жирів з кормом через 2-3 години після годівлі.

3
Посилення транспорту депонованого жиру в печінку

4
Зменшення активності ліпопротеїдної ліпази


100
Питання 13. Назвіть основну патогенетичну ланку метаболічного ацидозу.

1
Накопичення в організмі вугільної кислоти (гіперкапнія)

2
Накопичення в тканинах нелетких кислих продуктів обміну

3
Гальмування аеробного окислення вуглеводів і, як наслідок, накопичення молочної та піровиноградної кислот

4
Накопичення в організмі лугів та втрата та втрата надлишку кислот


100
Питання 14. Назвіть фактори (причини), які сприяють розвитку набряку.

1
Зниження онкотичного тиску плазми крові

2
Зниження осмотичного тиску плазми крові

3
Зниження осмотичного тиску у тканинах

4
Підвищення осмотичного і онкотичного тиску у тканинах

5
Зниження онкотичного тиску у тканинах

6
Підвищення гідростатичного тиску у венозному руслі системи кровообігу


75
Питання 15. Коли виникає поліцитемічна гіповолемія.

1
При зниженні еритропоезу і зменшенні еритропоетинів

2
При позитивному водному балансі і посиленні реабсорбції води у ниркових канальцях

3
При опіках, проносх, посиленому потовиділенні, які ведуть до втрати води

4
При переважанні процесу еритродіерезу над еритропоезом

5
При дегідратації організму


75
Питання 16. Коли виникає вторинна постгеморагічна анемія.

1
При дії окислювачів на еритроцити крові (нітрати, нітрити)

2
При ранах і ушкодженні судин внаслідок різкої і значної втрати крові

3
При повторних кровотечах

4
При зменшенні в організмі заліза, фолієвої кислоти, міді, вітамінів групи В.

5
При численних незначних крововтратах

100
Питання 17. Назвіть механізми виникнення застійних набряків.

1
Застій крові в капілярах і підвищення тиску у венозному руслі при серцевій недостатності.

2
Зниження осмотичного і онкотичного тиску плазми крові

3
Порушення відтоку крові і лімфи внаслідок здавлювання вен та лімфатичних судин.

4
Порушення виділення води через нирки і затримка її в організмі.

5
Підвищення гідростатичного артеріального тиску крові


100
Питання 18. Що характерно для гетерометричного механізму компенсації при недостатності серця?

1
Надзвичайне розтягування серцевого м’яза, порушення обмінних процесів у ньому і розростання сполучної тканини

2
Розширення порожнин серця за рахунок розтягнення м’язових волокон і скорочення з більшою силою з незначними затратами енергії

3
Розвиток тоногенної і міогенної дилатації серцевих порожнин

4
Звуження клапанних отворів і збільшення сили скорочення серця із значною затратою енергії


100
Питання 19. Назвіть фактори гуморального механізму прискорення дихання.

1
Збільшення в крові вмісту вуглекислого газу (гіперкапнія)

2
Ушкодження довгастого і спинного мозку

3
Зниження парціального тиску кисню у повітрі, що вдихається

4
Зменшення в крові вуглекислого газу (гіпокапнія)

5
Зменшення кількості кисню в крові (гіпоксемія)


100
Питання 20. При яких умовах розвивається циркуляторна гіпоксія.

1
При паралічі дихальних м’язів

2
При патологічних процесах у легенях (пневмонія, ателектаз, емфізема, набряк легень)

3
При послабленні функції серцево-судинної системи

4
При зміні складу крові, що супроводжується зниженням рівня активного гемоглобіну

5
При зниженні парціального тиску кисню у повітрі, що вдихається


75
Питання 21. У яких випадках виникає гіпосалівація.

1
При запаленні слизової оболонки ротової порожнини

2
При від’ємному водному балансі

3
При дегідратації організму

4
При хімічний ушкодженнях ротової порожнини

5
При деяких інфекційних захворюваннях (ботулізм, сказ)

6
При атрофії слинних залоз


100
Питання 22. Які фактори сприяють розвитку гемостатичного ілеусу.

1
Зміна тонусу м’язів оболонки кишечника

2
Інвагінації і пухлини

3
Порушення кровообігу у кишковій петлі

4
Порушення моторної функції кишечника

5
Парез або параліч мязів оболонки кишечника


100
Питання 23. Що характерне для портальної гіпертензії?

1
Підвищення гідростатичного тиску крові в системі судин ворітної вени

2
Підвищення і зміна тонусу гладких м’язів судин внаслідок порушення нервово-ендокринної регуляції

3
Підвищення артеріального тиску крові і тонусу судин

4
Збільшення синтезу реніну і ангіотензину


100
Питання 24. Назвіть основні порушення жирового обміну при недостатності печінки.

1
Накопичення в крові кетонових тіл і виділення їх з сечею

2
Гіперхолестеремія

3
Зниження синтезу глікогену

4
Порушення виділення в кров ліпопротеїдів

5
Порушення синтезу сечовини і виділення азотистих сполук


50
Питання 25. Назвіть екстраренальні фактори (причини), які викликають порушення функції нирок.

1
Зміна складу крові (токсини, отрута, метаболіти)

2
Порушення серцево-судинної системи

3
Порушення нервово-гуморальної регуляції нирок

4
Пієлонефрит і нефроклероз

5
Гломерулонефрит

6
Порушення в системі травлення


75
Питання 26. До якої групи набряків, залежно від патогенезу, належать ниркові набряки?

1
Застійні

2
Осмотичні

3
Мембраногенні

4
Онкотичні


75
Питання 27. Назвіть наслідки гіперпродукції соматотропіну.

1
Гіпофізарна карликовість

2
Акромегалія

3
Розвиток базедової хвороби і ендемічного зобу

4
Порушення функції периферичних ендокринних залоз

5
Гіпофізарний гігантизм

6
Зниження основного обміну


75
Питання 28. Дайте характеристику гіпертиреозу.

1
Розвиток ендемічного зобу

2
Посилення утилізації глюкози тканинами

3
Розвиток акромегалії і гігантизму

4
Підвищення основного обміну

5
Розвиток базедової хвороби

6
Карликовість


75
Питання 29. Коли проявляються екстрагенітальні порушення функції розмноження у самців?

1
При відсутності статевих клітин (сперматозоїдів)

2
При захворюваннях локомоторного апарату

3
При хворобах серцево-судинної системи, травлення

4
При захворюваннях статевих органів (сім’яників та їх придатків)

5
При ослабленні загального стану організму


75
Питання 30. Що характерно для атаксії при порушенні нервової системи?

1
Послабленням м’язового тонусу і швидкою втомою

2
Мимовільним коливанням кінцівок, голови, всього тіла, переважно незначного розмаху

3
Порушенням координації і відповідності рухів

4
Втратою чутливості15

Приложенные файлы

  • doc 26602889
    Размер файла: 184 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий