тести 5


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

В - 11. Хто є автором народного епічного твору “Ілліада” і “Оддісея”Гіппократ;Гелен;Чарака;Сушрута;Гомер В - 21. Загальна історія медицини вивчає:розвиток окремих галузей медицини (наприклад терапії, хірургії);розвиток правового становища медичних керівників;розвиток медичних знань у людському суспільстві в цілому;розвиток перебігу певних захворювань. В – 31. Цивільні лікарні у Древній Греції носили назву:Асклепіони;Періодевти;Ятреї;Макети;Госпіси. В – 41. Виникнення захворювань сприяли такі фактори:тяжкі умови існування; важкість добування їжі;погані природні умови; тяжка праця;соціально-економічні фактори;політична ситуація;переїдання і недомагання. В - 12. На скільки періодів поділяється історія медицини:три;чотири;два;один;сім. В - 22. Універсальний засіб лікування носить назву:гігієна;панацеї;відвару;настоянки;таблетки. В – 32. Хто виділив 4 темпераменти людини:Гіппократ;Арістотель;Геродот;Демокріт;Арістофан. В – 42. Яку жінку, що відшукувала та збирала рослинні продукти живлення згадує Гомер в “Ілліаді”:Меджею;Козу;Золотоволосу Агамеду;Афродіту;Геру. В - 13. До виходу засобів добування вогню живилась первісна людина такими продуктами рослинного походження:морква, цибуля;ягоди, горіхи, коріння;буряк; горіхи, коріння;горох і біб;петрушка, часник, капуста. В - 23. Виникнення захворювань сприяли такі фактори:тяжкі умови існування; важкість добування їжі;погані природні умови; тяжка праця;соціально-економічні фактори;політична ситуація;переїдання і недомагання. В – 33. Видатними лікарями Кнідоської школи були:Махаон і подалірій;Зевс і Гера;Гігієл і Панахея;Афродіта і Афіна;Ейріфона , Кдезія. В – 43. В Єгипті найбільш поширеною була така хвороба:Проказа;Туберкульоз;Сибірка;Дифтерія;Холера. В - 14. Дайте визначення поняттю “магія”віра в наявність духів;віра в наявність душі;віра в наземне продовження життя;віра в різних богів;віра в існування надприродних невидимих зв'язків і впливів окремих явищ природи на людину і зворотного впливу. В - 24. Яку жінку, що відшукувала та збирала рослинні продукти живлення згадує Гомер в “Ілліаді”:Меджею;Козу;Золотоволосу Агамеду;Афродіту;Геру. В – 34. Скіфам був дуже добре відомий такий лікарський корінь;Гіркий;Солодкий;Терпкий;Чорний;Гнилий. В – 44. Особливістю суто китайської медицини є метод лікування:Масажами в гірчичниками;Уколами і припіканнями;Водолікуванням і загартуванням;Таблетками і мазями;Натиранням і фізіотерапією. В - 15. Богом медицини в Стародавньому Єгипті вважався:Імпотег;Анубіс;Сміт;Еберс;Ману. В - 25. Історію Єгипту схематично поділяють на такі періоди:первинний, вторинний, третинний;феодальний, капіталістичний, соціалістичний;першого, другого, третього порядку;літописний, архівний, судовий;архаїчний, давнього, середнього і нового царства. В – 35. Метою бальзамування у скіфів було:Берегти тіло покійника 40 днів;Берегти тіло покійника 50 днів;Берегти тіло покійника 60 днів;Берегти тіло покійника 70 днів;Берегти тіло покійника 80 днів. В – 45. Велике коло кровообігу відкрив:Декарт;Гарвей;Бекон;Везалій;Парацельс. В - 16. Кого вважають першим видатним візантійським лікарем християнином:Орібазій з Пергама;Руфа з Ефеса;Аецій з Аміди;Олександр із Тралл;Павла з о. Егіна. В - 26. Яким чином Ар-Разі, вибирав місця найпридатніші для будівництва лікарень:поблизу шкіл;недалеко від лісу;із західного боку;розвішуючи шматки м'яса в різних місцях;поблизу саду. В – 36. Хто з лікарів-вчених Візантії сказав: “… одне з важливих завдань лікаря – запобігти хворобі”?Орібазій; Аецій;Чжамцо;Ібн-Сіна;Разес. В – 46. Медицина в СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ Європі розвивається в сфері: філософії; історії; астрономії; релігії; культури. В - 17. Хто з арабських лікарів написав велику енциклопедію з медицини під назвою “Аль-Хаві”:Ібин-Сіна;Ар-Разі;Орібазій;Гален;Разес. В - 27. “Канон лікарської науки” написав:Ібн-Сіна;Ар-Разі;Ченці-лікарі;Гален;Гіппократ. В – 37. Медицина якої епохи і якої країни була схоластичною? Середньовічної Європи; Середньовічного Сходу; Епохи Відродження; Середньовічної Візантії; Середньовічного Тібету. В – 47. Які століття охопила велика епідемія чуми під назвою “Чорна смерть”?Х-ХІ ст.; ХІ-ХІІ ст.;ХІІ-ХІІІ ст.;ХІІІ-ХІV ст.;ХІV-ХV ст. В - 18. В основі медицини Тібету лежав:язичество;християнство;мусульманство;іудаїзм;буддизм. В - 28. Тібетські лікарі для підтримання здоров’я радили:перебувати на свіжому повітрі;полювати на звірів;купання в озерах та річках.;поміркованість в їжі;всі відповіді вірні. В – 38. Автор вислову: “Все є отрута, ніщо не позбавлене отруйності, лише доза робить отруту непомітною”: Бекон; Парацельс; Шоліак;Везалій;Гарвей. В – 48. На скільки частин поділяв Бекон медицину? 1;2;3;4;5. В - 19. Медицина в епоху відродження, це -раннє середньовіччя;середнє середньовіччя;пізнє середньовіччя;стародавній світ;теперішній час. В - 29. Людина за Парацельсом створена із:води;землі;повітря;риби;тварини. В – 39. Вперше розробив схему безувного рефлексу:Декарт; Бекон;Парацельс;Гарвей;Везалій. В – 49. Лікар, творець анатомії як науки: Гарвей; Декарт;Бекон;Везалій;Парацельс. В - 110. Хто з анатомів Падуанської школи будучи студентом, викопував з товаришами свіжі трупи, щоб вивчити анатомію:Везалій;Гален;Парацельс;Бекон;Гарвей. В - 210. Хто висунув думку проте, щоб такі установи, як науково-дослідницькі необхідні були в ті часи (15ст.):Парацельс;Везалій;Паре;Гарвей;Бекон. В – 310. Велике коло кровообігу відкрив: Гарвей; Декарт;Бекон;Везалій;Парацельс. В – 410. Вперше в історії одержав призначення завідуючого пологовим відділом у найстаршій лікарні: Франк;Морісо;Мальпігі;Декарт;Гарвей. В - 111. Кого вважають першою жінкою, яка прославилася своїми медичними знаннями:княгиня Ольга;мати Тереза;Євпраксія Мстиславівна;Флоренс Найтінгейл;Леся Марзєєва. В - 211. У якому столітті цехова медицина в Україні втратила своє значення:перша половина ХІІІст.;друга половина ХІІІст;перша половина ХІХст.;друга половина ХІХст.;перша половина ХХст. В – 311. Девіз “Всьому вчить досвід” належить: П’єтро Абано;Парацельсу;Бекону;Декарту;Фабріцію. В – 411. Зі скількох частин складається твір Везалія “Будова людського тіла”?1;3;5;7;9. В - 112. Братські притулки в ХVІст. дістали назву:шпиталь;Лікарня;диспансер;лабораторія;амбулаторія. В - 212. Замойська академія була заснована з ініціативи:Михайлом Корибутом;Юрієм Дрогобичем;Іваном Федоровим;Костянтина Острозького;Яна Замойського. В – 312. Який вчений довів, що кров в судинах циркулює тільки в одному напрямі? Бекон;Парацельс;Гарвей;Декарт;Євстахій. В – 412. Загальні риси біогенетичного закону встановив: Бекон;Парацельс;Гарвей;Декарт;Євстахій. В - 113. Що найбільше в середні віки вплинуло на розвиток сестринської справи?висока захворюваність;монотеїстичні релігії;погодні умови;висока смертність;висока народжуваність. В - 213. Хто вважав медицину “наукою з тяжких”:Аецій з Аміди;Олександр із Тралл;Павло Егінський;Ібн-Сіна;Разес. В – 313. Перші спроби вивчення обміну речовин належать:Парацельсу; Бекону;Санторіні;Декарту;Євстахію. В – 413. Клітинну будову організму встановив: Р. Гук; А.Левенгук; К.Азеллі; У.Гарвей; М.Мальпігі В - 114. Як інакше називали Західну Україну?Станіславщина;Тернопільщина;Волинія;Лодомирія;Поділля. В - 214. Що Ви розумієте під поняттям “політична арифметика”рахування грошей урядом;контроль грошей державою;видача грошей державою людям;фактичний початок демографічної і санітарної статистики;математичний поділ грошей. В – 314. Як називали акушерські курси засновані поміщицею Яблонською?“повивальними”;“лікувальними”;“профілактичними”;“черговими”;“аристократичними”. В – 414. Хто з учених визначив швидкість проведення імпульсу по нервах 50-60м/с:Бекон;Віктор Галлер;Сиденгам;Петті;Дженнер. В - 115. Що Ви розумієте під поняттям “приказна медицина”?лікар приказував пацієнтам виконувати його призначення;в губерніях створювалися прикази громадського піклування;медична допомога тваринам;слідкування за санітарно-гігієнічним станом медичних установ;профілактика певного виду захворювання. В - 215. Яким вченим було встановлено стандарт здоров’я на підставі зіставлення числа народжених і похованих:В. Петті;Беконом;Візалієм;Гарвеєм;Авіценною. В – 315. Хто вивчав хіміз травлення і дії підшлункового соку:Рене де Графаафа;Ван-Гельмонт;Герман Бурхаве;Тереховськйи;Ібн-Сіна В – 415. А. Крупинський прожив свій вік?39 років;50 років;66 років;72 роки;95 років. В - 116. Що входило до обов'язку Краєвої ради здоров’я:здійснення заходів перевірки санітарно-епідемічного стану;здійснення заходів щодо профілактики пролежнів;здіснення контролю за виконанням лікарських призначень;здійснення заходів щодо організації мед. допомоги населенню В - 216. Найвідсталішою із західноєвропейських краї у ХVІІ-ХVІІІст. була:Англія;Бельгія;Італія;Франція;Німеччина. В – 316. А. Крупинський вступив на медичний факультет такого університету?Болонського;Кембріджського;Віденського;Гарвардського;Київського. В – 416. Девізом Бернардино Ромацціні було:“Природа лікує всі хвороби”;“Всі хвороби від нервів”;“Набагато краще попередити недугу, аніж лікувати її…”;“Лікар-найкращий порадник”;“Мета повинна бути досягнута”. В - 117. Як називали акушерські курси засновані поміщицею Яблонською?“повивальними”;“лікувальними”;“профілактичними”;“черговими”;“аристократичними”. В - 217. Хто з учених визначив швидкість проведення імпульсу по нервах 50-60м/с:Бекон;Віктор Галлер;Сиденгам;Петті;Дженнер. В – 317. Науковим центром Нідерландів став такий університет, у:Гарварді;Києві;Лейдені;Москві;Кракові. В – 417. Хто переклав на слов'янську мову (1658р.) скорочене видання анатомії А. Везалія?Полетик;Амбодик;Погорецький;Шумлянський;Славинецький. В - 118. А. Крупинський вступив на медичний факультет такого університету?Болонського;Кембріджського;Віденського;Гарвардського;Київського. В - 218. Кого вважають основоположником клінічної медицини?Бекон;Парацельс;Сільвія;Дженнер;Сиденгам. В – 318. Як інакше називали Західну Україну?Станіславщина;Тернопільщина;Волинія;Лодомирія;Поділля. В – 418. Полетик захистив таку докторську дисертацію?“Про віруси”;“Про венеричні хвороби”;“Про спадкові хвороби”;“Про хвороби крові”;“Про шкірні хвороби”. В - 119. Першочерговим завданням А. Крупинського було:відкриття лабораторій;відкриття якнайбільше медичних навчальних закладів;відкриття антек;відкриття книгарень;відкриття лікарень В - 219. Девізом Бернардино Ромацціні було:“Природа лікує всі хвороби”;“Всі хвороби від нервів”;“Набагато краще попередити недугу, аніж лікувати її…”;“Лікар-найкращий порадник”;“Мета повинна бути досягнута”. В – 319. В. Гельмонт вважав, що жодний процес неможливий без:жирів;ферментів;білків;вуглеводів;води. В – 419. Найвідсталішою із західноєвропейських краї у ХVІІ-ХVІІІст. була:Англія;Бельгія;Італія;Франція;Німеччина. В - 120. Науковим центром Нідерландів став такий університет, у:Гарварді;Києві;Лейдені;Москві;Кракові. В - 220. А. Крупинський прожив свій вік?39 років;50 років;66 років;72 роки;95 років В – 320. На думку “Сиденгама” природапанацея усіх хворіб;досконалість людства;найкращий лікар усіх хворіб;вилікує нервові хвороби;представники всього чудового. В – 420. Кому належить дослідження чуми?Самойловичу;Шумлянському;Тереховському;Крупинському;Галену. В - 121. Міжнародний День медичної сестри відзначають:5 травня;9 травня;12 травня;25 травня;1 червня. В - 221. Найавторитетнішою міжнародною організацією медичних сестер є:Міська рада медичних сестер;Обласна рада медичних сестер;Регіональна рада медичних сестер;Товариство медичних сестер;Міжнародна рада медичних сестер. В – 321. Емблема Товариства Червоного Хреста:на червоному тлі білий хрест;на чорному тлі жовтий хрест;на зеленому тлі білий хрест;на білому тлі червоний хрест;на жовтому тлі синій хрест. В – 421. На початку ХІХст. санітарний стан міст був жахливим. Що було звичним явищем того часу?короста;вошивість;соматофренія;туберкульоз;висипний тиф. В - 122. Ким була складена, урочиста клятва сестер-милосердя?Найтінгейл;Мати Терезею;Крупинським;Дрогобичем;Княгинею Ольгою. В - 222. В розвитку хірургічної допомоги в дільничних земських лікарнях була жінка-лікар?Найтінгейл;Котульська;Архангельська;Мати Тереза;Княгиня Ольга. В – 322. Як Пирогов вперше поділив сестер на 3 основні категорії?головних, постових, маніпуляційних;першого, другого та третього порядку;сильних, слабких, нейтральних;міські, обласні, республіканські;господинь, аптекарок, перев’язувальниць. В – 422. Яка галузь науки відіграла вирішальну роль у розпізнаванні причин хвороб (особливо пошестей)?анатомію;мікробіологію;хірургію;філософію;гігієну. В - 123. Емблема Товариства Червоного Хреста:на червоному тлі білий хрест;на чорному тлі жовтий хрест;на зеленому тлі білий хрест;на білому тлі червоний хрест;на жовтому тлі синій хрест. В - 223. Кого вважають піонером експериментальної фізіології з французьких вчених?Валер;Крик;Уотсон;Мажанді;Пастер. В – 323. Кого вважають засновником офіційного Міжнародного Товариства Червоного Хреста?Анрі Дюнал;Густав Луаньє;Теодор Монцар;Андрі Дюфур;Луї Анпіа. В – 423. М.І. Пирогов переважно експерименти проводив на:собаках;птахах;коровах;комахах;собі. В - 124. Як Ф. Найтінгейл у своїх знаменитих “Записках про сестринську справу” характеризувала сестринську справу?порив стосунків між хворим та суспільством;механізм протидії двох субстанцій;характер суспільства;умову певної задачі;дію з використанням середовища, яке оточує пацієнта. В - 224. Яка галузь науки відіграла вирішальну роль у розпізнаванні причин хвороб (особливо пошестей)?анатомію;мікробіологію;хірургію;філософію;гігієну. В – 324. Міжнародний День медичної сестри відзначають:5 травня;9 травня;12 травня;25 травня;1 червня. В – 424. Хто розробив глибоку ковзну методичну пальпацію органів черевної порожнини?Яновський;Кох;Лістер;Боткін;Образцов. В - 125. Як Пирогов вперше поділив сестер на 3 основні категорії?головних, постових, маніпуляційних;першого, другого та третього порядку;сильних, слабких, нейтральних;міські, обласні, республіканські;господинь, аптекарок, перев’язувальниць. В - 225. Який вчений ввів термін “гормон”?Старлінг;Бантінг;Боткін;Образцов;Лібіх. В – 325. Підготовка у школу медичних сестер нового типу, відкриту Ф.Найтінгейл при лікарні св.Томаса включала стільки років навчання:1 рік і 6міс. практики;1 рік і 1 рік практики;1 рік теорії і 1,5 роки практики;1 рік теорії і 2-3 роки практики;2 роки теорії і 2 роки практики. В – 425. В розвитку хірургічної допомоги в дільничних земських лікарнях була жінка-лікар?Найтінгейл;Котульська;Архангельська;Мати Тереза;Княгиня Ольга. 26. Хто є автором народного епічного твору “Ілліада” і “Оддісея”A. Гіппократ;B. Гелен;C.Чарака;D. Сушрута;E.Гомер 26. Загальна історія медицини вивчає:розвиток окремих галузей медицини (наприклад терапії, хірургії);розвиток правового становища медичних керівників;розвиток медичних знань у людському суспільстві в цілому;розвиток перебігу певних захворювань. 26. Цивільні лікарні у Древній Греції носили назву:Асклепіони;Періодевти;Ятреї;Макети;Госпіси. 26. Виникнення захворювань сприяли такі фактори:A. тяжкі умови існування; важкість добування їжі;B. погані природні умови; тяжка праця;C. соціально-економічні фактори;D. політична ситуація;E. переїдання і недомагання. 27. На скільки періодів поділяється історія медицини:три;чотири;два;один;сім. 27. Універсальний засіб лікування носить назву:гігієна;панацеї;відвару;настоянки;таблетки. 27. Хто виділив 4 темпераменти людини:Гіппократ;Арістотель;Геродот;Демокріт;Арістофан. 27. Яку жінку, що відшукувала та збирала рослинні продукти живлення згадує Гомер в “Ілліаді”:A. Меджею;B. Козу;C. Золотоволосу Агамеду;D. Афродіту;E. Геру. 28. До виходу засобів добування вогню живилась первісна людина такими продуктами рослинного походження:морква, цибуля;ягоди, горіхи, коріння;буряк; горіхи, коріння;горох і біб;петрушка, часник, капуста. 28.Виникнення захворювань сприяли такі фактори:тяжкі умови існування; важкість добування їжі;погані природні умови; тяжка праця;соціально-економічні фактори;політична ситуація;переїдання і недомагання. 28. Видатними лікарями Кнідоської школи були:Махаон і подалірій;Зевс і Гера;Гігієл і Панахея;Афродіта і Афіна;Ейріфона , Кдезія. 28. В Єгипті найбільш поширеною була така хвороба:Проказа;Туберкульоз;Сибірка;Дифтерія;Холера. 29. Дайте визначення поняттю “магія”віра в наявність духів;віра в наявність душі;віра в наземне продовження життя;віра в різних богів;віра в існування надприродних невидимих зв'язків і впливів окремих явищ природи на людину і зворотного впливу. 29. Яку жінку, що відшукувала та збирала рослинні продукти живлення згадує Гомер в “Ілліаді”:Меджею;Козу;Золотоволосу Агамеду;Афродіту;Геру. 29. Скіфам був дуже добре відомий такий лікарський корінь;Гіркий;Солодкий;Терпкий;Чорний;Гнилий. 29. Особливістю суто китайської медицини є метод лікування:Масажами в гірчичниками;Уколами і припіканнями;Водолікуванням і загартуванням;Таблетками і мазями;Натиранням і фізіотерапією. 30. Богом медицини в Стародавньому Єгипті вважався:Імпотег;Анубіс;Сміт;Еберс;Ману. 30. Історію Єгипту схематично поділяють на такі періоди:первинний, вторинний, третинний;феодальний, капіталістичний, соціалістичний;першого, другого, третього порядку;літописний, архівний, судовий;архаїчний, давнього, середнього і нового царства. 30. Метою бальзамування у скіфів було:Берегти тіло покійника 40 днів;Берегти тіло покійника 50 днів;Берегти тіло покійника 60 днів;Берегти тіло покійника 70 днів;Берегти тіло покійника 80 днів. 30. Велике коло кровообігу відкрив:Декарт;Гарвей;Бекон;Везалій;Парацельс. 31. Кого вважають першим видатним візантійським лікарем християнином:Орібазій з Пергама;Руфа з Ефеса;Аецій з Аміди;Олександр із Тралл;Павла з о. Егіна. 31. Яким чином Ар-Разі, вибирав місця найпридатніші для будівництва лікарень:поблизу шкіл;недалеко від лісу;із західного боку;розвішуючи шматки м'яса в різних місцях;поблизу саду. 31. Хто з лікарів-вчених Візантії сказав: “… одне з важливих завдань лікаря – запобігти хворобі”?Орібазій; Аецій;Чжамцо;Ібн-Сіна;Разес. 31. Медицина в СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ Європі розвивається в сфері: філософії; історії; астрономії; релігії; культури. 32.Хто з арабських лікарів написав велику енциклопедію з медицини під назвою “Аль-Хаві”:Ібин-Сіна;Ар-Разі;Орібазій;Гален;Разес. 32. “Канон лікарської науки” написав:Ібн-Сіна;Ар-Разі;Ченці-лікарі;Гален;Гіппократ. 32. Медицина якої епохи і якої країни була схоластичною? Середньовічної Європи; Середньовічного Сходу; Епохи Відродження; Середньовічної Візантії; Середньовічного Тібету. 32. Які століття охопила велика епідемія чуми під назвою “Чорна смерть”?Х-ХІ ст.; ХІ-ХІІ ст.;ХІІ-ХІІІ ст.;ХІІІ-ХІV ст.;ХІV-ХV ст. 33. В основі медицини Тібету лежав:язичество;християнство;мусульманство;іудаїзм;буддизм. 33. Тібетські лікарі для підтримання здоров’я радили:перебувати на свіжому повітрі;полювати на звірів;купання в озерах та річках.;поміркованість в їжі;всі відповіді вірні. 33. Автор вислову: “Все є отрута, ніщо не позбавлене отруйності, лише доза робить отруту непомітною”: Бекон; Парацельс; Шоліак;Везалій;Гарвей. 33. На скільки частин поділяв Бекон медицину? 1;2;3;4;5. 34. Медицина в епоху відродження, це -раннє середньовіччя;середнє середньовіччя;пізнє середньовіччя;стародавній світ;теперішній час. 34. Людина за Парацельсом створена із:води;землі;повітря;риби;тварини. 34. Вперше розробив схему безувного рефлексу:Декарт; Бекон;Парацельс;Гарвей;Везалій. 34. Лікар, творець анатомії як науки: Гарвей; Декарт;Бекон;Везалій;Парацельс. 35. Хто з анатомів Падуанської школи будучи студентом, викопував з товаришами свіжі трупи, щоб вивчити анатомію:Везалій;Гален;Парацельс;Бекон;Гарвей. 35. Хто висунув думку проте, щоб такі установи, як науково-дослідницькі необхідні були в ті часи (15ст.):Парацельс;Везалій;Паре;Гарвей;Бекон. 35. Велике коло кровообігу відкрив: Гарвей; Декарт;Бекон;Везалій;Парацельс. 35. Вперше в історії одержав призначення завідуючого пологовим відділом у найстаршій лікарні: Франк;Морісо;Мальпігі;Декарт;Гарвей. 36. Кого вважають першою жінкою, яка прославилася своїми медичними знаннями:княгиня Ольга;мати Тереза;Євпраксія Мстиславівна;Флоренс Найтінгейл;Леся Марзєєва. 36. У якому столітті цехова медицина в Україні втратила своє значення:перша половина ХІІІст.;друга половина ХІІІст;перша половина ХІХст.;друга половина ХІХст.;перша половина ХХст. 36. Девіз “Всьому вчить досвід” належить: П’єтро Абано;Парацельсу;Бекону;Декарту;Фабріцію. 36. Зі скількох частин складається твір Везалія “Будова людського тіла”?1;3;5;7;9. 37. Братські притулки в ХVІст. дістали назву:шпиталь;Лікарня;диспансер;лабораторія;амбулаторія. 37. Замойська академія була заснована з ініціативи:Михайлом Корибутом;Юрієм Дрогобичем;Іваном Федоровим;Костянтина Острозького;Яна Замойського. 37. Який вчений довів, що кров в судинах циркулює тільки в одному напрямі? Бекон;Парацельс;Гарвей;Декарт;Євстахій. 37. Загальні риси біогенетичного закону встановив: Бекон;Парацельс;Гарвей;Декарт;Євстахій. 38. Що найбільше в середні віки вплинуло на розвиток сестринської справи?висока захворюваність;монотеїстичні релігії;погодні умови;висока смертність;висока народжуваність. 38. Хто вважав медицину “наукою з тяжких”:Аецій з Аміди;Олександр із Тралл;Павло Егінський;Ібн-Сіна;Разес. 38. Перші спроби вивчення обміну речовин належать:Парацельсу; Бекону;Санторіні;Декарту;Євстахію. 38. Клітинну будову організму встановив: Р. Гук; А.Левенгук; К.Азеллі; У.Гарвей; М.Мальпігі 39. Як інакше називали Західну Україну?Станіславщина;Тернопільщина;Волинія;Лодомирія;Поділля. 39. Що Ви розумієте під поняттям “політична арифметика”рахування грошей урядом;контроль грошей державою;видача грошей державою людям;фактичний початок демографічної і санітарної статистики;математичний поділ грошей. 39. Як називали акушерські курси засновані поміщицею Яблонською?“повивальними”;“лікувальними”;“профілактичними”;“черговими”;“аристократичними”. 39. Хто з учених визначив швидкість проведення імпульсу по нервах 50-60м/с:Бекон;Віктор Галлер;Сиденгам;Петті;Дженнер. 40. Що Ви розумієте під поняттям “приказна медицина”?лікар приказував пацієнтам виконувати його призначення;в губерніях створювалися прикази громадського піклування;медична допомога тваринам;слідкування за санітарно-гігієнічним станом медичних установ;профілактика певного виду захворювання. 40. Яким вченим було встановлено стандарт здоров’я на підставі зіставлення числа народжених і похованих:В. Петті;Беконом;Візалієм;Гарвеєм;Авіценною. 40. Хто вивчав хіміз травлення і дії підшлункового соку:Рене де Графаафа;Ван-Гельмонт;Герман Бурхаве;Тереховськйи;Ібн-Сіна 40. А. Крупинський прожив свій вік?39 років;50 років;66 років;72 роки;95 років. 41. Що входило до обов'язку Краєвої ради здоров’я:здійснення заходів перевірки санітарно-епідемічного стану;здійснення заходів щодо профілактики пролежнів;здіснення контролю за виконанням лікарських призначень;здійснення заходів щодо організації мед. допомоги населенню 41. Найвідсталішою із західноєвропейських краї у ХVІІ-ХVІІІст. була:Англія;Бельгія;Італія;Франція;Німеччина. 41. А. Крупинський вступив на медичний факультет такого університету?Болонського;Кембріджського;Віденського;Гарвардського;Київського. 41. Девізом Бернардино Ромацціні було:“Природа лікує всі хвороби”;“Всі хвороби від нервів”;“Набагато краще попередити недугу, аніж лікувати її…”;“Лікар-найкращий порадник”;“Мета повинна бути досягнута”. 42. Як називали акушерські курси засновані поміщицею Яблонською?“повивальними”;“лікувальними”;“профілактичними”;“черговими”;“аристократичними”. 42. Хто з учених визначив швидкість проведення імпульсу по нервах 50-60м/с:Бекон;Віктор Галлер;Сиденгам;Петті;Дженнер. 42. Науковим центром Нідерландів став такий університет, у:Гарварді;Києві;Лейдені;Москві;Кракові. 42. Хто переклав на слов'янську мову (1658р.) скорочене видання анатомії А. Везалія?Полетик;Амбодик;Погорецький;Шумлянський;Славинецький. 43. А. Крупинський вступив на медичний факультет такого університету?Болонського;Кембріджського;Віденського;Гарвардського;Київського. 43. Кого вважають основоположником клінічної медицини?Бекон;Парацельс;Сільвія;Дженнер;Сиденгам. 43. Як інакше називали Західну Україну?Станіславщина;Тернопільщина;Волинія;Лодомирія;Поділля. 43. Полетик захистив таку докторську дисертацію?“Про віруси”;“Про венеричні хвороби”;“Про спадкові хвороби”;“Про хвороби крові”;“Про шкірні хвороби”. 44. Першочерговим завданням Крупинського було:відкриття лабораторій;відкриття якнайбільше медичних навчальних закладів;відкриття антек;відкриття книгарень;відкриття лікарень 44. Першочерговим завданням А. Крупинського було:відкриття лабораторій;відкриття якнайбільше медичних навчальних закладів;відкриття антек;відкриття книгарень;відкриття лікарень 44. В. Гельмонт вважав, що жодний процес неможливий без:жирів;ферментів;білків;вуглеводів;води. 44. Найвідсталішою із західноєвропейських краї у ХVІІ-ХVІІІст. була:Англія;Бельгія;Італія;Франція;Німеччина. 45. Науковим центром Нідерландів став такий університет, у:Гарварді;Києві;Лейдені;Москві;Кракові. 45. А. Крупинський прожив свій вік?39 років;50 років;66 років;72 роки;95 років 45. На думку “Сиденгама” природапанацея усіх хворіб;досконалість людства;найкращий лікар усіх хворіб;вилікує нервові хвороби;представники всього чудового. 45. Кому належить дослідження чуми?Самойловичу;Шумлянському;Тереховському;Крупинському;Галену. 46. Міжнародний День медичної сестри відзначають:5 травня;9 травня;12 травня;25 травня;1 червня. 46. Найавторитетнішою міжнародною організацією медичних сестер є:Міська рада медичних сестер;Обласна рада медичних сестер;Регіональна рада медичних сестер;Товариство медичних сестер;Міжнародна рада медичних сестер. 46. Емблема Товариства Червоного Хреста:на червоному тлі білий хрест;на чорному тлі жовтий хрест;на зеленому тлі білий хрест;на білому тлі червоний хрест;на жовтому тлі синій хрест. 46. На початку ХІХст. санітарний стан міст був жахливим. Що було звичним явищем того часу?короста;вошивість;соматофренія;туберкульоз;висипний тиф. 47. Ким була складена, урочиста клятва сестер-милосердя?Найтінгейл;Мати Терезею;Крупинським;Дрогобичем;Княгинею Ольгою. 47. В розвитку хірургічної допомоги в дільничних земських лікарнях була жінка-лікар?Найтінгейл;Котульська;Архангельська;Мати Тереза;Княгиня Ольга. 47. Як Пирогов вперше поділив сестер на 3 основні категорії?головних, постових, маніпуляційних;першого, другого та третього порядку;сильних, слабких, нейтральних;міські, обласні, республіканські;господинь, аптекарок, перев’язувальниць. 47. Яка галузь науки відіграла вирішальну роль у розпізнаванні причин хвороб (особливо пошестей)?анатомію;мікробіологію;хірургію;філософію;гігієну. 48. Емблема Товариства Червоного Хреста:на червоному тлі білий хрест;на чорному тлі жовтий хрест;на зеленому тлі білий хрест;на білому тлі червоний хрест;на жовтому тлі синій хрест. 48. Кого вважають піонером експериментальної фізіології з французьких вчених?Валер;Крик;Уотсон;Мажанді;Пастер. 48. Кого вважають засновником офіційного Міжнародного Товариства Червоного Хреста?Анрі Дюнал;Густав Луаньє;Теодор Монцар;Андрі Дюфур;Луї Анпіа. 48. М.І. Пирогов переважно експерименти проводив на:собаках;птахах;коровах;комахах;собі. 49. Як Ф. Найтінгейл у своїх знаменитих “Записках про сестринську справу” характеризувала сестринську справу?порив стосунків між хворим та суспільством;механізм протидії двох субстанцій;характер суспільства;умову певної задачі;дію з використанням середовища, яке оточує пацієнта. 49. Яка галузь науки відіграла вирішальну роль у розпізнаванні причин хвороб (особливо пошестей)?анатомію;мікробіологію;хірургію;філософію;гігієну. 49. Міжнародний День медичної сестри відзначають:5 травня;9 травня;12 травня;25 травня;1 червня. 49. Хто розробив глибоку ковзну методичну пальпацію органів черевної порожнини?Яновський;Кох;Лістер;Боткін;Образцов. 50. Як Пирогов вперше поділив сестер на 3 основні категорії?головних, постових, маніпуляційних;першого, другого та третього порядку;сильних, слабких, нейтральних;міські, обласні, республіканські;господинь, аптекарок, перев’язувальниць. 50. Який вчений ввів термін “гормон”?Старлінг;Бантінг;Боткін;Образцов;Лібіх. 50. Підготовка у школу медичних сестер нового типу, відкриту Ф.Найтінгейл при лікарні св.Томаса включала стільки років навчання:1 рік і 6міс. практики;1 рік і 1 рік практики;1 рік теорії і 1,5 роки практики;1 рік теорії і 2-3 роки практики;2 роки теорії і 2 роки практики. 50. В розвитку хірургічної допомоги в дільничних земських лікарнях була жінка-лікар?Найтінгейл;Котульська;Архангельська;Мати Тереза;Княгиня Ольга.

Приложенные файлы

  • ppt 26602062
    Размер файла: 709 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий