Тести з iсторiї i теорiї гендерних дослiджень

!Тести з історії і теорії гендерних досліджень

?
Діяльність людини по перетворенню оточуючої дійсності - це:
- міф
+ культура
- наука
-хоббі

?
Сукупність норм поведінки, які асоціюються з особами чоловічої і жіночої статі в будь-якому суспільстві - це:
+ гендер
- сім'я
- закон
- мораль

?
Культури матріархата:
+ Шумер, Аккад, Крит, Мікени.
- Давній Єгипет
- Стародавні Греція і Рим.
-Вавілон

?
Базові фактори в формуванні патріархату:
- розвиток приватної власності
- вплив релігії і держави
+ формування традиційної сім'ї
- тендерна дисфолія

?
Історичні види сім'ї:
+ моногамія, полігамія
- полігінія
- моногінія
- громадянський шлюб

?
За типом верховенства сім'я буває:
- тоталітарна
+ егалітарна
- демократична
- антидемократична

?
За складом сім'я буває:
+ нуклеарна
- поліандрна
- проста
- складна

?
Фізичне насильство - це контроль суспільства за:
+ життям жінки, жіночим тілом, сексуальністю
- вибором професії
- вільним часом
- особистими уподобаннями

?
Суспільства з нетрадиційною системою гендерних ролей:
- ацтеки
- майя
+ навахо, монаше
- інкі

?
Нетрадиційна модель статевих ролей:
+ жінка працює заради заробітку, але основною сферою діяльності залишається сім'я
- жінка працює, потім народжує і виховує дітей, потім знову працює
- жінка працює тільки заради кар'єри
- жінка працює за ради особистого вдосконалення

?
Модель симетричних ролей:
+ чоловік і дружина роблять кар'єру і порівну ділять сімейні обов'язки
- кожна людина повинна мати як чоловічі, так і жіночі якості
- чоловік і жінка існують відокремлено
- чоловік і жінка разом беруть дикретну відпустку

?
Феміністські ідеї в епоху Відродження обстоювали
+ Крістіна де Пізан, Корнелій Агріппа
- Маргарита Наварська, Фома Аквінський
- Джордано Бруно
- Мікаєлло Хаммерслі

?
Авторкою "Декларації прав громадянки і жінки" є:
- Сюзанна де Бомон
+ Олімпія де Гуж
- Наталі де Вал'є
- Соломія Павличко

?
Автор вислову "соціальне становище жінки є мірилом суспільного прогресу" є:
- К. Маркс
- Дж. Ст. Мілль
+ Ш. Фур'є
- К. Абрагам

?
Суфражизм - це рух за:
- рівні права власності
+ рівне виборче право
- рівність у сім'ї
- рівність між статтями

?
Спосіб розв'язання проблем в ліберальному фемінізмі
- революційні перетворення
+ реформи в рамках існуючого суспільства
- еволюція
- революція досліджень

?
Представниці соціалістичного фемінізму:
+ Коллонтай, К. Цеткін
- Е. Россі, Дж. Річардс.
- О. Петрова
- А. Гутман

?
Основа теорії радикального фемінізму:
+ аналіз форм пригнічення жінки
- визнання жіночої другорядності
- соціальна пасивість
- соціальна активність

?
Практика сексуальної дискримінації, яка еротизує насильство над жінкою, це:
- сегрегація
+ порнографія
- дискримінація
- гетересексуальність

?
"Природа зробила жінку відмінною від чоловіка, а суспільство відмінним від людини" - це вислів:
+ Суламіфь Файєрстоун
– Симони де Бовуар
– Маргарет Тетчер
- Ітелл Фрідман

?
Гендер - це організована модель соціальних відносин між жінками і чоловіками - в теорії:
- культурної метафори
+ соціального конструювання
- соціального миру
- матерії світу

?
Види дискримінації:
+ в оплаті праці, при наймі на роботу
- при отриманні житла
- при вступі до партій
- при отриманні стипендії

?
Стійка тенденція працевлаштування чоловіків і жінок за строго визначеними професіями, галузями, посадовими позиціями:
+ інституціональна дискримінація
- професійна сегрегація
- іммотивація
- фемінізація

?
"Чоловіча" сфера зайнятості:
+ політика, юриспруденція, викладання
- сфера послуг, бібліотеки, школи
- сфера виховання
- сфера розваг

?
Вимірювання сегрегації:
- коєфіціент інтелектуальності
+ індекс дисиміляції Дункана, індекс жіночої зайнятості
- індекс Бера
- кодекс районованості

?
Види неформальної економіки:
- домашня економіка
+ нелегальна економіка, нефіксована економіка
- легка промисловість
- супер промисловість

?
Домашня економіка включає:
- діяльність виробничого характеру
- працю в суспільному виробництві
+ фізичне відтворення
- ухильна поведінка

?
Вплив індустріалізації на зайнятість жінки:
- ігнорування контрактного права
+ глобальна фемінізація робочої сили
- покращання життя
- дереалізація

?
Криміналізована економіка переважно:
+ чоловіча
- жіноча
- змішана
- біосексуальна

?
Типи державної політики по відношенню до жінок:
+ егалітарний
- матріархальний
- патріархальний
- радікальний

?
Фактори, що заважають адекватному представництву жінок в сферах політики і управління:
- конкуренція з боку жінок
+ соціокультурні стереотипи
- вплив глобалізації
- стереотилізація

?
В якій сфері сучасної соціальної політики необхідний гендерний підхід:
- в сфері економічних прав
+ в сфері соціальних прав
- в сфері виховання
- в сфері фізичного виховання

?
Тривалість життя вища:
- у чоловіків
+ у жінок
- рівна
- статистика відстутня

?
Феміністський напрямок в соціології включається в:
+ функціоналізм
- теорія конфліктів
- феноменологізм
- асервність

?
Аналіз економічних причин низького соціального статусу жінок в суспільстві вивчає:
- економізм
+ марксизм
- соціологія
- пацифізм

?
Гендерна система, в якій чоловіки мають владу над жінками, це:
+ теорія патріархата
- патерналізм
- фідеїзм
- гомосексуалізм

?
Основні течії фемінізму:
+ ліберальна
- онтологічна
- радикальна
- емпатійна

?
Гендерні відносини - це відносини:
- співпраці
+ влади
- віри
- почуття

?
Сім'я - це:
- система правових зв'язків
+ переплетення зобов'язань і любові
- сума індивідів
- союз самотніх людей

?
В товариському шлюбі:
+ чоловіки мають структурні і символічні переваги над жінками
- чоловік і жінка в усьому рівні
- економічно незалежні
- чоловіки і жінки просто товаришують

?
Незалежний шлюб характеризується:
+ свободою від обов'язків
- взаємною турботою
- звичками
- взаємовідповідальністю

?
У взаємозалежному шлюбі:
+ присутні любов і партнерство
- один з подружжя в усьому залежить від іншого
- панує байдужість
- подружжя залежить від батьків

?
Риси жіночої гендерної ідентичності:
+ терпіння, стриманість, турботливість
- нетерпіння, нестриманість, владність
- егоїзм
- любов до усіх чоловіків

?
Компоненти чоловічої ідентичності в XX ст.
- вільне утримання сім'ї
- достойна робота
+ одноосібне утримання сім'ї
- отримання метіальної допомоги від батьків

?
Відображення статі в мові
+ лексикон, синтаксис
- фетишизм
- фідеїзм
- літералізація

?
Гендерлехт - це:
- теорія гендерних субкультур
+ сталий набір ознак чоловічого і жіночого мовлення
- теорія виховання
- деморфінізм

?
Феміністський неомарксизм представляють:
- Т. Шульц, Г. Беккер
+ К. Дільтей, Х. Хартман
- Д. П'єтро
- П. Лазарсфельд

?
Процеси розподілення в сім'ї, досліджені в моделях:
+ сімейного консенсуса, альтруїзма
- рівноваги
- альтруїзма
- сексизма

?
Центральне поняття в економічному аналізі гендерної нерівності:
+ дискримінація в зайнятості за ознакою статі
- неформальна економіка
- власність
- відмінність поглядів

?
Політику рівних прав і рівних можливостей реалізують:
- Україна
- Росія
+ США
- Нідерланди
15

Приложенные файлы

  • doc 26601950
    Размер файла: 64 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий