Копия ТЕСТИ 9-12


ТЕСТИ ДО ТЕМ 9-12
1.Укажіть, до якого угрупування належав М. Рильський:А) футуристівБ) символістівВ) неокласиківГ) імпресіоністів
 2. Збірка М. Рильського, яка яскраво ілюструвала його творчу манеру, мала назву:А) « Знак терезів»Б) « Синя далечінь»В) « На білих островах»Г) « Троянди й виноград»
3. До групи неокласиків – (“гроно п’ятірне”) – входили письменники:
А. П. Тичина, В. Сосюра, М. Зеров, М. Хвильовий, В. Підмогильний.
Б. М. Рильський, М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара, О. Бур-гардт (Юрій Клен).
В. В. Еллан-Блакитний, В. Чумак, Є. Плужник, М. Ірчан, М. Зеров.
Г. Є. Маланюк, Б.-Ігор Антонич, Олег Ольжич.
4. Який художній засіб використав М. Рильський у цій строфі?
“Хто може випити Дніпро,
Хто властен виплескати море,
Хто наше злото-сереброПлугами кривди переоре.
Хто з серця чистого добро
Злобою чорною поборе?”
A. Метонімія.
В. Рефрен.
Б. Анафора.
Г. Перифраз.
5. З якого твору М.Рильського взято ці рядки: Хіба я не крапля мала, Що світ необмежний одбила!
Лиш ґрунту свого не знайшла, Лиш крила родимі згубила
A. “Молюсь і вірю”. В. “ Синя далечінь ”.
Б. “ Крізь бурю і сніг ”. Г. “Гомін і відгомін”.
6. “Не бійтесь заглядати у словник: це пишний яр, а не пусте провалля”. Хто автор цих слів, який прекрасно розумів, що мова у житті нації відіграє надзвичайно велику роль?
A. І. Драч. В. М. Рильський.
Б. Л. Костенко. Г. О. Підсуха.
7. Установіть відповідність між назвою художнього засобу та його прикладом із поезії Художній засіб  Приклад1. епітет  А «Всі шляхи в крові…» (П. Тичина )2. порівняння  Б «І голубів тремтячі зграї» ( М. Рильський )3. гіпербола  В «Твій погляд, ніби пролісок несмілий…» (М. Рильський ) 4. риторичний оклик  Г «Мені дозволить дух життя!» (М. Рильський ) 
8.Хто із митців читав свою прозу напам′ять?а) В. Підмогильний, Ю. Яновський; б) Г. Косинка, О.Вишня; в) М.Хвильовий, Г. Косинка; г) О.Вишня, Ю. Яновський 
9. Установіть відповідність подій в новелі «Я ( Романтика )»А  мати «Я» заспокоює «розтерзану душу» ;Б  засідання «чорного трибуналу комуни» ;В  вирок розстріляти черниць ;Г  «Я» власноруч застрелив свою матір
10. У які з названих років тривала літературна дискусія, що її очолив М. Хвильовий?А) 1925-28рр;Б) 1923-25рр;В) 1926-29рр;Г) 1930-33рр.
11. Укажіть справжнє прізвище Миколи Хвильового:
А Клен
Б Губенко
В Лозов’ягін Г Фітільов Д Стрілець.
12. Микола Хвильовий створив літературну організацію:
А «Гарт»
Б «Плуг»
В «Гроно»
Г ВАПЛІТЕ
Д МУР
13. Укажіть стиль, ознаки якого має новела Миколи Хвильового «Я (Романтика)»:
А футуризм
Б імпресіонізм
В романтизм
Г неореалізм
Д експресіонізм
14. Виберіть героя Миколи Хвильового, портрет якого подано: «…низенький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся й приплюснутий ніс» :
А Андрюша Б главковерх В Гапочка Жучок
Г доктор Тагабат Д вартовий-дегенерат
15. Справжнє прізвище М. Хвильового:
а) Елланський;
б) Фітільов;
в) Губенко.
16. Хто з українських літературознавців назвав М. Хвильового (після виходу в світ його
перших творів) “основоположником справжньої української прози”?
а) М.Зеров;
б) О.Білецький;
в) М.Мошлянський.
17. Перша книга прозових творів М. Хвильового називалася:
а) “Сині етюди”;
б) “Осінь”;
в) “Зелений гомін”.
18. Літературну діяльність М. Хвильовий розпочав з:
а) 1911 р.;
б) 1914 р.;
в) 1917 р.
19. У центрі новели М. Хвильового “Я(Романтика)” постає проблема:
а) родинних стосунків;
б) гуманності й фанатичної відданості революції;
в) урбанізації.
20. Де відбувається дія в новелі “Я(Романтика)”?
а) у монастирі;
б) у драматичному театрі;
в) в будинку “розстріляного шляхтича”.
21. Такими словами: “З далекого туману, з тихих озер загірної комуни шелестить шелест:
то йде Марія…” починається твір М. Хвильового:
а) “Кіт у чоботях”;
б) “Солонський яр”;
в) “Я(Романтика)”.
22. М.Хвильовий разом з однодумцями створює літературну організацію ВАПЛІТЕ у
а) 1921 р.;
б) 1924 р.;
в) 1925 р.
23. З якого твору М. Хвильового ця жахлива картина: ”Тоді я у млості, охоплений пожаром якоїсь
неможливої радості, закинув руку за шию своєї матері й притиснув її голову до своїх грудей. Потім
підвів мавзера й нажав спуск на скроню. Як зрізаний колосок, похилилась вона на мене…”?
а) “Бандити”;
б) “Редактор Карк”;
в) “Я(Романтика)”.
24. Виберіть героя Миколи Хвильового, портрет якого подано: «…низенький лоб, чорна копа
розкуйовдженого волосся й приплюснутий ніс» :
А Андрюша Б главковерх В Гапочка Жучок
Г доктор Тагабат Д вартовий-дегенерат
25. Кому письменник присвятив новелу «Я (Романтика)»?
А В. Підмогильному
Б оповіданню М.Коцюбинського «Цвіт яблуні»
В Т. Шевченкові
26. Головні події новели М. Хвильового “Я (Романтика)” відбуваються:
A. На майдані.
Б. В сільській раді.
В. У княжому палаці.
Г. На фронті.
27. Яким словом мати з новели М. Хвильового “Я (Романтика)” тонко підкреслює внутрішній стан свого сина – чекіста?
A. М’ятежний.
Б. Праведний.
В. Несправедливий.
Г. Жорстокий.
28. Степан Радченко є героєм роману В.Підмогильного:
а) “Місто”;
б) “Невеличка драма”.
в) “Пророк”;
29. “Місто” В.Підмогильного – це роман:
а) історичний;
б) інтелектуально-психологічний;
в) соціально-побутовий.
30. Степан Радченко (“Місто”) переймається такими думками: “Він заздрив їм, і не ховав від себе
цього, бо теж хотів висунутись і бути обраним. Сміх і оплески, що були нагородою тим щасливцям,
мало його ображали, і кожен новий з них, з’являючись коло катедри, ставив йому болюче питання,
чому це не він, бо він хотів бути кожним із них, однаково – прозаїком чи поетом” на:
а) виставі у театрі;
б) прогулянці;
в) літературному вечорі.
31. З якою метою Степан Радченко направлявся до Києва:а) щоб оглянути місто;б) розпочати власну комерційну справу;в) вступати до інституту.32. З наближенням міста Степан відчував:а) радість та піднесення;б) на душі стало тихо і мертво;в) хлопця переповнювали сподівання на краще життя.
33. Де поселив крамар Степана:а) у власній вітальні;б) у столярній майстерні поруч із коровами;в) у сусідньому помешканні.
34. Про що йшлося в першому оповіданні Стефана Радченка:а) про історичне минуле Києва;б) про кохання до Надійки;в) про стару пощерблену бритву.
35. Як склалися подальші стосунки Степана з Надійкою:а) Степан почував до Надійки відразу, бо ж вона була від села, що зблякло в ньому;б) хлопець палко покохав Надійку;в) молодята планували поселитися разом.36. Пішовши з помешкання Гнідих після бійки з Максимом, Степан почував:а) схвильованість від втрати товариша;б) докори сумління перед господарем дому;в) турбувався за власний добробут.37. Яка причина остаточної зміни житла Степаном:а) товариш Борис запропонував Степанові своє помешкання, переїжджаючи до іншого;б) сім’я Гнідих вигнала Степана;в) хлопцеві запропонували гуртожиток.38. Чи продовжував Степан навчання:а) так, і навчався і надалі дуже сумлінно;б) ні, але планував обов’язково почати відвідування лекцій;в) хлопець вирішив, що інститут йому не потрібний, а Степан Радченко гарний і без диплома.39. Де побачив Степан Максима, сина Гнідих:а) у театрі;б) у бібліотеці;в) у пивному закладі з сумнівною репутацією.40. Охарактеризуйте матеріальний стан хлопця на той час:а) Степан був повністю забезпечений, тому що отримав гонорари від журналів, де надрукували його оповідання, а також мав платню за лекції;б) проблема грошей набувала дедалі загрозливіших форм, тому що всі заробітки йшли на пригощання Зоськи, нової знайомої Степана;в) матеріальної скрути хлопець не відчував.41. За що сподобався Степан молодим літераторам:а) за винахідливість;б) за гостроту думок;в) за те, що не справляв враження людини сильної.42. Степана Радченка призначили на посаду секретаря журналу:а) бо він сам цього прагнув;б) мав неперевершений літературний хист;в) бо новий кандидат не зробив ще нікому жодного зла й тримався з усіма лагідно, подаючи кожному надію на себе впливати.43. Розірвавши стосунки з Зоською, Степан відчував:а) п’яне почуття волі;б) цілковиту самотність;в) нестерпні докори сумління.44. Зустрівши Левка, Степан вирішив:а) запросити товариша в гості;б) повернутися на село;в) продемонструвати свої здобутки на літературній ниві.45. Що стало на заваді до здійснення мрії:а) зустріч з Надійкою;б) Степана не звільняли з посади;в) хлопцеві не хотілося залишати своє нове помешкання.46. Що додавало Степанові Радченку творчого натхнення:а) високі гонорари;б) почуття самовдоволення;в) нові, але недовготривалі зустрічі.47. Залишившись у місті, Степан вирішив:а) продовжувати жити усталеним життям;б) шукати нових знайомств;в) писати повість про людей.48. То хто ж став переможцем:а) місто знищило Степана;б) Степан підкорив місто;в) Радченко підкорив місто, але й місто підкорило його.
49. Перша збірка творів П. Тичини має назву:
A. “Золотий гомін”. В. “Сонячні кларнети”.
Б. “3амість сонетів і октав”. Г. “Вітер з України”.
50. Ліричні твори “Коли в твої очі дивлюся...”, “Не бував ти у наших краях...”, “Говори, говори, моя мила...”, “Ви знаєте, як липа шелестить...” належать:
A. В. Сосюрі. В. М. Рильському.
Б. О. Олесю. Г. П. Тичині.
51. У збірці “Сонячні кларнети” П. Тичина широко вживає різно-манітні художні тропи: “Акордились планети...”, “Співає стежка на го-роді...”, “Танцюють звуки на дзвіниці, і плаче дзвін...”, “І звучить земля, як орган...”, “Здаля сміялась струнка тополя...”. Як
називаються ці тропи?
A. Метафора. В. Синекдоха.
Б. Порівняння. Г. Метонімія.
52. “Йде весна запашна, Квітами-перлами закосичена...” Це уривок з вірша П Тичини...
A. “Арфами, арфами...”. В. “Десь надходила весна...”.
Б. “Гаї шумлять, я слухаю...”. Г. “Квітчастий луг”.
53. З якого твору П. Тичини ці слова: “дзвін гуде”, “тихий шепіт трав”, “хмарки біжать”, “неба край – як золото”?
A. “Хтось гладив ниви...”. В. “Гаї шумлять...”.
Б. “Арфами, арфами...”. Г. “Цвіт в моєму серці...”.
54. Трагічний образ Марії зустрічається у творі П. Тичини:
A. “Золотий гомін”. В. “До кого говорить?”.
Б. “Скорбна мати”. Г. “Похорон друга”.
55. Перша друкована збірка П. Тичини мала назву:А) « Плуг»Б) « Сонячні кларнети»В) « Вітер з України»Г) « В космічному оркестрі»
56. До якого виду лірики належить поезія « Арфами, арфами...» П. Тичини:А) пейзажнаБ) інтимнаВ) філософськаГ) громадянська
57. Вірш «Арфами, арфами…» написаний
А ямбом
Б хореєм
В дактилем
Г анапестом
Д різними віршовими розмірами
58. Провідний мотив вірша «Арфами, арфами…» П. Тичини – це
А оспівування краси людських стосунків
Б гімн весні як символу любові, життя й натхнення
В пробудження кохання у весняну пору
Г прощання з холодною зимою
Д захоплення співом гаїв навесні
59. У вірші «Ви знаєте, як липа шелестить…» П.Тичини поєднано такі види лірики
А пейзажна й громадська
Б філософська й інтимна
В пейзажна й філософська
Г інтимна й філософська
Д інтимна й пейзажна
60. Провідний мотив вірша «Ви знаєте, як липа шелестить…» П.Тичини – це
А замилування красою весняної ночі
Б сум з приводу нерозділеного кохання
В оспівування краси природи
Г зміни в природі в нічні пору
Д світле й радісне почуття кохання весняної ночі
61. Прочитайте рядки («Ви знаєте, як липа шелестить…»)
Визнаєте, як сплять старі гаї? –
Вони все бачать крізь тумани.
Ось місяць, зорі, солов'ї..
«Я твій» - десь чують дідугани. А солов'ї!..
В уривку наявні такі художні засоби :
А риторичне запитання, оксиморон, персоніфікація
Б персоніфікація, символ, анафора
В символ, риторичне запитання, синекдоха.
Г риторичне запитання, символ, персоніфікація.
Д епітет, паралелізм, порівняння
62. Прочитайте подані рядки з вірша «Любіть Україну» В. Сосюри
Любіть Україну у сні й наяву
Вишневу свою Україну…
Виділене слово є
А алегорією
Б символом
В гіперболою
Г метонімією
Д персоніфікацією
63. Наскрізну композиційну роль у вірші «Так ніхто не кохав…» В.Сосюри відіграє
А тавтологія
Б художній паралелізм
В епіфора
Г діалог
Д риторичне звертання
64. Вірш “Любіть Україну”, який зазнав несправедливої критики, написаний:
A. П. Тичиною. В. В. Сосюрою.
Б. М. Рильським. Г. М. Бажаном.
65. Хто автор поеми, яку можна назвати поетично-романтичною біографією українського гетьмана Мазепи?
A. Б. Лепкий. В. В. Гюго.
Б. В. Сосюра. Г. О. Пушкін.
66. Справжньою перлиною інтимної лірики В. Сосюри є вірш:
A. “Тебе любив, як вітер небо”. В. “Так ніхто не кохав”.
Б. “Твоя краса – як сад”. Г. “Ніяк од щастя не засну я”.
67. Який автобіографічний прозовий твір В. Сосюри має назву села, де пройшло
дитинство поета?
A. “Сосниця”. В. “Теліжинці”.
Б. “Лисичанськ”. Г. “Третя Рота”.
68. Який патріотичний твір В. Сосюри в роки сталінщини був розкритикований і вилучений з його збірок?
A. “Ластівки на сонці...”. В. “Любіть Україну”.
Б. “Відповідь”. Г. “Знов село”.
69. Віршований розмір вірша:а) хорей; б) ямб;в) дактиль; г) амфібрахій.
70. Поезія має форму:а) послання:б) монологу;в) діалогу;г) полілогу.
71. Художній засіб у творі «Любіть Україну!»:а) гіпербола;б) анафора;в) антитеза;г) епітет.
72. Уперше вірш був опублікований у:а) «Громаді»; б) «Житті і слові»;в) «Літературній газеті»; г) «Новій зорі».
73. Україну В.Сосюра називає:а) могутньою;б) великою;в) радісною;г) вишневою.
74. З порадою бути вірним у своїй палкій любові рідній Україні звертається поет до:а) юнака;б) дівчини;в) вихованців дитячого садку;г) тих, хто у скрутний для країни час зрадив її.
75. «Всім серцем любіть Україну свою,— і вічні ми будемо з нею». Дані рядки в композиційній будові твору є:а) експозицією;б) кульмінацію;в) зав’язкою;г) розв’язкою.
76. Дерева, які шумлять над ставом:а) тополі;б) берези;в) верби;г) клени.
77. Українську мову В.Сосюра називає:а) милозвучною;б) солов’їною;в) гучною;г) веселою.
78. Рідна країна горить — не згорає, як та:а) зірка;б) райдуга;в) діброва;г) купина.
79. Любити свій край потрібно:а) як вишневий сад;б) у годину негоди;в) мов цінну річ;г) не звертаючи уваги на ментальність його народу.
80. Без Батьківщини кожний українець:а) сирота;б) вітер у полі;в) порох і дим;г) дорожній пил.
81. Трагедія братовбивчої війни розкрита в романі Ю. Яновського:
A. “Гомоніла Україна”.
Б. “Чотири шаблі”.
В. “Майстер корабля”.
Г. “Вершники”.
82. З якої новели роману “Вершники” Ю. Яновського взято рядки: “Лютували шаблі, і коні бігали без вершників, і половці не пізнавали один одного...”?
A. “Батальйон Шведа”.
Б. “Шаланда в морі”.
В. “Подвійне коло”.
Г. “Лист у вічність”.
83. “Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду.” Кому належать ці слова в романі Ю. Яновського “Вершники”?
A. Андрію Половцю.
Б. Івану Половцю.
В. Оверку Половцю.
Г. Мусію Половцю.
84. Якою новелою починається роман Ю. Яновського “Вершники”?
A. “Шаланда в морі”. В. “Подвійне коло”.
Б. “Дитинство”. Г. “Лист у вічність”.
85. Хто з героїв в романі Ю. Яновського “Вершники” ладен був умерти, але не видати таємниці: “Він не мав права на смерть, він мусив нести своє закривавлене тіло крізь потік часу до ночі, прийняти всі муки, крім смертної, важко було боротися на самоті і не сміти вмерти...”?
A. Чубенко.
В. Максим.
Б. Швед.
Г. Листоноша.
86. Ю. Яновський є зачинателем в українській літературі нового жанру:
A. Кіноновели.
В. Роману у віршах.
Б. Роману в новелах.
Г. Історичного роману.
87. Установіть відповідність: Новели «Вершників»  Ю.Яновського  Ідея твору 1.«Подвійне коло»  А увічнення подвигу листоноші;2 .«Шаланда в морі»  Б возвеличення родини, подружньої вірності;2. «Лист у вічність»  В засудження братовбивства, недотримання  закону народної моралі 
88. Який прозовий жанр створив Остап Вишня?
A. Фейлетон. В. Усмішку.
Б. Гумореску. Г. Співомовку.
89. Чому Остап Вишня не писав гуморесок протягом десяти років?
A. Через хворобу.
Б. У зв’язку з відрядженням за кордон.
В. Через заборону друкуватися.
Г. Перебував в ув’язненні.
90. “Що треба, щоб посміятися не з ворога, а з друга? Треба – любити людину. Більше, ніж
самого себе.” Це слова:
A. Остапа Вишні. В. О. Білецького.
Б. О. Гончара. Г. Ю. Яновського.
91. Хто був родоначальником нового жанру – усмішки в українській літературі?
A. О. Вишня. В. М. Годованець.
Б. Є. Гребінка. Г. С. Руданський.
92. Справжнє прізвище Остапа Вишні:
A. Грунський. В. Вишенський.
Б. Чечвянський. Г. Губенко.
93. Остап Вишня народився: А) в с. Чаплинка на Херсонщині Б) в м. Носівка на Чернігівщині В) на Полтавщині в хуторі Чечва 
94. Скільки дітей було в сім’ї Губенків А) 2   Б) 8   В)1   Г)16 Д)10 
95. В скільки років малого Остапа відправили до школи пізнавати науки? А) в 5р   Б) 6р В) 12р 
96. Початкову освіту здобув у: А)сільській школі Б)в Полтаві  В) в м. Грунь 
97. В якому році підліток був зарахований на казенне навчання до Києва: А)1901  Б) 1903 В) 1905 
98. Яку професію він тут здобув? А) юриста  Б) бухгалтера В) хірурга  Г) фельдшера  Д) вчителя 99. Що стало на перешкоді до закінчення Київського університету? А)відданість літературі  Б)смерть батька В)нестача коштів 100. Перший друкований твір: А) “Моя автобіографія” Б) “Демократичні реформи Денікіна” В) “Зенітка” 101. Під яким псевдонімом вийшов цей твір: А) Остап Вишня Б) Павлик Губенко В) Павло Грунський 
102. Де вперше з’явився псевдонім “Остап Вишня”: А) У газеті “Селянська правда”  Б) “Зоря” В) “Вільний голос” 103. У якому році вперше О. Вишню звільнили з роботи? А) 1935 Б) 1925 В) 1920 104. В якій газеті О. Вишня продовжує друкуватися після звільнення: А) “Вісті ВУЦВК” Б) “Селянська правда” В) “Правда” 105. Хто йому в цьому допоміг: А) Максим Рильський Б) Микола Куліш В) Ілан Блакитний + 106. З якої гуморески ці слова: “А кум з правого флангу заходить. Але тут у нас ошибка організована  вийшла: рогачі ми непоховали…” А) “Моя автобіографія” Б) “Зенітка”  В) “Мисливські усмішки” 107. Як називається спільна книга Марка Твена та Остапа Вишні: А) “Кримські усмішки” Б) “Сільськогосподарська пропаганда” В) “Мисливські усмішки” 108. Що стало причиною написання гуморески “Сільські усмішки” А) відпочинок в с. Мануївка Б) в с. Пасіки В) відпочинок у Москві. 109. У якому році Остап Вишня був заарештований: А) 1903 Б) 1931 В) 1929 Г) 1933  110. Остап Вишня відбував покарання у: А) М. Кома Б) на Сахаліні В) в м. Гуна 111. У якому журналі була надрукована гумореска “Моя автобіографія” А) “Книгоспілка” Б) “Слово” В) “Село і люди” 112 Кому належать ці слова із однієї гуморески О. Вишні: “У мене немає жодного сумніву в тому, що я народився, хоч і під час мого появлення на світ біли… мати сказала, що мене витягли з колодязя, коли напували корову Оришку”. А) Діду Свириду з гуморески “Зенітка” Б) Остапу Вишні з гуморески “Моя автобіографія”  113. Де помер Остап Вишня: А) у с. Пасівка Б) у Львові В) у Києві 114. В якому році помер Остап Вишня: А) 1956 Б) 1954 В) 1965 115. Письменником якого жанру був Остап Вишня: А) реалізму Б) романтизму В)гумористично-сатиричного  + 
116. Комедія М. Куліша “Мина Мазайло” – це:
A. Художнє відтворення проблем українізації у 1920-ті роки.
Б. Пограбування села радянською владою.
В. Розвінчання культу Сталіна.
Г. Колективізація.
117. Хто з персонажів комедії “Мина Мазайло” М. Куліша вважає, що “українізація – це спосіб робити з мене провінціала, другосортного службовця і не давати мені ходу на вищі посади”?
A. Мокій. В. Дядько Тарас.
Б. Мина Мазайло. Г. Аренський.
118. У якій п’єсі М. Куліша художньо відтворена проблема українізації 1920-х років?
A. “Маклена Граса”. В. “Мина Мазайло”.
Б. “Патетична соната”. Г. “Комуна в степах”.
119. П’єса М.Куліша “Мина Мазайло” за жанром:
A. Комедія. В. Трагедія.
Б. Трагікомедія. Г. Драма.
120. Кому з героїв комедії М. Куліша “Мина Мазайло” належить вираз: “Да єтого не может бить, потому што єтого не может бить нікада”?
A. Мокію. В. Тьоті Моті.
Б. Мині Мазайлу. Г. Дядькові Тарасу.
121. Хто в п’єсі М. Куліша “Мина Мазайло” хоче замінити своє прізвище на інше?
A. Мина Мазайло. В. Мазайлиха.
Б. Його син Мокій. Г. Тьотя Мотя.
122. Який твір М. Куліша має в основі класовий конфлікт, розповідає про голод 1921 року, який доводив до людожерства?
A. “Патетична соната”. В. “Мина Мазайло”.
Б. “97”. Г. “Маклена Граса”.
123. У якому творі М. Куліша героїня – жінка, воїтелька за національну ідею, яка наприкінці п’єси гине від руки коханого?
A. “Патетична соната”. В. “Маклена Граса”.
Б. “Мина Мазайло”. Г. “Народний Малахій”.
124 Укажіть героя п’єси Миколи Куліша «Мина Мазайло», якому належать слова: «Як ще ми погано знаємо українську мову. Кажемо, наприклад: потяг іде третьою швидкістю, а треба – поїзд третім погоном йде. Погін, а не швидкість»:
А Уля Б Рина
В Мокій Г Мина Мазайло Д дядько Тарас із Києва
125 Укажіть розв’язку п’єси М. Куліша «Мина Мазайло»:
А приїзд тьоті Моті
Б приїзд дядька Тараса
В Мину звільнили з роботи
Г до Мокія прийшли комсомольці
Д Мина обирає нове прізвище
126.У ремарці «А тьотя Мотя ходила Наполеоном і думала...» (комедія «Мина Мазайло»)
М. Куліш вдається до
Асарказму
Бгротеску
В шаржування
Гкарикатури
Дпародії
127. Розв’язкою комедії «Мина Мазайло» Миколи Куліша єА приїзд до Харкова тьоті МотіБ зміна прізвища Миною МазайломВ звільнення Мини Мазайла з роботиГ промова дядька ТарасаД примирення Мини Мазайла з Мокієм128. Установіть відповідність подій у п′єсі «Мина Мазайло» М. Куліша: ( А, В, Б)А  Мина Мазало вирішив змінити прізвище ;Б  Тьотя Мотя приїжджає з Курська ;В  Дядько Тарас не підтримує позиції Мини ;
129. Б.-І. Антонич народився А Гуцульщина
Б Лемківщина
В Покуття
Г Волинь
130. Перша збірка Б.-І. Антонича А «Три перстені»
Б «Книга Лева»
В «Привітання життя»
Г «Зелена Євангелія»
131. Цикл «Бронзові м’язи», присвячений рідкісній в українській літературі спортивній темі, є в збірці Б.-І. Антонича
А «Привітання життя»
Б «Три перстені»
В «Ротації»
Г «Книга Лева»
132. На збірці Б.-І. Антонича «Ротації» позначилися естетичні засади літературної течії
А неоромантизму
Б сюрреалізму
В футуризму
Г символізму
133. Словами «Мої пісні — над рікою часу калиновий міст, я — закоханий в житті поганин» закінчується поезія Б.-І. Антонича
А «Автобіографія»
Б «Привітання життя»
В «Автопортрет»
Г «Село»
134. Соціальні мотиви найвиразніше звучать у збірці Б.-І. Антонича
А «Три перстені»
Б «Ротації»
В «Привітання життя»
Г «Книга Лева»

135. На берегах якої ріки пройшло дитинство О. Довженка?
A. Дніпра. В. Дінця.
Б. Десни. Г. Остра.
136. “Любіть землю! Любіть працю на землі, бо без цього не буде щастя нам і дітям нашим ні на
якій планеті…” Ці слова належать:
A. О. Гончару. В. А. Головку.
Б. М. Стельмаху. Г. О. Довженку.
137. “Я син свого часу і весь належу сучасникам своїм”, – писав про себе:
A. М. Хвильовий. В. М. Рильський.
Б. О. Довженко. Г. Ю. Яновський.
138. Після перегляду повнометражного фільму О. Довженка критика з захопленням писала про картину: “Це була історична симфонія, що рівної їй немає в світовому кіно. Це була зафільмована лірика, епос і філософія...”. Це кінострічка:
A. “Земля”. В. “Арсенал”.
Б. “Щорс”. Г. “Звенигора”.
139. Вічні загальнолюдські теми – життя і смерть, людина і земля, ста-ре й нове, добро і зло – зумовлюють високий поетично-філо-софський зміст кінофільму О. Довженка:
A. “Аероград”. В. “Арсенал”.
Б. “Мічурін” (“Життя в цвіту”). Г. “Земля”.
140. О. Довженко в українській літературі став зачинателем жанру:
A. Кінодилогії. В. Кінокомедії.
Б. Кіноповісті. Г. Кінокритики.
141. “Зачарована Десна” О. Довженка – це твір:
A. Про громадянську війну. В. Про сучасне життя.
Б. Про життя автора. Г. Про Велику Вітчизняну війну.
142. Який свій твір О. Довженко назвав “коротким кінонарисом автобіографічного оповідання”?
A. “На колючому дроті”. В. “Незабутнє”.
Б. “Ніч перед боєм”. Г. “Зачарована Десна”.
143. До кого звернені слова О. Довженка: “Далека красо моя! Щасливий я, що народився на твоєму березі, що пив у незабутні роки твою м’яку, веселу, сиву воду, ходив босий по твоїх казкових висипах...”?
A. До Десни. В. До Остра.
Б. До Дніпра. Г. До Сосниці.
144. У квітні 1942 року О. Довженко занотовує в записнику: “А вчора, пишучи спогади про дитинство, про хату, про діда, про сінокіс, один собі у маленькій кімнатці сміявся і плакав. Боже мій, скільки ж прикрас-ного і дорогого було в моєму житті, що ніколи-ніколи вже не повернеться...”. Про який твір тут мова?
A. “Зачарована Десна”. В. “Іван”.
Б. “Незабутнє”. Г. “Поема про море”.
145. “З нього можна було писати лицарів, богів, апостолів, великих учених чи сіятелів, він годився на все...”. Про кого так писав О. Довженко в “Зачарованій Десні”?
A. Батька. В. Діда.
Б. Прадіда. Г. Косаря.
146. “Прокидаюся на березі Десни під дубом. Сонце високо, косарі далеко, коси дзвенять, коні пасуться. А на Десні краса!.. Я вже не ходжу, а тільки літаю, ледве торкаючись лугу. Вбігаю у ліс – гриби. У лози – ожина. В кущі – горіхи. В озері воду скаламучу – риба”. Таким непосидючим у “Зачарованій Десні” О. Довженка є:
A. Петро. В. Сашко.
Б. Микола. Г. Василь.
147. Чиїх прокльонів найбільше боявся малий Сашко (“Зачарована Десна” О. Довженка)?
A. Прадіда Тараса. В. Матері Одарки Єрмолаївни.
Б. Прабаби Марусини. Г. Діда Семена.
148. Хто в “Зачарованій Десні” О. Довженка нічого так в світі не любив, “як саджати що-небудь у землю, щоб проізростало. Коли вилізає саме з землі всяка рослиночка, ото мені радість” .
A. Прабабка. В. Тітка Мотря.
Б. Мати Сашка. Г. Дід Семен.
149. Для композиції якого твору О. Довженка характерна двоплановість?
A. “Тарас Бульба”. В. “Зачарована Десна”.
Б. “Поема про море”. Г. “Арсенал”.
150. Довженко записав у щоденнику: “Сьогодні роковини моєї смерті. 31 січня 1943 р. мене було привезено в Кремль. Там мене було порубано на шмаття і окровавлені частини моєї душі було розкидано на поталу й ганьбу на всіх зборищах.” За яку кіноповість О. Довженко був підданий такій критиці Кремля?
A. “Мічурін”. В. “Звенигора”.
Б. “Повість полум’яних літ”. Г. “Україна в огні”.
151. Яка жанрова форма твору О. Довженка “Україна в огні”?
A. Лірична повість. В. Публіцистичний твір.
Б. Кіноповість. Г. Історична повість.
152. До кого звертається Лаврін Запорожець, герой твору О. Довженка “Україна в огні”, з такими словами: “Що буде з народом нашим? Виживе він чи загине, що й сліду не стане ніякого? ... Народ безсмертний, ви казали, товаришу мій. Ой, важке наше безсмертя!”?
A. До Кравчини. В. До портрета Сталіна.
Б. До Купріяна Хуторного. Г. До офіцера-червоноармійця.
153. Родина Запорожців – батько Лаврін, сини Роман, Іван, Савка, Григорій, Трохим, дочка Олеся – герої твору О. Довженка:
A. “Арсенал”. В. “Україна в огні”.
Б. “Зачарована Десна”. Г. “Повість полум’яних літ”.
154. Який твір О. Довженка про війну з фашистами не був екранізований і не друкувався майже 50 років?
A. “Україна в огні”. В. “Повість полум’яних літ”.
Б. “Незабутнє”. Г. “На колючому дроті”.
155. “Правда... Тільки вона, правда, була поводирем у моєму житті. Я ніколи не зрадив правди...”. Так записав у своєму щоденнику:
A. О. Довженко. В. Т. Шевченко.
Б. П. Тичина. Г. Остап Вишня.
156. Установіть відповідність між героєм твору та реплікою, сказаною ним ( за кіноповістю О. Довженка «Україна в огні» Персонаж  Репліка1. командир загону  А «Все проходить, і це пройде.Знищимо ворога…»2. образ України  Б «Єдиний народ, що не знайшов собі в століттях Європи людського життя» 3. Василь Кравчина  В «Попаленої , розбитої, поруйнованої…»157. Установіть відповідність ( за кіноповістю О. Довженка «Зачарована Десна» Персонаж  Характеристика1. Дід Семен  А уособлення душі митця2. Сашко  Б схожий на святого Федосія ( темна борода, у руці ґирлига )3. батько Петро Семенович  В добрий дух лугу й риби

Приложенные файлы

  • docx 26601913
    Размер файла: 88 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий