Тест 1-6

Каховський державний агротехнічний коледж
Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії загальноосвітніх дисциплін
Протокол № ___ від ___________
Голова - __________Л.О.Руденко
Завдання для державної підсумкової атестації
з української мови
ВАРІАНТ 1
Затверджую
Заступник директора
з навчальної роботи
__________В.П. Замула
«_____»________2012р.


Частина 1
Завдання 17 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його.
1. Виділене слово вжито у прямому значенні в рядку А колюча шипшина
Б колюче слово
В колюча правда
Г колючий погляд
2. Значення «важко працювати» мають усі перераховані фразеологізми, крім А обливатися сьомим потом
Б обливатися кривавим потом
В обливатися холодним потом
Г обливатися потом
3. Простим є речення
А По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу.
Б На узліссі і галявині зеленіє перший ряст і цвітуть проліски та сон-трава.
В Шелестить пожовкле листя, по діброві гуляють хмари.
Г Пам' ять могла б убити нас, коли б не мала рятівної властивості забувати.
4. Частку вжито в рядку А Біжить, наче до каші.
Б В очах не то гнів, не то тривога.
В Науки не носить за плечима.
Г Хай гірше, аби інше.
Прочитайте текст і виконайте завдання 57 до нього.
(1) Хто з нас не любить книжки? (2) А давно давно колись на світі не було книжок, бо люди не вміли ще їх робити. (3) Сторінками найперших книжок, напевно, були камені, сокири, вояцькі щити, стіни печер. (4) На цьому всьому писали. (5) Бо ж не було ані паперу, ані пер чи олівців.
5. Орфографічну помилку допущено в написанні слова А не любить
Б давно давно В найперших
Г бо ж
6. Пунктуаційну помилку допущено в реченні А першому Б другому
В третьому Г п'ятому
7. Речення зі вставним словом
А перше Б друге
В третє Г п'яте
Завдання 823 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його.
8. Літеру с треба писати в усіх словах рядка А ..хвалити, ..сунути, розказати
Б ро..питати, ..хитрувати, бе..чесний
В ро..ставити, ..тиха, ..совувати
Г ..житися, ..м'якшати, ..тишити
Д ..формований, зісковзувати, ..порожнити
9. Літеру є треба писати в усіх словах рядка А печ..во, кр.лати, л..вада
Б пал..во, ..кспертиза, тр..мбіта В в..теран, л..ман, ап..тит
Г в..сна, експер..мент, орд..н
Д абон..мент, см..тана, кал..ндар
10. Неправильно утворено форму вищого ступеня порівняння прикметника в рядку А менш кислий, менший, значніший
Б менш солодкий, зрозуміліший, нижчий
В солодший, більш активний, визначніший
Г корисніший, більш високий, дорогіший
Д кращий, ліпший, більш ефективний
11. Усі слова написано правильно в рядку
А бруквяний, розм'якнути, без'ідейний, без'ядерний
Б різьбярство, зм'якшити, повітряний, подвір'ячко
В звірячий, міжгір'я, кур'йозний, ін'єкція
Г сп'яніти, мавп'ячий, верб'я, матір'ю
Д ар'єргард, дріб'язок, міжяр'я, фотозйомка
12. Усі слова написано правильно в рядку
А аспіранський, серцевий, нещасний, жалісний
Б навмисне, вісник, тижневий, совісний
В міський, ремісник, писнути, шіснадцять
Г бризнути, якісний, очисний, студенство
Д швидкісний, захисник, волейболісці, персні
13. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку А розвиток, родич, гуляш, гай
Б плащ, виграш, оповідач, мороз
В сон, цукор, вогонь, Ватикан
Г характер, досвід, календар, бензин
Д Луганськ, Кавказ, Ізраїль, Казахстан
14. Прикметники, що правильно поєднуються з іменниками присутність, займенник, випадок,наведено в рядку
А особистий, особовий, особливий
Б особовий, особливий,особистий
В особистий, особливий, особовий
Г особливий, особовий, особистий
Д особовий, особистий, особливий
15. Виділену сполуку слід писати окремо у реченні А Хліб любить, що/б його шанували.
Б Голова не на те, що/б кашкет носити.
В Хотілося, що/б синьо світилося від доброї погоди вікно.
Г Змолоду треба набратися знань, що/б не пуста була твоя власна криниця.
Д Що/б не робив і як би не блукав, завжди мети доходить Ярослав.
16. Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку
А інструктор/методист, ріка/Дніпро, смисло/розрізнювальний
Б екс/тренер, звуко/розрізнювальний, учитель/словесник
В народно/визвольний, соціал/демократичний, мовно/стильовий
Г часто/густо, екс/президент, фізико/технічний
Д блакитно/синій, тепло/обмінний, зовнішньо/торговельний
17. Неправильно утворено форму наказового способу дієслова в рядку А малюймо
Б малюйте
В хай малюють
Г малюй
Д намалюємо
18. Перед однорідними членами речення потрібно ставити двокрапку, а після них тире в реченні (розділові знаки пропущені)
А Усе і земля і вода і повітря поснуло.
Б Усе чарує зір кругом роса і луг і вода.
В Ні спека ні бурі ні морози ніщо не вб'є любов мою.
Г Можна було викосити в траві всяке птаство а саме деркачів куликів курочок.
Д Вівса пшениці ячмені все разом зіллялось в одну могутню хвилю.
19. Наголос на першому складі мають усі слова рядка А кількість, подорож, вимова, розбір
Б легко, восени, чуйно, підмет
В центнер, разом, показ, випадок
Г компас, жалюзі, колесо, листя
Д натовп, кусень, сором, ознака
20. Правильно побудовано речення
А Від пахощів сіна в мене, лежачи на горищі, паморочилася голова.
Б Від пахощів сіна в мене, лежачого на горищі, паморочилася голова.
В Коли я лежав на горищі, від пахощів сіна в мене паморочилася голова.
Г Лежачи на горищі, від пахощів сіна в мене паморочилася голова.
Д Від пахощів сіна в мене паморочилася голова, лежачи на горищі.
21. Правильно утворено всі форми кличного відмінка в рядку А Якове, Григоріє, хлопче, пані Савицька
Б Мар'яно, Іване, господаре, пані Олено
В Сергію, Артеме, шановне зібрання, Анастасіє
Г Юліє, майстре, Денису, Алло, Богдане
Д сторожу, братику, пане лікарю, Павле
22. Реченням з однорідними присудками є
А Були до ранку в тому селищі великі ігри, танці і веселощі.
Б Сонце гріло-пекло.
В Щоправда, громовиця стихла й вітер упав.
Г Вогник то пірнав за білі кучугури, то виринав знову.
Д Шлях освіти та науки нас навіки поєдна!
23. Правильну вимову слів тітчин, вокзал, борешся передано в рядку А [т'ич:иен], [воґзал], [буреис':а]
Б [т'итчиен], [воґзал], [буреис':а]
В [т'ич:иен], [вокзал], [буреис':а]
Г [т'ич:исн], [воґзал], [буреишс'а]
Д [т'ич:ин], [воґзал], [буреис'а]
Завдання 2428 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
24. Односкладне речення Приклади
1 означено-особове А Шепталові неждано закортіло почути Степанів голос.
2 неозначено-особове Б Тихим кроком далі зайдеш.
3 узагальнено-особове В Задзвонили в усі дзвони.
4 безособове Г Дубів осінніх бронзова печать.
Д Іду без втоми і вагання і не схиляючи чола.

25. Підрядне речення Приклади
1 означальне А А люди вже лан засіяли на хліб, на розраду, на мир і
2 з’ясувальне нищили кривди навали, щоб зватися знову людьми.
3 обставинне мети Б Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя.
4 обставинне місця В Сюди, де вуличка забута, приїхав по дитячі сни.
Г Раз вночі прокинувсь вітер і угледіть захотів –
чи ніхто не порушає тиші мертвої гаїв.
Д Простіть мені за смуток цих тирад, де чути звук струни
лиш однієї.

26. Відокремлений член речення Приклади
1 означення А А над Дністром, наче теж у повітрі, пливли чарівні
2 прикладка мережки мостів.
3 обставина Б Життя, звичайно, йде вперед, і нікому не дано такої сили,
4 додаток яка б могла спинити непереможний рух.
В Я бажаю поетові дальшого росту, тобто поширення і
поглиблення тематики, нових досягнень у формі.
Г Народилося море, безкрає, з неосяжним морським берегом.
Д Повалили такі могутні сліпі сніги, що навіть він,
сіроманець, злякався.
27. Фразеологізм Значення
1 Вкрутити роги А засмутитися В помститися Д приборкати
Б залякати Г познущатися

2 Як курка лапою А неохайно Г важко
Б просто Д незрозуміло
В легко
3 Ятрити душу А заспокоювати Г ображатися
Б завдавати страждань Д лякатися
В переживати
4 Ані рудої миші А нікого В дуже мало
Б незрозуміло Г дуже складно

28. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)
Ти пам 'ятаєш, ти прийшов із пристані.
1Такі сади були 2тоді розхристані.
І вся в гірляндах, Зяк індійська жриця,
Весна ряхтіла в іскорках роси.
4Плакучі верби не могли журитися,
Такі були у іволг голоси!
А прикметник
Б займенник
В дієприкметник (як форма дієслова)
Г сполучник
Д прислівник

Частина 2
Творче завдання: Напишіть власне висловлювання на тему «Шануймо мову серцем і вустами», розкриваючи тезу «Народ без мови – це вже не народ... Без мови всі б ми сиротами стали».Викладачі: _____________ О.В. Нижеголенко
_____________ О.А. Задерей
_____________ Л.О. Свиріпа


Каховський державний агротехнічний коледж
Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії загальноосвітніх дисциплін
Протокол № ___ від ___________
Голова - __________Л.О.Руденко
Завдання для державної підсумкової атестації
з української мови
ВАРІАНТ 2
Затверджую
Заступник директора
з навчальної роботи
__________В.П. Замула
«_____»________2011р.


Частина 1
Завдання 17 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його.
Прочитайте текст і виконайте завдання 17.
(1)Перше, що одразу ж впадало у вічі, це широкі плечі людини. (2)Стан же був на/диво тонкий і гнучкий. (3)На голові чорнів не/великий чуб, чорний вус різко відтінював круте підборіддя, рівний ніс. (4)Тонкі брови розбігалися від перенісся широкими сміливими дугами. (5)Очі були карі, веселі й від них обличчя козака світилося красою. (б)Спритність, відвага лева, хитрість лиса і в/одночас одвертість і щирість оживлювали це обличчя.
(7)Так ось він який, о/той Богун, ватажок козацький!
1. У переносному значенні вжито в тексті виділене слово А широкі плечі
Б круте підборіддя
В сміливими дугами
Г ватажок козацький
2. Фразеологізмом є вжитий у тексті вислів А брови розбігалися
Б впадало у вічі
В світилося красою
Г хитрість лиса
3. Окремо в цьому тексті пишеться А в/одночас
Б о/той
В не/великий
Г на/диво
4. Частку виділено в сполученні слів із цього тексту А що впадало у вічі
Б від перенісся
В одразу ж
Г тонкий та гнучкий
5. Відокремлену прикладку містить речення А сьоме
Б перше
В шосте
Г п'яте
6. Однорідні підмети є в реченні
А другому Б шостому
В п'ятому Г четвертому
7. Пунктуаційну помилку допущено в реченні А четвертому
Б першому
В шостому
Г п'ятому
Завдання 823 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його.
8. Через дефіс треба писати всі слова рядка
А віце/президент, аграрно/сировинний, кисло/молочний
Б чар/зілля, екс/чемпіон, відео/касета
В західно/український, норд/ост, ясно/зелений
Г військово/полонений, ампер/метр, гуси/лебеді
Д суспільно/історичниий, медико/санітарний, гама/проміння
9. М'який знак на місці пропуску треба писати у всіх словах рядка А уман..ський, волен..ці, кол..є
Б пот.мяніти, компан..йон, чотир..ма
В кол..оровий, лан..цюжок, різ..ба
Г брин..чати, молот..ба, дон..чин
Д корін..чик, груз..кий, нян..чити
10. Правильно побудовано словосполучення рядка А ходити за грибами
Б виконувати згідно наказу В працювати по суботам
Г молодший мене
Д перший за списком
11. Префікс с- треба писати в усіх словах рядка А ..фотографувати, ..казати, ..сипати
Б ..кріплювати, ..палити, ..тримати
В ..клеїти, ..твердити, ..цідити
Г ..пустошити, ..сунути, ..фабрикувати
Д ..хотіти, ..пресувати, ..шити
12. Букву є треба писати в усіх словах рядка
А м..реживо, пом..ло, щ..бетати
Б бр..ніти, вос..ни, велетенський
В л..лека, к..шеня, гр..бінець
Г пров.хінь, нап..нати, ч..решня
Д п..телька, п..рина, зб..рати
13. Помилку в написанні особових закінчень дієслів допущено в рядку А пишеш, солите, бачать
Б борониться, колеш, клеїте
В слухаєш, говоримо, стелять
Г боряться, сиплемо, хочеш
Д міцнієш, дроблять, втікаємо
14. Правильно узгоджено прикметники з іменниками в рядку А кумедний хлоп'я, геніальний Вівальді, смачне пюре
Б відомий кутюр'є, неслухняна лоша, гаряче рагу
В велика насип, виграна парі, невідоме Кутаїсі
Г далекий Огайо, мисливська дріб, сміливий тореро
Д нестерпний базіка, велике Тбілісі, загадкове амплуа
15. Правильну відмінкову форму числівника 547 наведено в рядку: А Р. в. п'яти сотень сорока семи
Б Д. в. п'ятистам сорокам сімом
В 3. в. п'ятсот сорок сімох
Г Ор. в. п'ятьмастами сорока сьома Д М. в. (на) п'ятистах сороках сімох
16. У реченні «Кожен витвір, освячен(1)ий коханням, дихає глибоко і чисто, позаяк в ідеї його споруджен(2)я закладен(3)е почуття любові до будован(4)ого, в яке творець вкладає свою душу,споріднен(5)у з Вічністю» подвоєння літер відбувається на місці цифри
А 4
Б 2
В З
Г 5
Д 1
17. Неправильно утворено форму наказового способу дієслова сісти в рядку А сядь
Б давайте сядемо
В сядьмо
Г хай сяде
Д нехай сядуть
18. Кома НЕ СТАВИТЬСЯ в реченні (розділові знаки пропущено) А Ніч за вікном та не хочеться спати.
Б Мати дивилася на своїх дітей і її серце раділо.
В У нас батьки безстрашні й невпокорені і матері посивіли від сліз.
Г Козацьке сонце високо піднялось угору й зорі срібносяйно вкрили небо.
Д Срібен дощик проливається іскристо й веселка обіймає небокрай.
19. Літера у ставиться в реченні «(1)продовж віків з вірою (2) себе, з намаганням принести людям світло (З)ченості йшли на вогнище Джордано Бруно і Коперник, стояли проти (4)сіх Леонардо да Вінчі і Галілей, думали інакше тисячі (5)чених» на місці цифри
АЗ Б2
В1 Г4
Д5
20. Граматичну помилку допущено в реченні
А Утомившись, нам захотілося перепочити на березі гірської річки.
Б Відчувши втому, ми захотіли перепочити на березі гірської річки.
В Ми захотіли перепочити на березі гірської річки$ оскільки відчули втому.
Г Втомившись, ми захотіли перепочити на березі гірської річки.
Д Ми втомилися, і нам захотілося перепочити на березі гірської річки.
21. Виділене слово в реченні є сполучником і його треба писати разом А Як/би не замітало снігом, а вигляне сонечко і серце зрадіє.
Б Повідомили про/те, що зустріч відбудеться завтра.
В Ми не розлучимось з тобою, що/б не сталося.
Г Треба дзвінкий голос мати, що/б гарно співати.
Д Наша пісня то/ж душа народу, його сила і могуть!
22. Непоширеним є речення
А Буду я навчатись мови золотої.
Б Хай життя наше буде піснею, друзі!
В Ця гора найбільш висока.
Г Поезія це завжди неповторність.
Д День був теплий, весняний, веселий.
23. Підкреслена буква позначає різні звуки в словах рядка А Тбілісі, товариш, витримка, політ
Б листя, пісня, сяйво, дошці
В Ашгабат, книжка, вужчий, гараж
Г велич, Ташкент, поет, Бєлий
Д крихкий, хитрий, пухкий, легкий
Завдання 2428 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
24. З'ясуйте, який вид підрядного речення можна приєднати до поданого головного.
Головне речення Вид підрядного речення
1 Данило усе б віддав, ... А означальне
2 Денисові стало точно відомо,... Б обставинне часу
Уклін тому народові,... В обставинне мети
4 ..., людське серце стане черствим. Г обставинне умови
Д з'ясувальне

25. Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире.
Випадок уживання тире Приклад
1 перед узагальню вальним словом А Дмухнув вітерець – і мрії ті пропали.
2 між підметом і присудком Б Ні сивий академік, ні найталановитіший мовознавець, ні учитель, ні учень – ніхто не відповість на це питання.
3 при відокремленій прикладці В Соловей співає – серце завмирає.
4 у безсполучниковому реченні Г У будь-якій ситуації залишитися Людиною – ось умова життя.
Д Часом над горами встає веселка – різнобарвний стовп світла.
26. З'ясуйте вид поданих односкладних речень.
Вид речення Приклад
1 означено-особове А Від добра добра не шукають.
2 неозначено-особове Б По селах святкують обжинки.
3 узагальнено-особове В Хай нашу пісню несуть вітри.
4 безособове Г Заходьте мерщій до хати!
Д В один день затопило сади і городи
27. Доберіть антоніми до поданих слів.
Слово Антонім
1 фальш А ницість
2 архаїзм Б порядок
3 шляхетність В правда
4 хаос Г неологізм
Д щирість
28. З'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово). Коли ходиш по (1)сповненій таємницями землі, до (2)всього придивляючись, багато бачиш,вивчаєш світ у найменших його подробицях, то (З)кращерозумієш значущість (4)минулого.
А іменник
Б прикметник
В займенник
Г дієприкметник
Д прислівникЧастина 2
Творче завдання: Напишіть власне висловлювання на тему «Хліб на столі», розкриваючи тезу «Істинно, люди: живемо не хлібом єдиним. Істинно так коли маємо хліб на столі».

Викладачі: _____________ О.А. Задерей
_____________ О.В. Нижеголенко
_____________ Л.О. Свиріпа
Каховський державний агротехнічний коледж
Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії загальноосвітніх дисциплін
Протокол № ___ від ___________
Голова - __________Л.О.Руденко
Завдання для державної підсумкової атестації
з української мови
ВАРІАНТ 3
Затверджую
Заступник директора
з навчальної роботи
__________В.П. Замула
«_____»________2011р.


Частина 1
Завдання 17 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його.
Прочитайте текст і виконайте завдання 17.
(1) Тихий, мальовничий Батурин! (2)Давно минулі ті роки, коли він був столицею (Л,л)лівобережної України. (3) Звичайне село з білими хатами, колодязями біля воріт, кількома магазинами, що вирізняють (Б,б)атуринський центр – велелюдне перехрестя, звідки розлітаються всі тутешні новини, і де відбуваються найголовніші події. (4) Через паркани на (Б,б)атуринські вулиці нависають сади, вишневі та яблуневі. (5) З левад поза будинками видніються верби – мовби оздоба (П,п)поліського пейзажу. (6) Коло воріт укопані малесенькі лавочки для вечірніх посиденьок. (7) Там, у будинках, очевидно, живуть добрі люди, котрі прагнуть до спілкування, і отже, лавочки привертають до себе тих, з ким душу хочеться відвести гарного тихого вечора.
У переносному значенні вжито в тексті виділене слово
А нависають сади
Б відбуваються події
В розлітаються новини
Г видніються верби
Фразеологізмом є вжитий у тексті вислів
А прагнуть до спілкування
Б привертають до себе
В душу відвести
Г хочеться відвести
З великої букви пишеться слово зі словосполучення
А (Л,л)лівобережної України
Б (Б,б)атуринські вулиці
В (Б,б)ітуринський центр
Г (П,п)поліського пейзажу
Словосполученням є група слів із цього тексту
А поза будинками
Б вишневі та яблуневі
В ті роки
Г мовби оздоба
Уточнювальну обставину містить речення
А третє
Б четверте
В п’яте
Г сьоме
Прикметники найвищого ступеня порівняння вжито в словосполученні
А велелюдне перехрестя
Б малесенькі лавочки
В тутешні новини
Г найголовніші події
Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А першому
Б третьому
В четвертому
Г сьомому
Завдання 823 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його.
НЕ пишеться разом зі словом у реченні
А Байдужий (не)має любові в серці.
Б (Не)зраджуй свої мрії.
В Один (не)здужає лихо.
Г (Не)хай сусіда, бо буде біда.
Д В чистій душі (не)має образи.
М’який знак на місці пропуску треба писати у всіх словах рядка
А Натал..чин, нен..ці, миш..як
Б рибал..чин, кур..йозний, вуз..кий
В ател..є, різ..бяр, полський
Г кос..ба, брин..чати, іспан..ський
Д корін..чик, нян..чити, гір..кий
Граматично правильно побудовано речення
А Згідно наказу реорганізовано головні підрозділи установи.
Б Програму складено у відповідності з напрямом досліджень.
В Місце змагань визначається залежно від погодних умов.
Г По укладеній угоді сторони не переглядають встановлені тарифи.
Д Завдяки екологічних знань поліпшується якість життя людей.
Префікс с- треба писати у всіх словах рядка
А ..ховати, ..кинути, ..шити
Б ..кріпити, ..формувати, ..схилити
В ..чавити, ..плести, ..казати
Г ..творити, ..хрещувати, ..бентежити
Д ..цементувати, ..терти, ..фотографувати
Правильно утворене ім’я по батькові
А Анатолійович Б Василійович
В Гордієвна Г Кузьмінічна
Д Юр’євич
Закінчення –ий має прикметник у рядку
А прородн..й перебіг подій
Б житн..й духмяний хліб
В дорожн..й патруль ДАІ
Г дружн..й погляд учителя
Д самобутн..й почерк митця
Граматично правильне продовження речення «Заперечуючи окремі положення доповіді, »
А розпочалася дискусія.
Б велику роль відіграє культура дискутування.
В усе ж виступ було підтримано слухачами.
Г попри те головної думки не відкинули.
Д слухачі в цілому підтримали доповідача.
Неправильно побудовано словосполучення
А три підручника
Б трьом десятим відсотка
В два з половиною кілограми
Г перше лютого
Д чверть на шосту
У реченні «Вражен(1)е, звичайне людське око не могло зупинитися на цьому обличчі: довжелезні вуса й пишна борода, орлин(2)ий ніс, широко поставлен(3)і очі, сажен(4)ий зріст і широчин(5)і груди – усе це привертало увагу в чоловікові» подвоєння літер відбувається на місці обох цифр
А 1,5 Г 4,5
Б 2,4 Д 1,4
В 3,5
Неправильно утворено форму наказового способу дієслова чистити в рядку
А чисть
Б чистьмо
В чистіть
Г чистьте
Д хай чистять
Правильно вказані всі цифри, на місці яких потрібні коми в реченні «Тільки сплющить очі (1) бувало, а руки її враз легшають, стають крильми (2) і вона в радісному переляці підіймається-підіймається над хатами, летить понад левадами, роздивляється (3) он діти, прикладаючи руки до очей (4) проводжають її захопленими поглядами, а мати жене до череди корівку, он рибалки витягують бредень зі срібною рибою, а за рікою колосся хилиться до лану (5) і над ним підіймається сонце».
А 2,3,4 Б 1,4,5
В 1,2,4 Г 2,4,5
Д 1,2,3
Літера у ставиться в реченні «Вихід оповідань та повістей засвідчив появу (1) українській літературі яскравого й перспективного прозаїка, (2)тім, саме (3) цій ролі йому так і не (4)далося повною мірою реалізувати себе, до того ж, чимало з доробку письменника безслідно (5)трачено» на місці цифри
А 1 Б 2 В 3 Г 4 Д 5
Граматичну помилку допущено в реченні
А Зацікавлений у знаннях, учень не залишав без уваги жодного питання.
Б Попередньо опрацьовані, завдання не становитимуть для тебе труднощів.
В Ґрунтовно підготовлений, у тебе не буде проблем на іспиті.
Г Травмований, спортсмен уже не міг боротися за медаль.
Д загартовані в змаганнях, лижники продовжили боротьбу попри негоду.
Разом пишуться всі прислівники в рядку
А в/гору, на/весні, до/речі
Б у/бік, за/панібрата, на/жаль
В по/черзі, на/віки, на/спіх
Г в/решті, о/півночі, с/краю
Д на/самоті, в/рівень, по/середині
Простим є речення (розділові знаки відсутні)
А Сутеніє наступає тихий вечір.
Б Війне вітром із заходу запіниться забурує синє море.
В Моя душа ніколи не забуде того дарунку що весна дала.
Г Я стану ніби меншим і навколо росте весь світ.
Д Серце заб’ється частіше збудить бентежний рій думок.
Підкреслена буква позначає той самий звук у всіх словах рядка
А розкіш, подушці, штучний, поширити
Б вокзал, анекдот, екзамен, ґрунт
В списаний, слово, успіх, кількість
Г помітніший, торкнути, гуркіт, шістнадцять
Д увінчати, німий, кінь, петунія
Завдання 2428 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
З’ясуйте, який вид підрядного речення можна приєднати до поданого головного.
Головне речення Вид підрядного речення
1 , проте ніколи не запізнюється. А обставинне наслідку
2 Крізь сльози бачив я, Б обставинне допустове
3 Здоровенний дуб розлігся, В означальне
4 , люди тебе зневажатимуть. Г обставинне умови
Д з’ясувальне
Доберіть приклади до кожного типу складного речення
Тип речення Приклади
1 складносурядне А Розумію: це щастя, але знаєш, воно не для мене.
2 складнопідрядне Б Ніч за вікном, та не хочеться спати.
3 безсполучникове В Вулиці вже немає, вона була колись.
4 складне з різними видами зв’язку Г Користуючись теплом, старі жінки і чоловіки
сиділи коло воріт на лавах, плетучи тиху розмову.
Д Мені сниться холодний сон, що навколо вічні
льоди, крижаний зимовий полон.
З’ясуйте вид поданих односкладних речень.
Вид речення Приклад
1 означено-особове А Голу вівцю не стрижуть.
2 неозначено-особове Б По селах святкують обжинки.
3 узагальнено-особове В Кожній травичці дав дощик напитись.
4 безособове Г Не пиши, не чекай і не зови мене, не займай
минулого дарма.
Д Віяло холодом і гострими пахощами.

Доберіть синоніми до поданих слів
Слово Синонім
1 ефемерний А легкий, невагомий
2 ефірний Б дієвий, результативний
3 ефектний В недовговічний, примарний
4 етичний Г яскравий, блискучий
Д моральний, вихований
З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
Дослідження (1)вчених доводять, що людину, яка привчила (2)себе працювати напружено, (3)долаючи звичку (4)зайвий раз відпочити, чекає обмеженість мислення, відмова від усього творчого.
А іменник
Б прикметник
В займенник
Г дієприкметник (форма дієслова)
Д дієприслівник (форма дієслова)

Частина 2
Творче завдання: Напишіть власне висловлювання на тему «Чи міг би я розлучитися з Батьківщиною», розкриваючи тезу «Ну куди нам тікати від рідної хати, від пісень веселкових із терпкістю м’яти?».


Викладачі: _____________ О.А. Задерей
_____________ О.В. Нижеголенко
_____________ Л.О. Свиріпа

Каховський державний агротехнічний коледж
Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії загальноосвітніх дисциплін
Протокол № ___ від ___________
Голова - __________Л.О.Руденко
Завдання для державної підсумкової атестації
з української мови
ВАРІАНТ 4
Затверджую
Заступник директора
з навчальної роботи
__________В.П. Замула
«_____»________2011р.


Частина 1
Завдання 17 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його.
Прочитайте текст і виконайте завдання 17.
(1)Поважно й по/волі гроза повзла чорним драконом і, з/рідка блимаючи своїми вогненними очима, грізно й не/задоволено буркотіла. (2)Нікому й на думку не/спадало, що за якісь двадцять хвилин по вулицях пронесеться страшний ураган, усе полетить шкереберть, і над Харковом забушує шалена злива. (З)Святкова публіка весело пливла асфальтованими тротуарами і безтурботно шелестіла симпатичним міським гомоном.
(4)Але гроза нарешті доповзла, і дракон розкинув свої крила над околицею. (5)І тоді якось враз, блискавично, над костьолом повисли темно-сині шмаття авангардних хмар, і грім уже забуркотів чітко, голосно і недвозначно.
1. У прямому значенні вжито в тексті виділене слово А гроза повзла
Б пронесеться ураган В публіка пливла
Г грім забуркотів
2. Фразеологізмом є вислів А повзти драконом
Б полетіти шкереберть В шалена злива
Г авангардні хмари
3. Окремо в цьому тексті пишеться А по/волі
Б з/рідка
В не/задоволено
Г не/спадало
4. Неозначений займенник виділено в словосполученні з тексту А за якісь двадцять хвилин
Б усе полетить шкереберть
В нікому й на думку не спадало Г свої крила
5. Уточнювальну обставину містить речення А перше Б друге В четверте Г п'яте
6. Складним реченням із кількома підрядними є А перше Б друге
В третє Г п'яте
7. Пунктуаційну помилку допущено в реченні А першому В третьому
Б другому Г четвертому
Завдання 823 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його.
8. М'який знак пишеться на місці пропусків у всіх словах рядка А рибал..ство, погод..ся, прип'ят..ський, голівон..ці
Б зателен..кати, красун..чик, купал..ський, виріз..бити
В вигул..кнути, конс..єржка, зат..марити, нац..кувати
Г кан..йон, дерз..кий, мал..ва, локал..ний
Д консул..ський, обвін..чати, відгад..ко, крад..кома
9. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться окремо: А що/річно, поки/що, ні/про/що, будь/що
Б хіба/що, ні/від/чого, чий/небудь, аби/кого
В немов/би, де/хто, під/час, ні/для/кого
Г уві/сні, аби/в/кого, до/речі, дарма/що
Д тому/що, на/жаль, ані/який, казна/як
10. Граматично неправильна відповідь на запитання «Котра година?» А за двадцять сьома
Б чверть на п'яту
В десять по шостій Г пів дванадцятого Д одинадцята
11. Букву е треба писати на місці пропуску лише в одному зі слів рядка А гарячою каш..ю, знатним вельмож..ю
Б розкішним палац..м, найбільшою площ..ю
В крутою круч..ю, кращим пісняр..м
Г нижчою меж..ю, молодшим школяр..м
Д дорожчим овоч..м, найвищою веж..ю
12. Прийменнику на місці пропуску слід уживати в усіх словах рядка
А заховав ... скриньку, хлопчик ... капелюсі, чула ...філармонії, зустріла ... Львові
Б замкнули ... кімнаті, позичив ... друга, прочитала ... творі, фото ... альбомі
В тепло ... будинку, перебувати ... відпустці, жити ... Святогорську, написано ... оголошенні
Г купатися ... озері, події... світі, поринув ... простір, тримав ... фокусі
Д забився ... куток, сяду ... автобус, знайду ... шухляді, кинутися ... обійми
13. Не можна замінити виділене слово тим, що подане в дужках, у реченні
А Перехожий безтурботно (безпечно) перетинає вулицю на червоне світло.
Б У бібліотеці (книгозбірні) університету читачі користуються електронним каталогом.
В Письменникові властива (притаманна) любов до людини і природи.
Г Русло (річище) пересохло й поросло травою.
Д Задоволення від гри він отримує тільки (лише) тоді, коли виграє.
14. Граматично правильно побудоване речення
А Приятель із дитинства цікавиться й колекціонує марки.
Б Хлопець мовчав, спідлоба поглядаючи на співрозмовника.
В Більш цікавішою була друга частина доповіді.
Г Після реставрації експонат набув дуже прекрасного вигляду.
Д Побачивши картини Катерини Білокур, мене охопило зачарування.
15.. Неправильну відмінкову форму числівника вісімсот шістдесят сім наведено в рядку А Р. в. восьмисот шістдесятьох сімох .
Б Д. в. восьмистам шістдесятьом сімом
В Зн. в. восьмисот шістдесятьох сімох
Г Ор. в. вісьмомастами шістдесятьома сімома
Д М. в. (на) восьмистах шістдесятьох сімох
16. У реченні «Сковорода, не обтяжен(1)ий особливими обов'язками, старан(2)о використовує п'ятирічне перебуван(3)я за кордоном для навчан(4)я, для числен(5)их зустрічей з видатними людьми» подвоєні літери слід писати на місці всіх цифр, окрім
А 1 Б 2 В З Г 4 Д 5
17. Неправильно утворена особова форма дієслова А з'їси Г дасиш
Б відповіси Д розповіси
В повториш
18. Складнопідрядне речення мети утвориться, якщо до речення «Мати співала дитині свої пісні ...» додати
А з метою прищепити їй любов до співів.
Б бо мала на меті навчити її співати.
В прагнучи навчити її співати.
Г захоплена мрією навчити її співати.
Д щоб прищепити їй любов до співів.
19. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А заєць, життєвий, хворостняк
Б з'являється, воджу, ящірка
В ялтинський, ніччю, щільно
Г люблю, дзвякає, тьмяніє
Д щабель, діяння, шістдесят
20. Правильно розставлено розділові знаки в реченні
А Важко говорити, якими були річки до поселення перших харківських мешканців, але безумовно вони поселилися тут не тому, що були великі річки.
Б Притулишся вухом до землі ніби сподіваєшся від неї на відповідь, а вона мовчить, не озивається, не видає жодної своєї таємниці.
В Ляжеш коло грядок на гарячу землю горілиць, лежиш, дивлячись у небо і така довкола тиша, наче ти зостався сам-самісінький на всю землю.
Г Ось після першого дощу все відразу зазеленіло, бо напоєні вологою бруньки тріснули, і з'явилися ніжні листочки.
Д Відстані, які проходять Земля і тіло назустріч одне одному, обернено пропорційні їхнім масам, завдяки чому нам здається, що Земля залишається на місці, а тіло падає.
21. Із великої літери пишуться обидва слова в словосполученні рядка А (3,з)апорізька (С,с)іч, (3,з)ахідна (Є,є)вропа
Б (Б,б)іла (Ц,ц)ерква, (Ф,ф)інська (3,з)атока
В (К,к)авказький (Х,х)ребет, (Ш,ш)ирокий (Я,я)р
Г (В,в)верхня (С,с)ілезія, (С,с)кандинавський (П,п)івострів
Д (С,с)тара (П,п)ланина, (Ч,ч)орне (М,м)оре
22. Поширеним є речення
А Учні конструюють і креслять.
Б Олівець не виходить із рук.
В Небо стало ніби кармазинове.
Г Серцю радісно.
Д Дівчина наче квіточка.
23. Підкреслені букви позначають той самий звук у всіх словах рядка А Збараж, запорожці, жага, книжка
Б Магда, грім, вогкий, голос
В намисто, скатертина, ліс, щастя
Г якби, квота, Каспій, потік
Д дошці, сірник, сяйво, сніг
Завдання 2428 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
24. З'ясуйте, якому типу складнопідрядного речення відповідає фрагмент речення.
Фрагмент речення Тип речення
1 ... рік, коли я з батьками... А обставинне причини
... повернувся, коли сонце вже... Б порівняльне
... було цікаво, тому учні... В означальне
... слова лилися, як сиплеться жито... Г обставинне часу
Д обставинне наслідку
25. Доберіть приклади до розділових знаків у реченнях із чужою мовою (розділові знаки в прикладах відсутні).
Розділові знаки Приклади
двокрапка після слів автора перед прямою мовою А «Світ подібний до театру відповів Сковорода Щоб грати в театрі з
успіхом і похвалою, беруть ролі
за здібностями. Я обрав собі цю
роль і задоволений».
тире після прямої мови перед словами автора Б Платон подумав «Як це прекрасно
кидати виклик світові й
обманюватися».
кома й тире до і після слів автора, В «Народ не прощає відсутності таланту
які розривають пряму мову митцеві так само, як не прощає
генералам програних битв!» часто
повторював письменник.
4 кома й тире після прямої мови, Г «Логіка природи говорив
а також крапка й тире після К.Д. Ушинський
слів автора перед другою найдоступніша для
частиною розірваної прямої мови дітей логіка».
Д У поемі «Гайдамаки» Шевченко
засвідчив, що головним її джерелом
були народні перекази, які, по суті, теж
є спогадами, тільки усними.
26. З'ясуйте вид поданих односкладних речень.
Вид речення Приклад 1 означено-особове А В моєму серці самі пісні.
2неозначено-особове Б Тут сьогодні і тепло, і затишно.
3 називне В Привітай друга з днем народження.
4 безособове Г Затінок, сутінок, день золотий.
Д Співають на нашій вулиці щовечора.
27. Доберіть синоніми до поданих слів.
Слово Синоніми
1 плідний А самовідданий
2 марний Б меркантильний
3 жертовний В продуктивний
4 корисний Г пожиточний
Д суєтний
28. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
Лишалося ще (1)третє весілля молодшої принцеси, над (2)котрою (3)тяжіла чорна душа (4)дванадцятиголового змія.
А сполучник Г займенник
Б прикметник Д дієслово
В числівник
Частина 2
Творче завдання: Напишіть власне висловлювання на тему «Які істини я вважаю несхитними», розкриваючи тезу «Мати тримає на собі хату, батько тримає на собі світ».Викладачі: _____________ О.А. Задерей
_____________ О.В. Нижеголенко
_____________ Л.О. Свиріпа


Каховський державний агротехнічний коледж
Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії загальноосвітніх дисциплін
Протокол № ___ від ___________
Голова - __________Л.О.Руденко
Завдання для державної підсумкової атестації
з української мови
ВАРІАНТ 5
Затверджую
Заступник директора
з навчальної роботи
__________В.П. Замула
«_____»________2011р.


Частина 1
Завдання 17 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ, Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його.
Прочитайте текст і виконайте завдання 17.
(1)У Верхній Хортиці стоїть і досі могутній дуб, про який існує чи/мало переказів та легенд. (2)Це один із найстаріших дубів на Україні: йому вже по/над сім століть. (3)Чому/ж цей велетень живе осі уже сьомий вік і що/весни зеленіє? (4)Старі діди, запорозькі нащадки, пояснюють це тим, що дуб виріс біля джерела, яке щедро напоювало його коріння, і давало йому заряд сили й снаги. (5)Пишний крислатий дуб вабить мандрівників, які цікавляться пам'ятками минулого.
1. У прямому значенні вжито в тексті виділене слово А пишний дуб
Б дуб виріс
В напоювало коріння
Г дуб вабить
2. Фразеологізмом є вислів А давало заряд
Б живе сьомий вік
В крислатий дуб
Г пам'ятками минулого
3. Окремо в цьому тексті пишеться А чи/мало
Б по/над
В чому/ж
Г що/весни
4. Частку виділено в сполуці слів із тексту А стоїть і досі
Б переказів та легенд
В один із найстаріших
Г живе і зеленіє
5. Поширену відокремлену прикладку містить речення А перше Б друге
В четверте Г п'яте
6. Безсполучниковим складним реченням є А перше Б друге В третє Г п'яте
7. Пунктуаційну помилку допущено в реченні А першому Б другому
В третьому Г четвертому
Завдання 823 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його.
8. Апостроф пишеться на місці пропусків у всіх словах рядка А миш..як, монпас.є, комп..ютер, ін..єкція
Б дит.ясла, черв..як, Рив..єра, Барб..юс
В верф..ю, Мол..єр, кон.лонкція, мереф..янський
Г роз..юшити, ф..юзеляж, верб...я, п..ємонт
Д розв..язаний, торф..яний, Женев..єва, ад..ютант
9. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться через дефіс А врешті/решт, з давніх/давен, більш/менш, по/під
Б вряди/годи, пліч/о/пліч, зірви/голова, батько/мати
В екс/чемпіон, з/за, пів/Європи, рік/у/рік
Г пів/аркуша, зроду/віку, стоп/кран, максі/спідниця
Д з діда/прадіда, кінець/кінцем, година/дві, хліб/сіль
10. Граматичну помилку допущено в словосполученні А багато боліт
Б п'ять солдатів
В кілька пальт
Г зустріти татар
Д запросити грузин
11. За допомогою суфікса -овит- утворюється прикметник від слова А круглий
Б остюк
В дупло
Г гордий Д синій
12. Правила правопису дотримано в рядку
А Першу головну нагороду каннського кінофестивалю «Золота пальмова гілка» отримав американський фільм Делберта Манна «Марті».
Б Під час урочистостей у кінотеатрі «Київ» Президент нагородив художнього керівника кінофестивалю Молодість орденом «За заслуги».
В Сюрпризом Московського кінофестивалю стала ретроспектива фільмів Кіри Муратової, що відбулася в будинку кіно.
Г У конкурсній програмі Міжнародного кінофестивалю в Берліні за «Золотого ведмедя» побореться український короткометражний фільм «Глухота» режисера Мирослава Слабошпицького.
Д Американська академія кінематографічних мистецтв і наук розіслала 5777 бюлетенів із назвами фільмів й іменами, серед яких незабаром буде визначено номінантів на Оскар.
13. Граматичну помилку допущено в словосполученні А вітальний туш
Б чорна туш
В старовинний Осло
Г невідомий Моне
Д збережене реноме
14. Граматичну й лексичну сполучуваність слів НЕ порушено в реченні
А У фільмах «Вогнем і мечем» і «Тарасі Бульбі» знімалися видатні актори сучасності.
Б Слухаючи класичну музику, виникають невідомі раніше глибокі почуття.
В Неможливо обійти увагою й не захопитися талановитою грою молодого виконавця.
Г Головний зміст історичного документа викладено в короткому резюме.
Д Умінням стисло й чітко висловлювати думки славилися мешканці давньої Лаконії.
15. У реченні До комісії надійшло понад (1)чотирьохсот (2)семидесяти тисяч (3)триста (4)дев 'яноста (5)шести пропозицій правильною є форма числівника
А 1 Б 2 В З Г 4 Д 5
16. У реченні (1)У ту мить на бігову доріжку вибігло кілька юнаків, (2)і з-під їхніх струнких ніг вирвався мокрий пісок; вони змагалися, але не між собою, а (3)зі стихією, вони (4)упивалися силою, молодістю (5)й кидали виклик цілому світові правил милозвучності дотримано в усіх позначених цифрами словах, окрім
А 1 Б 2 В З Г 4 Д 5
17. Помилку в особовому закінченні містить дієслово А стелють Б біжать
В хочуть Г бачуть
Д клеять
18. Складнопідрядне речення часу утвориться, якщо до речення «Не забудеш той день,...» додати А що тривав вічність.
Б коли сталося диво.
В коли віриш у майбутнє.
Г навіть коли захочеш цього.
Д допоки житимеш.
19. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А лицедій, пестливий, курйозний, солом'яник
Б щебінь, дзиґа, йод, жолудь
В ательє, байка, район, шістсот
Г в'язень, піджарка, з'їжджати, кістлявий
Д явище, мозаїка, ємний, джміль
20. Правильно розставлено розділові знаки в реченні
А Трагічні випробування, пережиті народом не змогли здолати властивих національному
характерові доброзичливості, тонкого естетичного й емоційного чуття.
Б Слово ввібрало в себе найтонші рухи наших почуттів, у ньому закарбувалися душа, звичаї, традиції й болі: всі його духовні цінності, створені століттями.
В Порізана колесами то кривуляє дорога між чахлими кущами, то повзе на горбик, то шкандибає в долинку.
Г Звичайно, він не був сліпцем і розумів, що усе це прах: ляже він на смертному одрі воно не порятує.
Д Починається відпустка, і ви їдете в село, на дачу, до морських берегів, на озеро, чи до річки.
21. Власну назву НЕ слід брати в лапки в рядку А швейна фабрика Дитячий одяг
Б видавництво Наукова думка В орден Дружби народів
Г компанія Дженерал моторс
Д цукерки Пташине молоко
22. Форму наказового способу дієслова вжито в реченні А Зачинив би ти вікно.
Б Мерщій бігти!
В Узялися за руки!
Г Усі повторюють за мною!
Д Вивчіть вірш напам'ять.
23. Підкреслені букви позначають той самий звук у всіх словах рядка А застій, гість, сірка, сніг
Б нитка, футбол, паспорт, тиша
В вогкий, мигтить, легше, ворог
Г призьба, запорожці, зчистити, поразка
Д лижі, збіжжя, книжці, ходжу
Завдання 2428 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
24. З'ясуйте, який вид підрядного речення відповідає фрагментові складного речення.
Фрагмент речення Вид підрядного речення
1 ...повинна знати, де розташований... А обставинне часу
2 ...полинув туди, де грала... Б з'ясувальне
...на полях, де працюють... В означальне
...пам'ятав про батьківщину, де б не... Г обставинне місця
Д обставинне допустове
25. Доберіть приклад до кожного випадку вживання розділового знака (розділові знаки в прикладах відсутні).
Речення з чужою мовою Приклади
тире перед поширеною А З-під похилого куща випурхнула
прикладкою пташка, торкнулася водяного
тире між частинами дзеркала і вже в її довгому дзьобі складносурядного речення тріпочеться срібляста верховодка.
кома між частинами Б Здавалося, гроза досягла найбільшої
складносурядного речення сили і чогось страшнішого за удар
4 двокрапка між частинами блискавки в шхуну вже не буде. безсполучникового складного В Народ це історично сформована людська речення спільнота, яка має власні територію, культуру, мову,
психічний склад та свідомість.
Г Ще тяжче було влучити в воді тільки пущена
всторч куля могла досягти мети. Д У драматичний час свого відродження Україна
відбудовує незалежну державу власний дім,
без якого український народ приречений зійти з
арени історії.
26. З'ясуйте вид поданих односкладних речень.
Вид речення Приклад
безособове А Люблю ходити знайомими стежками.
неозначено-особове Б Решетом воду не носять.
називне В Пісенні, мальовничі й чарівні Карпати...
означено-особове Г Ах, як пахне в степу!
Д Діда в селищі знають і шанують.
27. Доберіть до поданих слів їхні тлумачення.
Слово Тлумачення
філантропія А схильність до насолод
меценатство Б помірність, відмова від життєвих благ
мізантропія В благодійність, допомога нужденним
аскетизм Г покровительство наукам і мистецтву
Д людиноненависництво
28. З'ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
(1)Навіть на Спаса, коли з квітами просинаєшся, з квітами сідаєш за стіл, з квітами (2)їси яблука та груші, з квітами (У)свіжовипечений хліб вмочаєш у мед і несеш до рота, Килина не могла відцуратись од (А)свого святого ставлення до цвіту.
А іменник Б дієслово
В займенник Г дієприкметник (форма дієслова)
Д частка
Частина 2
Творче завдання: Напишіть власне висловлювання на тему «Дружба – найвища цінність», розкриваючи тезу «Знайти справжнього друга – це все одно, що знайти скарб».
Викладачі: _____________ О.А. Задерей
_____________ О.В. Нижеголенко
_____________ Л.О. СвиріпаКаховський державний агротехнічний коледж
Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії загальноосвітніх дисциплін
Протокол № ___ від ___________
Голова - __________Л.О.Руденко
Завдання для державної підсумкової атестації
з української мови
ВАРІАНТ 6
Затверджую
Заступник директора
з навчальної роботи
__________В.П. Замула
«_____»________2011р.


Частина 1
Завдання 17 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його.
Прочитайте текст і виконайте завдання 17.
(1) Не завжди півде(н,нн)і степи бувають такі умиротворе(н,нн)і, як зараз, коли під тихою зливою сонця поля наливаються урожаєм, та садки рясніють плодами. (2) Буває, що степ виявляє свій неприборканий буйний норов. (3) Дух тобі перехоплює, коли високе небо заволікається хмарами пилу і темний ураган, піднявши мільйони то(н,нн) пилюки в повітря, жене її кудись на захід. (4) Без краю тільки вона курявна буря, свист ураганного вітру, розгул нищівних сил...
(5) Зате яким казково красивим побачиш степ у дні погожі, коли дихає, парує земля або коли завесніє враз і зацвіте тюльпанами все Присива(ш,шш)я.
1. У переносному значенні вжито в тексті виділене слово А ураган жене її
Б садки рясніють плодами
В небо заволікається хмарами
Г земля дихає, парує
2. Фразеологізмом є вислів А виявляє норов
Б дух перехоплює
В під тихою зливою
Г розгул сил
3. Із подвоєною буквою пишуться всі слова, окрім А півде(н,нн)і
Б умиротворе(н,нн)і
В то(н,нн)
Г Присива(ш,шш)я
4. Прислівник місця дії виділено у фрагменті з тексту А не завжди бувають умиротворе(н,н)і
Б умиротворе(н,н)і, як зараз
В жене кудись
Г завесніє враз
5. Відокремлені поширені прикладки, що утворюють однорідний ряд, містить речення А перше Б третє
В четверте Г п'яте
6. Простим ускладненим реченням є А друге Б третє В четверте Г п'яте
7. Пунктуаційну помилку допущено в реченні А першому Б другому
В третьому Г четвертому .
Завдання 823 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його.
8. М'який знак пишеться на місці пропусків у всіх словах рядка А близ..кість, стаєн.., нян..чити, брин.лати
Б Гривен.., сяд..те, дівчинон..ці, селян..ський
В копален.., т.мяний, Михал..ченко, освітян..ський
Г кан..йон, монпас.є, польський, мен..ший
Д павіл..йон, хвилюєт.ся, пан..ський, пасл..он
9. Позначте рядок, у якому всі прикметники пишуться через дефіс:
А суспільно/політичний, військово/зобов'язаний, генерал/губернаторський
Б науково/фантастичний, військово/морський, літературно/художній
В державно/монополістичний, механіко/математичний, радіо/фізичний
Г історико/культурний, східно/слов'янський, м'ясо/молочний
Д масово/політичний, червоно/гарячий, народно/визвольний
10. Граматичну помилку допущено в словосполученні А п'ять кілограм
Б теплих пальт
В гарячих серць
Г білих мишей
Д вищих ступенів
11. Суфікс -ов містять усі прикметники, утворені від іменників у рядку
А груша, вітер, бій, стиль
Б гай, нуль, річ, Ігор
В Андрій, сніг, двір, берег
Г казка, палац, кварц, служба
Д край, ситець, дощ, смерч
12. Правила вживання великої літери й лапок дотримано в реченні
А Музейний комплекс «Мистецький арсенал» разом із Лаврою та сусідніми музеями створить нове культурне обличчя Києва.
Б Серед шедеврів Дувра давньогрецька статуя «Венера Мілоська», відомі статуї Мікеландже-ло, портрет Мони Лізи (Джоконда) Леонардо да Вінчі та інші мистецькі шедеври.
В Заснований у 1870 році на основі приватних мистецьких колекцій метрополітен-музей Нью-Йорка існує сьогодні за незначної державної підтримки на кошти спонсорів і дарувальників.
Г Володар одного з найкращих у світі зібрань Західноєвропейського живопису Національна галерея в Лондоні.
Д Пам'ятки мистецтва Давнього Сходу, античних Греції і Риму, Візантії, країн Західної і Східної Європи зберігає музей образотворчих мистецтв імені О.С. Пушкіна в Москві.
13. Правильно утворено форми вищого ступеня порівняння всіх прикметників у рядку А менш дорогий, чорніший, вузькіший
Б темніший, більш зручніший, щонайстійкіший В біліший, найменш приємний, солодший
Г найсолодкий, якнайбільший, більш уважний Д легкіший, найбільш прийнятний, дешевший
14. Правильно побудоване речення
А Дякуючи стихії в кількох населених пунктах відсутнє електропостачання.
Б Через покровительство меценатів музей придбав картину відомого художника.
В Попри негоду змагання лижників було відкладено.
Г Хлопець не здатний на дуже ганебний учинок.
Д Відвідування гуртків сприяє всебічному розвитку школярів.
15. Правильну відмінкову форму числівника п 'ятсот шістдесят наведено в рядку А Р. в. п'ятьохсот шістдесятьох учасників
Б Д. в. п'ятьомстам шістдесятьом учасникам
В Зн. в. п'ятьохсот шістдесятьох учасників
Г Ор. в. п'ятьомастами шістдесятьома учасниками
Д М. в. (на) п'ятьохстах шістдесятьох учасників
16. У вірші разом із НЕ слід писати слово
Із зорями змішався я,
Але кількість їх ще (1)(не)полічена.
Я воду із криниці діставав,
та в склянки її (2)(не)налито.
На таці розкладені троянди,
а чаша з каменю (3)(не)висічена.
Я врятував від рук мисливця оленя, але ще лежить (4)(не)притомний.
Любов'ю ще (5)(не)наповнене життя. А 1 Б 2 В З Г 4 Д 5
17. Неправильно утворена особова форма дієслова провести А проведу Б проведеш
В проведемо Г проведете
Д проводьте
18. Безсполучникове складне речення утвориться, якщо до речення «Христина й по землі не ходила, а наче літала,...» додати
А найбільше в світі бажаючи мати крила.
Б так їй хотілося мати крила.
В бо найбільше в світі хотілося їй мати крила.
Г як птах на крилах.
Д зачарована мрією про крила.
19. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка А дженджик, Мар'яна, буряк
Б Стеф'юк, фюзеляж, гілляччя
В проїзд, морквяний, фельд'єгер
Г якість, плюск, тьмяніє
Д щастя, вість, пацифіст
20. Правильно розставлено розділові знаки в реченні
А Той, кому доводилося борознити тропічні моря знає, як можуть вони полонити душу.
Б Після плавання в Південній півкулі землі, наш корабель повертався на Батьківщину.
В Шепіт пальмових гаїв і сузір'я схожі на тяжкі виноградні грона, п'янять серце морехода.
Г Виднокола спохмурніли, здавалось, раптово настала ніч, хоч на судні пробили тільки третю склянку.
Д Закурявлені гребені переливалися в пінявім шумовинні і кожен дотик вітровію, здавалось, висікав із них мелодію.
21. Назви слід узяти в лапки у всіх словосполученнях рядка
А орден Богдана Хмельницького, швейна фабрика Дитячий одяг
Б Всеукраїнське товариство Просвіта ім. Т.Г. Шевченка, яблуня Білий налив
В цукерки Вечірній Київ, видавництво Наукова думка
Г театр Ла Скала, станція метро ім. академіка Барабашова
Д Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, готель Харків
22. Спонукальним є речення
А Не втратити б необачно цей безцінний дарунок матері-природи!
Б Нехай мене ніхто ніде не чекає, хай вигадав собі якесь побачення на нього я йду.
В Хочеться теж узяти в руки писачок, яйце і собі зазнати цієї творчої насолоди!
Г Піднімайтесь, хто сильний та дужий!
Д Скільки таємниць приховує засніжений ліс!
23. Підкреслені букви позначають той самий звук у всіх словах рядка
А на дошці, спрага, баркас, миска
Б дочці, Цюріх, річниця, цятка
В ссавці, зсипати, Міссурі, узлісся Г у книжці, зірка, лазня, мазь
Д вогкий, крихкий, хата, поріг
Завдання 2428 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
24. З'ясуйте, якому типу складнопідрядного речення відповідає фрагмент речення.
Фрагмент речення Тип речення
1 Поводився так, ніби... А з'ясувальне
2 Розказували, ніби... Б обставинне міри і ступеня
3 Дівчина всміхнулася, ніби... В означальне
4 Змучився настільки, ніби... Г порівняльне
Д обставинне способу дії
25. Доберіть приклад до кожного випадку вживання двокрапки або тире (ці знаки в прикладах відсутні).
Розділові знаки Приклади
1 двокрапка в безсполучниковому А Ні шторм, ані вітер не владні збити журавлів з
реченні перед частиною, яка путі, їхній курс берег своєї землі.
містить з’ясування Б Я подумав і ми, блукачі морські, теж схожі на цих
2 тире, що відокремлюють птахів.
вставлене речення В Помах, другий і загриміло.
3 тире між частинами Г Моряки побачили таке, що ніколи не можна
складносурядного речення забути знесилені штормом, низько над щоглами
4 тире між підметом і присудком летіли журавлі.
Д Вітер так скрипаль опускає смичок замахнувся
рвучко.
26. З'ясуйте вид поданих односкладних речень.
Вид речення Приклад
1 означено-особове А Тоді наук не знали ще ладом.
2 неозначено-особове Б О, не взискуй гіркого меду слави!
називне В Скрегіт, регіт, рев.
безособове Г А річки вже немає.
Д Без веретена прядива не спрядеш.
27. Доберіть до кожного зі слів іншомовного походження слово, суттєве для його тлумачення.
Слово Слово-тлумачення
1 апофеоз А вихваляння
2 дифірамб Б розквіт
3 апогей В занепад
4 анафема Г прославляння
Д прокльон 28. З'ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
Вже опало листя на кущі калини, сиротливо опустіло поле, гойдається (1)оголене гілля в сільських садках, а (2)круг Білої Криниці ще горить і (3)не згасає жовте полум'я на старих березах, (4)трохи далі бездимно палахкотить молода осичина.
А прислівник Б дієприкметник
В іменник Г прийменник
Д частка


Частина 2
Творче завдання: Напишіть власне висловлювання на тему «Екологічні проблеми України», розкриваючи тезу «Земля – наш рідний дім. Збережімо його!».Викладачі: _____________ О.А. Задерей
_____________ О.В. Нижеголенко
_____________ Л.О. Свиріпа

Приложенные файлы

  • doc 26599966
    Размер файла: 308 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий